Sunteți pe pagina 1din 24

1.

Pe plai înflorit Făr’ a mea chemare n-ar fi creștinare;


Domnul le-asculta, ș-apoi cuvanta :

Ascultați flori sfinte din Rai răsărite,nu


Pe plai înflorit,la loc răcorit, cu rouă vă amărâți, nu vă mai pârâți !
stropit,mesele-s întinse
Că v-am dat din fire chiar de la zidire la
Mesele-s întinse,făcliile-aprinse,la 3 în unire numai o menire,
mijloc de masă, jiță de mătasă
Ca-n tot anu-o dată cu mâna-ncărcată
La locul din frunte cu făclii mai multe, să ieșiți din Rai pe al lumii plai
șade Dumnezeu și cu Fiul Său
S-aduceți în dar bunului plugar , una,saț
Iar în jurul lor, ceata sfinților, stând și în casă și colaci pe masă
veselind, cu drag ascultând
Alta bucurie, dalbă veselie, ș-alta
De-odată s-opriră atunci când văzură că creștinare, sfânta botezare.
3 flori s-arată stând la judecată:

Floarea grâului, floarea vinului, floarea


mirului, florile Domnului. 2.Câtu ne-
Ceste 3 flori sfinte, din Rai răsărite, care am umblatu
dintre ele,sfinte floricele

Ar avea din fire mai mare-omenire, Câtu ne-am umblatu ,R: Dă-i
Floarea grâului grăia Domnului : Domnului Doamne, Câtu ne-am umblatu,
R,
Eu am de la fire mai mare-omenire, că Tăt am întrebatu,R, Tăt am
de n-aș fi eu, cât ar fi de rău întrebatu

Că saț n-ar fi-n casă ,nici colaci pe Doară vom aflară, R, bis
masă; Floarea vinului grăia Domnului: Curtea lui Crăciunu, R, bis

Eu am de la fire mai mare-omenire, că Și noi ne-om rugară, R, bis


de n-aș fi eu, cât ar fi de rău De jupânul gazdă, R , bis

Fără vin din vie n-ar fi veselie, Să ne lase-n casă, R, bis


Casă după masă, R, bis
Floarea mirului grăia Domnului :

B-a mea omenire e mai ‘naltă-n fire, că


de n-aș fi eu, cât ar fi de rău

1|Page
3.Sculați, frati ! La mulți ani cu bucurie-R

4.Coborât-a, coborât
Sculați ,frați, nu adormiti ! R:Florile (1)
dalbe
Coborât-a, coborât x2
Ci degrabă să porniți -R
Nu de mult a coborât
La orașul evreiesc, -R
Îngerul lui Dumnezeu x2
Ce Vitleem îl numesc , -R
Pe sfântul locaș al Său
Că acolo S-a Născut -R
Prin turnul bisericii x2
Cel așteptat de demult –R
În ușa altarului
Și semnul,acesta este-R
Și-o icoana l-a-ntrebat: x2
Afla-veți un Prunc în iesle-R
Ce veste ne-ai mai aflat?
Iata, S-a născut Mesia-R
Veste bună vă vestesc x2
Precum spune proorocia-R
Veste de la Domn ceresc
Și zace pe fân uscat-R
Că vrea Maica Precista x2
În scutece înfășat-R
Să nască pe Mesia
Cei ce stelelor slujeau-R
A umblat și-a căutat x2
Scumpe daruri aduceau-R
Până târziu pe-nserat
Azi,Nașterea Ta, Hristoase-R
Nimeni sălaș nu i-a dat x2
Pe Adam din iad îl scoase-R
Și-a născut pe fân uscat
De la stea ne-am învățat-R
Tot grajdul s-a luminat x2
A fi de toți închinat-R
Păstorii s-au spăimântat
Această zi preasfințită-R
Și cei trei crai că s-au dus x2
Și sărbătoare slăvită-R
Scumpe daruri de-au adus
Noi dorim ca să vă fie-R
Aur, smirnă și tămâie x2

2|Page
De mare folos să fie !

5. Luatu-S-o, dusu-S-o 6.Dimineața lui


Luatu-S-o, dusu-S-o x2 Crăciunu
R: Corinde-mi, corinde-mi
Luatu-S-o, dusu-S-o Dimineața lui Crăciunu, Florile dalbe de
Dumnezău cu Sân' Pătru x2 –R măru, dimineața lui Crăciunu
La casa bogatulu’ (la fel cu toate strofele)
-Bună zâua bogat mare! x2 –R
Gata-I cina să cinam? Vine Crăciun cel bătrânu
-Gata-i da' nu-i păntru voi x2 –R Și el vine tot mereu
Păntru domni mai mari ca voi Că-i e calul ciumpăvitu
Și-ar trebui potcovitu
Luatu-S-o, dusu-S-o x2 –R Cu potcoave de colacu
La casa săracului Și-ar trebui adăpatu
-Bună sara om sărac ! x2 –R Cu o vadră de jin arsu
- Mulțam vouă călători! Rămâi,gazdă,sănătoasă! Florile dalbe de
-Gata-i prânzu' să-l prânzâm? x2 –R măru, să primești/c-ai primit colinda
-Prânzu-i gata puțânel x2 –R noastră!
Nu ne-om ajunje cu el

Cât cu el nu ne-om ajunje x2 –R


Merge-om-n sat ș-om mai adușe
7.Anul bun vouă vă fie
Luatu-S-o, dusu-S-o x2 –R
Pe marjinea satulu’ Anul bun vouă vă fie bis
Când fu' la mijloc dă câmpu' x2 –R La mulţi ani cu bucurie bis
Gră i dragu' Dumnezău:
- Ia vezi Petru-n dreapta Mea x2 Streşină de mintă creaţă bis
Spune-mi Petre,ce-i vedea ? Dumnezeu vă deie viaţă bis
- Văd casa săracului x2
În mijlocu’ raiului Streşină de busuioc bis
Rămai gazdă cu noroc bis
Pe din-untru-i zugrăvită x2
Pin' afa ră-i văruit Foaie verde mederean bis
S-ajungem d-amu-ntrun an bis
Și ces' Domnu-n veselește x2
Și-o-nchinăm cu sănătat'

3|Page
\

10. Sosit-a ziua cea


8.Ciucur verde
sfântã
Ciucur verde de matasă
R: Domnului Doamne Sosit-a ziua cea sfântă îngerii minunea
Slobozâ-ne gazadă-n casă cântă,
R: Domnului Doamne
Că de-aseară stăm pe-afară x 2 Domnului şi-al nost' Domn,Domnului
R: Domnului Doamne Hristos vestit(R)
Ș-afară plouă de varsă
R: Domnului Doamne C-azi în lume ne-a venit Mesia cel mult
Și-n tindă ninge de frige dorit (R)
R: Domnului Doamne
Din Fecioară S-a născut şi cu lapte S-a
Și ne pică picurele
R: Domnului Doamne crescut (R)
De sub toate strășinele
În scutece S-a-nfăşat şi în braţe S-a
R: Domnului Doamne x2
purtat (R)
Cu chip de om a venit şi pe noi ne-a
9.Colo-n josu,mai din mânuit (R)
josu
Colo-n josu mai din josu
R:Ole-i roanda ,lerului Doamnului x2
11.Fii vesel iubit creştine
Sub un pom mare-n floritu
R:Ole-i roanda ,lerului Doamnului x2 Fii vesel iubit creştine
R:Colindăm colindăm
Florile l-or năpăditu’
R:Ole-i roanda ,lerului Doamnului x2 Naşterea lui Hristos vine R
Pe Domnu’ greu adormitu Mielul cel nevinovatR
R:Ole-i roanda ,lerului Doamnului x2
Hristos marele-mpăratR
Colo-n josu mai din josu
R:Ole-i roanda ,lerului Doamnului x2 Astăzi pe Cel nevăzut R
4|Page
O Fecioară L-a născutR Seara sfântă de Crăciun
Când S-a născut Domnul Bun
În oraşul Viflaim R Să alunge-a a lumii jale
Pentru-a lui Adam greşale.
Aproape de Rusalim R
Că Adam când a ieşit
Îngerii frumos cântau R Domnul de Rai l-a lipsit.
Du-te-Adame de la mine
Păstorii se bucurauR Cum te-ai lipsit de-al tău bine.

Filozofii se-nchinau R Dar Adam a prins a plânge


Şi din gură-a prins a zice
Daruri scum pe-I aduceauR Raiule, gradină dulce
Nu mă-ndur a mai mai duce.
Pe noi să ne mântuiascăR
De vredeaţa pomilor,
De greşeala strămoşeascăR De mireasma florilor,
De cursul izvoarelor,
Să ne-nveţe acest graiR De dulceaţa sfinţilor.

Care-i calea către RaiR Asta-i seara de Crăciun


Să te veseleşti om bun
Ce-i binele stră moşesc R Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie!
Pe lângă cela ceresc R

Si de-acum până-n vecieR

Amin, Doamne slavă Ţie!R


13.Colo sus şi mai în
sus

12. Asta-i seara de Colo sus şi mai în sus - bis


Crăciun R: Colindăm, Doamne, colind
Este-o dalbă mănăstire – bis R
Şi’năuntru cin’ era? – bisR
Asta-i seara de Crăciun Era Maica Precista – bis R
Să te veseleşti om bun C-un Pruncuţ ce tot plângea – bis R
Naşterea de bucurie
Taci, Fiule, nu mai plânge – bis R
La mulţi ani cu veselie.
Că Maica ţie Ţi-o da – bis R
5|Page
Două mere, două pere – bis R
Să Te joci, Fiuţ, cu ele – bis R Şi-acolo în Ierusalim
Şi cheiţa Raiului – bis R De-un prunc au întrebat
Raiul sfânt să-L moşteneşti – bis R Şi-n dată ce-au plecat la drum
Şi cerul să-L stăpâneşti – bis R. Cu toţi se bucurară
La uşa unui grajd ajunşi
‘Năuntru ei intrară
Dar ei pe El L-au cunoscut
Că este Împăratul
Tămâie, smirnă, aur mult
Cu drag I-au dăruit
14. Colindam colind
R:
R:Colindăm colind,
colindăm frumos Că steaua lui ei au văzut
Colindăm colind, Şi-au spus că-I Împărat.
Domnului Hristos. Că steaua iar naintea lor
Frumos li s-a arătară.
Se văd în zări trei magi venind Iar pruncul ce îl căutau
Şi-o stea ‚naintea lor În iesle îlaflară.
De-un Împărat ce s-a născut Cel Bun cel Mare şi cel Sfânt
Noi nu am auzit Ce lu mea a creat-o.
Şi-au mers pâ nă la Betleem Ca unui Domn şi Dumnezeu
Şi-acolo au stătut Şi Împărat slăvit.
Sărac în şură lângă boi
Cu mir culcat în paie R:Colindăm colind,
Şi-n dată magii s-au plecat colindăm frumos
Cu bucurie mare Colindăm colind, x2
R:

Pe drumul spre Ierusalim


Călătorind de zor 15.La plinirea vremii
Dar mergeţi voi şi-L căutaţi
Că poa te-L veţi găsi
Că steau acolo i-a oprit
Din drumul lor cel lung La plinirea vreimii Fiul Cel din veac
Aşa L-au găsit cei trei magi născutu
Pe Dumnezeul slavei
Şi daruri scumpe din desagi S-a-'ntrupat din Maica Preacurată
Au scos spre închinare Cum proorocii au grăitu
R:

6|Page
Ca ploaia pe lână Domnul blând S-a Aleargă împreună
pogorâtu
Trup luând din pântecele Maicii Leru-i, leru-i, leru-i, Leru-i, leru-I ler
Cel ce este Ne-ncăputu Leru-i, leru-i, leru-i, leru-i Domndin
Sta Fecioara spăimântată de astă cer (Refren)
minune
Cum sub ani pe Cel din veac voi naște De unde vin cum se numesc
Mă infricoșez a spune Ce doruri îi frământă
Cum Îl voi purta în brațe pe Cel ce e se Spre iesle ei călătoresc
poartă Şi cerurile cântă (R)
Pe umeri de heruvimi în ceruri
Și-L slăvește lumea toată Şi cântă inimile lor
Cum voi îmbrăca cu scutec pe Cel ce se- Aprinsă-i bucuria
mbracă Că S-a născut Mântuitor
Cu lumina ca și cu o haină Azi S-a născut Mesia (R)
Șifăptura i se pleacă
PeCel care în pustie mană a ploatu Veniţi şi noi să-L lăudăm
Cum cu lapte voi hrăni acuma Pe Domnul cu iubire
Și pe brațe legănatu Şi noi cu toţi ne bucurăm
Taina cea din veac ascunsă astăzi se- De marea-I mântuire (R)
mplinește
18 Coborât-a, coborât
Coborât-a, coborât, Florile dalbe de
măr(R)
17.În noaptea sfânta Coborât-a, coborât
de Craciun Maica sfântă pe pământ, (R)
Maica sfântă pe pământ
În noaptea sfântă de Crăciun Şi-aumblat din casă-n casă, (R)
Pe drumul nins de lună Şi-a umblat din casă-n casă
Trei magi călări cu suflet bun

7|Page
Nime’, de mas’, nu o lasă, (R) Când Hristos Domnu'Cel Sfântu
Nime’, de mas’, nu o lasă,
A venit pe-acest pământu, R:
Când a fost coalea de seară, (R)
Când a fost coalea de seară A venit pe-acestpământu

Şi-aflat o poienioară, (R) Şide-a acum până-n vecie, R:


Şi-aflat o poienioară
Şi de-a acum până-n vecie
Şi-a așternut fân uscat, (R)
Şi-a așternut fân uscat Hristos lăudat să fie,

Şi-anăscut mândru-mpărat, (R)


Şi-a născut mândru-mpărat
20.Nouã azi ni s-a
Care ne-a răscumpărat, (R) nãscut
Care ne-a răscumpărat

De la muncile din iad, (R)


Nouă azi ni S-a născut Împăratul cerului
Din Fecioară Preacurată și Maica pământului
Într-o peșteră săracă în ieslea boilorâ
19.Ce sarã-i d-
Așezat-a Maica Pruncul lauda îngerilor
aiastã sarã
Au venit păstori și magii să aducă darul
lor
Ce sară-i d'aiastă sară,
Să se-nchine ei smeriții la Stăpânul
R:Domnului Doamne, tuturor

Ce sară-i da' iastă sară Să venim și noi cu toții să aducem ca prinos


Rugăciuni de mulțumire Împăratului Hristos
Da' îi sara de Ajunu, R:,

Da' îi sara deAjunu


21.Noaptea sfântã de
Dânspre ziua lui Crăciunu, R: ajun
Dânspre ziua luiCrăciunu Noaptea sfântă de Ajun peste sat coboară
Ard făclii-n odăi cu lacrimi de ceară
Când Hristos Domnu' Cel Sfântu, R:
Prunci gătiți însărbătoare e la ferești așteaptă
8|Page
Magii cu desagi să se-oprească-n poartă 23.La poartă la
Ştefan-Vodă
Cu fluiere și cântări se adun păstorii
Prin omăt și ger vin colindătorii
La poartă la Ştefan Vodă
Lerului, Domnului, Boierii s-au strâns la
Sus la schituri tăinuite în păduri bătrâne
vorbă
Pustnici cuvioși stau în rugăciune
Dar vorba de cine este
Lerului, Domnului, De Iisus născut în
Cu sclipiri de-argint și lună cerul fulgii-și cerne
iesle
Domnul pe pământ pacea Lui așterne
Însă Ştefan, domn cel Sfânt
Lerului, Domnului, De la rugă auzind
Îngerii și oamenii ii cântă-ntr-o unire
Pe boierii ce vorbeau
Lerului, Domnului Şi pe Domnul
proslăveau
El pe dată s-a plecat
Lerului, Domnului Cu boierii s-a-
22Trei crai de la nchinat
Răsărit Şi cu glasu-i de supus
Lerului, Domnului, A slăvit pe Domn
Trei crai de la răsărit Spre stea au Iisus. - bis
călătorit Şi-au mers după cum citim
Până la Ierusalim.
Acolo dacă-au ajuns Steaua lor li s-a 24.Colind Bizantin
ascuns Şi le-au fost a se plimba Prin
oraş a întreba.
Unde s-a născut zicând Un crai mare Cel făr' de-nceput Azi s-a pogorât Şi
de curând Iară Irod împărat Auzind s-a
tulburat. întru Fecioară s-a sălăşluit

Pe crai grabnic i-a chemat Şi în Refren: Eru rem, Eru rem, Eru
taină i-a-ntrebat Ispitindu-i vru setos Ca reru reru rem, Leru-i Domn din
să afle pe Hristos.
cer
Craii dacă au plecat Steaua iar s-a
arătat Şi-au mers până a stătut Und’era De la răsărit Magii au venit Daruri să
Pruncul născut. aducă Stăpânului R
Şi cu toţi s-au bucurat Pe Hristos Unde-i Împăratul Au întrebat Şi Irod
dacă-au aflat Cu daruri s-au închinat Ca
unui mare împărat atuncea mult s-a mâniat R
Magii au plecat Pe Irod lăsând Steaua
luminând şi calea arătând R

9|Page
Venind la Iisus Ei s-au bucurat Lăudând Noi în sara de Crăciun - bis
pe Domnul şi s-au închinatR Lăudăm pe Cel Preabun
Aur au adus Smirn-au închinat Şi
R: Bun eşti Doamne, bun – bis
tămâie scumpă Celui Preaînalt R
Îngerii cântau Păstori fluierau Cerul şi
pământu-ntreg se veseleau R
Astăzi toată lumea Se bucură Pe
Stăpânu-L cântă şi Îl lăudăR

25.Noi în sara de
Crăciun
26.Velerim si veler, Doamne
După dealul cel mai mare Velerim
Noi în sara de Crăciun şi Veler, Doamne.
Lăudăm pe Cel Preabun Răsărit-a mândrul soare Velerim
R: Bun eşti Doamne, bun şi Veler, Doamne.

Colindăm colind duios - bis Mândru soare nu era Velerim şi


Veler, Doamne.
Domnului Iisus HristosR:
Ci era o mănăstire Velerim şi
.Noi umblăm să împlinim - bis Veler, Doamne.
Obiceiul din bătrâni R: Cu pereţii de-alămâie Velerim şi
Veler, Doamne.
Obicei de colindat - bis
Şi cu uşa de tămâie Velerim şi
Pe la case de urat. R:
Veler, Doamne .

10 | P a g e
Oare-ntr-însa cine şade Velerim şi Daru’, daru’ ce-şi aducă’ Crucea
Veler, Doamne. sfântă-n mâna stângă. R:

Moş Craciun cu Moş Ajun Şi de-a dreapta, busuiocu’ Şi la brâu,


Velerim şi Veler, Doamne. un spic de grâu. R:

Cu barba de ibrişin Velerim şi La pieptare, trandafiru’ Daru’, daru’


Veler, Doamne. cui l-or dare? R:

Şi mustăţile de fân Velerim şi Cruce-or da bătrâniloru’, Trandafirul


Veler, Doamne. fetiloru’. R:

Ce ne-aduce Moş Crăciun Strigă băieţii :Busuiocu’ fetiloru


Velerim şi Veler, Doamne.
Strigă fetele: Trandafiri fecioriloru’
Tot ce e frumos şi bun Velerim şi
Împreună :Grâu or da câmpuriloru’.
Veler, Doamne.
R: Flori dalbe, flori de măru, Flori dalbe,
flori de măr

27.Veseleşte-te ,Domn
bunu
28.Sus cer negru, jos ninsori

Veseleşte-te, Domn bunu’ Că vă vin


şi junii bunii, Sus cer negru, jos ninsori
clopote în sărbători
R: Flori dalbe, flori de măru, Flori
dalbe, flori de măr Stă Maria cu Iisus

Junii buni, colindătorii Ciocănind pe nu e pat şi multe nu-s


la chietorii.R:

Aşa mândrii ’mpodobiţii, Cum sunt Întru-ngrajd nu în palat


pomii înfloriţii.R: Pruncul S-a născut sărac

Cât în casă au venitu, Casa toat’ s-o- Și-i e frig și e flămând


nveselitu. R: încă-i noapte pe pământ

11 | P a g e
Iată însă că din cer Ce-ntâmplări vei da de ştire Despre-a
prin ninsoare şi prin ger doua Ta venire. R

Lin coboară la fereşti Dragii mei vor fi războaie Om cu om să


albe cete îngereşti se despoaie. R

Neam cu neam o să se bată. Da’ sfârşitu’


Şi-ntru-n glas cântând ne spun n-o fi-ndată. R

asta-i seara de Crăciun Sfârşitu' atunci va fi Când Soarele-o


răsări. R
Clopote în sărbători
sus cer negru jos ninsori Fraţi cu fraţi nu s-or iubi Nici pruncii cu
părinţii. R – bis.

29.Sus, pe muntele-
nverzit
30. Oila, Oila
Slobozâne gazdă-n casă - bis

Sus pe muntele-nverzit Al măslinilor Nu ne ţâne la ferestră. – bis


numit.
R: Oila, oila, oila-la, la la la la Oila,
R: Ruşmalin verde crângos Astăzi s-o oila, oila-la la la la.
născut Hristos.
Noi umblăm a colinda – bis
Sta Ioan Botezătorul Cu Iisus
De l’ocasă la alta. - bis R:
Mântuitorul. R Sfântu Ioan grăit-a Lui
Doamne Sfinte să ne spui. R Dă-ne drumu' gazdă-n tindă - bis

N-auzi larmă de colindă. – bis R:

12 | P a g e
La casa de oameni buni, - bis La colindie la Blaju - bis R:

Face Dumnezeu minuni. – bis R: Şi doamna sa Iuoniţa - bis R:

Pune îngerii de pază, - bis S-o făcut călugăriţă - bis R:

Şi duşmanii nu cutează. - bis R: La colindie la Bistriţa. - bis R:

Să trăiţi că ne-aţi primitu’ - bis

Şi bine ne-aţi omenitu’. - bis R:


32.Dumnezeu, Preasfântul
C’amu merem mai departe - bis
Dumnezeu, Preasfântul, colindând
Vă lăsăm cu sănătate. - bis R: pământul,

Şi la anu' om veni, - bis A vrut să nu mai fie Potop şi urgie.

Numa’ sănătoşi de-om fi. – bis R: El făcu lumină dulce şi senină,

Şi la anu' om veni, - bis Şi Îşi trimise Fiul s-alunge pustiul.

Numai dacă ni-ţi pofti. – bis Fiul se-ntrupează lumea luminează.

Fecioara Maria, naşte pe Mesia.

Dumnezeu Prea Bunul ne-a adus


Crăciunul

Cu har şi bucurie, și aici să fie !


31.Jos în Ţara
Romanească
33.Sus, boieri, nu mai
dormiţi
Jos în Ţara Românească – bis
Sus boieri nu mai dormiţi
R: Negura, negura, Dâmbra dobra
ielibra Foaie verde-a iedera! R: Oleru-I Doamne
Este-o grădină domnească - bis R: Vremea e să vă gătiţi R
Da domnu' so Iuonaşu - bis R: *Casa să v-o măturaţi R
S-o făcut călugăraşu’- bis R: *Masa să v-o încărcaţi R

13 | P a g e
Nu dormiţi în astă seară R Rămâi gazdă sănătoasă – R

Ci şedeţi la privegheală R

*S-aşteptăm pe Domnul Sfânt R


35.Mândră-i sara de
*Ca să vie pe Pământ R Crăciun
Tuturor ce sunt în casă R Naşterea Domnului nostru
Şi se veselesc la masă R Noi toţi o ştim cum o fostu’
*Să le dea Hristos de toate R R: Mândră-i sara Sara de Crăciun
*Bucurie sănătate Flori de măr R S-o născut într-o poiată În iesle
dobitocească R

Nu s-o născut pe perină Nici în casă cu


34.În vârful a nouă meri odină R
În vârful a nouă meri,R:Dă-i Domnului Şi când s-o născut Hristosu’ Irod o fost
Doamne! mâniosu’ R
Arde nouă lumânări – R Şi-o dat o poruncă-n ţară Pe toţi pruncii
Pică nouă picături – R să-i omoare R

Trei de vin şi trei de mir – R De la doi ani mai în josu’ Ca să-L taie pe
Hristosu R
Trei de apă limpejoară – R
Pe Hristos nu L-o tăiatu’ Maica Sfântă
Să facă de-o băişoară – R nu L-o datu’ R
Dar în ea cine se scaldă? – R Îngerii L-o apăratu’ –bis R
Scaldă Fiul mititel – R Dumnezeu nu L-o lasatu’ C-o fo’ Prunc
Nevinovatu’ R
Se scaldă, se iordăneşte – R

Cu vinu’ se-mpărtăşeşte – R

Cu miru’ se miruieşte – R 36.D-auzi gazdă, ori n-


auzi?
Şi-n veşmânt se primeneşte – R
D-auzi gazdă ori n-auzi? – bis.
Busuioc verde pe masă – R

14 | P a g e
Toaca-n cer şi slujba-n Rai. Varsă Doamne fericire, Fericire şi iubire.

Toaca-n cer cum o bătea, - bis Peste mari şi peste mici, Peste toţi câţi
sunt aici.
Slujba-n Rai cum o făcea.

Dumnezeu cum cuvânta, - bis

Maica Sfântă se ruga. 38.Asta-i casa cea frumoasă


Şi să stai să tot priveşti, - bis Asta-i casa cea frumoasă. R: Florile
dalbe
Cum făcea slujbe cereşti.
Cu icoane luminoase. – R
Îngerii, ţinând stâlpări, - bis
La fereşti cu flori domneşti. - R
Cântau sfintele cântări.
Pe la uşi cu flori de rugi - R
Pentru-n Fiu ce S-a născut, - bis
La obloace busuioace – R
Domnul nost’ făr’ de-nceput.
La obloace busuioace. - R
Că s-a născut pe pământ - bis
Peste masă cruce trasă.– R
Fiul Tatălui Cel Sfânt.
Peste pat cruce de brad. – R

Iar la masă cine şede. - R

Şede gazda cea frumoasă. - R

C-un pahar de vin în mână. - R

La cin’ vin la tăţi închină. – R

Busuiocu-n ceastă mână. - R

Sănătate gazdă bună. – R


37.Varsă, Doamne
39.De trei zile
Varsă Doamne har şi bine, Har şi bine de
la Tine bis. De trei zile tot venimu’ – bis.

Peste casă, peste masă, Peste oamenii din R: Sara-i bună a lui Crăciun.
casă.
N-auzim cocoş cântându’ – bis. – R

15 | P a g e
Numai oameni veselindu’ – bis. - R Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie,

Veselind cu vesel bunu’ C-am ajuns acest Nici o veselie, nici o bucurie
Crăciunu’ – R (bis.)
Floarea doruluiu rupse şi răspunse:

Că-s mai bună eu, că de n-aş fi eu


40.Ce soare răsare Fără văselie ar mai putea şie
Ce soare răsare, dis de dimineaţă Dar far’de iubere nu s-ar mai putere
Bucneşte-n fereastră, bucneşte-n Floarea floriloru’ rupse şi răspunse:
fereastră
Dragi florile mele nu vă mai pârârăţi
Fereastră bucnere, fereastră bucnere
Că voi mie-mi sunteţi, că voi mie-mi
Masa-ngălbenere, masa-ngălbenere sunteţi
La un corn de masă, la un corn de masă Una ca şi alta, alta ca şi una
Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea grâului Haideţi să cântămu şi să colindămu x2
La-l doilea cornu, la un corn de masă

Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea vinului


41.Deschide nană uşile
La-l treilea cornu, la un corn de masă

Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea doruluiu


Deschide nană uşile
.L-al patrulea cornu, la un corn de masă Că vin pruncii cu dobile
Da-I şedeţi mai şedeţi floarea floriloru’ R: Colindele colind – bis.
Floarea grâuluiu’ rupse şi răspunse:
Că de-aseară stăm pe-afară
Că-s mai bună ieu că de n-aş fi ieu Şi opincile-ngheţară– R
Streşinile-or picuratu'
Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie, De ne-o nins şi ne-o ploiatu' – R
Fă nană mai mare focu'
Nici colaci în casă, nici pită pă masă. Să să vadă pă oblocu' -R
Fă nană lumină-n casă
Floarea vinului rupse şi răspunse: Să să vadă pă fereastră-R
Şi atunci când ni-ţi primire
Ba-s mai bună ieu, că de n-aş fi ieu Viaţa vi s-o primenire–R
Să fiţi gazde sănătoşii
16 | P a g e
Să trăiţi ani mulţi frumoşii !-R
Şi colinda ne-o auziţii,
Să fiţi gazde fericiţii! – R (3x)

43. Colindăm,
42.Crăciun trei slugi şi- colindători
o băgatu'
Colindăm colindători
Crăciun trei slugi şi-o băgatu’
Noaptea pe la cântători – bis
R: Lerului Doamne , lerului Doamne
Prin troiene greu răzbim
Să de’ la boi de mâncare – R
La colindă noi pornim – bis
Mâna sluga ai mai mare – R
Colindăm Crăciunului
Să de’ la boi de mâncare - R
Pe uliţa satului – bis
Hoi Crăciune, hoi stăpâne – R
În noaptea Ajunului
Nu ma poci aprochia - R
La naşterea Domnului – bis
Mâna sluga mijlocie – R
Că-n tăcere se cânta
Să de’ la boi de mâncare - R
Pruncul cel Sfânt se năştea – bis
Hoi Crăciune, hoi stăpâne – R
Îngerii îl preamăreau
Nu ma poci aprochia – R
Păstrorii se închinau – bis
Mâna sluga ai mai mică – R
Mărire lui Dumnezeu
Să de’ la boi de mâncare – R
Mărire Fiului Său – bis
Hoi Crăciune, hoi stăpâne - R
Pe pământ pace să fie
Nu ma poci aprochia – R
De acum până-n vecie - bis
De para făcliilor - R

De mirosul florilor – R

De fumul tămâilor – R
44. Drăguleană
De zborul albinelor – R

17 | P a g e
Acasă-i gazda, nu-i acasă? Drăguleană 45.Fă, Nană, lumină-n
– R1
casă!
Acasă-i gazda, nu-i acasă? O, o, o, că
Fă, nană, lumină-n casă
dragă mi-i – R2
R-Hai la la la la la la la Hei hai la la la la
Da’ de-i acasă, zâ-i să iasă – R1
la lai la la la la la la la la la la.
De-i acasă zâ-i să iasă – R2
Să să vadă la fereastră – R
Da’ de-i la jie, zâ-i să vie – R1
Deschide, nană, uşa – R
De-i la jie, zâ-i să vie – R2
Slobozâ-ne cu doba! – R
Da’ de-i în codru şi-o vâna – R1
Leagă, nană, câinele – R
După ei cine-o mâna – R2
Că venim cu dobile! – R
Ne-om alege doi din doi – R1
Leagă, nană, căţaua! – R
Şi-om aduce-o înapoi – R2
Că venim cu colinda! – R
Şi-om aduce-o sus pă sus – R1

Din locu’ unde s-o dus – R2


46.Îmbucură-te, om bun
Sus pă sus pă lângă lună – R1
Îmbucură-te, om, bun Hoi, leru-i, leru-i,
Sus pă sus pă lângă lună – R2 Doamne – R1
Cu-o mână ţiind de lună – R1 C-am ajuns Sfântu’ Crăciun! Hoi, leru-i
Domn. – R2
Cu una-mpletind cunună – R2
Eu vă spun la casa voastră – R1
Da’ cununa nu-i aşi – R1
Din Precista Maica noastră – R2
Aşa cum sunt gazdili – R2
S-o născut un Fiu frumos – R1
Da’ Dumnezeu să-i ocrotească – R1
Pe nume-L cheamă Hristos. – R2
C-or primit colinda noastră O, o, o, că
dragă mi-i – bis În paiele grâului – R1

Şi-n florile fânului – R2

Nu ca fiul domnilor – R1

18 | P a g e
Ci-n poiata boilor – R2 48.Raiule, gradina
Încet boii-L dudurară – R1 dulce
Pântru coarne-L legănară – R2

Toţi la El se închinară – R1 Raiule, grădină dulce, Raiule, hodină


dulce Domnului Domn din cer
Toţi la El se închinară – R2
De aci eu cum m-oi duce, de aci eu cum
Toţi oamenii ce-au venit – R1 m-oi duce Domnului Domn din cer
Din Apus şi Răsărit – R2 Din atâtea fructe dulce, din atâtea fructe
Aceste zile senine – R1 dulce Domnului Domn din cer

Să le petreceţi cu bine – R2 De mirosul floriloru’, de mirosul


floriloru’
La mulţi ani, s-aveţi folos – R1
Domnului Domn din cer
De naşterea lui Hristos. – R2
De cântul îngeriloru’, de cân‘tul
îngeriloru

47.!!!!LA LINĂ FÂNTÂNĂ Domnului Domn din cer

!!!!Eu de mă duseiui, Doamne, De arsu’ făcliiloru’, de arsu’ făcliiloru’

R-La lină fântână; Redai, corinde, Să Domnului Domn din cer


beau d-apă bună. – R
De zboru’ albineloru’, de zboru’
Acolo cine şedea – R albineloru’

Şedea Maica Precista – R Domnului Domn din cer

Cu Pruncuţul lângă ea – R De fumul tămâilo ru’, de fumul


tămâiloru’
Şi Pruncuţul când plângea – R
Domnului Domn din cer
Maica Sfântă-L legăna – R
D e dragul îngeriloru ‘, dedragul
Şi Pruncuţul când dormea – R îngeriloru’
Maica Sfântă lin cânta – R Domnului Domn din cer

19 | P a g e
Raiule, grădină dulce, Raiule,hodină Domnului, Doamne,din gură-mi grăiare
dulce

Domnului Domn din cer


“Noi nu L-am văzutu’ , că de L-am
Eu din tine nu m-aş duce, eu din tine nu văzutu’ ”
m-aş du ce
Domnului, Doamne”,L-am fi cunoscutu’
Domnului Domn din cer ”

Maica Domnuluiu,Maica Domnuluiu

49. Plecat-or, plecat-or Domnului, Doamne,din gură grăiare:

Plecat-or, plecat-or cetea-mi de fecioriu’ “Lezne-I a-L cunoaşte, căci căluţu’ Luiu’

Domnului, Doamne, juni colindatoriu’
Domnului, Doamne,”roşu-i mic,rotatu

Pe-o rază de soare,pe-o rază de soare


Negru-i pintenogu, negru-i pintenogu
Domnului, Doamne, pe-o dalba de cale
Domnului, Doamne, de-un picior direptu

Cale le ieşeare, cale le ieşeare


Şi şăuta Luiu, şi şăuţa Luiu
Domnului, Doamne, Maica Domnuluiu
Domnului, Doamne,poala ceriuluiu

“Cetea-mi de fecioriu, stiu ca n-aţi


văzutu’ ” Şi frâuţu Luiu, şi frâuţu Luiu

Domnului, Doamne,”pe-un drag Fiu de- Domnului, Doamne, raza soareluiu


al meu”

Săbiuţa Luiu, săgeată tăiată


Cetea-mi de feciori,cetea-mi de feciori Domnului, Doamne, pemâna direapta”

20 | P a g e
Cetea-mi de fecioriu’ , cetea-mi de
fecioriu’
50Colo sus pe vremea
Domnului, Doamne, din gură grăiare:
aceea

“Dacăi-i rându-aşare, Maica


Colo sus pe vremea aceea
Domnuluiu
În frumoasa Galileea
Domnului, Doamne, noi că l-am văzutu
O Fecioară viețuia

Ce Maria se chema
Sus la Rusalimu, sus la Rusalimu

Domnului, Doamne, greu război


ducându Nazaret era orașul

Unde își avea locașul


Cruce grea purtându, Cruce grea Într-o zi Maria sta
purtându
Singură la vatra sa
Domnului, Doamne, iadu’ împungandu’

Și deodată ce văzu
Raiu descuindu, raiu descuindu
.!!!Casa toată-i se umplu?
Domnului, Doamne, nouă loc făcându’ ”
(OR)/Casa-i toată se
umplu????
Şi te veseleşte, şi te veseleşte De-o lumină lucitoare
Domnului, Doamne, ceteo de ficiori Ca lumina de la soare

Îngerul Gavriil intrase

La Maria sfânta-n casa

21 | P a g e
Și din zboru-i se opri Dar tu nu M-ai ascultat

Bucuria i-o vesti Şi din pom tu ai mâncat

Bucura-te Preacurată Pentru tine, Moş Adame

Și Preabinecuvântată Mi-au bătut piroane-n palme

Că-ntre femei pe-acest pământ În palme şi în călcâie”

E cu tine Domnul Sfânt Mila Domnului să fie!

51
.Sus în’naltu’ cerului

Sus în’naltu’ cerului

La porțile Raiului

Este-un pom mare-nflorit

Cu petale-mpodobit

Sub pom șede Dumnezău

Judecând pe robul Său

“Ştii tu-Adame ce ţi-am spun

Când in Rai Eu te-am adus?”

Din toţi pomii să mănânci

De unul să nu te-atingi

22 | P a g e
23 | P a g e
Cuprins 40. Deschide, Nană, uşile
41. Colo sus pe lângă lună
42. De trei zile
43. Colindăm colindători
1. Pe plai înflorit 44. Drăguleană
2. Câtu ne-am umblatu 45. Fă,Nană,lumina-n casă
3. Sculaţi fraţi 46. Îmbucură-te om bun
4. Coborât-a, coborât (1) 47. La lină fântână
5. Luatu-S-o,dusu-S-o 48. Raiule, grădină dulce
6. Dimineaţa lui Crăciunu 49. Plecat-or
7. Anul bun vouă vă fie 50. Colo sus pe vremea aceea
8. Ciucur verde 51. Sus la ‘naltu’ cerului
9. Colo-n josu
10. Sosit-a ziua cea sfântă
11. Fii vesel,iubit creștine
12. Asta-iseara de Crăciun
13. Colo sus şi mai in sus
14. Colindăm colind
15. La plinirea vremii
16. În noaptea Sfântă de Crăciun
17. Coborât-a,coborât(2)
18. Ce sară-i d-aiastă seară
19. Nouă ,azi ni s-a născut
20. Noaptea sfântă de ajun
21. Sus cer negru, jos ninsori
22. La poartă la Ştefan-Vodă
23. Colind bizantin
24. Noi in seara de Crăciun
25. Velerim
26. Veseleşte-te,domn bunu’
27. Trei crai de la Răsărit
28. Sus pe muntele-nverzit
29. Oila
30. Jos, in Ţara Românească
31. Dumnezeu, Preasfantu’
32. Sus boieri, nu mai dormiţi !
33. In vârful a nouă meri
34. Mândră-i sara de Crăciun
35. D-auzi ,gazdă, ori n-auzi?
36. Asta-i casa cea frumoasă
37. Ce soare răsare
38. Varsă, Doamne
39. Crăciun , trei slugi

24 | P a g e

S-ar putea să vă placă și