Sunteți pe pagina 1din 3

Scrisoare bunicuței

Ninge des și iarna-i grea,


Cresc pe câmp troiene,
Bunicuță, draga mea
Cine-ți taie lemne?
Cine-ți scoate apa din fântână?
Te visez noapte de noapte
Singură bătrână.
Mă gândesc să vin la tine
Pe o zi, sau două
Să ne sfatuim mai bine
Iarna amândouă,
Cum să vin, că încă-s mică ?
Și mă tem de drum.
Eu îți scriu dragă bunică
Tu răspunde-mi Cum?

Moș Crăciun
Moș Crăciun e șmecher mare
Are multe buzunare
Și-o desagă în spinare.
Ce mi-aduce Moșul oare?

Dacă-i spun o poezie,


Moșu-mi dă o jucărie.
Dacă-i joc un dans frumos
Moșu-i tare bucuros.
VĂTĂMĂRI CORPORALE MEDII
67. Criteriile de calificare a vătămărilor corporale medii sînt:
a) lipsa pericolului pentru viaţă;
b) lipsa tuturor consecinţelor, prevăzute de prezentul Regulament, cu referinţă la
vătămările corporale grave;
c) dereglarea sănătăţii de lungă durată;
d) Incapacitatea permanentă însemnată de muncă.
68. Medicul legist, la constatarea caracterului şi duratei bolii sau a dereglării
sănătăţii cauzate de vătămarea corporală, reiese din datele medicale obiective, inclusiv
concretizate în cadrul efectuării expertizei.
69. Printr-o dereglare a sănătăţii de lungă durată se subînţeleg consecinţele
determinate nemijlocit de vătămare (maladii, dereglări de funcţii etc.), care au o durată de
peste 3 (trei) săptămîni (mai mult de 21 zile).
70. Printr-o incapacitate permanentă şi însemnată de muncă trebuie înţeleasă o
incapacitate generală de muncă în volum mai mare de 10%, dar nu mai mare de 33% (o
treime).
P A R T E A IV
VĂTĂMĂRI CORPORALE UŞOARE
71. Criteriile de calificare a vătămărilor corporale uşoare sînt:
a) dereglarea sănătăţii de scurtă durată;
b) incapacitatea stabilă şi neesenţială de muncă.
72. Dereglarea sănătăţii de scurtă durată este determinată nemijlocit de leziunea
corporală şi durează nu mai mult de 21 zile (trei săptămîni).
73. Prin incapacitatea permanentă şi neînsemnată de muncă se înţelege o
incapacitate generală de muncă în volum de pînă la 10%.
despăgubire