Sunteți pe pagina 1din 1

MIȘCAREA ANIMALELOR

Mișcările de animale prin vânzări, cumpărări, sau prin alte evenimente ce se petrec în
exploatațiile crescătorilor, sunt activități permanente care dacă nu se derulează în comformitate
cu normele sanitare veterinare pot afecta starea de sănătate a efectivelor de animale, precum și
activitatea de comerț intracomunitar și exportul cu animale vii sau cu produse de origine
animală, cu prejudicii economice însemnate.
În acest scop sunt stabilite un set de măsuri, obligatorii pentru proprietarii de animale,
măsuri care vizează respectarea legislației privind mișcarea și transportul animalelor în și din
exploatațiile comerciale cu animale, exploatațiile de la gospodăriile populației, în târguri,
expoziții si abatoare.
Aceste măsuri asigură o supraveghere și control privind:
o mișcarea internă și internațională a animalelor;
o activitatea de supraveghere a exploatațiilor cu animale;
o controlul și profilaxia bolilor transmisibile la animale și de la animale la om;
o sistemul de despăgubiri pentru animalele eliminate în scopul lichidării unor focare
de boli transmisibile;
o sistemul de acordare a suvențiilor.
În acest context deținătorul de animale are obligația:
o Să coopereze cu medicul veterinar, pentru ca toate animalele sa fie identificate prin
crotaliere;
o Să comunice medicului veterinar, orice eveniment de naștere, moarte, pierdere
crotalie, dispariție, sau regăsire animal, în maxim 7 zile, iar în cazul sacrificărilor
tradiționale (porcine, ovine, caprine) să restitue crotalia.
o Să nu achiziționeze sau să înstrăineze animale neidentificate, fără documente
sanitare veterinare;
o Să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei;
o În timpul mișcării animalelor, deținătorii trebuie să aiba asupra lor următoarele
documente: pașaportul (în cazul speciei bovine și cabaline), cartea de exploatație,
formularul de mișcare, cartea de sănătate al animalului.
Transportatorul de animale are obligația:
o Să accepte la transport numai animale identificate și care sunt însoțite de
documentele enumerate mai sus;
o Să verifice la îmbarcare corespondența între documente și animalul îmbarcat;
o Să prezinte la controlul efectuat de autoritățile oficiale, animalele și documentele
acestora;
o Să asigure normele de protecție și bunăstarea animalelor în funcție de specie și
categorie de vârstă pe întreg parcursul calatoriei;
o Să transporte animalele în vehicole autorizate sanitar veterinar în acest scop.