Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE

ACTIVITATE INTEGRATA
DATA:

EDUCATOARE: Cîrstescu Mariana

GRADINIŢA: Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de Copil” ,Târgu-Jiu

GRUPA : Mică ”B”( ”BUBURUZELE DIN VIS” )

NIVELUL : I (grupa mică)

TEMA ANUALĂ DE INVĂŢARE: Când, cum şi de ce se întâmplă?

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE : « Copăcelul înflorit»

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidarea şi fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor.

FORME DE REALIZARE :

Activitate integrata de tip interdisciplinar ADE : DȘ + DOS

DȘ- Activitate Matematica ”Surprizele primăverii” - joc didactic


DOS- Activitate practica ”Copăceii înfloriți”- asamblare,mototolire,lipire.

FORME DE ORGANIZARE : Frontal, individual, pe grupuri.

PROGRAMUL ZILEI :

• Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă: “Suntem veseli ca primăvara!”

Rutina : „Florile de îngrijesc, ele mie îmi zâmbesc!”- deprinderea de a îngriji florile
Tranzitie: ”Iarnă să te duci cu bine!”- joc muzical.

• Activităţi Liber Alese 1 (ALA 1)

Joc de masă: ”Copăcei și floricele”-mozaic (pioneze)


Artă: ”Pomișorul înflorit” – pictură în contur
Construcții: ”Gărduțul livezii cu pomi înfloriți” – asamblare

3. Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE)

DŞ:”Surprizele primăverii”- joc didactic matematic


DOS:”Copăceii înfloriți”- asamblare,mototolire,lipire.

Tranziţie: ”Copăcel,copăcel,te iubesc de mititel”- cântec

4. Activităţi liber alese 2 (ALA 2)

Joc de mișcare: “Petrecerea florilor”

SCOPUL ACTIVITĂŢII :

Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării; formarea şi


consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; dezvoltarea atenţiei
voluntare şi a îndemânării.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- Să identifice in imagini, aspecte şi caracteristici ale anotimpului primavara.

- Să se organizeze în grupuri şi să relationeze intre ei.

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

- Să utilizeze spaţiul plastic, realizând o lucrare expresivă..


- Să păstreze oridinea şi disciplina pe tot parcursul activitătii.

- Să exprime sentimente de bucurie, satisfactie, multumire în legătura cu activitatea desfăsurată.

STRATEGII DIDACTICE :

Metode si procedeee : Conversaţia, explicaţia, descrierea, exercitiul, problematizarea,


demonstraţia, observaţia, turul galeriei.

Mijloace de învatare : un tablou cu imagini specifice primaverii, macheta « Copăceii înfloriți »,


acuarele, pensule, coli colorate, mijloace audio,culori etc…

DURATA : o zi.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

• «Revista Învăţămantul Preşcolar 1-2/2013», Editura Arlequin ;


• « Aplicaţiile noului curriculum pentru învatamantul preşcolar », Editura
Didactica Publishing House 2009 ;
• « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari »,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2008.
Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineață, copiii fiind așezați în semicerc, asigurându-se
astfel contactul vizual între educatoare și toți copiii.
Urmează SALUTUL care se va realiza în mod direct, deschis. Se va face apoi
PREZENŢA prin așezarea fotografiilor copiilor absenți la calendar.
După aceea se va completa CALENDARUL NATURII, precizându-se ziua săptămânii,
anotimpul, vremea şi selectarea şi ataşarea la panou a jetoanelor cu aspectele
corespunzătoare.
Se va purta apoi o discuţie cu tema: “Copăcelul înflorit” .
NOUTATEA zilei va avea loc atunci când, la un moment dat, activitatea este întreruptă de
o bătaie în ușă. Educatoarea va găsi la ușă un coșuleț frumos decorat, pe care este așezat un
frumos fluturaș. Din coșuleț, educatoarea va scoate o scrisoare de la Zâna Fluturaș. Ea le
spune copiilor că este prietena Primăverii, care aduce tuturor bucurie și culoare. Numai că
aceasta este supărată pentru că sora ei cea mare, Iarna nu vrea să plece pentru a-i lăsa ei
locul. De aceea , ea le cere copiilor ajutorul. Va trebui ca aceștia să demonstreze că sunt isteți,
harnici și curajoși, reușind astfel să o ajute pe prietena oamenilor, copiilor, a florilor, gâzelor
și pomilor.
Tot în coșuleț, educatoarea va descoperi și medalioanele - fluturi de trei culori (roșii, galbeni
și verzi), care vor fi împărțite copiilor, acesția devenind ajutoarele Zânei Fluturaș.
Tranziția către centre se va face prin cântecul ”Înfloresc grădinile”
Copiii se vor așeza la centre în funcție de culoarea medalionului, fiecare centru având ca
simbol câte un fluture: roșu, galben și verde.
Educatoerea explică apoi, sarcinile fiecărui centru. Astfel, la Artă vor avea de pictat
floricele în copăcei , la Joc de masă vor avea de făcut pomișori și floricele din pioneze pe
tăblițe,iar la Construcții vor avea de asamblat gărduțul livezii.
După ce au terminat de lucrat se va face turul galeriei,iar tranziția către activitățile pe
domeniile experiențiale făcându-se prin audiția cântecului trimis de către Zâna Fluturaș -
,,Vine, vine, primăvara’’.
La întoarcerea în clasă copiii vor fi așezați în semicerc, în fața lor găsindu-se o poieniță cu
pomi și câteva flori. Prin trecerea tuturor probelor copiii vor reuși să aducă Primăvara: vor
așeza flori în pomi și în poieniță, ciupercuțe, fluturași și rândunele…
Apoi, copiii vor realiza tablouri cu pomișori înfloriți prin care vor demonstra că a venit cu
adevarat primăvara. Aceste tablouri vor arăta că ajutorele Zânei Fluturaș au reușit să alunge
iarna și că împreună se pot bucura de venirea Primăverii.
Activitatea integrata se va termina prin sosirea Zanei Primavara si prezentarea suprizelor
pregatite pentru gradina ei. Copii vor primi recompense si vor fi invitati la “Petrecerea
florilor”- joc de miscare .

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 1)

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
Organizarea spaţiului şi a
1. Moment climatului educaţional într-un
organizatoric mod optim desfăşurării
activităţilor de învăţare.
2. Captarea Se realizează prin elementul- - explicaţia - orală
atenţiei surpriză, și anume primirea -conversaţia - frontală
coșulețului de la Zâna Fluturaș și -observaţia
citirea scrisoarei.

3. Anunţarea Se prezintă într-o manieră -explicaţia - orală


temei şi a pe înțelesul copiilor -conversaţia - frontală
obiectivelor sarcinile fiecărui centru (sarcinile
oglindesc obiectivele operaţionale
urmărite)
Artă: pictură în contur :
Copaceii înfloriti”
Joc de masă : ”Copăcei și
floricele”-mozaic(pioneze)
Construcții : Gărduțul livezii cu
pomi înfloriti.
4.Desfăşurarea Se va explica modul de lucru. - conversaţia -evaluarea
activităţii Realizarea lucrărilor. - explicaţia practic-
Se va interveni cu mici explicaţii - exerciţiul acţională
şi indicaţii. - pe grupe şi
individuală
5. Evaluarea Se va realiza Turul galeriei. Se -turul galeriei - orală
fac aprecieri generale şi -analiza
individuale asupra modului de produselor
lucru şi de comportare ale copiilor activităţii
pe tot parcursul activităţii.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DOMENIUL ȘTIINȚĂ-MATEMATICĂ

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1.Moment Crearea condiţiilor necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
- aerisirea sălii de grupă
- amenajarea spaţiului pentru
desfăşurarea activităţii
- intrarea copiilor în sala de grupă.
2.Captarea Se va face prin prezentarea - conversaţia - orală
atenţiei decorului, a poieniței: pomii și - explicaţia - frontală
florile. - observaţia
Se va purta o scurtă discuție, copiii
fiind determinați astfel să își
dorească să o ajute pe Primăvara să
îi ia locul surorii sale mai mari,
Iarna.
3. Anunţarea Educatoarea le va spune copiilor - expunerea
temei şi a că, reușind să îndeplineasă sarcinile, - conversaţia
obiectivelor vor reuși să aducă Primăvara în - explicaţia
poieniță pentru a o alunga pe Iarna
cea friguroasă.
4.Prezentarea Se vor explica regulile jocului: se - explicaţia -se va urmări
optimă a vor asculta sarcinile şi vor răspunde - conversaţia comportamentul
conţinutului şi copiii indicați de către educatoare. - demonstraţia copiilor
dirijarea Se va executa jocul de probă. - exerciţiul - se vor face
învăţării Desfăşurarea propriu-zisă a aprecieri
jocului. verbale
Varianta I
Gruparea elementelor după anumite
cerințe (culoare și mărime).
Varianta II
Așezarea elementelor respectând
corespondența număr-cantitate.
Varianta III
Așezarea elementelor respectând
pozițiile spațiale indicate.

5. Obţinerea Complicarea jocului - explicaţia -se vor face


performanţei Se va deschide ultimul plic în care se - conversaţia aprecieri
vor afla câteva probleme. -demon-straţia verbale
- exerciţiul
6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra - aprecieri
activităţii modului de desfăşurare a activităţii. verbale

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DOMENIU OM ŞI SOCIETATE

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1. Moment Se vor pregăti materialele necesare.
organizatoric

2. Captarea Educatoarea le va spune copiilor că - conversaţia - se va urmări


atenţiei vor pregăti pentru Zâna Fluturaș o comportamentul
surpriză. copiilor

3. Anunţarea - expunerea - frontală


temei şi a Educatoarea le va spune copiilor că, - conversaţia
obiectivelor după ce au reușit să demonstreze că
sunt isteți și curajoși, vor arăta și cât
sunt de harnici. De aceea, vor avea de
lipit în copăcei floricele,iar pe langă
copăcei vor lipi iarba.

4. Dirijarea Se va face intuirea materialelor. - conversaţia - evaluare orală


învăţării Se va explica modul de lucru. - explicaţia
Se vor face exerciţii de încălzire a -exerciţiul
muşchilor mici ai mâinii. -munca
Executarea propriu-zisă a lucrărilor. independentă
Se va urmări modul de lucru şi se
va acorda sprijinul acolo unde este
cazul.

5. Evaluarea Se va face prin prezentarea - conversaţia - aprecieri pe


lucrărilor lucrărilor celor cinci grupuri . - explicaţia grupuri
- observarea
6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra - aprecieri generale
activităţii modului de lucru .

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE


Joc de mișcare -”Petrecerea florilor”
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Moment Se va face prin amenajarea
organizatoric spaţiului educaţional.

2. Anunţarea Educatoarea le va spune copiilor - explicaţia - observarea


temei că vor sărbători în poieniță venirea comportamentului
primăverii și ca vor desfășura jocul copiilor
de miscare: ,,Petrecerea florilor!”

4. Dirijarea Educatoarea va explica regulile - explicaţia - frontală


învăţării jocului: - demonstraţia
-la semnalul educatoarei, copiii se - conversaţia
vor grupa în jurul său și vor dansa - exerciţiul - orală
în jurul unor copăcei ,având pe - jocul
fundal melodia ”Samba florilor” . -instructajul
verbal
- individuală
5. Încheierea Se vor face apreciri cu privire la - aprecierea
activităţii modul de desfăşurare a jocului de verbală.
mișcare .

PLICUL nr. 1 pentru sarcina I

Alege și așază în iarbă florile mari și roșii !

Alege și așază în copăcel florile mici și roz !


Alege florile mici și galbene și așază-le în iarbă !

PLICUL nr.2 pentru sarcina II

Dă cu zarul ! Așază în pom tot atâtea flori albe câte îți indică cifra !

Dă cu zarul ! Așază pe laleaua roșie tot atâtea albinute câte iti indică cifra !

Dă cu zarul ! Ce cifră arată ? Așază în pom tot atâtia fluturasi cât iti arată cifra !

PLICUL nr.3 pentru sarcina III

Așază lângă pom 2 ciupercuțe !

Așază în fața pomului o floare mare și galbenă !

Așază pe laleaua portocalie un fluture !

Așază în pom o rândunica !

PLICUL nr.4 cu probleme pentru complicarea jocului

1. Fluturașul cel plăpând,


Aripi, câte-o fi având ?

2. Dacă din poieniță culegem


o ciupercuță din cele doua,cate
ciupercuțe mai rămân?

3. Pe copac, cu fir gălbui,


Este scrisă o cifră.
Tot atâtea flori să-mi pui
Câte îți indică.

4. În grădina mea cu flori


2 fluturi trec în zbor.
1din ei a obosit
Pe o frunză s-a oprit.
Câți mai zboară prin grădină
Sub a soarelui lumină?
.

Dragi copii,

Eu sunt Zâna Fluturaș și sunt prietena


Primăverii. Ea aduce bucurie și culoare
tuturor. Este prietena oamenilor, a
copiilor, a florilor, gâzelor și pomilor.
Aceasta este foarte supărată pentru că
sora ei mai mare, Iarna, nu vrea să mai
plece. De aceea are nevoie de ajutorul
vostru. Voi trebuie să arătați că sunteți
niște copii isteți, harnici și curajoși și
astfel vom reuși să alungăm friguroasa
Iarnă. Vreți să ne ajutați ? Veți deveni
fluturașii noștri de ajutor. Sunteti de
acord ?

Vă mulțumesc !

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT


”VIS DE COPIL”, TÂRGU-JIU

NIVELUL : I
GRUPA MICA ”B”
GRUPA BUBURUZELOR DIN VIs

Educatoare: Cîrstescu Danisia

MARTIE 2017

S-ar putea să vă placă și