Sunteți pe pagina 1din 18

Comisioane și dobânzi clienți persoane fizice

Acest document se referă la comisioanele tarifele şi dobânzile clienților aferente persoanelor fizice.

Cheltuielile cu terţii: cheltuielile legate de poștă, mesaje telex, convorbiri telefonice, comisioanele băncilor corespondente şi ale B.N.R. nu
sunt incluse şi se vor percepe pe baza nivelului lor real. Taxele percepute pentru o anumită tranzacţie se vor încasa separat, în acelaşi mod.
UniCredit Bank îşi rezervă dreptul să modifice în orice moment taxele şi comisioanele, în funcţie de politica sa sau de fluctuaţia
cursurilor de schimb.

Comisioane persoane fizice


Comisioanele sunt plătibile în valuta tranzacţiei sau în echivalent LEI, după caz, cu respectarea prevederilor Regulamentul 4/2005 privind
regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare.

OFERTE TRANZACȚIONALE CU 0 (ZERO) COMISION PENTRU GENIUSCONT


Condiții de eligibilitate Oferta tranzacțională
GeniusCont Junior 1 cont curent în LEI cu 0 (zero) comision pentru: administrarea contului, transfer credit
a) Clientul are vârsta între 0-18 ani – plăți interbancare către orice bancă din România prin Online B@nking1 și Mobile
B@nking2 (inclusiv prin Ordine de plată programată) și plăți prin serviciul de Debitare
Genius iCont directă interbancară;
a) Clientul are vârsta cuprinsă între 1 card de debit principal cu 0 (zero) comision pentru furnizarea cardului de debit –
18-24 ani; administrare card de debit, la alegere: Visa Classic/MasterCard Standard/ MasterCard
Young***;
b) Clientul face lunar cel puțin o plată: Retrageri de numerar cu 0 (zero) comision la ATM-ul băncii, în rețeaua Grupului
(i) cu cardul de debit la comercianți UniCredit din străinătate, în rețeaua Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
(inclusiv online) sau (ii) electronică prin România pentru toate cardurile emise.
intermediul Online B@nking1 sau Mobile
B@nking2 (se iau în considerare și plățile
programate sau schimburile valutare) sau
(iii) prin serviciul de Debitare directă**.

GeniusCont Clasic 1 cont curent în LEI cu 0 (zero) comision pentru: administrarea contului, transfer credit
a) Clientul încasează lunar venituri* de – plăți interbancare către orice bancă din România prin Online B@nking1 și Mobile
minimum 700 LEI/echivalent în valută în B@nking2 (inclusiv prin Ordine de plată programată) și plăți prin serviciul de Debitare
contul curent; directă interbancară;
1 card de debit principal cu 0 (zero) comision pentru furnizarea cardului de debit –
b)Clientul face lunar cel puțin o plată: administrare card de debit, la alegere: MasterCard Standard/Visa Classic;
(i) cu cardul de debit la comercianți Retrageri de numerar cu 0 (zero) comision la ATM-ul băncii, în rețeaua Grupului
(inclusiv online) sau (ii) electronică prin UniCredit din străinătate, în rețeaua Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
intermediul Online B@nking1 sau România pentru toate cardurile emise
Mobile B@nking2 (se iau în considerare
și plățile programate sau schimburile
valutare) sau (iii) prin serviciul de
Debitare directă**.
GeniusCont Pensionar
a)Clientul încasează pensia, lunar, în
contul curent

Pagina 1 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
GeniusCont Gold 1 cont curent în LEI cu 0 (zero) comision pentru: administrarea contului, transfer credit
a) Clientul încasează lunar venituri* de – plăți interbancare către orice bancă din România prin Online B@nking1 și Mobile
minimum 5.000 LEI /echivalent în valută B@nking2 (inclusiv prin Ordine de plată programată) și plăți prin serviciul de Debitare
în contul curent SAU deține minimum directă interbancară;
200.000 LEI /echivalent în valuta în 1 cont curent în EUR cu 0 (zero) comision pentru administrarea contului;
economii și investiții; 1 card de debit principal cu 0 (zero) comision pentru furnizarea cardului de debit –
administrare card de debit, la alegere: MasterCard Standard/Visa Classic/ Visa Gold;
b) Clientul face lunar cel puțin o plată: Retrageri de numerar cu 0 (zero) comision la ATM-ul băncii, în rețeaua Grupului
(i) cu cardul de debit la comercianți UniCredit din străinătate, în rețeaua Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
(inclusiv online) sau (ii) electronică prin România și străinătate3 pentru toate cardurile emise
intermediul Online B@nking1 sau
Mobile B@nking2 (se iau în considerare
și plățile programate sau schimburile
valutare) sau (iii) prin serviciul de
Debitare directă**.

GeniusCont Platinum 1 cont curent în LEI cu 0 (zero) comision pentru: administrarea contului, transfer credit
a) Clientul încasează lunar venituri* de – plăți interbancare către orice bancă din România prin Online B@nking1 și Mobile
minimum 20.000 LEI/echivalent în B@nking2 (inclusiv prin Ordine de plată programată) și plăți prin serviciul de Debitare
valută în contul curent SAU deține directă interbancară;
minimum 900.000 LEI/echivalent în 1 cont curent în EUR, USD și GBP cu 0 (zero) comision pentru administrarea contului;
valută în economii si investiții 1 card de debit principal cu 0 (zero) comision pentru furnizarea cardului de debit –
administrare card de debit, la alegere: MasterCard Standard/ Visa Classic/ Visa Gold/
b) Clientul face lunar cel puțin o plată: MasterCard Platinum;
(i) cu cardul de debit la comercianți Retrageri de numerar cu 0 (zero) comision la ATM-ul băncii, în rețeaua Grupului
(inclusiv online) sau (ii) electronică prin UniCredit din strainătate, în rețeaua Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
România și străinătate3 pentru toate cardurile emise.
intermediul Online B@nking1 sau
Mobile B@nking2 (se iau în considerare
și plățile programate sau schimburile
valutare) sau (iii) prin serviciul de
Debitare directă**.

Toate comisioanele care nu fac obiectul unei Ofertei tranzacționale GeniusCont, se vor achita în conformitate cu Secțiunea III.
Clientul care timp de 2 luni consecutive îndeplinește cumulativ condițiile de eligibilitate, beneficiază de oferta tranzacțională la care
se încadrează începând cu cea de-a 3-a lună, după data de 10 a respectivei luni.
Condiția efectuării unei plăți lunare prin intermediul uneia dintre metodele meționate mai sus este considerată începând cu luna
următoare efectuării plății, după data de 10 a respectivei luni, dacă toate celelalte condiții de eligibilitate sunt îndeplinite. Clientul
care timp de 2 luni consecutive nu îndeplinește cumulativ condițiile de eligibilitate va beneficia de Oferta indicată în Secțiunea III
începând cu cea de-a 3-a luna, după data de 10 a respectivei luni.
Ofertele tranzacționale Genius iCont, GeniusCont Clasic, GeniusCont Pensionar, GeniusCont Gold și GeniusCont Platinum nu sunt
disponibile minorilor.
*Venit înseamnă orice sume provenite din salariu/pensie/activități independente/chirii/alte surse legitime de acest tip/depuneri de
numerar, cu excepția celor încasate dintr-un alt cont al Clientului deschis la Bancă/provenite din depozite ajunse la maturitate și/sau
din dobânzile aferente/provenite din împrumuturi acordate de Bancă etc.
** Se iau in considerare plățile facturilor prin serviciul de Debitare directă.
*** Cardul MasterCard Young poate fi atașat doar Contului curent Junior.

CONT DE PLĂȚI CU SERVICII DE BAZĂ ÎN LEI


Contul de plăți cu servicii de bază se adresează Clientului care îndeplinește cumulativ pe toată durata Contractului următoarele condiții:
(i) este rezident legal în Uniunea Europeană/nu are o adresă stabilă/este solicitant de azil/nu i s-a acordat un permis de ședere și
expulzarea sa nu este posibilă, (ii) nu deține, la data Cererii, un cont de plăți, inlcusiv un Cont de plăți cu servicii de bază, la orice instituție
de credit din România sau deține și declară că i-a fost notificată închiderea acestuia.

Pagina 2 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Comisioanele aferente Contului de plăți cu servicii de bază și operațiunilor derulate prin acesta se stabilesc în funcție de încadrarea din
punct de vedere financiar a Clientului, astfel:
a) Client vulnerabil - Clientul al cărui venit lunar brut nu depășește, pe toată durata Contractului, echivalentul a 60% din caștigul salarial
mediu brut pe economie actualizat anual conform legii sau venitul din ultimele 6 luni nu depăşeşte echivalentul a 60% din caștigul
salarial mediu brut pe economie (la data prezentei, 60% din caștigul salarial mediu brut pe economie este de 2.876 LEI).
În momentul în care Clientul vulnerabil depășește venitul menționat mai sus, acesta devine Client care nu este vulnerabil, fiindu-i
aplicabile comisioanele aferente acestuia din urma.
b) Client care nu este vulnerabil - Clientul al cărui venit lunar brut depășește venitul mai sus menționat.

Comisioane aplicabile Contului de plăți cu servicii de bază


Tip operațiune Client vulnerabil din punct de vedere Client care nu este vulnerabil din punct
financiar de vedere financiar
Deschidere/închidere cont în LEI 0 0
Administrarea contului în LEI – comision
0 4 LEI
perceput lunar
Furnizarea unui card de debit – emitere card de
0 0
debit Visa Classic
Furnizarea unui card de debit – administrare card 25 LEI 25 LEI
de debit Visa Classic – comision anual perceput
lunar
Depuneri de numerar în contul clientului și în alt 0 0,5%
cont la ghișeele UniCredit Bank
Depuneri de numerar în contul clientului la 0 0
Multifuncționalele de numerar (BNA)
Încasare sume din contul deschis la UniCredit 0 0
Bank – încasări intrabancare
Încasare sume din contul deschis la alt prestator 0 0
de servicii – încasări interbancare
Retrageri de numerar de la ghișeele UniCredit 0 0
Bank
Retrageri de numerar de la ghișeele altor bănci 0 0
Retrageri de numerar la ATM-ul băncii, în reţeaua 0 0
Grupului UniCredit din străinătate, în rețeaua
Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
România și străinătate3
Tranzacţie POS/Internet, naţională/internaţională 0 0
Debitare directă intrabancară în Lei 0 0
Debitare directă interbancară în Lei 0 3 LEI 4
Interogare sold la ATM-ul băncii, în rețeaua 0 0
Grupului UniCredit din străinătate, în rețeaua
Euronet din România și în rețeaua altor bănci din
România și străinătate
Transfer credit – Plăți intrabancare în LEI și în valută
La ghișeele UniCredit Bank 0 0,2%, min. 18 LEI, max. 2000 LEI
Prin Online B@nking1/Mobile B@nking2 (se 0 0
aplică inclusiv pentru transferurile prin Ordine de
plată programată și pentru plățile inițiate prin
Prestatori de servicii de plată terți de inițiere a
plății)
Transfer credit – Plăți interbancare in LEI pe teritoriul României
La ghișeele UniCredit Bank 0 0,3%, min. 18 LEI, max. 2000
LEI+comision Sent/ReGIS5

Pagina 3 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Prin Online B@nking1/ Mobile B@nking2 (se aplică 0 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000
inclusiv pentru transferurile prin Ordine de plată LEI+comision Sent/ReGIS5
programată și pentru plățile inițiate prin
Prestatori de servicii de plată terți de inițiere a
plății)
Transfer credit – plăți interbancare în LEI în afara teritoriului României și plăți interbancare în valută 6
La ghișeele UniCredit Bank 0 0,3%, min. 18 LEI, max. 2000 LEI

Prin Online B@nking1/ Mobile B@nking2 (se 0 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000 LEI
aplică inclusiv pentru transferurile prin Ordine de
plată programată și pentru plățile inițiate prin
Prestatori de servicii de plată terți de inițiere a
plății)
Comision fix pentru Descoperit neautorizat de 0,01% pe zi de întârziere din salariul de 0,01% pe zi de întârziere din câștigul
cont, perceput lunar in primele 5 zile lucrătoare bază minim brut pe țară garantat în salarial mediu brut pe economie, actualizat
ale lunii pentru luna anterioară plată actualizat anual conform legii*. anual conform legii*. Actualizările se aplică
Pentru acest tip de cont nu se aplica Dobândă Actualizările se aplică automat și sunt automat și sunt publicate pe pagina de
penalizatoare pentru Descoperit neautorizat de publicate pe pagina de internet a Băncii. internet a Băncii.
cont. * 0,20 LEI la data prezentei * 0,47 LEI la data prezentei

Toate comisioanele ce nu sunt incluse în Contul de plăți cu servicii de bază (Varianta A sau B), se vor achita în conformitate cu Secțiunea
III. Clientul care deține un Cont de plăți cu servicii de bază (Varianta A sau B) și contractează un alt cont curent/cont de plăți la orice
instituție de credit din România nu va mai beneficia de oferta din prezenta Secțiune, fiindu-i aplicabile fie una din ofertele tranzacționale
menționate la Secțiunea I, dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate aferente, fie Oferta indicată în Secțiunea III, începând cu data de 10
a lunii imediat următoare deschiderii celui de-al doilea cont.

OFERTA STANDARD PENTRU SERVICIILE DE PLATĂ


Cont în: LEI EUR USD GBP HUF
Deschidere/închiderea contului curent 0 0 0 0 0
Administrarea contului curent – comision echivalent
5 LEI 2 EUR 2 USD 2 GBP
perceput lunar 2 EUR
Deschiderea/închiderea contului curent Junior 0 0 0 - -
Administrarea contului curent Junior –
0 2 EUR 2 USD - -
comision perceput lunar
Dobandă anuală cont curent /cont curent
0 0 0 0 0
Junioră
Dobandă penalizatoare pentru descoperit ROBOR
EURIBOR LIBOR
neautorizat de cont overnight
3 M +15% 3 M +15%
+ 18%
Deschiderea/administrarea/închiderea
contului de economii /contului de economii 0 0 0 - -
Junior
Extras de cont lunar:
- la ghişeul Băncii, prin e-mail sau prin Online
0 LEI
B@nking1
- transmis prin poştă - perceput o
5 LEI +TVA/extras
singură dată indiferent de numărul de
conturi pentru care se generează, în

Pagina 4 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
primele 5 zile lucrătoare ale lunii
următoare generării acestuia
Duplicat extras de cont 0 LEI
Comision de administrare a popririi (perceput
o singură dată pentru minim o plată efectuată 30 LEI/ poprire înfiinţată
de Bancă în cadrul popririi)
Comision notificare plătitori/beneficiari în 6,3 LEI + TVA/notificare transmisă în scris, cu confirmare de primire, către adrese din
legatură cu schimbarea contului de plăți prin România
Serviciul Portare Cont 24,3 LEI+TVA/notificare transmisă în scris, cu confirmare de primire, către adrese din
afara României

INSTRUMENTE DE PLATĂ CU ACCES LA DISTANȚĂ


Internet banking - Administrare Online B@nking1 0
Mobile banking - Administrare Mobile B@nking2 0
Comision dispozitiv token – DIGIPASS7 0
Înlocuire dispozitiv token – DIGIPASS7 pierdut sau avariat 75 LEI (TVA inclus)
Mobile Token 0
Limita zilnică de tranzacționare inițială - se aplică pentru 50.000 LEI
tranzacțiile efectuate cumulativ prin Online B@nking1 și Mobile
B@nking2
Limita per tranzacție inițială 50.000 LEI

SERVICIUL INFO SMS


Info SMS 0,2 EUR/SMS

OPERAȚIUNI CU NUMERAR
Tip operațiune În LEI În valută
Depuneri de numerar în contul clientului la Multifuncționalele 0 0
de numerar (BNA)
Depuneri de numerar în contul clientului și în alt cont la 0,5% 0,5%
ghișeele UniCredit Bank
Depuneri de numerar în monedă metalică în contul clientului și 2% pentru sume compuse din
-
în alt cont la ghișeele UniCredit Bank mai mult de 100 de monede
Depunerile de numerar care au ca scop rambursarea ratelor din credit nu sunt comisionate.
Retrageri de numerar cu cod de bare la Multifuncționalele de 0,5%, min.5 LEI -
numerar (BNA)
Retrageri de numerar de la ghișeele UniCredit Bank 1% 1%
Sumele până în 10.000 EUR sau echivalent se onorează în ziua solicitării. Sumele peste 10.000 EUR sau echivalent se solicită Băncii
cu o zi lucrătoare înainte. Retragerile de numerar din credit nu sunt comisionate.
Plăți facturi prin depunere numerar la ghișeu 3 LEI/factură -

Pagina 5 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
OPERAȚIUNI FARĂ NUMERAR

Operațiuni în LEI pe teritoriul Operațiuni în LEI în afara


Tip operațiune României teritoriului României și
operațiuni în valută 6
Încasare sume din contul deschis la UniCredit Bank 0 0
– încasări intrabancare
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de 0 0
servicii – încasări interbancare
Transfer credit - Plăți intrabancare
La ghișeele UniCredit Bank 0,2%, min. 18 LEI, max. 2000 LEI 0,2%, min. 18 LEI, max. 2000
LEI
Prin Online B@nking1/Mobile B@nking2 (se aplică 0 0
inclusiv pentru plățile inițiate prin Prestatori de servicii
de plată terți de inițiere a plății)
Transfer credit - Plăți interbancare
La ghișeele UniCredit Bank 0,3%, min. 18 LEI, max. 2000 LEI+ 0,3%, min. 18 LEI, max. 2000
comision Sent/ReGIS5 LEI
Prin Online B@nking1/Mobile B@nking2 (se aplică 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000 LEI+ 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000
inclusiv pentru plățile inițiate prin Prestatori de servicii comision Sent/ReGIS5 LEI
de plată terți de inițiere a plății)
Transfer credit - Plăți cu opțiunea OUR - 0,15%, min.3 EUR, max. 250 EUR
+
comisioane bănci corespondente
Comision plată în regim de urgență - 35 EUR / tranzacție (se
adaugă la comisionul de
plată interbancară)
Transfer credit - Plăți din contul deschis pentru poprire 0,3%, min. 18 LEI, max. 2000 LEI+ -
comision Sent/ReGIS5
Ordine de plată programată
Activare/modificare/dezactivare servicii de Ordine 18 LEI 18 LEI
de plată programată la ghișeele UniCredit Bank și
prin Serviciul Portare Cont
Activare/modificare/dezactivare servicii de Ordine
0 0
de plată programată prin Online B@nking1
Procesare Ordine de plată programată intrabancare 0 0
Procesare Ordine de plată programată interbancare 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000 LEI+ 0,1%, min. 3 LEI, max. 2000
comision Sent/ReGIS5 LEI
Ordin de plată documentar
Emitere 0,25% min. 50 EUR max. 2.500 EUR 0,25% min. 50 EUR max. 2.500 EUR

Avizare 25 EUR 25 EUR


Anulare Ordin de plată 0 20 EUR
Investigare SWIFT - 35 EUR
Debitare directă intrabancară 0 -
Debitare directă interbancară 4 3 LEI -

Pagina 6 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
CECURI ÎN VALUTĂ
1. Cumpărare cec calatorie 1.5% min. 5,5 EUR

2. Remitere în vederea încasării cec în valută 1%, min. 20 EUR + comisioanele băncii corespondente

3. Returnare cec neplatit 20 EUR + comisioanele băncii corespondente

INSTRUMENTE DE DEBIT ÎN MONEDĂ LOCALĂ

Încasare instrumente debit sau instrumente debit


1. 3 LEI/ instrument debit
returnate, neplătite8
Plată instrumente debit în favoarea altui client al
2. 1 LEU/ instrument debit
bancii
Plată instrumente debit în favoarea altui client al
3.
altei bănci, pe transe de sume9
Până la 499,99 LEI 5 LEI
Între 500 LEI si 9.999,99 LEI 7 LEI
Între 10.000 LEI si 49.999,99 LEI 10 LEI
Peste 50.000 LEI 7 LEI

SCRISORI DE GARANŢIE
1. Scrisori de garanţie emise
Emitere scrisori de garanţie / adaugare aval10 0,25%, min. 50 EUR pe trimestru sau fracţiune11, plătibil la emitere
Amendament (majorarea sumei si/sau prelungirea 0,25%, min. 50 EUR pe trimestru sau fracţiune11,
valabilitaţii) plătibil la modificare/prelungire
Amendament (altul decât majorarea sumei si/sau
25 EUR
prelungirea valabilitaţii)
Plată în cadrul unei executări 0,25% min. 75 EUR
Emitere în regim de urgenţă (în maxim 24 ore) 50 EUR
2. Scrisori de garanţie primite
Avizare 75 EUR
Avizare amendament 25 EUR
Remitere cerere de plată 100 EUR

ALTE COMISIOANE
Expediere document prin fax în România 12,5 LEI (TVA inclus)
Expediere document prin fax în afara României 17,5 LEI (TVA inclus)
Convenţie fax 5,5 EUR/luna
Chirie caseta de valori/unitate (1000 cm3) 15 LEI + TVA / lună
Garanţia casetei de valori 6.500 LEI
Înlocuirea cheii casetei de valori 250 LEI + TVA
Emitere Scrisoare de bonitate 225 LEI (TVA inclus)
Modificare dată rambursare credit / Modificare garanţie 0

Pagina 7 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Comision unic pentru serviciile prestate la cererea clientului,
cum ar fi12:
Modificare valută credit 50 EUR
Confirmarea soldului creditelor de refinanţare 50 EUR
Informaţii generale despre companii si bănci 325 LEI (TVA inclus)
Serviciu de curierat rapid conform cu tarifele curierului rapid
Schimb valutar13 Nu se comisionează
Constituire Depozit la termen 0

CARDURI DE DEBIT
Visa Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard
TIP CARD
Electron* Classic Gold Standard Young** Platinum
FURNIZAREA UNUI CARD DE DEBIT
EMITERE CARD DE DEBIT
Card principal 0 LEI
Card suplimentar 0 LEI
ADMINISTRARE CARD DE DEBIT - COMISION ANUAL PERCEPUT LUNAR
Card principal - 25 LEI 200 LEI 25 LEI 0 LEI 500 LEI
Card suplimentar 25 LEI 25 LEI 140 LEI 25 LEI - 250 LEI
LIMITE DE TRANZACŢIONARE
Limita zilnică de utilizare POS (sau
4.000 LEI 8.000 LEI 8.000 LEI 8.000 LEI 200 LEI 20.000 LEI
internet)
Limita zilnică de utilizare ATM 4.000 LEI 4.000 LEI 8.000 LEI 4.000 LEI - 20.000 LEI
Numărul zilnic de tranzacţii la POS (sau
8 10 10 10 10 20
internet)/ATM
COMISIOANE TRANZACȚII
Tranzacţie POS/Internet,
0 LEI
naţională/internaţională
Retrageri de numerar la ATM
- în reţeaua băncii, a Grupului
UniCredit din străinătate și Euronet
din România(aceste comisioane se
0,2% min. 0,5 LEI
vor regasi in extrasul de cont sub
denumirea „Comision retrageri de
numerar de la ATM-ul băncii”)
- în reţeaua altor bănci din România 1,5%, min. 7 LEI
- în reţeaua altor bănci din
1,5%, min. 7 LEI
străinătate3
Retrageri de numerar la ghişeele altor
2,5% + 7 LEI
bănci
Interogare sold la ATM
-în rețeaua băncii, a Grupului
UniCredit din străinatate și Euronet 0 LEI
din România

Pagina 8 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
- în reţeaua altor bănci din România
2,5 LEI
și străinătate
Tranzacție Cash Back la POS (obținere
1 LEU
numerar la POS)
Tranzacție quasi-cash 2,5% + 7 LEI
Înlocuire card (pierdut, furat, deteriorat,
20 LEI
schimbare nume)
Refuz de plată nejustificat 30 LEI
Comision de conversie valutară14 1%
Servicii în regim de urgenţă în străinătate15
- returnare card - - 50 EUR - - 50 EUR
- înlocuire card - - 150 EUR - - 150 EUR
- eliberare numerar - - 100 EUR - - 100 EUR
Grupul UniCredit este prezent în următoarele ţări: România, Italia, Austria, Germania, Bosnia - Hertegovina, Bulgaria, Croaţia,
Cehia, Ungaria, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia. Euronet este un procesator de plăți care deține o rețea independentă de ATM- uri
în România, partener UniCredit Bank.
*Cardul Visa Electron nu mai face parte din oferta curentă UniCredit Bank, însă poate fi emis ca și card suplimentar atașat unui card de
debit principal existent Visa Electron și pentru reemiterea cardurilor de debit existente Visa Electron.
**Cardul MasterCard Young poate fi atasat doar Contului curent Junior.

NOTE COMISIOANE SERVICII DE CONT ŞI PRODUSE ATAŞATE


1 Online B@nking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Internet banking.
2 Mobile B@nking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Mobile banking.

3 În cazul retragerilor de numerar în străinătate, operatorii ATM-urilor utilizate pot percepe comisioane adiționale.
Înainte de autorizarea tranzacției, citiți cu atenție mesajele ce apar pe ecranele ATM-urilor pentru a vă asigura că ați luat la
cunoștință condițiile de eliberare numerar în astfel de cazuri.
4 Se percep comisioanele sistemului de decontare Sent pentru: (i) refuzul executării de către Bancă a unei instrucțiuni de Direct Debit
SEPA interbancar: 0,45 LEI/ tranzacție, (ii) rambursarea operațiunilor autorizate și executate corect, exclusiv în cadrul Schemei SEPA
CORE: 0,45 LEI/ tranzacție.
5 La transfer credit – plăți interbancare în LEI către alte bănci se adaugă comisionul sistemului de decontare Sent în valoare de 0,51 LEI
pentru plăți de mică valoare (<50.000 LEI) sau comisionul sistemului de decontare ReGIS în valoare de 6 LEI pentru plăţi de mare valoare
(≥ 50.000 LEI) sau pentru plăți în regim de urgență, indiferent de sumă. Valoarea acestor comisioane se poate modifica conform regulilor
sistemelor de decontare Sent/ReGIS. De la data modificării se vor aplica noile valori conform regulilor Sent/ReGIS, Banca nefiind obligată
să notifice în prealabil clientul.
6 Costurile aferente plăţilor în Lei în afara teritoriului României şi cele aferente plăţilor în valută se calculează prin raportare la valuta
în care acestea sunt exprimate (“Valuta de Referinţă”), folosind cursul de schimb al Băncii la data debitării contului, astfel:
a) În cazul costurilor exprimate procentual: (i) dacă Valuta de Referinţă diferă de cea a tranzacţiei, suma tranzacţiei se converteşte în
Valuta de Referinţă; (ii) la această sumă se aplică procentul menţionat în prezenta Anexă. Dacă suma rezultată este mai mică decât
suma fixă minimă indicată în Anexă, se va percepe suma minimă fixă; iar dacă suma rezultată este mai mare decât suma fixă maximă
indicată în Anexă, se va percepe suma maximă fixă; (iii) dacă Valuta de Referinţă diferă de cea a contului din care se percep costurile,
suma calculată conform punctului (ii) se converteşte în valuta contului din care se percep.
b) Costurile exprimate în sume fixe se convertesc în valuta contului din care se percep.
7 DIGIPASS - dispozitiv token securizat ce permite accesul la Online B@nking.

Pagina 9 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
8 Nu este inclus comisionul sistemului de decontare Sent pentru instrumente debit a cărui valoare este în prezent de 0,88 LEI / pe
instrument. Decontarea instrumentelor de debit (în format vechi) prin Convenţia Bilateral Interbancară va fi comisionată cu 3,3 LEI/
instrument.
9 Nu este inclus comisionul sistemului de decontare Sent pentru refuz instrumente de debit a cărui valoare este în prezent de 0,55 LEI.
Valoarea acestor comisioane se poate modifica conform regulilor sistemelor de decontare Sent. De la data modificării se vor aplica noile
valori conform regulilor Sent, Banca nefiind obligată să notifice în prealabil clientul.
10 În cazul în care scrisorile de garanţie sunt emise pe baza de contra-garanţii primite de la bănci corespondente, iar comisionul este

suportat de bancă corespondentă/solicitant, acest comision se va plati trimestrial sau, în cazul în care comisionul total anual este mai
mic de 500 EUR, anual.
11 Plus prima de risc.
12 Se aplică numai în cazul creditelor de nevoi personale fara ipotecă, descoperit de cont şi card de credit
13 Pecasa de schimb se tranzacţionează urmatoarele valute: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, HUF. Nu se acceptă monede în valută straină, cu
excepţia mondelor cu valoarea nominală de 2 EUR si 1 EUR.
14 Se aplică pentru tranzacțiile internaționale efectuate cu cardul atunci când moneda tranzacției este diferită de EUR, la cursul valutar
la care Organizaţia de Carduri (Visa/MasterCard) efectuează schimbul valutar între moneda tranzacţiei originale şi moneda de decontare
(EUR).
15 Echivalent în LEI la cursul de schimb al Băncii din ziua postării comisionului. Valoarea comisioanelor Visa/MasterCard se modifică în

funcţie de politica acestor companii. De la data modificării se vor aplica noile valori comunicate de Organizaţia de carduri, Banca nefiind
obligată să notifice în prealabil clientul.

CREDIT IPOTECAR / IMOBILIAR

Ipotecar/Imobiliar achiziţie LEI LEI - fix 5 ani


Indicator1 IRCC din anul 6 - IRCC
Valoare indicator 2.66% 2.66%
Marjă credit cu asigurare de viaţă 3.35% 3.50%
Marjă credit fara asigurare de viaţă 5.44% n/a**
Tip rată dobândă Variabilă Fixă / Variabilă
Rata dobânzii cu asigurare de viaţă 6.01% 5.85% primii 5 ani/6.16% din anul 6
Rata dobânzii fara asigurare de viaţă 8.10% n/a**
Formată din rata dobânzii curente + procent fix de 3pp% p.a. sau rata dobânzii
Rata dobândă penalizatoare curente + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2
Comision analiză (fix) 900 LEI
DAE cu asigurare de viaţă3 6.73% 6.75%
DAE fara asigurare de viaţă3 8.54% n/a*
*Creditul Ipotecar/Imobiliar achiziţie cu dobandă fixă pentru primii 5 ani este oferit doar împreună cu asigurare de viaţă.

Prima Casa LEI


Indicator1 IRCC
Valoare indicator 2.66%
Marjă credit 2.00%
Rata dobânzii 4.66%
Promo Nu
Tip rată dobândă Variabilă
(rata dobânzii + 12pp)% p.a.
Rata dobândă penalizatoare sau (rata dobânzii + 2pp)% p.a. pentru cazuri speciale 2
0,0189% la sold, in cazul locuintelor receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult
5 ani inainte de data solicitarii creditului
Comision lunar de administrare4
0.0153% la sold, in cazul locuintelor receptionate la terminarea lucrarilor cu mai
mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului

Pagina 10 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Comision rambursare anticipată Nu
DAE5 5.07%
* Pentru creditele de achiziţie a unor locuinţe nefinalizate, aflate în diverse stadii de construire si destinate achiziţionării după finalizare, se
va percepe un comision unic de analiză de 0.15% pe an din valoarea totală a promisiunii de garantare.

CREDIT INVESTITII IMOBILIARE


Credit pentru aranjamente / modernizari /
dezvoltari* LEI
Indicator1 IRCC
Valoare indicator 2.66%
Marjă credit cu asigurare de viaţă 4.30%
Marjă credit fara asigurare de viaţă 5.8%
Tip rată dobândă Variabilă
Rata dobânzii cu asigurare de viaţă 6.96%
Rata dobânzii fara asigurare de viaţă 8.46%
Formată din rata dobânzii curente + procent fix de 3pp% p.a.
Rata dobândă penalizatoare sau rata dobânzii curente + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2
Comision analiză (fix) 1200 lei
DAE cu asigurare de viaţă6 7.76%
DAE fara asigurare de viaţă6 8.95%

CREDIT PERSONAL - CU IPOTECĂ


Credit de nevoi personale Personal Plus LEI
Indicator1 IRCC
Valoare indicator 2.66%
Marjă credit cu asigurare de viaţă 4.30%
Marjă credit fara asigurare de viaţă 5.8%
Tip rată dobândă Variabilă
Rata dobânzii cu asigurare de viaţă 6.96%
Rata dobânzii fara asigurare de viaţă 8.46%
Formată din rata dobânzii curente + procent fix de 3pp% p.a.
Rata dobândă penalizatoare sau rata dobânzii curente + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2
Comision analiză (fix) 1200 LEI
DAE cu asigurare de viaţă7 8.69%
DAE fara asigurare de viaţă7 10.06%

CREDIT PERSONAL - FĂRĂ IPOTECĂ


1. Credit Personal "5 ani" LEI
IRCC
Indicator1
Valoare indicator 2.66%
Marjă credit 11.50%
Tip rată dobândă Variabilă
Rata dobânzii 14.16%
Formata din rata dobânzii curente + procent fix de 3pp% p.a.
Rata dobândă penalizatoare sau rata dobânzii curente + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2

Pagina 11 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Comision analiza (fix) 150.5 LEI
DAE8 15.31%

DESCOPERIT DE CONT
LEI
Indicator1 IRCC
Valoare indicator 2.66%
Marjă credit 9.00%
Tip rată dobândă Variabilă
Rata dobânzii 11.66%
Formata din rata dobânzii curente + procent fix de 3pp% p.a.
Rata dobândă penalizatoare sau rata dobânzii curente + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2
DAE10 12.16%

CARDURI DE CREDIT – VISA INFINITE


VISA INFINITE MILES & MORE VISA INFINITE MILES & MORE
TIP CARD LEI EUR
FURNIZAREA UNUI CARD DE CREDIT
EMITERE CARD DE CREDIT
Card principal 0 LEI 0 EUR
Card suplimentar 0 LEI 0 EUR
ADMINISTRARE CARD DE CREDIT - COMISION ANUAL
Card principal 1500 LEI 350 EUR
Card suplimentar 750 LEI 175 EUR
LIMITE DE TRANZACŢIONARE
Limita zilnică de utilizare POS (sau internet) /zi 25000 LEI 5000 EUR
Limita zilnică de utilizare ATM /zi 25000 LEI 5000 EUR
Numarul zilnic de tranzacţii la POS (sau internet) /ATM 10 10
COMISIOANE TRANZACŢII
Tranzacţie POS/internet naţională/ internaţională 0 0
Utilizare ATM
- în reţeaua bancii, a Grupului UniCredit din strainatate şi
0 LEI
Euronet din Romania
- în reţeaua altor bănci din România 0 LEI 0 EUR
- în reţeaua altor bănci din străinătate 0 LEI 0 EUR
Retrageri de numerar la ghişeele UniCredit Bank 0 LEI 0 EUR
Retrageri de numerar la ghişeele altor Bănci din Romania si din
2,5% + 7 LEI 2,5% + 2 EUR
strainatate
Tranzacţie quasi-cash 2,5% + 7 LEI 2,5% + 2 EUR
Eliberare mini-extras de cont la ATM în reţea proprie 0 0
Eliberare raport lunar de activitate - duplicat 0 0
Interogare sold la ATM în reţea proprie 0 0

Pagina 12 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Blocare card (electronic, temporar) 0 0
Blocare card (electronic, definitiv) 10 EUR 10 EUR
Tranzacţie Cash Back la POS (obţinere numerar la POS) 1 LEU 1 LEU (ecq EUR)
Înlocuire card (pierdut, furat, deteriorat, distrus, demagnetizat) 20 LEI 5 EUR
Taxa refuz de plata nejustificată în România 12 LEI 3 EUR
Taxa refuz de plata nejustificată în străinatate 30 LEI 8 EUR
Servicii în regim de urgenţă11 în străinătate
- returnare card 50 EUR 50 EUR
- înlocuire card 257 EUR 257 EUR
- eliberare numerar 155 EUR 155 EUR
-raportare card pierdut/furat 41 EUR 41 EUR
-raportare card pierdut/furat transferat la emitent 25.75 EUR 25.75 EUR
-solicitare serviciu in regim de urgenta respinsa, eliminata de
72 EUR 72 EUR
catre emitent sau anulată
- serviciu solicitari detinator 25.75 EUR 25.75 EUR
- actualizari de fisiere de exceptie autonome 3.75 EUR 3.75 EUR

DOBÂNZI
Rata dobânzii standard LEI/EUR12 24.99% 24.99%
Formata din rata dobânzii standard + procent fix de 3pp% p.a. sau rata
Rata dobânzii penalizatoare13 dobânzii standard + procent fix de 2pp% p.a. pentru cazuri speciale 2
DAE14 38.14% 39.86%
Card de credit Standard (doar pentru prelungiri): Rata dobânzii standard este 21,37%, indicator Robor 6M, valoare indicator 3,37%,
marjă credit 18%, DAE 26.29%.
Grupul UniCredit este prezent în următoarele ţări: România, Italia, Austria, Germania, Bosnia - Hertegovina, Bulgaria, Croaţia,Cehia,
Ungaria, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia. Euronet este un procesator de plăţi ce deţine o reţea independentă de ATM-uri în
România, partener UniCredit Bank.

Note produse de creditare


1 Indicatorii Euribor/Robor/Libor 6M se revizuiesc de doua ori pe an la datele 30 Iunie si 31 Decembrie. Indicatorii Euribor 3M/IRCC
se revizuiesc de patru ori pe an la datele 31 Martie, 30 Iunie, 30 Septembrie si 31 Decembrie in cazul Euribor 3M, respectiv 01
Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie, in cazul IRCC
2 Cazuri speciale: somaj, concediu medical, divorţ, deces, scadere salariala cu minim 15%.
3 DAE este calculat pentru un credit ipotecar/imobiliar de 50.000 EUR, respectiv 230.000 LEI, acordat pe o perioada de 25 de ani.
4 Comisionul lunar de administrare se calculeaza la soldul creditului, datorat către FNGCIMM.
5 DAE este calculat pentru un credit Prima Casa de 230.000 LEI, acordat pentru achizitionarea unei locuinte receptionate la
terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului, perioada de 25 de ani.
6 DAE este calculat pentru un credit pentru aranjamente/modernizari/dezvoltari/ Credit de refinantare Umbrella 50.000 EUR,
respectiv 230.000 LEI, acordat pe o perioada de 25 de ani.
7 DAE este calculat pentru un credit de nevoi personale Personal Plus de 20.000 EUR, respectiv 80.000 LEI, acordat pe o perioada de
5 ani.
8 DAE este calculat pentru un credit Personal 5 ani de 10.000 EUR, respectiv 40.000 LEI, acordat pe o perioada de 5 ani.
9 DAE este calculat pentru un Overdarft de 5.367 LEI, acordat pe o perioada de 1 an.

Pagina 13 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
10 Echivalent în LEI la cursul de schimb al Bancii din ziua postarii comisionului. Valoarea comisioanelor MasterCard se modifica în
funcţie de politica acestei companii. De la data modificarii se vor aplica noile valori comunicate de MasterCard, Banca nefiind
obligată sa notifice în prealabil clientul.
11 Rata dobânzii este variabila.
12 Valoare valabilă la data semnării prezentei anexe, calculată pe baza de procent fix în valoare de 3 puncte procentuale, care se
adaugă la rata anuală a dobânzii.
DAE este calculat pentru un card de credit cu limita de 40.000LEI/8000 EUR.
VALOARE INDICE DE REFERINTA PENTRU CREDITELE CONSUMATORILOR
IRCC 2.66
VALOARE INDICATORI ROBOR, EURIBOR si LIBOR
Indicator 1 luna (1M) 3 luni (3M) 6 luni (6M)
ROBOR 2.86 3.07 3.37

-0.4430 -0.4130 -0. 3110


EURIBOR
LIBOR - - 2.1998

VALOARE INDICATORI CDS si MRR


Indicator RON EUR USD
CDS - 0.9564 0.9564
MRR 0.28 0.055 0.333

Pagina 14 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Rate de dobândă aferente conturilor curente şi produselor de economisire
destinate clienţilor persoanelor fizice
RESURSE LA VEDERE CU DOBÂNDA VARIABILĂ (% PE AN)
Cont Curent LEI EUR USD GBP HUF
0
Dobânda cont curent 0 0 0 0
Dobânda penalizatoare pentru LIBOR 3M
ROBOR overnight LIBOR 3M LIBOR 3M
descoperit de cont curent EURIBOR 3M + 15% + 15%
+18% + 15% + 15%
neautorizat

CONTURI DE ECONOMII CU DOBÂNDA FIXĂ (% PE AN)


MONEDA LEI EUR USD
Cont de economii 0.40 0.10 0.20
Cont de economii Junior 1.30 0.30 0.30

DEPOZITE LA TERMEN CU DOBÂNDA FIXĂ (% PE AN) - cu prelungire automată

Pentru depozitele constituite prin Online B@nking1 & Mobile B@nking2


LEI EUR USD
3 luni 1.50 0.15 0.80
6 luni 1.70 0.15 1.00
12 luni 1.85 0.15 1.10
Suma minima de constituire, indiferent de perioada
depozitului 500 LEI 200 EUR 200 USD

 Pentru depozitele la termen in LEI cu dobândă fixă pe 3, 6 sau 12 luni constituite în sucursală se aplică dobânda
corespunzătoare pentru depozitul constituit prin Online B@nking1 sau Mobile B@nking2 minus 1 punct procentual.
 Pentru depozitele la termen in EUR sau USD cu dobândă fixă pe 3, 6 sau 12 luni constituite în sucursală se aplică
dobânda corespunzătoare pentru depozitul constituit prin Online B@nking1 sau Mobile B@nking2 minus 0.15 puncte
procentuale.
1 Online B@nking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Internet banking.
2 Mobile B@nking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o soluție informatică de tip Mobile banking.

DEPOZIT DUET (% PE AN)


Pentru depozitele constituite in sucursală

3 luni LEI EUR USD


Stabilo 1.50 - -
Integro 1.50 - -

Pagina 15 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
Luxembourg 1.50 0.15 0.80
6 luni LEI EUR USD
Stabilo 1.70 - -
Integro 1.70 - -
Luxembourg 1.70 0.15 1.00
12 luni LEI EUR USD
Stabilo 1.85 - -
Integro 1.85 - -
Luxembourg 1.85 0.15 1.10
Suma minima de constituire 2.500 LEI 2.500 EUR 2.500 USD

DOBÂNZI PENTRU PRODUSE SUSPENDATE DIN OFERTA BĂNCII

1. DEPOZITE La termen cu dobânda fixa (% pe an) - fara prelungire automată


1 lună LEI EUR USD
<10.000 0.10 0.01 0.05
≥10.000 - <100.000 0.10 0.01 0.10
≥100.000 0.10 0.01 0.15
3 luni LEI EUR USD
<10.000 0.45 0.01 0.10
≥10.000 - <100.000 0.50 0.05 0.15
≥100.000 0.55 0.10 0.20
6 luni LEI EUR USD
<10.000 0.55 0.50 0.20
≥10.000 - <100.000 0.60 0.10 0.25
≥100.000 0.65 0.20 0.30
12 luni LEI EUR USD
<10.000 0.65 0.10 0.30
≥10.000 - <100.000 0.70 0.15 0.35
≥100.000 0.75 0.25 0.40
Suma minima de constituire,
500 LEI 200 EUR 200 USD
indiferent de perioada depozitului
2. Depozit la termen cu dobândă fixă (% pe an)* LEI EUR USD GBP
1 lună - - - 0.10
2 luni** 0.50 0.10 - -
Suma minimă de constituire 1000 1000 - 1000
3 luni - - - 0.10
4 luni** 0.50 0.10 - -
Suma minimă de constituire 1000 1000 - 1000
5 luni** 0.50 0.10 0.10 -
6 luni - - - 0.10
Suma minimă de constituire 1000 1000 1000 1000

Pagina 16 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
7 luni** 0.50 0.10 - -
Rata dobânda în cazul lichidarii anticipate 1.25 0.25 - -
Suma minimă de constituire 1000 1000 - -
9 luni 0.50 0.10 0.10 0.10
12 luni - - - 0.10
Suma minimă de constituire 500 200 200 1000
3. Depozit la termen cu dobândă variabilă (% pe an)* LEI EUR
1 luna - tranşe (LEI / EUR)
< 5.000 / 1.500 0.15 0.01
> 5.000 - < 10.000 / > 1.500 < 3.000 0.20 0.05
≥10.000 / 3.000 0.25 0.10
3 luni - tranşe (LEI / EUR)
< 5.000 / 1.500 0.45 0.05
> 5.000 - < 10.000 / > 1.500 < 3.000 0.50 0.05
≥10.000 / 3.000 0.55 0.10
6 luni - tranşe (LEI / EUR)
< 5.000 / 1.500 0.60 0.05
> 5.000 - < 10.000 / > 1.500 < 3.000 0.70 0.10
≥10.000 / 3.000 0.80 0.15
9 luni - tranşe (LEI / EUR)
< 5.000 / 1.500 0.80 0.15
> 5.000 - < 10.000 / > 1.500 < 3.000 0.85 0.20
≥10.000 / 3.000 0.90 0.25
12 luni - tranşe (LEI / EUR)
< 5.000 / 1.500 0.80 0.15
> 5.000 - < 10.000 / > 1.500 < 3.000 0.85 0.20

≥10.000 / 3.000 0.90 0.25

Pagina 17 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice
DEPOZITE LA TERMEN CU DOBÂNDA FIXĂ (% PE AN) – fără prelungire
2 ani – depozit fără prelungire automată LEI EUR USD
Rată dobândă* 1.05 0.15 0.80
Suma minimă 1000 LEI/EUR/USD
* în cazul lichidării anticipate se va acorda rata de dobândă aferenta contului curent.

3 ani – depozit fără prelungire automata deschis în sucursală LEI


Dobândă fixa plătită anual 1.50
Bonus plătit la maturitate 1.50
Suma minimă 500 lei

PLAN DE ECONOMISIRE (% PE AN)


Suma economisită lunar LEI EUR
Rată dobândă 0.50 0.20
Suma minima de constituire 500 LEI 100 EUR

Ratele de dobânda aferente produselor de depozit la 10 luni, 3, 5, 7 ani, “BONUS PLUS” şi MULTI DEPO se regasesc
în contractul semnat la data deschiderii acestora.
* Dobânzile se aplica depozitelor din portofoliu (% pe an).
**Depozitele la 2, 4, 5, 7 si 10 luni au comision de retragere 0 (zero) în ziua scadenţei.

Pagina 18 din 18
rFC102 Rev. 239/01.11.2019 - Dobânzi și comisioane persoane fizice