Sunteți pe pagina 1din 2

BALCON

Balconul este o grindă în consolă faţă de faţada imobilului. El este în prelungirea


planşeuluiconsiderat. Se admite a se studia o bandă de 1,00 m lăţime, de balcon armat
cu bareindependente de înaltă aderenţă cu limitab elastică f
e
= 500 MPa.Betonul are o rezistenţă la 28 de zile de 30 MPa. Încărcarea de exploatare pe
balcon este de 3,50 kN/m
2
Pardoseala de 4 cm are o greutate specifică de 22 kN/m
2
La starea limită ultimă, combinaţia de studiat este 1,35 G + 1,5 Q
REZOLVAREModelare (schema statică)
. Grindă în consolă încastrată la o extremitate şi liberă
l a cealaltă.
Bilanţul încărcărilor pentru o bandă de 1 m.

Încărcări uniform distribuite pe 1,40 m lungimeGreutatea proprie a dalei : 0,14 × 1 × 25 = 3,50 kN/m

Greutatea proprie a pardoselii : 0,04 × 1 × 22 = 0,88 kN/m

Încărcarea de exploatare : 1 × 3,5 = 3,50 kN/mTotal încărcări : 1,35G + 1,5Q = 1,35
× (0,88 + 3,5) + 1,5 × 3,5 = 11,16 Kn/m

Greutatea proprie a mâinii curente : 1,35 × 1,14 × 0,10 × 25 = 3,85 kN/m


Solicitările maxime.
V
u
= 11,16 × 1,40 + 3,85 = 19,50 KnM
u
= 11,16 × 1,40
2
/ 2 + 3,85 × 1,45 = 16,50 kNm
Armătura longitudinală
Sensul momentului antrenează întinderea părţii superioare a plăcii
balconului, astfel
căarmătura longitudinală portantă va fi dispusă la partea superioară
a p l ă c i i . S e c ţ i u n e a transversală este o secţiune dreaptă în care armătura întinsă se
pune la partea superioară.ATENŢIE. Nu exageraţi înălţimea utilă în calcule,
pentru că pe şantier armătura superioarăare tendinţa nefericită de a fi montată
mai jos decât este prevăzut.

lăţimea grinzii……………..b = 1,00 m

înălţimea grinzii …………..h = 0,14 m

înălţimea utilă ……………..d = 0,10 m

materiale :

beton : f
c28
= 30 MPa ; γ
b
= 1,50 în metoda stărilor limită

armătură : f
e
= 500 MPa ; γ
s
= 1,15momentul de rupere : M
u
= 0,0165 MNmSecţiunea armăturii necesare pentru armarea unei lăţimi de 1,00 m de
grindă – placă este :A
s
=
seu
f zM
γ
=
15,1500094,00 ,1
6
50
= 4,04 cm
2
Aceasta corespunde la 5,15 PC 10 / m, adică o bară PC 10 la 19 cmArmătura de
repartiţie reprezintă 25% din armătura de rezistenţă.ATENŢIE. Se va evita ca armătura
superioară să iasă din beton.