Sunteți pe pagina 1din 2

VOCABULARUL (LEXICUL)

1. VOCABULARU FUNDAMENTAL
Vocabularul fundamental cuprinde:
 un număr mic de cuvinte, aproximativ 1500, care denumesc noţiuni de bază, indispensabile
comunicării, cuvinte înţelese şi cunoscute de toţi virbitorii;

2. MASA VOCABULARULUI
Masa vocabularului cuprinde:
- arhaisme - cuvinte ( expresii ) ieşite din uz, întâlnite în literatură pentru a sugera o anumită epocă:
spătar, logofăt, carele, ...
- regionalisme - cuvinte ( expresii ) folosite în anumite regiuni ale ţării: cucuruz, păpuşoi, făgădău,
lebeniţă, harbuz, deşte, ...
- neologisme - cuvinte noi, împrumutate din alte limbi sau create în limbă prin
mijloace proprii: efemer, computer, decizie, ...
- termeni tehnici şi ştiinţifici - cuvinte folosite în diferite domenii ale tehnicii
şi ştiinţei; bormaşină, circuit integrat, ...; cardiologie, ...
- elemnte de jargon - cuvinte folosite de anumite grupări, cu intenţia de-a impresiona pe ceilalţi:
musiu, madamă, ciao, ...
- termeni argotici - cuvinte folosite de grupuri restrânse, cu scopul de-a nu fi înţeleşi de ceilalţi:
mititica ( închisoarea ), covrig ( volan ), a sta de şase ( a sta de pază ), ...

MIJLOACE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI

DERIVAREA
Derivarea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularui, prin care se formează cuvinte noi cu
ajutorul sufixelor şi al prefixelor;
- se poate face - cu sufixe, cu prefixe, parasintetic.
Sufixul - sunetul sau grupul de sunete adăugate la sfârşitul cuvântului de bază sau al rădăcinii.
Prefixul - sunetul sau grupul de sunete adăugate la începutul cuvântului de bază sau al rădăcinii.
Cuvîntul de bază - elementul fundamental folosit pentru formarea altor cuvinte.
Rădăcina - sunetele comune cuvântului de bază şi tuturor cuvintelor formate de la acesta.
Cuvintele derivate - cuvinte formate cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor.
Familia lexicală - totalitatea cuvintelor formate de la un cuvânt de bază prin derivare sau alte
mijloace ( compunere, schimbarea valorii gramaticale ), cuvinte înrudite ca sens:
şcoală cuvânt de bază

şcol/ar +
rădăcină

şcolăr/iţă
şcolăr/esc cuvinte derivate
şcolăr/eşte
şcolăr/ime =
( a ) şcolar/iza
şcolar/iza/re familia lexicală
preşcolar
prefix sufix

Tipuri de sufixe:
 lexicale - formează cuvinte noi - cărturar, flor/ăr/easă, muncitor, ...
 diminutivale - formează cuvinte care numesc obiecte mai mici decât cele obişnuite - băieţel,
dulăpior, fetiţă
 augmentative - formează cuvinte care denumesc obiecte mai mari decât cele obişnuite - băieţoi,
băieţandru, căsoaie, ...
 colective - formează cuvinte a căror formă este de singular, iar conţinutul de plural: frunziş,
studenţime, brădet, ...
 substantivale - formează substantive - grădinar, bucătăreasă, ...
 adjectivale - formează adjective - auriu, nisipos, frăţesc, ...
Tipuri de prefixe:
 vechi: ne-, în-, des-, răs-, ... - neclar, înnegrit, desface, răscumpăra, ...
 noi: anti-, con-, inter-, pre-, ... - anticorupţie, consătean, internaţional, preuniversitar, ...
 negative ( neagă sensul cuvântului ): necinstit, incorect, ireal, ...
Derivate parasintetice - cuvinte formate în acelaşi timp cu un sufix şi un prefix;
- a înflori, reactualiza, ...

COMPUNEREA

Compunerea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularui, prin care se formează cuvinte noi din
două sau mai multe cuvinte existente independent în limbă.
Compunerea se poate face prin:
- alăturare - cu sau fără cratimă: floarea-soarelui, de lângă, ...
- contopire: desigur, fiindcă, ...
- abreviere: CFR, TAROM, ...
- cu elemente savante de compunere: - autobiografie, televiziune, biosferă ( prefixoide)
- insecticid, cinefil ( sufixoide).

CONVERSIUNEA ( SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE )

Conversiunea - mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin
trecerea de la o parte de vorbire la alta .
Cuvântul format prin conversiune se comportă în comunicare ca partea de vorbire la care a trecut.
Prin conversiune se pot obţine:
1. SUBSTANTIVE - prin articulare cu articol hotărât, nehotărât, adjectival din:
 adjective - Urâtul ( un urât / cel urât ) nu place nimănui.
 adverbe - Binele învinge întotdeauna.
 pronume - Eul liric este prezent prin... / În sinea lui recunoştea că... / este un
nimeni. / ...
 numeral - Zecele primit mi-a mărit media.
 interjecţie - Are şi el un of.
 verb la infinitiv ( infinitivul lung ) - Scrierea conform regulilor gramaticale este corectă.
 participiu - Scrisul lui e indescifrabil. Are un scris...
 gerunziu - Suferindul privea trist spre... / Cel suferind...
 orice parte de vorbire - prin articulare sau scriere marcată - Lipseşte un de din enunţ. / „De” este o
prepoziţie. / ...
2. ADJECTIVE din:
 verb la participiu - Testul scris a fost noat cu zece.
 gerunziu ( acordat ): Am o vecină suferindă.
 adverbe - Tata e bărbat bine.
 pronume - Caietul tău e îngrijit.
3. ADVERBE din:
 substantive ( nume de anotimpuri, de zile, de părţi ale zilei ): Toamna e fig.
 adjective - Scrie frumos.
 participii - Merge legănat.