Sunteți pe pagina 1din 4

APC – celula prezentatoare de antigen

Prezentarea Ag are rol central în iniţierea, şi întreţinerea unui răspuns imun adecvat.

Definiţie: APC sunt celule cu rol esenţial în declanşarea şi dezvoltarea răspunsurilor


imune atît umorale cît şi celulare faţă de Ag timodependente, pentru că:
 sunt primele şi unicele celule (ale sistemului imun) care vin în contact cu Ag
native
 limfocitele T sunt activate doar de epitopi (prezentaţi) rezultaţi din prelucrarea şi
procesarea în APC a Ag native
 APC reprezintă substratul morfologic care stă la baza cooperării celulare în cadrul
răspunsului imun.

APC îndeplinesc trei funcţii:


1. sunt responsabile de declanşarea RI
2. contribuie la întreţinerea RI
3. au o cotă de participaţie la controlul intensităţii RI
Realizarea acestor funcţii presupune participarea APC la cooperarea celulară.

APC au rol esenţial pentru că celulele efectorii T nu au contact direct cu Ag şi pentru că


Ag şi limfocitele au locaţii şi distribuţii diferite. Ag exogene pătrund penetrînd barierele
naturale iar Ag endogene se acumulează intratisular. APC migrază. LB nu migrează
pentru că nu aderă la endotelii. LT poate trece în ţesuturi în condiţii speciale. APC preia
Ag, îl prelucrează, îl transportă în organele limfoide secundare unde îl prezintă către
limfocitul Th

Clasificare
După eficienţă:
1. APC profesionale:
a. macrofagele
b. celulele dendritice
c. limfocitele B
2. APC ocazionale:
a. neutrofile
b. celule epiteliale

Macrofagele
Sunt celule produse de măduva hematogenă, lansate în circulaţie ca monocite, cu durată
de cca 12-14 ore; apoi trec în ţesuturi unde devin macrofage.
Macrofagul se activează în prezenţa Ag pe care îl fagocitează şi, activat fiind, poate
îndeplini rolul de APC.
Activarea macrofagului se realizează în 6 etape:

1
1. Captarea Ag
2. Endocitarea Ag captate
3. Liza enzimatică a AG endocitate
4. Conservare de epitopi
5. Cuplarea epitopilor cu molecule MHC + migrarea macrofagului activat în
organele limfoide secundare – arii timodependente
6. Prezentarea Ag către LTH.

!Desen.....

Celule dendritice
Sunt celule produse de măduva hematogenă, cu aspect dendritic în repaus. Preiau Ag prin
macropinocitoză.
Clasificare:

Tip de celulă CR FcγR MHC-II Aspect Distribuţie


Tisulare: +++ +++ ----- Atipic=stelate Ţesut
Langerhans Transportă Ag -pseudopode cutanat
către arii groaseşi Submucoasă
interstiţiale +++ +++ timodependente puţine Ubicuitare
-----
Limfoide: ----- ----- ++++++ Tipic Organe
interdigitate Prezintă Ag limfoide-
Arii timo...
foliculare ++++ ++++ ------ Tipic Foliculi
Captează Ag limfoizi-
Arii burso...
Intracirculatorii: ----- ------ ------ ovalare 0,1% din
sanguine PMN
văluroase ----- ------ ----- văluroase Circulaţia
Transfer din limfatică
ţesut în organe
limfoide

Celulele dendritice provin din aceeaşi sursă şi se transformă în funcţie de circuitul


parcurs. În locaţiile unde ajung îndeplinesc funcţii diferite, exprimînd în mod diferit
receptori membranari.

Traficul şi filiaţia celulelor dendritice în organism

!Desen...

Limfocitele B

2
Moleculele prezentatoare de antigen

?MHC = genele complexului major de histocompatibilitate – HLA = human leucocyte


antigen

Moleculele MHC-I

Ubicuitare – excepţie: eritrocitele, trombocitele


Complexe heterodimerice, cu configuraţie imunoglobulin-like:
 Lanţ α - transmembranar, 40-45kDa, trei bucle: α1, α2, α3; α1 şi α2 sunt domeniile
polimorfe (structuri diferite de la moleculă la moleculă) poziţionate simetric,
alcătuiesc prin asociere situsul prezentator al Ag; α3 – domeniul monomorf, Ag
self caracteristic pentru fiecare individ în parte = buletin de identitate biologic.
 β2-microglobulina, lanţ extracelular alcătuit dintr-un domeniu – 12kDa – domeniu
asociat la α3 – are aceeaşi structură la toţi indivizii unei specii.

Funcţii:
 Molecule specializate în prezentarea Ag endogene
 Au rol important în cooperarea celulară APC – LTc, LTs. Cooperarea presupune
stabilirea de contacte între LTc/s prin CD8 care angajează legături cu domeniul
monomorf α3 al moleculei MHC-I exprimată pe membrana APC
 Au un rol esenţial în reacţiile de respingere a grefelor, prin α3.

Moleculele MHC-II

Exprimate pe celulele care participă la RI: APC, LB, LT.


Complexe heterodimerice alcătuite din două lanţuri α şi β organizate în cîte două bucle în
porţiunile extramembranare:
 α – 30-35 kDa,
 β – 27-29 kDa.

α1 şi β1 = domenii polimorfe, asociate, constituie situs de prezentare a Ag.


α2 şi β2 = domenii monomorfe.

Funcţii:
 Molecule specializate în prezentarea Ag exogene, care provin în special din
fagocitare.
 Au rol important în cooperarea celulară dintre APC şi LTh. Cooperarea presupune
angajarea de legături între CD4 – recptorul tipic pentru LTh şi domeniul α 2 al
moleculei MHC-II expusă pe membrana APC.
 Rol minor în reacţii de respingere a grefelor.

Mecanismele prezentării selective a antigenelor de către moleculele MHC

3
!Desen...

Ag endogen = Ag care tranzitează RER


Ag exogen = Ag care tranzitează endozomii.