Sunteți pe pagina 1din 70

Inteligență artificială

1. Introducere în inteligența artificială

Florin Leon

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași


Facultatea de Automatică și Calculatoare

http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm
Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 2


Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 3


Introducere
 Inteligența artificială încearcă să construiască
entități inteligente
 Este posibil, trebuie doar să ne înțelegem pe noi
înșine
 Trebuie să găsim obiectivele potrivite
 Calculatoarele permit punerea în practică a ideilor
 Inteligența artificială a cunoscut progrese
semnificative în ultimii ani

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 4


Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 5


Inteligența artificială
 Artificial (ușor de definit)
 Făcut de om, ne-natural, construit
 Inteligența artificială este știința de a construi
mașini care să facă lucruri ce ar necesita
inteligență dacă ar fi făcute de oameni

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 6


Inteligența: ce este
 Inteligența este mult mai greu de definit
 Este de fapt un termen generic pentru multe capacități
înrudite
 Capacitatea de a raționa, a planifica, a rezolva
probleme, a gândi abstract, a înțelege idei complexe,
a învăța repede și a învăța din experiență
(Mainstream Science of Intelligence, 1994)
 Înțelegere (lat. „intelligere”, inter-legere  „intelligentia”)
 Învățare, perceperea relațiilor
 Raționament

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 7


Inteligențe multiple
 Psihologul Howard Gardner a identificat 7 tipuri
distincte de inteligență (Frames of Mind, 1983) și mai
recent încă 2 (1995)
 Lingvistică
 Se referă la capacitatea și plăcerea de a citi, scrie, povesti
sau rezolva cuvinte încrucișate

 Care dintre cuvintele următoare nu se potrivește cu


celelalte?
 Colibă, Birou, Casă, Vilă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 8


Inteligențe multiple
 Logico-matematică
 Presupune descoperirea modelelor, categoriilor și relațiilor
 Se manifestă, de exemplu, în rezolvarea problemelor
aritmetice sau în jocurile de strategie

 Ce număr urmează în serie?


 3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, ?

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 9


Inteligențe multiple
 Spațială
 Se referă la posibilitatea de a gândi în imagini și la ușurința
rezolvării unor probleme geometrice spațiale
 De exemplu, găsirea drumului într-un labirint, talentul de a
desena sau de a construi figuri din cuburi Lego

Ce imagine urmează?
?

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 10


Inteligențe multiple
 Corporal-chinestezică
 Implică o mare sensibilitate în identificarea și prelucrarea senzațiilor
fizice, de exemplu, a simți ritmul unui dans
 Muzicală
 Presupune existența urechii muzicale, a posibilității de a percepe și
distinge sunete care par la fel altor persoane
 Interpersonală
 Este dovedită de spiritul de conducător, de ușurința comunicării și
de existența empatiei, adică a capacității de a înțelege sentimentele
altora
 Intrapersonală
 Reflectă o bună cunoaștere a propriilor sentimente și posibilități

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 11


Inteligențe multiple
 Naturală
 Capacitatea de a recunoaște modele în natură, de a înțelege
diferite specii și de a clasifica obiecte naturale: biologi etc.
 Existențială
 Capacitatea de a trata problemele filosofice ale vieții: scriitori,
filosofi, oameni cărora le place să citească și să-și pună întrebări,
predicatori etc.
 2016: într-un interviu, Gardner a menționat că ia în calcul
adăugarea inteligenței pedagogice

 Fiecare capacitate cognitivă ar putea avea un tip propriu de


inteligență?...

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 12


Tipuri de inteligență
1. Lingvistică 6. Interpersonală
2. Logico-matematică 7. Intrapersonală
3. Spațială 8. Naturală
4. Corporal-chinestezică 9. Existențială
5. Muzicală 10. Pedagogică?

 Testele de inteligență clasice cuprind de obicei


întrebări referitoare la primele trei tipuri

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 13


Inteligența: de ce are nevoie
 Percepția
 Capacitatea de a face observații complexe asupra mediului
 Prelucrarea informațiilor
 Capacitatea de a gestiona și transforma informații, toate formele de
raționament
 Memoria
 Capacitatea de a stoca și refolosi informații
 Învățarea
 Capacitatea de a dezvolta noi cunoștințe și abilități și de a folosi experiența
acumulată
 Adaptabilitatea
 Capacitatea de a adapta în mod flexibil comportamentul la situațiile curente
 Proces intrare-ieșire: preia – filtrează – stochează – generalizează –
acționează

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 14


Inteligența: ce face
 Capacitatea de a folosi în mod optim resurse limitate,
inclusiv timpul, pentru a atinge scopuri
 Inteligență mai mare înseamnă atingerea obiectivelor
mai des sau mai repede
 Capacitatea de a rezolva probleme noi sau de a
rezolva probleme existente în moduri noi, mai
eficiente
 Capacitatea de a se adapta la mediu prin schimbări
aduse propriei persoane sau mediului

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 15


Discuție
 Oamenii sunt mai puțin adaptați fizic, au trebuit să
compenseze
 Inteligența este un potențial

 Tipuri diferite de inteligență: caracatițele


 Adaptare la nivel de specie: gândacii de bucătărie,
tardigradele

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 16


Inteligența
 Inteligența este o măsură a capacității de
a atinge scopuri (de a rezolva probleme)
într-un mediu complex și dinamic

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 17


Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 18


Abordarea 1
A acționa omenește
 IA-ul este „arta de a crea mașini care să
îndeplinească funcții care ar necesita
inteligență dacă ar fi îndeplinite de oameni”
(Kurzweil)
 Poate fi testată cu ajutorul testului Turing
(1950)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 19


Testul Turing
 Un arbitru (om) se angajează într-o
conversație în limbaj natural cu alți
doi participanți la experiment, unul om
și altul mașină
 Dacă arbitrul nu poate spune cu siguranță
cine este omul și cine este mașina, aceasta
se spune că a trecut testul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 20


În practică
 Are nevoie de:
 Prelucrarea limbajului natural
 Reprezentarea cunoașterii
 Raționament automat
 Învățare automată

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 21


Camera chinezească
 Searle (1980), contra-argument la definirea inteligenței prin
testul Turing
 Un om folosește mulțimea de reguli ale unui calculator care
trece testul Turing pentru a răspunde la întrebări în chineză
 Omul nu cunoaște această limbă
 Un program care manipulează simboluri, chiar dacă se comportă
inteligent, nu înțelege, nu are stări mentale și intenții

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 22


Abordarea 2
A gândi omenește
 IA-ul este „[automatizarea] activităților pe
care le asociem cu gândirea umană, activități
precum luarea deciziilor, rezolvarea
problemelor, învățarea” (Bellman)
 Scopul este de a construi sisteme care
funcționează intern în mod similar cu mintea
omenească

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 23


Modelarea cognitivă
 Științele cognitive încearcă modelarea minții umane pe baza
experimentelor
 Abordarea cognitivă a IA-ului presupune acțiunea inteligentă care
în același timp imită mintea umană
 Trebuie să știm cum funcționează mintea
 Introspecție
 Experimente psihologice
 Programele nu trebuie doar să rezolve probleme, ci să le rezolve
în același mod ca oamenii
 Marvin Minsky, Societatea minții (1988)
 Mintea este o colecție de agenți care reprezintă procese diferite,
posibil concurente

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 24


Abordarea 3
A gândi rațional
 IA-ul este „studiul calculelor care fac posibile percepția,
raționamentul și acțiunea” (Winston)
 Folosirea logicii pentru a lua decizii complexe
 Aristotel: silogismele (sec. IV î.Hr.)
 Formalizare riguroasă, putere de reprezentare și
raționament
 Putem găsi adevărul prin manipularea de simboluri
 Cum poate fi reprezentată logic cunoașterea și cum poate
face deducții un sistem?
 Dificultăți: cunoștințe nesigure, cunoștințe informale (de exemplu,
„cred că te iubesc”), învățarea din date afectate de zgomot

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 25


Abordarea 4
A acționa rațional
 IA-ul este „preocupat de automatizarea
comportamentului inteligent” (Luger, Stubblefield)
 A acționa rațional înseamnă a descoperi acțiunea
optimă, care aduce utilitatea (câștigul, valoarea)
maximă
 Accentul cade pe comportament
 Inferențele sunt utile, dar nu întotdeauna necesare
 Acțiunile reflexe pot fi raționale

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 26


A acționa rațional
 Acțiunile raționale sunt studiate de majoritatea
cercetărilor actuale de IA
 Agenți raționali
 La rezolvarea problemelor reale, contează de fapt
rezultatul
 Decât să imităm oamenii care încearcă să rezolve
probleme dificile, mai bine să încercăm să
rezolvăm pur și simplu aceste probleme

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 27


Diferențele de abordare
 Gândire vs. comportament
 Uman vs. rațional

 Comportamentul este observabil și mai ușor de testat


științific decât gândirea
 Raționalitatea este clar definită: acțiuni optime
 În mediile complexe, nu se pot găsi întotdeauna
acțiunile optime

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 28


Inteligența naturală și
inteligența artificială
 Calculatoarele electronice clasice au o arhitectură
diferită de sistemele biologice
 Au tipuri diferite de performanțe
 Recunoașterea limbajului vs. calcule complexe
 “Common sense” (≈ „bunul simț”) este o cantitate
imensă de cunoștințe implicite, dobândite din
experiență
 Este provocarea finală pentru construirea unor mașini
asemănătoare cu oamenii
 Aceste cunoștințe nu pot fi programate, trebuie învățate

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 29


Inteligența artificială generală
 Direcții potențiale care ar trebui agregate
într-un mecanism unitar:
 Metode conexioniste (rețele profunde)
 Pot învăța din date, posibil afectate de zgomot
 Aplicație tipică: recunoașterea imaginilor
 Metode simbolice (metode logice, ontologii)
 Pot combina diverse cunoștințe, pot face raționamente
 Aplicație tipică: demonstrarea automată de teoreme,
în sensul aplicării unor cunoștințe generale pentru
cazuri particulare

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 30


Inteligența artificială generală
 Direcții potențiale care ar trebui agregate
într-un mecanism unitar:
 Metode conexioniste (rețele profunde)
 Metode simbolice (metode logice, ontologii)
 Metode probabilistice (rețele bayesiene)
 Metode evolutive (algoritmi genetici/evolutivi)
 Metode de analogie (învățare prin transfer)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 31


Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 32


Începuturile
 1943: primul model de neuron artificial
(McCulloch & Pitts)
 1949: învățarea neuronală (Hebb)
 1950, 1951: studii asupra jocului de șah
(Shannon, Turing)
 1951: SNARC, primul calculator neuronal
(Minsky & Edmonds)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 33


Nașterea IA-ului
 1956: Termenul inteligență artificială: McCarthy, workshop-ul de
la Dartmouth College
 Logical Theorist (Newell & Simon)
 Entuziasmul timpuriu
 1957: General Problem Solver
 1958: McCarthy: limbajul Lisp, time sharing, Advice Taker (teoretic)
 1959: Geometry Theorem Prover (Gelertner)
 1965: Metoda rezoluției (Robinson)
 Program de dame care învață din jocuri
 Program pentru analiză matematică
 “Microworlds”
 Predicții că IA-ul va putea face orice la un moment dat
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 34
Perceptronul
 Rosenblatt (1957)
 Clasificator liniar
 Teorema de convergență a perceptronului (1962)
 Algoritm de antrenare

Doar probleme separabile liniar


Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 35
O doză de realitate
 Programele care funcționau bine pentru “microworlds” au eșuat
la aplicarea pe probleme reale
 Rezolvarea „în principiu” nu este la fel cu rezolvarea în practică
 Explozia combinatorială
 Traducerea automată din rusă în engleză
 The spirit is willing but the flesh is weak
 The vodka is good but the meat is rotten
 Minsky & Papert, Perceptrons (1969)
 Problemele neseparabile liniar, de exemplu XOR, nu pot fi modelate
de perceptroni
 Raportul Lighthill (1973): oprirea finanțării cercetărilor de IA în
Marea Britanie, cu excepția a trei universități

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 36


Sistemele bazate pe cunoștințe
 Dendral, primul sistem expert (1965)
 Utilizat în spectrometrie

 Versiunile ulterioare au inclus ideea din Advice


Taker: separarea cunoștințelor (regulilor) de
programul care realizează raționamentul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 37


Eliza
 Psihiatrul computerizat (Weizenbaum & Colby, 1966)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 38


Alte realizări
 1965: Logica vagă / fuzzy (Zadeh)
 1968: Reprezentarea cunoașterii prin rețele semantice
(Quillian)
 1970: Limbajul Prolog (Colmerauer)
 1970: Sistemul expert MYCIN (Shortliffe et al.)
 Scris în Lisp, 450 reguli
 Infecții sangvine, explicații (“why?”), factori de încredere
 EMYCIN (1979), “shell” de sisteme expert
 1973: Algoritmii genetici (Holland)
 1975: Reprezentarea cunoașterii prin cadre (Minsky)
 1980: Prospector, detectarea depozitelor minerale

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 39


IA-ul devine o industrie
 1978: XCON, sistem expert comercial pentru configurarea
calculatoarelor VAX (McDermott)
 Economii de 40.000.000 $ pe an în 1986
 750 de reguli în 1979, 5500 de reguli în 1995

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 40


Proiecte de succes – anii 80
 1984: Proiectul Cyc (Lenat), colecție de cunoștințe de
„bun simț”. În 2006: 47.000 concepte, 306.000 fapte
 1985: Rețele bayesiene (Pearl), raționament probabilistic
 1986: Se impune algoritmul back-propagation (Rumelhart,
Hinton & Williams) pentru antrenarea rețelelor neuronale de tip
perceptron multistrat, descoperit de fapt în 1969 (Bryson & Ho)
 1987: SOAR (Newell, Laird & Rosenbloom)
 1988: Societatea minții (Minsky)
 1988: HiTech (CMU) îl învinge pe marele maestru de șah Denker

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 41


NetTalk
 Rețea neuronală care învață să citească texte în engleză
(Sejnowski & Rosenberg, 1986)
 309 neuroni, 18.629 conexiuni

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 42


Proiecte de succes – anii 90
 1991: În timpul războiului din Golf, planificarea trupelor ce
implicau 50.000 de vehicule militare, transportatoare și
trupe, a fost realizată cu ajutorul unui sistem de IA, DART
 1995: TD-Gammon (Tesauro), joc de table
 1995: ALVINN, autovehicul autonom (4585 km prin SUA)
 1995: A.L.I.C.E. “chatterbot”
 1996: Conjectura lui Robbins din logica booleană,
nerezolvată timp de zeci de ani, a fost demonstrată cu
ajutorul unui demonstrator automat de teoreme

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 43


Fotbal cu roboți

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 44


Jucători de șah
 1997: Deep Blue, dezvoltat de IBM, l-a învins pe
campionul mondial Gari Kasparov

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 45


Roboți „expresivi”
 Cog Project  Kismet
(Brooks, MIT) (Breazeal, MIT)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 46


Exploratori
 2000: Nomad, căutarea meteoriților în Antarctica

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 47


Algoritmul Massive (2000)
 Generare de efecte vizuale cu un număr foarte mare
de agenți

Stăpânul inelelor, 2001-2003


Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 48
Artă computerizată
 Aaron (Cohen, Kurzweil CyberArt Technologies, 2001)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 49


Alte realizări
 1999: Sistem expert în timp real pentru gestionarea sarcinilor de rutină
de reparare ale unei sonde spațiale (Remote Agent pt. Deep Space 1)
 2002: Kramchik și Deep Fritz fac remiză (ultima versiune, Fritz 16, a
fost lansată în 2017)
 2005: Limbajul F# (Microsoft)
 2006: Google Translate, acum peste 100 de limbi
 2007: Urban Challenge, mașini fără șofer, cu premiu de 2.000.000 $
(96 km prin zone urbane)
 2009: Google introduce subtitrări automate în videoclipurile YouTube
 2014: Eugene Goostman / Evghen Gustman – un program care
pretinde a fi un băiat ucrainian de 13 ani, trece testul Turing
(păcălește 33% din arbitri)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 50


Răspunsuri în limbaj natural
 IBM Watson
 Jeopardy! (2011)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 51


Aplicații militare
 Drona X-47B, SUA (2011)
 Primul avion autonom pilotat în întregime de o inteligență artificială
 Autonomie de zbor de 6 ore, 3900 km fără realimentare
 Cost: 813.000.000 $

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 52


Mașina Google
 Automobil autonom în mediu urban (2014)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 53


Învățare cu întărire profundă
 engl. “Deep Reinforcement Learning”
 Google DeepMind (2015)
 Programul a învățat să joace 49 de jocuri Atari 2600
urmărind direct doar afișajul și scorul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 54


„Visele” unei inteligențe artificiale
 Google, învățare profundă (“deep learning”, 2015)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 55


Identificarea imaginilor
 Wolfram (2015)

gaiță albastră
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 56
Desene artificiale
 Stil artistic neuronal (2015)

Subiect (fotografie) + Stil (van Gogh) → Desen generat

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 57


Noul tablou Rembrandt
 Proiectul “The Next
Rembrandt”
 Analiză computerizată a
168.263 fragmente de
tablou din 346 tablouri
originale
 Aprilie 2016: a fost
dezvăluit tabloul nou
creat, imprimat 3D

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 58


AlphaGo
 Google DeepMind
 Martie 2016: a câștigat cu 4-1 împotriva lui Lee Sedol, jucător
de go profesionist cu 9 dan, premiu: 1.000.000 $
 Mai 2017: a câștigat împotriva lui Ke Jie, cel mai bun jucător de
go din lume

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 59


AlphaZero
 AlphaGo Zero (2017) a învățat go jucând cu el însuși,
fără a învăța din mutările jucătorilor experți umani
 AlphaGo Zero a învins AlphaGo (100-0)
 AlphaZero (dec. 2017) a învățat șah în 4 ore și
a învins motorul de șah Stockfish (28 victorii,
72 remize, 0 înfrângeri)
 Inteligența artificială a atins abilități superioare
oamenilor pentru practic toate jocurile

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 60


Poker
 Libratus (Carnegie Mellon University)
 Ianuarie 2017: a învins patru dintre cei mai buni jucători din
lume
 120.000 jocuri/mâini în 20 de zile
 A câștigat echivalentul a 1.766.250 $
 Pluribus (Facebook & Carnegie Mellon University)
 Iulie 2019: a învins jucători umani de top într-un format
multi-player (5 oameni + 1 IA)
 A câștigat echivalentul a peste 1.000.000 $

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 61


Google Duplex
 Conversații în limbaj natural (2018)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 62


Robotul Atlas
 Boston Dynamics (2018)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 63


Generare de texte
 GPT-2 (OpenAI, 2019)
 https://talktotransformer.com/

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 64


În România
 Programe antivirus
 BitDefender, Kaspersky, RAV (acum în Windows Defender)
 Metode de clasificare și clusterizare
 GECAD ePayment
 Detecția fraudelor la plăți online
 Procter & Gamble
 Data mining pentru optimizarea vânzărilor
 Ropardo
 Soluții pentru optimizarea producției, “business intelligence”
 Institute de cercetare
 Traducere automată pentru limba română
 Optimizarea traficului rutier

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 65


Introducere în inteligența artificială
1. Introducere
2. Inteligența și inteligența artificială
3. Definiții ale inteligenței artificiale
4. Istoricul inteligenței artificiale
5. Principiile inteligenței artificiale
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 66


Principiile IA
 Raționalitatea limitată implică o căutare oportunistă
 Un sistem de simboluri fizice este necesar și suficient
pentru acțiuni inteligente
 Numărul magic 70.000 ± 20.000
 Căutarea compensează lipsa cunoștințelor
 Cunoștințele compensează lipsa căutării

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 67


Subdomeniile IA Viziune
computerizată

Recunoașterea
vorbirii

Prelucrarea
limbajului
natural

Robotică

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 68


Subdomeniile IA
Logică fuzzy Rețele
Raționament neuronale

Jocuri

Algoritmi
Euristici de
evolutivi
căutare

Sisteme
expert
Viața
artificială (?) Învățarea
automată Agenți
inteligenți

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 69


Concluzii
 Inteligența este o măsură a capacității de a atinge scopuri (de a
rezolva probleme) într-un mediu complex și dinamic
 Reprezintă o mulțime de strategii folosite pentru a optimiza
interacțiunea cu mediul
 În IA există abordări bazate pe gândire sau comportament,
respectiv modelarea minții umane sau raționalitate
 S-au făcut progrese substanțiale în:
 Recunoașterea modelelor și învățare
 Problemele de planificare și raționament
 Mai recent, recunoașterea imaginilor și limbajului
 Multe probleme sunt încă nerezolvate
 IA-ul este un domeniu de cercetare interesant!
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 70