Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA TRANSPORTURI

Departamentul Telecomenzi și Electronică în Transporturi

Identificarea automată a
navelor – AIS
Temă de casă SDTN

Coordonator științific Studenți


Conf. dr. ing. Marius MINEA Florin BĂDĂU 8412
Cristina Maria POPA 8414

București
2018
Cuprins

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA SISTEMULUI AIS ........................................................ 1


1.1 SOTDMA ................................................................................................................... 3

CAPITOLUL 2. MESAJE AIS ............................................................................................ 3


CAPITOLUL 3. UTILIZAREA AIS PE APE INTERIOARE ......................................... 6

3.1 MIJLOACE DE AJUTOR PENTRU NAVIGAȚIE (ATON) ..................................................... 7


3.2 LIMITĂRI ALE AIS ....................................................................................................... 8

ABREVIERI ............................................................................................................................. 9
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................... 10
Capitolul 1. Descrierea sistemului AIS
Sistemul automat de identificare a navelor (AIS) reprezintă un standard tehnic maritim
dezvoltat de Organizația Maritimă Internațională (IMO). AIS este o tehnologie radio sofisticată
care combină tehnologiile GPS, VHF și de procesare a datelor pentru a permite schimbul de
informații relevante între entități maritime distincte. Aceste informații pot conține date ce țin
de viteza, poziția, direcția de deplasare sau numărul de identificare al vasului.
AIS pe ape interioare se bazează pe AIS maritim. Stațiile AIS(uneori numite
Transpondere AIS) trimit mesaje pe suport radio. Aceste mesaje pot fi primite de toate celelalte
stații AIS aflate pe nave și pe uscat din raza de acoperire VHF a stației de expediere. Acest
lucru se întâmplă automat și periodic, cu intervale de timp mai mici sau mai mari. O navă care
se mișcă repede trimite mesaje AIS la intervale mai scurte decât o navă care călătorește mai
încet sau este ancorată. Pentru AIS au fost alocate două frecvențe VHF la nivel internațional:
AIS 1 (161,975 MHz) și AIS 2 (162,025 MHz).
Echipamentul AIS de bord transmite numărul de identificare al vasului alături de date
legate de poziție, viteză și altele la intervale regulate de timp. Recepționând aceste transmisii,
stațiile AIS de la țărm sau alte nave dotate cu echipamente AIS pot recunoaște, identifica și
urmării alte nave dotate cu acest sistem pe un ecran (ex: afișor de tip ECDIS pentru ape
interioare). Scopul principal al AIS este creșterea siguranței navigației prin utilizarea unei
comunicații navă – navă, complementând astfel serviciile de trafic pentru nave (VTS) aflate la
țărm.

Repetor
Navă – Navă
(prevenirea coliziunilor)

Munți Navă – Țărm


Repetor (VTS)

Țărm – Navă
Centru
RIS
Stație de țărm

Figura 1. Funcționarea AIS


1
Se disting următoarele moduri de operare ale AIS:
• Navă – Navă: toate navele echipate cu AIS pot primi informație dinamică de la toate
celelalte nave echipate cu AIS aflate în raza de acoperire;
• Navă – Țărm: datele de la bordul navelor dotate cu AIS pot fi preluate de o stație de
bază AIS și transmise mai departe către un centru RIS, unde pot fi utilizate pentru
afișarea informației tactice și strategice de trafic (TTI, STI);
• Țărm – Navă: date privind siguranța circulației pot fi trimise către nave de către stații
aflate la țărm.
Un dispozitiv AIS este format din:
• Transmițător/Receptor VHF (1 transmițător și 2 receptoare);
• Receptor GNSS;
• Procesor de date.

Port pentru
GPS/DSPs
legarea
Unitatea de pilotului
Alte nave control și afișare

Date Interfață cu
programate ECDIS,
în unitate ARPA sau
Transmițător/Receptor AIS
alte sisteme
Date ale navei
introduse
de căpitan Rapoarte AIS Rapoarte AIS de la alte stații

Figura 2. Schema bloc a sistemului AIS de la bordul unei nave

Dispozitivele și stațiile AIS pot fi clasificate astfel:


• Stații mobile AIS de clasă A: folosite pe toate vasele maritime, fiind supuse
reglementărilor IMO;
• Stații mobile AIS de clasă B CS/CO cu funcționalitate limitată (ex: pe nave de
agrement din ape maritime);
• Stații mobile AIS de pentru ape interioare: derivate din stațiile mobile de clasă A, ele
prezintă o funcționalitate totală în clasa A la nivel VDL, pe lângă funcțiile auxiliare
pentru navigarea pe ape interioare;
• Stații de bază AIS (inclusiv repetoarele de țărm cu transmisie simplex);
• Stații de semnalizare nautică AIS: folosite în echipamente de semnalizare.

2
1.1 SOTDMA
O caracteristică aparte a AIS este modul autonom care utilizează procedura SOTDMA,
eliminând nevoia existenței unei stații de bază pentru coordonare. Acest protocol permite
stațiilor de la bordul navelor să funcționeze în mod autonom schimbând parametri de acces
pentru conectare. Timpul este sincronizat cu timpul UTC, un minut conținând 2250 de intervale
radio (timeslot) pe un canal radio. Deoarece sistemul AIS utilizează două canale, numărul de
intervale se dublează. Un raport AIS este înscris într-unul sau mai multe intervale, selecția
acestora făcându-se în mod aleatoriu.
Fiecare participant își organizează accesul la canalul radio selectând intervalele libere
în funcție de traficul de date și de prognoza acțiunilor viitoare ale celorlalte stații AIS din rețea.
Nu este nevoie de un punct de control central pentru desemnarea intervalelor.

60 Secunde = 2250 intervale

AIS 1 A B C A C

AIS 2 B C B

• Identitate; A,B,C = Nave


• Poziție;
26,67 ms
• Viteză;
1 interval = 256 biți
• Curs;
• Marca de timp

Figura 3. Transmiterea datelor în format SOTDMA

Capitolul 2. Mesaje AIS


Informațiile conținute de mesajele AIS includ identitatea navei, poziția si alte
informațiile legate de navă. Câteva dintre aceste informații, ca de exemplu identitatea navei și
poziția, sunt transmise automat. Alte informații, precum starea navigației, destinația și
transportul de mărfuri periculoase (conuri albastre), pot fi introduse manual de către
comandantul navei. Toate datele introduse manual trebuie corecte și valide.
Reglementările privind conținutul informațiilor AIS pot să difere în fiecare țară sau
regiune în conformitate cu legislația locală.
Pot fi transmise mai multe tipuri de informații pentru AIS.

3
Informații statice, care includ:
• MMSI, nume, indicativul de apel, numărul ENI. Unele nave posedă și număr IMO.
• Tipul navei, dimensiuni (lungime și lățime) și poziția antenei GPS sunt informații
statice pentru o singură navă (când nu face parte dintr-un convoi), în timp ce aceste
informații sunt legate de voiaj pentru convoaie.
Informațiile statice nu se vor schimba decât dacă nava își schimbă proprietarul, statul
de pavilion sau orice alt parametru dat. Informațiile statice vor fi introduse și configurate în
timpul instalării și sunt protejate prin parolă. Pentru aprobare, o firmă specializată în instalare
trebuie să fie contactată dacă una din informațiile statice este incorectă.
Informațiile dinamice reprezintă toate informațiile referitoare la mișcările navei, cum ar
fi poziția, viteza, cursul și starea navigației. Informațiile dinamice sunt trimise automat de către
senzorii de la bordul navei și includ date GPS, direcția și rata indicatorilor de întoarcere (dacă
sunt disponibili). Doar starea de navigare ar trebui introdusă manual prin intermediul MKD sau
printr-un dispozitiv conectate, care este aprobat li deține ficționalități MKD. O firmă autorizată,
specializată în instalare trebuie să fie contactată în cazul în care una din informațiile dinamice
este detectată ca fiind de neîncredere.

Figura 4. AIS instalat la bordul unei nave

Informațiile legate de călătorie sunt informații referitoare la călătoria unei nave. Acestea
includ destinația, planul de voiaj și clasificarea încărcăturilor periculoase și riscante (conuri
albastre). Pentru o navă care navighează într-un convoi, următoarele informații sunt de
asemenea necesare: lungimea și lățimea convoiului, poziția antenei GPS și nava ERI sau tipul
de convoi. Toate informații legate de voiaj ar trebui să fie introduse manual pe MKD sau printr-
un alt dispozitiv aprobat (ex: ECDIS de ape interioare care dispune de funcționalitate MKD).
Introducerea corectă a informațiilor este responsabilitatea căpitanului navei.

4
Toate informațiile care se introduc manual trebuie sa fie valide. Dacă nu există nici o
cerință pentru anumite informații într-o anumită țară sau zonă, informațiile invalide nu sunt
permise niciodată; câmpul trebuie actualizat cu informații corecte sau trebuie setat ca fiind
indisponibil.
Toate datele transmise trebuie să fie corecte, inclusiv datele introduse în timpul
instalării. Comandantul trebuie să verifice regulat ca setările și transmisia propriilor date AIS
pentru ape interioare să fie corecte.
Următoarele puncte ar trebui luate în considerare atunci când se utilizează informații
transmise de AIS:
• Există posibilitatea ca alte nave sa nu fie echipate cu AIS; o stație AIS instalată pe o
altă navă ar putea transmite informații incomplete, eronate sau neactualizate; AIS
poate eșua; sau AIS ar putea fi oprit.
• Nu toate infrastructurile de țărm sunt echipate cu stații de bază AIS, ex: ecluze și
centre VTS.
• Utilizatorii trebuie să fie capabil de a interpreta corect datele primite.
• AIS reprezintă doar o sursă adițională de informații. Nu înlocuiește ajutoarele de
navigație cum ar fi radarul, ci este destinat pentru a le asista.
AIS pentru ape interioare este util la bordul unei nave doar atunci când informațiile
despre alte nave sunt vizibile pe o un monitor ECDIS de ape interioare. Prin urmare, este foarte
recomandat să se combine un AIS pentru ape interioare cu un ECDIS de ape interioare. Acest
lucru permite informațiilor AIS ale altor nave și de la țărm să fie afișate în IENC.
Utilizatorul poate să decidă care informații grafice (toate, standard, sau minime) să fie
vizibile pe ecran cu ajutorul setărilor ECDIS. Mărind sau micșorând harta unele informații pot
apărea sau dispărea.
În mod implicit pozițiile AIS ale altor nave sunt mereu afișate. Utilizatorul poate decide
asupra unor informații adiționale AIS (etichetă) pentru toate navele sau pentru o singură navă
selectând-o cu un mouse. În cazul în care prea multe simboluri AIS sunt vizibile pe ecran,
utilizatorul poate să mărească harta pentru a micșora zona de vizionare și a reduce informațiile
AIS.
AIS este un sistem de identificare care oferă informații despre identificare și poziția unei
nave. Nu sunt transmise informații detaliate privind încărcătura de la bord. În general se poate
spune că marfa care poate fi văzută pe navă este cea descrisă în mesajul AIS.
AIS este un sistem de difuzare deschis (broadcast). Acest lucru înseamnă că AIS trimite
mesaje pe care orice persoană care deține echipament AIS le poate primi și citi. AIS este un
sistem deschis deoarece este proiectat astfel încât toată lumea poate primi mesajele.
Autoritățile competente sunt obligate să respecte reglementările privind
confidențialitatea. Receptarea informațiilor AIS poate fi ușor realizată cu stații de recepție AIS.
Publicarea informațiilor AIS pe internet fără permisiunea expeditorului (proprietarului) acestor
informații nu este permisă în majoritatea țărilor din Europa. În unele țări chiar și recepția
informațiilor AIS de către grupuri neimplicate este interzisă.
5
Capitolul 3. Utilizarea AIS pe ape interioare
Comerțul maritim de marfă pe ape interioare ar trebui să fie echipat cu AIS, luând în
considerare reglementările naționale în ceea ce privește cerințele obligatorii pentru transport.
Navele nepropulsate, care în mod normal navighează în convoi cu un împingător sau remorcher
nu necesită propriile lor stații AIS la bord. Informațiile AIS despre convoi vor fi trimise de către
împingător sau remorcher considerând noile dimensiuni ale convoiului. Într-un convoi de
tractare cu două sau mai multe nave propulsoare, fiecare dintre nave ar trebui să trimită propriile
informații care conțin dimensiunile proprii și cele corespunzătoare navei ERI și tipul de convoi.

Navă singură

C
W
D

B A
B
L
B

Convoi

W
D

B A
B
L
B
Figura 5. Dimensiunile de referință pentru navele echipate cu AIS

Navele maritime transportă (obligatoriu) stații clasă A. Stațiile AIS pentru ape interioare
sunt aproape egale cu stațiile de clasă A. Diferența este că stația AIS pentru ape interioare
6
conține informații specifice suplimentare, cum ar fi numărul ENI, semnul albastru, conurile
albastre etc. Navele care circulă pe ape interioare poate vedea toate informațiile AIS de la navele
maritime. Navele maritime pot vedea toate informații AIS "standard" ale tuturor navelor de pe
uscat, dar informațiile specifice navigării pe ape interioare nu vor fi prezentate. În zonele
portului maritim și în zonele fluviale ale mării, se poate întâlni traficul mixt atât cu clasa A, cât
și cu zona stații AIS de uscat.
Pentru nave de agrement, stații de clasă B sunt permise în toate zonele. Ele nu au
funcționalitatea completă a celor de clasă A sau a stațiilor AIS interioare, dar cele mai relevante
mesaje cum ar fi poziția și identitatea vor fi primite de către toate stațiile de clasă A și AIS
interioare și invers. Stațiile de clasă B nu sunt permise pe navele comerciale maritime și pe
navele comerciale de ape interioare.
Antenele VHF, inclusive antenele AIS, lucrează în mod corespunzător numai atunci
când se află în poziție verticală. Pe navele interioare, antenele sunt uneori montate pe o punte
de antene pivotantă pentru a rezolva problema înălțimii navei în zona podurilor. Antenele VHF
trebuie menținute în poziție verticală deoarece în poziție orizontală ele vor cauza pierderea
comunicării VHF și a informațiilor AIS de la alte nave din zonă.
Unele nave au conectat semnul albastru la stația AIS pe ape interioare; altele nu au
această conexiune. Comandanții navelor trebuie să fie conștienți de acesta situație. Nu toate
simbolurile AIS de pe ECDIS vor reprezenta situația reală în ceea ce privește conectarea
semnului albastru.
La acest moment autoritățile competente au sau continuă să investească în rețele AIS de
țărm. Autoritățile câștigă experiență mai cu această tehnologie destul de nouă pentru căile
navigabile interioare. Informațiile colectate trimise de stațiile AIS interioare sunt utilizate în
principal pentru scopuri de monitorizare. Această informație le oferă autorităților o prezentare
generală a situației căilor navigabile, a navelor care se îndreaptă spre ecluze sau poduri.
În viitorul apropiat, stațiile AIS vor fi folosite de unele autorități pentru comunicarea
informațiilor importante (ex: nivelul apei) și a informațiilor despre situații periculoase în mod
direct și eficient cu ajutorul AIS către comandantul navei. Informațiile vor fi vizibile pe ECDIS.
AIS permite dezvoltarea și implementare unor noi servicii în viitor.

3.1 Mijloace de ajutor pentru navigație (AtoN)


AIS oferă un mijloc adecvat de evidențiere a mijloacelor clasice de ajutor pentru
navigare (AtoN), ca de exemplu geamanduri, epave, a eoliene, etc. Un mesajul special AIS
AtoN transferă poziția și însemnătatea AtoN, precum și informații în cazul în care geamandura
s-a deplasat de la poziția ei inițială. Acest mesaj AIS AtoN poate fi transmis fie de către o stație
de coastă AIS, fie de o stație AIS AtoN specifică care este montată pe o geamandură, o eoliană
sau un far.
Mesajul AIS AtoN poate reprezenta o baliză reală situată în apă sau o poziție unde nu
este prezentă o baliză reală. În ultimul caz, acest lucru este numit AtoN virtual. AtoN-urile
virtuale pot fi afișate pe o diagramă ECDIS și pot fi folosite pentru a marca o epavă imediat
7
după un accident, înainte de a putea fi aduse balizele reale sau pentru a marca un canal navigabil
în condiții de gheață unde geamandurile nu vor dura.

3.2 Limitări ale AIS


Alte mijloace de informare cum ar fi radiotelefonia VHF, radarul și, bineînțeles, privirea
prin fereastră sunt încă necesare pentru că nu toate navele sunt echipate cu AIS sau în cazuri
rare, stația AIS de la bord este defectă. Prin urmare, nu există garanția generării unei imagini
de trafic completă folosind doar AIS.
La fel ca toate sistemele de comunicații radio, defectele tehnice sunt posibile și prin
urmare recepția mesajului nu este mereu garantată.
Informațiile de poziție a unei navei aflate în mișcare sunt transmise si recepționate în
mod normal la cel puțin fiecare 10 secunde. Pentru informațiile statice timpul este de 6 minute.
În cazurile rare, în care mesajul s-a pierdut, poate dura mai mult timp înainte ca toate
informațiile legate de o anumită navă să fie disponibile.
Calitatea datelor primite este la fel de bună precum calitatea datelor de intrare de la
bordul navei care transmite. Acesta include calitatea datelor de intrare introduse manual, a
configurațiilor și a datelor de intrare primite de la senzorii conectați.
AIS nu este un sistem general de comunicare publică. Pe lângă funcția principală de
identificare a altor nave, AIS oferă un mijloc de schimb de informații privind siguranța
circulației. Mesajele text legate de siguranța circulației și informații privitoare la nivelurile de
apă sau informații de calamitate cu privire la situații periculoase de pe căi navigabile sunt
exemple de acest tip de informații.
Trebuie remarcat faptul că AIS este, prin lege, dedicate numai pentru comunicarea
legată de siguranță. Nu este destinat ca un mijloc pentru comunicarea de uz general.

8
Abrevieri
AIS: Automatic identification of ships - Identificarea automată a navelor
ARPA: Automatic Radar Plotting Aid - Instrument automat de plotare a radarului
AtoN: Aids ro Navigation
DSPs: Demand Side Platforms - Platforme de cerere la cerere
ECDIS: Electronic Chart Display and Information System - Ecranul electronic și sistemul
informatic
ENI: European Number of Identification - Numărul european de identificare
GNSS: Global Navigation Satellite System - Sistemul global de navigație prin satelit
GPS: Global Positioning System - Sistem de poziționare globală
IMO: International Maritime Organization - Organizația Maritimă Internațională
MMSI: Maritime Mobile Service Identity - Identitatea serviciului mobil maritim
SOTDMA: Self-organized time-division multiple access - Accesul multiplu divizat în timp
autonom
STI: Specified Technologies Inc.
TTI: Tension Technology International
UTC; Universal Time Coordinated - Ora universală coordonată
VHF: Very high frequency - Foarte frecvență mare

9
Bibliografie

[1] CCNR, Clarifications concerning the obligation of equipment with an Inland AIS
and an Inland ECDIS device or a comparable electronic chart display device,
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/brochureAIS_en.pdf, 2015;
[2] CCNR, Leaflet Inland AIS, http://www.ccr-
zkr.org/files/documents/ris/leafais2015_e.pdf, 2015;
[3] RISVTT, Operational use of inland AIS,
http://www.ris.eu/docs/File/348/leaflet_operational_use_of_inland_ais%20_ed2013_
vtteg_2013%20en.pdf, 2013

10