Sunteți pe pagina 1din 1

M O N I T O R U L O F IC I A L

AL

ROMÂNI EI
COMUNICATE, DECRETE-LEGE, DECRETE,
Anul I — Nr* ■? M arţi, 26 decem brie 1989
HOTARIRI ALE G UVERNULUI Ş I ALTE ACTE

COMU N I C A T

Luni, 25 decembrie 1989, a avut Ioc procesul 4. Subminarea economiei naţionale.'


Iui Nicolae Ceauşescu şi al Elenei Ceauşescu în 5. Încercarea de a fugi din ţară pe baza unor
faţa Tribunalului Militar Extraordinar.
fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la
Capetele de acuzare au fo st: bănci străine.
1. Genocid — peste 60 000 de victime. Pentru aceste crime grave săvîrşite împotriva
2. Subminarea puterii de stat prin organizarea poporului român şi a României, INCULPAŢII NI­
de acţiuni armate împotriva poporului şi a puterii COLAE CEAUŞESCU ŞI ELENA CEAUŞESCU
de stat.
AU FOST CONDAMNAŢI LA MOARTE şi con­
3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor ob­ fiscarea averii.
şteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri;
explozii în oraşe etc. Sentinţa a rămas definitivă şi a fost executată.'

CONSILIUL
FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE