Sunteți pe pagina 1din 1

Acordul

subiectului istoriei de credit la primirea raportului de credit


de către utilizatorul istoriei de credit

“____” ___________ ____201__ ________(ora)

Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________________,


IDNP_____________________, născut (ă) la data _______________ domiciliat (ă) _________________________
____________________________________________________________________________________________
reprezentat (ă) prin ____________________________________________________________________________
IDNP______________________, în baza procurii nr. _____ din ________________________________________

Îmi exprim acordul ca _________________________________________ să acceseze informaţia despre istoria


mea de credit, conţinută în baza de date a biroului istoriilor de credit Î.M. „Biroul de credit” SRL.

Prezentul acord este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe tot termenul de acţiune a contractului
de credit/împrumut care va fi încheiat în acest termen cu ____________________________________________.

Numele, prenumele _________________________________________ Semnătura _____________________

Acordul
subiectului istoriei de credit la primirea raportului de credit
de către utilizatorul istoriei de credit
“____” ___________ ____201__ ________(ora)

Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________________,


IDNP_____________________, născut (ă) la data _______________ domiciliat (ă) _________________________
_____________________ reprezentat (ă) prin ______________________________________________________
IDNP_____________________, în baza procurii nr. _____ din __________________________________________

Îmi exprim acordul ca _________________________________________ să acceseze informaţia despre istoria


mea de credit, conţinută în baza de date a biroului istoriilor de credit Î.M. „Biroul de credit” SRL.

Prezentul acord este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe tot termenul de acţiune a contractului
de credit/împrumut care va fi încheiat în acest termen cu ____________________________________________.

Numele, prenumele _________________ Semnătura _____________________