Sunteți pe pagina 1din 189

Ghidul cablurilor

Lapp
Valorile noastre

Orientarea către client

Inovarea Orientarea
către succes

Mediu familial

Bine aţi venit

Lapp Kabel Romania SRL


Autostrada Bucuresti – Pitesti, Km 13.5
A1 Business Park – Hala M
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet Ilfov, 077096
Tel.: +40 213 1009-61, -62, -63, -68
Fax: +40 213 1009-89, -59
www.lappkabel.ro
office@lappkabel.ro
Conţinut

Informaţii despre companie


Introducere2
Să conectăm lumea cu incredere 3
În strânsă legătură cu piaţa 4
Calitatea noastră: testată şi certificată 6
Serviciile electronice: uşoare, eficiente, rapide 8
Lapp Group – furnizor de sisteme 10
Ne puteţi găsi oriunde în lume 12

Ingineria cablurilor
Introducere în ingineria cablurilor 14
Bazele inginerei cablurilor 15

Informaţii despre produse


ÖLFLEX® Cabluri de forţă şi comandă23
UNITRONIC® Sisteme de transmitere date29
ETHERLINE® Sisteme de transmitere date
pentru tehnologie ETHERNET35
HITRONIC® Sisteme de transmisie optică41
EPIC® Conectică industrială47
SKINTOP® Presetupe53
SILVYN® Sisteme de tuburi
de protecţie și sisteme lanţ portcablu59
FLEXIMARK® Sisteme de marcare și etichetare65
Accesorii pentru cabluri71

Tabele tehnice
Tabele de selecţie 78
Tabele tehnice 138

Glosar
Lexicon de specialitate 258
Cuvinte cheie 343

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 1


Introducere Să conectăm lumea cu incredere

Mic, uşor de mânuit şi Dorim să vă ajutăm să deveniţi mai productivi şi mai de


cuprinzând toate informaţi­- succes. De aceea lucrăm necontenit pentru optimizarea
ile importante referitoare la proceselor noastre de fabricaţie. Ne străduim să facem
tehnica legăturilor electrice totul pentru a vă oferi cele mai bune soluţii tehnice care să
– Ghidul cablurilor Lapp vă permită să acţionaţi rapid, uşor şi sigur, asigurându-vă
(Lapp Cable Guide) vă înles- suportul nostru.
neşte activitatea zilnică prin
produsele noastre. Nu conteză unde vă aflaţi, noi vă stăm alături. Fabricile
noatre, subsidiarele comerciale, partenerii noştri, vă asigură,
În ediţia actualizată a lexico- prin tehnicienii specialişti sfaturi pertinente, în orice locaţie.
nului nostru practic, de buzu- Noi nu doar distribuim cabluri, ci le şi producem acesta
nar, găsiţi toate informaţiile fiind un alt avantaj pentru dumneavoastră. Ca şi producător
cu privire la utilizarea corectă cu 18 unităţi de producţie vă oferim expertiza noastră în
a cablurilor, conectoarelor domeniul cablurilor şi a accesoriilor, ca şi sistem unitar.
şi accesoriilor. El cuprinde Graţie acestei expertize vă garantăm că Lapp oferă cele
şi numeroase tabele tehnice, mai bune soluţii care să satisfacă pe deplin cererile şi
cum ar fi informaţii privind simbolurile de tip, sarcina admisi- aşteptările dumneavoastră.
bilă, stabilitatea chimică, tipurile de protecţie şi dimensiunile
filetelor. Vă puteţi baza pe calitatea Lapp oriunde în lume. Acest
lucru este confirmat de brand-urile noastre puternice.
Foarte util este şi lexiconul de specialitate cuprinzător,
unde pot fi examinate cele mai importante noţiuni ale electro-

8
tehnicii. În plus, ediţia noastră actualizată a Ghidul cablurilor

01.04.2014
1
Lapp apare nu numai în limba germană, ci şi în limbile

18
mărci
engleză, spaniolă, rusă şi română. Astfel veţi avea succes
puternice
cu Lapp şi pe plan internaţional!

Cu stimă, Fabrici
de producţie Inovaţii
una după
41
Companii
de vînzări
alta
3.200
Andreas Lapp
Angajaţi
152 Ţări
100 Parteneri
comerciali

2 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 3
În strânsă
legătură
cu piaţa

Industria
constructoare
de maşini
şi instalaţii
e-Mobilitate

Energie solară Transport feroviar


Automatizare Industria alimentară
Energie eoliană
Infrastructură

4 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 5
Calitatea noastră: testată şi certificată

Certificările şi calitatea indusă


Foarte multe dintre produsele noastre sunt certificate, la
fel ca şi compania în ansamblul ei. Certificările sunt acordate
de către organisme independente recunoscute in­ternaţional.
Aceste certificări sunt o recunoaştere a calităţii şi a lipsei
de obiecţiuni la produsele noastre, reprezentând un adevărat
paşaport tehnic pentru întrebuinţare internaţională.

Cele mai importante certfificări le găsiţi pe


www.lappgroup.com/certificates

Laboratorul nostru de testare


Mai multe milioane de cicluri de îndoire la raza minimă cu
viteza maximă. Acesta este doar unul din testele pe care un
cablu super-flexibil trebuie să-l treacă pentru a fi acceptat
în portofoliul de produse.

Suplimentar la testele de anduranţă în sarcină, sunt folosite


metode de analiză de ultimă generaţie. De exemplu analizorul
cu raze X tip EDX poate detecta eventualele materiale pericu-
loase. Este obiectivul nostru de a menţine siguranţa produse-
lor noastre și de a utiliza substanţe sigure în utilizare, care
nu reprezintă un pericol, minimalizând astfel impactul
asupra mediului.

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 7


Serviciile electronice:
uşoare, eficiente, rapide

Site-ul Lapp Group Online asigură un volum uriaş de informaţii Selectarea presetupelor
despre produsele grupului. Pornind cu A de la anti-răsucire Folosiţi scurtătura pentru a selecta presetupa SKINTOP®
până la Z de la zinc. necesară şi accesorile acesteia:
www.lappkabel.ro www.lappgroup.com/cable-glandfinder

Selectarea cablurilor Configurator pentru cabluri de încărcare


Folosiţi scurtătura pentru a selecta un cablu: Selectarea cablurilor pentru încărcarea acumulatoarelor
www.lappgroup.com/cablefinder vehiculelor electrice:
www.lappgroup.com/emobility-cablefinder
Selectarea conectorilor
Folosiţi scurtătura pentru a vă configura un conector Catalogul de produse CAD
EPIC®: rectangular, circular, sau solar cu doar câteva Timpul alocat proiectării costă bani. Catalogul nostru
click-uri pe mouse: CAD permite proiectanţilor să salveze timp şi bani.
www.lappgroup.com/connectorfinder www.lappgroup.com/3d-data

8 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 9
Lapp Group – furnizor de sisteme 1 ÖLFLEX® SERVO FD 5 Cabluri SERVO premufate
pentru drive-uri
2 FLEXILABEL LFL
Mărcile noastre se adaptează perfect la fluxul tehnologic. 6 Gama HITRONIC®
Avem produsul potrivit pentru orice aplicaţie. 3 EPIC® CIRCON LS1 pentru fibră optică
4 Etichete LCK autoadezive 7 Cuptor de topire
+ sisteme de marcare
FLEXIMARK® din inox 8 UNITRONIC® BUS PB
2 1
3

10
4 11
9 12
7 13

6 14

15
8

18
9 Sisteme de cabluri 14 ÖLFLEX® ROBOT
și cabluri premufate 16
15 SKINTOP®
10 EPIC®
16 SILVYN® RILL/ 17
11 Sisteme de lanţ SILVYN® FPAS
portcablu
17 ÖLFLEX® cablu spiralat
12 ÖLFLEX® FD
18 ETHERLINE®
13 Cabluri cu strat pentru tehnologie
intermediar textil ETHERNET

10 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 11
Ne puteţi găsi oriunde în lume

…sau aproape de casa dumneavoastră. Sunt mai multe


drumuri care conduc spre Lapp. Poţi lansa comanda prin
telefon sau fax.

Telefon

+40 213 1009-61, -62, -63, -68


Fax

+40 213 1009-89, -59


e-Mail

office@lappkabel.ro
Web

www.lappkabel.ro

12 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


Ingineria cablurilor

Introducere în ingineria cablurilor

Bazele inginerei cablurilor


1. Ce cabluri și conductori sunt necesari pentru:
2. Explicarea termenilor generali
3. Etichetarea produselor Lapp Group
4. Criterii de selecţie

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 13


Introducere în ingineria cablurilor Bazele inginerei cablurilor

Furnizare continuuă de energie electrică, sau transfer 1. Ce cabluri și conductori sunt necesari pentru:
de date fără erori, asigurte în mare parte de cabluri, sunt • Transport a energiei electrice – pentru alimentarea cu energie
cerinţ e primare care afectează toate domeniile de activitate • Transmiterea de date, semnale sau impulsuri – pentru
din viata noastră. Aceste aspecte duc la cerinţe dure în ceea comunicaţii de date
ce privește producerea, instalarea și funcţionarea cablurilor.
Pentru a putea proiecta cablul potrivit și a-l instala corect, În general, termenul de cablu electric reprezintă calea
sunt necesare cunoștinte avansate in diferite domenii, ex. de transfer pentru energie electrică, date sau semnal între
fizică, inginerie elctrică, mecanică, sau alte știinţe inginerești o sursă și un aparat (pentru cabluri de date → emiţător
aplicate. și receptor).

„Defectarea” cablului poate fi cauzată spre exemplu de


solicitări mecanice sau electrice date de supratensiune, 2. Explicarea termenilor generali
îmbătrânirea izolaţiei, coroziune, curenţi paraziţi, precum
și de o instalare necorespunzătoare sau de o dimensionare 2.1 Conductor
greșită. Este foarte importantă elaborarea corectă a proiec- Materialul conductor (miez conductiv) reprezintă o cale
tului și verificarea încrucișată dupa instalare. Apoi, în funcţ conductoare pentru energia electrică și împreună cu izolaţia
ionare, trebuie observate condiţiile relevante de utilizare formează conductorul. Mai mulţi conductori formează un cablu.
pentru care este proiectat un cablu. Izolaţia este cea care protejează cablul de factorii externi.

Angajaţii Lapp Group sunt pregătiţi să vă ajute în alegerea Metalele sunt conductori de clasa 1. Conductivitatea metalului
corectă, pentru a prevenii orice întrerupere produsă de este dată de numărul de electroni care circulă pe suprafata
defectarea cablurilor. exterioară. Cele mai utilizate materiale conductoare sunt:
• Cupru (CU) – utilizat în aproape 99 % din aplicaţii
• Aluminiu (Al)
• Argint (Ag)

Tresă/ Izolaţie
ecran interioară Conductor

Izolaţie exterioară Bandă textilă neţesută Fire răsucite

14 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 15
Conductorii pot sa fie Clasa de flexibilitate Raza minimă de curbură 2.2 Izolaţia
simpli sau trataţi (acoperiţi a conductorilor:
cu cositor, argint sau aur).
LAPP KABEL ÖLFLEX® FD 90

Clasificarea
conform construcţiei:
• Conductor compact: Izolaţia este stratul protector
1 2 5 6 r 3xD
dintr-un fir (până la din jurul conductorului, ne-
16 mm2) sau din mai Clasa 1: conductor D conductiv electric. Matieria-
multe fire monofilar rigidr lele de izolaţie sunt aplicate
• Conductor din fire flexibile: Clasa 2: conductori monofilari D = Diametrul exterior al cablului pe conductori prin extrudare.
realizat din 7 pânâ la rigizi răsuciţi şi presaţi Materialele de izolaţie cele
cateva sute de liţe fine Clasa 5: conductor flexibil mai uzuale sunt compuși
(VDE 0295/IEC 602258). din liţe fine Aceasta este o valoare din elemente organice.
Clasa 6: conductor extraflexi- caracteristică, care vă oferă C, H2, O2, N2, S, ex.:
Clasele de flexibilitate ale bil din liţe extra fine un grad pozibil de îndoire • Termoplastice:
conductorilor sunt specifi- a cablului fără ca acesta sa PVC, PE, PP, PTFE
cate în VDE 0295, sau de la Exemplu de conductor cu sec- fie deteriorat. Este absolut • Elastomeri (cauciuc):
0,5 mm2 în conformitate cu ţiunea nominală de 16 mm² necesar a se respecta această CR, SR
IEC 60228. Diametrul maxim valoare, cand se folosește • Elastomeri termoplastici:
al unui singur fir/liţă este A = π r² sau A= π d²/4 un cablu în lanţ portcablu PUR, TPE-E
foarte important în proiecta- A = secţiune transversală (cablurile „FD” din catalogul
rea unui cablu. Cu cât sectiu- geometrică Lapp Group). Doar diametrul Ăn cabluri se folosesc
nea transversală este mai r = raza maxim exterior este dat pen- conductori izolaţi.
mare, cu atât rezistenţa mai d = diametrul tru cablurile foarte flexibile,
mică, cu cât lungimea este toleranţa este posibilă doar
mai mare, rezistenţa crește ∅ 4,5 mm ∅ 1,7 mm ∅ 0,41 mm spre o valoare mai mică.
(similar conductelor de
alimentare cu apă).

1 2 3

1: conductor solid
(1 x 4,5 mm)
2: conductor multifilar rigid
(7 x 1,7 mm)
3: liţe fine
(122 x 0,41 mm)

16 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 17
2.3 Torsadarea Numerotarea 2.5 Protecţia: 2.6 Izolaţia exterioară
• Toţi conductorii sunt ecran, armătură
Protecţia Protecţia
identificaţi prin numerotare Are două funcţii principale: împotriva imisiilor împotriva emisiilor
ascendentă, de la 1 la …
• In general izolaţie de • Protecţie mecanică
conductor neagră și realizată cu tresă din fire
numerotare cu alb de oţel tratat împotriva
• Singura excepţie o reprezintă oxidării, notată cu „S”, ex.
Axa de rotaţie conductorul de protecţie, ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Pasul de răsucire care este verde-galben Izolaţia exterioară prote­-
jează conductorii de factorii
Conductori numerotaţi externi (precum agresune
În timpul producţiei unui Conductor de protecţie verde- mecanică, termică, chimică
cablu multifilar conductorii galben. Raportul de culoare 70:30 • Protecţie electromagnetică sau deteriorare fizică). Alege-
izolaţi sunt răsuciţi împreună. realizată cu tresă din liţe rea corectă a materialului
de cupru cositorite, notată de izolaţie este decisivă.
Cablul poate conţine conductori 1 cu „C”, ex. ÖLFLEX®
paraleli răsuciţi, conductori CLASSIC 110 CY black Agresiuni mecanice:
într-un fascicul răsucit sau
2 3 0,6/1 kV • Abraziune, impact, îndoire,
mai multe fascicule rasucite tensiune, răsucire (torsiu-
între ele. Conductori coloraţi nea în timpul mișcării) …
• Toţi conductorii sunt Exemple de protecţie: tresă
De ce torsadarea? diferenţiaţi prin culoarea • Sau ecran realizat din fire din liţe de oţel, membrană
• Economisirea spaţiului diferită a izolaţiei de curpru răsucite notat pentru împământare, tuburi
→ diametre exterioare • Culorile induviduale sunt cu „D”, ex. ÖLFLEX® de protecţie.
mai mici specificate în „Codul de ROBOT 900 DP
• Formă circulară identificare al culorilor” Agresiuni chimice:
• Flexibilitate • Ex. conform DIN VDE • Acizi, baze, uleiuri,
0293-308/HD 308 S2 solventi, apa (peste 50 °C)
Exemple de protecţie:
2.4 Identificarea conducto- Conductori coloraţi • Sau ecran realizat din folie materiale speciale de izolaţie
rilor (cod de identificare) Fir de protecţie verde-galben. metalizată (de exemplu. precum TEFLON®, ROBUST,
Pentru a putea conecta Raportul culorilor de 70:30 folie de poliester alumini- PUR; tuburi de protecţie
corect conductorii, este zată), ex. UNITRONIC®
necesar sa fie identificaţi BUS EIB
în mod unic.

18 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 19
Agresiuni termice: Agresini fizice: 4. Criterii de selecţie
• Cald, rece • Radiaţii UV, Care sunt cele mai importante criterii?
Exemple de protecţie: radiaţii radioactive
amestec cu stabilizatori Exemple de protecţie: 1. La ce este folosit cablul?
termici, TEFLON®, silicon amestec cu stabilizatori UV Descrierea aplicaţiei

Cele mai utilizatre materiale 2. Care este tensiunea nominală solicitată?


de izolaţie sunt: • Uo/U
PVC, PUR, SR, CR. • 300 V, 500 V, 600/1000 V …

3. Unde este folosit cablul?


3. Etichetarea produselor Lapp Group Mediul
La interior sau în aer liber
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4 G 1,5 mm² • Rezistenţă termică
1 2 3 4 • Rezistenţă la radiaţii UV
• Rezistenţă la vreme
1. Marca, nume de identificare 4. Secţiune transversală
2. Numărul de conductori sau diametrul (ex. JY(St)Y
3. G = cu conductor de pro- 4 x 2 x 0,6 mm) …
tecţie verde-galben, sau X = și cantitatea relevantă
fără conductor de protecţie

Grupele de cabluri și tipurile Grupele de cabluri și tipurile

Cabluri de control Cabluri de forţă Cabluri de date

Cabluri servo NF VF

ÖLFLEX® CLASSIC 110 NYCY; NYCWY; NAYY; UNITRONIC® LiYCY Cablu coaxial RG
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H H07RN-F; H01N2-D; UNITRONIC® FD CP (TP) plus UNITRONIC® LAN
ÖLFLEX® 191 ÖLFLEX® CLASSIC 100 J-Y(ST)Y HITRONIC® HUN
ÖLFLEX® CONTROL TM HITRONIC® POF SIMPLEX PE
ETHERLINE® TORSION UL
(AWM) CAT.5
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
ÖLFLEX® FD 90 CY

20 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 21
4. Cum este poza?
Moduri de pozare
• Fix sau în mișcare, în lanţ portcablu, sau sistem de ghidare
(cărucioare):
raza minimă de curbură, cicluri de îndoire,
forţe de tracţiune
• În sisteme de cabluri închie sau deschise (jgheaburi, tevi):
capacităţii de încărcare, factori de reducere
• În imediata apropiere a câmpurilor de interferenţă
electromagnetică (EMC):
ecran din tresă de cupru

5. Ce standarde trebuie respectate?


Norme naţionale, de ex. VDE, HAR, UL, CSA, NOM …

6. Alte cerinţe
• Comportamentul la foc
• Fără halogeni
• Comportament chimic:
fără compuşi dăunători fără plumb,
rezistenţă la uleiuri, acizi, apă
• Comportament mecanic:
rezistent la torsiune, la efort de întindere,
la abraziune, etc.

5. Standarde, aprobări, norme


Aprobările sunt certificări date de către organisme autori-
zate, în corelare cu standardele şi normele în vigoare, prin
care se impun un set de reglementări referitoare la modul
de fabricare, materialele folosite, dimensiuni, caracteristici
şi performanţe, etc. (a se vedea tabelele T6 şi T18).

22 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


ÖLFLEX®
Cabluri de forţa și comandă

ÖLFLEX® a devenit sinonim cu cablurile de racordare şi de


comandă. Cablurile flexibile şi rezistente la ulei îndeplinesc
cele mai înalte standarde şi rezistă celor mai vitrege condiţii.

Domenii de utilizare
• Construcţii de maşini, de maşini unelte,
de instalaţii şi aparate
• Tehnică de măsură, reglaj, încălzire şi climatizare
• Instalaţii eoliene şi fotovoltaice
• Clădiri publice, aeroporturi, staţii feroviare
• Tehnică medicală, industrie chimică,
instalaţii de compostare şi de tratare a apelor uzate
• Industria alimentară şi a băuturilor
• Utilaje pentru construcţii, vehicule, utilaje agricole
• Instalaţii tehnice de scenă
• Aparate electrice mobile (scule electrice,
maşini pentru bricolaj, aparate de uz casnic)

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 23


ÖLFLEX® CLASSIC 100 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/110 CH

Cabluri de control fără halogeni,


Cabluri de control din PVC,conductori coloraţi
rezistente la uleiuri și foarte flexibile

Cablu de contrul ecranat, rezistent la uleiuri și foarte flexibil

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• Procese tehnologice, • Întârzierea propagării Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului
Echipamente industriale, focului: IEC 60332-1-2 • Procese tehnologice, • Rezistent la ulei conform:
Sisteme de încălzire • Rezistenţă chimică bună, Echipamente industriale, EN 60811-404 și UL OIL
și de aer condiţionat vezi anexa T1 Sisteme de încălzire RES I și UL OIL RES II
Centrale electrice și de aer condiţionat

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Înregistrat VDE, PVC rezistent la ulei,


cablu de control pentru o gamă largă de aplicaţii

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• Pentru industria construc- • Întârzierea propagării
Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului toare de maşini/inginerie focului: CSA FT4 UL
• Potrivit pentru aplicaţii • Întârzierea propagãrii • Turbine eoliene: USA Wind Vertical-Tray Flame Test
sub torsiune, tipice în focului: IEC 60332-1-2 Turbine Tray Cable (WTTC) • Potrivit pentru aplicaţii
pilonul turbinelor eoliene • Rezistenţă chimicã bunã, sub torsiune, tipice în
vezi anexa T1 pilonul turbinelor eoliene

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

24 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 25
ÖLFLEX® ROBUST 210 ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Cabluri pentru toate condiţiile de mediu – Cablu servo pentru acţionări rapide, ecranat
rezistente la o gamă largă de substanţe chimice

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• Industria constructoare • Materiale fără halogeni • Cablu de conectare între • Performanţe dinamice în
de maşini, spălătorii • Rezistent la ozon, servo-controller și motor lanţ portcablu: Acceleraţie
inclusiv auto, industrie UV și condiţii atmosferice • In lanţ portcablu sau părţi maximă 50 m/s².
chimică, staţii de tratare, ... conform EN 50396 în mişcare Viteză maximă 5 m/s.
și HD 605 S2 • Pentru utilizare în Distanţă maximă 100 m.
• Flexibil până la -40 °C masini de asamblare • Proiectat cu capacitate
• Conductori numerotaţi sau de manipulare redusă
• În special în zonele • Materiale fără halogeni
umede cu mașini-unelte • Întârzierea propagării
și linii de transfer focului: UL/CSA: VW-1,
ÖLFLEX® FD 855 CP • Linie de asamblare, FT1 IEC/EN: 60332-1-2
linie de producţie, în • Rezistent la ulei
toate tipurile de utilaje

Ecranat, izolaţie conductor TPE, conductori numerotaţi,


izolaţie interioară TPE și PUR la exterior

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• In lanţ portcablu sau • Suprafaţă neaderentă
părţi în mişcare • Rezistent la ulei
• În special în zonele • Fără halogeni și întârziere
umede cu mașini-unelte la propagarea flăcării
și linii de transfer (IEC 60332-1-2)

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

26 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 27
ÖLFLEX® ROBOT 900 P UNITRONIC®
Sisteme de transmitere date

TPE-PUR – cablu robust pentru aplicaţii flexibile și de torsiune

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• Procese tehnologice • Rezistenţă la abraziune
• Industria constructoare și tăiere
de maşini • Rezistent la hidroliză
• Echipament automat • Rezistent la ulei
de manipulare • Suprafaţă neaderentă
• Roboţi articulaţi multi axă • Întârzierea
• In lanţ portcablu sau propagării focului
părţi în mişcare

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF Cablurile de date de înaltă calitate şi componentele de


magistrală de câmp UNITRONIC® oferă o soluţie inovatoare
pentru toate aplicaţiile din construcţia de maşini şi instalaţii.
De la transmiterea de semnale de comandă simple până la
Cablu siliconic cu gamă largă de temperatură transmiterea de semnale pe magistrale de câmp în structuri
de reţea complexe – avem aproape pentru orice utilizare o
soluţie credibilă de cablare şi de legătură.

Domeniul de utilizare Caracteristicile produsului Domenii de utilizare


• Elemente de încălzire • Nu conţine halogen şi • Industria constructoare de maşini şi instalaţii
• Sisteme de iluminat prezintă o întârziere la • Sisteme de senzori şi sisteme de actuatori
• Construcţie ventilatoare propagarea flăcărilor • Sistemul electronic al aparatelor
• Instalaţii de climatizare (IEC 60332-1-2) • Tehnica de măsură, de comandă şi de reglare
• Instalaţii de galvanizare • Rezistent la un număr • Procese automatizate de fabricaţie şi roboţi industriali
• Prelucrare materiale plastice mare de uleiuri, alcooli • Sistem magistrală
•C onstrucţie instalaţii eoliene şi alte medii chimice • Sisteme de calcul şi de comunicaţii

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

28 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 29
Cabluri de date de joasă frecvenţă Trecere în revistă a principalelor sisteme
fieldbus şi a cablurilor acestora
UNITRONIC® LiYCY
AS-Interface (AS-I)
Cabluri pentru transfer de date ecranat, Cablare simplă şi puţin costisitoare a senzorilor şi a actuatorilor.
codul de culori conform cu DIN 47100

PROFIBUS DP
UNITRONIC® Li2YCY PiMF Cablu fieldbus pentru conectarea echipamentului periferic
descentral la sistemul automatizat de producţie cu rate de
Cablu ecranat pentru transfer de date, 1,5 Mbit/s până la 12 Mbit/s. PROFIBUS DP este normat
izolaţie conductor PE, perchi în folie metalică conform IEC 61158/IEC 61784.

CAN/CANopen
Dezvoltat iniţial pentru utilizare în automobile, cunoaşte în
UNITRONIC® LiHCH (TP) prezent variate utilizări în domeniul industrial ca şi CANopen.

Cabluri pentru transfer de date ecranate, fără halogen,


codul de culori conform DIN 47100 și perechi torsadate

DeviceNet
Sistem fieldbus prioritar pe piaţa nord-americană.

UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Cablu ecranat pentru transfer de date, FOUNDATION™ Fieldbus
foarte flexibile, cu izolatie exterioară din PUR, FOUNDATION™ Fieldbus este utilizat în cadrul sistemelor automa-
cu perechi torsadate – listat UL/CSA tizate de proces, în special în domenii cu securitate intrinsecă.

Foundation™ este marcă înregistrată a Fieldbus Foundation.


Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

30 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 31
Configuraţie pini fişă
pentru cablări de fieldbus şi S/A

Configuraţie pini M8 (IEC 61076-2-104)


4 5
4 6
4 2
3 1 Priză
3 1 3 8 7
Profibus Fast Connect –
2 1
Sistemul de conectare rapidă
4 5
6 4
2 4 Sistemul de conectare Fast Connect vă ajută să realizaţi
1 3 Fişă economii de timp semnificative. Cablurile Profibus şi ştecărele
1 3 7 8 3
pot fi conectate rapid şi uşor cu trei componente armonizate
1 2 între ele:
3 poli 4 poli 8 poli
• UNITRONIC® BUS PB cabluri FC
• FC STRIP sculă de dezizolat
• EPIC® DATA conector PROFIBUS Fast Connect
Configuraţie pini M12 (IEC 61076-2-101)
4 3 4 3 4 3
5

1 1 2 1 2
3 poli 4 poli 5 poli
Codat A pentru Codat A pentru Codat A pentru
cablare senzor/ cablare senzor/ cablare senzor/
actuator actuator actuator
Dezizolare într-un singur pas cu Conectare în câteva secunde prin
4 3 FC STRIP borne-ghilotină.
5 4
5 3

1 3 1
2 2
Caracteristicile produsului
1 2
• Diverse modele constructive de ştecăr
5 poli 3+PE poli 4 poli
codat B codat S pentru codat T pentru • Opţional şi cu LED/conexiune Sub-D
pentru Profibus transmisia transmisia • Toate ştecărele sunt certificate UL(E331560)
de energie de energie
• Cabluri potrivite pentru diferite domenii de utilizare
Bine de ştiut: La modelul M12, ştecărele cu 3, 4 şi 5 poli şi bucşele sunt
compatibile între ele. În cazul în care, de exemplu lipseşte ştecărul cu 4 poli,
acesta poate fi înlocuit fără probleme cu unul cu 5 poli. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

32 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 33
Paleta completă de produse: ETHERLINE®
cablări fieldbus şi S/A Sisteme de transmitere date
pentru tehnologie ETHERNET
Conector montabil senzor/actuator
şi conectori montabili în şantier
Pentru confecţionarea rapidă a lungimilor
individuale pentru cabluri bus şi senzor/actuator
folosiţi conectorii UNITRONIC® M8 şi M12,
ce pot fi confecţionaţi liber în şantier. Pentru
conectarea echipamentelor vă stă la dispoziţie
o multitudine de conectori cu montaj îngropat.

Cabluri senzor/actuator preconfecţionate


Aveţi nevoie să conectaţi rapid senzori şi
conectori în câmp? Nimic mai simplu, dacă
apelaţi la cablurile noastre preconfecţionate
cu conector M8-, M12- şi electroventil. Datori-
tă variantei cu LED-uri, stările de semnal sunt
uşor de controlat. Cablurile ecranate îndepli-
nesc şi cerinţele cu privire la EMC.

Prin produsele mărcii ETHERLINE®, în siguranţă, rapid şi


fiabil, în viitorul aplicaţiilor Ethernet. Sistemele realizate din
Cutii senzor/actuator
Cu ajutorul cutiilor noastre S/A puteţi colecta cabluri rezistente şi robuste şi componentele de conectare
mici cantităţi de E/A descentralizat în câmp şi pentru tehnica de reţea pasivă oferă o soluţie adecvată
transmiteţi semnalele mai departe către unitatea aproape pentru orice utilizare, în special în domeniul
de comandă, în condiţii de siguranţă. Conceptul
de montaj este foarte flexibil şi reduce costurile industrial.
de instalare pe diferite suprafeţe şi profiluri.
Domenii de utilizare
• Crearea de reţele în spaţii industriale şi în clădiri
• Industria constructoare de maşini şi instalaţii
Confecţionări bus
Cabluri bus preconfecţionate pentru DeviceNet/ • Tehnica de automatizări
CANopen şi Profibus cu conector M12. Paleta • Tehnica de comandă
completă de produse pentru cablări fieldbus şi
senzor/actuator poate fi consultată fie în ghidul
Automation & Network Guide sau pe site-ul
nostru internet, utilizând funcţia de căutare
a modelelor de cabluri:
www.lappgroup.com/assemblyfinder

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

34 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 35
Cu ETHERLINE® pregătiţi pentru viitor ETHERLINE® cabluri din cupru

Pentru a evita defecţiunile, timpii morţi ai echipamentelor şi • Toate tipurile uzuale


problemele de calitate, vă puteţi baza cu încredere pe sistemele sunt certificate UL
complete de înaltă calitate oferite de grupul Lapp. Lapp pune • Cabluri speciale pentru
mare accent pe individualitate, pe produse croite exact după aplicaţii cu cerinţe înalte
cerinţele clienţilor şi pe durata lungă de viaţă. Cablurile ce fac la capitolul flexibilitate, de
parte din larga noastră paletă ETHERLINE®, adecvate pentru exemplu în cadrul lanţurilor
orice domeniul de utilizare, au fost supuse unor verificări riguroase portcablu, dar şi pentru
în centrul nostru de testare şi în laborator. Sortimentul Lapp aplicaţii de torsiune
cuprinde produse multifuncţionale, ce răspund unor exigenţe • Cabluri de date din • Pentru transfer de date
foarte ridicate şi posedă un larg spectru de utilizări, caracteristici cupru pentru transferuri de la 100 Mbit/s până la
de flexibilitate, necesare pentru aplicaţii mobile de dinamicitate în cadrul aplicaţiilor 10 Gbit/s cu cabluri Cat.7
ridicată, cu torsiune şi curburi de durată, rezistenţă chimică PROFINET® • Compoziţia cablurilor
şi mecanică sau aprobări în acest sens. Aţi ajuns la punctul în • Cablul este potrivit este adaptată la mediul
care conectaţi cablul la echipamentul final? În cadrul sortimentului pentru aproape orice industrial
Lapp puteţi găsi conectorul potrivit pentru orice cablu. De la domeniu de utilizare
modelul RJ45 cu care sunteţi familiarizat de la birou, până la
conectoare tip M12, utilizate în special în sisteme industriale.
Firma Lapp pune un accent deosebit pe conectarea facilă a
ştecărelor la cablurile respective, pe cât posibil fără a fi nevoie Ansambluri şi conectori ETHERLINE®
de scule speciale. Sortimentul Lapp cuprinde, de asemenea,
ansambluri ETHERLINE® gata înglobate. În cazul acestor produse
testate din fabrică, obţineţi calitatea Lapp deja consacrată a turnaţi codaţi x tip M12,
cablurilor în combinaţie cu conectori de calitate superioară. adecvaţi pentru lanţuri
Etanşeitate şi proprietăţi de transmisie garantate. portcablu sau în aplicaţii
de torsiune
• Conectori ce pot fi confecţi-
Clase de utilizare ale cablurilor LAN (cablări pe cupru) onaţi pentru montajul în
Clasă de Frecvenţa de câmp – rapid şi fără scule
Categorie Servicii şi aplicaţii
utilizare transmisie
speciale
Clasa A – până la 100 kHz
• Calitate consacrată a • Conectori RJ45 model
Clasa B – până la 1 MHz Telefon, ISDN
cablurilor în combinaţie drept sau rectangular cu
Clasa C Cat.3 până la 16 MHz Tel, ISDN, TokenRing, Ethernet
cu conectori de calitate manager de conductori
Clasa D Cat.5/5e până la 100 MHz Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
superioară cu marcaj colorat pentru
Clasa E Cat.6 până la 250 MHz Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
• Cabluri de înaltă flexibilitate conectarea simplă la
Clasa EA Cat.6A până la 500 MHz 10 Gigabit Ethernet
pentru categoria de trans- cabluri cu 2 sau 4 perechi
Clasa F Cat.7 până la 600 MHz 10 Gigabit Ethernet
misie Cat.6A cu conectori
Clasa FA Cat.7A până la 1 GHz 10 Gigabit Ethernet

36 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 37
Căutare conector

PROFINET® 2 perechi până la 100 MBit/s

Cablu Conectori potriviţi


Utilizare Nr. articol Denumire Utilizare Nr. articol Denumire
ETHERLINE® PN Cat.5e
2170891 Y 2X2XAWG22
4 poli Tip A
pentru
montaj fix 2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5
2170494 ETHERLINE® PN Cat.5e YY Conector M12, codare D 22260820 AB-C4-M12MSD-SH
2170886 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
4 poli Typ B ETHERLINE® PN Cat.5e
pentru 2170890 FRNC FLEX FC Bucşă M12, codare D 22261016 AB-C4-M12FSD-SH
aplicaţii
flexibile ETHERLINE® MARINE
2170889 FRNC FC Cat.5
Lanţuri portcablu 2170894 ETHERLINE® FD P FC Cat.5 Conector RJ45, drept 21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC
ETHERLINE® TORSION
Torsiune 2170888 P Cat.5 AWM
4 poli Tip C
pentru Îngropare în pământ 2170496 ETHERLINE® Cat.5 ARM
aplicaţii Conector RJ45, rectangular 21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC
speciale Montaj exterior 2170901 ETHERLINE® Y Cat.5e BK
Interval sporit 2170636 ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
de temperatură

PROFINET® 4 perechi până la 10 GBit/s

Cablu Conectori potriviţi


Utilizare Nr. articol Denumire Utilizare Nr. articol Denumire
2170466 ETHERLINE® Cat.6A H
Cat.6A 2170465 ETHERLINE® Cat.6A P Conector M12, codare X 21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
8 poli Tip A 2170464 ETHERLINE® Cat.6A Y
pentru Bucşă M12, codare X 21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
montaj fix 2170476 ETHERLINE® H Cat.7 H
Cat.7 2170475 ETHERLINE® Cat.7 P Bucşă M12, codare X, 21700622 ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC
2170474 ETHERLINE® Cat.7 Y cu flanşă
8 poli Typ B ETHERLINE® PN Cat.6A
2170930 Conector RJ45, 21700600 ED-IE-AX-6A-A-20-FC
pentru Y FLEX 4x2x23/7
Cat.6A drept, TIA568-A
aplicaţii ETHERLINE® PN Cat.6A
flexibile 2170931 FRNC FLEX 4x2x23/7
Conector RJ45, 21700601 ED-IE-AX-6A-B-20-FC
ETHERLINE® FD Cat.6A drept, TIA568-B
2170485
Lanţ portcablu, 4X2X24/7AWG
8 poli Tip C Cat.6A ETHERLINE® FD P Cat.6A Conector RJ45, 21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC
2170484 4X2X24/7AWG
pentru rectangular, TIA568-A
aplicaţii ETHERLINE® TORSION P
speciale 2170483
Torsiune, Cat.6A 4X2XAWG24/7 Conector RJ45, 21700637 ED-IE-90-6A-B-20-FC
Cat.6A ETHERLINE® TORSION Y rectangular, TIA568-B
2170482 Cat.6A 4X2XAWG24/7

38 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 39
HITRONIC®
Sisteme de transmisie optică

Ansamble

Conectoarele Industrial Ethernet sunt disponibile ca variantă


configurabilă în câmp sau ca ansamble gata înglobate.
Aceste produse testate în fabrică îmbină calitatea Lapp deja
consacrată a cablurilor cu conectori de calitate superioară.
În toate ansamblele sunt folosite cabluri Lapp ETHERLINE®.
Pentru toate ansamblele PROFINET® cu 2 perechi de tipul A,
B şi C cu conector M12 există în combinaţie cu cablurile
utilizate aprobate, de asemenea, o aprobare UL.
Prin conductorii de unde luminoase HITRONIC®, transmiterea
Datorită ecranării de 360°, ansamblurile ETHERLINE® de mari volume de date devine o joacă de copii: fără defecţiuni,
sunt protejate de influenţe externe perturbatoare de natură cu protecţie contra interceptării şi aproape cu viteza luminii.
electromagnetică, astfel încât nici echipamentele nu vor Nici măcar radiaţiile electromagnetice nu influenţează negativ
prezenta perturbaţii electromagnetice. transmiterea. Programul HITRONIC® oferă soluţia corectă
pentru zonele interioare sau exterioare, pentru condiţii solicitante
Învelişul dublu garantează o etanşeitate maximă şi o structură şi chiar pentru utilizarea în lanţuri energetice.
optimă a suprafeţei. Siguranţa la vibraţii integrată asigură
un plus de siguranţă. Ansamblurile înglobate vă ajută să Domenii de utilizare
economisiţi timp atunci când realizaţi chiar dvs. conexiunile, • Telecomunicaţii şi tehnică de reţea
să evitaţi diferenţele în calitatea conexiunilor efectuate. • Cablaje industriale şi automatizări
Ele ating chiar un grad mai ridicat de etanşeitate decât este • Industria constructoare de maşini şi instalaţii
posibil în cazul conectorilor ce se asamblează liber. • Transmiterea de date în condiţii nefavorabile
(minerit şi construcţie de tuneluri, platforme petroliere
şi de extracţie a gazelor, instalaţii pentru energia eoliană)

40 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 41
Fibra optică – trecere în revistă GOF – fibră de sticlă
a proprietăţilor de transmisie
GOF se face distincţia între următoarele tipuri de fibre:
Avantajele utilizării fibrei optice • Fibră Singlemode SM 9 µm
• Grad ridicat de siguranţă împotriva intercepţiilor • F ibră Multimode MM 50 µm sau 62,5 µm
• Fără perturbaţii EMC
• Nu sunt necesare verificări EMC
• Acoperă distanţe mari
• Nu au loc pierderi de potenţial Miez (Core) 9, 50 sau 62,5 µm
• Fără fenomen crosstalk Manta (Cladding) 125 µm
• Necesită puţin spaţiu Strat de protecţie (Coating) 250 µm
• Greutate redusă a cablurilor
• Se pot monta în medii cu pericol de explozie
POF – fibră de material plastic

Rază de acţiune pentru transmisia de date 10 Gbit/s În cazul POF, există următoarele categorii:
(ETHERNET) cu OM3 (OM4) Faser • SIMPLEX (o fibră)
• Fibră Multimode OM2 convenţională: 82 m • DUPLEX (două fibre)
• Fibră Multimode OM3: 300 m
• Fibră Multimode OM4: 550 m

Indicaţie Miez (Core) 980 µm


• Fibrele OM3 şi OM4 sunt optimizate în zona miezului Manta (Cladding) 1000 µm
prin procese speciale Strat de protecţie 2200 µm
• Cablurile cu fibre OM3 pot fi utilizate cu echipamente OM2
• Pot fi obţinute proprietăţi de transmisie îmbunătăţite doar
în zona lungimii de undă 850 nm PCF –Fibră de sticlă cu înveliş din plastic

Indicaţie: Pentru această variantă de fibre, pe piaţă se


folosesc diferite denumiri de produs. De exemplu, în loc de
PCF se foloseşte şi prescurtarea HCS (Hard Cladded Silica).

Miez (Core) 200 µm


Manta (Cladding) 230 µm
Strat de protecţie (Tefzelbuffer) 500 µm

42 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 43
HITRONIC® Prezentare generală
Cabluri Conectori şi cuplaje Accesorii
POF SIMPLEX PE
POF DUPLEX PE
POF SIMPLEX PE-PUR
POF

POF DUPLEX PE-PUR


POF DUPLEX Heavy
POF SIMPLEX FD PE-PUR
POF DUPLEX FD PE-PUR
PCF SIMPLEX exterior
PCF DUPLEX exterior
PCF

PCF DUPLEX interior

PCF DUPLEX FD Universal

HITRONIC® FIRE
HITRONIC® TORSION
Tipul de fibră

HRM-FD flexibil

HDM Reel

HQN exterior
HVN Stranded Outdoor
HVN-Micro exterior
HQW armat pentru exterior
GOF

HVW armat cu tuburi


torsadate pentru exterior
HQW-Plus
armat pentru exterior
HQA Aerial ADSS

HQA-Plus Aerial ADSS

HUN universal

HUW armat universal

HRH Breakout
HDH Mini Breakout
Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

44 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 45
Tip* Atenuare maximă [dB/km]
Manta
cod culoare
EPIC®
Conectică industrială
660 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm
POF 980 µm 160
PCF 200 µm 10,0 8,0
GOF MM 3,5 1,5
Portocaliu
62,5 µm OM1 (3,0) (0,7)
GOF MM 3,5 1,5
Portocaliu
50 µm OM2 (2,5) (0,7)
GOF MM 3,5 1,5
Aqua
50 µm OM3 (2,5) (0,7)
GOF MM 3,5 1,5
Violet
50 µm OM4 (2,5) (0,7)
GOF SM
0,40 0,40
9 µm OS2 Galben
(0,35) (0,21)
(G652.D)
* Tip fibră/lungime de undă

Tip* Lungime maximă de transmisie [m]

660 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm


100 Mbit/s:
POF 980 µm Conectoarele industriale EPIC® se găsesc pretutindeni în
60
100 Mbit/s: construcţia de maşini şi instalaţii sau în tehnica de acţionare
PCF 200 µm 550 în domeniile în care se fac măsurători, se dau comenzi, se
100 Mbit/s: 550 100 Mbit/s: reglează şi se antrenează dispozitive. EPIC® este un sistem
GOF MM 1 Gbit/s: 275 2.000
62,5 µm OM1 10 Gbit/s: 33 1 Gbit/s: 550 flexibil format din carcase, inserturi şi contacte: extrem de
10 Gbit/s: 300 robust, absolut sigur şi foarte uşor de asamblat.
100 Mbit/s: 550 100 Mbit/s:
GOF MM 1 Gbit/s: 550 2.000
50 µm OM2 10 Gbit/s: 82 1 Gbit/s: 550
Domenii de utilizare
10 Gbit/s: 300 • Electrotehnică şi telecomunicaţii
1 Gbit/s: 1.000 1 Gbit/s: 550 • Tehnica de măsură, de testare şi de reglare
GOF MM 10 Gbit/s: 300 10 Gbit/s: 300 • Construcţii de maşini şi tehnica utilajelor
50 µm OM3 40 Gbit/s: 100
100 Gbit/s: 100 • Tehnică de acţionare şi automatizări industriale
1 Gbit/s: 1.100 1Gbit/s: 550 • Instalaţii fotovoltaice
GOF MM 10 Gbit/s: 550 10 Gbit/s: 300
50 µm OM4 40 Gbit/s: 150
100 Gbit/s: 150
1 Gbit/s: 5.000 1 Gbit/s:
GOF SM 10 Gbit/s: 80.000
9 µm OS2 10.000 10 Gbit/s:
(G652.D) 40.000

46 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 47
EPIC® Carcase şi inserturi EPIC® H-A
1. Presetupa 2. Semicarcasa pe cablu
Presetupa asigură etanşarea Semicarcasa pentru cablul
între cablu şi semicarcasă. de intrare.
Poate de asemenea să con-
fere proprităţi suplimentare 3. Insertul tată
cum ar fi preluarea efortului Moduri de conectare a pinilor:
de tracţiune sau continuita- • Şurub
tea electrică a ecranului • Sertizare
pentru protecţia EMC. • Clemă elastică
• Push-In
Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului
4. Insertul mamă • Fabricarea de maşini • Uşor de întreţinut
1 Moduri de conectare a pinilor: şi echipamente conexiunea prin şurub
• Şurub • Ingineria proceselor • Conectare uşoară a cablului
• Sertizare • Laborator de electronică cu intrare dreaptă
• Clemă elastică
• Push-In
2
5. Baza EPIC® ULTRA
• Semicarcasă cu montare
pe tablou (conductorii
trec prin decupajul tablei
tabloului)
• Semicarcasă cu montare
pe suprafaţă (intrarea
3 cablului se face printr-o
presetupă dispusă în
lateralul semicarcasei)
• Semicarcasă pentru Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului
4 prelungitor de cabluri • În medii sensibile EMC • Compatibil
• Modele etriere: • Pentru aplicaţii fixe și cu carcasele standard
etrier longitudinal, etrier flexibile (ex. construcţia • Rezistent la coroziune
transversal, etrier central, de mașini, turbine eoliene) conform DIN EN 6988
din oţel inoxidabil, din • Rezistenţă ridicată la
oţel, din plastic solicitări mecanice şi
5 chimice
Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

48 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 49
Sistem modular EPIC® MC EPIC® M23

Beneficii Domeniul de utilizare Beneficii Domeniul de utilizare


• Combinarea diferitelor • Roboţi industriali • Rezistenţa de contact • Procese tehnologice
funcţii în aceaşi fişă • Tablouri electrice redusă cu ecranul asigură • Servo mecanisme
garantează înalta • Energie regenerabilă protecţia EMC optimă şi aplicaţii servo
flexibilitate • Centre de prelucrare • Utilizarea de materiale • Măsurări şi control
industriale de înaltă calitate pentru tehnologic
fiabilitate sporită

EPIC® M12 POWER EPIC® POWERLOCK

Beneficii Domeniul de utilizare Beneficii Domeniul de utilizare


• Pentru conectare este • Alimentare pentru • Rezistent la influenţe • Pentru centrale de energie
necesară o şurubelniţă dispozitive mici mecanice în condiţii din surse regenerabile
• Mic, economiseşte spaţiu, • Pantru cabluri dure de mediu precum energia eoliană
pentru locuri înguste monofazate sau • Fiecare culoare reprezintă • Pentru staţii de distribuţie
• Contacte de înaltă trifazare fără N un cod diferit pentru a fixe sau mobile
performanţă placate preveni conectarea greşită
cu aur

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

50 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 51
EPIC® SOLAR 4PLUS SKINTOP®
Presetupe

Domeniul de utilizare Caracteriticile produsului


• Instalaţii fotovoltaice • Sistem de conectori
• Echipamente cristaline 4 mm cu cârlig dublu
şi cu film subţire, sisteme de zăvorâre
fotovoltaice organice (OPV) • Pentru instalaţii fotovoltaice
cu tensiune de sistem de
până la 1,5 kV
• Insert sertizabil pentru
montajul la faţa locului
• Secţiuni conexiune
de până la 10 mm2

Se introduce cablul, se răsuceşte capacul şi este gata.


Printr-o singură mişcare, presetupele noastre pentru cablu
EPIC® SOLAR Box SKINTOP® oferă legături sigure. Sistemele universale sunt
simple şi eficiente: Ele fixează şi centrează cablul, îl etan-
Gama EPIC® SOLAR propune soluţii de cablare pentru şează ermetic şi garantează o descărcare de tracţiune optimă.
instalaţii fotovoltaice de toate clasele de putere.
Domenii de utilizare
• Industria constructoare de maşini şi instalaţii
Caracteriticile produsului • Dulapuri de acţionare
• Dulapuri de măsură, de comandă şi de reglare
• Tensiuni în sistem • Energii regenerabile
de până la 1.500 V • Pretutindeni unde cablul trebuie să fie fixat
• Doze de plastic şi aluminiu în siguranţă şi rapid
pentru o evacuare optimă
a căldurii

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

52 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 53
SKINTOP® CLICK SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R

Beneficii Domeniul de utilizare


Beneficii Domeniul de utilizare • Rezistenţă sporită • Industria farmaceutică
• Număr mai redus de • Construcţii de dulapuri la coroziune • Industria alimentară
componente, nu sunt de comandă • Suprafeţe netede, (zone fără produse,
necesare contrapiuliţe • Instalaţii de climatizare fără muchii zone expuse stropirii)
• Economie de timp de până • Instalaţii fotovoltaice • F ormă constructivă compactă • Aplicaţii on- şi offshore
la 70 % datorită sistemului • Echipamente de măsurare, • Rezistenţă la apa de mare • Sisteme de îmbuteliere
de zăvorâre inovator reglaj şi electrice • Gamă de strângere mare, şi fabrici de bere
• Montaj simplu, liber variabilă
• Nu sunt necesare filete
Nou: SKINTOP® HYGIENIC
• Variante cu protecţie Presetupa din inox cu HYGIENIC DESIGN, aprobări ECOLAB, EHEDG
împotriva îndoirii este acum disponibilă şi în sortimentul Lapp Group!

SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® BS-M METAL

Beneficii Domeniul de utilizare


• Rezistenţă ridicată • În domenii cu cerinţe
Beneficii Domeniul de utilizare la solicitări ridicate în ceea ce priveşte
• Adecvat pentru cabluri cu • Industria constructoare • Capacitate de stabilitatea mecanică
sau fără manta interioară de maşini şi instalaţii tracţiune optimă • Protecţie permanentă
• Contact al ecranului cu • Tehnică de măsură, • Fiabilitate sporită împotriva îndoirii în caz de
rezistenţă minimă, protecţie de comandă şi de reglare solicitări mecanice mari
optimă EMC • Sisteme pentru automatizări

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

54 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 55
SKINTOP® MS-M ATEX/ SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX SKINTOP® MSR-M ATEX

Beneficii Domeniul de utilizare Beneficii Domeniul de utilizare


SKINTOP® MS-M ATEX SKINTOP® MS-M ATEX • Contact al ecranului • Pentru împământarea
• Rezistenţă de • Aparate, maşini şi instalaţii cu rezistenţă minimă tresei de cupru conformă
temperaturi scăzute cu grad de siguranţă ridicat optimă 360° cu EMC sau pentru cabluri
• Capacitate ridicată conform protecţiei la • La montare, muchiile cu ecran din tablă de cupru
de tracţiune aprindere tip „e” tăioase taie stratul izolator • Pentru contact EMC
• Gamă de strângere • Grupa de aparate II/ al carcasei sau dulapul de la găuririle pentru treceri
mare, variabilă categoria 2G+1D comandă, asigurând astfel • Construcţii de dulapuri
• Antistatic • Aplicaţii mobile offshore un contact optim de comandă
• Fiabilitate sporită şi în industria navală • Demontare facilă • Sisteme de automatizări
• Nou cu aprobarea • Industria chimică • Contact al ecranului • Instalaţii de transport
IECex cu valabilitate şi petrochimică vizibil, pe suprafaţă mare
pe plan global • Necomplicat şi sigur
• Disponibil şi ca soluţie SKINTOP® MSR-M ATEX în funcţionare
EMC cu sistemul inovativ • Cu insert reductor de • Pe plan mondial, prima
BRUSH etanşare, pentru a etanşa contrapiuliţă activă EMC
cabluri cu diametru exterior patentată!
mai mic.

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

56 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 57
SKINTOP® CUBE SILVYN®
Sisteme de tuburi de protecţie
Acum şi cu aprobare UL și sisteme lanţ portcablu

• Sistem inovator de blocare • La demontare, rama


pentru mai multe game de poate rămâne pe carcasă
diametre pentru o flexibili- și modulul inserabil rămâne
tate sporită în asamblare fixat pe cablu.
• Cabluri confecţionate • 7 module diferite acoperă
pentru instalaţii o gamă de strângere de
1 – 16 mm

Programul universal al sistemelor de ghidare şi de protecţie


SILVYN® protejează perfect cablul şi conductorii împotriva
prafului, umezelii, influenţelor mecanice, termice sau chimice.
SKINTOP® CUBE MULTI Prin SILVYN® CHAIN, programul multilateral de lanţuri
energetice, oferim şi o protecţie şi ghidare a cablurilor
pentru aplicaţii dinamice.

Domenii de utilizare
• Industria constructoare de maşini şi instalaţii
• Industria automobilelor
• Construcţia de maşini unelte
• Energii regenerabile
• Pretutindeni unde cablul trebuie să fie ghidat
• Cablul se apasă prin • Potenţial uriaş de economii şi protejat suplimentar
membrana inovatoare din datorită instalării rapide
gel şi se conectează direct

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

58 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 59
SILVYN® CHAIN Prezentare Ca furnizor de sisteme oferim soluţia completă, precum
generală a lanturilor portcablu sistemele de ghidare cabluri și cablurile corespunzătoare.
Mai multe informaţii detaliate găsiţi in catalogul
SILVYN® CHAIN, disponibil pe pagina noastră web:
www.lappgroup.com/catalogues

Caracteristici Domenii de utilizare


SILVYN® CHAIN • Aplicaţii ușoare • Automatizări
Seria „Light” • Sistem cu fixare prin • Poduri rulante mici
bolţuri nedetașabile • Echipamente textile
• Înălţimea interioară cu distanţe mari de
12 – 15 mm deplasare
• 7 tipuri • Echipamente de printat

SILVYN® CHAIN • Aplicaţii standard • Automatizări


Seria „Medium” • Zale prinse între ele • Echipamente
cu bolţuri detașabile, de manipulare
galbene • Mașini-unelte
• Înălţime interioară • Aplicaţii cu alunecare
18 – 76 mm pe distanţe mici
• 12 tipuri, multe lăţimi

SILVYN® CHAIN • Aplicaţii superioare • Automatizări,


Seria „Heavy” • Zale prinse între ele cu frecvenţă mare de
bolţuri triple detașabile, deplasare a utilajelor
galbene • Echipamente de exterior
• Înălţime interioară • Mișcari cu
30 – 112 mm acceleraţie mare
• 12 tipuri, rame din
diferite materiale:
nylon, aluminiu, inox

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

60 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 61
Caracteristici Domenii de utilizare
SILVYN CHAIN ®
• Posibilitate de alunecare • Alunecare cu viteză
Seria „Sliding” pe distanţe mari și încărcare mare
• Zale prinse între ele • Aplicaţii cu multe
cu bolţuri triple detașabile, cicluri (durată de
galbene viaţă foarte lungă)
• Înălţime interioară 30 – 70 mm
• 12 tipuri, rame din diferite
materiale: nylon, aluminiu,
inox

SILVYN® CHAIN • Aplicaţii standard • Automatizări


Seria „Protection” • Zale prinse între ele cu • Medii murdare
bolţuri detașabile, galbene • Centre
• Înălţime interioară 35 – 76 mm de mașini-unelte
• 10 tipuri, multe lăţimi

SILVYN® CHAIN • Aplicaţii rotative • Roboţi de sudură


Seria „Robot” • Zale prinse între ele •R oboţi pentru vopsit
prin sistem patentat • Roboţi de manipulare
• Înălţime interioară 35 – 60 mm
• Unghiul standard de rotire de
până la 200°, Unghi de rotire
ghidată de până la 400°
• 6 tipuri

SILVYN® CHAIN • Capacitate mare de încărcare • Metalurgie


Seria „Oţel” • Rezistenţă mecanică mare • Aplicaţii off-shore
• Zale prinse prin sistem fix, • Utilaje cu distanţe
nedetașabile mari de deplasare
• Înălţime interioară • Condiţii dure
32 – 182 mm de lucru
• 5 tipuri standard
• Versiuni personalizate

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

62 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 63
Extras din secţiunea SILVYN® FLEXIMARK®
Sisteme de marcare și etichetare
Tuburi de protecţie pentru cabluri din poliamidă ondulată

SILVYN® FPAS SILVYN® SPLIT


Tub de protecţie din poliamidă 6 – Tub de protecţie din poliamidă 6 –
preţ redus – rezistent la ulei/benzină preţ redus – rezistent la ulei/benzină
şi chimicale – flexibil. şi chimicale – divizibil

Tuburi de protecţie pentru cabluri


din metal pentru solicitări mecanice ridicate

Cerinţa: o etichetare durabilă. Soluţia: FLEXIMARK®.


Cu acest sistem bine gândit, obţinerea unei priviri generale
SILVYN® SSUE SILVYN® UI 511 rapide în dulapul de comandă nu mai este o utopie. De la
Tub de protecţie din oţel inoxidabil – Tub de protecţie din oţel inoxidabil – suprafaţa de inscripţionare simplă pentru marcaje manuale
protecţie împotriva solicitărilor mecanice protecţie împotriva celor mai ridicate
ridicate – flexibil – rezistent la coroziune. solicitări mecanice – flexibil – până la marcarea electronică. Programul FLEXIMARK®
rezistent la coroziune. garantează durabilitatea.

Furtunuri de protecţie pentru cabluri Domenii de utilizare


din înveliş de metal sau material plastic • Construcţia de dulapuri de comandă
• Tehnica de automatizări
• Industria constructoare de maşini şi instalaţii
• Energii regenerabile
• Pretutindeni unde se utilizează cabluri

SILVYN® LCC-2 SILVYN® HTDL


Tub de protecţie in oţel zincat cu Tub de protecţie in oţel zincat cu
înveliş exterior din PVC – etanşeitate înveliş exterior din PVC – etanşeitate
faţă de lichide – flexibil. faţă de lichide – aprobare UL.

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

64 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 65
Cum? Sisteme de bază Sisteme personalizate

gata făcute pentru orice mediu Voi cereţi – noi livrăm


Ce?
Exterior & Interior

mInI – benzi cu caractere marcare cu caractere din inox FCC – etichete ștanţate din inox FCC – etichete pentru cablu

Suport etichetă Kit de etichetare Tmb FCC – etichete de marcare FCC PUr – etichete pentru cablu
Cablu

dYmo® PL 150

FCC – tub termocontractibil FCC – marcare cablu


Interior

Label cards & LAm – Imprimantă bride FKbb FCC LCK FCC – etichetă autoadezivă
Label blocks etichete cablu portabilă pentru marcare
conductoa-
Înainte de
montarea
Conductoare

relor

Inele de marcare Tile Flexipart FCC – tub Flexiprint FCC manșon FCC Tmb FCC – etichete
termocontractibil de marcare
conductoa-
montarea
după

relor

Tile Snap-on Tmb FCC – etichete de marcare


dispozitivelor
Etichetarea

mLm – suport caractere PgS – suport caractere bmK FCC FCC – componente
de marcare din inox
Componente

Terminale

Imprimante manuale
marcarea blocului terminal
Senzor

Suport Clip-on Tmb FCC – etichete de marcare


Accesorii

bride din oţel HT-338 „Pistol” pentru Clește Capac transparent maşină de stanţat
bride din inox FL 52 ErA manuală
dYmo® este o marcă înregistrată SAnFord gmbH. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

66 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 67
Cum? Sisteme de marcare Sisteme de marcare

Imprimantă laser de birou Imprimantă cu transfer termic


Ce?
Exterior & Interior

Flexilabel TFL Etichetă cablu PUr

Flexilabel LFL Etichete Lmb Etichetă cablu mTFL Tmb – etichete de marcare
Cablu

Etichete tip steag Etichete TA Etichete TCK autoadezive


Interior

Etichete Etichete Etichete LFL Etichete LFL Tub termocontractibil Tub termocontractibil
LCK autoadezive LA/Lb pentru cabluri pentru cabluri organizat
conductoa-
Înainte de
montarea
Conductoare

relor

Flexiprint LF Etichete Lmb Flexiprint TF Tub termocontractibil Tmb – etichete


organizat de marcare
conductoa-
montarea
după

relor

Etichete Lmb Etichete LCK autoadezive Etichete TCK autoadezive Tmb – etichete de marcare
dispozitivelor
Etichetarea

Etichete LA/Lb Flexilabel LFL Etichete TA Etichetă TA cu spumă Flexilabel TFL


Componente

Terminale

Etichete LA/Lb marcarea blocului terminal Etichetă TA cu spumă


Senzor

Etichete Lmb Tmb – etichete de marcare

– Vă puteţi printa – Se poate lucra


Accesorii

singuri etichetele cu fișiere Excel


și semnele – Se pot printa coduri Imprimantă cu transfer termic
de bare și secvenţe
FLEXImArK® SoFTWArE 10.0

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

68 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 69
Extras din secţiunea FLEXIMARK® Accesorii pentru cabluri
FLEXIMARK® marcare oţel inoxidabil

Domeniul de utilizare
• Pentru marcarea cabluri-
lor şi a componentelor
Caracteristicile produsului • Adecvat în toate mediile
• Rezistenţă excepţională dominate de condiţii dure
împotriva substanţelor
chimice şi a acizilor

FLEXIMARK® etichete înfăşurate LCK

Domeniul de utilizare
• Pentru marcarea cablurilor
• Imprimare cu imprimantă
Caracteristicile produsului laser uzuală în combinaţie
• Folia transparentă prote- cu software-ul de marcare
jează împotriva abraziunii FLEXIMARK®10.0 • Recomandat pentru sertizarea conductorilor
şi a substanţelor chimice • Informaţii importante
• Rezistent la razele UV • Informaţii despre produs

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Domeniul de utilizare
• Pentru marcarea conduc-
torilor individuali şi a ca-
blurilor din fibră de sticlă
• Imprimare cu imprimantă
Caracteristicile produsului laser uzuală în combinaţie
• Montaj rapid cu software-ul de marcare
• Rezistent la razele UV FLEXIMARK®10.0

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

70 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 71
Recomandare pentru sertizarea conductorului Pini izolaţi
Pentru sertizarea modelelor noastre de pini izolaţi, recoman-
Toate sculele au fost testate în combinaţie cu conductorii şi dăm sistemul universal de sertizare PEW 12, care garantează
conectorii noştri. Contextul se referă la diferenţele cunoscute o sertizare ireproşabilă.
de mărime între conductor şi papucul tubular/manşonul aderent.
Diferenţele rezultă din faptul că printr-un singur contact de
sertizare pot fi presate numai liţe de clasa 5 şi 6, precum
şi cu o structură diferită (liţe de strângere, liţe cablate sau
comprimate). În ciuda manşoanelor aparent prea mari pentru
secţiunile respective, combinaţiile dintre conductor şi contact
enumerate mai jos se asigură o sertizare etanşă din punct
de vedere al gazelor.

Papuci tubulari
Seria noastră KRF este
adecvată pentru liţe de clasa
2 şi 5. În special combinaţia
cu DUAL-Crimp dezvoltat
special în acest scop, garan-
tează o presare perfectă.

PEW 12 Sculă universală


Pentru sertizarea aproape a tuturor inserturilor sertizabile actuale
cu secţiunea transversală a conductorului de 0,08 – 95 mm2.
Secţiune transversală Papuc tubular Elemente de presare
conductor mm²
16 KRF/16 B9
25 KRF/25 B11
35 KRF/35 B13
50 KRF/50 B14,5
70 KRF/70 B17
95 KRF/95 B20
120 KRF/120 B22
150 KRF/150 B25
185 KRF/185 13B25
240 KRF/240 13B30

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

72 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 73
PEW 8.87
Presare frontală cu gamă largă de secţiuni de la 0,08 până
la 10 mm2.

Informaţii importante

Acurateţea dimensională la punctele de conectare mai sus


menţionate este reglementată, printre altele, de următoarele
norme.

• DIN EN 60228 (VDE 0295), septembrie 2005


„Conductoare pentru cabluri şi cabluri izolate”

Această normă se referă, printre altele, la diametrul


sârmei şi la rezistenţa maximă a conductorului pentru
diferitele secţiuni nominale (mm²), însă nu la numărul
firelor sau structură.

În plus, prin tehnologii îmbunătăţite în domeniul producţiei


de cupru, se poate obţine rezistenţa de conductori impusă
de această normă, folosind însă secţiuni reduse.

• DIN 46228 – 4, septembrie 1990 KSA 0760 Cleşte de sertizare


„Pini izolaţi – formă de pin cu manşon din plastic”
Cleşte de sertizare pentru îmbinări izolate de 0,5 – 6 mm2.
• Calitatea sertizărilor conform DIN 46228 – 1
și DIN EN 50027

În cadrul procesului de asigurare a calităţii, respectarea


normelor mai sus menţionate are lor prin intermediul controlului
permanent la intrare a mărfurilor.

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor. Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

74 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 75
STAR STRIP Sculă de dezizolat
Sculă de dezizolat
multifuncţională, adecvată
chiar şi pentru materiale
izolatoare dificile, precum
PUR sau PTFE. Poate fi
folosită universal pentru
tăieri circulare, longitudinale
sau în spirală.

EASY STRIP Sculă de dezizolat


Sculă de tăiere şi de dezizolat autoajustabilă, cu domeniu
extins de dezizolare şi adecvată pentru materiale diverse.

Casetă dreaptă: 0,02 – 10 mm2


Casetă V: 0,1 – 4 mm2

Pentru informaţii mai


detaliate, vă rugăm să
consultaţi catalogul
nostru principal de
produse.

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezinta imagini detaliate ale produselor.

76 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


Tabele tehnice

• Tabele de selecţie
• Tabele tehnice

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 77


A1 Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control
Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control A1
Denumirea cablului Denumirea cablului
(montaj fix și/sau ocazional flexibil) (montaj fix și/sau ocazional flexibil)
Pagina Catalog general 2014/15 24 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 Pagina Catalog general 2014/15 24 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black


ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange


ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow


ÖLFLEX® CLASSIC 110 black

ÖLFLEX® CLASSIC 110 black


ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold


ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY


ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK


ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY


ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY


ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY


ÖLFLEX® CLASSIC 100

ÖLFLEX® CLASSIC 100


ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® CLASSIC 110


ÖLFLEX® SMART 108

ÖLFLEX® SMART 108


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

POWER 0.6/1 KV

POWER 0.6/1 KV
Utilizare Gama de temperatură
Pentru circuite permanent -5 °C
alimentate: EN 60204
-10 °C
Pentru circuite cu siguranţă
intrinsecă în zonele -15 °C
periculoase/VDE 0165 -25 °C
Scule de mână și -30 °C
iluminat în șantiere
-40 °C
Rezistenţă la ulei
conform UL + CSA -50 °C
Rezistenţă mărită la -55 °C
ulei conform VDE Instalare
Rezistenţă la uleiuri bio La exterior, neprotejat,
Cabluri rezistente montaj fix
Vezi tabelul tehnic T1
la substanţe chimice La exterior, protecţie UV,
Cabluri rezistente UV montaj fix
Servo-sisteme/ La exterior, neprotejat,
acţionări electrice ocazional flexibil
Pentru torsiune la turbinele La interior, sub tencuială,
eoliene (vezi pagina de catalog) în tuburi/conducte, montaj fix
Standarde La interior, ocazional flexibil
Bazat pe VDE/HAR/DIN Raza de curbură
Conform cu certificările (ocazional flexibil)
standard VDE 5xD
Cu înregistrare VDE 10 x D
Cu certificare HAR 12,5 x D
Cu certificare UL 15 x D
Cu certificare CSA 20 x D
Gama de temperatură
Tensiune nominală
+105 °C
300/500 V
+90 °C
600 V conf. cu UL/CSA
+80 °C
450/750 V
+70 °C
+60 °C 600/1000 V

78 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 79
A1 Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control
Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control A1
Denumirea cablului Denumirea cablului
(montaj fix și/sau ocazional flexibil) (montaj fix și/sau ocazional flexibil)
Pagina Catalog general 2014/15 24 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 Pagina Catalog general 2014/15 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY black


ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow

ÖLFLEX® CLASSIC 110 black


ÖLFLEX® CLASSIC 110 Cold

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK


ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY


ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® CLASSIC 100

ÖLFLEX® CLASSIC 110


ÖLFLEX® SMART 108

ÖLFLEX® Tray II CY
ÖLFLEX® 140 CY*
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

POWER 0.6/1 KV

ÖLFLEX® 150 CY

ÖLFLEX® 191 CY
ÖLFLEX® EB CY

ÖLFLEX® Tray II
ÖLFLEX® 140*

ÖLFLEX® 150

ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® EB

ÖLFLEX® SF
Design Utilizare
Liţe subţiri, VDE clasa 5, Pentru circuite permanent
conductor de cupru alimentate: EN 60204
Liţe extra fine, VDE clasa 6, Pentru circuite cu siguranţă
conductor de cupru intrinsecă în zonele
periculoase/VDE 0165
Liţe ultra fine, VDE clasa 6, Scule de mână și
conductor de cupru iluminat în șantiere
Izolaţie conductor – PUR Rezistenţă la ulei
conform UL + CSA
Izolaţie conductor – cauciuc
Rezistenţă mărită la
Izolaţie conductor – ulei conform VDE
PVC/PVC special
Rezistenţă la uleiuri bio
Izolaţie conductor – PE/PP Cabluri rezistente Vezi tabelul tehnic T1
Izolaţie conductor la substanţe chimice
fără halogenuri Cabluri rezistente UV
Identificare conductori prin Servo-sisteme/
numere acţionări electrice
Cod de culoare conform Pentru torsiune la turbinele
VDE 0293 eoliene (vezi pagina de catalog)
Standarde
ÖLFLEX® – conductori coloraţi
Bazat pe VDE/HAR/DIN
Ecran din liţe de cupru împletite Conform cu certificările
Strat intermediar standard VDE
de izolaţie sub ecran Cu înregistrare VDE
Armătură din fire de oţel Cu certificare HAR
Izolaţie PVC Cu certificare UL
Cu certificare CSA
Izolaţie PUR, rezistentă la
abraziune, rezistenţă la tăiere Gama de temperatură
Izolaţie exterioară fără halogenuri +105 °C
+90 °C
Izolaţie exterioară rezistentă
la uleiuri bio – P4/11 +80 °C
Izolaţie din compus de +70 °C
cauciuc conform standardului +60 °C

80 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 81
A1 Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control
Tabele de selecţie | Extras
A1: cabluri flexibile de forţă și control A1
Denumirea cablului Denumirea cablului
(montaj fix și/sau ocazional flexibil) (montaj fix și/sau ocazional flexibil)
Pagina Catalog general 2014/15 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Pagina Catalog general 2014/15 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY


ÖLFLEX® CONTROL TM

ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® Tray II CY

ÖLFLEX® Tray II CY
ÖLFLEX® 140 CY*

ÖLFLEX® 140 CY*


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ÖLFLEX® 150 CY

ÖLFLEX® 150 CY
ÖLFLEX® 191 CY

ÖLFLEX® 191 CY
ÖLFLEX® EB CY

ÖLFLEX® EB CY
ÖLFLEX® Tray II

ÖLFLEX® Tray II
ÖLFLEX® 140*

ÖLFLEX® 140*
ÖLFLEX® 150

ÖLFLEX® 150
ÖLFLEX® 191

ÖLFLEX® 191
ÖLFLEX® EB

ÖLFLEX® EB
ÖLFLEX® SF

ÖLFLEX® SF
Gama de temperatură Design
-5 °C Liţe subţiri, VDE clasa 5,
conductor de cupru
-10 °C
Liţe extra fine, VDE clasa 6,
-15 °C conductor de cupru
-25 °C Liţe ultra fine, VDE clasa 6,
-30 °C conductor de cupru
-40 °C Izolaţie conductor – PUR
-50 °C Izolaţie conductor – cauciuc
-55 °C Izolaţie conductor –
PVC/PVC special
Instalare
Izolaţie conductor – PE/PP
La exterior, neprotejat,
montaj fix Izolaţie conductor
fără halogenuri
La exterior, protecţie UV,
montaj fix Identificare conductori prin
numere
La exterior, neprotejat,
ocazional flexibil Cod de culoare conform
VDE 0293
La interior, sub tencuială, ÖLFLEX® – conductori coloraţi
în tuburi/conducte, montaj fix
Ecran din liţe de cupru împletite
La interior, ocazional flexibil
Strat intermediar
Raza de curbură de izolaţie sub ecran
(ocazional flexibil)
Armătură din fire de oţel
5xD
Izolaţie PVC
10 x D
Izolaţie PUR, rezistentă la
12,5 x D abraziune, rezistenţă la tăiere
15 x D Izolaţie exterioară fără halogenuri
20 x D Izolaţie exterioară rezistentă
la uleiuri bio – P4/11
Tensiune nominală
Izolaţie din compus de
300/500 V cauciuc conform standardului
600 V conf. cu UL/CSA
Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă
450/750 V Utilizare fixă și flexibilă
Aplicaţii posibile
600/1000 V Utilizare fixă

82 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 83
A2 Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD®
Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD® A2
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 99 100 101 102 103 104 105 Pagina Catalog general 2014/15 99 100 101 102 103 104 105

6FX 8PLUS- verde și portocaliu

6FX 8PLUS- verde și portocaliu


standardelor INDRAMAT® INK

standardelor INDRAMAT® INK


ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP


ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY


ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P


standardelor SIEMENS®

standardelor SIEMENS®
Cabluri SERVO conform

Cabluri SERVO conform

Cabluri SERVO conform

Cabluri SERVO conform


standardelor LENZE®

standardelor LENZE®
Cabluri SERVO conf.

Cabluri SERVO conf.


Criterii de utilizare Criterii de utilizare
Folosite în lanţ Folosite în lanţ
portcablu și aplicaţii tip robot portcablu și aplicaţii tip robot

Utilizare Raza de curbură


Pentru masini industriale conform (pentru flexare continuă)
EN 60204 Part 1/VDE 0113 5xD
Pentru acţionari prin servomotoare
alimentate prin convertizor de frecvenţă 6,5 x D
Pentru acţionari prin servomotoare, 7,5 x D
capacitate scazută
Pentru encodere, bucle de reacţie, senzori 10 x D
Pentru braţe robotizate și solicitări 12,5 x D
de torsiune
15 x D
Pentru aplicaţii la interior, în mișcare
Instalare
Pentru aplicaţii la exterior, în mișcare
Pentru sisteme fieldbus Pentru lanţuri cu raze mici
Pentru transmisii video: Pentru lanţuri cu spatii reduse
transmiterea semnalului RGB
Pentru America de Nord cu Pentru un raport forţă/
certificare UL + CSA greutate mai mic în lanţul portcablu
Pentru utilizare în medii cu uleiuri, Pentru funcţionare timp
rezistenţă sporită la ulei de 24 h cu un nr. mare de cicluri
Pentru utilizare în zone cu fluide
de foraj conf. cu NEK 606 Pentru acceleraţii mari, > 10 m/s2
Pentru utilizare în medii cu uleiuri bio Pentru acceleraţii foarte mari,
Pentru torsiune la turbinele eoliene până la 50 m/s2
(vezi pagina de catalog) Pentru viteză de deplasare până la 5 m/s,
Gama de temperatură distanţe de deplasare până la 10 m
+105 °C Pentru viteză de deplasare până la 10 m/s,
+90 °C distanţe de deplasare până la 10 m
+80 °C Pentru viteză de deplasare până la 5 m/s,
+70 °C distanţe de deplasare până la 100 m
+60 °C Tensiune nominală
+5 °C
350 Vss
-5 °C
-10 °C 30/300 V AC
-20 °C 300/500 V AC
-30 °C
600/1000 V AC
-40 °C
-50 °C 600 V conf. cu UL/CSA

84 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 85
A2 Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD®
Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD® A2
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 99 100 101 102 103 104 105 Pagina Catalog general 2014/15 106 116 117 107 108 118 119 123 124 122

Cabluri speciale pentru Encoder & Resolver


6FX 8PLUS- verde și portocaliu

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
standardelor INDRAMAT® INK

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P


ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP


ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810


ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
standardelor SIEMENS®
Cabluri SERVO conform

Cabluri SERVO conform

ÖLFLEX® ROBUST FD C
ÖLFLEX® CHAIN 808 P

ÖLFLEX® ROBUST FD
standardelor LENZE®
Cabluri SERVO conf.
Criterii de utilizare Criterii de utilizare
Folosite în lanţ Folosite în lanţ
portcablu și aplicaţii tip robot portcablu și aplicaţii tip robot

Design Utilizare
Liţe subţiri, VDE clasa 5, conductor de cupru Pentru masini industriale conform
EN 60204 Part 1/VDE 0113
Liţe extra fine, VDE clasa 6, conductor de cupru Pentru acţionari prin servomotoare
alimentate prin convertizor de frecvenţă
Liţe ultra fine, VDE clasa 6, conductor de cupru Pentru acţionari prin servomotoare,
Izolaţie conductor – PVC/PVC special capacitate scazută
Izolaţie conductor din elastomeri Pentru encodere, bucle de reacţie, senzori
Pentru braţe robotizate și solicitări
Izolaţie conductor de torsiune
PE/PE celulară/spumă PE celulară
Pentru aplicaţii la interior, în mișcare
Izolaţie conductor polietilenă/polipropilenă Pentru aplicaţii la exterior, în mișcare
Izolaţie conductor TPE Pentru sisteme fieldbus
Pentru transmisii video:
Izolaţie conductor TPE (P4/11) special transmiterea semnalului RGB
Compus fără halogen Pentru America de Nord cu
certificare UL + CSA
Identificare conductori prin numere Pentru utilizare în medii cu uleiuri,
rezistenţă sporită la ulei
Cod de culoare conform VDE Pentru utilizare în zone cu fluide
Cod de culoare conform DIN 47100/ de foraj conf. cu NEK 606
culori speciale Pentru utilizare în medii cu uleiuri bio
Ecranarea perechilor, tip PiCY/PiMF/STP Pentru torsiune la turbinele eoliene
(vezi pagina de catalog)
Ecran colectiv Gama de temperatură
+105 °C
Izolaţie din PVC special
+90 °C
Izolaţie PUR, rezistentă la abraziune, +80 °C
rezistenţă la tăiere +70 °C
Izolaţie cauciuc +60 °C
Izolaţie TPE (P4/11) pecial, +5 °C
rezistentă la uleiuri bio -5 °C
Compus fără halogen -10 °C
-20 °C
Utilizare flexibilă -30 °C
Aplicaţie principală/constructivă
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă -40 °C
Utilizare fixă -50 °C

86 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 87
A2 Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD®
Tabele de selecţie | Extras
A2: cabluri foarte flexibile tip FD® A2
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 106 116 117 107 108 118 119 123 124 122 Pagina Catalog general 2014/15 106 116 117 107 108 118 119 123 124 122

Cabluri speciale pentru Encoder & Resolver

Cabluri speciale pentru Encoder & Resolver


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P


ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810


ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP


ÖLFLEX® ROBUST FD C

ÖLFLEX® ROBUST FD C
ÖLFLEX® CHAIN 808 P

ÖLFLEX® CHAIN 808 P


ÖLFLEX® ROBUST FD

ÖLFLEX® ROBUST FD
Criterii de utilizare Criterii de utilizare
Folosite în lanţ Folosite în lanţ
portcablu și aplicaţii tip robot portcablu și aplicaţii tip robot

Raza de curbură Design


(pentru flexare continuă)
Liţe subţiri, VDE clasa 5, conductor de cupru
5xD
6,5 x D Liţe extra fine, VDE clasa 6, conductor de cupru
7,5 x D Liţe ultra fine, VDE clasa 6, conductor de cupru
10 x D Izolaţie conductor – PVC/PVC special

12,5 x D Izolaţie conductor din elastomeri

15 x D Izolaţie conductor
PE/PE celulară/spumă PE celulară
Instalare
Izolaţie conductor polietilenă/polipropilenă
Pentru lanţuri cu raze mici
Izolaţie conductor TPE
Pentru lanţuri cu spatii reduse
Pentru un raport forţă/ Izolaţie conductor TPE (P4/11) special
greutate mai mic în lanţul portcablu Compus fără halogen
Pentru funcţionare timp
de 24 h cu un nr. mare de cicluri Identificare conductori prin numere

Pentru acceleraţii mari, > 10 m/s2 Cod de culoare conform VDE


Pentru acceleraţii foarte mari, Cod de culoare conform DIN 47100/
până la 50 m/s2 culori speciale
Pentru viteză de deplasare până la 5 m/s, Ecranarea perechilor, tip PiCY/PiMF/STP
distanţe de deplasare până la 10 m
Pentru viteză de deplasare până la 10 m/s, Ecran colectiv
distanţe de deplasare până la 10 m
Izolaţie din PVC special
Pentru viteză de deplasare până la 5 m/s,
distanţe de deplasare până la 100 m Izolaţie PUR, rezistentă la abraziune,
Tensiune nominală rezistenţă la tăiere

350 Vss Izolaţie cauciuc

30/300 V AC Izolaţie TPE (P4/11) pecial,


rezistentă la uleiuri bio
300/500 V AC Compus fără halogen
600/1000 V AC
600 V conf. cu UL/CSA

88 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 89
A3 Tabele de selecţie | Extras
A3-1: cabluri pentru conveioare
Tabele de selecţie | Extras
A3-1: cabluri pentru conveioare A3
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 155 162 160 161 157 158 159 156 152 153 154 Pagina Catalog general 2014/15 155 162 160 161 157 158 159 156 152 153 154

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU


ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU**

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU**


ÖLFLEX® CRANE PUR

ÖLFLEX® CRANE PUR


ÖLFLEX® CRANE CF

ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® CRANE 2S

ÖLFLEX® CRANE 2S
ÖLFLEX® CRANE F

ÖLFLEX® CRANE F
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ÖLFLEX® LIFT F*

ÖLFLEX® LIFT F*
ÖLFLEX® CRANE

ÖLFLEX® CRANE
ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® LIFT T

ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT

ÖLFLEX® LIFT
Utilizare Gama de temperatură
Pentru sistem de cărucioare pentru cablu -5 °C
-10 °C
Vezi tabelul de
Fixare prin role, tamburi acţionaţi electric -15 °C
selecţie „Aplicaţii” A3-2
-20 °C
Vezi tabelul de
Rulare/derulare sub sarcină de tracţiune -25 °C
selecţie „Aplicaţii” A3-2
-30 °C
Pentru utilizare liberă
la lifturi și sisteme conveioare -40 °C
Raza de curbură
Pentru utilizare liberă cu sarcină adiţională
7,5 x D
Pentru utilizare la exterior 10 x D
Pentru distantele scurte 12,5 x D
de deplasare, la interior 20 x D
Pentru distantele scurte Tensiune nominală
de deplasare, la exterior
300/500 V
Pentru utilizare în lan portcablu Vezi tabelul de selecţie „FD” A3-2 450/750 V
Standarde 600/1000 V
Conform cu VDE/HAR/DIN Design
Cu certificare VDE Izolaţie conductor – PVC
Izolaţie conductor – TPE
Cu înregistrare VDE
Izolaţie conductor – cauciuc
Întârziere la propagarea flăcării
conf. IEC 60332.1-2 Element de susţinere:
frânghie de cânepă/textilă
Gama de temperatură
Element de susţinere: fire de oţel la interior
+90 °C Element de susţinere: fire de oţel la exterior
+80 °C Element de susţinere: frânghie Kevlar
+70 °C Izolaţie exterioară cu tresă de susţinere
+60 °C Izolaţie PVC
+5 °C Izolaţie PUR
0 °C Izolaţie cauciuc

Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă


*Temp. minimă a conductorului de -15 °C pentru aplicaţie flexibilă și tensiune
nominală U0/U = 450/750 Vac, doar pentru secţiune de 1.5 mm2 Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
**Raza minimă de curbură 5 x D doar pentru diametre < 21.5 mm Utilizare fixă

90 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 91
A3 Tabele de selecţie | Extras
A3-2: cabluri pentru conveioare
Tabele de selecţie | Extras
A3-2: cabluri pentru conveioare A3
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 152 153 154 155 161 156 157 158 159 160 162 Pagina Catalog general 2014/15 152 153 154 155 161 156 157 158 159 160 162

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU


ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU


ÖLFLEX® CRANE PUR

ÖLFLEX® CRANE PUR


ÖLFLEX® CRANE CF

ÖLFLEX® CRANE CF
ÖLFLEX® CRANE 2S

ÖLFLEX® CRANE 2S
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ÖLFLEX® CRANE F

ÖLFLEX® CRANE F
ÖLFLEX® CRANE

ÖLFLEX® CRANE
Aplicaţii pentru ÖLFLEX® CRANE Aplicaţii pentru ÖLFLEX® CRANE

ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S
ÖLFLEX® LIFT F

ÖLFLEX® LIFT F
ÖLFLEX® LIFT T

ÖLFLEX® LIFT T
ÖLFLEX® LIFT

ÖLFLEX® LIFT
Aplicaţie Aplicaţie

Rulare verticală
pe tambur
Sistem de cărucioare

Depozitarea
tamburilor (orizontal)

Operaţii de rulare,
solicitări reduse Depozitarea
(configuraţie tamburilor (vertical)
monospirală)

Schimbarea direcţiei
sub sarcină de
tracţiune
Operaţii de rulare,
solicitări moderate
(configuraţie
multispirală –
un strat) Unitaţi cu butoane
de comandă

Operaţii de rulare, Lanţ portcablu


solicitări mari
(configuraţie
multispirală –
multi-strat)
Lift

Aplicaţie principală/constructivă Aplicaţii posibile

92 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 93
A5 Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date
Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date A5
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260 Pagina Catalog general 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

UNITRONIC® CY PiDY (TP)


UNITRONIC® PUR CP (TP)

UNITRONIC® PUR CP (TP)


UNITRONIC® LiFYCY (TP)

UNITRONIC® LiFYCY (TP)


UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® LiYCY (TP)


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

UNITRONIC® LiYCY-CY

UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® LiYY (TP)

UNITRONIC® LiYY (TP)


UNITRONIC® LiYD11Y

UNITRONIC® LiYD11Y
UNITRONIC® PUR CP

UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® 100 CY

UNITRONIC® 100 CY
UNITRONIC® Li2YCY

UNITRONIC® Li2YCY
Cabluri de reţea pentru Cabluri de reţea pentru

UNITRONIC® LiYCY

UNITRONIC® LiYCY
frecvenţă joasă, frecvenţă joasă,

UNITRONIC® LiYY

UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® 100

UNITRONIC® 100
(TP)-Li2YCYv (TP)

(TP)-Li2YCYv (TP)
UNITRONIC® ST

UNITRONIC® ST
transmitere semnale transmitere semnale
analogice/digitale analogice/digitale

Utilizare Gama de temperatură


Sistene control acces/ +80 °C
regisratoare cu timp real
(ZK/ZE) +70 °C
Sisteme de achiziţii de +50 °C
date din proces (BDE)
-5 °C
Sisteme cu ceas intern
-30 °C
Sisteme antiefracţie (EMA)
-40 °C
Sisteme alarmare in caz Instalare
de incendiu (BMA)
Montaj fix la exterior
Reţele telefonice private
Montaj direct îngropat
Sisteme de interfonie
Sisteme electro-acustice Montaj fix la intrior
(ELA/PA)
Pentru aplicaţii ocazional
Cabluri pentru studio de flexibile (la interior)
inregistrari/cabluri microfon
Pentru mișcări perma-
Imprimante/plottere nente (interior/exterior)
Motoare pas cu pas Design
(curent continuu) Fără halogel
Encodere (poziţie sau unghi) Întârziere la propagarea
flăcării, cu autostingere
Senzori industriali,
U < 50 Veff Pentru semnalelor
Actuatori industriali, electrice simetrice (TP),
U < 50 Veff perechi torsadate

Pentru măsurare Cu perechi ecranate,


și control, analog (MSR) inalt decuplate

MSR, digital Cu ecran general pentru


protecţie electromagnetică
În dispozitive electronice crescută

Pentru tehnologii de
tăiere/fixare
(0,34 mm2/AWG 22)

94 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 95
A5 Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date
Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date A5
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 244 244 246 248 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260 Pagina Catalog general 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285

Cablu alarma incendiu J-Y(ST)Y red


Cablu telefonic de interior J-Y(ST)Y
UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Cablu telefonic de exterior


UNITRONIC® Li2YCY PiMF
UNITRONIC® CY PiDY (TP)

UNITRONIC® PUR CP (TP)


UNITRONIC® LiFYCY (TP)

UNITRONIC® FD CP plus
UNITRONIC® LiHCH (TP)
UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® FD P plus
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® LiYY (TP)

UNITRONIC® LiYD11Y
UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® 100 CY

UNITRONIC® Li2YCY
Cabluri de reţea pentru Cabluri de reţea pentru

UNITRONIC® LiHCH

UNITRONIC® FD CY

J-2Y(ST)Y...ST III BD
UNITRONIC® LiYCY

UNITRONIC® LiHH
frecvenţă joasă, frecvenţă joasă,

UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® 100

(TP)-Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® FD
UNITRONIC® ST
transmitere semnale transmitere semnale

JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD
analogice/digitale analogice/digitale

Design Utilizare
Pentru transmisia Sistene control acces/
cu atenuare scăzută, regisratoare cu timp real
capacitate scăzută (ZK/ZE)
Conductori Sisteme de achiziţii de
ecranaţi individual date din proces (BDE)
Cod de culoare Sisteme cu ceas intern
conform DIN 47100
Sisteme antiefracţie (EMA)
Cod de culoare
UNITRONIC® Sisteme alarmare in caz
de incendiu (BMA)
Cod de culoare
conform VDE 0815 Reţele telefonice private
(electronică industrială)
Sisteme de interfonie
Cu codificarea prin culori
a stelelor de 4 conductori Sisteme electro-acustice
„BD” conform VDE (ELA/PA)
0815/0816
Cabluri pentru studio de
Cod de culoare „LG” pentru inregistrari/cabluri microfon
perechi, conf. VDE 0815
Imprimante/plottere
Cod special de identificare
a conductorilor Motoare pas cu pas
(curent continuu)
Izolaţie exterioară
PVC/PVC special Encodere (poziţie sau unghi)
Izolaţie PUR, rezistentă Senzori industriali,
la abraziune, rezistenţă U < 50 Veff
la tăiere
Actuatori industriali,
Izolaţie exterioară PE U < 50 Veff
(fără întârzierea propagării Pentru măsurare
focului) și control, analog (MSR)
Cu izolaţie exterioară MSR, digital
fără halogen
În dispozitive electronice
Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă Pentru tehnologii de
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă tăiere/fixare
Utilizare fixă (0,34 mm2/AWG 22)

96 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 97
A5 Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date
Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date A5
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285 Pagina Catalog general 2014/15 262 263 264 265 270 271 272 273 274 279 280 281 284 285 285

Cablu alarma incendiu J-Y(ST)Y red

Cablu alarma incendiu J-Y(ST)Y red


Cablu telefonic de interior J-Y(ST)Y

Cablu telefonic de interior J-Y(ST)Y


UNITRONIC® FD CP (TP) plus

UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Cablu telefonic de exterior

Cablu telefonic de exterior


UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® Li2YCY PiMF


UNITRONIC® FD CP plus

UNITRONIC® FD CP plus
UNITRONIC® LiHCH (TP)

UNITRONIC® LiHCH (TP)


UNITRONIC® FD P plus

UNITRONIC® FD P plus
Criterii de utilizare Criterii de utilizare
Cabluri de reţea pentru Cabluri de reţea pentru

UNITRONIC® LiHCH

UNITRONIC® LiHCH
UNITRONIC® FD CY

UNITRONIC® FD CY
J-2Y(ST)Y...ST III BD

J-2Y(ST)Y...ST III BD
UNITRONIC® LiHH

UNITRONIC® LiHH
frecvenţă joasă, frecvenţă joasă,

UNITRONIC® FD

UNITRONIC® FD
transmitere semnale transmitere semnale

JE-Y(ST)Y...BD

JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD
analogice/digitale analogice/digitale

Gama de temperatură Design


+80 °C Pentru transmisia
cu atenuare scăzută,
+70 °C capacitate scăzută
+50 °C Conductori
ecranaţi individual
-5 °C
Cod de culoare
-30 °C conform DIN 47100
-40 °C Cod de culoare
Instalare UNITRONIC®

Montaj fix la exterior Cod de culoare


conform VDE 0815
(electronică industrială)
Montaj direct îngropat
Cu codificarea prin culori
Montaj fix la intrior a stelelor de 4 conductori
„BD” conform VDE
Pentru aplicaţii ocazional 0815/0816
flexibile (la interior)
Cod de culoare „LG” pentru
Pentru mișcări perma- perechi, conf. VDE 0815
nente (interior/exterior)
Cod special de identificare
Design a conductorilor
Fără halogel Izolaţie exterioară
Întârziere la propagarea PVC/PVC special
flăcării, cu autostingere Izolaţie PUR, rezistentă
Pentru semnalelor la abraziune, rezistenţă
electrice simetrice (TP), la tăiere
perechi torsadate Izolaţie exterioară PE
Cu perechi ecranate, (fără întârzierea propagării
inalt decuplate focului)

Cu ecran general pentru Cu izolaţie exterioară


protecţie electromagnetică fără halogen
crescută
Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
Utilizare fixă

98 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 99
A5 Tabele de selecţie | Extras
A5: cabluri de date
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Accesorii fără halogen: Denumirea cablului
Siteme de protecţie Marcare Pagina Catalog general 2014/15 323 324 325 323 324 325 310 311 288 295 292
SILVYN® RILL PA6 FLEXIMARK® etichetare conductori

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI


UNITRONIC® BUS IBS P COMBI
SILVYN® RILL PA12 Flexipart, tile, Flexiprint

UNITRONIC® BUS IBS FD P


SILVYN® FPAS FLEXIMARK® etichetare cabluri

UNITRONIC® BUS LD FD P

UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS IBS Yv

UNITRONIC® BUS PB Yv
SILVYN® HCC Sistem MINI, tub termocontractibil pentru etichetare

UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC® BUS LD

UNITRONIC® BUS PB
SILVYN® LCCH-2 FLEXIMARK® componente de marcare
Criterii de utilizare

UNITRONIC® BUS
SILVYN® AS Etichete LB LA Interfeţe BUS/LAN

IBS FD P COMBI
SILVYN® EDU-AS DYMO® benzi de etichete
SILVYN® TC
SILVYN® EMC AS-CU Accesorii
SILVYN® SSUE Placuţe metalice ștanţate, pini izolaţi
SILVYN® UI 511 Papuci izolaţi, bandă de izolare TBTA
SILVYN® HFX Tub termocontractibil CMP/PKG/HSB/PLG Utilizare
SILVYN® CHAIN TEC – capac de sigilare Pentru tipuri de reţele conform:
SILVYN® CHAIN STEEL Mufă ramificată terminală TEB IEEE 802.3 (Ethernet)
SILVYN® HIPROJACKET Tub spiralat KW IEEE 802.4 (MAP)
Bride Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST® IEEE 802.5 (IBM)
Presetupe ISDN 64 K Bit
SKINTOP® ST-HF-M IBM 3270, 3600, 4300
SKINTOP® GMP-HF-M IBM AS 400, 36, 38
SKINTOP® BLK-GL-M IBM PC Network
SKINTOP® GMP-GL-M 10 base 5 Ethernet
SKINDICHT® KW-M 10 base 2 Cheapernet
SKINDICHT® KU-M 10 base T (UTP) 100 ohms
SKINDICHT® EKU-M Token Ring (STP) 150 ohms
Token Bus
Radio/TV
Video BAS/FBAS
Video RGB monitors
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)
Standarde
PROFIBUS
INTERBUS® (Phoenix Contact)
BITBUS (Intel)
Pentru reţelele LAN
(IBM, Ethernet etc.)
Cu aprobare IBM
PROFINET®
Gama de temperatură
+205 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

100 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 101
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 323 324 325 323 324 325 310 311 288 295 292 Pagina Catalog general 2014/15 294 299 288 298 300 301 300 287 326

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

UNITRONIC® BUS PB FESTOON


UNITRONIC® BUS IBS P COMBI

UNITRONIC® BUS PB TORSION

UNITRONIC® BUS ASI FD P


UNITRONIC® BUS IBS FD P

UNITRONIC® BUS LD FD P

UNITRONIC® BUS PB FD P

UNITRONIC® BUS PB 7-W


UNITRONIC® BUS IBS Yv

UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS PB Yv
UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC® BUS EIB


UNITRONIC® BUS LD

UNITRONIC® BUS PB
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

PB FD P FRNC FC
UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® BUS
Interfeţe BUS/LAN Interfeţe BUS/LAN

PB FD Y HYBRID
IBS FD P COMBI

PB FD P COMBI
Gama de temperatură Utilizare
-5 °C Pentru tipuri de reţele conform:
-20 °C IEEE 802.3 (Ethernet)
-30 °C IEEE 802.4 (MAP)
-40 °C IEEE 802.5 (IBM)
-50 °C ISDN 64 K Bit
-90 °C IBM 3270, 3600, 4300
Instalare
IBM AS 400, 36, 38
Instalare la exterior în aer liber
IBM PC Network
Montaj îngropat indirect 10 base 5 Ethernet
Utilizare la exterior 10 base 2 Cheapernet
Montaj direct îngropat 10 base T (UTP) 100 ohms
Impedanţa caracteristică Token Ring (STP) 150 ohms
≥ 150 ohms Token Bus
≥ 120 ohms Radio/TV
≥ 100 ohms Video BAS/FBAS
≥ 93 ohms Video RGB monitors
≥ 75 ohms
EIA RS 232/V.24
≥ 60 ohms
≥ 50 ohms EIA RS 422/V.11
Categoria EIA RS 485
Cat.5 ≤ 100 MHz EIA RS 232/20 mA (TTY)
Cat.6 ≤ 250 MHz Standarde
Cat.6A ≤ 500 MHz PROFIBUS
Cat.7 ≤ 600 MHz INTERBUS® (Phoenix Contact)
Cat.7A ≤ 1200 MHz BITBUS (Intel)
Design
AS-Interface
Izolaţie PVC
Izolaţie fără halogenuri EIB/KNX
Izolaţie PE PROFINET®
Izolaţie PUR, rezistentă la abraziune, Gama de temperatură
rezistenţă la tăiere +205 °C
Izolaţie exterioară FEP +90 °C
+80 °C
Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă
Utilizare fixă și flexibilă +70 °C
Aplicaţii posibile
Utilizare fixă +60 °C

102 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 103
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 294 299 288 298 300 301 300 287 326 Pagina Catalog general 2014/15 290 426 426 426 427 427 433 431 428 429 430 432

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e


UNITRONIC® BUS PB TORSION

UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e

UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7


UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7


UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6
UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6
UNITRONIC® BUS ASI FD P
UNITRONIC® BUS PB 7-W

UNITRONIC® LAN exterior Cat.7


UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
UNITRONIC® BUS PB PE

UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A


UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
UNITRONIC® BUS EIB
Criterii de utilizare

PB FD P FRNC FC
UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® BUS
Interfeţe BUS/LAN

PB FD Y HYBRID
PB FD P COMBI
Criterii de utilizare

U/FTP, F/FTP, S/FTP


Interfeţe BUS/LAN

Gama de temperatură
-5 °C
-20 °C Utilizare
-30 °C
Pentru tipuri de reţele conform:
-40 °C
-50 °C IEEE 802.3 (Ethernet)
-90 °C IEEE 802.4 (MAP)
Instalare
IEEE 802.5 (IBM)
Instalare la exterior în aer liber
IEEE 802.3 at POE
Montaj îngropat indirect
Utilizare la exterior ISDN 64 K Bit
Montaj direct îngropat IBM 3270, 3600, 4300
Impedanţa caracteristică
IBM AS 400, 36, 38
≥ 150 ohms
≥ 120 ohms IBM PC Network
≥ 100 ohms 10 Base 5 Ethernet
≥ 93 ohms
10 Base 2 Cheapernet
≥ 75 ohms
≥ 60 ohms 10 Base-T 100 ohms
≥ 50 ohms 100 Base-T 100 ohms
Categoria
Cat.5 ≤ 100 MHz 1000 Base-T
Cat.6 ≤ 250 MHz 10 G Base-T
Cat.6A ≤ 500 MHz
Cat.7 ≤ 600 MHz Token Ring (STP) 150 ohms
Cat.7A ≤ 1200 MHz Token Bus
Design
Radio/TV
Izolaţie PVC
Izolaţie fără halogenuri Video BAS/FBAS
Izolaţie PE Video RGB monitors
Izolaţie PUR, rezistentă la abraziune, EIA RS 232/V.24
rezistenţă la tăiere
Izolaţie exterioară FEP EIA RS 422/V.11

Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă EIA RS 485


Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
EIA RS 232/20 mA (TTY)
Utilizare fixă

104 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 105
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 290 426 426 426 427 427 433 431 428 429 430 432 Pagina Catalog general 2014/15 290 426 426 426 427 427 433 431 428 429 430 432

UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e

UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e


UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e

UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e


UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7

UNITRONIC® LAN Flex, Cat.5e, Cat.7


UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e

UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e


UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7


UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6

UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6


UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6

UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6


UNITRONIC® LAN exterior Cat.7

UNITRONIC® LAN exterior Cat.7


UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180


UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A

UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7A


UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A

UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A


UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A

UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

U/FTP, F/FTP, S/FTP

U/FTP, F/FTP, S/FTP


Interfeţe BUS/LAN Interfeţe BUS/LAN

Standarde Impedanţa caracteristică


PROFIBUS ≥ 150 ohms
INTERBUS® (Phoenix Contact) ≥ 120 ohms
CAN ISO 11898 ≥ 100 ohms
BITBUS (Intel) ≥ 93 ohms
Pentru reţelele LAN ≥ 75 ohms
(IBM, Ethernet etc.)
≥ 60 ohms
Cu aprobare IBM
PROFINET® ≥ 50 ohms
Gama de temperatură Categoria

+180 °C Cat.5 ≤ 100 MHz

+90 °C Cat.6 ≤ 250 MHz


+80 °C Cat.6A ≤ 500 MHz
+70 °C Cat.7 ≤ 600 MHz
+60 °C
Cat.7A ≤ 1200 MHz
-5 °C
Cat.7A ≤ 1500 MHz
-20 °C
Design
-30 °C
Izolaţie PVC
-40 °C
Izolaţie fără halogenuri
-50 °C
Izolaţie PE
-90 °C
Instalare Izolaţie PUR, rezistentă la
abraziune, rezistenţă la tăiere
Instalare la exterior în aer liber
Izolaţie exterioară FEP
Montaj îngropat indirect
Utilizare la exterior Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
Montaj direct îngropat
Utilizare fixă

106 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 107
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398 Pagina Catalog general 2014/15 260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID


UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL


UNITRONIC® BUS CAN FD P

UNITRONIC® BUS CAN FD P


ETHERLINE® Cat.5e FD BK

ETHERLINE® Cat.5e FD BK
UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® Li2YCY PiMF


ETHERLINE® Cat.5e, fixed

ETHERLINE® Cat.5e, fixed


ETHERLINE® Cat.5e, flex.

ETHERLINE® Cat.5e, flex.


ETHERLINE® Cat.5 ARM

ETHERLINE® Cat.5 ARM


ETHERLINE® Cat.5e FD

ETHERLINE® Cat.5e FD
UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS CAN


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ETHERLINE® PN Cat.5

ETHERLINE® PN Cat.5
ETHERLINE® PN Flex

ETHERLINE® PN Flex
Interfeţe BUS/LAN Interfeţe BUS/LAN

Utilizare Standarde
Pentru tipuri de reţele conform: PROFIBUS
IEEE 802.3 (Ethernet) INTERBUS® (Phoenix Contact)
IEEE 802.4 (MAP) CAN ISO 11898
IEEE 802.5 (IBM) BITBUS (Intel)
IEEE 802.3 at POE Pentru reţelele LAN
(IBM, Ethernet etc.)
ISDN 64 K Bit
Cu aprobare IBM
IBM 3270, 3600, 4300
PROFINET®
IBM AS 400, 36, 38
Gama de temperatură
IBM PC Network
+180 °C
10 Base 5 Ethernet
+90 °C
10 Base 2 Cheapernet
+80 °C
10 Base-T 100 ohms
+70 °C
100 Base-T 100 ohms +60 °C
1000 Base-T -5 °C
10 G Base-T -20 °C
Token Ring (STP) 150 ohms -30 °C
Token Bus -40 °C
Radio/TV -50 °C
Video BAS/FBAS -90 °C
Video RGB monitors Instalare
EIA RS 232/V.24 Instalare la exterior în aer liber
EIA RS 422/V.11 Montaj îngropat indirect
EIA RS 485 Utilizare la exterior
EIA RS 232/20 mA (TTY) Montaj direct îngropat

108 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 109
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 260 262 390 391 392 393 394 394 315 315 316 397 398 Pagina Catalog general 2014/15 399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

ETHERLINE® TORSION Cat.6A


ETHERLINE® TORSION Cat.5
UNITRONIC® BUS CAN FD P

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e


ETHERLINE® PN Cat.6A Flex
ETHERLINE® Cat.5e FD BK

ETHERLINE® EC FD Cat.5e
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
ETHERLINE® Cat.5e, fixed

ETHERLINE® PN Cat.5 FD
ETHERLINE® Cat.5e, flex.

ETHERLINE® Y Cat.5e BK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
ETHERLINE® Cat.5e FD

UNITRONIC® BUS CAN

ETHERLINE® FD Cat.6A
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ETHERLINE® PN Cat.5

ETHERLINE® Cat.6 FD
ETHERLINE® PN Flex
Interfeţe BUS/LAN Interfeţe BUS/LAN

ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® Cat.7
Impedanţa caracteristică Utilizare
≥ 150 ohms Pentru tipuri de reţele conform:
≥ 120 ohms IEEE 802.3 (Ethernet)
≥ 100 ohms IEEE 802.4 (MAP)

≥ 93 ohms IEEE 802.5 (IBM)

≥ 75 ohms IEEE 802.3 at POE

≥ 60 ohms ISDN 64 K Bit


≥ 50 ohms IBM 3270, 3600, 4300
Categoria IBM AS 400, 36, 38
Cat.5 ≤ 100 MHz IBM PC Network
Cat.6 ≤ 250 MHz 10 Base 5 Ethernet
Cat.6A ≤ 500 MHz 10 Base 2 Cheapernet

Cat.7 ≤ 600 MHz 10 Base-T 100 ohms


Cat.7A ≤ 1200 MHz 100 Base-T 100 ohms
Cat.7A ≤ 1500 MHz 1000 Base-T
Design 10 G Base-T
Izolaţie PVC
Token Ring (STP) 150 ohms
Izolaţie fără halogenuri Token Bus
Izolaţie PE Radio/TV
Izolaţie PUR, rezistentă la Video BAS/FBAS
abraziune, rezistenţă la tăiere Video RGB monitors
Izolaţie exterioară FEP EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă EIA RS 485
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
Utilizare fixă EIA RS 232/20 mA (TTY)

110 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 111
A6 Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN
Tabele de selecţie | Extras
A6: Cabluri UNITRONIC® BUS/LAN A6
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405 Pagina Catalog general 2014/15 399 400 401 405 406 407 408 395 396 404 405

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.6A


ETHERLINE® TORSION Cat.5

ETHERLINE® TORSION Cat.5


ETHERLINE® EC Flex Cat.5e

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e


ETHERLINE® PN Cat.6A Flex

ETHERLINE® PN Cat.6A Flex


ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® EC FD Cat.5e
ETHERLINE® PN Cat.5 FD

ETHERLINE® PN Cat.5 FD
ETHERLINE® Y Cat.5e BK

ETHERLINE® Y Cat.5e BK
ETHERLINE® FD Cat.6A

ETHERLINE® FD Cat.6A
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

ETHERLINE® Cat.6 FD

ETHERLINE® Cat.6 FD
Interfeţe BUS/LAN Interfeţe BUS/LAN

ETHERLINE® Cat.6A

ETHERLINE® Cat.6A
ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.7
Standarde Impedanţa caracteristică
PROFIBUS ≥ 150 ohms
INTERBUS® (Phoenix Contact) ≥ 120 ohms
CAN ISO 11898 ≥ 100 ohms
BITBUS (Intel) ≥ 93 ohms
Pentru reţelele LAN ≥ 75 ohms
(IBM, Ethernet etc.)
≥ 60 ohms
Cu aprobare IBM
≥ 50 ohms
PROFINET ®
Categoria
Gama de temperatură
Cat.5 ≤ 100 MHz
+180 °C
+90 °C Cat.6 ≤ 250 MHz
+80 °C Cat.6A ≤ 500 MHz
+70 °C Cat.7 ≤ 600 MHz
+60 °C Cat.7A ≤ 1200 MHz
-5 °C Cat.7A ≤ 1500 MHz
-20 °C Design
-30 °C Izolaţie PVC
-40 °C Izolaţie fără halogenuri
-50 °C Izolaţie PE
-90 °C Izolaţie PUR, rezistentă la
Instalare abraziune, rezistenţă la tăiere
Instalare la exterior în aer liber Izolaţie exterioară FEP
Montaj îngropat indirect
Utilizare la exterior Aplicaţie principală/constructivă Utilizare flexibilă
Aplicaţii posibile Utilizare fixă și flexibilă
Montaj direct îngropat Utilizare fixă

112 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 113
A7 Tabele de selecţie | Extras
A7: UNITRONIC® BUS și ETHERLINE®
Tabele de selecţie | Extras
A7: UNITRONIC® BUS și ETHERLINE® A7
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 323 323 324 324 325 311 288 288 288 312 295 300 301 Pagina Catalog general 2014/15 323 323 324 324 325 311 288 288 288 312 295 300 301

UNITRONIC® BUS LD A + BUS FD P A

UNITRONIC® BUS LD A + BUS FD P A


UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI


UNITRONIC® BUS IBS P COMBI A

UNITRONIC® BUS IBS P COMBI A


UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI


UNITRONIC® BUS PB Festoon

UNITRONIC® BUS PB Festoon


UNITRONIC® BUS PB Torsion

UNITRONIC® BUS PB Torsion


UNITRONIC® BUS PB 7-W A

UNITRONIC® BUS PB 7-W A


UNITRONIC® BUS IBS FD P

UNITRONIC® BUS IBS FD P


UNITRONIC® BUS PB FD P

UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS IBS + A

UNITRONIC® BUS IBS + A


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

UNITRONIC® BUS PB PE

UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS PB A

UNITRONIC® BUS PB A
Care cablu este Care cablu este

UNITRONIC® BUS PA

UNITRONIC® BUS PA
potrivit pentru potrivit pentru
un sistem fieldbus? un sistem fieldbus?

Standarde Dimensiuni
Certificare UL/CSA 1 x 2 x 0,34/2 x 2 x 0,34
Instalare 1 x 2 x 0,5/2 x 2 x 0,5
Montaj fix 1 x 2 x 0,75/2 x 2 x 0,75
Flexibil 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5
Sisteme BUS
Foarte flexbil
INTERBUS® DIN 19258 EN 50251
Pentru utilizare la exterior/ bus senzor/actuator
direct îngropat, rezistent UV
INTERBUS® (Phoenix Contact)
Impedanţa caracteristică
100–120 ohms SUCOnet p® (Klöckner-Möller),
Modulink® P (Weidmüller)
150 ohms MODBUS VariNet®-P
(Pepperl + Fuchs)
Dimensiuni
PROFIBUS-DP, FMS, FIP
În mm2, sau diametru în mm,
sau AWG PROFIBUS-PA,
3 x 2 x 0,22 FoundationTM Fieldbus
CAN ISO 11898, CAN open
3 x 2 x 0,25
AS-INTERFACE
3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0
EIB
3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 CC-Link®
1 x 2 x 0,22/2 x 2 x 0,22/ Device NetTM (Allen-Bradley/
3 x 2 x 0,22 Rockwell Automation)
1 x 2 x 0,64 Industrial Ethernet/Fast Ethernet
1 x 2 x 1,0 ISOBUS (ISO 11783-2)

1 x 2 x 0,8
1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5
1 x 2 x 0,25/2 x 2 x 0,25

114 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 115
A7 Tabele de selecţie | Extras
A7: UNITRONIC® BUS și ETHERLINE®
Tabele de selecţie | Extras
A7: UNITRONIC® BUS și ETHERLINE® A7
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 299 293 288 291 288 312 297 293 315 315 316 290 319 Pagina Catalog general 2014/15 299 293 288 291 288 312 297 293 315 315 316 290 319

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID


UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC


UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180


UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL


UNITRONIC® BUS PB Yv, PB YY

UNITRONIC® BUS PB Yv, PB YY


UNITRONIC® BUS PB FD P FC

UNITRONIC® BUS PB FD P FC
UNITRONIC® BUS CAN FD P

UNITRONIC® BUS CAN FD P


UNITRONIC® BUS PB PE FC

UNITRONIC® BUS PB PE FC
UNITRONIC® BUS PB H FC

UNITRONIC® BUS PB H FC
UNITRONIC® BUS PB P FC

UNITRONIC® BUS PB P FC
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

UNITRONIC® BUS PA FC

UNITRONIC® BUS PA FC
UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS CAN


Care cablu este Care cablu este

UNITRONIC® BUS IS

UNITRONIC® BUS IS
potrivit pentru potrivit pentru
un sistem fieldbus? un sistem fieldbus?

Standarde Dimensiuni
Certificare UL/CSA 1 x 2 x 0,34/2 x 2 x 0,34
Instalare 1 x 2 x 0,5/2 x 2 x 0,5
Montaj fix
1 x 2 x 0,75/2 x 2 x 0,75
Flexibil
2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5
Foarte flexbil Sisteme BUS
Pentru utilizare la exterior/ INTERBUS® DIN 19258 EN 50251
direct îngropat, rezistent UV bus senzor/actuator
Impedanţa caracteristică INTERBUS® (Phoenix Contact)
100 –120 ohms SUCOnet p® (Klöckner-Möller),
Modulink® P (Weidmüller)
150 ohms MODBUS
Dimensiuni VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)
În mm2, sau diametru în mm,
sau AWG PROFIBUS-DP, FMS, FIP
3 x 2 x 0,22 PROFIBUS-PA,
FoundationTM Fieldbus
3 x 2 x 0,25
CAN ISO 11898, CAN open
3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0
3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 AS-INTERFACE
1 x 2 x 0,22/2 x 2 x 0,22/ EIB
3 x 2 x 0,22 CC-Link®
1 x 2 x 0,64 Device NetTM (Allen-Bradley/
Rockwell Automation)
1 x 2 x 1,0
Industrial Ethernet/Fast Ethernet
1 x 2 x 0,8
ISOBUS (ISO 11783-2)
1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5

1 x 2 x 0,25/2 x 2 x 0,25

116 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 117
A7 Tabele de selecţie | Extras
A7: UNITRONIC® BUS și ETHERLINE®
Tabele de selecţie | Extras
A8: selelcţia sistemelor de presetupare A8
Legendă Presetupe
7-W = 7-fire conductor împletit
Pagina Catalog general 2014/15 654 657 662 669 686 728 728 660
AS-I = AS-INTERFACE
COMBI IBS = Cablu de bus de instalare pentru INTERBUS®
DN = Device Net

SKINTOP® CLICK/CLICK-R

SKINTOP® COLD/COLD-R
EIB = European Installation Bus
FD = cabluri pentru lanţ portcablu

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® ST și STR
STR-M/ST(R) M ISO

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® ST (NPT)
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive

SKINTOP® ST-M/
Criterii de utilizare

SKINTOP® CUBE
G = izolaţie exterioară cauciuc (EPDM)
H = material fără halogenuri

și STR (NPT)
IBS = cablu de comandă la distanţă INTERBUS®
L2 = abvreviere de la SINEC L2-DP
LD = distanţă lungă
P = izolaţie exterioară poliuretan Proprietăţi
PB = PROFIBUS
Clasa de protecţie IP/NEMA 68/69K 68 68 68 64 68 68 68
PE = izolaţie exterioară polietilenă
PROFIBUS-DP = Decentralised Periphery Conectare prin filet Metric
PROFIBUS-FMS = Fieldbus Message Specification Conectare prin filet PG
PROFIBUS-PA = Process Automation
Conectare prin filet NPT
TPE = elastomer termoplastic
Yv = cabluri pentru pozare la exterior/ Pentru cabluri rotunde
îngropat cu izolatie din PVC ranforsat Pentru cabluri plate
YY = izolaţie exterioară dublă din PVC Metal
Plastic
Marcă înregistrată Unghiulare
CC-Link® = marcă înregistrată a CLPA, Japan Preluarea eforturilor de tracţiune
DeviceNetTM = marcă înregistrată a Open Device Vendors Association (ODVA)
FoundationTM = marcă înregistrată a Foundation Fieldbus Protecţie la vibraţii
INTERBUS® = marcă înregistrată a Phoenix Contact GmbH & Co. Protecţia antirăsucire
Modulink® P = marcă înregistrată a Weidmüller GmbH & Co. Conectarea ecranului
SIMATIC® = marcă înregistrată a SIEMENS AG Potrivit pentru zone Ex
SINEC® = marcă înregistrată a SIEMENS AG
SUCOnet P = marcă înregistrată a Klöckner + Moeller GmbH
® Fără halogen
VariNet -P
®
= marcă înregistrată a Pepperl + Fuchs GmbH Aprobari
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA
cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX
ATEX, DNV
cULus

118 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 119
A8 Tabele de selecţie | Extras
A8: selelcţia sistemelor de presetupare
Tabele de selecţie | Extras
A8: selelcţia sistemelor de presetupare A8
Presetupe Presetupe
Pagina Catalog general 2014/15 659 661 729 724 663 666 731 725 Pagina Catalog general 2014/15 670 674 675 733 665 665 671 671

SKINTOP® KR-M ATEX plus/


SKINTOP® BS-M/BS M ISO

SKINTOP® MS-M, MSR-M/

SKINTOP® K-M ATEX plus/


SKINTOP® MS-M BRUSH/
SKINTOP® SOLAR (plus)

SKINTOP® MS-M ATEX/

SKINTOP® MSR-M ATEX


MS-M-XL și MSR-M-XL

SKINTOP® MS și MSR
SKINTOP® BT și BT-M

SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® MS (NPT)
SKINTOP® BS (NPT)

SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-SC
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

MS-M-XL ATEX
SKINTOP® BS

și MSR (NPT)

plus albastru

plus albastru
BRUSH plus
Proprietăţi Proprietăţi
Clasa de protecţie IP/NEMA 68 68 68 68 68 ** 68 68 Clasa de protecţie IP/NEMA 68 68 68/69K 68 68 68 68 68
Conectare prin filet Metric Conectare prin filet Metric
Conectare prin filet PG Conectare prin filet PG
Conectare prin filet NPT Conectare prin filet NPT
Pentru cabluri rotunde Pentru cabluri rotunde
Pentru cabluri plate Pentru cabluri plate
Metal Metal
Plastic Plastic
Unghiulare Unghiulare
Preluarea eforturilor de tracţiune Preluarea eforturilor de tracţiune
Protecţie la vibraţii Protecţie la vibraţii
Protecţia antirăsucire Protecţia antirăsucire
Conectarea ecranului Conectarea ecranului
Potrivit pentru zone Ex Potrivit pentru zone Ex
Fără halogen
Fără halogen
Aprobari
Aprobari
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV
VDE
VDE
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA, TÜV
UL, UR, CSA UL, UR, CSA
cULus, cURus, VDE, DNV cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV cULus, cURus, DNV
VDE, cULus, DNV
VDE, cULus, DNV
DNV, ATEX
cULus, cURus, DNV, ATEX DNV, ATEX
ATEX, DNV cULus, cURus, DNV, ATEX
cULus ATEX, DNV
**68/69K, NEMA 4 x/NEMA 6 cULus

120 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 121
A8 Tabele de selecţie | Extras
A8: selelcţia sistemelor de presetupare
Tabele de selecţie | Extras
A10: date tehnice pentru EPIC® – conectori rectangulari A10
Presetupe EPIC® conector/insert regtangular
Pagina Catalog general 2014/15 672 699 700 698 727 726 677 668 Pagina Catalog general 2014/15 488 488 489 489 489

SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX/

EPIC® H-A 32
EPIC® H-A 10

EPIC® H-A 16
EPIC® H-A 3

EPIC® H-A 4
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

SKINTOP® MS-NPT BRUSH


Criterii de utilizare

SKINDICHT® CN și CN-M

SKINTOP® BS-M METALL


SKINTOP® INOX/INOX-R
SKINTOP® MS-SC NPT
SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® MINI
Criterii de utilizare
Parametrii
3 4 10 16 32
Numărul de contacte + PE + PE + PE + PE + PE
Tipul de conexiune:
Proprietăţi • Șurub
Clasa de protecţie IP/NEMA 68 68 68 68 68 68 68 68 • Cositorire
Conectare prin filet Metric
• Sertizare
Conectare prin filet PG
• Cleme cu arc
Conectare prin filet NPT
Contactele potrivite:
Pentru cabluri rotunde
• H-BE 2,5 prelucrate
Pentru cabluri plate
• H-D 1,6 prelucrate
Metal
• H-D 1,6 ştanţate
Plastic
Unghiulare 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Secţiune [mm2] - 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5
Preluarea eforturilor de tracţiune
IEC: tensiunea nominală [V]:
Protecţie la vibraţii
Protecţia antirăsucire • 400

Conectarea ecranului • 250


Potrivit pentru zone Ex • 24 AC/60 DC
Fără halogen • 230/400
Aprobari
• 24 AC/60 DC/250
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV
VDE, cULus, cURus, DNV • 500
VDE IEC: curent nominal [A] 23 23 16 16 16
UL, UR, CSA, TÜV UL: tensiunea nominală [V] 600 600 600 600 600
UL, UR, CSA
UL: curent nominal [A] 10 10 14 14 14
cULus, cURus, VDE, DNV
cULus, cURus, DNV CSA: tensiunea nominală [V] 400 400 600 600 600
VDE, cULus, DNV CSA: curent nominal [A] 10 10 16 16 16
DNV, ATEX Carcasele potrivite H-A 3 H-A 3 H-A 10 H-A 16 H-A 32
cULus, cURus, DNV, ATEX
ATEX, DNV
cULus
Ecolab®

122 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 123
A10 Tabele de selecţie | Extras
A10: date tehnice pentru EPIC® – conectori rectangulari
Tabele de selecţie | Extras
A10: date tehnice pentru EPIC® – conectori rectangulari A10
EPIC® conector/insert regtangular EPIC® conector/insert regtangular
Pagina Catalog general 2014/15 490 490 491 491 Pagina Catalog general 2014/15 492 492 493 494 494 493

EPIC® STA 20

EPIC® STA 20
EPIC® H-A 48

EPIC® STA 14

EPIC® STA 14

EPIC® H-Q 5

EPIC® H-D 7

EPIC® H-D 7

EPIC® H-D 8
EPIC® STA 6

EPIC® STA 6
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

Parametrii Parametrii
48 5 7 7
Numărul de contacte 6 6 14 14 Numărul de contacte 20 20 8
+ PE + PE + PE + PE
Tipul de conexiune: Tipul de conexiune:
• Șurub • Șurub

• Cositorire • Cositorire
• Sertizare • Sertizare
• Cleme cu arc • Cleme cu arc
Contactele potrivite: Contactele potrivite:
• H-BE 2,5 prelucrate
• H-BE 2,5 prelucrate
• H-D 1,6 prelucrate
• H-D 1,6 prelucrate
• H-D 1,6 ştanţate
0,5 0,5 max. 0,5 max. • H-D 1,6 ştanţate
Secţiune [mm2] – 2,5 – 1,5 1,5 – 1,5 1,5 0,5 max. 0,5 0,14 0,14 0,14
Secţiune [mm2]
IEC: tensiunea nominală [V]: – 1,5 1,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5
• 400 IEC: tensiunea nominală [V]:

• 250 • 400
• 250
• 24 AC/60 DC
• 24 AC/60 DC
• 230/400
• 24 AC/60 DC/250 • 230/400

• 500 • 24 AC/60 DC/250


IEC: curent nominal [A] 16 10 10 10 10 • 500
UL: tensiunea nominală [V] 600 48 48 48 48 IEC: curent nominal [A] 10 10 16 10 10 10
UL: curent nominal [A] 14 10 10 10 10 UL: tensiunea nominală [V] 48 48 600 250 250 250
CSA: tensiunea nominală [V] 600 48 48 48 48 UL: curent nominal [A] 10 10 16 10 10 10
CSA: curent nominal [A] 16 10 10 10 10 CSA: tensiunea nominală [V] 48 48 600 – – –
Carcasele potrivite H-A 48 H-A 3 H-A 3 H-A 10 H-A 10 CSA: curent nominal [A] 10 10 16 – – –
Carcasele potrivite H-A 16 H-A 16 H-A 3 H-A 3 H-A 3 H-A 3

124 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 125
A10 Tabele de selecţie | Extras
A10: date tehnice pentru EPIC® – conectori rectangulari
Tabele de selecţie | Extras
A11: aplicaţii ale cablurilor de fibră optică HITRONIC® A11
EPIC® conector/insert regtangular Cabluri tip plastic PCF gama de
fibre-optic (POF) cabluri fibră optică
Pagina Catalog general 2014/15 495 495 496 496 497
Pagina Catalog general 2014/15 454 454 456 456 456 455 462 463 463 464

EPIC® H-D 25

EPIC® H-D 25

EPIC® H-D 40
EPIC® H-D 15

EPIC® H-D 15

HITRONIC® POF Duplex Heavy PE-PUR


Criterii de utilizare

HITRONIC® PCF Simplex exterior


HITRONIC® POF Simplex PE-PUR

HITRONIC® POF Duplex PE-PUR


Parametrii

HITRONIC® POF Simplex PE

HITRONIC® POF FD PE-PUR

HITRONIC® PCF Duplex FD


HITRONIC® POF Duplex PE
15 15 25 25 40 Criterii de utilizare

HITRONIC® PCF Duplex

HITRONIC® PCF Duplex


Numărul de contacte + PE + PE + PE + PE + PE Pe scurt

FRNC-PUR interior

FRNC-PE exterior
Tipul de conexiune:
• Șurub
• Cositorire
• Sertizare
• Cleme cu arc Proprietăţi
Contactele potrivite: Pentru utilizare la interior
• H-BE 2,5 prelucrate Pentru utilizare la exterior
• H-D 1,6 prelucrate Pentru utilizare aeriană
• H-D 1,6 ştanţate Instalarea prin suflare/
aer comprimat
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Secţiune [mm2] Direct îngropat
– 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5
IEC: tensiunea nominală [V]: Armate

• 400 Protecţie la rozătoare


Condiţii grele de lucru
• 250
Întârziere la propagarea
• 24 AC/60 DC flăcării (IEC 60332-3)
• 230/400 Rezistent la forc (IEC
• 24 AC/60 DC/250 60331-25)

• 500 Rezistent la apă


IEC: curent nominal [A] 10 10 10 10 10 rezistent UV
UL: tensiunea nominală [V] 250 250 250 250 250 Lanţ portcablu
UL: curent nominal [A] 10 10 10 10 10 Flexibil
CSA: tensiunea nominală [V] – – – – – Rezistent la torsiune
CSA: curent nominal [A] – – – – – Tamburabil
Carcasele potrivite H-A 10 H-A 10 H-A 16 H-A 16 H-B 16
Fără halogen
Emisii reduse de fum

126 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 127
A11 A11: aplicaţii ale cablurilor de fibră optică HITRONIC®
Tabele de selecţie | Extras Tabele de selecţie | Extras
A11: aplicaţii ale cablurilor de fibră optică HITRONIC® A11
GOF gama de cabluri fibră optică GOF gama de cabluri fibră optică
Pagina Catalog general 2014/15 450 451 453 452 467 468 469 470 471 Pagina Catalog general 2014/15 472 473 473 474 475 476 477

HITRONIC® HRM-FD, A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

HITRONIC® HDH Mini cablu Breakout,


HITRONIC® TORSION, A/J-V(ZN)H11Y

de exterior armat, A/J-DQ(ZN)(SR)H


HITRONIC® HQA-Plus cablu aerian,
HITRONIC® HQN cablu de exterior,

HITRONIC® HQW-Plus armat cablu


HITRONIC® HVN cablu de exterior,

HITRONIC® HUN cablu universal,

HITRONIC® HRH cablu Breakout,


exterior armat, A-DQ(ZN)(SR)2Y

exterior armat, A-DQ(ZN)(SR)2Y


HITRONIC® HDM, A/J-V(ZN)11Y

de exterior, A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
HITRONIC® HQA Aerial Cable,
HITRONIC® HVN-Micro cablu

HITRONIC® HQW cablu de

HITRONIC® HVW cablu de


de exterior, A-DQ(ZN)B2Y
Criterii de utilizare Criterii de utilizare

HITRONIC® HUW cablu


Pe scurt Pe scurt
HITRONIC® FIRE

A-DQ2Y(ZN)B2Y

A/J-DQ(ZN)BH
A-DQ(ZN)B2Y

A-DQ(ZN)B2Y

A-DQ(ZN)B2Y

J-V(ZN)HH

J-V(ZN)H
Proprietăţi Proprietăţi
Pentru utilizare la interior Pentru utilizare la interior
Pentru utilizare la exterior Pentru utilizare la exterior
Pentru utilizare aeriană Pentru utilizare aeriană
Instalarea prin suflare/ Instalarea prin suflare/
aer comprimat aer comprimat
Direct îngropat Direct îngropat
Armate Armate
Protecţie la rozătoare Protecţie la rozătoare
Condiţii grele de lucru Condiţii grele de lucru
Întârziere la propagarea Întârziere la propagarea
flăcării (IEC 60332-3) flăcării (IEC 60332-3)
Rezistent la forc Rezistent la forc
(IEC 60331-25) (IEC 60331-25)
Rezistent la apă Rezistent la apă
rezistent UV rezistent UV
Lanţ portcablu Lanţ portcablu
Flexibil Flexibil
Rezistent la torsiune Rezistent la torsiune
Tamburabil Tamburabil

Fără halogen Fără halogen

Emisii reduse de fum Emisii reduse de fum

Notă: lungimile standard ale cablurilor de fibră optică sunt de 100 m și 500 m;
alte lungimi vor include o suprataxă. O. r. = on request (la cerere)

128 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 129
A12 Tabele de selecţie | Extras
A12: cabluri servo
Tabele de selecţie | Extras
A12: cabluri servo A12
Denumirea cablului Denumirea cablului
(utilizare la inserturi în continuă mişcare, de ex. în lanţuri energetice) (utilizare la inserturi în continuă mişcare, de ex. în lanţuri energetice)
Pagina Catalog general 2014/15 99 100 101 102 103 104 105 Pagina Catalog general 2014/15 274

Cabluri servo conform standardelor FANUC®


Cabluri servo conform standardelor B & R®
Cabluri servo conform standardelor KEB®
Cabluri servo conform standardelor ELAU®

Cabluri servo conform standardelor

Cabluri servo conform standardelor


Cabluri servo conform INDRAMAT®
Cabluri servo conform SIEMENS®,

UNITRONIC® FD CP (TP) plus


ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

standardelor Heidenhain®

Controles Techniques®
Cabluri servo conform

Cabluri servo conform


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

standardelor LENZE®
Aplicaţii ale cablurilor servo Aplicaţii ale cablurilor servo
în sisteme de acţionări electrice în sisteme de acţionări electrice

seria FX8PLUS

standard INK

Berger Lahr®
Utilizare Utilizare
Circuite Circuite
Sisteme de principale Sisteme de principale
acţionari electrice acţionari electrice
Motor Motor
Forţa Forţa
SEW® SEW®
Semnal Semnal
Forţa Forţa
SIEMENS® SIEMENS®
Semnal Semnal
Forţa Forţa
INDRAMAT ® INDRAMAT®
Semnal Semnal
Forţa
Forţa LENZE ®
LENZE® Semnal
Semnal
Forţa
Forţa Heidenhain ®

Heidenhain® Semnal
Semnal
Forţa
Forţa ELAU ®

ELAU® Semnal
Semnal Forţa
Forţa KEB ®

KEB® Semnal
Semnal
Forţa
Forţa Controles Techniques®
Controles Techniques® Semnal
Semnal
Forţa
Forţa Berger Lahr®
Berger Lahr® Semnal
Semnal
Forţa Forţa
B & R® B & R®
Semnal Semnal
Forţa Forţa
FANUC® FANUC®
Semnal Semnal

130 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 131
A12 Tabele de selecţie | Extras
A12: cabluri servo
Tabele de selecţie | Extras
A13: cabluri pentru game de temperaturi extinse A13
Denumirea cablului Denumirea cablului
(montaj fix sau ocazional flexibil)
Pagina Catalog general 2014/15 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Pagina Catalog general 2014/15 91 92 95 93 38 39 94 96 98

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF


standardelor SIEMENS® seria FX5
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

standardelor SEW®, static

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY


ÖLFLEX® SERVO 700 CY
ÖLFLEX® SERVO 709 CY
ÖLFLEX® SERVO 720 CY

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF


ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF


ÖLFLEX® HEAT 145 MC*
Cabluri servo conform

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS


ÖLFLEX® HEAT 105 MC
ÖLFLEX® SERVO 700

ÖLFLEX® HEAT 180 MS


Criterii de utilizare

Cabluri servo conform


capacitate scăzută

capacitate scăzută
Aplicaţii ale cablurilor Criterii de utilizare

BLACK 0.6/1 KV

BLACK 0.6/1 KV
servo în sisteme de
acţionări electrice

Utilizare
Utilizare
Sisteme Circuite
de acţionari principale Cablarea interioară și exterioară a mașinilor
electrice Motor Cablarea internă a unităţilor
de control/utilajelor
Forţa
SEW® În încăperi uscate
Semnal
În încăperi umede și uscate
Forţa
SIEMENS® La exterior, montaj fix (protecţie mecanică)
Semnal
Rezistenţă chimică Vezi tabelul tehnic T1
Forţa
INDRAMAT® În medii sensibile EMC
Semnal
Pentru aplicaţii extreme în secţiile de vopsitorie
Forţa Standarde
LENZE ®

Semnal Fără halogen conform IEC 60754-1


Forţa Densitate scăzută de fum conf. IEC 601034
Heidenhain ®

Semnal
Fum cu toxicitate redusă conf. NES 02-713
Aplicaţie principală/constructivă Întârziere la propagarea flăcării
Aplicaţii posibile conf. IEC 60332-1-2
Întârziere la propagarea flăcării
conf. IEC 60332.3
În conformitate cu VDE/HAR/DIN
Denumirile SIEMENS® ale articolelor (6FX5002/5008, 6FX7002/7008,
6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate SIEMENS AG și sunt enumerate doar în Cu certificare VDE/HAR
scop comparativ. Denumirile INDRAMAT® ale articolelor (IKG, IKS, INK, INS, RKL
Cu certificare UL/CSA
și RKG) sunt mărci înregistrate Bosch Rexroth AG și sunt enumerate doar în scop
comparativ. Denumirile LENZE® ale articolelor (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, Cu certificare GL/DNV
EYL și EYP) sunt mărci înregistrate LENZE AG și sunt enumerate doar în scop
comparativ. SEW® și SEW® Eurodrive sunt mărci înregistrate SEW Eurodrive GmbH
& Co KG. Heidenhain®, ELAU®, KEB®, Controles Techniques®, Berger Lahr®, B & R®
și FANUC® și sunt mărci înregistrate ale respectivelor companii și sunt enumerate
doar în scop comparativ.

132 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 133
A13 Tabele de selecţie | Extras
A13: cabluri pentru game de temperaturi extinse
Tabele de selecţie | Extras
A13: cabluri pentru game de temperaturi extinse A13
Denumirea cablului Denumirea cablului
Pagina Catalog general 2014/15 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Pagina Catalog general 2014/15 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF


ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C


ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*

ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*


ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF


ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF


ÖLFLEX® HEAT 145 MC*

ÖLFLEX® HEAT 145 MC*


ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS


ÖLFLEX® HEAT 105 MC

ÖLFLEX® HEAT 105 MC


ÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 MS


Criterii de utilizare Criterii de utilizare

Gama de temperatură Design


+1565 °C Conductor solid VDE 0295, clasa 1
+400 °C Liţe fine conf. VDE 0295, clasa 5
+350 °C Izolaţie conductor/exterior PVC,
+300 °C rezistentă la căldură
+260 °C Izolaţie conductor/exterior fără halogen
+200 °C Izolaţie conductor/exterior din silicon
+180 °C
Izolaţie silicon, rezistentă la tăiere (EWKF)
+145 °C
Izolaţie conductor/
+125 °C exterior fluoropolimer (FEP/PTFE)
+105 °C Izolaţie conductor/exterior fibră de sticlă
+90 °C Conductori numerotaţi conf. VDE 0293
-20 °C Conductori coloraţi conf. codificării
VDE 0293-308
-35 °C
Culori individuale
-50 °C
Ecran colectiv
-80 °C
-100 °C Armătură din fire de oţel
-140 °C
-190 °C
Tensiune nominală
300/500 V

450/750 V

600/1000 V
10 kV Aplicaţie principală/constructivă Utilizare fixă și flexibilă
Aplicaţii posibile Utilizare fixă
600 V conf. UL/CSA
Utilizare flexibilă Utilizare fixă (perioade scurte de timp)

134 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 135
A15 Tabele de selecţie | Extras
A15: FLEXIMARK® – sisteme de marcare
Tabele de selecţie | Extras
A15: FLEXIMARK® – sisteme de marcare A15
Pagina Catalog general 2014/15 876 874 893 894 895 870 879 880 886 887 889 877 Pentru a satisface cerinţele ridicate ale produselor noastre și pentru a asigura
standardul nostru de calitate, toate produsele FLEXIMARK® sunt supuse la o serie
de teste stricte. Acestea sunt realizate de SP Technical Research Institute

Bandă caractere plastic MINI

Suport caracterePTEF Cab


of Sweden utilizând metoda de testare SP 2171, folosită în special pentru suportul
de etichete și tilele din plastic pentru marcarea cablurilor, componentelor și

Suport caractere PTE

Etichete adexive LCK


Suport etichete/tile
clemelor. Câteva din teste sunt enumerate mai jos:

FCC -marcare cablu


Sistem de marcare

Etichetă cablu LFL


Etichetă cablu TFL
Rezistenţa

Etichete LA/LB
etichetelor FLEXIMARK®

FCC din inox

Flexiprint LF

Etichete TA
Test Metodă și criterii
Gama de temperatură
max +500 °C Rezistenţa la îmbătrânire Imbărânire accelerată în cuptor (2000 zile la 90 °C
(194 °F)) corespunde cu utilizarea la 20 °C
-20 °C – +65 °C (+68 °F) timp de 30 ani. Verificarea crăpăturilor,
rupturilor sau daunelor similare. (Reducere maximă
-20 °C – +45 °C a elongaţiei la rupere cu 50 %.) De asemenea
verificări de montare și demontare.
-75 °C – +80 °C
Rezistenţa UV Test accelerat corerspunzător ISO 4892-2,
-40 °C – +80 °C expunere un an la exterior în sudul Suediei.
-40 °C – +125 °C Verificarea fragilităţii și schimbarea de culoare
și lizibilitatea.
-40 °C – +150 °C
Rezistenţa la răzuirea Conform cu SP Method 2172 (masina de frecare).
-30 °C – +70 °C textului imprimat Încărcare de 75 g per mm diametru mandrină.
200 + 200 cicluri.
Test de rezistenţă
Lumină UV Rezistenţa la Manșoanele montate sunt ţinute 24 h la +23 °C
substanţe chimice & -2 °C (+73.4 °F & 28.4 °F) imersate în substante
Îmbătrânire chimice. Murdărire timp de 2 h după care se verifică
Răzuirea textului imprimat funcţionalitatea, rezistenţa culorii și lizibilitatea
imprimării.
Test de rezistenţă chimică
Diesel Produse chimice folosite:
ulei sintetic diesel, acid sulfuric 25 %, agent de
Acid (H2SO4), 25 % curăţare de bază (Berol 226, apă distilată, apă de
Alcaline mare (5 % NaCl), ulei de transformator (Nytro 10x),
(soluţie de detergent, 10 %) Etanol, alte substanţe chimice la cerere.
Apă distilată Rezistenţa la Combinaţie între testul de abraziune și testul de
Apă sărată (5 % NaCl) substanţe chimice cu rezistenţă chimică.
test de abraziune
Ulei transformator (Nytro 10X)
Notă: versiunea actuală și informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul nostru.
Etanol
Test de rezistenţă
chimică cu abraziune
Diesel
Acid (H2SO4), 25 %
Alcaline
(soluţie de detergent, 10 %)
Apă distilată
Apă sărată (5 % NaCl) Testat și recomandat. Nu a fost testat. Textul imprimat
Nu a fost testat. A fost efectuat are o protecţie automată în formă
Ulei transformator (Nytro 10X)
în schimb, un test de rezistenţă de un suport sau similar.
Etanol chimică cu abraziune. Nu este recomandat.

136 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 137
T0 Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre
Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre T0
2. Cabluri şi conductori Generalităţi
Cablurile și conductorii trebuie selectaţi intr-un asemenea
Aplicaţiile în care se pot folosi cablurile şi conductorii noștri mod incat să fie potriviţi cu condiţiile relevante de operare
sunt extrem de diverse şi sunt guvernate de reglementările (ex. tensiunea, curentul, protecţia împotriva electrocutării,
aflate în vigoare şi descrise de grupele de standarde (IEC, EN, gruparea de cabluri şi conductori) şi conform influenţei facto-
NEC…). Un exemplu de standard este IEC 60204-1:2009, rilor externi (ex. temperatura ambiantă, prezenţa apei sau
Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements) a substanţelor corozive efortul mecanic, inclusiv efortul
cu referire la cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mecanic la instalare, riscul de incendiu, etc).
cablurile şi conductorii şi cu descrierea condiţiilor de utilizare.
Nivelul de tensiune
În toate cazurile, utilizatorul trebuie să facă o examinare Cablurile de forţă şi comandă prezentate în catalog sunt
profesională şi competentă pentru a stabili dacă sunt îndeplinite subiectul „directivei de joasă tensiune” 2006/95/EC pentru
toate cerinţele sau dacă există cerinţe suplimentare care ar echipamente electrice cu tensiuni cuprinse între 50 şi 1000 V
putea avea prioritate pentru o aplicaţie dată. (curent alternativ) şi între 75 şi 1500 V (curent continuu).

Un sprijin este dat de paginile privind produsele din Catalogul Tensiunea nominală este nivelul de tensiune pentru care
principal actual, cu norme de produs şi de utilizare – ex. cablurile au fost construite şi testate. Tensiunea nominală
„Rezistenţă la ulei conform VDE 0473-811” sau „Aplicaţii a cablurilor trebuie să fie mai mare sau egală cu tensiunea
pentru tracţiunea feroviară: DIN EN 50306-2”. În zona cablu- reţelei de curent alternativ la care vor fi conectate. În cazul
rilor armonizate de joasă tensiune (ex. H05VV5-F/ÖLFLEX® alimentării în curent continuu, tensiunea nominală a cablului
140), DIN VDE 0298-300 în tabela A4 găsiţi o listă a cerin- trebuie să fie mai mare decât valoarea tensiunii continue
ţelor şi a criteriilor care sunt aplicabile şi altor cabluri de împărţită cu un factor de 1,5 ori. Tensiunea de operare continuă
joasă tensiune precum şi o listă de aplicaţii recomandate în curent alternativ sau curent continuu nu trebuie să depăşească
care nu este exhaustivă tensiunea nominală a cablului cu mai mult de 10 %.

DIN VDE 0298-300 este varianta germană Tensiunea nominală a cablurilor şi conductorilor este
a documentului de armonizare exprimată printr-un raport U/U0 în care:
HD 516 S2:1997 + A1:2003 + A2:2008. • U0 este tensiunea eficace dintre oricare conductor din
cablu şi potenţialul pămîntului (manta metalică/ecranare
Suplimentar, informaţiile referitoare la domeniul de aplicaţie sau suprafaţă conductoare aflată la potenţialul pămîntului)
publicate în IEC 62440:2008-02 Ed. 1.0 trebuie urmate pentru • U este tensiunea eficace între oricare doi conductori
cablurile electrice cu tensiuni nominale până la 450/750 V. Un dintr-un cablu multifilar sau dintre doi conductori care
rezumat al celor mai importante informaţii referitoare la aplica- constituie un sistem de alimentare
ţiile uzuale ale cablurilor şi conductorilor sunt furnizate mai jos.
Rigiditatea dielectrică a conductorilor şi a cablurilor trebuie
să aibe valorile suficiente conform cu nivelul tensiunii de
test. Pentru cablurile şi conductorii care au tensiuni de lucru
138 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 139
T0 Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre
Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre T0
de peste 50 V AC sau 120 V DC, tensiunea de test trebuie să Definirea modului de folosire:
fie de minim 2000 V AC pentru o durată de 5 minute. Pentru utilizare flexibilă – utilizare fixă
cablurile şi conductorii care operează la maxim 50 V AC sau • Flexare continuă
120 V DC (valori tipice pentru circuite de tip SELV sau PELV Cablurile sunt subiectul unei mişcări lineare continue în
– extra low voltage) tensiunea de test trebuie să fie de 500 V aplicaţii automatizate. Ele sunt subiectul aplicării unei forţe
AC pentru o durată de 5 minute Nivelul tensiunii de test continue aplicate în cursul mişcării de îndoire – dezdoire.
este specificat în datele tehnice aferente fiecărui produs din Aplicaţii tipice:
Catalogul principal actual. Valoarea tensiunii de test poate Lanţuri portcablu orizontale sau verticale, linii de asamblare
fi folosită şi pentru selectarea produsului atunci când nu automată, maşini unelte cu comandă program, etc.
aveţi informaţii relevante despre tensiunea nominală U/U0.
• Flexibil/flexibil ocazional
Standardul internaţional pentru Cablurile sunt mişcate aleator într-o aplicaţie neautomată
măsurarea secţiunii conductorilor este Cablurile sunt susceptibile de a fi mişcate ocazional fără
IEC 60228 şi are o importanţă deosebită pentru precizarea controlul parametrilor de mişcare.
secţiunii conductorilor în sistemul metric America de Nord Aplicaţii tipice:
şi alte regiuni folosesc sistemul de măsurare al secţiunilor Cabluri se pot mişca rar pe maşini unelte, maşini unelte
definit de AWG (American Wire Gauge) cu sistemul kcmil neautomate aparate electrocasnice, scule de mână.
pentru secţiunile mari. Tabelul T16 oferă o corelare sigură
şi acoperitoare între sistemul de măsurare AWG şi sistemul • Utilizare staţionară/utilizare fixă
metric astfel încât să se poată echivala în sistem metric Cablurile sunt instalate şi rămân în aceeaşi poziţie. Sunt
solicitările din sistemul AWG. mişcate doar în scop de mentenanţă, reparaţii sau modernizări.
Aplicaţii tipice:
Efortul de tracţiune Cabluri instalate în pat cablu, ţevi de protecţie,
Următoarele date trebuie aplicate pentru limitarea efortului tuburi de protecţie în maşini, hale industriale, etc.
de tracţiune aplicat cablurilor electrice până la 1000 N: maxim
15 N/mm2 calculat la sectiunea conductorilor, exceptând Cabluri folosite în sisteme de pat cablu flexibil
sectiunea ecranului, a conductorului concentric sau a conduc- Aceste cabluri au în componenţa denumirii cuvintele FD
torilor de măsură divizaţi pentru efort static aplicat cablurilor sau CHAIN (foarte flexibil, lanţ). Suplimentar la informaţiile
staţionare sau în mişcare sau cablurilor pozate în instalaţii. general aplicabile referitoare la asamblare sau pozare prezen-
Se permite un efort maxim de 50 N/mm2, raportat la secţi- tate în tabelul tehnic T3, o atenţie deosebită trebuie acordată
unea conductorilor, exceptând secţiunea ecranului, a conduc- specificaţiilor particulare fiecărui cablu prezentate în paginile
torului coaxial sau a conductorilor de măsură divizaţi pentru de Catalog principal actual aferente fiecărui produs Următoa-
efortul de tracţiune static în timpul instalării cablurilor în rele specificaţii sunt particulare fiecărui produs.
instalaţii fixe.

140 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 141
T0 Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre
Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre T0
Următoarele specificaţii sunt particulare fiecărui produs: Transport şi depozitare
•R estricţii referitoare la cursa maximă (ex.: „… până la 10 m”). Cablurile şi conductorii care nu sunt destinaţi folosirii în
• Restricţia referitoare la raza minimă de îndoire specifică exterior trebuie să fie depozitaţi în interior, în spaţii uscate
aplicaţiei. Raza minimă de îndoire a cablului trebuie să fie şi protejate de radiaţia solară. Dacă sunt depozitaţi în exterior,
mai mică decât raza minimă de curbură a lanţului portcablul toate cablurile şi conductorii trebuie protejaţi la apă.
folosit. Raza minimă de îndoire este definită ca fiind raza
de îndoire raportată la suprafaţa interioară a cablului în Temperatura ambiantă pentru transport şi depozitare trebuie
zona de flexare. să fie cuprinsă între -25 °C şi +55 °C (max. +70 °C dar nu mai
mult de 24 ore). Particular, la temperaturi înspre limita inferioară,
Mişcări de torsiune în interiorul turbinelor eoliene stresul mecanic indus de vibraţii şocuri, îndoiri sau torsionări,
Mişcările de torsiune din interiorul turbinelor eoliene sunt trebuie să fie evitat. Acest aspect este foarte important în
foarte diferite de cele prezente în aplicaţiile robotizate. În special la cablurile sau conductorii cu izolaţii din PVC. Următorul
comparaţie cu mişcările cu parametri dinamici ridicaţi în aplicaţiile ghid de bune practici trebuie urmărit pentru timpul maxim
robotizate, în cazul turbinelor eoliene, mişcarea buclei care de depozitare înainte de folosire, fără efectuarea testelor
leagă nacela de pilon se efectuează mult mai încet. Mai mult, suplimentare:
rotaţia cablului de 150° per 1 m şi viteza de rotaţie a nacelei • Maxim un an de depozitare în exterior
de o tură pe minut sunt mult mai mici decât în cazul aplicaţiilor • Maxim doi ani de depozitare în interior
robotizate.

Pentru a se confirma respectarea acestor cerinţe, cablurile


noastre sunt testate în laboratorul propriu. Pentru a ţine cont
de toate materialele folosite, diferite teste sunt realizate
pentru a obţine rezultate concludente, chiar şi referitor
la comportamentul la diverse temperaturi.

Bazat pe aceste rezultate, cablurile sunt clasificate intern de


către Lapp funcţie de eforturile la torsiune din generatoarele
eoliene, adaptate la cerinţele celor mai mari producători de
turbine eoliene:

Numărul funcţie de torsiunea


de cicluri temperatură specifică
TW-0 5.000 ≥ + 5 °C ± 150°/1 m
TW-1 2.000 ≥ - 20 °C ± 150°/1 m
TW-2 2.000 ≥ - 40 °C ± 150°/1 m

142 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 143
T0 Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre
Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre T0
3. Conectori industriali Certificări:
VDE, numărul certificatului 40016270, 40011894, 40013251,
Conectorii nu trebuie cuplaţi sau decuplaţi sub sarcină! 40019264
Continuitatea conductorului de protecţie trebuie să fie reali- UL, dosar numărul: E75770, E249137, E192484
zată în funcţie de tipul de conector. Aceasta poate fi realizată CSA dosar numărul: E75770, E249137, E192484
prin intermediul carcasei, în cazul carcaselor metalice din TÜV
seria EPIC® sau prin luarea acelor măsuri care să garanteze
continuitatea electrică a potenţialului de protecţie, stabilite
de către proiectant şi respectată de către instalator. 4. Presetupe şi treceri de cabluri

Atenţionare de securitate Presetupele şi trecerile de cablu SKINTOP® şi SKINDICHT®


În cazul inserturilor EPIC® precum H-BE sau H-BS, conexiunea reprezintă cea mai înaltă calitate obţinută datorită expertizei
conductorul de protecţie poate fi modificată. Când se conec- noastre de 40 de ani în domeniul acestor tipuri de aplicaţii
tează conductorul de protecţie trebuie avută în vedere cone-
xiunea de joasă rezistenţă a piesei complementare, astfel încât Împreună cu calitatea intrinsecă a produselor, utilizarea
să nu fie întrerupt circuitul de protecţie Poziţia şurubul de corectă a acestora este cel mai important factor pentru obţi-
conectare trebuie să fie corespunzătoare pe ambele părţi nerea siguranţei în exploatare. Pentru aceasta vă rugăm să
astfel încât să se păstreze continuitatea circuitului de observaţi toate datele importante pentru aplicaţia dumnea-
protecţie. voastră. Alături de datele tehnice aferente produselor, vă
rugăm să consultaţi datele tehnice existente în Catalogul
Se respectă astfel specificaţiile referitoare la principal actual (T21 – dimensiunile filetelor presetupelor,
„Operarea instalaţiilor electrice” cuprinse în normele cuplul de strângere şi dimensiunile de instalare pentru prese-
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1). tupe/T22 – gradul de protecţie conform EN 60529), cât şi
prospectele aflate în ambalaj care descriu modul de utilizare
Este la latitudinea utilizatorilor să evalueze dacă, în domenii al acestora (prospectele sunt conforme cu normele DIN
specifice de utilizare neacoperite de noi, soluţiile şi recoman- EN 60079-0, DIN EN 60079-7).
dările noastre sunt conforme cu alte norme decât cele preci-
zate aici. Noi ne rezervăm dreptul de a aduce modificări şi
îmbunătăţiri produselor noastre pentru creşterea performan- 5. Tuburi de protecţie şi sisteme
ţelor sau datorită cerinţelor specifice legate de procesul de de ghidare pentru cabluri
producţie. Informaţiile din catalog au rolul de a defini propri-
etăţile produselor dar nu pot garanta proprietăţile ansamblului. Sistemul de protecţie SILVYN® oferă protecţie suplimentară
Asigurarea proprietăţilor tehnice poate fi dată doar pentru pentru cabluri sau conductori. Folosite într-un sistem coerent
cazurile în care toate componentele sistemului sunt furnizate şi instalate de personal autorizat competent, produsele
de Lapp. Altfel, orice testare sau certificare cade în sarcina SILVYN® vor îndeplini toate performanţele tehnice definite
utilizatorului. în paginile Catalogului principal actual.

144 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 145
T0 Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre
Tabele tehnice | Extras
T0: utilizarea sigură a produselor noastre T0
Când se configurează şi se montează un lanţ portcablu 100000 h

SILVYN® CHAIN toate instrucţiunile prezentate detaliat în


anexa T3 „Ghid de utilizare pentru cablurile ÖLFLEX® FD şi
10000 h
UNITRONIC® FD în lanţ portcablu” trebuie să fie respectate.
Cu privire la instalarea corectă a lanţului portcablu SILVYN®
CHAIN vă rugăm să consultaţi şi informaţiile prezentate în 1000 h

catalogul special dedicat SILVYN® CHAIN.


100 h
160 °C 150 °C 140 °C 130 °C 120 °C 110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C
6. Articole preasamblate, scule şi imprimante

Produsele din gama accesorilor de cabluri sunt sisteme


testate pentru a asigura asamblare corectă şi rapidă. Folosirea 10. Proprietăţile la foc
şi punerea în funcţiune a acestor produse trebuie făcută doar
de personal autorizat cu competenţele necesare şi urmând Proprietăţile la foc ale produselor sunt de mare importanţă
instrucţiunile specifice. în instalaţiile electrice ale clădirilor. Comunitatea europeană
a convertit regulamentele naţionale diverse ale ţărilor consti-
tutive într-un sistem unitar. Regulamentul Produselor pentru
7. Durata de viaţă Construcţii (directiva UE) nr. 305/2011) din 09/03/2011 a
devenit obligatoriu din 01/07/2013 pentru toate statele
Durata de viată a cablurilor sau conductorilor nu este membre.
dictată doar de stresul mecanic şi chimic, ci şi de stresul
datorat temperaturii. La fel ca şi în cazul inginerie mecanice, Detalii suplimentare găsiţi în Catalogul principal actual,
domeniul de temperatură permanent aplicat cablului în anexă, în Tabelul tehnic T14.
prezentat în datele tehnice se referă la o durată de viaţă
minimă de 20.000 h de bună funcţionare. Următorul exemplu
se referă la o curbă de îmbătrânire a materialului de izolaţie
conform curbei stabilită de Arrhenius. Materialul testat aici
are o temperatură limită superioară de 110 grade Celsius
pentru durată de viaţă de 20.000 h. Acelaşi material poate
fi expus la o temperatură de 135 grade Celsius dar atunci
durata de viată scade la aproximativ 3000 h.

146 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 147
T1 Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice T1
Descrierea cablului Descrierea cablului

ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC 100, 110,

ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC 100, 110,


115 CY, 100 BK POWER, 110 BK, ÖLFLEX® SERVO

115 CY, 100 BK POWER, 110 BK, ÖLFLEX® SERVO


Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO

Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO


140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,

140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,


150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,

150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,


Cabluri SERVO conform standardelor SEW®,

Cabluri SERVO conform standardelor SEW®,


FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,

FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,


ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,

ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,


700, 700 CY, 2YSLCY, 720, 9YSLCY,

700, 700 CY, 2YSLCY, 720, 9YSLCY,


UNITRONIC® 100, 100 CY, EB

UNITRONIC® 100, 100 CY, EB


Toate datele sunt Toate datele sunt
pentru temp. de + 20 °C pentru temp. de + 20 °C

SIEMENS® FX 5008

SIEMENS® FX 5008
Substanţe chimice anorganice Substanţe chimice anorganice
Alums, soluţie apoasă saturată la rece Permanganat de potasiu, soluţie apoasă
Săruri de aluminiu, orice concentraţie Sulfat de potasiu, soluţie apoasă
Soluţie de amoniac 10 % Săruri de cupru, soluţie apoasă saturată la rece
Acetat de amoniu în soluţie apoasă, Săruri de magneziu, soluţie saturată la rece
orice concentraţie
Bicarbonat de sodiu, soluţie apoasă
Carbonat de amoniu, soluţie apoasă,
orice concentraţie Bisulfit de sodiu, soluţie apoasă
Clorură de amoniu, soluţie apoasă, Clorură de sodiu, soluţie (sare de bucătărie)
orice concentraţie
Săruri de bariu, orice concentraţie Tiosulofat de sodiu soluţie (fixator)

Acid boric, soluţie apoasă Săruri de nichel, soluţie apoasă saturată la rece

Clorură de calciu, Acid fosforic concentraţie 50 %


soluţie apoasă saturată la rece Mercur, 100 %
Azotat de calciu, soluţie apoasă saturată la rece Săruri de mercur,
Săruri de crom, soluţie apoasă saturată la rece soluţie apoasă saturată la rece

Carbonat de potasiu, Acid azotic, concentraţie 30 %


soluţie apoasă saturată la rece Acid clorhidric concentrat
Clorură de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece Sulf 100 %

Clorat de potasiu, Dioxid de sulf, gaz


soluţie apoasă saturată la rece
Disulfat de carbon
Dicromat de potasiu, soluţie apoasă
Hidrogen sulfurat
Iodură de potasiu, soluţie apoasă
Apă de mare
Nitrat de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece Săruri de argint, soluţie apoasă

148 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 149
T1 Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice T1
Descrierea cablului Descrierea cablului

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,


ÖLFLEX® SMART 108, ÖLFLEX® CLASSIC 100, 110,

ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,

855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,


115 CY, 100 BK POWER, 110 BK, ÖLFLEX® SERVO

Tray II, ÖLFLEX® SERVO 709 CY, ÖLFLEX® SERVO

HITRONIC® cu manta din PUR, UNITRONIC® PUR,


ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,
140 CY, ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, ÖLFLEX® 150,

796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,

ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,


150 CY, 191, 191 CY, ÖLFLEX® FD 891/891 CY,

UNITRONIC® FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP),


440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,
Cabluri SERVO conform standardelor SEW®,
FD 781 CY, ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY,
ÖLFLEX® FD 90, FD 90 CY, ÖLFLEX® 140,

UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P,

Cabluri SERVO conform standardelor


700, 700 CY, 2YSLCY, 720, 9YSLCY,

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY


UNITRONIC® 100, 100 CY, EB
Toate datele sunt Toate datele sunt
pentru temp. de + 20 °C pentru temp. de + 20 °C

SIEMENS® FX8 PLUS


SIEMENS® FX 5008
Substanţe chimice anorganice Substanţe chimice anorganice
Peroxid de hidrogen, 3 % Alums, soluţie apoasă saturată la rece
Săruri de zinc, soluţie apoasă Săruri de aluminiu, orice concentraţie
Clorură de staniu Soluţie de amoniac 10 %
Substanţe chimice organice Acetat de amoniu în soluţie apoasă,
Etanol 100 % orice concentraţie
Carbonat de amoniu, soluţie apoasă,
Acid formic, 30 % orice concentraţie
Petrol Clorură de amoniu, soluţie apoasă,
orice concentraţie
Acid succinic, soluţie apoasă concentrată
Săruri de bariu, orice concentraţie
Acid acetic 20 %
Acid boric, soluţie apoasă
Ulei hidraulic
Clorură de calciu,
Izopropanol, 100 % soluţie apoasă saturată la rece
Ulei de motor Azotat de calciu, soluţie apoasă saturată la rece
Metanol 100 % Săruri de crom, soluţie apoasă saturată la rece
Acid oxalic, soluţie apoasă saturată la rece Carbonat de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece
Emulsie de tăiere
Clorură de potasiu,
Uleiuri de fabrică şi grăsimi soluţie apoasă saturată la rece
Acid tartaric, soluţie apoasă Clorat de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece
Acid citric
Dicromat de potasiu, soluţie apoasă
Iodură de potasiu, soluţie apoasă
fără reacţie sau reacţie slabă = rezistenţă bună
reacţie slabă sau moderată = rezistenţă moderată Nitrat de potasiu,
reactie moderată/puternică = rezistenţă joasă/fără rezistenţă soluţie apoasă saturată la rece

150 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 151
T1 T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice T1
Descrierea cablului Descrierea cablului

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY,


ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,

ÖLFLEX® PETRO C HFFR, ÖLFLEX® SERVO FD 796 P,


855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,

855 CP, ÖLFLEX® FD 891 P, ÖLFLEX® CHAIN 896 P,


HITRONIC® cu manta din PUR, UNITRONIC® PUR,

HITRONIC® cu manta din PUR, UNITRONIC® PUR,


ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, 400 CP, 415 CP, 440 P,


796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,

796 CP, 798 CP, CLASSIC 810 P, 810 CP, 855 P,


ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,

ÖLFLEX® Robot 900, F1, ÖLFLEX® CRANE PUR,


UNITRONIC® FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP),

UNITRONIC® FD CP, UNITRONIC® FD CP (TP),


440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,

440 CP, 450 P, 500 P, 540 CP, 540 P, 550 P,


UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P,

UNIRONIC® LiYD11Y, UNITRONIC® FD P,


Cabluri SERVO conform standardelor

Cabluri SERVO conform standardelor


ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, 110 CY


Toate datele sunt Toate datele sunt
pentru temp. de + 20 °C pentru temp. de + 20 °C

SIEMENS® FX8 PLUS

SIEMENS® FX8 PLUS


Substanţe chimice anorganice Substanţe chimice anorganice
Permanganat de potasiu, soluţie apoasă Peroxid de hidrogen, 3 %
Sulfat de potasiu, soluţie apoasă Săruri de zinc, soluţie apoasă

Săruri de cupru, soluţie apoasă saturată la rece Clorură de staniu


Substanţe chimice organice
Săruri de magneziu, soluţie saturată la rece
Etanol 100 %
Bicarbonat de sodiu, soluţie apoasă Acid formic, 30 %
Bisulfit de sodiu, soluţie apoasă Petrol
Clorură de sodiu, soluţie (sare de bucătărie) Acid succinic, soluţie apoasă concentrată
Tiosulofat de sodiu soluţie (fixator) Acid acetic 20 %

Săruri de nichel, soluţie apoasă saturată la rece Ulei hidraulic


Izopropanol, 100 %
Acid fosforic concentraţie 50 %
Ulei de motor
Mercur, 100 %
Metanol 100 %
Săruri de mercur,
soluţie apoasă saturată la rece Acid oxalic, soluţie apoasă saturată la rece

Acid azotic, concentraţie 30 % Emulsie de tăiere


Uleiuri de fabrică şi grăsimi
Acid clorhidric concentrat
Acid tartaric, soluţie apoasă
Sulf 100 %
Acid citric
Dioxid de sulf, gaz
Disulfat de carbon fără reacţie sau reacţie slabă = rezistenţă bună
reacţie slabă sau moderată = rezistenţă moderată
Hidrogen sulfurat reactie moderată/puternică = rezistenţă joasă/fără rezistenţă
Apă de mare Aceste informaţii sunt conforme cu experienţa şi cunoştinţele noastre şi trebuie
Săruri de argint, soluţie apoasă tratate nu ca un ghid riguros. În multe cazuri testele trebuie efectuate în condiţii
de lucru pentru o concluzie pertinentă.

152 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 153
T1 T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras Tabele tehnice | Extras
T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice T1
Descrierea cablului Descrierea cablului

ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF, Conductori LIFY,

ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF, Conductori LIFY,


ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,

ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,


ÖLFLEX® CRANE, rotunde sau palte

ÖLFLEX® CRANE, rotunde sau palte


Toate datele sunt Toate datele sunt
pentru temp. de + 20 °C pentru temp. de + 20 °C

ÖLFLEX® HEAT 205/260

ÖLFLEX® HEAT 205/260


ÖLFLEX® HEAT 105

ÖLFLEX® HEAT 105


ÖLFLEX® HEAT 180

ÖLFLEX® HEAT 180


LIFY 1 kV

LIFY 1 kV
Substanţe chimice anorganice Substanţe chimice anorganice
Alums, soluţie apoasă saturată la rece Permanganat de potasiu, soluţie apoasă
Săruri de aluminiu, orice concentraţie Sulfat de potasiu, soluţie apoasă
Soluţie de amoniac 10 % Săruri de cupru, soluţie apoasă saturată la rece
Acetat de amoniu în soluţie apoasă, Săruri de magneziu, soluţie saturată la rece
orice concentraţie
Bicarbonat de sodiu, soluţie apoasă
Carbonat de amoniu, soluţie apoasă,
orice concentraţie Bisulfit de sodiu, soluţie apoasă
Clorură de amoniu, soluţie apoasă, Clorură de sodiu, soluţie (sare de bucătărie)
orice concentraţie
Tiosulofat de sodiu soluţie (fixator)
Săruri de bariu, orice concentraţie
Săruri de nichel, soluţie apoasă saturată la rece
Acid boric, soluţie apoasă
Clorură de calciu, Acid fosforic concentraţie 50 %
soluţie apoasă saturată la rece Mercur, 100 %
Azotat de calciu, soluţie apoasă saturată la rece Săruri de mercur,
Săruri de crom, soluţie apoasă saturată la rece soluţie apoasă saturată la rece

Carbonat de potasiu, Acid azotic, concentraţie 30 %


soluţie apoasă saturată la rece Acid clorhidric concentrat
Clorură de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece Sulf 100 %
Clorat de potasiu, Dioxid de sulf, gaz
soluţie apoasă saturată la rece
Disulfat de carbon
Dicromat de potasiu, soluţie apoasă
Hidrogen sulfurat
Iodură de potasiu, soluţie apoasă
Apă de mare
Nitrat de potasiu,
soluţie apoasă saturată la rece Săruri de argint, soluţie apoasă

154 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 155
T1 T1: rezistenţa cablurilor la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras Tabele tehnice | Extras
T2: ghiduri de asamblare T2
Descrierea cablului PROFIBUS (UNITRONIC® BUS PB) şi cabluri
de Internet industrial (ETHERLINE®)

ÖLFLEX® LIFT F, ÖLFLEX® SF, Conductori LIFY,


ÖLFLEX® LIFT T, LIFT S, ÖLFLEX® CRANE 2S,
• Folosiţi doar cablurile care au fost proiectate pentru
aplicaţia dumneavoastră (instalare fixă, aplicaţie flexibilă

ÖLFLEX® CRANE, rotunde sau palte


sau super-flexibilă, sarcină de torsiune, sisteme pe cărucioare
Toate datele sunt
de cablu, pozare exterioară/îngropat). Aceste cabluri au
pentru temp. de + 20 °C fost special proiectate şi au trecut o serie de teste de

ÖLFLEX® HEAT 205/260


conformitate la conditiile specificate.

ÖLFLEX® HEAT 105

ÖLFLEX® HEAT 180


• Pentru PROFINET®, se distinge tipul A (instalare fixă,
conductori rigizi) tipul B (flexibili, exemplu conductori din
7 liţe) sau tipul C (aplicaţii super-flexibile, efort de torsiune,

LIFY 1 kV
aplicaţii pe cărucioare de cablu, exemplu conductori cu 19 liţe.
Substanţe chimice anorganice
Ca şi regulă, secţiunea pentru cablul de PROFINET® cu
Peroxid de hidrogen, 3 % două perechi este 22 AWG. Pentru cablurile PROFINET®
Săruri de zinc, soluţie apoasă cu patru perechi,secţiunea este pentru tipul A şi B de
Clorură de staniu minim 23 AWG. PROFINET® tip C are secţiunea de
Substanţe chimice organice minim 24 AWG.
Etanol 100 % •R ecomandăm pozarea separată a cablurilor (de exemplu
Acid formic, 30 % cablurile pentru alimentarea cu energie electrică, cablurile
Petrol pentru auxiliare, cablurile de date, cablurile pentru sistemele
Acid succinic, soluţie apoasă concentrată de măsurare), grupare separată într-un sistem.
Acid acetic 20 % • Asiguraţi o distanţă de minim 10 cm între cablurile destinate
Ulei hidraulic curenţilor tari şi cablurile destinate curenţilor slabi. Ca și
Izopropanol, 100 % alternativă, folosiţi partiţionarea jgheabului metalic în două
Ulei de motor trasee ecranate între ele, sau pozaţi cablurile de reţea în
Metanol 100 % ţevi metalice. Dacă acest lucru nu este posibil, folosiţi trasee
Acid oxalic, soluţie apoasă saturată la rece de cabluri separate, distanţate suficiente pentru a evita
Emulsie de tăiere interferenţele electromagnetice.
Uleiuri de fabrică şi grăsimi • Cablurile trebuie să se intersecteze obligatoriu
Acid tartaric, soluţie apoasă la un unghi de 90°.
Acid citric • Conectaţi la masă ecranele cablurilor (în cazul celor
fără reacţie sau reacţie slabă = rezistenţă bună
ecranate) la trecere prin peretele dulapului electric sau
reacţie slabă sau moderată = rezistenţă moderată la intrarea în conector.
reactie moderată/puternică = rezistenţă joasă/fără rezistenţă
Aceste informaţii sunt conforme cu experienţa şi cunoştinţele noastre şi trebuie
tratate nu ca un ghid riguros. În multe cazuri testele trebuie efectuate în condiţii
de lucru pentru o concluzie pertinentă.

156 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 157
T2 Tabele tehnice | Extras
T2: ghiduri de asamblare
Tabele tehnice | Extras
T2: ghiduri de asamblare T2
• Recomandăm folosirea cablurilor de fibră optică în • Când derulaţi cablul de pe tamburul de cablu aveţi grijă
aplicaţiile exterioare Folosiţi doar cabluri pentru aplicaţii ca să nu existe muchii tăietoare sau suprafeţe ascuţite
de exterior şi urmăriţi toate semnele de avertizare de care cablul se poate freca, sau alte obiecte interpuse.
(linii de alimentare, conducte de gaze, etc). • Pentru cablurile de cupru, implementaţi un sistem de
• Pozaţi întotdeauna cablurile de rezervă pe trasee alternative echipotenţializare asigurându-vă că faceţi distincţie între
astfel încât în cazul unei avarii la cablurile principale, cele zonele tip EX şi zonele non-Ex.
de rezervă să rămână intacte. • Câmpurile electrice, magnetice sau electromagnetice
• Pentru traseele exterioare protejaţi cablurile de cupru afectează semnalele electrice transmise şi pot afecta echi-
şi cele de fibră optică prin pozare prin ţevi de plastic pamentele. „Compatibilitatea electromagnetică” (EMC)
(sau ţevi metalice în cazul stresului mecanic ridicat). este o cerinţă care trebuie implementată din momentul
• Înlocuiţi orice cablu care a fost suprasolicitat sau instalării. Astfel, includeţi toate sistemele metalice într-un
deteriorat. sistem de echipotenţializare, folosiţi doar cabluri ecranate
• Observaţi nivelul de temperatură la care este expus cablul. şi conectori adecvaţi sau, ca alternativă, folosiţi fibre
Depăşirea temperaturilor maxime conduce la micşorarea optice şi conectori pentru aceasta, acest sistem fiind
parametrilor mecanici sau electrici şi conduce la deteriorarea imun la interferenţe electromagnetice.
cablului. • Recomandare: un Ghid de proiectare şi instalare
• Cablurile pentru reţele de date (cupru şi fibră optică) („Planning and Installation Guide”) pentru PROFIBUS
trebuie să fie supuse unor eforturi de tracţiune maxime şi/sau PROFINET® este disponibil pe PROFIBUS User
specificate, pentru a menţine caracteristicile de transmisie. Organisation (PNO) in Karlsruhe, Germany.
Din acest motiv este necesar un sistem care să preia
eforturile de întindere. Website: www.profibus.com
• Aplicaţiile care implică eforturi de torsiune necesită cabluri E-mail: info@profibus.com
special proiectate, la fel şi sistemele de cabluri pentru lanţ
portcablu sau cărucioare. Aceste cabluri nu pot fi inlocuite
cu cabluri pentru aplicaţii normale.
• Pentru lanţurile portcablu este obligatoriu ca raza de
îndoire a lanţului să fie mai mare decât raza de îndoire
a cablului. Altfel cablul va fi suprasolicitat mecanic îndoin-
du-se cu o rază mai mică decât cea prescrisă şi se va
deteriora conducând la distrugerea sistemului.

158 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 159
T3 Tabele tehnice | Extras
T3: ghid de utilizare în lanţuri portcablu
Tabele tehnice | Extras
T3: ghid de utilizare în lanţuri portcablu T3
ÖLFLEX® FD/CHAIN, UNITRONIC® FD,
ETHERLINE® FD și HITRONIC® FD
cabluri pentru lanţ portcablu

1. Lanţul portcablu trebuie ales în funcţie de numărul şi


tipul cablurilor care trebuie să fie folosite.

Notă: Dacă este posibil, recomandăm evitarea


cablurilor care au mai multe straturi în configuraţie,
ex. > 25 conductori şi înlocuirea lor folosind mai multe
cabluri cu număr mai mic de conductori.
4. C
 ablurile trebuie să stea libere unul faţă de celălalt în interi-
2. V
 aloarea razei minime de îndoire a lanţului portcablu trebuie orul lanţului portcablu. Pe cât este posibil trebuie folosite
să fie mai mare decât raza minimă de indoire a cablurilor separatoare care să evite frecarea cablurilor între ele în
utilizate, precizate în datele tehnice prezente în catalog cursul mişcărilor. Zonele de spaţiu liber dintre cabluri trebuie
pentru fiecare cablu, specificate pentru utilizare flexibilă. să fie minim 10 % din diametrul cablului Evitaţi poziţionarea
cablurilor astfel încât acestea să se atingă. Prin frecări
3. C
 ablurile trebuie introduse în lanţul energetic fără torsiuni, repetate între acestea, izolaţiile exterioare se deteriorează.
respectiv nu trageţi tambururile sau inelele peste cap, ci
rulaţi-le, iar cablurile eventual se pozează sau se agaţă. Notă: la lanţurile portcablu care lucrează pe verticală
Se recomandă ca pentru această utilizare cablurile să un spaţiu suplimentar trebuie lăsat între cabluri, deoarece
se scoată doar direct de la tambururi. după o perioadă de funcţionare există o alungire relativă
a cablurilor. Din acest motiv este necesară verificarea
Notă: Datorită procesului tehnologic la fabricaţie, marcajul poziţiei cablurilor în lanţul portcablu şi eventual ajustarea
de pe cablu este sub forma unei spirale uşoare pe lungime lungimii acestora în caz de necesitate.
mare. Din acest motiv marcajul cablului nu trebuie folosit
drept referinţă la montarea acestuia pe lanţ portcablu
Introducerea cablului în lanţul portcablu se face cu acesta
în poziţie orizontală. După introducerea cablului, lanţul
poate fi readus în poziţia normală de funcţionare.

160 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 161
T3 Tabele tehnice | Extras
T3: ghid de utilizare în lanţuri portcablu
Tabele tehnice | Extras
T3: ghid de utilizare în lanţuri portcablu T3
5. C
 ablurile nu trebuie lipite sau strânse între ele în interiorul
lanţului portcablu.

6. C
 ablurile trebuie blocate la ambele capete ale lanţului
portcablu. Pentru lanţurile portcablu de lungimi mari care
sunt de tip alunecător (sliding chain) cablurile vor fi blocate
doar la capătul mobil. În nici o circumstanţă nu blocaţi 8. D
 acă un lanţ portcablu s-a rupt este indicat să înlocuiţi
cablul pe traseul de îndoire al lanţului portcablu! şi cablurile din interior fiindcă se presupune că acetea au
fost supuse unor eforturi excesive de tracţiune.
Distanţa între punctul de capăt la părţii mişcătoare şi
zona de blocare a cablului trebuie să fie cât de mare posibil 9. În cazul lanţurilor portcablu orizontale la care ramura
Pentru UNITRONIC® FD, ETHERLINE® FD şi HITRONIC® FD, superioară glisează peste ramura inferioară (sliding chain)
trebuie folosit o rază de îndoire de minim 20 diametre exte- este foarte important să distribuiţi simetric greutatea
rioare Pentru ÖLFLEX® FD/CHAIN, ÖLFLEX® CLASSIC FD, cablurilor în secţiunea transversală a zalei pentru a obţine
ÖLFLEX® SERVO şi ÖLFLEX® ROBUST FD, trebuie folosită fiabilitatea maximă a întregului sistem. Dacă nu, există
o rază de îndoire de minim 10 diametre exterioare. riscul apariţie unor eforturi de răsturnare laterală a lanţului
sau vor exista permanent eforturi mecanice excesive în
articulaţiile zalelor de lanţ. Aceste eforturi vor reduce
substanţial durata de viaţă a întregului sistem şi vor
conduce la final la defectarea cablurilor.

10. Lanţurile portcablu trebuie selectate, instalate şi întreţinute


şi reparate în conformitate cu ghidurile puse la dispoziţie
de către producători, corespunzător aplicaţiei pentru care
Strângerea presetupelor SKINTOP® au fost selectate Pentru aplicaţii deosebite unde parametrii
doar cu mâna (fără scule). de mişcare sunt deosebit de mari de exemplu mai mari
Evitaţi zdrobirea sau
ciupirea cablului. de 10 m/s2, vă recomandăm să consultaţi specialiştii noştri
de la bun început pentru a avea avantajul expertizei
producătorului de lanţ portcablu.

7. Convingeţi-vă ca în zona de îndoire cablurile au libertate Noiembrie 2013


de mişcare deplină astfel încât nu sunt forţate în interiorul
lanţului portcablu şi pot să se mişte liber atât între ele cât
şi faţă de zalele lanţului Vă recomandăm să urmăriţi gradul
de libertate al cablurilor după ce aţi executat câteva cicluri
de mişcare cu lanţul portcablu pentru aranjarea liberă
definitivă a cablurilor.
162 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 163
T4 Tabele tehnice | Extras
T4: ghid de asamblare
Tabele tehnice | Extras
T4: ghid de asamblare T4
1 2

incorect incorect

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE formă de „S”, pentru a asigura rezistenţa mecanică.
VS (N)SHTÖU și ÖLFLEX® CRANE PUR Din această cauză vă rugăm insistent să urmaţi modul
de infăşurare al cablului pe toba de cablu conform dese-
1. Tamburul de cablu trebuie livrat cât mai aproape de locul nului în figura 2 . Sensul de înfăşurare al cablului este
de utilizare (dacă este posibil) Dacă este posibil, se evită funcţie de partea din care începe cablul pe tambur.
rostogolirea inutilă a tamburului pentru a nu afecta cablul.
Dacă nu există posibilităţi de transport, cablul va fi derulat 5. Dacă punctul de intrare pe tambur raportat la sensul
pe un derulator folosind şi role de ghidare (se evită frecarea de înfăşurare nu este corect, folosiţi o rolă de ghidare
cablului de orice obiect) împreună cu o funie de tragere. cu diametrul de 1-2 diametre de cablu. Dacă punctul
de intrare este subteran, folosiţi o pâlnie deflectoare
2. P
 entru derulare aveţi grijă ca tamburul să se rotească uşor şi o rolă de ghidare pentru compensare.
iar cablul să fie derulat dinspre exterior, urmărind să nu
existe spire neordonate. Cablul nu trebuie să fie tensionat 6. Pentru a preveni zdrobirea cablului, este imperativ necesar
excesiv sau să fie tras peste nici o suprafaţă În timpul ca blocarea acestuia să fie făcută cu cleme de mărime
derulării cablului, temperatura exterioară trebuie să fie corespunzătoare sau suporţi de blocare corespunzători.
mai mare decât +5 °C (Recomandare Lapp). Capătul liber, după clema de blocare finală la capătul
mobil, trebuie să fie mai mare decât 4x Diametrul cablului.
3. C
 ablul care trebuie să fie instalat trebuie să aibe lungimea La capătul fix, lungimea liberă după ultima clemă de
cunoscută anterior şi trebuie derulat de pe tambur doar canti- blocare trebuie să fie de cel puţin 40x Diametrul cablului.
tatea necesară. Evitaţi rebobinarea cablului deoarece acesta Recomandăm folosirea unei role de compensare şi aici.
poate fi torsionat. Evitaţi apariţia ochiurilor pe cablu sau
deformarea acestuia deoarece se pot produce deformări 7. În poziţia „derulat” la maxim, pe tamburul de cablu trebuie
ireversibile sub raza de îndoire minimă. A se vedea figura 1 . să rămână minim 2 spire complete de cablu, necesare
preluării, prin frecare, a forţelor de întindere.
4. C
 ablul trebuie să fie netorsionat la montarea pe tamburul
recuperator sau pe cărucioare. La fel, cablul nu trebuie 8. Diametrul de indoire minim pentru ÖLFLEX® CRANE
să fie răsucit înainte de conectarea capătului liber sau a NSHTÖU, pentru cablurile cu diametrul exterior mai mic
punctelor de blocare. Structura straturilor din componenţa decât 21.5 mm, trebuie să nu fie mai mic decât de 10 ori
cablului tamburabil ÖLFLEX® CRANE este proiectată sub diametrul cablului şi de 12.5 ori diametrul cablului pentru
164 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 165
T4 Tabele tehnice | Extras
T4: ghid de asamblare
Tabele tehnice | Extras
T4: ghid de asamblare T4
3 4 5

corect incorect

Rolă Rolă
de ghidare de ghidare

cablurile cu diametru mai mare. Pentru ÖLFLEX® CRANE 11. F orma interioară a canalului din rolele de deviere nu
VS (N)SHTÖU, diametrul minim de îndoire trebuie să fie trebuie să fie concavă pentru a reduce frecarea pe suprafaţă
în general de 15 ori diametrul cablului. Pentru ÖLFLEX® mare dintre cablu şi rolă, fapt care ar putea cauza efecte
CRANE PUR, diametrul minim de îndoire trebuie să fie de de răsucire ale cablului. Pentru a se asigura o mişcare
15 ori diametrul exterior al cablului. Raza de încovoiere uniformă şi lină a cablului în rolă, canalul de ghidare al
minimă trebuie luată de pe pagina de catalog corespunză- rolei trebuie să fie cu 10-15 % mai mare decât diametrul
toare din Catalogul principal actual, respectiv din fişa de exterior al cablului. A se vedea figura 5 .
date ale produsului.
12. M
 ărimea curentului în regim continuu (I) depinde de:
9. E
 vitaţi îndoirea cablului sub forma literei S. Dacă acest • Secţiunea conductorilor (lmax)
lucru nu este posibil, distanţa între cele două role de • Temperatura ambiantă (f1)
deviere trebuie să fie cel puţin de 20 de ori diametrul • Cantitatea de cablu aflată pe tambur
cablului pentru diametre exterioare de până la 21,5 mm (numărul de straturi) (f2)
şi de cel puţin 25 de ori diametrul cablului pentru diametre
mai mari Lapp nu garantează buna funcţionare, în condi- Pentru calcularea curentului maxim pe care puteţi să-l transpor-
ţiile îndoirii sub formă de S a cablului ÖLFLEX® CRANE taţi pe un cablu existent, fără a mai lua în calcul şi alţi factori
NSHTÖU. A se vedea figura 3 . perturbatori, puteţi folosi o formulă simplificată care ţine cont
de cei trei factori enumeraţi mai sus: l = lmax x f1 x f2
10. În timpul instalării şi utilizării cablurilor de tipul ÖLFLEX®
CRANE VS (N)SHTÖU şi ÖLFLEX® CRANE PUR, efortul de 13. Aceste cabluri îndeplinesc cerinţele următoarelor
tracţiune care este preluat de către elementele specifice standarde: VDE 0250 şi VDE 0298-3 (aplicaţii/instalare).
din cablu nu trebuie să fie mai mare decât valorile maxime Orice suprasarcini aplicate peste valorile maximale
indicate în datele tehnice (a se vedea pagina de produs din definite, vor conduce la scurtarea duratei de viaţă.
Catalogul principal actual). Pentru cablurile cu diametre
exterioare mari recomandăm folosirea rolelor de deviere
pentru reducerea forţelor de frecare. A se vedea figura 4 .
166 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 167
T5 Tabele tehnice | Extras
T5: ghid de asamblare
Tabele tehnice | Extras
T5: ghid de asamblare T5
Cabluri de comandă pentru lifturi/elevatoare –
ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S

A Informaţii generale B Suspendarea cablului

1. Aceste cabluri trebuie să nu fie răsucite (torsionate) 1. Derularea cablului de pe tambur trebuie să se facă cu
înainte de instalare şi trebuie instalate la temperaturi de tamburul instalat pe derulator, astfel încât direcţia de
peste + 5 °C. Pentru valoarea curentului, folosiţi din cata- tragere să fie tangentă la tambur. Derularea directă de
logul Lapp tabelul T12, coloana C şi factorii de corecţie. pe tambur conduce la apariţia torsionărilor cablului care
vor conduce la defectarea acestuia (a se vedea fig. 7 ).
2. Raza interioară de îndoire a cablului nu trebuie să fie
mai mică de 20 ori diametrul exterior al cablului. 2. Pentru a fi siguri ca nu există torsionări pe cablu este
indicat să-l lăsaţi atârnat liber o perioadă scurtă de timp.
3. Lungimea maximă suspendată a cablului este funcţie de Cel mai simplu mod este să-l atârnaţi de partea inferioară
elementul suport al fiecărui tip de cablu şi nu trebuie să a cuştii liftului.
depăşească lungimea menţionată în datele tehnice ale
produsului (a se vedea pagina de catalog din Catalogul 3. Spaţiul din casa liftului rămas sub cabină trebuie să
principal actual). fie suficient de mare pentru a permite formarea buclei
cablului de comandă cu înălţime corespunzătoare
4. Tamburul de cablu trebuie dus cât mai aproape de poziţia (a se vedea fig. 8 de pe pagina următoare).
de montaj, fără a fi rostogolit Dacă se impune rostogo-
lirea acestuia, sensul de rostogolire trebuie să fie identic
cu sensul specificat (a se vedea fig. 6 ).

6 7
Directia de rostogolire
a tamburului

Direcţia de înfăşurare
a cablului

INCORECT: CORECT:
Derulare axială Derulare tangenţială

168 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 169
T5 Tabele tehnice | Extras
T5: ghid de asamblare
Tabele tehnice | Extras
T5: ghid de asamblare T5
8
C Informaţii generale

1. Este esenţială folosirea unor cleme de blocare a cablului


suficient de mari (de exemplu clemele pană de la Lapp
de tipul EKK sau DKK). Pentru lungimi de suspendare mai
mari decât 50 m, elementul suport al cablului trebuie să
fie fixat separat.

2. Punctul de fixare al cablului pe peretele puţului liftului


trebuie să fie cu cel puţin 2 m deasupra mijlocului cursei
Cablu autoportant
(a se vedea fig. 8 ).

3. În cazul în care, pe parcursul ridicării – coborârii cablului


de control se observă că acesta nu execută o mişcare lină
şi are tendinţa de a ieşi din planul vertical, răsuciţi cablul
Fixare
uşor la unul dintre capetele de blocare până obţineţi o
pe peretele mişcare lină.
puţului
4. Dacă se impune instalarea mai multor cabluri de
comandă, vă recomandăm să lăsaţi lungimi diferite
pentru buclele acestora astfel încât să difere cu
aproximativ 15 cm (bucle în trepte).

ÖLFLEX® LIFT

Cabină

Fixare
pe cabina
lftului

170 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 171
T6 Tabele tehnice | Extras
T6: codificarea denumirii cablurilor
Tabele tehnice | Extras
T6: codificarea denumirii cablurilor T6
Cabluri de comandă Cabluri armonizate
x –

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Tipul de bază LiF Conductor împletit conform 1. Tipul de bază


N VDE standard VDE 0812, conductor din fire H Tip armonizat 5. Trăsături speciale
(N) în acord cu VDE extra fine A Tip naţional C4 Ecran din ţesătură
X sau S în denumirea armonizată de cupru
2. Materialul de izolaţie 4. Trăsături speciale H Cablu plat divizibil
Y Răşini termoplaste T Element suport pentru 2. Tensiunea nominală H2 Cablu plat nedivizibil
X Răşini termoplaste reticulate sarcini meanice 01 100/100 volts H6 Cablu plat nedivizibil
G Elastomeri Ö Rezistenţă crescută la ulei 03 300/300 volts pentru lifturi
HX Materiale halogen-free U Întârzie propagarea flăcării 05 300/500 volts H8 Cablu spiral
w Rezistent la temperatură, 07 450/750 volts
3. Denumirea cablului rezistent la apă 6.
Tipul conductorului
A Conductorii cablului FE Izolaţie rezistentă o 3. Materialul de izoaţie U Conductor solid
D Conductor solid perioadă limitată de timp V PVC R Conductor multifilar
AF Cabluri cu conductori C Ecran împletit V2 PVC +90 °C K Conductor multifilar din
multifilari fini D Ecran din cupru V3 PVC flexibil la fire fine (instalare fixă)
F Conductor pentru bobinat elicoidal temperaturi scăzute F Conductor multifilar din
cablare prize, etc S Armătură din fire B Cauciuc etilen-propilenă fire fine (instalare flexibilă)
L Cabluri pentru iluminat de oţel ţesut E PE polietilenă H Conductor din fire extra fine
flluorescent X XPE, polietilenă reticulată Y Fire acoperite (cositorite,
LH Cablu de conexiuni, 5. Mantale (izolaţii) R Cauciuc argintate, nichelate)
sarcini mecanice mici Ca şi punctul 2. S Cauciuc siliconic D Conductor din fire fine
MH Cablu de conexiuni, „Materialul de izolaţiel” pentru cabluri de sudură
sarcini mecanice medii P/PUR poliuretan 4. Materialul izolaţiei interioare/ E Conductor din fire extra fine
SH Cablu de conexiuni, exterioare pentru cabluri de sudură
sarcini mecanice mari 6. Conductorul de protecţie V PVC
SSH Cablu de conexiuni pentru -  O Fără conductor V2 PVC +90 °C 7. Numărul de conductori
sarcini speciale de protecţie marcat V3 PVC flexibil la … numărul de conductori
SL Cablu de comandă/ verde-galben temperaturi scăzute
cablu de sudură - J Cu conductor de protecţie V5 PVC cu rezistenţă 8. Conductorul de protecţie
S Cablu de comandă marcat crescută la ulei X Fără conductor
LS Cablu de comandă verde-galben R Cauciuc de protecţie
versiune uşoară N Cauciuc pe bază G Cu conductor
FL Cablu plat 7. Numărul de conductori de cloropren de protecţie
Si Cablu siliconic … numărul de conductori Q Poliuretan
Z Cablu dublu (2 conductori) J Ţesătură din fibre 9. Secţiunea
GL Fibră de sticlă 8. Secţiunea de sticlă Valorile în mm2
Li Conductor împletit Valori în mm 2 T Ţesătură textilă
conform VDE 0812 S Cauciuc siliconic

Exemplu: NSHTÖU 24G 1,5 Exemplu: H05 VV-F 3G 1,5


Cablu ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, 24-conductori, Medium PVC hose, 3-core,
cu conductor de protecţie, secţiune: 1,5 mm2 with protective cond., cross-section: 1,5 mm2

172 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 173
T6 Tabele tehnice | Extras
T6: codificarea denumirii cablurilor
Tabele tehnice | Extras
T6: Acronime tipuri T6
Cabluri de telecomunicaţii Cablu fibră optică – DIN VDE 0888
– x x –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

1. Tipul de bază 5. Izolaţia 1. Produs/Domeniu de utilizare 4. Materiale înveliş


A - Cablu de exterior (vezi pct. 3. A cablu de exterior H înveliş sau manşon de protecţie
G - Cablu aplicaţii miniere „Materiale de izolaţie”) AT cablu de exterior divizabil din material fără halogen
J - Cablu de instalaţii J cablu de interior Y înveliş din PVC
Li Cablu multifilar, flexibil 6. Numărul de elemente U sau A/J cablu universal 2Y înveliş din PE
S - Cablu săritor … numărul (pentru interior sau 4Y înveliş din PA
elementelor constitutive exterior) 11Y înveliş din PUR
2. Descriere suplimentară
J Protecţie la câmp electro- 7. Elemente constitutive 2. Tip conector 5. Număr de fibre
magnetic exterior 1 Conductor singular B mănunchi de conectori, X număr de fibre, respectiv
E Pentru circuite electronice 2 Pereche gol număr de mănunchi de
3 Triplet D mănunchi de conectori, conectori x număr de fibre
3. Materialul de izolaţie umplut cu gel per mănunchi de conectori
Y PVC 8. Diametrul conductorului V conector plin
11Y PUR sau secţiunea conductorului 6. Fibre/dimensiuni fibre
2Y Polietilenp … in mm oder mm2 3. Construcţie cablu (în cablu E fibre single mode (miez sticlă/
O2Y polietilenă celulară din interior spre exterior) înveliş sticlă) 9/125 µm SM
(spumă de polietilenă) 9. Elementul constitutiv B armătură GOF (OS2)
9Y PP St Stea cu patru conductori F miez umplut G fibre multi mode (miez sticlă/
5Y PTFE (Star quad (phantom) Q substanţă de umflare înveliş sticlă) 50/125 µm sau
6Y FEP StI Stea cu patru elemente în inima cablului 62,5/125 µm MM GOF
7Y ETFE (cablu de trunchi) (L) bandă AL netedă, (OM1, OM2, OM3, OM4)
H amestec halogen-free StIII Stea cu patru elemente cu suprapunere K fibră de sticlă cu înveliş
(local cable) S conductori metalici din plastic (miez sticlă/
4. Trăsături speciale TF Stea cu patru elemente TF în inima cablului înveliş plastic)
C Ecran din împletitură de cupru S Conductor pentru aplicaţii (SR) bandă din oţel cu cane- 200/230 µm PCF
D Ecran din fire de cupru feroviare (railway) luri, cu suprapunere P fibră material plastic
bobinate elicoidal PiMF Perechi ecranate cu folie (ZN) elemente nemetalice de (miez plastic/înveliş sticlă)
(ST) Folie metalizată metalizată descărcare a tracţiunii 980/1000 µm POF
(L) Bandă de aluminiu (TP) Twisted Pair – Perechi torsadate (ZS) element metalice de
F Umplut cu gel pe PiD Perechi ecranate cu ecran din descărcare a tracţiunii/ 7. Calitate optică/
bază de petrol fire de cupru bobinat elicoidal de suport în inima ablului proprietăţi de transmisie
LD Strat de aluminiu gofrat
(K) Ecran din bandă de cupru 0. Tipul de dispunere
1
(Z) Tesătură de oţel Lg Torsadate în straturi Exemplul 1: A-DQ(ZN)(SR)2Y 12G 50/125 OM3
W Strat de oţel gofrat Bd Torsadate în fascicule Cablu pentru exterior cu înveliş de oţel ondulat şi înveliş exterior din PE,
b Armătură mănunchi central de conectori, element de descărcare a tracţiunii fără metal,
din fire de sticlă, 12 fibre, 50/125 µm OM3 fibre multimode

Exemplu: A2Y(L)2Y 6 x 2 x 0,8 Bd Exemplul 2: J-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000


Cablu telefonic pentru reţele locale cu izolaţie Fibră optică din material plastic cu fibră dublă (DUPLEX), cablu interior cu înveliş
de polietilenă şi conductori perechi în fascicule interior din PE, element de descărcare a tracţiunii nemetalic şi înveliş exterior din PUR

174 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 175
T7 Tabele tehnice | Extras
T7: identificarea prin culori a conductorilor la cablurile ÖLFLEX®
Tabele tehnice | Extras
T7: codul culorilor pentru cablurile UNITRONIC® T7
Codul culorii pentru cablurile ÖLFLEX® Codul culorilor pentru cablurile UNITRONIC® 100
Codul culorii se aplică pentru următoarele cabluri, începând de la 6 conductori: ÖLFLEX® Constă în culori de bază şi combinaţii de culori până la 102 conductori.
CLASSIC 100, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY şi ÖLFLEX® CLAS- Diferenţele între conductori sunt date de folosirea culorilor de bază şi a unor
SIC 100 BK Power 0.6/1 KV. Conţine culori şi combinaţii de culori pentru 102 conduc- dungi colorate sau a unor inele colorate, astfel încăt să nu poată fi confundate.
tori, şi constă în 11 culori de bază. Variantele de culori diferite de culorile de bază sunt Conductorii sunt codificaţi de la interior spre exterior iar conductorul verde-galben
realizate prin folosirea dungilor colorate, astfel încât fiecare conductor poate fi identifi- este plasat pe ultimul strat spre exterior.
cat uşor Codul culorilor este conform cu VDE, începând de la 5 conductori (inclusiv).
Vă rugăm să consultaţi T9. Conductorii sunt codaţi de la interior spre exterior iar
conductorul verde/galben este prezent întotdeauna pe ultimul strat spre exterior. Culori de bază Culori de bază
0 verde/galben cu dungi verzi
1 negru 32 roşu/verde
Culori de bază Culori de bază 2 albastru 33 gri/verde
0 verde/galben cu dungi albastre 3 maro 34 violet/verde
1 alb 31 maro/albastru 4 bej 35 alb/verde
2 negru 32 gri/albastru 5 galben 36 portocaliu/verde
3 albastru 33 roşu/albastru 6 verde 37 maro/verde
4 maro 34 roz/albastru 7 violet
5 gri 35 portocaliu/albastru 8 roz Culori de bază
6 roşu 36 transparent/albastru 9 portocaliu cu dungi galbene
7 violet 37 bej/albastru 10 transparent 38 roşu/galben
8 roz 39 albastru/galben
9 portocaliu Culori de bază Culori de bază 40 violet/galben
10 transparent cu dungi maro cu dungi albe 41 alb/galben
11 bej 38 gri/maro 11 roşu/alb 42 maro/galben
39 roşu/maro 12 albastru/alb
Culori de bază 40 violet/maro 13 galben/alb Culori de bază
cu dungi albe 41 roz/maro 14 verde/alb cu dungi albastre
12 negru/alb 42 portocaliu/maro 15 violet/alb 43 roşu/albastru
13 albastru/alb 43 transparent/maro 16 portocaliu/alb 44 alb/albastru
14 maro/alb 44 bej/maro 17 maro/alb 45 portocaliu/albastru
15 gri/alb 46 maro/albastru
16 roşu/alb Culori de bază Culori de bază
17 violet/alb cu dungi gri cu dungi roşii Culori de bază
18 roz/alb 45 roşu/gri 18 albastru/roşu cu dungi violet
19 portocaliu/alb 46 violet/gri 19 galben/roşu 47 galben/violet
20 transparent/alb 47 roz/gri 20 verde/roşu 48 verde/violet
21 bej/alb 48 portocaliu/gri 21 alb/roşu 49 alb/violet
49 transparent/gri 22 portocaliu/roşu 50 portocaliu/violet
Culori de bază 50 bej/gri 23 maro/roşu 51 maro/violet
cu dungi negre
22 albastru/negru Culori de bază Culori de bază Culoare de bază negru
23 maro/negru cu dungi roşii cu dungi negre cu dungi colorate
24 gri/negru 51 portocaliu/roşu 24 roşu/negru 52 negru/alb
25 roşu/negru 52 transparent/roşu 25 albastru/negru 53 negru/galben
26 violet/negru 53 bej/roşu 26 galben/negru 54 negru/roşu
27 roz/negru 27 verde/negru 55 negru/verde
28 portocaliu/negru 28 violet/negru 56 negru/albastru
29 transparent/negru 29 alb/negru 57 negru/violet
30 bej/negru 30 portocaliu/negru
31 maro/negru

176 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 177
T8 Tabele tehnice | Extras
T8: codul internaţional al culorilor pentru cabluri de extensie sau compensaţie
Tabele tehnice | Extras
T8: codul internaţional al culorilor pentru cabluri de extensie sau compensaţie T8
Termocupla
IEC 60584-3 DIN 43710* ANSI MC 96.1 BS 4937 NF C 42-324
Material Denumire Denumire Denumire Denumire Denumire
TEC CC TEC CC TEC CC TEC CC TEC CC

TX TX TX TX
T Cu – CuNi
-25 °C până la +100 °C 0 °C până la +100 °C 0 °C până la +100 °C -25 °C până la +100 °C

UX
U Cu – CuNi
0 °C până la +200 °C

JX JX JX JX
J Fe – CuNi
-25 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C -25 °C până la +200 °C

LX
L Fe – CuNi
0 °C până la +200 °C

EX EX EX EX
E NiCr – CuNi
-25 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C -25 °C până la +200 °C

KX KX KX KX KX
NiCr – Ni
-25 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C -25 °C până la +200 °C

KCA KCA WC
K NiCr – Ni
0 °C până la +150 °C 0 °C până la +150 °C 0 °C până la +150 °C

KCB VX VC
NiCr – Ni
0 °C până la +100 °C 0 °C până la +100 °C 0 °C până la +100 °C

NX NC
N NiCrSi – NiSi
-25 °C până 0 °C până
la +200 °C la +150 °C
RCB RCB
R PtRh13 – Pt SX SX SC
SCB SCB
S PtRh10 – Pt
0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C 0 °C până la +200 °C

BX BC
B PtRh30 – PtRh6
0 °C până la +100 °C 0 °C până la +100 °C

*DIN 43710 a fost retras în aprilie 1994. Temperatura dată este specifică domeniului de temperatură cerut de aplicaţie.
TEC = cablu de extensie Domeniul de temperatură specific aplicaţiei trebuie redus pentru a fi conform
CC = cablu de compensaţie materialelor izolatoare folosite.

178 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 179
T9 Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorii pentru conductori conform VDE
Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorii pentru conductori conform VDE T9
VDE 0293-308/HD 308 S2 Codul culorilor pentru cabluri de forţă
Codul culorii pentru identificarea conform VDE 0293 (vechi) –
conductorilor cablurilor de joasă tensiune (codul culorilor este dat în IEC 60757)

Este folosit pentru marcarea conductorilor în cablurile Pentru marcarea conductorilor în cabluri multiconductori,
folosite în instalaţiile electrice de joasă tensiune. Cabluri în cabluri pentru consumatori portabili.
pentru alimentare sigură permanentă sau pentru alimentare
portabilă. 3a şi 4a: potrivite pentru aplicaţii specifice. Număr Numărul de Cabluri fără Cabluri cu
de con- conductori, cabluri conductor de conductori
ductori cu conductor de protecţie marcat concentrici
Număr Număr de conductori Cabluri fără Cabluri cu protecţie marcat (nearmonizat încă
de con- la cabluri cu conductor conductor de conductori (armonizat) în mod curent)
ductori de protecţie marcat protecţie marcat concentrici 2 – BU/BN –
(cod J şi G) (cod O şi X)
3 GNYE/BN/BU BU/BN/BK –
2 – BU/BN BU/BN
3 – BU/BN/BK –
3 GNYE/BN/BU BN/BK/GY BN/BK/GY
4 GNYE/BK/BU/BN BU/BN/BK/GY –
3a – BU/BN/BK BU/BN/BK
5 GNYE/BK/BU/BN/BK BU/BN/BK/GY/BK –
4 GNYE/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY
GNYE/mai mulţi
4a GNYE/BU/BN/BK – – conductori negri
6 şi mai
5 GNYE/BU/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY/BK BU/BN/BK/GY/BK numerotaţi, începând BK numerotat –
multe cu 1 dinspre interior
6 şi mai GNYE în stratul exterior
GNYE/BK numerotate BK numerotate BK numerotate
multe

Pentru marcarea cablurilor multiconductor şi


a cablurilor multiconductor rigide pentru instalare fixă.

Număr Cabluri cu conductor Cabluri fără Cabluri cu


de con- de protecţie marcat conductor de conductori
ductori (cod -J-) protecţie marcat concentrici
(cod -O-)
2 – BK/BU BK/BU
3 GNYE/BK/BU BN/BU/BK BK/BU/BN
3 – BN/BK/BU –
4 GNYE/BK/BU/BN BK/BN/BU/BK BK/BU/BN/BK
5 GNYE/BK/BU/BN/BK BK/BN/BU/BK/BK –
GNYE/conductori negri Conductori negri Conductori negri
6 şi mai numerotaţi începând numerotaţi numerotaţi
multe cu 1 pe stratul interior începând cu 1 pe începând cu 1 pe
GNYE în stratul exterior stratul interior stratul interior

180 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 181
T9 Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorilor conform DIN
Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorilor conform DIN T9
DIN 47100/Ianuarie 1988 – codul culorilor pentru Codul culorilor conform DIN 47100
cabluri UNITRONIC® cu perechi torsadate (dar diferit de DIN fiindcă culoarea
nu se repetă după conductorul 44)
Fiecare pereche are un conductor a şi un conductor b.
Marcarea este repetată prima dată de la perechea 23 Excepţie: cablul cu 4 conductori, coloraţi cu alb,
şi a doua oară de la perechea 45. Prima culoare este galben, maro, verde.
întotdeauna culoarea de bază a conductorului, a doua
culoare este culoarea inelelor. Nr. con- Nr. con-
Culoare Culoare
ductor ductor
1 alb 32 galben/albastru
Pere- Culoarea Culoarea 2 maro 33 verde/roşu
chea conductorului a conductorului b
numărul 3 verde 34 galben/roşu
1 alb maro 4 galben 35 verde/negru
2 verde galben 5 gri 36 galben/negru
3 gri roz 6 roz 37 gri/albastru
4 albastru roşu 7 albastru 38 roz/albastru
8 roşu 39 gri/roşu
5 negru violet
9 negru 40 roz/roşu
6 gri/roz roşu/albastru
10 violet 41 gri/negru
7 alb/verde maro/verde
11 gri/roz 42 roz/negru
8 alb/galben galben/maro 12 roşu/albastru 43 albastru/negru
9 alb/gri gri/maro 13 alb/verde 44 roşu/negru
10 alb/roz roz/maro 14 maro/verde 45 alb/maro/negru
11 alb/albastru maro/albastru 15 alb/galben 46 galben/verde/negru
12 alb/roşu maro/roşu 16 galben/maro 47 gri/roz/negru
13 alb/negru maro/negru 17 alb/gri 48 roşu/albastru/negru
18 gri/maro 49 alb/verde/negru
14 gri/verde galben/gri
19 alb/roz 50 maro/verde/negru
15 roz/verde galben/roz
20 roz/maro 51 alb/galben/negru
16 verde/albastru galben/albastru
21 alb/albastru 52 galben/maro/negru
17 verde/roşu galben/roşu 22 maro/albastru 53 alb/gri/negru
18 verde/negru galben/negru 23 alb/roşu 54 gri/maro/negru
19 gri/albastru roz/albastru 24 maro/roşu 55 alb/roz/negru
20 gri/roşu roz/roşu 25 alb/negru 56 roz/maro/negru
21 gri/negru roz/negru 26 maro/negru 57 alb/albastru/negru
22 albastru/negru roşu/negru 27 gri/verde 58 maro/albastru/negru
28 galben/gri 59 alb/roşu/negru
23 - 44 vezi 1 – 22 vezi 1 – 22
29 roz/verde 60 maro/roşu/negru
45 - 66 vezi 1 – 22 vezi 1 – 22
30 galben/roz 61 negru/alb
31 verde/albastru

182 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 183
T9 Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorilor conform DIN
Tabele tehnice | Extras
T9: codul culorilor conform DIN T9
Codul culorilor pentru Colour code for UNITRONIC®
UNITRONIC® 300 & 300 S (20 – 16 AWG) 300 & 300 S (24 – 22 AWG)
Nr. con- Nr. con- Nr. con- Nr. con-
Culoare Culoare Culoare Culoare
ductor ductor ductor ductor
1 negru 26 alb/negru/verde 1 negru 26 alb/negru/violet
2 roşu 27 alb/negru/galben 2 maro 27 alb/negru/gri
3 alb 28 alb/negru/albastru 3 roşu 28 alb/maro/roşu
4 verde 29 alb/negru/maro 4 portocaliu 29 alb/maro/portocaliu
5 portocaliu 30 alb/negru/portocaliu 5 galben 30 alb/maro/galben
6 albastru 31 alb/negru/gri 6 verde 31 alb/maro/verde
7 maro 32 alb/negru/violet 7 albastru 32 alb/maro/albastru
8 galben 33 alb/negru/negru 8 violet 33 alb/maro/violet
9 violet 34 alb/roşu/negru 9 gri 34 alb/maro/gri
10 gri 35 alb/roşu/roşu 10 alb 35 alb/roşu/portocaliu
11 roz 36 alb/roşu/verde 11 alb/negru 36 alb/roşu/galben
12 light maro 37 alb/roşu/albastru 12 alb/maro 37 alb/roşu/verde
13 roşu/verde 38 alb/roşu/maro 13 alb/roşu 38 alb/roşu/albastru
14 roşu/galben 39 alb/roşu/violet 14 alb/portocaliu 39 alb/roşu/violet
15 roşu/negru 40 alb/verde/negru 15 alb/galben 40 alb/roşu/gri
16 alb/negru 41 alb/verde/roşu 16 alb/verde 41 alb/portocaliu/galben
17 alb/roşu 42 alb/verde/verde 17 alb/albastru 42 alb/portocaliu/verde
18 alb/verde 43 alb/verde/albastru 18 alb/violet 43 alb/portocaliu/albastru
19 alb/galben 44 alb/verde/maro 19 alb/gri 44 alb/portocaliu/violet
20 alb/albastru 45 alb/verde/violet 20 alb/negru/maro 45 alb/portocaliu/gri
21 alb/maro 46 alb/albastru/negru 21 alb/negru/roşu 46 alb/galben/verde
22 alb/portocaliu 47 alb/albastru/roşu 22 alb/negru/portocaliu 47 alb/galben/albastru
23 alb/gri 48 alb/albastru/verde 23 alb/negru/galben 48 alb/galben/violet
24 alb/violet 49 alb/albastru/albastru 24 alb/negru/verde 49 alb/galben/gri
25 alb/negru/roşu 50 alb/albastru/maro 25 alb/negru/albastru 50 alb/verde/albastru

184 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 185
T11 Tabele tehnice | Extras
T11: rezistenţa conductorului și structura toronului (metric)
Tabele tehnice | Extras
T11: rezistenţa conductorului și structura toronului (metric) T11
Rezistenţa conductorului Exemplu de conductor (metric)
și structura toronului (metric)
Secţiu- Conductor Conductor din Conductor
nea în multifilar mai multe liţe din liţe fine
Rezistenţa conductorului: până la 0,38 mm2 conform DIN VDE 0812 mm2
şi DIN VDE 0881 conductori multifilari, de la 0,5 mm2 conform 0,14
IEC 60228/DIN EN 60228 (VDE 0295) pentru conductori fabri- 0,25 ~ 14 x 0,15
caţi din cupru electrolitic moale, conductori şi cabluri multifilare. 0,34 7 x 0,25 ~ 19 x 0,15
0,38 7 x 0,27 ~ 19 x 0,16
Rezistenţa conductorului la 20 °C 0,5 7 x 0,30 7 x 0,30
pentru 1 km în Ω (valori maxime) ~ 16 x 0,20
Secţiune 0,75 7 x 0,37 7 x 0,37
nominală Fabricat din fire ~ 24 x 0,20
Fabricat din fire neizolate
în mm2 cu acoperire metalică 1,0 7 x 0,43 7 x 0,43 ~ 32 x 0,20
Clasa 2 Clasa 5 + 6 Clasa 2 Clasa 5 + 6 1,5 7 x 0,52 7 x 0,52 ~ 30 x 0,25
0,08 252,0 243,0 2,5 7 x 0,67 ~ 19 x 0,41 ~ 50 x 0,25
0,14 148,0 138,0
4 7 x 0,85 ~ 19 x 0,52 ~ 56 x 0,30
0,25 79,9 79,0
6 7 x 1,05 ~ 19 x 0,64 ~ 84 x 0,30
0,34 57,5 57,0
0,38 52,8 48,5 10 7 x 1,35 ~ 49 x 0,51 ~ 80 x 0,40
0,5 36,7 40,1 36,0 39,0 16 7 x 1,70 ~ 49 x 0,65 ~ 128 x 0,40
0,75 24,8 26,7 24,5 26,0 25 7 x 2,13 ~ 84 x 0,62 ~ 200 x 0,40
1 18,2 20,0 18,1 19,5 35 7 x 2,52 ~ 133 x 0,58 ~ 280 x 0,40
1,5 12,2 13,7 12,1 13,3 50 ~ 19 x 1,83 ~ 133 x 0,69 ~ 400 x 0,40
2,5 7,56 8,21 7,41 7,98
70 ~ 19 x 2,17 ~ 189 x 0,69 ~ 356 x 0,50
4 4,70 5,09 4,61 4,95
6 3,11 3,39 3,08 3,30 95 ~ 19 x 2,52 ~ 259 x 0,69 ~ 485 x 0,50
10 1,84 1,95 1,83 1,91 120 ~ 37 x 2,03 ~ 336 x 0,67 ~ 614 x 0,50
16 1,16 1,24 1,15 1,21 150 ~ 37 x 2,27 ~ 392 x 0,69 ~ 765 x 0,50
25 0,734 0,795 0,727 0,780 185 ~ 37 x 2,52 ~ 494 x 0,69 ~ 944 x 0,50
35 0,529 0,565 0,524 0,554
240 ~ 37 x 2,87 ~ 627 x 0,70 ~ 1225 x 0,50
50 0,391 0,393 0,387 0,386
70 0,270 0,277 0,268 0,272 300 ~ 61 x 2,50 ~ 790 x 0,70 ~ 1530 x 0,50
95 0,195 0,210 0,193 0,206 400 ~ 61 x 2,89 ~ 2035 x 0,50
120 0,154 0,164 0,153 0,161 500 ~ 61 x 3,23 ~ 1768 x 0,60
150 0,126 0,132 0,124 0,129 630 ~ 91 x 2,97 ~ 2286 x 0,60
185 0,100 0,108 0,0991 0,106
240 0,0762 0,0817 0,0754 0,0801
300 0,0607 0,0654 0,0601 0,0641
400 0,0475 0,0470
500 0,0369 0,0366
630 0,0286 0,0283
800 0,0224 0,0221
1000 0,0177 0,0176

186 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 187
T11 Tabele tehnice | Extras
T11: rezistenţa conductorului și structura toronului (metric)
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de bază T12
Secţiu-
nea în Conductor din liţe extra fine
Tabela 12-1: curentul nominal
mm2
0,14 ~ 18 x 0,10 ~ 18 x 0,1 ~ 36 x 0,07 ~ 72 x 0,05 Pentru cabluri cu tensiune nominală de max. 1000 V şi
0,25 ~ 32 x 0,10 ~ 32 x 0,1 ~ 65 x 0,07 ~ 128 x 0,05 cabluri rezistente la temperatură pentru temperatură ambiantă
0,34 ~ 42 x 0,10 ~ 42 x 0,1 ~ 88 x 0,07 ~ 174 x 0,05 de + 30 °C. Puteţi găsi recomandările generale şi regulile în
0,38 ~ 19 x 0,16 ~ 48 x 0,1 ~ 100 x 0,07 ~ 194 x 0,05 DIN VDE 0298 partea 2 şi partea 4. Valorile date în tabelele
0,5 ~ 28 x 0,15 ~ 64 x 0,1 ~ 131 x 0,07 ~ 256 x 0,05 de mai jos sunt valori de referinţă şi au fost luate din DIN
0,75 ~ 42 x 0,15 ~ 96 x 0,1 ~ 195 x 0,07 ~ 384 x 0,05 VDE 0298 partea 4, 2013-06, tabelele 11 şi 15 bazat pe DIN
1,0 ~ 56 x 0,15 ~ 128 x 0,1 ~ 260 x 0,07 ~ 512 x 0,05 VDE 0891, 1990-05, part 1. Din motive de copyright, doar
1,5 ~ 84 x 0,15 ~ 192 x 0,1 ~ 392 x 0,07 ~ 768 x 0,05 extrase din DIN VDE 0298 part 4 pot fi utilizate.
2,5 ~ 140 x 0,15 ~ 320 x 0,1 ~ 651 x 0,07 ~ 1280 x 0,05
4 ~ 224 x 0,15 ~ 512 x 0,1 ~ 1040 x 0,07 Categori de cabluri
6 ~ 192 x 0,20 ~ 768 x 0,1 ~ 1560 x 0,07 A B
10 ~ 320 x 0,20 ~ 1280 x 0,1 ~ 2600 x 0,07 Cabluri cu un Cabluri multi-conductor
conductor pentru uz casnic/
16 ~ 512 x 0,20 ~ 2048 x 0,1 • Izolaţie cauciuc echipamente portabile
25 • Izolaţie PVC • Izolaţie cauciuc
~ 800 x 0,20 ~ 3200 x 0,1 • Izolaţie TPE • Izolaţie PVC
35 ~ 1120 x 0,20 • Rezistenţă la • Izolaţie TPE
50 temperatură
~ 705 x 0,30
70 ~ 990 x 0,30
95 ~ 1340 x 0,30
120 Tipul izolaţiei
~ 1690 x 0,30
150 ~ 2123 x 0,30
185 ~ 1470 x 0,40
240 Numărul
~ 1905 x 0,40 de conductori 13) 2 3
300 ~ 2385 x 0,40 sub sarcină
400 Secţiunea
nominală în mm2 Curentul nominal în A Curentul nominal în A
500
0,081) 1,5 - -
630
0,141) 3 - -
0,251) 5 - -
Notă referitor la standarde: 0,341) 8 - -
Pentru conductori solizi ... (clasa 1), vezi tabela 1* 0,5 122) 3 3
Pentru conductori multifilari ... (clasa 2), vezi tabela 2* 0,75 15 6 6
Pentru conductori multifilari din liţe fine ... (clasa 5), vezi tabela 3*
Pentru conductori multifilari din liţe extra fine ... (clasa 6), vezi tabela 4* 1,0 19 10 10
*DIN EN 60228 (VDE 0295) 1,5 24 16 16
2,5 32 25 20
conductor multi-/ 4 42 32 25
solid mai multe fine

liţe fine liţe extra fine

188 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 189
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de bază
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de bază T12
Tabela 12-1: curentul nominal Tabela 12-1: curentul nominal
Categori de cabluri Important
Informaţiile conţinute în acest tabel diferă de standardul DIN VDE 0298-4,
C D 2013-06. În eventualitatea în care aveţi incertitudini, reglementările DIN VDE
Cabluri multi-conductor Cabluri multi-conductor
cu excepţia celor cabluri cu izolaţie 0298-4 trebuie aplicate.
pentru uz casnic/ exterioară din cauciuc
echipamente min. 0,6/1 kV Vă rugăm să folosiţi factorii de corecţie din tabelele 12 pentru
• Izolaţie cauciuc • temperaturi ambientale diferite: tabela 12-2
• Izolaţie PVC Conductor canductoare cu
• Izolaţie TPE izolaţie din cauciuc special • mai multe cabluri cu mai mulţi conductori până la 10 mm²
• Rezistenţă 0,6/1 or 1,8/3 kV cu peste 3 conductori în sarcină: tabela 12-3
la temperatură • cabluri rezistente la temperatură de peste 50 °C: tabela 12-4
• pentru cabluri bobinate pe tambur: tabela 12-5
• conductori sau cabluri în mănunchiuri pozaţi în ţevi, conducte,
pereţi sau podele: tabela 12-6
Tipul izolaţiei • mănunchiuri de cabluri pozate pe jgheaburi sau conducte: tabela 12-7
• mănunchiuri de conductori pozaţi pe jgheaburi sau conducte: tabela 12-8

Vă rugăm să observaţi curentul nominal funcţie


Numărul de de aplicaţie conform tabelei 12-1 pentru
conductori sub 2 sau 3 3 13) • Cabluri flexibile izolate cu elastomeri reticulaţi,
sarcină
pentru aplicaţii industriale: tabela 12-9
Secţiunea • Cabluri de sudură H01N2-D: tabela 12-10
Curentul nominal în A Curentul nominal în A
nominală în mm2
• Curentul nominal şi pierderile de putere pe conductori: tabela 12-11
0,081) 1 - - • Curentul nominal pentru cablurile cu agrement USA:
0,141) 2 - - vezi extrasul din NEC tabela 13
• Cabluri pentru instalaţii fixe în clădiri:
0,251) 4 - -
vezi DIN VDE 0298-3, 2013-06, tabela 3 şi 4
0,341) 6 - - • ESUY cabluri de împământare: vezi DIN VDE 0105-1
0,5 92) - - • Cabluri în utilaje: vezi DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
0,75 12 - -
1,0 15 - -
1,5 18 23 30
2,5 26 30 41
4 34 41 55

1) V
 aloarea nominală a curentului pentru conductori subţiri a fost luată din
VDE 0891-1 (0.08 mm2 – 0.34 mm2)
2) Domeniul extins la 0.5 mm2 conform cu VDE 0298-4, 2003-08, tabela 11
3) Când pozaţi conductori, sau cabluri în mănunchiuri, când pozaţi pe suprafeţe,
în aer sau în paturi de cabluri, consultaţi DIN VDE 0298-4, 2013-06, Tabela 10

190 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 191
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Tabela 12-2: coeficienţi de corecţie Tabela 12-4: coeficienţi de corecţie pentru
cabluri rezistente la temperatură
Pentru temperaturi ambiante mai mari decât +30 °C.
Valorile date în tabele sunt valori de referinţă şi sunt o Valorile din tabelele de mai jos sunt valori de referinţă
formă simplificată luată din DIN VDE 0298 part 4, 2013-06, simplificate luate din DIN VDE 0298 part 4, 2013-06, tabela 18.
tabela 17. Din motive de copyright, doar extrase din DIN VDE Din motive de copyright, doar extrase din DIN VDE 0298
0298 part 4 pot fi publicate în acest moment. part 4 pot fi publicate în acest moment.

Temperatura de operare permisă/recomandată Temperatura de operare permisă/recomandată


(Detalii referitoare la temperatura în °C pot fi găsite în „Tabelele tehnice, (Detalii referitoare la temperatura în °C pot fi găsite în „Tabelele tehnice,
domeniul de temperaturăpentru instalare flexibilă sau fixă″) sau în datele domeniul de temperaturăpentru instalare flexibilă sau fixă″) sau în datele
tehnice cuprinse în paginile catalogului principal actual tehnice cuprinse în paginile catalogului principal actual
60 °C 70 °C 80 °C 85 °C 90 °C 90 °C 110 °C 135 °C 180 °C
Temperatura Coeficienţii de corecţie trebuie aplicaţi Temperatura Coeficienţii de corecţie care trebuie aplicaţi în cazul
ambiantă în °C valorilor curentului nominal din T12-1 ambiantă cablurilor rezistente la temperatură T 12-1, coloana A,
în °C C şi D. (Sursa: DIN VDE 0298-4, 2003-08, tabela 18)
30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
până la 50 1,00 1,00 1,00 1,00
40 0,82 0,87 0,89 0,90 0,91
50 0,58 0,71 0,77 - 0,82 75 0,61 1,00 1,00 1,00

60 - 0,50 0,63 - 0,71 85 0,35 0,91 1,00 1,00


70 - - 0,45 - 0,58 105 - 0,41 0,87 1,00
80 - - - - 0,41 130 - - 0,35 1,00
175 - - - 0,41

Tabela 12-3: coeficienţi de corecţie


Tabela 12-5: coeficienţi de corecţie pentru
Pentru mai multe cabluri cu conductori de până la 10 mm². cabluri bobinate pe tamburi
Valorile din tabelele de mai jos sunt valori de referinţă simp-
lificate luate din DIN VDE 0298 part 4, 2013-06, tabela 26. Valorile din tabelele de mai jos sunt valori de referinţă simp-
Din motive de copyright, doar extrase din DIN VDE 0298 lificate luate din DIN VDE 0298 part 4, 2013-06, tabela 27.
part 4 pot fi publicate în acest moment.
Numărul de straturi de pe tambur, 1 2 3 4 5
tobă de cablu
Numărul Coeficienţi Coeficienţi de corecţie
de conductori de corecţie pentru pentru instalarea Coeficient de corecţie 0,80 0,61 0,49 0,42 0,38
sub sarcină instalarea în aer subterană
5 0,75 0,70 Un coeficient de corecţie de 0.8 se aplică la cablurile bobinate spiral într-un strat.
7 0,65 0,60
10 0,55 0,50
14 0,50 0,45
24 0,40 0,35

192 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 193
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Tabela 12-6: coeficienţi de corecţie Numărul de cabluri multiconductor sau numărul de
circuite trifazate formate din conductori
(2 sau 3 conductori sub sarcină)
Pentru cabluri pozate în mănunchiuri, pe pereţi, în ţevi, 1 2 3 4 6 10
tuburi sau jgheaburi. Valorile date în tabelele de mai jos Coeficienţii de corecţie
Configuraţia de instalare se vor aplica curentului nominal
sunt valori de referinţă şi au fost luate, într-o formă simplificată rezultat în tabela 12-1
din DIN VDE 0298 part 4, 2013-06, tabela 21. Din motive Pozate pe un singur strat,
pe perete sau pe podea cu un
de copyright, doar extrase din DIN VDE 0298 pot fi tipărite spaţiu egal cu diametrul cablului.
în acest moment.

Numărul de cabluri multiconductor sau numărul de 1,00 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90
circuite trifazate formate din conductori
(2 sau 3 conductori sub sarcină)
1 2 3 4 6 10
Coeficienţii de corecţie
Configuraţia de instalare se vor aplica curentului nominal
rezultat în tabela 12-1
Într-un singur strat sub tavan,
Cabluri în mănunchiuri în contact.
pe perete, pe podea, în tevi
sau tuburi de protecţie.

0,95 0,81 0,72 0,68 0,64 0,61

1,00 0,80 0,70 0,65 0,57 0,48

Într-un singur strat sub tavan,


cu spaţiu cu un spaţiu egal
cu diametrul cablului.

Pozate pe un singur strat,


pe perete sau pe
podea în contact. 0,95 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

1,00 0,85 0,79 0,75 0,72 0,70

= Simbol pentru cablu multiconductor sau conductor

Important: Coeficienţii de corecţie se aplică pentru determinarea curentului


nominal pentru cabluri de acelaşi tip, cu aceeaşi încărcare, când sunt pozate în
mănunchi în acelaşi mod. În acest proces, secţiunea conductorilor nu trebuie să
difiere cu mai mult de o treaptă pe scara secţiunilor standardizate.

194 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 195
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Tabela 12-7: coeficienţi de corecţie
Numărul de jgheaburi Numărul de cabluri
Configuraţia instalării sau tuburi multiconductor
1 2 3 4 6 9
Coeficienţii de corecţie

Pat cablu în contact 1 0,97 0,84 0,78 0,75 0,71 0,68


neperforat

în contact 1 1,00 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73

cu spaţiu 1 1,00 1,00 0,98 0,95 0,91 –

Pat cablu
perforat
în contact 1 1,00 0,88 0,82 0,78 0,73 0,72

cu spaţiu 1 1,00 0,91 0,89 0,88 0,87 –

în contact 1 1,00 0,87 0,82 0,80 0,79 0,78

Pozare
în tuburi

cu spaţiu 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 –

Important: Coeficienţii de corecţie din tabel se aplică în cazul cablurilor instalate


Pentru pozarea cablurilor în jgheaburi şi tuburi.Valorile date în tabelele de mai jos într-un singur strat, conform specificaţiei. Oricum, nu se aplică în cazul cablurilor
sunt valori de referinţă şi au fost luate, într-o formă simplificată din DIN VDE 0298 în contact sau în mai multe straturi, sau dacă spaţiul dintre cabluri este mai
part 4, 2013-06, tabela 22. Din motive de copyright, doar extrase din DIN VDE mic decât valorile precizate. În acest caz, se folosesc alţi coeficienţi de corecţie
0298 pot fi tipărite în acest moment. (de exemplu tabela 12-6).

196 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 197
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Tabela 12-8: coeficienţi de corecţie
Numărul de Numărul circuitelor trifazate
Configuraţia instalării jgheaburi formate din conductori
sau tuburi
1 2 3 Se utilizează ca
multiplicator pentru
Coeficienţii de corecţie măsurarea valorii

Trei cabluri aranjate


în contact 1 0,98 0,91 0,87 pe orizontală
la acelaşi nivel

Pat cablu
perforat
Trei cabluri aranjate
în contact 1 0,96 0,86 – pe verticală
la acelaşi nivel

Trei cabluri aranjate


Pozare în contact 1 1,00 0,97 0,96 pe orizontală
în tuburi la acelaşi nivel

Trei cabluri aranjate


1 1,00 0,98 0,96 pe orizontală,
configuraţie triunghi

Pat cablu
perforat

Trei cabluri aranjate


1 1,00 0,91 0,89 pe verticală,
configuraţie triunghi

Pozare Trei cabluri aranjate


în tuburi 1 1,00 1,00 1,00 pe orizontală,
configuraţie triunghi

Pentru pozarea conductorilor în jgheaburi şi tuburi.Valorile date în tabelele de mai Important: Coeficienţii de corecţie se din tabel se aplică doar conductorilor
jos sunt valori de referinţă şi au fost luate, într-o formă simplificată din DIN VDE pozaţi într-un singur strat. Oricum, coeficienţii nu se aplică dacă conductorii se
0298 part 4, 2013-06, tabela 23. Din motive de copyright, doar extrase din DIN ating sau sunt instalaţi suprapus, sau dacă spaţiile dintre conductori sunt mai
VDE 0298 pot fi tipărite în acest moment. mici decât cele precizate În acel caz trebuie utilizaţi alţi coeficienţi de corecţie
(de exemplu cei din tabela 12-6). Dacă circuitele sunt în paralel, fiecare grup de
trei conductoare este considerat un circuit.

198 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 199
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Curentul nominal pentru cabluri flexibile de uz industrial cu izolaţie din elastomeri
Tabela 12-9: curentul nominal reticulaţi (H07RN-F şi A07RN-F) Valorile din tabelul de mai jos sunt valori de
pentru cabluri cu izolaţie de cauciuc referinţă şi au fost luate, într-o formă simplificată din DIN VDE 0298 part 4,
2013-06, tabela 13. Din motive de copyright, doar extrase din DIN VDE 0298
part 4 pot fi tipărite în acest moment.

Temperatura de operare permisă la conductor 60 °C/ Temperatura de operare permisă la conductor 60 °C/
Temperatura ambiantă 30 °C Temperatura ambiantă 30 °C

Tipul pozării:
în aer

Numărul de con- 2 3 2 2 3 3 3
ductori sub sarcină
Secţiunea nominală
a conductorilor de Valoarea A Valoarea A
cupru în mm2
1 – – 15 15,5 12,5 13 13,5
1,5 19 16,5 18,5 19,5 15,5 16 16,5
2,5 26 22 25 26 21 22 23
4 34 30 34 35 29 30 30
6 43 38 43 44 36 37 38
10 60 53 60 62 51 52 54
Coeficienţii de corecţie:
Temperatură vezi tabelul T 12-2 vezi tabelul T 12-2
ambiantă diferită
Mănunchi – T 12-8 T 12-7
Cabluri bobinate – – T 12-5
Cabluri cu mai – – – – T12-3 – –
mulţi conductori

Temperatură de operare permisă 90 °C


Coeficienţi de corecţie pentru cabluri cu izolaţii din elastomeri, pentru alte Temperatura coeficienţii de corecţie aplicaţi pentru valorile
temperaturi ambiante de funcţionare Valorile din tabelul de mai jos sunt valori ambiantă °C din tabelul 12-9
de referinţă şi au fost luate, într-o formă simplificată din DIN VDE 0298 part 4, până la 60 1,00
2013-06, tabela 18.1.
75 0,71
80 0,58
85 0,41

200 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 201
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie T12
Tabela 12-10: condiţii de operare H01N2-D şi H01N2-E
şi curenţi nominali la cabluri de sudură Valorile din tabelul de mai jos sunt valori de referinţă şi au
fost luate, într-o formă simplificată din DIN VDE 0298 part 4,
2013-06, tabela 16. Din motive de copyright reasons, doar
extrase din DIN VDE 0298 part 4 pot fi tipărite în acest
moment.

Temperatura de operare permisă a conductorului 85 °C/ Temperatura de operare permisă a conductorului 85 °C/
Temperatura ambiantă 30 °C Temperatura ambiantă 30 °C

Tipul pozării:
în aer

Numărul de conductori sub sarcină 1 1


Modul de operare Operare continuă Operare discontinuă
Timpul de utilizare - 5 minute
Durata de conectare (ED) 100 % 85 % 80 % 60 % 35 % 20 % 8 %
Secţiunea nominală a
conductorului de cupru în mm2 Curentul A Curentul A

10 96 97 98 102 114 137 198


16 130 132 134 142 166 204 301
25 173 179 181 196 234 293 442
35 216 226 229 250 304 384 584
50 274 287 293 323 398 508 779
Modul de operare Operare continuă Operare discontinuă
Timpul de utilizare - 10 minute
Durata de conectare (ED) 100 % 85 % 80 % 60 % 35 % 20 % 8 %
Secţiunea nominală a
conductorului de cupru în mm2 Curentul A Curentul A

10 96 96 96 97 102 113 152


16 130 131 131 133 144 167 233
25 173 175 176 182 204 244 351
35 216 220 222 233 268 324 477
50 274 281 284 303 356 439 654
Coeficienţii de corecţie pentru Tabela T 12-2 Tabela T 12-2
diferite temperaturi ambiante

202 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 203
T12 Tabele tehnice | Extras
T12: curentul nominal – tabele de corecţie
Tabele tehnice | Extras
T13: curentul nominal conform National Electrical Code al USA T13
Tabela 12-11: curentul admisibil şi pierderile Tabela 13-1: curentul nominal al
de putere pe conductorii din cupru cablurilor conform standardelor USA
Ilustraţia este luată din DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), 2012-06, Annex H.
Tabelul următor dă valori de referinţă curent şi pierderile de putere în interiorul 
Extras din NEC, tabela T310.15 (B)(16) pag. 336
unui dulap electric în condiţii ideale. Metodele de calcul folosite sunt date pentru Curentul nominal în conductorii de cupru izolaţi, cu nivel
a avea o bază de plecare pentru calculul în alte condiţii.
de tensiune între 0 şi 2000 V, 60 °C până la 90 °C (140 °F
până la 194 °F). Nu mai mult de trei conductori în orice sistem
Curentul nominal şi pierderea de putere de susţinere (ţeavă, pat cablu, tuburi), intr-un cablu multicon-
pentru un conductor cu temperatura de 70 °C
(temperatura interioară a dulapului electric: 55 °C) ductor sau instalat direct subteran cu temperatura ambiantă
de 30 °C (86 °F).

Extras din NEC T310.15 (B)(17) pag. 337


Configuraţia instalării
Curentul nominal într-un conductor din cupru cu tensiunea
Conductori pozaţi în teavă pe perete, nominală între 0 şi 2000 V, instalat în aer cu temperatura
orizontal 6 cabluri (2 circuite trifazate) ambiantă de 30 °C.
incărcate continuu
Conductor Rezistenţa Curentul Pierderea
secţiune conductorului maxim de de putere per (NEC edition 2011)
la 20 °C, operare conductor
R20a Imaxb Pv
mm2 mΩ/m A W/m

Curentul nominal şi pierderea de putere


pentru un conductor cu temperatura de 70 °C
(temperatura interioară a dulapului electric: 55 °C)
Distanţa între 2 cabluri,
minim diametrul cablului

Conductori în contact pozaţi în aer Conductori pozaţi orizontal


sau pe pat cablu perforat 6 cabluri în aer cu spaţiile corecte
(2 circuite trifazate) incărcate continuu
Curentul Pierderea Curentul Pierderea
maxim de de putere per maxim de de putere per
operare conductor operare conductor
Imaxb Pv Imaxb Pv
A W/m A W/m

204 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 205
T13 Tabele tehnice | Extras
T13: curentul nominal conform National Electrical Code al USA
Tabele tehnice | Extras
T13: curentul nominal conform National Electrical Code al USA T13
Extras din NEC, tabela T310.15 (B)(16) Extras din NEC T310.15 (B)(17) Coeficienţii de corecţie la temperaturi diferite de 30 °C
Secţiunea Curentul în A Secţiunea Curentul în A Temperatura
onduc- la temperatură onduc- la temperatură 60 °C 75 °C 90 °C
ambiantă în °C
torului continua a torului continua a
conductorului conductorului 21 – 25 1,08 1,05 1,04
AWG AWG 26 – 30 1,00 1,00 1,00
60 °C 75 °C 90 °C 60 °C 75 °C 90 °C
şi kcmil (140 °F) (167 °F) (194 °F) şi kcmil (140 °F) (167 °F) (194 °F) 31 – 35 0,91 0,94 0,96
(MCM) (MCM)
36 – 40 0,82 0,88 0,91
18 – – 14 18 – – 18
41 – 45 0,71 0,82 0,87
16 – – 18 16 – – 24
46 – 50 0,58 0,75 0,82
14 20* 20* 25* 14 25* 30* 35*
51 – 55 0,41 0,67 0,76
12 25* 25* 30* 12 30* 35* 40*
56 – 60 – 0,58 0,71
10 30 35* 40* 10 40* 50* 55*
61 – 70 – 0,33 0,58
8 40 50 55 8 60 70 80
71 – 80 – – 0,41
6 55 65 75 6 80 95 105
4 70 85 95 4 105 125 140
3 85 100 115 3 120 145 165 Coeficienţii de corecţie pentru mai mult de 3 conductori în orice
sistem de suport (pat cablu, ţeavă,...) sau cablu multiconductor
2 95 115 130 2 140 170 190
Temperatura Numărul conductorilor Coeficient de corecţie
1 110 130 145 1 165 195 220 ambiantă în °C sub sarcină
1/0 125 150 170 1/0 195 230 260 21 – 25 4 to 6 0,80
2/0 145 175 195 2/0 225 265 300 26 – 30 7 to 9 0,70
3/0 165 200 225 3/0 260 310 350 31 – 35 10 to 20 0,50
4/0 195 230 260 4/0 300 360 405 36 – 40 21 to 30 0,45
250 215 255 290 250 340 405 455 41 – 45 31 to 40 0,40
300 240 285 320 300 375 445 500 46 – 50 41 şi peste 0,35
350 260 310 350 350 420 505 570 51 – 55
400 280 335 380 400 455 545 615 56 – 60
500 320 380 430 500 515 620 700 61 – 70
600 350 420 475 600 575 690 780 71 – 80

*Important: Fără aprobări specificate altundeva în NEC, protecţia la suprasarcină Notă: Curentul nominal al cablurilor folosite în construcţia de maşini
la valorile marcate cu * (inclusiv la coeficienţii de corecţie referitori la temperatura şi echipamente poate fi găsit la secţiunea 12, NFPA 79 Ediţia 2012.
ambiantă diferită sau, numărul de conductori sub sarcină) nu trebuie sa depă-
şească 15 A pentru conductorul AWG 14, 20 A pentru AWG 12 şi 30 A pentru
AWG 10.

206 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 207
T15 Tabele tehnice | Extras
T15: proprietăţile izolaţiilor cablurilor
Tabele tehnice | Extras
T15: proprietăţile izolaţiilor cablurilor T15
Se aplică doar materialelor de bază. Sunt posibile deviaţii
în funcţie de utilizare/proiectare. A se vedea şi pagina de
catalog corespunzătoare din Catalogul principal actual.

Material Material

Politetrafluoretilenă

Hexafluorpropilenă
Policlorură de vinil
la uleiuri organice
Material resistent

Tetrafluoretilenă
înaltă densitate
Criteriul de utilizare

Polietilenă de

Copolimer
Poliuretan
Parametru
Abrevieri TPE special PVC PE PUR PTFE FEP
Cod conform VDE – Y 2Y 11Y 5Y 6Y
Temperatura de operare -50 +120 - 30 + 70 - 50 + 70 -50 + 90 - 190 + 260 - 100 + 200
Constanta dielectrică (10–3) 2,4 4,0 2,3 4,0 – 6,0 2,1 2,1
Rezistivitate volumică 10 15
10 – 10
12 15
10 17
10 12
10 18
1018
(Ω x cm)
Efortul de tracţiune 5 – 20 10 – 25 15 – 30 15 – 45 15 – 40 20 – 25
N/mm2 (MPa)
Elongaţia la rupere % 400 – 600 150 – 400 400 – 800 300 – 600 240 – 400 250 – 350
Absorbţia de apă la 1–2 0,4 0,1 1,5 0,01 0,01
(20 °C) in %
Rezistenţa climatică foarte bun bun bun foarte bun foarte bun foarte bun
Rezistenţa la combustibili bun moderată moderată bun foarte bun foarte bun
Rezistenţă
la uleiuri
Rezistenţa la ulei moderată moderată bun foarte bun foarte bun
organice:
foarte bun
auto- auto-
Flamabilitatea flamabilitate flamabilitate neinflamabil neinflamabil
stingere stingere*

* Doar cu întârzierea propagării flăcării suplimentară

208 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 209
T15 Tabele tehnice | Extras
T15: proprietăţile izolaţiilor cablurilor
Tabele tehnice | Extras
T15: proprietăţile izolaţiilor cablurilor T15
Material Material

Elastomer termoplastic
pe bază de poliolefină

Elastomer termoplast
pe bază de poliester
tetrafluoretilenă
Criteriul de utilizare

Cauciuc etilen-
propilen-dien
cloroprenic

siliconic
Cauciuc

Cauciuc
Etilenă
Parametru
Abrevieri ETFE CR SI EPDM TPE-O TPE-E
Cod conform VDE 7Y 5G 2G 3G – 12Y
Temperatura de operare -100 +150 - 40 +100 - 60 +180 - 30 +120 - 40 +120 - 70 +125
Constanta dielectrică (10–3) 2,6 6,0 – 8,0 2,8 – 3,2 3,2 2,7 – 3,6 3,7 – 5,1
Rezistivitate volumică 10 16
10 13
10 15
10 14
5 x 10 14
1012
(Ω x cm)
Efortul de tracţiune 40 – 50 10 – 25 5 – 10 5 – 25 ≥6 3 – 25
N/mm2 (MPa)
Elongaţia la rupere % 100 – 300 300 – 450 200 – 350 200 – 450 ≥ 400 280 – 650
Absorbţia de apă 0,01 1 1,0 0,02 1,5 0,3 – 0,6
la (20 °C) in %
Rezistenţa climatică foarte bun foarte bun foarte bun bun moderată foarte bun
Rezistenţa la combustibili foarte bun moderată scăzut moderată moderată bun
Rezistenţa la ulei foarte bun bun moderată moderată moderată foarte bun
auto- greu
Flamabilitatea neinflamabil flamabilitate flamabilitate flamabilitate
stingere inflamabil

210 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 211
T16 Tabele tehnice | Extras
T16: dimensiunile Anglo-Americane
Tabele tehnice | Extras
T16: dimensiunile Anglo-Americane T16
Mărimi generale*: 4. Unităţi de masă
Sistemul gravitational britanic:
Unităţile de bază sunt următoarele: 1 slug = 1 lbs · s2/ft
În sistemul gravitaţional britanic: Sistemul absolut britanic:
Lungimea (ft) – forţa (lbf = Lb) – timpul (s) 1 pound = 1 lb
In sistemul absolut britanic: 1 slug = 32,174 lb, cu 32,174 ft/s2
Lungimea (ft) – masa (lb) – timpul (s) pentru valoarea standard a acceleraţiei gravitaţionale

1. Măsurarea lungimilor 1 grain = 64,80 mg


1 mil = 0,0254 mm 1 dram = 1,770 g
1 inch (in;") = 25,4 mm 1 ounce (oz) = 16 drams = 28,35 g
1 foot (ft;') = 0,305 m 1 pound (lb) = 16 oz = 453,59 g
1 yard (yd) = 0,914 m 1 stone = 14 lbs = 6,35 kg
1 chain (ch) = 20,1 m 1 US ton (short ton) = 0,907 t
1 statue mile = 1,61 km 1 Brit. ton (long ton) = 1,016 t
1 nautical mile = 1,835 km
1 statute mile = 1760 yards 5. Unităţi de forţă
Sistemul gravitational britanic:
2. Măsurarea volumului pound-force 1 lbf = 1 Lb
1 cubic inch = 16,39 cm3 Sistemul absolut britanic:
1 cubic foot = 0,0283 m3 poundal 1 pdl = 1 lb · ft/s2
1 cubic yard = 0,765 mm3
1 US liquid gallon = 3,79 l 1 lbf = 32,174 pdl – 9.80665 lb · m/s2
1 pint = 0,473 l
1 quart = 0,946 l 6. Conversia în unităţi metrice
1 brit gallon = 4,53 l 1 pound-force (lbf) = 0,454 kp
1 barrel = 119,2 l 1 Brit. ton-force = 1016 kp
1 poundal (pdl) = 0,1383 N
3. Măsurarea suprafeţei 1 lbf = 4,445 N
1 circ. mil (CM) = 0,507 · 10-3 mm2
1 kcmil (MCM) = 0,5067 mm2 7. Unităţi electrice raportate la lungime
1 square inch (sq. in.) = 645,16 mm2 1µf per mile = 0,62 µF/km
1 square foot (sg.ft.) = 0,0929 m2 1 megohm per mile = 1,61 MΩ · km
1 square yard = 0,836 m2 1 megohm per 1000 ft = 3,28 Ω · km
1 acre = 0,00405 km2 1 ohm per 1000 yd = 1,0936 Ω/km
1 square mile = 2,59 km2
1 m2 = 10,764 sq. ft. * O mare parte a acestor mărimi nu mai sunt folosite şi sunt doar cu titlu informativ.

212 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 213
T16 Tabele tehnice | Extras
T16: dimensiunile Anglo-Americane
Tabele tehnice | Extras
T17: calcularea valorii metalului T17
8. Unităţi de greutate raportate la lungime Tabela 17-1: exemplu folosind „cupru”
1 lb per foot = 1,488 kg/m
1 lb per yard = 0,469 kg/m Preţul cuprului
1 lb per mile = 0,282 kg/m Cablurile, conductorii şi piesele care au în componenţă
cuprul sunt vândute pe baza valorii zilnice a cuprului (DEL).
9. Densitate DEL este valoarea listată la bursa germană pentru cuprul
1 lb/ft3 = 16,02 kg/m3 electrolitic pentru conductori, cu puritatea de 99.5 %. Preţul
DEL este exprimat în Euro/100 kg şi poate fi găsit în pagina
10. Greutate specifică de afaceri zilnice ale ziarelor la rubrica „Commodity markets”.
1 lbf/ft3 = 16,02 kp/m3
De exemplu: DEL 576.93 care înseamnă: 100 kg cupru
11. Greutatea cuprului pe milă (Cu) costă 576.93 Euro. În mod curent un adaos de 1 % este
lb/mile = Ø mm folosit pentru cheltuielile de aprovizionare şi este folosit pentru
5 = 0,404 cotarea zilnică a bunurilor cu conţinut de cupru. Mai multe
6,5 = 0,51 informaţii referitoare la valoarea ratei DEL pot fi obţinute de
7,5 = 0,55 la asociaţia profesională ZVEI pentru cabluri şi conductori
10 = 0,64 izolaţi: www.zvei.org
20 = 0,90
40 = 1,27
Preţul în bază cupru
12. Unităţi de energie O proporţie a valorii cuprului este deja inclusă în listele de
1 horsepower = 0,746 kW (H.P.) preţ pentru multe cabluri si pentru majoritatea conductorilor
1 Brit. therm. unit = 0,252 kcal sau pieselor, exprimată în Euro/100 kg.
Grisimea izolaţiei este rportată uzual în • Valoarea de 150.00 Euro/100 kg pentru marea parte
n/64 inches cu n/64 inch aproximativ egal cu 0.4 mm. a cablurilor (ex ÖLFLEX® CLASSIC 100) sau reperele care
conţin cupru (ex ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
13. Alte mărimi de greutate raportate • Valoarea de 100.00 Euro/100 kg pentru cablurile
la lungime şi rigiditate dielectrică: telefonice (ex. J -Y(St)Y)
lbf pr. MFeet = 1,488 kg/km • Valoarea de 0.00 Euro/100 kg pentru cablurile de energie
lbf pr. Mile = 0,282 kg/km rigide (ex cabluri de forţă NYY), ex. Preţul fără cupru.
40 V/mil = 1,6 kV/mm Specificaţii exacte găsiţi pe fiecare pagină de catalog din
80 V/mil = 3,2 kV/mm Catalogul principal actual, sub tabelul articolelor.
100 V/mil = 4,0 kV/mm
250 V/mil = 10,0 kV/mm

214 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 215
T17 Tabele tehnice | Extras
T17: calcularea valorii metalului
Tabele tehnice | Extras
T17: calcularea valorii metalului T17
Indexul cuprului Exemplu II: Calcularea preţului cu cupru
Indexul cuprului este valoarea greutăţii cuprului calculată inclus la repere vândute la bucată:
pentru cabluri şi conductori (kg/km) sau pentru piese ÖLFLEX® SPIRAL 540P 3G1,5 mm2 (articol nr.: 73220150).
(kg/1000 buc.) şi este specificată pentru fiecare produs Indexul cuprului din catalog este de: 605,5 kg/1000 buc.
în parte. Cupru bază: 150,00 Euro/100 kg Greutatea cuprului calcu-
lată pentru o bucată (indexul cuprului) de cablu spiral este
de 605,5 kg/1000 buc. Formula pentru calculul preţului cu
Exemplu I: Calcularea pretului cu cupru cupru inclus:
inclus pentru un cablu vândut la metru:
(DEL + 1 % cheltuieli de achiziţionare) –
Cablul ÖLFLEX® CLASSIC 100, 3G1,5 mm2 Indexul cuprului valoarea cuprului bază Valoarea cuprului
x =
Indexul cuprului din catalog este de 43 kg/km (kg/1000 pc) 1000 in EUR/100 pc
Greutatea cuprului calculată pentru 1 km este de 43 kg.

Indexul (DEL + 1 % cheltuieli de achiziţionare) –


Valoarea cuprului 605,5 kg (576,93 + 5,77) – 150,00 EUR 261,78/
cuprului x valoarea cuprului bază = x =
în EUR/100 m (kg/1000 pc) 1000 100 pc
(kg/km) 1000

ÖLFLEX® CLASSIC 110, 3G1,5 mm2.


DEL: EUR 576,93/100 kg. Cu basis EUR 150,00/100 kg. Preţul cu cupru inclus:
Cu index: 43 kg/km Preţul net este calculat astfel:

(576,93 + 5,77) – 150,00 Preţ brut – % discount + preţul cuprului = preţ net cu cupru inclus.
43 kg/km x = EUR 18,61/100 m
1000

Preţul cuprului este arătat separat pe factura fiscală.

Presupunând o rată DEL a cuprului de 576,93 Euro/100 kg,


această formulă reprezintă valoarea cu cupru inclus pentru Alte metale
100 m ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 mm2. Aceeaşi metodă se foloseşte pentru calculul valorii
altor metale ex. „aluminiu”. În acest caz înlocuiţi „cupru”
cu „aluminiu”. Termen general: „metal”.

216 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 217
T17 Tabele tehnice | Extras
T17: calcularea valorii metalului
Tabele tehnice | Extras
T17: calcularea valorii metalului T17
Tabela 17-2: informaţii de bază despre cabluri Când vine vorba de facturare, pentru calcularea valorii
cuprului din produs este folosit indexul cuprului. Se poate
Pentru majoritatea produselor noastre, construcţia întâlni expresia „greutatea calculată a cuprului” folosită în
conductorilor pentru cabluri sau conductori izolaţi, este loc de „indexul cuprului”. Valoarea tipică folosită * în indus-
guvernată de prevederile standardului DIN EN 60228 (VDE tria de profil este de 9,6 kg/km** – aplicată la secţiunea
0295)/IEC 60228. Valorile limită pentru secţiunile standardizate nominală de 1 mm2 datorită unor factori obiectivi.
sunt bine precizate referitor la materialul conductor, cupru/
aluminiu/aliaje. Valorile limită sunt diferite funcţie de clasa Această creştere este particulară fiecărui producător
de flexibilitate a conductorilor, oricum, este definită valoarea şi ţine de pierderile de material care sunt specifice proce-
standard a rezistenţei la 20 °C. sului de fabricaţie. Prin procesul de tragere al firului de cupru
prin calibrele de trefilare, există o pierdere de material prin
Rezistenţa conductorului la 20 °C este o valoare de abraziune pe calibre. În acelaşi timp există o modificare
conformitate esenţială Alte cerinţe geometrice prezente permanentă a cotei calibrului în timpul producţiei care duce
în DIN EN 60228 şi următoarele şi în standardele de produs la creşterea secţiunii. Mai mult, prin torsadarea liţelor, lungimea
care fac referire la DIN EN 60228 şi următoarele asigură reală a conductorului este mai mare decât lungimea măsu-
doar compatibilitatea între conductori şi conectori şi nu rată. Există de asemenea creşteri voite ale secţiunii conduc-
conţin nici o prevedere referitoare la greutatea metalului torilor de bază pentru a permite încadrarea în toleranţele
folosit în conductorii cablului. impuse, deoarece procese tehnologice precum torsadarea
sau forţele de tragere pot cauza reduceri de secţiune. Calcu-
De exemplu, densitatea cuprului folosit pentru confecţionarea larea indexului cuprului în această manieră este singurul mod
de conductori şi cabluri este 8,89 g/cm3 în conformitate cu care permite standardizarea între producători, in special în
DIN EN 13602. De aceea, un conductor cu secţiunea de 1 mm2 cazul cablurilor neecranate.
trebuie să aibe un conţinut de cupru de 8,89 kg/km.
Această formulă simplă pentru calculul greutăţii metalului Și de aceea serveşte ca bază de comparaţie între preţuri,
dintr-un conductor sau cablu asigură o informaţie importantă. în mod particular când se calculează valoarea cuprului Scopul
Cu toate acestea, valoarea reală poate să difere de la calculul acestei prezentări este de a informa clientul în mod real
teoretic, de aceea rezistenţa maximă a conductorului la 20 °C asupra fondului comercial al calculului indexului cuprului
este foarte importantă. Mărimea deviaţiei (+/-) faţă de valorile şi de a demonstra utilitatea sa atât pentru producători,
teoretice calculate depinde de procesul de producţie al liţelor comercianţi şi clienţi.
elementare care constituie elementele din care urmează să
fie executaţi conductorii.

*U.I. Lapp GmbH este membră a organizaţiei producătorilor de cabluri


şi conductori ZVEI
**Valoarea corespunzătoare folosită pentru aluminiu este 2.9 kg/km

218 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 219
T18 Tabele tehnice | Extras
T18: certificări de marcă
Tabele tehnice | Extras
T19: ghid pentru pozarea cablurilor şi a conductorilor T19
Certificări Ghid de pozare a cablurilor şi conductorilor
Datorită caracteristicilor remarcabile ale produselor noastre, acestea au
fost testate şi certificate de către organisme de certificare internaţionale. Cablurile trebuie selectate corespunzător condiţiilor de operare
Când este cazul, găsiţi marcajul de certificare pe paginile individuale de şi pozare. Ele trebuie să fie protejate împotriva stresului de natură
produse din Catalogul principal actual.
mecanică, termică, chimică şi de pătrunderea umezelii prin
capătul cablului.

Cablurile de forţă nu trebuie să fie pozate direct îngropat, dacă


nu au această specificaţie. Temporar, cablul minier NSSHÖU cu
izolaţie de cauciuc, poate fi acoperit cu pământ sau nisip, de
VERBAND DER ELEKTROTECHNIK, SCHWEIZERISCHER exemplu în şantier, acest fapt nu reprezintă montaj îngropat.
ELEKTRONIK UND ELEKTRO­TECHNISCHER VEREIN
INFORMATIONSTECHNIK Switzerland
Germany Asamblarea şi sistemele de fixare nu trebuie să afecteze în
nici un fel izolaţia conductorilor sau a cablurilor. Acolo unde
cablurile sunt pozate spânzurate de tavan sau agăţate pe
pereţi, trebuie urmărită distanţa dintre reazeme, astfel:

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION Pentru cablurile normale neîntărite, 20 x diametrul exterior.
USA Canada
Aceste prescripţii sunt valabile şi pentru cablurile sau
conductorii care sunt pozaţi în dulapuri electrice. Atunci
când cablurile sunt pozate vertical, distanţa între reazeme
poate să crească, funcţie de tipul cablului.
GERMANISCHER LLOYD LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
Germany United Kingdom Când folosiţi cabluri flexibile (exemplu cabluri ÖLFLEX®,
UNITRONIC®) pentru consumatori portabili, trebuie să urmă-
riţi să nu existe eforturi mecanice asupra cablurilor (eforturi
de tracţiune sau torsiune) Izolaţia exterioară a cablurilor nu
trebuie să fie afectată în punctele de conexiune cu dispozi-
DET NORSKE VERITAS GOST R STANDARD tivul portabil, datorită sistemelor de blocare. Cablurile
Norway Russia normale cu PVC nu sunt destinate utilizării exterioare.

Cablurile cu manta exterioară din cauciuc (exemplu ÖLFLEX®


CRANE) sunt potrivite pentru utilizarea permanentă în mediul
exterior dacă mantaua exterioară este făcută din cauciuc pe
TÜV RHEINLAND GROUP VERBAND DER TÜV e.V. bază de policloropren (NEOPRENE®). Pentru pozare perma-
Germany Germany nentă sub apă trebuie folosite cabluri speciale.
220 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 221
T19 Tabele tehnice | Extras
T19: ghid pentru pozarea cablurilor şi a conductorilor
Tabele tehnice | Extras
T19: ghid pentru pozarea cablurilor şi a conductorilor T19

incorect corect incorect corect

Rularea şi derularea cablurilor

Solicitările termice • Cabluri pentru instalaţii fixe. Pozarea cablurilor în instalaţii


Temperaturile limită pentru fiecare produs sunt specificate fixe trebuie să se facă cu un efort de tracţiune de maxim
în datele tehnice aferente fiecărui produs. Temperaturile limită 50 N/mm2 raportat la secţiunea cablului.
superioare nu trebuie depăşite datorită încălzirii produse de • Pentru cablurile de fibră optică, cablurile de BUS, LAN,
trecerea curentului prin conductori sau datorită temperaturii cablurile de Ethernet valorile maxime ale forţei de tracţiune
mediului. Temperatura inferioară defineşte cea mai mică trebuie observate. Aceste valori se găsesc în datele tehnice
temperatură a mediului în care este pozat cablul. ale produselor sau pot fi comunicate la cerere.

Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste date,


Eforturi de tracţiune vedeţi tabelele T3, T4 şi T5.
Eforturile de tracţiune asupra conductorilor trebuie să fie
minime. Următoarele eforturi maxime aplicate cablurilor sau
conductoarelor nu trebuie să fie depăşite.
• L a pozarea sau operarea dispozitivelor portabile: 15 N per mm2
raportat la secţiunea conductorilor; această secţiune nu
include ecranul, conductorii concentrici sau conductorii
de protecţie divizaţi. În cazul în care cablurile sunt supuse
unor eforturi mecanice dinamice de exemplu cabluri pentru
poduri rulante sau lanţuri portcablu cu mişcări frecvente,
măsuri suplimentare trebuie luate, de exemplu, creşterea
razei de îndoire în cazuri individuale. Altfel se poate aştepta
la reducerea duratei de viaţă normate.

Neoprene® este marcă comercială a DuPont de Nemour.

222 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 223
T21 Tabele tehnice | Extras
T21: dimensiunea filetelor pentru presetupe
Tabele tehnice | Extras
T21: dimensiunea filetelor pentru presetupe T21
Dimensiunea filetelor şi a găurilor Filet metric conform DIN 13 partea 6 şi 7
(pentru conexiune prin şurub conform DIN 89 280)
pentru montarea presetupelor – Mărimea Ø D1 P Ø D2 Gaura Ø D3
date tehnice pentru instalare nominală
M18 x 1,5 18 1,5 16,4 18,3 – 0,2
Filet metric conform EN 60423 M24 x 1,5 24 1,5 22,4 24,3 – 0,2
(pentru conexiune prin şurub, conform DIN EN 62 444)
M30 x 2 30 2 27,8 30,3 – 0,2
Mărimea Ø D1 P Ø D2 Gaura Ø D3 M36 x 2 36 2 33,8 36,3 – 0,2
nominală
M12 x 1,5 12 1,5 10,6 12,3 – 0,2 M45 x 2 45 2 42,8 45,4 – 0,3
M16 x 1,5 16 1,5 14,6 16,3 – 0,2 M56 x 2 56 2 53,8 56,4 – 0,3
M20 x 1,5 20 1,5 18,6 20,3 – 0,2 M72 x 2 72 2 69,8 72,5 – 0,4
M25 x 1,5 25 1,5 23,6 25,3 – 0,2 M80 x 2 80 2 77,8 80,5 – 0,4
M32 x 1,5 32 1,5 30,6 32,3 – 0,2 M105 x 2 105 2 102,8 105,5 – 0,4
M40 x 1,5 40 1,5 38,6 40,4 – 0,3
M50 x 1,5 50 1,5 48,6 50,4 – 0,3 Filet PG conform DIN 40430
M63 x 1,5 63 1,5 61,6 63,4 – 0,3 Mărimea Ø D1 P Ø D2 Gaura Ø D3
nominală
M75 x 1,5 75 1,5 73,6 75,4 – 0,3 PG 7 12,5 1,27 11,3 12,8 ± 0,2
M90 x 2 90 2 88,8 90,4 – 0,3 PG 9 15,2 1,41 13,9 15,5 ± 0,2
M110 x 2 110 2 108,8 110,4 – 0,3 PG 11 18,6 1,41 17,3 18,9 ± 0,2
PG 13,5 20,4 1,41 19,1 20,7 ± 0,2
PG 16 22,5 1,41 21,2 22,8 ± 0,2
PG 21 28,3 1,588 26,8 28,6 ± 0,2
PG 29 37,0 1,588 35,5 37,4 ± 0,3
PG 36 47,0 1,588 45,5 47,4 ± 0,3
PG 42 54,0 1,588 52,5 54,4 ± 0,3
PG 48 59,3 1,588 57,8 59,7 ± 0,3

D1 = Extern Ø
D2 = Mărimea Ø filetului interior
D3 = Gaura Ø
P = Pasul filetului

D1 = Extern Ø
D2 = Mărimea Ø filetului interior
D3 = Gaura Ø
P = Pasul filetului

224 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 225
T21 Tabele tehnice | Extras
T21: dimensiunea filetelor pentru presetupe
Tabele tehnice | Extras
T22: grade de protecţie conform EN 60529 T22
Filet NPT conform ANSI B1.20.2 – 1983 Definirea gradelor de protecţie conform
Mărimea nominală Ø D1 P Gaura Ø D3
EN 60529 (DIN 0470) şi DIN 40050
NPT 1/4" 13,7 1,41 14,1 – 0,2
NPT 3/8" 17,1 1,41 17,4 – 0,2
Gradul de protecţie este indicat de grupul de litere IP urmat
NPT 1/2" 21,3 1,81 21,6 – 0,2
de un cod numeric de exemplu IP 54.
NPT 3/4" 26,7 1,81 27,0 – 0,2
NPT 1" 33,4 2,21 33,7 – 0,2 Gradul de protecţie împotriva corpurilor solide
NPT 1 1/4" 42,2 2,21 42,5 – 0,2 Prima cifră Scurtă descriere Definition
din cod
NPT 1 1/2" 48,3 2,21 48,7 – 0,2
0 Neprotejat
NPT 2" 60,3 2,21 60,7 – 0,2
1 Protejat împotriva corpurilor Obiectul probă, sferă
solide 50 mm diametru sau cu diametrul de 50 mm,
mai mare nu pătrunde complet.
2 Protejat împotriva corpurilor Obiectul probă, sferă
solide 12.5 mm diametru sau cu diametrul de 12.5 mm,
mai mare nu pătrunde complet.
3 Protejat împotriva corpurilor Obiectul probă, sferă
solide 2.5 mm diametru sau cu diametrul de 2.5 mm,
mai mare nu pătrunde complet.
4 Protejat împotriva corpurilor Obiectul probă, sferă
solide 1.0 mm diametru sau cu diametrul de 1 mm,
mai mare nu pătrunde complet.
5 Protejat împotriva prafului Pătrunderea prafului nu este
complet oprită dar cantitatea
de praf ce poate pătrunde nu
poate afecta buna funcţionare
a echipamentului.
D1 = Extern Ø, D3 = Gaura Ø, P = Pasul filetului
6 Sigilat contra prafului Nu pătrunde praf.

De exemplu:
Gradul de protecţie IP 65

A doua cifră din cod:


Protecţia la lichide.

Prima cifră:
Protecţia la corpuri solide.

226 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 227
T22 Tabele tehnice | Extras
T22: grade de protecţie conform EN 60529
Tabele tehnice | Extras
T23: presetupe T23
Gradul de protecţie împotriva apei Tabela cu domeniile
A doua cifră
din cod Scurtă descriere Definiţie de sigilare PG/metric
0 Neprotejat
1 Protejat împotriva Picăturile de apă căzute
stropilor de apă pe verticală nu au efecte
dăunătoare.
2 Protejat împotriva Picăturile de apă căzute pe
stropilor de apă dacă carcasa verticală nu au efecte dăună-
este înclinată până la 15° toare dacă incinta este încli-
nată faţă de verticală cu
15° pe orice parte.
3 Protejat împotriva Apa pulverizată sub un unghi
apei pulverizate de 60° faţă de orice suprafaţă
verticală nu crează efecte
dăunătoare.
4 Protejat împotriva Apa împroşcată pe orice
stropirii cu apă suprafaţă nu are efecte

metric
dăunătoare.
5 Protejat împotriva Apa proiectată sub formă
jeturilor de apă de jet pe orice suprafaţă
nu are efecte dăunătoare.
6 Protejat împotriva Apa proiectată sub formă de
jeturilor puternice de apă jet puternic pe orice suprafaţă
nu are efecte dăunătoare.
7 Protejat împotriva Cantitatea de apă care
scufundării temporare în apă penetrează nu trebuie să
aibe efecte dăunătoare când
carcasa este imersată în apă
pentru o perioadă de timp
precizată şi la o presiune
precizată.
8 Protejat împotriva scufundării Cantitatea de apă care
permanente în în apă penetrează nu trebuie să aibe
efecte dăunătoare când car-
casa este imersată în apă în
mod continuu în condiţii stabi-

SKINTOP® ST-M
lite de comun acord între pro-
ducător şi utilizator. Oricum
condiţiile trebuie să fie mai
dificile decât cele de la
punctul 7.
9K Înaltă presiune/ Apa proiectată sub înaltă
jet de abur de curăţare presiune din orice direcţie
nu trebuie să aibe efecte
PG
dăunătoare.

SKINTOP® ST
228 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 229
230 
T23
Domeniul de sigilare SKINTOP® metric

SKINTOP® ST-M SKINTOP® STR-M

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


T23: presetupe
Tabele tehnice | Extras

Compararea şi clasificarea
cheilor pentru strângere presetupe PG/metric
T23: presetupe

1 PG7 PG9 PG11 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG48


PG13,5
Tabele tehnice | Extras

2 15 19 22 24 27 33 42 53 60 65

3 15 19 25 30 36 46 55 66

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5
SKINTOP® ST/SKINTOP® ST-M

1 Filet PG
2 Mărimea cheii hexagonul în mm
3 Mărimea cheii hexagonul în mm
4 Filet metric
231
T23
T24 Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice T24

Polietilenă HD-PE

Polietilenă LD-PE
Poliamida PA 6.6

Polipropilenă PP
Poliamida PA 12

butadienă NBR
Poliamida PA 6

termoplast PU

Cauciuc nitril
Concentraţia

Polistiren Ps
Poliuretan
la +°C %
Reactiv
Gaze arse conţinând CO2 toate 60
Gaze arse conţinând SO2 scăzut 60
Acetaldehidă 40 % 20 20 °C
Acetonă 100 % 20
Acid acrilic 100 % > 30
Soluţie Alums diluat 40 20 °C
Allyl alcool (2-propenol) 96 % 20 20 %
Soluţie apoasă de clorură de aluminiu diluat 40 20 °C
Soluţie apoasă de sulfat de aluminiu diluat 40 20 °C
Soluţie apoasă de acid formic 10 % 20
Soluţie apoasă de amoniac saturat 20 20 % 20 % 20 % 25 %
Soluţie apoasă de saturat 60 3 % 20 °C
clorură de amoniu
Soluţie apoasă de azotat de amoniu diluat 40 20 °C
Soluţie apoasă de sulfat de amoniu diluat 40
Anilină, pură 100 % 20
Soluţie apoasă saturat
de hidroclorură de anilină
Soluţie apoasă de benyaldehidă saturat 20 pur pur pur
Benzină 100 % 20
Soluţie apoasă de acid benzoic toate 40 20 % 20 %
Benzen 100 % 20
Bleaching liquor 12,5 Cl 20 3 %
Emulsie de răcire-ungere toate 20
Soluţie apoasă de cromat diluat 40 20 °C
de aluminiu
Ciclohexanol – 20
Motorină 85 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
Soluţie apoasă 10 % 20
de clorură ferică, neutră

232 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 233
T24 Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice T24

Polietilenă HD-PE

Polietilenă LD-PE
Poliamida PA 6.6

Polipropilenă PP
Poliamida PA 12

butadienă NBR
Poliamida PA 6

termoplast PU

Cauciuc nitril
Concentraţia

Polistiren Ps
Poliuretan
la +°C %
Reactiv
Acid acetic glacial 100 % 20
Acetic acid 10 % 20 3 %
40 Vol % 40 Vol % 40 Vol %
Soluţie apoasă de alcool etilic 10 % 20

Clorat de etilenă 100 % 20


Oxid de etilenă 100 % 20
Eter etilic 100 % 20
Soluţie apoasă de saturat 60
ferocianură de potasiu
Fluorină 50 % 40 pur pur pur
Soluţie apoasă de formaldehidă diluat 40 pur pur pur 40 % 40 % 40 % 30  % 20 °C
Soluţie apoasă de glucoză toate 50
Soluţie apoasă de uree până la 10 % 40 20 % 20 % 20 %
Emulsie hidraulică greu ignifugă 80
Ulei hidraulic H şi HL (DIN 51524) 100
Soluţie apoasă de până la 12 % 30
sulfat de hidroxilamină
Soluţie apoasă de 50 % 20
hidroxid de potasiu
Soluţie apoasă de toate 20 10 % 10 % 10 %
bromură de potasiu
Soluţie apoasă de 10 % 20
clorură de potasiu
Soluţie apoasă de 40 % 20 5 % 5 % 5 %
dicromat de potasiu
Soluţie apoasă de azotat de potasiu toate 20 10 % 10 % 10 %
Soluţie apoasă de saturat 20
permanganat de potasiu
Soluţie apoasă de acid până la 30 % 20
hidrosilicofluoric

Rezistenţă înaltă Aceste informaţii sunt conforme cu experienţa şi cunoştinţele noastre şi trebuie
Rezistenţă limitată tratate nu ca un ghid riguros. În multe cazuri testele trebuie efectuate în condiţii
Nerezistent de lucru pentru o concluzie pertinentă

234 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 235
T24 Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice T24

Polietilenă HD-PE

Polietilenă LD-PE
Poliamida PA 6.6

Polipropilenă PP
Poliamida PA 12

butadienă NBR
Poliamida PA 6

termoplast PU

Cauciuc nitril
Concentraţia

Polistiren Ps
Poliuretan
la +°C %
Reactiv
Dioxid de carbon uscat 100 % 60 50 °C 20 °C
Acid carbonic 100 % 60 20 °C
Acid cresilic diluat până la 90 % 20 pur pur
Lichid de răcire DIN 53521 120
Clorură de cupru, în soluţie saturat 20
Sulfat de cupru în soluţie saturat 60 20 °C
Carbonat de magneziu în soluţie saturat 100 50 °C
Clorură de magneziu în soluţie saturat 20 10 % 10 % 10 %
Alcool metilic 100 % 20 40 °C
Clorură de metilen 100 % 20
Acid lactic în soluţie până la 90 % 20 10 % 10 % 10 % 3 % 80 %
Ulei mineral 20 °C 20 °C 20 °C
Clorură de sodiu în soluţie saturat 20 10 % 10 % 10 %
Hidroxid de sodiu în soluţie 10 % 20 3 %
Clorură de nichel în soluţie saturat 20 10 % 10 % 10 %
Sulfat de nichel în soluţie saturat 20 10 % 10 % 10 %
Nitroglicerină diluat 20
Uleiuri şi vaseline 20
Aceid oleic – 20
Acid oxalic toate 20 10 % 10 % 10 % 3 %
Ozon pur
Petrol 100 % 80 20 °C 20 °C 20 °C
Oxid de fosfor, gazos 100 % 20
Acid fosforic în soluţie diluat 20 10 % 10 % 10 % 3 % 86 %
Pentoxid de fosfor 100 % 20
Mercur pur 20

236 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 237
T24 Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice
Tabele tehnice | Extras
T24: rezistenţa maselor plastice la substanţe chimice T24

Polietilenă HD-PE

Polietilenă LD-PE
Poliamida PA 6.6

Polipropilenă PP
Poliamida PA 12

butadienă NBR
Poliamida PA 6

termoplast PU

Cauciuc nitril
Concentraţia

Polistiren Ps
Poliuretan
la +°C %
Reactiv
Acid azotic în soluţie 50 % 20 3 % 30 %
Acid clorhidric în soluţie 30 % 20 20 % 20 % 20 % 3 % 15 %
Vaseline cu uleiuri din pe esteri 110
Esteri de polifenil 110
Vaseline pe baza de 110
uleiuri siliconice
Disulfit de carbon 100 % 20
Sulfat de sodiu în soluţie diluat 40
Acid sulfuric în soluţie 10 % 20 3 % 50 % 50 % 50 %
Apă de mare 40 20 °C 20 °C
Soluţie de săpunuri toate 20 diluat diluat diluat
Tetraclorură de carbon 100 % 20
Toluen 100 % 20
Triclor etilenă 100 % 20
Acetat de vinil 100 % 20
Hidrogen 100 % 60 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
Xilen 100 % 20
Clorură de zinc în soluţie diluat 60 10 % 10 % 50 °C 20 °C
Sulfat de zinc în soluţie diluat 60 20 °C
Clorură de zinc în soluţie diluat 40 20 °C
Acid citric până la 10 % 40 20 °C 20 °C 20 °C 3 % 20 °C

Rezistenţă înaltă Aceste informaţii sunt conforme cu experienţa şi cunoştinţele noastre şi trebuie
Rezistenţă limitată tratate nu ca un ghid riguros. În multe cazuri testele trebuie efectuate în condiţii
Nerezistent de lucru pentru o concluzie pertinentă.

238 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 239
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
ÖLFLEX® CLASSIC 100 24 ÖLFLEX® 120 Н 58
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow 26 ÖLFLEX® 120 СН 59
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 27 ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н 60
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 28 ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН 61
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 29 ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н BK 0,6/1 kV 63
ÖLFLEX® SMART 108 30 ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН BK 0,6/1 kV 64
ÖLFLEX® CLASSIC 110 31 ÖLFLEX® PETRO C HFFR 65
ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD 34 ÖLFLEX® ROBUST 200 66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 35 ÖLFLEX® ROBUST 210 67
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 36 ÖLFLEX® ROBUST 215 C 68
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 37 ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 69
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black
®
38 ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 70
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Black 39 ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 71
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 40 ÖLFLEX® 440 P 72
ÖLFLEX® EB 42 ÖLFLEX® 440 CP 73
ÖLFLEX EB CY
®
43 ÖLFLEX® 491 P 74
ÖLFLEX® 140 44 ÖLFLEX® 450 P 75
ÖLFLEX® 140 CY 45 ÖLFLEX® 500 P 76
ÖLFLEX® 150 46 ÖLFLEX® 540 P 77
ÖLFLEX® 150 CY 47 ÖLFLEX® 540 CP 78
ÖLFLEX® 191 48 ÖLFLEX® 550 P 79
ÖLFLEX® 191 CY 49 H05RR-F 80
ÖLFLEX® CONTROL TM 50 H05RN-F 81
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 51 H07RN-F 82
ÖLFLEX® Tray II 52 H07ZZ-F 85
ÖLFLEX® Tray II CY 53 H01N2-D 86
ÖLFLEX® SF 54 NSSHÖU 87
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Н 55 NSGAFÖU 1,8/3kV 88
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Н 56 NSHXAFÖ 1,8/3kV 89
ÖLFLEX® CLASSIC 110 СН 57 H07RN8-F 90

240 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 241
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
ÖLFLEX® SERVO 700 91 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP 119
ÖLFLEX® SERVO 700 CY 92 ÖLFLEX® CHAIN 808 P 116
ÖLFLEX® SERVO 720 CY 93 ÖLFLEX® CHAIN 808 CP 117
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
®
94 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P 118
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 94 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP 119
ÖLFLEX® SERVO 709 CY 95 ÖLFLEX® FD 855 P 120
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 96 ÖLFLEX® FD 855 CP 121
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB BK
®
96 ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 122
SERVO LK SMS 6FX 5 ÖLFLEX® FD ROBUST 123
97
(SIEMENS® Standard)
ÖLFLEX® FD ROBUST C 124
SERVO LK SEWX STATIC 98
(SEW® Standard) ÖLFLEX® FD 90 111
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 99 ÖLFLEX® FD 90 CY 109
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 101 ÖLFLEX® CHAIN 809 112
SERVO LK SMS 6FX 8PLUS ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 113
103
(SIEMENS® Standard)
ÖLFLEX® FD 891 114
SERVO LK INX (INDRAMAT® Standard) 104
ÖLFLEX® FD 891 CY 115
SERVO LK LZM (LENZE® Standard) 105
ÖLFLEX® FD 891 P 114
SERVO LK LZM-FD (LENZE® Standard) 106
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 127
SERVO LK LZR (LENZE Standard)
®
106
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 128
SERVO LK LZR-FD (LENZE® Standard) 106
ÖLFLEX® ROBOT F1 + ROBOT F1 C 129
SERVO LK LZE (LENZE® Standard) 106
LIFY 131
SERVO LK LZE-FD (LENZE® Standard) 106
SERVO LK HDH X00V3-D 134
106
(HEIDENHAIN® Standard) ESUY 133
SERVO LK ELX (ELAU® Standard) 106 ÖLFLEX® SOLAR XLR-R 138
SERVO LK KEB (KEB® Standard) 106 ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 139
SERVO LK BLX 106 ÖLFLEX® SOLAR XLSv 140
(BERGER LAHR Standard)
SERVO LK BRX (B&R Standard) 106 ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T 142

SERVO LK FNC (FANUC® Standard) 106 ÖLFLEX® SOLAR V4A 143

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 118 ÖLFLEX® TORSION 144


ÖLFLEX® TORSION FRNC 145

242 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 243
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
ÖLFLEX® TORSION D FRNC 145 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 182
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 152 ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 182
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 153 ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 182
ÖLFLEX® CRANE PUR 154 ÖLFLEX® HEAT 205 SC 183
ÖLFLEX® CRANE 155 ÖLFLEX® HEAT 260 SC 184
ÖLFLEX® CRANE 2S 156 ÖLFLEX® HEAT 350 SC 185
ÖLFLEX® LIFT 157 ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 186
ÖLFLEX LIFT T
®
158 LiY 187
ÖLFLEX® LIFT S 159 ÖLFLEX® CRANE F 160
ÖLFLEX® CRANE CF 161 H05V-K 191
ÖLFLEX® LIFT F 162 X05V-K 189
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 163 H07V-K 192
ÖLFLEX® HEAT 145 MC 164 X07V-K 194
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC 165 S07V-K 194
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 166 Multi-Standard SC 1 197
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 167 Multi-Standard SC 2.1 198
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 168 Multi-Standard SC 2.2 201
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 169 H05Z-K (90°) 203
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 170 H07Z-K (90°) 204
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 171 LiYCY 206
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 172 Li2YCY 206
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 173 ÖLFLEX® STATIC CY BLACK 207
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP 173 NYM-J 209
ÖLFLEX® HEAT 260 MC 174 NHXMH 210
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 175 NYY-J 211
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 176 NYY-O 211
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 177 NYCY 213
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 178 NYCWY 214
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 180 SERVO KON. LK 6FX5002 216
(SIEMENS® Standard)
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 181

244 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 245
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
SERVO KON. LK 6FX8002 UNITRONIC® LiYCY (TP) 251
(SIEMENS® Standard) 217
UNITRONIC® EB CY (TP) 252
SERVO KON. LK IKG 218
(INDRAMAT® Standard) UNITRONIC® LiYCY- CY 253
SERVO KON. RKL UNITRONIC® LIFYCY (TP) 254
218
(INDRAMAT® Standard)
SERVO KON. LK IKS UNITRONIC® CY PiDY (TP) 255
219
(INDRAMAT® Standard) UNITRONIC® ST 256
SERVO KON. RKG 219 UNITRONIC® PUR CP 258
(INDRAMAT® Standard)
SERVO KON. EYL (LENZE® Standard) 220 UNITRONIC® PUR CP (TP) 259

SERVO KON. EYP (LENZE® Standard) 220 UNITRONIC® LiYD11Y 257

SERVO KON. EYF (LENZE Standard)


®
220 UNITRONIC® LiHH 263

SERVO KON. LK-EWLM UNITRONIC® LiHCH 264


220
(LENZE® Standard)
UNITRONIC® LiHCH (TP) 265
SERVO KON. LK-EWLR 220 UNITRONIC® LiYY A 266
(LENZE® Standard)
SERVO KON. LK-EWLL UNITRONIC® LiYCY A 267
220
(LENZE® Standard)
UNITRONIC® LiYCY (TP) A 268
SERVO KON. LK-EWLE 220
(LENZE® Standard) UNITRONIC® 300 269
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 222 UNITRONIC® 300 CY 269
SPIRAL H07BQ-F BLACK 224 UNITRONIC® FD 270
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 225 UNITRONIC® FD CY 271
UNITRONIC® SPIRAL 227 UNITRONIC® FD P plus 272
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 229 UNITRONIC® FD CP plus 273
ÖLFLEX® PLUG 540 P 230 UNITRONIC® FD CP (TP) plus 274
ÖLFLEX® PLUG CEE 233 UNITRONIC® Li2YCY (TP) 260
SIM. S7-300 (SIMATIC®) 233 UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 260
SIM. S7-400 (SIMATIC®) 233 UNITRONIC® Li2YCY PiMF 262
UNITRONIC® 100 244 RE-2Y(ST)Yv 276
UNITRONIC® 100 CY 244 RE-2Y(ST)Yv PiMF 277
UNITRONIC® LiYY 246 RD-Y(ST)Y 278
UNITRONIC® LiYCY 248 JE-Y(ST)Y…BD 279
UNITRONIC® LiYY (TP) 250 JE-LiYCY…BD 280

246 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 247
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
J-Y(ST)Y…LG 281 UNITRONIC® BUS PB FESTOON 301
J-H(ST)H…BD 284 UNITRONIC® BUS LD 310
J-2Y(ST)Y…ST III BD 285 UNITRONIC® BUS LD FD P 311
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 286 UNITRONIC® BUS LD FD P A 311
UNITRONIC® BUS ASI FD 287 UNITRONIC® BUS PA 312
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 287 UNITRONIC® BUS PA FC 312
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 287 UNITRONIC® BUS PA (BK) 312
UNITRONIC® BUS PB 288 UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 312
UNITRONIC® BUS PB A 292 UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 313
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 294 UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 313
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 294 UNITRONIC® BUS DN THICK Y 313
UNITRONIC® BUS PB FC 293 UNITRONIC® BUS DN THIN Y 313
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 294 UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 314
UNITRONIC® BUS PB-H FC 290 UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 314
UNITRONIC® BUS PB P FC 297 UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 314
UNITRONIC® BUS PB TORSION 300 UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 314
UNITRONIC® BUS PB 105 290 UNITRONIC® BUS CAN 315
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 289 UNITRONIC® BUS CAN FD P 315
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 291 UNITRONIC® BUS FF 2 320
UNITRONIC® BUS PB ARM 292 UNITRONIC® BUS FF 3 320
UNITRONIC® BUS PB Yv 292 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM 320
UNITRONIC® BUS PB YY 293 UNITRONIC® BUS CC 321
UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 294 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 321
UNITRONIC® BUS PB FD P 295 UNITRONIC® BUS SAFETY 322
UNITRONIC® BUS PB FD P A 296 UNITRONIC® BUS SAFETY FC 322
UNITRONIC® BUS PB FD P FC 297 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 322
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 298 UNITRONIC® BUS IBS 323
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 299 UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 324
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 299 UNITRONIC® BUS IBS A 323
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 300 UNITRONIC® BUS IBS Yv 325

248 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 249
T26 Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia
Tabele tehnice | Extras
T26: produsele certificate pentru Rusia T26
Tipul certificatului Tipul certificatului

Comporta- Comporta-
Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R Produsul Pagina* Gost R mentul EAC R
la foc la foc
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 325 UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat.5e 426
UNITRONIC® BUS IBS FD P 324 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e 426
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 324 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e 426
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 324 UNITRONIC® LAN 200 U/ 426
UTP Cat.5e LSZH
UNITRONIC® BUS EIB 326
UNITRONIC® LAN 200 SF/ 426
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 326 UTP Cat.5e LSZH
UNITRONIC BUS EIB-H
®
326 UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat.6 427

UNITRONIC SENSOR
®
361 UNITRONIC® LAN 250 U/ 427
UTP Cat.6 LSZH
UNITRONIC® SENSOR FD 361 UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat.6 427
Coaxial RG 385 LSZH

ETHERLINE H Cat.5e
®
390 UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat.6A 428
UNITRONIC® LAN 500 U/
ETHERLINE® P Cat.5e 390 428
FTP Cat.6A LSZH
ETHERLINE® H Flex Cat.5e 391 UNITRONIC LAN 500 F/
®
428
FTP Cat.6A LSZH
ETHERLINE® P Flex Cat.5e 391
UNITRONIC LAN 1000 S/
®
ETHERLINE® H-H Cat.5e 429
FTP Cat.7 LSZH
ETHERLINE Cat.5 FRNC HYBRID
®
394 UNITRONIC LAN 1000 S/
®
429
FTP Cat.7 DUPLEX
ETHERLINE® FD P FC Cat.5
UNITRONIC LAN 1200 S/
®
430
ETHERLINE® PN Cat.5e Y 397 FTP Cat.7A LSZH
ETHERLINE PN Cat.5e YY
®
397 UNITRONIC® LAN 1500 S/ 431
FTP Cat.7A LSZH
ETHERLINE® Y FC Cat.5
UNITRONIC® LAN 200 F/ 426
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 398 UTP Cat.5e FLEX

ETHERLINE® Y Cat.5e BK 400 UNITRONIC® LAN 200 SF/ 426


UTP Cat.5e FLEX
ETHERLINE® TORSION Cat.5 401 UNITRONIC® LAN 600 S/
FTP Cat.7 Y FLEX
ETHERLINE® Cat.6A P 405
UNITRONIC® LAN 200 F/
ETHERLINE® Cat.7 P 405 426
UTP Cat.5e LSZH FLEX
ETHERLINE® FD P Cat.6 407 UNITRONIC® LAN 200 SF/ 426
UTP Cat.5e LSZH FLEX
ETHERLINE® Cat.6A H 405
ETHERLINE® Cat.7 H 405
ETHERLINE® Cat.6A Y 405 * A se vedea pagina respectivă din Catalogul principal 2014/15.
Tabela arată starea certificării produselor la momentul tipăririi catalogului.
ETHERLINE® Cat.7 Y 405
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vedea starea certificării la un anumit moment.

250 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 251
T30 Tabele tehnice | Extras
T30: informaţii de mediu
Tabele tehnice | Extras
T30: informaţii de mediu T30
Produsele noastre – 1. Informaţii solicitate de producători sau importatori
conţinutul de substanţe şi legislaţia referitoare la materiale aflate pe „lista de candidaţi”
şi care pot fi în concentraţii care pot depăşi 0.1 % din
Folosirea substanţelor periculoase în producţie este masa totală a produsului.
reglementată de cele mai stricte legi internaţionale şi 2. Observarea substanţelor a căror utilizare impune
regulamente. Acestea au fost aplicate la momentul produ- obţinerea de autorizaţii conform cu REACH Anexa XIV.
cerii catalogului (07.2013): Produsele din catalog îndeplinesc 3. Respectarea restricţiilor de producţie, comercializare
următoarele cerinţe legale (printre altele): şi utilizare specificate în REACH Anexa XVII.
• REACH – Regulamentul Nr. 1907/2006/EC Lapp Group dă o mare importanţă problemelor legate de
• RoHS – Directiva 2011/65/EU, respectiv 2002/95/EC securitate şi mediu începând cu primele stadii de dezvoltare
•R egulamentul Nr. 1005/2009/EC despre substanţele a societăţii. Grija noastră este de a implementa regulamentul
care afectează stratul de ozon REACH prin păstrarea produselor noastre departe de substanţele
cu risc crescut (SVHC) sau prin înlocuirea acestor substanţe
REACH cu altele care nu sunt periculoase.
Regulamentul Nr 1907/2006/EC reprezintă sistemul de
standarde europene referitor la Înregistrarea, Evaluarea, De aceea suntem foarte atenţi la lista de substanţe periculoase
Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice (REACH – actualizată permanent de Agenţia Europeană a Substanţelor
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chimice şi evaluăm continuu produsele noastre, implementând
Chemicals). Scopul standardului este de a asigura un nivel toate măsurile care sunt necesare. Observăm permanent toate
înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi de protecţie cerinţele referitoare la materiale în concordanţă cu directivele
a mediului. REACH Anexa XIV şi aplicăm restricţiile referitoare la producerea
şi comercializarea produselor conform directivelor specificate
REACH a intrat în vigoare la 1 Iunie 2007 şi a înlocuit un de REACH Anexa XVII.
număr de reglementări mai vechi referitoare la materialele
şi substanţele care pot intra în procesul de producţie, guvernate Pentru a satisface permanent actualizările Listei Candidaţilor,
înainte de reglementarea 76/769/EEC, care includea restricţii referitoare la substanţele chimice care crează cea mai mare
referitoare la punerea în circulaţie a anumitor produse care îngrijorare (SVHC), oferim cele mai noi informaţii REACH pe
conţin substanţe periculoase. Lapp Group comercializează site-ul nostru www.lappgroup.com/rohs-reach. Vă rugăm să
produse care sunt conforme cu reglementările REACH. contactaţi experţii noştri competenţi în problematica REACH
Următoarele cerinţe ale regulamentului REACH sunt referitor la orice substanţe chimice specifice.
în particular semnificative:

252 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 253
T30 Tabele tehnice | Extras
T30: informaţii de mediu
Tabele tehnice | Extras
T30: informaţii de mediu T30
RoHS Directiva WEEE 2012/19/EU
Directiva 2011/65/EU representă varianta la zi a directivelor
europene referitoare la folosirea substanţelor periculoase în Directiva WEEE guvernează regulile de eliminare şi reciclare
echipamentele electrice şi electronice şi precede directivei a bunurilor electrice şi electronice O listă a produselor noastre
europene 2002/95/EC. Directiva 2011/65/EC a fost publi- care cad sub incidenţa acestei reglementări, folosite în scule
cată la data de 1 iulie 2011, iar duverse perioade de tranziţie electrice şi electronice şi în echipamente, este arătată mai
au fost stabilite pentru aplicarea amendamentelor introduse jos, împreună cu codurile numerice relevante.
de această directivă. Această directivă s-a transformat în
lege naţională (exemplu German ElektroStoffV). Numărul articolului Numărul de înregistrare
61801245 DE 39896667

Suplimentar faţă de scopul extins al directivei, care 83259601, 83259602, 83259598 DE 42488170

acum cuprinde „alte” echipamente electrice şi electronice 61813817 DE 38694244

(EEE), o trăsătură nouă semnificativă este obligaţia de a se


Codul unui produs poate fi subiectul modificărilor dacă, din diverse motive,
încadra în cerinţele de conformitate RoHS prin intermediul vor fi efectuate schimbări asupra caracteristicilor acestuia, după publicarea
procedurilor de evaluare. Lapp certifică conformitatea cu catalogului. Acestea vor fi reactualizate conform WEEE.
cerinţele „RoHS-conformity” a EEE cu o declaraţie de confor-
mitate corespunzătoare CE si prin aplcarea unui marcaj CE

Indiferent de domeniul de aplicare a directivelor RoHS, toate


produsele din acest catalog îndeplinesc cerinţele specificate
de RoHS pentru fiecare substanţă în parte. Produsele nu conţin
nici una dintre substanţele periculoase specificate de RoHS
sau nu depăşesc concentraţiile limită superioare menţionate
în regulamentul RoHS.

254 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 255
T30 Tabele tehnice | Extras
T30: informaţii de mediu

Directiva 2006/66/EC referitoare


la baterii şi acumulatoare cât şi
la baterii şi acumulatoare uzate
Această directivă şi legile naţionale derivate din ea (de
exemplu German batteries Act – BattG) stipulează obligaţiile
referitoare la înregistrarea bateriilor şi returnarea bateriilor
uzate. Produsele descrise în catalog nu constituie baterii,
nu conţin baterii şi nu sunt furnizate împreună cu baterii
electrice.

De aceea, produsele din acest catalog nu cad sub incidenţa


acestei directive sau a legilor naţionale derivate din această
directivă.

Ca şi excepţie: EPIC® M23 Tool, articol nr. 11148001


EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL este alimentat prin
intermediul unei baterii cu litiu de 3 V (cod CR2025) care
trebuie reciclată prin depunere în punctele speciale de
colectare a bateriilor uzate.

256 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro


Glosar

• Lexicon de specialitate
• Cuvinte cheie

Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 257


A Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate A
Absorbţie | Absorption Alungire, extindere, întindere | Elongation, extension, stretch
Cauza atenuării semnalului în fibra optică Extensia unui corp sub influenţa forţelor mecanice.
În industria cablurilor se folosesc teste mecanice pentru
ACR determinarea rezistenţei la rupere a întregului ansamblu.
Abreviere pentru Atenuarea Diafoniei. Valoarea ACR indică
relaţia între diafonia la capătul apropiat şi atenuarea la o Amper | Ampere
anumită frecvenţă Unitatea de măsură a curentului electric

Aderenţă | Adhesion Ansamblu | Assembly


Aderent, coeziv şi densitatea mantalei exterioare a unui Un cablu gata de instalat, tăiat la lungimea corespunzătoare
cablu. Aderenţa scăzută este o proprietate importantă pentru şi dotat cu elemente de conectare la capete (conectori,
cablurile din lanţurile port-cablu referitor la protecţia papuci, etc)
împotriva lipirii cablurilor între ele.
Ansambluri de cabluri | Cable tree
Aditivi pentru PVC | PVC-powder additive Combinaţii de conductori sau cabluri în mănunchiuri
Aditivii sunt substanţe care se adaugă în PVC pentru a-i rigidizate prin faşete, spirale sau tuburi, cu o configuraţie
conferi proprietăţi speciale (agenţi de întărire, lubrifianţi, conformă cu cerinţele unei aplicaţii
pigmenţi de colorare, ceruri pentru suprafeţe supernetede).
ANSI
Adresă de magistrală | Address bus Abreviere pentru American National Standards Institute,
Sistem de cabluri asociate, la care adresă se transferă biţii o instituţie americană care se ocupă de standardizare.

Agent de reticulare | Cross-linking agent Antioxidant, Inhibitor de oxidare | 


Reticularea sau vulcanizarea cauciucului se face sub Antioxidant, Oxidation inhibitor
influenţa sulfului. La siliconi se folosesc peroxizii. Vulcani- Compus din elastomeri, în general de culoare închisă, folosiţi
zarea cauciucului se face începând la temperatura camerei pentru a împiedica fragilizarea timpurie a izolaţiilor.
şi se intensifică prin încălzire. Peroxidul eliberează oxigen
pentru la o temperatură specifică. Apertură | Numerical aperture
Unghiul maxim la care se poate trimite un semnal optic
Aluminiu cuprat | Copper-clad aluminium wire într-un ghid de undă.
Acest conductor este făcut din aluminiu si este acoperit
cu cupru

258 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 259
A Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate A
Aprobare UL pentru presetupe |  AS
UL Approbation for cable glands Abreviere pentru Australian Standard
Aprobare necesară dacă produsul care conţine presetupa
este destinat pieţei americane. Aprobarea este primită după ASI (Actor – Sensor – Interface)
trecerea unui test în acord cu UL514B. Numărul acestui Magistrală pentru cel mai lent nivel de automatizare.
certificat este cunoscut drept dosar nr. (ex. E 79903). Facilitează conectarea simplă a senzorilor, actuatoarelor
şi a sistemelor integrate la primul nivel de automatizare.
Aprobare VDE pentru presetupe |  Vezi pricipiul Master – Slave. Se pot folosi un număr maxim
VDE Approbation for cable glands de 248 intrări/ieşiri binare pe reţea, protecţie la conectarea
Aprobarea se acordă după un test de conformitate după inversă a alimentării, lungime maximă de 100 m sau 300 m
DIN/EN 50262 și este confirmată de un certificat de cu repetoare, un singur cablu pentru alimentare şi date,
omologare. structură arborescentă deschisă, clasă de protecţie IP67,
timp de ciclare <5 ms, imunitate mare la interferenţe şi
Aprobări ATEX | ATEX approval toleranţă la erori
Aceste aprobări sunt solicitate pentru folosirea unor dispo-
zitive sau sisteme de protecţie în zonele cu risc de explozie. ASME
Abreviere pentru American Society of Mechanical Engineers
Armătură | Armouring (USA).
Armarea este un procedeu de protejare mecanică a cablu-
rilor. Se face folosind o gamă largă de materiale în funcţie ASTM
de solicitările mecanice prognozate. Se poate realiza din Abreviere pentru American Society of Testing and Materials.
împletitură din liţe de oţel, fire de oţel sau benzi de tablă de
oţel, bronz sau combinaţii de materiale. Atenuare | Attenuation
Atenuarea este reducerea amplitudinii unui semnal la
Armătură, armare | Armouring, armour transmiterea lui printr-un mediu. Atenuarea creşte cu
Protecţie mecanică sau electromecanică împotriva stresului creşterea frecvenţei şi a lungimii cablului. Nivelul
mecanic exterior, pentru reducerea acestuia sau pentru semnalului este impus de tipul de proces.
preluarea forţelor de tracţiune. Fibre din masă plastică sunt
folosite pentru armarea fibrelor optice. Atenuare a | Attenuation a
Reducerea semnalului optic între două secţiuni ale fibrei
optice datorită pierderilor. Atenuarea se măsoară în dB.

260 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 261
A Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate B
Atenuare pe cuplă | Insertion loss, insertion attenuation AWM
Atenuare datorată cuplajului pe o transmisie optică. Marcajul american pentru Appliance Wiring Material
(de ex. cupla SC de pe un patch cord de fibră optică).
Backbone
Atmosferă explozivă | Explosive atmospheres Backbone sau cablarea secundară este conexiunea între
Vezi VDE 0165 Part 1. Cablurile cu izolaţie exterioară furnizorul de reţea de internet şi distribuitoarele de pe etaje
termoplastă, termorigidă sau minerală pot fi pozate doar într-o reţea structurată.
fix. Ele nu trebuie să prezinte cavităţi. Materialele extrudate
sau de umplutură nu trebuie să fie higroscopice. Comporta- Backtwist
mentul la foc trebuie să fie conform IEC 60332-1. Cablurile Termen legat de procesul de răsucire al liţelor. Modul
pentru echipamente mobile trebuie să aibe izolaţia constructiv al mașinii de torsadare permite răsucirea între
exterioară din cauciuc policloroprenic pentru regim greu sau ele a liţelor fără torsionarea lor.
elastomeri sintetici echivalenţi.
BALUN
Auto stingere | Self-extinguishing Dispozitiv pentru adaptarea impedanţei şi simetriei (transfor-
Proprietatea unui material sintetic de a se stinge singur mator BALUN) care permite transferul optim al informaţiei
când sursa de foc este îndepărtată.
Bandă | Tape
AWG La asamblarea fasciculului de conductori, acesta este
Abreviere pentru American Wire Gauge. Expresie standard înfăşurat cu o bandă fabricată în general din mase plastice
pentru definirea diametrului conductorului. Cu cât este mai sau hârtie.
mic numărul cu atât secţiunea este mai mare. Valoarea
efectivă depinde de tipul conductorului, rigid sau flexibil Bandă de avertizare rută cablu | 
Route warning tape
AWG | American wire gauge În timpul lucrărilor de excavare există riscul distrugerii
Sistemul american de măsurare a secţiunii conductorilor. cablurilor electrice deja pozate sub pământ. Pentru atenţio-
Un număr AWG mare corespunde unei secţiuni mici, un narea excavatoristului, la 40 cm peste un cablu pozat se
număr AWG mic corespunde unei secţiuni mari pune o bandă de atenţionare pe care acesta o va vedea
(vezi Tabelul T16). în cursul excavării.

262 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 263
B Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate B
Banda interzisă | Semiconductor bandgap Baza de date cabluri | Cable data
Banda energetică cuprinsă între banda de valenţă şi banda Fişierul cu date despre cabluri Lapp este parte a softului
de conducţie. CAE din ePLAN®. Tipul de cablu este definit prin numărul de
conductori, conductor PE, ecran. Prin selectarea unui cablu
Bandă largă | Broadband Lapp, fiecare conductor va fi automat asignat în diagrama
Tip de transmisie în care semnalele sunt transmise la electrică din ePLAN®.
frecvenţe foarte mari (tehnologie pe fibră optică).
Bel
Bandajarea | Banding 1 Bel = 10 decibeli. Unitate de măsură a atenuării în
Organizarea unui mănunchi de cabluri sau conductori tehnologia frecvenţelor mari, unitate adimensională.
folosind bandajarea cu benzi înguste de hârtie, textil, plastic
sau metal. Binar | Binary
Bază de numeraţie cu două valori: 0 şi 1
Barieră longitudinală la apă | 
Longitudinal water tightness Bit
Bariera previne trecerea apei în lungul cablului prin umplerea Unitatea binară poate lua doar două valori: 0 sau 1 logic.
golurilor cu diverse substanţe, de exemplu geluri pe bază de Se foloseşte pentru transmiterea informaţiilor în sistemele
petrol. digitale. Un byte este un cuvânt binar de 8 biţi.

BASEC British Standard Wire Gauge


Abreviere pentru British Approvals Service for Cables, Cunoscută şi ca NBS (New British Standard), SWG
organism de certificare pentru Marea Britanie şi Irlanda (Standard Wire Gauge), Legal Standard şi Imperial Wire
de Nord. Gauge. O versiune modificată a Birmingham Wire Gauge,
un standard pentru Marea Britanie valid pentru toţi
Baud conductorii.
Unitate de măsură a ratei de transmitere folosită în
telecomunicaţii. 1 Baud = 1 Bit/s, 1 MBaud = 1 MBit/s. BS
Abreviere pentru British Standard. Organism de standar-
Baza cupru | Copper base dizare în Marea Britanie, similar cu VDE din Germania
Valoarea monetară asociată cuprului conţinut în cablu, parte
a preţului cablului.

264 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 265
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
BSI Cablu hibrid | Hybrid cable
Abreviere pentru British Standard Institution – Cablu care conţine mai multe medii de transmitere folosind
Marea Britanie ca suport cuprul, fibra optică, conductori de radiofrecvenţă,
etc.
Cablu | Cable
Combinaţie de mai mulţi conductori izolaţi asezaţi sub Cablu prelungitor | Extension cord
o manta exterioară comună. Cablurile sunt destinate trans- Cablu gata asamblat cu o fişă şi o priză, integral turnate din
portului energiei electrice (cabluri de forţă), transferării de materiale termoplaste şi cu contacte de protecţie.
semnale electrice sau transmiterii de informaţii utilizând
lumina (cabluri de fibră optică). Termenul de linie este de Cablu spiral | Spiral cable
asemenea uzitat. Combinaţia unui număr de conductori Cablu flexibil care a fost modelat sub formă de arc spiral.
sub o izolaţie exterioară. Modelarea se face prin bobinare pe un calibru şi expunere
la o temperatură prestabilită (in domeniul de plasticitate al
Cablu de antenă | Antenna cable izolaţiilor). După răcire, are proprietatea de a reveni la
Cablurile de antenă sunt cabluri coaxiale de înaltă frecvenţă forma iniţială la dispariţia forţelor exterioare.
folosite pentru conectarea receptoarelor sau emiţătoarelor.
Sunt folosite pentru recepţia şi distribuţia semnalelor Cablu telefonic | Telephone cord
provenite de la staţii de emisie radio – TV. Trebuie să Cabluri pentru dispozitive de telecomunicaţii care au o
garanteze transmiterea semnalelor cu reflexii minime. flexibilitate foarte bună.

Cablu de conectare | Direct line, connecting cable Cablu triaxial | Triaxial cable
Un cablu de conectare este un cablu care are un conector Cablu cu trei conductori coaxiali compus dintr-un conductor
prin care se stabileşte conexiunea la o reţea. Conectorul central, al doilea este cilindric, al treilea este o ţesătură
trebuie să aibe contacte de împământare şi să fie turnat concentrică cu primele două, fiind acoperit de mantaua
pe cablu. Cablurile de conectare sunt folosite de exemplu exterioară.
pentru conectarea telefoanelor mobile.
Cablu tubular | Tube cable
Cablu de fibră optică | Glass fibre cable Cablu coaxial de frecvenţă înaltă cu un conductor interior
Cablul de fibră optică este folosit pentru transmiterea datelor din cupru, discuri izolatoare din PE, un tub din tablă de cupru
cu ajutorul luminii. Cunoscut şi sub denumirea de fibră
optică.

266 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 267
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
coaxial şi o manta exterioară din plumb sau aluminiu. Cabluri cu mai mult de 4 conductori torsadaţi | 
Folosit pentru transmiterea semnalelor de înaltă frecvenţă Core stranding with more than four cores
la distanţe mari. Când se proiectează un cablu, se caută cea mai bună
geometrie a acestuia, pentru a obţine o secţiune cât mai
Cabluri albastre | Blue cable apropiată de cerc. Golurile din straturi sunt umplute cu
Cablurile pentru circuite cu protecţie intrinsecă au mantaua filer sau se foloseşte un element central. În cablurile plate
exterioră obligatoriu de culoare albastră, RAL 5015. (La Lapp, conductorii sunt pozaţi paralel.
ÖLFLEX® EB. Aceste cabluri pot fi şi în varianta ecranată
ÖLFLEX® EB CY, UNITRONIC® EB CY). Cabluri de baterie | Battery cables
Cabluri care conectează acumulatorul şi alternatorul
Cabluri auto | Automotive cable unui motor termic, dezvoltate şi produse conform cererii
Cablurile auto sunt conductori sau cabluri folosite în clientului/specificaţiilor de produs.
autovehicule (de ex. ÖLFLEX® TRUCK de la Lapp).
Cabluri de comandă | Control cable
Cabluri cauciucate | Rubber insulated cable Brandul ÖLFLEX® este sinonim cu: cabluri de alimentare și
Cabluri cu manta de cauciuc, de exemplu H05 RR/RN, H07 comandă. Trăsăturile definitorii ale unui cablu de comandă
RR/RN la Lapp (înainte NMHöu/NSHöu). sunt: tipul liţelor din care sunt făcuţi conductorii (neprotejate
sau acoperite cu staniu, argint sau nichel), materialul izolaţiei
Cabluri coaxiale | Coaxial cable conductorilor, modul de identificare al conductorilor (coloraţi
Cabluri concentrice pentru frecvenţe mari la care conduc- sau numerotaţi), straturi suplimentare de izolaţie, ecranare
torul interior este ecranat simetric de către conductorul sau armare, mantaua exterioară. Cablurile din familia
exterior. Cablurile coaxiale sunt destinate transmiterii de ÖLFLEX® sunt flexibile, înalt rezistente la substanţe chimice
semnale cu frecvenţă mare, cu atenuare mică şi lăţime de şi sunt destinate construcţiei maşinilor unelte, cablarea
bamdă mare (grupa cablurilor RG de la Lapp). Datorită secţiilor de producţie,procese de automatizare şi control,
modului de construcţie sunt mai puţin sensibile la zgomotul etc. Cablurile ÖLFLEX® sunt foarte recomandate pentru
electromagnetic şi sunt folosite pentru transmiterea folosire în medii industriale datorită proprietăţilor
semnalelor de înaltă frecvenţă (cabluri TV, Ethernet). excepţionale.

Cabluri cu aprobare | Approved cables


Cabluri de control sau cabluri de date cu certificări conform
standardelor ex. VDE sau UL/CSA

268 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 269
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
Cabluri de compensaţie | Compensating cable Cabluri de macara | Crane cables
Cablurile de compensaţie sunt folosite împreună cu o Cablurile de macara sunt destinate utilajelor de ridicat care
termocuplă pentru măsurarea temperaturii. Materialele funcţionează în mediul exterior sau interior (familia ÖLFLEX®
din care sunt făcuţi conductorii cablului de compensaţie nu CRANE de la Lapp).
sunt identice cu materialele din care este făcută termocupla,
dar nu denaturează semnalul transmis către joncţiunea Cabluri de magistrală | Bus system
rece. Cablurile de magistrală sunt cabluri prin care se transmit
date într-un sistem de automatizare.
Cabluri de date | Data transmission cable
Cabluri proiectate pentru transmiterea de date digitale Cabluri de motor | Motor cable
fără erori. Construite cu o pereche sau mai multe perechi Cablurile pentru alimentarea motoarelor electrice, eventual
în aşa fel încat să prevină pierdea de biţi de semnal (brandul a celorlalte echipamente conexe (frână electromagnetică,
UNITRONIC® la Lapp). Cablurile au perechi torsadate (TP), senzor de temperatură bobinaj, encoder turaţie).
pot fi ecranate general (LiYCY-TP) sau ecranate şi la nivelul
perechii (Li2YCY-PiMF) Cabluri de reţea | Network
Cabluri folosite pentru crearea conexiunilor între centrele de
Cabluri de exterior | Outdoor cable date.
Cabluri apte pentru pozare în exterior, în tuburi, în aer, în
ape stătătoare sau curgătoare, în mine, pe vapoare, în spaţii Cabluri de semnal | Signal cable
închise sau în cele mai variate fabrici industriale. Proiectarea Cablurile de semnal sunt cabluri care vehiculează semnale
acestor cabluri ţine seama de cerinţele electrice, termice, necesare controlului unui proces tehnic de ex. ÖLFLEX®
mecanice şi chimice ale aplicaţiilor. SERVO, UNITRONIC®.

Cabluri de lift | Lift cable Cabluri ecranate | Screened cable


Cablurile pentru lifturi sunt cabluri de comandă cu Cabluri cu ecran protejat de mantaua exterioară, pozat
rezistenţă sporită la tracţiune conferită de elementul peste conductori, cu sau fără strat intermediar de izolaţie.
central de susţinere şi de insertul din mantaua exterioară Ecranul poate fi ţesut, din folie sau din tablă. Varianta cu
(ÖLFLEX® LIFT). folie are un conductor de drenă care este în contact cu
ecranul pe toată lungimea acestuia. Se identifică prin
marcare „C” sau „CY”.

270 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 271
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
Cabluri feroviare de semnal | Train signal cable Cabluri plate | Flat cable
Destinate pentru nivele de tensiune de 600 V. În funcţie de Cablurile plate sau panglică sunt constituite din conductori
scop, conductorii sunt torsadaţi sau structură quad şi sunt paraleli uniţi între ei pe generatoare. În electronică se
aşezaţi în straturi. Izolaţia de conductor este din PE. Din folosesc conductori de secţiuni mici între 0,08, 0,14 şi
cauza zgomotului electromagnetic de valori mari, un ecran 0,25 mmp.
de cupru şi o bandă de armare din oţel sunt plasate sub
mantaua exterioară. Cabluri şi conductori listaţi UL | 
UL listing mark for listed cables & wires
Cabluri îngropate | Sheathed cable Cabluri folosite la cablarea fixă a instalaţiilor electrice
Denumire dată cablurilor care pot fi introduse în tencuială, din clădiri rezidenţiale, comerciale sau industriale. Cablurile
beton, pâmânt, gen NYM, NYY, ... nu trebuie să îndeplinească cerinţele standardelor UL, ele
trebuie să fie conforme cu reglementările relevante din
Cabluri panglică de semnal mic | Strip line National Electric Code (NEC). Cablurile şi conductorii listaţi
Cablurile panglică sunt folosite pentru transmiterea semna- UL pot fi folosiţi pentru cablarea echipamentului electric sau
lelor mici în dispozitive de măsură, control sau procesare de cablarea instalaţiilor exterioare acestora conform NFPA 79.
date. Pot conţine până la 40 de conductori paraleli sudaţi pe Marcarea pe produs (UL) = UL Listing mark.
generatoare. Pot fi detaşaţi din cablu fără ca izolaţia lor să
fie deteriorată. Se fixează pe plăcile electronice cu adeziv Cabluri şi conductori pentru tablouri | Wiring cable
sau mecanic. Produse destinate cablării dulapurilor electrice.

Cabluri pentru lanţ port-cablu | Drag chain cables Cabluri subterane | Underground cable
În lanţurile port-cablu se folosesc cabluri special realizate Cablurile sunt proiectate conform domeniului de utilizare.
de ex. ÖLFLEX® FD, ÖLFLEX® SERVO FD, UNITRONIC® FD Cablurile de telecomunicaţii de exemplu, fac parte din
plus de la Lapp. categoria cablurilor care pot fi pozate îngropat.

Cabluri pentru scule portabile |  Câmp electric | Electric Field


Cables for hand-held machinery Aplicarea unor potenţiale electrice diferite pe doi
Sculele portabile sunt alimentate electric prin cabluri conductori dintr-un cablu conduce la apariţia câmpului
potrivite pentru exploatare în aer liber sau în spaţii deschise electric. Intensitatea câmpului electric este proporţională
(ex ÖLFLEX® 540 P/CP, ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® 400, cu valoarea potenţialui aplicat si invers proporţională cu
ÖLFLEX® 500 P, ÖLFLEX® SF).

272 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 273
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
distanţa dintre conductori. În funcţie de geometria cablului Carcasă cablu | Hood
forma liniilor de câmp este diferită. Grosimea izolaţiei nu Semicarcasa care acoperă insertul conectat la cablu,
influenţează semnificativ forma sau intensitatea câmpului cu intrare axială sau laterală. Se poate conecta cu celelalte
electric. Câmpul electric se măsoară în V/m. trei tipuri de semicarcase (cu montare pe tablou,
cu montare pe suprafaţă sau prelungitorul de cablu)
Campus
Cablarea primară stabileşte conexiunile dintre diferitele Cauciuc policloroprenic | Polychloroprene-rubber
clădiri în cadrul unei reţele structurate Cauciuc sintetic rezistent la solvenţi cu o bună rezistenţă
mecanică şi cu o mare întârziere la propagarea flăcării.
CAN Produsul este de calitate superioară.
Controller Area Network. Sistem de comunicare a informa-
ţiilor către toate elementele conectate în nodurile reţelei. Cauciuc sintetic | Synthetic india rubber
Cauciuc sintetic butilic cu o mare rezistenţă la îmbătrânire
Canadian Electrical Code şi permeabilitate scăzută la gaze. Are rezistenţă foarte bună
Vezi → CEC la substanţe chimice.

Capacitate | Capacity CCC


Unitatea de măsură este Farad Abreviere pentru China Compulsory Certificat. Produsele
insoţite de acest certificat pot fi importate, vândute şi
Capacitate de îndoire | Bending capacity utilizate doar în China.
Capacitatea de îndoire indică cât de tare poate fi îndoit un
produs fără a i se periclita buna funcţionare. CE
Abreviere pentru Comunitatea Europeană
Capacitate mutuală | Mutual capacity, operating
capacity CEBEC
Capacitatea dintre conductorii unui cablu sau dintre Abreviere pentru Comitetul Electronic Belgian –
conductori şi ecran. organismul de certificare din Belgia

274 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 275
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
CEC Codificarea alfanumerică a cablurilor | 
Abreviere pentru versiunea canadiană a NEC Cable type letter code
Identificarea cablurilor referitor la design, secţiune nominală,
CEE număr de conductori, nivel de tensiune şi formă a conducto-
Sigla institutului de standardizare european rilor utilizând o combinaţie predeterminată de litere şi cifre.
(International Commision on Rules of Electrical Equipment) În funcţie de standard sau regulă fiecare caracter are un
înţeles anume.
CEI
Abreviere pentru Comitetul Electrotehnic Internaţional Codificarea cablurilor | Cable set-up
Descrie (de la interior spre exterior) materialele de izolaţie
CENELEC folosite, construcţia cablului, proprietăţile acestuia şi
Abreviere pentru Comitetul European de Standardizare poziţia elementelor individuale.
în Electrotehnică.
Codul culorilor | Colour code
Cicluri de îndoire | Bending cycle Pentru marcarea unitară a cablurilor şi fibrelor optice,
Numărul de cicluri de îndoire într-un lanţ port-cablu diferite instituţii, EIA, DIN, IEC au dezvoltat coduri standar-
(cât de mult a fost stresat un cablu la teste sau în timpul dizare de culori. Codul culorii pentru conductori diferă între
folosirii într-o aplicaţie). standarde. De asemenea, anumiţi producători au propriul
cod al culorilor.
Circuite electrice | Electric circuits
Cablurile pot opera la nivele de tensiune care trebuie să fie Codul de identificare al conductorilor | 
conforme cu nivelul de izolaţie – VDE 0113 Partea 1 şi VDE Core Ident Code
0100 Partea 520 Codul culorilor pentru identificarea conductorilor este VDE
0293 – 308 /HD 308 S2
Cladding (protecţie) | Cladding
Cladding este stratul reflexiv care inconjoară fibra optică Codul IP | IP Code
Sistem de codificare care indică gradul de protecţie oferit de
CNOMO o carcasare împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a apei
Abreviere pentru Comité de Normalisation des Moyens de în interiorul carcasei (EN 602529)
Production, comitet de standardizare a maşinilor unelte şi
scule folosite în industria auto franceză.

276 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 277
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
Coduri armonizate | Harmonizing key sau detaşabil, prin intermediul conectorilor (ex. EPIC de la
Vezi tabela T6 Lapp). Prizele şi fişele sunt elemente care permit conectarea
şi deconectarea rapidă. Manevrele nu se fac sub tensiune.
Coeficient de atenuare | Attenuation coefficient a Fibrele optice sunt elementele care conectează două ghiduri
Atenuarea relativă raportată la lungimea fibrei optice. de undă. Atenuarea introdusă de un conector de fibră optică
Se măsoară în dB/km. este mai mare decât atenuarea introdusă de o sudură.

Comportamentul la foc | Fire behavior Conductor concentric | Concentric conductor


Proprietate care descrie comportamentul cablului la foc Conductorii concentrici (ex. NYCWY) pot fi folosiţi drept
(în particular propagarea focului) PE sau PEN şi au şi un rol limitat de ecranare.

Compound (amestec) | Compound Conductor de nul | Neutral conductor


Amestec de polimeri plastici cu filer. Polimerii sunt Conductorul de nul, când este folosit, nu trebuie să aibe o
amestecaţi frecvent cu coloranţi, acceleratori de reacţie, secţiune mai mică decât ceilalţi conductori conform VDE
fibre sau alte tipuri de filer. 0100 Part 520, Sectiunea 524.2

Comunicaţie | Communication Conductor de protecţie | Protective conductor


Interacţiune între două sisteme independente. Schimbul de Simbol PE. Conductor folosit pentru transmiterea potenţia-
informaţii (voce, text, imagini sau date) se poate face pe un lului de pământ pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă.
canal în dublu sens sau pe două canale. Este marcat verde – galben.

Conductanţă | Conductance Conductor exterior | Outer conductor


Mărime electrică egală cu inversul rezistenţei, măsurată în În cazul cablurilor cu conductori concentrici, conductorul
Siemens (S). care este pozat spre exterior (vezi NYCY sau NYCWY).

Conductor Conductor masiv | Single conductor


Conductorul este elementul prin care trece curentul electric Conductor constituit dintr-un singur fir cu secţiunea
între două puncte aflate la potenţiale diferite. Este fabricat solicitată. Este potrivit pentru cablarea circuitelor fixe.
uzual din aluminiu sau cupru şi poate fi mono sau multifilar
(din mai multe liţe). Este izolat cu mase plastice diverse în Conductor plin | Single–wired conductor
funcţie de aplicaţie. Conductorii electrici pot fi conectaţi fix Conductor făcut dintr-un singur fir

278 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 279
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
Conductor tip unitate | Unit conductor of power cables Conexiune sertizată | Crimp connection
Conductor cu secţiune mai mare de 400 mm2. Pentru a Tehnologie mecanică de îmbinare. De exemplu, la un cablu
reduce necesarul de căldură pentru sudura capetelor, coaxial, ecranul se imbină folosind un tub metalic presat cu
conductorul este împărţit în mai multe fascicule în timpul o sculă specială.
procedurii de conectare. Conectarea acestora într-un punct
se face prin diverse metode. Configuraţia maşinilor de extrudare | 
Machine set-up for core insulation – Extrusion
Conductor unifilar | Single wire O instalaţie de extrudare pentru izolarea unui conductor sau
Vezi → conductor masiv crearea unui alt strat de izolaţie, are în principiu următoarele
zone: alimentare, îndreptare, preîncălzire, extrudare,
Conductor, fir izolat | Core, conductor, insulated wire marcare, răcire, control de excentricitate, scaner de
Conductor individual izolat, fabricat din aluminiu sau cupru, diametru, testare cu înaltă tensiune, bobinare.
identificabil prin culoare sau numerotat
Constantă dielectrică | Dielectric constant (DC)
Conectarea conductorilor | Core joint Constanta dielectrică (permitivitatea relativă a mediului)
Îmbinarea conductorilor din cablurile de comunicaţie cu este o proprietate de material care arată de câte ori un
conductori cu diametrul între 0,35 şi 0,9 mm se face folosind condensator va acumula o sarcină mai mare dacă acel
un manşon strâns cu un cleşte special. Manşonul este material este introdus între armături înlocuind vidul.
introdus într-un tub izolator
Construcţia cablurilor | Stranding
Conexiune | Link Elementele individuale ale cablului sunt înfăşurate paralel în
Conexiunea (de date) reprezintă totalitatea elementelor jurul unui element central. În funcţie de cerinţe elementele
de legătură între punctul de intrare în clădire şi utilizator. pot fi fascicule sau torsade cu pas divers. Straturile se fac
Cuprinde conectorii fişă – priză, cablurile de reţea, cablurile concentric, unul peste altul, în funcţie de numărul elemen-
de patch-cord. Calitatea conexiunii este limitată de clasa telor. La cablurile paralele straturile respectă aceaşi
celui mai slab element. orientare, la cablurile cu straturi inverse straturile conse-
cutive îşi schimbă sensul de răsucire. În funcţie de direcţia
Conexiune prin wrapare | Wire–wrap connection de răsucire straturile pot fi „S” (spre stânga) sau „Z” (spre
Conexiune electrică obţinută prin răsucirea strânsă a unui dreapta.
conductor peste un pin pătrat cu muchii tăioase făcut din
bronz sau alamă.

280 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 281
C Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate C
Contact de protecţie | Leading protective ground Curent | Current
Contactele de PE sunt primele care se realizează la Mărime electrică măsurată în Amper. I = U/R
conectare şi ultimele care se deconectează la deconectare.
Sunt marcate cu simbolul de pământ. Curent alternativ | Alternating current
Sistem de curent alternativ trifazat.
Copolimer | Copolymere
Amestec din doi sau trei monomeri care realizează un lanţ Curent de scurgere | Leakage current
molecular complex. Curentul de scurgere este curentul care curge dintr-un
sistem cu izolaţii funcţionale către pământ sau o parte
Coroziune | Corrosion conductoare exterioară. Poate fi un curent activ pur sau
Proces de degradare al mineralelor sau materialelor datorat poate fi un curent activ cu componentă capacitivă adăugată.
influenţelor chimice ale mediului înconjurător. VFE 0700-1, Securitatea instalaţiilor electrocasnice,
stipulează următoarele valori maxime:
CSA • Pentru dispozitivele cu clasa de protecţie 0 şi 0I 0,5 mA.
Abreviere pentru Canadian Standards Association • Pentru scule portabile clasa de protecţie I 0,75 mA.
• Pentru echipament motorizat neportabil clasa de protecţie
Cuplă T | T-Coupler I 3,5 mA.
Componentă optică ce permite compunerea a două semnale • Pentru echipament de încălzire clasa de protecţie I
optice de intrare într-un semnal de ieşire sau care permite 0,75 mA sau 0,75 mA /kW, max. 5 mA.
splitarea unui semnal optic către două fibre optice. • Pentru dispozitive cu clasa de protecţie II, 0,25 mA
• Pentru dispozitive cu clasa de protecţie III, 0,5 mA
Cuplaj optic | Coupler Când se discută despre curentul rezidual al întregului sistem
Componentă pasivă care permite transmiterea luminii între trebuie luat în calcul curentul rezidual al cablului şi curentul
sursă sau receptor şi fibra optică. Cuplele pot fi multiple rezidual al echipamentului.
(vezi cupla optică T).
Curent de serviciu | Working current, service current
Cupru | Copper Curentul maxim permis care poate fi transportat
Cel mai bun metal pentru realizarea conductorilor electrici
datorită conductivităţii electrice şi termice excelente. Poate Curent maxim | Ampacity
fi tras în fire şi are rezistenţă mecanică bună. Curentul maxim permis care poate fi transmis în anumite
condiţii definite conform VDE0298, Partea a-4-a.

282 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 283
D Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate D
Curent nominal | Rated current DEMKO
Curent determinat de producător, pentru temperatura Abreviere pentru Danmarks Elektriska Materialkontroll –
ambiantă de 40°C, pe care conectorul îl poate suporta în organism de standardizare şi testare din Danemarca, similar
regim permanent şi care curge simultan prin toate contactele cu VDE/UL.
conectate cu conductorii cei mai groşi posibil de conectat.
Pierderea de putere pe contacte nu duce la creşterea Densitate | Density
temperaturii. Raportul dintre masa M şi volumul V a unui corp. d = M/V

Curenţi vagabonzi | Vagrancy currents Densitate relativă | Density unit


Curenţi care nu circulă pe conductorii de fază sau pământ Raportul dintre densitatea unui corp şi densitatea apei (=1).
(U, V, W, N) Corespunde cu greutatea specifică.

Curentul de întuneric | Dark current DESINA®


Curentul generat de un receptor optic în absenţa semnalului DESINA® (Decentralised and Standadised INstAllation
luminos technology) este un concept lansat de VDW (Federaţia
germană a constructorilor de maşini unelte) pentru
D.C. standardizarea echipamentelor electrice şi se referă la
Abreviere pentru curent continuu codul culorilor pentru servocabluri şi ecranarea acestora.
• Portocaliu RAL 2003 pentru cabluri de măsură, ecranate,
Decibel • Verde RAL 6018 pentru cabluri de forţă neecranate,
Decibelul este o unitate logaritmică de măsură adimensi- • Negru RAL 9005 pentru cabluri de control neecranate,
onală ca raport a două niveluri (de ex. Nivelul de intrare şi • Gri RAL 7040 (similar cu 7001) pentru cabluri hibride de
cel de ieşire) magistrală din cupru sau fibră optică, Violet 4001
• Pentru cabluri de actuator/senzor, neecranate,
DEL Galben RAL 1021
Abreviere pentru Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke
(German electrolyte copper for conduction) DEL este preţul DeviceNetTM
la bursă pentru cuprul de 99.5 % puritate în Euro/100 kg Comunicaţie bazată pe protocolul CAN pentru elementele
(vezi T17). din reţelele de automatizare industrială (limitatoare,
fotosenzori, motostartere, convertizoare de frecvenţă, etc)

284 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 285
D Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate D
şi echipamentul de control. Două perechi ecranate sunt undă de 1600 nm efectul este foarte slab dar creşte de 4 ori
folosite. O pereche este folosită pentru transmiterea datelor la lungimi de undă scurte (dispersia Rayleigh).
cu rate de 125, 250 sau 500 kBit/s funcţie de lungime
(500 m, 250 m sau 100 m). Cealaltă pereche se foloseşte Dimensiune | Dimension
pentru alimentarea echipamentului în câmp Termen folosit pentru descrierea mărimii unui conductor,
(max. 8 A şi 24 V DC) exprimând suprafaţa transversală sau diametrul conducto-
rului. Asociat ades cu numărul de conduuctori, ex,
Diametrul conductorilor |  18 x 1,5 mmp.
Electric diameter of conductors
Diametrul efectiv al conductorului se determină pe baza DIN
masurării rezistenţei electrice a acestuia. Abreviere pentru Deutsches Institute fur Normung
(Institutul de standardizare german) Are sediul la Berlin.
Diametrul exterior | Outer diameter
Diametrul celui mai mic cerc care circumscrie mantaua DIN EN
exterioară. Standard european adăugat la standardul german

Diametrul fibrei | Core diameter Direcţie opusă de împletire | 


Diametrul fibrei optice prin care se transmite lumina. Opposite direction of lay
Vezi → Împletirea
Dielectric
Proprietate a unui material de a fi neconductor, adică Directiva WEEE | WEEE directive
izolator. Orice material izolator care poate fi supus unui Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
câmp electrostatic (de exemplu materialul dintre armăturile stipulează colectarea şi reciclarea produselor electrice şi
unui condensator). electronice.

Difuzie | Diffusion Discuri de imprimare | Print wheel


Cauza primară a atenuării luminii în fibrele optice. Este Imprimarea cu discuri cu caractere este o opţiune
rezultatul fluctuaţilor microscopice a densităţii sticlei optice economică doar pentru loturi mari de produse. Orice
astfel încât o cantitate de lumină este deviată. La lungimi de schimbare a textului impune schimbarea discului.
Imprimarea este relativ uşor de îndepărtat.

286 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 287
D Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate D
Dispersia de material | Material dispersion Dispozitiv de protecţie la supracurent | 
Dacă sursa de lumină nu este monocromă apare fenomenul Overcurrent protection devices
de dispersie datorat indicelui de refracţie şi vitezei de Protecţiile la supracurent deconectează circuitul în
transmitere corelată cu lungimea de undă cazul atingerii limitei reglate. Pot fi siguranţe fuzibile sau
comutatoare cu bloc de protecţie.
Dispersia ghidului de undă | Waveguide dispersion
Dispersie care apare într-un ghid de undă străbătut de o DKE
lumină non-monocromatică, corelată cu raportul dintre raza Abreviere pentru Deutsche Kommission Elektrotechnik und
fibrei optice „a” şi lungimea de undă „l” şi datorat vitezelor Elektronik Informationstechnik [German Electrical
diferite ale modurilor. În practică dispersia ghidului împreună Engineering, Electronics and Information Technology]. În
cu dispersia de material crează dispersia cromatică. postura de organism naţional de elaborare a standardelor,
DKE are un rol deosebit în zonele interdisciplinare cum
Dispersie | Dispersion ar fi securitatea, compatibilitatea electromagnetică, compo-
Dispersia vitezei luminii într-un mediu optic. Este dat de nentele şi performanţele circuitelor electrice, comunicaţiile
componentele optice, având componente legate de dispersia wireless, software şi protocoale de internet. DKE este
de material şi dispersia ghidului de undă. Ca rezultat al membră a organizaţiilor de standardizare europeană şi
dispersieie, un ghid de undă se comportă ca un filtru mondială. DKE implementează şi publică rezultatetle muncii
trece jos asupra semnalelor care trebuie transmise de standardizare produse de IEC, CENELEC şi ETSI.
(vezi → Fucţiile transmisiei)
Domeniul de sigilare | Clamping range
Dispersie cromatică | Chromatic dispersion Domeniul de diametre pentru care presetupa asigură
Efect care limitează lăţimea de bandă datorat dispersiei în strângerea corectă.
funcţie de lungimea de undă pe ghidul de undă
Domeniul de temperatură | Temperature range
Dispersie de mod | Mode dispersion Dacă temperatura este inferioară celei minime, orice efort
Distorsionarea semnalului optic datorată compunerii undelor mecanic aplicat cablului duce la crăparea izolaţiei (ruperea
care ajung la capăt cu întârzieri diferite. Pentru reducerea lanţurilor polimerului). Daca temperatura depăşeşte limita
fenomenului se folosesc fibre optice multimod cu profil superioară, izolaţia începe să se topească (se descompune
gradat al miezului. polimerul).

288 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 289
E Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate E
Domeniul de temperatură |  Efect pelicular | Skin effect
Operating temperature range Efect de refulare a curentului spre suprafaţa conductorului.
Domeniul dintre valoarea minimă şi valoarea maximă a Efectul creşte odată cu creşterea frecvenţei. La frecvenţe
temperaturii în care un produs poate funcţiona foarte mari efectul pelicular duce la micşorarea adâncimii
corespunzător. de pătrundere a câmpului electromagnetic în conductori la
valori de ordinul micronilor.
Ductilitate, flexibilitate | Ductility, flexibility
Cablurile şi conductorii flexibile sunt susceptibili de a EIA
fi supuşi stresului mecanic şi sunt testate prin îndoiri Abreviere pentru Electronic Industries Associations.
repetate în jurul unor calibre cilindrice. Toate elementele
interioare cablului (straturi neconductoare de bandă, stratul Elastomeri | Elastomere
de ecranare, stratul de armare, etc) trebuie să-şi menţină Elastomerii sunt o categorie de materiale polimerice cu
poziţia. Cu cât pasul de răsucire al elementelor este mai lanţuri moleculare foarte lungi a căror elasticitate este
scurt, cu atât mai mare este flexibilitatea. dependentă de gradul de reticulare a structurii moleculare.
Aceste structuri prezintă elasticitate foarte bună şi au propri-
Duritate | Hardness etăţi mecanice, electrice şi termice care le recomandă
Referitor la duritatea maselor plastice, vezi Shore pentru realizarea de izolaţii.

ECAD Electricitate | Electricity


ECAD o bibliotecă de date stabilită ca un standard Formă de energie bazată pe curgerea electronilor liberi.
independent destinat ingineriei electrice în domeniul Electricitatea se produce în generatoare electrice.
proiectării şi producţiei de echipamente electrice.
Element | Element
Ecranare | Shielding Componentă individuală a unui cablu, termen colectiv pentru
Strat din material conductor plasat peste un conductor, conductori, perechi, fascicule sau organe portante.
pereche, grup de conductori sau peste toate conductoarele.
Ecranul este proiectat pentru a împiedica câmpul electro- Element central | Central element
magnetic interior sau exterior să interfereze cu conductorii Vezi → miez
interior sau exteriori. Ecranul poate fi făcut din împletitură de
liţe de cupru, tablă de cupru bobinală spiralat sau gofrată. Element orb | Dummy
folie de aluminiu. Gradul de acoperire al ecranului reprezintă Pentru realizarea secţiunii circulare a cablului, pe lângă
procentual suprafaţa acoperită în raport cu suprafaţa totală. conductori este nevoie de elemente de umplutură care

290 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 291
E Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate E
sunt realizate din materiale ieftine (bumbac, sfoară sintetică optică, amplificator – formatorul de semnal, sistemul de
de polietilenă, etc), Au de obicei dimensiunea unui conectare pe circuitul electric. Puterea optică radiată este
conductor. controlată, la fel temperatura diodei. Un radiator cu efect
Peltier este necesar pentru stabilizarea temperaturii. De
Element suport | Supporting core obicei toate componentele sunt cuprinse într-un sub-modul
Pentru preluarea eforturilor mecanice, în cablurile electrice cunoscut drept emiţător optic.
pot fi folosite elemente din oţel sau mase plastice, poziţi-
onate în centrul cablului sau înspre exterior, dar sub o EMK
manta exterioară comună. Abreviere pentru forţa electromotoare

Elemente de operare | Operating supplies EMS


Toate obiectele necesare atunci când se foloseşte energia Abreviere pentru Susceptibilitate Electromagnetică
electrică (de exemplu cabluri, motoare, comutatoare, ...) definită ca rezistenţa funcţională a unui obiect specific faţă
de interferenţele electromagnetice.
Elongaţia de rupere | 
Elongation at break, ultimate elongation EN
Elongaţia de rupere este raportul între lungimea iniţială şi Abreviere pentru European Standards
cea din momentul producerii ruperii.
EPDM
ELOT Abreviere pentru cauciucul Etilen Propilen Dien Monomer.
Abreviere pentru Hellenic Organization for Standardization. Reticulat chimic are proprietăţi electrice bune şi îşi păstrează
Organism elen de certificare. flexibilitatea la temperaturi scăzute sau ridicate

EMC EPIC®
Abreviere pentru Compatibilitate electromagnetică. Abilitatea Abreviere pentru Environmental Protected Industrial
unui sistem, maşină sau echipament de a lucra satisfăcător Connector. Marcă înregistrată Lapp pentru conectorii
într-un mediu electromagetic fără ca să fie perturbat sau să industriali.
perturbe alte sisteme din acel mediu.
ePLAN®
Emiţător optic | Transmitter, optical ePLAN® este lider în softurile CAE pentru proiectarea
Ansamblu care permite conversia curentului electric în electrică. Informaţiile tehnice Lapp referitoare la conductori
semnal optic. Constă dintr-o diodă laser conectată la o fibră şi cabluri permit asignarea automată a acestora în diagrama

292 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 293
F Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate F
circuitului electric. ePLAN® este dezvoltat de ePLAN® Fără halogeni | Halogen free
Software & Service GmbH & Co.KG. Vezi www.eplan.ro Referitor la materiale care nu conţin clor, brom, iod sau fluor.

EPR Farad
Abreviere pentru Ethilen Propilen Rubber Unitate de măsură a capacităţii

Etanşarea carcaselor | Hood termination Fascicul | Strand


Pentru realizarea unei închideri etanşe, cele două Un număr de liţe de secţiune dată sunt alăturate într-un
semicarcase se conectează prin intermediul unei garnituri. fascicul pentru a se obţine secţiunea dorită. Liţele sunt
alăturate prin împletire sau prin răsucire, de exemplu LiY,
Ethylene-Propylene-Rubber H05V-K, H07V-K.
Vezi →EPDM
Faşete de cabluri | General cable tie
Etichete | Designation label Faşetele de cabluri sunt elemente de fixare transparente
Elemente de identificare ataşate conductorilor, cablurilor, sau colorate, confecţionate uzual din nailon, concepute să
aparatajului, etc care permit identificarea acestora. Trebuie blocheze un fascicul de conductori sau cabluri prin
să asigure o marcare lizibilă pe termen foarte lung. strângere. Sistemul de blocare este uzual permanent.

ETSI FDDI
Abreviere pentru European Telecommunication Standard Abreviere pentru Fibre Distributed Data Interface, sistem de
Institute care dezvoltă standarde armonizate pentru sistemul reţea de date constituită din două inele de 100 Mbit/s,
de comunicaţii european. folosind fibra optică drept mediu de transmitere.

Factor de disipare a puterii | Power dissipation factor Fibră | Core


Putere care este convertită în căldură şi pierdută. Elementul primar care transmite lumina

Factor de pierdere | Loss factor Fibră gradient | Gradient fibre


Factorul de pierdere depinde de frecvenţă, temperatură şi Fibră optică la care indicele de refracţie al sticlei optice
capacitate. Acest factor este un raport între puterea efectivă nu este constant în secţiunea fibrei (uzual variaţia indicelui
şi puterea la gol a unei unde sinusoidale. de refracţie este parabolică).

294 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 295
F Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate F
Fibră monomod | Monomode fibre Filer, element suport | Filler, valley sealer
Ghid de undă cu diametrul foarte mic, 9 microni în care Umplutură sau element de tracţiune înglobat în cablu.
propagarea luminii se face într-un singur mod. Este potrivită
pentru transmiterea la distanţe mari deoarece lăţimea de Fir de contact | Filler wire
bandă este limitată doar de dispersia cromatică. Uzual, un conductor din cupru cositorit care este în contact
cu ecranul din aluminiu pe întreaga lungime a cablului.
Fibră multimod | Multimode fibre Pentru a nu se rupe la îndoirea cablului, firul este pozat
Ghid de undă a cărui diametru este mare în comparaţie cu ondulat în lungul cablului. Firul de contact trebuie să facă
lungimea de undă luminoasă (50 sau 62,5 microni) şi care contact galvanic cu ecranul pe întreaga lungime a cablului
permite propagarea mai multor moduri. Un profil gradient al şi să menţină continuitatea electrică a ecranului.
fibrei optice permite menţinerea dispersiei de mod la valori
mici astfel încât lărgimea de bandă să fie suficientă. Fir de drenă | Drain wire
Conductor plin sau multifilar neizolat în contact intim cu
Fibră optică single-mode | Single-mode fibre stratul de ecranare.
Ghid de undă în care unda luminoasă se propagă într-un
singur fel. Fir trasor | Tracer thread
Un fir a cărui structură, culoare sau combinaţie de culori
Fibră step index | Step index fibre este înregistrat şi protejat ca marcă înregistrată a unui
Fibră optică la care indicele de refracţie al sticlei optice este producător. Oferă informaţii despre producător şi despre
constant şi prezintă o valoare mai coborâtă la stratul reflexiv. produse relevante (la Lapp culoarea este ocru).

Fibre optice unite | Unit cores of fiberoptic cables Flexibilitate | Flexibility


Fibrele optice de bază acoperite cu învelişul de plastic Proprietatea unui cablu de a suporta miscări de îndoire,
individual, pot fi introduse într-un tub, interstiţiile dintre ele torsiune sau mixte fără a-şi pierde din performanţe.
sunt umplute cu geluri hidrofuge.
Fluoretilenpropilenă (FEP) | Fluorethylenpropylen (FEP)
Filer | Filler Produs din seria TEFLON®. Este o masă plastică utilizată la
Material de umplutură folosit pentru realizarea amestecurilor. temperaturi mari, cu o rezistenţă foarte bună la substanţe
Filerul folosit în cauciucuri aderă la reţeaua moleculară şi chimice dar este scumpă. TEFLON® este marcă înregistrată a
conferă rezistenţă la abraziune. Dintre materialele folosite companiei Du Pont de Nemours.
drept umplutură sunt cretele silicioase, negrul de fum şi
oxidul de aluminiu.

296 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 297
F Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate G
Folie | Foil Frecvenţă purtătoare | Carrier frequency
Foliile de plastic, de metal sau foliile de plastic metalizate Oscilaţie modulată în amplitudine, fază sau frecvenţă de
sunt folosite pentru diverse scopuri. Folia de plastic oferă către semnalul util.
protecţie mecanică de exemplu sub stratul de ecran ţesut
sau sub mantaua exterioară. Foliile metalizate sunt folosite Frecvenţă purtătoare, liţă de radiofrecvenţă | 
pentru ecranare. Carrier frequency, hook-up wire
Liţa de radiofrecvenţă este folosită în sisteme de transmitere
Folie separatoare | Separating layer cu frecvenţă purtătoare. Se pot transmite simultan până la
Folie poziţionată între straturile de elemente ale unui cablu 120 de frecvenţe purtătoare.
cu rol de prevenire a influenţelor nedorite.
FTP
Forţa de rupere | Breaking load, ultimate load Abreviere pentru Foil Schielded Twisted Pairs, adică
Forţa de rupere, produs între secţiunea nominală (mmp) şi perechile torsadate sunt ecranate cu o folie de plastic
efortul de rupere (N/mmp). aluminizată.

Fotodiode | Photodiode Full duplex


Element semiconductor care este comandat de un flux O transmisie full duplex permite transmiterea şi
luminos şi care converteşte energia luminoasă în energie recepţionarea simultană a semnalelor.
electrică. Poate fi de tip PIN sau joncţiune p-n.
Funcţiile transmisiei optice | Transmission function
Fotovoltaic | Photovoltaic Un ghid de lumină (fibra optică) acţionează ca un filtru
Referitor la conversia directă a energiei solare în energie trece jos pentru semnalele transmise. În timp ce pentru
electrică. Parte a tehnologiei de transformare a energie frecvenţele joase este importantă doar atenuarea (vezi
solare în energie electrică. Atenuarea), semnalele de frecvenţă înaltă sunt atenuate
şi prin dispersie. Distorsiunea de fază este relativ mică
Frecvenţă | Frequency şi este precizată printr-un număr.
Mărimea inversă perioadei (un semnal alternativ face într-o
secundă un număr de perioade). Unitatea de măsură este GAEB
Hertz (Hz). Abreviere pentru „Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen” [Joint Committee for Electronics in Construction]

298 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 299
G Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate H
comitet care stabileşte formatul datelor în care proiectanţii Grilă | Grid
şi oficiile de planificare crează caietul de sarcini pentru Distanţa exactă dintre conductorii unui cablu panglică
licitaţii pentru proiecte în industrie, construcţii,
infrastructură. Textele pentru licitaţii sunt cuprinse în Grosimea pereţilor | Wall thickness
formatele GAEB 90 (*.d81) şi GAEB 2000 (*.p81) Referitor la grosimea stratului de izolaţie
şi pot fi descărcate de pe www.lappkabel.de
Gruparea conductorilor | Core group
GOST Pentru transmiterea semnalelor sau a energiei electrice, sunt
Institutul de standardizare din Rusia, similar cu VDE, BS, ... necesari doi sau mai mulţi conductori.

Grad de poluare | Pollution level Grupuri de liţe | Unit of wires


Valoare numerică cuprinsă intre 1 şi 4 care arată influenţa Firele de cupru neizolate pot fi folosite pentru construcţia
prognozată a mediului ambiant asupra unui produs. Gradul de conductorilor sau a ecranului
poluare este folosit pentru a determina distanţa minimă la care
se pot amplasa căile de curent pentru a nu apărea conturnări. Guseu | Gusset
Pentru mediul industrial gradul de poluare uzual este 3. Gol care apare între conductorii circulari strânşi într-un
cablu. Prin folosirea conductorilor sectoriali practic nu
Grad de protecţie | Degrees of protection mai apar cavităţi
Echipamentului electric se protejează prin carcasare,
acoperire, etc.Gradul de protecţie se clasifică în funcţie de HAR
mărimea corpurilor mecanice sau a apei care pot afecta Marcă de calitate pentru cablurile armonizate corespun-
echipamentul. zătoar cu standardele CENELEC HD, emisă de unul dintre
organismele de testare HAR, de exemplu VDE, USE, BASEC,
Grade Shore | Shore SEV.
Mărime ce măsoară duritatea maselor plastice ce reflectă
rezistenţa la penetrare produsă de un calibru, inainte de HD
apariţia unui defect. Shore A este testul pentru mase Abreviere pentru document armonizat în CE. Documentele
plastice moi, Shore D este pentru mase plastice dure. HD au statut de standard european la fel ca şi cele marcate
EN.
Greutatea cuprului | Copper weight
Exprimă greutatea cuprului conţinut într-un cablu

300 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 301
I Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate I
Hertz condiţii precum temperatura, radiaţia UV, ozone,
Unitate de măsură a frecvenţei unei forme de undă agresiune chimica, etc.
periodice.
Îmbinare termică | Thermal splice
HG1132/2008 | Batteries Act Îmbinarea termică este un procedeu de sudură a capetelor
Act normativ intrat în vigoare în 2008 care stipulează modul celor două fibre optice
de urmărire şi recuperare al acumulatorilor uzaţi.
Împământare | Earthing
ICEA Împământarea asigură un potenţial de referinţă sigur pentru
Abreviere pentru Insulated Cable Engineers′ Association. conectarea ecranelor componentelor pasve sau active ale
A sub-committee of NEMA – USA. unei reţele.

Identificare prin numere | Numeral identification Impedanţă caracteristică | Characteristic impedance


Vezi Codul culorilor/Identificare prin numere Impedanţa aparentă a unui cuadripol compusă din rezistenţa
ohmică, reactanţa inductivă şi reactanţa capacitivă (acestea
Identificarea conductorilor | Core identification sunt funcţie de frecvenţă). Impedanţa cablului este raportul
Conductorii sunt identificaţi prin culori sau numere dintre valoarea tensiunii şi curentului unei unde sinfazice
(dezvoltat de Lapp). Codul internaţional al culorilor creat care se deplasează în aceeaşi direcţie. Valorile comune sunt
de Lapp permite identificarea rapidă folosind 10 culori de 100, 120 şi 150 Ohm. Este foarte important ca valoarea
bază. Combinate în benzi spirale de 2 mm permit obţinerea impedanţei cablului să fie identică cu valoarea impedanţei
a 102 variante. Identificarea prin culori asigură rapiditate echipamentului conectat la capetele cablului.
faţă de sistemul cu conductori numerotaţi.
Impedanţa de transfer | Transfer impedance
IEC Mărime care arată calitatea ecranului unui cablu electric,
Abreviere pentru International Electrotechnical Commission. definită ca un raport între căderea de tensiune pe ecranul
Comitet pentru standardizarea materialelor electrice, unui cablu şi curentul perturbator care a produs acea
inginerie electrică şi electronică. tensiune. Cu cât mai mică este impedanţa de transfer, cu
atât mai bună este calitatea ecranului. Impedanţa de transfer
Îmbătrânire | Aging (cunoscută şi drept rezistenţă de cuplaj) este influenţată
Schimbarea proprietăţilor unui material (predominant de modul de realizare al ecranului, efectul pelicular şi
rezistenţa la întindere şi expandarea) sub influenţa unor capacitatea de cuplaj.

302 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 303
I Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate I
Împletirea conductorilor | Core stranding autostingere. Acest termen este legat în special de cablurile
Fără împletire, conductorii ar fi poziţionaţi paralel în interiorul fără halogeni.
cablului. În cazul îndoirii, conductorii dinspre exterior ar fi
întinşi iar cei din interior ar fi comprimaţi. Conductorii indivi- Indice de refracţie | Refractive index
duali sunt răsuciţi împreună pentru a asigura comportament Număr egal cu raportul dintre viteza luminii în vid şi intr-un
mecanic simetric şi a creşte flexibilitatea cablului. anumit mediu. Caracteristică optică de material.

Imprimantă laser, imprimantă cu jet de cerneală |  Înfăşurare cu bandă | Tape wrapping


Laser-printer, ink-jet printer Cablurile sunt înfăşurate cu diferite materiale izolatoare sub
Folosirea imprimantelor pentru tipărirea etichetelor aduce formă de benzi. Înfăşurarea se face elicoidal prin combinarea
economii băneşti şi se aplică pentru cantităţi mic de unei mişcări de rotaţie în jurul cablului cu o mişcare de
etichete. Calitatea imprimării este mai slabă decât cea translaţie axială a acestuia.
obţinută în imprimantele profesionale ale producătorului.
Innodare | Kink
Imprimare ştanţată | Imprinting Cablurile forţate să se indoaie sub raza de curbură permisă
Marcarea cablului în relief, fără culori. Această tehnică se sunt periclitate prin ruperea liţelor din conductori datorită
aplică pe mantaua caldă. Se poate imprima în exteriorul efortului mecanic excesiv.
sau in adâncimea mantalei exterioare.
Întârzierea propagării focului | Flame retardant
Imprimarea color | Colour print Amestecurile termoplastice şi elastomerii folosiţi pentru
Mantaua exterioară este uzual inscripţionată folosind un izolaţii sunt aditivaţi astfel încât să se aprindă greu iar
metalic care crează caractere în relief. Prin raclare este flacăra să înainteze pe cablu cu viteză redusă.
inlăturat excesul de vopsea.
Intensitate | Intensity
În aceaşi direcţie de împletire | Same direction of lay Puterea unei radiaţii care pătrunde prin unitatea de suprafaţă
Vezi → Împletirea (de exemplu cazul luminii care trece printr-o suprafaţă dată).
Unitatea de măsură standard W/cm2.
Indexul oxigenului | Oxygen index
Procentul de oxigen din aerul ambiant necesar pentru Interacţiune | Interactive
menţinerea combustiei după îndepărtarea sursei de fllacără. Proprietatea a două sisteme de a se influenţa unul pe
Aerul conţine un procent de oxigen de aproximativ 21 %. celălalt.
Materialele cu un index de oxigen mai mare de 24 sunt cu

304 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 305
I Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate KL
Interbus ISO
Comunicaţiile la cel mai scăzut nivel ierarhic de automatizare Abreviere pentru International Organisation for Standardi-
trebuie să răspundă la câteva ceriţe: costul conectării, sation, comitet ce dezvoltă standarde recunoscute
capabilitatea reală şi ciclurile scurte în timp sunt elementele internaţional
esenţiale. Datele care trebuie transmise şi valorile de control
sunt de lungimi reduse. Interbus-S standardizat de DIN E Izolaţie | Insulation
19258 are un protocol cadru de insumare şi este destinat Previne trecerea curentului electric. Materialele izolatoare
să îndeplinească aceste cerinţe. Cu o viteză de ceas de sunt materiale a căror structură prezintă o bandă interzisă
500 Kbit/s şi o rată de date de aproximativ 50 %, chiar şi mai mare de 3 eV între banda de valenţă şi banda de
procesele critice pot fi operate folosind acest protocol. Cu conducţie. În familia izolatorilor sunt incluse mase plastice,
aproximativ 1.000.000 de noduri operate la nivel mondial, cauciucuri, ceramica, sticla, porţelanul, hârtia, răşinile, ...
INTERBUS-S este unul dintre protocoalele cele mai utilizate.
În zona convertizoarelor de frecvenţă şi a tehnologii de kV
acţionări este lider de piaţă. Abreviere pentru kilovolt = 1000 Volt

Interfaţă | Interface LAN


Punct de conectare cu proprietăţi particulare dintr-un sistem Abreviere pentru Local Area Network, reţea fizică limitată
care permite conectarea cu un alt sistem tehnic. dimensional folosită pentru comunicaţii în interiorul clădirilor.

Internet Lanţ port-cablu | Cable carrier


Reţea de date virtuală la nivel mondial Un ansamblu de elemente interconectate mecanic care
susţin şi protejează cablurile flexibile în timpul mişcării
Invelirea conductorilor | Core wrapping
În cablurile cu izolaţie de elastomeri (cauciucate), Lăţimea de bandă | Bandwidth
conductorii sunt protejaţi cu o folie sau o bandă textiă. Domeniul de frecvenţă în care datele pot fi transmise în
unitatea de timp. Cu cât lăţimea de bandă este mai mare cu
ISDN atât mai multe date pot fi transmise în acelaşi timp. Viteza
Abreviere pentru Integrated Services Digital Network, de transmitere depinde de lăţimea de bandă a întregii reţele.
serviciu integrat de reţea de telecomunicaţii. Potrivit
pentru transmiterea de voce, text, imagini şi date.

306 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 307
L Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate M
Lăţimea de bandă a unui km de produs |  LiYCY
Bandwidth-length product Cabluri de semnal mic cu conductori multifilari izolaţi cu
Domeniul de frecvenţă care poate fi transmis pe o fibră PVC si cu ecran general din cupru.
optică lungă de 1 km. Este o valoare constantă.
LiYY
Legarea la pământ | Earth connection Cabluri de semnal mic cu conductori multifilari izolaţi cu
Conectarea unui punct din circuit la potenţialul pământului PVC, neecranate.

Leviere de blocare | Lever series Lungime de undă | Wave lengths


Închiderea şi blocarea conectorilor rectangulari EPIC® Lungimea (perioada) unei oscilaţii. La transmisiile optice se
se face in două moduri, cu un singur levier (manevrat cu folosesc trei lungimi de undă: 850 nm, 1300 nm şi 1550 nm.
o mână) sau cu două leviere (manevrate cu două mâini).
Lungimea comandată | Order length
Li2YCY Lungimea comandată de client
Conductori izolaţi cu polietilenă, ecran colectiv
Lungimi standard | Conditioning
Li5YCY Cablurile şi conductorii sunt livraţi la lungimi standardizate
Conductori izolaţi cu TEFLON® PTFE, ecran colectiv. de 50, 100 şi 250 m la bobină sau 250, 500 şi 1000 m pe
TEFLON® este brandul comercial al DuPont de Nemours. tambur, funcţie de greutate.

Linie de extrudare | Extrusion line Magistrală de date | Data bus


Instalaţie care permite topirea, comprimarea, omogenizarea Sistem de cabluri prin care se transmite semnal digital
şi turnarea materialului de izolaţie. Granulele de materie
primă sunt alimentate continuu în extruder. Conductorul Manta | Coating
neizolat sau cablul a cărui manta urmează a fi extrudată, Coating este protectia mecanică primară aplicată fibrei
circulă continuu prin extruder în timp ce se aplică stratul optice individuale.
de izolaţie.
Manta exterioară | Outer sheath
LiY Element de protecţie care înveleşte elementele interioare.
Conductori izolaţi de 0,14 sau 0,25 mm2, destinaţi cablării
dulapurilor de telecomunicaţii.

308 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 309
M Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate M
Manta exterioară a fibrei | Outer sheath echipamente „listate”. Produsele AWM nu sunt destinate
Întregul înveliş al fibrei optice, cu excepţia acesteia. cablării în câmp şi trebuie selectate conform „stilului”
care precizează domeniul de utilizare
Mantaua fibrei | Fibre cover
Fabricată din unul sau mai multe materiale, cu rol de Mărimea presetupei | Cable gland size
protecţie mecanică a fibrei împotriva deteriorărilor Următoarele dimensiuni sunt definite în EN 60562:
M 12 x 1,5; M 16 x 1,5; M 20 x 1,5; M 25 x 1,5; M 32 x 1,5;
marcaj CE | CE marking M 40 x 1,5; M 50 x 1,5; M 63 x 1,5; M 75 x 1,5; M 90 x 2;
Simbolul CE aplicat unui produs indică conformarea acestuia M 110 x 2. M pentru filetele metrice.
cu toate regulamentele în vigoare din interiorul Comunităţii
Europene. Produsul satisface toate standardele europene Mărimea tamburilor | Reel size choice
armonizate şi a trecut prin procedurile de conformitate Majoritatea maşinilor de bobinat cabluri au tabele care
obligatorii. exprimă capacitatea de stocare pe un tip de tambur, raza
minimă de îndoire, asigurând selecţia corectă a tamburilor.
Marcarea cablului | Cable print
Marcare colorată pe mantaua exterioară sau pe elementele Maşini pentru produs cabluri | 
individuale folosind simboluri, nume sau alte marcaje. Stranding machine, twister
Maşinile pentru realizarea cablurilor sunt folosite pentru
Marcarea conductorului | Core print compunerea elementelor unui cablu. Diferite maşini sunt
Conductorii sunt identificaţi folosind 4 metode: folosite: pentru răsucire singulară, pentru răsucire dublă
1. Culori de bază. sau multiplă, de mare viteză, cu coş, tip S sau Z sau maşini
2. Marcare conform codurilor de culori diverse. universale.
3. Numerotate.
4. C
 ombinaţie de culori şi numere. Trebuie precizat că doar Master
conductorul de pământ poate fi marcat verde/galben. Unitate conectată la o magistrală de date care gestionează
accesul pe magistrală a celorlate unităţi (vezi → ASI)
Marcarea UL pentru cabluri şi conductori AWM | 
UL recognition mark for AWM cables and wires Materiale termoplastice | 
AWM (Appliance wiring material) cuprinde cabluri şi Thermoplastics, thermoplastic materials
conductori destinaţi exclusiv cablării echipamentelor Materialele termoplastice sunt compusi moleculari nereti-
electrice, dulapurilor electrice diverse destinate unor culaţi care intră în domeniul plastic (de curgere) atunci când
sunt încălzite. Sunt folosite pentru constituirea izolaţiilor.

310 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 311
M Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate N
Materie primă de bază | Basic raw materials Mostre de test, ecranare | Sample test, screening
Faţă de materia primă de bază, materialele sintetice conţin Testarea unor lungimi de cablu sau a unor mostre conform
şi alte componente precum stabilizatorii, plasticizanţii, sistemului de asigurare a calităţii.
materiale de umplutură şi coloranţi.
Nanosecundă | Nanosecond
Metode de conectare a conductorilor |  Submultiplu al secundei.
Wire termination technique
În funcţie de aplicaţie se pot folosi mai multe metode de NEC
conectare a conductorilor. Conexiunea prin şurub este facilă Abreviere pentru National Electrical Code, grup de standarde
acolo unde se execută frecvent lucrări de mentenanţă. americane ce se referă la siguranţa echipamentelor electrice
Pentru conectarea unui număr mare de conductori se preferă de joasă tensiune până la 600 V.
sertizarea. Clemele elastice sunt o alternativă bună acolo
unde gabaritul în înălţime permite. NEMA
Abreviere pentru National Electrical Manufacturers’
Microîndoituri | Microbending Association. NEMA lucrează în colaborare cu IECA pentru
Fibrele optice pot avea microîndoituri, deviaţii de ordinul elaborarea standardelor referitoare la cabluri electrice –
micronilor faţă de axa teoretică. Microîndoiturile cauzează Washington D.C., USA.
pierderi şi cresc atenuarea fibrei optice.
NEMCO
Mod | Mode Organismul norvegian de testare, similar VDE
Felul în care un puls de lumină se propagă de-a lungul unei
fibre optice (ghid optic) Neoprene®
Marcă comercială a grupului DuPont de Nemours pentru
Modem cauciucul cloroprenic.
Dispozitiv care permite interconectarea unei reţele digitale
cu una analogică. NFPA
Abreviere pentru National Fire Protection Association
Modulaţie | Modulation organnism care emite standarde NFPA şi NEC – USA.
Un semnal care trebuie transmis este mixat peste o
frecvenţă purtătoare.

312 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 313
N Lexicon de specialitate Lexicon de specialitate OP
NFPA 79 NYM
NFPA 79 este o secţiune a NEC care include cerinţele care Familie de cabluri rigide pentru instalaţii fixe destinate
se impun pentru cablarea electrică a dispozitivelor indus- pozării pe şi sub pământ, în zone uscate, umede sau ude, în
triale. Regulile emise de NFPA 79 se aplică atât maşinăriilor tencuială sau beton, exceptând betonul vibrat sau comprimat.
industriale cât şi grupurilor de maşini care operează
împreună. Regulile NFPA 79 se aplică tuturor maşinăriilor ÖNORM-Format
industriale care lucrează cu un nivel de tensiune de până la Format standard austriac pentru invitaţia la licitaţie.
600 V. Regulile au fost revizuite în 2006. Scopul reviziei a
fost armonizarea cu regulile impuse de CE prin IEC/EN Operare duplex | Duplex operation
60204. Transmiterea independentă a două semnale

Nivele de tensiune | Voltage-level classes OTDR


Nivelurile de tensiune folosite în transportul şi distribuţia Metodă de măsurare a calităţii fibrei optice. ODTR este
tensiunii sunt: joasa tensiune (JT) < 1000 Volt (< 1 kV), media abreviere la Optical Time Domain Reflectometer.
tensiune (MT), cu niveluri recomandate de 6, 10, 20 kV,
înaltă tensiune (ÎT) cu treptele de 110 şi 220 kV şi foarte Pachet | Bundle
înaltă tensiune (FÎT)cu nivel de peste 220 kV. Mai mulţi conductori sau perechi de conductori grupaţi
într-un anumit mod. Pachetele sunt grupate la rândul lor
Nod | Joint pentru a se obţine un cablu.
Punct de interconectare între canale de transmitere.
Pad
Norme | Norms Element neconductiv din PVC sau textil folosit pentru
Curtea Supremă a Germaniei a emis următoarea definiţie în umplerea golurilor dintre conductori.
14.05.1998: normele tehnice sunt reguli care sunt corecte
din punct de vedere teoretic şi şi-au demonstrat corectitu- Pământ de referinţă | Reference earth
dinea în practică. În contrast, standarele DIN sunt regula- Parte din pământ considerată conductoare, în afara unei
mente cu natură de recomandare care reflectă reguli structuri de împământare.
recunoscute inginereşte dar care pot avea lacune sau
pot fi incorecte.

314 Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro Informaţii actualizate găsiţi pe: www.lappkabel.ro 315
P Lexicon de specialitate Lexicon de specialitat