Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE

LA FINALUL CLASEI a II-a


2020

MODEL
TEST 1

CITIT

Judeţul / sectorul...........................................................................................

Localitatea......................................................................................................

Şcoala.............................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului.........................................................

.........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

Zânele nu bat la ușă


adaptare după Silvia Kerim

Bunica veni să-i aducă nepoatei o cană cu lapte.


Văzând dezordinea din cameră, spuse:
‒ Știi? Astăzi, Zâna Zânelor va trece dintr-o poveste în alta chiar
prin camera ta. Zânele nu bat niciodată la ușă... așa că trebuie să fii
oricând pregătită pentru o vizită!
Fetița știa să cumpere pâine, să pună masa și să ude florile, dar
i se părea complicat să facă ordine în cameră.
Gândindu-se la spusele bunicii, începu să facă ordine. Când
tocmai terminase, o văzu pe Zâna Zânelor străbătând, grațioasă,
cameră. Era înaltă, cu părul auriu, ochii albaștri și obrajii trandafirii.
Privi în jur, admiră camera și porni spre o altă poveste.
Fetița se așeză emoționată pe marginea patului. Tocmai o
văzuse pe Zâna Zânelor0

Model Test 1 – Citit


EN II – 2020 Pagina 3 din 7
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Fetița cea harnică”;


b) „Fetița și bunica‟;
c) „Zânele nu bat la ușă‟;
d) „Zâna Zânelor‟.
Nu se completează de către elev
COD
1.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Pentru ce a venit bunica în camera nepoatei?

a) ca să îi aducă o cană cu lapte;


b) ca să o ajute să facă ordine în cameră;
c) ca să o ajute să pună masa;
d) ca să o roage să cumpere pâine.
Nu se completează de către elev
COD
2.

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a văzut bunica în camera fetiței?

a) cană;
b) dezordine;
c) flori;
d) ordine.
Nu se completează de către elev
COD
3.

Model Test 1 – Citit


EN II – 2020 Pagina 4 din 7
4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Din ce cauză bunica i-a spus fetiței că trebuie să fie oricând pregătită pentru o
vizită?

a) pentru că știa să pună masa;


b) pentru că îi adusese o cană cu lapte;
c) pentru că știa să pună masa;
d) pentru că zânele nu bat niciodată la ușă.

Nu se completează de către elev


COD
4.

5. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni pe care fetița știa să le facă.

a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
5.

6. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.


Ce a început fetița să facă, gândindu-se la ce îi spusese bunica?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
6.

Model Test 1 – Citit


EN II – 2020 Pagina 5 din 7
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine avea părul auriu, ochii albaștri și obrajii trandafirii?

a) bunica;
b) fetița;
c) mama;
d) zâna.
Nu se completează de către elev
COD
7.

8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a făcut Zâna Zânelor în camera fetiței?

a) a făcut ordine;
b) a admirat camera;
c) a pus masa;
d) a udat florile.
Nu se completează de către elev
COD
8.

9. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


De ce a trecut Zâna Zânelor prin camera fetiței?

a) ca să facă ordine în camera fetiței;


b) ca să bea din cana cu lapte;
c) ca să pornească spre o altă poveste;
d) ca să ude florile și să pună masa.
Nu se completează de către elev
COD
9.

Model Test 1 – Citit


EN II – 2020 Pagina 6 din 7
10. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc!

Fetița se așeză _______________________ pe marginea patului. Tocmai o văzuse pe


_______________________ .

Nu se completează de către elev


COD
10.

11. Consideri că trebuie să ai tot timpul ordine în cameră? De ce?


Scrie, pe spaţiul dat, răspunsul tău. Explică alegerea ta.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
11.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Model Test 1 – Citit


EN II – 2020 Pagina 7 din 7