Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

PROIECT MANAGEMENT

STUDENT :
ANUL : IV ,
SERIA : A ,
GRUPA : 1 .
ANTEMASURATOARE

DATE DE TEMA

Pamant vegetal:

Denumire pamant: Pamant vegetal de suprafata pana la 0,30 in grosime


Propr. coezive: slab coeziv
Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat mecanizat: cat. II
Greutatea medie in situ (in sapatura): 1600 kg/m3
Afanarea dupa executarea sapaturii: 25 %

Pamant de fundare:

Denumire pamant: Argila prafoasa (lut)


Propr. coezive: mijlocie
Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat manual: tare
Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat mecanizat: cat. III
Greutatea medie in situ (in sapatura): 1900 kg/m3
Afanarea dupa executarea sapaturii: 25%

Hn =2.80 m

t23=t67=3.50 m
01 Terasamente

Ordinea operatiilor tehnologice ce urmeaza a fi executate:


1. Sapatura strat vegetal (decapare), sapatura mecanicanizata cu
buldozerul;
2. Sapatura mecanizata cu excavatorul cu descarcare in auto;
3. Sapatura mecanizata cu excavatorul cu descarcare in depozit;
4. Nivelare platforma;
5. Sapatura manuala a fundatiei, in spatii limitate;
6. Umpluturi:
- intre cuzineti : imprastiere manuala a pamantului
compactare manuala;
-in jurul casei: imprastiere cu buldozerul a pamantului
si compactare mecanizata.

1.1 .TSC .18 .A1


Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,
inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren categoria II.
U.M. = 100 mc
NTi = 2,21 ore/U.M.
V01.01 = Lssv x lssv x hssv x 1/100 = 29.9x 21.27 x 0.3 x 1/100 = =1.907
sute mc
Cantitate = 1.907 sute mc
Rotund = 1.91 sute mc
1.2 .TSC. 22 .A1
Spor la consumurile de ore utilaj din articolul TSC 18 pentru
transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus peste distanta
prevazuta, pentru transportul de buldozere de 65-80 CP, a
pamantului provenind din teren categoria II.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,33 ore/U.M.
V01.02 = V01.01 x iaf x 3 = 1.907 x 1.4 x 3 =8.009 sute mc

Cantitate =8.009 sute mc


Rotund = 8.01 sute mc
01.03 .TSC .04. F1
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu
umiditate naturala cu descarcare in autovehicul in teren categoria
III.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,35 ore/U.M.
V01.03 = Lsubs x lsubs x HSG x 1/100 = 26,15x13.47 x 1.3x1/100
=4.579 sute mc

Cantitate = 4.579sute mc
Rotund = 4.58 sute mc
01.04 .TSC .04 .B1
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu
umiditate naturala cu descarcare in autovehicul in teren categoria
III.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,2 ore/U.M.
V01.04 = VSG - V01.03 =
= (LSGs + LSGi)/2 x (lSGs + lSGi)/2 x HGs x 1/100 – V01.03
=[(26.6+27.9)/2x(14.67+17.27)/2]x1.3/100-4.579= 1.0783 sute mc
Cantitate = 1.0783 sute mc
Rotund = 1.08 sute mc
01.05 .TSE.01. C1
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de
10-20 cm, in teren tare.
U.M. = 100 mp
NTi = 11.25 om ore/U.M.
A01.05 = LSGi x lSGi x 1/100 = 26.6 x 14.67 x 1/100
= 3.902 sute mp
Cantitate = 3.902 sute mp
Rotund = 3.91 sute mp
01.06 .TSA. 02. F1
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in teren
tare pana la 1,5 m adancime.
U.M. = 100 mc
NTi = 2.11 om ore/U.M.

V01.06 =Σlfundatii x Hfundatii x Bfundatii


=(26x1.28x0.4x2+26x1.95x0.6+10.732x1.2x0.4x4)x1.02=79.2873

Cantitate = 79.2873mc
Rotund = 79.29 mc

01.07.TSD. 01 .C1
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de
10-30 cm grosime, printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi,
inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren tare.
U.M. = 100 mc
NTi = 0,43 om ore/U.M.
V01.07 = V01.06 x iaf = 79.2873 x 1.4 = 111.002 mc

Cantitate = 111.002 mc
Rotund = 111.02 mc

01.08. TSD .04. D1


Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi
orizontale sau inclinate la 1/4, 5inclusiv udarea fiecarui strat de
pamant in parte, avand grosimea stratului 20 cm grosime pamant
coeziv.
U.M. =100 mc
NTi = 0,75 utilaj ore/U.M.
V01.08 = V01.07/ iaf = 79.287mc
Cantitate = 79.287mc
Rotund = 79.287 mc

01.09 .TSD. 02. B1


Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II,
executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi
cu grosimea de 21-30 cm.
U.M.=100 mc
NTi = 0,9 utilaj ore/U.M.
V01.09 = V01.04 x iaf = 1.0783 sute mc x 1.4 = 1.509 sute mc

Cantitate = 1.509 sute mc


Rotund = 1.51 sute mc

01.10.TSD .05 .B1


Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte, umpluturile executandu-se din pamant
slab coeziv.
U.M.= 100 mc
NTi = 10.88utilaj ore/U.M.
V01.10 = V01.09/ iaf = 1.509 / 1,4 = 1.078 sute mc
Cantitate = 1.078 sute mc
Rotund = 1.08 sute mc

01.11.TRA .01 .A15


Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la
distanta de 15 km.
U.M. =1 tona
M01.11 = V01.03 x tone/mc = 4.579 x 100 x 2 = 915.8 tone
Cantitate = 915.8 tone
Rotund =916 tone
02 Lucrari de fundatii

02.01. CA.01 .B1


Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu
volum peste 3 m3, marca B 50.
U.M. = mc
NTi = 3,05 ore/U.M.
V02.01 = V01.06 x 1.04 =79.2873 mc x 1.04 = 82.458 mc
Cantitate = 82.458 mc
Rotund = 82.50 mc`
02.02 .CB .10. B1
Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de
utilaje, simple cu forme regulate, inclusiv sprijinirile din panouri
refolosibile cu placaj de 15 mm.
U.M. = mp
NTi = 1 om ora/U.M.

A02.02 = Σ Lfete cuzineti x Hcuzineti x 2 fete


(26x3+10.73x4)x0.3x2=72.552
Cantitate = 72.552 mp
Rotund = 72.56 mp
02.03. CC .01. C1
Montarea armaturilor din otel beton, in fundatii, de tip continue si
radiere (placi)
U.M. = kg
NTi = 0,02 om ore/U.M.
M02.03 = V02.04 x 80 kg otel /mc beton =
= 29.0208x80 = 2321kg
Cantitate = 2321 kg
Rotund = 2330 kg
2.4 CA .02. D1
Turnarea betonului in elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca B 150, in fundatii continue,
radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv.

U.M. = mc
NTi = 3,35 om ore/U.M.
V02.04 = Σ lcuzinet x B cuzinet x H cuzinet
=(26x3+10.73x4)x0.3x0.8=29.0208 mc
V02.04 = 29.0208mc
Cantitate = 29.0208mc
Rotund = 29.03mc

2.5 .CZ.01.02.A1
Prepararea betonului marca B50 cu balast cu granulatia pana la 31
mm, preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate
U.M. = mc
NTi = 0,085 om ore/U.M.
V02.05 = V02.01 x 1.008 = 82.458 x 1.008 = 83.117 mc
consum specific
Cantitate = 83.117 mc
Rotund = 83.12 mc
2.6 CZ 01.05. C1
Prepararea betonului marca B150, cu agregate grele, sortate cu
granulatia pana la 31 mm (pentru beton simplu sau armat cu
lucrabilitate L3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment F25 in
instalatii centralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,085 om ore/U.M.
V02.06 = V02.04 x 1,008 = 29.0208x 1,008 = 29.252 mc
consum specific
Cantitate = 29.252 mc
Rotund = 29.26mc
0.2.07.CZ. 03. 01.A1
Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru beton armat in
fundatii – fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv
fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate S500.

U.M. = kg
NTi = 0,033 om ore/U.M.
M02.07 = M02.03x1.0x1,010= 2321 x 1.0 x1,010 = 2344.21 kg

100% armatura
consum specific de otel Cantitate = 2344.21 kg
Rotund = 2350 kg

02.08.TRA .06 .A. 05


Transport rutier al betonului B150 cu autobetoniera la distanta de 5
km.
U.M. = tona
M02.08 = (V02.05 + V02.06 ) x 2,4 t/mc = (83.117 + 29.252)x2.4 =
= 271.60 tone
Cantitate = 271.60 tone
Rotund = 272 tone
02.10.TRA. 04 .A. 05
Transportul rutier al armaturii fasonate cu remorca cu trailer cu
capacitatea de pana la 20 t la distanta de 5 km.

U.M. = tone
M02.10 =M02.07 x1/1,010 x 1/1000 =
= 2344.21 x1/ 1,010x1/1000 = 2.321 tone
Cantitate = 2.321 tone
Rotund = 2.33 tone

03 Realizare subsol

03.01 .CB. 12 .I1


Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv
sprijinirile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv cu plansee din
beton monolit.
U.M. = 1 mp
NTi = 0,88 ore/U.M.

S03.01 = ΣLpereti x Hsubsol x 2 fete = (25.4x3x2+12.47x4x2) x


2.03=511.8848 mp
S03.01 = 511.8848mp

Cantitate = 511.884 mp
Rotund = 512 mp

03.02 .CB .23. B1


Cofraje – ramura din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti
de beton cu latimea ramurei de peste 15 cm, exclusiv ghermelele.
U.M. = 1 mp de gol
NTi = 0,45 om ore/mp

S03.02 = nr.goluri x Hgol x Lgol =


= 7x1.56x0.9 =9.828 mp
Cantitate = 9.828 mp
Rotund = 9.83 mp
3.3 .CC. 02 .A1

Montarea armaturilor din otel beton tip S500 in elemente de


constructii, exclusiv cele din constructiile executate la o inaltime
pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8
mm inclusiv, in pereti si diafragme.
U.M. = kg
NTi = 0,048 ore/kg
M03.03 = V03.05 x 50kg/mc= 49.228 x 50 = 2461.14 kg
Cantitate = 2461.14 kg
Rotund =2470kg

3.4 .CC.02.B1
Montarea armaturilor din otel beton tip PC52 in elemente de
constructii, exclusiv cele din constructiile executate la o inaltime
pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8
mm inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = kg
NT = 0,041 ore/kg
M03.04 = V03.05 x 30 kg/mc = 49.228 x 30 = 1476.84 kg
Cantitate = 1476.84 kg
Rotund = 1480 kg
3.5 .CA .02. G1
Turnare beton armat in elementele constructiilor, exclusive cele
executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusive in pereti si diafragme cu grosimea de pana
la 30 cm inclusiv.
U.M. = mc
NTi = 4,04 ore/mc
V03.05 = (S03.01/2 – S03.02) x tper = (511.884 /2 – 9.828) x 0,20 =
=49.228 mc
Cantitate = 49.228 mc
Rotund = 49.3 mc
3.6 .CB. 44 .A1
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru
montarea placilor prefabricate cu si fara bucla, a pedalelor de
planseu, la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi
monolite cu plansee prefabricate – cu popi metalici extensibili tip
PE 3100 R.

U.M. = 1 buc.
NTi = 0.44 ore/buc.
B03.06 = B03.07 x 2 popi/ grinda = 80 x 2 popi/ grinda = 160buc
Cantitate =160 buc
Rotund = 160buc

3.7 .CB .I3 .B1


Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru
turnarea grinzilor monolite izolate a planseelor cu grinzi monolite
si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult
500 daN/m2 la constructiile avand inaltimea pana la 20 m inclusiv,
grinzile rezemand pe popi metalici extensibili.

U.M. =1 buc.
NTi = 2,31 ore/buc.
B03.07 = 16x4 celule mari+8x2 celule mici =80 buc

Cantitate=80buc

3.8 .CB .13. I1


Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv
sustinerile din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si la
grinzi.
U.M. = mp
NTi= 0,85 ore/mp
S 03.08 = (Lbloc + 0,15) x (lbloc + 2 x 0.15) + n grinzi x Lgr x lgr x 2fete +
ΣLbalc x lbalc + [2 (Lbloc + 0.15) + (lbloc+ 2x0.15) + Σlbalc] x hpl = (25.4 + 0.15) x
(12.47 + 2x0.15) + (8x5.15x0.2x2)+2x1x7.2+2x1x3.6 + [2 x (25.4 + 0.15)
+(12.47+ 2x0.15) +1x8]x0.13 = 373.6966 mp

Cantitate = 373.3966 mp
Rotund = 374 mp
3.9 .CC. 02. C
Montarea armaturilor din otel beton tip S500 in elementele de
constructii exclusive cele din constructiile executate in cofraje
glisante cu distantieri din mase plastic, la constructii executate la o
inaltime de 35 m inclusiv din bare fasonate avand diametrul pana la
18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv in
placi, inclusiv scari si podeste.
U.M. = kg
NT = 0,033 ore/kg
M03.09 = V03.10 x 100 kg/mc = 47.366x110 = 4736.6 kg
Cantitate = 4736.6
Rotund = 4737 kg
3.10 .CA .02. J1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv
cele executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee cu grosimea placii mai
mare de 10 cm.

U.M. = mc
NTi = 3,54 ore/U.M.
V03.10 = (S03.08 – Spazii) x Hplaca =
= (373.396 – 9.343) x 0,13 = 47.366 mc

S pazii = [(Lbloc+0.15)+(lbloc+2x0.15)+ Σlbalc]xHpl= [2 x (25.4 + 0.15) +


(12.47+ 2 x 0.15) +1 x 8] x0.13=9.3431 mp

Cantitate = 47.366 mc
Rotund =47.4 mc

3.11 .CZ. 01. 06 .A1


Prepararea betonului marca B200 pentru betoane obisnuite cu
agregate grele sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru beton
armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi foarte dese si
in piloti Franki, preparati cu ciment M30 in instalatii centralizate.

U.M. = mc
NTi = 0,085 ore/mc
V03.11 = ( V03.05 + V03.10.) x 1,008 = (49.228 + 47.366) x 1,008
=105.156

V03.11 = 105.156 mc

Cantitate = 105.156 mc
Rotund = 106 mc
3.12 .CZ .03 .02. A1
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisante – fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructiile obisnuite in ateliere centralizate OB 37,
∅= 6-8 mm.
U.M. = kg
NTi = 0,036 ore/kg
M03.12 = (V03.05 x 30kg/mc + V03.10 x 60kg/mc) x 1,010 =

consum specific
= (49.228 x30 +47.366 x60) x 1,010 =4361.98 kg

Cantitate = 4361.98 kg
Rotund = 4362 kg
3.13 .CZ. 03.02. E1
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisante – fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructiile obisnuite in ateliere centralizate S500,
∅= 10 - 16 mm.

U.M. = kg
NTi = 0,025 ore/ kg
M03.13 = (V03.05+V03.10) x50 kg/mc x 1,010 =
= (49.228 +47.366)x50x1.010=4877.99 kg
Cantitate = 4878 kg
Rotund = 4880 kg
3.14 .TRA .06 .A 08
Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de
8 km.

U.M. = tona
M03.14 = V03.11 x 2.4tone/mc=105.156 x 2,4 =252.37 tone
Cantitate = 252.37 tone
Rotund = 253 tone
3.15 .TRA.04.A 08
Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu
remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 de tone la distanta de 8
km
U.M. = tona
M03.15=(M03.12+M03.13)x1/1.01x1/1000=(4361.98+4877.99)x
1/1.01x(1/1000)= 9.148 tone

Cantitate = 9.148 tone


Rotund = 9.15 tone
3.16 .CG.32.C1
Umpluturi in straturi compactate, executate cu piatra sparta si
nisip, compactate cu mijloace manuale.
U.M. = mc
NTi =0.92ore/mc
V03.16 = Σarii intre cuzinetix0.10
V03.16 =[4x9.34x5.25 + 2x4.3x5.25] x 0,1 =24.129 mc

Cantitate = 24.129 mc
Rotund = 24.2 mc

3.17 .CG. 18. B1


Pardoseli din beton, turnate pe loc, marca B100 in grosime de 10
cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe
betonul proaspat turnat.
U.M. = mp
NTi = 0,69 ore/mc
CSI = 0.1008 mc B100/1 mc pardoseala

S03.17 = Σsuprafete intre pereti subsol =4x9.94x 5.97 + 2x 4.9*5,97 =


295.8732 mp

Cantitate=295.873mp
Rotund =296 mp

3.18 .CC. 02 .F1


Montarea armaturilor din otel beton, tip STPB in elementele de
constructii, exclusive cele din constructii executate in cofraje
glisante cu distantieri din mase plastice, din plase sudate avand
greutatea pana la 3 kg/mp inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = kg
NTi = 0,031 ore/kg
M03.18 = S03.17 x 3 kg/mp = 295.873 x3 = 887.6196 kg
Cantitate = 887.6196 kg

Rotund = 888 kg
3.19 .CZ. 01 .04 .A1
Preparare beton marca B100 cu balast cu granulatia pana la 31 mm
preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate.

U.M. = mc
NTi = 0,085 ore/ mc
V03.19 = S03.17 x 0.1008 = 295.873x 0,1008 = 29.824 kg

consum specific
Cantitate = 29.824 kg
Rotund = 29.9 kg
3.20 .CZ. 03 .02 .XD
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat din
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisante, confectionarea plaselor sudate din STNB in
ateliere centralizate avand diametrul barelor 4-5 mm.
UM = mc
NTi = 0,085 ore/ mc
M03.20 = M03.18 x 1,01 = 887.6196 x 1,01 = 896.495 kg

Cantitate = 896.495 kg
Rotund = 897 kg
3.21 .TRA. 04. A 08
Transportul rutier al betonului B100 cu autobetoniera la distanta de
8 km.

U.M. = tona
M03.21 =V03.19 x 2,4 tone/mc = 29.824 x 2,4 = 71.577 kg

Cantitate = 71.577 kg
Rotund =71.6 kg

3.22 TRA 04 A 08
Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu
remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 de tone la distanta de
8 km.
U.M. = tone
M03.22 =(M03.03+M03.04)x1/1000 = (2461.14+1476.84) x 1/1000=3.937
tone

Cantitate = 3.937tone
Rotund = 4tone
04. IZOLATII SUBSOL

04.01. IZC 08 B2 U.M.:mp NTi: 0,26 om ore/U.M.

Strat hidroizolant executat la cald,la cuve,rezervoare,bazine,subsoluri,radiere,construite pe terenuri


cu ape freatice,executate cu tesatura din fibra de sticla bitumata.

S04.01 =(2Lsubs+lsubsol)*Hsubs=(2*25.4+12.47)*2,03=128.43mp

Rotund: 129 mp

04.02. IZC 14 C1 U.M.:mp NTi: 0,45 om ore/U.M.


Izolatii termice in camere frigorifice executate la pereti cu placi polistiren celular expandat PEXB
2000X500X24mm,avand grosimea de 24mm.
S04.01 = S04.01 *1,01=128.43*1,01=129.72 mp
Rotund: 130 mp

04.03. IZC 08 B2 U.M.:mp NTi: 0,26 om ore/U.M.


Strat hidroizolant executat la cald,la cuve,rezervoare,bazine,subsoluri,radiere,construite pe terenuri
cu ape freatice,executate cu tesatura din fibra de sticla bitumata, pentru protectia hidroizolatiei
subsolului.
S04.03 = S04.01 *1,02 = 128,43 * 1,02 = 130.99mp
Rotund: 131 mp

04 Realizare suprastructura

4.1 .CB. 12. I


Cofraje pentru beton armat in pereti si diagrame, inclusiv
sprijinirile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu plansee din
beton monolit
U.M. = mp
NTi = 0,88 ore/mp
S04.01= Σlungimipereti b.a etaj x (Hn - Hpl) x 2fete x 5niv=
= (12.47x2+25.4+0.7x8)x(2.80-0.13)x2x5=1493.59 mp

Cantitate = 1493.59 mp
Rotund =1494 mp
4.2 .CB .23 .D1
Cofraje – rame din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti
de beton, cu latimea peste 15 cm, cu dibluri necesare montarii
tamplariei.
UM = mp
NT = 0,53 ore/mp
S04.02 = (6goluri x 0.9x2.1) x5niv = 56.7 mp

Cantitate = 56.7 mp
Rotund = 56.7 mp

4.3 .CC. 02 .A1


Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu
distantieri la constructii executate la o inaltime pana la 35 m
inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv,
in pereti si diagrame.
UM = kg
NT = 0,048 ore/kg
M04.03 = V04.05 x 80kg/mc= 110.41 x 80 = 8808 kg
Cantitate = 8808 kg
Rotund = 8808 kg
4.4 .CC .02. B1
Montarea armaturilor din otel beton tip S500 in elemente de
constructii exclusive cele din constructiile executate in cofraje
glisante cu distantieri din mase plastic la constructii executate la o
inaltime pana la 35 m inclusive din bare fasonate avand in
diamentrul pana de 10-12 mm inclusiv in pereti si diafragme .

U.M. = 1 kg
NTi = 0,041 ore/kg
M04.04=V04.05 x 50kg/mc= 110.41 x 50 = 5520.76 kg

Cantitate = 5520.76 kg
Rotund = 5521 kg

4.5 .CA. 02 .G
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor exclusive
cele executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu
inaltimea pana la 35m inclusive in pereti si diafragme cu grosimea
pana la 30 cm inclusiv.
UM = mc
NTi = 4,04 ore/mc
V04.05 =(S04.01/2 – S04.02) x 0.16 = (1493.59 /2 -56.7) x 0.16 =
= 110.41 mc
Cantitate = 110.41 mc
Rotund = 111 mc

4.6 .CB. 44 .A
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventor folosite pentru
montarea placilor prefabricate cu si fara bucla a predalelor de
planseu la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi
monolite cu plansee prefabricate cu popi metalici extensibili de tip
PE3100R.
U.M. = buc
NTi = 0,044 ore/buc
B04.06 = B03.06 x 2 = 160x2 = 320 buc
Cantitate = 320 buc.
Rotund = 320 buc.

4.7 .CB .45. B


Sustineri cu grinzi metalice extensibile de inventor pentru turnarea
grinzilor monolite izolante a planseelor cu grinzi monolite si a
placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500
daN/m la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile
rezemand pe popii metalici extensibili.

UM = buc.
NTi = 2,31 ore/buc.
B04.02 = B03.07 x 5niv =80 buc x 5 = 400 buc
Cantitate = 400 buc.
Rotund = 400 buc.

4.8 .CB .13. I1


Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi exclusive
sustinerile din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la
constructii avand inaltimea pana la 20m inclusiv la placi si grinzi.

U.M. = mp
NTi = 0,85 ore/mp
S 04.08 =(S03.08 + ΣLungimi gr contur x 2 x 0,37) x 5 niveluri =
(373.6966 +49.52 x 2 x 0,37) x 5 =2051.707 mp
Cantitate = 2051.707 mp
Rotund = 2060 mp

4.9 .CC. 02 .C1


Montarea armaturilor din otel beton tip S500 in elementele de
contructii exclusiv cele din constructiile executate in cofraje
glisante cu distantieri din mase plastic la constructii executate la o
inaltime pana la 35m.
U.M. = kg
NTi = 0,033 ore/kg
M04.09=V04.10 x 110kg/mc = 260.65 x 110 = 28671.5 kg

Cantitate = 28671.5 mc
Rotund = 2868 mc

4.10 .CA. 02.J1


Turnarea betonului armat in elementele constructiilor exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca C12/15 la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee cu grosimea placii peste
10 cm..
UM = mc
NTi = 3,54 ore/mc
V04.10 = (S04.08 – Spazii x 5)x0.13=(2051.717 – 9.343x 5) x 0,13 =
= 260.65 mc
Cantitate = 260.65 mc
Rotund = 261 mc
4.11 .CZ. 01. 06 .A1
Preparare beton marca B200 pentru betoane obisnuite cu agregate
grele sortate cu granulatie pana la 16 mm pentru beton armat in
elemente cu sectiunea redusa sau armature foarte dese in piloti
Franki, preparat cu ciment M30 in instalatii centralizate.

UM = mc
NTi = 0,085 ore/mc
V04.11 = (V04.05+V04.10)x1.008=(110.41 +260.65)x1.008=
= 374.028 mc
Cantitate = 374.028 mc
Rotund =375 mc

4.12 .CZ. 03. 02. N


Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisante – fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si
podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, S500
Ø = 6÷8 mm
UM = kg
M04.12 = (V04.05 x 30+V04.10 x 60)x1.01=
= (110.41 x 30 + 260.65 x60 ) x 1.01 =19140.81 kg

Cantitate = 19140.81 kg
Rotund = 19141 kg
04.13.CZ .03. 02 .B
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje exclusive cele executate
in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite inateliere centralizate OB37
U.M. = 1 kg
M04.13 = (V04.05+V04.10)x50 kg/m3 x 1.01 =
= (110.41 + 260.65)x50 x 1.01= 18738.53 kg
Cantitate = 18738.53 kg
Rotund = 18800 kg

4.13 .TRA. 06 .A .08


Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de
8km .
U.M.=1 tona

M04.14 =(V04.05+V04.10)x2,4 tone /m3 =


= (110.41 + 260.65)x2.4= 890.544 tone
Cantitate = 890.544tone
Rotund = 891 tone
04.15. TRA 04 A 08
Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu remorca
trailer cu capacitate pana la 20 tone la distanta de 8 km.
U.M. =1 tona
M04.15 =(M04.12+M04.13)/(1.01x1000)=
=(19140.81 kg +18738.53)/(1.01x1000)=
= 37.50 tone
Cantitate = 37.50 tone
Rotund = 38 tone
05 Inchideri si compartimentari (zidarii)

5.1 .CD. 07. C1


Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat de 30 cm
grosime executata cu mortar marca M25 la constructii executate la
o inaltime pana la 35m inclusiv cu blocuri GBN.
UM = mc
NT = 3,20 om ore/mc
CSI = 0.068 m3
CS0CA = 0.975 MC BCA/mc zid
V05.01 =[2 x Lbloc x (Hniv – Hpl) x 5 – (S06.01 +S06.02 +S06.03) + lbloc x (Hniv – Hpl)
x 5] x lzid =
= [2x25.4 x (2.8 – 0.13) x 5 – (14.4+86.4+36) + 12.8 x (2.9 – 0.13) x
5] x 0.3 =215.59 mc
Cantitate = 215.59 mc
Rotund = 216 mc

5.2 .CP .15 .C1


Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat: fasii de
60 cm latime si 12,5 cm grosime.
U.M. = mp
NTi = 1,20 om ore/mp
Csi = 0,0018 mc M100-T/ mp perete
S05.02 = ∑Lungimi compart fasii bca 12,5 x H compart x 5=
=[5.2x8+2.55x4+1x4+1.35x4+0.6x4+3.5+1.65+6+2x(0.6+0.9+1.3)]x(2.8-
0.13) x5=1104.71 m2
Cantitate =1104.71 mp
Rotund =1105 mp

5.3 .CZ .02. 09. D


Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30
in instalatii necentralizate fara adaos de var.
U.M. = mc
NTi = 0,86 om ore/mc
V05.03 = S05.02 x 0,0018 = 1104.71 x 0,0018 = 1.988 mc

Cantitate = 1.988 mc
Rotund = 2 mc
5.4 .CZ. 02 .02. C
Mortar de ciment pentru zidarie marca M25Z preparat cu ciment
F25 si var pasta in instalatii necentralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,86 om ore/mc
V05.04 = V05.01 x 0.068 = 215.59 x 0.068 = 14.66 mc

Cantitate = 14.66 mc
Rotund = 14.70 mc

5.5 .CZ. 02. 02. A


Mortar de ciment-var pentru zidarie marca M25 preparat cu ciment
F25 si var pasta, ininstalatii centralizate
U.M. = mc
V05.05 = V05.01 x 0.065 = 215.59 x 0.065 = 14.01 mc

Cantitate =14.01 mc
Rotund = 14.1 mc
06 Tamplarii

6.1 .CK. 01 .A1


Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate cu deschidere obisnuita
sau interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau fara
supralumina la constructii de locuinte,social-culturale industriale
inclusive izolatia hidrofuga si termina montata pe ghermele
existente la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv pentru
ferestre cu suprafata tocului pana la 1 mp inclusiv.
U.M=1 mp
NTi=2.69 ore/mp
S06.01= 2 x (0.6 x 0.6 + 2 x 0.6 x 0,9) x 5 = 14.4 mp
Cantitate=14.4 mp
Rotund = 14.4 mp

6.2 .CK. 01. B1


Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate cu deschidere obisnuita
sau interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau fara
supralumina la constructii de locuinte,social-culturale industriale
inclusiv izolatia hidrofuga si termina montata pe ghermele
existente la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv pentru
ferestre cu suprafata tocului intre 1 si 2.5mp inclusiv.
U.M.=1 mp
NTi=1.25 ore/mp
S06.02=(8x1.5x1.2+2x2.4x0.6)x5 = 86.4 mp

Cantitate = 86.4 mp
Rotund =86.4 mp

6.3 .CK .04. A1


Usi de lemn pentru balcoane duble sau cu foile cuplate cu
deschidere obisnuita sau interioara intr un canat sau doua executate
din cherestea la constructii de locuinte social-culturale inclusiv
izolatia hidrofuga si termica a tocului montate pe ghermele
existente usi intr un canat la constructii cu inaltimea pana la 35 m.
U.M.=1 mp
NTi=1.48 om ore/mp
S06.03 = (0.9 x 2 x 4)x5 = 36 mp
Cantitate = 36 mp
Rotund =36mp
6.4 .CK .03 .F1
Usi de lemn interioare sau exterioare simple inclusive izolatia
hidrofuga si termica a tocului montata pe ghermele existente
interioare tip CIL finisate la producator intr un canat pe toc si
captuseli.
U.M.=1 mp
NTi =1.81 ore/mp
S06.04=∑Husi x lusi x 5 nivele = (28x2.1x0.9+2x2.1x0.7)x5=
279.3m2
Cantitate = 279.3 mp
Rotund =300.6 mp

6.5 .CK. 09. B1


Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestre sau
usi,pervazuri sau baghete pana la 20 mm grosime si 100 mm
latime montate la usi sau ferestre.
U.M.=1ml
NTi=0.07 ore/ml
L06.05=∑(2xHusi +l) x2x5=
=[(2x2.1+2.9)x28+(2x2.1+0.7)x2]x2x5=2086 m
Cantitate = 2086 ml
Rotund =2090 ml
6.6 .CK.09 .A1
Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestre sau usi,glafuri
pana la 70 cm latime montate la ferestre din lemn.
U.M.=1 ml
NTi=0.27 ore/ml
L06.06 =∑l fer x5x2={[(1.5+0.9+1.5)x2+0.9+2.4]x2+0.6x2}x5=117 m
Cantitate = 117 ml
Rotund =117 ml
6.7 .CM .02. B1
Geamuri trase simple prelucrate slefuite trase simple de 4….6 mm
grosime montate cu chit si cuie la ochiuri peste 0.25mp.
U.M= 1mp
NTi=0.44 ore/mp
S06.07 = (S06.01+S06.02+S06.03)x0.83x2=
= (14.4+86.4+36) x 2 x 0.83 = 227.088 mp

Cantitate = 227.088mp
Rotund =228mp
07. Tencuieli interioare

7.1 .CF .01. C1


Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual,
pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din
blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment
marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela de capre.
UM = mp
NT = 1,12 ore/mp
Csi = 0,018 m2M10-T/mp perete
S07.01= S04.01–S04.02x2fete-2xLbloc(Hn-Hpl)x5+V05.01/Lzidbca-
- lblocxHex5=
S 07.01 =1493.59 -56.7 x2-2x25.7x(2.9-0.13)x5+215.59 /0.3-
12.8x(2.9-0.13)x5 = 1209.65 mp
Cantitate = 1209.65 mp
Rotund = 1210 mp
7.2 .CF. 03. A1
Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau
din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-
ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe
capre
U.M. = mp
NT = 1,03 ore/mp
Csi = 0,020 mcM25-T/mp tavan
S07.02 = S04.08 = 2051.707 mp
Cantitate = 2051.707 mp
Rotund = 2060 mp

7.3 .CF .10. C1


Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele
elementelor de beton: glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane aplicat
manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos.
UM = mp
NT = 0,38 ore/mp
S07.03 = S07.01 + S07.02 + 2xS05.02 – S09.03 =
= 1209.65 + 2051.707 + 1104.71 -511.872 = 3853.48 mp
Cantitate = 3853.48 mp
Rotund =3860 mp
7.4 .CZ .02.06 .A1
Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M10-T preparat cu
ciment F25 si var pasta, in instalatii centralizate
U.M. = mp
NTi = 0,52 ore/mp
V07.04 = S07.01 x 0.018 =1209.65 x 0.018 = 21.77 mp
Cantitate = 21.77 mp
Rotund = 21.80 mp
7.5 .CZ.02.07. A
Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M25-T preparat cu
ciment F25 si var pasta, in instalatii centralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,52 ore/mc
V07.05 = S07.02 x 0.020 = 2051.707 x 0.020 = 41.034 mc
Cantitate = 41.034 mc
Rotund = 41.1 mc

7.6 .TRA. 06 .A .15


Transportul mortarului cu automalaxorul de la 8 km.
U.M. = tona
M07.06 = ( V07.04+ V07.05)x2.1/mc=
= (21.77 +41.034) x 2.1 = 131.88 tone
Cantitate = 131.88 tone
Rotund = 132 tone

08 .Pardoseli

8.1 .CG .01. D1


Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment marca
M100-T de 3 cm grosime, cu suprafata foi driscuita.
U.M. = mp
NTi = 0,46 ore/mp
Cs = 0,031 mcM100-T/mp
S08.01 = (ΣSdormitoare, camere de zi) x 5 =
(13.65+19.75+11.115)x4x5 =890.3 mp
Cantitate = 890.3 mp
Rotund = 891mp
8.2 .CG .03. E1
Pardoseli din materiale plastice inclusiv pervazurile curatate si
ceruite cu covor din policlorura de vinil (PVC) pe suport textil lipit
cu prenadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 m2, cu pervaz din
lemn.
U.M. = mp
NTi = 0,73 ore/mp
S08.02 = S08.01 = 890.3 mp
Cantitate =890.3 mp
Rotund = 891mp

8.3 .CG. 06. C


Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul
suport de cca 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M100-T
inclusiv frecarea si spalarea, executate simplu, in camp continuu in
grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din marmura,
in incaperi cu suprafete pana la 5 mp inclusiv.
U.M. = mp
NTi = 2,11 ore/mp
S08.03 = (ΣSpard. rece.+ Balcoane) x5=
=[(6.85+5.6)x4+(3+9.36+1.6)x2+6.44+22.97]x5+(2x(3.04+6.24)x4=
609.89
Cantitate = 609.89 mp
Rotund = 610mp

8.4 .CG. 07 .B1


Plinte si borduri din placi de marmura fixate cu mortar de ciment
marca M100-T, inclusiv curatarea si spalarea: plinte orizontale de
10 cm inaltime la pereti executate cu piatra de mozaic din
marmura.
UM = ml
NTi = 1.2 ore/ml
L08.04=Ʃ(Ppard,reci-lusi)x5niv={[(3.75x2+3.44x2+0.2+0.1)+2x2+2x2.14+
+1.2x2+2x2+6x2+3.3x2+3.9x2+2.8x2+2x2+2.8x2]x4+1.65x2+3.9x2+3.9+4.
9+2.1x2+(2x2+1.5x2+ +2.4x2+3.9x2+0.8x2+0.7x2)x2-28x0.9x2-2x0.7x2-
4x0.9}x5=1481.7 m
Cantitate = 1481.7 ml
Rotund =1490 ml
8.5 .CZ .02.09. A1
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T, preparat cu ciment
M30, in instalatii centralizate, fara adaos de var.
U.M. = mc
NTi = 0,52 ore/mc
V08.05 = S08.01 x Cs = 890.3 x 0.031 = 27.59 mc
Cantitate = 27.59 mc
Rotund =27.6 mc

8.6 .TRA. 06 .A. 08


Transportul mortarului cu autospeciala de la 8 km.
U.M. = tona
M08.06 = V08.05 x 2.2 t/mc = 27.59 x 2.2 = 60.69 tone
Cantitate = 60.69 tone
Rotund = 60.7 tone

09 Finisaje interioare de suprafata

9.1 .CN. 02 .B
Zugraveli interioare la pereti si tavane, executate in culori de apa
cu huma, in trei straturi.
U.M. = mp
NTi = 0,31 ore/mp
S09.01 = S07.03 = 3853.48 mp
Cantitate = 3853.48 mp
Rotund=3854 mp

9.2 .CN. 09. F


Vopsitorii pe tamplarii de lemn , executare cu email alchidic , in
doua straturi.
U.M. = mp
NTi = 0,95 ore/mp
S09.02 = (S06.01+ S06.02+ S06.03 )x3+ S06.04 x2.9=
= (14.4 + 86.4 + 279.3)x3 + 36x2.9 = 1244.7 mp
Cantitate =1244.7 mp
Rotund = 1250 mp

9.3 .CI .06. A


Placaj din faianta la pereti si stalpi ,inclusive placarea glafurilor
executat cu placi de aceeasi culoare si acelasi format ,fixate cu
mortar de ciment marca M100-T cu adios de var pasta de circa 2
cm grosime la incaperi de suprafata mai mica de 10 mp.
U.M. = mp
NTi = 1,04 om ore/mp
S09.03 = ∑(Spereti bai + Sfront lucru bucatarie)x 5niv =[(2.14+2)x2x4x(3-0.13)-
4x2.1x0.9+(3.9+2.3)x2x2x0.6]x5= 511.872 mp

Cantitate =511.872 mp
Rotund = 512 mp

10.Finisaje exterioare (fatada)

10.01.CB .48. A
Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade cu schela
autoridicatoare cu 2 castele (Lmax = 17,00 m, Hmax.= 31,00 m)
U.M. = mp
NTi = 0,28 ore/mp
S10.01 = (Hsoclu+Hnx5niv+Hatic)x(2xLbloc+lbloc)=
=(1+2.8x5+1.1)x(2x25.7+12.8)= 1033.62 mp
Cantitate = 1033.62 mp
Rotund = 1040 mp

10.02.CF. 08 .A1
Tencuieli exterioare speciale in similipiatra (piatra artificiala) la
fatade, socluri etc., lucrate manual, cu grundul din mortar de
ciment marca M100-T, cu adaos de var, driscuit din gros, in
grosiem medie de 1,5 cm, iar stratul vizibil cu mortar de ciment
marca M100-T, confectionat cu piatra din mozaic din calcar (praf
de piatra) in loc de nisip, buciardate sau pieptanate, in camp
continuu, cu grosimea stratului superior de 0.5 – 0.8 cm.
UM = mp
NT = 2,21 ore/mp
Cs = 0,017 mc M100-T/mp
S10.02 = [S10.01 – (S06.01 + S06.02 + S06.03 )] x 1,10 =
= [1033.62 –(14.4+86.4+279.3)]x1,10=718.87 mp
Cantitate = 718.87 mp
Rotund = 719 mp
10.03.CZ. 02. 09. E1
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30,
in instalatii centralizate fara ados de var.
U.M. = mc
NTi = 0,52 ore/mc
V10.03 = S10.02 x 0.017 = 718.87 x 0.017 = 12.11 mc
Cantitate = 12.22 mc

Rotund = 12.30 mc

11. Realizare terasa

11.01. CD .04.D1
Zidarie din caramida presata arsa 240x115x63 ,executata cu mortar
marca M50-Z,executata cu caramizi calitatea 1,in ziduri cu grosime
de 12.5 cm pt parapete de balcoane,terase,garduri etc.
UM: mc
NTi=8.79 om ore/UM
Cs M50-Z=0.050 m3/UM
V11.01=2x(L terasa + l terasa)xH parapet x t parapet+2x(L chepeng+
+ l chepeng ) x H xt perete=
= 2(25.7 + 12.8) x 1.1 x 0.125 + 2(1.1 + 0.8) x 0.5 x 0.125 =
=10.82mc

Cantitate: 10.82mc
Rotund : 10.9 mc

11.02. CG .01.D1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment marca
M100-T ,cu grosime medie de 5.5 cm,cu suprafata fin driscuita cu
panta de 2%.
UM : mp
NTi=0.84 om ore/UM
CsM100-T=0.057 m3/UM

S11.02.=L terasa x l terasa=25.7x12.8=328.96 mp

Cantitate: 328.96 mp
Rotund : 329 mp

11.03. Iz .C12.B1
Strat termoizolator la terase,acoperisuri sau plansee,executat cu placi
polistirencelular ,puzderie de canepa,PFL poros etc. – placi de
polistiren expandat PEX C400x500x48 mm S7461,avand grosimea
de 100 mm , lipite cu mastic de bitum,pe suprafete orizontale sau
inclinate pana la 40 de grade inclusive – in doua straturi.
UM : mp
NTi = 0.12 om ore/UM
Cs PEXC = 1.015 m2/UM

S11.03.= S11.02 x 1.02 = 328.96 x 1.02 = 335.53mp

Cantitate: 335.53mp
Rotund : 336mp

11.04. Iz. C06.A1


Hidroizolatie cu sistem de membrane poliuretanica.
UM :mp
NTi = 0.04 om ore/UM
Cs = 1.5 mp membr/mp

S11.04. = S11.02 x 1.02+2x(L terasa + l terasa)x(H parapet +


+ l parapet tencuit)+ 2x(L chepeng+l chepeng)x H=
= 328.96 x1.02 + 2x(25.7+12.8)x(1.10+0.25)
+2x(1.10+0.8)x0.5= 441.38 mp

Cantitate: 441.38 mp
Rotund : 442 mp

11.05. CE.09.A1
Luminatoare din material plastic (la chepeng) perebord,din placi
ondulate sau cutate din PVC SAU PAS
UM: mp
NTi = 0.52 om ore/UM
S11.05.=L chepeng x l chepeng = 1.10 x 0.8 = 0.88 mp

Cantitate: 0.88 mp
Rotund : 0.9 mp

11.06. CZ.0.203.C1
Mortar de ciment-var pentru zidarie marca M50-Z,preparat cu
ciment F25 si var pasta,in instalatii centralizate
UM: mc

V11.05. = V11.01 x Cs M50-Z = 10.82x 0.05 = 0.541 mc

Cantitate: 0.541 mc
Rotund : 0.55 mc

`
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T,preparat cu ciment M30
in instalatii centralizate,fara adaos de var.
UM: mp

V11.06. = S11.02 x CsM100-T = 328.96 x0.057 = 18.75 mp

Cantitate: 18.75 mp
Rotund : 18.8mp