Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum la decizia şcolii

Educaţie fizică,atletism – extensie

Prof.Virgil Todeasă

1. Argument. Scaderea performanţelor sportive la competiţiile de atletism,


a interesului pentru sport şi orientarea elevilor spre alte activitaţi statice
sau nocive ne-a determinat să propunem elevilor practicarea atletismului
ca mijloc de redresare a situaţiei. Cultivarea valorilor şi atitudinilor
sportive este o opţiune pozitivă a elevilor în contextul noilor trasformări
sociale.
2. Grupul ţintă. Elevii claselor a IX-XII-a de liceu şi şcoală de arte si meserii
din cadrul Grupului Şcolar,echipele reprezentative ale şcolii la cros şi atletism şcolar
3. Competenţe şi conţinuturi.
3.1.Competenţe:
– Utilizarea categoriilor de mijloace şi metode specifice dezvoltarii
fizice
- Utilizarea corecta a mijloacelor şi procedeelor de dezvoltare ale
vitezei si rezistenţei
- Utilizarea în condiţiile regulamentare a cunoştintelor şi
deprinderilor tehnico-tactice însuşite în probele de atletism, viteză şi rezistenţă.
3.2.Conţinuturi:
– Şcoala alergării
- Şcoala sariturii
- Pasul accelerat de viteză
- Pasul lansat de viteză
- Startul de jos si lansarea de la start
- Sosirea, viteza
- Pasul lansat în tempo moderat
- Formarea tempoului
- Startul de sus si alergarea în pluton
- Alergarea pe teren variat, cros
- Alergarea de durată
- Fartlek
- Jogging
- Alergarea pe intervale
- Sosirea în probele de fond şi semifond
4. Valori şi atitudini:
- încrederea în forţele proprii,
- responsabilitatea
- toleranţa
- comportament civilizat
- rezistenţa psihică la concurs şi stres
- spiritul de fair-play
5. Sugestii metodologice:
- sub aspectul organizatoric este recomandată antrenarea grupului şi
subgrupului în probele de viteză şi rezistenţă ca mijloc de creştere a coezivităţii şi
motivaţiei practicării atletismului;
- se poate mări ponderea exersării şi întrecerilor în regim de
autoroganizare si autoarbitrare;
- numărul de ore anuale este egal cu cel al săptămânilor de curs(35-37)
Elevul sportiv trebuie :
- să poata practica regulamentar o probă de viteză sau rezistenţă din
atletism;
- să cunoască tehnica şi tactica participării la 1-2 probe specifice;
- să participe la competiţiile de atletism organizate în sistem de
învăţământ.

6. Bibliografie
- Scarlat, Bogdan ; Scarlat, Eugeniu ″Educaţie fizică şi sport″ Ed. Didactică şi
Pedagogică, 2003
- Monea, Gheorghe ; Bogdan, Vasile ″Atletism-specializare″, Cluj Napoca,
1996