Sunteți pe pagina 1din 16

Managementul proiectelor

Profesor coordonator: Studenti:


Sandu Alexandru-
Andrei
Hosu Andreea
Cuprins
1. Scurtă descriere a proiectului (scopul principal,
beneficiari, posibile surse de finanțare, entități interesate
în realizarea proiectului)
2. Definirea cerințelor proiectului (minimum 4 cerințe). Analiza
cauză-efect şi analiza Pareto. Se vor detalia 2 dintre
principalele cerințe sub forma atributelor şi factorilor care
contribuie la realizarea acestor atribute.
3. Obiectivele proiectului (definite SMART)
4. Stabilirea echipei de proiect.
5. Analiza SWOT
6. Conceperea structurii activităților proiectului (WBS)
7. Analiza riscurilor proiectului
8. Estimarea bugetului proiectului şi studiul de fezabilitate
9. Planificarea activităților proiectului
10. Alocarea resurselor pe activități
11. Urmărirea progresului proiectului (scenarii)
12. Raportarea realizării proiectului

1. Scurtă descriere a proiectului

În România drogurile au devenit o problemă de importantă


natională, numărul de consumatori creşte de la an la an la fel ca
şi numărul de decese provocate de consumul de droguri. De aceea
dorim reducerea numărului tinerilor consumatori de stupefiante,
prin conștientizarea asupra riscurilor şi prin promovarea
stilurilor de viată sănătoasă. Adoleșcentii trebuie să fie
informati despre efectele nocive ale drogurilor in proportie de
75%, şi reducerea numărului de consumatori de droguri şi nu în
ultimul rând, prevenirea riscului majorării numărului de
consumatori de droguri. Este nevoie de o asemenea informare privind
prevenirea și combaterea consumului de droguri pentru a nu-şi
distruge viata, pentru prevenirea unor boli si pentru
implementarea unor modele de schimbare a comportamentului
tinerilor.
Această campanie antidrog se adresează în special publicului
tânar, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani. Informarea şi
sensibilizarea tinerilor şi a comunitătii locale cu privire la
riscurile consumului de droguri se va realiza prin intermediul
unei campanii cultural –informative, astfel încât să se evite
eventualele probleme ce pot apărea în timp referitor la sanatatea
lor și pentru a putea preveni decesul datorat consumului abuziv
al acestor substanțe nocive.
Costurile financiare ale acestui proiect vor fi suportate in
principal de Ministerul Sanatatii, Centrul Român de Monitorizare
a Drogurilor şi Dependentei de Droguri (CRMDDD) şi Organizatia
Salvati Copii, acestia asigurand si baza materiala necesara
desfasurarii campaniei. Avand in vedere ca principalul public
este format din tineri, aceasta campanie se va desfasura foarte
mult in incintele scolilor din judet, Ministerul Educatiei si
Cercetarii punand la dispozitie locurile in care se va desfasura
activitatea.
Entitatile interesate ca acest proiect sa se realizeze ar fi
spitalele din jud. Brasov, atat centrele de reabilitare cat si
cabinetele psihiatrice si psihologice etc.

2. Definirea cerințelor proiectului


Initierea unui program de interes Angajarea pe perioada campaniei a
national de prevenire si asistenta unui asistent medical, a unui
medicala, psihologica si sociala a psiholog care sa fie la dispozitia
consumatorilor si non-consumatorilor tinerilor dornici sa afle mai multe
de droguri informatii
Prezentarea unui curs informativ o Realizarea unor prezentari cu imagini
data pe an, in fiecare institutie de sugestive care sa-i puna pe tineri sa
invatamant, a consecintelor se gandeasca de 2 ori inainte de a
consumului de substante nocive consuma astfel de substante
Realizarea unor sedinte de consiliere Punerea la dispozitie a unui
psihologica consilier

2.1 Analiza Cauza-efect


Realizarea
materialului
Informare informativ

Pliante
Campani
a
antidro
Amenajarea
salilor
g
Spatiu de
desfasurare a
campaniei

2.2 Analiza Pareto


Pentru realizarea Campaniei Anti-Drog se vor folosi foarte multe
resurse financiare, insa si resurse materiale precum: suprafata
utilizata pentru realizarea evenimentelor, pliantele, bannerele.
Resursele umane sunt formate din persoanele organizatoare,
tinerii participanti la evenimente si personalul fiecarui centru de
invatamant in care se realizeaza evenimentele.
Resursele informationale cuprind prezentarile PowerPoint care
vor fi afisate cu ajutorul unui proiector, informatiile de pe site-ul
campaniei, informatiile de pe pliante si bannere care vor fi impartite
tututor participantilor din ziua curenta.

3. Obiectivele proiectului (S.M.A.R.T)

Obiective S.M.A.R.T:

- Specifice:
 Elaborarea si implementarea, la nivel national a
unei campanii media de constientizare asupra
riscurilor asociate consumului de substante nocive
 Promovarea pe parcursul campaniei a modalitatilor
sanatoase de petrecere a timpului liber ca
alternative la consumul experimental de droguri
 Cresterea nivelului de informare a populatiei
privind posibilitatea de accesare a serviciilor
existente la nivel national prin promovare a
retelei de prevenire si asistenta integrate a
consumatorilor de droguri

- Masurabile:
 Scaderea cu 35 % a numărului de consumatori de
droguri din Județul Brasov
- Accesibile
 Campania se va realiza daca organizatorii si
participantii ei isi vor da interesul ca aceasta
sa se desfasoare conform planului de activitate
- Relevante
 Reducerea consumului de droguri ar reduce si atat
fabricarea, cat si comercializarea lor in jud.
Brasov
- Incadrate in timp
 De la demararea acestei campanii, ne dorim sa
reusim sa diminuam, sau macar sa convingem
consumatorii, in proportie de 10% sa nu mai consume
substante nocive intr-un timp de aproximativ 10
saptamani, perioada de desfasurare a campaniei
antidrog.

4. Stabilirea echipei de proiect.

Echipa de proiect va fi formata in principal din


personal al Administratiei Nationale Antidrog, medici
specialisti ai Spitalului Judetean Brasov, profesori
initiatori, elevi.

5. Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe
- campania abordează o problemă - Rezultatele depind de
socială eforturile celor care
- are un plan aplicabil pentru organizează Campania;
cei care doresc să renunte la - piata neagră a drogurilor;
astfel de substante; - publicitate TV scumpă;
- se bucură de ajutorul
Ministerul Sănătătii şi
Ministerul Educatiei;
- implicarea unor persoane
publice de succes
- crearea unui site care oferă
informatii şi sfaturi;
Oportunităti Amenintări
-realizarea spotului televizat -românii nu răspund foarte bine
incită curiozitatea prin faptul la astfel de Campanii pentru că
că o persoană interesată să nu sunt educati în acest sens;
renunte la stupefiante este -faptul că informaţiile
invitată să cerceteze site-ul detaliate se află pe un site pe
campaniei; internet exclude adeziunea
persoanelor care nu au acces;
-campaniile anti-drog sunt
numeroase în tara noastră;

6. Conceperea structurii activităților proiectului (WBS)

Campania Antidrog se va desfasura pe o perioada limita


de timp, in cadrul careia se vor realiza urmatoarele
activitati:
1. Instiintarea institutiilor de invatamant, organizatiilor
si unitatilor teritoariale pentru a colabora in vederea
realizarii campaniei
2. Organizarea evenimentelor, relatia cu mass-media pe toata
perioada campaniei
3. Conceperea pliantelor/ bannerelor
4. Publicarea informatiilor dupa fiecare zi pe site-ul
campaniei
5. Cererea de feedback din partea participantilor in ziua
curenta

7. Analiza riscurilor proiectului


Orice proiect se desfasoara intr-un mediu incert, deci este
afectat de un grad de risc. Este necesara identificarea
riscurilor si ierarhizarea acestora pentru a nu periclita
realizarea evenimentelor aferente proiectului.
Probabilitate: 1-mica , 5-mare ; Impact: 1-slab, 5-
puternic
Descrierea Probabilitate Impact Abordare Prioritate de
riscului abordare
Dezinteresul 4 5 Reducere risc: realizarea 4
participantilor in unor prezentari atractive din
timpul punct de vedere vizual
prezentarilor
Costuri ridicate de 3 4 Reducere risc: confirmarea 3
realizare a prezentei participantilor cu
evenimentelor 2-3 zile inainte de
eveniment
Dificultati de 4 5 Reducere risc: Oferirea de 2
atragere a tinerilor premii de participare dupa
fiecare eveniment prin
realizarea unei trageri la
sorti
Structurarea 3 4 Reducere risc: Analizarea 4
corecta a campaniilor anterioare in
informatiilor pe
vederea oferirii unor
pliante
informatii noi

Nerespectarea 1 3 Reducere risc: Straduirea de 4


perioadelor de respectare a orelor stabilite
realizare a
evenimentelor

8. Estimarea bugetului proiectului şi studiul de


fezabilitate

Dictionarul resurselor
Infiintare sectie de DICTIONARUL RESURSELOR
productie papetarie

Code Faza / Pachet Resurse umane Cantitatea Resurse materiale/ Cantitatea planificata
WBS planificata
investitii
1.1. Demararea proiectului Manager de proiect 22 zile om Calculator 2
Asistent manager si auditorul 22 zile om Imprimanta 1
intern
1.2. Controlul proiectului Manager proiect 220 zile om Automobil 1
Auditor intern 220 zile om Consumabile
1.4. Incheierea proiectului Manager proiect 20 zile om Consumabile
Auditor intern 20 zile om Protocol
2.3. Achizitii echipamente si Director tehnic 20 zile om Utilaje productie 5
alte bunuri
Expert achizitii si echipa de 20 zile om
consultanti economici, 30 zile om
financiari, juridici
2.4. Achizitii servicii de Expert achizitii si echipa de 15 zile om
instruire
consultanti economici, 30 zile om
financiari, juridici

2.5. Achizitii servicii de Expert achizitii si echipa de 10 zile om


creatie publicitara si
consultanti economici, 20 zile om
organizarea de
evenimente financiari, juridici

3.1. Derularea procedurilor Expert achizitii si echipa de 10 zile om


legale de intrare in
consultanti economici, 10 zile om
posesie
financiari, juridici

3.2. Realizarea lucrarilor Director tehnic Subcontractare


Subcontractare
3.4. Furnizarea Director tehnic si echipa tehnica 22 zile om
echipamentelor si
si echipa furnizorului de 22 zile om
bunurilor
echipamente
3.5. Punerea in functiune si Director tehnic si echipa tehnica 22 zile om
testarea echipamentelor
si echipa furnizorului de 32 zile om
si bunurilor
echipamente

4.1. Elaborarea Strategiei Director resurse umane si 44 zile om


de RU
echipa de specialisti RU 44 zile om

4.3. Asigurarea necesarului Director resurse umane si 44 zile om


de RU
echipa de specialisti RU 44 zile om

5.1. Furnizarea serviciilor de Director de imagine si echipa 10 zile om


consultanta si creatie
de creatie publicitara a
publicitara
furnizorului de servicii in acest
domeniu
5.2. Elaborarea Manualului Director de imagine si echipa 22 zile om
de identitate vizuala a
de creatie publicitara 22 zile om
noilor produse

5.4. Elaborare scenariu Director de imagine si echipa 5 zile om


pentru deschiderea
furnizorului de servicii in acest
oficiala
domeniu
5.6. Realizarea deschiderii Director de imagine si echipa 10 zile om
oficiale
furnizorului de servicii in acest
domeniu

Planul costurilor

Infiintare sectie de productie PLANUL


papetarie
COSTURILOR
Articol de cost Cost planificat Cost (euro) revizuit la Abaterea costului (euro)
(euro) data de :

1.2. Demararea 4400


 Personal
proiectului
2500
 Materiale

 Subcontractare

 Altele

Total 6900
1.4. Controlul proiectului 41800
 Personal

 Materiale 16500

 Subcontractare

 Altele

Total 58300
1.5. Audit financiar
 Personal

 Materiale

 Subcontractare 6650

 Altele

Total 6650
1.6. Incheierea 9290
proiectului
 Personal

 Materiale 1200

 Subcontractare

 Altele

Total 10490
2.1. Achizitii imobil 3550
 Personal

 Materiale 150000

 Subcontractare

 Altele

Total 5050
2.2. Achizitii lucrari si 2100
amenajari  Personal

 Materiale

 Subcontractare 50000

 Altele

Total 3600
2.3. Achizitii 5150
echipamente si alte
 Personal
bunuri 1500
 Materiale

 Subcontractare 300000

 Altele

Total 6650
2.4. Achizitii servicii de 3150
instruire
 Personal

 Materiale 1500

 Subcontractare

 Altele

Total 4650
2.5. Achizitii servicii de 2100
creatie publicitara si
 Personal
organizarea de 1500
evenimente
 Materiale

 Subcontractare

 Altele

Total 3600
3.1. Derularea 1450
procedurilor legale
 Personal
de intrare in posesi 160000
 Materiale

 Subcontractare

 Altele

Total 161.450
3.2. Realizarea lucrarilor
 Personal
 Materiale

 Subcontractare 50000

 Altele

Total 50000
3.4. Furnizarea 3190
echipamentelor si
 Personal
bunurilor 1000
 Materiale

 Subcontractare

 Altele

Total 4.190
3.5. Punerea in 3840
functiune si testarea
 Personal
echipamentelor si 3000
bunurilor  Materiale

 Subcontractare

 Altele 10,100

Total 16.940
4.1. Elaborarea 6380
Strategiei de RU
 Personal

 Materiale 3000

 Subcontractare

 Altele

Total 9380
4.3. Asigurarea 6380
necesarului de RU
 Personal

 Materiale

 Subcontractare 5.000

 Altele

Total 11,380
5.1. Furnizarea serviciilor
 Personal 800
de consultanta si
creatie publicitara
 Materiale

 Subcontractare 3000

 Altele

Total 3800
5.2. Elaborarea 3190
Manualului de
 Personal
identitate vizuala a 1200
noilor produse
 Materiale

 Subcontractare

 Altele

Total 4390
5.4. Elaborare scenariu 400
pentru deschiderea
 Personal
oficiala
 Materiale

 Subcontractare 2000

 Altele
Total 2400
5.6. Realizarea 800
deschiderii oficiale
 Personal

 Materiale

 Subcontractare 5000

 Altele
Total 5800

Bugetul total Total

9. Planificarea activităților proiectului


10. Alocarea resurselor pe activități
11. Urmărirea progresului proiectului (scenarii)
12. Raportarea realizării proiectului