Sunteți pe pagina 1din 12

Programul de asigurare pentru angajatii

companiei Continental Automotive Romania


Programul de asigurare pentru angajati

I. Beneficii oferite .................................................................................................1


II. Riscuri excluse ....................................................................................................4
III. Mentiuni privind obtinerea indemnizatiilor de asigurare..................................13

Contractant: Continental Automotive Romania

Asigurati: Toti angajatii şi membrii de familie ai angajatiilor care/pentru care şi-au declarat in scris dorinta de
includere in polita. Prin membrii de familie intelegem: soțul/soția, copiii (cu vârste între 0-26 ani) sau părinții
acestuia (cu vârste de până la 70 ani).

Asigurator: Asirom Vienna Insurance Group

Acoperire: 24h/7 zile (inclusiv în afara orelor de program), în toata lumea

I. BENEFICII OFERITE
Deces ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident 2.000 RON

Deces ca urmare a unui accident 27.000 RON

Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident 52.800 RON

Cheltuieli medicale ca urmare a unei îmbolnăviri sau a In limita a 1.000 RON/an de asigurare
unui accident

Indemnizație zilnica pentru spitalizare ca urmare a 100 RON /zi de spitalizare (pentru spitalizari mai mari
unei îmbolnăviri sau a unui accident de 3 zile)

Indemnizație Boli Grave 90.000 LEI

Pagina 1
Deces ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident: moștenitorii legali
desemnați conform legislației în vigoare, după decesul persoanei
asigurate (deces survenit în perioada asigurată), vor primi o
indemnizație egală cu 2.000 RON.

Deces ca urmare a unui accident: moștenitorii legali, desemnați


conform legislației în vigoare, după decesul persoanei asigurate (deces
survenit în perioada asigurată), vor primi o indemnizație egală cu
27.000 RON.

Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident: după stabilirea


gradului de invaliditate permanentă de către medic, asiguratul va
primi o indemnizație in valoare de 52.800 RON, pentru invaliditatea
totală, sau cu % din suma de 52.800 RON, pentru invaliditatea parțială.
Evenimentul care a produs invaliditatea trebuie să fi avut loc în
perioada asigurată.

Spitalizare ca urmare a unei îmbolnăviri sau a unui accident: asiguratul va primi o indemnizație zilnică de 100
RON pentru fiecare zi de spitalizare, pentru spitalizări cu o durată mai mare de 3 zile, integral pentru întreaga
perioadă, ca urmare a accidentului / îmbolnăvirii suferite în perioada asigurată. Ziua de externare din spital nu
este indemnizată. Numărul maxim de zile de spitalizare acoperite este de 90 zile / persoană / an de asigurare,
chiar dacă nu sunt consecutive.

Pagina 2
Cheltuieli medicale ca urmare a unei îmbolnăviri sau a unui accident: Asiguratul este îndreptățit la rambursarea
cheltuielilor medicale în urma unui eveniment petrecut în perioada asigurată în limita sumei de 1.000 RON /
perioadă asigurată / persoană.

Această acoperire este operantă pentru cazurile în care


Asiguratul, ca urmare a vătămărilor corporale rezultate
dintr-un Accident produs în perioada asigurată, sau dintr-o
Îmbolnăvire manifestată pentru prima dată în perioada
asigurată, este obligat să suporte următoarele cheltuieli
medicale pe baza prescripţiei medicului:
a) efectuarea unor proceduri medicale precum:
consulturi de diagnosticare, consulturi de control,
investigaţii imagistice, investigaţii paraclinice, etc;
b) medicamente cumpărate pe baza prescripţiei medicului, eliberată pe numele Asiguratului şi cu
certificarea reţetei originale;
c) achiziţionare sau închiriere de proteze, cârje, scaune cu rotile şi alte echipamente şi instrumente similare
necesare, pe baza prescripţiei medicului – o singură dată în decursul perioadei asigurate, indiferent de
reînnoirile poliţelor. În această categorie sunt incluse și procurarea de ochelari, dacă diagnosticul a fost
stabilit pentru prima oară de medicul de specialitate în perioada asigurată. Nu sunt acoperite cheltuielile
legate de repararea sau îmbunătăţirea condiţiei acestora.
d) transport cu ambulanţa de la locul accidentului, sau de la locul în care se afla pacientul care reclama
probleme urgente de sănătate, la cel mai apropiat spital/unitate medicală, abilitată în acordarea primului
ajutor sau de la acesta la un alt spital/clinică specializată, în cazul în care acest lucru este absolut necesar
şi justificat din punct de vedere medical, al tehnicilor de diagnosticare sau de tratament;
e) alte cheltuieli medicale – în limita precizată în poliţa de asigurare – care pot fi dovedite cu documente
medicale originale şi care sunt urmare a producerii unui risc asigurat (accident sau îmbolnăvire) petrecute
în perioada asigurată.
Asigurătorul acoperă aceste cheltuieli medicale (achită Asiguratului contravaloarea lor), pe baza documentelor
medicale şi fiscale emise pe numele Asiguratului, până la limita maximă prevăzută în poliţă pentru această clauză.
Cheltuielile medicale se vor plăti exclusiv Asiguratului şi vor fi acoperite numai în baza documentelor fiscale în
original şi a copiilor documentelor medicale.
Nu sunt acoperite cheltuielile medicale pentru care nu există o recomandare scrisă eliberată de către un medic.

Boli (afecțiuni) grave: Indemnizația pe care o va primi


asiguratul este în limita a 90.000 RON și se va acorda
exclusiv pentru bolile (afecțiunile)/interventiile chirurgicale
enumerate: Tumori benigne la creier, Coma, By-pass
coronarian, Atac de cord, Insuficiența renală cronică,
Cancer, Transplant de organe majore, Accident vascular
cerebral, Scleroza multiplă, Coronaroplastia/Angioplastia
periferică, cu sau fără stent, Implantul de
pacemaker/defibrilator permanent.
NOTA: Pentru a primi indemnizația aferenta clauzei de Boli
Grave, Asiguratul trebuie sa fie diagnosticat in perioada de
valabilitate a poliței de asigurare. Nu sunt acoperite afecțiunile
preexistente (diagnosticate inainte de intrarea in valabilitate a
poliței)

Pagina 3
Definitii specifice Boli Grave:

a) Tumora benigna la creier reprezinta o tumora la creier care amenință viața, dând naștere unor simptome
caracteristice de presiune intracraniana crescandă, cum ar fi edem papilar, simptomele mentale, convulsii și
deficiențe senzoriale, iar pentru ca acestă boală să fie acoperită prin asigurare este necesar să fie îndeplinite una
din următoarele condiţii :
1. să fie necesară efectuarea unei intervenţii chirurgicală de indepartare completa or de reducere pe cat
posibil a tumorii, ori
2. tumora să fi fost tratată sub forma de chimioterapie sau de radioterapie; sau
3. tumora să fie considerata a fi inoperabila și în creștere sau
4. să fi fost inițiată o ingrijire paleativă.
Nu sunt acoperite prin asigurare: chisturi, calcifieri, granuloame, malformații în sau pe artere sau vene ale
creierului, hematoame și tumori în glanda pituitară sau în coloana vertebrală.

b) Coma reprezintă o stare de inconștiență, cu nici o reacție la stimulii externi sau la nevoi interne, care persista în
mod continuu timp de cel puțin 96 de ore și care necesită utilizarea unor sisteme de susținere a vieții. Pentru a fi
acoperită prin asigurare coma trebuie să fie rezultat al unui deficit neurologic care îi cauzează asiguratului
imposibilitatea permanenta și ireversibilă:
1. de a se mișca în interiorul unei incinte, din cameră în cameră, pe o suprafata dreapta, sau
2. de a se hrăni, dacă hrana a fost deja preparată și pusa la dispozitia lui, sau
3. de a comunica cu mediu exterior prin vorbire, sau
4. a determinat un rezultat MMSE mai mic de 16.
De asemenea, va fi platita o suma asigurata și dacă coma dureaza de 2 luni.

c) By-pass coronarian înseamnă suferirea unui by-pass (de imbinare) coronarian arterial prin intermediul unei
toracotomii, pentru a corecta sau a trata boli coronariene și arteriale.

d) Prin Atac de cord se înțelege diagnosticul clar precizat al decesului (moartea) unei parti din muschiul inimii, ca
urmare a alimentarii deficitare cu sange a zonei corespunzatoare. Pentru ca acestă să fi acoperit prin asigurare
trebuie îndeplinite toate criteriile de mai jos:
1. durere caracteristică în capul pieptului, centrală, sugestiva pentru atacul de cord;
2. creşterea diagnosticată a markerilor cardiaci specifici, caracteristici pentru atacul de cord;
3. noi modificări ECG de infarct;
4. dovada reducerii funcției ventriculului stang, cum ar fi reducerea părții de evacuare a ventriculului stâng,
sau hipokinezie și akinezie semnificativă, sau anomalii ale mișcării pereţilor cordului, ca urmare a atacului
de cord.

e) Insuficiența renală cronică este stadiu terminal de insuficiență renală ireversibilă a funcționării ambilor rinichi,
în urma căreia dializa renală regulată este inițiată sau se realizează transplant renal.

f) Cancerul, conform condițiilor prezentei polițe, înseamnă prezența unei tumori maligne caracterizată printr-o
creștere progresivă, necontrolată, prin răspândirea celulelor maligne, invazia și distrugerea țesutului înconjurător
normal. Tratament intervenționist major sau intervențiile chirurgicale majore trebuie să fie considerate necesare
sau îngrijirea paliativă trebuie să fi fost inițiată. Cancerul trebuie să fie pozitiv diagnosticat cu confirmare
histopatologică.

Pagina 4
g)Transplant de organe majore semnifică transplantul de organe de la un om la alt om, reprezentat prin donarea
pentru asigurat a unuia sau mai multe organe cum ar fi: rinichi, ficat, inimă, plămâni, pancreas sau transplantul de
măduvă osoasă. Transplantul a oricăror alte organe sau altor părţi de organe, ţesuturi sau celule este exclusă.

h) Accidentul vascular cerebral acoperit prin asigurare este un atac cerebral suferit ca urmare a unui eveniment
cerebrovascular. Accidentul vascular cerebral trebuie să conducă la un deficit neurologic care cauzează
incapacitatea permanentă și ireversibilă a vieții asiguratului, incapacitate de :
1. a se deplasa dintr-o cameră în alta în interiorul unei case pe suprafețe fără denivelări;
2. a se hrăni odata ce mâncarea a fost preparată şi pusă la dispoziție, sau
3. în a comunica cu cei din jurul său prin vorbire.
Estimarea condiţiilor de mai sus nu pot fi făcute mai devreme de trecerea a 3 luni de la data accidentului vascular
cerebral. De asemenea, trebuie să existe dovezi clare care se văd cu ajutorul unui CT, RMN sau prin tehnici
similare de imagistică, prin care se poate evidenţia că accidentul vascular cerebral s-a produs sau au avut loc una
din una din următoarele 2 evenimente:
1. infarctul tesutului cerebral sau
2. hemoragia intracraniană sau subarachnoidală.

Simptomele cerebrale cauzate de migrene, leziuni cerebrale rezultate prin lovituri sau hipoxie, precum și bolile
vasculare care afectează ochiul, nervul optic sau funcții vestibulare sunt excluse.

i) Scleroza multiplă: boală caracterizată prin degenerarea ţesutului nervos, localizată în creier sau maduva spinării
şi manifestată prin paralizie parţială sau totală, parestezii şi/sau nevrită optică sau alte manifestări tipice ale bolii.
Este caracterizată prin episoade de remisie şi exacerbare. Diagnosticul este stabilit pe baza istoricului medical, pe
analiza lichidului cefalorahidian şi pe prezenţa a mai mult de un simptom neurologic bine definit, cu deteriorări
funcţionale nervoase manifestate pe o durată mai mare de 6 luni şi care trebuie confirmată cu tehnici de
investigaţie modernă ca tomografie, rezonanţă magnetică nucleară. Manifestările neurologice constau în
simptome tipice de demielinizare a creierului, nervului optic şi/sau măduvei spinării.
Pentru acordarea indemnizaţiei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele 2 criterii:
1. evidenţa prin imagistică medicală (CT/RMN) a unor multiple afectări tisulare cicatrizate în diferite arii ale
sistemului nervos central;
2. cel puţin 2 episoade diferite de acutizări sau atacuri separate între ele de perioade minime de 24 ore.
Atacurile neurologice izolate ca şi episoadele neurologice izolate cu o durată mai mică de 24 de ore şi/sau fără
deteriorarea funcţiilor pe o perioadă mai mică de 6 luni sunt excluse.

j) Coronaroplastia/Angioplastia periferică, cu sau fără stent: dilatarea obstrucţiilor/stenozelor coronariene prin


cateter cu balonaş, sub control radiologic, cu sau fără montare de stent. Acoperirea este valabilă doar în cazul
efectuării acestor proceduri în scop terapeutic pentru afecţiuni care s-au manifestat sau au fost diagnosticate
pentru prima dată în perioada de valabilitate a poliţei. Nu este acoperită angiografia/coronarografia percutană
efectuată în scop diagnostic.

k) Implantul de pacemaker/defibrilator permanent: amplasarea unui stimulator cardiac în pereţii ventriculari


sau atriali, prin abord transvenos sau transtoracic, respectiv montarea unui dispozitiv electronic implantabil
(defibrilator), în scopul corectării tulburărilor de ritm.
Sunt acoperite doar pentru afecţiuni care s-au manifestat sau au fost diagnosticate pentru prima dată în perioada
de valabilitate a poliţei.

Pagina 5
l) Intervenţie chirurgicală pe cord deschis: Intervenţie chirurgicală necesitând incizia cordului pentru ameliorarea
sau vindecarea bolilor cardiace severe (boli cardiace congenitale, boli valvulare). De asemenea, este acoperită
grefa de aortă, fiind definită ca o intervenţie chirurgicală efectuată când un segment afectat al aortei necesită
excizia şi înlocuirea cu o grefă. Prin aortă, în sensul prezentei definiţii, se înţelege doar aorta toracică şi
abdominală nu şi ramificaţiile acestora.

Următoarele excluderi specifice se aplică în cazul intervenţiilor chirurgicale pe cord deschis:


1. toate intervenţiile chirurgicale care folosesc cateter sau intervenţiile chirurgicale care nu sunt asociate
chirurgiei pe cord deschis: angioplastie, angioplastia percutană transluminală coronariană, stent
coronarian;
2. intervenţiile chirurgicale care folosesc cateter, de exemplu valvuloplastie percutană cu balonaş;
3. intervenţiile chirurgicale care nu sunt asociate chirurgiei pe cord deschis sau laparotomiei;
4. afecţiunile de natură traumatică.

Orice afectiune/ intervenție chirugicală care nu respecta definitiile de mai sus nu este considerata boala grava

II. RISCURI EXCLUSE


Excluderi specifice, în funcţie de tipul evenimentului produs

§ Deces (accident sau imbolnavire)


Sunt excluse din această acoperire cazurile de deces provocate ca urmare a:
a. oricărei tentative de suicid, automutilare sau îmbolnăvire intenţionată; sinuciderea nu este considerată
Accident
b. utilizării de către Asigurat a unor medicamente sau substanţe cu efect psihoactiv, unor medicamente în doze
toxice sau a unor tratamente neprescrise de către o autoritate medicală competentă, precum şi ca urmare a
consumului de droguri sau consumului de alcool, caracterizat printr-un grad de alcoolemie al Asiguratului mai
ridicat de 0,8 la mie în cazul în care consumul acestor substanţe a contribuit la producerea decesului;
c. consecinţelor infectării cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Dobândite - definiţie
conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii);
d. participării de către Asigurat la săvârşirea vreunei infracţiuni contra patrimoniului ori contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii, aşa cum sunt prevăzute de Codul Penal (art. 208 - 222, art. 174 - 185) precum şi în timpul
sustragerii de la urmărirea penală pentru asemenea fapte;
e. participării active la întreceri / concursuri cu vehicule cu motor, desfăşurate pe pământ, în apă sau în aer,
concursuri de ski, bob, skibob, snowmobil, curse de cai şi la antrenamentele corespunzătoare acestor întreceri /
concursuri;
f. practicării paraşutismului, deltaplanorismului, utilizării de parapante, săriturilor cu coarda elastică, rafting-ului,
box-ului, curselor de cai, scufundărilor autonome care necesită utilizarea unor sisteme de respiraţie sub apă,
surfing-ului, windsurf-ului, speologiei, alpinismului și altor sporturi periculoase (enumerarea este ilustrativă, nu
exhaustivă);
g. orice act intenţionat al beneficiarilor la deces;
h. bolilor mentale, tulburărilor psihice sau de natură nervoasă

§ Invaliditate permanenta ca urmare a unui accident:


Sunt excluse din această acoperire cazurile de de invaliditate provocate ca urmare a:
a. oricărei tentative de suicid, automutilare sau îmbolnăvire intenţionată; sinuciderea nu este considerată
Accident

Pagina 6
b. utilizării de către Asigurat a unor medicamente sau substanţe cu efect psihoactiv, unor medicamente în doze
toxice sau a unor tratamente neprescrise de către o autoritate medicală competentă, precum şi ca urmare a
consumului de droguri sau consumului de alcool, caracterizat printr-un grad de alcoolemie al Asiguratului mai
ridicat de 0,8 la mie în cazul în care consumul acestor substanţe a contribuit la producerea decesului;
c. consecinţelor infectării cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Dobândite - definiţie
conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii);
d. participării de către Asigurat la săvârşirea vreunei infracţiuni contra patrimoniului ori contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii, aşa cum sunt prevăzute de Codul Penal (art. 208 - 222, art. 174 - 185) precum şi în timpul
sustragerii de la urmărirea penală pentru asemenea fapte;
e. participării active la întreceri / concursuri cu vehicule cu motor, desfăşurate pe pământ, în apă sau în aer,
concursuri de ski, bob, skibob, snowmobil, curse de cai şi la antrenamentele corespunzătoare acestor întreceri /
concursuri;
f. practicării paraşutismului, deltaplanorismului, utilizării de parapante, săriturilor cu coarda elastică, rafting-ului,
box-ului, curselor de cai, scufundărilor autonome care necesită utilizarea unor sisteme de respiraţie sub apă,
surfing-ului, windsurf-ului, speologiei, alpinismului și altor sporturi periculoase (enumerarea este ilustrativă, nu
exhaustivă);
g. orice act intenţionat al beneficiarilor la deces;
h. bolilor mentale, tulburărilor psihice sau de natură nervoasă

§ Spitalizare ca urmare a unei îmbolnăviri sau a unui accident:


Sunt excluse din această acoperire cazurile de spitalizări:
a. care se datorează tratamentelor sau lucrărilor dentare;
b. care reprezintă servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru
depistarea precoce a bolilor, precum şi pentru proceduri investigative care nu sunt cerute de o boală
declarată de un medic;
c. care nu este recomandată de un medic autorizat potrivit legii ori spitalizări privind cure clinice ori carantine;
d. care presupune tratament sau servicii medicale de natură experimentală;
e. cauzată de boli mentale (depresie, anxietate, epilepsie, schizofrenie, paranoia, tulburări de comportament,
psihoze, atac acut de panică, delir de orice natură – inclusiv delirum tremens), nevroze, orice alte boli
mentale;
f. cauzată de orice formă de tratament sau chirurgie plastică;
g. cauzată de consumul de alcool sau urmare a dependenţei de alcool, precum şi din orice boală cauzată direct
sau indirect ori provocată de consumul de alcool;
h. cauzată de dependenţa de droguri ori de abuzul de droguri sau de orice boală considerată direct sau indirect
provocată de consumul de droguri ori abuzul de droguri;
i. datorată îmbolnăvirilor ori vătămărilor corporale făcute cu intenţie sau ca urmare a bolilor mentale ori
influenţei intoxicării cu medicamente (altele decât cele luate în conformitate cu tratamentul prescris de un
medic autorizat) sau oricărui act săvârşit în ciuda sfatului medical prescris de a nu o face;
j. datorată bolilor venerice;
k. cauzată de orice invaliditate permanentă preexistentă;
l. ca urmare a însămânţării artificiale, fertilizării in vitro sau transferului de embrion;
m. cauzată de complicaţii apărute în urma unor intervenţii chirurgicale (operaţii);
n. pentru dependenți părinți ai asiguratului, cauzată de afecțiuni neoplazice diagnosticate în primele 90 de zile
de la data de început a răspunderii ASIROM, la includerea asiguratului în asigurare;
o. cauzată de orice tip de tratament balnear şi /sau de reabilitare a sănătăţii: recuperare; medicină fizică şi /sau
asistenţă balneoclimaterică, precum şi cele în case de odihnă, sanatorii, inclusiv pentru îngrijirea persoanelor
care suferă de deteriorări cerebrale;

Pagina 7
p. cauzată de /sau care rezultă dintr-o condiţie medicală prevăzută la clauza „Asigurarea pentru boli (afecţiuni)
grave”, pentru care, în momentul includerea în asigurare, persoana care se asigură primeşte tratament
medical sau este pe lista de aşteptare pentru diagnosticare şi tratament;
q. pentru fixarea unor dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau
funcţionale ori corecţii ale unor deficienţe fizice (inclusiv endoproteze),
r. pentru operaţie de cezariană, donare de organe sau vasectomie ori schimbare de sex.
s. pentru dependenți părinți ai asiguratului: sunt excluse urmările unor boli ori simptome ale unor boli ori
condiţii de boală sau handicap preexistente (reprezentând boală instalată înainte de începerea răspunderii
ASIROM);

§ Cheltuieli medicale ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident:


Sunt excluse din această acoperire cazurile de cheltuieli medicale apărute ca urmare a:
a. participării Asiguratului la săvârşirea vreunei infracţiuni contra patrimoniului ori contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii, aşa cum sunt prevăzute de Codul penal precum şi în timpul sustragerii de la urmărirea
penală pentru asemenea fapte;
b) participării active la întreceri/concursuri cu vehicule cu motor, desfăşurate pe pământ, apă sau în aer,
concursuri de ski, bob, skibob, snowmobil, curse de cai şi la antrenamentele corespunzătoare acestor
întreceri/concursuri;
c) practicării paraşutismului, deltaplanorismului, utilizării de parapante, săriturilor cu coarda elastică, rafting, box,
curse de cai, scufundări autonome care necesită utilizarea unor sisteme de respiraţie sub apă, surfing-ului, wind-
surf-ului, speologiei, alpinismului şi altor sporturi periculoase (enumerarea este ilustrativă, nu exhaustivă);
d) utilizării de către Asigurat a unor medicamente, substanţe cu efect psihoactiv sau narcotice sau tratamente
neprescrise de către o autoritate medicală competentă precum şi ca urmare a consumului de alcool, caracterizat
printr-un grad de alcoolemie al Asiguratului mai ridicat de 0,8 la mie în cazul în care consumul de alcool a
contribuit la producerea evenimentului şi la necesitatea efectuării cheltuielilor medicale respective;
e) oricărei tentative de suicid sau automutilare intenţionată; sinuciderea nu este considerată Accident;
f) consecinţelor infectării cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Dobândite - definiţie conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii);
g)oricărei acţiuni provocate intenţionat de către asigurat inclusiv avortul la cerere; tuturor evenimentelor care au
legătură cu graviditatea, naşterea sau consecinţele acestora (cu exceptia avortului în scop terapeutic, în cazul
unor urgenţe medico-chirurgicale sau ale unor malformaţii congenitale ale fătului diagnosticate de către medicul
de specialitate), în primele 9 luni de la data includerii în asigurare a asiguratei respective;
h) efectuării de investigaţii şi tratamente pentru sterilitate / fertilizare in vitro / inseminare artificială;
i) bolilor cu transmitere sexuală, tuberculoza pulmonară şi complicaţiilor acestora, precum şi bolilor infecţioase
sau parazitozelor endemice contactate pe perioada în care Asiguratul s-a aflat pe teritoriul unei ţări recunoscute
oficial drept zonă cu potenţial mare de contaminare;
j) bolilor mentale, tulburărilor psihice sau de natură nervoasă;
k) tratamentului dentar, chirurgiei şi esteticii dentare. Cu toate acestea, Asigurătorul va acoperi Cheltuielile
Medicale dentare necesare ca urmare a unui Accident produs în perioada asigurată, dar nu va acoperi Cheltuielile
Medicale necesare restaurării dentare;
l) intervenţiilor de chirurgie plastică şi reparatorie, cu excepţia cazurilor în care Intervenţia chirurgicală de acest
tip este recomandată expres de către un medic de specialitate pentru repararea consecinţelor unui Accident
produs în perioada asigurată;
m) oricăror tratamente medicale recuperatorii, cure în staţiuni balneoclimaterice sau sanatorii TBC, tratamente şi
investigaţii alternative, naturiste, homeopatice, acupunctură, fitoterapie, apifiterapie, cristaloterapie,
aromoterapie, bioenergie (enumerarea este ilustrativă, nu exhaustivă);

Pagina 8
n) tuturor îmbolnăvirilor cauzate, complicate sau agravate de consumul cronic sau excesiv de alcool de ex:
(enumerarea este ilustrativă, nu exhaustivă) - pancreatita cronică, ciroza şi fibroza hepatică, neoplasm hepatic,
etc;
o) cheltuieli medicale ca urmare a unor consultaţii şi / sau îngrijiri la domiciliu
p) vaccinuri.

III. MENTIUNI PRIVIND OBTINEREA INDEMNIZATIILOR DE ASIGURARE

IMPORTANT! Termenul de notificare a unui eveniment este de 90 de zile de la data producerii sale. Avizarea se
va face catre GrECo JLT Romania, de îndata ce este posibil, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data evenimentului.

Toate indemnizatiile se platesc dupa furnizarea setului complet de documente referitoare la evenimentul suferit:
documente medicale/fiscale, copie act identitate, declaratie de accident/îmbolnavire etc. în termen de maxim 30
de zile de la data la care documentatia solicitata este completa.

Plata drepturilor din asigurare in urma producerii evenimentelor asigurate se face pe baza urmatoarelor
documente principale:

• Declarație de eveniment (original)


• Act de identitate a persoanei care depune cererea (copie)

Pagina 9
Declarația de eveniment se completează de către asiguratul care a suferit accidentul / îmbolnăvirea sau de către o
rudă a sa, în caz de deces, la toate rubricile aplicabile. Se recomandă ca asiguratul să facă descrierea accidentului
/ îmbolnăvirii suferite cu propriile cuvinte, fără să preia informații din documentele medicale. În declarația de
accident / îmbolnăvire trebuie menționat contul bancar în care se va face plata despăgubirii.

Documentelor enumerate mai sus se anexeaza, in functie de evenimentul asigurat, urmatoarele:

Deces
· Certificat de deces, eliberat de Primărie - copie legalizată;
· Certificat constatator al decesului de la Institutul Medico-Legal sau de la morga spitalului - copie;
· Certificat de mostenitor sau certificat de calitate de moștenitor (în cazul în care beneficiarul nu este
desemnat pe poliță) - copie legalizată;
· Actele de identitate ale beneficiarilor / moștenitorilor - copie;
· Procesul - verbal pentru inregistrarea accidentului de munca daca acesta s-a produs la locul de munca sau
procesul-verbal privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului daca evenimentul s-a produs in
alta parte sau adeverinta eliberata de organele sanitare care au dat primul ajutor dupa accident.

Invaliditate permanentă din accident:


· Documentul medical eliberat la data accidentului cu stabilirea diagnosticului imediat dupa accident,
inclusiv tratamentul prescris si urmat.
· Documentul medical privind starea partii afectate dupa terminarea tratamentului medical dar nu mai
devreme de 2 luni si nu mai tarziu de 1 an de la data accidentului.
· Procesul-verbal pentru inregistrarea accidentului la locul de munca daca acesta s-a produs la locul de
munca sau procesul-verbal privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului daca evenimentul s-a
produs in alta parte;
· Copia legalizata a deciziei medicale emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperare a
capacitatii de munca, din care sa rezulte gradul de invaliditate, pentru invaliditatea permanenta din
imbolnavire.
· Certificatul medical care atestă invaliditatea și gradul invalidității - copie;

Spitalizare din accident sau îmbolnăvire


· Biletul de iesire din spital
· Foaia de observatie

Cheltuieli medicale

· Facturi, chitante, bonuri, în original.


· Recomandarea medicului privind efectuarea acestor cheltuieli emisa pe numele asiguratului.

Boli grave
· rezultatele investigațiilor medicale care au condus la stabilirea diagnosticului;
· biletul de ieşire din spital;
· copia foii de observație aferentă spitalizării;
· certificat de analiză toxicologică a asiguratului în cazul în care acesta a fost impusă prin lege;

Pagina 10
· copia fișei de consultații medicale întocmită de medicul de familie cu fiecare pagină numerotată, parafată
și semnată în original pentru conformitate;

Precizari:
Documentele de mai sus vor fi depuse la ASIROM in copie, cu exceptia facturilor, bonurilor si chitantelor.
Pentru evenimentele petrecute in afara Romaniei, trebuie prezentata traducerea autorizata a acestora in limba
romana.
Documentele solicitate vor fi depuse la biroul HR din locatia asiguratului, de unde vor fi trimise catre Asirom.
Asirom isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente necesare pentru solutionarea dosarelor de dauna.
Termenul in care ASIROM poate solicita documente suplimentare este de 5 zile de la data depunerii
documentelor solicitate initial pentru constituirea dosarului de dauna.
Termenul de prescriptie pentru solicitarea drepturilor de despagubire este de 2 ani de la data producerii
evenimentelor asigurate.
Termen de răspuns la orice comunicări scrise (e-mail/fax etc.): 3 zile lucrătoare.

Documentația completă se trimite către: Greco JLT Romania de către fiecare angajat în parte, pe adresa de e-
mail: eb@ro.greco.eu

Important! Toate indemnizațiile se plătesc după furnizarea setului complet de documente referitoare la
evenimentul suferit: documente medicale / fiscale, copie act identitate, declarație de accident / îmbolnăvire, etc.
în termen de maxim 30 de zile de la data la care documentația solicitată este completă. De la caz la caz,
Asigurătorul poate solicita și alte documente / informații, pentru stabilirea exactă a diagnosticului medical în
vederea calculării indemnizației de plătit persoanei asigurate.

Important! Pentru dependentii parinti, nu sunt acoperite afectiunile medicale preexistente (diagnosticate
inainte de intrarea in asigurare)

Definitia preexistentei (conform conditii de asigurare):


BOALĂ PREEXISTENTĂ: Orice boală sau complicaţii ale acesteia, care a fost deja diagnosticată, tratată sau
depistată în urma unui consult medical, ori ale cărei simptome inițiale şi/sau semne inițiale provin anterior datei
de intrare în vigoare a asigurării.

Mențiune: Acest material a fost pregătit pe baza contractului de asigurare, încheiat între compania Continental
Romania și Asirom, polita fiind administrata de brokerul Greco JLT Romania. Prevederile poliței și ale condițiilor de
asigurare prevalează

Pagina 11