Sunteți pe pagina 1din 50

ALRO S.A.

● Nae Mihai
● Pavel Daniel
● Popa Victor
1. PREZENTAREA COMPANIEI

2

Compania ALRO este unul dintre cei mai mari
producători de aluminiu din Europa, după capacitate.

Capacitățile de producție și procesare a aluminiului


se află în Slatina, România și includ, în prezent, o
unitate de producție de aluminiu primar și o secție de
extrudate. Compania deține și Alum S.A., rafinăria de
alumină care este localizată în Tulcea.
3
ISTORIC

◉ Compania a fost înființată de Guvernul României


în anul 1963, prin construirea primei și singurei
uzine românești de aluminiu în Slatina.

◉ Producția de aluminiu a început în anul 1966, cu o


capacitate 50 mii de tone aluminiu pe an.

◉ Până în anul 1989 capacitatea de producție a


urcat la 263 mii de tone pe an. Datorită condițiilor
economice dificile în România, în anii 1990-1991
producția a scăzut la 110 mii tone pe an,
4
ISTORIC

◉ În 1996 Alro a fost transformată în societate pe acțiuni


și în octombrie 1997 un pachet de sub 49% din acțiuni
a fost listat la Bursa de Valori București, astfel încât
Guvernul încă deținea pachetul majoritar de acțiuni
(51%).

5
ISTORIC

◉ În 2002 statul român a vândut pentru suma de 11,5


milioane USD un pachet de 10% din acțiunile Alro
investitorului Marco Group, care deținea deja (direct și
indirect) 41,85%, acesta devenind astfel acționarul
majoritar.

◉ În 2006 Alro fuzionează cu Alprom Slatina și Alum


Tulcea. În aprilie 2007 Marco Group își schimbă
numele în Vimetco.

6
SITE, SLOGAN, LOGO

◉ Site-ul companiei poate fi accesat la adresa:


http://www.alro.ro

◉ Sloganul ALRO este: Aluminium - simply essential

◉ Iar logo-ul actual este urmatorul:

7
MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

◉ Misiunea societăţii este susţinerea unei creşteri


economice consistente în scopul menţinerii în rândul
celor mai eficiente şi mai avansate companii
producătoare de aluminiu, axându-se pe inovarea
tehnologică, îmbunătăţirea calităţii produselor şi
protecţia mediului.

8
MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

◉ Urmăresc dezvoltarea continuă a componentelor


cheie ale succesului - dinamismul, eficiența, calitatea,
siguranţa, tehnologia şi personalul.

◉ Totodată vizează şi păstrarea tradiţiilor existente în


România în domeniul ingineriei, fiind în acelaşi timp
deschişi către cele mai avansate realizări tehnice la
nivel mondial.

9
2. SISTEMUL DE GUVERNANȚĂ ADOPTAT

10
You can alsoACȚIONARIATULUI
STRUCTURA split your content

În prezent, principalii acționari ai ALRO sunt:

● Vimetco N.V.(54,18%),
● Paval Holding (23,16%)
● Fondul Proprietatea (10,21%),
● NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. (4,41%),
● AZT Viitorul Tau / Allianz PP (3,26%)

11
You can alsoMANAGEMENTULUI
STRUCTURA split your content

12
You can alsoMANAGEMENTULUI
STRUCTURA split your content

13
You can
STRUCTURA also split your
CONSILIULUI content
DE ADMINISTRAȚIE

14
You can
STRUCTURA also split your
CONSILIULUI content
DE ADMINISTRAȚIE

15
You can
STRUCTURA also split your
CONSILIULUI content
DE ADMINISTRAȚIE

16
In two
SISTEMUL or three columns
DE GUVERNANȚĂ ADOPTAT

● ALRO S.A. a adoptat regulile de guvernanță


corporativă, în conformitate cu Codul de Guvernanță
Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, din august
2016.

17
REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
REGULILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În considerarea prevederilor Codului Bursei de Valori


Bucureşti S.A. - operator de piaţă, ediţia actualizată la 15
decembrie 2010, şi în special a Codului de Guvernanţă
Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, S.C. ALRO S.A.
(„Compania”), în calitatea sa de emitent de valori mobiliare
pe piaţa de capital din România, consideră necesar să
elaboreze prezentul Regulament de Guvernanţă Corporativă
al Companiei.

18
REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
REGULILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

● În august 2007, grupul a adoptat noi reguli de guvernanță


corporativă, ca parte a eforturilor sale permanente de a
se conforma integral şi în timp real cerinţelor din
România.

19
STRUCTURI In
DEtwo
GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
or three columns

❏ Consiliul de Administraţie - Activitatea Companiei


este condusă de către un Consiliu de Administraţie
compus din 5 membri - Membrii Consiliului de
Administraţie sunt aleşi de către Adunarea generală
ordinară a acţionarilor, pentru un mandat de 4 ani

20
STRUCTURI In
DEtwo
GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
or three columns

❏ Conducerea executivă - Conducerea executivă a


Companiei este asigurată de doi directori, persoane
fizice, respectiv Directorul General şi Directorul
Financiar, care au atribuţii delegate de la Consiliul de
Administraţie şi sunt numiţi dintre membrii Consiliului

21
STRUCTURI In
DEtwo
GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
or three columns

❏ Remunerarea membrilor Consiliului de


Administraţie/conducerii executive - Compania se
asigură în permanenţă de serviciile unor
administratori şi directori executivi de bună calitate,
printr-o politică de remunerare corespunzătoare,
compatibilă cu strategia şi interesele pe termen lung
ale Companiei.

❏ Codul de etică profesională (DUPĂ CAZ)

22
Use charts to explain
DREPTURILE your ideas
ACȚIONARILOR

ALRO S.A. respectă drepturile deţinătorilor de


valori mobiliare şi asigură un tratament egal pentru
toţi deţinătorii de valori mobiliare de acelaşi tip şi
clasă, punând la dispoziţia acestora toate informaţiile
relevante pentru ca aceştia sa-şi poată exercita toate
drepturile într-o manieră echitabilă.

23
Use charts to explain
DREPTURILE your ideas
ACȚIONARILOR

În scopul asigurării drepturilor deţinătorilor de


acţiuni emise de Companie, aceasta pune la
dispoziţia acţionarilor, prin publicare pe website-ul
propriu, atât în limba română, cât şi în limba engleză,
informaţii detaliate referitoare la modalitatea de
desfăşurare a lucrărilor adunărilor generale ale
acţionarilor, exercitarea dreptului de vot în cadrul
adunărilor, precum şi informaţii financiare, rapoarte
periodice etc.

24
Use charts to explain
DREPTURILE your ideas
ACȚIONARILOR

ALRO S.A. facilitează şi încurajează participarea


acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale
Acţionarilor (AGA), precum şi exercitarea deplină a
drepturilor acestora.

25
Use charts to explain
DREPTURILE your ideas
ACȚIONARILOR

Pentru acţionarii care nu pot participa, ALRO S.A.


pune la dispoziţie posibilitatea exercitării votului în
absenţă, pe bază de procură specială, a votului prin
corespondenţă.
ALRO S.A. încurajează, în cadrul AGA, dialogul
dintre acţionari şi membrii Consiliului de
Administraţie şi/sau ai conducerii.

26
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
Use charts to explain your ideas
DE ADMINISTRAȚIE

● Nu vor dezvălui informaţii confidenţiale în posesia


cărora au ajuns şi nici nu vor face publice
documentele Societăţii care conţin informaţii
confidenţiale.

27
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
Use charts to explain your ideas
DE ADMINISTRAȚIE

● Au dreptul de a se familiariza cu normative,


documente financiar-contabile şi alte documente ale
Societăţii, inclusiv rapoarte complete de audit
necesare pentru luarea deciziilor în competenţa
Consiliului de Administraţie şi să solicite conducerii
executive a Societăţii alte informaţii cu privire la
activităţile Societăţii.

28
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
Use charts to explain your ideas
DE ADMINISTRAȚIE

● Sunt recompensaţi cu o remuneraţie pentru perioada


pentru care îşi îndeplinesc obligaţiile şi toate
cheltuielile care au survenit ca urmare a îndeplinirii
obligaţiilor în calitate de membrii ai Consiliului de
Administraţie vor fi rambursate.

29
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
Use charts to explain your ideas
DE ADMINISTRAȚIE

● Nu vor abuza de funcţia pe care o deţin şi nici nu se


vor folosi de informaţiile pe care le-au obţinut ca
urmare a îndeplinirii obligaţiilor în interes personal şi
nici nu vor tolera un asemenea abuz din partea unor
terţi.

30
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI
Use charts to explain your ideas
DE ADMINISTRAȚIE

● Vor participa la şedinţele acestuia. În cazul în care


participarea sa nu este posibilă, oricare dintre membrii
Consiliului de Administraţie va notifica Consiliul de
Administraţie în acest sens specificând motivele.

● Răspund faţă de Societate pentru orice prejudicii


suportate de aceasta ca urmare a acţiunilor acestora
sau lipsei lor de acţiune, exceptând situaţiile în care
legislaţia română prevede altfel.

31
And tables
RAPOARTE to compare
FINANCIARE data 3 ANI
ULTIMII

32
EVOLUȚIA BURSIERĂ ULTIMII 3 ANI
3. INFORMAȚII CHEIE PREZENTE PE SITE

34
Our
EVENIMENTE process isINVESTITORILOR
DEDICATE easy

35
INFORMAȚII CHEIE PREZENTATE INVESTITORILOR
Let’s review some concepts
PE SITE

Pentru secțiunea de “Relații cu investitorii” site-ul este


foarte structurat și ușor de accesat, cuprinzând
următoarele categorii:

● Indicatori financiari
● Raportări financiare
● Prezentări (prezentări are rezultatelor obținute)
● Informații acțiuni (scurte informații despre acțiuni)
● Adunarea Acționarilor (hotărâri/rapoarte/CV AGA)
● Calendar financiar (evenimente dedicate acționarilor)

36
INFORMAȚII CHEIE PREZENTATE INVESTITORILOR
Let’s review some concepts
PE SITE

● Guvernanță corporativă (reguli de guvernanță și act


constitutiv)
● Oferta publica 2018 (informări și rapoarte cu privire la
lansarea unei oferte publice)
● Noutăți (comunicate de presă)
● RI Contact (formular de contact)
● Notificări Tranzacții (tranzacții ale persoanelor din
conducere)

37
Let’s review
PREZENTAREA some concepts
CAMPANIILOR DE CSR

ALRO a derulat o serie de proiecte de susținere a


comunității locale din Olt și din Tulcea, în parteneriat cu
Crucea Roșie din România.

Compania a susținut cu echipamente programul de


instalare, în Slatina, a punctelor de prim-ajutor în perioada
caniculară și s-a implicat financiar în programele „Ajutăm
bunicii să zâmbească” și „Cu bunicii la dentist”, care
oferă proteze dentare pentru bătrânii aflați în centre de
ocrotire a persoanelor vârstnice din județele Olt și Tulcea.

38
Let’s review
PREZENTAREA some concepts
CAMPANIILOR DE CSR

Producătorul de aluminiu a contribuit în 2017, la


numeroase acțiuni de sprijinire a comunității locale, fie
prin donații de lemne pentru foc pe perioada iernii, pentru
familiile nevoiașe din județul Olt, fie prin donarea de
echipamente medicale pentru spitale.

39
Let’s review
PREZENTAREA some concepts
CAMPANIILOR DE CSR

Compania a încheiat parteneriate cu unități de


învățământ liceal, postliceal și universitar (Colegiul Tehnic
Metalurgic Slatina, Colegiul „Ion Maiorescu”, Școala
Gimnaziala „Ion Graure”, ”Universitatea, Politehnica din
București, Universitatea „Transilvania” Brașov, etc) pentru
facilitarea practicii elevilor și studenților, realizarea de
lucrări de an, licență, masterat, doctorat, diferite teme de
cercetare sau pentru organizarea unor clase de pregătire
profesională prin școala profesională, în meserii de interes
pentru ALRO.

40
Let’s review
PREZENTAREA some concepts
CAMPANIILOR DE CSR

În plus, Alum a avut o serie de acțiuni voluntare de


strângere de fonduri pentru cadourile de Paști și de
Crăciun pentru persoanele asistate, de la Căminul de
bătrani „Sfântul Nectarie" din Tulcea, pentru copiii de la
Centrul de Plasament „Cristian" și de la Centrul de
Plasament „Speranța”.

41
42
43
4. CONCLUZII

44
Let’s review
RESPECTAREA some concepts
REGLEMENTARILOR

ALRO Slatina se numără printre companiile care își


respectă codul de Guvernanță adoptat.
Aceasta s-a angajat să atingă standarde ridicate de
guvernanță corporativă, considerând că o bună
guvernanță corporativă asigură claritatea raporturilor
dintre acţionari, Consiliul de Administraţie şi conducerea
executivă.
Asigurarea unui cadru clar bazat pe principii ferme
ajută pe termen lung la maximizarea valorii pentru
acţionari.

45
Let’s review some
PREDICȚII concepts
VIITOARE

Alro Slatina se aşteaptă ca în 2019 profitul să scadă cu


78% din cauza preţurilor mai mari la energie.

„Producţia mai mare de produse din aluminiu


procesat este reflectată în cifra de afaceri mai mare
comparativ cu 2018, în ciuda evoluţiei LME (London Metal
Exchange). Preţurile materiilor prime mai mari, în special
preţul energiei electrice şi al gazelor naturale, se reflectă
şi în marja brută şi în rezultatul total“

46
PREDICȚII VIITOARE

Cu o rată anuală de creștere de 5% în 2016 și 2017,


cererea mondială de aluminiu continuă să crească la una
dintre cele mai mari rate, dintre metalele de bază. Grupul
este bine poziționat pentru a valorifica această creștere,
deoarece sunt recunoscuți ca fiind unul dintre liderii din
industria metalelor în Europa și această reputație
facilitează accesul la resursele suplimentare care le sunt
necesare pentru a se dezvolta.

47
Let’s review some
PREDICȚII concepts
VIITOARE

După achiziția fraților Pavăl a unui procent de 23% din


acțiuni, aceștia vor avea cu siguranță un cuvânt important
de spus în proiectele viitoare de dezvoltare ale companiei,
comparând cu evoluția Dedeman din ultimii ani, am putea
spune că această mutare pe piața de capital este mai mult
decât benefică.

48
Let’s review some
PREDICȚII concepts
VIITOARE

Acţionarii Alro Slatina au stabilit pe 25 aprilie 2019


extinderea numărului membrilor consiliului de
administraţie al companiei de la 7 la 11, astfel că din noua
structura fac parte Vasile Iuga, fost manager la PWC, şi
Laurenţiu Ciocîrlan, fostul şef al departamentului de
investiţii al Raiffeisen, recrutați de fraţii Pavăl.

49
VĂ MULȚUMIM!
VĂ MULȚUMIM!

50