Sunteți pe pagina 1din 3

Steaua spre rasarit Și ne lasă gazdă-n casă

straluceste (Jud. Sălaj)

Steaua spre Rasarit straluceste, Și ne lasă gazdă-n casă,


Steaua-mparatului se iveste. Refren: Lerui, lerui Doamne
Și ne lasă gazdă-n casă,
Steaua cu raze mari lumineaza, Lerui, lerui Domni.
Sfanta Nastere adevereaza. C-afară plouă de varsă,
Lerui, lerui Doamne
Ca sa nascut astazi cel prea C-afară plouă de varsă
vesnic, Lerui, lerui Domni.
Mesia Hristos cel prea puternic.
Că d-asară stăm p-afară, BIS
Din Fecioara Maria Curata Și ne picură picurile,
Astazi este lumea desfatata. Di pă tăte streșinile.

Magii, steaua, pe cer, cum Și neaua ne-o năpăditu, BIS


zarira, Și frigu ne-o-nțepenitu. BIS
Catestrei, spre ea calatorira.
Scoală Gazdă și ne daț, BIS
De la stea, precum se invatara, O pecie și-un cârnaț. BIS
Lui Cristos, cu 'daruri, se-
nchinara. Și-un pahar de vin curatu, BIS
Că-i de Dumnezeu lăsatu. BIS
I-au dus aur, smirna si tamaiei
Si le-a fost lor, ca sa se mingiie.

A carora mare bucurie,


Si aici la Dumneavoastra fie.
Taină minunată Vorziori de zâuă
Taină minunată pe pământ se
arată Și noi am plecatu,
R: Da-i Domnului Doamne Vorziori de zâuă
Și noi am plecatu.
În peștera sfântă serafimii
cântă Noi la Colindatu.
În leagăn pe fân uscat Hristos Dintr-un cap de satu.
prea bunul Până-n celălatu.
Vin păstori în noapte cu lână și Tăt din casă-n casă.
lapte Nimeni nu ne lasă.
Pruncul blând privește chipu-i Pân l-această casă.
se adumbrește Unde ne-o lasatu.
Că pruncuțul știe cele ce-au să De cină ne-o datu.
fie Cină cu lumină.
Vede lâna moale, pânză de- Scaun de hodină.
ngropare Și noi ce-am văzutu,
Peștera drept groapă cu leagăn Sus la răsăritu?
de piatră Doi vulturi zburându.
Maica ce-l alintă o vede cernită Din aripi bătându.
Dar în neagra zare lumina Din ciocuri pușcându.
răsare Noi ne-am întrebatu,
Din mormânt de stâncă viața se Păntru ce să batu?
ridică Pântr-un glob de aur.
Steaua-n cer lucește pruncul iar Noi am d-alergatu.
zâmbește Și globu l-am luatu,
Taină minunată pe pământ se Și Gazdii l-am datu.
arată.
Ca să-i cinsim casa,
Și pe Jupâneasa.
Zîcala dobei
(Cerișor, jud. Hunedoara)

DOBAȘ: Doba, doba, săraca!


Ceilalți ficiori: Doba, doba,
săraca!

C-amu i-o vinit vremea!


Chiuiţi să nu durmiţi,
Şi strigaţi sa nu furaţi,
Că nu vă mai dau cârnaţi!

DOBAȘ: Chiuitură! Ui ha mă!


Ceilalți ficiori: Hai ha!

Sculaţi-vă ăi bogaţi,
Şi în casă ne lăsaţi!

C-am vinit să colindăm,


Şi nimic nu vă luăm,
Numa-o ţâră de cârnaţ,
Lăsaţi-ne in târnaţ!

Leaga nană cânile,


C-am vinit cu dubile!
Leaga nanâ câţaua,
C-am vinit a colinda!