Sunteți pe pagina 1din 24

Analiza județului Suceava

AUTORI: Părău Andreea


Șulariu Paula
Tînc Diana

Specializarea: Economia comerțului, turismului și a serviciilor


Disciplina: Agroturism
Coordonator științific: prof.univ.dr. Marinela Ghereș

An universitar: 2016-2017
Cuprins:

1.1 Modalități de promovare online a județului Suceava.................. 2


1.2 Industria turismului în județul Suceava ......................................... 4
Principalele firme de cazare, transport, firme pentru servirea
mesei și alte servicii din județul Suceava ............................................ 4
1.3. Lista resurselor turistice, a infrastructurilor aferente şi analiza
aspectelor pozitive şi a celor negative .................................................... 5
1.4 Alte locuri, resurse, activități etc. care ar trebui să fie puse în
valoare, atrase în circuitul turistic şi agroturistic şi valorificate ...... 14
1.5 Concluzii ........................................................................................... 14
Bibliografie ............................................................................................. 21

1
1.1 Modalități de promovare online a județului Suceava

Formele de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul, clima favorabilă practicării
turismului în tot cursul anului, potenţialul hidrografic, faunistic şi floristic bogat, patrimoniul
cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi internaţional, precum şi binecunoscuta
ospitalitate bucovineană, tradiţiile şi obiceiurile populare, specificul gastronomiei fac din judeţul
Suceava o adevărată destinaţie turistică. (http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-
uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica, 2017)
Este foarte important ca județului Suceava să aibă site-uri de promovare deoarece este un prilej
pentru potențialii turiști să cunoscă resursele existente și să-și formeze o părere.
Organizații de turism din care face parte:
Asociaţia pentru turism Bucovina
http://www.bucovinaturism.ro/despre-noi/
Asociația de Ecoturism Țara Dornelor
http://taradornelor.ro/
Asociaţia DORNA EcoACTIV
http://www.dornaecoactiv.ro/
Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și și Cultural (ANTREC) filiala Suceava
http://antrec.ro/
Asociația pentru Turism Sucevița
Tel./Fax.: 0230. 417.098
Email: arina4244@yahoo.fr
Asociația pentru Turism Putna
Tel.: 0748 335 859
Email: tara.autentica@gmail.com
Asociaţia pentru dezvoltarea turismului Gura Humorului
Tel./Fax.: 0040/230.230555
Email: office@gurahumorturism.ro
Asociaţia pentru turism Vama – Bucovina
Tel./Fax.: 0740 269193
Email: ecoturism@bucovinaLodge.com

2
Prezentarea site-urilor pe care se promovează județul Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava - Acest site prezintă județul din punct de vedere geografic,
istoric, demografic, educațional, precum și obiectivele turistice și de divertisment.
http://judetulsuceava.ro/descopera/ - Prezintă descrierea generală a județului Suceava, instituțiile
de învățământ, instituțiile publice, organizațiile, unitățile de cazare, tradițiile și obiceiurile
populare, firmele de transport.
http://www.turism-suceava.ro/index.php - Aici site contine zona de istorie, religie, cultură și
meșteri, turism, agrement, informații utile și hartă.
http://www.horabucovinei.ro/judetul-suceava -Site-ul prezintă descrierea generală a județului,
formele de turism practicate,obiectivele turistice, tradițiile și obiceiurile și gastronomia specifică.
Site-uri în care se găsesc spoturi de promovare a județului Suceava
http://www.ghidvideoturistic.ro/ghid-turistic/filmari-aeriene.asp?idVideo=44&c1=Bucovina-la-
Inaltime-Monumente-UNESCO –Aici sunt prezentate cele 7 monumente UNESCO.
http://www.ghidvideoturistic.ro/ghid-turistic/filmari-aeriene.asp?idVideo=53&c1=Cetatea-
Sucevei-/-aerials –Este prezentată Cetatea de Scaun a Sucevei.
Promovarea online prin broșuri

1
http://www.turism-suceava.ro/index.php , accesat la 10 martie 2017

3
1.2 Industria turismului în județul Suceava
Principalele firme de cazare, transport, firme pentru servirea mesei și alte servicii din județul
Suceava
Tabel 1.1 Firme turistice

Firme de servire a Firme specializate în


Firme de cazare Firme de transport
mesei alte servicii

Hotel Toaca Bellevue CFR Suceava Restaurant Centru Agenția de turism


Hotel Residenz Aeroportul Vechi ,,Bilco Travel”
Camping Demelza- Internațional Casa Carol Agenția de turism
Ciocanesti Stefan cel Mare Restaurantul ,,Century Travel”
Conacul Domnesc TPL-Transport Vânătorul-Vatra Agenția de turism
Bungaloul EDEN- Public Local3 Dornei Flalebed
Câmpulung T.A.S.A. Suceava- Pepenero Agentia de Turism
Moldovenesc Transport județean și Restaurant Cordus Campion Tour
Cabana Poiana- interjudețean de Restaurant Balada Best Travel
Putna persoane4 Autoturist Bucovina
Curtea Bizantină EMAUS TOUR Vama Veche Asociați de turism
Cabana Hanul TARSIN Închirieri5 Souvlaki Akropoli Christian Tour7
Voievozilor - EURO-FRATELLO Restaurant Casa Asociația pentru
Horodnic de Sus TRANS- Bucovineana- Turism și Dezvoltare
Cabana Diva –comuna NICOLAESCU6 Suceava Economică Locală
Pîrtești de Jos Conacul Domnesc- Sucevița
Pensiunea Suceava Asociația Proturia
agroturistică Casa Restaurant Bucovina
Florea- Poiana traditional La Asociația pentru
Stampei Filuță-Mălini turism Dorna8
Pensiunea Restaurantul Toaca SPA HARIVEX
agroturistică Bellevue- Gura CENTRU SPA
Bucovina Lodge Humorului AQUA-ALPIN9
Pensiunea Santa Fe
Pensiunea Satul
Bucovinean -Comuna
Breaza,
Pensiunea La Filuță-
Mălin2

2
http://www.turism-suceava.ro/2017/brosura_cazare.pdf , accesat la 10 martie 2017
3 http://www.tpl-sv.ro , accesat la 10 martie 2017
4
http://www.tasa.ro/csp/autogari/site/index , accesat la 10 martie 2017
5 http://www.emaustour.ro/index.php?page=cluj-aeroport , accesat la 10 martie 2017
6 http://www.arr.ro/files/info-utile/transport%20persoane/interbus.pdf , accesat la 10 martie 2017
7 http://turism.gov.ro/autorizare-turism/ , accesat la 10 martie 2017( Anexa 1)
8
http://www.tourisminbucovina.ro/2013-03-14-18-44-12/asociatii-de-turism , accesat la 10 martie 2017
9 http://www.suceava360.ro/Centre_SPA-54.html , accesat la 10 martie 2017

4
1.3. Lista resurselor turistice, a infrastructurilor aferente şi analiza aspectelor
pozitive şi a celor negative
Tabel 1.2.. Analiza principalelor resurse naturale şi antropice din judeţul Suceava

RESURSE TURISTICE ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE


Biserici și mănăstiri - singurul grup de mănăstiri de pe -din nefericire mănăstirile nu
 Mănăstirea Voroneț glob cu asemnea fresce sunt protejate de ploaie ceea ce
exterioare deosebite. cauzează degradarea picturilor
 Mănăstirea Putna
deosebite de pe pereții exteriori
 Mănăstirea Sucevița - câteva mănăstiri din județul ale acestora.
 Mănăstirea Moldovița Suceava au fost clasificate de
 Mănăstirea Slatina - în cazul unor zone unde se
UNESCO în 1993 datorită
 Mănăstirea Probota află mănăstirile nu sunt unități
unicității și conceptului artistic
 Bazilica “Adormirea de cazare în imediata
inedit.
Maicii Domnului” din apropiere.
- datorită acestor lăcașuri - Obiceiurile din această
Cacica
turismul religios este potențat regiune sunt din ce în ce mai
 Biserica "Sfânta
mai ales în preajma sărbatorilor; comercializate, lăsând
Cruce" din Pătrăuţi
numeroase pelerinaje religioase. obiceiurile moșteniteși
 Mănăstirea
Dragomirna - unicitatea culorilor mănăstirilor înlocuindu-le cu altele mai
și a arhitecturii atrag numeroși superficiale, mai
turiști an de an. ușor de vândut. De exemplu, la
poarta mănăstirilor se vând fel
de fel de obiecte kitch, unele
făcute chiar în China.
-lipsa prezentării vieții
monahale a măicuțelor.
.36

- fauna de manifere bogată, - accesul dificil


Arii naturale protejate întâlnindu-se urme de cerb
 Moara Dracului carpatin, vulpe, lup și râs.10

- importantă faună de pești fosile


 Piatra Pinului și Piatra
dintre care unele sunt specii noi
Șoimului

10
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/rezervatii-naturale/moara-dracului/ accesat la 12 martie
2017
36
http://www.academia.edu/3644981/Analiza_turismului_religios_in_Bucovina, accesat la 12 martie 2017

5
pentru știința și altele pentru
intervalul paleontologic al țării.11
- Posibilităţile de cazare sunt
numeroase în zonă
- Piatra Pinului reprezintă o
comoară pentru paleontologi.
Acum 40 de ani, aici a fost găsită
fosila unui peşte de aproape doi
metri.12
Parcuri Naționale
 Parcul Național -numeroase zone ale parcului
-buna promovarea a parcului
Cățimani sunt interzise vizitării
printr-un site propriu unde se pot
turiștilor..
găsi toate informațiile necesare
turiștilor în română și engleză. -posibilități de cazare limitate.
- nu are prevazuta incasarea de
tarife si taxe pentru turistii care
viziteaza zona doar în cazul în
care sunt solicitate servicii
turistice de echitație sau ghidare
de grupuri.13
-aici se regăsește muntele de
origine vulcanică Pietrosul,
astăzi inactiv, fiind cel mai mare
crater vulcanic.
-se poate opta pentru simple
drumeții sau vizite cu ghizi
specializați.14

Situri Natura 2000


- accesul se poate face atât prin - existența doar unui panou de
 Bistrița Aurie orientare
căile ferate, cât și auto.
- drumul național și calea ferată
- diversitate foarte bogată şi
din apropiere au un impact
exercită un rol deosebit în
puternic negativ în legătură cu
asigurarea calităţii apei,
managementul defectuos al
reducerea eroziunii malurilor şi
atenuarea inundaţiilor în zonele

11
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/rezervatii-naturale/piatra-pinului-si-piatra-soimului,
accesat la 12 martie 2017
12
http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/video-colt-rai-rasplata-piatra-pinului-
1_50ba076f7c42d5a663b0d592/index.html accesat la 11 martie 2017
13
http://www.calimani.ro/index.php?lang=ro&p=tarife, accesat la 11 martie 2017
14
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/turism/parcul-national-calimani-vatra-dornei--65401.html, accesat la 11
martie 2017

6
adiacente, dar şi în producerea de deșeurilor, zgomotul și
resurse pentru recreere şi turism. turismul necontrolat.
- zonă presărată cu multă - îndiguirea malurilor și
tradiție.15 mineritului, depozitarea
mineritului de uraniu, au
impact negativ asupra sitului.

- lipsa elementelor de
- conservă populaţiile unui număr organizare a sitului precum
de 19 specii de păsări protejate în panouri de
 Lacurile Fălticeni spaţiul comunitar, dintre care avertizare/atenţionare şi
buhaiul de baltă, barza albă, panouri de informare, bariere
stârcul pitic, eretele de stuf şi pentru limitarea accesului în
sfrânciocul roşiatic au perechi anumite zone, poteci/drumuri
reproducătoare în aceste pentru vizitare, trasee tematice
habitate.16 şi amenajări pentru colectarea
deşeurilor, etc.
- practicarea sporturilor de apă
-datorită întinderii mari a sitului, determină păsările să își
accesul se poate face ușor prin părăsească cuiburile și chiar
mai multe căi pe drumuri situl.
 Munții Maramureșului județene, naționale sau cu trenul,
- practicarea ilegală a vânatului
ori cu mocănița urcând în bazinul
sau a pescuitului.37
Văii Vaserului.
- Activitățile desfășurate ilegal
- prezența unor specii de interes care au un impact negativ
comunitar precum amfibieni și asupra sitului precum
reptile, mamifere, pești, plante și braconajul, suprapășunatul,
nevertebrate. tăierile ilegale, etc.
- unicitatea peisajului specific de - Nu există dar sunt necesare
munți acoperiți cu păduri și locuri de campare, amenajări
pajiști montane, prezența florei și pentru colectarea deşeurilor şi
faunei emblematice pentru construirea unor vetre de foc.38
Carpați.17

15
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/bistrita-aurie/ accesat la 12 martie
2017
16
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/lacurile-falticeni/ accesat la 12 martie
2017
17
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/muntii-maramuresului/ accesat la 12
martie 2017
37
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/lacurile-falticeni/ accesat la 13 martie
2017
38
http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/muntii-maramuresului/ accesat la 13
martie 2017

7
-muzeul găzduieşte și o școală
Muzee internaţională de vară a ouălor
închistrite, în cadrul căreia,
 Muzeul Internațional al străini din cele mai îndepărtate
Ouălor Încondeiate colţuri ale lumii vin să înveţe
(Moldovița) acest meşteşug, să admire
minunile județului Suceava dar şi
să înţeleagă ceva din sufletul şi
istoria huţulior de pe aceste
meleaguri.18
-existența unui tur virtual.19
-unic in tara si poate in lume prin
valoarea artistica deosebita a
exponatelor.20

-are în patrimoniu elemente ce


conferă unicitatea acestui
 Muzeul Apelor Mihai muzeu.21
Băcescu Fălticeni
-conceput ca un muzeu al apelor,
fără pereche în lume.22
-Zestrea muzeului este
îmbogățită pe deplin și cu un glob
geografic, unic în lume, prin
faptul că redă la scară, alături de
relieful uscatului, configurația
reliefului subacvatic.23
- programul de vizitare este mare,
de luni până duminică și tariful de
vizitare de doar 6 lei cu posibile
reduceri pentru grupurile
organizate.

18
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/muzeul-international-al-oualor-incondeiate-
moldovita/ accesat la 12 martie 2017
19
http://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/index.php/tur-virtual accesat la 12 martie 2017
20
http://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/index.php/muzeul accesat la 12 martie 2017
21
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/muzeul-apelor-mihai-bacescu-falticeni/ accesat la 12
martie 2017
22
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Apelor_Mihai_B%C4%83cescu accesat la 12 martie 2017
23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Apelor_Mihai_B%C4%83cescu, accesat la 12 martie 2017

8
-unica in lume si adaposteste
peste 6000 de exemplare de
diverse marimi.
 Muzeul Lingurilor din
Câmpullung - pun în valoare tradițiile și arta
Moldovenesc românească, fiecare obiect având
un bilețel în care este specificată
vechimea lingurilor, locul de
proveniență (sunt linguri și din
alte țări precum Japonia, SUA,
Mexic, Madagascar, Japonia,
China, Tanzania, etc.) și după
caz, posesorul.24
-este deschisa permanent
vizitatorilor, caci ideea care l-a
calauzit pe profesorul I. Tugui
este nu numai un crez, ci si o
invitatie: „de la lume adunate si
iarasi la lume date”.25

-Între 2010-2012 clădirea


muzeului a beneficiat de lucrări
de reabilitare și consolidare.
Proiectul, finanțat din bugetul
Consiliului Local Fălticeni, a
 Galeria Oamenilor de vizat refacerea lucrărilor de
Seamă Fălticeni arhitectură, consolidarea
structurii și refacerea instalațiilor
electrice, apă, canalizare,
încălzire.26

-principala atracție din Rădăuți,


datorită numărului mare de specii
de maimuțe dar și ale diverselor -slab promovată, lipsa unui site
specii de păsări, vulpi, urși, cai, web.
ponei, lebede, etc.27

24
http://www.descopera.org/muzeul-lingurilor-din-campulung-moldovenesc/ accesat la 12 martie 2017
25
http://www.turismland.ro/muzeul-lingurilor/ accesat la 12 martie 2017
26
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/galeria-oamenilor-de-seama-falticeni/, acesat la 12
martie 2017
27
http://locuridinromania.ro/judetul-suceava/orasul-radauti/gradina-zoologica-radauti.html# , accesat la 12 martie
2017

9
-necesita imbunatatiri si lucrari
de modernizare.39

 Grădina zoologică -prima Sinagogă din Vatra


Rădăuți Dornei, construită în perioada
1898-1902, timp în care
comunitatea evreiască constituia
o parte importantă a orașului.28 -primăria orașului nu se ocupă
de promovare și întreținerea
acestui monument.

- a fost inclusă pe Lista


monumentelor istorice din
 Sinagoga de pe strada județul Suceava din anul 2015.
Luceafărul (Vatra - atestată documentar în 11
Dornei) februarie 1388, este singura -programul de vizitare este
cetate din România care nu a foarte limitat, fiind deschis
putut fi cucerită. doar duminica în intervalul
orar 10:00-12:00.
- Interioarele cetăţii au fost parţial
restaurate astfel încât să ne
amintim de viaţa de curte şi să ne
 Cetatea de Scaun a facem o imagine despre ceea ce a
Sucevei reprezentat locuinţa temporară a
voievozilor Moldovei.
-posibilitatea cererii unui ghid
atât în limba română cât și în
engleză.29

- impresionează prin eleganţă şi


precizia lucrării întrucât a
necesitat ample lucrări de drenaj,
terasament și asigurarea unui
fundament solid din grinzi mari
de stejar.30

28
http://reptilianul.blogspot.ro/2016/07/templul-mare-din-vatra-dornei.html, accesat la 12 martie 2017
29
http://orasulsuceava.ro/unde-iesim/obiective-turistice/cetati/cetatea-de-scaun-a-sucevei/, accesat la 12 martie
2017
30
http://orasulsuceava.ro/descopera/transport/gari/gara-cfr-suceava-burdujeni/, accesat la 12 martie 2017
39
http://locuridinromania.ro/judetul-suceava/orasul-radauti/gradina-zoologica-radauti.html, accesat la 12 martie
2017

10
- a fost inclusă în Lista
monumentelor istorice din
județul Suceava, elaborată în anul
2004.31
- este foarte bine întreținută, cu o
arhitectură deosebită.
Alte atracții
 Gara Suceava
- puritatea şi frumuseţea locului,
recomandă salina în orice
anotimp pentru relaxare şi
agrement.32
- Salina este dotată cu o sală de
sport (teren de fotbal), o sală cu
ecou (8 reveniri ale ecoului) şi
muzeul minei. Locaţia dispune
de un ştrand cu apă sărată, cu - Biletul este valabil pentru o
duşuri, grupuri sanitare şi dotări singură intrare/zi. Revenirea în
comerciale (magazin, bar).33 spaţiul amenajat presupune
- unică prin faptul că a fost achitarea unei noi taxe de
40
săpată în întregime manual, fără intrare.
utilaje, inclusiv Lacul Sărat din
 Salina Cacica interiorul minei de o adâncime de
38 de metri.34

 Pârtia Parc din Vatra - este ușor accesibilă turiștilor


Dornei care ajung în stațiune.
- dotată cu un teleschi bipost, un
baby-lift
- pârtia are și alte facilități
precum locuri unde poți lua masa
și unde poți bea un vin fiert,
căbănuțe de unde poți închiria
schiuri, plăci și sănii, instructori
care te pot învăța cum să stai pe
schiuri35

31
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Suceava, accesat la 12 martie 2017
32
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/alte-atractii/salina-cacica/ accesat la 13 martie 2017
33
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/alte-atractii/salina-cacica/ accesat la 13 martie 2017
34
http://www.descoperaromania.eu/obiective_turistice/bucovina/40/salina_cacica accesat la 13 martie 2017
35
http://hailadorna.ro/hai-la-schi-in-vatra-dornei-ca-partii-avem/ , accesat la 16 martie 2017
40
http://www.salrom.ro/cacica-facilitati-si-tarife.php , accesat la 13 martie 2017

11
- instalație ce producere zăpadă
artificială.
- nivelului mic-mediu de - partie cam scurtă și cam
 Pârtia din Mălini dificultate și al prețurilor denivelată
accesibile - marginile de protecție sunt
cam firave41
- Pârtia beneficiază de iluminare
nocturnă, iar transportul este
asigurat de Telescaunul Șoimul
 Pârtia Șoimul (Gura
Humorului) - instalație ce producere zăpadă
artificială.

Rezervații științifice: Peșterea Liliecilor

Situri Natura 2000: Călimani-Gurghiu, Cușma, Dealul Mare-Hârlău, Fânețele seculare Frumoasa,
Fânețele seculare Ponoare,Găina-Lucina, Lacurile Fălticeni, Larion, Munții Maramureșului, Munții
Rarău-Giumalău, Munții Rodnei, Obcina Feredeului, Pădurea Pătrăuți, Pădurea Zamostea-Lunca,
Pietrosul Broștenilor-Cheile Zugrenilor, Rarău-Giumalău, Tinovul de la Românești, Tinovul Mare
Poiana Stampei, Tinovul Șaru Dornei, Vânători-Neamț.

Rezervații naturale: Cheile Lucavei, Cheile Zugrenilor, Codrul secular Giumalău, Codrul secular
Loben, Codrul secular Slătioara, Doisprezece Apostoli, Fânețele seculare Frumoasa, Moara Dracului,
Pădurea Roșoșa, Pădurea Voievodeasa, Piatra Buhei,Făgetul Dragomirna, Fânețele montane
Todirescu, Fânețele seculare de la Calafindești, Fânețele seculare Frumoasa, Fânețele seculare
Ponoare, Jnepeniș cu Pinus cembra, Klippa calcare triasice Pârâul Cailor, Padurea Crujana,Pădurea
Zmostea-Luncă, Piatra Pinului și Piatra Șoimului, Piatra Țibăului, Pietrele Doamnei-Rarău, Răchitișul
Mare, Stratele cu Aptychus de la Pojorâta, Tinovul Găina-Lucina, Tinovul Poiana Stampei, Tinovul
Șaru Dornei.

Parcuri naționale: Parcul Național Călimani.

Alte atracții: Peștera Vrăjitoarelor, Templul Mare Evreiesc (Siret), Sinagoga Mare (Gura Humorului),
Sinagoga (Vatra Dornei), Salina Cacica, Sala Oglinzilor (Primăria Municipiului Vatra Dornei), Parcul
Zoologic Rădăuți, Mocănița Huțulca (Moldovița), Răchitișul Mare, Tiovul Poiana Stampei, Pârtia
Voievod din Suceviţa, Pârtia din Cârlibaba, Pârtia din Câmpulung Moldovenesc, Pârtia Veveriţa din
Vatra Dornei, Pârtia Poieniţa din Vatra Dornei, Pârtia Dealul Negru din Vatra Dornei, Pârtia
Mestecăniş „Drumul Tătarilor” etc.

41
http://www.turismland.ro/partia-de-ski-pojorata-malini/ , accesat la 16 martie 2017

12
Mănăstiri și biserici: Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Rasca,
Mănăstirea Humorului, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Slatina, Mănăstirea Arbore, Mănăstirea
Probota, Bazilica “Adormirea Maicii Domnului” din Cacica, Biserica "Sfânta Cruce" din Pătrăuţi,
Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou” din
Suceava, Mănăstirea Dragomirna.

Muzee, case-muzeu și case memoriale: Muzeul "Casa Preotului Bucovinean" Pătrăuți, Casa-muzeu
Solca, Casa-muzeu Bilca, Muzeul Apelor Mihai Băcescu (Fălticeni), Galeria Oamenilor de Seamă
Fălticeni, Muzeul Casa Preotului Bucovinean (Pătrăuţi), Muzeul Arta Lemnului (Câmpulung
Moldovenesc), Muzeul de Artă Ion Irimescu (Fălticeni), Muzeul de Etnografie Samuil și Eugenia
Ioneț (Rădăuți), Muzeul de Etnografie (Vatra Dornei), Muzeul de Istorie (Siret), Muzeul Etnografic
al Comunei Ciocănești, Muzeul de Științele Naturii și Cinergetică (Vatra Dornei), Muzeul Etnografic
Ioan Grămadă Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Național al Ouălor Încondeiate (Ciocănești),
Muzeul Mănăstirii Dragomirna, Muzeul Memorial Ciprian Porumbescu, Muzeul Etnografic
Marginea, Muzeul Internațional al Ouălor Încondeiate (Moldovița), Muzeul Obiceiurilor Populare din
Bucovina (Gura Humorului), Muzeul Oului (Vama), Muzeul Satului (Moldovița), Muzeul de Istorie
(Suceava), Casa Memorială “Simion Florea Marian”, Casa Memorială “Ciprian Porumbescu”, Casa
Memorială “Nicolae Labiș”, Casa Memorială “Eusebiu Camilar”.

Monumente de for public: Bustul lui Mihai Eminescu (Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni), Bustul
lui Simeon Cobilanschi (Gura Humorului), Bustul lui Traian Popovici (Colacu), Bustul Olgăi
Kobyleanska (Gura Humorului), Crucea Talienilor, Monumentul ostașilor români căzuți în luptele din
august 1944 (Mălini), Monumentul statuar Dragoș Vodă și Zimbrul (Câmpulung Moldovenesc),
Monumentul Tuturor Eroilor Neamului (Fălticeni), Statuia Grănicerului (Fălticeni).
Monumente istorice: Chilia lui Daniil Sihastrul, Casa Vladimir, Bustul lui Nicu Gane, Casa Gane-
Gorovei, Casa Jenică Tatos Fălticeni, Casa lui Eugen Lovinescu, Casa lui Ion Creangă, Casa pictorului
Ștefan Șoldănescu, Banca Națională Rădăuți, Băile Vatra Dornei, Bustul lui Eudoxiu Hurmuzachi,
Bustul lui George Enescu, Bustul lui Ioan Neculai, Cazinoul Vatra Dornei, Cimitirul Evreiesc Gura
Humorului, Cimitirul Medieval Evreiesc,Gospodăria Elena Velearovschi, Hanul Siret, Izvorul Unirea,
Izvorul Santinela, Mormântul lui Ciprian Porumbescu, Monumentul Eroilor din Primul Război
Mondial Rădăuți, Mormântul lui Mihai Horodnic, Mormântul lui Rudolf Neubauer, Mormântul lui
Samuil şi al Eugeniei Ioneţ (Rădăuți), Mormântul lui Vasile Niculescu (Rădăuți), Primăria Câmpulung
Moldovenesc (veche), Poșta Vatra Dornei, Primăria Siret (veche), Ruinele bisericii Humorul Vechi,
Statuia lui Ciprian Porumbescu, Statuia lui Mihail Sadoveanu (Fălticeni), Templul Mare (Rădăuți),
Stâlpul lui Vodă (Vama).

13
1.4 Alte locuri, resurse, activități etc. care ar trebui să fie puse în valoare, atrase
în circuitul turistic şi agroturistic şi valorificate

Tabelul 1.3. Alte obiective turistice care pot fi atrase în circuitul agroturistic
RESURSE ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE
Chilia lui Daniil Sihastrul - aproape de Mănăstirea
Putna
Pădurea de Mesteceni-Gura - se poate admira
Humorului panorama orașului
- se pot include într-un - -lipsa unei unități de
Muzeul Neculai Cercel-Boroaia circuit de o zi cazare
Mănăstirea Boboceni - -prea puțin promovate
Biserica de lemn din Boroaia
Biserica "Înălţarea Domnului"
Biserica Suseni

Palma Suceava - priveliștea oferită este


impresionantă

1.5 Concluzii

Pe întreaga suprafață a județului Suceava se pot practica numeroase forme de turism: turism
balnear, turism itinerant, ecoturism, turism cultural, turism pentru vânătoare și pescuit, turism
pentru sporturi de iarnă, turism pentru echitație, turism de transit, turism de recree și agrement. 42
Tabelul 1.4. Capacitatea şi activitatea de cazare turistică

Capacitate de cazare Indicii de utilizare


Judeţul Suceava Înnoptări netă a capacităţii
Existent În funcţiune Sosiri în funcţiune
ă (mii locuri- (mii) (mii)
(locuri) zile) (%)

2000 5269 1335.4 153.5 480.3 36


2001 5034 1421.1 151.4 461.1 32.4
2002 5192 1399.5 162.4 406.7 29.1
2003 5577 1640.8 162.5 423.2 25.8

42
Conf. Univ.Dr. Alexandru Nedelea, Strategii și politici de marketing în cazul produsului turistic Bucovina,
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

14
2004 5755 1760.8 187.4 432.4 24.6
2005 6526 1932.6 192.1 435.2 22.5
2006 7012 2056.7 211.0 500.3 24.3
2007 6831 2087.4 226.3 535.1 25.6
2008 7029 2101.8 229.1 530.1 25.2
2009 7554 2176.4 209.7 479.4 22.0
2010 8033 2263.6 194.4 460.6 20.3
2011 8835 2439.6 229.5 556.2 22.8
2012 9447 2594.1 238.6 586.2 22.6
2013 9585 2642.6 241.6 577.2 21.8
2014 9650 2686.4 260.7 583.6 21.7
2015 10134 2780.1 310.5 699.5 25.2
Sursa: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ43
Conform rezultatelor cercetării realizate de Institutul Național de Statistică, numărul turiștilor care
vizitează sau înnoptează în județul Suceava a crescut de la 153.500 în anul 2000 la 310.500 în anul
2015. 44
Unități de cazare
Tipuri de structuri de primire turistică Număr
Hoteluri 46
Hosteluri 11
Moteluri 6
Vile turistice 16
Cabane turistice 13
Bungalouri 3
Sate de vacanță 1
Campinguri 4
Popasuri turistice 3
Căsuțe turistice 1
Pensiuni turistice 88
Pensiuni agroturistice 151
Total 343

43
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63 , accesat la 12 martie 2017
44
http://statistici.insse.ro/shop/ , accesat la 12 martie 2017

15
Sursă: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
La nivelul județului există 343 de unități de cazare, dintre care 52 sunt hoteluri și moteluri, 13
cabane turistice, 5 campinguri și unități tip căsuță, 16 vile turistice, 88 de pensiuni turistice, 1 sat
de vacanță, 151 de pensiuni agroturistice, 11 hosteluri, 3 popasuri turistice și 3 bungalouri.45
Ponderea mare de pensiuni agroturistice se datorează tipurilor de turism specifice Bucovinei,
turismul de odihnă, de drumeții, ecvestru, cultural, precum și a atracțiilor culturale și naturale ale
zonei. Datorită stilului de viață modern, un număr tot mai însemnat de turiști atât români cât și
internaționali doresc să se deconecteze de la viața cotidiană și să se bucure de frumusețiile și
beneficiile pe care le oferă natura46
Potențialul turistic al județului Suceava este reprezentat de masivii muntoși din Carpații Orientali
precum Suhard, Călimani, Rarău, Giumalău, și, de asemenea, de mănăstirile bucoviniene. Aici s-
au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: Baia, Siret şi Suceava, cetăţile Şcheia şi Cetatea de
Scaun a Sucevei, o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi necropole voievodale şi
boiereşti: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Dragomirna, Arbore, monumente şi centre
de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi universal. 47

În județul Suceava se pot practica următoarele tipuri de turism:


a) Turismul Montan
Relieful munţilor Călimani cu complexul vulcanic aferent, stâncile cu aspect ruiniform “12
Apostoli”, relieful carstic şi rezidual al masivului Rarău, pădurea seculară de la Giumalău, gruparea
cea mai întinsă de munţi cristalini – Munţii Bistriţei Aurii şi Munţii Bistriţei Mijlocii – precum şi
Masivul Suhard şi Obcinele Bucovinei oferă condiţii pentru practicarea de drumeţii montane,
escaladă, alpinism, echitaţie, vânătoare, pescuit, mountain bike, via –ferrata, river rafting, zbor cu
parapanta, sporturi de iarnă.
Drumeţiile
Expunerea geografică a munţilor Bucovinei permite realizarea unor trasee turistice de o zi sau de
mai multe zile, care pot fi efectuate în circuit sau cu revenire în acelaşi loc din care s-a plecat.
Drumeţiile, în marea lor majoritate de dificultate medie sau redusă, sunt legate de staţiunile Vatra
Dornei şi Câmpulung Moldovenesc şi sunt favorizate de înălţimile moderate ale Munţilor
Călimani, Rarău, Giumalău, Suhard şi Bistriţei.
Reţeaua de trasee montane pe care turiştii o au la dispoziţie în Bazinul Dornelor este de aproximativ
280 km. Există trasee turistice omologate, marea lor majoritate fiind marcate şi întreţinute de către
Serviciul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamont din cadrul Primăriei Municipiului
Vatra Dornei. În masivul Rarău-Giumalău există 24 de trasee turistice amenajate şi omologate,

45
http://statistici.insse.ro/shop/ , accesat la 12 martie 2017
46
http://www.creeaza.com/afaceri/turism/ECONOMIA-TURISMULUI-in-JUDETUL687.php#_ftn1 , accesat la 12 martie 2017
47
http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica , accesat la 12 martie 2017

16
acestea conducând până la Hotelul Alpin «Rarău», Cabana Pastorală (masivul Rarău) sau la
Refugiul Alpin de pe Giumalău.
Turismul ecvestru
Județul Suceava oferă posibilitatea practicării turismului ecvestru: echitaţie sau plimbări cu calul.
Activitate de marcă în cadrul Parcului Naţional Călimani, turismul călare a înregistrat până acum
o foarte bună evoluţie, ca urmare a solicitărilor şi prizei de care s-a bucurat acesta în rândul
clienţilor participanţi. Au fost create o serie de trasee şi pachete turistice adecvate turismului
ecvestru şi s-au procurat echipamente şi cai pe toate gusturile. Traseele au grade de dificultate
diferite: uşoare (cu durate cuprinse între două şi până la patru ore) şi mai complexe (de una şi până
la cinci zile).
Escalada, alpinism
Reprezintă o atracţie deosebită pentru sportivii amatori şi alpiniştii profesionişti. Escalada începe
în luna mai şi se termină în luna octombrie. Sezonul de escaladă pe gheaţă începe în decembrie şi
se termină în martie. Alpinismul se practică atât vara, cât şi iarna, mai ales în Călimani, Rarău -
Giumalău, Suhard.
Schi
În prezent, Vatra Dornei concentrează cea mai mare densitate de turişti practicanţi ai sporturilor de
iarnă. Staţiunea pune la dispoziţie turiştilor 2 pârtii de schi omologate, în lungime de 800 m şi 3.000
m, deservite de un telescaun, un teleschi şi un babyschi, dar şi 2 pârtii de schi fond.
Schiul fond este practicabil pe drumul ce leagă satul Gura Haitii de Fosta Incintă Minieră, dar
numai în anumite condiţii, în funcţie de grosimea stratului de zăpadă, dacă drumul a fost sau nu
deszăpezit. Există două pârtii în Vatra Dornei (pârtiile Parc şi Dealu Negru), două pârtii în
Câmpulung Moldovenesc (Runc şi Rarău), o pârtie la Gura Humorului si trei pârtii în mediu rural
(Suceviţa, Mălini şi Cârlibaba).
Zborul cu parapanta
Pentru zborul cu parapanta, Vatra Dornei este locul cel mai indicat datorită condiţiilor deosebite
oferite de Munţii Suhardului, în special în Vârful Ouşorul, care este considerat unul dintre cei mai
prielnici pentru practicarea spoturilor aeronautice, în special a parapantei şi deltaplanului. Aici se
întâlnesc cei mai puternici curenţi de aer din România, se poate zbura ore întregi deasupra
Depresiunii Dornei, folosindu-se curenţii. Se poate practica pe tot parcursul anului şi la Prisaca
Dornei, Pojorâta, Udeşti, Părhăuţi.

b) Turismul Balnear
Judeţul Suceava dispune de un potenţial natural ridicat pentru tratamentul balnear al diferitelor
boli, dat fiind fondul de resurse disponibile. Apele minerale carbogazoase, hipotone, atermale,

17
bicarbonatate sodice, calcice şi feruginoase din Vatra Dornei cât şi cele din Bazinul Dornelor,
mofetele naturale de sondă cu mare puritate şi concentraţie de dioxid de carbon, nămolul de turbă
din Tinovul Mare, Poiana Stampei, caracterizat ca turbă oligotrofă slab mineralizată, bine
descompusă, cu conţinut mare de coloizi organici şi acizi humici, apele minerale sulfuroase din
zona Iacobeni, constituie materia primă pentru o serie de proceduri care se efectuează în bazele de
tratament.
La nivelul judeţului Suceava, se remarcă în mod deosebit staţiunea balneoclimaterică de interes
naţional Vatra Dornei, inclusă în circuitul internaţional şi recomandată în tratamentul unor afecţiuni
ale aparatului cardio-vascular, afecţiuni ale aparatului locomotor, boli ale aparatului respirator, boli
ginecologice, boli ale sistemului nervos, etc.

c) Turismul Cultural
Patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric al judeţului Suceava are o mare valoare şi atractivitate
turistică: obiective cu caracter istoric-militar (Cetatea Şcheia, Cetatea de Scaun a Sucevei şi Cetatea
Zamca), construcţii civile (Curtea Domnească şi Hanul Domnesc din Suceava), precum şi peste 25
de unităţi muzeale, printre care:
Muzeul de Istorie din Suceava, cu „Sala tronului”, o realizare de excepţie, unicat în România,
Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, Muzeul „Arta lemnului” din Câmpulung
Moldovenesc, Muzeul de Ştiinţe Naturale din Vatra Dornei, Muzeul „Tehnici populare
bucovinene” din Rădăuţi, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, „Galeria Oamenilor de Seamă”, Muzeul
Apelor şi Pădurilor din Fălticeni, Casa – muzeu de la Solca etc.
Zonele rurale sunt păstrătoare ale datinilor, tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor străvechi, unde
talentul şi atracţia către frumos se materializează în adevărate opere de artă – ceramică, covoare
ţesute manual, cojocărit, ţesături, instrumente populare, măşti etc. Județul Suceava este renumit
pentru muzeele sale etnografice, bine conturate şi realizate tematic (Suceava, Rădăuţi, Gura
Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Solca, Vatra Dornei, Vama, Marginea), precum şi pentru
importantele centre de creaţie sau ateliere individuale ale meşterilor populari vestiti pentru
meşteşugurile lor (Vatra Moldoviţei, Ciocăneşti, Brodina, Poiana Stampei – încondeiere ouă,
Marginea, Rădăuţi – ceramică, Mănăstirea Humorului, Rădăuţi, Arbore – ţesături, Suceava,
Rădăuţi, Vatra Dornei, Molid, Fundu Moldovei – icoane, Marginea, Gura Humorului – împletituri,
Bilca, Vama, Fundu Moldovei – pielărie, cojocărie, Solca – ateliere pentru formarea deprinderilor
de viaţă (tâmplărie-sculptură), ce funcţionează pe lângă Centrul de Plasament ”Mihail şi Gavril”
Solca, coordonate de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Şcoala de Artă
Populară Solca – meşteşugul prelucrării lemnului, coordonată de Şcoala de Arta Populară Suceava,
maistru creator, Gheorghe Bîrgăuan).
Manifestările artistice şi sărbătorile populare tradiţionale din tot cursul anului aduc în atenţia
publicului larg spiritul viu, autentic al meleagurilor bucovinene, prin portul popular, cântece şi
dansuri, obiceiuri străvechi – festivaluri de artă plastică, de folclor, de datini şi obiceiuri.

18
d) Turismul Religios
Turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi
diversificare, păstrându-şi însă elementul de bază care l-a consacrat: religia. Numărul impresionant
al bisericilor din județul Suceava, cu interesantele fresce interioare şi exterioare, a fost păstrat încă
din timpurile medievale. Datorită unicităţii şi valorii lor artistice, acestea au fost adăugate la Lista
cu Moşteniri Culturale Internaţionale a UNESCO, în 1993.
În judeţului Suceava, existenţa a numeroase biserici şi mănăstiri precum: Suceviţa, Moldoviţa,
Voroneţ,Humor, Putna, Dragomirna, Probota, Arbore, Pătrăuţi, Biserica „Sf. Gheorghe” a
Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava (unele dintre ele fiind incluse pe lista patrimoniului
UNESCO) determină manifestarea turismului religios sub două forme: vizite la lăcaşurile sfinte şi
pelerinaje religioase cu ocazia unor sărbători de cult, a hramurilor mănăstirilor şi bisericilor.

e) Ecoturismul
La nivelul judeţului Suceava, practicarea ecoturismului este în faza de început. Munţii Călimani se
află printre cei mai puţin populaţi munţi din România, dar şi printre cei mai ameninţaţi de
intervenţia omului, datorită fostei exploatări de sulf de sub Neagoiul Românesc. În prezent, se pune
problema refacerii ecosistemelor forestiere pe teritoriul distrus în urma exploatării sulfului.
Unicitatea Parcului Naţional Călimani, a Parcului Natural Bogdăneasa şi a celui dendrologic de la
Rădăuţi, precum şi frumuseţea rezervaţiilor naturale (Fâneţele seculare de la Calafindeşti – Siret,
Rezervaţia Cheia Lucavei – Moldovenesc, Rezervaţia „12 Apostoli” – Dorna, Rezervaţia Tinovul
Mare – Dorna etc.) constituie potenţial pentru practicarea ecoturismului la nivel local.
f) Turismul Rural şi Agroturismul
Există o serie de factori favorizanţi care dau o notă de optimism dezvoltării acestei forme de turism,
precum: densitatea sporită a populaţiei şi a caselor în zonele deluroase şi montane din judeţ,
frumuseţea deosebită a acestor zone, calitatea aerului, existenţa unei faune şi a unei flore bogate,
monumentele istorice cu valoare naţională şi internaţională, precum şi calitatea deosebită a
produselor ecologice obţinute în aceste zone. 16
Din ce în ce mai mulţi turişti autohtoni şi străini vin să se cazeze în mediul rural, atraşi de
posibilitatea descoperirii mediului, de schimbarea modului de viaţă, precum şi de activităţile
sportive din natură.
Numărul pensiunilor rurale din judeţul Suceava a crescut în mod considerabil, mai ales în ultimii
ani. Zonele deluroase şi montane îndeplinesc toate condiţiile necesare în sensul dezvoltării acestei
forme de turism. O serie de localităţi precum: Suceviţa, Vama, Moldoviţa, Putna, Ciocăneşti,
Mănăstirea Humorului, Sadova, Lucina, Cacica, Neagra Şarului, Poiana Şarului, Poiana Negri,
Dorna Candreni, Cîrlibaba, Poiana Stampei, Şaru Dornei, Dorna Arini, Brodina, Rîşca, Marginea,
Argel sunt consacrate în practicarea acestui tip de turism, acestea devenind treptat destinaţii
turistice în sine.

19
g) Turismul de afaceri
La nivel local, unităţile hoteliere sunt dotate cu facilităţi pentru organizarea de conferinţe,
simpozioane şi traininguri. Pe lângă organizarea congresului sau a conferinţei, beneficiarii au parte
de un întreg pachet de servicii: cazare, transferuri de la aeroport la hotel, bilete de avion, servicii
de secretariat, servicii de traducere simultană, vizite pentru participanţi, programe de divertisment
şi mese festive.
O oportunitate pentru dezvoltarea turismului de afaceri din judeţul Suceava o constituie existența
,,Centrului Economic Bucovina”. Centrul Economic şi de Afaceri Bucovina este situat lângă
Aeroportul Internaţional ,,Ştefan cel Mare” şi cuprinde spaţii expoziţionale, un parc tehnologic, un
incubator de afaceri, mai multe săli de conferinţe şi un restaurant.
Dacă în anii trecuţi turismul de afaceri se baza exclusiv pe industria hotelieră, în ultima vreme şi
turismul rural a început să ofere soluţii pentru turismul de afaceri. Turismul rural este o alternative
mai interesantă, în special pentru programele de teambuilding, pentru grupuri ce nu depăşesc 30 de
persoane, deoarece oferă o plajă mult mai largă de distracţii, cum ar fi focul de tabără, grătarul în
aer liber, aroma mâncărurilor "ca la mama acasă", practicarea diverselor sporturi, excursii şi
drumeţii. 48
Manifestări organizate în judeţ
Târgul de Sânziene se desfăşoară în municipiul Suceava în perioada 22-24 iunie, în cadrul
manifestărilor prilejuite de Zilele Sucevei;
Festivalul Naţional al Păstrăvului, organizat la Ciocăneşti;
Festivalul de Artă Medievală, organizat în luna august la Cetatea de Scaun Suceava;
Crăciun în Bucovina, organizat anual în luna decembrie în municipiul Suceava;
Paşte în Bucovina (Târgul Meşterilor Populari, Drumul Ouălor Încondeiate, Festivalul
Naţional al Ouălor Încondeiate, aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim etc);
Pelerin în Bucovina, organizat anual, la data de 15 august la Cacica și Putna, la care, pe lângă
pelerini catolici din România, sunt prezenţi și pelerini din Polonia, Germania, Franţa, Ungaria,
Austria, Italia;
Serbările Zăpezii, organizate în luna februarie în apropierea Pârtiei Parc din municipiul Vatra
Dornei, atrag mii de turişti din ţară şi străinătate.
Sărbătoarea Muntelui, oraganizat în luna august.
Zilele Humorului 49

48
http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica , accesat la 13 martie
2017
49
http://www.inbucovina.ro/evenimente/festivaluri-sarbatori/ , accesat la 14 martie 2017

20
Bibliografie

http://www.arr.ro/files/info-utile/transport%20persoane/interbus.pdf , accesat la 10 martie 2017

http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica. (n.d.).
Retrieved Martie 13, 2017, from http://www.turism-suceava.ro

http://www.turism-suceava.ro/index.php , accesat la 10 martie 2017

http://www.turism-suceava.ro/2017/brosura_cazare.pdf , accesat la 10 martie 2017

http://www.tpl-sv.ro , accesat la 10 martie 2017

http://www.tasa.ro/csp/autogari/site/index , accesat la 10 martie 2017

http://www.emaustour.ro/index.php?page=cluj-aeroport , accesat la 10 martie 2017

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g304066-
Suceava_Suceava_County_Northeast_Romania.html#EATERY_OVERVIEW_BOX , accesta la 10 martie
2017

http://turism.gov.ro/autorizare-turism/, accesat la 10 martie 2017

http://www.tourisminbucovina.ro/2013-03-14-18-44-12/asociatii-de-turism , accesat la 10 martie 2017

http://www.suceava360.ro/Centre_SPA-54.html , accesat la 10 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/rezervatii-naturale/moara-dracului/ accesat la 12
martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/rezervatii-naturale/piatra-pinului-si-piatra-
soimului, accesat la 12 martie 2017

http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/video-colt-rai-rasplata-piatra-pinului-
1_50ba076f7c42d5a663b0d592/index.html accesat la 11 martie 2017

http://www.calimani.ro/index.php?lang=ro&p=tarife, accesat la 11 martie 2017

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/turism/parcul-national-calimani-vatra-dornei--65401.html,
accesat la 11 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/bistrita-aurie/ accesat la 12
martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/lacurile-falticeni/ accesat la
12 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/muntii-maramuresului/
accesat la 12 martie 2017

21
http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/muzeul-international-al-oualor-incondeiate-
moldovita/ accesat la 12 martie 2017

http://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/index.php/tur-virtual accesat la 12 martie 2017

http://www.muzeuloualorluciacondrea.ro/index.php/muzeul accesat la 12 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/muzeul-apelor-mihai-bacescu-falticeni/
accesat la 12 martie 2017

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Apelor_Mihai_B%C4%83cescu accesat la 12 martie 2017

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Apelor_Mihai_B%C4%83cescu, accesat la 12 martie 2017

http://www.descopera.org/muzeul-lingurilor-din-campulung-moldovenesc/ accesat la 12 martie 2017

http://www.turismland.ro/muzeul-lingurilor/ accesat la 12 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/muzee/galeria-oamenilor-de-seama-falticeni/,
acesat la 12 martie 2017

http://locuridinromania.ro/judetul-suceava/orasul-radauti/gradina-zoologica-radauti.html# , accesat la
12 martie 2017

http://reptilianul.blogspot.ro/2016/07/templul-mare-din-vatra-dornei.html, accesat la 12 martie 2017

http://orasulsuceava.ro/unde-iesim/obiective-turistice/cetati/cetatea-de-scaun-a-sucevei/, accesat la
12 martie 2017

http://orasulsuceava.ro/descopera/transport/gari/gara-cfr-suceava-burdujeni/, accesat la 12 martie


2017

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Suceava, accesat la 12 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/alte-atractii/salina-cacica/ accesat la 13 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/obiective-turistice/alte-atractii/salina-cacica/ accesat la 13 martie 2017

http://www.descoperaromania.eu/obiective_turistice/bucovina/40/salina_cacica accesat la 13 martie


2017

http://www.academia.edu/3644981/Analiza_turismului_religios_in_Bucovina, accesat la 12 martie


2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/lacurile-falticeni/ accesat la
13 martie 2017

http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/muntii-maramuresului/
accesat la 13 martie 2017

http://locuridinromania.ro/judetul-suceava/orasul-radauti/gradina-zoologica-radauti.html, accesat la
12 martie 2017

22
http://www.salrom.ro/cacica-facilitati-si-tarife.php , accesat la 13 martie 2017

http://www.digi24.ro/regional/digi24-iasi/monumente-istorice-date-uitarii-curtea-domneasca-de-la-
suceava-in-paragina-426210 , accesat la 12 martie 2017

Conf. Univ.Dr. Alexandru Nedelea, Strategii și politici de marketing în cazul produsului turistic Bucovina,
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63 , accesat la 12 martie 2017

http://statistici.insse.ro/shop/ , accesat la 12 martie 2017

http://statistici.insse.ro/shop/ , accesat la 12 martie 2017

http://www.creeaza.com/afaceri/turism/ECONOMIA-TURISMULUI-in-JUDETUL687.php#_ftn1 , accesat
la 12 martie 2017

http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica , accesat la
12 martie 2017

http://www.turism-suceava.ro/index.php/2-uncategorised/15-suceava-destinatie-turistica , accesat la
13 martie 2017

http://www.inbucovina.ro/evenimente/festivaluri-sarbatori/ , accesat la 14 martie 2017

http://hailadorna.ro/hai-la-schi-in-vatra-dornei-ca-partii-avem/ , accesat la 16 martie 2017

http://www.turismland.ro/partia-de-ski-pojorata-malini/ , accesat la 16 martie 2017

23