Sunteți pe pagina 1din 27

Anexa nr.

1
la Hotărârea nr.61/30.05.2013
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

LISTA
de prioritate pentru anul 2013 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială

Nr.
Nr.crt Nr.dos Nr.Inregistrare Nume si prenume Domiciliul pers. Puncte Observatii
N.Titulescu -chiriaşă a Primăriei municipiului
1 148 85686/13.11.2012 Ponţi Angela 3 55
nr.13 Bistriţa
N.Titulescu -chiriaşă a Primăriei municipiului
234 88599/22.11.2012 Adam Livia 5 54
2 nr.22 Bistriţa, 8 pers. într-o cameră
N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, într-un imobil al
88599/22.11.2012 Adam Mircea 3 54
3 386 nr.22 Primăriei municipiului Bistriţa
N.Titulescu -locuieşte cu părinţii,12 pers.în 2
146 85691/13.11.2012 Mezok Nicolae 2 53
4 nr.22 camere
Mezok Gheorghe N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
158 86300/14.11.2012 2 53
5 Sorin nr.22 Primăriei municipiului Bistriţa
Viişoara nr. -locuieşte cu părinţii, 16 pers. în 2
139 85290/12.11.2012 Granci Matei 1 53
6 157A camere H
N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
229 88598/22.11.2012 Adam Livia Marcela 4 52
7 nr.22 Primăriei municipiului Bistriţa
N.Titulescu -chiriaşă a Primăriei municipiului
8 173 86876/16.11.2012 Mezok Livia 3 52
nr.22 Bistriţa
G-ral G. Bălan
9 11 15242/24.02.2012 Macarescu Mihai 2 52 -locuieşte cu părinţii
nr.7
Călimani -provine din instituţie de ocrotire
22 25535/28.03.2012 Kriszt Aurel Romeo 2 52
10 nr.2/E/61 socială H
-provine din instituţie de ocrotire
24 26910/02.04.2012 Eremie Gheorghe Sărata nr.192 1 52
11 socială H
C.Moldovei -locuieşte în chirie, are un copil cu
365 96850/21.12.2012 Bumb Graţiela 3 51
12 nr.12/B/62 handicap grav H
Mezok Victor N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, într-un imobil al
381 97398/28.12.2012 3 51
13 Francisk nr.22 Primăriei municipiului Bistriţa
Independenţei
14 357 96238/20.12.2012 Kovacs Mihaela 3 50 -locuieşte în chirie
nr.77/B/18
L.Rebreanu -chiriaşă a Primăriei municipiului
37 39040/17.05.2012 Lăcătuş Mariana 2 50
15 nr.16 Bistriţa H
-locuieşte cu socrii,3 copii minori, 14
270 91243/04.12.2012 Varga Lucian Toamnei nr. 25 5 49
16 pers în 2 camere H
Menihardt Florin Zefirului nr. -locuieşte în chirie, într-un cămin de
334 95235/18.12.2012 4 49
17 Alin 1/A/17 nefamilişti, 4 persoane
P-ţa Centrală -provine din instituţie de ocrotire
18
30 34758/03.05.2012 Capră Florina 1 49
nr.34/et.2/ap.11 socială H
19 376 97055/27.12.2012 Farcaş Maria 1 Mai nr.2/H/85 1 48 -pensionară,locuieşte cu familia fiicei
Someşului nr.7,
20 316 94078/13.12.2012 Gavrilaş Traian 2 47 - pers. cu handicap H
cam.98
Rodilă Monica Rodnei nr. -locuieşte în apartamentul mamei, 3
180 87134/19.11.2012 5 46
21 Rodica 20/F/41 familii
Demeny Cristian Năsăudului
22 287 92418/07.12.2012 2 46 -locuieşte cu socrii H
Ladislau nr.8/A/4
Ciurian Roxana -locuieşte cu socrii, 9 pers. în 3 camere
118 84385/07.11.2012 D.Gherea nr.6 2 45
23 Paula H
N.Titulescu nr. -locuieşte cu mama care este chiriaşă a
191 87321/19.11.2012 Ponţi Cristian 3 44
24 13 Primăriei municipiului Bistriţa
Mezoc Marius N.Titulescu
25 112 84037/07.11.2012 1 44 -locuieşte cu părinţii
Daniel nr.22
N.Titulescu nr.
26 206 87551/20.11.2012 Bătăşan Leontina 1 44 -locuieşte la noră
22
Al. Heniu -provine din centrul de plasament
359 96133/20.12.2012 Seica Florin 1 44
27 nr.1/A/12 -locuieşte în chirie H
Subcetate
28 283 92071/06.12.2012 Becichi Maria Rada 4 43 -chiriaşă ANL
nr.9/A/16
Someşului nr.7,
29 213 88048/21.11.2012 Pop Ilona 2 43 -locuieşte în chirie
ap.6
Tărpiului -locuieşte într-un imobil al Primăriei
331 95037/17.12.2012 Rusz Florin 2 43
30 nr.29/A/12 municipiului Bistriţa
Moldovan Daniel Al.Tihuţa
31 131 85314/12.11.2012 1 43 -locuieşte în chirie H
Lucian nr.7/C/57

32 242 89095/26.11.2012 Moldovan Remus Gninda nr.9 4 42 -pensionar, locuieşte în chirie H


Independenţei
33 353 96291/20.12.2012 Kovacs Ioan Iuliu 4 42 -locuieşte în chirie
nr.81/E/57
Halasu Lucian
34 392 82705/03.11.2011 Imp. Traian 3 42 locuieşte cu părinţii, hand locomotor
Adrian
Libertăţii nr.
35 111 84018/07.11.2012 Agrişan Maria 1 42 -pensionară, locuieşte în chirie
81B
I.P.Reteganu -chiriaş al Primăriei municipiului
36 209 87877/21.11.2012 Adam Dorinel 5 41
nr.24 Bistriţa
Someşului nr.2, -locuieşte în chirie-paralizată scleroză
89 83065/02.11.2012 Băbuţan Lucreţia 2 41
37 ap.67 multiplă H
-pers. cu handicap locomotor-
366 96737/21.12.2012 Pasztor Pavel Sărata nr.228 1 41 -proces pe membru
rol pt. rezilierea
38 amputaţie inferior H
contractului nr. 930/2000(legea
N.Titulescu nr.
337 95359/18.12.2012 Pal Marcel 8 40 112/1995), titulari părinţii domnului
39 37
Pal Marcel care sunt decedaţi- datorii
152 85977/14.11.2012 Salvan Mircea Ioan Slătiniţa nr.180 1 39 la plata ratelor
-locuieşte cu părinţii
40
-pers. cu handicap grav,amputaţie
Dr. Vodă nr.
263 90631/03.12.2012 Ţîmpău Vasile 1 39 chirurgicală a 1/3 sup.membre
41 4/C/12
inferioare
O.Goga
42 214 88043/21.11.2012 Stan Ioan Adrian 5 38 -locuieşte în chirie
nr.5/A/11
G-ral G.Bălan
43 280 92245/06.12.2012 Chiaburu Pop Florin 4 38 - locuieşte cu socrii
nr. 7
Decebal
44 188 87250/19.11.2012 Ferchi Ioan 3 38 - locuieşte cu mama
nr.9/A/8
Al. Plopilor
45 113 84132/07.11.2012 Cohal Angela 1 38 -pensionară, locuieşte în chirie
nr.2/A/19
Privighetorilor -locuieşte cu rudele, 7 pers, într-o
125 85563/12.11.2012 Bertel Nicolae 3 37
46 nr. 2/D/148 cameră
Arţarilor
47 396 95337/21.12.2011 Fizeşan Liviu 3 37 -locuiesc 8 pers., în 3 cam
34/B/3/34
Clopoţeilor
48 244 88961/26.11.2012 Iuşan Eva Maria 1 37 -pensionară, locuieşte în chirie H
nr.1/D/117
49 28 34278/02.05.2012 Lengyel Elena Rita P-ţa P.Rareş nr.9 8 36 -locuieşte în chirie, 7 copii minori H
Moldovan Mihaela G-ral G.Bălan -locuieşte cu părinţii, într-o locuinţă a
380 97418/28.12.2012 7 36
50 Elvira nr.17 Primăriei municipiului Bistriţa H
-locuieşte cu mama, chiriaşă a
156 86135/14.11.2012 Ioniţă Sonia Izvorului nr.8 5 36
51 Primăriei municipiului Bistriţa
Dragotă Dorel
52
408 78559/18.10.2011 Viişoara 156 4 36 -locuieşte în casa mătuşii sale
Adrian

53 309 93629/12.12.2012 Mureşan Gheorghe Slătiniţa nr.2 3 36 -locuieşte în chirie


Al. Şoimilor nr.
54 344 95707/19.12.2012 Pop Maria Daniela 3 36 -locuieşte cu socrii
3/A/7
C.Moldovei
55 27 33372/26.04.2012 Groza Victoria Nadia 2 36 -locuieşte în chirie H
nr.7/B/21
Al. Pandurilor
56 335 95257/18.12.2012 Bungărdean Dorina 2 36 -locuieşte în ap. surorii
nr.2/A/2
locuieşte într-un grajd în Sărata
403 9807/07.02.2012 Peti Cătălina Sărata nr.56 1 36
57 pensionară de boală
Garoafei nr. -pers. cu handicap grav, locuieşte cu
104 83488/05.11.2012 Suciu Valeriu Cătălin 1 36
58 5/C/35 părinţii H
Violetelor nr.
59 328 94375/14.12.2012 Vaida Mirela Ionela 5 35 -locuieşte cu părinţii
2/B/20
Cherecheş Carmen Grănicerilor -locuieşte cu chirie, într-o cameră de
371 97109/27.12.2012 5 35
60 Eliza nr.3/A/17 cămin , 3 copii minori
Al. Tihuţa
61 305 93219/11.12.2012 Suciu Andreea 4 35 -locuieşte cu părinţii
nr.3/A/18
Decebal
62 342 95997/19.12.2012 Oţel Maria 3 35 -locuieşte în chirie
nr.18/A/10
Clopoţeilor persoană cu handicap locuieşte cu
63 161 86680/15.11.2012 Gonczi Iren Melinda 1 35
nr.1/B/59 părinţii H
Danciu Minodora
64 273 91929/05.12.2012 Someşului nr.7 4 34 -locuieşte în chirie
Ramona
Adam Angela T.Vladimirescu
65 291 92724/10.12.2012 4 34 -locuieşte în chirie
Simona nr. 73
Romană -locuieşte într-o cameră de cămin, 2
384 97414/28.12.2012 Szakacs Nicoleta 4 34
66 nr.26/ap.28 copii minori H
Sucevei -locuieşte cu sora, 7 pers. în 2 camere
67 226 88429/22.11.2012 Drăguş Veronica 3 34
nr.10/A/8 H
Iasomiei nr.
68 372 97094/27.12.2012 Varga Ovidiu 3 34 -pensionar,locuieşte în chirie
4/A/1
Colibiţei nr. pers cu handicap grav,probleme la
68 75160/04.10.2012 Salac Valeria Ileana 2 34
69 32/A/3 membrele inferioare
Apicultorilor nr.
70 151 85596/13.11.2012 Cozac Vasile 2 34 -locuieşte în chirie,7 pers. în 2 camere
13

71 370 97135/27.12.2012 Pîrţog Mihai Zorilor nr.6 2 34 pensionar,locuieşte în chirie


G-ral G.Bălan
72 80 79607/22.10.2012 Radu Ioan Gheorghe 1 34 -locuieşte în chirie H
nr. 84/A/21
Varga Bogdan -locuieşte cu mama, chiriaşă a
397 93722/15.12.2011 Alba Iulia 30 1 34
73 Claudiu Primăriei municipiului Bistriţa

74 7 14257/22.02.2012 Pop Jeanina P-ţa Centrală 5 33 locuieşte în chirie

75 307 93319/11.12.2012 Szabo Ana Irina V.Babeş nr. 31 5 33 -locuieşte în chirie


Garoafei
76 90825/06.12.2011 Tecar Ana Leontina 5 33 locuieste cu chirie
5A/C/27
-locuieşte într-o cameră de cămin, 2
77 88 83109/02.11.2012 Secheli Monica 1 Mai nr.10 4 33
copii minori
Spătar Andreea -locuieşte cu părinţii,3 copii minori,7
78 322 93951/13.12.2012 Sucevei nr.7/A/9 4 33
Claudia pers în 2 camere
Pîrcea Victoria Al. Margaretelor
79 77 78657/17.10.2012 3 33 -locuieşte cu socrii, 7 pers. în 3 camere
Liliana nr.1/C/21
L.Rebreanu -locuieşte într-o cameră de 6 mp fără
103 83382/05.11.2012 Diniţă Sorina 3 33
80 nr.47 utilităţi cu 2 copii minori
Dragu Marian N.Titulescu
81 298 93577/12.12.2012 3 33 -locuieşte cu părinţii
George nr.13
Romană -pensionar, locuieşte într-o cameră de
119 84759/08.11.2012 Lupescu Mihai Ion 2 33
82 nr.26/ap.17 cămin H
G-ral G.Bălan
83 351 96671/21.12.2012 Rostaş Paula 2 33 -locuieşte cu părinţii
nr. 17

84 12 15949/28.02.2012 Moldovan Adrian Viişoara nr. 152 5 32 -locuieşte cu socrii H


-chiriaşă a Primăriei municipiului
85 9 15094/24.02.2012 Corig Dorina Al. Iulia nr. 30 3 32
Bistriţa
Arţarilor
86 85 82696/01.11.2012 Ţărmure Ioan 3 32 -locuieşte în chirie
nr.38/B/29
Băciuţ Mihaela Rodnei nr. -locuieşte în apartamentul mamei, 3
87 181 87131/19.11.2012 3 32
Carmen 20/F/41 familii
Al. Tihuţei nr.
88 219 88031/21.11.2012 Corocea Radu 3 32 -locuieşte cu părinţii
9/A/10
Moldovan Laura Decebal -locuieşte în baza unui protocol în
318 93964/13.12.2012 3 32
89 Aurora nr.35/B/5 Viişoara nr.95C
P-ţa Centrală -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
157 86137/14.11.2012 Moldovan Adrian 2 32
90 nr.10 Primăriei municipiului Bistriţa
G-ral G.Bălan -chiriaşă a Primăriei municipiului
91 162 86537/15.11.2012 Raţiu Maria Laura 2 32
nr.13 Bistriţa
Lt. Călin nr.
92 210 88126/21.11.2012 BurzoDionisie 2 32 -locuieşte în chirie
1/D/48
M.Eminescu nr.
93 345 95779/19.12.2012 Hidişan Ioan Paul 2 32 -locuieşte în chirie împreună cu mama
3/B/38

94 138 85215/12.11.2012 Corig Alexandru Romană nr. 20 1 32 pers. cu handicap,nu are dom stabil H
Pietrosul nr. locuieşte cu părinţii ,pers cu handicap
95 276 91796/05.12.2012 Vereş Mihai 1 32
9/E/6 H
Vereş Wilhelm Pietrosul nr. locuieşte cu părinţii,pers cu handicap
96 277 91794/05.12.2012 1 32
Gabriel 9/E/6 H
C.Moldovei
97 281 92140/06.12.2012 Chifa Alexandra 1 32 -locuieşte cu părinţii H
nr.1/A/13

98 261 90287/29.11.2012 Butta Ioan 1 Mai nr.2/H/91 4 31 - locuieşte în chirie


Bătinaş Mariana Intr. Muncelului
99 279 92314/06.12.2012 4 31 - locuieşte în chirie
Alexandrina nr.7/B/23

100 302 93107/11.12.2012 Lăcătuş Isidor Izvorului nr.8 4 31 -locuieşte în chirie


Hodoroga Dumitru
101 168 86607/15.11.2012 Al. Iulia nr.17 3 31 -locuieşte cu părinţii H
Ilie
Şt.O.Iosif
102 253 89765/28.11.2012 Benczik Ana Steluţa 3 31 -locuieşte cu părinţii
8/D/31
Savu Camelia Rodnei pers. cu handicap locuieşte cu
103 129 85421/12.11.2012 2 31
Georgeta nr.22/E/57 părinţii H
-a primit repartiţie împreună cu mama
406 3006/13.01.2013 Cacula Alin Cosmin Piaţa Mică nr.3 2 31
104 în str. Subcetate nr. 10/A/3
Varga Maria
393 4244/18.01.2012 D.Vodă 8/9 2 31 -pers. cu handicap, locuieşte cu părinţii
105 Mirabela
Dr. Victor Babeş
106 339 95536/18.12.2012 Covaci Adrian Arpad 8 30 locuieşte cu mama,
nr.15
M.Kogălniceanu
107 401 9850/07.02.2012 Păcurar Irina Daniela 6 30 -locuieşte în chirie
nr.31

108 394 78477/17.10.2011 Moldovan Trandafir Gh.Şincai 14 6 30 locuieste cu chirie


Rostaş Dan Viorel L.Rebreanu
109 115 84233/07.11.2012 3 30 -locuieşte cu părinţii
Zabar nr.27
Dr. Vodă nr.
110 194 87352/19.11.2012 Popa Alin Cristian 3 30 -locuieşte în chirie
8/A/12
Protasă Mircea C.Moldovei
111 233 88321/22.11.2012 3 30 -locuieşte în chirie H
Florin nr.6/B/13
Moise Nicolae Arţarilor nr.
112 373 97084/27.12.2012 3 30 -locuieşte cu părinţii
Florian 38/B/22
Lengyel Ana -locuieşte cu bunica, chiriaşă a
114 84138/07.11.2012 Gh. Şincai nr.24 2 30
113 Beatrice Primăriei municipiului Bistriţa H

114 172 86867/16.11.2012 Melean Vasile Cerbului nr.29 2 30 -locuieşte cu socrii

115 207 87540/20.11.2012 Boroş Moni L.Rebreanu nr.3 2 30 -pensionar, locuieşte în chirie
Arţarilor -persoană cu handicap, locuieşte cu
98 83336/05.11.2012 Monorean Felicia 1 30
116 nr.12/A/10 părinţii H
Kertesz Iudith Dr. Vodă persoană cu handicap grav locuieşte
136 85281/12.11.2012 1 30
117 Erzsebeth nr.7/A/90 cu mama H

118 264 90641/03.12.2012 Bacea Vasile Unirea nr. 53 1 30 -pensionar, locuieşte în chirie

119 400 7955/31.01.2012 Varga Cristian Sărata 93 1 30 -pers cu handicap, locuieşte cu părinţii
Mititean Adrian Dr. Vodă nr.
120 310 93674/12.12.2012 4 29 - locuieşte în chirie
Flaviu 6/B/47
Toamnei nr.51,
121 70 77274/12.10.2012 Lăcătuş Daniela 3 29 -locuieşte în chirie
ap.1
Nogy Ancuţa A.Mureşanu -persoană cu handicap, locuieşte cu
247 89408/27.11.2012 3 29
122 Mihaela nr.14/B/43 mama H

123 300 93184/11.12.2012 Cicio Elena Marcela Al. Vlahuţă nr.9 3 29 -locuieşte cu familia fratelui
Hojda Daniel Al. Fîntînele
124 8 14551/23.02.2012 2 29 -locuieşte cu părinţii H
Cristian nr.3/A/5
-pers. cu handicap, locuieşte cu mama
40 40261/22.05.2012 Kokoş Dan Damian Unirea nr. 275 2 29 şi bunica într-o locuinţă a Primăriei
125 municipiului Bistriţa H
Lăkătuş Mihai
126 252 89772/28.11.2012 Unirea nr.171 2 29 -locuieşte în chirie
Ovidiu
-locuieşte la rampa de gunoi, 1 copil
127 324 94829/17.12.2012 Horvath Sînziana Tărpiului nr. 14 2 29
minor

128 81 80887/25.10.2012 Saicu Ovidiu Pompei Slătiniţa nr.165 1 29 -locuieşte în chirie H


V.Alecsandri nr. -a primit repartiţie în str. Subcetate
145 85705/13.11.2012 Lăcătuş Sabina 1 29
129 14 nr.11, împreună cu fiica ei.
Al. Ghiocelului
130 332 95175/18.12.2012 Maier Marius Alin 1 29 -locuieşte cu mama
nr.1/E/60

131 368 96730/21.12.2012 Boroş Rodica Toamnei nr. 25 7 28 -locuieşte cu mama


- locuieşte în casa cumnatei lui,7
383 97534/28.12.2012 Gyorfi Marcel V.Babeş nr. 15 6 28
132 persoane în 2 camere

133 390 90251/05.12.2011 Gabor Gita Unirea 199 4 28 locuieşte în chirie, 3 copii minori
Dr. Dumitrei
Baciu Cristian
312 93580/12.12.2012 Vechi 3 28 -locuieşte în chirie H
134 Gabriel
nr.27/ap.11
Zăpârţan Camelia Gării
135 327 94438/14.12.2012 3 28 -locuieşte cu soacra H
Raluca nr.30/B/120
Al. Şoimilor nr.
136 128 85486/12.11.2012 Pop Ionel 2 28 -locuieşte cu părinţii
3/A/7
-locuieşte într-o bucătărie de vara în
259 90221/29.11.2012 Lup Ioana Andreea Sigmir nr. 71 5 27
137 curtea socrilor
Mihoc Mihai
138 143 85636/13.11.2012 Viişoara nr.25 4 27 -locuieşte cu părinţii şi fraţii
Florinel
Maghiaroşi Ramona Gh. Pop de
35 37968/14.05.2012 3 27 -locuieşte cu socrii H
139 Daniela Băseşti nr.3/C/5
Zefirului
140 102 83372/05.11.2012 Fechete Manix 3 27 -locuieşte în chirie
nr.1,sc.A,ap.32
Intr. Toporaşului -locuieşte cu soacra şi cumnatele,9
127 85491/12.11.2012 Ştefan Dănilă Ilie 3 27
141 nr.5/B/19 pers în 2 camere
Intr. Castanului -locuieşte cu părinţii, 6 pers.în 2
159 86706/15.11.2012 Sas Camelia Ancuţa 3 27
142 nr. 2/C/37 camere
Viişoara nr.
143
171 86764/16.11.2012 Varga Remus 3 27 - locuieşte în chirie
157A
Harani Alina Zorelelor
144 336 95309/18.12.2012 3 27 -locuieşte cu socrii
Cătălina nr.11/B/22
-locuieşte într-o baracă cu 2 copii
402 9817/07.02.2012 Moldovan Romeo Al.Vlahuţă 14 3 27
145 minori

146 67 70727/20.09.2012 Petti Doru Mihai Viişoara nr.151 2 27 -locuieşte în chirie


Lechinţa
147 236 88781/23.11.2012 Vinter Iudit Gabriela 5 26 locuieşte în chirie
nr.231A/A/3

148 72 77577/15.10.2012 Senocico Mihaela Sigmir nr.166 4 26 -locuieşte în chirie


Dr.Vodă nr.
149 93 83287/05.11.2012 Priscorniţă Dorina 4 26 -locuieşte în chirie
3/A/36
Apăvăloaei Mihai
150 123 84839/09.11.2012 M.Viteazu nr.13 4 26 -locuieşte în chirie
Sorin
Adam Viorica L.Rebreanu nr. -locuieşte cu tata, chiriaş al Primăriei
170 86833/16.11.2012 4 26
151 Simona 43 Mun. Bistriţa
Szekely Ramona Independenţei
152 246 89498/27.11.2012 4 26 -locuieşte în chirie
Claudia nr.18

153 364 96986/21.12.2012 Fiţa Gheorghe Gării nr. 32/C/44 4 26 -locuieşte în apartamentul bunicii
Moldovan Călin P-ţa Centrală
154 227 88510/22.11.2012 3 26 -locuieşte cu părinţii
Andrei nr.10
Gordon –Lazăr Dr. Vodă
126 85500/12.11.2012 2 26 -locuieşte cu părinţii
155 Anamaria nr.2/A/16
Buta Mariana Colibiţei
240 89126/26.11.2012 2 26 -locuieşte în chirie
156 Anişoara nr.16/A/10
Florilor
157 288 93007/10.12.2012 Bălan Oana Dana 2 26 -pers. cu handicap H
nr.1/B/79
Intr. Muncelului
158 18 18412/07.03.2012 Odae Florin 5 25 -locuieşte cu părinţii
nr.5/D/48

159 75 77024/11.10.2012 Rostaş Maria Griviţei nr.7 4 25 -locuieşte în chirie


Intr. Vişinului -locuieşte în căminul militar de
160
107 83971/06.11.2012 Neamţu Costel 4 25
nr.3/A/26 garnizoană
Ursului
161 150 85619/13.11.2012 Domnici Călin 4 25 -locuieşte cu socrii
nr.4/B/13
B-dul decebal
162 388 4436/19.01.2012 Mihai Cristian Ioan 4 25 locuieşte cu chirie
13/52
Rodnei
163 217 88006/21.11.2012 Ceuca Sorina Alina 3 25 -locuieşte în chirie
nr.22/E/53
P-ţa Centrală -chiriaş al Primăriei municipiului
164 23 27771/04.04.2012 Lăcătuş Ionică 2 25
nr.21 Bistriţa
Adam Ciprian P-ţa Centrală nr. -locuieşte cu mama pe str. Subcetate nr.
142 85832/13.11.2012 2 25
165 Ovidiu 47 10
-locuieşte într-o cameră a SC Proinstal
272 91160/04.12.2012 Rusan Ştefan Sărata nr.31 5 24
166 SRL, cu 3 copii minori
Tărpiului -locuieşte cu mama şi rudele, 12 pers.
313 93677/12.12.2012 Vaida Robert 5 24
167 nr.29/C/2 în 3 camere
Intr. Pinului
168 99 83337/05.11.2012 Silaşi Laura Cristina 4 24 -locuieşte cu mama
nr.1/A/3

169 130 85335/12.11.2012 Rezmiveş Domniţa Zorilor nr.3 3 24 -locuieşte cu socrii, 2 copii minori
Dr. Vodă
170 177 87163/19.11.2012 Koczi Dorin Raul 3 24 -locuieşte în locuinţa fratelui
nr.3/C/3

171 178 87161/19.11.2012 Ghereb Liana Viişoara nr.109 3 24 -locuieşte cu socrii


Independenţei
172 193 87461/19.11.2012 Vermeşan Florin 3 24 -locuieşte cu socrii
nr.62/A/1
Varga Gabriela Al.Iasomiei
173 241 89171/26.11.2012 3 24 -locuieşte cu bunica
Andreea nr.4/A/1
Munteanu Daniela
174 257 90335/29.11.2012 Republicii nr.33 3 24 -locuieşte cu părinţii
Ionela
Bumbu Anamaria Arţarilor nr.
175 315 94082/13.12.2012 3 24 -locuieşte în chirie
Daniela 44/A/19
Independentei
176 389 4850/20.01.2012 Timis Alina Persida 3 24 locuieşte cu părinţii
81/42
Colibiţei
177 352 92521/07.12.2012 Hidan Otilia 3 24 -locuieşte în chirie
nr.28/A/17
Arţarilor
178 395 8762/02.02.2012 Rus Cornel 3 24 locuieşte la rude
30/D/72
Albeţel Cristian Al. Tihuţa nr.
179 391 84298/10.11.2011 3 24 locuieşte cu părinţii
Dorel 4/24
Romană nr.26,
180 201 87339/19.11.2012 Varga Daniela 2 24 -locuieşte într-o cameră de cămin H
ap.43
Moldovan Maria Rodnei
181 251 89896/28.11.2012 2 24 -locuieşte în chirie
Ioana nr.22/E/59
Csengeri Andra N.Titulescu
182 196 87325/19.11.2012 1 24 -locuieşte cu părinţii
Giulia nr.26
Subcetate nr.
183 317 93990/13.12.2012 Bârlădianu Corina 1 24 - pers. cu handicap H
61A/1/8
Viişoara
184 124 84828/09.11.2012 Cosma Traian 5 23 -locuieşte cu socrii, 9 pers. în 3 camere
nr.2/B/7
Cifor Loredana P.Ispirescu
2 12445/16.02.2012 4 23 -locuieşte cu socrii
185 Doina nr.2/A/10
P.Maior
186 10 15045/24.02.2012 Moldovan Emil Ioan 4 23 -locuieşte cu părinţii
nr.6/E/57
Mureşan Dorel T.Vladimirescu
47 42019/29.05.2012 4 23 -locuieşte cu părinţii
187 Augustin nr.18/C/40
Danciu Elena Împ.Traian -locuieşte cu părinţii, 9 pers. în 2
101 83367/05.11.2012 4 23
188 Cosmina nr.58/C/30 camere
Sg.Maj.O.Popa
189 121 84905/09.11.2012 Cozman Dan 4 23 -locuieşte în apartamentul părinţilor
nr.17/B/70
Băldean Claudia Tărpiului -locuieşte cu socrii, 12 persoane în 3
176 86871/16.11.2012 4 23
190 Maria nr.29/C/1 camere
Lăcrămioarelor
191 198 87366/19.11.2012 Bodiu Maria 4 23 -locuieşte cu mama
nr.1/A/2
Al. Tihuţei
192 278 91592/05.12.2012 Sas Emil Vasile 4 23 -locuieşte în chirie
nr.4/D/65
Al.Fîntînele
193 117 84266/07.11.2012 Szakacs Elena 3 23 -locuieşte în chirie
nr.1/A/1

194 120 85094/09.11.2012 Boldi Adrian Alin D.Gherea nr. 6 3 23 -locuieşte cu părinţii
Romană
195 167 86406/15.11.2012 Lapoşi Daniela Ioana 3 23 -locuieşte într-o cameră de cămin
nr.26/ap.26
- a primit repartiţie împreună cu sora ei
Varga Cristina
319 93890/13.12.2012 Dornei nr. 10 3 23 Ohler Ruxandra Crina în Subcetate
196 Mirabela
nr.12/A/5
Rodnei -locuieşte cu mama, 8 persoane în 3
197 329 95035/17.12.2012 Tiron Ionela Voichiţa 3 23
nr.20/E/34 camere
N.Titulescu nr.
198 347 95876/19.12.2012 Dragu Petrică 3 23 -locuieşte în chirie
19
Arţarilor
199 404 63114/25.08.2011 Lesenciuc Ana Ileana 3 23 -locuieşte în chirie
26/A/15
-locuieşte cu mama chiriaşă a Primăriei
59 47759/21.06.2012 Horvat Irina Paula Gh. Şincai nr. 9 2 23
200 mun. Bistriţa
-locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
201 69 76776/10.10.2012 Moldovan Mirela Zorilor nr.19 2 23
Primăriei municipiului Bistriţa
Cătinean Mariana Al. Ineu
74 78114/16.10.2012 2 23 -locuieşte în apartamentul fratelui
202 Angela nr.6/C/48

203 84 82728/01.11.2012 Cula Cristian Andrei D.Gherea nr. 7 2 23 -locuieşte cu părinţii


L.Rebreanu
204 91 82991/02.11.2012 Peptenar Adriana 2 23 -locuieşte cu părinţii
nr.27
Cocoş Matilda Prof.L.Gubesch
100 83338/05.11.2012 2 23 -locuieşte în chirie
205 Lenuţa nr.15
Donath Andreea
134 85292/12.11.2012 D.Gherea nr. 6 2 23 -locuieşte cu bunica
206 Alexandra
Privighetorilor
207 137 85242/12.11.2012 Farcaş Luciana 2 23 -locuieşte cu soacra
nr. 2/D/148
Koczi Constantin Dr. Vodă
212 88076/21.11.2012 2 23 -locuieşte cu părinţii
208 Paul nr.5/A/218

209 238 88870/23.11.2012 Boldi Ovidiu Daniel D.Gherea nr.6 2 23 -locuieşte cu părinţii
Zefirului
210 348 95881/19.12.2012 Cioloboc Mihaela 2 23 -locuieşte în chirie
nr.1/ap.3

211 358 96228/20.12.2012 Caculea Ciprian Republicii nr.33 2 23 -locuieşte cu părinţii


Moldovan Iosif
407 92309/12.12.2011 Zăvoaie 110 2 23 locuieste cu socrii
212 Ladislau

213 224 88128/21.11.2012 Lorinţ Sabin G.Coşbuc nr.8 1 23 -locuieşte cu părinţii


Al. Merilor
214 3 13932/21.02.2012 Stoica Maria Flavia 4 22 -locuieşte cu părinţii
nr.1/C/23
Durna Alexandrina Al. Tineretului
46 41851/28.05.2012 4 22 -locuieşte cu părinţii
215 Dina nr.1/B/34
Dr. Vodă -locuieşte cu mama, chiriaşă a
108 83758/06.11.2012 Adam Octavia Crina 4 22
216 nr.9/A/88 Primăriei municipiului Bistriţa
N.Titulescu
217 132 85302/12.11.2012 Moldovan Romulus 4 22 -locuieşte în chirie
nr.33
Independenţei
218 183 87119/19.11.2012 Arman Daniel 4 22 -locuieşte cu părinţii
nr.12
Becheş Romeo
186 87201/19.11.2012 Toamnei nr. 25 4 22 -locuieşte în chirie
219 Eugen
Al. Vlahuţă -locuieşte cu părinţii, 8 pers. într-o
220 275 91806/05.12.2012 Cherejan Augustin 4 22
nr.14 cameră
Boldijar Eugen Slătiniţa
221 256 90100/28.11.2012 3 22 -locuieşte cu părinţii
Cosmin nr.179A
Moldovan Teodora Rodnei
314 93783/12.12.2012 3 22 -locuieşte cu socrii
222 Victoriţa nr.24/C/2
G-ral G.Bălan - chiriaş al Primăriei municipiului
223 109 83974/06.11.2012 Solonca Iosif 2 22
nr.13 Bistriţa
Gavriloaie Lucia Rodnei
215 87924/21.11.2012 2 22 -locuieşte cu părinţii
224 Dana nr.22/E/53

225 290 92703/10.12.2012 Farcaş Anca Paula Sigmir nr. 70 2 22 -locuieşte in casa surorii sale
Dr. Dumitrei
226 299 93331/11.12.2012 Burnar Maria 2 22 -locuieşte în chirie H
Vechi nr.33A
Decebal
227 362 96908/21.12.2012 Rocaş Oana Natalia 2 22 -locuieşte cu părinţii
nr.31/B/13

228 133 85293/12.11.2012 Horvath Paul Marian D.Gherea nr. 6 1 22 -locuieşte cu mama

229 163 86510/15.11.2012 Pop Sorin Remus Al. Vlahuţă nr.4 1 22 -locuieşte la rude
Arţarilor nr.
230 260 90228/29.11.2012 Pop Vălean Teofil 1 22 - locuieşte în chirie
28/A/4
Zăvoaie de Jos -locuieşte într-o baraca fără utilităţi, 8
231 325 94860/17.12.2012 Tinca Sorin 1 22
nr.103 persoane
Cula Claudiu C-tin D.Gherea
338 95397/18.12.2012 1 22 -locuieşte cu părinţii
232 Laurenţiu nr.7
233 87 83126/02.11.2012 Berki Camelia V.Babeş nr.13 4 21 -locuieşte cu părinţii
Filipaş Cristian Someşului -locuieşte într-o cameră cu 2 copii
234 140 85205/12.11.2012 4 21
Vasile nr.7/ap.40 minori
Cracaş-Ristea Costel Şt cel Mare
271 91465/04.12.2012 4 21 -locuieşte în chirie
235 Remus nr.1/C/34
Mesteacănului
236 292 92812/10.12.2012 Heros Ioneta Dănuţa 4 21 -locuieşte în chirie
nr.3/A/14
G-ral G.Bălan -chiriaşă a Primăriei municipiului
237 350 96324/20.12.2012 Granci Dochiţa 4 21
nr.17 Bistriţa
P-ţa Centrală
238 5 14255/22.02.2012 Vlaicu Gabriel 3 21 -locuieşte în chirie
nr.10
Vlaicu Gheorghe P-ţa Centrală
6 14261/22.02.2012 3 21 -locuieşte în chirie
239 Marcel nr.10
Decebal
240 54 44466/07.06.2012 Ilieş Angela Gabriela 3 21 -locuieşte în chirie
nr.52/B/38
Boroş Ribana Decebal
55 44465/07.06.2012 3 21 -locuieşte în chirie
241 Ecaterina nr.52/B/38
P-ţa Centrală
242 155 86134/14.11.2012 Varga Ioan Adi 3 21 -locuieşte cu socrii
nr.39
Şuşca Lacrima Turturelelor -chiriaşă a Primăriei municipiului
165 86401/15.11.2012 3 21
243 Teodora nr.2/A/37 Bistriţa, într-o locuinţă de serviciu
Roman Daniel A.Mureşanu
192 87177/19.11.2012 3 21 -locuieşte cu socrii
244 Marcel nr.67/A/1
Buga Anamaria Al.Rotundă
197 87403/19.11.2012 3 21 -locuieşte cu părinţii
245 Olimpia nr.2/C/20
Moldovan Florina -a primit repartiţie împreună cu mama
200 87355/19.11.2012 Dornei nr.28 3 21
246 Petruţa în loc comp. Viişoara
Boldijar Dan
220 87904/21.11.2012 Sucevei nr.6/A/1 3 21 -locuieşte în chirie
247 Laurenţiu
Dr.Vodă
248 231 88614/22.11.2012 Moldovan Marius 3 21 -locuieşte la rude
nr.5/ap.2
Zăvoaie de Jos -locuieşte într-un grajd, 2 copii minori
262 90305/29.11.2012 Balog Silvia 3 21
249 nr103 daţi în plasament
Zefirului
250 284 92068/06.12.2012 Mihaly Dorina 3 21 -locuieşte în chirie
nr.1/ap.32
251 301 93146/11.12.2012 Ţicoi Nicolae Marius L.Rebreanu nr.7 3 21 -locuieşte cu socrii
Şpaimoc Mariana P-ţa P.Rareş
330 94950/17.12.2012 3 21 -locuieşte în chirie
252 Elisabeta nr.7/A/12
Paoletto Andrada Garoafei
379 97372/28.12.2012 3 21 -locuieşte în chirie
253 Oana nr.2/B/15
Vladu Olguţa T.Vladimirescu
254
38 39605/18.05.2012 2 21 -locuieşte cu părinţii
Camelia nr.25/A/3
Intr. Castanului
255 42 470341/22.05.2012 Filipoi Livia Cristina 2 21 -locuieşte cu părinţii
nr.3/E/54
-locuieşte într-un imobil, tolerată în
76 78587/17.10.2012 Filipoiu Sanda Doina Unirea nr.310 2 21
256 spaţiu
G-ral G.Bălan -locuieşte cu părinţii, 10 persoane într-
169 86749/16.11.2012 Granci Victor Paul 2 21
257 nr.17 o cameră
Varga Cristina -locuieşte cu bunica într-o locuinţă
341 95653/19.12.2012 P-ţa Mică nr.3 2 21
258 Alexandrina socială
Maxud Cornelia Decebal
367 96734/21.12.2012 2 21 -locuieşte cu părinţii
259 Claudia nr.11/B/16
locuieşte într-un imobil al Primăriei
21 24703/27.03.2012 Mari Ioan Slătiniţa nr.9 1 21
260 municipiului Bistriţa, fără forme legale

261 83 81617/29.10.2012 Prunean Ioan Viişoara nr.36A 1 21 -pensionar, locuieşte în chirie


I.L.Caragiale
262 346 95871/19.12.2012 Horvath Robert 1 21 -locuieşte în chirie
nr.1
Chiorean Marius N.Titulescu
17 17555/05.03.2012 3 20 -locuieşte cu părinţii
263 Cristian nr.24
Lovas Cristian Intr. Muncelului -locuieşte în apartamentul fratelui, 6
82 81147/26.10.2012 3 20
264 Dumitru nr.5/D/44 pers. în 2 camere

265 95 83886/05.11.2012 Mihuţ Ovidiu Alin Sigmir nr.73 3 20 -locuieşte într-o bucătărie de vara

266 293 84033/07.11.2012 Mihaese Marioara V.Căstăilor nr.3 3 20 -locuieşte în chirie


N.Titulescu -locuieşte cu socrii, chiriaşi ai
195 87337/19.11.2012 Tămaş Elena Cristina 3 20
267 nr.26 Primăriei municipiului Bistriţa,
Trif Dorina -locuieşte cu părinţii, 6 pers.într-o
268 267 90714/03.12.2012 Ghinda nr.122 3 20
Valentina cameră
Sucevei
269 308 93282/11.12.2012 Colto Luminiţa 3 20 -locuieşte în chirie
nr.4/C/46
N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
39 39825/21.05.2012 Raţ Claudia Nicoleta 2 20
270 nr.13 Primăriei municipiului Bistriţa
-locuieşte provizoriu în diferite locaţii,
41 40313/22.05.2012 Moldovan Iulius Ghinda nr.9 2 20
271 nu are domiciliul stabil
Al. Iasomiei
272 105 83499/05.11.2012 Varga Mariana 2 20 -locuieşte cu bunica
nr.4/A/1
Dornei nr.39,
273 154 86131/14.11.2012 Timciuc Ana Maria 2 20 -locuieşte în chirie
ap.3
M.Eminescu
274 164 86507/15.11.2012 Bor Aurelia 2 20 -locuieşte în chirie
nr.2/D/74
Adam Alexandra Subcetate -a primit repartiţie împreună cu mama
175 87000/16.11.2012 2 20
275 Gabriela nr.10/A/18 şi surorile în str. Subcetate bl.10
Adam Rahela I.P.Reteganu -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
189 87271/19.11.2012 2 20
276 Daniela nr.24 Primăriei municipiului Bistriţa
Gherasim Andreea Intr. Zorelelor
277 243 89262/26.11.2012 2 20 -locuieşte cu socrii
Cristina nr.11/C/33
L.Rebreanu
278 254 89888/28.11.2012 Fechete Vandana 2 20 -locuieşte cu mama
nr.38
L.Rebreanu
279 255 89863/28.11.2012 Fechete Gavril Petru 2 20 -locuieşte în chirie
nr.38
Moldovan Romeo Dr. Victor Babeş
280 268 90891/03.12.2012 2 20 -locuieşte cu părinţii
Aurelian nr.10
N.Titulescu -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
377 97054/27.12.2012 Tămaş Florin 2 20
281 nr.26 Primăriei municipiului Bistriţa

282 135 85296/12.11.2012 Donath Mircea Iosif D.Gherea nr. 6 1 20 -locuieşte cu bunica
Al. Vlahuţă
283 147 85688/13.11.2012 Puşi Nicoleta Petruţa 1 20 -locuieşte cu părinţii
nr.11, ap.2
N.Titulescu
284 211 88109/21.11.2012 Panţi Toader 1 20 -locuieşte cu părinţii
nr.27/ap.6
N.Titulescu -locuieşte în loc.comp. Viişoara într-o
265 90718/03.12.2012 Puşi Nicolae 1 20
285 nr.22 baracă improvizată
Al. Tihuţa
286 19 19867/13.03.2012 Bolbos Anamaria 3 19 -locuieşte în chirie
nr.1/A/17
Danciu Olimpia Independenţei
248 89376/27.11.2012 3 19 -locuieşte cu socrii
287 Bianca nr.60/D/65
Al-Badi Adelina Lăcrămioarelor
326 94878/17.12.2012 3 19 -locuieşte în chirie
288 Georgiana nr.1/B/12
Împ.Traian
289 360 96430/20.12.2012 Bob Dorina 3 19 -locuieşte în chirie, 2 copii minori
nr.52/C/30

290 14 16235/29.02.2012 Andrian Florina Ostaşului nr.8 2 19 -locuieşte în chirie


Moldovan Aurelia Lalelelor
15 16366/29.02.2012 2 19 -locuieşte cu părinţii
291 Viorica nr.4/B/16

292 64 60319/09.08.2012 Praşca Liliana V.Lupu nr. 13 2 19 -locuieşte cu părinţii


Subcetate
293 96 83293/05.11.2012 Meszaroş Maria 2 19 -locuieşte cu părinţii
nr.10/B/1
Drenţa Claudiu Dr.Vodă -locuieşte cu părinţii şi fraţii, 8 pers.
361 96906/21.12.2012 2 19
294 Cornel nr.3/C/36 într-o cameră

295 16 17541/05.03.2012 Csengherii Verona Ghinda nr.9 1 19 -locuieşte în chirie


Horvath Sonia Ana C-tin D.Gherea -locuieşte cu bunica, chiriaşă a
20 23934/23.03.2012 1 19
296 Viorica nr.6 Primăriei municipiului Bistriţa
C-tin D.Gherea -locuieşte cu mama, chiriaşă a
26 31301/19.04.2012 Donath Adriana 1 19
297 nr.6 Primăriei municipiului Bistriţa
P-ţa Centrală
298 31 35092/03.05.2012 Moldovan Loredana 1 19 -locuieşte cu părinţii
nr.10
G-ral G.Bălan
299 56 44471/07.06.2012 Atomei Florina 1 19 locuieşte cu părinţii,în chirie
nr. 85/C/33
Al.
Cismaş Cosmin
66 63182/23.08.2012 Privighetorilor 1 19 -locuieşte cu fratele
300 Darius
nr.2/D/148
Szasz Vilmoş Viişoara -locuieşte cu mama, chiriasă a
86 82887/01.11.2012 1 19
301 Cristian nr.9/A/10 Primăriei municipiului Bistriţa
Al. Iasomiei
302 106 83498/05.11.2012 Varga Oana Mihaela 1 19 -locuieşte cu bunica
nr.4/A/1
Moldovan Silviu P-ţa Centrală -locuieşte cu mama şi fraţii într-o
199 87360/19.11.2012 1 19
303 Andrei nr.47 locuinţă socială, 7 pers. în 3 camere
Găvan Andrada -locuieşte fără forme legale pe str. P-ţa
222 88175/21.11.2012 Cloşca nr.17 1 19
304 Patricia Centrală nr.40
Otveş Teodora Viişoara - locuieşte împreună cu părinţii si fraţii
282 92306/06.12.2012 1 19
305 Carmen nr.7/A/11 într-o locuinţă socială
Moldovan Dorin Mesteacănului
295 92863/10.12.2012 1 19 -locuieşte cu părinţii
306 Gabriel nr.7/B/26
Moldovan Diana Mesteacănului
296 92866/10.12.2012 1 19 -locuieşte cu părinţii
307 Ionela nr.7/B/26
Viişoara - locuieşte împreună cu părinţii si fraţii
311 93562/12.12.2012 Otveş Sandor 1 19
308 nr.7/A/11 într-o locuinţă socială
Subcetate -locuieşte cu părinţii într-o locuinţă
378 96795/21.12.2012 Rad Roxana Livia 1 19
309 nr.10/A/15 socială
-chiriaşă a Primăriei municipiului
Cepănar Marinela P-ţa Centrală
65 64912/30.08.2012 4 18 Bistriţa, în urma divorţului doreşte o
310 Ioneta nr.40
altă locuinţă
Moldovan Mariana Viişoara
48 42063/29.05.2012 3 18 -locuieşte cu socrii
311 Sorina nr.2/A/2
Ghe.Pop de
312 141 85599/13.11.2012 Mandi Simona Băseşti 3 18 -locuieşte cu socrii
nr.1/E/49
Ilea Francisc Garoafei
313 166 86410/15.11.2012 3 18 -locuieşte cu părinţii
Dumitru nr.5/C/39
Cozan Valentin Subcetate -a primit locuinţă socială împreună cu
182 87124/19.11.2012 3 18
314 Aurelian bl.11/A/5 părinţii în str.Subcetate bl.11
Intr. Toporaşului
315 228 88307/22.11.2012 Rupa Arcadiu 3 18 -locuieşte în chirie
nr.2/A/7
V.Lupu
316 245 89606/27.11.2012 Silaşi Mihai Ioan 3 18 -locuieşte cu părinţii
nr.18/D/35
-locuieşte cu mama chiriaşă a Primăriei
266 30332/12.04.2012 Horvat Horaţiu Gh.Şincai nr.9 1 18
317 mun. Bistriţa
N.Titulescu
318 208 87529/20.11.2012 Ciurian Cristian 1 18 -locuieşte la rude
nr.44
Adam Silvia Subcetate
319 218 88035/21.11.2012 1 18 - locuieşte cu mama
Veronica nr.10/A/18
A.Mureşanu
320 321 93876/13.12.2012 Mureşan-Rusu Irina 3 17 -locuieşte cu părinţii
nr.16/B/20
321 25 30926/18.04.2012 Vigh Elena Sărata nr. 227 2 17 -locuieşte cu părinţii
Tărpiului -locuieşte cu părinţii, 8 pers. în 2
110 83610/06.11.2012 Scurtu Alexandra 2 17
322 nr.29/A/3 camere
Lalelelor
323 160 86702/15.11.2012 Ţuţură Maria 2 17 -locuieşte în chirie
nr.4/A/24
Bartoş Johanna Împ.Traian
363 96909/21.12.2012 2 17 -locuieşte cu părinţii
324 Loredana nr.52/E/58
G-ral G.Bălan
51 44469/07.06.2012 Codoi Ecaterina 1 17 -locuieşte cu fiul şi nora
325 nr.85/C/33
Zăvoaie de Jos
73 77761/15.10.2012 Deak Ioan 1 17 locuieşte într-o construcţie fără utilităţi
326 nr. 103
Puşcaş Florin Al. Tihuţa
327 202 87835/20.11.2012 1 17 locuieşte cu părinţii
Grigore nr.3/B/37
Sîngeorzan Anamaria Al.Tihuţa
230 88606/22.11.2012 1 17 -locuieşte cu părinţii
328 Larisa nr.9/C/59
Lucachi Florin N.Titulescu -locuieşte cu părinţii într-o locuinţă
274 91891/05.12.2012 1 17
329 Claudiu nr.24/ap.5 ANL
Romană
330 225 88209/21.11.2012 Bolfă Ioana Raveca 3 16 -locuieşte într-o cameră de cămin
nr.26/ap.51
Mesteacănului
331 323 94776/17.12.2012 Moldovan Elena 3 16 -locuieşte cu mama
nr.4/D/45
-chiriaşă a Primăriei municipiului
332 58 47758/21.06.2012 Pop Elena Maura Gh. Şincai nr. 9 2 16
Bistriţa
Dr. Vodă
333 61 49333/27.06.2012 Habor Iulia Maria 2 16 -locuieşte cu socrii
nr.7/ap.10
Intr. Vişinului
334 204 87611/20.11.2012 Sechi Paul Cristian 1 16 -locuieşte cu părinţii
nr.5/B/26
Todoran Călin Al. Voinicului
354 96269/22.12.2012 1 16 -locuieşte la un prieten
335 Nicolae nr.3/A/20
Moldovan Remus N.Titulescu
94 83252/05.11.2012 3 15 -locuieşte în apartamentul părinţilor
336 Traian nr.18
Călina Cosmina Subcetate -locuieşte cu părinţii, chiriaşi ai
190 87317/19.11.2012 1 15
337 Daniela nr.11/A/4 Primăriei mun. B-ţa
Candale Alexandru Cireşului
285 92023/06.12.2012 1 15 -locuieşte într-o locuinţă de serviciu
338 Gheorghe nr.2/A/2
Herinean Marinela Sucevei
320 93872/13.12.2012 1 15 -locuieşte cu părinţii
339 Elena nr.11/A/7
C.Moldovei -locuieşte cu părinţii, 5 pers. într-o
340 95480/18.12.2012 Boerean Alexandra 1 15
340 nr.16/B/50 cameră
Bulz Adriana Independenţei
341 185 87195/19.11.2012 3 14 -locuieşte în chirie
Nicoleta nr.58/C/92

342 235 88835/23.11.2012 Cotoc Ovidiu Mihai Sărata nr.221 3 14 -locuieşte cu părinţii
Al. Heniu
343 239 89082/26.11.2012 Negruşa Cornelia 1 14 -locuieşte în chirie
nr.1/A/12

344 258 90432/29.11.2012 Lucachi Viorel Vasile Toamnei nr.2T 1 14 -locuieşte în chirie

345 303 93206/11.12.2012 Farkaş Gyogyver Dogarilor nr.11 1 14 -locuieşte în locuinţa fratelui
Împ. Traian nr.
346 306 93314/11.12.2012 Marc Ana-Maria 1 14 -locuieşte cu părinţii
28/B/14
Mkogalniceanu
347 398 37047/18.05.2011 Gabor David 1 14 fara domiciliul stabil
nr.12
Călari Lavinia V.Lupu
269 90941/03.12.2012 2 13 -locuieşte cu socrii
348 Alexandra nr.12/A/7

349 62 52751/10.07.2012 Ţugui Viorica Păcii nr.7A 1 13 -locuieşte în chirie


Sucevei
350 149 85636/13.11.2012 Ursa Emil Claudiu 1 13 -locuieşte în chirie
nr.9/A/14
Dr. Vodă
351 184 87184/19.11.2012 Vlaicu Carol 1 13 -locuieşte în chirie
nr.5/ap.2
L.Rebreanu
352 187 87203/19.11.2012 Fechete Gavril 1 13 -locuieşte în chirie
nr.38

353 63 57126/26.07.2012 Petti Adela Rodica Unirea nr. 234 4 12 3 copii minori,nu are domiciliul stabil
Colibiţei
354 343 95683/19.12.2012 Leonca Ovidiu Ilie 3 12 -locuieşte cu socrii
nr.8/A/2
Avram Florina I.L.Caragiale
355 96267/20.12.2012 1 12 -locuieşte la o cunoştinţă
355 Georgeta nr.26
Al. Ineu -domiciliul în ap.părinţilor,locuieşte
122 85053/09.11.2012 Pop Andrei Vasile 3 11
356 nr.6/C/39 temporar în Italia
357 294 92827/10.12.2012 Spătar Lucica I.Vulcan nr.3/F/8 2 11 -locuieşte cu socrii
Someşului nr.2,
358 44 40897/24.05.2012 Văsălag Florin Sorin 1 11 -locuieşte într-o locuinţă de serviciu
et.1, ap.35
Moldovan Raul Lăcrămioarelor
359 53 44467/07.06.2012 1 11 -locuieşte în chirie
Albin nr.2/A/20
C.Moldovei
360 116 84241/07.11.2012 Mihai Elena 1 11 -locuieşte în chirie
nr.12/B/41
G-ral G.Balan chiriaş al Primăriei municipiului
361 387 86749/16.11.2012 Granci Victor 1 11
nr.17 Bistriţa
I.P.Reteganu -locuieşte cu fratele, chiriaş al
232 88474/22.11.2012 Adam Angela 1 11
362 nr.24 Primăriei municipiului Bistriţa
Satmar Octavian
249 89958/28.11.2012 E.Gîrleanu nr.5 1 11 -locuieşte cu părinţii
363 Andrei
Cucolaş Adrian G-ral G.Bălan
369 97137/27.12.2012 1 11 -locuieşte la rude
364 Gheorghe nr.23/C/33

365 221 88017/21.11.2012 Muga Ionuţ Cosmin Al. Vlahuţă nr.4 2 10 -locuieşte cu socrii

-locuieşte fără forme legale pe str. P-ţa


223 88180/21.11.2012 Găvan Claudiu Dan Cloşca nr.17 1 10
366 Centrală nr.40

367 304 93233/11.12.2012 Daraban Mihaela Dornei nr.10 1 10 -locuieşte în chirie


Horvat Alexandru
368 32 37234/10.05.2012 L.Rebreanu nr.5 1 9 -locuieşte la rude
Marius
P.Maior -locuieşte într-o cameră la SC.MIRO.
92 83241/05.11.2012 Pop Ioan Marcel 1 9
369 nr.2/E/56 SA
Sechi Daniela Intr. Vişinului
203 87613/20.11.2012 1 9 -locuieşte cu părinţii
370 Andreea nr.5/B/26
Intr. Vişinului
371 205 87609/20.11.2012 Sechi Dorina Alina 1 9 -locuieşte cu părinţii
nr.5/B/26
Sucevei
372 349 95893/19.12.2012 Rusz Emilia 1 9 -locuieşte la rude
nr.10/B/31
Rodnei
373 382 97360/28.12.2012 Torok Ştefan Adrian 1 9 -locuieşte cu mama
nr.20/A/8

374 90 82993/02.11.2012 Moldovan Garofiţa Sărata nr.151 5 8 -4 copii minori


Grănicerilor
375 33 37496/11.05.2012 Bota Paul Gabriel 1 8 -locuieşte în chirie
nr.3, ap.39
Lalelelor
376 34 37497/11.05.2012 Cozan Ioan 1 8 -locuieşte în chirie
nr.5/B/20
Al. Sălciilor
250 89930/28.11.2012 Todaşcă Adrian Sorin 2 7 -locuieşte în chirie
377 nr.2/D/65
Independenţei
78 78845/18.10.2012 Augustin Gabriela 1 5 -locuieşte în chirie
378 nr.35
Anexa nr.1
la Hotărârea procesul-verbal al comisiei de repartizare a locuinţelor sociale
LISTA
de prioritate pentru anul 2013 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială

S-ar putea să vă placă și