Sunteți pe pagina 1din 90

LEUCOCITELE

CELULELE ALBE ALE


SÂNGELUI
bazofil monocit limfocit
neutrofil eozinofil
/mastocit /macrofag plasmocit
5 tipuri de leucocite

• Neutrofile = PMN 60 - 70%


• Bazofile = mastocite 0,5 - 1%
• Eozinofile = acidofile 1 - 4%
• Limfocite (T, B) 25 - 32%
• Monocite = macrofage 6 – 10%
neutrofil
neutrofil
trombocite

monocit

neutrofil
eozinofil

bazofil

limfocit
1 2 3

4 5
1
2

4
5

6
Valori normale şi variaţii ale nr.L
• 5000 – 9000/mm3
leucopenie leucocitoză
 vârstnici  după-amiaza
 postprandial
 femei
 sarcină
 fumători
 efort, frig
 INFECŢII VIRALE
 aplazie medulară toxică  INFECŢII BACTERIENE, parazitare
• +neutrofilie infecţie acută
• +limfocitoză infecţie cronică
• + eozinofilie infecţie parazitară
 leucemii
LEUCOPOIEZA
(formarea leucocitelor)

• În măduva osoasă
Dezvoltarea organelor limfatice şi migrarea
(pre)limfocitelor T în viaţa intrauterină
• organe limfoide centrale (OLC)
– timusul
– MO

• organe limfoide periferice (OLP)


– ggl. limfatici
– splina
– amigdale –inel limfatic Waldayer
– țesut limfoid asociat mucoaselor (plăci Peyer
intestinale, ...)
Inelul limfatic Waldayer
– țesut limfoid la intrarea căilor digestivă și
respiratorie

amigdala faringiană, adenoidă

– în nasofaringele superior

amigdala amigdala tubală


tubală – la deschiderea trompei Eustachio

amigdala amigdala palatinală


palatinală – în orofaringe

amigdala linguală

– sub mucoasa 1/3 posterioare


a limbii
OLC
• instruirea limfocitelor
– timus limfocite T
– MO limfocite B

- devin imunocompetente
- recunosc propriul MHC
Timus
(OLC)

Măduvă osoasă
Ductul limfatic (OLC)
drept
Ductul limfatic
toracic

Splina
(OLS)
Plăci Peyer
intestinale Foliculi limfatici
(OLS) (OLS)
• Reglarea leucopoiezei

– Mecanisme nervoase
• centrii diencefalici de lângă V3 +
• SNS, SNPS

– Mecanisme umorale
• Leucopoietină +
• Factor de creştere leucocitar +
• CRH-ACTH-cortisol (neutrofilie, limfopenie)
• Adrenalina, PTH, androgenii, prolactina +
• Polipeptid inhibitor (din splină)
psihoimunologia
• între celulele imune şi centrii nervoşi există
un permanent schimb de informaţie

• intervin:
• Celulele imune producătoare de citokine
• Centrii nervoşi -corticali + aferenţele senzitive
-subcorticali –hipotalamici CRH-ACTH
• Medulosuprarenala –prin adrenalină
• Corticosuprarenala –prin cortisol
NEUTROFILELE
neutrofilie neutropenie
• infecţii acute • afectare medulară
• inflamaţii • infecţii, inflamaţii severe
• IMA • infecţii virale
• sarcină • hipersplenism
• traumatisme • auto-Ac anti-leucocitari
• stres • malnutriţie
• intoxicaţii (Pb, Hg, • alcoolism
digitală)
• hemolize • agranulocitoza
• cancere
• cotisol + derivaţi
• idiopatică
Funcţiile neutrofilelor
1. motilitate + locomoţie + diapedeză
2. Chimiotactism - chemokine
stimulatori inhibitori
- complexe Ag-Ac -cortisol + derivaţi
- toxine microbiene - anestezice
- produşi degradare tisulari
- opsonine
- complementul
- FP ai coagulării intrinseci
- bradikinina
- ADP

3. secreţia
4. fagocitoza
Leucocitele
părăsind
vasele capilare
fagocitoza

• etape
bacterie

2. aderare

neutrofil segmentat
3. încorporare
1. chemotaxie

lizozom
6. digestie şi distrucţie
4. formarea fagozomului

5. fuziune şi formarea fagolizozomului


putere fagocitară

importanţă - în infecţii (coci)


- în situaţii fiziologice

este selectivă

este necesară prezenţa insulinei


FAGOCIT

BACTERIE
Ilya Ilyich Mechnikov (1845–1916)
Premiul Nobel pentru Medicină, 1908
Secreţia neutrofilelor
- lizozim
- fagocitină
- proteine bazice
- pirogeni
- tromboplastina
- hidrolaze activatoare ale complementului, coagulării, kininelor
- derivaţi ai acidului arahidonic -tromboxani Tx
-prostaglandine PG

EFECTE: creşterea permeabilităţii vasculare, edem, necroză

- SOD, 1-antitripsina limitează inflamaţia


BAZOFILELE
= mastocite circulante

• Funcţie secretorie
- histamină
- heparină
- serotonină
- bradikinina
- SRSA slow reacting substance of anaphylayis
EOZINOFILELE
= acidofilele

• în ţesutul digestiv, pulmonar, piele ...........


• fagocitoză slabă
• secreţie – heparină, SRSA, s. chemotactice,
factori de activare plachetară, histaminază.....
• activează limfocitele T (prin prezentare Ag şi prin citokine)

• Eozinofilie - infecţii parazitare


- reacţii alergice
(efect de limitare)
alergia

 teren atopic

 IgE = reagine

 alergen
REACŢIA ALERGICĂ
–tipuri de alergene si calea de pătrundere în organism

tegument intravascular digestiv respirator

înţepătură medicamente
albină per os polen
subst.
vegetale

alune
fructe de mare
praf
zgârieturi
pisică

mucegai
polen

păr de
cauciuc animale
alergen + IgE + mastocite degranulare
(bazofile) mastocitară

histamină

eozinofile
Antigen = alergen

granulaţii

receptor
IgE

Bazofile SRSA
(mastocite)

Histamină, serotonină,
bradikinină
potenţial alergen

Reacţie pozitivă la alergen - edem şi eritem


(vasodilatatie)
MONOCITELE –sânge

MACROFAGE -ţesut

1. Fagocitoză
2. Secreţia
- pirogeni
- interferon
- TNF
- properdină
- fracţiuni ale complementului
- factori chemotactici pozitivi……
3.Rolul imun al macrofagelor:

- prelucrarea Ag prezentarea determinanţilor antigenici

- secreţia IL-1 (+ LB și LT)


macrofagele fixe tisulare
=
histiocite
microglii

macrofage
alveolare

macrofage
celule din ggl. limfatici
Langerhans
osteoclaste

macrofage
splenice

celule mesangiale
glomerulare

macrofage fixe
celule Kupffer
din ţes. de susţinere
hepatice
Macrofagul prinde, fagocitează şi prelucrează antigenul:
selectează partea lui cea mai antigenică şi o prezintă apoi
limfocitului T helper
LIMFOCITELE

• Limfocite T LT

• Limfocite B LB
LIMFOCITELE B

= plasmocite (LB activate)

- secretă anticorpi (imunoglobuline)


LIMFOCITELE T
Secretă limfokine

- pe celulele ţintă ( interferon,


limfotoxină)
- asupra altor limfocite

- asupra cooperării cu macrofagele


Tipuri de limfocite T
• Citotoxice Tc
• Helper Th
• Supresoare Ts

• Killer K
• Natural-killer NK
LTcitotoxic = CD8+

acţionează pe celulele-ţintă purtătoare de Ag, dacă acesta le


este prezentat împreună cu MHC clasa I

secretă perforine (= citotoxice)

acţionează strict specific - pe tipul de celule cu acel Ag


HLA = gene de histocompatibilitate

MHC = complexul major de histocompatibilitate


Ag perforine
Limfocit Tc
LThelper = CD4+
- 2/3 dintre limfocite
- recunosc antigenul numai asociat cu MHC II
- secretă limfokine –IL2, IL4, IL 5, IL6, IL10, γ−INT
- acţionează stimulator pe LTc, LB, LTs

LTh0 –incomplet maturat


LTh1 LTc
LTh2 LB
antigene
• complete - imunogene, cu specificitate

• incomplete = haptene - neimunogene,


cu specificitate
***

• Antigene timo-dependente
–stimulează LTc şi LB numai dacă LTh sunt stimulate simultan

• Antigene timo-independente – foarte puține


LTsupresor = CD8+

• acţionează inhibitor asupra LTh, LTc, LB


Limfocitele T supresoare îşi realizează funcţia fie
prin contact direct (a), fie prin secreţia unor
mediatori (b)

Limfocit T supresor

Limfocit B
Cooperarea dintre celule
Limfocitele NK şi K nu necesită
cooperare cu alte celule imune
Limfocitele NK

• au receptori multiplii pe membrană

• recunosc, fixează şi lizează celula-ţintă

• nu au specificitate antigenică, nu dobândesc memorie


Celulele NK recunosc şi lizează (cu ajutorul
receptorilor de membrană) celulele străine din
organism
Limfocitele K
• Rol citotoxic dependent de anticorpi
Limfocitele T killer lizează toate celulele străine din
organism, devenite ţinta lor, cu ajutorul anticorpilor
complementari
IMUNITATEA
IMUNITATEA NESPECIFICĂ

• CELULARĂ

• UMORALĂ
Imunitatea nespecifică celulară

• FAGOCITOZA
- neutrofile
- macrofage
IMUNITATEA NESPECIFICĂ
UMORALĂ

• PROPERDINA
• OPSONINELE
• LIZOZIMUL
• INTERFERONUL
• COMPLEMENTUL
• Opsonizare prin Ac
Celula-ţintă şi calea de activare directă a
complementului
ROLUL
COMPLEMENTULUI
FAGOCITOZA
IMUNITATEA SPECIFICĂ

• CELULARĂ -LT citotoxic

• UMORALĂ -LB ---- Ac


Imunitatea specifică–proces dinamic de
recunoaştere şi neutralizare a antigenelor
IMUNITATEA SPECIFICĂ
CELULARĂ
Cooperarea limfocit T - macrofag
Recunoaşterea unei celule proprii, alterate de virus, de către limfocitul
Tc se face prin receptorii acestuia, capabili să recunoască în acelaşi
timp receptorii celulei alterate -MHC şi receptorii virali.
Stimularea limfocitului T
macrofag
microorganism
Th

Recunoaşterea T helper
Th
antigenului

Tc
1. Fagocitoza

T citotoxic
Tc 2. Expunerea
Ts antigenului

Ts T supresor Limfocite T
cu memorie
3. Prezentarea Limfoblaşti T
antigenului

sinteză de
limfokine
4. Limfoproliferarea
clonală

5. Distrugerea specifică a celulelor-ţintă şi


îndepărtarea resturilor prin fagocitoză
IMUNITATEA SPECIFICĂ
UMORALĂ

limfocitele B
lizozomi
antigen

bacterie macrofag T helper

1. Fagocitoza

2. Formarea
3. Expunerea
recunoaşterea faglolizozomilor limfocit B
antigenului antigenului

limfoblaşti B
limfocite B cu
memorie

activare

plasmocite
4. Prezentarea antigenului
5. limfoproliferare
clonală
6. sinteză de anticorpi
Proliferarea limfocitelor formează CLONE
Proliferarea limfocitului B dă naştere unei clone
plasmocitare, capabilă să secrete anticorpi specifici

limfoblastoză limfoproliferare
Molecula de anticorp –cei 2 poli
acid (COOH-) şi bazic (NH2+)
Creșterea concentrațiilor plasmatice ale anticorpilor în răspunsul imun primar și secundar
• TOLERANŢĂ IMUNĂ

• AUTOIMUNITATE
Răspunsul inflamator – mecanism de apărare

După leziuni tisulare, mecanismele hemostazei sunt declanşate simultan cu cele de apărare

1. Leziune la
nivelul
tegumentului

mastocit histamină bacterie


formarea dopului
trombocitar
şi coagularea

Histamina eliberată fagocitoză


creşte permeabilitatea
capilară

chemotaxie

trombocite