Sunteți pe pagina 1din 1

Licenta de utilizare

1. Programul DeclaratiiANAF este distribuit gratuit (freeware).


2. DeclaratiiANAF include programul informatic si documentatia aferenta ce se
regasesc pe orice suport materializat si dematerializat precum si orice actualizare
sau imbunatatire aduse ulterior �n situatia �n care acestea nu fac obiectul altor
licente.
3. Nu este permisa vanzarea, �nchirierea sau orice alte actiuni de comercializare
MarketLine.
4. Utilizatorul are dreptul sa foloseasca DeclaratiiANAF, inclusiv �n scop
lucrativ, si sa-l distribuie gratuit.
5. Utilizatorul nu are dreptul sa modifice programul executabil.
6. Toate actele legate de DeclaratiiANAF precum contracte, conventii sau orice alte
intelegeri similare privind instalarea, preluarea datelor, intretinerea sau orice
alte actiuni similare in care este implicat acesta se vor face numai cu respectarea
termenilor LICENTEI.
7. DeclaratiiANAF este distribuit "ASA CUM E"("AS IS"). AUTORUL nu acorda nici un
tip de garantie. AUTORUL nu poate fi tras la raspundere pentru pierderi de date,
pierderi financiare sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizarii
DeclaratiiANAF.
8. Se considera a fi de acord in mod irevocabil cu termenii LICENTEI, indiferent de
suportul materializat sau dematerializat pe care se regaseste, orice intrare legala
a DeclaratiiANAF �n folosinta UTILIZATORULUI prin descarcare, instalare, copiere,
accesare sau oricare alta modalitate similara.

S.C. SAGA Software S.R.L.


Reg. comert: J40/9039/2005
Cod fiscal: RO17602787