Sunteți pe pagina 1din 80

Tn spate Ie s t i r i l o r . Sanatate . OZN-uri .

$tiinta viitorului

RoMANIA

Terorismul sponsorizat de stat· Pamantul este 1n expansiune

NEXUS

I urma numeroaselor solicitari 'mite din partea or cititori din anumite zone ale !arii care nu au reusit sa gaseasca revista pe piata, va oferim cateva detalii referitoare la modul in care puteti intra In posesia ei:

In cazul in care nu gasiti revista la chioscurile de ziare, 0 puteti primi prin po~ta

cu plata ramb la ridicarea coletului.

Pentru aceasta, va rugam sa ne contactati la telefon: 0721-21.63.14 sau prin email: salnexusmagazine.ro

Va rugam sa . adresa de domiciliu exacta la care puteti primi coletul.

Pretul unei de 8 RON (80.000 ROL), iar taxele postale sunt suportate

de catre editura. Cat mai curand snE!RR1)

numar al revistei (Anul IT, Numarul fi) . 2006.

Din dorinta unei COITIUn ... dTIal 25 aprilie 2006, vom lam~1DOl www.nexusmagazine.ro pe-~~lll dumneavoastra.

eu dumneavoastra, in data de

revistei NEXUS New Times Romania:

Mieptam opiniile, sugestiile ~i eriticile

"

Lectura placuta, Editorul

N E X U S

cuprins

N E X U S

New

Ed i ti a in l imb a rornana . Anul 11. Nu maru l 5 . februarie - martie 2006

Tim e s

Mag a z

n e

Cuprins

Serisori catre redactie

4

aminoacidul lizina, terapie al carer pionier este savantul laureat al premiului Nobel, dr. Linus Pauling, dar care reprezinta 0 amenintare pentru institutiile medicale si farmaceutice.

Comentarii de la cititori pe marginea un or subieete legate de NEXUS.

~tiri de pe glob 5

In aceasta editie am indus articole despre incercari ale Marii Britanii si ale Uniunii Europene de a stopa controlul detinut de S.U.A. asupra intemetului, terorismul sponsorizat de guvem din Indonezia si un experiment efeetuat pe animale tsn: oJala oegeneran apal1JtB in JJIll)a consumuh» dc manCfJlt modificata genetic ee se transmit de la 0 generatie la alta.

Cele rnai importante 25 de ~tiri ale proiectului

,,~tiri eenzurate" 9

Compilat de echipa proiectului ,,~tiri cenzurate". lass-media corporatista americana continua sa ignore stirile incomode, dupa cum arata acest rezumat al celor mai irnportante 25 de stiri "cenzurate" din anii 2004-2005.

iul secret al Marii Britanii In Antarctica

futeruJ din Antarctica se adanceste pe rnasura ce ies la

- mai multe detalii despre expeditiile norvegiene, !'!eIa:::::I:me. englezesti si americane din anii '30 ~i despre a:jPZl-llI- e nucleare care au avut loc deasupra teritoriului aud in anii '50.

.,.,.... .............. "gnoran~a sau "ne~tiin~a" voita? "fer Stark.

- ca tehnicile de respiratie Buteyko pot controla si ;imptomele astmului §i de asemenea pot elimina medicatie ceea ce reprezinta 0 mare arnenintare paniile producatoare de medicamente.

- care sunt de fapt forme mascate de scorbut vindecate cu doze mari de vitamina C si

- februarie - martie 200()

Nouta~i din lumea ~tiin~ei 48

In aceasta editie, geologul dr. James Maxlow prezinta 0 aetualizare a cercetarii sale asupra Pamantului aflat In expansrune si respinge teoria populara despre placile teetoniee.

52

Vie~i tree ute, vieti viitoare ~i natura tirnpului de Ian Lawton.

Intr-o viziune spirituala rationals asupra lumii, bazata pe cercetari stiintifice modeme asupra vietilor treeute si viitoare, karma implica mai degraba alegeri si invatare decat predestinare 5ji reactii la evenimente din trecut.

57

25

Profetiile lui Mitar Tarabieh redactat de Neo.

Mitar Tarabich, un laran sarb care a trait 'in secolul al XIX-lea, avea 0 abilitate stranie de a prezice viitorul ~i mai poate prezenta inca surprize pentru noi, eei din seeolul al XXI-lea.

33

Zona crepusculara 63

Aceasta editie cuprinde raportul lui David Wolin despre misterioasa pana de curent din noiembrie 1965 de pe Coasta de Est a Statelor Unite si despre aetivitatea de natura extraterestra care s-a desfasurat in acele momente; dr. col. Emil Strainu continua prezentarea unor cazuri OZN; plus stiri despre un copil neobisnuit din Rusia care a prezis dezastre pentru planeta noastra, ce vor avea loe in anii 2009 ~i 2113.

69

41

Dovezi ale unui razboi atomic in Antichitate de David Hatcher Childress

Ce s-a petrecut eu Sodoma si Gomora, eu unele orase indiene stravechi preeum si despre disparitia misterioasa a unor mari civilizatii.

1

despre nexus

N E X U S

N E X U S

New

T

m e s

Edina in lirnba romans Anul II, Nurnarul 5 Iebruaric - martie 200f> 1 SN I K41-5091

PUBLICAT IN LlMBA ROMANA DE S.c. SFERA GRUP S.R.L.

D.P I CP. 132 - Sibiu

tcl.. +40 (0)721216314

e-mail: otlice(!yncxusmagazine.ro website: www.ncxusmagazine.ro

PUBLICAT IN LlMBA ENGLEZA DE

NEXUS Magazine Pry Ltd, Australia

REDACTOR ~EF

Duncan M. Roads

CO-REDACTOR

Catherine Simons

REDACTOR ADJUNCT

Ruth Parnell

~EF AL BIROULUI MARII BRITANII

Marcus Allen

COlABORATORI AI ACESTUI NUMAR

James Robert; John Loftus; Catherine O'Driscoll; dr. Viera Scheibner; James Colmer:

William J. Beaty; Robert Stanley; Andy Thomas; dr, col. Emil Stramu; David Hatcher Childress.

CARICATURI Phil Somerville

GRAFICA COPERTA

John Cook, jscook@ozemail.com.all

TIPOGRAFIE

S.C. NORA TIPCDM S.R.L. Bucuresti

tel.: 021 6685155; fax: 021231 5899 email: nortip@idihs.ro

Mag a z

n e

SEDIUL CENTRAL - AUSTRALIA

Contact: Duncan Roads. NEXUS Magazrne.

PO Box 30, Mapleton, Qld 4560

tel: +61 07 5442 9280; fax: +61 07 5442 9381 e-mail: ednor((!_ nexusmagazine.com

website: www.nexusmagazine.corn

SEDIUL DIN S.U.A. Contact: NEXUS Magazine,

PO Box 1248. Walterboro. SC 29488

rel.: + I 843 549 5985; fax: + I 877 349 J 928

e-mail: nexll~u~a@eaJ1hlink.nCl

SEDIUL DIN MAREA BRITANIE

Contact Marcus Allen. NEXUS Magazine,

55 Queens Road, E. Grinstead, W. Sussex. RJ 119 I BG

tel.: 01342 322854; fax: 01342324574 e-mail: nexus®ukofliee.lI-net.col1l website: www.ncxusmagazinc.com

SEDIUL PENTRU EUROPA Postbus I 068 I. I 00 I ER Amsterdam, The Netherlands.

tel.: +31 (0)22 324076; fax: +31 (0)2283120 e-mail: nexus(i!;f:f.nl

SEDIUL DIN ITALIA

Contact: TOI11 Bosco,

Avalon Edizioni, PO Box 009 35020 Due Currare (PD) Italy

tel.: 049 911 5516; fax: 049911 5746 e-mail: inro@nexlIsitalia.com website: hup.z/www.nexusualia.com

SEDIUL DIN RUSIA

Contact: Valery Uvarov,

National Security Academy of Russia, 18 Bolshoy Pro Pctrogradskoy Storoni, Saini Petersburg, Russia 197198 e-mail: nsa@homcuser.ru

website: www.nexusmagazine.ru

DECLARA TIE DE INTENTIE

NEXUS recunoasie eli omenirea trece printr-o transformare masiva. in aceasta direcue, NEXUS cauta sa furnizeze inforrnatii "greu de obtinut" astfel Incat sa ajute oamenii sa rrcaca prin acestc schimbari.

NEXUS nu are legaruri cu nici 0 organizatie sau ideologic religioasa, filozoficf sau politica.

COPYRIGHT

In timp ce reproducerea si diseminarea informatiilor din NEXUS sum incurajate in mod activ, este strict interzisa obiinerea de avantaje financiare, lara perrrusiunca editurii.

DESPAGUBIRI ~I GARANTII

Auiorul oricarui articol VA DESpAGUBI redactia, functionarii si agentii sili pentru orice fel de reclarnatii sau procedun judiciare aparuie in urma pubhcarii respectivului anicol. rara a limita generalitatea clauzei de mai sus

in privinta defairnarii, calornniei, incalcarii copyrighrului, modificiirii marcii sau titlurilor publicaiiei, cornperitiei sau practicilor comerciale incorecre, precum $i in privirua violiirii drepturilor sau a intrmiratii.

Autorul oricarui arucol GARANTEAZA ca matcrialul incrcdintat pentru publicare este in conformitate cu toate legile $i regulile relevante $i ca redactia, functionarii $i agenpi sai nu vor trebui sa i$i asume nici un fel de obligatii sau responsabilitati datorate publicarii sale.

in particular autorul orieiirui articol garanteaza cli nici 0 parte a anicolului nu este fal a, inselatoare ~i nici nu Incalca nici 0 reglementare legalli de natura civila. penal a au pnviioare la legislatia dreptului de autor,

Teate opiniilc cxprimatc in matcrialclc publicatc nu vor fi considerate ca apartinand redactiei, functionarilor sau agentilor siii.

Sfatul redactorilor nu este specializat iar cititorii sunt sfatuit] sa caute ajutor profesionist pentru problemele lor individuale.

Redacjia i$i rezerva dreptul de a refuza orice material, rara explicatii.

o NEXUS ew Times 2005

2

NEXUS New Times· februarie - marlie 2006

N E X U

s

e d i t o r i a l

Editorial

Salutari si bun venit In cea rnai recerua runda de siiri, articole si rccenzii referiioarc la lucrurilc care ne-au captat atentia in ultirnul timp. Aceasta editie include un articol lung ce prezinta topul celor rnai importante douazeci si cinci de stiri cenzurate, stabilit de profesorii ~i studentii de la Sonoma Stale University din California. Accsre stiri provin de obicei din publicaiii americane, dar pentru ci.i America influerueaza astfizi atfit de rnulte tari. ered ca multo dintre articolele cenzuratc sunt pertincnte de asemenea si pentru alte lari.

Stirea cea mai puiin prezeniata este, in opinia mea, cea referitoare la cat de multi oameni sunt redusi la tiicere din cauza a ceca ce suu $i despre cum poate acea informatie sa cauzeze 0 schimbare sociala potrivnica. Angajati din mass-media unt consrransi la tacere arunci cand "incalca domeniul cuiva" (cei cativa care au mai rarnas si care fac de Iapt adevarata rnunca jumalisticfi. alta dedit aceea de a repeta noutarile lansate in pre a), angajari din domeniul sanlitiilii sum redusi la tacere arunci cand descopera sau red esc opera remedii reale impotriva bolilor. oameni de ~tiinta unt redusi la tacere cand descopera sau rede copera surse de encrgie care ar putea reduce dependenta de combustibilul .Josil", in aceasi ituatie fiind si arheologii ~i istoricii care indraznesc sa acorde atentie unor deseoperiri .anormale".

Am pierdut sirul numarului de companii si de practicanti ai medicinei alternative ce au fo t [inta agentiilor medica Ie de reglcmentarc ~i care au fost inchise. in fiecare caz, victimei i se irnpune sa semneze 0 conventie de nedivulgare.

Asra insearnna ca ei nu-ti pot vorbi despre cazul lor ~i nici altcineva nu poate face asta, Din aceasta cauza, reportcri de la radio, de la televiziune sau de la diferite ziare, care simpatizeaza cu acestia, nu pot face cunoscut publicului acest mesaj. Lucrul cu adevarat deranjant este cil exista cativa sarlatani, cu produ e fictive. trarnbitand o multime de date tehnice in reclamele lor de 0 pagina tntreaga, dar care din oarecare motive nu par a atrage arentia autoritatilor, in mod preponderent sunt cele eliminate produsele si tratamentele care .functioneaza".

De exemplu, oricine s-ar gandi ca un tratarnent ce are chiar si 0 ~ansa medica de succes in tratarea astmului va f imediat investigat. Ganditi-va din nou, Asa cum realizeaza cititorii mai vechi ai revistei Nexus, daca un tratament poate vindeca ceva, este ignorat, suprimat sau cos in afara legii. Eu nu vorbesc numai despre tratarea "altemativii" a bolilor: exista mult mai multe tratarnente ortodoxe care sunt suprimate decat cele "alternative". Motivul pentru care nu auzi de ele este ca "medicamentul" nu se poate vinde. Nu exista profit in vindecarea bolilor.

Sa revenirn la ceea ce vroiam sa spun: acesta este al doilea articol pe care il publicarn rcferitor la metoda Buteyko de tratare a astmului, Oat fiind succesul acestui tratament, este rusinos faprul ca Iumea medical a continua sii-~ ignore. Faceti cunoscut aeest articol oricui putcti.

Continuand ideea de a vii oferi, at at 0 problema cat ~i solutia ei intr-o singura poveste, avern un articol ce trebuie ncaparat eitit, referitor la legarura dintre serobutul cronic ~i bolile de inima. Acesta este un alt motiv important pentru a lua vitamina C in mod regulat.

Recenta noa tra conferinta Nexus din Brisbane a inregistrat un nou succes. Unul dintre vorbitorii cheie a fost dr. James Maxlow, care a fa cut 0 prezentare a modelului Pamantului in expansiune. Acesta este un subiect cu adevarat fascinani $i nccesita 0 arnpla revizuire istorica si sociala si, de a emenea 0 recartografiere geofizica, De exernplu, acest model arata cum continentul Antartica a fost odata pozirionat intre Europa si America 0 noutate interesanta pentru cercetatorii care sustin cu fermitate cil Alantida este situata sub gheata Oceanului Antarctic. Apropo de Antarctica, partea finala din seria noastra intitulata .Razboiul secret al Marii Britanii' ar trebui sa va faca sa va inrrebati daca IlU cumva germanii au gasit ceva foarte important acolo eu mult inainte de inceperea celui de al doilea razboi mondial. Acele mistere antarctice pur si simplu nu vor sa dispara,

Problema reincarnarii nu este prea raspandita In mass-media. Este ceva in care multi oarneni cred, dar des pre care nu discuta, Ei bine, aparitia internerului a dus la impartasirea a 0 rnultime de informatii in legarura cu acest subiect. Deodata, cateva cazuri izolate care ar putea f considerate "dovezi" ale reincamarii s-au transformat intr-o multitudine de cazuri. Terapia regresiei in vietile trecute ofera anumite revelatii uimitoare nu numai in legarura cu relatia dintre minte, corp, ernotii si spirit, dar de asemenea despre insasi natura timpului. Cativa .regresionisti" in vieiile trecute au efecruat cu succces .progresii" in viitor, pavand calea pentru 0 rnultime de viitoare dezbateri intre sustinatori ~i sceptici.

Cu multi ani in urma, revista Nexus a publicat cateva dintre viziunile profetice ale !liranului sarb din secolul al XLX-Iea - Milar Tarabich. in acea periods nu ne bucuram de 0 asa larga circulatie internationala, asa ea in lumina miilor de noi cititori din Romania, Croatia, Germania, Franta, Rusia, Polonia, Suedia, Grecia si Olanda, ~i [inand cont de evenimentele internationale din ultimii 10 ani, am actualizat si republicat acele profetii. Sunt sigur ca veti gasi predictiilc ca fiind exacte din toate punctele de vedere, eel putin pan a acum.

Referitor la tema oarnenilor rernarcabili, aveti grija sa cititi ultimul articol din sectiunea Zona crepusculara.

Este despre un baiat rus foarte Inzestrat un asa zis copil "indigo" care nu numai ca-~i poate arninti viata sa anterioara, dar stie mult, mull rnai multe.

Lecrura placutal Duncan

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

3

Scrisori

c a tre

redactie

,

Avertisment asupra medicamentului Aldara ~i a cancerului de piele

Draga Duncan. pentru ca ai curajul sa iiparesti adevarul In legatura eu concemele multinationale. exu este unul dintre ccle rnai bune forum uri de pe Pamant in privinta avcrtizarii publicului asupra unor medicamcnte periculoase.

Aldara, un medicament produs de caire cornpania 3M Pharmaceuticals si destinat tratarii canccrului de pielc, rn-a adu in pragul mortii. Exists nenumaratc medieamente periculoase pe piata, dar acesta e te probubil unul dintre eele mai periculoase, din moment ce este promovat ea fiind "benign" prescris ca pe 0 bornboana de catrc medici ~i vandut Tara prcscriptic si avertismente pe internet.

Cand am sunat la sediul central australian al companiei 3M pcntru a Ie sugcra sa posteze avertizari pe ace t medicament, ei mi-au respins nernultumirile, spun and di nu au avut plangeri in legatura cuAldara in afara catorva relatari ale unor simptome pecifice unei raceli usoare. Aceasta dernonstreaza binentcle ca medicamentul Aldara actioneaza asupra intregului organism, cu toate ea 3M neaga aceasta.

Pe internet exista 0 multirne de inforrnatii negative despre Aldara, lns3, Cll toate acestea, 3M neaga torul. Aceasta se poate verifica citind stenogramele de la Curtea Federals a S.U.A., unde companiei i s-a intentat un proces si unde a admis ca daca Aldara este injectata unui animal II va ucide! Accasta este partea cu adevarat infricosatoare: daca Aldara e te folosit pe 0 rana deschisa sau pe 0 rana crcata de el insusi (ceca cc mi -a si Intarnplat la nas), e tc cchivalcnt eu a-I injecta, pentru ca intra foarte usor in sangc prin rana. Odata ajuns acolo poate cauza efecte secundare dezastruoase - soc anafilactic, boli ireversibile ale sistemului imunitar ~i ehiar moartea.

Din momcntul In eare am postat pc sitc-ul nostru adevarul de pre Aldara, am primit nurneroasc email-uri tragice, dcscriind groaznice cfeete secundarc, ceca cc nu este surprinzator, avfind in vedere ca Aldara declanseaza un atac agre iv asupra mueoasei membranelor. Din acest motiv, este 'in mod special periculos pentru oamenii care il aplica pe fata. pe vcrucozitatilc genitale sau cervix. Da, credeti au nu, unii medici chiar prescriu aceast lucru. Compania Big Pharma este prea bogata si puternica, autoritatile sunt catelusii ei de salon, iar majoritatea doctorilor nici macar nu s-au deranjat sa citea ca Physicians Desk Reference asupra groaznicelor efeete secundare.

Va rog, ajutati-ne sa raspandim acest mesaj vizitand site-ul nostru: http://www.doctorsaredangerous.com. unde yeti gasi un eseu informativ pe care 11 puteti trimite ~i altor oarneni. Daca ati suferit in urma folosirii medicarnenrului Aldara, trirniteti un email cu detalii la: elaine@doctorsaredangerous.com.

Unica noa Ira peranta este puterea poporului.

Ajutati-ne a ripostam! Elaine Hollingsworth. director,

Hippocrates Health Centre Australia,

tel. +61 (0)755302939, www.doctorsarcdangerous.eom

4

Ce urmeaza In democratie?

Daca inteleg coreci. presedintele Bush a ccrut Congresului sa aprobc folosirea armatei pentru a irnpune carantina 111 America in cazul cpidemiei de gripa aviara, inca un pas urias In directia instaurarii Icgii martiale, Am viziunca unci eolonii leproase a zilelor noastre, stabilita in eartierul New Orleans, imprejmuita cu sarma ghimpata, cu mine ~i cu tum uri de control.

Sunt eu singurul cetarean ingrijorat care caialogheaza aceasta agre iune ab urda si premeditata drept dementa? Am privit cu oroare cum guvernul nostru a ignorat ictimele infometate, ncajutorate ~i pe moarte ale uraganului Katrina. Consider ea este destul. A sosit tirnpul sa aruncam 0 privire mai serioa a a upra viziunii liderilor nostri. 0 asemenea barbarie nu poate f ignorata daca vrem ca tara noastra sa se reintoarca la adevarata esenta a democrajiei. asa cum a fost ea stabilita de catre trarnosii nostri ...

Bill G., Alabama, S.U.A.

Cipuri in vaccinurile impotriva gripei aviare?

Draga Duncan as vrea sa stiu ce parere aveti tu ~i eititorii tiii despre ceea ee se afla in spatele furorii ce a erupt in ultimul limp in legarura cu gripa aviara. Politicienii si medicii fae deja reclarna beneficiilor vaccinarii si planului de a vaccina tOli australicnii de indata ce un vacein devine disponibil (ceca cc va fi probabil foarte curand, luand in con iderare cine a vizitat CSL).

Macar de-ar fi fost eu adeviirat ingrijorati de . anatatea publicului! uspectez faptul ca vaceinul pcntru 1I5N I va fi injectat cu microcipuri pentru a fi utilizat in copul controlarii ~i eradicarii populatiei increzatoare. Cunoaste cineva metode sigure de detectarc si distrugere a acestor microcipuri?

.Alta stire noua ingrijoratoare legata de vaccinari este introducerea legislatiei Bioshield 111'0 In enatul american care absolva efcctiv cartelurile farmaceuticc guvernamentale de oricc rii pundcre lcgala In cazul oricaror rcactii adverse alc vaccinarii, Daca nici acest lucru llU trezeste ~i nu alerteaza poporul asupra intentiilor lor hidoase, atunci nimic nu 0 va face.

Mary, Melbourne, Victoria, Australia

(Dragii Mary: intrebarea ta reflecta ingrijorari ale multor cititori. Opinia mea: sunt foarte sceptic In privinta oriciirui lucru care este destinat sa genere:e fried populatiei. Utilizarea fricii pentru 0 controla masele increzatoare este 0 tacticii straveche si cred cii oamenii sunt mai speriati de virusi dedit de teroristi.

Ce scuzii grozavii pentru a strange la un loc sau a declara carantinii unor indivizi sau unor grupuri! La ora actuala, In S. U.A., aproape 7. 000 de oameni mor zilnic ca rezultat al erorilor medicale, a/ reactiilor adverse fa tnedicamente, etc. Msas speria mai mult d. si temul medical decal de co/iva noi virusi. Ed.)

ew Times' februarie - martie 2006

S t i r i

de

pe

g lob

STOPAREA CONTROLULUI AMERICAN

ASUPRAINTERNETULUI

Va veti astepta probabil ca un anunt ce va schimba pentru totdeauna fata internetului, sa fie 0 chestiune rasunaroare, dar daca nu ~titi despre ce este yorba, yeti avea parte doar de vocea usor iritata [I lui David Hendon facand acest anunt ..

Hendon este dircctorul de relatii de afaceri al Ministerului Cornertului si Industriilor al Marii Britanii, prezent la Geneva In calitate de reprezentant al guvemului britanic si al Uniunii Europene (UE) in cadrul celci de-a treia ~i ultimei intalniri pregatitoare pentru Sumrnitul Mondial asupra Societatii Informationale din noiembrie. In tirnpul inralnirii, el a anuntat 0 lovirura politica data adrninistrarii internetului. Reprezentantii Marii Britanii si ai Statelor Unite, vechi aliati In politica mondiala, asezati la numai cativa centimetri unul de alrul, au ascultat Cll privirea atintita drept inainte, in timp ce Bendon a explicat ca UE a hotarfit sa puna capat controlului unilateral al guvemului american asupra intemetului si sa desemneze un organism nou care sa conduce de acum inainte acest mediu de comunicatii revolutionar. Subiectul controlului asupra internetului s-a dovedit a fi unul extrern de dificil, dand nastere la dezbareri aprinse timp de II zile. Pentru marea majoritate a oamenilor care folosesc internetul, singura grija este cum sa se conecteze. Dar acum, deoarece intemetul este vital pentru infrastructura de baza a tarilor, problema controlului a devenit critica.

in primii ani ai intemetului,

Departamentul Comertului (DoC) al S.U.A. a sustinut ~i finantat expansiunea internetului, iar cand intemetul a devenit global, DoC a creat 0 companie privata, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), pentru a 11 administra.

Conform prevederilor stabilite, DoC trebuia sa renunte la controlul asupra intemetului In septembrie 2006, data la care expira contractu I cu ICANN. Dar 0 schirnbare de pozitie cu 180 de grade a guvemului american In iunie 2005 a

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

trimis unde de soc de-a lungul si de-a latul lumii ntemetului, arunci cand DoC si-a exprimat clar intentia dc a-si pastra controlul asupra root serverelor Intemetului pe 0 perioada nedefinita.

(Sursa: The Guardian. 6 octombne 2005)

MONEDA ASIATICA

E TN CURS DE APARITIE

Pe la mijlocul anului 2006 este preconizata testa rea unci monede asiatice care sa pregateasca terenul pentru 0 viitoare moneda asiatica unica, transmite International Finance News, cirand un "inalt functionar din conduccrea Bancii Asiatice pentru Dezvoltare.

Conform ziarului din Shanghai, noua moneda va integra monedele a 13 tari membre, printre care China, Japonia si Coreea de Sud si va fi un indice de testare a stabilitatii acestora. Se afla inca in stu diu posibilitatea integrarii dolarului hong-kong-ez si a noului dolar taiwanez in noua moneda.

Banca Asiatica pentru Dezvoltare va publica zilnic pe site-ul sau oficial rata de schimb intre moneda asiatica (ACU) si dolarul american, euro si monedele tarilor membre. ACU va fi conceputa dupa modelul fostei monede europene, precursorul monedei euro, prin adoptarea unei game largi de monede care sa ii decida valoarea.

(Sursa: Shanghai Daily, 26 octornbrie 2005)

S.U.A. SE PREGATE~TE SA SCUTEAS!:A DE RASPUNDERE

COMPANIILE DE MEDICAMENTE

Un proiect de lege recent inaintat Senatului american, "Actul pe 2005 referitor la apararca biologics, vaccinarea in caz de pandemie si dezvoltarea medicamentelor" (S. 1873), isi propune sa reduca procedurile de testare a noilor vaccinuri ~i medicamente In caz de pandemie ~i sa ii protejeze pe producatorii de vaccinuri de raspundere legals in cazul In care medicamentele produc reactii adverse.

Centrul National de Informare asupra Vaccinurilor din S.U.A. (NVIC - The US National Vaccine Information Center) a numit proiectul in cauza, care

a trccut dc Subcomitetul HELP de Masuri impotriva Bioterorismului si pcntru Sauatatea Publica al Scnatului S.U.A. la 0 7i dupa ce a fost inaintat catre acesta, "visul corporatiilor de medicamentc si eel mai groaznic cosrnar al consurnatorului".

Legea propusa Ii va priva pe americani de dreptul Ia un proces cu jurati atunci cand sunt afectati de medicamentc sau vaccinuri experimentale sau licentiate, vaccinuri pc care sunt fortati de catre guvcrn sa Ie faca de fiecare data cand autoritatilc federale declara stare de urgenta in sanatatea publica.

Proiectul de lege ii permite Agentiei de Cercetare Avansata $i Dezvoltare Biomedicala (BARDA - Biomedical Advanced Research and Development Agency) sa dcvina unica autoritate din cadrul guvernului pentru cercetare ~i dczvoltare In domeniul medicamentelor si vaccinurilor ca raspuns la bioterorism ~i epidemii de boli naturale, cum ar fi gnpa.

BARDA si-ar desfasura operatiunile In secret, neintrand sub incidenta Actului pentru Libertatea Informatici sau a Actului Nonnativ al Cornitetului Federal, asigurandu-se astfel ca nu va fi facuta publica nici 0 dovada care sa indice afectarea sau moartea pacienrilor (etichetate drept "contramasuri") din cauza medicamentelor sau vaccinurilor.

Numita Bioshield Two, legea este impinsa rapid prin Congres Tara sa Ii se dea timp alegatorilor sa l~i faca auzita vocea In fata reprezentantilor alesi.

Legislatia va elimina masurile de protcctie legale aplicate vaccinurilor si va elimina dreptuI copiilor ~i adultilor afectati de vaccinuri ~j medicamente sa i~i prezinte cazul in fata unei curti civile cu jurati.

(Sursa: Comunicatul de presii al NVIC-ului. 19 octombrie 2005. hl1p://www.nvic.org)

CIPURILE PENTRU CREIER

NE APROPIE cu iNCA UN PAS DE

SOLDATII UNIVERSALI

S e pare ca Pentagonul a ajuns la concluzia ca printre lucrurile care lipsesc soldatilor sai se ana ~i creierul,

5

s r i r i de pe glob

sau cel putin capacitaiea acestora de a-si aminti detaliile antrenamentului efectuat. Ar puiea oare rnicrocipuri implantate in creierul lor sa ii transforme in super-soldati? Cercetatorii d In dcpartamentul de bioingincric al Universitatii Califomiei de Sud au dez oltat un cip care, sustin ei, actioneaza exact In acelasi fel ca hipocarnpusul, zona creierului care este legata de memorie. Cipul poate trimite semnale electrice imilare cu modul de operare aJ hipocampusuJui. Pami acum acesta a functionar bine pe sobolani morti, iar Pentagonul spera ca intr-o zi vor fi facute experimente ~i asupra soldatilor, in mod cert nici unul dintre acesii savanii ~i experti de la Pentagon nu este cititor de science fiction. caci cu siguranta nu ar mai face asa ceva.

(Sursa lnqutrcr. Marra Bruame. 15 octornbne :!OO5)

CJPUL BRAINGATE

Imagina\i-va in stare sa controlati mediul inconjurator doar cu gandul. Cu zece ani in urma aceasta tehnologie era con iderata de multi oameni de ~tiinta ca fiind imposibila din cauza cornplexitatii creierului urnan.

Matthew Nagel, un paralitic de gradul 4 (cu paralizie de la gat in jos). a jucat tenis de rnasa, a trasat cercuri ~i a lucrat la computer numai cu ajutorul gandului, prin intermediul cipului BrainGatc. Acesta e un cip de 2 pe 2 mm- care se implanteaza chirugical pe suprafata crcierului. Din el se extind in cortex 0 sura de c1ectrozi subtiri placati cu platina, fiecare lung de un milimetru si cu 0 baza de numai 90 de microni. Acestia preiau semnalele electrice de la creier care sunt apoi transmise unui computer prin cabluri subtiri de aur conectate la fiecarc clectrod.

Aceasta tehnologie promite schimbari radicale in victile a milioane de oameni paralizati sau cu handicap, dar implicatiile sale mcrg mult mai departe si ar putea sa ne afecteze intr-o bun a zi pe toti. in prezcnt, savantii citesc aceasra informatic clectrica generata de cortex cam In acclasi fel in care primul durnneavoastra CD player citea melodiile. Foarte curand, ei planuiesc sa fie capabili sa .scrie" informatii, exact ca 0 unitate d inscriptionat CD-uri.

Acest lucru ar putea schimba modul in care cornunicarn: nc-arn putea direct gandi la prictcnii nostri, in loc sa vorbim

6

N E X U S

cu ci, am putea invata in somn ~i !'>a ne aducem aminte perfect. Arnintinlc noastrc or putca fi dcpozitatc off IiI/I! pc un dispoziti extern. Si. ceea ce e rnai important, Broil/Gate ar putca rnodifica modul in care interactionarn ell mediul.

(Sursa Phvsth g News. 1 noiembne http 1\\ W\\ ph) sorg.com1ne\\s-7-l6.hlml)

~005.

UE DOBANDE~TE AUTORITATEA DE A BAGA TN TNCHJSOARE CETATENI

AI NATIUNILOR EI

Odecizie rani precedent a 'urtii Europene de Justitie de la Luxemburg. luata pe 13 eptembrie 2005. da Bruxelles-ului puterea de a introduce 0 legislatie penala armonizata pentru intreaga Uniune Europeana, creand pentru prima oara un corp legislati penal european pe care trebuie sa il adopte toate statele membre.

Acestei hotarari a Curtii Supreme a UE is-au opus 11 guveme europene: lrlanda, Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda, Germania, Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia si Grecia.

in principiu, hotararea confers UE puterea de a impune sanctiuni penale pentru toate incalcarile legilor europene. De a ernenea, ea mareste autoritatea Comisiei Europene de la Bruxelles, care va avea dreptul exclusiv de a propune astfel de anctiuni penale pentru a f adoptate prin vot majoritar de catre

onsiliul de Ministri,

in mod traditional Curtea Europeana de Justitie (eEJ) a functionat mana in mana cu omisia Europeana, dat fiind cii ambele sunt institutii supranationale care beneficiaza de pe urma sporirii autoritatii lor supranationale. Dupa spu ele unuia dintre judecatorii ai, £J este 0 .Jnstitutie care are 0 mi iune" -

aceasta rru tune fiind de a extinde la maxim auroritatea supranationala a U£ ~i a institutiilor sale. ceas ta insernna ca Comisia Europeans poate propune 0 fapta drept caz penal care. daca este adoptata de catre Parlamentul European ~i de catre 0 majoriiate . tabilita de state membre, va trebui adoptata de carre toate state Ie rnernbre, chiar daca un guvem sal! parlarnent nu este de acord cu ea. Aceasta insearnna eii un stat membru al UE poate fi fortat sa introduca 0 fapta penala in legi latia a daca exista suficiente state UE care sa 0 sustina, Regulamentul ii da de a emenea Comisiei puterea de a ii obliga pe membri sa aplice codul penal al UE in eaz ca guvernele tarilor membre taraganeza lucrurile sau daca curti Ie lor de justiiie refuza sa pedepseasca cetatenii pentru incalcarea legilor UE.

(Sursa: Team Europe. 30 septembrie 2005. http://www.leameurope.info)

MAREA BRITANIE A RECRUTAT TERORI~TI MUSULMANI, AFIRMA UN MEMBRU AL PARLAMENTULUI

Afirma1ia socanta cli MI6 a recrutat extremisti mu ulmani din Marea Britanie pentru antrenarnent terorist in strainatate, a fost tacuta de catrc Michael Meachcr, membru al Parlarnentului britanic si fo t ministru, intr-un articol din Guardian (ziar ce face parte din acelasi trust de press ca ~i Asioll Nell'S).

Fostul secretar de stat pc probleme de mediu afirma ca M 16. organizatia de

ccuritate a Marii Britanii a hotar5t sa rccruteze musulmani din Marea Britanie, pentru a sprij ini cforturile S.U.A. de rastumare a guvcrnclor comuniste din Afganistan ~i Yugoslavia.

s. f · -. ~

~.'~\ Wb\ cJL -~>J.j}ft D~

'rlf?~~~4

, s __ ~u...

"Oh, draga mea. dar nu o duzina de sucl ul

rie - marlie 2006

N E X U 5

-~ .. - --- -
r-r
~)~_,. :
_- ,._ t
....",
IF~-

\;~~ ( c,
")
---2C ~
C:) /.l..' ----. c '::) ,
/- -::::' - f:)l ~ t::_,.::::; G?1

s_. ,..;lI.
~-x:.-. EI indica 0 fundatie de cercetare cu sediul la Delhi care estirneaza ca e posibil ca un nurnar de pana la 200 de musulmani britanici sa fi fost antrenati 'in baze teroriste din strainaiate sub protectia serviciului secret pakistanez lSI. care sprijinea insurectia armata irnpotriva regimului comunist afgan ~i a sovieticilor care sustineau acest regim.

Meacher subliniaza, de asemenea, cazul musulmanului nascut in Marea Britanie. Omar Saeed Sheikh, condamnat la moarte pentru uciderea jumalistului american Daniel Pearl in 2002. EI scrie ca lui Sheikh is-au pennis 32 de recursuri la pedeapsa, hotararea finala fiind suspendata "pe tennen nedefinit". EI spune ca aceeasi fundatie din Delhi il indica pe Sheikh ca fiind agent britanic.

Meacher adauga: .Aceasta

tergiversare este cu atat mai

surprinzatoare cu cat este yorba despre acelasi Omar Sheikh care, la cererea generalului Mahmood Ahmed, seful lSl. i-a transferat 100,000 de dolari lui Mohammed Atta presupusul conducator al teroristilor ce au deturnat avioanele pe 1 I septembrie - fapt confinnat de Dennis Lomel, directorul departamentului de investigatii financiare al Ffsl-ului."

Explicatia domnului Meacher este ca serviciile de securitate ale Marii Britanii si S.U.A. nu doresc 0 investigatie prea atenta a acestor conexiuni pentru ca aceasta ar dezvalui rnodul in care

acestea au incurajat ~I sustinut

recrutarea "razboinicilor" islamici atunci cand acest lucru Ie servea scopurilor, dar ca aceleasi forte s-au intors impotriva Occidentului, zgandarite de ceea ce au considerat a fi

---

actiuni de ocupatie anti-islarnica ~J politici internationale pro-israeliene. (Sursa: The ASWII News. 30 septernbrie 1005. hit p.z/wwwrhcasiennews.co. uk)

GRUPARILE TERORISTE INDONEZIENE

FINANTATE DE CATRE STAT

E posibil ca politia ~i armata indoneziana sa fi avut un rol in atentatul din Bali din 2002, a afirmat fostul presedinte al tarii, Abdurrahman Wahid, intr-un program de televiziune difuzat in Australia.

Intr-un interviu acordat ermsi unn Dateline a canalului SBS, difuzata cu ocazia comernorarii a trei ani de la atentatul in care si-au pierdut viata 202 persoane, domnul Wahid si-a exprimat profunda ingrijorare cu privire la legaturile dintre autoritatile indoneziene si gruparile teroriste.

El si-a exprimat parerea ca, in timp ce in plasarea uneia dintre bombele de la clubul de noapte Kuta au fost irnplicati teroristii, a doua explozie, cea care a distrus c1ubul Sari, a fost pusa la cale de catre autoritati. intrebat cine crede ea a pus a doua bombs, domnul Wahid a spus: "Po ate politia ... sau poate fortele annate. Ordinele au venit din interiorul arrnatei, nu de la fundarnentalisti".

Emisiunea 11 indica, de asemenea, pe Jemaah Isiarniah, figura cheie din spatele formatiunii teroriste, ca fiind spion indonezian.

Fostul terorist Umar Abduh, acum cercetator si scriitor, a afirmat pentru Dateline ca autoritatile indoneziene au legaturi cu multe grupari teroriste.

"N u exists grup islamic, fie ca acesta e in interiorul unei miscari fie al unei grupari politice, care sa nu fie control at de serviciul de informatii (indonezian)"

"Inainte eram un ocnas, Acum sunt un client al statului cireumseris spatial,"

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

s t i ri de p e glob

a spus el. Abduh a mai declarat pentru emisiune ea organizatia sa, "Mi~carea Imron". a fost incitata la 0 serie de actiuni violente in anii '80, cand armata indoneziana a anuntat gruparea ca era iminenta asasinarea mai multor c1erici musulrnani.

Un alt expert In terorisrn, George Aditjondro, a afinnat ca atentatul eu bomba din mai 2005, care a ucis 53 de oameni in satul crestin Tentena, In centrul regiunii Sulawesi, a fost organizat de ofiteri superiori din armata si politic. .Aceasta este 0 strategie de depopulare a unei zone, pentru ca, oamenii devenind refugiati sau luptatori paramilitari, armata sa poata investi in exploatarea principalelor resurse din zona", a spus el.

(Sursa: The Australian. 12 octornbrie 2005. http://www.lheaustra1ian.news.com.au)

DEGETELE CARE EMIT LUMINA

Mainile umane licaresc, dar unghiile sunt eele care emit cea mai multa lumina, afirma un studiu recent care a descoperit ca toate partile mainii emit

grade detectabile de lumina.

Descoperirile spnjma cercetarile

anterioare care sugereaza cli tot ceea ce este viu, inclusiv plantele, emit lumina. Dat fiind ca bolile si afectiunile par sa afecteze intensitatea si configuratia luminii descoperirea poate duce la modalitati de diagnosticare a pacientilor mai putin traumatizante si mai discrete.

Mitsuo Hiramatsu, savant al

Laboratorului Central de Cercetare din cadrul Hamamatsu Photonics din Japonia, care a condus cercetarea, a declarat pentru Discovery News ca mainile nu sunt singurele parti ale corpului care emit lumina prin eliberarea de fotoni.

"N u doar mainile, ci ~l fruntea si talpile noastre emit fotoni", spune Hiramatsu, adaugand ca, in ceea ee priveste mainile, .prezenta fotonilor denota faptul ca rnainile noastre produc lumina tot timpul". Lumina nu este vizibila eu ochiul Jiber, de aceea Hiramatsu si echipa lui au folosit un contor de fotoni de mare putere pentru a o "vedea". Detectorul a descoperit ca unghiile emit 60 de fotoni, degeteJe 40, iar palmele sunt cele mai putin luminoase, eu doar 20 de fotoni.

Fritz-Albert Popp, expert mondial in fenomenele de luminozitate biologics,

7

s r i r i de pe glob

de la lnstitutul International de Biofozica din Germania. nu s-a ararat deloc surprins de descoperire. Popp si echipa lui sunt de parere ca lumina de la frunte si de la rnaini pulseaza in aceleasi ritmuri de baza ~i ca aceste pulsuri devin neregulate la oamenii bolnavi. Un studiu pe care l-a efectuat asupra unui pacient bolnav de scleroza musculara pare sa valideze aceasta teorie.

(Sursa: Discovery Neil's. 6 septernbrie 1005. hnp:/ltinyurI.com/d963a)

PUll DE ~OBOLANI HRANITI CU SOIA MODIFICATA GENETIC MOR RAPID

N E X U S

SELENIUL: VE~TI BUNE PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI

Povcstea neobisnuita a unui fermier din vestul Australiei mi-a fost spusa de unul dintre prietenii acesruia care locuieste in Melbourne. Ea e re pi ina de finaluri fericire, aproape prea frumoase ca sa tie adevarate.

Fcrmierul in cauza a fost diagnosticat cu cancer la colon. Mcdicul sau chirurg l-a prograrnat sa se intemeze in spital pentru a se opera. lnainte de data stabilita pentru operatic, dupa ce a fost spitalizat, chirurgul a venit la el si l-a anuniat ca, dupa analiza luturor radiografiilor, tori medicii sunt de parere ca tumoarea sa este neoperabila ~i ca toatc tesrele indica faprul cii inima sa e prea slaba pentru a rezista unei inrerventii chirurgicale majore.

Fermierul a inrrebat: .Dornnule doctor, vreti sa irni spuneti ca nu puteti face nimie pentru mine?" .Da ", a raspuns doctorul si apoi si-a cerut scuze pentru ca si-a schimbat decizia atat de tarziu. Fennierul a rugat-o atunci pe sotia lui sa il externeze si i-a eerut fiului sau sa ii faca bagajul si sa if duca la masina. A zis apoi cii va trebui sa se duca acasa

Un savant rus a pus la cale un sa se trateze singur.

experiment simplu pentru a vedea De-a lungul anilor fermierul i~i trarase vitele ~i oile in vederea prevenirii si vindecarii dad hranirea cu soia modificata genetic anumitor boli, Unul dintre rratamentele aplicate se dovedise a fi in mod special eficient, influenteaza nou nascutii. Ceea ce a si anurne, solutia concentrata de seleniu. EI s-a hOlan'lt sa I~i stabileasca 0 doza zilnica obtinut este, fiira· indoiala, un rezultat din aceasta, calculata in functie de greutatea lui, asa cum facuse de nenurnarate ori eu uimitor care ar putea arneninta 0 animalele lui de la ferma,

industrie rnultirniliardara, in urmatoarele cateva luni el a luat doza pe stomacul gol in fiecare dimineata. Dupa

Irina Ermakova, un cercetator de varf mai multe luni, SOfia sa i-a spus: "Cred ca te faci bine! Arati bine ~i nu pari deloc bolnav. de la Institutul de Activitate Nervoasa Mai bine te duei la doctor sa iti facii un control!" Ceea ce a ~i facut. Doctorul i-a spus ca Superioara si Neurofiziologie din cadrul din cat poate el sa l~i dea seama dintr-un exarnen extern, cancerul a disparut. EI i-a Academiei de Stiinte din Rusia, a recomandat fermierului sa se dura acasa si sa se bucure de viata! La scurt timp dupa adaugat fiiina de soia (5-7 grame) la aceca la ferma a aparut 0 femeie bine imbracata intr-o masina scurnpa. Ea i-a spus dieta femelelor de sobolan. fermierului: .Doctorul durnneavoastra e si doctorul meu, iar el mi-a spus ca v-ati

Alte femele au fost hranite cu soia vindecat de cancer la colon. Si eu am cancer la colon ~i am venit sa va rog sa irni nemodificata genetic sau fiira soia. Dieta impartasiti tratamentul pe care l-ari urmat." Fermierul i-a zis: "M-ar costa mai seump experirnentala a inceput cu doua dedit face ferma mea sa rna apue acum sa fac pe doctorul! Dar sriu cat de disperata saptamani inainte de imperecherea sunteti. Va voi scrie ingredientele si va voi arata ce am amestecat, dar eu nu pot sa vi-I sobolanilor ~i a continuat In perioada de dau. Soria mea si cu mine avem de facut treburile de seara - sa hranirn animalele, sa gestatie ~i dupa nasterea puilor. mulgem vacile si asa mai departe. Cand suntem plecati, puteti sa furati ingredientele. dar

Prima surpriza a Ermakovei a aparut la eu nu pot sa vi Ie dau!" Exact asa a proeedat femeia ~i s-a tratat conform instructiunilor. nasterea puilor. Unii dintre puii de la Cateva luni mai tarziu, ea s-a intors eu buchete de Ilori si cadouri ~i le-a spus prietenilor femeleJe hranite cu soia modificata erau ei de la ferma ca s-a vindecat, fapt confirmat de medieullor comun.

mult mai mici. Dupa doua saptamani, Curand dupa aceea, 0 alta doarnna bine imbracata a sosit la ferrna. Aceasta fusese 36% din ei cantareau mai putin de 20 de trirnisa de prima. Ea a anuntat ea are cancer la colon si I-a rugat pe f:nnier sa ii grame, in cornparatie cu 6% din celalalt impartaseasca ~i ei tratarnentul. EI a spus ca 0 va trata exact in acelasi fel ca pe prietena grup. Qar marele soc a survenit atunci ei - ceea ce a si facut, cu rezultate excelente.

cand sobolanii au inceput sa moara. lntr- Ceea ce este amuzant e faptul ca, dupa cateva luni, chiar doctorul fennierului a venit un interval de trei saptarnani, 25 din cei la ferma, declarand ca venise nu doar pentru 0 simpla vizita, ci pentru ca si el avea aeum 45 de sobolani ()5,6%) din grupul cu cancer la colon ~i vroia ca fermierul sa li Jmpal1a~easca tratamentul. Ferrnierul i l-a dat soia modificata au murit, in timp ce din In acelasi fel in care a procedat cu celelalte persoane, Cll aceleasi rezultate excelente. grupul eu soia nemodificata au murit Prietenul care mi-a povestit aceasta intamplare era suspect de cancer la prostate, cu un doar 3 din 33 (9%), iar din grupul antigen specific prostatei (ASP) foarte ridicat. EI s-a apucat imediat de tratarnent ~i intrmarnelor nehranite cu soia au murit 3 un interval foarte scurt, ASP-ul a revenit la normal. Un alt prieten de-al meu a fost din 44 de pui (6,8%). diagnosticat cu cancer la prostate si planuia sa se opereze. Si el a urmat tratamentul cu

Ermakova a conservat cateva organe seleniu ~i recent doctorul l-a declarat sanatos. Alti prieteni care au facut tratamentul principale de la marne si pui, a proiectat preventiv - crezand, la fel ca mine, ea ceea ce vindeca poate sa ~i previna - au descoperit o analiza detaliata a organelor, a facut ca tumorile minore de pe pielea lor s-au vindecat.

planuri de repetare a experimentului ~i Tratarnentul, asa cum a fost creat de fermier este pe baza de Lichid Concentrat de de extindere a testului cu dieta si brusc a Seleniu, pe care oricine 11 poate cumpara de la veterinar. De ani de zile, consumul de ram as Tara bani de cereetare. seleniu a fost intcrzis la oameni. Constituentul activ este 10 mg de seleniu la 1 ml, ca

Descoperirile ei nu sunt deloc selenit de sodiu. Dozajul este 0 lingurita la doi litri de apa, din care se beau 226 de m1, apreciate de 0 industrie pusa deja sub sau 2/3 dintr-o cana de 400 ml, in fiecare dirnineata, pe stomaeul gol.

sernnul intrebarii. Eu urrnez acest tratarnent de ani de zile ~i nu pare sa aiba vreun efect n

(Sursa: GMWarch.com, 31 octombrie, 2005) (Sursa: Email delaKeith.din26febn13rie2004.trimis catre 1;

jurnatatea anului 2005)

8

CELEMAI

IMPORTANTE

25 DE STIRI ALE

PROIECTULUI

"STIRI CENZURATE"

Acestea sunt cele mai importante 25 de stiri ale anilor 2004-2005, dupa aprecierea echipei proiectului ,,$tiri cenzurate"

de la Sonoma State University, stiri care fie ca nu au aparut deloc, fie nu li s-a acordat dedit foarte putin spatiu in mass-media americana.

Redactat de echipa proiectului "Stiri cenzurate"

© 2004-2005

Sonoma State University 1801 East Cotati Avenue Rohnert Park, CA 94928, S.U.A.

Tel.: + I (707) 664 2500 E-mail: censored@sonoma.edu http://www.projectcensored.org

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

»;

III fiecare an, echipa proiectului ,.$riri cenzurate" de la

Sonoma State University, din California, selecteaza si evalueaza mii de stiri publicatc de jurnalisti atat din

presa oficiala, nationala si internationala, cat si din presa alternativa.

La acest proces participa studenti, personal al facultatii ~i experti ai comunitatii, stabilind ill final cele mai importante 25 de stiri care au fost eel rnai putin comentate de mass-media corporatists americana. In paginile urmatoare puteti vcdea un rezumat realizat de proiectul ,.$tiri cenzurate" al celor mai importantc stiri scleetate dintre cele aparute In anii 2004- 2005. Pentru a vedea raportul complet vizitati pagina web http://www.projectcensored.org/censored_2006/index.htm.

- Editorul

1. Administratia Bush incearca sa elimine sistemul

,

deschis de guvernare

De-a lungul ani lor '80, proiectul ,,$tiri cenzurate" a evidentiat un nurnar de reduceri alarrnante ale accesului la guvern ~i Ia urmarirea modului de indeplinire a responsabilitatilor acestuia. Proiectul a urmarit schimbarile miei dar sistematice aduse legilor exi tente i ordinelor de guvern nou introduse. Se pare ea aceste actiuni ar putea reprezenta mai mult decat preludiul crearii unui seif irtual care sa impiedice accesulla administratia curenta.

Sunt modifieate legile care garantau accesul la dosarele agentiilor federale americane. Prin FOIA (abrev. pentru The Freedom oj Information Act - .Acrul privind Libertatea Informatiei") se acorda cetatenilor posibilitatea de a solicita informatii specifice de la 0 agentie guvernarnentala, pre cum si dreptul la recurs In fata Curtii Federale de Justitie In cazul In care agenria respective nu se supune normelor FOIA. In ultimele doua decenii, de la Presedintele Reagan incoace, aceasta lege a devenit tot mai diluata ~i obstructionata de fiecare noua administratie.

Sub adrninistratia Bush, agentiile uzeaza pe scars mare si intr-un mod arbitrar, adesea rara 0 justificare corespunzatoare, de exceptiile prevazute pentru aplicarea FOIA (cum ar fi, de exemplu, cele ce privesc regimul informatiilor secrete, anumite rapc:>arte informative redactate in scopul aplicarii legii si documentele incheiate intre avocati ~i clienti), Dovezi recente arata ca agentiile emit pretentii lipsite de seriozitate (si adesea absurde) de a fi scutite de aplicarea normelor FOIA, abuzand de termene, de refuzul aplicarii legii ~i ascund date despre anumite servicii telefonice.

A devenit eeva obisnuit ca administratis Bush sa nu se mai conformeze deloc normelor FOIA, fie printr-o intarziere excesiva sau printr-un refuz total (dar nedeclarat) de a raspunde solicitarilor, Efectul este oricum acelasi: publicului i se refuza accesul la informatie.

Adrninistratia Bush este angajata de asemenea Intr-o politica agresiva de a pune sub semnul intrebarii eJigibilitatea solicitantilor FOIA de a fi scutiti de taxe si de a refuza aceasta scutire de taxe folosind 0 varietate de tactici. Masurile includ ingustarea definitiei "reprezentanti ai mass-rnediei", pretinzand cii anumite informatii nu ar ajuta publicul sa inteleaga mai bine problemele guvernamentale.

Prin The Presidential Records Act este stabilit dreptul publicului de a avea acces complet la documentele politice ale Casei Albe, dupa terminarea fiecarui rnandat prezidential. in

9

s t i r i c e n z u r a t e

N E X U S

urma unei legi ~i a unui ordin guvermental emise de Reagan, s-a facut presupunerea ca vor putea f consultate majoritatea documentelor. Presedintele Bush a aprobat totusi un ordin guvernamental prin care se siabileste un proces ce blocheaza in general eliberarea documentelor prezidenriale.

Adrnin istraria Bush a crescul dramatic volurnul de informatie guvernamentala ascunsa publicului. Intr-un ordin executiv din martie 2003, Presedintele Bush a extins utilizarea sistemului de clasificare a docurnentelor din punct de vedere al securitatii nationale. Ordinul eliminii prezurntia de dezvaluire, amana sau evita declasificarea automata. protejeaza informatia referitoare la guvernele straine. reclasifica unele informatii, micsoreaza lista celor care decid scutirea docurnentelor de declasificare ~i care analizeaza contestatiile in privinta clasificarii ~i scuteste dosarele viceprezidentiale de revrzurrea obligatorie in vederea declasificarii.

Adrninistratia Bush a obtinut de asemenea 0 autoritate Tara precedent de a conduce In secret operatii guvernamentale, cu un grad cat mai redus (sau nul) de supraveghere juridica. Datorita extinderii autoritatii

de impunere a legii prin (he

Patriot Act, Ministerul

Justitiei poate intrebuinta cu 0

mai mare u~urin!a ordine

secrete pentru a obtine dosare de arhiva sau private ~i poate obtine mandate de urmarire

, .

pentru conducerea de

investigatii ~i interceptari secrete.

In plu , administratia Bush a folosit interpreiarr legale inedite pentru a-si extinde autoritatea de a retine. ancheta

si deporta In secret persoane

suspecte. De la ataeurile din

] I septembrie, administratia

Bush si-a asumat autoritatea

lipsita de precedent de a retine

pe oricine este etichetat drept .jnamic combatant" pe 0 perioada neprecizata si In secret. Ea a autorizat proeese militare care pot ramane secrete nu doar pentru public, ci si pentru acuzati ~i pentru aparatorii lor.

Administratia Bush a refuzat eu consecventa sa fumizeze membrilor ~i comisiilor Congresului, precum ~i Biroului de Responsabilitate Guvernamentala informatia necesara pentru efectuarea unor investigatii complete ale activitarilor administratiei.

(Sursii: Common Dreams, 14 septernbrie 2004. http://www.commondreams.org)

abandonarea orasului ~i riscul de a muri ea inamici. Fata III fala ell acest ultimatum, aproximativ 250.000 de cetaieni din Fallujah (80% din populatia orasului) au para it orasul. Ceilalti 50.000 de locuitori care fie au ales sa ramana in oras, fie nu au putut pleca. au fost incercuiri de fortele Coalitiei si Ii s-a taiat accesul la aprovizionarea cu alimente. apa ~i medieamente. Armata State lor Unite a pretins ca printre cei rarnasi se aflau si careva mii de luptatori inamiei si a condus invazia ca i cum tori oamenii ramasi ar f fost cornbatanti deai dusmanului.

Burhan Fasa 'a, reporter irakian a spus ca amerieani i deveneau tot mai frustrati datorita irakienilor care nu stiau limba engleza. .Arnericanii nu aveau interpreti. asa ea intrau in ca e ~i ornorau oameni pentru ea acestia nu stiau engleza ... " Abu Hamrnad, un cetatean din Fallujah. a dcclarat la Inter Press Service ca a vazut oameni care incercau sa traver cze inot Eufratul pentru a scapa din asediu. ,,Amerieanii ii impuscau de pe tarm. Chiar dad unii fluturau deasupra capului un steag alb sau haine albe pentru a arata ca nu sunt combatanti, au fost irnpuscati cu totii." Mai mult. "chiar ~i

ranitii au fost ornorati". .Arnericanii au anunrat ca eei care vor sa para ea ca orasul sa vina intr-o moschee. dar acolo au fost ornorati chiar si

cei care purtau steaguri albe." Fosti locuitori ai Fallujahului I§i reaminte c si alte metode tragice de ornorare a ranitilor, ,,1-am azut [pe militarii amerieani] trecand eu tancurile peste oamenii raniti care zaceau in strada ... Aceasta s-a intarnplat de atat

de multe ori."

Estimari prelirninare. cum ar fi cea din decembrie 2004, au aratat ea au fo t ornorati eel putin 6.000 de cetateni irakieni din Fallujah, iar 0

.Americanii au anuntat

di cei care vor sa paraseasca orasul sa vina intr-o moschee,

dar acolo au fost omorati

,

chiar si cei care purtau steaguri aIbe."

2. Reportaje dezamagitoare despre Irak: Fallujah, crime de razboi ~i enormele pierderi de vieti omenesti din randul civililor

In aprilie si noiembrie 2004 S.U.A. a condus doua asedii majore asupra orasului irakian Fallujah. oras eu 300.000 de locuitori. Primul asediu s-a terminat prin infrangerea fortelor Coalitiei. In consecinta, inainte de al doilea asalt, S.U.A le-a dat loeuitorilor orasului posibilitatea de a alege intre

10

treime din oras a fost distrusa.

Potrivit lui David Walsh de la World Socialist Web Site, mass-media americana pare sa contribuie si ea la masearea adevarului despre Fallujah.

Desi In multe cazuri jurnalistii au fost impiedicati sa intre in eras ~i Ii s-a interzis accesul la raniti, mass-media corporatists nu a fost deranjata de aeeste interdictii. Intalnim in pre a americana astfel de relatari despre pierderile de la Fallujah: nurnarul de soldati americani morti, nurnarul de soldati irakieni morti, numar de "razvratiti" sau "partizani" morti, Nicaieri nu s-au raportat pierderile din randul populatiei civile din primele saptamani ale invaziei. Datele coreete privind aceste pierderi inca asteapta sa fie publicate in mass-media oficiala.

in octombrie 2004, un studiu verificat de membri ai comunitatii medica Ie inainte de publicarea sa a aparut in revista medicala cnglezeasca The Lancet. con luzionand cii eel putin ] 00.000 de civili au fo t om ali in leak de cand aeesta a fost invadat In martie ~oo: i ia condusa de

N E X U S

s t i r i c e n z u r a t e

State Ie Unite. Cercetatorii condusi de dr. Les Roberts de la Johns Hopkins University au inrrcprins un studiu la scara nationala pentru a estima mortalitatea In timpul celor J4.6luni anterioare invaziei (I ianuarie 2002 - 18 martie 2003) si pentru a 0 cornpara Cll cea din perioada 19 martie 2003 - 8 septembrie 2004 (data efectuarii srudiului). etatenii irakieni au fost inforrnati despre seopul studiului, asigurati ca numele lor nu vor fi inregistrate ~i Ii s-a spus ca nu vor fi exista avantaje sau dezavantaje ea urmare a refuzului sau aeordului de a participa.

Conform studiului, 111 Irak problema majora a sanatatii publice este violenta. Oricum, in ciuda pierderilor mari suferite de irakieni, studiul nu a reliefat 0 atitudine rauvoitoare larg raspandita in randul soldatilor [amerieani] din armata terestra.

Dintre omorurile relatate (~i atribuite toate amerieanilor de catre cei intervievati), 95% au fost eauzate de mitralierele elicopterelor, rachete sau alte forme de armament aerian.

Rezultatele studiului s-au raspandit rapid prin mass-media intemationala - peste tot. cu exceptia State I or Unite, un de abia daca a fost pomenit, dupa

care a urmat 0 tacere

completa. Studiul nu a fost mentionat niciodata la stirile transmise de posturile de televiziune si adevarul rarnane neauzit de cei care poate ca au cea mai mare nevoie sa-l afle.

Guvemul S. U .A. nu a facut niei un comentariu dupa aparitia studiului si a pastrat tacerea in privinta celor care au rnurit din randul populatiei civile irakiene.

Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii a declarat in The Chronicle:

"Noi [inern evidenta doar a pierderilor din randul trupelor si civililor americani."

Tacticile dure si ilegale practicate de armata americana in Irak, asa cum apar din aceste reportaje, au devenit ceea ~e pare a fi procedura lor standard de operare in Irakul ocupat. In timpul rnasacrului din noiembrie 2004 de la Fallujah au avut loc nenumarate violari ale legilor internationale si crime irnpotriva umanitatii.

Evidentiata de uciderea In rnasa a irakienilor si de folosirea de armarnent ilegal, cum ar fi napalmul, munitia cu uraniu si armele ehimice folosite In timpul asediului - cand intregul oras a fost declarat "zona in care se pennite foe de voie" - brutalitatea annatei amerieane a creseut odata cu gradul de oeupare a Irakului.

Potrivit relatarilor irakienilor aflati in Fallujah, eel putin 60% din oras a fost distrus in totalitate In timpul asediului din noiernbrie, iar la opt luni dupa terminarea asediului cartie_:e intregi ale orasului erau inca lipsite de eleetricitate sau apa. In oras au fost stabilite posturi de control in stil israeli an, irnpiedicandu-i sa intre in oras pe toti eei care nu locuiau

acolo. Aecesul reprezentantilor mass-mediei independente a fost de asemenea impiedicat.

(Surse: Pcacework. decernbrie 100-l-ianllarie 2005: World Socialist Weh Site. 17 noiernbrie 200-1: The Nell' Standard. 3 decernbrie 2004; The Lancet, 29 octombrie ~OO-l: The Chronicle or J Iigher EducationA Iebruarie 2005: nlR. 15 aprilie 200-1)

3. inca un an cu alegeri ~i reportaje falsificate

Analistii politici s-au bazat mult timp pe exit poll (sondaj de opinie efectuat la iesirea de la ume) ca fiind un indicator dernn de incredere al situatiei efective a voturilor. Discrepanta neobisnuita dintre exit poll si nurnarul real al voturilor din cadrul alegerilor prezidentiale din S.U.A. din 2004 pune sub semnul intrebarii increderea acordata exit poll-ului.

Oricum, in eiuda dovezilor de vulnerabilitate tehnologica a sistemului de votare si a incidentei mari a neregularitatilor din unele state. aceasta discrepanta nu a fost cercetata eu atentie de cea rnai mare parte a mass-rnediei. Aeeasta a repetat papagaliceste declaratiile privind "strugurii aeri" si "sa mergern mai departe", in loc de a furniza 0 analiza semnificativa a acestor alegeri extrem de eontroversate.

Numaratoarea oficiala a

voturilor de la alegerile din 2004 a ararat ca George W. Bush a castigat la 0 diferenta de trei milioane de voturi. Exit poll-urile indieau Insa 0 vietorie a lui John Kerry, cu cinci milioane de voturi In plus in favoarea acestuia. Aceasta diferenta totala de opt milioane de voturi este mult mai mare dec at marja de eroare, care ar trebui sa fie sub 1%. Rezultatul ofieial a fost diferit insa fata de ee indicau exit poll-urile eu peste 5% - adica 0 imposibilitate statistica.

Edison Media Research si

Mitofsky international, eele doua eompanii angajate de Nation Election Pool (un consortiu al principalelor einci posturi TV nationale, alaturi de Associated Press) pentru realizarea exit poll-uri lor, nu au dat imediat 0 explicatie a modului In care s-ar fi putut intampla asa eeva. Ele au asteptat pan a in 19 ianuarie, seara inaugurarii. Raportul mai arata si cii discrepanta dintre exit poll-uri si rezultatul final a fost considerabil mai mare In statele eu "oseilalii" de orientare politics.

In locatiile in care orientarea era in proportie de eel putin 80% in favoarea lui Bush, eroarea medie (diferenta dintre prezicerile exit poll-urilor si numaratoarea oficiala) a fost enorma: ] 0%.

De asemenea, In aeeste locatii, Kerry a aprimit doar doua treimi din voturile prezise de exit poll-uri. In locatiile favorabile lui Kerry exit poll-urile au corespul1s aproape eu exactitate eu numaratoarea oficiala (0 eroare medie de 0,3). Aceste date ale exit poll-urilor sunt un indicator putemic al unor alegeri corupte.

Situatia devine si mai grava daca discrepantele sunt interpretate in eontextul a peste 100.000 de rapoarte oficiale

Numaratoarea oficiala a voturilor de la alegerile din 2004 a ararat ca George W. Bush a castigat

la 0 diferenta de trei milioane de voturi.

,

Exit poll-urile indieau insa 0 vietorie a lui John Kerry, eu einci milioane de voturi In plus In favoarea acestuia.

Aceasta diferenta totala de

,

opt milioane de voturi

este 0 imposibilitate statistica.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

11

s t i r : c e n z u r a t c

N E X U S

MATRIX, dupa cum a fost imaginat de Pentagon, este un instrument de generare de informatii condu de tat, ce ocoleste Congre ul, care e te preocupat de aprobarea finantarilor federale pentru dezvoltarea acestei controversate baze de date.

de nereguli ~i posibile fraude din tirnpul Zilei Alegerilor din 2004

ill districtul Franklin din Ohio, alegatorii din .olurnbus s-au confruniat ell unul dintre eelemailungiriinJuriJinistorie.ln rnulte incinte din oras, alegatorii au trebuit sa astepte uneori si trei ore inainte de a Ii se acon.Ia cinci minute p ntru a vota, conform regulilor Departamentului legerilor eondus de republi ani. Sapiezeci si sapte dintre cele 2. 66 de rnasini de votare ale districtului au functionat defectuo in Ziua

legerilor. 0 rnasina a inregistrat 4.25 de voturi pentru Bush intr-o incinra in care au votat doar 63 de cetaieni. Cel putin 125 de rnasini au fost retrase la de chiderea voturilor, iar alte 6 nu au fost de chi e.

in timp ce alegatorii erau zoriti sa treaca prin procesul de otare, 29% dintre incinte aveau mai putine rnasini de votare decat In timpul alegerilor din 2000, in eiuda cresterii participarii la votare cu 25%.

Aceste problerne indica niste alegeri care necesita 0 examinare minutioasa. Chiar daca discrepanta dintre exit polluri ~i voturile efective ar fi doar 0 iruarnplare. alte vicii de forma si practici dubioase din

timpul proee ului de votare te

fae sa te Intrebi daca vocea

poporului chiar s-a facut

auzita ~i daca untem intrade ar 0 democratic functionala.

(Surse: 111 These Times, J 5 Iebruarie 2005, hllp:/lwww.inlheselimes.com:

Seattle Post-lntelligencer, 26 ianuarie 2005)

4. inca un pas catre 0 societate aflata sub supraveghere

Pe 13 decembrie 2003, Presedintele Bush, rara surle

~i trornpete ~i fadi comentarii

din partea presei corporatiste,

a rati ficat legea

eontroversatului intelligence Authorization Act in limp ee cea mai mare parte dintre americani sarbatoreau victoria din Irak a fortelor americane si capturarea lui Saddarn Hussein. Nimeni din pre a corporatists nu a cris ceva despre aprobarea aeestei legislatii care mareste finantarea acordata agentiilor de informatii, extinde dramatic definitia institutiilor financiare supra egheabile si autorizeaza FBI-ul a procure dosarele personale ale aeelor indivizi banuiti de activitate criminals fara un ordin judecatoresc. Libertatile civile americane unt atacate inca 0 data.

.. Atmosfera de frica" generatii de recentele atacuri teroriste, din tara ~i din trainatate, da adrninistratiei sustinerea necesara pentru a adopta 0 legislatie noua, mai rricta. Noi agentii, programe si proceduri birocratice au fo t create in urma atacurilor din 11 septembrie.

The Total Information Office ("Biroul lnformatiilor Complete") e te 0 componenta a lui DARPA (abrev, pentru Defense Advanced Research Projects Agency - Agentia Proiectelor de ercetare Avansata in Domeniul Apiiriirii) din cadrul Ministerului Apararii, cu misiunea de a .. irnagina,

12

dezvolta, aplica. integra, demonstra ~i transmite tehnologii si componente inforrnaiionale. precum !?i sisterne mformauonale prototip din caiegoria circuitelor Inchise ce vor acriona impotriva arnenintarilor atipice prin obtinerea unei cunoasteri complete".

Alta ag ntie cc trange informatii. Information Awareness Office, are mi iunca de a acumula cat rnai multe informatii despre toata lumea, intr-o locatie centralizata, pentru 0 examinare usoara din partea guvemului american.

in noiembric 2002, New York Times a relatat ea DARPA dezvolta un sistcrn de urmarire nurnit Total lnfonnation Awareness (n unoastere Informationala Totala") - TIA - care intentione sa deteeteze teroristi prin analiza ~i a celor mai [aparent] nesemnifieative inforrnatii. Si temul. dezvoltat sub conducerea lui John Poindexter. director pe atunci a lui information Awareness Office din cadrul DARPA, era creat pentru a permite accesul la date pri ate lara mandat sau suspiciune de reavointa.

Nurnele programului Total Information Awareness a fost

schimbat in Terrorist information Awareness in 20 mai 2003, in aparenta pentru a arata ca intentia prograrnului era de a strange informatii des pre presupusi teroristi ~i nu de a

intocrni do are cetatenilor americani. in ciuda acestei schimbari a numelui. in 18 iulie 2003 a fo t aprobata in unanimitate 0 hotarare a Senatului prin care se interzicea in mod cxprcs orice finantare a cercetarii efectuate de Terrorist ill/ormation Awareness.

Ca 0 replica, Pentagonul a propus Multi tate A nti-

Terrorism ill/ormation

Exchange (MATRIX

"Schimbul Interstatal de

Inforrnatii

din

Domeniul

Antiterori 'mului"), un program creat de Hank Asher, un vechi prieten al familiei Bu h, ca un efort pilot de a ampJifica ~i imbunatati chimbul de informatii despre activitati teroriste sau de natura criminala lntre agentiile locale, statale si federale insarcinate eu aplicarea legii.

MATRlX, dupa cum a fost imaginat de Pentagon, este un instrument de generare de informatii, condus de stat, ce ocoleste Congresul, care este preocupat de aprobarea finantarilor federale pentru dezvoltarea acestei controver ate baze de date. Cu toate ea majoritatea statelor americane au refuzat sa adopte aceste strategii orwelliene, Ohio, Pennsylvania, Connecticut ~i Florida au fost de acord cu participarea la TIA.

in ciuda blocarii aparent reusite a sistemului TIA, a ingrijorarii exprirnate de reprezentantii state lor Colorado (Mark Udall), Minnesota (Betty McCollum I Te. (Ron Paul) si Kansas (Dennis Moore) i a aducerii la cunostinta publicului a detaliilor lui MATRIX. in I ne 2003 a fost ratifieat lntelligenc AU1'lInI~lIIIilII-

N E X U S

Statele Unite a avut probleme

eu extinderea influentei sale militare

,

in regiune, in principal datorita

suspiciunilor Indoneziei si Malaeziei ca S.U.A. lsi deghizeaza ambitiile imperialiste sub masca razboiului impotriva terorismului.

2004. Actul extinde definitia unei institutii financiare supravegheabile astfel incat sa includa agentiile imobiliare. companiile de asigurari. agentiile turistice, furnizorii de servicii de internet, oficiile posiale, cazinourile si alte activitati cornerciale.

Datorita fuziunilor dintre corporatii masive ~i a achizitiei mormanelor de date noi, datele personale ale consumatorilor au devenit disponibile oricarei agentii comerciale sau guvernarnentale interesate de obtinerea lor.

Dupa Anna Miranda de la American Civil Liberties Union (ACLU), programul MATRIX a fost inchis oficial in 15 aprilie 2005. Programul, aplicat de J3 state - dintre care au mai rarnas doar patru inainte de stoparea sa - a fost finantat cu 12.000.000 $ de catre Ministerul Justitiei si Ministerul Securitatii Interne.

Anna Miranda remarca faptul ca explozia gigantica din domeniul tehnologiilor ce permit supravegherea, combinata cu reducerea continua a restrictiilor legale care ne protejeaza viata privata, indica 0 tendinta catre 0 societate aflata sub supraveghere.

Prin aplicarea, de exemplu, a cipurilor de identificare prin frecventa radio (RFID) - cipuri individualizate capabile

de a comunica Cll un computer-receptor consumatorii pot fi urmariti efectiv din momentuI cumpararii de bunuri pana in bucatarie si pot fi monitorizati de toti cei interesati.

In 10 mai 2005, Presedintele Bush a aprobat in secret Real ID Act ("Actul Adevaratei Carti de ldentitate"), prin care se cere emiterea 111 urmatorii trei ani de card uri de

identificare electronics

aprobate la nivel federal.

Adaugat ca un amendament

la un document prin care se finantau trupele din Afganistan si Irak, Real ID Act a fost aprobat tara examinare si dezbatere in Congres.

Una dintre preocuparile majore legate de cardul de identificare electronics consta in furtul de identitate. Actul prevede ca respectivele carduri sa contina masuri antifalsificare, cum ar fi 0 banda magnetica' ce po ate fi citita electronic sau un cip RFID.

Sustinatorii dreptului la viata privata argumenteaza ca cipurile RFJD pot fi citite de scanere "neautorizate" care permit unor factori externi sa acumuleze si/sau sa fure informatii private despre un individ.

Real ID Act nu a acordat nici 0 consideratie acestui inconvenient. 0 alta sursa de ingrijorare privind' cardul de identificare electronica este reprezentata de modul posibil de folosire a informatiilor obtinute de acei factori extemi care au scanat cardurile ~i au accesat informatiile. Actul nu prevede ce se poate face cu informatiile respective. 0 companie sau 0 organizatie care iti scaneaza cartea de identitate ar putea sa

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

s t i r i c e n z u r a t e

vanda informatiile tale personale, daca nu se vor stabili principii stricte referitoare la modul de utilizare a informatiilor. lncapacitatea de a se conforma acestei Jegi in urrnatorii trei ani ii va paraliza pe cetatenii si rezidentii americani. Cartile de identitate care nu se conformeaza standardelor federale nu vor fi acceptate ca mijloc de identificare pentru calatorii, deschiderea unui cont bancar

,

efectuarea platilor de securitate social a sau obtinerea de beneficii de la guvern.

(Surse: In/ormation Management Journal, rnartie/aprilie 200-1; LiP Magazine, iarna 2004. hllp:lfwww.lipmagazine.org: Capitol Hill Bille. 7 iunie 200-1: ACLU. http://wwlV.aclu.orgf)

5. State Ie Unite foloseste tsunamiul pentru a obtine avantaj militar

Puterea tragica ~i devastatoare a tsunamiuIui din Oceanul Indian din decembrie 2004 a ajuns pe prima pagina a fiecarui ziar din lume unde a ~j ramas pentru 0 mare parte a lunii decembrie.

Daca ajutorul acordat de S. U.A. a fost mediatizat pe larg in tara, moti ele militare aflate in spatele acestui ajutor au ramas ignorate de presa, In timp ce acorda ajutor (care,

daca ar fi sa-l comparam cu eel al altor tari mai putin bogate, nu era dedit 0 suma insultatoare), S. U .A. a indernnat la incheierea de aliante militare eu puteriIe regionale si a inceput sa imprastie baze militare in toata zona Oceanului Indian.

Dorinta Statelor Unite de a reduce infloritoarea putere economics si militara a Chinei este si ea legata de controlul acestei zone.

In timpul operatiunilor de

asistenta ce s-au desfasurat cateva luni dupa tsunami, Statele Unite a reinviat baza rnilitara Utapaodin Tailanda, pe care 0 folosise in razboiul din Vietnam, si a planuit sa mute acolo Forta de Interventie 536 pentru a stabili 0 pozitie mai avansata a aviatiei sale militare. S. U.A. si-a reactivat acordurile de cooperare militara cu Tailanda ~i cu Filipine.

Navele militare americane au utilizat si ele facilitati din Singapore, in concordanta cu tratate anterioare. Marina militara ~i puscasii marini au debarcat si in Sri Lanka pentru a sprijini masurile de ajutor, In ciuda sovaielilor initiale ale insulei lovite de tsunami de a le pennite intrarea.

S. U .A. a facut de asemenea progrese in exercitarea controlului asupra stramtorilor din Malacca, asupra carora China exercita 0 influenta considerabila si prin care tree 90% din vasele ce aprovizioneaza Japonia cu petrol.

Statele Unite a avut probJeme cu extinderea influentei sale militare in regiune, In principal datorita suspiciunilor Indoneziei ~i Malaeziei ca S. U.A. l~i deghizeaza ambitiile imperialiste sub masca razboiului impotriva terorismului.

13

s t i r i c e n z u r a t e

N E X U S

Exista 0 multime de

,

dovezi de coruptie In cadrul programului

.Petrol-contra-hrana",

dar urmele nu conduc spre ONU, ci catre Statele Unite.

.ele doua !~lri s-au opus unui plan american de a intari secuntatea pnncipalelor coridoare navrgabile din strarntorile Malaccai un plan care ar f implicat siationarea unor trupe amcrieane in vecinatate.

Adrninistratia Blish isi reinvie speraniele de a normaliza legaturile militare cu lndonezia. scrie Jim Lobe pentru Inter Press Service. Cea rnai mare natiune musulrnana a lumii. cu un arhipelag localizat strategic, culoare navigabile critice si 0 neincredere istorica In China ar f un partener ideal pentru a stopa BeijinguL

Dupa Rahul Bedi, Washingtonul i~i doreste de mult timp 0 prezenta navala in Trincomalee, in partea de est a Sri Lankai,

au in Galle, mai spre sud. pentru a seurta ruta de aprovizionare a principalei sale baze militare din regiune din Diego Garcia, pe care British Indian Ocean Territory a inchiriat-o Statelor Unite in J 966 pe 0 perioada de 50 de ani. Locatia geostrategica din Oceanul Indian a bazei, precum si facilitaiile sale navale, militare ~i de comunicatii ii dau un rol critic In ustinerea prezentei Marinei Militare Americane in nordul Marii Arabiei ~i in regiunea Oceanului Indian. Oricum, datorita departarii mali la care

este siruata baza si a faptului

ca acordul de inchiriere

incheiat cu Marea Britanie

expira in 2016, S. U.A. cauta 0

locatie altemativa in regiune.

Cu mult inainte de tsunami, un articol datat 21 aprilie 2003, scris de Josy Joseph de la Rediff.com, a relatat de pre

un raport secret al

Departamentul Apararii

S.U.A. ce exprirna dorinta de a avea acces la bazele ~i infrastructurile militare indiene - in special Aviatia

Militara Americana doreste sa

stabileasca baze in India.

Raportul, intitulat .Relatiile

rnilitare indo-arnericane:

sperante ~i observatii", a fost distribuit printre functionarii superiori din guvemul american ~i eel indian. EI se refera la dorinta Departamentul Apararii de a avea "acces mai rapid la zonele de instabilitate".

Actiunile de dupa tsunami desfasurate in Oeeanul Indian ilustreaza intentia Statelor Unite de a-si vedea dorintele implinite cat mai curand.

(Surse: Jane s Foreign Report. 15 februarie 2005, hllp:llfrp.jancs.com; The Irish Times, 8 Iebruarie, 2005)

6. in~elatoria din programul .Petrot-contra-hrena"

Statele Unite a acuzat de coruptie functionari ONU irnplicati In programul .Petrol-contra-hrana". Dupa relatarile lui Joy Gordon din Ilarper s Magazine ~i ale fostului inspector de armament din cadrul ONU, Scott Ritter. din ziarul The Independent din Marea Britanie, acuzatia a fost de fapt 0 incercare de a masca si a a cunde complicitatea guvemului american in aceasta coruptie.

Ritter spune ca "aceasta luare de atitudine nu este altceva

14

decat 0 sarada ipocrita, destinata sa deplaseze atentia de la dezastrul produs de George Bush in lrak ~I sa faca legitirna invadarea Irakului prin folosirea drept scuza a coruptiei irakiene, in loeul asa-ziselor arme de distrugere in masa care IlU au mai fost gasite".

Potrivit lui Gordon. acuzatiile facute de US [General] Accounting Office sunt fictive. Exista 0 multime de dovczi de coruptie in cadrul programului .Petrol-contra-hrana'', dar urmele nu conduc spre ONU. ci catre State Ie Unite. "Cei cincisprezece mernbri ai Consiliului de Securitate - dintre care S.U.A. era de departe cel mai influent - au hotarat modul de manipulare a veniturilor din tranzactiile petroliere, precum si directiile de utilizare a acestora."

Contrar intelegerii populare. Consiliul de Securitate nu inseamna ONU. Este 0 parte a sa, dar In general opereaza independent de ONU. Personalul 0 U "a aplicat pur si simplu programul proiectat de Consiliul de Securitate".

Pretentia aparuta in mass-media corporatists era ca ONU i-a permis lui Saddam Hussein sa fure miliarde de dolari din vanzarile de petrol. 0 imagine foarte diferita apare daca privirn la cei care au avut efectiv control asupra petrolului ~i ale carer maini au manevrat banii.

"Daca Hussein chiar ar f furat sase miliarde de dolari, in ceea ce ar fi «eel mai mare jaf din istoria lurnii», el nu ar fi facut-o lara complicitatea o U. EI a facut asta sub supravegherea Marinei Militare Americane," sustine Gordon.

Fiecare tranzacrie financiara

a fost aprobata de S. U .A. datorita rolului au dominant din cadrul Con iliului de Securitate. Ritter explica faptul ca "americanii au putut sa autorizeze cutirea de un

miliard de dolari referitoare la exportul petrolului irakian in Jordania, precum ~i sa legitimizeze cornerrul cu petrol in valoare de miliarde de dolari trecut ilegal prin frontiera Turciei".

Intr-o alta imprejurare, 0 companie petroliera ruseasca " ... a cumparat petrol de la Irak prin programul «Petrol-contramana», cu 0 mare reducere de pret, si I-a vandut apoi la prerul pietii in special unor companii americane, castigul fiind impartit ega I intre compania ruseasca ~i irakieni.

Aceasta afacere ponsorizata de Statele Unite a condus la profituri de sute de milioane de dolari, atat pentru irakieni, cat si pentru rusi, profituri care nu au putut f controlate de programul «Petrol-contra-hrana».

S-a estimat cii 80% din petro luI scos din lrak prin contrabanda, prin programul «Petrol-contra-hrana», a ajun in final in Statele Unite."

(Surse: Harper's, decernbrie 2004, htlp:/Iwww.harpers.org!Ibe • isUS.blJDl; Tne Independent, Marea Briianie, 12 decembrie, 2004, COQImOIl.Drcun:>.org)

flilnarie - martie 2006

N E X U

s t i r i c e n z u r a t

"Sub masca ajutorului acordat Irakului,

Statele Unite planuieste sa modifice istemul agricol traditional al tarii intr-o afacere agricola corporationista In til american.

7. Jumatistii Intrunta pericole fara precedent

onfonn Federauei Internarionale a Zian ulor (IFJ abrev. pentru lnternational Federation of Journalists). anul 2004 a fost anul cel mai periculos pentru reporteri, luand in considerare datele inregistrate incepand Cll anul 19RO. In 12 luni au fost omorati 129 de angajati din mass-media, 49 dintre aceste rnorti avand loc in conflictul din Irak.

Dupa jurnalistul independent Dahr Jarnail, intr-un material pcntru Inter Press ervice, tot rnai multi jurnali ti sunt rcrinuti ~i ameruntan de guvernul interimar in talat de .U.A. in Irak.

Atun i cand singura rnasura de iguranta a unui reporter e te

a actioneze sub protecria arrnatei arnericane, I tori irile relatate rind sa alba anumite aspecte pozitive. Report rii care nu procedeaza astfel . uporta riscul mare de a fi identificati drept [inte inamice de catre armata.

el rnai ostentativ atac asupra unor jurnalisti a avut loc in dirnincta zilei de 8 aprilie 2003, cand US Third Infantry a tras asupra Hotelului Palestine din Bagdad, ornorandu-i pe cameramanii Jose ouso ~i Taras Protsyuk si ranind alti trei colegi de-ai ace tora, Hotelul servea drept ediu penrru circa o uta de angajati din rna s-

media. Funcuonarii de la

Pentagon stiau ca hotelul era

plin de jurnalisti ~i dadusera

a iguriiri la Associated Press

ca .U.A. nu a ataca acea cladire.

Dupd Truthout, armata

americana a refuzat sa dez aluie rezultatele inve tigatiei ale. omitetul

rnerican de Protectie a Jurnalistilor (US Committee to Protect Joumalistsy, creat in anul 19 I pentru a proteja colegii din trainatate de

guverne au de per oane care

considers ca mass-media

libera si independents nu are

mci un rost, a solicitat

armatei, prin invocarea FOIA, a dezvaluie rezultatele respe ti ve. opia cenzurata a rezultatelor nu a aratat altceva decat 0 cercetare sumara.

esatisfacut de investigatia de ra~urata de armata americana, RWB (abrev, pentru Reporters Without Borders - .Reporteri rani Frontiere"), organizatie internationala care lupta pentru imbunatatirea sigurantei legale ~i fizice a jurnalistilor din intrega lume, si-a intreprins propria investigatie ~i a strans dovezi de la jurnalistii aflati in Hotelul Palestine In momentul atacului.

Accstea au fost relatari din partea martorilor oculari pe care armata neglijase sa Ie includa in raportul sau. Raportul RWBului a furnizat de a emenea informatii dezvaluite de persoane atasate annatei arnericane inclu iv de oldati si ofiteri americani care au fost implicati in mod direct In atac. Raportul afirma ca functionarii americani mai Intai au mintit in privinta a ceea ce se intarnpla e in timpul atacului asupra Hotelului Pale tine ~i apoi, patru luni mai tmiu, intr-o declaratie oficiala au exonerat armata americana de orice

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

greseala. In e. tigaua a descoperit ca soldatii implicau in arac nu au tiut ca hotelul era plin de jurnalisti.

Olga Rodriguez. jumalista prezenta in Hotelul Palesune In timpul atacului. a dcclarat pcntru Democracy Now! cii oldatii si tancurile au fost prezente in jurul hotelului cu 36 de ore inainte de atac ~i di jurnalistii chiar aLI cornunicat cu solda\!i.

Au exi tat ~i aile atacuri neobisnuite asupra jurnalistilor, In toate cazuril , -au intreprins cercetari rninimc, rczultatelc nu au fosr dezvaluiie I tori oldatii implicati au fo t gasi!i nevinovati.

(Surse: de~laralie in presa din partea Federatiei lntemationale a Jumahsntor, I ianuane 2005, http www Ifj.org.intcr Press Sen-icc. III noiembrie ~~: Truthout, 2R februane 2005. hllpJI\\\\Wlrulhoul.org. Democracy Now', ~3 manie 2(05)

8. Fermieri irakieni amenintati de mandatele lui Bremer

Greg Palast, in articolul "Capitalism aventuros", expune continutul unui plan secret de a "impunere a unui regirn nou de taxe mai scazute asupra marilor afaceri si de a vinde rapid operatorilor straini «toate firmele de stat» irakiene".

EI pretinde ca ace t plan economic .. are direct pana acolo unde nu a ~un ni i un alt plan de invazie", nul dintre

scopurile ale t d

impune legi upra

proprietatii intele tuale

favorabile companiilor

multinationale. Palast pune ca acesta este probabil "primul plan de asalt din istorie arasat unui program pentru intiirirea legilor nationale privind drepturile de autor".

Intervievat de Pala t,

Grover Norqui t "capo di

capi al armatei lobi te de dreapta" - face ca planul a fie si mai e ident atunci cand raspunde: .Dreptul de a vinde, drepturile de

proprietate, aceste lucruri nu trebuie determinate de vreo alegere democrats.' u, aceste lucruri trebuie determinate de Coalition Provisional Authority ( PA - .Autoritatea Provizorie a oalitiei").

inainte de a pleca de la CPA, administratorul PA Paul Bremer "a emi exact 0 suta de ordine care au transformat lrakul in imaginea PlanuJui Economic". Ace te ordine au schimbat efectiv legislatia irakiana. Un exemplu bun al acestei in azii/afaceri irnplica agricultura. Detaliile sunt expu e in articolul Iraq s New Patent Law: a de laration of war against farmers ("Noua lege irakiana a patentelor: 0 declaratie de razboi Impotriva agricultorilor") de pe web itc-ul Grain. Ordinul 81 din celc 0 suta este intitulat .Patente, design industrial informatii nedezvaluite, circuite integrate ~i varictati de plante". Dupa Grain ace t ordin "a facut ilegala reutilizarea emintelor recoltate de la oiurile noi deja brevetaie". PVP (Plant Variety Protection ,.Protec$ia Varietatii Plantelor") " ... este un drept de proprietate intelectual sau un fel de patent in privinta varietatii plantelor care acorda un drept de monopol exc1u ivi t asupra

15

s t i r i c c n z u r a t e

N E X U S

materialului de plantar unui cultivator care pretinde ca a descoperu xau dezv oltat 0 varietate noua. Astfel, «protectie» in PVP IlU are nimic de a face eu conservarea, ei se refera Ia protejarea iniereselor comerciale ale culiivarorilor particulari (de obicei, mari corporatii) care pretind ca au creat noile plante".

Scriind pcntru The Ecologist, Jeremy mith e plica: "Sub masca ajutorului acordat lrakului, Statele Unite planuiesie sa modifice i temul agricol traditional al tarii intr-o afacere agricola corporaiioni ta in stil american." in acel sistem traditional. 97% dintre agricultorii irakieni isi foloseau

ernintele eeonomisite sau cumparau erninte de pe pietele locale".

mith continua: "Din nefericire, acum se crede ca aceasta mostenire ~i baza de cunoastere vitala este pierduta, fiind victima campaniei eurente ~i a acelor multor ani de conflict care au precedat-o."

(Surse: Tomi'ainc.com, 26 octombrie 2004; Grain. octombrie 2004. hllp:llwww.graiJ1.org; The Ecologist. 4 februarie 2005)

9. Noul sistem de comercializare a petrolului de catre Iran reprezinta 0 provocare pentru dolarul american

Mas -rnedia din tatele Unite afirrna ca lranul ar putea fi urmatoarea tinta a agresiunii americane. Scuza anticipate consta in programul de inarmare nucleara al Iranului. William Clark, la GlobaiResearch.ca, spune ca motivcle econornice pot avea 0 legatura mai mare cu ingrijorarea S.U.A. in privinta Iranului decat orice arme de distrugere in masa.

La jumiitatea anului 2003, lranul s-a indepartat de traditie ~i a inceput sa accepte euro de la clientii din Uniunea Europeana ~i Asia, ca plata pentru exporturile de petro!. Saddam Hussein a incercat ~i el in 2000 un astfel de pas lndraznet ~i s-a eonfruntat eu 0 reactie devastatoare din partea Statelor Unite.

lranul intentioneaza sa infiinteze 0 bursa a petrolului in anul 2006 care a usureze cornertul global eu petrol intre tarile industrializate ~i cele aflate in curs de dezvoltare prin efectuarea platilor in euro sau "petro-euro".

In acest scop se creeaza un sistem de vanzari globale de petrol in euro, prin intermediul internetului. Aeeasta este a provocare directs adresata suprematiei dolarului american de pe piata petrolului. S-a speculat mult asupra faptului ea pozitia dolarului american se datoreazii monopolului "petrodolarilor" in tranzactiile petroliere. Tinand cont de nivelul datoriei nationale, dolarul a fast rnentinut artificial la 0 valoare ridicata eomparativ eu alte monezi.

Marea majorirate a petrolului de pe glob se cornercializeaza prin New York YMEX (Mercantile Exchange) si London JPE (International Petroleum Exchange). Ambele burse sunt proprietatea unor corporatii americane, iar tranzactiile se desfasoara in moneda americana. Euro a devenit in ultimii ani un mijloe pentru tranzactii mai putemie si mai stabil dedit dolarul american.

Peate ca acesta este motivul pentru care Ru ia, enezuela ~i uncle liiri membre ale OPEC-ului si-au exprimat interesul spre trecerea la un si tem bazat pe "petro-euro" pentru tranzactiile petroliere.

o astfel de trecere de la dolari amerieani la euro pe piata petrolului a duce la scaderea valorii petrodolarilor.

Clark avertizeazii ea "un atae american unilateral asupra

16

Iranului va izola si mai mult guvernul tatelor Unite ~i putern presupune ca 0 astfel de actiune deschi a ar putea detennina alte natiuni indus trializate sa abandoneze in masa dolarul". Poate ca cei care fae planurile S.U.A. cred ea pot cueeri piata petrolului pnn actiuni militare. Din punctul de \ edere al lui Clark Insa. ,.0 interventie a Statelor nite in Iran probabil ca se va dovedi a fi deza. rruoasa pentru .U.A., facand ca lucrurile sa stea mult mai rau in privinta terorismului international, pentru a nu mai rnentiona poientialele efecte adverse asupra eeonomiei americane". Rezultatul eel mai probabil al unei invazii asupra Iranului ar fi ca. la fel ca in Irak, exporturile de petrol iranian vor seca, indiferent de moneda in care se vor desfasura tranzactiile, iar hina va fi obligatii sa abandoneze dolarul ~i sa cumpere petrol din Ru ia, eel mai probabil in euro.

Clark ubliniaza: .Productia rnondiala de petrol este acum epuizata, iar a interventie majora va face a reasca pretul petrolului pana la un nivel care va declansa 0 criza globala.' (Sursa: Centre for Research 0/1 Globalizanon. 27 seprembrie 2004. hup.vwwwglobalresearch.ca)

10. Indepartarea varfurilor rnuntilor distruge ecosistemele

MTR (abrev. pentru mountaintop removal - .Jndepartarea varfurilor rnuntilor") este 0 forma nouade exploatare rniniera a carbunilor prin eare companiile dinamireaza arfurile muntilor pentru a coleeta carbunele aflat dedesubt. Multe varfuri sunt aruncate in aer, fiind astfel distru e intregi lanturi muntoa e. Doar in Virginia de Vest au fost distruse prin acea ta metoda pe te 1.800 de kilometri de ape curgatoare.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

s t i r i c e n z u r a t e

MTR pune in pericol ~i distruge cornunitati intregi prin diguri masive din edimente si prin explozii non-stop.

Dupa Fred Mooney, un membru activ al Mountain Faction 0/ Katuah Earth Fir ·t!: "MTR este 0 practica miniera ce ucide ecosistemele. prin care companiile miniere lacome folosesc zilnic milioane de kiJograme de dinamita (1.500.000 kg pe zi doar In sud-vestul Virginiei) pentru a arunca in aer intregi lanturi muntoase in scopul extragerii unei mici cantitati de carbune. [ ... ]

Apoi. ca ~i cand asta nu ar fi destul de rau, resturile sunt aruncate in vai si albii de rauri. Aceste actiuni omoara efectiv orice face parte din ecosisteme."

Industria de exploatare a carbunelui a incercat multe denumiri in loc de MTR. mai purin arnenintatoare, cum ar fi minerit incrucisat, minerit de suprafata s.a. Indiferent de eufernismul folosit. MTR rarnane printre cele mai distructive forme de minerit concepute vreodata. Sa arunci in aer varfurile muntilor cu dinamita este mai ieftin decat angajarea de mineri care apartin vreunui sindicat.

In S.U.A. se planuieste construirea a 93 de termocentrale pe baza de carbuni.

Cererea de carbune va creste dupa ce se va termina construirea acestor noi

centrale. Petrolul e pe cale de a se termina ~i nu exista planuri concrete pentru 0 tranzitie la resurse reutilizabile, cum ar fi energia solara sau eoliana. Companiile ce exploateaza carbunii vor fi intr-o pozitie buns pentru a se folosi de piata aflata in crestere. Katuah Earth First! este unul dintre cele cateva grupuri care

se opune MTR-uJui.

(Sursa: Earth First', noiembrie-

decembrie 2004,

http://www.canhfirs~ournal.org)

tree adesea nediagnosticate si au recomandat presedintelui 0 examinare mai cuprinzatoare a bolilor mintale ale oamenilor de toate varstele. inclusiv ale prescolarilor, In concordanta cu descoperirile lor, membrii comisiei au sugerat ca scolile se afla intr-o "pozitie cheie" pentru a exam ina cele 52.000.000 de elevi ~i studenti ~i 6.000.000 de adulti angajati in scolile americane.

Membrii comisiei au recomandat ~j stabilirea unei legaturi intre examinari si tratament, precum si folosirea Proiectului ,.Algoritm" de Medicatie al Texasului (TMAP - Texas Medication Algorithm Project) ca sistem model de tratarnent. TMAP, care a fost implementat In sistemul de ingrijire a sanatatii mintale al Texa ului atunci cand George W. Bush era guvernatorul acestui stat, este un program care ajuta medicii sa prescrie medicamente pe baza istoriei clinice, simptomelor si rezultatelor anterioare ale pacientilor, EI a fost primul program din Statele Unite care a urmarit sa stabileasca principii calauzitoare in medicatia pentru tratarea bolilor mintale.

Criticii programului de examinare a iinatatii mintale ~i ai TMAP-ului sustin ca aceste programe reprezinta inca 0 suma uriasa acordata companiilor farmaceutice.

Multi il citeaza pe Allen Jones, un fost angajat la Biroul Inspectorului General al Pennsylvaniei.

El a fost concediat atunci cand a dezvaluit faptul cii multi dintre functionarii care aveau influenta asupra planului de medicatie din Pennsylvania au primit mita sau au beneficiat de diverse

avantaje din partea

companiilor farmaceutice

care, la randul lor, obtineau beneficii de pe urma includerii In programul de

medicatie a medicamentelor lor.

TMAP prornoveaza si folosirea de medieamente antipsihotice mai noi si mai scumpe. Rezultatele studiilor desfasurate in Statele Unite si In Marea Britanie au aratat ca este mai inteleapta admini-strarea medieamentelor antipsihotice mai vechi si mai bine studiate. Intrat In TMAP, medieamentul olanzapina, un nou medicament antipsihotic atipie produs de Ely Lilly, este preferat In defavoarea unei medicatii mai obisnuite.

Poate eli asta se datoreaza legaturilor pe care Ie are Ely Lilly eu familia Bush - George Bush Senior fiind in trecut membru al consiliului sau de conducere.

Din contributiile politice de 1.600.000 de dolari aduse de Ely Lilly in anul 2000, 82% au fost aeordate Partidului Republican ~i lui George W. Bush. In iunie 2002, George W. Bush I-a numit pe Sidney Taurel, inalt functionar la Ely Lilly, in Consiliul de Seeuritate Interna.

In noiembrie 2004, Congresul a aloeat 20.000.000 de dolari pentru implementarea deseoperirilor facute de Noua Comisie

Exista 0 ingri j orare crescanda ca examinarea sanatatii mintale

,

ar putea fi folosita

pentru a eticheta corespunzator copiii ale carer atitudini, credinte religioase si viziuni politice

sunt in conflict cu doctrina oficiala.

11. Programul de examinare mintala uzurpa drepturile parin~ilor

in aprilie 2002, Presedintele Bush a numit 0 comisie fermata din 22 de membri - the President s New Freedom Commission on Mental Health ("Noua Comisie Libera a Presedintelui pe Probleme de Sanatate Mintalii") - pentru "a identifica politiei care ar putea fi impJementate de guvernul federal, statal §i local, pentru a maximiza utilitatea resurselor existente, imbunatati coordonarea tratamentelor ~i serviciilor si a promova 0 integrare plina de succes in comunitate pentru adultii cu boli mintale serioase ~i pentru copiii cu deranjamente emotionale serioase".

Printre membrii acestei comisii se afla doetori cu speeializare in domeniul siinatatii mentale ~i unul dintre fostii angajati (Robert N. Postlethwait) ai gigantului farmaceutic Ely Lilly and Co.

In iulie 2003, cornisia a publicat rezultatele studiului efectuat. Ei au descoperit ca problemele de sanatate mentala

NEXUS New Times· februarie . martie 2006

17

t i r i c e n z u r a i e

N E X U S

Bancile, agentiile de asigurari, producatorii de medicamente si alte mari ramuri industriale

LIbera pe Problerne de Sanataie Mintala. in program va fi IIlclu:.a 0 cxarnmare obligatorie a Siinaliilii mintale ce se va efectua In scoli. Ron Paul. un mernbru din Texas al

ongresului, a introdus un amendament prin care se va refuza finaniarea exarninarilor obligatorii ale s[lnatalii mintale si se va solicit a instiintarea si consimtarnantul parintilor, Amcndamentul sau a fost re pin de Camera Reprezentantilor, cu 95 de voturi pentru ~i 315 contra.

Paul, medic si membru de durata al AAPS (abrev. pentru American As ociation of Physicians and Surgeons - .Asociajia Americana a Medicilor :;;i Chirurgilor"), averiizeaza ca examinarea san,Hatii mintale ar putea fi folosita pentru a eticheta corespunzator copiii ale carer atitudini, credinte religioase si viziuni politice sunt in conflict cu doctrina oficiala ~i ca beneficiarul major evident de pe urma ace tei legislatii este industria farmaceuticii. AAPS a condarnnat aceasta legislatie, spunand ca ea va conduce la testarea p ihologica obligatorie a fiecarui copil din America fara consirntamantul parinrilor :;;i "va impune 0 presiune :;;i mai coercitiva asupra parintilor pentru a administra medicamente copiilor, cu

efecte colaterale potential

periculoase".

( urse Asheville Globo! Repon. nr. 2 4, 24-30 iume 2004. bttp.l/\\\Vwagmews.org; Tnnh NI!I1'S, 13 scptcmbnc 2004)

12. Armata S.U.A. din Irak angajeaza persoane care au violat drepturile omului

Guvernul american

contracteaza firme private pentru a recruta, angaja :;;i pregati civili pentru a desfasura 0 rnunca facutji de obicei de per onalul annatei. Acesri angajati unt trirnisi pe

posturile libere de gardieni de

inchi oare, politisti militari :;;i

interogatori la bazele rnilitare americane din toata lumea, inclusiv din Irak, Afganistan si Cuba.

Independenti de armata S.U.A., acesti angajati nu sunt sub incidenta legilor militare. Multi dintre recruti sunt cerateni cu

o experienta anterioara de politisti au soldati.

Oricum, 0 parte dintre ei au fost mercenari :;;i soldati care au luptat pentru regimuri represive de pe tot globul, cum ar fi cele din Africa de Sud, Chile :;;i Yugoslavia. Angajati ai unor astfel de firme au fost irnplicati in abuzurile desfasurate asupra prizonierilor de la inchisoarea Abu Ghraib din Irak.

Pentagonul pretinde ca nu mai poate lupta in razboiul irnpotriva terorismului Tara ajutorul contractorilor pri ati. Motivul acestei incapacitati consta in caderea nurnarului trupelor active ale armatei S.U.A. de la 2.100.000 la 1.400.000 dupa terminarea Razboiului Rece. Acea ta obliga companiile ii completeze pozitiile libere cat mai repede posibil.

o con ecinta negativa a acestor angajiiri fiicute in graba este lipsa unui control profund al trecutului olicitantilor. Multi

recruti au fast irnplicati in violarea drepiurilor omului, inclusiv in tortura ~i omueidere.

(Surse: l.aw.com. II m31 2()().1: Mother Jones, noicrnbnc'decembne 2004:

Corporate lIi1Ic/). 7 manic 2005. http» 'wwwcorpwaich orgJ

13. Tarile bogate nu se ridica la inaltimea angajamentelor globale

Patruzeci si cinci de milioane de copii vor muri inutil panii in anul 2015. arata raportul Oxfam intitulat .Saracii pllitcsc pretul esecului tarilor bogate". In cazul \uri lor lumii a treia, dezvoltarea economics este subminata de reguli comerciale incorecte. Lipsite de finantare :;;i ajutor, aceste tiiri nu vor putea sa profite de cornertul global ~i de ocaziile de a inv esti, nici sa protejeze drepturile de baza ale omului.

Prin oferirea a 0.7% din venitul lor national brut, iari bogate precum S.U.A., Germania, Japonia si Marea Britanie ar putea micsora aracia si anula po ara datoriei ce face ea tiirile cu venit scazut a plateasca creditorilor pan a la 0 sura de milioane de dolari arnericani pe zi. in ani i 1960-1965. tiirile bogate au chelruit in medie 0,48% din veniturile lor nationale

insumate pe ajutor ofieial pentru dezvoltare, dar in 2003 suma s-a redus la 0 24%.

Cheltuirea pe ajutor

umanitar a dear 0,7% din venitul national brut al Statelor Unite ar echi ala eu 0 cineime din cheltuielile ale pentru aparare si jumatate din ceea ce cheltuieste pentru subventionarea fermelor.

Statele Unite, eu doar 0,14%, este eel mai putin generos furnizor de ajutor dintre tarile dezvoltate. din punct de vedere al proportiei acordate din enitul national.

Prin cornparatie, orvegia este cea mai generoa a lara, cu 0,92%. S.U.A. cheltuieste

dublu pe razboiul din lrak fata de cat ar costa a-:;;i mareasca ajutorul la 0, 7% si de sase ori mai mult pe programul sau militar,

(Sum: declarajie pentru presa f1icuta de Ox/am, 6 decernbrie 2004; IPS, One World

vor obtine astfel 0 garantie virtuala ca, indiferent de condui ta

pe care 0 vor avea, pedeapsa va fi intotdeauna rezonabila din punet de vedere finaneiar.

18

US, 6 dcccmbnc 2004. http.llus.oncworld.net)

14. Corporatiite ca~tiga de pe urma reformei asupra prejudiciilor - justitia sufera

In 18 februarie 2005, Presedintele Bush a ratificat cea mai rapids reforma in privinta prejudiciilor din ultimul deceniu. Legea, numita Class Action Fairness Act, pune in aplicare 0 reforms care va retrage dreptul oamenilor la acce in alile de judecata ubrninand dreptul constitutional de a avea parte de un proces cu jurati. Aceste reforme micsoreaza protectia consumatorilor si a muncitorilor, respingand procesele 111 cazurile civile, cu exceptia celor intentate de persoanele foarte bogate din societatea noastra. Legea va duce la mutarea multor cazuri civile din tribunalele statale in cele federale intro ineercare de a stopa asa-numitele "cumparari de foruri" de

EXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U 5

s t i r i c e n z u r a t e

Sub 0 comanda integrata nord-americana,

Canada va fi fortata sa adopte doctrina militara preemptiva

a Washingtonului, incluzand si folosirea rachetelor nucleare ca mijloc de autoaparare, rnasura ratificata de Senatul S.U.A. in decembrie 2003.

catre avocatii care cauta state [cu legi] rnai favorabile plangerilor impotriva companiilor.

Ceea ce s-a pierdut in tirnpul disputelor e te faptul ca vor fi afectate procesele initiate de de oameni ce au avut de suferit de pc urma abuzurilor HMO-ului (abrev. pentru Health Maintenance Organization - "Organizatia Pentru Mentinerea Sanatatii"), a violarii drepturilor civile sau a accidentarilor la locul de rnunca.

Acestea sunt cazuri care permit cornpensatii in special atunci cand mai multi oarneni sunt afectati de companiile aflate in goana dupa profit. Criticii pretind ca intentia reala a acestei legi este de a se asigura ca astfel de cazuri sunt rapid ingropate ~i clasate.

Acestei legi ii este atasata 0 sectiune referitoare la prejudicii care va restrange actiunile de grup impotriva companiilor farmaceutice si va pava drumul spre 0 neglijenta medical a crescuta, absolvind de orice vina corporatiile abuzive sau neglijente.

Bancile, agentiile de asigurari, producatorii de medicamente ~i alte mari ram uri industriale vor obtine astfel 0 garantie virtual a ca, indiferent de

conduita pe care 0 vor avea,

pedeapsa va fi intotdeauna rezonabila din punct de

vedere financiar.

(Surse: Dollars and Sense, nr. 252, martie/aprilie 2004, http://www.dollars andsense.org/0304court.btml; Democracy Now', 4 februarie 2005)

15. Planul conservator de incalcare a libertiWi mediilor academice

Russell Jacoby, in articolul The New PC publicat in The Nation, se adreseaza unei noi miscari conservatoare extremiste pentru a aduce

ceea ce ei spun ca ar fi "un

echilibru politic" pentru 0

educatie superioara. Acesti conservatori vad institutia academics drept un cuib al activitatii liberale ce incearca sa indoctrineze tineretul american cu 0 ideologie de stanga; ei citeaza studii care conchid ca profesorii din rnajoritatea universitatilor sunt liberali intr-o proportie coplesitoare. Lor Ie este teama ca acesti profesori liberali abuzeaza de studentii care profeseaza opinii conservatoare si pentru a remedia aceasta ei solicita impunerea de reguli asupra lumii academice pentru a monitoriza exprimarea de teorii si opinii de catre profesori.

in fruntea acestei miscari se afla David Horowitz ~i cainele sau de paza, Students for Academic Freedom (SAF). SAF i~i sfatuieste studentii ca atunci cand intalnesc un "abuz", cum ar fi un material controversat intr-un curs, sa noteze data, ora de clasa si numele profesorului.

Ei sunt sfatuiti si sa faca liste de incidente sau citate, sa obtina marturii si sa depuna plangere. Multe persoane din lumea academics vad toate acestea ca pe un nou McCarthyism - un efort de a scapa de cei care nu subscriu la structura "dominanta" de credinte a natiunii.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

Horowitz sustine de asemenea un ,,Act al Drepturilor Studeniilor". in mod ironic, acest act pretinde ca protejeaza libertatea academics. Jacoby avertizeaza Insa ca libertatile academice extinse asupra studentilor se VOl' transforma rapid intr-un sfarsit al libertatii profesorilor. In viziunea lui Horowitz, studentii vor avea dreptul sa atle toate aspectele tuturor subiectelor. Principiul JU". 4 din proiectullui Horowitz afirma ca program a ~i bibliografia "ar trebui sa reflecte caracterul nesigur si nelinistit al intregii cunoasteri urnane' si sa fumizeze "studentilor surse ~i puncte de vedere diferite atunci cand acest lucru este adecvat". Nu se face totusi precizarea ce inseamna "adecvat" in acest context.

(Sursa: TI,c Nation. 4 aprilie 2005. http://www.thenation.com)

16. Planurile State lor Unite de integrare emisterica

s. U.A. si Canada impartasesc informatii [de securitate] nationala din 1958, de la crearea NORAD-ului (North American Aerospace Defense Command - "Comandamentul Apararii Aerospatiale Nord-American"). Acest acord binational de colaborare in privinta alarmelor si controlului

aerospatial expira in mal 2006.

Pregatind reinnoirea sa, americanii ~i canadienii prop un extinderea integrarii celor doua tari, incluzand ~i

in cadrul

cooperarea programului

"Razboiu}

stelelor", nationala

integrarea trans-

a structurilor

militare de cornanda, a imigrarii, a aplicarii legii si a strangerii ~i impartasirii informatiilor secrete, to ate acestea fiind cuprinse sub noua titulatura NORTHCOM - US Northern Command

(Comandamentul de Nord al State lor Unite).

Jean Chretien, fostul Primrrnmstru canadian a refuzat sa fie de acord cu aderarea

o

Canadei la NORTHCOM. Pentru a se opune deciziei sale,

acest "corp militar de tranzrtie iluzorie" (adica NORADINORTHCOM) a constituit 0 autoritate militara interimara in decembrie 2002, numita Grupul de Planificare Bi-nationala (BPG - Bi-national Planning Group). Structura de cornanda este compleet integrata intre NORAD, NORTHCOM ~i BPG. BPG nu trebuie sa raspunda nici in fata Congresului S.U.A., nici a Casei Canadiene a Poporului. BPG este de asemenea programat sa expire in mai 2006 - de aici efortul de a deterrnina Canada sa se alature NORTHCOM-ul.

Jurisdictia NORTHCOM-ului, dupa cum a fost conturata de Ministerul Apararii S.U.A., include Canada, Mexicul, parti din Caraibe, ape din vecinatatea tiirmurilor Oceanului Atlantic ~i ale Oceanului Pacific, pana la 800 de km de coastele Mexicului, Statelor Unite, Canadei si de zona canadiana a Oceanului Arctic.

Prin NORTHCOM, structurile de cornanda militara ale Canadei ar fi subordonate celor ale Pentagonului ~i

19

s t i r i c e n z u r a t c

N E X U S

Ministerului Apararii S.U.A. in decembrie 2001, guvernul canadian a ajuns la un acord cu !;> ful ecuritatii Nationale, Tom Ridge. aeord intitulat Canada-US Smart Border Declaration. care permite ca informariile confidcntiale despre cetatenii ~i rezidentii canadieni sa fie tran mise Ministerului Securitatii Nationale S.U.A.

BPG este interimatul rnilitar pentru NORTHCOM. ° parte a agendei BPG-ului este reprezentata de Planul de Asistenta Civila (Civil Assistance Plan - AP). care p[JJ1~a militarizarea aplicarii legii civile si a functiilor judiciare atat in S.U.A. cat ~i in Canada. Cornandantii militari "vor furniza asistenta militara bilaterala auroritatilor civile". Armata Statelor Unite va avea jurisdictie asupra teritoriului canadian de la un tarm la celalalt, intinzandu-se de la St. Laurence Valley piina la Insula Parry in Oceanul Arctic.

Se pare cii unii lideri canadieni sprijina acest program in totalitate. In vara anului 2004 Canada a fost de acord cu un arnendament al tratatului NORAD ce permite programului de aparare de rachete balistice cu baza in Colorado, S.U.A., accesul la datele fumizate de satelitii si radarele canadiene" Acest centru de operatiuni va control a cele 40 de rachete de interceptare planificate pentru Alaska, California precum si pentru oceane.

In 22 februarie 2005 la summitul ATO de la Bruxelles

. ,

Paul Martin. Primul Ministru canadian, a declarat ca poporul sau nu va participa la controversatul program Missile Defense Shield ("Scutul de Aparare Jmpotriva Rachetelor"). Contrazicand acest mesaj, Ambasadorul Canadei in S. LJ.A. (si fost membru al consiliului de conduce;e al Grupului Carlyle) Frank McKenna, a spus: .Acurn facem parte din acest program."

Pe 2 august 2004, Aviatia Militara a Statelor Unite a prezenrat Tara pre a mult tam-tam 0 noua doctrina, numita "Opera\iunile impotriva Atacurilor Spatiale", intre timp, personal militar canadian este implicat in jocurile americane de razboi spatial desfasurate pe scara mare, destinate pregatirii luptei pe orbite circumterestre.

Sub 0 cornanda integrata nordamericana, Canada va fi fort at a sa adopte

doctrina militara preempti va a Washingtonului, incluzand si folosirea rachetelor nucleare ca mijloc de autoaparare, masura ratificata de Senatul S.U.A. in decembrie 2003.

Negocieri bilaterale similare se poarta cu Mexicul, Armata americana ar putea exercita un control strategic asupra spatiului aerian ~i terestru, precum ~i asupra apelor teritoriale din Peninsula Yucatan din partea de sud a Mexicului pan a in teritoriile arctice ale Canadei, ceea ce reprezinta 12% din suprafata de pamant a globului.

Militarizarea Americii de Sud prin Andean Preference Act si printr-un protocol de cooperare militara semnat de 27 de tari ale Americii de Nord. Americii de Sud ~i Americii Centrale (asa-numita Declaratie de la Manaus) este 0 parte a

20

unui proces de integrate emisferica (v. stirea eu nr. 17 din artieolul acesta).

(Surse: Centre /111' Research 011 Glohalization, 23 noiernbne 2004. hllp:II\\'\V\\.globalr~~~;lrch.ca: Canadian Dimension Magazine. ianuane/februarie ~005. hup., '" \\" canaduuuhmcnsion.corn/)

17. State Ie Unite ale Americii utilizeaza bazele mi litare din America de Sud pentru a-~i extinde controlul asupra regiunii

Statele Unite are 0 baza militara in Manta Ecuador - una dintre cele trei baze milit~re amplasate in America Latina. GuvemuJ S.U.A sustine ca se afla acolo pentru a ajuta cetatenii din Manta, dar intr-un articol din Bulletin of the Atomic Scientists, Michael flynn precizeaza ca multi oameni au 0 cu totul alta opinie.

Potri it lui Miguel Moran liderul unui grup numit .Movimiento Tohalli" care este impotriva bazei militare din Manta:

"Manta e te parte a unei largi strategii imperialiste americane ce are seopul de a exploata resursele naturale ale continentului, de a reprima miscarile nationaliste si in final de a invada lara vecina Columbia."

flynn relareaza ca baza rnilitara din Ecuador este 0 "parte integral a a strategiei Statelor Unite impotriva revoltei din Columbia - ~i 0 potentiala locatie pentru implicarea directs a americanilor in conflictul de acolo. Mai adauga cii .Ecuadorienii se tern ca Statele Unite pot produce un conflict in tara lor".

Flynn continua prin a spune ea "baza se afla in mijlocul unei controverse in ceea ce priveste efortul Statelor Unite de a bloca emigrarea masiva dinspre Ecuador [catre Statele Unite]".

.Activitatile bazei Statelor Unite vor fi limitate la supravegherea zborurilor ilegale cu narcotice", conform unui contract de conce iune pe 0 perioada de 10 ani intre Ecuador si Statele Unite. Cetatenii ecuadorieni nu sunt rnulturniti nici de acest contract nici de modul in care americanii au abuzat de el.

I

v

~~~~~

CONTROLULUI

MINTII

If (j rj [1 0

If (_J IJ C1 0 () Cl () ClO [l Cl G 0 L) !J [I 1_1 C Cl t) I) t7 I) ()

!J I) fg] t) t?

-r~

_ _[.-., ,1 ,.., .5 r::: Ministerul

Ministerul MEDIULUI

COMERTVLUI C:=:--._. .:.:....:.: _'1'

t 0 (.-- . __ -=-:r

l_.- - - :-j L_ ---- - _-j ,----=-::.]

~----,~""l

( Poate eo acest J

guvern este .

- draconic,

_U 0 dar eel PUtin ~te cinstit

Tunes· februarie - martie 2006

N E X U 5

s t i ri cenzurate

Flynn precizeaza ca Statele Unite intervine in Columbia prin intermediul organizatiilor si corporatiilor particulare. Majoritatea operatiunilor rnilitare si de raspandire a agentilor chimici sunt contractate de firme particulare ~i de armate clandestine. Conform unui articol de Soharn Sharma i Surindcr Komarin din Z Magazine, In 2003 Departamentul de Stat al S.U.A. precizeaza ca "s-au contractat saptesprezece companii particulare care l~i desfasoara activitatea In Columbia si care au prim it initial 3,5 milioane $".

Unul dintre acesri contractanti particulari americani, DYIICorp, conduce baza militara din Manta.

Flynn sustine ca .xlecizia Pentagonului de a incredinta companiei DynCorp (0 companie pe care latino-arnericanii au asociat-o cu activitatile Statelor Unite In Columbia) contractu1 pentru administrarea bazei a intarit temerile cu privire la alte planuri pe care State1e Unite Ie avea pe Hinga operatiunile impotriva traficului cu droguri.

Mai mult, Sharma si Kumarin sustin ca D)'IlCOIp a fost recornpensata cu "un contract de 600 milioane $ pentru a raspandi In aer agenti chimici in vederea eliminarii culturilor de cocaina care contamineazii

culturile de porurnb, yucca si

banane - hrana principala a

.populatiei; drept urmare,

copiii si adultii sufera de

afacerilor de acoperire, pentru a proteja investitiile pe termen lung prin vanzari in terrnen scurt. Vanzarea tara acoperire este vanzarea unor actiuni care sunt imprumutate nu detinute, este un exemplu de afaceri de acoperire - 0 categorie de practici ale carer abuzuri au rarnas In mintea multor oameni ca un factor semnificativ de la Caderea Bursei de Valori din J 929.

"Vanzarile tara acoperire" reprezinta un abuz ilegaJ aJ vanzarilor pe tennen SCUtt unde investitorii vand rapid actiuni pe care nu au intentia sau abilitatea de a Ie acoperi. Cand acest lucru se intampla vanzarile tara acoperire reduc valoarea actiunilor unei companii prin Jansarea mai multor actiuni pe piata decat poate acoperi acea companie din veniturile sale. Cornpaniile, actionarii lor si intreaga economie au de suferit din punct de vedere financiar din cauza vanzarilor tara acoperire. deoarece reduc banii disponibili pentru dezvoltarea econornica.

lnvestitorii afectati sau ingrijorati de vanzarile rara acoperire organizate au reclamat si au cercetat conditiile In care a avut loc scandalul "Stockgate". Ceea ce au descoperit nu era niei pe departe 0 erie de abuzuri extravagante, demne

de remarcat, ale investitorilor particulari si profesionisti ci un exemplu de neglijenta din partea autoritatilor care au

permis ca abuzul sa e extinda lara efectuarea unor verificari.

In timp ce investitorii au pierdut sute de miliarde de dolari din conturile de economii, firmeJe de pe Wall Street responsabile de acest abuz au primit amenzi nesemnificative care nu au afectat valoarea fondului de capital. Unii dintre directori

au primit mariri de salariu in timp ce erau neglijenti ~i comiteau fraude!

(Surse: Financial Wire,. Seriile Stockgate Today, 20 sepiembrie 200'1 ~i 7 aprilie 2005; San Antonio Express-News, 2 mariie 2005, TheMotleyFool.colII, 30 martie 2005)

urticarie.

Chimicalele

baza

Orfani de numai trei luni au fost folositi ca subiecti

, ,

erbicidului Roundup sunt raspandite In Ecuador intr-un mod care este ilegal 111 Statele Unite.

Conform Raportului

NACLA (North American Congress 011 Latin America - "Congresul Nord-American privind America Latina") pe

noiembrie/decembrie 2004,

Pentagonul a inceput in 2004

instal area a trei centre

provizorii de logistica (acum

aflate In constructie) In provinciile Guayas, Azuay si Sucumbios, iar in prezent militarizeaza politi a ecuadoriana, care participa la programe de instruire antiterorista organizate de FBI.

(Surse: Bulletin of the Atomic Scientists, ianuarie/februarie 2005, http://www.thebulletin.org; Z Net, 29 decembrie 2004, http://www.zrnag.org; NACLA Report on the Americas, noiembrie/decembrie 2004, http://www.nacla.org)

pentru experimente ce vizau testarea toxicitatii unor medicamente

,

impotriva maladiei SIDA,

la Centrul pentru Ingrijirea Copiilor din New York

18. Fraudele cu actiuni ar putea slabt economia S.U.A.

Nepasarea agentiilor guvemamentale ~i a presei a devenit ingrijoratoare, provocand un scandal mare, necunoscut in afara comunitatii financiare, ruinand micile afaceri si investitorii ~i avand un efect negativ asupra economiei.

Scandalul, numit Stockgate de Financial Wire, implica abuzul de "vanzari lara acoperire". Opus abordarii traditionale a investitiilor un de actiunile sunt cercetate si cumparate In ideea ca valoarea lor va creste pe term en "lung", investitiile pe termen "scurt" mizeaza pe scaderea valorii actiunilor. Vanzarea actiunilor fara acoperire este riscanta si, de obicei, nu este recomandata dedit in cazul speculatiilor sau

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

19. Serviciile de lngrijire pentru cop Hi bolnavi de SIDA ~i experimentele cu vaccinuri

Orfani de numai trei luni au fost folositi ca subiecti pentru experimente cu medicamente irnpotriva maladiei SIDA la Centrul pentru Ingrijirea Copiilor din New York. Centrul, condus de Asociatia Catolica de Caritate, este specializat in tratarea suferinzilor de HlV, iar testele cu medicamente au fost efectuate pe copii care au acest virus sau ale carer marne au fost depistate cu HIY.

Departamentul Sanatatii din New York a primit reclamatii conform carora peste 100 de copii au fost supusi la 36 de experimente la Centrul de lngrijire. Majoritatea acestor experimente au fost sponsorizate de institutii federale, cum ar fi lnstitutul National de Alergii si Boli Contagioase. Documente obtinute de UK Observer au dezvaluit implicarea giganrul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline Inca din 1995 in eel putin patru experimente desfasurate la Centrul pentru

21

s t i r i c c n z u r a t e

N E X U S

ingrijlrea 'opilului, unde au fost folositi copii de culoare si hispamci. Au fost efectuate mai multe cxperimente pentru a testa toxicitatea medicarnentelor impotriva maladiei SIDA. in cadrul unui asernenea experiment copii de patru ani au primit un cocktai I ce continea 0 supradoza de sapte medicarnente; un alt test a fost efectuat pentru a se observa reactia unor copii de sase luni la 0 doza dubla de vaecin impotriva rujeolei. Alte studii au condus chiar si la testarea Z1 pe copii. care poate avea efecte ecundare periculoase, de a. emenea testarea longevitatii medicamentelor antibacteriene pc copii de sase luni. GlaxoSmith Kline a folosit copiii pcntru "a obtine informatii farmacocinetice, despre toleranta si siguranta" medicamentelor impotriva herpesului.

Experimentele de la Centrul pentru Ingrijirc~ Copilului au fost conduse de medici de la Centrul Medical al Universitatii Columbia. Purtatorul de cuvant al univer itatii a declarat ca nu s-a mai efectuat nici un experiment la Centrul pentru 1ngrijirea Copilului inca din 2000. iar Adrninistratia Serviciilor pentru Copii a consimtit la utilizarea copiilor drept subiecti. Con imtarnantul s-a bazat pe deciziile unei comisii alcaruite din doctori ~i avocati care au deci daca beneficiile ulterioare compensau riscul experirnentelor cu medicamente pe copii (era neclar la ce fel de "beneficii" se rcfereau).

Cu toate ca GlaxoSmithKline a recunoscut irnplicarea sa in aceste experimente, se neaga orice ilegalitate.

Ace te experimente de la Centrul pentru ingrijirea Copilului din New York au fost parte dintr-o serie de experimente cu medicamente impotriva HIV ~i SIDA. care s-al:l efectuat in eel putin sapte state pe copii bolnavi. Unii dintre copii au murit in timpul experimentelor. Totusi oficialii guvernarnentali nu au gasit nici 0 dovada eli moartea ace tora are legatura directa cu aceste experimente.

(Surse: Ih« Observer; UK. 4 aprilie 20o.t: Democracy .VOIl!. :!2 decernbrie 200 .. 1. http:/""w\\.democrac)now.org)

20. Procesul indienilor americani pentru compensatia resurselor

Dupa mai bine de doua secole, indienii americani sunt inca lnselati de guvemul ~i corporatiile Statelor Unite. Din 1950 companiile petroliere din Montezuma Creek, Utah, care se afla in Rezervatia Navajo, au oferit cornpensatii nesemnificati e indienilor americani pentru dreptul la resursele naturale ale acestora.

Curtea de Apel I-a numit ca anchetator pe Alan Balaran. care a descoperit ca americanii care nu erau indieni, din aceeasi regiune, au primit despagubiri de 20 de ori mai mari decat indienii americani de pe rezervatie. Descoperirile sale demonstreaza ca guvemu! datoreaza despagubiri indienilor americani in va!oare de 137,5 miliarde $, Problema neacordarii de catre guvem a despagubirilor indienilor americani datcaza din 1887, de la Dawes Act. Acest act a creat de-a lungul anilor un fond de obligatii pentru indienii americani, dar, din 1950, guvemul a administrat gresit veniturile din petrol, cherestea si exploatarea minereurilor de pe teritoriile triburilor.

Potrivit lui Elouise Cobell, 0 membra a tribului Blackfeet, multi indieni americani depind de ace te compen alii pentru cele mai irnple necesitati. Populatia avajo are peste 140.000 mernbri ~i este eel mai mare trib din tara. Este ~i unul

22

dintre eel mai sarace. Mai mult de 40% din membrii sai traiesc in saracie, in limp ce \ enitul rnediu anual pe familie esie de 20.000 ,mai putin de jumatate din venitul mediu national.

in 1994, Congresul a sernnat Actul de Relorrna mericanoIndian. Acesta obliga Mmisterulul de Interne sa justifice totii banii dill fondul de obligaiii ~i sa finalizeze procesul inceput. Cazul Individual Indian Monies, cunoscut si sub numele de "Cobell versu orion", inregistrat In 1996, este eel mai mare proce de acest gen intentat guvernului federal.

Elouise Cobell e afla in mijlocul unui proces care implies mai bine de 100 de ani de beneficii din arendarea pamanturilor indienilor arnericani de catre guvern, pa trate ,.pe incredere" pentru exploatarea de minereuri, petrol si gaze. lnculpatul in cazul Cobell \ ersus Norton este Ministrul de Interne Gale Norton. Aceasta este 0 ursa de nemultumire pentru judecatorul federal Royce C. Lamberth datorita ignorarii ordinelor sale de a da explicatii In legatura cu fondul. Lamberth a declarat ca nu a azut 0 incompetents mai mare decal cea de care a dat dovada Ministerul de J nteme In administrarea banilor si In modul de prezentare In fata Curtii.

La inceputul anului 2001, Alan Balaran a facut 0 vizita surpriza la arhiva guvernului. Acolo a gasit documente provenite dintr-un aparat de taiat hartie care contineau informatii de pre banii folo iti din fondul de obligatii. Biroul de Afaceri Indiene, care apartine de Ministerul de Interne, a declarat ca a. tfel de documente erau distruse In fiecare zi.

Judecatorul Lamberth a ordonat guvemului ii intocmeasca pan a in 6 ianuarie 200 un raport cu toate cheltuielile efectuate.

(Surse: Liplfngn;ine, lama 200.t: Newsfrom Indian COlllllry. R rnariie 2004)

21. Proiectele de imigrare favorizeaza afacerile, nu oamenii

Dernocratii si republicanii din guvemul Statelor Unite au depus eforturi pentru inchiderea granitelor cu Mexicul prin sporirea bariere!or care impiedica irnigrantii "ilegali" a circule din pre ~i catre 1exic si crearea in schimb a unui program de lucru eu lirnita de timp pentru sedere. Remini centa a fo tului program bracero, tatutul de "muncitor-oaspete" a reaparut ca nume preferat pentru cetatenii mexicani care muncese in S.U.A.

Organizatia conducatoare din spatele Iegislatiei pentru muncitorii oaspeti este Essential Worker immigration Coalition (EWIC - "Coalitia pentru Imigrarea Muncitorilor"), infiintata in 1999 in timp ce Bill Clinton era inca presedinte, Gruparea s-a dezvoltat rapid si a indus 36 dintre cele mai putemice asociatii de muncitori din lara eonduse de Camera de Comert a Statelor Unite. Din ea fac parte A ociatia Nationala a Farmaciilor (care include Wal-Mart-ul), Asociatia Americana pentru Ingrijirea Saniita!ii, Asociatia Americana a Hotelurilor ~i Pen iunilor, Consiliul National a1 Lanturilor de Restaurante, Asociatia Nationals a Restaurantelor si Federatia Nationals de Cornert. Fiecare dintre ace te asociatii reprezinta muncitori care depind de un loc de muncii eu salariu minim sau aproape tara beneficii.

Edward Kennedy (democrat) i John 1eCain (republican) sustin un proiect de lege bipartit care \'8 indica destinatia unui muncitor-oaspete pe 0 peri da de trei ani. Aproximati

runes . februarie - martie 2006

N E X U S

s t i r i cenzurate

Au aparut mii de documente care sustin diferite progrese in nanotehnologie,

dar mai putin de 50 prezentau modul in care nanoparticulele proiectate vor afecta oamenii si

rnediul inconjurator.

jumatate de milion de muncitori vor fi con iderari eligibili dad vor f sponsorizati de firme americane si dad vor plati 500S americani. Din cauza genului de rnunca oferit In acest program. majonrarea muncitoriJor oaspeti or castiga eu putin peste salariu minim pe economie. Acest program nu oferii beneficii ~i nici asigurari de sanatate. Pretul de 2.000 S fixat de guvern pentru poreniialii muncitori oaspeti neinvitati poate detennina peste 10 milioane de muncitori neinformaii sa nu se implice. In Congre nu au avut loc discutii serioase despre situatia muncitorilor neinformati, deoarece corporatiile Statelor Unite vor profita in continuare de fortele de munca ieftine din exteriorul sau interiorul granitelor S.U.A.

Aceasta propunere pennite irnigrantilor harnici ~i buni platnici sa. devinii parte legitirna a economiei Statelor Unite. dar ii impiedica sa se bucure de democratie - categorizandu-i ca subclasa a societatii.

(Sursc: lnterhcmispheric Resource Center. 16 noiembrie 2004: lI'clshinglOll Free Press. noiernbrie/decembrie 2004: Motherlones.com, II noiembrie :!004).

22. Efectele nanotehnologiei asupra sanata~ii necesita 0 cercetare amanuntita

,

anotehnologia evolueaza rapid, dar se fac purine cercetari pentru a demonstra

dad moleculele nanodimensionate sunt benefice pentru oameni si mediul inconjurator.

Nanotehnologia utilizeazii molecule care virtual sunt imposibil de vazut: 0 celula din sange are 0 diametru de 7.000 nanometri.

In 2004 guvemul Statelor Unite a cheltuit aproape I miliard $ pentru cercetarea si dezvoltarea nanotehnologiei.

Totusi, din aceasta suma s-a

cheltuit numai un procent

pentru evaluarea riscurilor, in

ciuda faptului ca nanotehnologia poate dauna oamenilor ~i mediului inconjurator. Moleculele nano-dimensionate pot dauna sau distruge moleculele din pielea umaria si bacteriile valoroase din apa. Cornplicatiile uriase ale nanotehnologiei constituie motivul pentru care se investesc putini bani in evaluarea riscurilor: se estimeaza cii intr-un deceniu valoarea nanotehnologiei pe piata va ajunge la 1 trilion $. Au aparut mii de documente care sustin diferite progrese In nanotehnologie, dar mai putin de 50 prezentau modul In care nanoparticulele proiectate vor afecta oamenii si mediul inconjurator. Studiile efectuate nu prezinta 0 imagine prea buna a nanotehnologiei.

In primiivara anului 2004, dr. Eva Oberdorster, cercetator la Universitatea Duke, a fost pe prima pagina in ziare pentru stirea despre 0 nanoparticula mult laudata, denumita "fullerena" dupa nurnele inventatorului R. Buckminister Fuller. Particula de fullerena este cornpusa din 60 de atomi de carbon, uniti precurn 0 minge moleculara de fotbal. Dr. Oberdorster a pus solutie de fullerena intr-un vas ce continea

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

mai multi bibani, iar mai tarziu a exarninat diferite organe ale pestilor, Ea a gasit urme de oxidanti care au distrus portiuni din creier si a pre upus ca nanoparticulele au timulat crearea radicalilor liberi - componente foarte reactive ce pot provoca distrugerea celulelor. Experimentul dr.-ului Oberdorster precum si altele demon treazii ca particulele de dimensiuni nanometrice pot patrunde printre barierele din sange, avansand catre celulele nervoase din creier.

Un studiu al Universitatii Carolinei de Nord a evidentiat ca perceptia umana asupra nanotehnologiei este inca pozitiva. A~a cum s-a intamplat in trecut cu tehnologiile 110i, acest optimism se poate transforma in acuzatii ~i procese civile daca efectele secundare vor cantari mai mult dec at beneficiile.

(Sursa: Chronicle ".lHigher Education. 10 septernbrie 20(4)

23. Situatia copiilor palestinieni aflati in prizonierat in Israel

Dupa cum precizeaza Cathrine Cook Adah Kay si Adam Hanieh in Left Tum, aproximativ 350 de copii pale tinieni cu varsta cuprinsa Intre 12 ~i 18 ani sunt tinuti prizonieri in 1 rael. Pe te 2.000 de copii au fost are tali de la inceputul celei de-a doua . .lntifade", 0 revolta pale tiniana impotriv a

ocupatiei i raeliene. Acest numar corespunde cu eel care a fost dezvaluit In 2004 intrun raport al organizatiei

pentru drepturile omului

Defense for Children international (DCI), care adauga eli alti 170 de copii sunt tin uti in centre militare de detentie.

Analizand marturiile a sute

de copii retinuti, Cook ~i ceilalti colaboratori ai sai au gasit un tipar in experienta copiilor din timpul arestului, interogarea, sentinta ~i

conditiile de detentie. Acest tipar al abuzurilor nu reprezinta numai rautatile catorva soldati, ci dezvaluie un obicei des practicat.

Descriind comportamentul soldatilor si al politistilor, copii intervievati au declarat ea acesta se caracteriza prin violente si amenintari fizice si psihologice, actiuni ce se petreceau adesea in toiul noptii.

Conform raportului DCI: "in multe regiuni ale lsraelului nu se respecta standardele impuse de regulile minime [ale Conventiei Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului] ... in teritorii, situatia este mai grava."

(Surse: Left Turn, 19 august 2004, hnp:llwww.1efttum.org; Defense for Children lntemational, hnp:/lwww.dci-pal.org)

24. Indigeni etiopieni, victime ale guvernului ~i corporatiilor aflate in goana dupa resurse

Potrivit lui Keith Harmon Snow (ww.4report.com), doua organizatii cu sediul central in Statele Unite: Genocide Watch ~i Survivors' Rights International, dupa ce au realizat

23

s t r r i c e n z u r a t e

N E X U 5

Etiopia este eel mai recent aliat al Statelor Unite

In .Razboiul Impotriva Terorii" care lsi intoarce spatele propriilor populatii indigene.

exarmnari la fata locului in ianuarie, au finalizat In 25 februarie 2004 un raport concludent. Acesta aduce dovezi COni0n11 carora soldati ai Frontului Revolutionar tie Aparare (EPRDF) ~i militia Highlander din tcritoriilc criopicne Anuak all uei. mii de civili din zona. Majoritatea soldaiilor din miliiie provin din populatiile Tigray ~i rnhara care in 1974 au revenit pe tcritori ile populatiei Anuak ~I unt inrr-o lupta continua pentru alungarea ace tora. oldatii din EPRDF ~i din militia Highlander au initiat deliberat a erie de masacre. represiuni si viol uri in rna a a upra minoritatii Anuak.

Etiopia e te eel mai recent aliat al tatelor Unite ill

.Razboiul impotriva Terorii" care 1\ i intoarce sparele propriilor populatii indigene. Teriioriul Anuak este 0 zona ravnita de marile corporatii penrru rezervele sale tie petrol si auf. Potrivit unor surse din cadrul populatiei Anuak, con tituite din oponenti ai regimului, planurile EPROF de a procllra petrol din GambeIIa, au fost dezvaluite intr-o intalnire la nivel inalt a Cabinetului de Ministri, in Addis Abeba (capitala Etiopiei) In septembrie 2003. Primul Ministru. Mele Zenawi. a prezidat intalnirea in cadrul careia s-a

discutat deschi. despre

alungarea populatiei Anuak.

Uciderea a opt functionari ai Organizatiei Natiunilor Unite ~i ai Etiopiei al carer

autovehicul a cazut prada unei ambu cade pe 13 decembrie 2003 a rnarcat inceputul unei operatiuni militare coordonata pentru eliminarea sistematica a populatiei Anuak. In 4 noiembrie 2004, eel putin J .500 sau chiar 2.500 civili Anuak au fo t ucisi in lupta. Intelectuali, lideri, studenti si

alte clase ociale educate au

fost vizate intentionat. Sute de

oameni nu au fo t inclusi In

aceasta statistics si multi altii

au "dispiirut" In mod

misterios.

In august 2003, Statele Unite a alocat 2 de milioane de dolari pentru imbunatatirea cornertului international cu Etiopia. La inceputul lunii iulie 2003, Pentagon s Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) a [inut un curs de instruire pentru soldati ai armatei etiopiene la baza din Hurso, la nord-ve t de Dire Dawa.

Divizia a J O-a din Armata de Munte a Statelor Unite a finalizat de curand un program cu durata de trei luni de instruire a unei divizii a armatei etiopiene impotriva atacurilor teroriste. Operatiunile sunt coordonate de baza regionala a CJTF-HOA din Djibouti, unde filiala KBR, Halliburton, este principalul contractant.

In 2000, compania Sicor Inc., cu sediul In Texas, a incheiat cu Etiopia un acord, pe surna de 1,4 miliarde $, pentru exploatarea re ur elor de petrol ~i gaz din sud-estul Bazinului Ogaden. Hunt Oil Company din Dalla , Texa , este de asemenea implicata In Bazinul Ogaden prin intermediul unei filiale aflate In Etiopia. Presedintele companiei Hunt Oil, Ray

24

L. Hunt, cstc si director al companici Halliburton.

[Sursa. "orld iraI' 4 Report. nr 97, dm apuhe

hllp:J\\ II \\. \\ \\ -lreport .com.97.hlmll

.::!oo~.

25. Departamentul Securitatii Nationale este predestinat sa esueze

Departamentul ecuritatii Nationale (DH ) a fost etiehetat drept linia principals de aparare a Amcricii irnpotriva terorismului, dar esie slab finantat, distrus de diferite intcrese ignorat de asa Alba si a fast condarnnat la ob curitate birocratica.

Dezvaluit la 1 martie 2003, DHS a fost adoptat ca un raspuns indraznet al Adrninistratiei Bush la noile arnenintari lnfrunt.ate de Am~rica in lumea terorismului global de d~pa Razboiul Reee. In prezent este format din 22 de agentii federale care in trecut erau separate ~i carora Ii se subordoneaza 186.200 angajati. Operariunile sale sunt finantate dintr-un buget de aproape 27 miliarde $ americani.

In Stat Ie Unite exists 15.000 de complexuri industriale care

produc substante chimice toxice. Conform Agentiei pentru Protectia Mediului (EPA), aproximativ 100 dintre aeestea pot pune in peri col pana la un milion de vieti din cauza nocivitatii norilor de arnoniu, disulfurii de carbon

sau c1or, care pot fi raspandite asupra regiunilor dens populate in urma unui atae terorist.

Dupa 1 J seprernbrie, a crescut nivelul de securitate la toate instalatiile chimiee din Statele Unite. Democratii au inaintat un proiect de lege cu

pnvire la securitatea substantelor chi mice pentru eodificarea parametrilor de siguranta, asigurarea transportului de materiale

toxice §i prevenirea accidentelor. Dar republicanii I-au impiedicat dupa ce companiile petroliere au investit milioane d~ dolari in eampanii irnpotriva acestui proiect de lege.

In Mother Jones. Matthew Brzezinski afirmfi ca Presedintele Bush nu acorda prea rnulta importanta rapoartelor despre siguranta nation ala. Cheltuielile pentru seeuritate au crescut numai eu 4% din )) septembrie, iar aceasta crestere a avut loe pentru acoperirea programelor de asigurare scumpe. Exists multe combinate chimice care nu au gard de protectie, camere de supraveghere sau paznici. El dezvaluie sumele necesare pentru a asigura siguranta cetatenilor S.U.A. ~i Ie compara (intr-un mod nefavorabil) cu surnele cheltuite in lrak, in aceeasi perioada.

La trei ani dupa evenimentele din 11 septembrie, aproape oricine poate patrunde in mii de combinate chimice din State1e Unite. Daca 0 fabrics cheltuieste multi bani pentru imbunatatirea securitatii produsele acesteia nu pot concura eu ace lea din fabrici care nu cheltuie c nimic pentru securitate. Numai legislatia poate e hilibra aceasta problema.

(Sursa: Mother Jones, septembrie brie 2 . hnp:iI\V\Vw.molhe~onescom)

E US Ni Tunes· februarie • martie 2006

-

RAZBOIUL

SECRET

ALMARII

BRITANII

"

IN

ANTARCTICA

Partea 3 din 3

Misterul din Antarctica

se adanceste pe masura ce ies

la iveala mai multe detalii despre expeditiile norvegiene, germane, englezesti si americane din anii '30 si despre exploziile nuc1eare care au avut loc deasupra teritoriului Queen Maud in anii- '50.

de James Robert ©200S

Email: james-robert@hotmail.co.uk

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

~i-a ratat Marea Britanie sensa In Norvegia?

Iata-ne aici III Norvegia, neinfrdnti, la [el de puternici ca inainte. Nici 1111 inamic 1111 a indrdznit sa ne atace. insa suntem si 170i nevoiti sa ne supunem voiruei inamicului pentru a servi cauza Gennaniei. Speram cii de acum inainte VOI/1 avea de-a lace cu oameni care respecta onoarea militarului.

- Gcneralul Bohme, Comandant Suprem al fortelor arrnate germane din Norvegia, 7 mai 1945.

MOliVUI principal pentru care Germania era interesata de Norvegia consta in faprul ca tarmul acesteia ar fi reprezentat locatia excelenta pentru

bazele germane de submarine. Un alt motiv ar fi ca Gerrnania trebuia sa asigure transportul de minereu de fier din Suedia, iar centrala hidroelectrica Vernok, care producea oxid de deuteriu (apa grea) avea 0 irnportanta deosebita pentru cercetarea atornica, domeniu In care Gerrnania era incontestabil nurnarul unu In lume. Au existat totusi si alte motive care l-au facut pe Hitler sa-si revizuiasca ~i chiar sa-si schimbe pozitia cu privire la mentinerea neutralitatii Norvegiei.

In 14 ianuarie 1939, Norvegia si-a exprimat oficial intentia de a revendica terenul Queen Maud din Antartica, moti ala fiind de descoperirile facute de Germania in zona respective. Norvegia a esuat In incercarea de a evita un conflict cu Germania pentru teritoriul respectiv si astfel a inceput 0 criza politics ce s-a soldat cu 0 invazie. Expeditia Deutsche Antarktische, folosind hartile intocmite de catre norvegieni, ave a sa descopere ca acestia au omis zonele de uscat, redescoperite apoi In 20 ianuarie 1939. Norvegienii, ca si britanicii de altfel, stiau de existenta zonelor lara gheata, Insa le-au omis intentionat de pe hartile lor pentru a evita revendicarile din partea celorlalte tari precum si crizele diplomatice inerente acestor revendicari.

Cand gennanii au raportat existenta zonelor lara gheata Ii sa ordonat sa revendice intreaga zona in numele Germaniei naziste si sa amplaseze In teritoriu steaguri cu svastica pentru a exprima intentia acesteia de a obtine suveranitatea, lucru, sperau nazistii, suficient pentru oficializarea revendicarii. Germaniei si implicit lui Hitler nu Ie pasa prea mult de ceea ce ar putea crede celelalte tari: ocupasera deja Austria si Cehoslovacia, iar Antarctica urma sa devina 0 extensie a celui de-al treilea Reich. Norvegia a protestat vehement impotriva acestei revendicari precum ~i impotriva schimbarii numelui teritoriului Queen Maud In Neuschwabenland, Insa in conditiile In care natiunile europene erau in prag de razboi, iar atentia era indreptata inspre Polonia, problema din Antarctica a fost in curand uitatii.

Cand In cele din urma a izbucnit razboiul, in septembrie 1939, majoritatea cuceririlor sau a eventualelor cuceriri ale Germaniei s-au declarat neutre, iar Norvegia nu a facut exceptie. Hitler dorea ca Norvegia sa-si pastreze neutralitatea insa cabinetul sau de razboi, in care a avut incredere deplina pana in momentul in care situatia a devenit defavorabila Germaniei, I-a convins ca ar fi mai bine ca Norvegia sa nu-si pastreze pozitia de neutralitate.

In 20 februarie 1940 Hitler i-a ordonat generalului von Falkenhorst sa conduca 0 expeditie in Norvegia. "Am fost informat ca englezii intentioneaza sa debarce acolo [In Norvegia] ~i am de gand sa ajung acolo inaintea lor", a afirmat Hitler.32

25

e n i g m c l e i s t o r i c i

N E X U S

eville hamberlain. prim-rnirustrul britanic a declarat cu ernfaza. atunci cand a anuntat debarcarea fortelor Marii Briranii III Norvegia, ca Hitler .. a ratat oeazia"33. Accst gest nccugciat l-a costat prabusirea guvcrnului, dernisia din functie si distrugcrca rcputatiei. Mai mult, prin angajarea trupelor in Norvcgia, Chamberlain i-a facut jocul lui Hitler si al Cabinctului de Razboi al aeestuia. Puicm pune torusi ca misiunca Marii Britanii a fost un fin co?

Operatia Weserubung a fost lansata de catrc Germania in aprilic 1940, iar Norvegia a fo I in adara (Dancmarca a fost si en in adata in aceeasi zi). Desi Marea Britanie ~i Fortele Aliate trebuiau a paraseasca reritoriul pana in iunie, acestea au rcusit sa sc opuna Wehrmacht-ului sufieient de mult pentru ea monarhia, guvemul si tezaurul national sa fie evacuate la bordul crucisatorului britanic HMS Devonshire. Regele Haakon al Vll-Iea a reprezentat Norvegia in exil, iar docurncntclc si toate "comorilc" salvate au fost utile atat peutru Norvcgia dit si pentru Serviciul Britanic de Inforrnatii.

Hitler a fost extrem de furios pe Vidkun Quisling, caci spcrasc ca accsta sa-i ajute pe nazisti mai multo Quisling si-a pierdut in cele din urma

puterea, iar incapacitatea sa

de a opri alvarea monarhiei, a guvemului si nu in ultimul rand a tezaurului si a documcnlelor nationale i-a arras neincrederca lui Hitler, care I-a declarat tradator. Se stia ca Hitler se asigura ca eei care-i rradeaza increderea sa i~i piarda functia si sa fie di trusi. Chiar ~i asa, Quisling a facut 0 declaratie publica surprinzatoare in care afirma ca I -a oferit un "refugiu sigur". Indiferent dad aceasta declaratie a fost necugetata sau cin tita, ea a confirmat

afirmatiile altora.

Desi pe Hitler nu-l in teresa

decat sa ajunga in Norvegia inaintea Marii Britanii, Cabinetul sau de Razboi stia ca Norvegia avea 0 importanta vitala pentru toate fortele armate ale Germaniei, fiind mult mai importanta decat orice alta cucerire. Ocuparea Norvegiei de catre Gerrnania nazista a adus beneficii imense Reich-ului, caci fiordurile erau locul ideal pentru amplasarea submarinelor germane, ceea ce of ere a nazistilor posibilitatea de a face presiuni asupra Suediei.I" Cel de-al treilea Reich era astfel rnai aproape de Arctica->, avand posibilitatea de a-si antrena trupele III conditii si medii polare, mai ales dupa achizitionarea Spitzbergen-ului-P, spre satisfactia lui Himmler ~i Ahnenerbe, societatea acestuia. eel mai mare avantaj oferit de Norvegia era faptul eli aceasta era localizata la mica disianta fala de toti inamicii Germaniei. Norvegia, prin porturile sale, a facut traficul din Marea Arctica ~i Atlanticul de Nord rnult mai profitabil. Toate aceste beneficii au facut din Norvegia 0 cucerire valoroasa.

Germania nu a reusit totusi sa ocupe Norvegia lara nici 0 problema, caci Marea Britanie a finantat fortele norvegiene de

rezisienta si a spnj 111 11 actiunea de sabotare a ccntralei hidroclectricc Vermok.

Scrviciile de lnformatii ale larii Briianii ~i ale orvcgiei colaborau ~i faccau chimb de informatii. en iciuJ Britanic de lnforrnatii avea acces la toate dosarclc guvcrnului norvegian, indifcrcnt de cat de "delicate" erau informatiile. In accle rnorncntc Maroa Britanie juca pc cont propriu ~i orice informaiic. cal de mi a. era indispensabila. Dupa ocuparea PoJoniei de ciitre Germania, multi polonczi s-au refugiat In Marea Briianic aducfind cu ei atat ncnurnarate informatii

ecrctc, cat ~i primul prototip aJ binccunoscutci masini de codificat Enigma. La fel s-a intarnplat ~i atunci cand orvegia a fost invadata ~i ocupata, refugiatii norvegieni dezv aluind Angliei ecretele Reich-ului.

Odata ce Marea Britanie a invin Germania in Batalia pentru Anglia si, ca rezultat, a redat speranja numeroaselor guveme aflate in exil, in ] 940-1941 nu-i mai rarna e e altceva de facut decal sa atace germanii in Africa au a bombardeze orasele germane. in scurt timp insa, au inccput a cireule zvonuri de pre un nou front, a carui deschidcre nu era dorita

mCI de catre guvernul britanic, nici de catre eel norvegian.

In ] 3 ianuarie 1941. trupele germane de desant-diversiune sub condueerea capitanului Ernst-Felix Kruder, la bordul navei comerciale Pinguin au

lansat un arac violent,

capturand astfel doua

baleniere norvcgicne. Daca aceasta captura or f avut loc undeva de-a lungul coa telor europene nu or rnai fi fost nici un mister, caci sc tie ca Germania nu permitea niciunei natiuni cucerite sa e

indeparteze de tann; in a, deoarece captura a a ut loc In apele teritoriale ale

euschwabcnland-ului, aceasta a socat atat guvemul britanic cat si guvemul norvegian. Cu toate acestea, mi terul nu a fost elucidat ci dirnpotriva, caci In noaptea urmatoare trupele germane au mai capturat inca trei nave baleniere si unsprezece nave defensive.

Flota Antarctica Gerrnana era activa ~i pro pera - minele amplasate in porturile australiene au scufundat primul vas american, l11sa obiectivul principal era monitorizarea coastelor si a insulelor Antarticii. Atlantis'], Pillguin38, Stier39 si KomerO erau doar patru dintre na ele care nu ar fi avut niciun rnotiv sa avanseze atiit de mult Inspre sud. Toate aceste patru nave au fost in cele din urma distruse de catre fortele navale britanice pe cand se aflau departe de Antarctica ill diferite parti ale lumii, din Franta pana in lnsulele Ascension.

Odata ce Irontul din Antarctica a fost cu adevarat deschis, Marea Britanie a construit mai multe baze in regiune, le-a completat cu personal si a emis chiar si 0 serie de timbre pentru a celebra victoria. Totusi, cea mai irnportanta zona In

Marea Britanie a fost totusi mai interesata de Antarctica

dedit orice alta natiune si cu toate ca, a intreprins nenumarate misiuni

in teritoriu in anii '40

singura misiune mentionata pe larg de catre istorici este operatiunea Highjump condusa de amiralul Byrd.

26

EXUS

Tunes' februarie - martie 2006

N E X u S

enigmele i s t o r i e i

Misterioasele expeditii efectuate pe timpul razboiului de catre toate tarile combatante,

,

in special de catre Germania,

nu sunt precizate In cartile de istorie referitoare la

eel de-al doilea razboi mondial.

care era necesara amplasarea unei baze era Neuschwabenland, cunoscuta oficial sub nurnele de Queen Maud. Cu sprijinul oferit de Norvegia, prin informatii secrete ~i harti, Marea Britanie a realizat cii Maudheim era de fapt locul eel mai potrivit pentru amplasarea unei baze, caci de acolo Marea Britanie ar fi putut spiona cu usurinta activitatile nerntilor. Astfel s-au intemeiat bazele campamei Neuschwabenland.

Din J 94 J pana la inceputul expeditiei Britanico-SuedezoNorvegiene din 1949-1952, Marea Britanie a mai intreprins cel putin 12 misiuni 111 Antarctica - jurnatate dintre acestea avand loc 111 perioada dintre sfarsitul razboiului si inceputul operatiei Highjump, condusa de arniralul Byrd, in decembrie 1946. Este de asemenea surprinzator faptul ca Marea Britanie nu a mai efectuat nici 0 misiune In Antarctica de la inceputul operatiei Highjump pan a In J 948, timp in care S.U.A. s-a bucurat de exclusivitate asupra Antarcticii. Marea Britanie a fost totusi mai interesata de Antarctica dec at orice alta natiune si, cu toate ca a intreprins nenumarate misiuni In teritoriu in anii '40, singura misiune mentionata pe larg de catre istorici este operatiunea Highjump

condusa de amiralul Byrd.

Misiunea acestuia inca mai

eclipseaza celelalte misiuni si

prezinta un mare interes

pentru adeptii teoriei

conspiratiei. Eforturile

sustinute ale Marii Britanii au fost trecute cu vederea; odata cu inceperea campaniei de dezinformare lansata de catre amiralul Byrd, conspiratia cu privire la Antarctica - loc de refugiu pentru nazisti - a fost si ea uitata.

Dupa capitularea Gennaniei teritoriul Norvegiei trebuia curatat de inamici iar secretele pe care aceasta Ie detinea necesitau 0 investigare atenta.

Descoperirile facute ulterior au confirmat faptul ca razboiul sa incheiat exact la timp, insa suspiciuni tot mai existau cu privire la disparitia misterioasa a 250.000 de militari germani printre care Martin Bormann si alte sute de nazisti - criminali de razboi dati In urmarire. Misterul cu privire la submarinele cu care se presupune ca acestia au scapat trebuie de asemenea investigat. Totusi, desi 0 mare parte din submarinele germane s-au retras din Norvegia, cele descoperite au demonstrat ca nemtii facusera mari progrese tehnoJogice.

In iunie 1945, intr-un articol publicat de Washington Post se afirma ca Aviatia Militara Engleza (RAF) a descoperit langa Oslo, 40 de bombardiere Heinkel cu 0 bataie de 7.000 de mile. In articol se mai preciza ca echipajul german capturat ar fi declarat ca avioanele erau pregatite in vederea efectuarii unei misiuni in New York+'

Fortele britanice au capturat de asemenea submarinele germane aflate in Norvegia la sfarsitul razboiului, inclusiv noul tip de submarin XXI. Capitanul Mervyn Wingfield a avut misiunea de a escorta la Scapa Flow cele 25 de submarine

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

capt urate ~i a ales sa navigheze la bordul noului tip de submarino lucru destul de interesant. La intoarcere, acesta a afirmat ca "aliatii au castigat lupta eu submarinele la timpul potrivit"42 - afirmatie reiterata de catre toti aliatii atunci cand faceau referire la noile sisteme de armament ale nazistilor,

Serviciul Britanic de Informatii a descoperit foarte multe secrete eu privire la Norvegia, insa le-a suprimat; la fel s-a intarnplat si cu cele referitoare la Antarctica. Dupa eliberarea Norvegiei si intoarcerea guvernului In lara, Antarctica a redevenit punctul principal de interes, insa Norvegia ar mai fi avut de asteptat cativa ani buni pana sa se poata reintoarce in acea regiune, daca zvonurile cu privire la baza nazista nu ar fi fost adevarate.

Pe de alta parte, Marea Britanie a considerat ca a adunat suficiente informarii pentru a initia 0 campanie de investigare in Antarctica - una menita sa inlature toate temerile si sa ascunda toate dovezile - deoareee nu mai putea suporta sa vada cum tehnologia ajunge pe mainile cui nu trebuie, in special aJe Statelor Unite si ale Rusiei.

Marea Britanie a ajutat la eliberarea Norvegiei, iar spre sfarsirul anului 1945 aproape reusise si "eliberarea" teritoriului Queen Maud (In noul atlas postbelic teritoriul

nu mai aparea sub denumirea Neusehwabenland). Cu to ate acestea, misterioasele expeditii efectuate pe timpul razboiului de catre to ate tarile eombatante, in special de catre Germania, nu sunt precizate In cartile de istorie referitoare la eel de-al doilea razboi mondial. Am putea spune ca a avut loc 0

denaturare a istoriei.

Marile Puteri dupa eel de-al doilea razboi mondial

Imediat dupa cel de-al doilea Razboi Mondial suspiciunile eu privire la aparitia unui nou inamic au fost confirmate - inamicul, pe care Hitler spera ea il va ani hila era comunismul. Fostii aliati au devenit inamici in timp ee fostii inamici s-au aliat in lupta impotriva comunismului. In acest timp S.U.A. of ere a guvemelor occidentale sprijin financiar pentru a le feri de influenra comunismului, Marea Britanie rarnanand singura sa inlature ultimele avanposturi naziste.

Ne-am fi asteptat ca dupa capitularea fortelor Germaniei in mai 1945, sa se fi instalat pacea, insa din pacate lumea a fost cuprinsa de aceeasi stare de neliniste ca inaintea izbucnirii eelei mai mari deflagratii din istoria umanitatii. Astfel anul 1945 llU a reprezentat doar sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, ci si inceputul Razboiului Reee. U.R.S.S. si S.U.A. nu numai ea aveau unele temeri cu privire la intentiile uneia fata de cealalta, dar aveau ~i opinii diferite cu privire la modul de administrare a Germaniei. Problemele au inceput odata cu conferinra de la Yalta din 4-11 februarie 1945 si s-au intensificat 0 data cu sfarsitul razboiului din Europa, cand toate secretele si campaniile de dezinformare eu privire la

27

enigmele istoriei

N E X U S

Timp de doi ani Marea Britanie a oprit zborurile si operatiunile in Antarctica, lasandu-Ie Statelor Unite

mana lib era 0 data cu inceperea operatiunii Highjump.

descoperirile facute de aliati au dus la dizolvarea unui parteneriat viabil ce reusise sa distruga nazismul.

Atmosfera care domina Gerrnania In mai 1945, dupa capitularea nazistilor era una de extenuare; eu toate acestea desi ali alii occidentali se resimteau de pe urrna razboiului, Stalin era pregatit sa lupte si nu intentiona sa renunte la pretentiile sale teritoriale. Sovieticii nu au facut absolut nimic pentru a inlatura temerile cu privire la refugierea nazistilor nici pentru a infirma zvonul dupa care Hitler nu s-ar fi sinucis, ci ar fi sciipat.43

Cu putin timp inainte de caderea Berlinului in fata sovietieilor, Martin Bormann a avut 0 discutie referitoare la Tierra del Fuego, Argentina, cu Marele Amiral Donitz. Aceasta conversatie, care se pare ca a avut loc in buncarul din Berlin allui Hitler a fost ultima discutie interceptata pe timpul razboiului din Europa. Argentina fusese mult timp perceputa ca fiind locul de refugiu pentru multi nazisti lnsa aceasta ipoteza a fost vehement negata de catre regirnul Peron. Cu toate acestea, neintelegerile dintre generalul rus Zhukov si Stalin cu privire la posibila sinucidere sau evadare a lui Hitler

au relansat mitul

supravieruirii nazistilor,

Marea Britanie aflandu-se in posesia Insulelor Falkland, insule deosebit de importante

din punct de vedere strategic, era singura tara in masura sa investigheze problema legata de existenta unui loc de refugiu in Antarctica, precum si de crearea unui al patrulea Reich in America de Sud. S.U.A., care era prinsa intre razboiul din Japonia ~i Razboiul Rece, a fost luata prin surprindere de atitudinea

agresiva ~i injositoare a Marii

Britanii si de incursiunile

acesteia in Antarctica. Din

acest motiv americanii au

adoptat 0 politics men ita sa distruga aspiratiile imperialiste ale Marii Britanii si sa 0 impiedice sa-si exereite influenta in lume, coborand-o la statutul de "aliat" doar cu nurnele.

Din 1949, Marea Britanie ~i identitatea nationals a acesteia au avut de suferit din cauza programei de globalizare initiata de S.U.A. Nu trebuie sa uitiim totusi eli. Marii Britanii i s-a interzis fabricarea propriei sale bombe atomice in ciuda faptului ca bomba nu s-ar fi putut realiza rara expertiza britanicilor. Pe langa aceasta, poporul britanic a avut de suferit mult mai mult de cat orice alta natiune occidentala de pe urma programului de rationalizare care a durat piinii in anii '50. Marea Britanie a fost fortata sa acorde independenta ~i autonomia teritoriilor aflate sub stapanire.

Astfel, desi Marea Britanie a intrat In al doilea razboi mondial ca 0 superputere, pana la sfarsitul razboiului s-a vazut pusa la PUDct de catre americani prin actiunile intreprinse de acestia - in special prin operatia Highjurnp. S.U.A. a devenit singura tara care a reusit sa-~i exercite influenta asupra Marii Britanii eu succes, fapt demonstrat de

28

altfel si In criza din Suez din 1956. Chiar si acum, la 60 de ani dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, Marea Britanie inca se mai sacrifica in favoarea politicii externe a S.UA

Explorarea teritoriului Queen Maud

Dupa cum am afinnat si In prima parte a articolului, Shangri-La nazista a existat cu adevarat, Cu dimensiuni necunoseute, aceasta a fost descoperita In timpul expeditiei germane In Antarctica (Deutsche Antarktische Expedition). Existenta unei baze naziste In Antarctica ascunsa in vastele caverne ale acesteia a fost considerata de catre Marea Britanie un motiv intemeiat pentru ea aceasta sa amplaseze baze In regiune pe timpul razboiului pentru a contracara aceasra arnenintare. Daca expeditiile britanice inregistrate oficial se concentrau In principal 111 jurul peninsulei antarctice, cele neinregistrate se axau pe investigarea teritoriului Queen Maud - nurnit astfel inainte de 1939 de catre balenierii norvegieni in onoarea reginei Maud a Norvegiei (1869-1938), sotia regelui Haakon al VII-lea, fosta printesa a Regatului Unit al Marii

Britanii si nepoata a regmei Victoria.

Norvegienii au inceput explorarea intensiva a teritoriului Queen Maud In 1930, cand au cartografiat pentru prima data zona, folosind imaginile obtinute din avion. In survolarile ulterioare ale zonei efectuate 111 1931 si 1936, acestia au descoperit zone necunoscute si au identificat unele anomalii ce au atras atentia intregii lumi. In 4 februarie

1936, Lars Christensen a lansat steagul Norvegiei din avion, revendicand astfel terenul in mod oficial. in

hartile intocrnite pe baza fotografiilor facute erau omise zonele uscate ~i lacutile, insa aceste descoperiri au provocat unele discutii intre guvemul norvegian si monarhie eu privire la anexarea sau nu a teritoriului respectiv Norvegiei.

Dupa deliberari indelungate, in 14 ianuarie 1939, cu sase zile inainte ca Deutsche Antartische Expedition sa efectueze prima survolare a zonei Queen Maud, guvemul norvegian a emis un decret regal prin care regiunea dintre Enderby si Coates Land era anexata Norvegiei sub nurnele de Queen Maud.

Descoperirilor realizate de Deutsche Antartische Expedition Ii s-a :facut multa reclama. Capitanul Ritscher a explorat intens zona cu doua hidroavioane Domier Wal (Boreas ~i Passat) si a realizat peste 1.500 de fotografii acoperind 0 zona de mai bine de 250.000 krn-. Si totusi, ca si in cazul hartilor norvegiene suprimate, majoritatea filmelor ~i materialelor inregistrate au fost distruse In razboi, cat eva fiind totusi salvate. In timpul razboiului si pana la sfarsitul verii antarctice din 1945-46, Aviatia Militara a Marii Britanii (RAF) a

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

e n i g m e l e istoriei

in 1999, 0 expeditie in Antartica a descoperit un virus la care nici animalele, niei oamenii nu sunt imuni.

Specialistii nu au reusit sa gaseasca vreo explicatie eli privire

la originea virusului.

explorat de asemenea Antarctica pentru a gasi zone potrivite pentru amplasarea bazelor. Astfel au de coperit nu numai multe zone de uscat, ci si informatiile secrete care au lansat campania Marii Britanii In Neuschwabenaland.

Aroganta cu care Marea Britanie se incapatana sa trimita trupe In Antarctica independent de S. U .A., precum ~i emiterea ostentativa in februarie 1946 a unui set de timbre prin care sa J~i sarbatoreasca reusita au dus inevitabil la contestarea revendicarilor Marii Britanii asupra Antarcticii, desi timbrele mentionate comemorau de fapt ultima lupta a Marii Britanii cu nazismul, nefiind 0 declaratie a revendicarilor sale in Antarctica. Desi Marea Britanie a fost oficial scandalizata atunci cand a fost lansata operatia Highjump, In realitate a fost doar un subterfugiu, caci Marea Britanie era constienta ca S. U .A., avand statutul de superputere, nu va permite folosirea Antarcticii de catre alte natiuni in vederea obtinerii unor beneficii financiare.

Timp de doi ani, Marea Britanie a oprit zborurile si operatiunile in Antarctica, lasandu-le State lor Unite mana libera 0 data inceperea operariunii Highjump. Locul de refugiu al nazistilor fiind

distrus, Marea Britanie nu mai

avea de ce sa se Intoarca In

Antarctica. Oricum,

americann nu aveau sa descopere nimic nou, totul fiind deja descoperit. Asa sa fi fost?

In cei doi ani 'in care trebuiau sa descopere cat mai mult posibil, americanii au gasit numeroase zone uscate si lacuri cu apa calda, ceea ce a atras interesul mass-mediei. ClI toate acestea, operatiunea Highjuinp, planificata initial pentru sase luni, a durat doar

opt saptamani. Reactia

celorlalte natiuni a fost una de

ostilitate, lnsa abia dupa

incheierea misiunii au inceput sa circule zvonurile ~i teoriile care aveau sa invaluie operatia Highjump in mister. In vara antarctica 1947-1948, Statele Unite au efectuat 0 alta expeditie, operatia Windmill si all alcatuit harta altor zone de interes.

In 1948-49 Aviatia Militara Britanica au revenit in zona survoland terenul Queen Maud 'in cautarea unei Iocatii pentru stabilirea unei baze pertinente pentru expeditia norvegianobritanico-suedeza, care avea sa dureze din 1949 pana In 1952 si al carei obiectiv era investigarea descoperirilor germane din 1938.

Marea Britanie ~i Norvegia stiau ca terenul Queen Maud, asa cum era el In momentul in care fusese folosit de catre nazisti, va fi foarte diferit de eel cartografiat in anii '30 si la inceputul anilor '40. Orice explozie cu 0 magnitudine suficient de mare ar fi putut crea un front atrnosferic cald. Astfel pamantul soar fi incalzit, iar caldura degajata ar f produs precipitatii - cantitatea putand fi rnasurata in functie de viteza exploziei. Dupa toate probabilitatile, zapada ar fi

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

acoperit zone pe care nu mai cazusera precipitatii de mii sau chiar milioane de ani, iar relieful ar fi cunoscut 0 transforrnare semnificativa.

Cand membrii expeditiei norvegiano-britanico-suedeze au inspectat zona, au descoperit cel mai mare animal de pe continent: minusculele capuse de praf, 0 descoperire de altfel neobisnuita. Expeditia a mai descoperit licheni ~i muschi in unele zone. Si totusi, lacurile ce apareau predominant in rapoartele altor expeditii nu erau mentionate; nici vastele zone uscate. Este posibil ca lacurile sa fi inghetat, iar majoritatea zonelor uscate sa fi disparut sub stratul de zapada?

Intre timp, din ee In ce mai multe tari doreau sa isi infiinteze propriile baze In Antarctica ~i astfel au inceput conflictele. in noiembrie 1948, un incendiu a distrus in conditii suspecte baza Hope a Marii Britanii; in 1952 fortele argentiniene au deschis focul asupra britanicilor ce se intorceau din expeditia arnintita mai sus. Din nefericire detalii cu privire la alte conflicte au fost suprimate din motive diplomatice.

Cu to ate acestea, In 1982 Marea Britanie a intrat in razboi

impotriva Argentinei pentru a revendica Insulele Falkland (Malvine). lnfrangerea fortelor argentiniene a dus la prabusirea juntei fasciste militare ce dorninase

Argentina in ultimii ani. Desi Argentina avea interese rnari in Antarctica, eu pierderile inregistrate in campania. din Malvine - mai mult de 2.000 de victime - ~i cu amenintarea ea orasul Buenos Aires sa fie bombardat, Argentina s-a vazut nevoita sa-si recunoasca infrangerea. Argentina a tinut sa precizeze ca a pierdut 0 batalie, dar nu a pierdut

razboiul. Conform atlaselor sud-arnericane, Insulele Malvine se afla in posesia Argentinei, asa ca nu putem fi

siguri ca razboiul nu va izbucni din nou. Daca acest lucru soar intampla, Marea Britanie ar trimite din nou invincibila flota la lupta pentru a apara insulele Falkland, cele mai de pre! posesiuni ale Marii Britanii dintr-un motiv cat se poate de simplu: pozitia geografica a acestora In imediata apropiere a Antarcticii ~i implicit comorile ~i misterele ce ar putea fi intro buna zi accesate si folosite+t

Interese militare in Antarctica

Inainte de ratificarea Tratatului Antarcticii In 23 iunie 1961, Anul Geofizic International din 1958 a captat atentia ~i a condus la 0 cooperare pe plan international in vederea explorarii continentului inghetat. Americanii au revenit in zona, la fel si britanicii iar sovieticii au inceput propriile lor experimente.

Scopul Anului Geofizic International a fost inlaturarea tensiunilor dintre tan si promovarea colaborarii in vederea utilizarii resurselor si a informatiilor stiintifice. Succesul acestei initiative a facut posibila promulgarea Tratatului

29

enigmele istoriei

N E X U S

Antarcticii, insa in conditiile in care U.R.S.S. I~i exprima clar intentia de a rarnane in Antarctica ~i dupa incheierea Anului Geofizic International. Toate tarile implicate au cazut de acord asupra faptului ca ,,Antarctica va fi folosita doar in scopuri pasnice, utilizarea echipamentului ~i a personalului rnilitar fiind perrnisa insa nu 111 scopuri rnilitare."

Cu toate acestea, in anii prernergatori ratificarii din iunie 1961 a tratatului, atat S.U.A. cat si U.R.S.S. si Marea Britanie au folosit Antarctica In scopuri militare, circuland zvonuri ca toate cele trei natiuni au folosit continentul pentru a testa bombe nucleare. Se pare ca in 27, 30 august ~i 6 septembrie 1958 americanii au detonat eel put in trei astfel de bombe. Se presupune ca acestea au fost aruncate deasupra zonei Queen Maud fiind lansate de la 300 de metri deasupra tintei, iar scopul lor era de a ,,recupera" zonele inghetate. Inforrnatiile cu privire la locatiile altor detonari au fost suprimate insa se presupune ca zonele tintite erau ace lea in care germanii desfasurasera actiunile de recunoastere in 1939 ~i 1940.45

Cum ~i germanii si americanii declarasera oficial ca au gasit lacuri cu apa terrnala, descoperirea altor astfel de lacuri era doar 0 chestiune de limp. Un astfel de lac este lacul Vostok descoperit de rusi la 4.000 de metri adancime, localizat III mod surprinzator chiar sub baza ruseasca Vostok. Descoperirea nu a fost facuta publica decat in 1989. Ne intrebam torusi, nu curnva sovieticii descoperisera lacul cu mult timp in urma, acesta fiind motivul pentru care au refuzat sa paraseasca baza? Lacul nu a fost Inca investigat, pe de-o parte deoarece existau temeri cu privire la ceea ce s-ar fi putut descoperi, iar pe de-alta parte deoarece nu se dorea contaminarea lacului, desi a fost identificata 0 uriasa anomalie rnagnetica.w

Este chiar atat de greu de conceput faptul ca Antarctica ar putea fi impanzita de 0 retea de tuneluri subterane - asa cum apar in harta lui Piri Reis - suficient de largi pentru a permite trecerea submarinelor germane? Am putea spune cil aceasta ipoteza, avansata de Christof Friedrich, nu este chiar de neconceput, mai ales ca imaginile oferite de ateliti dernonstreaza faptul ca Antarctica este alcatuita din arhipelaguri, iar nenumarate lacuri au fost deja descoperite.

Daca nazistii au construit intr-adevar 0 baza in Neuschwabenland care a fost distrusa ulterior, in 1945, testeJe nuc1eare efectuate de S.U.A., U.R.S.S. ~i Marea Britanie ar fi distrus oricum orice dovada a incursiunii naziste in Antarctica. Cu toate acestea, inca mai circula zvonuri dupa care nazistii nu au fost complet distrusi, ci s-au retras in baze secrete din America de Sud.47

Campania Marii Britanii din Neuschwabenland reanalizata

Dad fortele Marii Britanii ar fi distrus tntr-adevar avanpostul nazist ce se pare ca ar f existat in mijlocul Muntilor Muhlig-Hoffman, acest lucru nu s-ar fi aflat oricum niciodata, caci si sa f fost adevarat, istoricii nu i-ar fi dat crezare. Chiar si asa este cert faptul ca Marea Britanie a fost tara cu cea mai mare prezcnta in Antarctica in anii' 40, lucru destul de intrigant, daca nu chiar suspect. Mai mult, Marea Britanie a fost destul de avantajata in colectarea dovezilor privitoare la intentiile nerntilor In Antarctica, atat prin intermediul capturilor, al spionajului si al retelei de

30

contrainformatii deosebit de eficiente, cat ~i prin propriile sale investigatii efectuate la fala locului. Toate aceste aspecte ne conduc la concluzia ca in acea zona s-a intarnplat intr-adevar ceva de proportii semnificative, insa se pare ca lucrurile se vor clarifica doar odata cu trecerea timpului. Descoperirile stiintifice facute dupa terminarea razboiului sugereaza ca Antarctica a fost la un moment dat. In trecutuJ apropiat afectata de acti itatile desfasurate in acea zona - 0 descoperire ee of era credibilitate campaniei Neuschwabenland.

In 1999, 0 expeditie In Antartica a descoperit un virus la eare nici animalele, nici oamenii nu sunt imuni. Specialistii nu au reusit sa gaseasca vreo explicatie cu privire la originea virusului desi multi au incercat. Conform unor specialisti, virusul ar fi putut fi 0 forma de viata preistorica pastrata nealterata sub gheata. AlIi specialisti au sustinut totusi, ca virusul ar fi fost 0 anna biologica secreta ad usa in Antarctica, o data eu Deutsche Antarktische Expedition din 1938-39. Dad 0 anna biologics sau un virus a fost transportat intradevar in Antarctica este putin probabil ca acesta sa fi fost imprastiat pe continent in mod intention at, ci rnai degraba depozitat acolo cu foarte mare grija. Daca nerntii au fost intradevar cei care au proiectat virusul din Antarctica, protejanduI cu atata precautie, avansarea ipotezei conform careia virusul ar fi putut fi eliberat in urma unui atac lansat asupra locului de depozitare nu pare exagerata.

Un alt mister este legat de teritoriul Queen Maud ~i ceea ce s-a intamplat in 1945. In anul 1984 British Antarctic Survey de la baza Halley Statioll48 a observat prima gaud in stratul de ozon chiar deasupra zonei Queen Maud. Dupa multe speculatii, oamenii de ~tjinta au ajuns la concluzia ca aparitia gaurii din stratul de ozon se datoreaza actiunii clorofluorcarbonatilor si ca in timp aeeasta va provoea incalzirea globala. Este posibil ca 0 imensa explozie nucleara sa fi produs atat gaura in srratul de ozon, cat ~i eliberarea virusului amintit? Posibilitatea ca si alteeva in afara de clorofluorcarbonati sa fi contribuit la formarea gaurii In stratul de ozon pare plauzibila, mai ales daca luam in considerare faptul ca In zona au fost efectuate trei teste atomice de care se stie, plus nenumarate alte teste asociate cu distrugerea bazei naziste.

Lacuri subterane ce prezinta urme de viata, lacuri geotermale in viii usc ate, aflate Intr-o zona aparent inghetata, virusi care ameninta umanitatea, gauri misterioase In atmosfera asociate cu expeditii militare suprimate, toate acestea pot parea a fi un produs al fictiunii, lnsa, incredibil sau nu, acestea sunt cat se poate de reale. Antarctica este 0 zona cu adevarat misterioasa si de aceea pare de neconceput ca nazistii sa fi revendicat zona pentru ca mai apoi sa 0 abandoneze, neaparata, mai ales eli Channel Islands, de exemplu - 0 cucerire nazista lara 0 irnportanta strategies deosebita - a necesitat pentru construirea propriilor fortificatii mai mult de 10% din fierul ~i betonul folosit pentru construirea Zidului Atlantieului - un zid ce se intindea de la Pirinei pcina la Capul Nord al Norvegiei!

Cu toate acestea, povestea campaniei Marii Britanii in Neuschwabenland este ceva mai greu de confirmat. Povestile cu referire la tuneluri stravechi ~i lupta impotriva uItimeJor rama~ile ale nazismului par de domeniul fantasticuJui. Cu

EXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

enigmele i s t o r i e i

o stranie raza neagra fotografiata in 1966 in Antarctica. Foto: Eric Wilkinson

toate aces tea, este binecunoscut faptul ca oamenii de ~tiin~a nazisti efectuau experimente pe oameni simuland conditiile de inghet caracteristice Frontului de Est pentru a descoperi mijloace de crestere a rezistentei fortelor in acele conditii grele.t?

Sa fi inregistrat oare acele experimente atroce un asa zis succes, permitandu-le militarilor sa fad fala frigului mai bine?

Povestile cu privire la tuneluri stravechi, tuneluri care traverseaza rnuntii Muhlig-Hoffmann, par la prima vedere de dorneniul fantasticului, insa ne intrebam daca nu exista posibilitatea ca 0 retea de caveme suficient de erodata pentru a avea un aspect neobisnuit sa fi fost luata drept tunel?

In mod cert, soldatii nu sunt oarneni de ~tiinta, insa, indiferent daca descoperirea lacuta era un sistern artificial de tuneluri sau 0 retea naturala de caverne, aceasta duceau rara indoiala la 0 baza nazista. Daca posibilitatea ca baza nazista sa fi fost asernanatoare bazei de submarine germane prezentata in filrnul Raiders of the Lost Ark pare ireala, posibilitatea ca baza respectiva sa fi fost construita si cornpletata cu personal de catre fortele germane este cat se poate de plauzibila.

Daca fortele britanice au avut baze secrete pe timpul razboiului, de ce ni s-ar parea nerealista ipoteza ca si fortele naziste sa fi detinut astfel de baze? Sa ne am in tim de asemenea, faptul ca soldatii japonezi au luptat mai bine de 20 de ani,50 refuzand sa accepte infrangerea; de ce ar fi irnposibil ca forte Ie naziste sa fi opus si ele rezistenta? De fapt luptatorii nazisti au fost activi si dupa capitularea din mai, lansand

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

atacuri izolate si dupa cativa ani de la terminarea razboiului si indepartarea nazismului.U

Nu se stie daca baza Neuschwabenland a fost sau nu eradicata de catre fortele speciale britanice In 1945-46, insa ipoteza ca Marea Britanie sa fi reusit aceasta izbanda este dit se poate de plauzibila. Pe perioada razboiului, Marea Britanie deiinea, si inca mai detine, 0 forta bine pregatita, una dintre cele mai bine pregatite trupe din lume, cu experienta in executarea misiunilor de distrugere si sabotaj in operatii necostisitoare de acoperire. Fortele britanice au repurtat un succes atat de rasunator incat - chiar ~i dupa esecul inregistrat la Dieppe - Hitler a ordonat ca orice militar britanic eapturat sa fie executat imediat.

Marea Britanie, spre deosebire de State le Unite, era de parere ea victoria poate fi obtinuta cu resurse limitate; eu toate acestea nu este de mirare faptul ca Statele Unite a carei filozofie "puterea inseamna totul" si-a eoncentrat intreaga atentie asupra operatiunii Highjump.52 Afirmatiile generalului Byrd ~i presupusele sale descoperiri care au generat numeroase ipoteze bazate pe teoria conspiratiei au eclipsat eforturile Marii Britanii.

In ultima instanta, nu ne intereseaza atat de mult daca fortele britanice au distrus intr-adevar baza nazista sau daca ultimii nazisti au fost distrusi pe timpul razboiului de catre fortele atomice ale aliatilor, Ceea ce ar trebui sa ne intereseze mai degraba este aflarea adevarului cu privire la informatiile privind trecutul, prezentul si chiar viitorul Antarcticii, inforrnatii care au fost, sunt si ar putea fi in continuare suprimate.

31

e n i g m c l e istoriei

N E X U S

Postscriptum: misiune de recunoastere efectuata de catre Marea Britanie In Antarctica, In anul 1996, Invaluita in mister

Dupa ce EXUS a publicat prima parte a articolului In numarul octombrie-noiembrie 2005 am fost asaltat de nenumarati oameni si specialisti care rni-au oferit informatii ~i au confirmat evenimentele relatate. De departe cea mai interesanta inforrnatie pe care am primit-o a fost un e-mail de la Miles Johnston. care investigase 0 povestire ciudata despre Antarctica, impreuna cu Danny Wilson, pe cand lucrau pentru

entrul de Cercetare a OZN-urilor. in 1975, Centrul a fost contactat de un anume Eric Wilkinson care a raportat un incident neobisnuit pe care l-a observat In 1966 pe cand se afla in rnisiunea British Antarctic Survey. 0 poza ~i mai ciudata dedit relatarea susrinea povestea.

Miles Johnson explica: "in 1975 am investigat un OZNI 0 formatiune ciudata, ca un nor format din raze negre, la cererea unui membru din Belfast a British Antarctic Survey. Acesta rni-a oferit cateva imagini ale unei formatiuni noroase pulsatorie care trimitea 0 raza neagra catre gheata si care era apoi reflectata mai departe. Cine stie, poate cineva de acolo foloseste arme cu impulsuri de energie negativa. Sau, eel putin, folosea. caci imaginile au fost facute In 1966."

Fotografia este intr-adevar enigrnatica ~i confirm a faptul ca Antarctica si rolul pe care Marea Britanie il joaca acolo sunt invaluite in mi ter.

Oespre autor:

James Robert este functionar in cadrul unui departament al Ministerului Apararii din Marea Britanie, istoric specializat in studiul celui de al doilea razboi mondial ~i scriitor. A calatorit mult prin Africa de Nord si Europa pentru a investiga misterele razboaielor secrete ale Marii Britanii. Provenit dintr-o familie de militari si avand surse germane ale carer marturii au acordat credibilitate multor asa-zise "mituri", el si-a asumat misiunea de a cerceta in profunzime acti itatile ciudate, suprirnate, putin cunoscute si anormale care au fost intreprinse impotriva Germaniei inainte ~i dupa razboi, precum si in timpul acestuia.

Articolul .Razboiul secret al Marii Britanii In Antarctica" este extras din cartea aflata in curs de aparitie in care vor fi detaliate rezultatele unora dintre in estigatiile sale.

James Robert poate fi contactat la adresa de email: jamesrobert@hotmail.co.uk.

Note finale:

32. Hart. Basil Liddell, History of the Second World War, Cassell, Londra, 1970, p. 411.

33. Neville Chamberlain, discurs [inut in Parlament in 2 aprilie 1940.

34. 2.140.000 de soldan germani ~i peste 100.000 de vagoane ale armatei germane au traversat Suedia panii in 20 august 1943.

35. Nazistii erau fascinati de miturile pol are. U.R.S.S. ~i S.U.A. fiind mai accesibile prin intermediul Oceanului Arctic iar Murmanskul fiind singurul port pe care U.R.S.S.-uJ II avea in Europa, convoaiele arctice erau hartuite constant, in timp ce se desfasurau din ce in ce mai multe studii stiintifice in Arctica.

36. Spitzbergen este inconjurat de numeroase mistere de la fo ile de animale si plante anormale panii la ruine stravechi. Multi cred ca

32

aiel este vechea Thule. De asemenea, nu se poate vorbi de pitzbergen fara a mentiona zvonul despre un OZN care s-ar fi prabusit acolo In anii '50; se presupune ca savantii britanici au fost implicati in recuperarea resturilor OZN-ului.

37. Lui Atlantis i s-a chimbat numele in Tamesis inainte de a fi seufundat de HMS Devonshire in apropierea Insulelor Ascension, la 22 noiernbrie 1941.

38. Pinguin a fost scufundat in Golful Persic de HMS Cornwall

la 8 mai 1941. '

39. Stier a navigat in Antarctica ~i Kerguelen in 1942.

40. Komet a fost scufundat in fata orasului Cherbourg in 1942 de catre un distrugator britanic.

41. The Washington Post, 29 iunie 1945.

42. The Times, Londra. iunie 1945 (data exacts nu este disponibila),

43. intr-o declaratie sovietica oficiala din septembrie 1945 se pretindea ca "Ia bordul submarinului au existat persoane misterioase printre ele fiind si 0 femeie ... " Stalin era sigur ca Hitler era in viata, iar din partea generalilor sai veneau diferite contradictii, asa ca U.R.S.S.-ul doar a mai adiiugat eeva in plus misterului existent.

44. in 1998 s-a cazut de acord pentru 0 prelungire de 50 de ani a acordului de interzicere a amplasarii de mine; aceasta va expira in 2048.

45. Stevens, Henry. The Last Battalion and German Arctic, Antarctic, and Andean Bases,

The German Research Project, Gorman, California 1997.

46. Oameni de ~tiintii beneficiind de asistenta NASA au forat 500 de rnetri in lac. Rusia a declarat recent ca in vara antarctica 2006-2007 va intreprinde lucrari de foraj in lac.

47. Zvonurile dupa care nazistii au construit baze in Anzi ~i in padurea arnazoniana circula impreuna cu povestile despre nazisti aliati cu extraterestri si sunt prea bizare pentru a f crezute, totusi ar putea exista 0 oareeare doza de adevar in aceste zvonuri.

48. Halley, prima baza antarctica a Marii Britanii, si-a primit numele dupa astronomul englez Sir Edmund Halley, care a fost prima persoana ce a afirmat ca Pamantul este gol in interior, fiind compus din patru sfere concentrice. 0 alta enigma antarctica?

49. Experimentele implicau inghetarea victimelor paua deveneau inconstiente, apoi scufundarea lor in apa fierbinte. Documentatia ~i rezultatele altor experimente atroce din punct de vedere moral ~i benefice cauzei naziste, au fost si ele printre cele mai cautate de aliati. Se stie ca rara experimentele naziste pe oameni, Statele Unite nu ar fi ajuns pe Luna in 1969.

50. .Predarea finala: locotenentul Onoda se opreste din impuscaturi dupa 29 de ani", Daily Mirror, Marea Britanie, 1 I Martie 1974. Locotenentul Onoda a omorat 39 de oameni de la sfarsitul razboiului panii la capturarea sa in 1974.

51. In iunie ]945, 0 bornba "varco]ac" a explodat in sediul politiei din Bremen omorand 5 americani si 39 de germani. "Varcolacii" au fost creati de Himmler in 1944 §i au continual sa lupte imporriva fortelor de ocupatie eel putin paua la sfarsitul

anului 1947. .

52. 0 cautare pe Google folosind cuvintele cheie Operation Highjump dii 46.700 rezultate, depasind de departe rnentiunile despre orice alta misiune in Antarctica!

NEXUS New Times· februarie - martie 2006ASTMUL:

'wi

IGNORANTA

,

SAU

'wi

"NES TIINT A"

'wi

VOlTA?

METODA BUTEYKO

Metoda Buteyko are un mare succes In controlul astmului,

In inversarea simptomelor acestuia si In eliminarea nevoii

de medicamente ~i de acea reprezinta 0 mare amenintare pentru companiile farmaceutice.

de Jennifer Stark © 2005

Buteyko Works

Email: info@buteykoworks.com Website: http://www.buteykoworks.com

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

P ovara astmului este purtata In special de catre eopii ~i parintii lor, fapt demonstrat statistic, caci in majoritatea tarilor occidentale procentul de bolnavi de

astm este de 25% in randul copiilor si 10% in randul adultilorl. Orice parinte ar fi inspaimantat sa vada cum copilul sau se ineaca, tuseste si respira greoi, iar caile aeriene ii sunt obstructionate eu fiecare gura de aer inspirata. Cu toate acestea, persoanele varstnice sunt cele ce au eel mai mult de suferit din cauza acestei boli, atacul de astrn fiindu-Ie de cele mai multe ori fatal-. In conditiile in care astmul afecteaza oameni de diferite categorii de varsta, existents unei adevarate industrii de inhalatoare, pastile si potiuni ce promit alinarea suferintei, nu este deloc surprinzatoare. Compania GlaxoSmithKline, !ider in acest domeniu, a anuntar ca In 2004 vanzarile de Seretide/Advair au crescut cu 19%, ajungand la 2,5 miliarde £?3, in timp ce AstraZeneca raporta ca vanzarile de Symbicort au crescut in acelasi an cu 32%, insurnand 797 milioane USD4.

Pretul astmului, platit de catre toate tliri1e occidentale, este imens, exprimat at at in bani cat ~i in suferinte. Astmul este singura afectiune cronies a carei rata de imbolnavire se afla in cre~tere5, 6, desi, in general, rata de mortalitate inregistreaza 0 sdidere7, 8. Practicantii metodei Buteyko sustin ca ii pot ajuta pe cei afectati de astm si ca in majoritatea cazurilor pot elimina simptomele precum ~i nevoia de medicamente. Medicamentele nu reusesc nimic altceva dedit, in cel mai bun caz, sa reduca severitatea simptomelor, deoarece chiar ~i atunci cand medicatia este administrata zilnic, simptomele continua sa reapara, neinregistrandu-se nici 0 ameliorare a afectiunii''.

.Llrmand sfatul medicului am folosit din ce 111 ce mai multe tratamente medicamentoase pentru fiul nostru, Robert, Insa se parea ca, cu cat Ii dadeam mai multe medicamente cu atat mai grava devenea starea lui. Avand incredere deplina In medicul nostru nu am realizat atunci legatura dintre aceste doua aspecte", afirma Russell Stark, asmatic, promotor al tehnicii Buteyko si coautor al lucrarii The Carbon Dioxide Syndrome iSindromul bioxidului de carbon).

Robert Stark sufera de 0 forma moderata de astm Indi de la varsta de doi ani si urmeaza 0 medicatie bronhodilatatoare de doua-trei ori pe an cand este racit. La varsta de sase ani, medicul de familie i-a prescris sa inhaleze un corticosteroid, pe care l-a luat cu sarguinta pe parcursul urmatorilor opt ani, in doze din ce in ce mai mari. Cu toate aces tea, se pare ca tratamentul nu a adus nici 0 ameliorare in ceea ce priveste starea pacientului, caci astmul continua sa reapara la fiecare raceala. Pe masura ce inainta in varsta, atacurile au inceput sa apara ~i noaptea, in special iarna. Robert facea ~i foarte mult sport, fapt ce ii declansa de asemenea astrnul. in aceste conditii, Robert a fost sfatuit sa foloseasca bronhodilatatorul preventiv si sa ia doua doze pentru a preintarnpina atacurile. Astfel, Robert a ajuns sa urmeze acest tratament medicamentos aproape In fiecare zi timp de eel putin patru ani. La varsta de zece ani, Robert, desi afectat de astm, castigase toate cursele locale pe distants medie din statui sau natal Queensland, Australia, iar la varsta de unsprezece ani incepuse sa castige si manifestarile sportive nationale. La varsta de aproximativ treisprezece ani, Robert a suferit un atac sever ~i astfel, timp de doi ani a fost obligat sa foloseasca Ventolin (un bronhodilatator) 24 de ore din 24, precum si

33

m e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

Prednisone (un corticosteroid administrat pe cale orala) 0 data la careva saptarnani.

Pana la varsta de 14 ani astmul i s-a agravat atat de mult incat Robert nu a mai fost acceptat in echipa de sport a scolii. Uneori ii era impo ibila chiar si deplasarea pana la scoala cu bicicleta. Fiind deznadajduiti din cauza acestei boli ce controla viata copilului lor, parintii lui Robert I-au dus pe aeesta la un curs de Buteyko in urma caruia, ca prin minune, astmul i-a disparut peste noapte. inainte de a. intra la primul sau curs de Buteyko, Robert a folosit ca de obicei sprayul bronhodilatator, iar de atunci nu a mai avut nevoie de el aproape niciodata. ,,1n doisprezece ani nu am folo it steroizii dedit 0 singura data intr-un tratarnent de trei zile, iar din Ventolin nu am luat mai mult de sase doze. Reducerea rnedicatiei precum si a simptomelor a fest intr-adevar irnpresionanta, insa a trebuit sa muncesc din greu la exercitiile Buteyko pentru a obtine aeeste imbunatatiri. Inca mai practic numeroase sporturi - rugby, alergari, inot, ~i ciclism montan, iar in cazul in care mai am care 0 criza de astm, desi acest lucru se intampla foarte rar, folosesc exercitiile Buteyko pentru a-mi reveni", afirma

Robert care in prezent

locuieste in Taiwan - 0 zona

caracterizata de umiditate ~i

smog.

Doctorii ar putea spune ca a tmul i-a trecut lui Robert in mod natural, tot asa cum i-a ~i aparut. Cu toate acestea. parintii lui sunt convinsi de faptul cii regimul regulat cu rnedicatie bronhodilatatoare administrat zilnic a contribuit de fapt la agravarea bolii. Atunci cand a respectat

instructiunile din cadrul

programului Buteyko - a

facur exercitiile si a utilizat

bronhodilatatorul doar in caz

fi 0 situatie in care astmaticul respira cu dificultate ~i nu poate depasi sirnptomele Tara 0 medica tie bronhodilatatoare, este insotit de urmatoarele trei rnanifestari 13:

- spasme ale muschilor netezi infasurati in jurul cailor

aeriene;

- peretii cailor aeriene sunt ingrosati ;

- caile aeriene produc mucus in exces.

Acesti faetori provoaca ingustarea conductelor aerifere mici, fapt ce conduce la limitarea fluxului de aer!", expiratia devenind din ce in ce mai dificila. lmposibilitatea de a expira liber provoaca hiperinflatia pulmonara, caci aerul ramane blocat in interiorul plamanilor,

Acest lueru ingreuneaza ~i mai mult situatia, caci, de obicei, persoana in cauza simte nevoia sa inspire din nou, chiar daca expiratia nu e completa 15.

Pe masura ce rezistenta la curgerea aerului prin caile aeriene ingustate creste, persoana afectata are tendinta natural a de a intensifica inspiratia, fapt ce nu face altceva decat sa inrautateascii problema, caci, in mod paradoxal, inspiratia

excesiva sporeste rezistenta cailor aeriene.ls

Cauzele astmului

Initial

s-a

erezut

ca

"nervii"17A sunt cei ce provoaca astmul, pentru ca apoi sa se creada ca principal a cauza a a tmului 0 constituie spasmele muschilor netezi infasurati in jurul cailor aeriene, ceea ce duce la cornprimarea acestora.17B Pe baza acestor eonsiderente a

parut logics folosirea unui bronhodilatator cu actiune de scurta durata pentru usurarea simptomelor astmului. Cu toate acestea, inca din 199017C se stie faptul ca

adrninistrarea regulata a unei doze de bronhodilatator nu are 0 contributie pozitiva in tratarea astmului, estimandu-se chiar ca aceasta practica, bazata pe 0 teorie eronata, a dus la inrautatirea siruatiei in mii de cazuri 18. 19 ~i a cauzat moartea altor mii de bolnavi.I''- 21

in prezent nu se cunoaste eu exactitate cauza aparitiei astmului=', insa cercetatorii au probabil numeroase teorii, deoarece se realizeaza nenumarate studii pe aceasta tema, Prima divergenta cu privire la cauzele care provoaca astmul priveste originea acestora, genetica sau de mediu23. Cei ce sustin teoria genetica nu au identificat inca numarul de gene implicate-", lnsa teoria pare a fi fundamentata, caci caile aeriene ale unui astmatic sunt intr-adevar anormale. Ele prezinta de sapte ori mai multa musculatura neteda in comparatie eu cele ale unei persoane neafectate de astm; caile aeriene prezinta de cinci ori mai multe celule B care elibereaza In organism substante chirnice inflamatorii numite histamine; celulele producatoare de mueus sunt mai mari ~i mai numeroase, iar peretii cailor aeriene sunt mai

Inca din 1990 se stie faptul ca administrarea re gulata

a unei doze de bronhodilatator

nu are 0 contributie pozitiva In tratarea astmului.

de urgenta - starea lui s-a

ameliorat rapid. Abia In anii '60, cand prima "epidemie ' de astm a aparut in Anglia si Australia, s-a facut legarura dintre utilizarea zilnica a bronhodilatatoarelor ~i agravarea astmului. Aceasta epidemie, precum si altele care i-au urmat, au fost legate de folosirea excesiva a acestui tip de tratamente medicamentoase. 1 0, II

Ce este astmul?

Un nume altemativ pentru astm ar fi "obstruclia reversibila a cailor aeriene", ceea ce presupune faptul ca simptomele afectiunii, ~i anume constrictia toracica, respiratia suieratoare, tusea si dispneea nu sunt permanente. Exista si alte boli, ca de exemp!u, bronsita sau chiar simpla raceala in care pacientul poate manifesta aceleasi simptome. Si pentru ca misterul sa fie ~i mai greu de elucidat, in prezent nu exists nici 0 definitie standard pentru astrn, diagnosticul fiind dat pe baza ob tructiei cailor aeriene.P Din aceste motive astmul este foarte greu de diagnosticat eu exactitate.

In mod normal, un atac de astm, considerat in acest articol a

34

NEXUS New Times· februarie • martie 2006

N E X U S

m e d i c i n a a l t e r n a r i v a

proces distrug caile aeriene, provocand "remodel area" acestora. Astfel, chiar dad simptomele apar episodic, modificarile aparute In caile aeriene sunt permanente.Jf

- bronhodilatatoarele deschid caile aeriene ingustate prin relaxarea musculaturii netede;39

- folosirea excesiva a medicatiei bazate pe bronhodilatatoare

inrautateste afectiunear'''

inhalarea corticosteroizilor antiinflamatori reduce inflarnatia cailor aeriene lirnitand astfel nevoia de a intrebuinta bronhodilatatoarele. Aceasta practica reprezinta temelia unei bune gestionari a bolii."!

gro~i.25.26.27 Toate aceste aspecte diferite provoaca sensibiliiatca cailor aericne la lucruri care ill mod normal nu ar avea nici un efect negativ.

Daca se descopcra ca, intr-adevar. cauzcle care provoaca astmul sun! pur genetice, ar trebui sa ne folosirn de aceasta inforrnatie pentru a putea preveni boala sau macar pentru a irnbunatati tratamentul aplicat astrnaticilor. S-au realizat anumite studii pe nou-nascuti care indica faptul ca daca un nou nascut depaseste 0 anurnira lungime sau daca circumferinta capului este mai mare de 37 de centimetri, posibilitatea ca acesta sa faca astm este mai mare.29 Desi aceasta descoperire este interesanta din punct de vedere

academic. nu este relevanta, r--------------------------, Medica~ii

caci rnasurile ce trebuie Tratamentele

luate in cazul In care avem EXEMPLE DE MEDICATIE PENTRU ASTM

de-a face cu un nou nascut cu un cap mal mare nu se cunosc.

Specialistii care sustin

teoria conform careia

cauzele prineipale ale

astmului sunt cele de mediu ar putea avea 0 contributie importanta la elucidarea necunoscutelor ell privire la astm, insa acestia de eel mai multe ori se contrazic nu numai cu cei ce sustin teoria genetics ci si intre ei. Ni se spline, de exemplu, ca astmul este 0 boala ee apare cu preponderenta in societatile occidentale si ca, cu cat societatea este mai dezvoltata, cu at at mai prevalenta este problema.J'' Ni se spune de asemenea, ca spalatul hainelor cu apa rece este 0 posibila cauza a astmului+', insa este foarte putin probabil ca In !iirile sarace, unde nu s-a inregistrat practic nici un caz de astm, sa se foloseasca apa fierbinte la spalatul hainelor.

folosite

pentru controlul astmului nu s-au schimbat semnificativ din anii '50. Cel putin in ultimii 20 de ani, singurele medicatii care s-au impus pe piata medicamentelor antiastmatice sunt tratamentele cu modulatori leukotrieni. in urma carora s-a inregistrat 0 optimizare a controlului astmului, insa nu la fel de rernarcabila ca in cazul tratamentului cu 0 doza mica de corticosteroizi.V Celelalte medicamente "noi" care apar din cand in cand nu sunt de fapt decat niste variatii pe baza vechilor medicamente, lucru ce face dovada unei bune strategii de marketing din parte companiilor de medicamente. De exemplu, intr-un raport dat in 2004, GlaxoSmithKline dezvaluia: "progresul franchisei

GlaxoSmithKline pentru

medicamente pentru

aparatul respirator se

datoreaza in principal

1.....- --' dezvoltarii steroidului

Mai sunt si alte astfel de contradictii, ca de exemplu: combinat Seretidel Advair si atragerii unor pacienti ce

- imunizarea incurajeaza aparitia astmului;32 foloseau produse de la companii concurente, precum si

- imunizarea previne aparitia astmului.F' dezvoltarii unor medicamente noi pe baza altora deja

- soba cu gaze provoaca astmul.P' existente ca Serevent si Flixotide/Flovent.v+l In acelasi raport

- soba cu gaze nu provoaca asrmul.l> se mentiona faptul ca in prezent se lucreaza la 10 produse

- !ipsa infectiilor din organism provoaca astmul;36 .moi" si aproape toate acestea contin beta-Z agonisti+t eu

- infectiile prezente in organism, In special In copilarie, durata lunga de actiune, folositi in tratamentul astmului de ani

provoaca astmul.J? de zile. Beta-2 Agonisti cu durata lunga de actiune reprezinta

Exists totusi, si unele aspecte asupra carora cercetatorii cad 0 versiune mult mai puternica a medicatiei bronhodilatatoare

de acord: cu durata scurta de actiune, care mentin musculatura neteda

- cauza care sta la baza aparitiei astmului este inflamarea relaxata pana la 12 ore. Cu toate acestea, pe masura ce vom cailor aeriene, iar substantele chimice implicate In acest lua mai multe medicamente nevoia de a Ie lua va deveni din

o Medicamente care deschid diile respiratorii:

Bronhodilatatori eu durata scurta de acriune:

Airomir" Albuterol" Atrovent Berotec* Bricanyl" Respolin* Salbutamol" Ventolin"

Bronhodilatatori cu durata lunga de actiune

Foradil" Nuelin

Oxis"

Serevent" Theophylline Volmax"

• l\Iedicamente care reduc sirnptomele astmului:

* = Beta-2 agonist

Medicamente bazate pe corticosteroizi:

Becotide Becloforte Flixotide Flovent Prednisone Pulmicort QVAR Respocorte

Medieamente ce nu sunt bazate pe corticosteroizi:

Accolate in tal Singulair Tilade

Vicrom

Zyflo

• Combinatii de medicamente (un bronbodilatator ~i un medicament ce reduce simptomele):

Flixotide + Serevent = SeretidelAdvair Pulmicort + Oxis = Symbicort

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

35

rn e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

ce in ce mai mare. Chiar si administrarea unei singure doze de bronhodilatator eu durata scurta de actiune agraveaza astrnul. caci organismul va deveni imun la respectivul medicament, fiind In cele din urma necesara adrninistrarea mai multor medicamente pentru obtinerea aceluiasi rezultat.t>

Cunoscandu-se acest lucru inca de la inceputul anilor 90, era recornandata administrarea acestor medicamente doar pentru tratarea simptomelor acute, iar in cazul in care era necesara utilizarea acestora mai mult de trei ori pe saptamana pacientului i se recomanda ~i inhalarea unui steroid inhalat pentru reducerea sirnptomelor.w In aceste conditii, ne surprinde faptul ca in prezent multor astmatiei le este prescrisa utiJizarea unor bronhodilatatori putemici beta-2 agonist eu durata lunga de actiune de doua ori pe zi. Prineipala cauza de ingrijorare cu privire la acest tip de tratament consta in faptul ca pacientul devine mai putin constient de gravitates inflamatiei cailor aeriene+? care sta de fapt la baza afectiunii. Mai rnult, un studiu britanic a demonstrat ca la astmaticii ce folosesc Serevent cu durata

.

lunga de actiune riscul ca pacientii sa rnoara este de trei ori

mai mare dedit 111 cazul pacientilor ce folosesc Ventolin cu durata scurta de aeliune.48

Cauza mortii acestor pacien]i

se datoreaza obstructionarii

cailor aeriene - tocmai ceea ce Servent ar trebui sa previna.49,50

"Putini doctori ar statui un pacient cu glezna luxata sa ia calmante zi si noapte pentru a continua sa mearga sau sa alerge normal, peoareee acest lucru ar agrava inflarnatia producand gleznei mai multe leziuni", afirma Russell Stark.

Din moment ce se considers

cii inflamarea cailor aeriene

cum ar fi aparitia unor afte orale sau leziuni bucale usoare, ingrosarea vocii. subtierea pielii si mai afla. de asemenea, de inmultirea cazurilor de glaucom ~i cataracts si sunt astfel tentati sa renunte mai degraba la tratarnentul eu steroizi decat la eel cu bronhodilatatoare care nu are efeete seeundare atat de evidente. Deoarece medicatia la randul ei pare sa creeze dependenta, de-a lungul anilor, majoritatea persoanelor afectate de astm i~i maresc treptat doza. Cu toate acestea, bronhodilatatoarele sunt prescrise ea ~i cum ar fi inofensive, iar majoritatea consumatorilor nu realizeaza faptul ea folosirea excesiva a aeestora poate duce la agravarea bolii." Probabil ea eel mai rau aspect in legatura eu medicatia pentru astm este acela ca nu este eficienta. Persoana afectata de astrn urmeaza tratamentul, insa simptomele persista, In prezent nefiind disponibila nici 0 rnedicatie care sa influenteze pozitiv progresul astmului.56, 57 Toate aceste cauze precum ~i potentialul perieol pe care 11 prezinta rnedicatia pentru astm reprezinta motivul pentru care multi astrnatici dezamagiti de tratamentele traditionale, se orienteaza spre alte forme de control al astrnului, printre care ~i metoda Buteyko.

Oescoperirile ~i practicile terapeutice ale lui Buteyko

Konstantin Pavlovici

Buteyko (1923 - 2003) era medic stagiar, responsabil de o sectie a unui spital din Moscova, cand, intr-o noapte din anul 1956, a facut pentru prima data legarura dintre hiperventilatie si durerile de cap.58 in aeea noapte avea 0 durere de cap cumplita ~i a observat ea aceasta era

asociata cu 0 respiratie foarte grea, asa ca a redus in mod constient volumul de aer respirat si a remareat ca

durerea s-a atenuat. Apoi a marit in mod deliberat cantitatea de aer respirat ea sa eonstate ea durerea de cap i-a revenit. A inceput apoi sa ii trezeasca unul dupa altul pe pacientii aflati in grija lui ~i i-a pus sa altemeze respiratia usoara cu eea adanca. Si acestia s-au simtit mai bine cand au respirat user ~i mai rau atunei cand au respirat adanc,

Convins fiind cii profesorii ii vor apreeia descoperirea, Buteyko a raportat cele eonstatate - insa, spre surprinderea lui nimeni nu s-a ararat a fi catusi de putin interesat ~i se pare ca in ultimii 50 de ani Buteyko s-a lovit constant de acelasi dezinteres total din partea cornunitatii medica Ie. Din fericire pentru persoanele afeetate de astm, migrene, atacuri de panica, sforait, inabusire in somn si alergii, Buteyko nu si-a pierdut interesul pentru respiratie si modul in care aeeasta ne afecteaza sanatatea. EI a continuat sa-~i dezvolte teoria conform careia viata moderna actioneaza ca un factor de stres asupra organismului uman, provocand 0 marire a ritmului respiratoriu natural si 0 scadere a nivelului general de sanatate, tnsa a incercat toto data sa gaseasca ~i 0 modalitatea de a rezolva aceasta problema. Buteyko a dezvoltat 0 serie de tehnici bazate pe cateva principii speciale legate de respiratie,

Teoria lui Buteyko porneste de la premisa ca, aproape tot timpul, respiratia astmaticilor

este mai adanca si mai accelerata decat in mod normal.

este eauza care sta la baza

astmului, iar bronhodilatatorii cu durata scurta de actiune tind sa aeopere simptomele, este posibil ca acestia sa contribuie la agravarea inflamatiei cailor aeriene si chiar la remodelarea acestora. "

Corticosteroizii reduc inflamatia si impiedica sistemul imunitar sa reactioneze exagerat la alergeni. In acest fel simptomele astmului sunt atenuate deoarece caile aeriene reactioneaza mai lent, eeea ce este un lucru destul de bun din punetul de vedere al astmaticului.U- 52 Cu toate aces tea, din moment ee steroizii suprima imunitatea naturals a corpului,53 acestia pot contribui la dezvoltarea infectiilor, bacteriilor si a ciupercilor nu numai In caile aeriene.54, 55

"Sistemul respirator este astfel eoneeput ea plamanii sa fie in mod normal sterili si de aceea inhalarea deliberate a oricarei substante este considerate 0 idee gresita," continua Russel Stark. Aceasta practice de a inhala 0 substanta care sa impiedice organismul sa se apere impotriva corpurilor straine, ca de exemplu bacteriile, ar trebui pusa la indoiala deoarece infectiile toracice reprezinta 0 cauza comuns a simptomelor de astm. Cei ce folosesc steroizi observa efecte secundare,

36

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

rn e d i c i n a a l t e r n a t i v a

diera si exercitn fizice, care schirnba radical perspectiva asupra conceptiilor conventionale referitoare la astrn. Desi practicienii metodei Buteyko nu contesta faptul ca ingrosarea cailor aeriene este un aspect ingrijorator ~i chiar periculos. acestia privesc acest aspect si ea pe 0 parte din solutia problemei.

Conform teoriei Buteyko,59. 60. 61 ingustarea cailor aeriene are loc din eel putin trei motive:

- pentru a impiedica patrunderea substantelor iritante, a bacteriilor si a altor materiale straine In caile acriene. De fiecare data cand particulele straine patrund in caile aeriene, acestea i~i pierd tonusul si elasticitatea. Sistemul imunitar crecaza cantitati excesive de mucus, declanseaza inflamarea cailor aeriene ~i contracrarea musculaturii netede, pentru a tine orice corp strain departe de caile aeriene sau eel putin pentru a impiedica raspandirea acestuia pana la construirea apararii.

- pentru a preveni racirea sau uscarea cailor aeriene provocata de obicei de respiratia accelerata.

- pentru a preveni pierderea de bioxid de carbon i"minenta respirarii unui volum pre a

mare de aer pe minut. Acestea

sunt cauzele principale care stau la baza ingustarii cailor aeriene, cauze ignorate de majoritatea cercetatorilor in domeniul astmului.

dosarului supraincarcat" din cauza di pacientului afectat i se fac atat de multe teste, incat fisa lui medicala devine din ce in ce mai incarcata67. 61l Creierul primitiv controleaza functiile fiziologice de baza si din aceasta cauza respiratia este un proces pe care IlU il constientizarn dedit 'in momentul In care apar probleme. Cu toate acestea, ritmul respirator poate fi modificat in mod deliberat, de exernplu, In tirnpul vorbirii sau pe parcursul efectuarii unor scufundari. Hiperventi latia presupune respirarea unui volurn de aer mai mare dedit este necesar pentru cfectuarea unci activitati, nefiind neaparat necesar ca respiratia sa fie exagerat de accelerata sau de profunda. Frecventa respiratorie a unui adult rara probleme de sanatate este In mod normal de 12 respiratii/minut, proces 111 urrna caruia se inhaleaza aproximati 0.005 m3 de aer.69 lnsa, in caz de hiperventilatie, frecventa respiratorie va fi de 20 respiratii/minut, volumul de aer inhalat fiind de aproximativ 0,008 m3. Pe parcursul unei saptamani, volumul de aer respirat de catre 0 persoana afectata de hiperventilatie va fi cu aproximativ 30 m3 mai mare in comparatie cu 0 persoana care

respira nonna!. (30 m3

reprezinta echivalentul a 30.000 de litri, cantitate suficienta pentru a umple 0 piscina de dimensiuni mal mici). Nimeni nu observe daca 0 persoana respira 0 data la 3 secunde in loc de 5, decat poate In cazul in care respiratia este zgornotoasa. Cu toate acestea, corpul se resimte deoarece 0 astfel de respiratie reduce treptat cant ita tea de bioxid de carbon din sange si din plamani ~i astfel apar urmatoarele simptome 70, 71:

la nivelul sistemului insuficienta

Tinand cont de rezultatele remarcabile

,

pe care le-a inregistrat studiul efectuat

asupra metodei Buteyko

ne surprinde faptul ca cercetatorii nu s-au intrecut In efectuarea

rnai multor astfel de teste. De fapt, ceea ce s-a intamplat a fost chiar contrar asteptarilor, caci nu au mai fost efectuate decat foarte putine teste.

Hiperventilatia ~i astmul

Metodele traditionale de tratament tin cont de faptul ca hiperventilatia joaca un rol deosebit de important in managementul astmului, 'insa vad acest proces ca pe un rezultat al lngustarii cailor aeriene si nu ca pe 0 cauza.62, 63 Se stie de asemenea ca la

42% dintre astmatici

hiperventilatia este asernanatoare atacurilor de astm.64. 65 Teoria Buteyko sustine ca hiperventilaria nu este doar 0 consecinta a ingustarii cailor aeriene, ci chiar cauza care 0 provoaca. Aceasta teorie afirma cli ingustarea cailos aeriene nu ar aparea daca persoana In cauza ar respira normal.

Exista doua tipuri de hiperventilatie si anume acuta si cronies sau de intensitate mica. Tipul acut de hiperventilatie po ate fi foarte usor recunoscut deoarece respiratia este de obicei accelerata, zgomotoasa, insotita de miscari ale torsului. Tipul de respiratie pe care doctorul Buteyko I-a recunoscut si l-a denumit .hiperventilatie ascunsa" este acea hiperventilatie mai subtila, de intensitate mai scazuta. Acest tip de hiperventilatie a fost descoperit pentru prima data In timpul Razboiului Civil american, cand militarii se simteau rau, Insa doctorul care Ii trata (dr. Da Costa) nu putea gasi nimic in neregula din punct de vedere fizic.66 De atunci aceasta afectiune a fost cunoscuta sub numeroase denurniri inclusiv "sindromul lui Costa", "sindromul suprasolicitarii", "sindromul hiperventilatiei cronice" ~i chiar "sindromul

NEXUS New Times' februarie . martie 2006

respirator:

respiratorie, cai stranut, sinusuri

respiratorie, constrictie

respiratorii hipersensibile, mucus excesiv, bloc ate sau purulente, tuse, cascat si oftat

excesiv.

la nivelul sistemului nervos: vertij, arneteala, inconsecventa, capacitate scazuta de concentrare, maini sau picioare reci si amortite, In cazuri grave poate aparea chiar pierderea memoriei sau a cunostintei.

- la nivelul inimii: biitai accelerate, palpitatii.

- simptome psihologice: anxietate, depresie, senzatie de

"buimaceala".

- simptome generale: gura uscata, balonare, meteorism, flatulenta, senzatie de oboseala, insomnii, transpiratia excesiva a palmelor, tuse uscata, prurit, dureri toracice, dureri de cap, stare generals de slabiciune si extenuare cronies. Simptornele sunt numeroase ~i diversificate, caci respiratia afecteaza intregul organism, iar simptomele sunt resimtite diferit de fiecare persoana in parte. Majoritatea persoanelor afectate de astm au tendinta de a elimina simptomele evitand situatiile declansatoare ~i urmand anumite tratamente. Din

37

rn e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

moment ce insuficienta respiratorie este unul dintre simptomele principale ale astrnului ~i orice anomalie in ritmul respirator normal este considerata a fi consecinia si nu cauza afectiunii, putini s-ar gandi ca totul porneste de fapt de la respiraria excesiva, mai ales ca societatea occidentale incurajeaza respiratia adanca, considerand-o a fi beneficii pentru organism. Acesti factori indica faptul ca hiperventilatia nu este recunoscuta sau luata In considerare drept cauza, ~i cu atat mai putin analizata.

Echilibrul dioxidului de carbon

Teoria lui Buteyko porneste de la premisa ca respiratia astmaticilor este de obicei mai adanca si rnai accelerate decat in mod normal. Aceasta teorie este confirmara si de studii care au demonstrat ca astmaticii, chiar ~i cand nu prezentau simptomele corespunzatoare, respirau un voJum de aer de lO- 15 litri pe minut si I1U 4-6litri, cum ar fi normal72. 73. NiveJuJ de dioxid de carbon din sange confirms aceasta ipoteza deoarece este mai mic decat valoarea normal a de 40 mm Hg, pana in momentul In care obstructia cailor aeriene se agraveaza si nivelul de bioxid

de carbon creste, provocand si

alte probleme.P'. 75 Dad 0

persoana respira un volum mai mare de aer decat este necesar, iar schimbul de gaze din plarnani nu intampina dificultati majore, nivelul de dioxid de carbon din sange ~i plamani scade, provocand organismului probleme majore. Teoria lui Buteyko sustine ca ingustarea cailor aeriene este de fapt 0 metoda sirnpla, desi extrema, prin care corpul incearca sa evite pierderea unei cantitati prea

mari de dioxid de carbon.

Unul dintre roJurile vitale ale

aceste celule SUJ1t suprasolicitatc acestea produc 0 carnitate mai mare de bioxid de carbon. cesta ete motivul pentru care ritmul respirator e te crescut in timpul exercitiilor fizice, pentru a degaja excesul de dioxid de carbon, ~i redus in timpul sornnului. Cu toate accstea, centrul nervos care cornanda functia respiratorie se adapteaza si se acornodeaza foarte rcpede la nivelul de dioxid de carbon existent. motiv pentru care, in prezenta unui nivel de dioxid de carbon constant redus, creierul va accepta accst nivel nou ca fiind nivelul normal de dioxid de carbon.

Prin urmare acum centrul respirator va stimula actul respirator, astfel in cat acesta sa mentina noul ritm. Vestea buns este ca procesul este vaJabil si in sens invers. Conform

. celor spuse de Russell Stark, programul Buteyko, daca este respectat, provoaca retinerea unei cantitati mai mari de bioxid de carbon si revenirea ritmului respirator la normal. Astfel, caile aeriene se deschid, suficient oxigen este eliberat in tesuturi. iar simptornele caracteristice astmului se atenueaza considerabil.

excesiva, pierderea bioxidului de carbon este resirntita mai intai la nivelul plarnanilor, iar daca plamanii persoanei in cauza sunt de "tip astrnatic", atunci aceasta pierdere este in mod considerabil mai mare. Si

totusi, daca respirat ia excesiva ar putea fi oprita in aceasta faza, caile aeriene i-

ar reveni, deschizandu-se cu usurinta. Daca, In schimb, respiratia excesiva nu este inrrerupta si nivelul de bioxid de carbon din sange scade si

mai mult, problema se agraveaza devenind aproape

imposibil de rezolvat

deoarece contractiile

musculaturii netede,

inflamatia cailor aeriene ~i

producerea de mucus actioneaza la parametri prea mario Plarnanii se umplu din ce 'in ce mai mult CLI mucus pana cand schimbul de gaze este extrem de afectat. In timpul unui atac de astm, nivelul de 'bioxid de carbon din sange este scazut, imediat dupa atac devenind foarte scazut, testele realizate aratand valori mai mici de 20% din valoarea normala.80. 81 Ynsa acesta va creste rapid 0 data cu agravarea crizei ~i obstructionarea cailor aeriene. De aceea, un nivel de bioxid de carbon normal sau crescut in timpul unei crize de astm ne va semnala faptul ca atacul este grav82, situatie in care nu este indicata folosirea metodei Buteyko ci urmarea unui tratament medicamentos.

Cand apare respiratia

Conform testelor experimentale

de verificare a metodei Buteyko, efectuate si publicate pana In prezent, tehniea atenueaza lara indoiala

simptomele caci s-a inregistrat ° reducere de eel putin 85% In folosirea medicatiei bronhodilatatoare ~i 500/0 In cea a steroizilor.

dioxidului de carbon consta in eliberarea oxigenului in celulele tesuturilor. Atunci cand niveIul de dioxid de carbon este scazut, hemoglobina retine mai mult oxigen - sursa de energie a organismului - prin urmare cantitatea de oxigen eliberata in [esuturi este considerabil mai mica. Acest aspect a fost descoperit pentru prima data de catre ornul de ~tiinta danez Christian Bohr, in urma cu aproximativ 100 de ani, ~i este numit "efectul Bohr".76 Nivelul scazut de dioxid de carbon provoaca numeroase alte reactii si probleme77. 78, 79:

- musculatura neteda din corp se contracta;

- se produce histamina in exces;

- caile aeriene se ingusteaza;

- inirna bate rnai rapid;

- sistemul nervos intra intr-o stare de agitatie;

, ,

- apare 0 afectiune cunoscuta sub numele de alcaloza respiratorie.

Principalul factor care stimuleaza respiratia este mentinerea nivelului de dioxid de carbon din sange, respiratia fiind ajustata astfel inca; nivelul sa ramana constant. Dioxidul de carbon este produs la nivelul celulelor lesuturilor iar cand

38

Dovada eficientei metodei Buteyko

Conform testelor experimentale de verificare a metodei Buteyko, efectuate si publicate pana in prezent, tehnica atenueaza rara indoiala simptomele caci s-a inregistrat 0 reducere de eel putin 85% in folosirea medicajiei bronhodilatatoare si 50% in cea a steroizilor83, 84. Chiar si

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

m e d i c i n a altern at iva

cand pacientii au folosit 0 prezentare pe caseta video a metodei Buteiko, cu 0 interventie minima din partea specialistilor bine instruiti, reducerea in folosirea bronhodilatatoarelor nu a fost mai midi de 60%. 5 Alte sute de relatari ale unor experiente similare eu cea a lui Robert Stark au contribuit la realizarea unei campanii media de 2 ani In Australia, in unna careia Australian Association oj Asthma Foundations a finantat unele teste efectuate in 1994-1995 in Brisbane. Dupa sase saptamani de probe participantii la teste si-an redus rnedicatia bronhodilatatoare cu 90%. Simon Bowler, doctor cercetator, a afirmat: .rezultatele au fost surprinzatoare, caci nu ne asteptam sa obtinern transformari serrmificarive.v= De regula, eliminarea totala a rnedicatiei bronhodilatatoare este posibila doar In cazul .in care se mareste medicatia preventiva bazata pe steroizi, insa testele au demonstrat ca si aceasta medicatie a putut fi redusa cu 49% dupa numai eat eva saptamani. 87 Singura explicatie pe care doctorii au gasit-o pentru to ate aceste remedieri si pentru ameliorarea simptomelor eu 71 % precum si a calitatii vietii astmaticilor per ansamblu ar fi ca to ate aeestea se datoreaza probabil nenumaratelor telefoane pe care specialistii Buteyko Ie-au dat participantilor.f

Pretul astmului este foarte mare, atiit In bani, cat si In suferintele provocate. Cu toate acestea, anual se efectueaza nenumarate proiecte de cercetare care sa investigheze problema. Tinand cont de rezultatele remareabile pe care le-a inregistrat studiul efectuat ne surprinde faptul ca cercetatorii nu s-au intrecut In efectuarea mai multor astfel -de teste. De fapt, ceea ce s-a intamplat a fost chiar contrar asteptarilor caci nu au mai fost efectuate decat foarte purine teste dintre care unul singur pe acelasi tipar cu eel efectuat In Brisbane. Desi cererea de finantare adresata catre New Zealand Asthma and Respiratory Foundation a fost refuzata, acest test experimental a fost totusi efectuat in Gisborne, Noua Zeelanda, in anul 2000. Pentru a afla daca rezultatele obtinute de grupul de astmatici de la Brisbane se datoreaza efectului psihologic pe care I-au avut conversatile cu specialisti in metoda Buteyko, fieciirui participant la acest test i-a corespuns un participant ce avea un rol de control si fiecare contact cu specialisti In metoda Buteyko s-a realizat doar in prezenta acestor observatori. Rezultatele acestui test experimental de sase luni au aratat ca este gresita opinia conform careia rezultatele obtinute se datoreaza vreunui efect psihologic, obtinandu-se rezultate similare eu cele ale testului efectuat in Brisbane.

Daca rezultateJe probelor clinice s-ar repeta in clasele de Buteyko din intreaga lume, acest lueru ar duce la 0 economisire nemaiintalnita a fondurilor alocate in prezent pentru sanatate. De exemplu, fondul de 700 milioane dolari australieni pe care guvemul australian 11 aloca anual pentru costurile medicale pentru tratarea astmului ar fi redus cu eel putin 70%.89A Guvemele care ar integra metoda Buteyko in cadrul sistemelor de sanatate ar putea folosi specialistii deja angajati de guvem sau alte organizatii pentru astmatici pentru a preda tehnicile Buteyko. Daca aceasta metoda ar fi predata tuturor scolarilor, in 5 ani rata de aparitie a astmului s-ar afla in declin, iar sistemele de sanatate nu ar mai fi puse in dificultate.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

Care este motivul pentru care nu au fost efectuate mai multe cercetari cu privire la aceasta metoda aparent inotensiva?

Ar trebui sa ne surprinda faptul ca I1U se efectueaza mai multe cercetari eu privire la metodele de control aJ astmului Tara ajutorul medieamentelor - in special metoda Buteyko ale carei rezultate au fost spectaculoase - 111 conditiile in care siguranta medicatiei astmatice este Indoielnica?

- Dezinteres din partea cercetatorilor

Din moment ce 0 metoda de respiratie nu poate fi brevetata si administrarea unei "doze" de bioxid de carbon durabile este imposibila, metoda nu poate starni interesul persoanelor implicate in industria produselor farmaceutice pentru eontrolul astmului. in plus, se pare ca proiectele de cercetare se fac in general cu copul de a investiga 0 teorie personala sau de a demonstra ca un anume medicament este sigur, nici pe departe pentru a imbunatati calitatea vietii astmaticilor.

- Lipsa fondurilor pentru efectuarea testelor experimenta Ie

Majoritatea testelor experimentale sunt finantate de catre companiile de medicamente care doresc sa demonstreze atat eficienta medicamentelor lor precum ~i faptul di acestea nu provoaca probleme majore de sanatate. Este putin probabil ca o companie de medicamente, care trebuie sa raspunda ill fata acti onari lor, sa experimenteze un produs a carui eficienta duce la reducerea folosirii propriilor sale produse ~i in consecinta, a ratei de profit. Persoanele care predau metoda Buteyko IlU detin fondurile necesare pentru a efectua teste experimentale de amploare si in consecinta, astfel de teste nu au mai fost initiate.

- Lipsa coeziunii in randul practicantilor Buteyko

Specialistii Buteyko lucreaza de obicei independent neexistand nici 0 standardizare a metodei Buteyko sau a procedurilor de instruire a noilor practicanti, motiv pentru care tehnieile Buteyko pot fi foarte diferite de la instructor la instructor. Instructorii Buteyko se afla intr-o competitie accerba pentru clienti, motiv pentru care unii dintre ei folosesc 0 campanie de comercializare a propriilor lor cursuri, ce este denigratoare pentru alti practicanti. Acest tip agresiv de marketing nu se intalneste in mod obisnuit in cadrul sistemului de sanatate ~i drept urrnare metoda Buteyko nu poate inspira incredere cornunitatii.

- Lipsa credibilitatii in cadrul comunitatii medicale

Desi testele experimentale privind metoda Buteyko au relevat reducerea semnificativa a simptomelor si a medicatiei, se spune totusi ea doctorii nu sunt perfect convinsi ea metoda Buteyko aduce un beneficiu real, deoarece rezultatele testelor privind functionarea plarnanilor au ramas neschimbate.P'b 91 Russell Stark argurnenteaza ca metoda Buteyko trebuie sa fi fost de folos, din moment ce medicatia preventiva a fost redusa la jurnatate tara a se inregistra nici 0 disfunctie in functionarea plamanilor,

Mai mult, s-a demonstrat cii testele provoaca de fapt ingustarea cailor aeriene precum si simptomele astmului,92 fapt ce pune la indoiala, dupa cum a afirmat Russell Stark,

39

m e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

insasi capacitatea acestor teste de a masura cu acuratete inflarnatia existenta.

- Invidie profesionala?

u este probabil ea situatia adultilor afectati de astm sa se Imbunatateasca. Este de asteptat, de fapt, ea astmul sa se agraveze 0 data eu inaintarea in varsta caci majoritatea deceselor provocate de astm se inregistreaza In randul varstnicilor, Testele experimentale Buteyko au demonstrat iotu i ca simptornele se reduc u aproximativ 71 %, iar ealitatea ietii e imbunatateste substantial. Doctorii ai carer pacienti se simt din ce In ce rnai rau considers astfel de rezultate de neeonceput ~i chiar frustrante rnai ales ca per oanele care predau metoda Buteyko nu au nici 0 pregatire in domeniul medical. afirma unii doctori sustinatori ai metodei Buteyko.

- Animozitate provocata de mijloacele de comunicare

Se pare ca in ultimii sai ani doctorului Buteyko ii facea 0 placere deosebita sa afirme urmatoarele doua lucruri:

1. Medicina traditionala este obtuza ~i abordeaza astmul intr-o rnaniera total gresita, chiar invers decat ar trebui.93

2. Pentru a se evita abordarca metodei prin prisma cunostintelor medicale gresite, singurii oameni care ar trebui sa predea metoda sunt cei ce 0 folosese In propriullor stil de viata.94 Multi specialisti Buteyko ~i jurnalisti au transmis ace t mesaj mai departe. in majoritatea relatarilor, profesia medicala era de crisa ca fiind anormal de cazuista ~i neincrezatoare in timp ce metoda Buteyko parea un fel de tratament rniraculo . Cand pacientul doctorului ce pledeaza impotriva metodei Buteyko afirma ca se simte mult mai bine cu ajutorul acestei metode, doctorul e te pus intr-o ituatie penibila si, desi acest lucru creste intr-adevar vanzarile ziarelor, nu este pe placul celor ridicularizati. Toate cele mentionate mai sus ne conduc spre urmatoarele doua concluzii:

I. Organizatiile publice dedicate ajutorarii astrnaticilor se ascund de mai bine de zece ani In spatele aceleiasi afirmatii: metoda Buteyko pare sa fie sigura, Insa nu poate fi sprijinita deoarece nu au fost efectuate suficiente te te experimentale.P>- 96, 97

2. Astmaticii nu au acces la 0 metoda sigura si eficienta de ameliorare a simptomelor ~i 'in consecinta de reducere a medicatiei.

Popularizarea metodei

Tehnica Buteyko devine din ce in ce mai cunoscuta In intreaga lume, In ciuda faptului ca nu este acceptata de carre comunitatea medicala. Cu toate acestea, metoda Buteyko mai are mult paDa a fi pe deplin afirmata, deoarece ill prezent exista mai putin de 20 de specialisti care predau tehnica in oricc tara occidentala, ill conditiile In care exists rnai mult de

300 milioane de astmatici in intreaga lume.98 Avand in vedere ca exista atat de purine persoane care predau metoda, faptul ca exista chiar si 0 persoana care sa fi auzit de aceasta tehnica este destul de impresionant, rara sa mai vorbim si de testele clinice experimentale efectuate deja. Acest fapt este 0 dovada a eficientei pe care metoda Buteyko 0 are in controlul astmului ~i 0 justifieare a motivului pentru care metodei ar

40

trebui sa i se recunoasca locul bine meritat In cadrul eelor mai de searna metode de tratarnent al a trnului. Rus ell turk are ultimul cuvant: .Doctorul Buteyko a preluat clemente de anatomie ~i fiziologie eunoscute de mai bine de 100 de ani si le-a aplicat in tratarnentul astmului. Folosind tehnicile lui. pacientii nu mai prezinia simptome si renUJ1!8 aproape total la medicatie. in principiu nu exista nirnic in metoda Buteyko, care a poata atrage sprijinul eelor ce castiga bani frumosi pe

eama industriei produselor antiasmatiee. Viitorul metodei Buteyko se afla acum in mana astmaticilor care doresc imbunatatirea calitatii vietii si a doctorilor care doresc intradevar sa ii ajute pe asmatici. Medicii de familie care nu au intere e aseunse in industria produselor anriasmatice au 0 parere din ce in ce mai buna despre metoda Buteyko deoarece au eonstatat atat uimitoarele efecte benefice ale acesteia cat ~i efectele permcioase asociate eu administrarea de medieamente pe termen lung. Cand astmaticii folosesc metoda Buteyko simptomele se reduc cu eel putin 70% ~i aceasta este forta din spatele metodei Buteyko, eea care explica motivul pentru care metoda, desi predata de foarte putine persoane, este at at de cunoscuta,

Despre autor:

Jennifer Stark ~i sotul sau, RusselJ Stark, -au inceput pregatirea pentru a deveni instructori Buteyko in anul 1993 impreuna eu Alexander Stalmatski, f01111at in Rusia, si s-au perfectionat ulterior sub indrumarea a insusi fondatorului metodei, dr. Konstantin Pavlovich Buteyko. Fiul acestora,. Robert, suferea de 0 forma grava de astm, persistenta in pofida tuturor tratarnentelor medica Ie traditionale urmate, sotii Stark vazandu- e nevoiti ca, in disperare de cauza, a apeleze la metoda Buteyko. Metoda a produs 0 schimbare total a a starii de sanatate astfel Incat acestia s-au hotarat a urmeze 0 pregatire pentru a deveni practicanti de Buteyko si pentru a ii ajuta ~i pe altii. In anul 1994 au introdus metoda in Noua Zeelanda. contribuind totodata si la propagarea metodei in Australia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Israel ~i Olanda. Acestia au instruit mai mult de 7.000 de persoane cu probleme respiratorii, aratandu-Ie cum sa foloseasca tehnicile ~i sa-si imbunatateasca propria sana tate intr-un mod natural ~i au format mai mult de 60 de instructori.

Sotii Stark au predat tehnicile si in testele experimentale clinice ~i studiile efectuate In Noua Zeelanda, Canada ~j Marea Britanie. In decembrie 2000 acestia au gazduit in Noua Zeelanda prima conferinta internationala Buteyko, Jennifer Stark ~i Russell Stark sunt coautori ai lucrarii: The Carbon Dioxide Syndrome: Learn Why changing your breathing can improve your health and wellbeing ("Sindromul bioxidului de carbon: aflati de ce schirnbarea modalitatiii de a respira va poate imbunatati sanatatea") (Buteyko online Ltd. Noua Zeelanda, Australia, 2002, ISBN 0-473-09610-2; vezi prezentare pe scurt in NEXUS, vol. 12, nr. 3). Jennifer po ate fi contactata fie pe adre a info@buteykoworks.com fie pe site-ul oficial al Buteyko Works, http://buteykoworks.com .

Nota editorului:

Din cauza spatiului resirans pe care l-am avut la dispozitie am ornis notele de subsol care acompaniau acest articol insa acestca impreuna cu lntregul anicol, pot Ii gasite pe site-ul nostru http://www.nexusmagazine.ro

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

SCORBUTUL CRONIC

SI BOLILE

'wi

DE INIMA

Deficienta vitaminei C

,

cauza a bolilor de inima

Bolile de inima,

care sunt de fapt forme mascate de scorbut cronic, pot fi vindecate cu doze mari de vitamina C

si aminoacidul lizina,

terapie al carei pionier este savantul laureat al premiului Nobel,

dr. Linus Pauling, dar care reprezinta o amenintare pentru institutiile medicale si farmaceutice.

de dr. Owen R. Fonorow, MS, MBA © 2005

PO Box 3097 Lisle, IL 60532, S.U.A.

Email: owen@vitamincfoundation.org Website: http://www.VitaminCFoundarion.org

NEXUS New Times· februarie . martie 2006

P rincipalul ucigas in S.U.A. - ceea ce specialistii au numit boala de inima sau boala cardiovasculara oclusiva - este de [apt 0 forma mai putin grava a

scorbutului. Medicina rnoderna nu mai poate continua sa nege acest lucru. Acest tennen de "boala de inirna" este un termen irnpropriu. Boala este caracterizata de niste excrescente care cresc, in limp, pe peretii vaseJor de sange. Acest proces reduce aprovizionarea cu sange atat de necesara inimii si altor organe, rezultand 0 anghina (crampe ale inimii) sau atacuri de cord. Terminologia care caracterizeaza eel mai bine boala este scorbutul cronic, 0 forma subclinica a bolii clasice datorata deficientei vitaminei C.

Adevarata natura a acestei boli a fost identificata la inceputul anilor '50 de 0 echipa canadiana condusa de G. C. Willis, doctor in medicine. Aceasra descoperire a fost confirmata la sfarsirul anilor . 0 de catre omul de ~tiinta Linus Pauling, doctor in rnedicina (1901-1994), eel mai renumit om de ~tiinta at vremii sale. Do torul Pauling a alertat lumea prin intermediul cursurilor, al lucrarilor de specialitate si al casetelor video, dupa ce el ~i echipa a de experti a ociati au confirmat descoperirea lui Willis. Cu toate ace t a. pana in prezent, subiectul nu a arras atentia mass-mediei. Mai mult chiar, cardiologilor Ii se precizeaza faptul cii nu exista nici 0 legarura intre vitamina C ~i bolile de inima, precum si ea vitamina C, administrate in cantitati mult mai mari decat minuscula doza recomandata zilnic, nu are absolut mCI 0 valoare. Acestia, la randul lor, transmit pacientilor aceste informatii.

Din punct de vedere stiintific, dad un doctor in medicina sau oricine altcineva incearca sa dezbata adevarata natura a bolilor cardiovasculare, acestia trebuie sa poata cita anumite experimente care dezmint ipoteza scorbutului cronic avansata de Pauling/Willis. Astfel de experimente nu au jost niciodatii publica te, dar au trecut 12 ani de cand doctorul Pauling a tras eel din urma semnal de alarma.

Profesorii farmacologi Steve Hickey si Hilary Roberts, in cea mai recenta lucrare a lor: Acidul ascorbic: Stiinta vitaminei C. 2004 dernonstreaza faptul ca, in mod incredibil, nu se inregistreaza publicarea unor experimente individuale care sa urmareasca sa certifice ipoteza dr. Pauling (exceptand una, in care dozajul era mult mai mic, care a fost condusa de asociatul de incredere al dr. Pauling, dr. Matthias Rath).

Avem date doar privind un singur stu diu clinic efectuat pe oameni, care a fost destinat testarii ipotezei dr Pauling. Studiul a fost efectuat in S.U.A., pe un esantion de 200 de indivizi, pe 0 perioada de trei ani (1997-2000), iar rezultatele au confirmat teoria si terapia dr. Pauling. Cu toate aeestea, palla in prezent, studiul dr. Kale Kenton nu a aparut intr-un jumal medical.

Va supravietui oare gigantica industrie a produselor farmaceutice in confruntarea cu aceste studii, sau se va prabusi in anul 20051 Sfarsitul suprimarii vitaminei C va dezvalui ce sunt de fapt restrictiile Codului Alimentar: un mijloc de a propulsa ~i dezvolta 0 industrie care in forma actuala are foarte purine motive de existenta. Opinia publica incepe sa realizeze treptat faptul ca cea mai profitabila industrie din lume este ca un castel de carti gata sa se prabuseasca in orice moment. Cele mai profitabile produse sunt in eel mai bun caz ineficiente ~i in eel mai rau caz periculoase. Intrebuin{area medicamentelor nu face alteeva decat sa dud la dependents ~i la cresterea numarului de

41

m e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

Viitorii cardiologi invata ca nu exista nici un fel de relatie intre vitamina C

,

si bolile de inima si di

este 0 escrocherie

sa sugeram contrariul.

medicamente administrate. Secretul care condamna Bigl'harma e te acela ca cea mai buna tare de anatate se dobandeste prin adrninistrarea unor doze mari de vitamina C si totodata prin evitarea tratamentelor medicamentoase toxice. deoarece, la urma unnelor, viata noastra nu depinde de acestea.

Istoria marii suprimari

Cei sapte sute de mii de oameni care mor In zadar in fiecare an in S. U .A. sunt aceia care au [inut seama de sfaturile medicilor, in special de cele ale cardiologilor. Asociatia Americana pentru Boli de lnirna estirneaza faptul cii 63 de milioane de americani sufera de boli cardiovasculare. Mai rnult de un milion au suferit 0 operatie pe cord. iar peste 15 milioane urmeaza un tratament medicamentos pentru diminuarea procentului de colesterol din sange, toate acestea sub atenta supraveghere a medicului. Se stie despre aceste medicamente foarte populare ca epuizeaza coenzima QIO ~i cauzeaza probabil crize cardiace.

Cercetarea de pionierat, in ceea ce pri veste relatia dintre deficienta de vitamina C si bolile de inima, a inceput la sfarsitul anilor '40, la scurt timp dupa ce a fo t stabilita structura vitaminei C.

Medicii canadieni au dovedit cii deficients de vitamina C provoaca 0 afectiune cunoscuta sub numele de "arteroscleroza". Acesti specialisti au descoperit faptul ca afectiunea apare in procent de ) 00% in cazul animalelor studiate care au fost private de vitamina C. Mai mult chiar, ei au demonstrat in

laboratoarele care efectueaza

teste pe animale faptul ca

vitamina C, administrate lara alte

cornbinatii, are un efect revers

asupra arterosclerozei (G. C.

Wills, .Reversibilitatea arterosclerozei", Jurnalul Asociatiei Medicale Canadiene, vol. 77, 15 iulie 1957, pag. 107-(09).

Echipa de specialisti a efectuat studii similare ~i pe oameni.

Rezultatele, desi nu erau concludente, au demonstrat 0 actiune de regres a plagii arterosclerotice, in procent de 33% dintre subiectii umani supusi testarii. De remarcat este faptul ca aceste studii au fost intreprinse cu doze mici, nedepasind cantitatea de 1.500 mg pe zi. (G. C. Willis A.W. Light, S. W. COW, Arterografia in serie a arterosclerozei, Canad. M. A. J, vol 71, Decembrie 1954, p. 562 -568.).

Cunostintele conform carora bolile de inirna sunt 0 forma a scorbutului au fost suprimate inca din momentul in care prima serie a articolelor doctorului Willis a fost publicata In Jurnalul Asociatiei Medicate Canadiene, Ja inceputul aniJor '50. In mod inexplicabil, inca din anii '50 nici un articol in favoarea vitaminei C ~i a legaturii sale stranse cu arteroscleroza nu a mai fost publicat ill vreo publicatie medicala de reputatie internationala.

42

Viitorii cardiologi invata ca nu exista nici un fel de relatie intre vitamina C si bolile de inirna ~i ea este 0 escrocherie sa sugeram contrariul. Aceste pre upuneri par justificate, deoarece rapoarte care sa confirme asemenea studii lipsesc cu desavarsire. Dar dupa cum a subliniat prof. dr. Steve Hickey, expert in vitamina C si renumit farmacolog. in cadrul corespondentei sale din decembrie 2004, fiecare cardiolog poate efectua aceste studii pe el insusi: ,.Timpul a trecut iar profesiunea rnedicala IIU a reusit in ultimii 50 de ani. sa realizeze experimentele necesare. Doar bugetul Institutului National de Sanatate este de peste 27 miliarde de dolari, dar in ultimii 50 de ani nimeni nu a reluat primele cercetari legate de legatura dintre vitamina C si bolile de inima; aceste studii puteau fi intreprinse de aproape oricare cardiolog." a precizat doctorul Hickey.

"De vreme ce dr. Pauling si echipa sa au promovat acidul ascorbic ca 0 cura pentru bolile de inirna. pare 0 prostie faptul ca un posibil tratament impotriva celui mai aprig inamic (arteroscleroza) din tarile dezvoltate ale zilelor noastre nu a

fost analizat. Pentru un om de ~tiinta din cadrul oricarei alte discipline. aceasta lipsa de interes poate parea total bizara."

"Este 0 realitate faptul ca

experimentele au fost realizate pe animale si ca rezultatele demonstreaza ca acidul ascorbic protejeaza impotriva arterosclerozei ~i poate duce chiar la un proces de regresie a acestei boli. Exista Insa dovezi suplimentare care sustin aceasta interpretare, dovezi provenite de la studii efectutate pe oameni. Atunci de ce nu au fost incurajate

studiile pe oameni? Sau, ne putem intreba, daca asemenea studii au fost realizate, rezultatele lor au fost tinute in secret? Combatantii teoriei dr, Pauling,

impreuna cu majoritatea

companiilor de medicamente, sunt cei mai nerabdatori sa discrediteze ipoteza dr. Pauling", a concluzionat dr. Hickey. "De ce nu au fost experimentele facute publice?

Conferinta video a dr. Linus Pauling

in cadrul unei prelegeri inregistrate pe casetii video, dr, Linus Pauling a explicat motivul pentru care arteroscleroza se formeaza pe peretii arterelor cand organismul inregistreaza deficiente de vitamin a C. Acesta a explicat modul in care 0 forma specifics de colesterol cauzeaza plagi, compensand astfel nivelul scazut al vitaminei C. Totodata, a explicat de ce descoperirea sa privind 0 cura rapids pentru scorbutul cronic include aminoacidul lizina. (v. http://www.paulingtherapy. cornJ).

Nu exista dubii privind faptul ca aceasta cura a fost intentionat ascunsa, altfel majoritatea opiniei publice ar fi aflat cii dr. Linus Pauling castigatorul a doua premii Nobel, a avansat aceasta teorie. Milioane de oameni mor in zadar din

NEXUS New Times' februarie • martie 2006

N E X U S

m e d i c i n a a l t e r n a t i v a

cauza nediserninarii sau chiar a suprimarii descoperirii dr. Pauling.

Este oare terapia de administrare in doze mari a acidului ascorbic si a aminoacizi adevaratul tratament pentru bolile de inima? Problema cea mai grava estc ca nimeni J1l1 stiel

Dr. Pauling si asociatul sau dr. Matthias Rath si-au facut datoria si au desfasurat experimentele necesare. mai mult chiar, au incercat sa publice aceste descoperiri. Acum este datoria altor cercetatori ai comunitatii stiintifice medicale sa continue aceste cercetari. Daca exista cea mai mica sansa ca dr. Willis, dr.Pauling ~i dr. Rath sa aiba dreptate. este intradevar 0 crima sa nu reluarn aceste experimente in conditii optime si legale.

Neglijen~a crasa din partea Institutului Na~ional de Sanatate

Aparent, stiinta medicala este controlata medicamente. Pana si Institutul National S.U.A. (National Institute of

Health) pare a f sub controlul

industriei de medicamente si se

pare ca nici macar membrii

Congresului nu pot face ceva In

legatura cu acest lucru. Intre anii 1998 si 2002. Fundatia Vitamina C a inaintat cereri de acordare a unor fonduri guvernamentale necesare studierii teoriilor dr. Pauling. Aceste solicitari au fost In mod formal inaintate noului birou al Medicinei Alternative de la lnstitutul National de Sanatate (v. http://vitamincfoundatation. org/ NCCAMgrant).

Fundatia a solicitat finantare pentru ca terapia recornandata de

dr. Linus Pauling sa fie

investigata pe oameni. Toate

testele efectuate anterior au fost

desfasurate cu 0 doza mai mica

de viaarnina C decat cea adecvata.

Aceste cereri au adus in atentia guvernului S.U.A. faptul ca dr. Pauling a pretins ca a descoperit tratamentul pentru vindecare bolilor de inima. Institutul National de Sanatate era liber sa sponsorizeze cercetarea si sa-si desfasoare propriile studii, cu echipa sa de specialisti. Daca asemenea studii ar fi fost intreprinse, milioane de vieti ar fi fost salvate si milioane de dolari ar fi fost economisiti. Din pacate pentru poporul american, Biroul Institutului American de Medicine pentru Medicina Alternativa a respins ambele cerinte de finantare si a refuzat sa intreprinda propriile sale studii.

,,Ambele cerinte au fost respinse de catre guvernul S. U.A. nu pentru cii analistii au avut obiectii la adresa stiintei sau al protocolului, ci deoarece oamenii de ~tiinta si doctorii in medicina pe care fundatia i-a recrutat sa intreprinda acest studiu au fost considerati neexperimentati.

Aparent, cercetatorii care intreprind aceste studii pentru lnstitutul National de Sanatate trebuie sa fie membri ai «clubului». Aceasta acoperire este 0 chestiune ce tine de

de industria de de Sanatate al

opinia publica". afirrna Mike Till, co-fondatorul fundatiei pentru vitamin a C.

Dezbaterea legata de rnedicatia pe baza de statina pentru reducerea colesterolului

Cardiologii se afla pe 0 cale gresita de mai mult timp.

RezuItatuI este ca bolile de inirna sunt 111 continuare cauza principala a mortalitatii din S.U.A., iar medicatia pentru reducerea colesterolului bazata pe statina ocupa locul intai in topul vanzarii de medicamente.

Medicamentele pe baza de statina au inregistrat in 2002 vanzari anuale In valoare de 12,5 miliarde, iar revista Forbes sustine ca suma a fost actualizata la 26 miliarde de dolari, In conditiile in care ace te medicamente au efecte secundare semnificative (v. http://ww.health-fx.net/eBook.pdf). Vitamina C a inregistrat anzm anuale de aproape 180 milioane dolari si are aproape aceleasi proprietari de reducere a colesterolului ca ~i populara medicatie pe baza de statina.

1n 19 5, cu doi ani inaintea

introducerii ace tor medicamente foarte populare de reducere a colesterolului, oamenii de ~tiinta care investigau enzimele ce ajuta

organismul sa produce acel colesterol necesar au facut 0 descoperire importanta: vitamina C este un agent antico/esterol foarte puternic. Moleculele de vitarnina C inhiba aceeasi enzima HMG CoA pe care 0 inhiba si medicamentele de reducere a colesterolului pe baza de statina. (v. http.z/www.jbc.org/cgi/ content/abstract/261/16/7127).

Persoanele care folosesc

aparatura de monitorizare a colesterolului acasa, cum ar fi monitorul LifeStream (disponibil In peste 55.000 de. magazine specializate), au precizat faptul ca pentru a se atinge nivelul maxim

de reducere a colesterolului este nevoie de 0 doza de 6.000- 10.000 mg de vitamina C.

In 1985, eu doi ani inaintea

introducerii aeestor medieamente foarte populare de redueere a eolesterolului, oamenii de stiinta au facut 0 deseoperire importanta: vitamina C este un agent

an tico lestero I foarte puternic.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

Medicamentele pe baza de statina blocheaza producerea coenzimei Q1 0 ~i pot cauza crize cardiace ducand in finalla transplanturi de inima.

Structura coenzimei Q lOa fost stabilita de catre savantul Karl Folkers dupa descoperirea sa din anul 1957 (v. http://www.nutrition.org/cgi/content/fuIl1131/9/2227).Au existat eel putin 35 de studii c1inice care au demonstrat numeroasele beneficii ale coenzimei QI0 (CoQI0) pentru pacientii cu probleme de inima, in special pentru pacientii ce au suferit crize cardiace. (v. http://www.coqIOsupplement. coml). Si in J aponia pana anul trecut CoQ 1 0 era considerate 0 medicatie pentru boli de inima disponibila doar cu prescriptie medicala.

Merck, uriasa corporatie farmaceutica, a descoperit in timpul cercetarilor privind reducerea colesterolului ca

43

rn e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U S

Rezolvarea sigura si eficienta a celor mai cunoscute probleme de inima - placile ce se formeaza In interiorul arterelor slabite -

este administrarea unei doze de 6.000-18.000 mg

vitamina C zilnic, pentru intarirea arterelor.

medicamentele pe baza de statina blocheaza producerea de carre organism a propriei sale CoQ I 0. Blocarea intetizarii CoQ I Oeste rezultatul actiunii staiinei care cauzeaza oboseala, durere musculara si miopatie (0 deteriorare grava a muschilor). in Canada, producatorii de medicarnente sunt obligati ca atunci cand Ie cornercializeaza sa avertizeze cumparatorii cu privire la efectul de reducere pe care statina il are asupra coenzimei Q I 0, insa in America, Agentia de Avizare a Alimentelor si Medicarnentelor (Food and Drug Administration - FDA) nu solicita aceste avertismente importante, tinandu-i pe doctorii americani in ignoranta si crescand pe zi ce trece riscul la care sunt supusi pacientii (v. http:lwww.naturesperfectstatin.com!wam.htmJ).

Incepand cu anul 19901 Merck detine mai multe brevete pentru foJosirea CoQ 10, mai exact adaugarea acesteia In statina, pentru a preveni blocarea biosintezei CoQ 1 ° (de exemplu, brevetul nr. 4933165). Faptul ca membrii corporatiei Merck detin acest patent inca din 1990 este 0 dovada in plus ca au fost constienti de faptul ca statina cauzeaza deteriorarea

musculaturii (patentele Merck nu

au fost niciodata implementate,

probabil pentru ca rezerva mondiala de CoQI0 este mult prea limitate pentru a fi suficienta pentru toti con umatorii de medicamente pe baza de statina). Este un adevar trist si inspaimantaror faptul ca ce1e mai bine clasate medicamente prescrise - medicamentele de reducere a colesterolului pe baza de statina - sunt cunoscute pentru faptul ca afecteaza sintetizarea CoQ 10, dar sunt prescrise totusi In continuare, In mod curent, pacientilor cu probleme de inirnal

Amnezia globala tranzitorie: un alt efect secundar al statinei?

Duane Graveline, doctor in medicina, fost astronaut NASA si medic ofiter al Fortelor Aeriene ale S.U.A.,. considera ca medicamentul pe baza de statina, Lipitor, i-a provocat propria amnezie globala tranzitorie (TGA) - disfunctie a memoriei asociata cu medicamentele pe baza de statina, disfunctie ce se manifests in timpul zborului (v. http://www.spacedoc.netl statins _ flyer.html).

Dr. Graveline considera ca aceste medicamente sunt cauza recentei epidemii de arnnezii globale tranzitorii ce asalteaza salile de urgenta si, ternandu-se de consecintele pe care aceasta le-ar putea avea asupra pilotilor ee consuma medicamente pe baza de statina, a initiat 0 campanie de educare a opiniei pub lice ~i a personalului medical cu privire la perieolul folosirii medicamentelor de reducere a colesterolului. Mai mull chiar, a scris 0 carte .Medicamentele pe baza de statina : efectele secundare ~i razboiul impotriva colesterolului" (v. website-ul spacedoc.net).

Fundatia Vitamin a C si-a exprimat ingrijorarea cu privire la

44

aceasta chestiune pe

foundation.org/statinalert.

site-ul

http://www.vitaminc

Scorbutul cronic confirmat prin cardio-retinometrie ~i vindecat cu ajutorul vitaminei C

Se stie de mult timp faptul ca deficients de vitarnina C ~i de alte uplimente alimentare necesare organisrnului slabeste arterele umane. "Placile de aterorn" sau "placile arterosclerotice moi" sunt denumirile date forrnatiunilor anormale care apar In interiorul arterelor. Dr. Pauling impreuna cu asociatii sai au emis 0 teorie conform careia asemenea formatiuni servesc la intarirea arterelor deoarece acestea apar de cele mai multe ori atunci cand tensiunea arteriala atinge cote inalte. Uneori 0 ruptura a unei artere slabite ~i cheagul de sange care apare in urma acesteia poate provoca atac de cord sau infarct. Denumirea care ar caracteriza eel mai bine aceasta afectiune este aceea de scorbut cronic. Placile de aterom prezente in arterele

microscopice din retina sunt user de identificat de catre oftalmologi care pana de curand nu concepeau faptul ca asemenea

excrescente ar putea fi reversibile. Dr.. Sidney Bush, doctor in osteopatie din Marea Britanie a descoperit intamplator faptul ca placile de aterom sunt reversibile in cazul pacientilor care au fost indrumati sa urmeze un tratament cu 3.000-1 0.000 mg de vitamina C zilnic (cantitatea depinzand de efectul asupra arterelor retiniene). Dr. Bush a facut aceastii descoperire, in timp ce studia infectiile ochiului la purtatorii de Ientile de contact. Vitamina C a fost testata ca 0

masura de prevenire a aces tor infectii, iar dr. Bush, spre surprinderea sa, a observat ca placile de aterom au disparut In

cazul pacientilor ce urmau un tratament eu vitamina C. El a mai precizat faptul ca unii pacienti aveau nevoie de 0 doza de pana la 10.000 mg zilnic pentru ca placile de aterom sa intre in regres. Dr. Bush a invent at 0 noua tehnica de diagnosticare nurnita de el cardio-retinometrie (v. http://www.vitaminc foundation.org/bush/more.html). El considera ca aceasta metoda de diagnostic are va revolutiona cardiologia.

,,0 nouii tehnica de diagnosticare poate asigura evaluarea riscului aparitiei bolilor de inima pomind de la analiza placilor arteriale de aterom, anterior considerate a fi ireversibile. Medicii generalisti ~i oftalmologii nu se asteptau ca vitamina C sa aiba un asemenea efect spectaculos. Acest efect a fost descoperit accidental ~i astfel s-a facut legatura cu vitamina C, vitamina pe care purtatorii de Ientile de contact fusesera de acord sa 0 ia. Inca din 1999 am observat 0 crestere irnpresionanta a folosirii retinometriei in centre oftalmologice. 0 astfel de descoperire impune 0 evaluare urgenta", Dr. Bush a promovat de asemenea ideea conform

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

rn e d i c i n a a l t e r n a t i v a

careia scorbutul cronic poate f nu numai identificat, ci ~i masurat cu exactitate. In prezent oftalmologii pot diagnostica cu usurinta aceasta afectiune, prin examinarea arterelor microscopice din spatele ochilor, inainte de aparitia celui mai mic simptom care sa sugereze 0 boala de inima. Datorita dr. Bush stim in prezent ca vitamina C poate produce involutia bolii, daca este luata 111 doza optima stabilita prin intermediul cardio-retinometriei. "In prezent, oamenii traiesc cu impresia ca nimeni nu mai moare de scorbut cronic. Aceste studii ar putea dovedi ca toti putem muri mai repede din aceasta cauza, mai repede decat se banuia pana acum", preciza dr. Bush.

"Vascularizarea pericorneal a, frecvent studiata,

demonstreaza ca toti oamenii sunt la un moment dat afectati de scorbut, majoritatea suferind de aceasta afectiune apro~pe tot timpul. Forma subclinica cronica nerecunoscuta pe scars larga poate fi eel mai bine diagnosticata si vindecata de optometristi folosind imaginile arteriale retinale electronice secventiale si cantitati variabile de vitamina C administrata ocazional, impreuna cu alte elemente nutritive", a subliniat in continuare dr. Bush.

Cardio-retinometria demonstreaza in mod cJar relatia dintre consumul de vitamina C si placile de aterom - placi ce se formeaza pe arterele care servesc la vascularizarea retinei. Dr. Bush

a publicat poze exemplificatoare prezentand cazul inainte ~i dupa folosirea metodei lui si sustine necesitatea efectuarii unor studii riguroase. "Placile de aterom prezente in arterele retinale sunt prezicatorul realmente perfect al bolilor coronare de inirna si continua sa-si mentina acest

statut atat timp cat ochii se afla In

stransa legatura cu restul

sistemului. Microseopul sau

camera fotografica oculara

electronics moderna eu facilitati

se pot identifica deficientele dietei din ultima perioada de timp. In mod similar, pentru a incetini acumularea vitaminei E in grasimile organismului ~i in peretii celulelor specifice creierului este nevoie de 0 perioada de 0 luna de zile, daca nu si mai mull. pentru a sti sigur ce se intampla cu colesterolul in arterele retiniene."

Dr. Bush are acum dovada ca, pan a si placile calcifiate .Jari" sunt reversibile de-a lungul unei perioade de timp de doi ani sub un tratament continuu cu vitamina C. Aceasta infirma vechea teorie conform careia doza zilnica recornandata tolerabila este de 60-2.000 mg de itamina C.

"Morala povestii este de a beneficia de examinari regulate Ia nivelul arterelor retiniene, cu un echipament potrivit, efectuate de un of talmo log pregatit care ii cunoasca tehnica cardio-retinometriei. Aceasta este, dupa parerea mea. dupa cinci ani de observare a starii sanatatii pacientilor mei. cea mai valoroasa masura de siguranta care poate fi luaia pentru control area functionarii sistemului cardiovascular al unui organism ~i probabil a multor altor sisteme, deoarece ace tea

interactioneaza. "

Calea noastra catre vitamina C ~i alte descoperiri

In 1994 nimeni nu stia daca

tratamentul eu doza mare de vitamina C, initiat de Linus Pauling, va functiona. Compania no astra, lntelisoJt Multimedia, a obtinut drepturile pentru caseta video a dr. Pauling privind bolile de inima si a incercat sa 0 promoveze (v. http://www. paulingtherapy.com/). La acea data, autorul nu beneficia de nici

un interes financiar, in nici un prod us nutritional. Cativa ani mai tarziu, am realizat cii partenerul dr. Pauling, Matthias Rath, aparent nu a apreciat la adeviirata sa valoare ceea ce sustinea dr, Pauling. Din aceste considerente,

ne-am asumat rrusiunea de a promulga descoperirile dr. Pauling. Corporatia Laboratoarelor Tower a fost dispusa sa promoveze un nou produs cu doze suficient de mari de vitamina C si lizina care se potriveau dozei recomandate de dr. Pauling (v. http://www.towerlaboratories.comJ).

Inca de la inceput, terapia dr. Pauling a functionat de minune, vindecand ceea ce pana in acel moment se credea a fi incurabil, inregistrand miracol peste miracol. Multe din aceste marturii au fost scrise si inregistrate pe casete care ulterior au fost plasate pe site-ul Pauling'Iherapy.com. Totusi, nici un mijloc de comunicare nu s-a oferit sa faca public acest fenomen. Kevin Trudeau, a scris 0 noua carte, intitulata .Tratamenre naturale pastrate secrete" (v, http://www.naturalcures.com). Majoritatea informatiilor din aceasta carte confirma experienta noastrii din ultimul deceniu, legata de promovarea terapiei dr. Pauling pentru boliIe de inima. Trudeau accentueaza faptul ca este impotriva legilor federale sa comunici oamenilor faptul ca un anumit produs

Se profita de pe urma pacientilor creduli.

Operatiile pe inima esueaza in 40-500/0 din cazuri, deoarece boala reapare imediat.

de marire de inalta precizie

prezinta impactul colesterolului in mod foarte evident ~i de asemenea, redizolvarea acestuia in vasele de sange cand sistemul este reechilibrat. Aceste aspecte sunt imposibil de surprins cu ochiulliber."

.Desi variatiile de zi cu zi din vasele pericomeale sunt un "barometru" care indica prezenta scorbutului efemer, In special cand sunt privite prin intermediul unui microscop specializat apartinand specialistilor in Ientile de contact, nu li s-a acordat prea multa atentie."

,,Arterele pericomeale si capilarele pot fi cJasificate In sistemul meu de practica in functie de 10 stadii ale scorbutului, permitand astfel diagnosticarea exact a a cantitatii de vitamina C consumata. Cel mai mare grad pe care cineva I-a atins este de 94%. Cand am inceput aceasta subdivizare In 1997, am uimit asistentele medicale, caci puteam identifica In mod corect pacientii care nu consumau legume deloc sau consumau foarte purine. Acelasi sistem de observare nu pennite insa si identificarea formelor subclinice cronice. Nu

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

m e d i c i n a a l t e r n a t i v a

N E X U 5

vindeca 0 anumita boala, lara a avea consimtamantul guvemului. Kevin este foarte inversunat si la fel sunt ~i eu. Aproape toate persoanele autorizate preoeupate de acest domeniu al bolilor de inima (eu exceptia pacientilor) cunosc sau au fost instiintate cu privire la miraeolele teoriei dr. Pauling si eu privire la rezultatele efieiente ~i rapide inregistrate in acest sens.

Rezolvarea sigura ~i eficienta a eelor mai eunoseute probleme de inima - placile ee se formeaza in interiorul arterelor slabite - este administrarea unei doze de 6.000- 18.000 mg vitamina C zilnic, pentru intarirea arterelor. Descoperirea dr, Pauling de a administra doze mari de lizina (2.000 mg pana la 6.000 mg) of era solutia pentru placile existente. Aceasta cornbinatie adrninistrata in doza corecta pare sa fie eficienta Ia toate persoanele in termen de zece zile. Atitudinea generala a medicinei traditionale in aceste privinte este una gresita ~i egoists. In loc sa Jipsim pacientii de 0 terapie care la poate salva viata, specialistii trebuie sa recomande terapia dr, Pauling tuturor pacientilor eu probleme de inima pana in momentul in care se va demonstra ca aceasta terapie non-taxied nu este eficienta. Am inregistrat insa rapoarte ale cardiologilor care au ramas socati in urma informarilor cu privire la teoriile dr. Pauling. Acesti medici siau exprimat nemultumirea In eadrul reuniunilor de speeialitate pentru faptul ca nu au fost informati cu privire la aceste remedii.

Solu~ii pentru alte boli de inima - Insuficienta cardiaca

Numerosi oameni au experimentat 0 remisie a insuficientei cardiace dupa ce au adoptat tratamentul cu vitamina C si lizina al dr, Pauling. Cu toate aeestea, exista numeroase dovezi care indica faptul ca de cele mai multe ori deficienta de coenzima Q 10 este cauza principals a insuficientei cardiace la majoritatea oamenilor.

Q 10, aceasta coenzima asemanatoare unei vitamine, este indispensabila mitocondriilor pentru producerea de adenozintrifosfat (ATP), "combustibilul" organismului. Si alte vitamine sunt necesare corpului uman pentru a produce propria sa CoQ 10, iar corpul uman sintetizeaza mai purina CoQlO pe masura ce imbatraneste. Prescriptiile medicale, si de fapt toate medicamentele pe baza de statina ce au rolul de a reduce colesterolul, blocheaza de fapt producerea CoQlO! Astfel, se poate afirma faptul ea aceste medicamente, recomandate majoritatii pacientilor cu probleme cardiace, cauzeaza 0 forma a bolilor de inirna: insuficienta cardiaca. Cazurile de insuficienta cardiaca s-a triplat, iar expertii in CoQ 1 0 atribuie aceasta crestere pe seam a dozei prea mari de statina. (v. http://www.dogpile.eom/info.dogpl.toolbar/ searchlweb/an%2Bepidemic%2BofOIo2Bheart%2Bfailure).

Singura terapie recunoscuta pentru insuficienta cardiaca este transplantul de inima. Sii nu uitam cli Vioxx, Celebrex, Aleve etc., medicamente pe baza de statina, au provo cat controverse ~i mai mario

- Hipertensiunea arterlala

In mod normal, tensiunea arteriala se ridica din eauza stresului. Aceasta tensiune arterial a ridicata asigura faptul ca glucoza si alte substante nutritive intra In celule pentru a

46

asigura raspunsul la stres. De asernenea, este firese ca tensiunea arteriala ridicata sa se normalizeze dupa ce perioada de stres a trecut. in general, medicii mascara tensiunea arterials deoarece cea mai mica micsorare a arterelor are un efect exponential asupra hipertensiunii. Masurarea tensiunii arteriale este considerata un indicator al placii arteria Ie. Conform dezbaterilor din Jurnalul Medical Britanie, oftalrnologii au observat ca placile se formeaza In arterele retiniene microseopiee inainte ea tensiunea arteriala sa creasca. (v. http://bmj.bmjjournals.com/egi/eletters/32 9/ 7457/79#68348).

Terapia dr. Pauling este un tratament efieient pentru hipertensiune, ea de altfel si alte tratamente pe baza de magneziu, vitamina B6, aminoaeidul arginina sau alte ortomolecule. Jurnalistul Bill Sardi considers eli 200 mg de vitamina B6 sunt mai eficiente decat numeroase alte medieamente pentru hipertensiune (v. http://www. askbillsardi.comlsmd.asp?pg=hyper _I).

- Arterele calcifiate

Nurnerosi pacienti eu probleme de inirna au arterele pietrificate sau ealcifiate. Aceasta sporeste sansele produeerii unui atac de cord, deoarece vasele de sange sunt incapabile sa se dilate corespunzator in cazul unui blocaj. Cea mai probabila cauza a excesului de calciu care se depoziteaza pe arterele inimii paeientului este folosirea rnedicatiei pentru subtierea sangelui. Aceste prescriptii medicamentoase pot fie stimula fie inhiba vitamina K si sunt preserise In mod normal.

Exists peste 200 de studii Medline care stau marturie pentru suspiciunile noastre in acest sens (v. http://ww.nebi. 1m .ih .ov /n trez/uery. fcgi? d b= Pu bMed&cmd=display & dop=pubmed _pubmed&from _ uid=9743228). Oozele mari de vitamina K redue calciuI din tesutunle mot, iar in Japonia sunt considerate un tratament standard pentru osteoporoza. Vitamina actioneaza ea un hormon ~i ajuta la deplasarea calciului din tesuturile moi in oase (v. http://lef.org/ magazine/mag2000/febOO-report. htm!).

Doetorii din domeniul chelatizarii au meritele cele mai mario Terapia lor de dezintoxicare cu EDTA reprezinta ealea de vindeeare pentru nurnerosi pacienti, dar EOTA nu poate vindeca bolile de inima daca nu este combinata ~i eu alte tratamente. Tratamentele de chelatizare eficiente includ si 0 terapie cu vitamina C.

- Atacul de cord

Arterele fortifieate cu doze mari de vitamina C/lizina sunt mult mai putin predispuse la accidente vasculare. In cazul in care nu se inregistreaza astfel de aecidente, nu exista perieolul producerii de chisturi. Daca nu exists chisturi, nu exista riscul producerii unui atac de inirna eauzat de blocarea sangelui In drumul sau catre inima.

Cercetatorii Organizatiei Mondiale a Sanata!ii au descoperit eli in 70% din cazuri vitamina E este un indicator al atacurilor de inima mult mai bun decat hipertensiunea (tensiune arteriala ridicata) sau nivelul ridicat al colesterolului (v. http://www. aegraceco.com _ studies/unstudy.html), De asemenea, K. K. Teo ~i alti experti au descoperit ca 0 injectie eu magneziu imediat dupa ce s-a inregistrat atacul de cord a sal vat 55% din eei carora nu li s-a mai dat niei 0 sansa de viata in unna

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

111 e die ina a I t ern a-t i v a

atacului (v. http://www.internetwks.com/paulingljon.html ~I Jumalul Medical Britanic 303: 1499-1503, 1991).

- Boli si defecte congenitale ale inimii

Am inregistrat cazuri extreme ale unor pacienti ale carer disfunctii cardiace. analizate eu ajutorul EKG-ului, au disparut. Cercetatorii medicali de la Harvard au descoperit ca vitamina C este singura din cele 880 substante testate care a cauzat regenerarea celulelor miocardice din celulele-tulpina. (v. http://www.sciencedaily.com/releases/2003/04/030401 073122.htm). Slim din experienta cii 0 vitamins E naturals, cu un amestec de tocoferoli ~i tocotrienoli (cum ar fi medicamentul 2.000 IU Unique E produs de A.C. Grace). impreuna cu doze mari de vitamina C sub forma de acid ascorbic, este 0 combinatie necesara pentru ca in urrna analizei EKG sa se inregistreze 0 ameliorare (v. link-urile despre vitamina E la http://www.vitamincfoundation. org/vite.htm). Astfel de transformari au aparut dupa 3 luni (v. http://www.internetwks.comlcarolsmith).

- Cardiologia: scenariul unui adevarat cosmar

Pacientii cu boli de inima au tot dreptul sa fie sceptici sau chiar tematori In ceea ce ii priveste pe cardiologii lor. Cu exceptia nitroglicerinei (v. http://www.internetwks.com/ owenisuppres.htm#NITRO), nu exista tratamente standard pentru inima sau medicamente care sa ajute pacientii cu astfel de probleme. (Nitroglicerina permite organismului sa produca mai mult oxid nitric, care dilata arterele, ajutand astfel la eliminarea d~rerilor provocate de angina. In mod ciudat, FDA ("Agentia de Avizare a Alimentelor si a Medicarnentelor") a respins recent un program pentru un nou tip de plasture cu nitroglicerina; (v. http://www.medicalnewstoday.com/ medicalnews.php?newsid= 1 !r335).

Opinia noastra este ca toate prescriptiile medicale pe care Ie cunoastern agraveaza boala pacientilor contribuind fie la blocarea CoQIO, fie la depunerea calciului pe tesuturile moi, fie la formarea cheagurilor de sange, fie Ia cresterea tensiunii arteriale. Se profita de pe urma pacientilor creduli. Operatiile pe inima esueaza in 40-50% din cazuri, deoarece boala reapare imediat. Conform canalului TV Discovery Health, 40% din pacientii cu boli de inima sufera disfunctii cognitive.

Concluzii:

Cei care se tern de restrictiile impuse de Codex A limen tarius asupra suplimentelor alirnentare sunt dispusi sa apeleze la vitamina C ~i sa invoce contributia pe care aceasta 0 are la vindecarea bolilor pentru a ataca masurile guvemamentale restrictive. Sustinatorii Codex-ului, care pretind ca i~i fundamenteaza deciziile pe argumente stiintifice, considera cii dr. Pauling este un adversar putemic in lupta pentru castigarea opiniei pub lice.

Dr. Hichey si dr. Roberts si-au publicat ultimele lor critici referitoare la stiinta pe care se bazeaza recomandarile guvemamentale cu privire la doza zilnica recomandata de vitamina C. Acestia au dezvaluit erori incredibile ale NlHului ("lnstitutul National de Sanatate").

Pe masura ce alti oarneni de ~tiinta descopera cea mai recenta carte a doctorilor Hicbey si Roberts, The Ridiculous Dietary Allowance, (v. http://www.lulu.comlcontent/92249).

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

iar anal izele lor sunt verificate, se prevede care va fi impactul asupra comunitatii stiintifice. l.ucrarile dr. Bush si noua sa metoda de diagnosticare a bolii, cardio-retinometria, este deosebit de interesanta. In curand vor fi purine necunoscute In ceea ce priveste arteroscleroza ~i sirnpl itatea cu care poate fi tratata cu doze mari de vitamina C.

Vindecarea presupune doze mari de vitamina C, care stint peste lirnita maxima tolerabila adoptata de Codex. Vioxx si alte cazuri de malpraxis din cadrul FDA-ului au captat atentia opiniei publice.

Kevin Trudeau ~i Bill Sardi, agenti comerciali prolifici (specializati In vanzarea televizata a produselor) depun eforturi pentru a schimba parerea publicului despre aceste prescriptii medicale. Totusi, daca restrictiile Codex-ului asupra suplimente!or sunt aprobate, va deveni dificila obtinerea vitaminei C in cantitati optirne.

Oespre aut or:

Dr. Owen R. Fonorow este presedintele eompaniei Intelisoft Multimedia, cu sediul in Illinoi ,S. .A. Compania detine drepturile de distributie asupra ca etelor video ale castigatorului premiului Nobel, dr. Linu Pauling. Ace ta e te cofondatorul Fundatiei Vitamina C si proprietarul lui Owen Fonorow Naturopath & Associates, 0 firma de con ultanra eu o experienta de peste SO de ani In domeniul vitaminelor, mineralelor, aminoacizilor, antioxidantilor si enzimelor.

Specialitatea dr. Fonorow si interesul primar al acestuia este vitarnina C, iar printre clienti nurnara atat publicul larg cat ~i specialisti din domeniul sanatatii. Recent, a colaborat cu producatorul de alimente nutritive, Laboratoarele Tower, din Las Vegas, Nevada, si a fabricat numeroase produse eu continut ridicat de vitamina C.

Owen Fonorow a absolvit Academia Fortelor Aeriene a S.U.A. in 1976 si obtinut diploma de master in administrarea afacerilor inainte de a se retrage din aviatia militara in 1981. S-a alaturat Laboratoarelor AT&T Bellin 1984 ca membru al personalului tehnic, pan a la retragerea sa in 2001.

Fascinat de cercetarile dr. Linus Pauling In dorneniul vitaminei C, dr. Fonorow si-a obtinut doctoratul In Stiintele Nutritiei ~i titlul de doctor In Remedii Naturale, in cadrul Colegiului Chatworth in 2003.

Lucrarea sa de dizertatie avea ca subiect principal relatia dintre deficienta de vitamina C ~i bolile de inima, abordand si problernele inerente sisternului de sanatate.

Dr. Fonorow poate fi contactat la adresa de email: owen@vitarnincfoundation.org. Articolul sau original, "Scorbutul cronic: Suprimarea adevaratei naturi, cauza si tratamentul bolilor de inima", poate fi accesat la http://www.internetwks.com/owen/suppress.htm.

Pentru mai multe informatii despre cercetarile din acest dorneniu consultati urmatoarele pagini de internet pe care dr. Fonorow le detine:

http://www.PaulingTherapy.com

http://www. VitaminCF oundation.org http://www.TheCureForHeaI1Disease.com http://wwwNaturesPerfectStatin.com

47

N o u t ati

,

din lumea st i inte i

DA, PAMANTUL ESTE TN EXPANSIUNEl de dr. James Maxlow, © 2005

»;

In revista NEXUS, vol. 7, nr. 6 (2000)

~i in vol. 8, nr, 3 (200 I), am prezcntat cititorilor teoria unui Parnant aflat in expansiune ~i a carui raza a crescut in mod constant crescand prin urmare si suprafata sa, inca de la incepurul timpului geologic, acum aproximativ 4.600 milioane dc ani.

Noua mea carte, ce explica ill detaliu conceptul Parnantului In expansiune, se intituleaza: Terra Non Firma Earth:

Plate Tectonics is a Myth ("Un Pamant instabil: tectonica placilor este un mit"). Cartea este disponibila In format electronic pe site-ul http://www.one offpublishing.com, iar in format obisnuit poate fi cornandata prin email la: Terrellapress@bigpond.com

In aceasta carte, am tratat pur si simplu Pamantul ca pe orice alta entitate cosrmca, un punct nesemnificativ printre multe altele, pierdut ill mijlocul unui univers inimaginabil de vast. Am examinat apoi dovezile furnizate de geologia, geofizica si geografia modems pentru a deseoperi nu numai ce s-a intamplar cu Pamantul de la formarea sa, ci ~i daca nu cumva stiinta a interpretat gresit toate aceste dovezi. Pentru mine, aceste dovezi arata ca doar conceptul unui Pam ant in continua expansiune este viabil ~i reprezinta un proces tectonic global ce poate f demonstrat.

in mod similar, toate inforrnatiile geologice, geofizice si geografice, in momentul in care sunt corelate cu modelul Parnantului in expansiune, dovedesc existenta unui proces de expansiune a Parnantului ce a inceput din cele mai vechi timpuri ~i va continua si in viitor, explicand mult mai bine fenomenele fizice ce se desfasoara in prezent.

De departe, cea mai importanta contributie la Intelegerea stiintifica moderna a conceptului tectorucu globale si a expansiuni Pamantului in particular, a fost incheierea cartografierii geologice a Parnantului si determinarea varstei tuturor placilor

48

continentale si de pe fundul oceanelor. Aceasta cartografiere nu a fost disponibila primilor cercetatori pana in anii '80 si de arunci a fest mult prea putin utilizata in tudiul placilor tectonice.

Spre deosebire de studiile asupra placilor tectonice, aceasta cartografiere a permis ca ansarnblul tuturor placilor sa se conformeze modelelor unui Parnant In expansiune si studiile de modelare au putut f extinse pentru prima data in trecut pana la inceputul arhaicului. De asemenea, a fumizat un mijloc de a investiga ~i defini din punc: de vedere matematic expansiunea Parnanrului de-a lungul istoriei.

Reconstituiri ale pozitiilor placilor scoartei terestre

Aceasta cartografiere arata ca

geologia oceanica post- Triasica (placile oceanice care au mai putin de 165 de miliane de ani) poate fi utilizata pentru a efectua 0 comprimare pe latitudine ~i longitudine precum si pentru a asambla placile scoartei pe un Parnant cu 0 raza mai mica.

Reconstructia acestor placi ale scoartei terestre pe modele ale unui Pamant aflat in expansiune arata ca fiecare placa se asarnblcaza intr-un loc exact, toate placilc asezandu-se cu un grad foarte mare de acuratete de-a lungul fiecarei zone de falii din mijlocul oceanelor,

Daca aceste reconstituiri ale placilor scoartei oceanice ar f doar coincidente, atunci cartografierea oceanelor si dovezile provenite de la continentele alarurate ar trebui sa nu se potriveasca cu modelele unui Parnant in expansiune.

De fapt, cartografia oceanelor arata ca exista 0 corespondenta exacts de-a lungul limitelor de separatie a placilor, ca toate bazinele continentale de sedimentare se imbina pentru a forma 0 retea globala de mari continentale, ca lanturile muntoase orogenice si crestele rnuntilor coincid, iar regiunile stravechi ale scoartei terestre se asarnbleaza cu precizie.

Aceasta asamblare de placi ale scoartei se intindc in trecut pana in

Triasic (acum 200 de milioane de ani) si dcmonstreaza viabilitatea si unicitatea unui proces post- Triasic de expansiune a Parnantului.

Aceasta contrasteaza puternic cu rcconstituirile tcctonicii placilor pentru acelasi interval de tirnp, acolo unde asamblarea placilor crusta Ie efectuata printr-o comprimare doar pe latitudine se bazeaza pe dovezi magnetice pastrate in roci ale scoartei.

Aici se folosesc cai complexe de deplasare aparent intarnplatoare a polilor pentru a genera cicluri arbitrate de miscare de dispersare si comasare a placilor pe suprafata unui Parnant cu raza constanta.

Asarnblarea

placilor

conform

modelului unei expansiuni unice a Pamantului contrasteaza de asemenea putemic cu cerintele tectonicii placilor de a fragmenta arbitrar continentele pentru a putea corespunde cu datele obtinute in urma cartografierii oceanelor.

De asemenca, ea contrasteaza cu necesitatea de a dispune de zone uriase ale unei presupuse scoarte preexistente sub zonele de subductie, pentru a mentine 0 suprafaia constants.

Nu s-a mai recurs pana acum la geologia continentals a scoartei pentru a simula 0 comprimare a ansamblului scoartei unui Parnant pre- Triasic aflat in expansiune (placi ale scoartei continentale mai vechi de 165 de milioane de ani). Primii cercetatori ai modelului expansiunii Pamantului se limitau doar la indepartarea oceanelor ~i la potrivirea vizuala pe un Parnant cu 0 raza mai mica a continentelor rarnase. A~a cum am mentionat mai inainte, cercetatorii placilor tectonice sunt constransi in primul rand de datele magnetiee, nu de ansamblul [placilor] scoartei.

Selectarea modelului asamblarti spatiale

Ceea ce se poate vedea la modeleIe expansiunii Pamantului (fig. 1) prezentate in cartea Terra Non Firma Earth este ca toate placile continentale se unesc eu preeizie pentru a forma 0

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U 5

singura scoarta globala 'i11 timpul perioadei Permianului timpuri u, iar cea mai mare parte din atmosfera si hidrosfera revine In manta. In aceasta perioada, bazinele continentale de sedimentare se unesc pentru a forma 0 retea globala ce coincide cu marile continentale, tar continentele si oceanele stravechi sunt definite prin variatii 111 timp ale contururilor.

Atunci cand readucem progresiv aceste bazine sedimentare la configuratia lor de dinainte de extindere, de fisurare si de orogeneza pe modele ale unui Pamant pre-Permian (scoarta continentals cu 0 vechime de peste 250 de rnilioane de ani) aflat In expansiune, observam ca fragmentale de scoarta rarnase ce constituie continentele noastre pastreaza 0 unica asamblare spatial a de-a lungul istoriei Pamantului.

Aceasta pozitionare spatiala unica este mentinuta pe durata expansiunii scoartei In Precambrian (cu peste 560 de milioane de ani 'in urrna) si Paleozoic (scoarta Cll varsta cuprinsa intre 560 si

200 de milioane de ani). inainte tie fisurarea scoartei ce a avut loc In Paleozoicul tarziu, fisurare urmata de fragmentarea continentals si dispersarea continentelor moderne in tirnpul formarii oeeanelor.

Aceasta asamblare unica a tuturor fragmentelor scoartei pe modele ale unui Pamant In expansiune dernonstreaza viabilitatea expansiunn Pamantului, ce se intinde inapoi In timp pana la inceputul trecutului geologic al Pamantului.

Ceea ce dernonstreaza aeeste modele care prezinta 0 perioada de timp cuprinsa intre Arhaic (scoarta terestra mai veche de 2.500 de miJioane de ani) si momentul prezent este ca extinderea scoartei unui Pamant in expansiune este un proces simplu, previzibil si aflat in continua evolutie, nu un proces aleator si arbitrar de tipul cornasare-dispersarecomasare (asa cum ni se impune In prezent sa credern).

Este important sa repetarn faptul ca. pe modele ale Parnantului aflat In expansiune, fiecare dintre ansamblurile

1 • Arhalc-Mesoprotezoic 2·3-4·Neoprotezoic

5-Cambrian

9-Devonian Tarziu

n o u r a t i din lumea s t i i n t e i

placilor .scoartei din Precambrian ~i Paleozoic formeaza 0 retea globala de bazine de sedimentare dispuse pe 0 scoarta global a cornuna. lmbinarea tuturor acestor fragmente de scoarta ne arata ca procesele globale de formare a scoartei - cum ar fi expansiunea bazinelor de sedirnentare, mobiliratea scoartei, orogeneza, fonnarea rnuntilor, distribuirea metalelor, etc. - toate se coreleaza cu exaetitate cu dezvoltarea general a a scoartei.

Am demonstrat reteaua globala sedimentare ale

in cartea mea ca a bazinelor de fiecarui continent

fuzioneaza pentru a forma 0 retea globala de fragilitate a coartei de-a lungul Precambrianului ~i Paleozoicului. In aceasta retea i~i are focarul procesul de extindere crustala - produs in timpul expansiunii continue a Pamantului - si de asemenea si continua mobilitate crustala, fluxul fierbinte derivat din manta, activitatea rnagmatica, ruptura crustal a, spargerea continentals si eventuala formare a oceanelor rnodeme.

7·Silurian

6·0rdovician

a-Devonian Timpuriu

11·Permian

10-Carbonifer

12·Triasic

13-Juraslc Timpurlu 15-Cretacic Timpuriu 17·Cretaclc Tarzlu

14-Jurasic Tarziu ts-cretacrc Mijloclu

19·Eocen

18-Paleocen

20·0ligocen

21·Mlocen

22·Pliocen

RECONSTITUIRJ GEOLOGICE

--- .10.000km

23·Recent

24·Vlitor

Figura 1: Reconstituirea lanrului complet de modele geologice ale Pamantului aflat in expansiune din Arhaic panii in vii tor. Modele arata cresterea relativa in timp a razei Parnantului ~i prezinta at at geologia continentala, cat si pe cea oceanica. Modelul final (nr, 24) este 0 proiectie in vii tor peste 5.000.000 de ani.

NEXUS New Times· februarie . martie 2006

49

n o u r a t i din lumca s t i i n t e i

Pe modelele mele ale expansiunii Pamantului, aceasta spargere a scoartei continentale vechi are ca rezultat dislocarea calotelor polare si a marilor continentale, schimbari ale nivelului rnarilor ~i 0 deplasare a zonelor climatice.

Aceste schirnbari distructive rnodifica la randul lor habitatul plantelor si al animalelor si directioneaza evolutia, declinul pe termen lung sau extinctia periodica a acestor specii.

Am ararat de asemenea ca atunci cand din observatiile geofizice se elirnina premizele fortate - raza ~i aria constants a suprafetei Parnantului - aceleasi observatii geofizice, aplicate modelelor Parnantului In expansiune, demonstreaza ca datele avute sunt compatibile eu modelele unui Pamant in expansiune.

In mod similar, informatiile

geografice ~i biogeografice, atunci cand sunt aplicate unor modele ale Pamantului In expansiune, cuantifica in mod corespunzator dezvoltarea scoartei si de asemenea cuantifica pozitii Ie vechilor poli magnetici si ale Ecuatorului, locatii determinate cu ajutorul datelor geofizice.

Aplicarea vechilor masuratori

magnetice unor modele ale Pamantului in expansiune ne arata ca polii magnetici se grupau astfel incat polul sud ~i polul nord erau diametric opusi pe fiecare model construit.

Acest mod de aranjare a polilor magnetici este imposibil de realizat pe 0 reconstituire bazata pe teoria conventionala a placilor tectonice, 'in care datele despre poli sunt In schimb utilizate pentru a genera cai complexe de deplasare aparent intarnplatoare a polilor.

Atunci cand este utilizata pentru determinarea unei raze mai vechi a Parnantului, aceeasi dovadii magnetica ce este in mod traditional folosita pentru a nega expansiunea Pamantului, confirmii de fapt aceasta expansiune.

o examinare a date lor geodezice publicate, pe lang5 faptul cii este

neconcludenta, sugereaza de asemenea ca datele primare obtinute cu ajutorul satelitilor sunt in mod curent aplicate fortat unui Pamant cu 0 raza constants, facand astfel imposibila utilizarea lor pentru a demonstra corectitudinea modelului Pamantului aflat In

50

N E X U 5

expansiune. Atunci cand sunt publicate, rnasuratorile geodezice sunt in mod constant rnentionate cu 0 precizie de ordinul rnilimetrilor.

Fluctuatiile mari si inexplicabile ale razei Parnantului obtinute de majoritatea statiilor de observare din intreaga lume arara ca solutiile matematice ale razei actuale ale Parnantului nu sunt la fel de bune pentru utilizarea In studiile ce analizeaza miscarea pe verticala a placilor precum sunt pentru studierea miscarilor pe orizontala,

in privinta studiilor ce analizeaza miscarea in plan orizontal a placilor, rezultatele publicate ale miscarilor orizontale actuale ale celor mai importante placi se arata a fi apropiate de vectorii rniscarii medii pe un milion de ani, vectori determinati In urma cartografierii oceanelor. Aceasta concluzie este cornpatibila cu modelul expansiunii Parnantului, form and de fapt ehiar baza pe care a fost construit acest model.

Oceane ~i supercontinente stravechi

Cand am reprezentat elementele de geografie a tarmurilor pe modele ale Pamsntului In expansiune, am vazut ca marile oceane Panthallasa, Tethys ~i Lapetus nu sunt prezente pe un Parnant cu raza mai mica. In sehimb, aceeasi

geografie a larmurilor defineste

prezenta acelorasi oceane, de

dimensiuni mai mici, oeeane care, pe modelul Parnantului In expansiune, reprezintii precursori ai oceanelor modeme Pacific ~i Atlantic si a continentului pe cale de form are, Eurasia.

Bazandu-ne pe aceleasi observatii geografice, putem afirma ca suprafetele de parnant ce lsi fae apariiia pe modelele Pamantului In expansiune corespund eu Rodinia, Gonduana si Pangeea - ansamblul de supercontinente si subcontinente mai mici ale teoriei placilor tectonice. In loc ca fragrnente ale aces tor continente antice sa se ciocneasca in mod haotic sa se sparga ~i sa se disper eze pentru a se reasambla apoi ca noi supercontinente, geografia bazata pe contururile tarmurilor aplicata modelelor Pamantului in expansiune demonstreaza prezenta unei dezvoltari evolutive de-a lungul istoriei Pamantului a fiecarui vechi continent.

Pe fiecare model al Parnantului in expansiune. aceasta dezvoltare evolutiva a veehilor supercontinente se descopera a fi intim legata de schirnbarile nivelului oceanului, nefiind necesara nici 0 asamblare coniinentala haoiica sau 0 ruptura a scoartei.

Ceea ce arata geografia bazata pe contururile \armurilor este legatura stransa dintre contururile supercontinentelor in curs de aparitie, schirnbarile eontururilor bazinelor continentale de sedimentare, schirnbarile aparute in tirnpul mobilitatii scoartei. schirnbarile elimatice si modificarile nivelului oceanului, In timpul formarii ~i dezvoltarii oceanelor modeme.

Distributia speciilor ~i a mineralelor

Cand se reprezinta specii de flora si fauna pe modele ale Parnantului in expansiune, distributia acestora ilu treaza sirnplificarea procesului de migrare si de dezvoltare a speciilor.

Aceste distributii locale si globale se mentin lara a fi nevoie de procesul tectonic complex De asamblaredispersare a placilor,

Aceasta reprezinta un contrast mare in comparatie cu reconstituirile teetonicii placilor, un de asamblarea si miscarile continentelor nu corespund en itinerariile de migrare cunoscute sau impuse de granitele stabilite ale distributiei speciilor.

In timpul sfararnarii continentale si a formarii oceanelor modeme pe Pamantul aflat in expansiune, rutele traditionale de rnigratie ale diferitelor specii apar modificate, dand posibilitatea speciilor endemice din diferite regiuni sa inreractioneze ~i sii l~i extinda granitele In timp.

Dezvoltarea in timp a speciilor se vede reflectata clar de schimbiirile nivelului oceanelor si de formarea oceanelor modeme. Aceasta fie a faeilitat migrarea speciilor prin extinderea si expansiunea pe rutele de migratie existente, fie a dus la extinctia speciilor datorita incapacitatii de adaptare la schimbarile aparute.

Distributia rocilor dependente de climat (cum ar fi ca1carul, ciirbunele ~i rocile glaeiare) si a speciilor biotice arata ca aceste roci si specii coincid precis cu zonele clirnatice prevazute de modelul Pamantului in expansiune.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U 5

Fieeare dintre acesti indicatori climatiei prezinta de asemenea 0 impartire pe zone latitudinale distincte, paralele eu stravechiul Ecuator si 0 deplasare spre nord a zonelor c1imatiee. sugerand ea 'in timpul Paleozoieului era deja bine stabilita 0 axa de rotatie a Parnantului inclinata fata de polul eclipticii, inclinatie care a persistat pfma In zilele noastre.

Distributia metalelor si a petrolului pe modelul Pamantului In expansiune arata ca acestea erau prezente sub forma unor aglomerari globale in provincii distincte, iar timpul formarii acestora coincide cu evenimente tectonice globale binecunoscute.

Recunoasterea acestor vechi tinuturi eu metal si petrol pe suprafata Pamantului actual este prezentata in carte, pentru a permite ca explorarile minereurilor ~i relatiile genetice sa fie extinse dincolo de locatile deja cunoscute.

Distributia depozitelor de metale si natura si stilul mineralizarii in timp si spatiu sugereaza de asemenea ca a existat 0 directie evolutiva in concentrarea metalelor, precum si In diversitatea tipurilor de minerale ~l petrol aparute.

Un model cauzal pentru expansiunea Parnantului

Pentru a incheia investigatia asupra conceptului unui Pamant in expansiune, m-arn simtit obligat sa speculez asupra unui model cauzal al expansiunii Parnantului. Trebuie accentuat ca, desi este 0 speculatie, acest lucru nu scade In nici un fel valoarea uriasei cantitati de dovezi empirice de natura geologica, geofizica si geografica prezentate In carte pentru a sustine modelul expansiunii Pamanrului,

Una din trasaturile umane regretabile este cea care ne face ca instinctiv sa dorim sa cunoastem sau, eel putin, sa intelegem cauza cu mult inainte de a avea dovezi, aspect care mult prea des ne impiedica sa intelegem complet dovezile fizice disponibile. Acest lucru este in egala masura adevarat ~i pentru expansiunea Pamantului, asa cum a fost initial si pentru tectonica placilor, model ce a fost respins de ~tiinta mult timp datorita lipsei unei explicatii corespunzatoare a miscarii scoartei sau a placilor,

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

Modelul cauzal al expansiunu

Parnantului ce a fost prezentat in cartea mea implies generarea de substanta si cresterea masei din nucleul Pamantului. Aceasta noua materie se acumuleaza la interfata dintre miez si manta, iar cresterea in volum face ca manta sa se umtle. Aceasta expansiune este transmisa apoi scoartei exterioare sub forma unei mariri a crustei continentale si, de asemenea, ca 0 ex tindere de-a lungul zonelor de fisura din mijlocul oceanelor. Consideram ca procesul de generare de materie va inceta cu timpul, ceea ce va duce la oprirea expansiunii Pamantului.

Deci, ce are Pamantul cu adevarat de spus in aceasta privinta? Dovezile pre zen tate in carte a mea arata ca expansiunea Pamantului este cu adevarat un proces tectonic global demonstrabil si viabil. In nici 0 etapa a acestei investigatii nu a fost incalcata vreo lege fundamental a a fizicii ... Eu am indepartat pur ~i simplu ceea ce nu era in prealabil acolo (rocile tinere din scoarta), pentru a ajunge In final la un Pam ant pnrmtrv ce cuprinde un ansamblu de componente la fel de primitive ale scoartei.

Am aplicat apoi pur si simplu dovezile fizice publicate asupra modelelor create de mine pentru un Pamant aflat In expansiune si am aratat ca to ate aceste dovezi se completeaza una pe cealalta si dovedesc existenta unui proces de expansiune a Pamantului, Desi aceasta demonstratie este convingatoare, rna

n o u t a t i din lumea s t i i n t e i

intreb de ce continuarn sa permitem stiintei modeme sa ne limiteze gandirea la modelul Parnantului cu 0 raza constanta. Asa cum am aratat In cartea mea, datele fizice sugereazii ca Pamantul cu raza constants din modelul tectonicii placilor este un mit ~i ca planeta noastra este, in realitate, in expansiune.

Despre autor:

Dr. James Maxlow este geolog, cu peste 30 de ani de experienta de teren in domeniul explorarilor miniere. Si-a obtinut diploma de masterat In geologie In anul1995, iar in anul 2002 a obtinut doctoratul in geologie, cu specializare In tectonica globala,

EI este cercetator principal la Terrella Consultants, cu sediul in Australia ~i geolog sef de proiect la ewcrest Mining Ltd.

A conferentiat la conferinta EXUS din Brisbane din luna septembrie 2005.

Pentru a obtine 0 copie a cartii doctorului Maxlow, Terra Non Firma Earth, trimiteti un email lui Anita Maxlow pe adresa: Terrellapress@ bigpond.com sau cumparati lucrarea in format electronic de la http://www.oneoffpublishing.com.

Dr. Maxlow poate fi contactat prin

email la: TerrellaConsultants@

bigpond.com.

-

/

.Fac 0 reducere de pret pentru micutul asta deoarece acumulatorul nu se incarca complet.

Oricum, vei putea calatori In trecut si In vii tor doar douazeci de minute"

51

VIETI

,

TRECUTE, VIETI

,

VIITOARE

SINATURA TIMPULUI

Intr-o viziune spirituala rationala asupra lumii,

bazata pe cercetari stiintifice modeme asupra vietilor trecute si viitoare, karma implica mai degraba alegeri si invatare dedit predestinare .

si reactii la evenimente din trecut.

de Ian Lawton © 2005

Website: http://www.ianlawton.com

52

"-

111 tirnp ce scriam a doua mea carte, Genesis Unveiled

("Geneza dezvaluita"), am adoptat 0 viziune spirituals larga asupra lumii, bazata pe conceptele ingemanate de

reiucarnare si karma, considerand-o eel mai potrivit cadru de intepretare al traditiilor globale din istoria umanitatii, iar acest lucru a provocat 0 serie de evenimente interesante. In primul rand, editorul meu a insistat asupra faptului ca doar cateva note de subsol cu referinte la aceasta viziune nu erau de ajuns, ceea ce Ill-a fortat sa intrcprind 0 cercetare suplimentara, astfel Incat am reusit sa inserez Ja inceputul cartii un intreg capitol cu dovezile corespunzatoare.

Eram deja profund impresionat de cercetarile psihologului Ian Stevenson de la Universitatea din Virginia, cu privire la copiii care I~i amintesc spontan vietile trecute. Am descoperit apoi, oarecum printr-o coincidenta, si cercetarile facute de psihologul californian Michael Newton. La vremea aceea eram oarecum sceptic in privinta regresiei In vieti trecute, presupunand, ca multi altii, ca e 0 linie de cereetare mult prea subiectiva, cu 0 probabilitate prea mare ca subiectii sa fie ghidati intentionat de catre eel care induce regresia. Ceea ce m-a atras insa la luerarea lui Newton a fost consistenta cu care subiectii descriau perioada dintre vieti In planurile eteriee. Mai mult decat atat, inregistrarile sedinjelor par sa dovedeasca faptul ca orice posibilitate reala de ghidare subiectiva este exclusa, pentru ea de obicei subiectii radeau sau chiar 11 mustrau pe cercetator cand acesta spunea ceva ridicol sau incorect.

Apoi, cand Genesis Unveiled a fost publicata In 2002, am decoperit ca multi au fost fascinati de dovezile prezentate In acel nou capitol. Aceasta mi-a deschis apetitul si la seurt timp dupa aceea, dupa 0 serie de coincidente ferieite, am descoperit ca multi alti psihologi si psihiatri, pionieri ai acestui domeniu, au cercetat perioada dintre vieti, multi dintre ei inaintea lui Newton si cu rezultate consistente. Nimeni nu mai asoeiase si comparase aeeste cercetari pana atunei, asa ca am simtit ca era important sa fac acest lueru intr-o carte.

De atunci au intrat In joe 0 serie de alti factori. M-am hotarat sa revin la elementele de baza si sa scriu 0 earte care sa cuprinda toate dovezile in sprijinul reincarnarii, incluzand ehiar si cercetari esentiale asupra experientelor din pragul mortii care au oferit dovezi importante eu privire la experientele ce se desfasoara in perioada dintre vieti. In urma unei investigatii atente, am descoperit si ca gresisem atunci cand am ales sa nu seriu despre regresia generals ill vietile anterioare, din doua motive importante pe care Ie vom examina imediat. Deci, pe de 0 parte, am realizat ca dezvoltam complet nepremeditat un fundament spiritual bazat in totalitate pe dovezi moderne si nu pe "lntelepciune revelata". Pe de alta parte, devenea tot mai evident pentru mine ca, in elucidarea aces tor linii de eereetare, abordarile materialiste erau total neadecvate - intr-adevar complet ilogice, avand in vedere vastitatea si profunzimea dovezilor aflate la indemana. Si, desi flirtasem cu aceasta idee si inainte, aces tea au fost lucrurile care m-au convins ca era cat se poate de corect sa formulez termenul de "spiritualitate rationala".

Cu toate acestea, mai apoi, in timpul ultimelor stadii de revizuire a cartii, am realizat ca Inca rna luptam sa inteleg mecanismul karmei ~i ideea ca aceasta se bazeaza pe un fel de "aqiune si reactiune" sau de "eulegere a ceea ce ai semanat". Dupa multe confuzii si multa reflectare, am ajuns la eeea ce

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

fr o n t i e r e l e c u n o a s t e r i i

Dar, chiar daca savantii materialisti

sunt total incapabili sa gaseasca explicatii satisfacatoare

pentru aceste dovezi, exista oare alte explicatii paranormale, care sa nu implice reincarnarea?

simt ca e 0 concluzie vitala cu pnvire la incorectitudinea acestei viziuni asupra karmei, dupa cum voi ex plica imediat. Dar, inca 0 data, acest lucru mi-a intarit dorinta de a distanta total cadrul spiritual pe care il conturam de orice intelepciune revelata a trecutului.

Ultima mea carte. The Book of the Soul: Rational Spirituality for the Twenty-First Century (Cartea sufletului: spiritualitate rationals pentru secolul al XXI-lea) a fost publicata la sfarsitul lui 2004. In acest articol intentionez sa fac un rezumat al dovezilor si analizelor referitoare la reincarnare si karma ce pot fi gasite in aceasta carte.

Vie~i anterioare, reincarnare ~i karma

Lucrand aproape de unul singur de-a lungul mai multor decenii. Ian Stevenson a intreprins 0 cercetare de pionierat asupra copiilor care i~i amintesc spontan vietile anterioare. Abia acum, rand aproape ca s-a retras din activitate, a inceput sa dobandeasca recunoasterea pe care 0 merita din plin. M ulte dintre cazurile studiate de el contin detalii verificabile care sunt atat de obscure incat nu puteau fi obtinute prin mij loace obisnuite, decat In cazul in care ar fi existat un plan ascuns de inducere 111 eroare - iar metodologia

lui a fost creata anume pentru a identifica orice intentii suspecte.

Pentru a descrie pe scurt doar unul dintre cazurile sale cele mal spectaculoase, putem aminti despre 0 fetita din India pe nume Swamlata M ishra care j'~i amintea spontan, de la 0 varsta frageda, detalii din viata unei fete indiene, Biya Pathak, care locuise intr-o alta localitate, aflata la o anumita distanta de locul unde Swarnlata traia acum, cercetatorii reusind pana la urma sa dea de urma familiei ace lei fete. Stevenson a descoperit ca, In total, fata facuse 49 de declaratii despre viata sa

anterioara, dintre care doar purine puteau f considerate incorecte, 18 dintre e1e fiind facute inainte ca cele doua familii sii fi avut orice fel de contact.

Declaratiile ei inc1ud identificarea membrilor fostei familii, pe care Ii recunostea uneori chiar In timp ce era intentionat indusa In eroare, dezvaluind porecle putin cunoscute ale acestora si chiar povestindu-i celui care Ii fusese sot in viata anterioara cum acesta luase 1.200 de rupii din cutia ei cu bani, lucru cunoscut doar de el si de sotia lui.

Exists multe alte cazuri similare extraordinare in dosarele

lui Stevenson.

Revenind la regresia in vietile anterioare, aceasta se dovedeste a fi 0 dovada viabila a reincarnarii in doua directii principale. Prima ~i cea mai clara implica situatiile in care ies la iveala detalii istorice care nu sunt doar verificabile, ci si atat de specifice ~i de obscure, incat nu puteau f obtinute prin mijloace obisnuite de investigatie - si in care posibilitatea inducerii intentionate In eroare este atat de redusa incat este neglijabilii.

Cele mai bune exemple de regresie se regasesc In cercetarile psihologului australian Peter Ramster, care, din pacate, nu se

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

bucura inca de atentia pe care 0 merita. eel putin nu In afara Australiei. La un moment dat, Ramster a fost atat de intrigat de arnintirile din vietilor anterioare ale mai multora dintre subiectii lui cei mai buni, incat a hotarat sa ii duca pe acestia in Europa, acolo unde ar fi avut loc aceste vieti. N ici unul dintre ei nu mai vizitase Europa in viata actuala. Ramster a format. de asemenea, 0 echipa de film documentar pentru a inregisrra evenirnentele in conditii de control ~liiIlP(Ic.

Unul dintre cei mai buni subiecti ai lui. Gwen McDonald, i~i amintise initial mai multe detalii private din viata unei fete pe nume Rose Duncan, care a trait in secolul al XYJ1l-lea la Glastonbury, in Anglia.

Atunci cand Gwen a venit in Anglia, istoricii locali si cei ce locuiau in zona au verificat toate detalii indicate de ea - inclusiv nume necunoscute sau vechi, elemente iesite din uz ale dialectului local ~i detalii referitoare la case si cladiri, asa cum au fost acestea In ecolul al Xvlll-lea.

Cele mai uimitoare au fo t in i tentele ei cii vizita e 0 locuinta ale carei dale din piatra fu e era furate de la rnanastirea Glastonbury si ca una dintre dale a -ea 0 gravura pe ea, pe care Gwen 0 de ena e in a de cand era ]3 dney,

l-a du pe cerceratori 13 eea e a um era un cote] de pii ari parasit I. dupa ce au curatat gainaturile cazute in ultimele decenii, au ga it grav ura exact asa cum 0 de ena e ea! Ramster ~i alti cercetatori de criu multe alte cazuri irnilare impresionante.

Cealalta directie in care regresia in vietile anterioare of era dovezi impresionante despre reincarnare este cea In care se inregistreaza beneficii terapeutice spectaculoase. Multi dintre terapeutii avangardisti specializati In regresia in vietile anterioare, a carer munca a inflorit in

anii '60 ~i '70, erau psihologi ~i psihiatri cu experienta, iar majoritatea dintre ei au avut la inceput a conceptie sceptica sau ateista. Printre acesti pionieri se nurnara Alexander Cannon, Denys Kelsey, Moms Netherton ~i Edith Fiore (vezi The Book of the Sou!).

Tehnica de regresie fusese folosita sporadic in deceniile anterioare, dar se pare ca acesti terapeuti au redescoperit-o independent ~i oarecum accidental atunci cand Ii regresau In copilarie pe unii dintre pacienti. Comenzile imprecise sunt interpretate ad literam de cei aflati sub hipnoza, astfel ca atunci cand pacientilor li se cerea, de exemplu, sa .mearga mai mult in urma", acestia incepeau la un moment dat sa descrie evenimente ce nu aveau nici 0 legatura cu viata lor prezenta.

lntrigati, pionierii au dus experimentele si mai departe ~i au descoperit in multe cazuri ca grave dereglari psihice ~i psihosomatice - care nu se ameliorasera deloc dupa ani de terapie conventionala - erau complet vindecate, uneori chiar si numai dupa cateva sedinte de terapie cu regresie in vieti anterioare. lar terapia dadea roade indiferent daca pacientul sau terapeutul creadea sau nu in reincarnare. Aceasta

53

f'r o n t i c r c l e c u n o a s t c ri i

N E X U S

experienta unixersala i-a convins pe toti ca nu e yorba de un banal efect placebo si ca reincarnarea este 0 realitate.

Dar. chiar daca savantii materialisti sunt total incapabili sa gaseasca explicatii satisfacatoare pentru aceste dovezi, exista oare alte explicatii paranormale, care sa nu irnplice reincarnarea? 0 ipoteza ar fi aceea ca subiectii au acces la amintirile ancestrale transmise in genele lor. Totusi multe dintre vietile trecute par sa fie apropiate ca durata irnplicand ins a continente ~i chiar rase diferite, din epoci in care oamenii nu aveau cum sa calatoreasca la distante mario Mai mult dedit atat, multe dintre cazurile lui Stevenson implicau vieti separate doar prin cativa ani. in care familile in cauza nil erau legate genetic, fapt ce se putea demonstra.

Cealalta ipoteza paranorrnala este aceea ea subiectii acceseaza un fel de memorie au constiinta universala si cii vietile anterioare accesate prin aceasta modalitate nu apartin individului in cauza. Insa in acest caz nu s-ar fi putut obtine rezultate terapeutice. In plus, majoritatea cazurilor de regresii arata legaturi karmice ce pot fi dovedite intre vieti personale ~i individuale,

Nicaieri acest lucru nu este mai clar decat in cazurile extraordinare investigate de Stevenson - acelea ale copiilor nascuti cu semne si defecte din nastere iesite din corn un. Prin investigarea datelor inhumarilor si din arhive, el a descoperit ca in unele dintre cazuri semnele ~i defectele core pundeau exact cu ranile care i-au ucis pe cei cu care acesti copii se indentificau si despre care dadusera ~i alte informatii corecte.

Aceste semne si defecte din nastere nu numai ca sustin ideea de reincarnare a sufletului individual, ci, mai mult dedit atat, ofera cea mai convingatoare dovada ca teoriile istorice despre karma sunt necorespunzatoare. Acestora nu Ii s-a dat nici inainte importanta cuvenita, acea de indicatori ai dinamicii karmice, si cu siguranta nici Stevenson nu a facut acest lucru pentru ca acesta s-a tinut intotdeauna deoparte din punct de vedere profesional de orice speculatii asupra irnplicatiilor mai profunde ale cercetarii sale. In viata lor actual a, subiectii se aflau intr-o situatie ce ar putea fi numita "pedeapsa" fizica, fiind cu toate acestea, de obicei, victime complet inocente in cea anterioara. Cum poate acest lucru reprezenta un proces karmic de "actiune si reactiune"? Am ajuns la concluzia ca nu reprezinja asa ceva.

Cercetarile moderne asupra perioadei dintre vieti arata ca sufletele aflate in stadii mai evoluate nu numai ca i~i revizuiesc in detaliu viata care s-a incheiat, ci chiar si-c planifica pe urmatoarea. Si chiar ~i atunci cand acestea i~i aleg circum stante potrivnice, precum afectiuni fizice sau privatiuni financiare sau emotionale, fac acest lucru pentru a evolua din punct de vedere karmic, ca parte a unui proces de invatare. Aceasta cercetare arata in schimb si ca sufletele mai putin evoluate ignora adesea toate evaluarile ~i planurile facute in perioada dintre vieti si, ca rezultat, vietile lor tind sa prezinte tipare repetitive.

Cu toate acestea atunci cand, drept urmare, ei se confrunta 'in mod repetat cu circumstante neprielnice, acest lucru se intampla pentru a Ii se da inca 0 data posibilitatea de a invata lectia care le-a scapat in trecut - ~i nu din cauza unei pedepse karmice sau a unei dinamici a actiunii si reactiunii. Testul crucial este asimilarea completa a ernotiilor negative puternice cum ar fi ura, frica, gelozia, razbunarea si asa mai

54

de parte, fie in timpul vietii incarnate, fie in perioada dintre vieti, astfel incat aceste emotii sa nu mai poarte incarcatura karmica restrictiva pe care 0 aveau.

Cazurile nefericite de semne si defecte din nastere par sa apara din cauza eel individul nu si-a petrecut perioada dintre vieti asa cum ar f trebuit, pastrand astfel emotii atat de puternice din iata anrerioara in cat acestea s-au irnprirnat pe corp - dar si acest lucru po ate fi un aspect constructiv pentru ei, indicandu-Ie ca au ernotii din trecut care trebuiesc clarificate.

Concluzia cea mai clara pe care am tras-o din analiza dovezilor rnoderne. este ca evolutia karmica ~i karma sunt complet legate de invatare ~i de experirnentarea ambelor fete ale fiecarei monede.

In treacat, pentru a piasa aceasta chestiune in contextul ei integral, trebuie spus ca notiunea istorica conform careia scopul tuturor sufletelor este sa evolueze suficient pentru a scapa de .roata parnanteasca a karmei" este partial corecta, avand in vedere ca cercetarea perioadei dintre vieti indica ~i faptul ca viata fizica este doar 0 faza intermediara si ca, chiar ~i dupa rnoarte, exista extrem de multe lucruri de invatat ~i foarte mult de evoluat in tinuturile eterice.

Vie~ile viitoare ~i natura timpului

Cativa hipnoterapeuti au facut experimente de progresie a subiectilor in vieti viitoare. Prima cercetare a fost realizata de catre psihologul californian Helen Wambach si a fo t continuata dupa moartea sa de catre discipolul ei, Chet Snow. Aceste cercetari veneau dupa activitatea sa de pionierat in domeniul regresiei simultane a unor grupuri de subiecti, aceeasi metoda fiind in parte folosita si in cazul progresiilor.

Intai trebuie spus di at at Wambach cat ~i Snow par sa fi fost pasionati de activitatea lui Edgar Cayce, asa numitul "profet adormit" care a prezis in timpul transelor sale ca vor avea loc "schimbari catastrofice pe Pamant" in mai multe zone, candva intre anii 1958 si 1998. Progresiile individuale realizate de Snow impreuna cu Wambach in anii '80, concentrate pe viata lui Snow de la sfarsitul anilor 90, pareau sa sustina previziunile lui Cayce - care, evident, stirn cii. nu s-au adeverit, eel putin nu panii in prezent.

Sedintele de grup care au unnat, in care subiectilor Ii s-a dat sansa fie sa regreseze fie sa progreseze departe intr-o viata viitoare - fie in 2100, fie In 2300 - pareau sa sustina in anumite feluri ideea unei catastrofe rnondiale la sfarsitul secolului al XX-lea sau incepurul secolului al XXI-lea. Ele includeau insa multe alte lucruri, cum ar fi relatari cu privire la contacte extraterestre, relatari ce erau de asteptat din partea oricarui subiect familiarizat cu filmele SF de pre dezastre.

Celalalt hipnoterapeut care a facut experimente cu progresii individuale este de asemenea din California ~i se nurneste Bruce Goldberg. Este cert cii unele dintre cazurile studiate de acesta contin detalii la fel de exhaustive ca cele din cazurile impresionante de regresii, ins a el si-a trimis uneori pacientii mult mai departe timp decat Wambach si Snow. Odata a condus 0 femeie pana in viata ei din anul 30 IS. Pentru a rezuma teoriile lui putin con fuze, trebuie spus ca Goldberg porneste de la ideea ca nici una dintre vietile viitoare nu e te total predeterminata si ca poate avea una din patru .frecvente alternative", descrise ca variind de la "foarte rau" la

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

frontierele c u n o a s t e r i i

"exeelent". Din. perspectiva terapeutica, el insists cii daca pacientul a avut 0 progresie rea, el ii reprograrneaza pur si simplu experienta pe una dintre versiunile mai placute. Oricum, fiecare din altemative implica aceeasi persoana eu aceeasi gama larga de optiuni.

Pot f progresiile in vietile viitoare demne de luat in searna?

Cu siguranta dovezile sunt insuficiente si stim, din previziunile lui Snow, cii nu sunt corecte in totalitate, cel putin nu in ceea ce priveste momentul de realizare. Dar acelasi lucru este valabil si In cazul multor regresii care pot implica elemente ale irnaginatiei ~i alte informatii false intretesute in evocarea reala. Cu toate acestea numarul impresionant de detalii din unele cazuri de progresie sugereaza ca nu ar trebui

. sa Ie trecem in intregime cu vederea. Dar, daca acestea sunt cat de cat coreete, ce spun ele despre predeterminare, ea opus al alegerii, si, pana la urma, despre Insii~i natura timpului? La fel ea multi altii carora Ie place sa puna sub semnul intrebarii presupunerile noastre conventionale cu privire la timp, atat Snow cat si Goldberg mentioneaza teoria relativitatii a lui Einstein in incercarile lor de a sugera ca timpul nu opereaza intr-un flux liniar - adica dinspre trecut prin prezent inspre vii tor.

Dar as spune eii ambii interpreteaza oarecum gresit teoria relativitatii. Este adevarat ca Einstein a demonstrat cii timpul ~i spatiul sunt legate unul de altul, ~i ca, avand In vedere ea lumina are nevoie de timp pentru a ajunge la distante mari, evenimentele pot fi descrise eu acurate]e totala numai cunoscand eoordonatele combinate de spatiu si timp ale observatorului. Acest fapt poate fi eel mai bine ilustrat daca este rapoitat la distantele imense ale spatiului cosmic. Un exemplu in extremis este acela cii galaxiile aflate la cele mai mari distante de universul nostru pot fi detectate acum eu ajutorul telescoapelor modeme. Dar data fiind distanta la care acestea sunt rata de noi ~i timpul necesar pentru ca lumina vizibila pe care 0 emit sa ajunga la noi, ceea ce observa acum astronomii este de fapt starea acestor sisteme sol are, asa cum era cu miliarde de "ani lumina" in urma - adica, 0 stare mult mai apropiata de punctul in care universul fizic a inceput sa existe. Acest lucru insa nu sugereaza faptul di timpul nu se desfasoara ca un fenomen linear; indica doar faptul ca poate fi masurat nprnai relativ la pozitia observatorului.

Totusi, In esenta, aceasta teorie sugereaza faptul ea nu putem defini in mod obieetiv nimie ca fiind "aeum" pentru ea acel moment este, injr-adevar, relativ la observator. Exemplul cu lumina nu face insii decat sa ne abata de la tipul de analiza relevant aici, dat fiind, mai ales, ea stiinta modems - de exemplu prin experimentul EPR [Einstein-Podolsky- Rosen] si prin teoria lui Bell- a dovedit din colo de orice indoiala ca alte forme de comunieare, ce nu sunt bazate pe lumina, se propaga nu doar mai repede dedit viteza luminii, ei ehiar instantaneu. De pilda, daca eu as fi suficient de avansat pentru a fi capabil sa creez 0 legatura telepatica cu un extraterestru de pe 0 planeta aflata la 10.000 de ani lumina distants ~i l-as intreba pe acesta ce fae ei acolo acum, el nu ar traduce aeest lucru in eontextul decalarii luminii vizibile si nu mi-ar spune ce faceau ei cu atata timp in urma. Intr-adevar, daca ar fi asa, un astfel de experiment i-ar testa la maxim memoria vietilor trecute. In schimb, ei ar intelege ca in lumea instantan~e a comunicarilor telepatiee, prezentul lor este acelasi cu al

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

nostru. De aeeea este perfect acceptabila folosirea unui concept de "acum" universal atunci cand operarn in zone aflate dincolo de constrangerile norrnale, vizibile, ale lumii fiziee.

Bazandu-ne pe aceste date, as propune urmatorul model de functionare a timpului: trecutul, prezentul si viitorul exists intr-adevar sub forma de concepte Iineare de sine statatoare, care au legatura unele cu altele, astfel cii apare cauza si efectuJ. Totusi, intr-un fel, viitorul a avut loe deja. Sau poate ea, mai bine spus, un nurnar virtual infinit de viitoruri au fost deja preconizate dar Inca nu s-au petrecut In niei un sens fizic.

Pentru a va face sa intelegeti ce vreau sa spun prin aceasta, trebuie sa rna refer la 0 idee ce reiese constant din cercetarile cu privire la regresia In perioada dintre vieti, si anume ca eel putin sufletele eu un grad rezonabil de evolutie isi aleg ~i i~i planifica urmatoarea viata pentru ea aceasta sa le ofere eele mai bune ocazii de a evolua. ins a in niei un eaz instantaneele pe care Ie au din potentiala viata urmatoare nu sunt atat de fixe incat sa fie complet predeterminate. Ele in a reprezinta probabilitiui majore, sau. uneori posibilitiiti la care ext tii. putine alternative.

Deci haideti sa ne imaginam ca putem ingheta timpulJa un anumit "acum", cand un anumit suflet vede urmatoarea \1at3 pe care 0 poate avea si un numar de probabilitati majore din aeea vialii, ea si cum ele se intampla deja. Este eel mai probabil ea aeestea sa se implineasca daca el isi urmare te intuitiv planul de viata si recunoaste diversele irnpulsuri care i se vor oferi pentru a-l ajuta. Dar planul lui de ,iata interactioneaza Insa strans eu planurile unui numar de aile suflete, III special cu cele din "grupul lui de suflete". lar planurile de viata ale unor suflete mai indepartate vor interactions eu un grup total diferit de suflete care trebuie luate deci in considerare In aceasta versiune a viitorului.

De fapt, mai ales acum cand exista posibilitatea de a Ciilatori In toata lumea, iar comunicarea este globala, este aproape sigur ea ne putern extrapola eu usurinta conexiunile din planul initial de viata al sufletului nostru la orice alt suflet de pe Pamant, Aceste eonexiuni nu vor inceta atunei cand sufletul nostru original' l~i incheie respeetiva viata. Ele se vor perpetua in viitor ad infinitum. Iar printre posibilitatile majore ale vietii viitoare pe Pamant se vor numara de la un punct incolo, aproape cu siguranta, calatoria in spatiu si eolonizarea altor planete, ceea ce 0 va coneeta la viitorul fiecarei alte planete locuite din Univers.

Putem deei vedea cat de cornplexa ~i atotcuprinzatoare va trebui sa fie aceasta versiune a asa numitului viitor. A~ sugera ea, intr-un anumit sens, acest vii tor exista deja in cele mai mici detalii, in varianta conceputa la punetul "aeum" de catre sufletele numite "stapanii timpului" care, din relatarile subiectilor regresiilor, coordoneaza si supervizeaza procesul de planifieare a vietilor urmatoare. Adevarata eomplexitate apare insa de indata ce ne mutam perspectiva de la acest "acum" catre un nou "aeum".

Este evident ca, chiar si in fractiunea de secunda de care ati avut nevoie sa cititi ultimele cuvinte, milioane si milioane de deeizii care nu facusera parte din planul original de via!a al oamenilor, au fost luate in lume. Aceste ajustari efectiv infinite si continue la eel mai probabil dintre viitoruri sunt un concept coplesitor pentru mintile noastre de muritori, dar

55

f r o n t i e r e l e c u n o a s t e r i i

N E X U S

dovezile pe care 111 le-au oferit pionierii nostn In aceste cercerari trebuie a ne convinga cii ele se afla In sfera "stapanilor timpului" care controleaza acest proces. Aceasta viziune asupra lucrurilor reda probabil cel mai bine adevaratul inteles al ideii comune ca viitorurile posibile apar In universuri paralele.

Deci care sunt implicatiile acestei analize? Trecutul este intr-adevar fix si nu poate f modificat - eel putin nu In contextul planului fizic deplin interactiv. Dar viitorul nu e. La oricare punct "acum", exists doar 0 versiune a viitorului care este cea mai probabila, care insa se schimba aproape instantaneu in functie de alegerile pe care sufletele individuale Ie fac 111 fiecare moment. Deci nimeni nu va experimenta niciodata aceasta versiune particulara a viitoruIui, in plan fizic, pentru ca ea nu se va intampla niciodata exact asa. Dar, lara indoiala, la punctul nostru fix in timp, ea exists ca si conceptie a "stapanilor rimpului".

De aceea as sustine ca la orice moment "acum" ar fi eel putin teoretic posibil ca un subiect sa fie progresat pe cale hipnotica, astfel ca el sa vada, cu diverse grade de c1aritate, cea mai probabila versiune a viitorului, asa cum este ea conceputa de catre "stapanii timpului" la acel moment. I~i vor vedea lnsa ei propriul viitor sau doar instantanee generale? Daca se poate cat de cat pune baza pe progresii, acesta fiind un mare "daca", atunei nivelul de detaliu descris in unele cazuri ar putea sugera faptul ea subiectii I~i vad propriul viitor, asa cum este prefigurat la momentul respeetiv, putand sa ajunga chiar 'in momente indepartate din viitor.

Concluzie: viitorul umanitatii

,

Trag nadejde ca am reusit sa arat ca vizrunea spirituala bazata pe conceptele ingemanate de reincarnare si karma este de fapt cea mai logica viziune pe care 0 putem adopta avand la dispozitie vastitatea si profunzimea dovezilor modeme. Mai mult decat atat, 'in mod cert, karma nu implies predestinare sau reactiuni la evenimente trecute, ci irnplica In schimb alegeri ~i invatare. Dar, tocmai din acest motiv, nu ne putem astepta ca incercarile de progresare a indivizilor in vietile lor viitoare sa aiba vreo validitate. La un nivel prozaic al demonstratiei, daca incercarile de a vedea mai departe in viitor in aceasta viata nu due neaparat la rezultate corecte, incercarea de a progresa in vieti viitoare este si mai stearpa. lar din perspectiva filozofica, daca am putea prezice viitorul cu exactitate, alegerea karmica libera ar iesi complet din schema - si tot ceea ce stim despre regresia rnoderna ar trebui sa dispara 0 data cu ea.

In prima ei carte in care relateaza autobiografic 0 viata trecuta, Winged Pharaoh (Faraonul fnaripat) (publicata in 1937), sensa cu 0 frumusete poetica superioara oricarei scrieri de ale mele, Joan Grant vine in Intampinarea aeestei viziuni:

Trecutul este fix; ceea ce S-Q intdmplat nu mai poate fi schimbat. Dar fiecare actiune schimbii viitorul care estejluid si poate fi transformat intr-un trecut durabil. Ziua care urmeazd sau viata viitoare in care te vei naste sunt precum imaginea oglinditd in apa: in fiecare moment poti arunca 0 privire sa vezi cum arata apa viitorului tau, dar prin liberul tau arbitru poti crea furtuni care so. Stifle mdnios asupra ei sau valuri line pe supra/ala ei linistitd. Acesta este motivul pentru care atdt de putine previziuni se fmplinesc.

56

In final, este indica! sa reflectam asupra 'in emnatatii acestor lucruri pentru umanitate 'in ansamblul ei. Daca ne imaginiim viitorul colectiv ca fiind ramuri 'in eopacul imuabil al vietii, un anumit traseu prin acesta ne-ar putea duce mai mult sau mai putin direct la realizarea spirituals despre care multi cred ca este destinul nostru ultim. Un alt traseu ar putea fi chinuitor si intortocheat dar tot ar putea sa ne scoata pana la urrna la lumina Soarelui. Nu cred insa ca ar trebui sa fim atat de prosti incat sa ignoram faptul ca unele ramuri se usuca si cad, prinse in hatisul des din care nu pot razbate la lumina. Datorita alegerii karmice si a liberului arbitru, acestea sunt toate posibile cursuri ale viitorului umanitatii.

Daca vorn sfarsi intr-o fundatura, distrugandu-ne uimitoarea planeta, aceasta va fi 0 teribila dovada ca nu suntern In stare sa pretuirn dreptul nostru natural la 0 viata fizica. Dar, probabil, chiar ~i atunci, sufletele aflate In cea mai stransa legatura cu Pamantul se vor transfera pe aite planete locuite - pentru a-si continua cautarea ultima spre evolutia transcendenta a tuturor sufletelor, oricare ar fi caminul lor fizic de moment.

Referinte ~i note:

• Lawton, Ian, 71,e Book of the Soul: Rational Spirituality for the TwentyFirst Century (Lawton Publishing, 2004); vezi In special capitolele 3 ~i 8. Discut ~i ideea de .,Ioopinguri de feedback" psiho-spirituale, prin care mecanismul .jimp" poate fi conceptualizat ca desfasurandu-se atat simulian cat ~i consecutiv, intr-o lucrare separate pe situl meu la adresa http://www.ianlawton.cOmlbosmisc2.htm.

• Stevenson, Ian. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (University Press of Virginia, 1974), Children Who Remember Previous Lives (University Press of Virginia, 1987) si Where Reincarnation and Biology Intersect (Praeger, 1997).

• Newton, Michael, Journey of Souls (Llewellyn, 2002) ~i Destiny of SOliis (Llewellyn. 2003).

• Rarnsier, Peter, The" Truth about Reincarnation (Rigby, 1980) si The Search for Lives Past (Somerset Film & Publishing, 1992).

• Snow, Chet, Mass Dreams of the Future (McGraw-Hill, 1989).

• Goldberg, Bruce, Past Lives, Future Lives (Ballantine, 1993).

Oespre autor:

Ian Lawton s-a nascut in 1959. Initial contabil autorizat ~i consultant IT, el a iesit din lurnea cornerciala la treizeci si ceva de ani, devenind scriitor ~i cercetator dedieat In totalitate istoriei antice, esotericii si filozofiei spirituale.

Primele doua carti pe care le-a scris Giza: The Truth (Giza:

Adeviirul) (1999, co-autor Chris Ogilvie-Herald; vezi recenzia in NEXUS 7/01) si Genesis Unveiled (Geneza dezvdluitd) (2002; vezi NEXUS 10/01), au fost publicate de editura Virgin ~i s-au vandut in 30.000 de exernplare in intreaga lurne.

In unna aeestora, Lawton ~i-a castigat reputatia de autor eu o abordare stiintifica ~i logica, chiar si asupra aspectelor spirituale ale cercetarilor sale. A tinut, de asemenea, numeroase conferinte pe aceste teme in SUA ~i Marea Britanie. hi 2004 el si-a publicat a treia carte, The Book of the Soul (Cartea sufletului, Lawton Publishing), ale carei ecouri critice l-au determinat sa infiinteze Miscarea Spiritualitatii Rationale; vezi http://www.rsmovement.org. Pentru mai multe detalii sau pentru a comanda online cartile sale, vizitati site-ul lui Ian Lawton la http://www.ianlawton.com.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

PROFETIILE

,

LUI MITAR

TARABIH

Mitar Tarabich,

un taran de origine sarba din secolul al XIX-lea,

a facut niste previziuni referitoare la secolul al XIX-lea si secolul al XX-lea neobisnuit de precise, astfel ca numai timpul va decide daca profetiile sale referitoare la secolul al XXI-lea

sunt la fel de exacte.

Redactarea ~i comentariile apartin lui Neo

© 2005

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

M itar Tarabih (1829-1899), un taran analfabet din micul sat sarbesc Kremna, ave a ocazional viziuni profetice. Fiind 0 persoana religioa a ~i avand ca

nas un preot ortodox local, i-a povestit acestuia despre episoadele sale "de vedere In viitor".

Preotul, Zaharije Zaharich (1836-1918), a consemnat toate acestea intr-un mic carnctel care a fost deteriorat de foe in anul 1943, cand easa sa a fost distrusa de armata bulgara de ocupatie. Acesr texrc se afla acum In posesia familiei striinepotului lui Zaharich - Dejan Malenkovich. Spre deosebire de profetiile lui Nostradamus (1503-1566), care par a fi criptate eu ultima tehnologie de criptare pe 1024 biri, profetiile lui Tarabich sunt foarte clare.

Cea mai cunoscuta profetie a lui Tarabich se refera la 0 serie de evenimente politice care s-au desfasurat In secolul al XIX-lea in Serbia.

EI a prezis un sir de evenimente ce au avut loc intr-o perioada de cativa zeci de ani si au dus In final la inlaturarea de la tronul regal al Serbiei a familiei guvernatoare Obrenovich. Aceasta profetie a devenit cunoscuta in Balcani sub numele de , profetia intunecata'', lucrurile desfasuranduse exact asa cum au fost prezise.

Trebuie sa tinem cont de faptul ca cuvintele lui Tarabich sunt traduse din limba sarbo-croata ~i ca tradueerea r alizata nu este neaparat in forma finala. eti putea ob erva ea anumite fraze dintre ghilimele sunt stangace si neprelucrate acestea fiind 0 oglindire precisa a accentului sau rural. Cuvintele lui Tarabih provin din conversatia eu nasul au Zaharich, asa ea trebuie sa tineti cont de faptul ca orice referire la "tu" sau la "urma~ii tai" se refers ill la Zaharich (preotul).

Cand Tarabich spune "noi" se refera la sarbi, nefacand Insa distinctie intre croati, sarbi, slovaci, etc.; pentru el oricine vorbea limba lui era un sarb. De asemenea, e important de observat faptul ca nu stirn de fapt cate djn profetiile lui Tarabich au fost influentate de propria sa opinie. Unele dintre adjectivele utilizate pentru a deserie oamenii si evenimentele pe care le-a vazut pot fi 0 reflectare a interpretarii sale specifice omului de la tara asupra acelor evenimente (de exemplu: inteligent, viteaz, cinstit, oribil, napasta, etc).

Previziuni ~i evenimente desfasurate pana la sfarsitul primului razboi mondial (1903-1918):

.Dupii asasinarea regelui si a reginei [Alexander si Draga Obrenovich], va veni fa putere familia Karageorgevichi. Apoi vom incepe din nou un razboi eu turcii. Patru state crestine vor ataca Turcia si granita noastrii va fi pe raul Lim. Apoi vom euceri In sfdrsit Kosovo. "

Fapte istoriee:

·1903 =Alexander si Draga Obrenovich au fost asasinati de propriile garzi, iar Peter Karageorgevieh devine noul conducator al Serbiei.

• 1912 - se declanseaza primul razboi baleanic intre Alianta Balcanica (cornpusa din Serbia, Grecia, Bulgaria si Muntenegru) si Turcia (Imperiul Otoman). Alianta Balcanica invinge ~i Serbia i~i rnuta granita pe raul Lim. Serbia obtine Kosovo de la turci.

"Curiind dupd aeest riizboi, va incepe un altul.: Marele Rdzboi, In care se va vdrsa 0 multime de sdnge. Daca acel siinge ar fi un rdu, 0 piatrii imensd de 300 de kilograme ar fi

57

f r o n t i e r e l e c u n o a s t e r i i

N E X U S

dusd de curent eLI usurinta. a puterni a armata de dincolo de rtiu, de trei ori mai mare deciit a noastrii, ne va ala a ... ,\'i va distruge lOW I in ealea ei. Va patrunde adanc ill teritoriul nostru.: Vremuri grele vor veni a.wpra noastra ... Armata noastrd aproape ca va ceda, dar apoi, brusc, un om inteligent, colore pe !Ill armdsar negJ1/, va prelua comanda ei si va striga: ,jllainte spre vietorie camarazii mei! lnointe, frati sdrbi! Armata noastrii isi va reveni atunci la viatii. Spiritul ei de Iuptii se va trezi si inamieul va fi izgonit departe peste rau ...

Fapte istorice:

• 1914 - Imperiul Austro-Ungar a inceput UI1 razboi impotriva Sarbiei dupa ce un nationalist sarb, Gavrilo Princip, i-a asasinat. la Sarajevo, pe rnostenitorul tronului austriac, arhiducele Franz Ferdinand si pe sotia acestuia. Acest razboi local s-a dezvoltat rapid, devenind primul razboi mondial (Ia care au luat parte 32 de natiuni). La inceput, Austria a cucerit cu u~urinta partea centrale si de nord a Serbiei, dar in momentul in care generalul Alexandar Mishich - omul calare pe un armasar negru - a preluat cornanda, armatele sarbe au reusit sa respinga invadatorii austrieci pana dincolo de raul Drina, inainte de octombrie 1915.

"Apoi, dinspre nord, va veni peste noi 0 armata $i mai mare.

Pdmdnturile noastre vor ji devastate. Multi dintre noi vor muri deJoame si de diferite boli. Timp de trei alii Serbia vafi intr-un intuneric total. in acest limp, trupele noastre ranite VOl' fi peste hotare. Ele vor sta intr-un locinconjurat de mare ~'i vorfi hranite $i ingrijite de prieteni de peste mario Apoi, dupii ce riinile Ii se vor vindeca, VOl' veni acasa eu niste vapoare si VOl' elibera Serbia si toate teritoriile In care triiiesc fratii nostri"

Fapte istorice:

• Germanii si-au inceput atacul dinspre nord si pana in luna decembrie 1915 i-au invins pe sarbi. Armata ~i guvemul sarb s-au refugiat In 1916 in insulele grecesti Kerkira (Corfu). Acolo s-au regrupat si dupa ce s-au refacut cornplet, au navigat spre Salonic unde au format un nou front impreuna cu trupele aliate. Dupa multe lupte grele, Serbia a fost In sfarsit libera si s-a reunit cu celelalte natiuni slave din sud (croatii si slovacii), ale carer teritorii au facut parte din Imperiul.AustroUngar. in timpul ocupatiei germane, un mare nurnar de oameni din Serbia au murit de foame si de diferite boli.

"i,i voi mai spune incii LIn lucru piirinte: armata invadatoare va intra In Kremna exact In ziua ta de botez, va riimdne aid limp de trei ani si va pleca exact In aceasi zi in care a venit - ziua sfdntului Luca. Dar tu nu vei vedea sfdrsitul riizboiului. [n ultimul an al acestui macel mondial, vei muri. Aceste douii riizboaie, eel cu turcii si eel mare, In care va ji implicata intreaga lume, fli vor ILIa do; dintre copii - unul inainte si altul dupd moartea ta ...

Fapte i torice:

• Germanii au intrat in Krerna In ziua Sf. Luca si satul a fost eliberat dupa trei ani, exact in aceiasi zi. Zaharije Zaharich a murit in 1918, in ultirnul an al primului razboi mondial. In acest razboi si-au pierdut viata doi dintre copii sai - unul inainte ~i celalalt dupa moartea sa.

58

Previziuni ~i evenimente desfasurate pana la sfar~itul celui de al doilea razboi mondial (1918-1945) .Ascutta-mo, bunul meu piirinte: dupa primul mare riizboi, Austria va dispiirea si Serbia va fi 10 fel de mare ca un adevdrat regal. Vom trai impreuna cu fratii nostri de la nord. ..

Fapte istorice:

• 1918 - Imperiul Au tro-Ungar a fo t dizolvat. in decembrie 1918, a fo t proclamat un nou stat, intitulat oficial Regatul Sarbilor, roatilor si Siovenilor. Acest regat a trecut In mod constant prin probleme economice, sociale ~i politice cauzate ill cea mai mare parte de conflictele desfasurate intre diferitele partide politice nationaliste.

.. Pentru ctuiva ani vom trai in pace, armonie ~'l prosperitate. Dar acest IIICI1IIIII va dura mull. Oamenii nostri vor fi cuprinsi de 0 lira veninoasii ... Stinge vafi varsat ... oribi/! Nu stiu ciind si de ce, dar probabil va ji din cauza acestei uri ...

Fapte istorice:

• Dominatia guvemului de catre sarbi si numarul mare de partide politice, cat ~i negarea autonomiei croatilor, slovenilor si a altor grupuri minoritare, a dat nastere unor putemice lupte politice in imperiu. Sub conducerea lui Stjepan Radich. croatii ~i aliatii lor au luptat i tematic impotriva unui sistem centralizat ~i impotriva conducerii. Prima faza a ace tei lupte s-a incheiat in iunie 1928 cand un deputat din Muntenegru a impuscat mortal doi dintre colegii sai parlamentari. Drept razbunare, croatii s-au retras din parlament ~i au organizat un regim separatist, cu cartierul general in Zagreb. Razboiul civil pares iminent, dar in ianuarie 1929, regele Alexandru (rege sarb) a suspendat constitutia din 1921, a dizolvat parlamentul ~i toate partidele politice ~i a impus un control dictatorial.

Regele, sperand sa stabileasca astfel 0 stare de unitate national a, a abo lit apoi provinciile traditionale ~i a chirnbat numele statului in Regatul Yugoslaviei ("Tara lavilor din sud").

.Apoi, eel ee sta pe tronul regatului nostru este ucis, lasdnd In urmii 0 vdduvii si niste or/alii. a rudd a acestui ii va lua focul pe tron, incerciind sa conducii corect si sa aibii grija de copiii vdrului siiu. Dar oamenii /HI If iubesc si este acuzat de faptul ea este un conducator nedrept. Armata sa il detroneazd Ji fl aruncii in fnehisoare. Viata sa va fi salvatii de regele si regina Angliei. Apoi, pe tron se va aseza fiul regelui ucis. Dar va conduce door cdteva zile deoarece soldatii siii il VOl' lua si If vor duce peste miiri din cauzii ca regatul nostru este din nOli invadat de 0 armata striiinii, rea. lntreaga Europa se afld sub stiiptinirea anti-crucii incovoiate"

Fapte istorice:

• Pe data de 9 octombrie 1934, un terorist macedonian aflat In legatura cu grupurile separatiste croate II ucide pe regele Alexander, aflat pe atunci 'in Franta, intr-o misiune diplornatica. Fiul regelui, Inca tanar, va succeda la tronul Yugoslaviei sub numele de Petru al Il-lea. Conducerea statu lui va fi preluata legal de catre un consiliu de regenta tripartit condus de catre printul Pavle Karageorgevich, un var al regelui decedat. Devenind din ce In ce mai nepopular, Pavle a fost inlaturat de catre armata sa ~i exilat in Anglia. AI doilea razboi mondial a inceput in 1939. Armata germana a invadat

NEXUS New Times· februarie . martie 2006

N E X U S

frontierele c u n o a s t e r i i

Yugoslavia in aprilie 1941, dar tanarul rege Petru, inpreuna eu guvemul, a fugit din fata hoardelor invadatoare naziste.

Cea mai mare parte a Europei a cazut sub ocupatia nazista.

"La inceput Rusia lilt va lupta /11 acest razboi, dar, cdnd va .fi atacatii de ciure armata cea rea, va intra si ea III riizboi. Un tar rosu se afla pe tronul Rusiei. "

Fapte istorice:

• Cand Germania nazista a inceput eel de al doilea razboi mondial, U.R.S.S. (Rusia) a ramas neutra. in 22 iunie 1941, mai mult de trei milioane de soldati germani au invadat U,R.S.S.-ul.

Sub eonducerea lui losif Stalin, Iiderului partidului comunist, V.R.S.S.-ul a intrat In razboi.

"Aici isi vor Jace aparitia oameni ell stele In frunte. Ei VOl' conduce Uzice si aceasta regiune exact 73 de zile, iar apoi, fugind din fata inamicilor, vor treeepeste raul Drina. Acestea sunt perioade de Joamete si mare riiu.: Stirbi se VOl' lupta si se VOl' mdceliiri unii pe altii. Inamicu! invadator se va uita 10 lira intunecatii a sarbilor si va rdde de 110i. Un om cu ochi albastri, cdlare pe un cal alb apare In mijlocul poporului nostru. 0 stea straluceste pe fruntea sa. Armata eea rea il va cauta prin toatii lara, prin paduri, peste rduri si peste mare, dar degeaba. Acest om va aduna 0 puternica armata si va elibera Belgradul de sub ocupatia strdina. EI va izgoni inamicul din lara noastrd si regatul nostru vall mai mare ca niciodatd. Rusia vaJace 0 aliantd cu alte mari rega_te de peste mari si impreunii vor distruge anti-crucea incovoiata si VOl' elibera toate popoarele inrobite din Europa."

Fapte istorice:

• In Yugoslavia, partidul comunist condus de catre Josip Broz Tito - omul cu ochi albastri calare pe un cal alb - a inceput rniscarea de rezistenta impotriva germanilor si a italienilor, cat ~i irnpotriva nationalistilor extremisti sarbi si croati care erau 'in razboi unii impotriva celorlalti. Simbolul partidului comunist condus de Tito era 0 cruce rosie, purtata pe palarie .

• Primul teritoriu eliberat de Tito ~i armata sa a fost regiunea dinjurul orasului Uzice. Acestia au reusit sa ramana aici exact 73 de zile, dupa care au fost nevoiti sa fuga peste raul Drina., In Bosnia. in toata Yugoslavia se duceau lupte de gherila.

• In mai 1945, Germania a fost 'infranta de catre alianta fermata din U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie si Franta si pan a la sfarsitul anului, Yugoslavia a fost unita. Tito a intrat In Belgrad pe un cal alb ~i si-a stabilit resedinta la Pa1atul Regal. Atunei s-a format Yugoslavia comunista, care a dobandit noi teritorii statui vecin ltalia.

Previziuni ~i evenimente ce au urmat celui de al doilea razboi mondial (din 1946 pana in prezent)

[Nota editorului: spre deosebire de relatarile de mai inainte, preotul Zacharich vorbeste acurn In jurnalul sau direct despre conversatiile cu Mitar Tarabich.]

"Milar mi-a spus cii omul cu ochi albastri si cu stea in Jrunte va strica relatiile indelungate de dragoste eu rusii, fratii nostri crestini ortodocsi. EI nu le va .fi recunoscator pentru faptul ca el sade pe tronul nostru doar pentru cd ei l-au pus acolo. Aceste riini se vor vindeca repede si vom.fi din

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

nOll prieteni cu poporul rus, dar niciodatd Illl VOIn mai fi sinceri, ei door de suprafata, prefdcdndu-ne de dragul altora ca 1111 iiuelegem cum ne inseliun si fie mintim unii pe altii. "

Fapte istorice:

• in ] 948, Tito a refuzat sa accepte ordine de la conducatorul U .R.S,S.-ului losif Stalin - omul care I-a format politic la incepururile anilor '20 ~i la trimis inapoi In Yugoslavia pentru a organiza un partid comunist. U.R.S.S.-ul l-a denuntat pe Tito, acuzandu-I ca a deviat mult de la politica cornunista. Tiro a eliminat si executat membrii ai partidului sau care s-au opus deciziei sale. Relatiile cordiale cu U.R.S.S.-ul au fost reluate In anul 1953, dupa moarte lui Stalin. Relatiile Yugoslaviei eu larile capitaliste democrate au provocat neincrederi in relatia cu U.R.S.S.-ul.

.Dupii Marele Razboi, pacea va dotnni dill /lOU asupra intregului pamdnt. Multe state noi vor apare ... negre, albe, rosi ,y; galbene. Se formeaza un tribunal international care IlU permite tanlor sa se lupte una cu cealalta. Acest tribunal va fi deasupra tuturor regilor. Acolo unde se declanseoza un razboi, tribunalul va fncerca sa judeee cinstit, incercdnd so transforme ura si miicelul In iubire si pace. Cei norocosi ce VOl' triii sa vadd aceste lucruri VOl' fi mai tnult deciit fericiti. "

Fapte istorice:

• ln decembrie 1945, au fost fondate Natiunile Unite.

Articolul 33-38 din statutul Natiunilor Unite autorizeaza Consiliul de Seeuritate sa sprijine natiunile aflate in conflict sa I~i rezolve neintelegerile prin intermediul unor mijloace pasnice, incluzand aici negocierile, ancheta, medierea, impacarea, arbitrarea si aplanarea judiciara.

• lntre anii 1946 ~i 1970, 0 multime de tari din Asia, Africa, Orientul Mijlociu si America de Sud si-au obtinut independenta.

.Dupa un limp, anumiti regi mari, cat si unii mici, VOl' fncepe sa simuleze respect fata de tribunal, In timp ce vor Jace ceea ce doresc.: Multe rdzboaie mici VOl' incepe datoritii acestora ... Mii si mii de oameni VOl' 111 uri, dar nu VOl' mai fi riizboaie mario "

Fapte istorice:

• Razboiul Coreean (1950-1953), razboiul din Vietnam (1959-1975), razboiul din Afganistan (1979-1988), scandalul contra ~icaraguei ~i contra Iranului (1979-1989), etc.

"Val' fi cdteva riizboaie in jurul regatului lui israel, dar mai devreme sau mai tdrziu pacea va ajunge si in acestii zona. in aceste razboaie fratele se va lupta impotriva fratelui, dar apoi VOl' Jace pace si se vor sdruta intre ei, insii ura lor va riimane ... Toate aceste mici rdzboaie sunt declansate de cdtre marile regate datoritd riiutiitii acestora; cei care se luptii si se macelaresc intre ei Jac acest luau datoritd prostiei lor oarbe. "

Fapte istorice:

• In 1947 In Estul Mijlociu a fost fondat statui Israel. In 1967, un razboi - cunoscut ca razboiul de sase zile - a izbucnit intre Israel ~i statele arabe vecine. in 1975 a izbucnit un razboi civil in Liban, fiind implicati aici iranieni, sirieni, palestinieni ~i israelieni.

59

frontierele c u n o a s t e r i i

N E X U S

• Au mai existat si alte razboaie cum ar fi .cel dintre Irak ~i Iran (1980- I 988) si eel dintre lrak ~i Kuweit (1991), etc.

.,in tara noastra, pacea si prosperitatea vor dura mult timp.

Multe generatii se vor naste si VOl' muri in pace, afland despre razboi doar din carti, din povesti si din diferite aparitii stranii. "

Fapte istorice:

• In 1965 ~i 1966, reforrnele economice din Yugoslavia au dus la ceea ce s-a numit 0 revolutie economics. Productia totala a industriei a crescut in 1957 cu 70% mai mult decat cea din 1953, iar in anul 1966 era de doua ori mai mare decat cea din 1957. Preturile au fost tabilizate, economiile erau din ce In ce mai con tante si productivitatea muncii a crescut cu aproape 70%.

• Televiziunea ~i radioul s-au bucurat de un mare avant in anii 1950 si ) 960.

.Regatul nostru va fi puternic, iubit ~i respectat de toata lumea. Oamenii vor manca numai paine alba ~l grtiu intreg doar atunci cdnd vor dori. Toata lumea va calatori peste tot cu ciirute .fora boi. Oamenii

vor ciildtori pe cer. privind fn

jos, inspre pdmdntul nostru,

ca ~i cum s-ar fi calarat pe muntele Tara. "

Fapte istorice:

• A existat 0 perioada , de

prosperi tate econornica,

dublata de introducerea

masinilor, autobuzelor,

vagoanelor ~i transportului aerian. (Yugoslavia si-a creat propria companie de transport aerian).

Fapte istorice:

• Dupa moartea lui Tito, Yugoslavia a fost condusa de 0 "pre~edenlie colectiva" pana in anul ) 991. in anii '80, au existat mari tensiuni in provincia Kosovo, care a devenit autonomii In anul 1968, dupa proteste dezlantuite impotriva conduceri sarbe. Cautand mai multa independents si cerand 0 republica separata, majoritatea populatiei de origine albaneza a intrat in conflict eu populatia sarba si cu populatia din M untenegru.

"in interiorul granitelor noastre si In afara lor un nou popor va apiirea. A cesta va creste ca iarba dupii potop. Vafi WI popor bun si cinstit si va rdspunde la ura noastra cu intelepciune. VOl' avea grija unii de altii ca fratii. lar noi, datorita nebuniei noastre, vom gdndi cil stim totul, cil putem Jace orice si ii vom boteza cu 0 nouii credintd de-a noastrii, dar toate acestea vor fi in zadar deoarece acest llOU popor va crede doar In el insusi si in nimeni altcineva. Multe necazuri vor veni din aceastii directie, deoarece aceasta nouii natiune va fi curajoasd. "

Fapte istorice:

• Dupa ce Parlamentul Croatiei ~i al Sioveniei a ernis declaratiile de independents din 25 iunie 1991, guvemul federal yugoslav a ordonat armatei ce era majoritar sarba sa Ii inabuse pe separationisti. In Slovenia s-a declansat un razboi care a durat 10 zile, soldat eu infrangerea sarbilor. Razboiul din Croatia a durat sapte luni, sfarsindu-se in ianuarie 1992. Aceste secesiuni ~i declaratia de independents a Republicii

Yugoslave a Macedoniei din septembrie 1991 a marcat de fapt sfarsitul existentei

Yugoslaviei. Declaratia de independents a Bosniei ~i Hertegovinei din luna martie 1992 ~i luptele care au decurs de aici au marcat izbucnirea razboiului dintre Bosnia, Croatia ~i Hertegovina.

Oamenii vor eonstrui 0 eutie si in interiorul ei va fi un fel de dispozitiv eu imagini [ ... ]

Cu ajutorul acestui dispozitiv eu imagini,

omul va fi eapabil sa vada

tot ee se petreee in intreaga lume.

"Serbia va prospera eel mai mult In perioada in care va fi guvematii de cdtre omul cu

ochi albastri calare pe un cal alb. eel ce va veni in Serbia aducdnd un Jel de religie nouii. EI s~ va urea pe tronul larii noastre si va fi puternic si siinatos, triiind 0 viata lunga, de aproape 0 sutii de ani.

Jj va place Joarte mult sil vdneze si odata, in timp ce va fi la vdniitoare va ciidea intdmplator de pe calul siiu alb si astfel f~i va pierde piciorul. Va muri datoritii acestei rani ~i nu din cauza vdrstei sale inaintate ...

Fapte istorice:

• Guvernarea lui Tito a adus in Yugoslavia comunismul si 0 stare de prosperitate economica. Tito a trait 87 de ani (1892- 1980). Nu a avut un accident de vanatoare, dar ii placea mult sa calareasca si sa vaneze. Cauza reala a mortii sale a fost diabetul, ce a dus la amputarea piciorului sau.

.Dupii el, lara nostrii va fi guvernatii de un Jel de comisie, dar nu va mai fi niciodatd asa cum a fost. Desi oamenii din regatul nostru vor uita de mizerie si de foame si vor triii fn mare belsug, Jratele va incepe sa urascd si sa gdndeascd cu riiutate la Jratele siiu ."

60

"Multe veri va dura acest neeaz si nimeni nu va fi capabi/ so fl stopeze, deoarece acea natiune va creste ca iarba. eel ce se va naste la multe veri dupii tine va fi cinstit si inteligent; va fi in relatii de pace cu acestia. Noi vom triii in pace - ei acolo, noi aici # acolo. "

Fapte istorice:

• Razboiul dintre Bosnia, Croatia ~i Hertegovina a durat cinci ani (1991-1995). Unul dintre aspeetele semnificative ale acestui conflict a fost implicarea internationala, atat politica cat ~i militara (prin intermediul NATO). Comunitatea internationala a luat 0 serie de masuri, incluzand aici initiative de pace ~i planuri de pace. "Ei acolo, noi aici si acolo": dupa razboi, populatia de etnie croata a trait doar in Croatia in timp ce populatia de etnie sarba a trait atat 'in Serbia, cat si in Croatia.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

fronticrelc c u n o a s t e r i i

., Veli tu, parinte, atunci cdnd lumea incepe sa traiasca in abundenta si pace dupii eel de-al do ilea mare razhoi, toate acestea vor ft doar 0 iluzie antard, deoareee multi vor uita de Dumnezeu si vor venera door propria lor inteligenta umanii ... Si stii tu, nasule, ce este inteligenta umanii comparatii cu vointa si cunoasterea lui Dumnezeu? Niei mdcar 0 singura picdtura in ocean. "

Fapte istorice:

• Odatii cu dezvoltarea cunoasterii stintifice si a explicarii stintifice logice a fenomenelor considerate anterior ca fiind supranaturale, ateismul a devenit 0 orientare filozofica mai narurala ~i mai putin dispretuita.

.Damenii vor construi 0 cutie si in interiorul ei va fi lin fel de dispozitiv CLi imagini, dar nu vor fi capabili sii comunice cu mine cdnd voi fi mort, desi prin intermediul acestor imagini vor fi asa de aproape de aceasui alta lume, lafel cum sunt de apropiate fire Ie de par de pe capul oamenilor. Cu ajutorul acestui dispozitiv cu imagini, omul vafi eapabil sii vada tot ee se petrece'in intreaga lume. "

Fapte istorice:

• Inventia televiziunii ~i a computerului.

• Influenta exercitata de internet si de programele de televiziune CNN, Al-Jazeera Fox News, CCTV, etc.

• Cautand pe internet cu Google cuvintele "fantoma" ~i "detector" am ajuns la acest rezultat:

.Detectoare EMF. Detectoarele EMF au fost construite cu scopul de a detecta emisiile electromagnetice ale cuptoarelor cu microunde ~i ale liniilor electrice de inalta tensiune. Detectoarele EMF alerteaza investigatorii de prezenta fantomelor prin intermediul rnasurarii distorsiunilor electromagnetice euprinse intre doi si sapte miligauss. Modelele care sunt eel mai des reeomandate de catre cercetatorii in domeniul paranormalului sunt: detectorul de tri-camp EMF si detectorul de tri-carnp natural EM."

"Oamenii vor face giiuri in pamdnt si vor extrage aut; care Ie va da lumina, vitezii si putere, iar Pamdntul va vdrsa lacrimi de tristete, deoareee va fi mult mai mult aur si lumina la suprafata lui decdt in interiorul lui. Pdmdntul va suferi datoritii aeestor rani desehise. In lac sa lucreze fn interior, oamenii vor sapa pretutindeni, in locuri bune si fn locuri rele, dar adevarata putere va fi in jurul lor; nefiind capabild sa la spund: Veni/i, Iuati-ma; nu vedeti cii sunt aici, pretutindeni in jurul vostru?" Doar dupii multe veri oamenii isi vor reaminti de aceastii putere reala si atunci vor realiza ee prosteste a fost sa sape toate acele giiuri. "

Fapte istoriee:

• Petro lui, cunoscut ~i ca "aurul negru", fumizeaza energie pentru automobile, generatoare electriee, avioane, etc.

Prospectiunile de descoperire a noi zacarninte petroliere sunt 0 actiune economics riscanta, dar in anii '80 tehnicile de explorare au fost perfectionate, desi inca mai exista riscul de a descoperi zacaminte de petrol neviabile din punct de vedere economic. Expertii in domeniu estimeaza ca, pana in anul 2050, vor fi epuizate rezervele mondiale de petrol.

"Aeeasta putere va fi de asemenea prezentd fn oameni, dar va dura mult limp pdnii ce oamenii 0 vor descoperi si 0 vor

NEXUS New Times· februarie • martie 2006

utiliza. Oamenii vor trdifoarte mult timpfiirii afi capabili sa se cunoascii pe ei II1~·i~·i. Vorfi multi oameni Invdtati care VOl' gdndi ca stiu totul ~i eli potface orice. Ei vorfi defapt tnarele obstaeol in ealea acestei realiziiri (cunoasterea de sine), dat; odata ce oamenii VOl' dobdndi aceasta cunoastere, vor intelege edt de mult s-ou inselat atunci cdnd au ascultat de invatatii lor Cdnd acest lucru se va petrece, oamenilor Ie va pdrea diu ca nu au descoperit mai Tn ai nte aceasia cun oastere auit de simple.

Oamenii vor face multe lucruri stupide, gdndind eli ei stiu totul si pot face orice, desi In realitate nu stiu nimic. in Orient VOl' apare oameni intelepti, iar intelepciunea acestora va traversa toate miirile si frontierele. dar mult limp oamenii /Ill VOl' crede in aceastii intelepciune. Dimpotrivd, ei vor dec/ara ca fiind minciunii tot aeest adeviu: Sufletul lor 1111 va fi posedat de diavol, ci de ceva mult mai rail. Ei '"or crede ea iluzia lor este adevdrul absolut, desi IIlI va fi ni i lin adeviir In capetele lor.

Aici, acasa, va fi La fel ea pretutindeni in intreaga lume.

Oamenii vor incepe sa urascii aerul curat ~i toatii aceastii frumusete si prospetime divino si se ... ·01' aseunde in rdncezealii. Nimeni nu ii va forta sa facii aeest lucru, ci vor face aeest lucru din vointa lor libera. Aici, in Kremna, multe ogoare vor deveni pajisti si multe case vor fi abandonate, dar, apoi, eei care au pleeat se vor intoarce pentru a se vindeca respirdnd aer eurat. in Serbia nu va fi posibil sa distingi femeile de biirbati. Toti se vor imbrdca la fel. Aceastii nenorocire va veni la noi de peste hotare, dar va rdmdne 10 noi eel mai mult. Un mire isi va lua 0 mireasii, dar nimeni nu va sti cine este mirele :ji cine mireasa. Oamenii vor fi pierduti si din ce In ee mai fora sens pe zi ce trece. Oamenii se vor naste fora sa stie cine a fost bunicul si strdbunicul lor. Oamenii vor crede ea stiu totul, dar de fapt /Ill vor sti absolut nimic. "

Fapte istorice:

• Asa cum se intampla pretutindeni in lume, oamenii paras esc zonele rurale pentru a cauta un serviciu in marile erase. In ziua de astazi mult mai multe femei au parul tuns scurt si poarta pantaloni decat in vremea lui Tarabich. Copii nascuti in afara casatoriei au devenit un lucru obisnuit.

"Sorbi; se vor separa unii de ceilalti si vor spune: "Eu nu sunt sdrb, eu nu sunt sorb " ... Pagdnii vor patrunde fn aceastii natiune si se VOl' eulea eu mamele, sotiile si surorile sdrbilor. Aeestea VOl' naste asemenea copii, incdt acestia vor fi eei mai slab; urmasi apdruti printre sdrbi inca de fa fneeputul lumii. Doar slabanogi se vor naste si nimeni nu va fi suficient de puternie pentru a da nastere unui erou adeviirat. "

Fapte istorice:

• Dupa despartirea Yugoslaviei in Serbia, Croatia, Bosnia, si Kosovo, fortele ONU de mentinere a pacii au stationat in statele balcanice. Majoritatea dintre acestia erau barbati, astfel ca a existat posibilitatea ea acestia sa intretina relatii sexuale cu femeile din Serbia. Sau acest lucru se poate referi la violurile sistematice si raspandite ce au avut lac in timpul razboiului din Balcani.

• Sarbii considers aceste forte de mentinere a pacii drepte invadatori ce s-au aliat In Kosovo eu musulmanii croati, bosnieei ~i albanezi.

61

) {r 0 n (J' ere (c c uno a ~ t e r i i I

LL ~ ~r

N E X U 5

.. La un moment dat, vom dispiirea de pe acest piimdnt al nostru. Vom merge spre nord, dot; apoi, realizdnd stupiditatea actiunii nostre, lie vom intoarce. Atune! lie vom destepta si VOIII izgoni pagan ii, III numele Domnului, pentru a nu ii mai vedea uiciodatd ...

Fapte istorice:

• Pana la tcrminarea razboiului din Balcani, in 1995, economia Serbiei, a Croatiei si a Bucovinei erau ruinate ~i sornajul era larg raspandit. Populatia sarba, croata si bosniaca a trebuit sa piece in Germania, Danemarca, Belgia, etc., in nord, pentru a gasi de lucru. in Kosovo, sarbii au devenit refugiati .

• In iunie 2004, existau 200.000 refugiati sarbi din Kosovo - acolo au rarnas doar 80.000 de sarbi. ]n martie 2004. KFOR avea stationati 19.000 de soldati dintr-un total de 50.000; in iunie 2004, SFOR avea stationati in Bosnia 7.000 de soldati dintr-un total de 60.000 .

• 1n iunie 2004, au aparut stiri din Kosovo conform carora etnicii de origine albaneza ii izgoneau pe etnicii sarbi din Kosovo, utilizand bande dezlantuite ce distrugeau bisericile si casele apartinand sarbilor, In limp ce trupele KFOR asistau neputinci oase.

,)ntreaga lume va Ji amenintata de a boola necunoscutd si nimeni nu va fi capabil sa gaseasca 0 tratament; toti vor spline ,,~tiu, still, deoarece sunt invatat si destept", dar nimeni nu va sti defapt nimic. Oamenii VOl' cduta si VOl' cauta, dar nu vor fi capabili sa gaseascii tratamentul corect, care, CLi ajutorul lui Dumnezeu, va exista pretutindeni in jurul lor si In interiorul 10l:

Oamenii Val' calatori spre alte lumi pentru a descoperi acolo deserturi fora viatd, totusi Dumnezeu fi va ierta; ei VOl' crede cii stiu mai multe decat Dumnezeu insusi. Acolo nu Val' gdsi nimic cu exceptia pdcii eterne a lui Duinnezeu si vor simti cu inima si Cll sufletul lor toata frumusetea si puterea lui Dumnezeu. Oamenii vor ajunge pan a la Luna si la stele. Ei vor ciiuta viata, dar nu Val' giisi viatii asemiiniitoare CLl a noastrd. Aceasta va fi acolo, dar ei nu Val' fi capabili sa a inteleaga si sa vadd ca este viatii. Pe eel care merge acolo, Dumnezeu sa il ierte, necrezdnd In Dumnezeu asa cum se cuvine unei persoane onorabile si decente; cdnd va veni inapoi va spune: Oh, voi oameni care rostiti numele lui Dumnezeu cu indoialii, mergeti acolo unde am fost eu si atunci veri vedea ce este mintea si puterea lui Dumnezeu.

Cu cat oamenii vor sti mai multe cu atdt mai putin se VOl' iubi si avea grija until de celiilalt. Ura va fi atdt de mare intre ei incdt Ie va piisa mai mult de diferitele lor dispozitive decal de propriile rude. Oamenii val' avea mai multa incredere In aceste dispositive decdt III cei mai apropiati vecini ...

Printre oamenii unei natiuni indepdrtate din nord va apare un am mic care ii va invata pe oameni despre dragoste si compasiune, dar VOl' fi multi ipocriti in jurul lui, astfel ca va avea muLte prob/erne. Nici macar unul dintre acesti ipocriti nu va dori sa stie ce este graJia wnana autentica, dar car!ile pline de fnlelepciLIIle ale acestui am vor riimane Si toale vorbele sale se vor pastra, ast/el ca oamenii Val' vedea apoi cat s-au autoamagit.

Cei care vor citi si scrie diferite carli cu numere vor gandi ca ei stiu cel mai mult. Acesti oameni fnvara{i iSi vor lasa

62

vietile conduse de ciure calculele lor si vor trai si actiona exact cum Ie spun aceste nuniere. Printre acesti oameni inviuati l'or exista oameni buni si oameni rai. Cei riii vor face [apte rele. Val' otrdvi apa si aerul si vor raspdndi molime deasupra mdrilor, rdurilor si piimdntului, astfe! incdt oamenii vor incepe sa moara brusc de diferite bali. Cei buni si intelepti vor vedea ca tot acest efort si muncii grea nu valoreazd nimic si cii duce doar la distrugerea lumii si in lac sa caute intelepciunea In numere, vor incepe sa 0 caute in meditatie. "

Previziuni ~i evenimente din timpul celui de-al treilea razboi mondial

"Cand val' incepe sit mediteze mai mull vorfi mai aproape de inselepciunea lui Dumnezeu, dar va fi prea tdrziu, deoarece cei riii vor devasta deja Intregul Pdmiint Si oamenii vor incepe sa moarii in numiir mare. Apoi oamenii vor fugi din orase la fara si Val' cauta muntii celor Irei cruci, Si acolo, inauntru, Val' fi capabi/i sa respire si sa bea apa. Cei care Val' scope se Val' salva pe ei insisi si pefamiliile 101; dar IlU pentru mult limp, caci a marefoamete va apare. Va exista a multime de mdncare In orase si fn sate, dar ea va fi otrdvitii. Multi Val' miinca datoritd foamei si vor muri imediat. Cei care Val' posti piina la sfdrsit Val' supravietui, deoarece Sfdntul Duh ii va salva si ei VOl' fi aproape de Dumnezeu. Cel mai mare ~i mai manias va lupta impotriva celui mai puternic si mai furios! Cdnd va incepe acest oribil rdzboi, va fi vai si amar de armata care zboarii pe cer; mai bine vafi de cei care luptd pe piimiint si ill apa.

Cei care vor purta acest riizboi VOl' avea oameni de stiintii care vor inventa diferite ~i neobisnuite gliiulele. Cdnd acestea vor exploda, in lac sa ucida, VOl' azvdrli a vraja asupra tuturor ace/or vieti - oameni, ostiri si vile. Aceastd vrajd fi va face sa ioanna Si Val' dormi In lac sa lupte, iar dupii aceasta isi mr reveni fn simtiri.

Noi nu vom lupta in acest riizboi, dar altii vor da biitiili deasupra capetelor noastre. Oameni In flacari Val' ciidea din cer deasupra Pozegdi [oras din Serbia].

La sfdrsitul acestui rdzboi, doar a singurd lara, inconjuratii de miiri mari, la fel de mare ca si Europa noastrii [Australia?], va trdi In pace, fora nici 0 problema ... Deasupra acesteia nici mdcar a singurd ghiulea nu va exploda! Cei care vor fug; si se vor ascunde in muntii celor trei cruci vor gdsi adiipost si vor fi salvati, pentru a triii dupd acea In abundentii, fericire si iubire, deoarece dupd aceea IZU Val' mai fi riuboaie ... "

Nota editorului:

Neo, autorul acestui articol, considera ca drepturile de autor pentru acest articol ar trebui sa Ie apartina lui Mitar Tarabich, Zaharije Zaharich si persoanei care a tradus aceste profetii din Iimba sarba in limba engleza. Cititorii pot sa consulte un articol mai vechi: The Prophetic Visions of Milar Tarabich ("Viziunile profetice ale lui Milar Tarabich"), care a fast publicat in NEXUS, vol. 3, nr. 3.

NEXUS New Times· februarie . martie 2006

Zona

Cr e p u s c u l a r a

o

c

NEXUS New Times· februarie- martie 2006

OZN-URILE ~I PANA DE CURENT DE PE COASTA DE EST A STATE LOR UNITE DIN 1965

de David E. Wolin © 2005

A

In noiembrie 1965, Coasta de Est a Statelor Unite a fost

scufundata in bezna provocata de 0 misterioasa pana de curent. Milioane de oameni au dimas rara electricitatate aproape pe intreaga durata a noptii. in culisele acesrui eveniment, intr-o baza militara secreta, natiunea s-a aflat pentru catcva clipe pc rnuchia unui razboi nuclear :;;i, de p arca acest lucru nu ar fi fost suficient de palpitant In sine, In toata tara au fost semnalate aparitii ale OZN-urilor. ..

Urgenta la Mount Weather

Pe 1 decembrie 1974, un Boeing 727 TWA s-a izbit de un versant acoperit de ceata din muntii Virginiei, provocand moartea tuturor celor 92 de pasageri.

Ziaristii veniti la locul accidentului au remarcat In apropiere o baza rnilitara de lnalta securitate si au inceput sa faca investigatii cu privire la activitatea acesteia. Washington Post din 2 decembrie a dezvaluit ca baza secreta era cunoscuta sub numele de Mount Weather. Dupa ce a recunoscut existents acestei baze, un purtator de cuvant militar "a refuzat politicos sa faca comentarii asupra activitatii desfasurate la Mount Weather asupra numarului de angajati sau asupra momentului in care aceasta devenise act iva".

In cativa ani au iesit totusi gradat la iveala arnanunte legate de Mount Weather. Aceasta baza descoperita de ziaristi este situata pe 0 suprafata de 434 de acri de pamant, suprafata ce este Insa, In sensul strict al cuvantului, doar v iirfu I unui iceberg.

Ingropata adanc In munte este ascunsa 0 irnensa fortareata, menita sa ii adaposteasca pe presedintele S.U.A. ~i pe alti oficiali importanti in eventualitatea unui razboi nuclear sau a vreunei catastrofe de proportii. Buncarul subteran este dotat cu elementele esentiale de supravietuire incluzand surse de apa, canalizare si generatoare electrice.

Baza a fost descrisa ca un oras subteran avand un lac artificial, spitale, cladiri de birouri, sosele, trotuare, studiouri de televiziune ~i radio, retele gigantice de computere si chiar un crematoriu. Se spune ca ea poate adaposti cateva mii de oameni daca este nevoie - cine ar fi insa acestia este, bineinteles, secret de stat.

La data respectiva personalul militar de la Mount Weather monitoriza 0 serie de dispozitive imprastiate pe intreaga suprafata a Americii de Nord, concepute pentru a detecta explozii nucleare. In eventualitatea unui atac nuclear, monitoarele urrnau sa transmits un semnal printr-o linie telegrafica catre diverse le locatii populate.

Pe 9 noiembrie 1965, "alarmele de bornba" de la Mount Weather au inceput sa transmits sernnale alarmante. Douazeci si una dintre locatiile monitorizate nuclear disparusera de pe ecrane, iar acestea erau luminate de flash-uri galbene, stralucitoare. Si mai Ingrijorator era faptul ca senzorii localizati la Salt Lake City In Utah ~i la Charlotte in North Carolina, palpaiau in rosu, indicand faptul ca exploziile nucleare avusesera deja loco In timp ce aceste evenimente se derulau, 0 mare parte din Coasta de Est, incluzand orasul New York, a fost lovita de 0 pana de curent care a tinut 30 de milioane de oarneni in bezna timp de mai bine de 13 ore.

Colonelul 1. Leo Bourassa se afla la conducerea bazei

63

zona c r e p u s c u l a r a

N E X U S

Mount Weather de la infiintarea acesteia. in anii '50. Baza acest fenornen. Pre iuni ~i mai man -au facut asupra lor

trict secreta se afla sub controlul Office of Emergency pcntru a explica misterioa ele .rningi de foe" care dadeau Preparedness (Biroului de Pregaiirc de Urgenia), care a tarcoale instalatiilor lor. Unele articole din ziare puneau la dcvcnit apoi Federal Emergency Management Agency - remea respective intrebarea dacii ar putea exista 0 legatura FEMA (Agentia Federals de Management a ituatiilor de intre mi terio ul val de electricitate ~i Z -urile semnalate in Urgerna). FEMA este ageniia ce este re ponsabila cu apropierea in talatiilor eleetrice inainte, in timpul ~i dupa intervenriile in eaz de deza Ire precum uraganele si pana de curent.

cutremurele ~i cea care s-a ocupat de solutionarea crizei de Raul Niagara curge intre lacul Erie si lacul Ontario ~i dupa evenimentele de la II sepiembrie. Pe i<ingii faptul ea este functioneaza ca 0 granita naturals intre Statele Unite si cea care pune in aplicare soluiiile guvemamentale pentru Canada. Putemica curgere de apii cuprinde cascada iagara ace t tip de evenimente, FEMA este de asemenea ce se revarsa pe 0 lungime de 53 de kilornetri. Niagara e de

responsabila de a.DEr.w~?~ fapt un grup de cascade,

mentinerea guvemului In din care primele doua ca

stare de functionare in miirime sunt printre cele

timpul unei catastrofe. mai populare atractii

Izolat in adancul turistice din America de

fortaretei secrete, Nord.

Bourassa a ajuns pe buna 0 mare parte din

dreptate sa fie convins ca curentii rapizi de deasupra

tara se atla sub atac cascadei sunt deviati catre

nuclear sovietic si a pus uzinele electrice de pe

baza Mount Weather in ambele parti ale raului de

stare de alerta tie gradul granita ce of era 0 mare

zero. parte din energia electrica

El declansase deja de pe Coasta de Est. Se

prirnele demersuri de crede cii. uzina Sir Adam

implicare a Statelelor Beck de pe malul

Unite intr-un razboi canadian a fost sursa

nuclear total. Din fericire, N..... valului de electricitate.

celelalte departamente ale Zona din jurul ca cadei

armatei au identificat iagara a devenit "zona

rapid natura alarmelor si fierbinte a OZN-urilor"

au descoperit ca nu se numeroaselor

produ e e activarea aparitii sernnalate aici. Cu

propriu-zisa a sisternelor putin timp inainte de

de armament nuclear. producerea penei de

Problema s-a rezolvat in curent, pe 22 septembrie

scurt timp de la sine, insa 1965, Niagara Falls

acel moment e considerat Gazette a publicat un

inca de multi ca fiind eel articol referitor 1a zecile

mai aproape de deza tru. de persoane ee au

Deci, daca alarmele observat OZN-uri

nucleare au fost dea upra uzinelor

declansate de pana de electrice de pe raul

curent, ramane inca A imortalizat oare aceasta poza publicata in revista lime iagara ~l de langa

A b la 19 noiembrie 1965, prezenta OZ -urilor deasupra Manhattan-ului d· Obi I

intre area: ce anume a casca a:" iecte e, ca

sau cste yorba doar de 0 iluzie optica? Parerile expertilor sunt impartite,

declansat aceasta pana de niste lurnini intense ce i~i

dar este rnai presus de orice indciala eli mai multe persoane au

curent? sehimbau euloarea, se

semnalat prezenta OZ -urilor in zona afectata de pana de curent.

aflau sub nivelul norilor si

s-au mentinut la 0 altitudine joasa aproape pe intreaga durata cat au fost vizibile. Martorii sustin ea obiectele nu erau elicoptere sau avioane conventionale. La un moment dat, pe la 8 seara, cele doua obiecte ce se aflasera la 0 distants mare unul de altul cand fuses era observate mai devreme, s-au apropiat pe 0 traiectorie de ciocnire panii. cand «s-au unit» ~i apoi s-au indepartat impreuna, unul langa altul, In directia Buffalo." In dupa-amiaza de 9 noiembrie doi piloti din Ohio au raportat prin radio ca au vazut doua obiecte stralucitoare, in forma de disc, urrnarite de avioane militare. OZN-urile au

Pana de curent de pe Coasta de Est

Se crede ca pana de eurent a fost cauzata de un val masiv de energie electrica emanat de la 0 uzina electrica de liinga cascada Niagara.

Uzinele electriee sunt conectate intr-o retea; atunci cand prima uzina a suferit 0 supraincarcarc, valul s-a propagat prin cabluri, lovind una dupa alta uzinele pima ce aproape toata Coasta de Est a rarnas lara electricitate.

Ulterior s-au facut presiuni mari asupra oficialilor de la companiile de retele eleetrice pentru a da 0 explicatie pentru

64

NEXUS New Times' februarie - martie 2006

N E X U S

zona crepuscular~

marit viteza si au disparut, lasand in urma avioanele militare dezorientate. La 0 ora dupa aceea, au inceput sa fie semnalate aparitii la case ada iagara si imediat dupa aceea luminile au inceput sa se stings. Mai multe persoane au declarat ca au vazut lumini intense pe eer, iar un pilot care zbura spre aeroportul Niagara Falls a raportat ea a vazut un "obiect ciudat" plutind deasupra uzinei electrice de la caseada Niagara.

Valul de eIectricitate s-a propagat de-a lungulliniilor inspre Syracuse. New York, in aceeasi directie propagandu-se si declaratiile eu privire la luminile de pe cer.

Pe masura ee se lua curentul si se stingeau luminile, sute de martori din Syracuse au semnalat mai multe "mingi de foe" plutind in apropierea liniilor de inalta tensiune.

Luminile arzatoare au fost vazute timp de mai multe ore ~i au fost fotografiate de un preot local, William Stillwell, care a descris una in felul urmator : "Centrul se rotea mereu, mereu, mereu. Venea din directia DeWitt [New York] si s-a stins la un anumit unghi, iar apoi s-a in tors in directia din care a venit." In cateva minute, pana de eurent a cuprins orasul New York ~i restul Coastei de Est.

S-au semnalat, de asemenea, mai multe lumini pe cerul New York-ului, iar un reporter de la Time Magazine a reusit sa fotografieze ceea ce multi au crezut a fi un OZN plutind deasupra orasului scufundat in intuneric.

Presa a marsat pe legatura dintre pana de curent si OZN-uri.

S-au scris nurneroase articole despre misterioasele mingi de foe ~i mai rnulte editoriale au cerut guvemului sa faca investigatii.

indianapolis Star scria emfatic: "RaspunsuJ este cfit se poate de evident: obiecte zburatoare neidentificate! Acesta este 0 posibilitate pe care investigatia intreprinsa in atat de multe directii nu ar trebui sa 0 treaca cu vederea." Retelele majore de televiziune au devenit si ele interesate de subiect. La Nightly News pe NBC, problema OZN-urilor zarite in zoneJe afectate de pana de curent a fost expusa in fata a milioane de telespectatori.

In final a fost data 0 explicatie oficiala pentru pana de curent. Conform acesteia, se pare c~ una dintre componentele minore nu functionase, nereusind sa opreasca valul masiv de electricitate ale sistemului.

Aceasta explicatie a parut sa mai dornoleasca controversele. Cu toate acestea, sursa misterioasei supraincarcari nu a fost inca explicate.

In momentul declansarii penei de curent, binecunoscutul actor de la Hollywood, Stuart Whitman, a ramas blocat la etajul 12 al hotelului Manhattan.

El pretinde ca a vazut doua OZN-uri

stralucitoare plutind la fereastra lui. OZN-urile i-au transmis un mesaj:

"Mi-au spus ca ei - fiintele inteligente care piloteaza OZN-urile - sunt cei care au provocat pana de curent. Au spus eli au facut asta pentru a dovedi oamenilor ca exista si ca sunt capabili de fapte

fenomenale ... Mi-au zis ca sunt ingrijorati

de faptul ca noi testarn :;;i dezvoltam

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

continuu arme nucleare. Din punctul lor de vedere acea ta pana de curent este 0 pasnica «dernonsrratie de forta» ...

Au spus ca pana de curent e doar 0 mica dernonstratie a puterii pe care 0 poseda ~i cu care ne pot opri de la a ne distruge civilizatia si planeteJe din apropiere. Au spus clar ca vor interveni daca mergem prea departe cu apucaturile noastre razboinice. Au declarat ca sunt capabili sa scoata din functiune toate aparatele noastre electrice ~i ca ne pot bloca toate activitatile normale oricand ar dori!"

OZN-urile ~i caderile de curent

In final s-a efectuat 0 investigatie guvernamentala asupra acestor lucruri. Comitetul Congresului State lor Unite eu privire la ~tiinta si Astronautics a organizat in ] 968 audieri legate de aeest caz si i-a pus intrebari dr. James McDonald de la Universitatea Arizona asupra Iegaturii dintre OZN-uri ~i caderile de curent.

Profesorul a vorbit despre numeroasele cazuri In care semnalarea unor OZN-uri a fost urmata de perturbari electrice variind de la interferente radio ~i oprirea motoarelor unor rnasini pana la pene de curent propriu-zise.

Vorbind despre pana de curent din 1965, reputatul astrofizician le-a spus congresmanilor: "Au fost observate adesea OZN-uri plutind in apropierea uzinelor electrice. Numarul lor nu e mare, insa au fost zarite suficiente astfel incat prezenta lor sa nu poata fi considerata 0 pura intamplare ... Chiar ~i celebra cadere de curent, cea de la New York (9 noiembrie, 1965) a implicat semnalari ale OZ - urilor." La 38 de ani dupa eveniment, cauza caderii de curent ramane un mister.

Despre autor:

David E. Wolin e scriitor ~i artist stabilit la New York. EI scrie despre cultura, politics si arta contemporana pentru 0 serie de publicatii cum ar fi Paranoia: A Conspiracy Reader si Coagula Art Journal. De curand a terminat cartea Top Secret: UFO, articolul de fata fiind un extras din aceasta.

David poate fi contact at pnn e-mail la

david. wolin@gmail.com.

"Sunteri aici pentru conferinta despre OZN-uri?"

65

zona c r e p u s c u l a r a

N E X U S

RADARUL, MARTOR INCOMDD TN DOSARUL DZN Partea 2

de Col. Dr. Emil Strainu 2005

Specialist in radiolocarie

De~!. observatiile ~biectelor zburatoare neidentificate prin mijloace de radiolocatie din Romania sunt facute de specialisti de in alta clasa, autorii asa-zisei literaturi ufologice autohtone Ie ocolesc din ignoranta.

Bolidul verde - (azul de la Oradea

In luna august a anului 1968, echipajulunui avion IL-18 al companiei TAROM care se afla In zbor pe ruta Viena - Bucuresti (prin Budapesta). a intalnit deasupra carnpiei oradene un corp zburator neobisnuit.

Comandantul aeronavei (Beniamin Gabrian), impreuna cu ceilalti membrii ai echipajului au vazut corpul zburator, de forma ovoidal a si de 0 coloratura verde, stralucitoare, in mod evident cu lumina proprie.

"Obiectul" ce venea in seos invers fata de directia de zbor a aeronavei, a micsorat distanta trecand la circa 600 m, deasupra plafonului de zbor al aeronavei si la circa 100 m deasupra acesteia (avionul zbura la 0 altitudine de 5200 m). OZN-ul, dupa ce a ajuns In dreptul navei, a luat directia vest, marindu-si bruse viteza.

Comandantul aeronavei a intrebat aeroportul Viena daca in acel perimetru se mai afla aparate si i s-a raspuns ca pe 0 raza de 400 km nu exists nici 0 aeronava.

Doua minute dupa intalnirea echipajului romanesc cu "bolidul verde" s-a primit 0 stire din partea unei aeronave a companiei MALEV (Ungaria) care se afla in zbor pe teritoriul austriac: anume ca obiectul neidentifieat a trecut spre vest cu mare viteza. Tinandu-se cont de pozitia celor doua aeronave ~i de timpul "unu" si "doi" al observarii OZN-ului s-a putut caleula viteza acestuia: a rezultat 0 viteza de 14.000 kmlh, performanta neatinsa de nici un aparat conventional la altitudinea de 6.000 m.

Obiectul avea, cum am mai remareat forma ovoidala

, ,

lungimea de 3 m si diametrul de 2 m (eifre aproximate prin observare optica), iar In timpul deplasarii era inconjurat de 0 aureola verzuie, eu lumina proprie, foarte stralucitoare. Obiectul a fost permanent monitorizat de la sol prin mijloace de radiolocatie ulterior putandu-i-se reconstitui itinerariul in limita mijloacelor de cercetare rornanesti. Cazul a ramas neelucidat pana astazi.

(azul Arad - 1979

Organele de trafic maghiare sernnaleaza celor romane despre iminenta intrare pe teritoriul Romaniei a unui balon meteo maghiar. Balonul este observat si cercetat de radarele romanesti inca inainte de a intra In spatiul aerian al Romaniei

. ,

dcp lasandu-se pe directia Arad - Baia Mare, trecand In

U.R.S.S.la 0 altitudine de peste 5000 m. Dupa aproximativ 30 km parcursi in spatiul aerian al U.R.S.S., balonul se ridica in stratosfera si explodeaza.

Dupa intrarea pe teritoriul Romaniei, balonul a evoluat la 0 lnaltime variind intre 8000 ~i 10000 m. Evolutia In spatiul aerian romanesc a durat 52 minute. Dupa aproximativ 23 minute (rnasurate In durata evolutiei), a fost observat pe radar,

66

un al doilea corp ce insotea balonul, a carui aparitie era din directia Cosmosului. venind de "sus".

A zburat paralel eu balonul aproximativ 34 krn, fiind observat de 7 radare diferite ca frecventa de lucru si pozitie geografica de amplasare. In momentul in care pe aerodromul eel mai apropiat a deeolat un avion de vanatoare pentru intereeptare (un MIG 2)), Ja contactul radar cu cele doua obieete ee zburau in tandem. eel de-a I doilea obiect a manevrat. disparand, eu 0 viteza de peste 6 Mach, in abisul Cosmosului.

Avionul a inspectat balonul, dupa care a aterizat. Balonul si-a continuat zborul dupa cwn am aratat mai sus.

Desi a existat un contact radar ~i vizual cu eel de-al doilea obiect (semnalul radar receptionat fiind ca cel obtinut de la un avion eurier) nu i s-a putut stabili natura, fiind catalogat ca ... posibil balon. Evolutia sa a fost urmarita prin radar pana la aproximativ 100 km inaltime. Modul de evolutie nu a corespuns aerodinamicii cunoscute la aparatele de zbor terestre.

Incindent DZN In Marea Neagra

. lulie 1974. orii negrii ai unei posibile confruntari militare se adunau deasupra Marii Mediterane. Printr-o lovitura de stat, presedintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, este inlaturat de la condueere si insula este invadata de trupe turcesti.

Toate tanle din zona mediteraneana si a Marii Negre, ce faceau parte din cele doua blocuri militare existente la acea data (N .A.T.O. ~i Pactul de la Varsovia), sunt in stare de alerta maxima.

Este de la sine inteles cli intr-un asemenea context spatiul aerian si maritim din zona, ca ~i eel invecinat, era cercetat prin toate mijloacele (inclusiv radio-electronice) inregistrandu-se orice miscare suspects.

Datorita tensiunii create in imprejurarile mentionate,

.Acesta este un CD ce contine liste cu site-uri

ce vand online DVD-U1; care Ie i'nvata cum sa gasesti un magazin REAL de unde sa poti cumpara 0 carte."

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

zona c r e p u s c u l a r a

in 1994, la Timisoara, laEUROCON,

un cercetator 0 .Z.N. bulgar va relata un incident OZN,

care ca data si zonare coincide cu eel prezentat mai sus, sustinand ca 0 nava militara

,

a fostei V.R.S.S. ar fi doborat

cu 0 racheta antiaeriana un OZN, descoperit si semnalat de radaristii rom ani deasupra Marii N egre in apele internationale.

trafieul aerian si, maritim era gray perturbat. Dar chiar si in aceasta situatie tragica, se pare ca semaiintamplaceva.de data aceasta straniu.

Am subliniat eontextul In care se petrecea intamplarea de mai jos, tocmai pentru a arata eertitudinea fenomenului observat, data fiind amploarea rnasurilor luate eu aeest prilej de toate statele din zona, intr-un moment cand nimeni nu-si putea permite sa glumeasca.

24 iulie orele 02: 15. pe ecranul unui radar de pe coasta romaneasca a Marii Negre apare un semnal de la o.aeronava neidentificata. Se confirma prezenta sa printr-o instalatie de radiolocatie aflata pe 0 alta pozitie de dispunere, ce lucra pe 0 frecventa diferita. Desi erau excluse erorile, ulterior un al treilea radar certifiea existente prezumtivei aeronave.

Minutele tree si ciudata prezenta ce nu respeeta nici un traieet de zbor, nu-si semnala apartenenta si evolua pe un traiect deosebit de sinuos cu mari variatii In altitudine si viteza, a reusit sa alarmeze pe cei ee vegheau la siguranta cararilor nestiute ale spatiului aerian.

S-a luat Iegatura eu have din

larg aflate mai aproape de zona unde evolua obiectul neidentifieat. Doua vase ale Marinei Militare confirma observatia acestuia prin radar - pe anumite portiuni de traieet, cand obieetul intra In zona posibilitatilor tehnice ale mijloacelor de la bord - tara a se putea determina natura sa.

Prin intermediul cooperarii, se confirma ca radarele rusesti ~i bulgaresti : urmaresc 0 perioada de timp ciudata "aeronava", dupa care unii renunta considerand-o un balon inofensiv In deriva (rusii), ceilalti afirmand ca este 0 aeronava de lupta antisubmarine ambarcata

ruseasca, decolata de pe una

din navele purtatoare din larg.

Evolutia OZN-ului este urmarita timp de 37 minute, in limitele de altitudine confinnate de radioaltimetre, respectiv 500 la 15.000 de metri si cu viteze ce variaza intre zero km/h (stationare la punct fix) ~i aproximativ 4.000 ian/h. Prezumtivul OZN va disparea undeva foarte aproape de zona unde a aparut ultima semnalare, ce indica 0 altitudine de 6.000 metri si 0 viteza de 970 kmIh. in perioada observatiei niei 0 aeronava nu s-a aflat In perieol, nu s-au semnalat anomalii In propagarea undelor radar si nimeni nu a revendicat vreun incident aerian In area luI unde a fost observat fenomenul citat.

Mai tarziu, cativa marinari aflati cu nave de lupta In larg au relatat pentru data ~i ora avute In discutie evolutia unei ciudate "stele" pe care au urmarit-o timp de 90 minute facand tot felul de "acrobatii", ce s-au finalizat cu 0 explozie puternica plina pana la abundenta de lumina si euloare (un adevarat foe de artificii, vor spune marinarii). Tot ei vor

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

povesti (simpla coincidental") ca in perioada respectiva nu au avut receptie radio aproape de loc din cauza unor putemiei paraziti (pusi pe seama bruiajului radio), dar care ciudat se manifestau numai In zona survolata de OZN, cum se va constata mai tarziu la analiza incidentului.

In 1994, la Timisoara, la EUROCON, un cercetator OZN bulgar va relata un incident OZN, care ca data si zonare coincide cu cel prezentat rnai sus, sustinand ca 0 nava rnilitara a fostei U.R.S.S. ar fi doborat cu 0 racheta antiaeriana un OZN, descoperit si semnalat de radaristii romiini deasupra Marii Negre in apele internationale.

Vanatoarea de sateliti - (azul 26 august 1990

lnginerul Valentin Fumica (36 ani), cercetator geofizician in domeniul campului electromagnetic, impreuna eu soferul Radu Lacatus (45 ani), ce-I insotea 'in calitate de colaborator, au avut sansa sa fie martorii oculari ai evolutiei mai multor OZN-uri, 'in perioada 23 iunie - 26 august ] 990, 'in zona

Targu Ocna - Miercurea Ciuc.

Specificul muncii i-a pennis inginerului 0 observare amanuntita a boltii ceresti si a imprejurimilor punctului de static, atat ziua cat si noaptea. Evenimentele nu s-au suecedat uniform III timpul celor doua luni: primul avand loc la 23 iunie, celelalte, ill perioada 23-26 august. Fenomenele au fost urmarite de patru statii geofizice separate, aflate in zone relativ departate de asezari umane. In observatiile efectuate s-au constat traieetorii care aveau inaltimi de la cativa zeci de metri, la sute de ... kilometri. In seara zilei de 26 august, s-a

semnalat un OZN care insotea indeaproape evolutia pe orbits a unui ... satelit artificial al Pamantului.

OZN-ul emitea, la intervale de tirnp regulate flash-uri spre satelit. OZN-ul observat a survolat localitatile Tusnad - sat, Santsimion, Sancraieni, Miercurea Ciuc. Vitezele au variat de la zeci la sute de kilometri pe ora. OZN-ul erau alb - argintiu, albastru, insotite pelmanent de flash-uri si benzi colorate in diferite nuante de eulori stridente. Razele de lumina aveau intensitate mai mare in directia de zbor, dar llU au fost observate jeturi de propulsie.

A fost semnalata si ,,0 aterizare", dupa ce s-a incercat "un schimb" de semnale luminoase cu OZN-ul. Observatiile au durat de la cateva minute la zeci de minute. Domnul Furnica detinea un jurnal de observatii executate cu 0 mare rigurozitate stiintifica, folosindu-se de un bogat set de aparatura de cercetare.

Rezultatele sunt interesante si aduc multe elemente noi in vastul dosar al fenomenului OZN. 0 observatie deosebita 0 constituie faptul cil pe timpul evolutiilor OZN-urilor au fost

67

zona crepuscular~

N E X U 5

semnalate mal; variatii ale campurilor electrornagnetice, iar masuratorile geodezice nu au mai putut fi efectuate, acele indicatoarelor ale aparatelor de masura fiind date efectiv peste cap!

Evolutiile OZN-urilor au fost urmarite prin lunete, telemetre, teodolite si binocluri, rnasurandu-se precis vitezele, unghiurile de inaltare, azimuturile si inaltimile de evolutie pe toata durata In care s-au aflat in campul de observatie ca si coordonatele punctelor de statie si "de aterizare".

Dupa ce domnul Fumica si-a facut publice observatiile s-a constatat ca unele dintre acestea se suprapuneau ca data si loc cu unele observatii radar ce ramasesera in timp neelucidate. Din plicate. jurnaIuI de observatii ce a fost prezentat spre studiu unor "experti" s-a pierdut si nu a mai fost recuperat niciodata.

Despre autor:

Col. Dr. Emil Strainu este specialist In radiolocatie, avand titiul de doctor in "razboi

geofizic". A publicat

numeroase carti, articole si

studii in domeniul cercetarii

spatiului aerian prin

intermediul metodelor

radiolocatiei,

dintre

care

Boriska era domic

arnintim:

• Riizboiul geofizic, Ed.

Acad. de Inalte Studii Militare,2003;

• Siibiile zeului Marte - riizboiul radio electronic, Ed. Acad. de Inalte Studii Militare, 1996;

• Riizboiul geoclimatic, Ed.

Sophia, 2000;

• Riizboiul magicienilor, Ed.

Gamian, 1993; OZN

EI crestea in acelasi ritm ca alti copii, msa la opt luni incepuse sa rosteasca fraze intregi. Parintii i-au adus copilului un set meccano ; iar acesta a inceput sa alcatuiasca figuri geometrice corecte, combinand cu precizie diversele piese.

Apoi Boris, sau Boriska, cum II alinta parintii, la nici trei ani a inceput sa Ie vorbeasca parintilor lui despre univers.

,,$tia numele tuturor planetelor din sistemul solar cu toti satelitii acestora. Ma bombarda cu nume si numere de galaxii. La inceput m-am speriat - m-am gandit ca baiatul meu nu era in toate mintile - dar apoi m-am hotarat sa verific daca acele nume exista cu adevarat. Mi-am luat cateva carti de astronomie si am fost socata sa descopar cat de multe stia baiatul meu despre aceasta stiinta," spune Nadezhda.

Zvonurile despre copilul astronom se intindeau in imprejurimi cu viteza luminii.

Baiatul a devenit celebritate locala: oarnenii erau curiosi sa il vada si toti doreau sa inteleaga cum de stie atat de multe lucruri.

sa Ie povesteasca celor ce il vizitau

despre civilizatii extraterestre, despre existenta unei stravechi rase de oarneni inalti de trei metri si despre viitoare schimbari climatice si

globale. Toti 11 ascultau cu interes Insa nirneni nu ii credea povestile. La un moment dat parintii s-au hotarat sa i~i boteze copilu!. La scurt timp dupa botez, Boriska a inceput sa Ie

vorbeasca oarnenilor despre pacatele lor si sa Ii previna in legatura cu necazurile ~i bolile viitoare, fapt ce le-a creat parintilor lui 0 reputatie

neplacuta.

Cu toate aces tea, copilul este optimist in legatura cu viitorul Rusiei: "Situa!ia in lara se va imbunatati gradat.

Totusi, planeta Pamant va trece prin doi ani foarte periculosi - 2009 si 2013. Catastrofele din acesti ani vor avea legatura cu apa", a spus Boriska.

In timp ce agentiile spatiale de varf din lume incearca sa gaseasca urme de viata pe Marte, la 8 ani Boriska Ie povesteste parintilor si prietenilor lui tot ce isi aminteste despre viata sa trecuta intr-o civilizatie martiana.

Specialistii spun ca el stie lucruri pe care nu are avea de unde sa Ie stie.

"Cand l-am prezentat pe baiat mai multor oameni de stiinta, inclusiv unor cercetatori In domeniul OZN-urilor, unor astronomi si istorici, toti au fost de acord ca este imposibil ca to ate acele povesti sa fie inventate.

Termenii din limbi straine si termenii stiintifici pe care ii foloseste sunt de obicei folositi de specialistii care studiaza un anumit domeniu stiintific," spune mama lui Boriska.

(Sursa: Pravda, 29 octombrie; 2005 htlp://english.pravda.ru/science/19/94/378/ 16387 _Boriska.html; vezi, de asemenea, articolul din 12 martie 2005 fa illIp://english.pravda.m/science!j 9/94/377112257 _ Martian.ntml)

Boriska era dornic

Sa le povesteasca celor ce 11 vizitau despre civilizatii extraterestre, despre existenta unei stravechi rase de oameni inalti de trei metri si despre viitoare schimbari climatice si globale,

Universuri

paralele, Ed. UMC, 1994; .

• OZN in arhivele militare secrete, Ed. Majadahonda, 1995;

• OZN =lista neagrii, Ed. Z 2000, 1997;

• Serviciile secrete si fenomenul OZN, Ed. Z 2000, 1999;

• War in cyber space, Ed. Sophia, 200 I.

Autorul poate fi contactat la adresa: Emil Strainu, OP 79, CP 32, sector 2, Bucuresti.

UN COPIL "INDIGO" DIN RUSIA PREZICE UN DEZASTRU iN 2009

Pe II ianuarie 1996 in orasul Volzhsky din regiunea Volgograd din Rusia s-a nascut un baiat neobisnuit. Dupa ee s-a intors eli el de Ia maternitate, marna, Nadezhda Kipriyanovich, a inceput sa rernarce tot felul de lucruri neobisnuite la copilul ei.

Baiatul pe nume Boris nu pliingea aproape niciodata ~i nu suferea de nici 0 afectiune.

68

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

DOVEZI

ALE

"""

UNUIRAZBOI

ATOMIC

A

IN

ANTICHITATE

Extras din Nexus Magazine, volumul 7, numarul 5

Partea 2 din 2

Anumite texte religioase

si dovezi geologice sugereaza ca in mai multe parti ale lumii s-au produs in trecut dezastre cauzate de explozii atomice.

© David Hatcher Childress

Extras din capitolul 6 al cartii Technology of the Gods:

The Incredible Sciences oj the Ancients, Adventures Unlimited Press,

Box 74, Kempton, Illinois, USA Website: http://www.adventuresunlimited.co.nz/

NEXUS New Times' februarit - ...... 2

Ruine vitrificate in Valea Mot1ii din California

Se pare ea un localnie stia drumul spre pesteri. Brandon povesteste ca, Death. Valley Scotty, un ex centric care i~i construise in zona un domeniu cu un castel de milioane d dolari, mergea "In prospectare" de fiecare data cand fondurile i se imputinau. Death Valley Scotty disparea cateva zile prin muntii Grapevine din apropiere si se intorcea eu bucati de aur suspect de rafinat, pe care pretindea ca Ie prospectase. Multi ered ca el i~i lua aurul din depozitul de lingouri ce ar fi existat In tunelele de sub Valea MOI1ii.

Dovezile existentei unei civilizatii pierdute In Valea Mortii au aparut intr-o consemnare bizara despre pesteri ~i mumii publicata in Hot Citizen, uo ziar din Nevada, pe 5 august, 1947. Povestea e urrnatoarea:

o expeditie descoperii schelete umane de trei metri

o echipa de arheologi amatori anunta ca au descoperit in grotele californiene 0 civlizatie pierduta a unor oameni inalti de trei metri. Howard E. Hill, purtatorul de cuvdnt al expeditiei, afirma cii civilizatia ar putea fi .i cea a legendarului continent pierdut al Atlantidei "

in aceste grote exista 'mumii de oameni ~i animale ~i ramdsite ale unei culturi vechi de 80.000 de ani dar care este "in unele privinte mai avansata decca a noastrii ", spune Hill. El afirma ca cele 32 de pesteri se intind pe 0 supra/ala de 290 k:m~ in Valea Mortii din California si in sudul Nevadei.

Arheologii sunt sceptici

"Aceastii descoperire este poate mai importantd dedit cea a mormdntului lui Tutankhamon ", sustine el.

Arheologii profesionisti sunt insii sceptici in privinta relatdrii lui Hill. Oamenii de stiintd de fa muzeul regional din Los Angeles atrag atentia asupra faptului cii dinozaurii si tigri despre care Hill spune ca zac unii ldngii altii in aceste pesteri au apdrut pe Piimdnt la 0 diferenta de 10 pdnd la 13 milioane de ani unii de altii.

Hill spune ca pesterile au fost descoperite in 1931 de ciitre dr: F Bruce Russell, un medic din Beverly Hills, care a ciizut pur si simplu in ele in timp ce infigea in piimdnt un jalon minier.

"Ani de zile el a tot incercat sa Ie atragii atentia oamenilor asupra pesterilor; " spune Hill, "dar nimeni nu I-a crezut ".

Russell si alticdtiva pasionati s-au constituit dupii riizboi in corporatia Amazing Exploration si au inceput sapdturile. in mai multe pesteri ei au l;as;t rdmiisite mumificate ale unei "rase de oameni inalti de 2,5 - 3 metri ". povesteste Hill. "Ace$tia purtau jachetii si pantaloni trei sferturi. "

Un templu in pesterii

fntr-o alta pesterd se aj1a incaperea lor ritualica ce continea instrumente si simboluri simi/are cu cele mason ice, spune el.

.Printr-un tunellung ce pomea din acest templu, expeditia a ajuns intr-o incapere unde existau resturi bine conservate de dinozauri si tigri cu colti sabie, elefanti imperiali $i alte creaturi disparute, asezate impreund in nise, ca la expozitie. Se pare cii 0 catastrofa de proportii i-a facut pe oameni sa se retragii in pesteri, "spune Hill. .i Aici au fost giisite toate uneltele civilizatiei lor ". afirmd el, .Jncluzdnd unelte de gospodarie si sobe care se pare cli functionau cu unde radio ". "Stiu ", comenteazd el, "cli nu veti crede una ca asta ".

69

e n i g m e l e istoriei

N E X U S

Desi de 0 autentieitate indoielnica, aceasta este 0 poveste extrem de interesanta. Ultimul lui eomentariu cum ea gatitul la mierounde este de necrezut, e de-a dreptul ironic. Aeesta e de fapt singurul lueru pe care eititorii modemi I-ar putea crede, data fiind raspandirea la scara larga a cuptoarelor eu microunde In ziua·de azi. Cine auzise ins a de ele in 19477

Sodoma ~i Gomora la lntalnirea cu Hiroshima ~i Nagasaki Probabil ea cea mai celebre dintre toate povestile antiee despre distrugere este bineeunoscuta poveste biblica a Sodomei si Gomorei:

Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei s! Gomorei e mare si pdcotul lor cumplit de greu; Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma si Gomora ploaie de pucioasii si foe din cer de la Domnul; Si a stricat cetiitile acestea, toate imprejurimile lor, pe toti locuitorii cetiitilor si toate plantele Pdmiintului; Femeia lui Lot insii s-a uitat inapoi si s-a prefacut in stdlp de sare. Si cautdnd spre Sodoma si Gomora si spre toate imprejurimile lor, a vdzut ridiciindu-se de la pdmdnt fumegare, ca fumul dintr-un

cuptor. (Geneza 18:20; 19:24-

26,28)

fixat pe niste care cu roti mario Trasa de 0 multime de cai expeditia sa a ajuns la Marea Moarta cateva Juni mai tarziu. Aiei Lynch si echipa lui au descoperit ca traditiile spuneau adevarul cu privire la faptul ca un om nu se poate seufunda in apele rnarii. Mernbrii expeditiei au cereetat lacul rernarcand adancimea sa neobisnuita preeum si portiunea mai putin adanca sau .Jirnba" de la capatul sudic al lacului. In aceasta zona se crede ea au existat Valea Siddim si cele cinci erase. Aici, in partea sudica a lacului, se pot vedea sub apa pad uri intregi acoperite de sare.

Teoria istorica standard cu privire la distrugerea Sodomei si Gomorei, asa cum este ea prezentata in eartea scri a de Werner Kellerl8: ,,Biblia ca Istorie" este aceea ca orasele din Valea Siddim au fost distruse atunci cand 0 rniscare tectonics a cauzat deplasarea Marii Falii - din care face parte ~i Marea Moarta - si surparea capatului sudic al Marii Moarte. ill timpul acelui formidabil cutremur probabil ca s-au produs explozii si emanatii de gaze, pucioasa cazand din cer ca 0 ploaie. Keller crede ca acest eveniment a avut probabil loc in anul 2000 I.Hr., ill timpul vietii lui Avraam si Lot, desi alti

geologi Il plaseaza cu multe mii de ani inainte. Keller spune:

Atunci Domnul a slobozit

Acest pasaj biblic a devenit emblema puterii distructive a maniei lui Dumnezeu abatute asupra locurilor in care se pacatuia, Biblia localizeaza foarte precis Sodoma si Gomora, precum ~i alte cateva erase. Acestea se aflau in Valea Siddim, situata la capatul sudic al Marii de Sare (numita in prezent Marea Moarta). Conform Bibliei, celelalte erase din zona erau

Zoar, Admah ~i Zeboiim

(Geneza 14:2). In Evul Mediu

mai exista inca In zona un oras nurnit Zoar.

Marea Moarta se afla la 394 m sub nivelul marii si are 0 adancirne de eel putin 365 m. Astfel eli fundul marii se afla la aproximativ 762 m sub nivelul Marii Mediterane.

Marea Moarta este alcatuita In proportie de aproximativ 25% din componente solide, In principal clorura de sodiu. Concentratia obisnuita de sare din ocean este de 4.6%. lordanul si multe alte rauri mai mici se revarsa in bazinul ei, care nu are nici macar 0 singura scurgere. Astfel ca substantele chimice aduse de afluentii ei raman depozitate pe fundul Marii Moarte ce are 0 suprafata de 804.5 km-'. Sub soarele arzator, la suprafata marii se evapora 70 de milioane de metri cubi de apa pe zi. Traditia araba spune cli lacul ernana atat de multe gaze otravitoare inca; pasarile nu ar putea zbura pe deasupra lui pentru ea ar muri pana sa ajunga pe malul opus.

Marea Moarta a fost explorata pentru prima oara in timpuri moderne in 1848, cand geologul american W. F. Lynch a condus 0 expeditie in zona. EI a adus la tarm de pe nava sa guvernamentala de cercetare doua barci metalice, pe care le-a

Valea Iordanului e doar 0 parte dintr-o fisurii uriasii a scoartei. Traiectoria acestei criipiituri a fost stabilita intre limp In totalitate. Ea incepe departe in nord, la cdteva sute de kilometri dincolo de granua In Palestina, La poalele Muntilor Taurus din Asia Mica. in sud se intinde de la Jarmul sudic al Miirii Moarte prin Wadi el-Arabah

si Golful Aqabah, inchizdnduse abia dineolo de Morea Rosie, in Africa. In aceastii

vastii depresiune, In multe locuri sunt evidente semnele unui vulcanism intens. in muntii Galileei, In tinuturile inalte din Transiordania, pe malurile rdului Jabbok, aj7uent al Iordanului, ~i In Golful Aqabah existii bazalt negru ~i lava ...

Alunecarea faliei a declansat forte vulcan ice care zaceau adormite in addnc, de-a lungul intregii fracturi a scoartei. In valea superioarii a Iordanului, liingii Bashan, se pot vedea inca iniil/andu-se maiestoase craterele un or vulcani stinsi, iar pe supra/ala de calcar s-au depus Ja$ii mari de lava si straturi groase de bazalt.

Cutremurele au zguduit regiunea din jurul acestei depresiuni din vremuri imem oriale. in privinta lor existii multe dovezi si chiar si Biblia Ie consemneazd ...

peste Sodoma si Gomora ploaie de pucioasa si foe din cer de la Domnul;

Si a stricat cetatile acestea, toate imprejurimile lor,

pe toti locuitorii cetatilor si to ate plantele Pamantului; [ ... J

70

Sa se fi scufundat oare Sodoma si Gomora atunci cand 0 parte din baza acestei fisuri uriase a colapsat din cauza cutremurelor ~i a eruptiilor vulcanice?

Cat despre stalpii de sare, Keller spune:

Inspre partea vesticii a rarmului sudie ~i In directia

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

enigmele istoriei

biblicului ., Tinut al Sudului ", Negeb, se intinde pe 0 distanta de 16 Ian de la nord la sud lin sir de dealuri inalte de aproximativ 50 de metri. Coamele lor sciinteiazd si sclipesc in soare ca niste diamante. Acesta e lin fenomen natural deosebit. in cea mai mare parte acest mic sir de dealuri e format din rocd de sare purii. Arabii ii spun Jebel Usdum, un nume striivechi ce a piistrat In el cuviintul .i Sodom ". Multe din Ire blocurile de sore au fost dizolvate de ploaie si s-au rostogolit La vale . Acestea au forme neobisnuite, unele fiind verticale, ca niste statui. Vdziindu-le, e Joarte usor sa {i Ie imaginezi prinzdnd dintr-o data viatii.

Aceste neobisnuite statui de sare evocii puternic descrierea biblicd a sotiei lui Lot care a fost transfonnatd intr-un suilp de sare... Si chiar si in ziua de azi tat ce existii In imprejurimile Marii de Sare se acoperii cu rapiditate Cll 0 crusta de sore.

Totusi, insusi Keller recunoaste ca aceasta teorie a cataelismului ce a trimis pe fundul marii Valea Siddim, intampina 0 problema serioasa: evenimentul trebuie sa se fi petrecut cu multe sute de mii de ani, ehiar cu milioane de ani in urma - eel putin dupa parerea majoritatii geologilor. Keller spune:

Mai ales sa nu uitiim ea fisura Iordaniei s-a format, fora indoiala, inainte de anul 4000 f.Hr.. lntr-adevar; eonJorm datelor celor mai recente, originea fisurii este datatii in oligocen, a treia perioadii ea vechime din era tertiara. Trebuie deei sa ga.ndim in termeni nu de sute de mii ci de milioane de ani. S-a demonstrat ea atunci a apdrut aetivitatea

vulcanicii intense legato defisura Iordaniei insii, chiar si asa, nu putem trece cu datarea mai incoace de Pleistoeen care s-a incheiat cu aproximativ zece 171ii de an; 111 urmii. Cu sigurantii nu avem cum sa ne apropiem de eel de-a/ treilea si Cll auit mai putin de cel de-a/ do ilea mileniu inainte de Christos - perioada III care sunt, ca sa spunem asa, plasati in mod traditiona Ii pa triarh i i.

Pe scurt, Keller vrea sa spuna ca orieare ar fi fost catastrofa geologica care a distrus Sodoma si Gomora, ea trebuie sa fi avut loc eu un milion de ani In urma, sau eel putin asa sustin geologii. Keller spune ca geologii nu au gasit dovezi ale unei catastrofe recente petreeute la capatul sudic al Marii Moarte, eel putin nu In ultimii zeee mii de ani. Keller continua:

In plus, exact in zona peninsulei Lisan, unde se consemneazii ea aufost distruse Sodoma si Gomora, urmele activitiitii vulcanice dispar. Pe scurt, 1111 au putut fi deseoperite de geologi In aceasta zona dovezile unei eatastroJe recente care sii fi avut puterea sa steargd de [ata piimdntului orase si care sa fi fost insotitii de activitate vulcanicii violenui.

Deei iata problema: se poate ea Marea Moarta sa fi trecut printr-un cataclism care sa stea la originea povestii din Vechiul Testament; totusi, geologii traditionalisti au afirrnat de comun acord ca astfel de schirnbari trebuie sa fi aparut pe Pamant eu mult inainte ea evenirnentul sa fi putut fi inregistrat In vreun fel de memorie colectiva.

La sfarsitul lui 1999 a fost propusa 0 noua teorie de catre

Presupusele mine ale anticului oras Sodoma

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

71

e n i g m e l e i s t o r i e i

N E X U S

expertul In Biblie. Michael Sanders si de catre 0 echipa internationala de cercetatori care, dupa care a saptamani de scufundari de cosmar in Marea Moarta eu un rnini-submarin, au descoperit pe fundul marii ceea ce pareau sa fie ruinele acoperite de sare ale unor asezari stravechi. Sanders a declarat urmatoarele echipei de televiziune de la BBC/Channel 4, care realiza un documentar despre expeditie:

Exisui 0 mare sansii ca aceste movile sa acopere structuri de ciiramida ~'i safie de/apt unul dintre orasele pierdute din ciimpie, poate chiar Sodoma sail Gomora, desi va trebui sa exam inez dovezile. jnainte de a fi scrise, aceste povesti din Biblie au fost transmise oral din generatie in generatie si se pare ca In povestea Sodomei si Gotnorei exista mult udevdt:

Sanders a dezgropat 0 harta datand din 1650, care i-a intarit convingerea ca locul pe care au fost cele doua erase ar putea fi sub bazinul nordic si nu la tarmul sudie al Marii Moarte. EI I-a recrutat in echipa sa pe Richard Slater, geolog american ~i expert in scufundari la mare adancime, pentru a-I lua cu el In adancirnile Marii Moarte In mini-submarinul Delta de doua persoane, acelasi submarin cu ajutorul caruia a fost descopcrita epava scufundata a vasului oceanic Lusitania. Locatia stabilita de Sanders pentru Sodoma si Gomora, in nordul extrem al Marii Moarte contrazice si mai mult datele istorice si geologice decat teoria lui Keller conform careia orasele ar fi fost localizate la capatul sudic un de adancirnea e mai mica.

Prin urmare ne inroarcem la teoria populara ea aceste erase nu au fost distruse printr-un cataclism natural ci printr-o apocalipsa provocata de om (sau de extraterestri) de natura tehnologica. Sa fi fost oare Sodoma si Gomora atacate cu arme atomiee, precum Hiroshima si Nagasaki?

In cartea sa Footprints on the Sands of Time (Urme de pasi pe nisipul timpului)19, cercetatorul L. M. Lewis sustine ca atat Sodoma cat si Gomora au fost distruse eu ajutorul unor arme atomice si ca stalpii de sare si continutul extrem de ridicat de sare din jurul Marii Moarte reprezinta dovada unei explozii nucleare. Lewis spune:

in timpul reconsttuctiei Hiroshimei oS-a descoperit cii fdsiile de sol nisipos fuseserii automat transformate intr-a substantd asemdndtoare unui silicon sticlos imbibat de un cristaloid

.

salin. Mici blocuri din aceastii substaruii erau taiate si

viindute turistilor ea suveniruri ale orasului si ale efectului exploziei atomice.

Dar chiar sa fi fost 0 explozie si mai mare care sa fi pulverizat fiecare piatrd si fiecare cliidire - iar orasul sa fi dispdrut fora urmii - tot ar fi riimas indicii cu privire la ce s-a intdmplat In povestile celor care locuiesc ill apropierea regiunii devastate. Ar exista la WI moment dat semne clare In sol sau vreun obiect semnificativ care sa prezinte transformari atom ice.

Lewis sustine ca, daca stalpii de sare de la capatul Marii Moarte erau din sare obisnuita, ei ar fi disparut in urma ploilor periodice. In schimb, acesti stalpi sunt facuti dintr-o sare specials, mai dura, care nu poate fi obtinuta decat in urma unei reactii nucleare cum ar fi 0 explozie atomics.

72

Acesti stalpi de sare sunt, intr-adevar, foarte durabili. Ei nu numai ca au existat in Antichitate, ci stau 111 picioare si azi. Lewis il citeaza pe istoricul Josephus, care spune in cartea sa, HiSIOI)I of the Jews (Istoria evreilor):

Dar nevasta lui Lot, tot intorcdndu-se sa priveasca orasul in limp ce se indeparta, desi Dumnezeu ii interzisese sa faca acest lucru, a fost preschimbatii iutr-un stdlp de sare; caci l-am vdzut si acolo e $i azi.

Lewis comenteaza:

Trebuie subliniat faptul ca Flavius Josephus a trait intre anii 3 7 si aproximativ J 00 d.Hr.. A$a cum s-a mentionat anterior, Sodoma a fost distrusd In anul 1898 i.Hr. Este uimitor deci ca Josephus a vdzut "stalpul de sore" 1II1lal1 dupa ce acesta a rdmas practic intact aproape 2000 de ani! Daca acesta arfi lost facut din sare obisnuitd, el arfi trebuit sa disparii dupd primele ploi.

Poate ca au existat multi stalpi de are in istorie, dar Lewis e de parere ca aceasta dovada sprijina ideea unei explozii atornice:

lntre schimbarea atomica suferita de solul pe care a stat SOfia lui Lot si cea a farmului Hiroshimei exista 0 asemanare ce nu poate fi contestatiil Ambele au suferit 0 conversie atomica subitii care I1U poate fi cauzatii decal de actiunea fulgeriitoare a fisiunii nucleare. Datfiind ca doud lucruri care sunt egale cu al treilea trebuie sa fie egale intre ele, e dificil sii renunti fa ideea cii In acelasi mod In care a fost distrusa Hiroshima a fost dezintegratd $i Sodoma, iar sotia lui Lot a fost In aceeasi clipii automat modificata fa nivel atomic. Bazdndu-ne pe veridicitatea lui Josephus, singura concluzie la care putem ajunge este cii Sodoma a fost distrusii prin fisiune nucleara.

Povestea Sodomei si Gomorei este uimitoare nu doar pentru dezastrul pe care il descrie ci si datorita personajelor pe care Ie irnplica, cum ar fi un Inger ce il avertizeaza pe Lot ca trebuie sa paraseasca orasul blestemat. Sa fi fost oare Lot prevenit ca cele doua erase urmau sa fie ,,~terse de pe fata pamantului" de extraterestri sau de oameni cu ajurorul un or arme de inalta tehnologie?

Lot a fost avertizat sa i'~i scoata familia din oras, dar soti a lui a privit inapoi ~i a fost orbita de lumina intense datorata exploziei atomice. Poate ea trupul ei a fost modificat chiar la nivel atomic.

La capatul de sud al Marii Moarte se afla in prezent 0 uzina chimica cu dotari de ultima ora care arata ca 0 baza extraterestra. Turnurile ei ciudate se Inalta In mijlocul desertului, in interior, cladiri bizare cu cupole ~i spirale sunt acoperite de lumini multi colore. Privindu-le, parca te astepti ca dintr-un moment in altul sa vezi 0 farfurie zburatoare decoland.

Este yorba des pre intreprinderea Chimica a Marii Moarte.

In timpul zilei ea arata ca 0 rafinarie de petrol dar noaptea luminile insirate peste tot In incinta ei 0 fac sa para nepamanteana. Se spune ea aceasta uzina chi mica dispune de

NEXUS New Times' februarie - martie 2006

N E X U 5

e n i g m e l e i s t o ri e i

• resurse de functionare nelimitate de minerale valoroase, inclusiv sare radioactiva. Sunt oare unele dintre aeeste chimicale efectul unei explozii atomice?

Razboi atomic In India straveche

Aceste versuri sunt din poemul Mahabharata (seris In dravidiana veehe ~i mai apoi in sanskrita) ~i descriu razboaie terifiante purtate ell mult inaintea perioadei in care a trait eel care le-a consemnat.

Diferite semne prevestitoare au aparut printre zei: viinturile au inceput sa batd, meteoritii au cazut cu miile, fulgerul a inceput sa se rostogoleascd pe cerulfdra nori.

Acolo el a vazut 0 roaui cu cadrul ascutit ca 0 lama care se roteau in jurul somei... Si apoi lutind soma, el a distrus masinaria ce se invdrtea.:

Drona l-a cheinat fa el pe Arjuna si i-a 5pUS: .Primeste din partea mea aceastii armd invincibila numita Brahmasira. Dar trebuie sii imi protniti cii nu a vei folosi niciodatd fmpotriva vreiinui dusman omenesc, pentru cii dacd 0 vei face, ea ar putea distruge lumea. Dar dacd orice alt dusman ce nu este am te va ataca, a poti folosi impotriva lui in batalie. Nimeni altcineva in afarii de tine nu meritd arma cereasca pe care ti-atn dat-o ".

Aceasta e 0 afirmatie interesanta, caci ce alt fel de dusman 111 afara oamenilor ar fi putut sa fie? Se vorbeste oare de un razboi interplanetar?

Te voi infrunta cu arma cereasca daruita mie de catre Drona. Si atunci el a azvdrlit arma arzdtoare ...

Pdnd la urma ei au ajuns sa se lupte si insfdcdndu-si siibiile s-au izbit until pe altul. S-au prabusit ca stelele ciuiitoare.

Aceste animale uriase, precum muntii izbiti de sabia lui

Shima, all cazut la pdmdnt cu capetele taiate, s-au prdbusit precum stdncile secerate de traznet.

Shima l-a luat de ma/la si I-a tdrdt intr-un loc deschis unde all inceput so. se lupte asemenea unor elefanti turbati. Praful pe care I-au ridicat in vdzduli se asemana cu fumul unei piiduri in flacari si le-a acoperit trupurile incdt semanau cu niste suinci ce se legiinau invaluite In ceata.

A/julia si Krishna si-au condus carele Inai nte ~i lnapo i pe fiecare parte a padurii si le-au gonit inapoi pe creaturile ce incercau sa scape. Mii de animale au ars, iazurile si lacurile au inceput sa arda ... Fldcdrile au atins chiar si Cerurile ... lndra, lara sa piardii 0 clipa a pornit spre Khandava si a acoperit cerul eu griimezi de nori; ploaia a fnceput sa cadd dar se usca de cdldura In mijlocul vazduhului.

Mai multe lucrari istorice sustin ca civilizatia indiana are 0 vechime de zeci de mii de ani. Cu to ate acestea panii in 1920, "expertii" au erezut in unanimitate ca orginile eu1turii indiene ar trebui plasate eu numai cateva sute de ani inainte de expeditia lui Alexandru eel Mare pe subcontinent in anul 327 i.Hr ..

Lucrurile erau insa prezentate astfel inainte de descoperirea ~i seoaterea la lumina a mai multor erase importante preeum Harappa, Mohenjo-Daro (Movila Mortilor), Kot Diji, Kalibanga si Lothal. Lothal, un fost oras POIt care se afla aeum la kilometri distanta de ocean, a fost descoperit in Gujarat, in vestul lndiei, abia la sfarsitul secolu1ui al XX-Iea20. Aceste descoperiri i-au fortat pe arheologi sa mute datele originii civilizatiei indiene cu mii de ani mai inainte - In confonnitate cu ceea ce chiar indienii au sustinut dintotdeauna.

Considerate de cercetatorii moderni 0 minune, orasele prezinta un grad inalt de dezvoltare si de progreso Modul in care fiecare oras a fost conceput pe sectiuni, in blocuri

Ruinele orasului Harrapa - detaliu

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

73

e n i g m e l c i s t o r i e i

N E X U S

Modul in care fiecare oras a fost conceput pe sectiuni, in blocuri regulate,

cu strazile intersectandu-se

in unghiuri optime,

le da motive arheologilor sa creada ca orasele au fost proiectate in intregime inainte de a fi construite [ ... ]

regulate, cu strazile intersectandu-se in unghiuri optime, Ie da moti e arheologilor sa creada ca orasele au fost proiectate in intregirne inainte de a fi construite - un remarcabil exemplu timpuriu de proiectare urbana.

Si mai remarcabil este faptul ca sistemele de canalizare ~i alimentare eu apa din orasele mari sunt atat de sofisticate incat sunt superioare celor intalnite in Pakistan, India ~i in multe alte !iirj asiatice de azi. Canalele erau acoperite iar majoritatea locuintelor aveau toalete proprii si instalatii de apa. Mai mult decat atat, sistemul de alimentare cu apii si canalizarea erau bine separate. 2J, 22, 23

Aceasta culture avansata are propria ei scriere ce nu a putut fi inca descifrata. Oamenii foloseau sigilii personalizate de lut, foarte asernanaroare eu cele folosite si azi de chinezi pentru ofieializarea documentelor ~i scrisorilor. Unele dintre sigiliile gasite au pe ele figuri de animale ce sunt necunoscute azi, inclusiv 0 specie disparuta de taur brahman.

Arheologii nu au informatii despre identitatea

constructorilor, dar incercarile lor de a data ruinele (pe care Ie atribuie "civilizatiei din Valea Indusului", supranumita .Harappa") au condus la anul

2500 i.Hr. sau mai devreme,

dar e posibil ca, din cauza

radiatiilor cauzate de razboaiele ce par sa fi avut loc in zona, datele sa fie incerte.

Se presupune cii Imperiul Rama, descris III Mahabharata ~i Ramayana, ar fi fost contemporan cu rnarile culturi ale Atlantidei ~i Egiptului din Vest.

Atlantida, celebra din

scrierile lui Platon si din consemnarile antice egiptene, a existat, se pare, 'in Atlanticul mijlociu ~i a fost 0 civilizatie

patriarhalii extrern de

avansatii din punet de vedere

tehnologic.

Conform doctrinelor esoterice ~i a dovezilor arheologice, civilizatia osiriana a existat In bazinul rnediteranean ~i in nordul Africii, ~i este cunoscuta sub denumirea generics de Egipt predinastie. Ea a fost inundate atunci cand Atlantida sa scufundat ~i Mediterana a inceput sa se umple cu apa.

Irnperiul Rama a inflorit In aceeasi perioada, conform traditiilor esoterice, decazand in mileniul care a urrnat dupii distrugerea continentului atlant.

Asa cum s-a aratat rnai sus, stravechile poeme epice indiene descriu 0 serie de razboaie cutremuratoare - razboaie pe care poate ca India le-a dus impotriva Atlantidei sau poate a unei terte piirti din regiunea Gobi a Chinei de vest. Mahabharata ~i Drona Parva vorbesc despre razboi ~i despre armele folosite in acesta: imense mingi de foe ce puteau distruge un oras intreg, .Privirea Kapilei" ce putea face serum 50.000 de oameni in cateva secunde ~i sulite zburatoare ce puteau distruge intregi "ora~e pline de fortificatii".

Bazele Imperiului Rama au fost puse de catre nagasi (naacals) care au venit 'in India din Burma sau, in sens absolut

74

"din Tara Mama de la Est" - sau eel putin asa i s-a spus coJonelului James Churchward. Dupa asezarea lor in Podisul Deccan din nordul lndiei, acestia si-au stabilit capitala in stravechiul oras Deccan, pe locul caruia se ridica azi orasul modern Nagpur. Se pare ca imperiul nagasilor a Inceput sa se extinda in toata partea de nord a Indiei si a inclus orasele Harappa, Mohenjo-Daro si Kot Diji (aflat acum in Pakistan), precum ~i Lothal, Kalibanga, Mathura ~i probabil ~i alte erase precum Benares, Ayodha si Pataliputra.

Aeeste orase erau conduse de "Marii Invatatori" sau .Jvlaesrri" care formau aristocratia binevoitoare a civilizatiei Rama. Astazi ei sunt denumiti generic .Preotii-Regi" ai civilizatiei din Valea Indus, fiind descoperite mai multe statui ai acestor asa-zisi zei. In realitate acestia erau, se pare, oarneni ai carer capacitati mentale ~i puteri psihice se ridicau la un nivel incredibil pentru majoritatea oamenilor de azi. Probabil eii imensa putere atat a Imperiului Rama cat si a Atlantidei sa fi fost rniza declansarii razboiului, pare-se din cauza incercarii Atlantidei de a subjuga Rama.

Conform materialelor de studiu ale Asociatiei Lernuriene, multimile ce inconjurau Mu (Lemuria, care a jefuit celelalte civilizatii) s-au

separat pana la urma in doua factiuni opuse: una care punea pret pe lucrurile practice si una care preamarea lucrurile spirituale. Cetatenii, sau elita educata a lui Mu, posedau eele doua calitati, practice ~i spirituale, in egala rnasura. Ei au incurajat eelelalte grupuri sa emigreze in zone nelocuite. Cei care puneau pret pe lucrurile practice au emigrat in arhipelagul Poseid

(Atlantida), iar cei care pretuiau spiritualitatea au ajuns In final in India.

Atlantii, 0 civilizatie patriarhala cu 0 cultura extrem de materialists ~i orientata spre tehnologie s-au autoproclamat "Staparui Lumii" si au trimis pan a la urma 0 armata bine echipata in India pentru a supune Irnperiul Rama ~i a-l aduce sub suzeranitate atlanta.

o consemnare a bataliei, prezentata de Asociatia Lemuriana, arata cum Preotii-Regi ai lmperiului Rama i-au fufrant pe atlanti. Inarmati cu 0 putere formidabila si cu ,,0 artilerie fantastica", atlantii au tras la tiirm in vasele lor, la portile unui eras apartinand Imperiului Rama, si-au ordonat trupele si i-au trimis mesaj Preotului-Rege sa predea orasul. Preotul-Rege i-a trimis inapoi generalului atlant urmatorul mesaj:

Noi, cei din India, nu avem motiv de ceartd cu voi, cei din Atlantida. Cerem doar sa jim lasati sa ne vedem de modul nostru de viatd.

Vazand in cererea blanda a conducatorului un semn de slabiciune §i asteptandu-se la 0 victorie usoara - dat fiind ca lmperiul Rama nu dispunea de tehnologie de razboi si nu avea

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

N E X U S

enigmele istoriei

agresivitatea atlanrilor - generalul atlant a mai trimis un mesa]:

Nu vii vom distruee lara CLl armele noastre puternice, daca veri pldti tributul cerut si veti accepta suprematia Atlantidei.

Preotul-Rege i-a raspuns inca 0 data umil, incercand sa evite razboiul:

Noi cei din india, nu credem In rdzboi sau III conflicte cdci pacea este idealul nostru. Si nici nu am dori sa va distrugem pe fine sau pe soldatii tiii care nu fac decdt sa se supuna ordinelor. Totusi, dacd insistati in hotdrdrea de a ne ataca fiirii motiv, doar de dragul cuceririi, nu ne ve]i liisa alta a legere decal sa va distrugetn pe voi top' si pe toti conducdtorii vostri. Plecati si Iiisati-ne in pace.

Aroganti, atlantii nu au crezut ca indienii aveau puterea sa ii opreasca, In nici un caz prin mijloace tehnice. In zori, armata atlanta pomi In mars spre oras. Dintr-un punet de observatie aflat la inallime, Preotul-Rege a privit cu tristete cum armata inainta. Apoi si-a ridicat bratul spre cer si, folosind 0 anumita tehnica mentala, i-a facut pe general si pe tori ofiterii de la eel mai inalt grad pana la ultimul, sa cada jos morti pe locul unde se aflau, rapusi po ate de un fel de atac de cord. In panica si tara conducatori, armata atlanta ramasa se retrase in graba spre navele care ii asteptau si fugi cuprinsa de teroare spre Atlantida. Orasul Rama ce fusese sub asediu nu pierdu nici un luptator.

Desi aceasta lupta poate fi doar un basm, poemele epice indiene continua aceasta poveste teribila, iar deznodamantul nu e unul favorabil pentru Rama. Presupunand povestea de mai sus adevarata, Atlantida nu fu deloc incantata de infrangerea umilitoare si astfel I~i folosi cea mai puternica si cea mai distructiva anna - foarte posibil 0 anna atomica!

Priviti aceste versuri din stravechea Mahabharata:

... (0 fost) un singur proiectil

incarcat cu toata puterea Universului.

o coloana incandescentii deJum si flacari Rdspdndind lumina a a mie de astri

Se ridica III toatd splendoare ei ...

... era 0 armii necunoscuta, Un fulger de fier;

Un gigantic mesager al mortii, Care preschimbd fn cenusii

Intreaga rasa a vrishnilor .yi andhakasilor.

... Cadavrele erau atdt de arse

incat nu puteau ji recunoscute. Oamenilor Ie cdzu parul si unghiile; Vasele se sparsera aparent fdrii motiv,

lar piisiirile se albird. Dupa cdteva ore

Toate alimentele erau infectate ... .. .pentru a sciipa de acestfoc

Soldatii se aruncau in vdltoarea rdurilor Pentru a se curdta pe ei si echipamentul lorl+

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

Conform modului traditional de a privi istoria antica, pare absolut incredibil ea In urma cu 10.000 de ani sa fi avut lac un razboi atomic. Totusi despre ce a1tceva ar putea vorbi Mahabharata't Poate ca acesta e doar UD mod poetic de a descrie modul in care oamenii pesterilor isi dadeau unul altuia In cap pana se omorau - caci asa ni se spune cil arata trecutul stravechi. Pana la bombardarea oraselor Hiroshima ~i Nagasaki, omenirea moderna nu si-a putut imagine 0 anna atat de teribila ~i de devastatoare precum cele descrise In textele indiene stravechi, Cu toate acestea, acolo sunt descrise cu mare precizie efectele unei explozii atomice. Contaminarea radioactiva provoaca caderea parului si a unghiilor. Scufundarea ce1ui afectat in apa aduce 0 oarecare alinare, dar nu este un leac.

1nteresant de remareat este cii se stia despre savantul sef al ProiectuIui Manhattan, dr J. Robert Oppenheimer, ca este familiarizat cu literatura sanskrita. Intr-un interviu ce i s-a Iuat dupa ce a fost martor la primul test atomic, el a declarat, citand din Bhagavad Gita:

"Acum eu devin Moartea, Distrugiitorul Lumilor: " Cred cii cu totii ne-am simtit astfel.

Cand a fost intrebat, in timpul unui interviu la Universitatea Rochester, la sapte ani dupii testul nuclear de 1a Alamogordo, daca aceea a fost prima bombs nucleara detonatii vreodata, raspunsul lui a fost urmatorul:

. in istoria moderna, da.25

Mari civilizatii l~i gasesc sfar~itul

Oricat de incredibil ar parea, arheologii au descoperit in India si Pakistan dovezi care arata cii unele orase din aceste regiuni au fost distruse in urma expIozii atomice. Cand sapaturile de la Harappa si Mohenjo-Daro au atins nive1ul strazilor, arheologii au giisit schelete imprastiate peste tot, multe dintre ele tinandu-se de maini si fiind aruncate Ia pamant in pozitii nefiresti, de parca 0 apocalipsa teribila se declansase pe neasteptate. Oamenii zaceau unde cazusera, neingropati, pe striizile orasului. Iar aceste schelete sunt vechi de mii de ani, chiar si dupa standardele arheologice traditionale. Ce a putut provoca un astfel de dezastru? De ce trupurile nu s-au degradat sau nu au fost mancate de animaIe? Mai mult decat atat, e1e nu par sa prezinte semnele unei morti violente din punct de vedere fizic.

Aceste schelete sunt printre cele mai radioactive rarnasite descoperite vreodata, la concurenta cu cele de la Nagasaki si Hiroshima. Intr-unul dintre siturile arheologice, un cercetator sovietic a descoperit un schelet al carui nivel de radioactivitate era de 50 de ori mai mare dedit eel norma1.26

Arheologul rus A. Gorbovsky vorbeste in cartea sa publicata In 1996, Riddles oj Ancient History (Enigme ale Istoriei Anticef-", despre radioactivitatea ridicata a acestor schelete. Mai mult decat atat, au fost descoperite la Mohenjo-Daro mii de formatiuni amorfe formate prin topire, botezate "pietreIe negre". Acestea par sa fie fragmente din vase de lut ce s-au topit si au fuzionat la 0 temperatura extrem de ridicata .

In nordul Indiei au fost descoperite si alte erase care poarta urme1e unor explozii de magnitudini uriase, Un astfel de oras, descoperit intre Gange si muntii Rajmahal, pare sa fi fost expus unor temperaturi foarte mari. Imense portiuni din ziduri

75

enigmele istoriei

N E X U S

si din fundatia stravechiului oras sunt topite, practic vitrificate! Si, din moment ce nu exista nici un indiciu de eruptie vulcanica la Mohenjo-Daro sau in celelalte erase. temperatura ridicata care a topit vasele de lut nu poate fi explicata dedit printr-o explozie atornica sau prin actiunea unei anne necunoscute-f- 29. 30. Orasele au fost practice sterse de pe fata Parnanrului.

Dad acceptam istorisirile Asociatiei Lemuriene ca fiind reale, atunci se pare ca Atlantida nu a fost dispusa sa i~j mai piarda timpul cu Preotii-Regi ai lui Rarna si cu tehnicile lor mentale. Intr-un act infiorator de razbunare, ea a distrus complet Imperiul Rama, nelasand nici urrna de tara, nici chiar pentru a Ii plati tribut. Regiunile din jurul lui Harappa si Mohenjo-Daro au fost pustii ~i In trecut, desi in prezent agricultura se practica in anumite limite in vecinatatea lor.

In Iiteratura esoterica se spune ca In aceeasi perioada sau la scurt tirnp dupa cele petrecute cu Imperiul Rarna, Atlantida a incercat sa mai subjuge 0 civilizatie existents in regiunea Desertului Gobi, care la acea vreme era 0 campie fertila. Prin utilizarea unui armament cu unde scalare si lovindu-si tinta prin interiorul Parnantului, ei si-au sters adversarii de pe fata parnantului - si, in acelasi timp este foarte posibil sa se fi autodistrus!

Exista, in mod firesc, multe speculatii In legatura cu istoria indepartata. S-ar putea sa nu aflarn niciodata intregul adevar, insa textele stravechi ce inca mai exisra sunt un inceput bun in acest sens.

Conform textelor lui Platon, Atlantida si-a gasi: propriul sfarsit scufundandu-se in ocean intr-un cataclism de proportii uriase - zic eu ea nu mult dupa razboiul cu Imperiul Rama.

Regiunea Kashmir are, de asemenea, legatura cu razboiul fantastic care a distrus Imperiul Rama in timpuri stravechi. Ruinele masive ale templului numit Parshaspur zac chiar Hinga Srinagar. Locul pare a fi scena unei distrugeri totale. Blocuri uriase de piatra sunt imprastiate pe 0 suprafata intinsa, dand irnpresia unei explozii care a anihilat totul.U Sa fi fost oare Parshaspur distrus de vreo arma fantastica in timpul uneia dintre teribilele batalii descrise In Mahabharata'l

Un alt indiciu interesant al unui stravechi razboi nuclear In.

India este un crater gigantic de langa Bombay. Craterul circular de la Lonar cu un diametru de aproximativ 2,154 metri aflat la 400 de kilometri nord-est de Bombay si avand 0 vechime de eel putin 50.000 de mii de ani, ar putea avea legatura cu razboiul nuclear din vechime. Nu s-a giisit nici 0 urma de material meteoritic, nici la fata locului, nici In vecinatate, acesta fiind singurul crater "de impact" In bazalt. Exista aici indicii clare ale unui soc extrem de puternic (produs de 0 presiune ce a depa~it 600.000 de atmosfere) si ale unei calduri intense si bruste (indicata de sferolitele de sticla bazaltica).

Evident ca stiinta ortodoxa nu poate admite posibilitatea ca astfel de cratere sa aiba cauze nucleare, chiar si in absenta materiei meteoritice sau a altor dovezi care sa suspna ipoteza irnpactuiui cu un meteorit. Dar daca craterele recente din punct de vedere geologic precum eel de la Lonar sunt de origine rneteorica, de ce atunci astfel de meteoriti uriasi nu cad si in ziua de azi? Probabil ca atmosfera Pamantului de acum 50.000 de ani nu era foarte diferita de cea de azi, astfel ca nu sta in picioare ipoteza unei atmosfere mai putin dense

76

existente atunci, care ar explica prezenta unui meteorit imens, care, oricum, ar fi fost micsorat in mod considerabil de oxidarea prin incalzirea In interiorul atmosferei mai incarcate de gaze. Consultantul spatial american Pat Frank a emis teo ria ca unele cratere uriase de pe Parnant ar putea fi cicatricile unor explozii nuclearcl V

Eeourile unui razboi atomic stravechi se fac sirntite si in prezent in sudul Asiei, unde India ~i Pakistan se ameninta reciproc. India modern a e rnandra de dispozitivele ei nucleare, asernanandu-le eu ,.Sageata lui Rama". In mod similar, Pakistanul ar f foarte incantat sa i~j arunce asupra Indiei bombele atomice islam ice. Tn mod ironic, Kashmirul, scena posibila a unui razboi nuclear din trecut, este miza acestui conflict. Se va repeta oare istoria In Pakistan ~i in India?

Exista mereu posibilitatea ca toate aceste lucruri sa se mai fi intamplat inainte. Deja vu!

Note:

18. Keller, Werner, The Bible As History (Biblia ca istorie), Editura Hodder & Stoughton, Londra, 1956.

19. Lewis, L.M., Footprints on the Sands of Time (Urrne de pasi pe nisipul timpului), Editura Signet Books, New York, 1975.

20. Service, Alistair, Lost Worlds (Lumi pierdute), Editura Arco Publishing, New York, 1981.

21. ibid.

22. Kolosimo, Peter, Timeless Earth (Pamdntul etern) , Editura University Press, Secaucus, New Jersey, 1974.

23. Reader's Digest, The Worlds Last Mysteries (Ultimele mistere ale lumii) , Asociatia Reader's Digest, Pleasantville, New York, 1976.

24. Berlitz, Charles, Mysteries 0/ Forgotten Worlds (Misterele lumilor pierdute), Editura Doubleday, New York, 1972.

25. ibid.

26. ibid.

27. Gorbovsky, A., Riddles 0/ Ancient History (Enigrne ale istoriei antice), Asociatia Editorilor Sovietiei, Moscova, 1966.

28. Kolosimo, ibid.

29. Tomas, Andrew, We Are Not the First (Nu sun tern primii), Editura Souvenir Press, Londra, 1971.

30. Gorbovsky, ibid.

31. Childress, David Hatcher, Lost Cities of China, Central Asia & India (Orasele pierdute din China, Asia Centrala s! India), Editura Adventures Unlimited Press, Stelle, Illinois, 1991.

32. Collyns, Robin, Laserbearns From Star Cities (Fascicolele laser din orasele stelare), Editura Sphere Books, Londra, 1971.

Oespre autor:

David Hatcher Childress este explorator, editor si autor a peste 15 carti despre civilizatii disparute si ~tiinta uitata, precum ~i despre energie gratuita, antigravitatie si OZN-uri. El este un participant regulat la conferintele pe aceste teme ~i un vorbitor cautat de talk show-urile de la posturile de radio si TV americane.

NEXUS New Times· februarie - martie 2006

• Confesiunile unui cercetator in domeniul vaccinurilor

. -

Din nurnarul urrnator:

• Biologia credintei - modelarea subconstientului copiilor

• Controlul mintii - brava lume noua

~

• Cimatica - forma sunetului

".

• Experiente in pragul mortii

• Controlul informatiei - controlul societatii

, ,

..

• Utilizarea armelor spatiale impotriva extra erestritor • ..

• Bolile dentare - plaga societatii moderne

.

www.nexusmagazine.ro