Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Ministru,

Sunt în posesia a unui Titlu de plată emis de Guvernul României, A.N.R.P.


pe data de 04.06.2019
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 165/2013,
sumele cuprinse în titlurile de plată emise, se plătesc de către Ministerul
Finanțelor Publice în CEL MULT 180 DE ZILEDE LA EMITERE.
Deși acest termen este depășit, Ministerul pe care în conduceți, în
exercitarea atribuțiilor sale, nu și-a îndeplinit acest act, cauzându-mi o
pagubă substanțială.
Din acest considerent, formulez prezenta
NOTIFICARE
PRIN CARE VĂ SOLICIT SĂ DISPUNEȚI EMITEREA DE ÎNDATĂ A
ORDINULUI DE PLATĂ NECESAR.
Prezenta notificare se constituie dovadă într-o eventuală sesizare ce va
fi formulată pe temeiul art. 297 alin (1) C.P.