Sunteți pe pagina 1din 3

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 33
24 decembrie 2019 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la depunerea jurământului de către judecătorul nou-numit în funcție,


Nicolae Chirilov.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la Actul de control al Inspecției judiciare, referitor la verificarea activității


organizatorice a Curții Supreme de Justiție.
Raportor: dna Nina Cernat

3. Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor la


Hotărîrea Guvernului nr.65/2019 cu privire la Consiliul Național pentru drepturile omului.
Raportor: dl Petru Moraru

4. Cu privire la demersul Ministerului Justiției, referitor la reavizarea proiectului Legii


pentru modificarea Constituției Republicii Moldova.
Raportor: dna Nina Cernat

5. Cu privire la cererea judecătorului Veaceslav Neguriță, referitor la transferul la sediul


central al Judecătoriei Strășeni.
Raportor: dl Victor Micu

6. Cu privire la cererea judecătorului Angela Braga de la Judecătoria Chișinău, referitor


la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru
îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Mariana Timotin

7. Cu privire la cererea judecătorului Olga Jamba de la Judecătoria Soroca, referitor la


anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru
îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Mariana Timotin

8. Cu privire la cererea judecătorului Mihail Cojocaru de la Judecătoria Bălți, referitor


la stabilirea duratei reduse a timpului de lucru.
Raportor: dl Petru Moraru

9. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, referitor


la transferul unui judecător de la sediul Dubăsari la sediul central.
Raportor: dna Luiza Gafton

10. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Bălți, Dumitru Gherasim, referitor


la menținerea împuternicirilor unor judecători pentru examinarea unor cauze.
Raportor: dna Luiza Gafton

11. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor


la menținerea împuternicirilor judecătorului Elena Cojocari pentru examinarea unor cauze
penale aflate în faza de terminare.
Raportor: dl Anatolie Galben
12. Cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanţelor
judecătoreşti, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor
judecătorului de instrucție.
Raportor: dl Victor Micu

13. Cu privire la sesizarea vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana,


Ghenadie Pavliuc, referitor la unele chestiuni privind activitatea instanței.
Raportor: dl Dorel Musteață

14. Cu privire la contestarea Hotărârii Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor


nr. 166/11 din 18 octombrie 2019 de către Andrian Grigorițchi, candidat la funcția de
judecător.
Raportor: dl Dorel Musteață

15. Cu privire la demersul Institutului de Reforme Penale, referitor la accesul experților


la dosarele ce țin de aplicarea măsurilor preventive, din cadrul unor judecătorii și efectuarea
interviurilor în rîndul judecătorilor.
Raportor: dl Anatolie Galben

16. Cu privire la demersul Băncii Mondiale referitor la desfășurarea unui sondaj în


sectorul justiției.
Raportor: dna Luiza Gafton

17. Cu privire la demersul Universității Tehnice a Moldovei, referitor la delegarea


judecătorului Curții Supreme de Justiție Dumitru Mardari, în calitate de președinte al Comisiei
de evaluare a tezelor de master.
Raportor: dna Mariana Timotin

18. Cu privire la demersul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova, referitor
la delegarea judecătorului Natalia Clevadî la cursul de instruire ”Traficul de ființe umane”,
care va avea loc în perioada 3 – 7 februarie 2020, SUA.
Raportor: dl Petru Moraru

19. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea


judecătorilor înscriși la activitățile de instruire continuă potrivit Planului calendaristic modular
de formare continuă pentru judecători și procurori, semestrul I, anul 2020.
Raportor: dl Dorel Musteață

20. Cu privire la desemnarea unor judecători în grupul de lucru în vederea reformării


Cartei interprofesionale a Judecătorilor, Procurorilor și Avocaților din Republica Moldova.
Raportor: dl Victor Micu

21. Cu privire la cererea ex-judecătorului Victor Orîndaș, cu privire la revizuirea


hotărîrilor CSM nr. 392/17 din 31 mai 2016 și nr. 393/17 din 31 mai 2016.
Raportor: dl Petru Moraru

22. Cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate în privința unui


judecător.
Raportor: dna Mariana Timotin
23. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 30/9 din 13
septembrie 2019, emise în privința judecătorilor Corneliu Guzun și Tatiana Avasiloaie de la
Judecătoria Chișinău.
Raportor: dna Nina Cernat

24. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 29/9 din 13
septembrie 2019, emisă în privința judecătorului Djeta Chistol, de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dl Anatolie Galben

25. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 16/3 din 15
martie 2019, emisă în privința judecătorului Irina Păduraru, de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dl Victor Micu

26. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 8/2 din 15
februarie 2019, emisă în privința judecătorului Olga Ionașcu, de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dna Luiza Gafton

27. Cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de judecător de remitere a


materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor şi Colegiului de selecţie,
pentru o eventuală promovare/numire în funcţie (Lista se anexează).
Raportor: dna Nina Cernat

28. Cu privire la cererile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă
anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Petru Moraru

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ

S-ar putea să vă placă și