Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea și dezvoltarea carierei

Temă de portofoliu (individual)

Planificarea procesului personal de învățare - dezvoltare care să răspundă nevoilor proprii pentru
următorul an (perioada studiilor de masterat și următoarele 6 luni ulterior finalizării acestuia).

Strategia (Planul) de dezvoltare a carierei – individual:


A. Prezentare personală (scurtă, relevantă pentru temă) – max. ½ pagină
Experiențe anterioare relevante (opțional, după caz; scopul prezentării acestora: fundamentare a
intereselor, a intențiilor) - ½ pagină; Analiza personală SWOT (optimizată, actualizată) – 1 pagină (vezi
template-ul oferit); Reflecțiile în baza Jurnalului stării de bine (opțional).

B. Nevoi de învățare - dezvoltare


Obiective (în termeni de rezultate dorite)
Direcții de acțiune (activități/strategii de realizare - resurse – termene – indicatori de evaluare)
Cadre reper:
Învățare autonomă (instruire organizată și studiu individual, auto-dirijat)
Învățarea de la alții relevanți
Învățarea la locul de muncă:
Training on the job, feedback continuu
Training formal intern
Training formal extern

1
NEVOI de învățare OBIECTIVE – CE? ACȚIUNI - strategii de RISCURI TIMP – EVALUAREA
- dezvoltare - DE realizare și resurse – (bariere CÂND? nivelului de
CE? CUM? (inclusiv costuri posibile) și realizare a
și alte resurse SOLUȚII obiectivelor
implicate) (inclusiv indicatori
de realizare) - CUM
ȘTIU CĂ AM
REALIZAT?