Sunteți pe pagina 1din 3

La organismele cu reproducere GAMETOGENEZA Gametogeneza se desfăşoară în

sexuată legătura materială dintre câteva etape:


Gametogeneza este ansamblul
generaţii, transmiterea şi conservarea
proceselor genetice, biochimice şi -perioada de înmulţire mitotică a
informaţiei genetice de la o generaţie
morfologice, care determină formarea celulelor sexuale primare cu formarea
la alta este asigurată de două procese
şi maturaţia gameţilor în gonade unei populaţii mari de gametogonii
genetice distincte:
(testicule sau ovare). Ovogenezaeste (2n=2c);
 gametogeneza -producerea mecanismul de diferenţiere a ovulelor
-perioada de creştere cu formarea
celulelor sexuale mature cu set haploide din celule sexuale primare
gametociţilor de ordinul I (2n=46 crs)
haploid de cromozomi (n=23), diploide (ovogonii); se desfăşoară în
prin replicarea ADN-ului cromozomial,
 fecundarea gameţilor şi ovare; unele procese se realizează în
sinteza componentelor necesare
formarea zigotului cu set perioada embrio-fetală, iar alte –
pentru meioză şi acumularea
diploid de cromozomi (2n=46) numai după pubertate până la
factorilor ce asigură formarea şi
cu o configuraţie genetică nouă, menopauză; populaţia de ovocite nu
dezvoltarea zigotului;
unică şi constantă. se reînnoieşte, iar însăţi procesul este
discontinuu, cu două faze de -perioada de maturaţie cu formarea
aşteptare Spermatogeneza reprezintă gameţilor haploizi, realizată prin
procesul de diferenţiere a meioză–proces decisiv în
spermatozoizilor haploizi din celule gametogeneză:
sexuale primare diploide
-pe parcursul ovogenezei dintr-o
(spermatogonii); are loc în testicule;
ovogonie se maturizează doar un ovul
se desfăşoară în mai multe etape, cu
capabil de fecundaţie şi doi/ trei
reînnoirea permanentă a populaţiilor
globuli polari
de celule sexuale după pubertate.
Ovogeneza Spermatogeneza
Locul desfăşurării
În ovare În testicule
Perioadele caracteristice
I. De înmulţire a
ovogoniilor
I. De înmulţire a
spermatogoniilorII. De
Genetica
II. De creştere a creştere a
ovocitelor de ordinul IIII.
De maturaţie a ovulelor
spermatocitelor de
ordinul IIII. De
dezvoltării umane
(dintr-un ovocit I se maturaţie a
formează un ovul şi trei spermatidelor (dintr-un
globuli polari) spermatocit I se
formează patru
spermatide)IV. De
formare a
spermatozoizilor
Reglarea procesului
Control neuro-endocrin Autocontrol neuro-
dependent de factorii endocrin
de mediu
Tipul de gameţi
Ovule -celule mari Spermatozoizi –celule
rotunde, ce conţin mici mobile, formate
vitelius, setul de din cap, gât şi flagel,
organite celulare nucleul este haploid (
caracteristic şi nucleul 23,X sau 23,Y)
haploid (23,X)
Perioada desfăşurării
Perioada de înmulţire şi Prenatal, odată cu
creştere se desfăşoară formarea gonadelor se
doar prenatal;Ovarul formează o populaţie de
nou-născutei conţine spermatogonii;
ovocite de ordinul I Spermatozoizii
stopate în dictioten permanent se
(profaza I a meiozei); reînnoiesc;