Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava

Facultatea de Științe ale Educației

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licență:

180 credite conform planului de învățământ + 6 credite pentru Educație fizică


10 credite la examenul de absolvire

1/7
1/7
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Științe ale Educației
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

ANUL I
Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline obligatorii USV.FSE.PS Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare credite

1 Fundamentele psihologiei I DD.01.01 2 2 E 6


2 Istoria psihologiei DD.01.02 2 2 E 5
3 Neuropsihologie DD.01.03 2 2 E 6
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale.
4 Aplicatii in domeniu DS.01.04 2 1 E 4
5 Tehnici de comunicare eficientă DC.01.05 2 C 2
6 Psihologia educatiei DS.01.06 2 2 E 5
7 Fundamentele psihologiei II DD.02.07 4 2 E 7
8 Psihologie experimentală și analiza datelor I DD.02.08 2 2 E 7
9 Psihologia vârstelor I DS.02.09 2 2 E 6
10 Psihologia personalitatii DD.02.10 2 2 E 5
10 10 1 10 6 2
Total ore obligatorii pe săptămână 5E/1C 28 4E 25
21 18

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline optionale USV.FSE.PS. Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare credite

11 Limbă străină I - Engleză DC.01.11


1 1 C 2
12 Limbă străină I - Franceză DC.01.12
13 Educaţie fizică I - Activități motrice ** DC.01.13
1 C 2*
14 Educație fizică I - Jocuri de mișcare ** DC.01.14
15 Tehnici de învățare DC.02.15
16 Abilități academice DC.02.16 1 2 C 3
17 Psihologie pozitiva DC.02.17
18 Limbă străină II - Engleză DC.02.18
1 1 C 2
19 Limbă străină II - Franceză DC.02.19
20 Educaţie fizică II - Activități motrice ** DC.02.20
1 C 2*
21 Educație fizică II - Jocuri de mișcare ** DC.02.21
1 1 1 2 3 1
Total ore opţionale pe săptămână 2C 2 3C 5
3 6

RECAPITULAŢIE 11 11 2 12 9 3
5E/3C 30 4E/3C 30
24 24

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline facultative USV.FSE.PS... C S L P I* Forma Nr. Forma Nr.
verificare credite C S L P I* verificare credite

21 Pedagogie I DF.02.23 2 2 E 5
2 2
Total ore facultative pe săptămână 0 1E 5
4
I* - ore de studiu individual
** Admis/Respins Creditele aferente disciplinei Educație fizică se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obli

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof. Univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr.
Valentin POPA Aurora Adina COLOMEISCHI Otilia CLIPA Aurora Adina COLOMEISCHI

2/7
ge numărul de credite obligatorii

2/7
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Științe ale Educației
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

ANUL II
Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline obligatorii USV.FSE.PS Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare credite

1 Psihologie socială I DD.03.01 2 2 E 6


2 Psihologie experimentală și analiza datelor II DD.03.02 2 2 E 6
3 Testarea psihologică I DS.03.03 2 1 E 4
4 Psihologia vârstelor II DS.03.04 2 1 E 4
5 Bazele teoretice ale evaluării psihologice I DD.04.05 2 2 E 5
6 Metodologia cercetarii științifice DS.04.06 2 1 E 4
7 Psihologia socială II DS.04.07 2 1 E 5
8 Testarea psihologică II DS.04.08 2 1 E 4
9 Genetica comportamentală DS.04.09 2 C 3
10 Practica de specialitate I DS.04.10 3 C 3
8 3 3 10 2 3 3
Total ore obligatorii pe săptămână 4E 20 4E/2C 24
14 18

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline optionale USV.FSE.PS Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare credite

11 Psihologie politică DS.03.11


12 Psihologie judiciară DS.03.12 2 1 C 3
13 Managementul comportamentului DS.03.13
14 Neuroștiințe cognitive și clinice DS.03.14
15 Psihologie interculturală DS.03.15 2 2 C 5
16 Sociologie DS.03.16
17 Educaţie fizică III - Activități motrice ** DC.03.17
1 C 2*
18 Educație fizică III - Jocuri de mișcare ** DC.03.18
19 Limbă străină III - Engleză DC.03.19
1 1 C 2
20 Limbă străină III - Franceză DC.03.20
21 Limbă străină IV - Engleză DC.04.21
2 C 2
22 Limbă străină IV - Franceză DC.04.22
23 Educaţie fizică III - Activități motrice ** DC.04.23
1 C 2*
24 Educație fizică III - Jocuri de mișcare ** DC.05.24
25 Psihologia familiei DS.06.25
2 1 C 4
26 Psihologia religiei DS.07.26
5 3 2 2 3
Total ore opţionale pe săptămână 4C 10 3C 6
10 5

RECAPITULAŢIE 13 6 5 12 5 3 3
4E/4C 30 4E/5C 30
24 23

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline facultative USV.FSE.PS Forma Nr. Forma Nr.
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare credite

27 Pedagogie II DF.03.27 2 2 E 5

3/7
28 Didactica specialităţii DF.04.28 2 2 E 5
2 2 0 2 2
Total ore facultative pe saptamana 1E 0 1E 5
4 4
I* - ore de studiu individual
** Admis/Respins Creditele aferente disciplinei Educație fizică se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligator

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof. Univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr.
Valentin POPA Aurora Adina COLOMEISCHI Otilia CLIPA Aurora Adina COLOMEISCHI

3/7
mărul de credite obligatorii

3/7
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Științe ale Educației
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

ANUL III
Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline obligatorii USV.FSE.PS Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare

1 Psihopatologie DS.05.01 2 2 E 6
2 Psihologie cognitivă DS.05.02 2 2 E 5
3 Psihologie organizațională și managerială DS.05.03 2 2 E 5
4 Practică de specialitate II DS.05.04 6 C 6
5 Psihologia muncii DS.06.05 2 2 E
6 Consiliere psiho-educațională și a carierei DS.06.06 2 2 E
7 Psihoterapii DS.06.07 2 2 E
8 Practică de specialitate III DS.06.08 4 C
9 Practică pentru elaborarea lucrării de licență DS.06.9 4 C
6 6 6 6 6 8
Total ore obligatorii pe săptămână 3E/1C 22 3E/2C
18 20

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline optionale USV.FSE.PS Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare

10 Psihopedagogia deficienților mintali DS.05.10


11 Defectologie și logopedie DS.05.11 2 2 E 5
12 Metodologia cercetării calitative DS.05.12
13 Psihopedagogia talentelor DS.04.13
14 Psihologia rezilienței DS.04.14 1 E 3
15 Etică aplicată în psihologie DS.04.15 1
16 Profile atipice de dezvoltare DS.05.16
17 Psihiatrie DS.06.17 2 2 E
18 Psihologia creativității DS.06.18
3 3 2 2
Total ore opţionale pe săptămână 2E 8 1E
6 4

RECAPITULAŢIE 9 9 6 8 8 8
5E/1C 30 4E/2C
24 24

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplină
crt. Discipline facultative USV.FSE.PS Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare

19 Instruire asistată de calculator DF.05.17 1 1 C 2

20 Practică pedagogică DF.05.18 3 C 3


(în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (1)
21 Managementul clasei de elevi DF.06.19 1 1 E

22 Practică pedagogică DF.06.20 3 C


(în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (2)
23 Evaluare finală - Portofoliu didactic DF.06.21 E
24 Antreprenoriat DF.06.22 1 1 C 2
2 3 2 1 4
Total ore facultative pe saptamana 3C 7 2E/1C
4/7
Total ore facultative pe saptamana 3C 7 2E/1C
7 5
I* - ore de studiu individual

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof. Univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr.
Valentin POPA Aurora Adina COLOMEISCHI Otilia CLIPA Aurora Adina COLOMEISCHI

4/7
m. 6
Nr.
credite

5
5
5
5
5

25

m. 6
Nr.
credite

30

m. 6
Nr.
credite

10
4/7
10

4/7
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Științe ale Educației
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

Nr.ore fizice
Structura anului universitar Nr. săptămâni Nr.ore practică
pe săptămână*
Anul de studii Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
I 14 14 0 0 24 24
II 14 14 0 3 24 23
III 14 14 6 8 24 24
IV
*Discipline obligatorii + opţionale

BILANŢ

Nr. Total nr. ore % %


CATEGORIA DISCIPLINEI fizice
crt. realizat recom.
DISCIPLINE OBLIGATORII 1288
1 76.22 70-80%
Practică 238
2 DISCIPLINE OPŢIONALE 476 23.78 20-30%
TOTAL Obligatorii şi opţionale 2002 100.00 100.00
3 DISCIPLINE FACULTATIVE 336
TOTAL Ore program de studiu 2338 100.00 100.00

Nr. Total nr. ore % % Nr. de ore


CATEGORIA DISCIPLINEI fizice
crt. realizat recom. Curs Aplicaţii
2 DISCIPLINE ÎN DOMENIU 532 26.39 25-30% 280 252
3 DISCIPLINE DE SPECIALITATE 1246 61.81 60-65% 574 672
4 DISCIPLINE COMPLEMENTARE 238 11.81 5-10% 56 182
TOTAL 2016 100.00 100.00 910 1106

NUMĂR ORE CURS / ORE APLICAŢII 0.8227848101

Nr. Forma de Nr. forme de verificare Total


crt. verificare An I An II An III Nr. %
1 Examen 9 8 9 26 59.09
2 Colocviu 6 9 3 18 40.91
3 Proiect 0 0.00
TOTAL 15 17 12 44 100.00

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof. Univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr.
Valentin POPA Aurora Adina COLOMEISCHI Otilia CLIPA Aurora Adina COLOMEISCHI

6/7
total: 2016-2352
practica lucrare de licenta min 48 ore
credite practica min 10
11.89 ore practica min 10%
nr ore limba straina minimum 8 ore din care 4 oblig

dii,

CHI

6/7
e din care 4 oblig

6/7
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Științe ale Educației
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Psihologie
Programul de studiu: Psihologie
Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Valabil începând cu anul universitar: 2018-2019

Competenţe profesionale și transversale

C1. Operarea cu concepte fundamentale domeniului


psihologiei
C2.Proiectarea și realizarea unui demers de
cercetare în psihologie
C3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a
soluțiilor posibile în psihologie
C4.Evaluarea psihologică a individului, grupului și
organizației
C5. Proiectarea și realizarea intervențiilor
psihologice
C6. Relaționarea și comunicarea interpersonală
specifică domeniului psihologiei
CT1.
Exercitarea sarcinilor profesionale conform
principiilor deontologice specifice în exercitarea
profesiei
CT2.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă
multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
CT3.
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în
vederea adaptării competențelor profesionale la
dinamica contextului social

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,

Prof. Univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. Conf. univ. dr.
Valentin POPA Aurora Adina COLOMEISCHI Otilia CLIPA Aurora Adina COLOMEISCHI

7/7
gram de studii,

r.
LOMEISCHI

7/7
7/7