Sunteți pe pagina 1din 17

ETICA

PROFESIONALÃ

decembrie 2018
Florin Dănescu ▪ Experiență de peste 20 ani în industria de servicii
bancare și financiare;
▪ Licențiat în economie la Academia de Studii
Economice și absolvent EMBA la WU Executive
Academy;
▪ 1995 - Ministerul Finanțelor în cadrul relațiilor cu
organismele financiare internaționale;
▪ 1996 - Șeful Departamentului Piețe Financiare din
cadrul unei importante bănci de stat;
▪ 2000- Șef al Direcției Trezorerie, ulterior Prim-
vicepreședinte;
▪ 2008 - Președintele executiv al băncii;
▪ 2011- Președintele executiv al Asociației Române a
Băncilor;
▪ 2011 – Reprezentant al Asociației Române a
Băncilor în cadrul Comitetului Executiv al Federației
Bancare Europene.
Despre Etică

Etica la nivel de industrie

Percepție vs. realitate

Ce putem face?

Etica la nivel de individ

Despre leadership
Despre etică

ETHOS (Homer) = primordial, caracter;


Cum trebuie
să-i tratăm
"studiul principiilor morale și al condiției umane,
pe ceilalți? rolul acestora în viața socială“
Ce scopuri

Ce este
sunt demne de
a fi urmate în
Scopul → moralitatea.
binele/răul? viață?
Misiunea → îndrumare și ameliorarea vieții
morale a societății.

Mulți oameni consideră simplist faptul că etica


se referă doar la a discerne între bine și rău.
De fapt, cele mai dificile probleme etice sunt
Cum trebuie
Ce fel de
să mă legate de a decide între două rezultate
persoană ar
trebui să fiu? comport? concurente, care sunt fie amândouă bune, fie
unul mai puțin rău decât celălalt.

4
Despre Etică

Etica la nivel de industrie

Percepție vs. realitate

Ce putem face?

Etica la nivel de individ

Despre leadership
Etica la nivel de industrie

Se referă la relaţiile dintre stakeholderi


Stat
Organisme de
reglementare Reglementarea comportamentului
personalului in raport cu stakeholderii
Comunitate (intern) sau cu mediul de afaceri
Concurenți
(extern)

Investitori
→ Climat favorabil

Furnizori → Colaborare

Clienți → Evitarea și soluționarea


conflictelor
Salariați
→ Imagine favorabilă
Responsabilitatea etică
Industria bancară și presiunile obiective ale stakeholderilor

Stakeholderii au așteptări individuale și contradictorii


PERCEPȚIE versus REALITATE

80% din finanțarea României

91.467 mil. RON contribuție directă în PIB, prin


valoarea adăugată brută pe care o generează în
afișează un
economie (2.67% din PIB)
aer de
aroganță și 6000 clienți executați (0,17%)
indiferență
Asimetrie informațională

26,4% intermediere financiară în 2017, România are


cel mai scăzut nivel din UE

60% incluziunea financiară în România, peste 90% la


nivel european (s-au înregistrat progrese minime)

Mai multe credite restructurate în România fată de UE

Ajustări abrupte de rețea bancară - 29 % (1.892


unități), si de personal cu - 23% (16.578 salariați)

Băncile românești s-au ajustat abrupt până la limita sacrificării profitabilității în favoarea stabilității.
Ce putem face?
De la Vicios la Virtuos … prin etica:

Statului
Creșterea
Neplata creditelor încrederii
Organismelor
Decizia de de
investire a reglementare Consolidarea
Pierderi pe
potențialilor economiei
scară largă la
investitori Comunității
bănci Creșterea
este anulată disciplinei
Concurenților financiare
VICIOS Creșterea
VIRTUOS
Investitorilor economică
Neîncredere în
Restructurare continuă
capacitatea de
agresivă la Dezvoltarea
lichiditate și finanțare Furnizorilor
bănci creditului
a băncilor
Încetinire ritm Îmbunătățirea
acordare noi Clienților sustenabilității
credite datoriei

Băncilor şi
salariaților lor
Industria bancară → prin noul Cod de Conduită

Confidențialitate
Respect față de
și protejarea Guvernanță
Competență și legislație și Echilibru al
Reciprocitate Încredere Transparență Imparțialitate Nediscriminare datelor cu Integritate adecvată și
profesionalism regulile de etică intereselor
caracter eficientă
profesională
personal

Atenție
crescuta la
intereselor
clienților

Creșterea
încrederii
publice in Cadru unic,
sistemul transparent și
financiar- predictibil de
bancar desfășurare a
activităților

-/+ 90%
La nivelul întregii industrii
Industria bancară → prin educația financiară

✓ Opționalul de educație financiară să devină


Cunoaștere și disciplină obligatorie
cultură
financiară ✓ Platforma de Educație Financiară - creată de
stakeholderii industriei financiare
Oferă acces
Identifică
prin resurse ✓ Elaborarea, alături de Ministerul Educației
oportunitățile
de timp și bani Naționale, de concepte financiare simple,
la învățare CERCUL inclusiv exerciții, care să fie incluse în programa
continuă VIRTUOS AL școlară
EDUCAȚIEI
Crează ✓ Programe de educație financiară
FINANCIARE acțiune
✓ Institutul Bancar Român - perfecţionarea
Crește
profesională, pregătirea şi specializarea
bunăstarea
personalului din sectorul financiar – bancar
personală
Realizează
beneficiile ✓ Institutul Bancar European (EBI) = ARB -
membru suport + ASE - membru academic −
cercetări academice de înaltă clasă în
domeniul reglementării bancare
O educație bună este izvorul întregului bine în lume.
Immanuel Kant
Despre Etică

Etica la nivel de industrie

Percepție vs. realitate

Ce putem face?

Etica la nivel de individ

Despre leadership
Etica la nivel de individ

Etica în afaceri se
bazează pe valorile
morale ale membrilor.
Valori morale

Fiecare, separat, are


un înțeles.

Împreună pot avea


înțelesuri diferite.

O dilemă etică este o problemă


morală dificilă, care implică două
sau mai multe variante de
acțiune ce se exclud reciproc și
sunt egale moral.
Empatie/ Apartenență/ Autoritate/ Puritate/ Corectitudine/
Compasiune Loialitate Respect Smerenie Reciprocitate Jane M.Durgin
Noțiuni de bază ale unei slujbe care contează

ANONIMITATE

IRELEVANȚĂ NEMĂSURABILITATE

Etica unei organizații este susținuta de cultura organizațională, politica organizației


și de etica individuală a fiecăruia dintre angajați.
Tipuri de cultură organizațională

Flexibilitate și discreție

I. EMPLOYEE FOCUSED II. ENTREPRENEURIAL

Focalizare pe procese externe /


(ACCENT PE PERSONAL) (ANTREPRENORIAL)
Focalizare pe procese interne /

Spirit de familie Dinamici și întreprinzători


Îndrumare (mentori) Spirit antreprenorial
Loialitate și încredere reciprocă Inovație și dezvoltare
Dezvoltare interumană Noi provocări

Diferențiere
Integrare

Personal satisfăcut, de încredere Produse unicate

III. HIERARCHICAL IV. RESULTS ORIENTED


(IERARHIC) (ORIENTAT SPRE REZULTATE)
Structură și Control Orientare spre realizări
Birocrație Acțiune agresivă spre rezultate
Politici și proceduri Stabilirea de ținte ambițioase
Performanță și Stabilitate Competitivitate
Conducere ierarhică Câștig cu orice preț

Stabilitate și Control
Despre leadership

The Executive

Effective Leader
intense professional will

Competent Manager
Capacitatea de a lua decizii
dificile, sacrificiu

Contributing Team Member


deep personal humility

Highly Capable
Individual
Controlul nu este leadership; managementul nu este leadership; leadership-ul este leadership. Daca vreți să conduceți, investiți
măcar 50% din timpul dumneavoastră în a vă dezvolta în privința scopului, eticii, principiilor, motivației și comportamentului. Investiți
cel puțin 20% pentru a-i conduce pe aceia care au autoritate asupra dumneavoastră și 15% pentru a vă conduce egalii.
Dee Hock
Viitorul nu este despre tehnologie.
Viitorul este despre etică.

Vă mulțumesc!