Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare iniţială

Anul școlar 2011-2012


Disciplina Limba și literatura română
Clasa a X-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I (60 de puncte):

Se dă textul:
„Lin frunzele cad, plâng apele-n vale,
Lung buciumul toamnei în noapte răsună
Prin ramuri de tei ning molcom scântei,
Îşi cerne vrăjirea văpaie de lună.
Trec nori după nori în veci călători
Pe-ntinsele şesuri în zboruri deşarte
Pe-al inimii gol s-aşterne domol
Durerea trecută cu frunzele moarte”.
(I. Pillat, Cîntec de toamnă)

A.
1. (8 p.) Scrie cîte un sinonim pentru cuvintele: domol, văpaie.
2. (8 p.) Identifică, în text , două cuvinte folosite cu sens figurat și redactează două enunţuri cu sensul propriu al
acestora.
3. (8 p.) Sintagma „ ... plîng apele - ...” conţine:
a) epitet;
b) personificare;
c) enumeraţie.
4. (8 p.) Numeşte două motive literare din text.
5. (8 p.) Identifică, în text, o metaforă şi comentează, 3-5 rânduri, efectul ei stilistic.

B.
1. (10 p.) Rescrie enunțurile următoare, corectând greșelile de orice natură:

Mi-ar pare rău ca scurta alocuțiune să aibe decât afecte opuse asupra publicului.

2. (10 p.) Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte:

Îi va place – îi va plăcea, agreează – agrează, copiii nostri – copiii noștrii, membri juriului – membrii juriului,
mouse-ul – mouseul.
Partea a II-a (30 de puncte):

Citește textul:
Vă rog, un Preda la cină
„Meditam şi eu ... Are şi cartea o zi. A ei. Cea în care este cumpărată. ... Regretabil, dar, la noi, prea puţini
citesc Carte! O mare parte din populaţia văzătoare. Mă gîndesc ce-ar fi să se introducă şi cel de-al 11-lea păcat
– necititul Cărţii ...
De ce nu citim? Pentru că suntem prea ocupaţi?
Apropo, statisticile susţin că majoritatea am fi şomeri, deci, avem suficient timp. Nu citim pentru că nu avem
bani?
Ştiu că mulţi mi-ar reproşa: „Nu am bani de pâine, dar, uite, s-a găsit deşteptul ăsta care mă îndeamnă să
cumpăr cărţi”. Poveşti la gura sobei ... Mereu omul nostru e într-o dilemă care presupune o alegere ... deseori
greşită! În faţa acestei dileme, intră mai degrabă într-o cafenea, decît într-o librărie (şi atunci, doar ca să-şi
omoare timpul). ... Cei mai mulţi se îngrijesc de fizic, uitînd de Neuron care, de atîta insuficienţă de Lumină,
suferă mutaţii genetice, are scăpări de memorie şi, grav de tot, nu mai ştie cine-i Petru Movilă... ... Se dezvoltă
fizic foarte bine (mai ales între 25 decembrie şi 14 ianuarie), uitînd că şi creierul cere hrană spirituală. ... Dar,
neuronul, bietul, nu consumă ... Un Slavici la dejun, un Preda la prânz, un Camus la cină, iar la aperitiv un
proces kafkian. Şi stăm şi ne întrebăm: de unde vine prostia?
Dar de unde vreţi voi inteligenţă, dacă toate locurile-s ocupate de tîmpenie? ...
Apropo ... aţi mâncat ceva astăzi? Ce mai facem cu îndemnul lui Gheorghe Asachi: „La carte!” ? Cum poţi să
aprinzi Lumina acolo unde se închină întunericului? ....”

Alexandru Borcea, în revista Accente

Redactează un eseu de 15 - 20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre ponderea și importanța
lecturii astăzi, valorificând informaţii sau idei din textul dat.
EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 - 2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)

A.
1. Scrierea sinonimelor corecte 8 puncte
2. Câte 2 puncte pentru identificarea corectă a cuvintelor cu sens figurat și câte 2 puncte pentru fiecare enunț
corect) – 4x2p=8 puncte
3. b 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două motive literare din text (de exemplu, motivul apei, al
frunzelor etc.) 2x4p = 8 puncte
5. comentarea nuanţată a oricărei metafore din text – 8p; comentare superficială sau lipsă de
siguranţă în identificarea unei figuri de stil – 2 puncte 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2p= 10 puncte
2. câte 2 puncte pentru identificarea formei corecte a cuvintelor date 5x2p= 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

– pentru conţinutul eseului: 20 puncte


• formularea unei opinii despre importanța lecturii astăzi 4 puncte
• susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p; susţinere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p
8 puncte
• valorificarea oricăror informaţii / idei din textul dat 4 puncte
• formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

– pentru redactarea textului: 10 puncte


• respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0 - 1 greşeli – 6p; 2 - 3 greşeli – 4p; 4 - 5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte