Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava

Facultatea de Educație Fizică și Sport


Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

DRAFT
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Sănătate
Programul de studii de licență: Tehnică dentară
Forma de învăţământ: cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani
Valabil începând cu anul universitar: 2020-2021, anul I de studii

180 credite conform planului de învăţământ


10 credite la examenul de absolvire
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Sănătate
Program de studii de licență: Tehnică dentară
Durata studiilor: 3 ani
Forma de invaţământ: cu frecvență
Valabil începând cu anul universitar: 2020-2021, anul I de studii

ANUL I
Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii V* Nr. V* Nr.
C S LP P I** * credite C S LP P I** * credite
USV.FEFS.TD
1 Anatomia și morfologia aparatului dento-maxilar DF.01.01 2 3 E 5
2 Biochimie DF.01.02 2 2 E 5
3 Biofizică DF.01.03 2 2 E 5
4 Științe comportamentale. Psihologie medicală. Sociologie medicală DC.01.04 1 2 E 4
5 Informatică medicală și statistică DC.01.05 2 2 E 5
6 Instrumentar și aparatură de laborator DS.01.06 3 3 C 4
7 Limbă engleză DC.01.07 2 C 2
8 Fiziologie DF.02.08 2 3 E 6
9 Microbiologie DD.02.09 3 3 E 5
10 Igienă DD.02.10 3 3 E 6
11 Materiale utilizate în tehnica dentară DS.02.11 3 3 E 6
12 Limbă engleză DC.02.12 2 C 2
13 Educație fizică DC.02.13 1 C* 1*
14 Practică de specialitate DS.02.14 120 C 2
12 4 12 0 5E 11 2 13 0 4E
Total ore obligatorii pe săptămână 0 30 0 27+1
28 2C 26 3C

*Stagiile de abilităţi practice și stagiile de practică de specialitate se desfăşoară conform planului de învăţământ, în afara activităților didactice. Nu sunt incluse în cele 24-28 ore/săptămână orele de
gardă și stagiile de abilități practice din timpul anului universitar.

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline opționale V* Nr. V* Nr.
C S LP P I** * credite C S LP P I** * credite
USV.FEFS.TD
Histologie DF.02.15
15 1 1 E 3
Biologie celulară și moleculară DF.02.16
1 0 1
Total ore opționale pe săptămână E 3
2

RECAPITULAȚIE 12 4 12 0 5E 12 2 14 5E
0 30 0 30+1
28 2C 28 3C

I** - ore de studiu individual pe semestru V**-forma de verificare C* - Admis/Respins


**Creditele aferente disciplinei Educație fizică și sport se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii
Promovarea disciplinei Educație fizică și sport este obligatorie

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof.univ.dr.ing.Valentin Popa Prof.univ.dr.Petru GHERVAN Prof.univ.dr.Mihai COVAȘĂ
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Sănătate
Program de studii de licență: Tehnică dentară
Durata studiilor: 3 ani
Forma de invaţământ: cu frecvență
Valabil începând cu anul universitar: 2021-2022, anul II de studii

ANUL II
Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii V* Nr. V* Nr.
C S LP P I** * credite
C S LP P I** * credite
USV.FEFS.TD
1 Estetică dentară DS.03.01 3 2 E 5
2 Organizarea laboratorului de tehnică dentară DS.03.02 2 2 E 5
3 Comunicare medicală DC.03.03 2 E 5
4 Parodontologie DS.03.04 3 3 E 5
5 Ocluzologie DS.03.05 3 3 E 6
6 Limbă engleză DC.03.06 2 C 2
7 Educație fizică DC.03.07 1 C* 1*
8 Tehnologia protezelor unidentare DS.04.08 4 3 E 5
9 Ergonomie DS.04.09 2 3 E 5
10 Primul ajutor medical DD.04.10 1 2 C 4
11 Deontologie medicală. Bioetică DC.04.11 1 1 E 5
12 Morfologia dinților și a arcadelor dentare DS.04.12 2 2 E 4
13 Protetică dentară I DS.04.13 3 3 E 5
14 Educație fizică DC.04.14 1 C* 1*
15 Practică de specialitate DS.04.15 120 C 2
11 4 11 5E 13 1 14 5E
Total ore obligatorii pe săptămână 0 28+1 0 30+1
26 1C 28 3C

*Stagiile de abilităţi practice și stagiile de practică de specialitate se desfăşoară conform planului de învăţământ, în afara activităților didactice. Nu sunt incluse în cele 24-28 ore/săptămână orele de
gardă și stagiile de abilități practice din timpul anului universitar.

Cod disciplina Sem. 3 Sem. 4


Nr.
crt. Discipline opționale V* Nr. V* Nr.
USV.FEFS.TD C S LP P I** * credite
C S LP P I** * credite

Fiziopatologie DF.03.16
16 1 1 C 2
Farmacologie DF.03.17
1 1
Total ore optionale pe săptămână 1C 2
2

12 4 12 5E 13 1 14 5E
RECAPITULAȚIE 0 30+1 0
3C
0
28 2C 28

I** - ore de studiu individual pe semestru V**-forma de verificare C* - Admis/Respins

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof.univ.dr.ing.Valentin Popa Prof.univ.dr.Petru GHERVAN Prof.univ.dr.Mihai COVAȘĂ
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Sănătate
Program de studii de licență: Tehnică dentară
Durata studiilor: 3 ani
Forma de invaţământ: cu frecvență
Valabil începând cu anul universitar: 2022-2023, anul III de studii

ANUL III
Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii L Nr. Nr.
C S P I** V** C S LP P I** V**
USV.FEFS.TD P credite credite

1 Dermatologie DD.05.01 1 1 C 2
2 Legislație profesională DS.05.02 1 1 C 3
3 Tehnologia protezelor fixe metalo-ceramice și integral ceramice DS.05.03 2 3 E 5
4 Tehnologia protezelor dentare fixe - punți dentare DS.05.04 2 3 E 5
5 Ortodonție și ortopedie dento-facială DS.05.05 2 2 E 4
6 Tehnologia protezei totale DS.05.06 2 2 E 5
7 Protetică dentară II DS.05.07 2 2 E 4
8 Epidemiologie DD.06.08 1 1 C 3
9 Chirurgia orală și oro-maxilofacială DS.06.09 3 3 E 5
10 Tehnologia aparatelor și protezelor chirurgicale DS.06.10 3 3 E 5
11 Tehnologia aparatelor ortodontice DS.06.11 3 4 E 6
12 Tehnologia protezei parțiale mobilizabile DS.06.12 4 3 E 6
13 Practică de specialitate DS.06.13 80 C 2
14 Stagiu de elaborare a lucrării de licență DS.06.14 160 C 3
12 2 12 5E 14 0 14 4E
Total ore obligatorii pe săptămână 0 28 30
26 2C 28 3C

*Stagiile de abilităţi practice si stagiile de practică de specialitate se desfăşoară conform planului de învăţământ, in afara activitatilor didactice. Nu sunt incluse in cele 24-28
ore/saptamana orele de garda si stagiile de abilitati practice din timpul anului universitar.

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale L Nr. Nr.
C S P I** V** C S LP P I** V**
USV.FEFS.TD P credite credite

Oftalmologie DD.05.15
15 1 1 C 2
Psihiatrie DD.05.16
1 0 1 0 0
Total ore optionale pe săptămână 1C 2
2

13 2 13 0 12 12 4E
5E
RECAPITULAȚIE 0
3C
30 30
28 28 3C

I** - ore de studiu individual pe semestru V**-forma de verificare

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof.univ.dr.ing.Valentin Popa Prof.univ.dr.Petru GHERVAN Prof.univ.dr.Mihai COVAȘĂ
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Deapartamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Sănătate
Program de studii de licență: Tehnică dentară
Durata studiilor: 3 ani
Forma de invaţământ: cu frecvență
Valabil începând cu anul universitar: 2020-2021, anul I de studii

Nr.ore fizice
Structura anului universitar Nr. săptămâni Nr.ore practică
pe săptămână*
Anul de studii Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
I 14 14 0 120 28 28
II 14 14 0 120 28 28
III 14 14 0 240 28 28
*Discipline obligatorii + opţionale

BILANŢ

Nr. Total nr. ore Nr. % %


CATEGORIA DISCIPLINEI fizice
crt. discipline realizat recom. I II III
DISCIPLINE OBLIGATORII 2268 39 616 54 54 54
1 93.48 80-90
Practică * 480 4 232 232 288
2 DISCIPLINE OPŢIONALE 84 3 6.52 10-20 56 2 2 2
TOTAL Obligatorii şi opţionale 2832 46 100.00
3 DISCIPLINE FACULTATIVE 0 0
TOTAL Ore program de studiu 2832 46

Nr. Total nr. ore % % Nr. de ore


CATEGORIA DISCIPLINEI fizice
crt. realizat recom. Curs Aplicaţii I II III
1 DISCIPLINE FUNDAMENTALE 308 10.88 10-15 140 168 9 1 11
2 DISCIPLINE ÎN DOMENIU 294 10.38 10-15 140 154 6 1 3 6
3 DISCIPLINE DE SPECIALITATE 1950 68.86 70-75 728 1222 6 22 24 6
4 DISCIPLINE COMPLEMENTARE 280 9.89 5-10 56 224 3 1 9
5 DISCIPLINE RELEVANTE 0 0.00 max 5 0 0
TOTAL 2832 100.0 1064 1768

NUMĂR ORE CURS / ORE APLICAŢII 0.60

Nr. Nr. forme de verificare Total


Forma de verificare
crt. An I An II An III Nr. %
1 Examen 10 10 9 29 64.44
2 Colocviu 5 5 6 16 35.56
TOTAL 15 15 15 45 100

*Stagiile de abilităţi practice si stagiile de practică de specialitate se desfăşoară conform planului de


învăţământ, in afara activitatilor didactice.Nu sunt incluse in cele 24-28 ore/saptamana orele de garda si
stagiile de abilitati practice din timpul anului universitar.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof.univ.dr.ing.Valentin POPA Prof.univ.dr.Petru GHERVAN Prof.univ.dr.Mihai COVASA


Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

Domeniul: Sănătate
Programul de studiu: Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Durata studiilor: 3 ani
Forma de invatamant: cu frecvență
Valabil începând cu anul universitar: 2018 - 2019, anul I de studii

Competenţe profesionale Competenţe transversale

1. Cunoaşterea adecvată a structurilor şi funcţiilor sistemului stomatognat, a cavităţii şi 1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de
mucoaselor bucale în condiţii normale şi patologice, în vederea proiectării și confecţionării finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare
dispozitivelor medicale şi protezelor dentare specifice. aferente şi riscurile aferente

2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi


2. Aplicarea noţiunilor privind materialele, aparatele şi echipamentele de lucru specifice
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţia
laboratorului de tehnică dentară
cu pacientul

3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi


3. Cunoașterea și aplicarea corectă a tehnicii de proiectare şi confecţionare a lucrărilor
formare profesională (portaluri Internet, aplicaţii softwer de specialitate, baze de
protetice fixe, inclusiv metaloceramice.
date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie
internaţională

4. Cunoașterea și aplicarea corectă a tehnicii de proiectare şi confecţionare a lucrărilor


protetice mobilizabile și a protezelor totale

5. Desfăşurarea activităţilor în domenii specifice: ortodonţie şi chirurgie maxilo-facială, prin


cunoașterea și aplicarea corectă a tehnicii de proiectare şi confecţionare a aparatelor
ortodontice şi protezelor chirurgicale.

6. Cunoașterea și aplicarea noțiunilor de legislație profesională, etică și deontologie medicală


și organizare sanitară.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof.univ.dr.ing.Valentin POPA Prof.univ.dr.Petru GHERVAN Prof.univ.dr.Mihai COVASA