Sunteți pe pagina 1din 28

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE


MUNCA: ASFALTATOR
SOCIETATEA: TRANSCARPAT
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Asfaltator – in cadrul TRANSCARPAT

PROCESUL DE MUNCA:
Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune desfăşurarea
unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice.
Practicarea ocupaţiei presupune competenţe necesare la:
- verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului suport al drumului care urmează a fi
executat, iar dacă este nevoie face corecţiile necesare;
- pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a acestuia de praf, agregate dislocate din
stratul anterior executat, în vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;
- aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi grosime uniformă şi în conformitate cu
cerinţele din documentaţia tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de lucru –
temperatura la aşternere;
- compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în conformitate cu documentaţia tehnică şi cu
prescripţiile tehnice în vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la începerea şi
terminarea compactării, în funcţie de tipul bitumului;
- tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de
drum umbrite, prin protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau cu un strat de
emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi răspândire de
nisip de balastieră;
- controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a cotelor şi dimensiunilor geometrice ale
straturilor de mixturi asfaltice aşternute;
- identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările tehnice de la punctul de lucru, a oricăror
deficienţe de calitate şi a cauzelor ce le-au provocat;
- remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi în timpul exploatării îmbrăcăminţilor
executate din mixturi asfaltice.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
 mixturi asfaltice
 motorina, bitum, ulei
 instalatii electrice
 unelte specifice pentru decapare
 lata, lopeţi, greble, roabe, repartizatoare – finisoare de mixturi asfaltice, mijloace de transport manuale
sau mecanizate etc.
 Echipamentele utilizate la tratare : suflante portabile, stropitoare de emulsie
 Instrumente de măsură: metru de tâmplărie, ruletă, lata, nivelă (boloboc), teu, teodolite
 echipament individual de protectie : casca, salopeta, palmare, bocanci cu talpa de lemn
SARCINA DE MUNCA:
 preluarea sarcinii de munca de la seful punctului de lucru
Practicarea ocupaţiei presupune competenţe necesare la:
- verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului suport al drumului care urmează a fi
executat, iar dacă este nevoie face corecţiile necesare;
- pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a acestuia de praf, agregate dislocate din
stratul anterior executat, în vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;
- aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi grosime uniformă şi în conformitate cu
cerinţele din documentaţia tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de lucru –
temperatura la aşternere;
- compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în conformitate cu documentaţia tehnică şi cu
prescripţiile tehnice în vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la începerea şi
terminarea compactării, în funcţie de tipul bitumului;
- tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de
drum umbrite, prin protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau cu un strat de
emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi răspândire de
nisip de balastieră;
- controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a cotelor şi dimensiunilor geometrice ale
straturilor de mixturi asfaltice aşternute;
- identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările tehnice de la punctul de lucru, a oricăror
deficienţe de calitate şi a cauzelor ce le-au provocat;
- remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi în timpul exploatării îmbrăcăminţilor
executate din mixturi asfaltice.
 Raspunde de :
- Indeplinirea / respectarea / aplicarea atributiunilor ce-i revin, stabilite prin fisa postului, Regulamentul
Intern, CCM, ROF, decizii interne / circulare / proceduri interne /instructiuni de lucru, dupa caz si alte acte
normative in vigoare care se refera la sectorul sau de activitate;
- Indeplinirea / respectarea, atributiunilor ce-i revin, stabilite prin fisa postului, Regulamentul Intern, decizii
interne si circulare si alte acte normative in vigoare care se refera la activitatea sectorului sau;
- Exactitatea operatiunilor facute cit si de buna exploatare a fiecarui utilaj in parte, conform instructiunilor
de lucru
- Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
- Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat.
- Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere incendii,
materialelor igienico-sanitare conform normelor reglementate;
- Respectarea legilor si reglementarilor in vigoare, specifice domeniului sau de activitate, a legislatiei de
Protectia Mediului, care privesc sectorul propriu de activitate;
- Respectarea si aplicarea legislatiei si a reglementarilor in vigoare de SSM, conform a Legii 319/2006 a
Normelor Metodologice de aplicare si a hotaririlor de guvern specifice domeniu sau de activitate.

MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea in program de ___ ore/zi, predominant la exterior.
Pe durata programului poate fi expus la:
 temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara
 nivel scazut de umiditate
 variatii de temperatura mai mari de 15 grade la deplasari interior-exterior
 zgomot generat de mijloacele de productie
 gaze de esapament degajate de mijloacele de transport venite la descarcat/incarcat
 gaze si vapori toxici in atmosfera de lucru – bitum, misturi asfaltice, motorina etc.
 pulberi netoxice in atmosfera
 ploi, curenti de aer
 iluminat natural
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT


Actiuni gresite
 Alunecarea pe picioare a obiectelor grele transportate manual – scule, dispozitive, mijloace nemecanizate
de transport (F1)
 Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal, scule, etc.
(F2)
 Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (F3)
 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare (F4)
 Caderea de la inaltime (urcarea pe utilaje, paratepti poduri, pasarele etc.) (F5)
 Ridicarea manuala a unor obiecte ce depasesc sarcina maxima admisa (F6)
 Fumatul sau utilizarea focului deschis in locurile unde se manipuleaza bitum, mixturi asfaltice, motorina
alte materiale inflamabile (F7)
 Folosirea mijloacelor de productie in alte scopuri, decat cele specificate de producator (F8)
 Exploatarea altor echipamente de munca pentru care nu are calificare si pregatirea profesionala necesara
(F9)
 Nesincronizari in efectuarea operatiilor – intarzieri/devansari la lucru in echipa cu mecanicii de utilaje,
deficiente de comunicare (F10)
 Interventii la echipamentele de munca fara a avea calificarea necesara (F11)
 Nerespectarea succesiunii operatiilor (F12)
 Nerespectarea distantei minime stabilite intre lucratori cand se efectueaza decaparea suprafetei de asfalt
(F13)
 Neatentie in timpul executarii operatiilor care necesita concentrarea atentiei (F14)
 Neatentie la circulatia in zonele periculoase – pante abrupte, mlastini, grote cai de acces ale utilajelor –
tractor etc. (F15)
 Coleziuni intre mijloacele auto de munca – vibrocompactor, autobasculanta, tractor etc. etc. (F16)
 Stationarea sau circulatia in zone periculoase cai de acces autovehicole, raza de actiune a compactorului,
in raza de actiune a autobasculantei la descarcat bitum, balatru, pietris (F17)

Omisiuni
 Lipsa mijloacelor de semnalizare: panouri (indicatoare, plăci), culori de securitate; etichete (pictograme,
simbol de culoare pe fond), semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru atenţionare asupra
unor evenimente periculoase zonelor periculoase) (F18)
 Nefolosirea incaltaminte de protectie (F19)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA


Continut necoresp. in raport cu cerintele de securitate
 Operatii sau procedee gresite pentru indeplinirea sarcinii de munca (F20)
 Nerespectarea etapelor obligatorii si a masurilor de asigurare a zonei de lucru: delimitarea
necorespunzatoare a zonei (F21)
Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate
 Solicitare fizica a sistemului osteo-musculo-articular datorita lucrului predominant in picioare,
manipulare mase (roaba, lopeti etc.) deplasari frecvente, decapat asfalt etc. (F22)
 Solicitare fizica datorita pozitiilor fortate, incomode la intinderea mixturilor asfaltice manual (F23)
 Stress psihic datorita atentiei marite si a interventiilor in baza reflexelor dobandite (F24)
 Stress psihic datorita ritmului mare de munca (F25)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA


Factori de risc Fizic
 Variatii mari de temperatura la deplasari interior-exterior pe timp de iarna (F26)
 Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la exterior (F27)
 Umiditate scazuta sau ridicata a aerului (F28)
 Pulberi netoxice in atmosfera (particule de praf in suspensie in aerul respirat) (F29)
 Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni (F30)
 Zgomot la locul de munca, generat functionarea motoarelor, utilajelor, autovehicolelor care circula pe
sensul functional de drum etc. (F31)
 Vibratii transmise intregului corp datorate echipamentelor de munca specifice – uneltele pentru decapat,
functionarea vibrocompactorului in apropiere, circulatia autovehicolelor pe sensul de drum functional etc.
(F32)

Factori de risc chimic


 Gaze si vapori toxici – bitum incins, mixturi asfaltice etc. (F33)

Factori de risc – caracterul special al mediului


 Lucru in zone in care exista terenuri mlastinoase (F34)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE


Factori de risc Mecanic
 Rasturnarea sau rostogolirea pe picioare a pieselor grele pozitionate instabil (F35)
 Lovirea de mijloacele de transport utilizate la transportul materialelor (F36)
 Suprafete sau contururi periculoase, abrazive, adezive (F37)
 Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F38)
 Proiectarea de corpuri, particole, proiectarea de bucati de asfalt de la decapare (F39)
 Prindere, agatarea imbracamintei la organele de miscare pe timpul utilizarii acestora sau pe timpul fixarii
pieselor (F40)
 Autodeclansari sau autoblocari contraindicare ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca
(F41)
 Vibratii excesive ale echipamentelor de munca – (F42)

Factori de risc Termic


 Arsuri termice – contact cu suprafete fierbinti – bitum incins (F43)
 Temperatura coborata a suprafetelor in anotimpul rece (F44)
 Incendii/explozii – lucru cu combustibili (motorina) (F45)
Factori de risc chimic
 Contact direct al epidermei cu substante toxice, mixturi asfaltice, bitum etc, (F46)
Factori de risc biologic
 Plante periculoase – ciuperci otravitoare etc (F47)
 Animale periculoase – serpi veninosi, caini vagabonzi etc. (F48)
Unitatea: TRANSCARPAT FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de munca: asfaltator Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCA Evaluator:
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni gresite 1. Alunecarea pe picioare a obiectelor grele ITM 3 2 2
transportate manual – scule, dispozitive, mijloace 45-180 zile
nemecanizate de transport (F1)
2. Taiere, intepare la contactul cu suprafete ITM 3 2 2
periculoase - taietoare, intepatoare - muchii de metal, 45-180 zile
scule, etc. (F2)
3. Prezentarea la program in stare de oboseala, Deces 7 1 3
ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene
(F3)
4. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, ITM 3 2 2
dezechilibrare, alunecare (F4) 45-180 zile
5. Caderea de la inaltime (urcarea pe utilaje, parapeti Deces 7 1 3
poduri, pasarele etc.) (F5)
6. Ridicarea manuala a unor obiecte ce depasesc Deces 7 1 3
sarcina maxima admisa (F6)
7. Fumatul sau utilizarea focului deschis in locurile Deces 7 1 3
unde se manipuleaza bitum, mixturi asfaltice,
motorina alte materiale inflamabile (F7)
8. Folosirea mijloacelor de productie in alte scopuri, Deces 7 1 3
decat cele specificate de producator (F8)
9. Exploatarea altor echipamente de munca pentru Deces 7 1 3
care nu are calificare si pregatirea profesionala
necesara (F9)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni gresite 10. Nesincronizari in efectuarea operatiilor – Deces 7 1 3
intarzieri/devansari la lucru in echipa cu mecanicii de
utilaje, deficiente de comunicare (F10)
11. Interventii la echipamentele de munca fara a avea Deces 7 1 3
calificarea necesara (F11)
12. Nerespectarea succesiunii operatiilor (F12) ITM 3 2 2
45-180 zile
13. Nerespectarea distantei minime stabilite intre INV. 4 2 3
lucratori cand se efectueaza decaparea suprafetei de Gr. III
asfalt (F13)
14. Neatentie in timpul executarii operatiilor care Deces 7 1 3
necesita concentrarea atentiei (F14)
15. Neatentie la circulatia in zonele periculoase – Deces 7 2 4
pante abrupte, mlastini, grote cai de acces ale
utilajelor – tractor etc. (F15)
16. Coleziuni intre mijloacele auto de munca – Deces 7 2 4
vibrocompactor, autobasculanta, tractor etc. etc.
(F16)
17. Stationarea sau circulatia in zone periculoase cai Deces 7 2 4
de acces autovehicole, raza de actiune a
compactorului, in raza de actiune a autobasculantei la
descarcat bitum, balatru, pietris (F17)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Omisiuni 18. Lipsa mijloacelor de semnalizare: panouri Deces 7 2 4
(indicatoare, plăci), culori de securitate; etichete
(pictograme, simbol de culoare pe fond), semnale
luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru
atenţionare asupra unor evenimente periculoase
zonelor periculoase) (F18)
19. Nefolosirea incaltaminte de protectie (F19) ITM 2 2 2
3-45 zile
Sarcina de Continut 20. Operatii sau procedee gresite pentru indeplinirea Deces 7 1 3
munca necorespunzato sarcinii de munca (F20)
r al sarcinii de
munca in raport
cu cerintele de
securitate
21. Nerespectarea etapelor obligatorii si a masurilor Deces 7 1 3
de asigurare a zonei de lucru: delimitarea
necorespunzatoare a zonei (F21)
Sarcina 22. Solicitare fizica a sistemului osteo-musculo- ITM 2 3 2
sub/supradimen articular datorita lucrului predominant in picioare, 3-45 zile
sionata in manipulare mase (roaba, lopeti etc.) deplasari
raport cu frecvente, decapat asfalt etc. (F22)
capacitatea
executantului
23. Solicitare fizica datorita pozitiilor fortate, ITM 3 3 3
incomode la intinderea mixturilor asfaltice manual 45-180 zile
(F23)
24. Stress psihic datorita atentiei marite si a ITM 2 3 2
interventiilor in baza reflexelor dobandite (F24) 3-45 zile
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Sarcina de Sarcina 25. Stress psihic datorita ritmului mare de munca ITM 2 3 2
munca sub/supradimen (F25) 3-45 zile
sionata in
raport cu
capacitatea
executantului
Mediul de Factori de risc 26. Variatii mari de temperatura la deplasari in ITM 2 1 1
munca Fizic exterior pe timp de iarna (F26) 3-45 zile
27. Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la ITM 3 2 2
exterior (F27) 45-180 zile
28. Umiditate scazuta sau ridicata a aerului (F28) ITM 2 1 1
3-45 zile
29. Pulberi netoxice in atmosfera (particule de praf ITM 2 2 2
in suspensie in aerul respirat) (F29) 3-45 zile
30. Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni Deces 7 1 3
(F30)
31. Zgomot la locul de munca, generat functionarea ITM 3 3 3
motoarelor, utilajelor, autovehicolelor care circula pe 45-180 zile
sensul functional de drum etc. (F31)
32. Vibratii transmise intregului corp datorate ITM 3 3 3
echipamentelor de munca specifice – uneltele pentru 45-180 zile
decapat, functionarea vibrocompactorului in
apropiere, circulatia autovehicolelor pe sensul de
drum functional etc. (F32)
Factori de risc 33. Gaze si vapori toxici – bitum incins, mixturi ITM 3 3 3
chimic asfaltice etc. (F33) 45-180 zile

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mediul de Factori de risc 34. Lucru in zone in care exista terenuri mlastinoase Deces 7 1 3
munca – caracterul (F34)
special al
mediului
Mijloace de Factori de risc 35. Rasturnarea sau rostogolirea pe picioare a INV. 4 2 3
productie Mecanic pieselor grele pozitionate instabil (F35) Gr. III
36. Lovirea de mijloacele de transport utilizate la Deces 7 1 3
transportul materialelor (F36)
37. Suprafete sau contururi periculoase, abrazive, ITM 3 2 2
adezive, ascutite, taietoare etc. (F37) 45-180 zile
38. Prinderea degetelor/membrelor la organele de INV. 4 2 3
masini in miscare (F38) Gr. III
39. Proiectarea de corpuri, particole, proiectarea de INV. 4 2 3
bucati de asfalt de la decapare (F39) Gr. III
40. Prindere, agatarea imbracamintei la organele de INV. 4 2 3
miscare pe timpul utilizarii acestora sau pe timpul Gr. III
fixarii pieselor (F40)
41. Autodeclansari sau autoblocari contraindicare ale Deces 7 1 3
miscarilor functionale ale echipamentelor de munca
(F41)
42. Vibratii excesive ale echipamentelor de munca ITM 3 3 3
(F42) 45-180 zile
Factori de risc 43. Arsuri termice – contact cu suprafete fierbinti – ITM 3 2 2
Termic bitum incins (F43) 45-180 zile
44. Temperatura coborata a suprafetelor in anotimpul ITM 2 2 2
rece (F44) 3-45 zile

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mijloace de Factori de risc 45. Incendii/explozii – lucru cu combustibili Deces 7 1 3
productie Termic (motorina) (F45)
Factori de risc 46. Contact direct al epidermei cu substante toxice, ITM 3 2 2
chimic mixturi asfaltice, bitum etc, (F46) 45-180 zile
Factori de risc 47. Plante periculoase – ciuperci otravitoare etc (F47) ITM 2 2 2
Biologic 3-45 zile
48. Animale periculoase – serpi veninosi, caini ITM 2 2 2
vagabonzi etc. (F48) 3-45 zile
Reprezentare grafică a nivelurilor parţiale de risc corespunzător factorilor de
risc.
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: asfaltator
39,58 % -- EXECUTANT
12,5 % -- SARCINA DE MUNCA
18,75 % -- MEDIUL DE MUNCA
29,16 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2,84 %

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII


PENTRU LOCUL DE MUNCA: asfaltator
Nivelul de risc global calculat pentru locul " asfaltator " este 2,84 %, valoare ce il incadreaza in
categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de
munca", din care se observa ca din totalul de 48 factori de risc identificati, 8,33 % ( 4 ) depasesc ca nivel
partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte
ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
39,58 % sunt factori proprii EXECUTANT
12,5 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
18,75 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
29,16 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 52,08 % ( 25)
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile
asupra executantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA : asfaltator
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/nominalizarea masurii
Crt. risc
1. 15. Neatentie la circulatia in zonele Marcarea de securitate cu ajutorul panourilor de semnalizare
periculoase – pante abrupte, Delimitarea zonelor periculoase prin ingardiri, bariere, benzi reflectorizante
mlastini, grote cai de acces ale Locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor trebuie sa fie
utilajelor – tractor etc. (F15) semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri.
2. 16. Coleziuni intre mijloacele auto Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
de munca – vibrocompactor, Cand imprejurarile o 27impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice
autobasculanta, tractor etc. etc. si/sau comunicare verbala, tinandu-se seama de intersanjabilitatea si combinatiile prevazute in
(F16) legislatia in vigoare, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o actiune
3. 17. Stationarea sau circulatia in specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor
zone periculoase cai de acces semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca
autovehicole, raza de actiune a este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau
compactorului, in raza de actiune a functionale.
autobasculantei la descarcat bitum, Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se
balatru, pietris (F17) stabilesc in functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.
4. 18. Lipsa mijloacelor de • Angajaţii trebuie să fie informaţi asupra riscurilor de prezente la locul de muncă şi asupra
semnalizare: panouri (indicatoare, măsurilor de protecţie adoptate în cadrul unei instruiri organizate de angajator. În cadrul acestei
plăci), culori de securitate; etichete instruiri trebuie explicat cum apare riscul şi în care dintre zonele de la locul de muncă.
(pictograme, simbol de culoare pe • În timpul instruirii trebuie prezentate măsurile de protecţie şi trebuie explicat modul lor de
fond), semnale luminoase, acustice, funcţionare.
comunicare verbală (pentru • Sanctionarea lucratorilor care nu respecta procedurile de lucru
atenţionare asupra unor evenimente
periculoase zonelor periculoase)
(F18)

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU


LOCUL DE MUNCA asfaltator
 Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
 Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
 Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
 Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;
 Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;

S-ar putea să vă placă și