Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Nr.

Nucet
Clasa a IV-a, anul şcolar 2019-2020
Prof. înv. primar Dorica Lup

PROGRAMAREA
SEDINŢELOR CU PĂRINŢII
COLECTIVULUI
Clasa a IV- a
Nr.
TEMA DATA ŞI LOCUL
crt.
Analiza instructiv –educativă şi prezetarea regulamentului de
ordine interioară
⮚ Prezentarea structurii anului școlar Septembrie
⮚ Prezentarea planului cadru al clasei a-IV a și a orarului claclas
1. ⮚ Necesarul de rechizite școlare Sala de clasă
⮚ Stabilirea programului de consultații cu părinții
⮚ Alegerea Comitetului de părinți
⮚ Chestionar “Cât de bine vă cunoașteți copilul ?”
⮚ Discuții libere
Modele de părinți
⮚ Prezentarea rezultatelor testărilor inițiale clasa a IV-a Octombrie
⮚ Propuneri de activitati extrașcolare
2.
⮚ Indrumări privind îmbunătățirea situației la învățătură Sala de clasă
⮚ Sfaturi pentru îmbunătățirea relației părinte-copil
⮚ Discuții libere
Succesul și insuccesul școlar Noiembrie
⮚ Prezentarea situației la învătătură
3. ⮚ Propuneri de activități extrașcolare Sala de clasă
⮚ M ăsuri pentru creșterea performanțelor școlare
⮚ Discuții libere
Activități de tip recreativ
⮚ Prezentarea situatiei la învățătură Decembrie
4. ⮚ Propuneri pentru organizarea serbării de Crăciun
⮚ Chestionar pentru părinți Sala de clasă
⮚ Discuții libere
Rezultatele școlare a semestrului I
● Prezentarea situației la învățătură și disciplină Ianuarie
● Analiza comportamentelor și a reacțiilor la sarcinile școlare,
5. mediile obținute la sfârșitul semestrului I, situații de corigență etc. Sala de clasă
● Analiza progreselor-regreselor obtinute la învățătură,
sfaturi pentru ameliorarea regreselor
● Discuții libere
Recompense
6.
⮚ Dezbatere:,,Despre recompensarea rezultatelor școlare’’
Şcoala Gimnazială Nr. Nucet
Clasa a IV-a, anul şcolar 2019-2020
Prof. înv. primar Dorica Lup

⮚ Efectul recompenselor frecvente- dependența copilului de a fi Februarie


recompensat denaturează conștientizarea acestuia asupra motivului
adevăratal sarcinilor de îndeplinit Sala de clasă
⮚ Moduri corecte de recompensare – diferenţa dintre răsplătirea
meritată şi motivarea negativă
⮚ Discuții libere
Serbarea de 8 Martie
⮚ Prezentarea situației la învățătură Martie
7. ⮚ Discuții despre evaluarile naționale ale clasei a IV-a
⮚ Participarea la serbarea dedicată mamelor Sala de clasă
⮚ Discuții libere
Programul școlarului
⮚ Respectarea ritmului vieții școlare Aprilie
⮚ Prezentarea situației la învățătură
8. ⮚ Discuții pentru formarea concepției privind impunerea unui Sala de clasă
program de activitate și odihnă al elevilor
⮚ Organizarea unui program de viaţă ordonat;
⮚ Discuții libere
Copilul de azi, adultul de mâine
⮚ Prezentarea importanţei perioadei de recapitulare la sfârşit de an Mai
şcolar Sala de clasă
9. ⮚ Modalităţile de evaluare ce se vor aplica
⮚ Indicaţii pentru parcurgerea temelor recapitulative
⮚ Stabilirea itinerariului unei excursii
⮚ Discuții libere
La sfârșit de an școlar
⮚ Analiza situaţiei la învăţătură Iunie
⮚ Analiza rezultatelor activităților extrașcolare
⮚ Discutarea pregătirii unui moment artistic – Rămas bun, doamna Sala de clasă
10. învățătoare!
⮚ Aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate – împliniri şi
eşecuri
⮚ Proiecte de vacanţă
⮚ Discuții libere