Sunteți pe pagina 1din 278

2020 Calendar cultural gălăţean

Calendar
cultural
gălăţean
2020

1
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați

Calendar cultural
gălăţean

Aniversări
şi 2020
comemorări

Galați, 2019
Lucrare întocmită în cadrul
Compartimentului Informare bibliografică
al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați de
Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Pricopi, Tena Bezman

Calendar cultural gălățean : aniversări și comemorări 2020. –


Galaţi : Axis Libri, 2019
ISBN 978-606-039-006-0

© 2019 Editura Axis Libri


Str. Mihai Bravu Nr. 16
Galaţi 800208
Tel: +40 236 411037,
Fax: +40 236 311060
E-mail: axislibri@gmail.com, axislibri@bvau.ro
CUPRINS

Notă introductivă / 7
Prescurtări / 9
Evenimente cu dată incompletă / 11
Ianuarie / 19
Februarie / 39

Martie / 63

Aprilie / 83

Mai / 103

Iunie / 123

Iulie / 141

August / 161

Septembrie / 181

Octombrie / 205

Noiembrie / 227

Decembrie / 255

Bibliografie selectivă / 275


Notă introductivă

Istoria judeţului Galaţi, ca a oricărei alte comunităţi, este


marcată de oameni şi de faptele lor, care, odată cu trecerea timpului, se
cufundă adesea în uitare. Doar memoria oamenilor şi a hârtiei poate
opri această pierdere, iar biblioteca publică este păstrătoarea unei
importante părţi a acestei moşteniri, prin funcţia pe care o are, de
constituire a bibliografiei locale a judeţului Galaţi.
În acest spirit, perpetuarea informaţiilor despre oamenii
Galaţiului, într-un calendar cultural care să reflecte principalele
aniversări şi comemorări ale anului, activitate curentă a bibliotecii,
devine, prin intermediul acestei lucrări în format electronic, mult
mai accesibilă comunităţii locale şi nu numai, oferind prilejul celor
interesaţi de a parcurge fragmente din biografia celor care s-au născut
în judeţul Galaţi, au marcat istoric sau cultural aceste meleaguri sau se
numără printre membrii cunoscuţi ai comunităţii locale din diverse
domenii de activitate, fără a ne rezuma doar la domeniul literaturii, ci
raportându-ne şi la învăţământ, sport, ştiinţă, artă şi cultură.
Memoria este desigur subiectivă, atribut ce poate fi aplicat şi
acestei publicaţii, bineînţeles perfectibile. Ea nu îşi propune să devină
exhaustivă, ci foloseşte în principal informaţiile adunate în activitatea
curentă de cercetare a fondului de documente al bibliotecii pentru
constituirea anuarelor bibliografice ale judeţului Galaţi, caracterul
de sinteză al publicaţiei restrângând de asemenea şi cantitatea de
informaţii oferite pentru fiecare persoană în parte, datele biografice
fiind enumerate în general selectiv şi cronologic, în ceea ce priveşte
evoluţia profesională, care poate suferi adesea modificări.
Împlinirea unui număr rotund de ani, de la naştere, respectiv
de la moarte, reprezintă unul dintre principalele criterii ale acestei
selecţii, un altul fiind disponibilitatea informaţiilor biografice şi
Calendar cultural gălăţean 2020

respectiv a iconografiei, care au fost culese din colecţiile tradiţionale


sau speciale ale bibliotecii, din presa scrisă sau electronică, completate
cu ajutorul cercetărilor efectuate în arhive personale, în colecţiile
Direcţiei Judeţene Galaţi a Arhivelor Naţionale sau ale altor instituţii
gălăţene, precum Biserica Romano-Catolică „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, Biserica „Vovidenia” sau obţinute prin bunăvoinţa unor
colaboratori pasionaţi de istoria Galaţiului, precum maestrul fotograf
Nicolae Sburlan.
În cazul personalităţilor care în anul 2020 sunt atât aniversate,
cât şi comemorate, trimiterea spre cealaltă apariţie din calendar a
fost realizată prin evidenţierea celei de a doua date, de naştere sau de
moarte, din finalul notei biografice.
Pentru acele personalităţi care au constituit subiectul unei
abordări mai aprofundate, în seria de volume „Oameni în memoria
Galaţiului”, editată sub auspiciile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” în
perioada 2009-2019, am optat pentru includerea în notele biografice
corespunzătoare a unor abrevieri care îi îndrumă pe cei interesaţi spre
aceste fişe biobibliografice mai ample.
Suport pentru manifestări culturale, aniversare sau
comemorative, în diverse arii ale culturii, ştiinţei, sportului, artei sau
doar prilej pentru a ne aduce aminte, de a marca o aniversare, aceste
scurte note biografice sunt promovate şi prin intermediul paginii de
facebook administrate de Serviciul Referinţe al Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia”, în scopul de a notifica aceste evenimente şi celor care
preferă mijloacele moderne de comunicare.
Invităm pe cei care doresc să îmbogăţească fondul informativ-
documentar al memoriei locale cu informaţii şi fotografii sau doresc
să aducă corecţii şi completări informaţiilor conţinute în acest
calendar, să ne contacteze la sediul bibliotecii, Serviciul Referinţe,
Compartimentul Informare bibliografică sau pe adresa de e-mail
bvau.referinte@yahoo.com.

8
Prescurtări

apr. = aprilie
aug. = august
com. = comuna
d. = decedat/ă
dec. = decembrie
febr. = februarie
ian. = ianuarie
iul. = iulie
iun. = iunie
jud. = judeţul
mart. = martie
n. = născut/ă
nov. = noiembrie
oct. = octombrie
sept. = septembrie

Oameni... (1) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008.


Galaţi: Axis Libri, 2009
Oameni... (2) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2009.
Galaţi: Axis Libri, 2010
Oameni... (3) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2010.
Galaţi: Axis Libri, 2011
Oameni... (4) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2011.
Galaţi: Axis Libri, 2013
Oameni... (6) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2014.
Galaţi: Axis Libri, 2015
Oameni... (7) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2015.
Galaţi: Axis Libri, 2016
Oameni... (8) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2016.
Galaţi: Axis Libri, 2017
Oameni... (9) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2017.
Galaţi: Axis Libri, 2018
Oameni... (10) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2018-2019.
Galaţi: Axis Libri, 2019
9
Evenimente cu dată incompletă

235 de ani de la nașterea, în anul 1785, în Constantinopole,


Turcia, a mamei domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Sultana
CUZA, soția lui Ion Cuza, pârcălab al ţinutului Covurlui (d. 20 mai
1865, Galați).

205 ani de la naşterea, în anul 1815, în Florenţa, Italia, a


profesorului de muzică şi impresarului Luigi ADEMOLLO, care s-a
stabilit la Galaţi, unde a înfiinţat, în anul 1852, primul teatru muzical,
sub forma unei trupe de operă şi operetă italiană, care performa într-o
clădire pe locul Hanului Ventura.

180 de ani de la naşterea, în anul 1840, în Roman, a profesorului


Iosif TEODORESCU, absolvent al Universităţii din Iaşi, profesor
titular de ştiinţe fizico-chimice la Seminarul Eparhiei „Dunărea de
Jos” din Ismail, Basarabia (1864) şi din Galaţi (1878-1893), ieşit la
pensie în 1893, consilier al judeţului Covurlui (d. 19 iun. 1911, Galaţi).

175 de ani de la nașterea, în anul 1845, în


Timișoara (Alba Iulia?), a compozitorului Iosif
IVANOVICI, şef al muzicii Gărzii Naţionale din
Galaţi, ofiţer şef de muzică al fanfarei Regimentului
6 Linie din Galaţi şi al fanfarei Regimentului 11
Siret, inspector general al muzicilor militare din
România, autor a peste 300 de lucrări printre care
se numără nemuritorul vals „Valurile Dunării”,
pentru care a fost premiat la Expoziţia Universală de la Paris din 1889
(d. 16 sept. 1902, Bucureşti). [Oameni... (9)]
Calendar cultural gălăţean 2020

175 de ani de la naşterea, în anul 1845, în Bârlad, a profesorului


Gheorghe MIHĂILESCU, ziarist, cadru didactic şi director la Şcoala
Comercială „Alexandru Ioan I” din Galaţi, deputat de Covurlui, primar
al oraşului Galaţi (1883), fondator şi conferenţiar al Societăţii Culturale
„Ateneul” din Galaţi (d. 18 apr. 1894, Galaţi).

170 de ani de la naşterea, în anul 1850, în


Brăila, a farmacistului Vasile CURTOVICI, care
a obţinut titlul de magistru în farmacie în urma
absolvirii studiilor universitare la München şi
care în Galaţi a fost judecător comercial pe lângă
Tribunalul din Covurlui, consilier comunal şi
membru al Camerei de Comerţ, diriginte şi
arendator al Farmaciei „Domnească” din Galaţi,
devenind apoi furnizor al Curţii Regale, distins cu titlul de Cavaler al
Ordinului „Coroana României”.

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în Galaţi, a pictorului


Pierre BELLET, absolvent al Şcolii de Arte Frumoase din Paris, care
a expus la Saloanele Oficiale şi a decorat, în perioada 1921-1922,
arcadele Sălii Unirii din Alba Iulia cu portretele în ulei, pe pânză,
ale unor personalităţi culturale şi ale unor voievozi şi domnitori ai
României, lucrările fiind date jos în perioada comunistă, pentru ca în
anul 2016 să fie restaurate de specialiştii Muzeului Naţional Brukenthal
din Sibiu (d. 1924).

155 de ani de la naşterea, în anul 1865,


în Galaţi, a ziaristului Nicolau Gheorghe
COMPOTECA, care în Călăraşi a scos ziarele
Aurora şi Luptătorul, a fost redactor la ziarul
Viitorul şi colaborator la numeroase publicaţii
12
2020 Calendar cultural gălăţean

din presa centrală, începând din anul 1889, printre care Drapelul,
Dreptatea, Războiul, Românul, Ţara, Veacul, Voinţa naţională, distins
cu medaliille „Avântul Ţării” şi „Bărbăţie şi Credinţă”, clasa I (d. 21
oct. 1937, Bucureşti).

150 de ani de la nașterea, în anul 1870, în Tecuci, jud. Galaţi,


a jurnalistului Victor CONSTANTINESCU, director al ziarelor
Reforma şi Antisemitul, colaborator la publicațiile Gazeta Brăilei,
Propaganda (Brăila şi Bucureşti) și Lumea nouă, care a mai semnat cu
pseudonimele Alex. Florini, Al. Constantinescu-Florini (d. mai 1910).

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în


Fălticeni, jud. Suceava, a medicului Idel DAVID,
laureat al Facultăţii de Medicină din Montpellier
(Premiul Bouisson, 1902), specializat în chirurgie
generală şi O.R.L., care a activat la Spitalul Civil
(unde a condus Secţia O.R.L.) şi la Spitalul Militar
din Galaţi, autor de studii de specialitate apărute în
revista Spitalul şi în publicaţii străine (d. 1 mart. 1935, Galaţi).

135 de ani de la naşterea, în anul 1885,


în Galaţi, a actriţei Olimpia Alexandrina
BÂRSAN, una dintre cele mai admirate actriţe
de la începutul secolului XX, care a jucat pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti din anul 1908, iar
din anul 1919 a devenit societară a Teatrului din
Cluj; a făcut parte din distribuţia filmului istoric
„Independenţa României”, realizat în perioada 1911-1912 (d. 24 oct.
1935, Bucureşti).

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în satul Şiviţa, com.


Tuluceşti, jud. Galaţi, a preotului Ştefan CHIORPEC, profesor de
religie la Liceul „Vasile Alecsandri”, Gimnaziul „C.A. Rosetti” (unde
13
Calendar cultural gălăţean 2020

a fost şi director) şi la Seminarul Teologic din Galaţi, participant la


Primul Război Mondial, portretizat de scriitorul Anton Holban în
volumul „Parada dascălilor” sub pseudonimul „Chitic”.

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în


satul Slivna, com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a
profesorului de geografie Gheorghe DIMA, cadru
didactic în Galaţi la Seminarul Teologic, Gimnaziul
„C.A. Rosetti”, Şcoala Comercială „Al.I. Cuza” şi
Liceul „Vasile Alecsandri”, participant la Primul
Război Mondial, portretizat de scriitorul Anton
Holban în volumul „Parada dascălilor” sub pseudonimul „Furculiţă”.

120 de ani de la naşterea, în anul 1900, în com. Găneşti, jud.


Galaţi, a profesorului Cezar ŞERBU, bursier al Şcolii Române din
Roma, profesor de istorie în Galaţi la Școala
Normală „Costache Negri” (şi director în perioada
1945-1948), Liceul „Vasile Alecsandri” (1950-
1958), Școala Medie nr. 4 (1959-1960), precum şi
la şcoli din Liești, Tudor Vladimirescu, Braniștea,
muzeograf la Muzeul Regional de Istorie din
Galați (1964-1967), membru al Asociaţiei
Academice „Vasile Pârvan” a Foştilor Membri ai
Şcolii Române din Roma (d. 1991, Galaţi).

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în com. Gârla Mare, jud.


Mehedinți, a profesorului Aristotel PÂRCĂLĂBESCU, absolvent al
Facultății de Litere și Filosofie și al Facultății de Drept, Universitatea
din București, profesor de limbă latină în Galaţi la Seminarul Teologic
(1934-1936), Gimnaziul „C.A. Rosetti” (1936-1938, unde a fost şi
director) şi la Liceul „Vasile Alecsandri” în perioada 1937-1945.

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în com. Slobozia Ciorăşti,


jud. Vrancea, a profesorului Stan ŞERBAN, care în Galaţi a predat
14
2020 Calendar cultural gălăţean

limba italiană la Școala Superioară de Comerț (1932-1937), profesor și


director la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați în perioada 1940-1941.

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în satul Cotu Ciorii,


com. C.A. Rosetti, jud. Buzău, a profesorului Gheorghe CAPAGEA-
ROSETTI, cadru didactic în Bucureşti, Brăila şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1937-1940, 1943-1944), director al revistei
Viață și suflet, care, începând din anul 1939, a avut redacţia la Galaţi,
autor al piesei de teatru „Dragoste de țară”.

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi, a avocatului Mihail


ORLEANU, doctor în drept la Paris, căpitan în rezervă al Comandamentului
Corpului de Munte (contingentul 1932), prefect de Covurlui (1940-1941),
condamnat la 25 de ani muncă silnică în perioada regimului comunist (18
mart. 1953), executând pedeapsa în închisorile din Galaţi, Jilava, Pitești,
Dej, Gherla, Aiud, eliberat la 1 aug. 1964 (d. 1987).

105 ani de la moartea, în anul 1915, a medicului Constantin


I. FILIPESCU, director al Spitalului din Târgu Bujor, medic primar
şef al judeţului Covurlui între anii 1911 şi 1915 (n. 1877, sat Golăşei,
Târgu Bujor, jud. Covurlui, astăzi jud. Galaţi).

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în


Câmpina, jud Prahova, a inginerului Constantin
ȚINTEA, director al Grupului de Şantiere Lucrări
Hidrotehnice Galaţi (1972-1986), cu importante
contribuții la dezvoltarea navigației pe Dunăre
(construirea podului peste Siret la Galați), decorat
cu Ordinul Muncii, clasa I pentru realizarea podului peste Dunăre, de
la Giurgeni - Vadul Oii, cu Ordinul „Steaua Republicii” clasa a IV-a,
pentru realizarea Portului Mineralier Galaţi, căruia i-a fost decernată, în
anul 2000, Diploma „Constructor al Secolului XX” din partea Asociaţiei
Antreprenorilor de Construcţii din România (d. ian. 2011).
15
Calendar cultural gălăţean 2020

70 de ani de la moartea, în anul 1950, a preotului Constantin


I. PAVEL, absolvent al Facultății de Teologie din Bucureşti (1904),
doctor în teologie, preot la parohia Buceşti (1905), preşedinte al
Consistoriului eparhial (1909-1923), membru al Adunării Eparhiale
(n. 1 oct. 1876, com. Liești, jud. Galați).

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în


Bucureşti, a profesorului Constantin NAZARIE,
profesor de matematică şi director în Galaţi la
Școala Normală (1907-1914) şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1911-1941), participant la Războiul
Balcanic (1913) și la Primul Război Mondial (n. 4
iul. 1883, com. Nicorești, jud. Galaţi).

55 de ani de la moartea, în anul 1965, în S.U.A., a sculptorului


şi scriitorului Ion VELICU, colaborator al revistelor Adevărul literar şi
Universul literar, care a condus revista Game şi a participat la expoziţii
de sculptură organizate în Tecuci şi Bucureşti, stabilit în S.U.A., unde
a condus un teatru-laborator în New York în ultimii ani ai vieţii (n. 18
mai 1915, suburbia Criviţeni, oraşul Tecuci, jud. Galați).

45 de ani de la moartea, în anul 1975, a


preotului şi publicistului Gheorghe Z. FLOREA,
care a activat în parohia „Sfinţii Arhangheli”
din Galaţi - Biserica „Precista”, colaborator la
publicaţiile Acţiunea, Căminul, Universul, unde a
publicat articole cu caracter omiletic şi apologetic,
arestat în perioada regimului comunist
pentru „activitate contra clasei muncitoare” şi
condamnat la opt ani de temniţă, trecând prin închisorile de la Jilava
şi Gherla (n. 17 mai 1907, Târgu Bujor, jud. Galaţi).

16
2020 Calendar cultural gălăţean

35 de ani de la moartea, în anul 1985,


a preotului Stere POPOVICI, absolvent al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi
(1933), preot în judeţul Galaţi, la Folteşti şi în
localităţi din Tulcea, condamnat în perioada
regimului comunist la 22 de ani de muncă silnică
pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale”
(7 mart. 1952), fiind încarcerat în închisorile
de la Constanţa, Jilava, Aiud, Lugoj, Gherla şi în lagărul de muncă
de la Periprava, eliberat în anul 1964, preot în ultimii ani ai vieţii
în comuna Cavadineşti din judeţul Galaţi (n. 25 mai 1912, com.
Tuluceşti, jud. Galaţi).

25 de ani de la moartea, în anul 1995, a inginerului constructor


Amedeo GEORGESCU, director tehnic la
Direcţia Construcţiilor a Ministerului Căilor
Ferate în perioada în care a debutat construcţia
barajului Bicaz, apoi director tehnic la Institutul
Căi Ferate Bucureşti, autorul a numeroase
soluţii tehnice originale, care a avut contribuţii
importante în realizarea unor tuneluri, poduri,
viaducte şi consolidări de versanţi, la lucrările
de deviere a căii ferate şi a şoselei din zona
Hidrocentralei Porţile de Fier (n. 27 oct. 1908, Galaţi).

17
Ianuarie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Ianuarie

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
25 de ani de la moartea, în anul 1995, în Paris, a pictorului
Meir (Meyer) LAZAR (LAZAROVITCH), emigrat în Palestina în
anul 1944 şi stabilit la Paris din 1949, apreciat de criticul de artă francez
Waldemar Georges drept „un poet al culorii, pictorul fericirii, ce elimină
forţele opresiv ostile ale sorţii noastre” (n. 4 oct. 1923, Galaţi).

5 ani de la moartea, în anul 2015, a


profesoarei de educaţie fizică Elena CHIRICĂ
(LEFTER), campioană națională de atletism în
1967 şi 1968, care a reprezentat România la proba
de aruncare a discului în competiții sportive
desfăşurate la Budapesta, Praga, Odesa, Varșovia,
cadru didactic în Galaţi, în învăţământul
gimnazial, precum şi la Liceul Nr. 4 şi la Liceul
Tehnologic Transporturi Căi Ferate (n. 8 dec.
1947, com. Lieşti, jud. Galaţi).

1 ianuarie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în com. Pechea, jud.


Galaţi, a economistului Sebastian MORUZI, ziarist, prefect de
Covurlui, doctor în drept la Universitatea din Leipzig, căruia i-au fost
decernate ordinele „Coroana României” şi „Steaua României” în grad
de Cavaler (d. 6 ian. 1950, Bucureşti).

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Galaţi, a profesorului


universitar Vasile MAGEARU, cadru didactic la Facultatea de
Chimie din cadrul Universităţii din Bucureşti, Doctor Honoris
Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, membru al Societăţii
de Chimie Analitică din România, membru fondator al Fundaţiei
„Medbiochem”, membru în Consiliul Naţional de Evaluare Academică
şi Acreditare şi în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului


Educaţiei şi Cercetării, autor de studii şi lucrări în domeniu.

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Galaţi, a artistului


plastic Vasile CRĂIŢĂ-MÂNDRĂ, cu participări la numeroase
expoziţii de grafică şi de pictură în ţară şi peste
hotare, autor de lucrări de artă monumentală ce
se găsesc la Timişoara, Focşani, Oneşti şi Bacău,
participant la Expoziţia Universală de la Sevilla
(1992), membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din Bacău şi deţinător a numeroase premii
naţionale şi internaţionale pentru grafică,
pictură şi caricatură.

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în Galaţi, a învăţătorului


Michail C. IONESCU-FULGER, care a activat o lungă perioadă
de timp în comuna Cudalbi din judeţul Galaţi (1908-1920), unde a
construit un local de şcoală, a alcătuit un cor şi o orchestră, a înfiinţat
o şcoală de adulţi, o bibliotecă publică, cooperative şi bănci populare,
preşedinte al Societăţii Cultural-Muzicale „Cîntarea Dunării”,
înfiinţată în anul 1925 în Galaţi, autor de operete şi vodeviluri pe
textele lui V. Alecsandri, C. Negruzzi şi Matei Millo (n. 30 iul. 1886,
com. Corod, jud. Galaţi).

65 de ani de la naşterea, în anul


1955, în Tecuci, jud. Galaţi, a sculptorului
Valentin MEIU, profesor de sculptură la
Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi, cu
expoziţii personale la Bârlad (1986), Iaşi
(1993), participant la expoziţiile de grup şi
colective ale Filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor
Plastici, al cărei membru este, membru
fondator al Grupului de sculptură „5+”.
22
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

2 ianuarie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în


com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a scriitorului
Ioan Dan PINTILIE, pseudonim literar al
lui Iordache Pintilie, a cărui creaţie literară se
situează în sfera lirică, recompensat de-a lungul
timpului cu premii literare, ultimul volum de
poezii, editat în 2018, purtând titlul „Natura – triumful imanenţei”.

5 ianuarie

105 ani de la naşterea, în anul 1915, în


com. Gvăzdăuţi, jud. Hotin, Republica Moldova,
a sculptorului Vasile VEDEŞ, profesor la Liceul
de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, participant
la numeroase manifestări expoziţionale locale
şi naţionale, autor al busturilor monumentale
ale lui Spiridon Vrânceanu şi Spiru Plăcintaru,
amplasate în Galaţi, ca şi ale lui Nicolae Mantu,
Mihail Sadoveanu şi Ionel Jora, aflate în colecţia
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, coautor al basoreliefului „Sportul”,
aflat în incinta Complexului Sportiv „Dunărea” din Galaţi, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din România (d. 21 nov. 1998, Galaţi).

6 ianuarie

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în Bucureşti, a


economistului şi ziaristului Sebastian MORUZI, care a îndeplinit
funcţiile de prefect şi de deputat de Covurlui, autor a două lucrări cu
caracter economic, director al ziarului Îndrumarea culturală politică
din Iaşi, distins cu ordinele „Coroana României” şi „Steaua României”
în grad de Cavaler (n. 1 ian. 1865, com. Pechea, jud. Galaţi).
23
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în


Focşani, jud. Vrancea, a conferenţiarului doctor
inginer Gelu GURGUIATU, doctor în inginerie
electrică, decan al Facultăţii de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de studii şi cărţi în domeniul ingineriei electrice,
președinte al Asociației Române a Electricienilor,
Filiala Galați şi al Asociației Române de Electrosecuritate.

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în


Bucureşti, a juristului George ELIAN, judecător
la Iveşti, procuror general al Curţii de Apel din
Botoşani şi din Oradea, preşedinte al Colegiului
Penal din cadrul Tribunalului Suprem al R.S.R.,
ambasador al României la Haga (n. 25 apr. 1916,
Tecuci, jud. Galaţi).

7 ianuarie

90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în Bălți, Republica


Moldova, a profesorului Iurie NOVAC,
absolvent al Facultății de Ştiinţe Biologice,
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, profesor
de biologie în Galaţi la Liceul Militar de
Marină (1953-1954), Școala Elementară
nr. 23 (1954-1956), Școala Elementară nr.
3 (1956-1959), Liceul „Al.I. Cuza” (1959-
1970), Liceul „Vasile Alecsandri” (1959-
1961; 1970-1998), Şcoala Postliceală
Sanitară „Carol Davila” (1998-2003) și Şcoala Postliceală Sanitară
„Vasile cel Mare”.
24
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

80 de ani de la moartea, în anul 1940, în Bucureşti, a avocatului


Grigore TRANCU-IAŞI, doctor în ştiinţe
economice, care a activat începând cu anul
1902 la Galaţi, unde a fost şef contabil la Banca
Naţională şi profesor la Şcoala Comercială
Superioară, membru al Baroului de Covurlui,
din anul 1920 stabilindu-se la Bucureşti, unde
a fost profesor la Academia de Înalte Studii
Comerciale, ministru de stat, ministru al Muncii
şi ocrotirilor sociale, ministru al Cooperaţiei în
guvernele Averescu, colaborator la numeroase publicaţii periodice
locale şi naţionale (n. 23 oct. 1873, Târgu-Frumos, Iaşi).

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în Galaţi, a jurnalistei şi


poetei Alina COMŞA-DURBACĂ, al cărei volum
de debut, apărut în 1994 şi intitulat „Lenjerie
intimă”, a primit Premiul Uniunii Scriitorilor
din România, membră a Cenaclului „Noduri şi
semne”, fost redactor la cotidianul local Viaţa
liberă, corespondent la ziarul Evenimentul zilei,
colaboratoare la numeroase publicaţii periodice
locale şi naţionale.

8 ianuarie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în com. Vlădeşti, jud. Galaţi, a inginerului
navalist Gelu KAHU, doctor în Inginerie
industrială şi în Ştiinţa calculatoarelor, profesor
la Institutul Politehnic Bucureşti şi la Institutul
Mecano-Naval din Galaţi, inginer la Şantierul
Naval Galaţi din anul 1953 şi director tehnic al
25
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

acestuia în perioada 1962-1966, director al Institutului de Cercetare


şi Proiectare pentru Construcţii Navale - ICEPRONAV (1966-1974),
care s-a remarcat prin contribuţiile aduse în domeniul proiectării
şi construcţiilor navale, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
Tehnice din România, căruia i-a fost decernat, în anul 1962,
Premiul de Stat pentru contribuţiile originale aduse la proiectarea şi
construirea cargoului de 3250-4500 tone, primul cargou românesc
(d. 20 dec. 2018, Galaţi).

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în Bucureşti, a generalului


Ion CODREANU, care a ocupat, în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial, funcţiile de şef al Serviciului istoric al Marelui Stat Major, şef
al Casei Militare Regale, comandant al Şcolii Superioare de Război,
inspector al Cavaleriei, decorat cu ordinele „Coroana României”,
clasa a III-a şi „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (n. 23 iun. 1891, com.
Bălăbăneşti, jud. Galaţi).
9 ianuarie

110 ani de la moartea, în anul 1910, în


Bucureşti, a mitropolitului Partenie CLINCENI,
episcop al Dunării de Jos între anii 1886 şi 1902,
care a ridicat noile reşedinţe vlădiceşti din Galaţi
şi Iaşi şi a realizat donaţii însemnate în cărţi
Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galaţi (oct. 1896)
şi Facultăţii de Teologie din Bucureşti, mitropolit
al Moldovei şi Sucevei între 1902 şi 1908 (n. 10
oct. 1847, com. Clinceni, jud. Ilfov).

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Iaşi, a lingvistului


şi etnologului Petru CARAMAN, doctor în litere şi filosofie la
Universitatea „Wladislaw Jagello” din Cracovia, profesor titular la
Catedra de Slavistică a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din

26
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

Iaşi în perioada 1938-


1947, unul dintre cei
mai reprezentativi
etnografi ai secolului
XX, care, în perioada
interbelică, a scos la
Paris, împreună cu
Mircea Eliade, revista
de mitologie comparată
Zamolxis, membru al Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din
Bucureşti, membru titular post-mortem al Academiei Române (n. 14
dec. 1898, com. Vârlezi, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

10 ianuarie

30 de ani de la moartea, în anul 1990,


în Galaţi, a solistului liric Laurenţiu BUZILĂ,
care a activat pe scena Teatrului Muzical din
Galaţi începând cu anul 1956, numărându-se
printre cei care au pus bazele acestei instituţii,
interpretând numeroase roluri în spectacole de
referinţă din opereta naţională şi internaţională
(n. 11 dec. 1928, Iaşi).

30 de ani de la moartea, în anul 1990,


în Bucureşti, a prozatorului Constantin
GHEORGHIU, care a condus redacţia de proză a
Editurii Tineretului până în anul 1970, redactor la
Editura Litera, membru al Uniunii Scriitorilor din
România; a debutat editorial în 1966, cu volumul
de nuvele şi schiţe „O viaţă pe o coajă de pepene”
(n. 6 dec. 1925, Galaţi).

27
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

12 ianuarie

135 de ani de la moartea, în anul 1885, în Nisa, Franţa, a


medicului militar Gheorghe STAURESCU, doctor în medicină la
Paris, medic principal primar al Spitalului Militar din Galaţi, colonel,
care a participat la Războiul de Independenţă în calitate de medic şef al
Diviziei III Militare Teritoriale (n. 15 apr. 1842, Craiova).

13 ianuarie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în


com. Mihălăşeni, jud. Botoşani, a medicului şi
scriitorului Vasile V. POPA, specialist în obstetrică-
ginecologie, care şi-a desfăşurat activitatea
profesională în cadrul Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, unde
a fost şef al Secţiei Obstetrică (1990-1994) şi şef al
Secţiei Ginecologie (1994-2006), ale cărui volume
de proză au un caracter preponderent autobiografic (d. 13 nov. 2018, Galaţi).

15 ianuarie

170 de ani de la naşterea, în anul 1850, în Tecuci, jud. Galaţi, a


primului xilograf român, Dim. M. SEREA I, care a executat portretul
lui Carol Davila, a lucrat pentru tipografiile din Focşani, Galaţi şi
Bucureşti şi a realizat planul judeţului Tecuci, medaliat în cadrul
Expoziţiei de Pictură de la Paris din 1878.

140 de ani de la naşterea, în anul 1880,


în Botoşani, a ziaristului Constantin GRAUR,
director al ziarelor Adevărul şi Dimineaţa,
Cavaler al Legiunii de Onoare, editor al ziarelor
gălăţene Avântul, Ecoul, Învierea, Tribuna

28
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

liberală, colaborator la numeroase publicaţii periodice din Galaţi (d. 5


iun. 1940, Bucureşti).

16 ianuarie

55 de ani de la naşterea, în anul 1965,


în com. Scorţaru Nou, jud. Brăila, a preotului
Ninel ŢUGUI, preot slujitor la Catedrala
Episcopală din Galaţi, apoi, din 2001, la Parohia
„Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi, director al
Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” din
Galaţi (1995-1997, 2014-2016).

17 ianuarie

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în Constanţa, a


învăţătorului Ghevond PAPAZIAN, care a activat în Adrianopol la
Şcoala Arşakunian (1869-1872) şi director al Şcolii Torgomian (1872-
1876), hirotonit preot la Constantinopol în 1879, preot al Bisericii
Armene din Galaţi din 1889, la Galaţi tipărind, cu zeţăria proprie, 11
cărţi armeneşti în perioada 1891-1902 şi editând, între anii 1895 şi
1898, Almanahul armenesc (n. 5 dec. 1845, Adrianopol, Turcia).

18 ianuarie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în satul Rânzeşti,


com. Fălciu, jud. Vaslui, a artistei plastice
Valeria TOFAN, care a urmat studii liceale
şi cursurile Şcolii Populare de Artă în Galaţi,
şi care abordează în lucrările sale pictura
naivă, membră a Uniunii Artiştilor Plastici
din România, prezentă în galerii de artă naivă
din România, Franţa, Germania, Polonia,
Danemarca, Israel.

29
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

19 ianuarie

25 de ani de la moartea, în anul 1995,


a actorului Dan GANEA, care a fost regizor
şi director al Teatrului de Păpuşi „Gulliver” şi
profesor la Şcoala de Arte din Galaţi, iniţiator al
Festivalului Internaţional de Animaţie „Gulliver”,
care în onoarea sa a instituit Premiul „Dan Ganea”;
numele său apare menţionat în „Encyclopédie
mondiale des arts de la marionnette”, autori
Henryk Jurkowski şi Thiéri Foulc, apărută la
Editura Entretemps în anul 2009 (n. 15 aug. 1945, Galaţi).

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi, a profesoarei


Amalia NEGOESCU, absolventă a Facultăţii de Filosofie și Litere,
Universitatea din București, pedagog la Școala Centrală de Fete din
București (1941-1946), profesoară de limbă franceză în Galaţi la
Liceul Militar (1952-1959), Liceul „Vasile Alecsandri” (1966-1969)
şi Liceul „Mihail Kogălniceanu”, inspector metodist la Secția de
Învățământ a orașului Galați (1961-1963).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi, a inginerului


navalist Marin AXENTE, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi şi al Şcolii Tehnice
de Montări şi Aparatură Navală din cadrul
Facultăţii de Nave a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, inginer şi şef de secţie la Şantierul
Naval Galaţi, primar al comunei Cuca (ian. 1990),
primul viceprimar al municipiului Galaţi după
1989 (n. 5 nov. 1950, com. Cuca, jud. Galaţi).

30
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

20 ianuarie

35 de ani de la moartea, în anul 1985,


în Constanţa, a regizorului Ion MAXIMILIAN,
regizor şi director al Teatrului Dramatic din
Galaţi (1964-1967), regizor principal şi director
al Teatrului Dramatic din Constanţa din anul
1967, autor de piese de teatru, de miniaturi
umoristice, scenete şi spectacole pentru revistă
(n. 6 ian. 1932, Bucureşti).

22 ianuarie

115 ani de la naşterea, în anul 1905,


în Hârlău, jud. Iaşi, a artistei plastice Clara
CANTEMIR, absolventă a Academiei de Arte
Frumoase din Iaşi, care în perioada interbelică a
fost profesoară la Liceul de Fete din Tecuci, oraş
unde şi-a organizat şi prima expoziţie personală
în anul 1936, distinsă în anul 1943 cu Premiul
pentru Acuarelă la Saloanele Moldovei din Iaşi şi Autoportret
în anul 1968 cu Medalia Meritul Cultural, clasa I Clara Cantemir
(d. 13 dec. 1993, Bucureşti).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în com. Cârnăţeni, jud. Tighina, Basarabia, a
profesorului universitar Petru BALTĂ, doctor
în chimie, care a urmat, în perioada refugiului
cauzat de cedarea Basarabiei, studiile liceale la
Liceul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci (tatăl său
fiind originar din satul Ireasca, com. Gohor, jud.
Tecuci), absolvindu-l ca şef de promoţie în 1948;

31
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

cadru didactic al Universităţii Politehnice din Bucureşti, prodecan al


Facultăţii de Chimie Industrială, a fost membru al mai multor asociaţii
de profil, membru fondator al Asociaţiei Române a Sticlei şi membru
al Societăţii Americane de Ceramică (d. 2016).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în


Galaţi, a artistei plastice Elena HANAGIC, care a
profesat ca avocat în cadrul Baroului Galaţi până
în anul 1960, remarcându-se şi ca o talentată
acuarelistă, cu participări la expoziţiile colective
organizate la Galaţi, Tecuci şi Focşani, dar şi la
manifestări cu caracter naţional (n. 13 mai 1907,
com. Răducăneni, jud. Iaşi).

23 ianuarie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Bucureşti, a tenorului


Dan ZANCU, care şi-a început cariera muzicală pe scena Teatrului
Muzical din Galaţi, unde a debutat, în anul 1965, în rolul titular din
„Nunta lui Figaro”, distins cu numeroase premii, printre care Premiul
Presei la Concursul Internaţional de Canto de la Barcelona (1969) şi
Premiul IV la Concursul şi Festivalul Internaţional „George Enescu”
(1970).

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în


Galaţi, a dirijorului şi compozitorului Nicolae
MEIROŞU, secretar muzical la Teatrul Muzical
din Galaţi, director de specialitate şi profesor
de teorie, solfegii şi ansamblu coral la Liceul de
Arte din Galaţi în perioada 1970-1994, director
al Filarmonicii şi director adjunct al Teatrului
Muzical din Galaţi (n. 27 mart. 1936, com. Jirlău,
jud. Brăila).
32
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

24 ianuarie

165 ani de la moartea, în anul 1855, în satul Ghibărţeni (astăzi


Balinteşti), com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a poetului Manolache
CÎRJĂ, considerat unul dintre versificatorii moldoveni de la începutul
poezii moderne româneşti, ale cărui versuri se găsesc în manuscrisele
autografe deţinute în Biblioteca Academiei Române, tatăl său, banul
Ioan Cârjă fiind ctitorul Bisericii „Vovidenia” din Galaţi (n. 1791?).

25 ianuarie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în com. Smulţi, jud.


Covurlui (astăzi jud. Galaţi), a profesorului şi inginerului agronom
Costache HOGAŞ, director al Şcolii de Viticultură
„Dimitrie Cantemir” din Huşi din anul 1918,
care a înfiinţat prima colecţie ampelografică
din Moldova, alcătuită iniţial din 33 de soiuri,
a realizat prima staţie de avertizare a manei viţei
de vie şi a desfăşurat o amplă activitate științifică
și publicistică, fiind considerat printre artizanii
cercetării ştiinţifice și învăţământului vitivinicol
românesc, membru de onoare al Oficiului Naţional
al Viei şi Vinului (d. 4 dec. 1976, Tecuci, jud. Galaţi).

26 ianuarie

140 de ani de la naşterea, în anul 1880, în


Galaţi, a pictorului Camil RESSU, unul dintre
cei mai importanți artiști plastici români din
prima jumătate a secolului al XX-lea, profesor
şi rector al Academiei de Arte Frumoase, care
a contribuit la instituirea unui învăţământ

33
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

modern în domeniu, membru titular al Academiei Române, al cărui


nume este purtat, începând cu anul 2002, de concursul anual de
pictură organizat în onoarea sa de Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galaţi (d. 1 apr. 1962, Bucureşti). [Oameni... (7)]

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Teliucu, jud.


Hunedoara, a tehnicianului Mircea ROIBU, autor a 21 de brevete de
invenţii şi a peste 400 de inovaţii aplicate în industria
navală şi siderurgică, precum şi a
unor lucrări aflate în patrimoniul
artistic al oraşului Galaţi: fântâna
arteziană „Păpădia” (din faţa
Casei de Cultură a Sindicatelor
din Galaţi), monumentul „Elicea”
(de pe faleza Dunării, executată în
mărime reală din aluminiu titan), fântâna arteziană
„Valurile Dunării” (de pe strada Brăilei), executată din oţel inoxidabil
(d. 26 nov. 2012).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Fălticeni, jud. Suceava, a profesorului universitar
Constantin APETREI, doctor în chimie, cadru
didactic la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu din
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cercetător
ştiinţific care a creat un aparat cu senzori capabil să
identifice substanţele chimice şi substanţele nocive
din produsele alimentare.

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în


Galaţi, a sopranei Elena PATRICHI, artistă lirică
la Teatrul Muzical din Galaţi şi profesoară de canto
în cadrul Şcolii de Arte din Galaţi, care a debutat pe
scena teatrului muzical gălăţean în ianuarie 1960, în
rolul Gildei din „Rigoletto” (n. 31 oct. 1934, Brăila).
34
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


Bucureşti, a conferenţiarului Constantin
AFANASE, doctor în economie, care a activat
în Galaţi la Întreprinderea de Transporturi Auto,
la Inspecţia Teritorială Financiară de Stat şi la
Curtea de Conturi, unde a fost şi director; cadru
didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a afirmat
şi ca autor de lucrări şi studii de specialitate ca urmare a activităţii de
cercetare ştiinţifică desfăşurate (n. 11 iul. 1947, Galaţi).

27 ianuarie

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Galaţi, a scriitoarei Gina DĂNESCU, al cărei
debut literar, constituit de volumul „Ţinutul
Curcubeului” (2010), a fost recompensat cu
Premiul „Iordan Chimet”, acordat de revista
Porto-Franco, creaţia sa literară fiind dedicată
copiilor.

28 ianuarie

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în


București, a avocatului Dimitrie S. NENIȚESCU,
director al Băncii Naționale a României, deținător,
în două rânduri, a funcției de ministru al Industriei
și comerțului (29 dec. 1910 - 27 mart. 1912; 28
mart. 1912 - 14 oct. 1912), deputat și unul dintre
fruntașii Partidului Conservator (n. 18 apr. 1861,
Galați).

35
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, a medicului Eugen


Florin RENEA, biolog, cercetător ştiinţific, şef al Laboratorului de
Citologie oncologică din Spitalul Judeţean din Galaţi din anul 1972,
implicat în activitatea de control preventiv pentru depistarea precoce
a cancerului (d. 24 mai 2004, Galaţi).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi, a balerinului


Ionel LAZĂR, care a activat în cadrul Teatrului de Operetă şi Estradă
din Galaţi încă de la înfiinţarea sa, în anul
1956, coregraf pentru numeroase spectacole
ale Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați și
ale Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați,
coordonator al unor formaţii de amatori la IJGCL,
Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură
a Studenţilor etc., profesor de dans popular al
Ansamblului „Doina Covurluiului” şi la Liceul
de Arte din Galaţi (n. 28 apr. 1936, Galaţi).

29 ianuarie

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în Galaţi, a profesoarei


de limba română Onorica TOFAN, doctor în filologie, cadru didactic
al Colegiului Naţional „C. Negri” din Galaţi, una dintre autoarele
manualului de limba și literatura română pentru clasa a V-a, premiat
pentru calitate în anul 2017 de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

30 ianuarie

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în satul Lungeşti,


com. Bălăbăneşti, jud. Tutova (astăzi jud. Galaţi), a economistului
Gheorghe TAŞCĂ, doctor în economie politică şi doctor în drept,
profesor universitar şi rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale
din Bucureşti, deputat, ministru al Industriei şi comerţului (1932),
36
Ianuarie 2020 Calendar cultural gălăţean

preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor


din România, membru corespondent al
Academiei Române, distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Comandor, care, odată cu
instaurarea regimului comunist, a fost eliminat
din învăţământ, arestat şi închis la Jilava, ulterior
la închisoarea din Sighet, unde a murit (d. 12
mart. 1951, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Bucureşti, a


profesorului de istorie și geografie Grigore Mihail COTLARU, cadru
didactic în Galaţi la Gimnaziul „C.A. Rosetti”,
Școala Comercială, Liceul „Vasile Alecsandri”
(1926-1937), preşedinte al Universităţii Populare
din Galaţi (1930-1934), cu o intensă activitate
publicistică în presa gălăţeană a vremii, printre
cărţile sale cu tematică istorică numărându-se
şi volumul „Comisia Europeană Dunăreană şi
navigaţia pe Dunărea maritimă” (n. 29 iul. 1899,
Bucureşti).

31 ianuarie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în Galaţi, a sopranei


Margareta METAXA, care a luat parte
la începuturile teatrului liric românesc,
numărându-se, în anul 1921, printre membrii
fondatori ai Operei Române, contribuind
la reputaţia internaţională a instituţiei prin
întruchiparea cu graţie şi talent a unor
celebre eroine ale scenei pe parcursul a 40 de
ani de activitate, perioadă în care a jucat în
peste 800 de spectacole, ocupând rolul de prim soprană până în 1956
(d. 9 oct. 1977, Bucureşti). [Oameni... (3)]
37
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2020

„Convingerea mea veche e că un om de


ştiinţă autentic este concomitent şi un om de
caracter!...
Omul de ştiinţă nu poate sluji decât
adevărul şi dreptatea, care sunt unice.”

„Mi-a displăcut întotdeauna obrăznicia


şi n-am fost adepta cancanurilor. Iar ceea ce am
apreciat au fost oamenii muncitori, conştiincioşi
şi sinceri.”

„Artistul adevărat ştie că sentimentele


şi tragicul vieţii omeneşti se exprimă în arta
lui nu numai prin tema subiectului, ci mai
ales prin dispoziţia liniilor, spaţiilor, culorilor
şi umbrelor, care prin ele însele sugerează
sentimente diferite.”

38
Februarie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Februarie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
1 februarie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în com. Dudeşti, jud. Brăila, a ziaristului
Grigore LAZAROVICI, doctor în sociologie
şi comunicare, care şi-a desfăşurat activitatea la
cotidianul local Viaţa nouă în perioada 1978-1989,
membru fondator al ziarului Viaţa liberă, lector
universitar la Facultatea de Litere, Lingvistică şi
Jurnalism a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Galaţi, a profesorului


universitar Iosif EGRI, primul director şi unul
dintre cei mai longevivi rectori ai Institutului
Mecano-Naval din Galaţi, viitorul Institut
Politehnic, şef al Catedrei Organe de maşini, autor
de lucrări şi studii ştiinţifice în domeniu, distins cu
titlul de Profesor Universitar Emerit în anul 1974
şi cu titlul de Senator de Onoare pentru activitatea
desfăşurată în învăţământul superior gălăţean,
în anul 1996, membru al Asociaţiei Ştiinţifice a
Inginerilor şi Tehnicienilor (n. 15 mai 1911, com. Şomcuţa Mare, jud.
Maramureş). [Oameni... (4)]

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi,


a artistei plastice Margareta ȘTEFĂNESCU-
CIURDĂREANU, care şi-a desfăşurat activitatea
profesională la Comandamentul „Straja Ţării”
şi la Editura „Bucur Ciobanul” din Bucureşti,
ilustratoare a peste o sută de cărţi şi a benzilor
desenate din Ziarul Copiilor până în 1948, când
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

a devenit profesoară de desen şi de limba franceză la Facultatea de


Îmbunătăţiri Funciare din Galaţi (n. 25 mart. 1913, Bucureşti).

2 februarie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în satul Baciu, înglobat


oraşului Săcele, jud. Braşov, a profesorului Ioan G. MUNTEANU,
cadru didactic în Galaţi, la Şcoala Comercială,
începând din anul 1886 până la pensionare,
director al acesteia, director al Băncii Româneşti
din Galaţi şi membru în comitetul Băncii Naţionale,
preşedinte al Societăţii „Junimea Comercială”, care
s-a remarcat ca autor de studii şi lucrări referitoare
la economia, comerţul şi învăţământul comercial
al oraşului Galaţi (d. iul. 1946, Galaţi).

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în satul Sodomeni, com.


Paşcani, jud. Iaşi, a preotului Valeriu IORDĂCHESCU, profesor la
Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi în perioada 1914-1919,
apoi la Seminarul Teologic din Iaşi şi la Facultatea de Teologie Creştină
din Chişinău, ulterior la cea din Cernăuţi, preşedinte al Asociaţiei
Clerului din Moldova (d. 11 mart. 1975, Bucureşti).

110 ani de la nașterea, în anul 1910,


în com. Măxineni, jud. Brăila, a profesoarei
Zamfira ȚONESCU, absolventă a Facultății de
Științe, Universitatea din București, profesoară de
matematică în Galaţi la Liceul Industrial de Fete
(1940-1945), Liceul de Fete (1945-1948), Școala
Tehnică Sanitară (1948-1950), Liceul „Vasile
Alecsandri” (1950-1951; 1952-1963), Școala Medie
nr. 2 (1951-1952).

42
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

3 februarie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Brăila, a inginerului constructor Radu AGENT,
doctor în ştiinţe tehnice, cu studii primare şi
liceale la Galaţi, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri”, profesor universitar la Institutul
de Construcţii din Bucureşti, promotor şi
coordonator al proiectării tip pentru structurile
de hale prefabricate din beton armat, vicepreşedinte al Societăţii
Române pentru Beton şi al Asociaţiei Inginerilor Constructori
Proiectanţi de Structuri, autor de studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul
betonului armat (d. 25 iul. 2000, Budapesta, Ungaria).

40 de ani de la naşterea, în anul 1980,


a scriitorului şi publicistului Andrei VELEA,
membru fondator al Cenaclului literar „Gellu
Naum”, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, căruia în anul 2011 i-a fost decernat
Premiul pentru poezie (debut) pe anul 2010 al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est,
pentru volumul „Gimnastul fără plămâni”.

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în


Bucureşti, a compozitorului şi violonistului Florin
DIMITRIU, membru al Uniunii Compozitorilor din
România, stabilit în anul 1959 în Galaţi, unde a slujit
timp de două decenii arta muzicală a acestor locuri,
în calitate de concert maestru al Teatrului Muzical
şi de profesor la Catedra de instrumente cu coarde a
Liceului de Artă, o parte dintre creaţiile sale componistice fiind interpretate
în primă audiţie la Galaţi, municipiu care i-a acordat titlul de Cetăţean de
Onoare în anul 1995 (n. 3 febr. 1914, Bucureşti). [Oameni... (6)]
43
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

4 februarie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945,


în com. Iveşti, jud. Galaţi, a profesorului şi
publicistului Gheorghe FRĂTIŢĂ, cadru
didactic în învăţământul gimnazial la Iveşti,
corespondent la ziare locale şi naţionale,
preşedinte al Societăţii Culturale „Ştefan Petică”
din Iveşti timp de patru decenii, ctitor al Casei
personalităţilor iveştene (Casa „Hortensia
Papadat-Bengescu”), secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi, autor de studii locale.

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în Bucureşti, a generalului


de divizie Ioan D. POPESCU, şef de stat major al Diviziei 3 Infanterie
(1937), comandant al Regimentului 10 Artilerie (1937) şi al Brigăzii 19
Artilerie (1940), comandant al artileriei Corpului 6 Armată şi apoi al
Diviziei 3 Infanterie în anul 1944, distins cu numeroase ordine pentru
activitatea desfăşurată pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial,
printre care Ordinul „Mihai Viteazul” şi Ordinul „Steaua României”,
clasa a III-a cu spade (n. 10 iul. 1894, Galaţi).

5 februarie

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


Galaţi, a artistei plastice Aurelia CĂLINESCU,
stabilită în Sibiu, pictor scenograf la Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Gong”, cu numeroase
expoziţii personale în ţară şi peste hotare,
membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România.

44
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

7 februarie

65 de ani de la naşterea, în anul


1955, în satul Drăcşani, com. Drăcşenei, jud.
Teleorman, a fotbalistului Nicolae BURCEA,
fostul „număr 10” al echipei de fotbal Oţelul
Galaţi, care s-a remarcat şi în echipele FCM
Galaţi, CS Botoşani, FC Hirson (Franţa) şi ca
antrenor al cluburilor FC Hirson, US Alfortville, Dunărea Galaţi,
Gloria Buzău, Étoile du Congo, Najran SC, în onoarea sa, Clubul
F.C. Oțelul Galați instituind în anul 2009, în colaborare cu Direcția
pentru Sport a județului Galați, competiția de fotbal pentru copii
„Memorialul Nicolae Burcea” (d. 9 iul. 2009, Paris, Franţa).

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


a inginerului chimist Dumitru DIMA, cadru
didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, a cărui activitate s-a remarcat prin brevete
de inovaţie şi proiecte de cercetare, lucrări
didactice şi studii ştiinţifice în domeniul chimiei
organice, anorganice şi analitice.

8 februarie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925,


în Galaţi, a actorului Marius PEPINO, care a
debutat pe scena Teatrului Dramatic din Reşiţa,
făcând apoi parte din trupa Teatrului Dramatic
din Braşov (1950-1957) şi, din anul 1958, din
cea a Teatrului Bulandra din Bucureşti, unde
a jucat în multe roluri importante, sub bagheta
unor regizori ca Lucia Sturdza Bulandra, Liviu

45
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

Ciulei sau Grigore Gonţa, remarcându-se, de asemenea, în film, în


pelicule precum „Toate pânzele sus”, „Secretul lui Bachus”, „Sosesc
păsările călătoare” etc., precum şi în scenete umoristice la televiziunea
naţională (d. 2 febr. 2009, Bucureşti).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în Bucureşti, a scriitorului Nicolae IONESCU-
DUNĂRARU, care şi-a desfăşurat mare parte a
activităţii la Galaţi, fiind angajat al Companiei
de Navigaţie Fluvială Navrom, abordând în
scrierile sale universul copilăriei, o parte a
romanelor sale apărând în cunoscuta colecţie
„Biblioteca contemporană” a Editurii „Ion Creangă” din Bucureşti
(d. 21 mart. 1988).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în Brăila, a scriitorului şi


publicistului Tudorel OANCEA, care a activat în
presa locală şi naţională, redactor-şef al ziarului
Delta din Tulcea, redactor-şef al cotidianului local
Viaţa nouă în perioada 1979-1989, corespondent
al Agenţiei Române de Presă Rompres, membru
al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi,
colaborator la numeroase reviste şi publicaţii
culturale (d. 6 aug. 2012, Galaţi).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, a


poetului Mihai ŞTEFĂNIU, absolvent al Şcolii
Tehnice Comerciale din Galaţi şi al Institutului
de Îmbunătăţiri Funciare, decanul de vârstă al
Cenaclului literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci,
printre ultimele volume publicate numărându-se
„Meandre” (2010) şi „Lacrima timpului” (2017).

46
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

55 de ani de la naşterea, în anul 1965,


în com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi, a graficianului
Vică TILĂ-ADORIAN, conferenţiar universitar
doctor şi decan al Facultăţii de Arte şi Design
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,
premiant al concursurilor şi saloanelor de artă
din ţară, participant la expoziţii naţionale şi
internaţionale, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, autor de cărţi de
specialitate în domeniu.

9 februarie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi, a artistului plastic


Robert HELMAN, ale cărui expoziţii personale au fost organizate
în aproape toate capitalele ţărilor vest
europene, cât şi în Israel, Canada, Statele
Unite, retrospective ale operei având loc la
Paris (1983) şi Montauban (1985), lucrări
ale sale regăsindu-se în Galeria Tate din
Londra și în muzeele de artă din Milano,
Paris, Stuttgart, Tel Aviv și Torino (d. 7
nov. 1990, Troyes, Franţa).

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în Brăila, a conferenţiarului universitar Ichim
DRĂGULIN, doctor inginer în metalurgie fizică,
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi, decan al Facultăţii de Inginerie din
Brăila în perioada 1989-2004, autor de lucrări
şi studii ştiinţifice în domeniul metalurgiei,
membru al Asociaţiei Forjorilor şi al Asociaţiei
Generale a Inginerilor din România.

47
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

60 de ani de la naşterea, în anul 1960,


în Galaţi, a artistului plastic Aurel Virgil
PANAITE, care a fost profesor de sculptură
la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din
Galaţi, debutând cu o expoziţie personală
de sculptură în anul 2000, cu participări la
expoziţiile colective ale filialei gălăţene a
Uniunii Artiştilor Plastici, al cărui membru este.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Bucureşti, a scriitorului


Romulus BĂRBULESCU, care şi-a petrecut o parte a copilăriei la
Galaţi, unde a început cursurile Liceului „Vasile
Alecsandri”, după moartea tatălui fiind nevoit să
le întrerupă pentru a-şi întreţine familia, lucrând
ca muncitor necalificat în portul gălăţean; actor
pe scenele teatrelor din Bucureşti şi scenarist, s-a
afirmat ca unul dintre cei mai importanţi scriitori
de science fiction, alături de George Anania,
aceştia primind, în anul 1990, Marele premiu
pentru întreaga activitate literară la Eurocon-ul desfășurat la Fayence,
Franța (n. 27 oct. 1925, Sulina, jud. Tulcea).

10 februarie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com.


Vlădeşti, jud. Galaţi, a inginerului energetician Ion
CHICULIŢĂ, care a activat în cadrul Șantierului
de Construcții Montaj, unde a pus bazele unității
proprii a Întreprinderii Regionale de Electricitate
Galați pentru construcții energetice, instituţie unde
a ocupat (în perioada 1968-1973) funcţia de inginer
-șef adjunct şi unde a proiectat și a executat rețelele
48
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

de joasă tensiune și axele de medie tensiune pentru electrificarea


rurală în județele Galați, Brăila și Vrancea, ocupând apoi funcţia de
inginer șef și șef de șantier până în anul 1993 (d. 8 oct. 2019, Galaţi).

11 februarie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în com. Cudalbi, jud.


Galaţi, a arheologului şi istoricului Emil PANAITESCU, doctor
în filosofie, profesor universitar la Facultatea
de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj,
director al Şcolii Române de la Roma în perioada
1929-1940, consilier diplomatic român pe lângă
Sfântul Scaun de la Vatican, care s-a remarcat
prin contribuţii deosebite în cercetarea vestigiilor
vechii civilizaţiei romane (d. 20 febr. 1958, Roma,
Italia). [Oameni... (3)]

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în


Bucureşti, a prozatorului şi dramaturgului Nicolae
I. OTTESCU, care a profesat avocatura începând
ca secretar pledant al lui Nicolae Titulescu,
fondator al revistei Pontice din Constanţa, căruia,
în anul 1940, i-a fost decernat Premiul Societăţii
Scriitorilor Români „Al. Brătescu-Voineşti”
pentru volumul „Zece nuvele” (n. 1 mai 1885, Galaţi).

35 de ani de la naşterea, în anul 1985, în


Galaţi, a jurnalistei şi poetei Nicoleta ONOFREI,
colaboratoare la numeroase publicaţii culturale,
căreia, în anul 2013, la Concursul Naţional „Porni
Luceafărul...”, i-a fost decernat Premiul Editurii
Timpul pentru manuscrisul volumului de poezie
„Chimera între ziduri”, membră a Cenaclului
Literar „Noduri şi Semne” din Galaţi.
49
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

12 februarie

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în Bucureşti, a


profesorului şi publicistului Nicolae G. LONGINESCU, doctor în
filosofie, cadru didactic, timp de peste două decenii, în învăţământul
gălăţean, la Liceul „Vasile Alecsandri” şi Şcoala
Comercială Superioară „Alexandru Ioan Cuza”,
apoi profesor şi director al Şcolii Normale „C.
Negri” între anii 1897-1922, în faţa acestei
instituţii, actualul Colegiu Naţional „C. Negri”,
fiind instalat în anul 1936, în onoarea sa, un
bust din bronz (n. 9 mart. 1873, Focşani, jud.
Vrancea). [Oameni... (7)]

13 februarie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi, a actriţei


Mya Coca GIURESCU, care a evoluat pe scena Teatrului „Muncă
şi voie bună”, în cadrul Companiei „Bulandra-Storin-Manolescu-
Maximilian” şi a Teatrului Municipal din Bucureşti, interpretă de
roluri pentru copii la Radiodifuziunea Română (d. 18 nov. 1970,
Bucureşti).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în satul Găneşti, com.


Cavadineşti, jud. Galaţi, a epigramistului Constantin CRISTIAN,
care a contribuit la editarea revistei umoristice
Moftul Galaţilor. Caietele de cenaclu Păstorel,
colaborator la numeroase publicaţii culturale,
distins cu premii la concursuri şi festivaluri
literare, membru al Uniunii Epigramiştilor
din România şi membru fondator al Clubului
Scriitorilor Umorişti „Verva” din Galaţi, la a
cărui conducere s-a şi aflat o perioadă.

50
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

35 de ani de la moartea, în anul 1985,


în Bucureşti, a scriitorului Grigore HAGIU,
redactor la revistele Luceafărul şi Gazeta literară
din capitală, care, timp de peste trei decenii,
a fost o figură importantă a vieţii artistice a
Bucureştiului, una dintre cele mai autentice voci
lirice ale generaţiei sale, în amintirea sa fiind
organizat la Galaţi şi la Târgu Bujor, în fiecare
an, Festivalul şi Concursul Naţional de Poezie ce îi poartă numele (n.
27 sept. 1933, Târgu Bujor, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]
15 februarie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în Iaşi, a profesorului


universitar Mircea LEONTE, doctor în chimie, cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
decan al Facultăţii de Tehnologia și Chimia
Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă
între anii 1981 şi 1989, membru în primul
Senat al universităţii gălăţene, autor de lucrări
şi studii ştiinţifice în domeniul chimiei organice
cu aplicaţii în industria alimentară, autor de
brevete de invenţii, membru al Academiei de
Ştiinţe din România şi din New York (d. 28 iun. 2011, Galaţi).

85 de ani de nașterea, în anul 1935,


în Galați, a violonistului și profesorului Avy
ABRAMOVICI, care şi-a început studiile
de vioară la vârsta de șase ani, în orașul
natal, unde a cântat în diverse orchestre
de copii, ca solist în spectacole muzicale
prezentate de organizațiile evreiești și
în cadrul Orchestrei Simfonice din Galaţi, sub bagheta profesorului

51
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

Gheorghe Isaila, conducător al Orchestrei de Studio a Conservatorului


„Ciprian Porumbescu”, prim-violonist al Filarmonicii „George Enescu”
din București și profesor de vioară la Academia de Muzică, stabilit în
Israel în anul 1984, continuându-şi cariera la Ierusalim ca profesor la
Conservatorul și la Academia de Muzică şi prim-violonist în Orchestra
Simfonică, membru al corpului didactic al Școlii de Muzică Buchmann-
Mehta a Universității din Tel Aviv.

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în


Panciu, jud. Vrancea, a profesorului universitar
Benone PUŞCĂ, doctor în drept constituţional,
preşedinte fondator al Universităţii „Danubius”
din Galaţi, distins în anul 2015 cu titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi, autor
de studii şi lucrări în domeniul dreptului, afirmat
şi în domeniul literar, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în București, a medicului Aurelia ROMILĂ,
absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi (1974), a Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Iași, doctor în ştiinţe medicale,
specializată în Geriatrie-Gerontologie, cadru
didactic la Facultatea de Medicină şi Farmacie a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

60 de ani de la naşterea, în anul 1960,


în satul Urleşti, com. Corni, jud. Galaţi,
a scriitoarei Geta MOCANU, membră a
Cenaclului „Arionda”, colaboratoare la publicaţii
culturale locale, a cărei creaţie este destinată cu
preponderenţă copiilor.

52
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

16 februarie

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Brăila,


a medicului şi scriitorului Gheorghe DACHIN,
doctor în ştiinţe medicale, care începând din anul
1965 a activat la Maternitatea din Galaţi, apoi
la Spitalul din Târgu Bujor, unde a îndeplinit şi
funcţia de director, din anul 1975 devenind şef
secţie la Maternitatea din Brăila, autor a peste 20
de cărţi, membru în Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti (n. 17
iul. 1935, com. Brastavăţu, jud. Olt).

17 februarie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în com. Vipereşti, plasa


Bâsca, jud. Buzău, a profesorului de pedagogie
Ştefan BÂRSĂNESCU, care a urmat studiile
liceale la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi în perioada 1908-1916 şi care a activat în
învăţământul liceal şi universitar din Iaşi, fiind
cadru didactic la Şcoala Normală „Vasile Lupu” şi la
Universitatea „Al.I. Cuza”, membru corespondent
al Academiei Române, autor de lucrări şi studii în
domeniul pedagogiei (d. 5 nov. 1984, Iaşi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în Galaţi, a violonistului
Bogdan DRĂGUŞ, care a debutat pe scenă la 7 ani, a câştigat Premiul I şi
Premiul Audienţei în România, concert
maestru la Filarmonica Internaţională
din Germania, concertând alături de
orchestre faimoase în Europa şi Africa
de Sud, deţinător al titlului de „Cea mai
mare personalitate a anului din Borckum
pentru toate triourile şi sonetele de

53
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

Mozart”, laureat al Festivalurilor de vioară de la Monte Carlo, Mexico,


Madrid, deţinător al Premiului German pentru promovarea culturii.

40 de ani de la naşterea, în anul 1980,


în Galaţi, a artistei decoratoare Ana Maria
TOMESCU, participantă la expoziţii de grup şi
la tabere de creaţie, membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România, filiala Bucureşti.

18 februarie

135 de ani de la naşterea, în anul


1885, în Tecuci, jud. Galaţi, a scriitorului
şi traducătorului Eugen BOUREANUL,
funcţionar şi director la Societatea Română de
Radiodifuziune, încadrat de Nicolae Iorga în
rândul scriitorilor semănătorişti, membru al
Societății Scriitorilor Români, distins cu Premiul
Societăţii Scriitorilor Români pentru volumul
de proză „Povestiri pe dealuri” în 1927, colaborator la numeroase
publicaţii ale vremii (d. 28 nov. 1971, Bucureşti). [Oameni... (3)]

55 de ani de la naşterea, în anul 1965, în Galaţi, a lui Tudor


Toma DOBRE, erou martir al Revoluţiei din decembrie 1989, dată
la care era student la Facultatea de Electronică din Bucureşti, fiind
împuşcat mortal în timp ce se afla în zona clădirii Televiziunii Române
(d. 23 dec. 1989, Bucureşti).
19 februarie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Galaţi, a epigramistului


Paul Horia NEGULESCU, distins cu premii pentru creaţia umoristică,
membru al cluburilor epigramiştilor „Verva” şi „Păstorel Teodoreanu”,

54
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

inclus în numeroase antologii de literatură umoristică, colaborator la


publicaţii literare de profil (d. 16 apr. 1993, Galaţi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Galaţi, a profesorului universitar Ion
CORDONEANU, doctor în filosofie, membru
fondator al reviste Akademia, decan al Facultăţii
de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de
lucrări şi studii în domeniul filosofiei.

35 de ani de la moartea, în anul 1985, a


artistului plastic Ion MÂNDRU, care a participat
la Saloanele Oficiale de pictură din anul 1934,
având organizate mai multe expoziţii personale la
Bucureşti, lucrările sale fiind incluse în colecţiile
Muzeului Naţional de Artă şi ale Muzeului Simu
din Bucureşti, membru al Asociaţiei Artiştilor
Plastici (n. 8 febr. 1897, com. Smulţi, jud. Galaţi). Autoportret
Ion Mândru
20 februarie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în com. Bărăganu, jud. Brăila, a profesoarei
de matematică Chiţa POPOVICI, cadru
didactic pentru zeci de generaţii de elevi
ai Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
începând din anul 1962, remarcându-se prin
rezultatele obţinute cu aceştia la concursuri şi
olimpiade de matematică de nivel naţional şi
internaţional, distinsă cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Galaţi în anul 1996.

55
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

21 februarie

150 de ani de la naşterea, în anul 1870, în Bârlad, a publicistului


şi profesorului de istorie Gheorghe N. MUNTEANU-BÂRLAD,
cadru didactic în Galaţi la Şcoala Normală „C. Negri”, Seminarul „Sf.
Apostol Andrei”, Şcoala Comercială Superioară şi
Liceul „Vasile Alecsandri”, membru în Comitetul
de ridicare a statuii lui Costache Negri în Galaţi
(1912), vicepreşedinte al secţiei Galaţi a Ligii
Culturale, cunoscut în special pentru studiile
dedicate istoriei oraşului Galaţi şi pentru
monografia „Galaţii”, editată în anul 1927 (d. 19
aug. 1947, Galaţi).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


com. Arpaşul de Jos, jud. Sibiu, a profesorului
universitar Sabin Sorin VASU, doctor în chimie,
cadru didactic la Facultatea de Tehnologia
Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă din
Galaţi din anul 1977, secretar al Comisiei de
Biochimie a Academiei Române, autor de lucrări
şi studii în domeniul biochimiei produselor alimentare (d. 20 nov.
1988, Galaţi).

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în


Statele Unite ale Americii, a matematicianului
Isaac Jacob SCHOENBERG, doctor în
matematică, care, în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial a activat în cadrul Army’s Ballistic
Research Laboratory din Aberdeen, Maryland,
unde a început să dezvolte teoria „splinelor” care i-a
adus ulterior celebritatea, profesor la universităţile
din Pennsylvania, Wisconsis şi Michigan, ale cărui cercetări ştiinţifice,
56
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

concretizate în zeci de studii şi lucrări, sunt păstrate la Universitatea


din Austin (n. 21 apr. 1903, Galaţi).

22 februarie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în com. Suceveni, jud. Galaţi, a conferenţiarului
universitar Gheorghe ZGHEREA, doctor în
chimie, cadru didactic la Catedra de Chimie a
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi din anul 1978, membru al
Societăţii de Chimie din România, autor de cărţi
şi studii ştiinţifice în domeniul chimiei analitice
şi instrumentale.

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Galaţi, a profesorului


universitar doctor Emil ŢÂRU, doctor inginer în ştiinţe tehnice, cadru
didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, unde s-a numărat printre cei care au pus
bazele şi au încurajat dezvoltarea domeniului
sculelor aşchietoare, membru fondator al filialei
gălăţene a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, autor a zeci de lucrări şi studii în
domeniu (n. 28 dec. 1937, com. Ţifeşti, jud.
Vrancea).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Iași, a


tenorului Octavian-Andrei DUMITRU, absolvent
al Universității de Arte „George Enescu” din Iași,
solist al Operei Române din Iași, interpret al unor
personaje din operele lui Verdi, Strauss, Puccini
sau Bizet (n. 2 mai 1980, Galaţi).

57
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

23 februarie

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în


Galaţi, a solistei Mariana PISICĂ, remarcată la
ediţia din 1993 a Festivalului „Glasul Primăverii”,
devenind ulterior solistă a Teatrului Naţional
de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi,
unde se distinge în distribuţia spectacolelor
de revistă, printre care „Revista în tranziţie”,
„Cabaret pe internet”, „Telecomandomania”,
„Cabaret” etc. şi a spectacolelor muzicale destinate copiilor.

24 februarie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în com. Vişani, jud.


Brăila, a sportivului Nicolae MARTINESCU, afirmat în luptele greco-
romane, primul campion olimpic al Galaţiului,
legitimat la Clubul Dunărea Galaţi la vârsta de
20 de ani, apoi la Clubul Dinamo, unde a activat
până la sfârşitul carierei, cucerind 18 titluri de
campion naţional la categoria grea în perioada
1961-1978, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice
de la München (1972) şi cu bronz la Jocurile
Olimpice din Mexic (1968), medaliat cu argint
(1963, 1971) şi cu bronz (1966, 1967, 1970, 1974)
la Campionatele Mondiale, campion european la Essen (1966), distins
cu titlurile de Maestru Emerit al Sportului şi
Antrenor Emerit (d. 1 apr. 2013, Bucureşti).

75 de ani de la naşterea, în anul 1945,


în com. Bichiş, jud. Arad, a profesorului
universitar Viorel DUGAN, doctor inginer în
sisteme automate, cadru didactic al Universităţii

58
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

„Dunărea de Jos” din Galaţi, şef al Catedrei de Automatică şi electronică,


autor a numeroase cărţi şi studii de specialitate, membru în Societatea
Română de Automatică şi Informatică Tehnică şi în Asociaţia Oamenilor
de Ştiinţă.
26 februarie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, a


tenorului Cornel MĂRGĂRIT, artist liric care a
debutat în anul 1959, în spectacolul „Voievodul
ţiganilor” de Johann Strauss, pe scena Teatrului
Muzical din Galaţi, unde a interpretat zeci de
roluri, până în anul 1976, când a devenit solist al
Operei Române din Bucureşti.

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Rediu (fostă Oasele),


jud. Galaţi, a sculptorului Napoleon TIRON, profesor la Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti din anul 1990,
având la activ numeroase expoziţii personale şi
internaţionale, membru fondator al Grupului
„8 ART+”, distins cu Premiul Uniunii Artiştilor
Plastici pentru Excelenţă (2008), câştigător, în anul
2018, a bursei „Brâncuși” din partea Institutului
Cultural Român, cu lucrarea „Traseele existențiale
ale sculptorilor români în Franța”, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România.

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în


Galaţi, a medicului Octavian MAFTEI, doctor
în ştiinţe medicale, medic primar de chirurgie
generală, care şi-a desfăşurat cea mai mare
parte a activităţii în judeţul Galaţi, în comunele
Griviţa şi Tudor Vladimirescu (1965-1967),
la Spitalul Comunal Pechea (1967-1969) şi la
59
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor (1972-1976), iar începând cu anul 1976,


în Secţia Chirurgie Generală a Spitalului „Sf. Apostol Andrei” Galaţi,
şef de secţie şi de clinică chirurgicală, profesor universitar la Facultatea
de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, membru în Societatea Română de Chirurgie, Societatea
Română de Flebologie, Societatea Română de Gastroenterologie,
Asociaţia Chirurgilor din Moldova, Societatea Europeană de
Chirurgie, autor de lucrări şi studii ştiinţifice.

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în Reni, jud. Ismail, Basarabia, a profesorului
universitar doctor inginer Emil CEANGĂ,
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi, care a ocupat funcțiile de şef
de catedră şi decan al Facultății de Nave și
Inginerie Electrică și director al Centrului de
Cercetare „Sisteme de Conducere Automată Avansată a Proceselor”,
primul centru de cercetare în automatică acreditat de CNCSIS din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, întemeietor al şcolii
de automatică în universitatea gălăţeană, autor a numeroase lucrări
şi studii ştiinţifice, membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția
Electronică şi Automatică, distins cu titlul de Cavaler al Ordinului
Palmes (Franţa), cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad
de Comandor, titlul academic de „Profesor emerit” al Universităţii
„Dunărea de Jos”, Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi.

27 februarie

100 de ani de la moartea, în anul 1920, în


Galați, a arhimandritului Dosoftei CRIHANĂ,
călugăr la Mănăstirea Celic Dere din judeţul Tulcea,
preot slujitor în Satu Nou (azi comuna C.A. Rosetti),
la biserica din Sulina, ultimul egumen al Mănăstirii
Taița, ridicat la rangul de arhimandrit (15 febr. 1878),
60
Februarie 2020 Calendar cultural gălăţean

paroh al vechii catedrale „Sfântul Nicolae” din orașul Sulina, unde a slujit
până în anul 1910 (n. 15 mai 1840?, com. Cudalbi, jud. Galați).

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în


Galaţi, a artistei plastice Olimpia DAMIAN-
ULMU, care a activat ca scenograf la teatrele
dramatice din Galaţi, Brăila, Timişoara,
Giurgiu, având la activ realizarea decorurilor
şi a costumelor a zeci de spectacole, participări
la expoziţii în ţară şi străinătate şi decernări de
premii la festivaluri de teatru naţionale, membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România.

28 februarie

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în Braşov, a


farmacistului şi publicistului Aurel SCURTU, senator de Covurlui,
proprietar de farmacie în Galaţi şi preşedinte al
secţiei locale a Ligii Culturale, care a tipărit Gazeta
Farmaciilor, Laboratoarelor şi Industriilor Chimice
Farmaceutice şi mai multe ediţii ale Almanahului
Hygea, director, redactor şi colaborator la
publicaţii periodice de profil, preşedinte al
Asociaţiei Farmaciştilor din România Mare (d. 26
apr. 1948, Galaţi).

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în


com. Pechea, jud. Galaţi, a pugilistului Lucian
BUTE, care are la activ 300 de meciuri la amatori
şi 15 ani în boxul profesionist, în cadrul clubului
canadian Interbox, unde a debutat cu 30 de
victorii consecutive, cucerind pentru prima dată
titlul de campion mondial IBF (International

61
Calendar cultural gălăţean Februarie 2020

Boxing Federation) la categoria supermijlocie în anul 2007, titlu pe


care l-a apărat de nouă ori.

29 februarie

40 de ani de la moartea, în anul 1980,


în Bucureşti, a istoricului Gheorghe ŞTEFAN,
profesor de limba latină şi elină în Galaţi la
Seminarul Teologic (1931-1934) şi Liceul „Vasile
Alecsandri” (1934-1937), preşedinte al Universităţii
Populare din Galaţi (1935), profesor universitar la
Catedra de istorie veche a României şi decan (1950-1953, 1959-1966)
al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti, membru
corespondent al Academiei Române şi membru titular al Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice (n. 9 nov. 1899, sat Bătăşani, com. Valea
Mare, jud. Vâlcea).

„Cred în naţia mea. Dacă n-aş crede,


n-aş mai putea trăi.”

„Succesul oricărui învățământ şi cu


atât mai mult al acestuia pedagogic, atârnă
nu numai de aplicarea regulilor didactice,
ci şi împreună cu acestea de cea d’întâiu
regulă: «cunoaşte-ţi elevul». Cu cât această
cunoştinţă este mai desăvârşită cu atât vei şti
să îndrumezi şi să potriveşti mai bine lucrarea
ta de educaţie.”

62
Martie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Martie

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
1 martie

160 de ani de la naşterea, în anul 1860, în


Huşi, a învăţătorului Mihai PASTIA, traducător şi
publicist, care a participat la organizarea, în Galaţi, a
celei mai bune şcoli de adulţi din ţară şi a contribuit
la apariţia unor ziare de orientare democratică (d. 16
iun. 1928, Iaşi).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în com. Ciurea, jud. Iaşi,


a regizorului Traian GHIŢESCU-CIUREA, care a activat în cadrul
Teatrului Naţional din Iaşi şi al Teatrului Dramatic din Galaţi, director
şi regizor al Teatrului de Păpuşi din Galaţi în perioada 1970-1979,
profesor la Şcoala de Arte din Galaţi (d. 20 ian. 1991, Los Angeles,
California, S.U.A.).

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în


Galaţi, a medicului primar Idel DAVID, care a
activat la Spitalul Civil din Galaţi, unde a condus
secţia O.R.L., autor de studii de specialitate în
domeniu (n. 1875, Fălticeni, jud. Suceava).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Munteni, jud.


Galaţi, a epigramistului Victor FERU, inginer la
Combinatul Siderurgic din Galaţi, colaborator
la numeroase publicaţii umoristice, printre care
Buzunarul, Epigrama, Rebus, Urzica, fondator, în
1980, al Clubului rebusist „Dunărea”, în onoarea
acestuia fiind atribuit, in memoriam, premiul ce îi
poartă numele, în cadrul Festivalului Naţional de
Epigramă „Umor la Mila 80” (d. 5 nov. 1996, Galaţi).
Calendar cultural gălăţean Martie 2020


70 de ani de la naşterea, în anul 1950,
în com. Lieşti, jud. Galaţi, a poetului Valentin
TUDOSE, profesor de limba şi literatura română
în Lieşti, colaborator la publicaţii culturale locale,
ultimul volum publicat, la Editura Timpul din Iaşi,
fiind cel din anul 2017, intitulat „Summa logica”.

2 martie

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a lectorului universitar doctor Daniela
BOGDAN, cadru didactic la Facultatea de Litere
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, fost
jurnalist la ProTV Galaţi şi la cotidianul local
Viaţa liberă.

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Galaţi, a scriitorului


Eugeniu ŞTEFĂNESCU-EST, magistrat în
Teleorman şi Dolj, autor de volume de poezie
şi proză, încadrat în rândul reprezentanţilor de
seamă ai simbolismului românesc, colaborator la
numeroase publicaţii literare ale vremii, până în
1952, când, rămas fără vedere, s-a retras din lumea
literară (n. 2 mart. 1881, Craiova). [Oameni... (8)]

4 martie

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în


Galaţi, a institutorului şi publicistului Dimitrie T.
FAUR, cadru didactic la Galaţi în perioada 1922-
1959, publicist şi editor al unor reviste didactice
de referinţă pentru învăţământul primar gălăţean,
director şi proprietar al revistei Catedra (1927-1943),
66
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

promotor al dezvoltării şcolii româneşti din perioada interbelică,


colaborator la numeroase publicaţii periodice, autor al lucrării
„Galaţiul nostru : Însemnări istorice şi culturale” (n. 26 iun. 1879, sat
Bolboaca, com. Măicăneşti, jud. Râmnicu-Sărat). [Oameni... (10)]

5 martie

65 de ani de la moartea, în anul 1955, în Bucureşti, a scriitoarei


Hortensia PAPADAT-BENGESCU, autoarea
primului roman psihologic din literatura română,
laureată a Premiului Societăţii Scriitorilor Români
pentru romanul „Logodnicul” (1936) şi a Premiului
Naţional pentru Proză (1946), a cărei casă natală, din
comuna Iveşti, a devenit în anul 2006 casă memorială
şi secţie a Muzeului de Istorie din Galaţi (n. 8 dec.
1876, com. Iveşti, jud. Galaţi). [Oameni... (8)]

50 de ani de la naşterea, în anul 1970,


în com. Corod, jud. Galaţi, a poetului Iancu
HUZUM, bibliotecar la Biblioteca Comunală
din Corod, care a debutat editorial cu un volum
de poezie în anul 1996.

50 de ani de la nașterea, în anul 1970,


în Galați, a profesoarei de chimie Lidia-Liliana
MÂNZĂ, cadru didactic în Galaţi la Liceul
Economic „Virgil Madgearu” (1994-1996), Liceul
Teoretic „Dunărea” (1996-2001) şi Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” (din 2001), inspector
școlar de chimie (2002-2004), câștigătoare, în anul
2009, a unei burse de participare la programul de
pregătire pentru astronauţi „Profesorii Honeywell
la Space Academy” în S.U.A.

67
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


Galaţi, a lui Victor VASILACHE, fondator și
președinte al Clubului Oțelul Galați până în 1989,
când formaţiunea gălăţeană se afla în primele
zece cluburi sportive din ţară (n. 11 apr. 1942, sat
Brăneşti, com. Vlădeşti, jud. Galaţi).

6 martie

105 ani de la naşterea, în anul 1915, în com. Corod, jud. Galaţi,


a preotului Ion V. TENIE, care a slujit în parohiile Tighina, Ungureni
şi Corod, donator al unui important fond de carte pentru înfiinţarea
Bibliotecii Comunale din Corod (d. 28 apr. 1989).

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


Bereşti, jud. Galaţi, a artistului plastic Valeriu
ŞUŞNEA, doctor în arte plastice şi decorative,
cu numeroase expoziţii personale şi participări
la expoziţii de grup, fondator şi coordonator
al taberei de icoane pentru elevi de la Poiana
Pinului şi al taberei de documentare şi creaţie
UAP „Monteoru Art”, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, preşedinte al filialei U.A.P. Buzău, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Buzău.
9 martie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în com. Gemenele, jud.


Brăila, a scriitorului şi jurnalistului Viorel BURLACU, director al
Casei de Cultură din Tecuci (2002), realizator al primelor emisiuni
ale postului TV „Diplomatic” din Tecuci, profesor de jurnalism,
animator cultural, iniţiator al Colocviului anual de filosofie „Ion

68
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

Petrovici” şi al altor proiecte şi manifestări


culturale în Tecuci, corespondent de presă
pentru o serie de publicaţii şi televiziuni,
membru al Clubului Român de Presă, căruia i
s-a decernat, în anul 2006, Premiul Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” pentru susţinerea şi
promovarea actului cultural.

65 de ani de la moartea, în anul 1955, în Cluj, a medicului


Dimitrie A. NEGRU, profesor universitar,
întemeietorul şcolii radiologice româneşti, fondator
al primului Institut de Radiologie din ţară şi al
Societăţii de Radiologie din Cluj; fondator, alături
de prof. Iuliu Moldovan şi prof. Iacob Iacobovici,
al primului institut de oncologie din ţară, Institutul
pentru Studiul şi Profilaxia Cancerului din Cluj, autor
de lucrări şi studii ştiinţifice în domeniul radiologiei
(n. 30 dec. 1883, com. Buciumeni, jud. Galaţi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Brăila, a inginerului Adrian Sorin AXINTI,
şef de lucrări la Facultatea de Inginerie Brăila
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, doctor în inginerie mecanică, cu o
importantă activitate didactică şi de cercetare
(d. 7 apr. 2014).

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi,


a compozitorului Aurel MANOLACHE, dirijor al
Orchestrei Populare „Valurile Dunării” din Galaţi,
dirijor şi director al Teatrului de Estradă din Galaţi
(1954-1956), fondator, prim dirijor şi director
al Teatrul „Fantasio” din Constanţa, preşedinte

69
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

al juriului şi regizor al Festivalului „Constelaţii Dunărene”, iniţiator


şi director al Festivalului „Mamaia Copiilor”, membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi (n. 5 oct. 1931, Galaţi). [Oameni... (4)]

10 martie

100 de ani de la naşterea, în anul 1920,


în Galaţi, a medicului chirurg şi profesorului
universitar Dumitru BURLUI, doctor în chirurgie
toracică, director al Clinicii de Chirurgie a
Spitalului Caritas din Bucureşti (1959-1983),
care a introdus noi tehnici în domeniile chirurgiei
hepato-biliare şi a chirurgiei hipertensiunii portale,
recunoscute la nivel european, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
şi preşedinte al Societăţii de Chirurgie din România (d. 1983, Bucureşti).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, a


medicului Nicolae VARNALI, care a activat la
Spitalul „Elisabeta Doamna” din Galați, profesor
de igienă la Liceul Comercial şi Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (n. 29 nov. 1897, Galaţi).

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în Galaţi, a fotbalistului


Florin CERNAT, sportiv care şi-a început cariera la clubul Oţelul Galaţi,
jucând apoi pentru cluburi ca Dinamo Bucureşti,
Dinamo Kiev, Hajduk Split etc., considerat unul
dintre cei mai buni jucători români, printre
trofeele câştigate alături de echipă numărându-se
Cupa României (2000-2001), Ukrainian Premier
League, Cupa Ucrainei, Supercupa Ucrainei,
Cupa Croaţiei, retras din activitate în anul 2018,
director sportiv la FC Voluntari.

70
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

11 martie

165 de ani de la naşterea, în anul 1855, în


Bucureşti, a magistratului Emanuel CULOGLU,
prefect de Ilfov şi de Constanţa, prefect al
judeţului Covurlui (1896), deputat în Parlamentul
României, distins cu Ordinul „Coroana României”
în grad de Ofiţer şi în grad de Comandor (d. 1896,
Bucureşti).

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com. Drăgăneşti, jud.


Galaţi, a scriitorului Gheorghe GURĂU, membru al
Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” şi al Clubului
Scriitorilor Umorişti „Verva” din Galaţi, colaborator
la numeroase publicaţii literare, autor de volume de
poezie şi literatură satirică, printre ultimele distincţii
decernate numărându-se Premiul Special „Efim
Tarlapan” la Festivalul Internaţional al Aforismului
de la Tecuci, din anul 2017.

50 de ani de la moartea, în anul 1970,


în Iaşi, a medicului neurolog Zoe CARAMAN,
doctor în medicină şi chirurgie, conferenţiar
universitar, şef de secţie în Clinica Neurologică
din Iaşi, care a adus contribuţii importante în
domeniul bolilor cerebro-vasculare şi a bolilor
degenerative ale sistemului nervos şi a creat o
şcoală de neurologie la Iaşi (n. 1 aug. 1894, Galaţi).

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în Bucureşti, a


profesorului universitar Eugen BĂDĂRĂU, doctor în fizică,
membru fondator al Academiei de Ştiinţe din Bucureşti şi membru

71
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

titular al Academiei Române, director al celui


de-al doilea Institut de Fizică din Bucureşti al
Academiei Române, care a iniţiat şi dezvoltat
primele cercetări în domeniul descărcărilor în
gaze din ţara noastră, fondator al primei şcoli
româneşti de fizica descărcărilor electrice în gaze
şi a plasmei (n. 19 sept. 1887, com. Folteşti, jud.
Galaţi). [Oameni... (3)]

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în


Bucureşti, a preotului şi profesorului Valeriu
IORDĂCHESCU, care în perioada 1914-1919 a
fost cadru didactic al Seminarului Teologic „Sf.
Andrei” din Galaţi (n. 2 febr. 1885, sat Sodomeni,
com. Paşcani, jud. Iaşi).

12 martie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în


Botoşani, a profesorului de muzică Constantin
POPOVICI, care a fost, în Galaţi, secretar
muzical al Orchestrei Simfonice, cadru didactic
în învăţământul gimnazial şi la Liceul de Muzică,
profesor şi director al Şcolii Populare de Artă,
director al Casei de Cultură a Sindicatelor în
perioada 1981-1989 (d. 1992, Galaţi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a lui Eduard Claudiu BRĂILEANU, cu
studii de filologie la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi, bibliotecar, şef de serviciu la Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati” din Brăila, doctor în
bibliologie şi ştiinţa informării, traducător de
limba franceză.
72
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

14 martie

100 de ani de la naşterea, în anul 1920, în Galaţi, a criticului


şi istoricului de artă Radu BOGDAN, doctor în istorie, cercetător la
Institutul de Istoria Artei, scriitor şi publicist,
care şi-a dedicat activitatea, în mare parte,
studiului picturii lui Ion Andreescu,
dedicându-i acestuia şi o monografie,
apreciată la nivel internaţional; membru
fondator al Uniunii Artiştilor Plastici şi
membru al Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Artă, a fost distins cu Premiul
de Stat şi cu Ordinul Meritul Cultural, în grad de Mare Ofiţer (d. 15
aug. 2011, Bucureşti).

55 de ani de la moartea, în anul 1965, în


Bucureşti, a inginerului Dimitrie LEONIDA, care
a urmat o parte din studiile primare la Galaţi, cu
activitate în cadrul Primăriei Bucureşti, fondator,
în Bucureşti, al Şcolii Medii de Electricieni şi
Mecanici şi a Întreprinderii Energia, profesor
la şcolile politehnice din Timişoara şi din Bucureşti, membru al
Academiei de Ştiinţe din România, organizator al primului Muzeu
Tehnic din România, înfiinţat în 1909, la Bucureşti, instituţie care
astăzi îi poartă numele (n. 23 mai 1883, Fălticeni, jud. Suceava).

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în


Brăila, a scriitoarei şi publicistei Angela BACIU,
distinsă cu numeroase premii la festivaluri de
poezie din ţară, colaboratoare la publicaţii literare
şi culturale, membră a Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” din Galaţi, a Uniunii Scriitorilor din
România, filiala Iaşi şi a Pen Club România, printre
73
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

cele mai recente distincţii numărându-se, în anul 2018, Premiul


Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi.

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în


Galaţi, a antrenorului de baschet Florin NINI,
lector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
care la 25 de ani era cel mai tânăr antrenor din
Liga secundă de baschet în calitate de antrenor al
Clubului Sportiv Universitatea Galaţi, fondator,
preşedinte şi antrenor al Clubului Phoenix Galaţi,
în care au fost formaţi mulţi jucători ajunşi
ulterior în echipele naţionale, antrenor al echipei naționale de baschet
feminin a României la EuroBasket Women 2015, iar din 2018 antrenor
principal al BCM U FC Argeș Pitești, președinte al Colegiului Central
al Antrenorilor de Baschet din România.
17 martie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com. Corod, jud.


Galaţi, a scriitorului şi profesorului de limba şi literatura română
Constantin OANCĂ, cadru didactic la Şcoala de Arte şi Meserii
din Corod, iniţiator şi redactor al revistelor
tecucene Visul Meşterului Manole şi Zbor,
membru al Cenaclului Literar „Calistrat Hogaş”
al Societăţii Culturale „Ion Petrovici” din
Tecuci şi al Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Galaţi-Brăila, în bibliografia de autor
regăsindu-se volume de poezie şi de proză
aforistică.

10 ani de la moartea, în anul 2010, a violonistului Ştefan


GHEORGHIU, solist concertist al Filarmonicii de Stat „George
Enescu”, care a susţinut numeroase concerte alături de orchestre

74
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

simfonice din Europa şi a făcut parte, alături de


fratele său, Valentin Gheorghiu, dintr-un trio
de muzică de cameră, cu care a întreprins turnee
concertistice peste hotare, laureat la prima
ediţie a Festivalului Internaţional „George
Enescu”, profesor de vioară şi de interpretare
artistică la Academia de Muzică din Bucureşti
(n. 23 mart. 1926, Galaţi).

18 martie

85 de ani de la naşterea, în anul


1935, în com. Cuza-Vodă, jud. Constanţa,
a profesoarei universitare şi scriitoarei Ana
CĂLIN-ALMĂŞANU, doctor în drept,
colaboratoare la numeroase publicaţii
culturale şi de specialitate, autoare de volume
de proză şi teatru.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în com. Lopătari,


jud. Buzău, a Arhiepiscopului Dunării de Jos Crăciun CASIAN,
doctor în teologie la Strasbourg, profesor la Catedra de liturgică
din cadrul Facultăţii de Teologie-Litere din
Galaţi, pe care a înfiinţat-o după 1990, senator
de onoare al Universităţii „Dunărea de Jos”, cu
o vastă activitate pastorală şi culturală, cel care
a redeschis Seminarul Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi şi mai multe mănăstiri din judeţ, a
îndrumat lucrările de restaurare a Catedralei
din Galaţi şi de construire a unor biserici din
eparhie, a pus bazele foii eparhiale Călăuza
Ortodoxă, a publicat numeroase studii şi lucrări teologice, Cetăţean
de Onoare al Municipiului Galaţi şi al Municipiului Brăila.

75
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

20 martie

200 de ani de la naşterea, în anul


1820, în Bârlad, jud. Vaslui, a domnitorului
Alexandru Ioan CUZA, om politic şi de
stat, diplomat, fruntaş al Revoluţiei Române
de la 1848, preşedinte al Judecătoriei
Covurlui, director în Ministerul de Interne
la Iaşi, pârcălab al ţinutului Covurlui, ales
deputat în Divanul Ad-hoc al Moldovei din
partea oraşului Galaţi (1857), primul domn
al Principatelor Unite (1859-1861) şi al
statului naţional România (1862-1866), iniţiator al unor importante
reforme interne, sub a cărui domnie au fost elaborate legi vitale pentru
funcţionarea statului (d. 15 mai 1873, Heidelberg, Germania).

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în satul Tecucel, com.


Buciumeni, jud. Tecuci (astăzi jud. Galaţi), a profesorului de istorie
şi publicistului Vasile T. DIMITRESCU, cadru didactic în Galaţi
(la Liceul „Vasile Alecsandri”), Câmpulung, Constanţa, Brăila, Iaşi,
comandant al Companiei a X-a în Primul Război Mondial, pe al
cărui front a murit, în campania din Dobrogea, autor de lucrări cu
caracter istoric şi pedagogic (d. 10 oct. 1917, Madran, com. Peştera,
jud. Constanţa).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în


Galaţi, a profesorului Gheorghe HÂNCU, care a
înfiinţat Gimnaziul Unic la Şcoala nr. 2 (actuala
Şcoală nr. 4) din Şerbăneşti şi a activat în cadrul
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi,
unde a avut contribuţii importante la cercetarea
fondului de carte veche românească, editând o

76
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

serie de lucrări cu caracter bibliografic şi biobibliografic (n. 14 iun.


1911, com. Lieşti, jud. Galaţi).

23 martie

100 de ani de la naşterea, în anul 1920, în Galaţi, a poetului,


eseistului şi traducătorului Radu LUPAN, redactor la revista
Contemporanul, cadru didactic al Universităţii
din Bucureşti, unul dintre cei mai activi
traducători din limba engleză, după 1960, secretar
al secţiei de traduceri a Asociaţiei Scriitorilor
din Bucureşti şi membru, pentru mai multe
mandate, în Consiliul Uniunii Scriitorilor, căruia
i s-a decernat, în anul 2002, Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti pentru Traduceri (d. 30
nov. 2011, Bucureşti).

15 ani de la moartea, în anul 2005,


în București, a inginerului Mircea MIŞICU,
recunoscut drept unul dintre cei mai buni specialiști
din țară în domeniul mecanicii corpurilor solide,
cu valoroase contribuții în domeniul teoriei
elasticității, rezistenței materialelor, reologiei
și al mecanicii fluidelor, cercetător principal
la Institutul pentru Fizica și Tehnologia Materialelor de pe lângă
Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară și la Centrul pentru Fizica
Pământului şi Seismologie, distins cu Premiul „Aurel Vlaicu” al
Academiei Române (n. 27 febr. 1926, Galați). [Oameni... (8)]

24 martie

140 de ani de la naşterea, în anul 1880, în satul Pintic, jud.


Cluj, a medicului veterinar Florin BEGNESCU, doctor în medicină
veterinară la Bologna, care a activat în cadrul Serviciului Veterinar
al oraşului Galaţi în perioada 1908-1929, apoi la Bucureşti, director
onorific al Secţiei de Apicultură din cadrul Institutului de Cercetări

77
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

Zootehnice (1930-1948), membru fondator şi


preşedinte al Societăţii Naţionale de Apicultură
din România, care timp de peste trei decenii a
editat Revista Ştiinţelor Veterinare, colaborator
la numeroase publicaţii periodice, promotor al
cercetării ştiinţifice în apicultura românească şi
autor a numeroase lucrări în domeniu (d. 23 ian.
1949, Bucureşti). [Oameni... (7)]

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în Galaţi, a


compozitorului, filosofului şi scriitorului Dimitrie CUCLIN, profesor
şi director al Conservatorului din Bucureşti, care
a ilustrat toate formele şi genurile muzicale, fiind
considerat fondator al esteticii muzicale româneşti;
a elaborat un sistem filosofic şi s-a numărat printre
primii traducători ai lui Mihai Eminescu în limba
engleză, fiind numit de George Enescu „cel mai
mare gânditor în domeniul muzicii” (d. 7 febr.
1978, Bucureşti). [Oameni... (1)]

20 de ani de la moartea, în anul 2000,


în Bucureşti, a regizorului şi scenaristului
Paul CĂLINESCU, care a marcat istoria
cinematografiei româneşti prin filme ca
„Răsună valea” şi „Titanic Vals”, aducând
primele premii cinematografiei româneşti,
la Expoziţia Universală de la Paris (cu filmul
„Colţuri din România”) şi la Festivalul de
Film de la Veneţia (cu filmul „Ţara Moţilor”), realizator al primului
film românesc în culori („Toamna în Delta Dunării”, 1951), membru
fondator al Asociaţiei Cineaştilor din România, Cetăţean de Onoare
al Municipiului Bucureşti (n. 21 aug. 1902, Galaţi). [Oameni... (3)]

78
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

25 martie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, a


profesorului universitar Ştefan DIMA, doctor
în chimie, cadru didactic la Catedra de chimie
a Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
prodecan al Facultăţii de Ştiinţe în perioada
2000-2004, membru al Societăţii de Chimie din
România şi preşedinte al filialei din Galaţi în
perioada 2002-2010, membru al Societăţii Române de Biotehnologie,
autor de lucrări şi studii ştiinţifice în domeniu.

60 de ani de la naşterea, în anul 1960,


în Predeal, jud. Braşov, a profesoarei de limba
română Mihaela BULAI, cadru didactic la
Şcoala Nr. 3 din com. Lieşti, jud. Galaţi, acolo
unde îndeplineşte şi funcţia de bibliotecară şi
unde organizează zilele bibliotecii, în memoria
profesoarei Nadejda Decuseară, precum şi alte activităţi culturale,
colaboratoare la periodice culturale şi literare.

27 martie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în Galaţi, a artistului plastic Daniel SPOERRI,
care şi-a început cariera ca balerin şi prim-
solist al baletului Operei din Berna, fondator al
conceptului „Eat Art”, al restaurantului şi galeriei
cu acelaşi nume, renumit pentru operele sale de
artă, unul dintre semnatarii manifestului „Noul
Realism” - versiunea europeană a pop-art-ului
american.

79
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în


Galaţi, a preotului Boris DUMĂNESCU, care a slujit
în Parohia „Sfântul Vasile” din Galaţi în perioada
1947-1980, preşedinte al Consistoriului Eparhial al
Eparhiei „Dunării de Jos” (1953-1998), Cetăţean
de Onoare al Municipiului Galaţi (n. 25 sept. 1911,
com. Ţigăneşti-Oneşti, jud. Orhei, Basarabia).

29 martie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în Galați, a poetului


și publicistului Emil MAUR-PASSINI, cu studii la Liceul German
Evanghelic din Galați, care a debutat editorial cu volumul de versuri
„Satira iubirei. Scrisoare către o bogată”, în 1908, cu intensă activitate
literară în publicații gălățene precum Acțiunea,
Cuvântul Galaților, Galații Noi, Opinia Galaților,
Vocea Galaților, editor al revistei gălățene Dunărea,
alături de Alexandrina Scurtu, traducător al
operelor scriitorilor Maxim Gorki, August
Strinberg și alții, membru și vicepreședinte al
Sindicatului Ziariștilor din Galați (d. 17 oct. 1963,
Geneva). [Oameni... (10)]

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în


Galaţi, a profesorului universitar Brad SEGAL,
doctor în microbiologie industrială, cadru
didactic al Facultăţii de Tehnologia Produselor
Alimentare, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, autor de brevete de invenţii, de lucrări
şi studii ştiinţifice în domeniul tehnologiei
produselor alimentare, fondator al conceptului de „citoprotecţie”,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din
România (n. 17 nov. 1935, Odobeşti, jud. Vrancea). [Oameni... (3)]

80
Martie 2020 Calendar cultural gălăţean

30 martie

205 ani de la naşterea, în anul 1815, în Constantinopol, a


economistului Alexandru D. MORUZI, personalitate marcantă a
vieţii publice de la sfârşitul secolului al XIX-lea, senator şi deputat
de Covurlui, primar al Galaţiului în perioada
1871-1874, care a adus importante îmbunătăţiri
edilitare oraşului, numele său fiind astăzi asociat
cu terasa consolidată şi protejată de grilaj ce oferă
o privelişte amplă asupra străzii ce duce spre gara
de călători din Galaţi, cunoscută sub titulatura
de „scara monumentală Moruzi” (d. 6 febr. 1878,
Galaţi). [Oameni... (3)]

145 de ani de la naşterea, în anul


1875, în Iaşi, a ofiţerului de marină Nicolae
IONESCU-JOHNSON, care a urmat cursurile
Şcolii Copiilor de Marină din Galaţi şi ale
Şcolii Militare de Artilerie, Geniu şi Marină din
Bucureşti, comandant al Portului Cernavodă şi al
torpilorului „Năluca”, director al Serviciului Maritim Român, director
al Şcolii de Cadre de la Ţiglina din Galaţi, unde a înfiinţat, împreună cu
Jean Bart, o şcoală de alfabetizare pentru adulţi (d. 1956, Bucureşti).

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, a


atletei Laurenţia HURMUZ (GOGA), care s-a
remarcat în probele de sprint, stabilind în 1989,
la Campionatul European de Atletism de la Stara
Zagora (Bulgaria), un record naţional de neegalat
la categoria junioare I pentru proba de 100 de
metri plat, profesoară de sport la Liceul cu Program Sportiv din Galaţi,
antrenoare de atletism, care a descoperit şi format numeroşi sportivi
ajunşi ulterior campioni naţionali (d. 8 oct. 2011, Galaţi).
81
Calendar cultural gălăţean Martie 2020

15 ani de la moartea, în anul 2005, în


Galaţi, a inginerului Lucian ABUREL, inginer
şef, director tehnic şi director al Institutului de
Cercetare şi Proiectare pentru Construcţii Navale
(ICEPRONAV), care s-a numărat printre cei
care au constituit prima conducere a institutului,
punându-şi amprenta asupra evoluţiei acestuia
şi asupra dezvoltării construcţiei de nave în
România (n. 15 oct. 1930, Vălenii de Munte, jud. Prahova).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi, a profesorului


universitar Ion C. IONIŢĂ, doctor în
ştiinţe tehnice, şef al Catedrei termotehnică
şi maşini termice din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de studii,
cărţi de specialitate şi brevete de invenţii,
membru în consiliul de conducere al
Societăţii Termoenergetică şi Termoficare din
România (n. 1 mai 1935, Bolgrad, jud. Ismail,
Basarabia).

31 martie

130 de ani de la naşterea, în anul 1890,


în Iaşi, a profesorului Ion Mihai RAŞCU, poet,
traducător, critic şi istoric literar, care a activat şi
în învăţământul liceal din Tecuci, editor de reviste
literare, remarcându-se în istoriografia literară prin
studiul „Eminescu şi cultura franceză” (d. 6/7 dec.
1971, Bucureşti).

82
Aprilie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Aprilie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
30 de ani de la moartea, în anul 1990, în Galaţi, a balerinului
şi coregrafului Trixy (Dumitru) CHECAIS, prim-solist la Opera
Română din Bucureşti, maestru de balet la Opera
din Timișoara, scenograf şi artist plastic, coregraf
la Teatrul Muzical din Galaţi, care a adus succese
de prestigiu corpului de balet gălăţean, prin
spectacolele de succes puse în scenă, având o
contribuţie semnificativă la dezvoltarea dansului
modern românesc (n. 22 dec. 1914, Piteşti).
[Oameni... (3)]

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Bucureşti, a


profesorului de teologie Constantin C. PAVEL, absolvent al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi, cadru didactic al
Institutului Teologic din Bucureşti, autor de lucrări de specialitate (n.
17 aug. 1907, sat Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi).

5 ani de la moartea, în anul 2015, a


interpretului Liviu BUŞILĂ, solist al Teatrului
Muzical „Nae Leonard” din Galaţi timp de peste
patru decenii, distins pentru întreaga activitate
artistică de pe scena gălăţeană cu Brevetul și
Ordinul Muzical „Leonard” (2011).

1 aprilie
90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în
Galați, a lectorului universitar Elena POTORAC,
absolventă a Facultății de Pedagogie-Psihologie a
Universității din Cluj, doctor în pedagogie, cadru
didactic la Institutul Pedagogic din Galați și membru
al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic din cadrul Universității „Dunărea de Jos”
din Galați (d. 1 sept. 2007, Galați).
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, a sopranei Georgeta


Elena PINGHIRIAC, absolventă a Conservatorului
„Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, doctor în
muzică, solistă a Teatrului Muzical „Nae Leonard”
din Galaţi (1980-2000), cadru didactic în Iaşi la
Liceul de Muzică, în Galaţi la Şcoala Normală
„Costache Negri”, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”
şi la Şcoala de Arte şi în Bucureşti la Universitatea
Naţională de Muzică, distinsă cu mai multe premii
pentru cariera sa lirică (d. 26 iul. 2019, București).

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în com. Umbrărești,


jud. Galați, a generalului de brigadă doctor
inginer Ghiță BÂRSAN, rector comandant al
Academiei Forţelor Terestre din Sibiu, membru în
colectivul științific al Revistei Academiei Forţelor
Terestre, al revistei Economics and Management
(Universitatea de Apărare din Brno, Cehia),
distins cu mai multe ordine și medalii în țară și
străinătate.

30 de ani de la moartea, în anul 1990, a solistului
de muzică de operă şi operetă Marius DUMITRESCU,
secretar muzical la Teatrul Muzical din Galaţi, solist al
Secţiei de estradă, profesor de canto la Şcoala de Arte
din Galaţi, membru al Uniunii Compozitorilor din
România (n. 16 nov. 1929, Galaţi).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galați, a


arbitrului de fotbal internațional Nicolae RAINEA,
președinte de onoare al Comisiei Centrale a
Arbitrilor, Cetățean de Onoare al municipiului
Galați, care, pe parcursul carierei sale, a arbitrat șapte
86
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

finale de cupe europene şi a participat la trei campionate mondiale și


la sute de meciuri, stadionul „Dunărea” din Galați fiind redenumit cu
numele său în anul 2011 (n. 19 nov. 1933, Brăila).

2 aprilie

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în Galați, a interpretului


David GOLDENBERG, care a cântat în Galaţi în cinematografele
„Central” şi „Odeon” şi în restaurantele „Azuga” şi „Antoniadi”,
xilofonist în Orchestra Simfonică „Lyra” din Brăila (1936-1937),
timpanist în Orchestra Studioului „K. S. Stanislavski” şi în Orchestra
Simfonică a Filarmonicii din Chişinău (d. 19 iul. 1980, Chişinău).

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, a


conferenţiarei universitare Neculina CHEBAC,
doctor în contabilitate, cadru didactic la
Universitatea „Danubius” și la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, membru în Consiliul
Consultativ în cadrul Departamentului de
Servicii Contabile pe probleme de Standarde
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS),
în sectorul privat şi public, al CECCAR, Filiala Galaţi, membru în
colegiul de redacție al unor publicații de specialitate.

4 aprilie

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în satul Măcișeni, com. Corni,


jud. Galați, a preotului Vasile BURUIANĂ, care a
slujit la Parohia Nărteşti din comuna Gohor, judeţul
Galaţi, transferat apoi în Parohia Matca II (1941);
arestat în perioada regimului comunist, în anul 1958,
a fost condamnat la 15 ani de detenţie, executaţi la
închisoarea Gherla până în anul 1964, după eliberare
revenind în Parohia Matca II, unde a slujit până în
anul 1978, când s-a retras la pensie (d. 2 mart. 1988).
87
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în


Tecuci, jud. Galaţi, a actriţei Victoria CORCIOV,
absolventă a Conservatorului din Bucureşti, actriţă
a Teatrului Naţional din Bucureşti în perioada
1924-1967, unde a interpretat o întreagă pleiadă de
roluri din dramaturgia română şi străină.

5 aprilie

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în Cluj-Napoca,


a conferenţiarului universitar Florin ANGHEL, absolvent al
Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică (1967),
doctor în automatizări industriale, cadru didactic la Universitatea
din Galaţi, Catedra de Informatică aplicată, deţinător a 3 brevete de
invenţii, membru al Filialei Galați a Societății Române de Automatică
şi Informatică Tehnică.

6 aprilie

40 de ani de la nașterea, în anul 1980, în


Galați, a fotoreporterului Marian CALESTRU,
absolvent al Facultății de Jurnalism din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
colaborator la Monitorul de Galați, membru
al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România,
al FotoClubului „Dunărea de Jos” Galaţi şi al
Asociației Jurnaliștilor din Galați.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în


Bucureşti, a profesorului Marcel CRIHANĂ, critic
şi istoric literar, doctor în filologie, poet, deţinător
al Premiului Societăţii Scriitorilor „C. Negri”
(1996), cu o intensă activitate publicistică, fondator
al Editurii Perpessicius din Bucureşti şi al atelierelor
88
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

de creaţie Perpessicius din Bucureşti şi Valea Mărului, membru al


Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi (n. 18 mai 1942,
com. Valea Mărului, jud. Galaţi). [Oameni... (9)]

7 aprilie

130 de ani de la naşterea, în anul 1890, în Galaţi, a medicului


oftalmolog Adela LEONIDA-PAUL, doctor în
medicină, medic la Spitalul din Iaşi în timpul
Primului Război Mondial, director al Orfelinatului
de Orbi şi al Spitalului de Orbi „Vatra Luminoasă”
din Bucureşti, medic oftamolog al Casei Regale a
României, membru fondator al Societăţii „Amicii
orbilor” (d. 21 iul. 1928, Bucureşti).

8 aprilie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885,


în Tecuci, jud. Galaţi, a avocatului Alexandru
LASCAROV-MOLDOVANU, scriitor şi
traducător, membru al Societăţii Scriitorilor
Români, care a susţinut la Societatea de Radio din
Bucureşti rubrica „De vorbă cu sătenii” în perioada
1930-1944 şi a cărui operă literară, cu puternice
accente morale şi religioase, a fost redescoperită şi
reeditată după anii ᾿90 (d. 18 apr. 1971, Bucureşti).
[Oameni... (3)]

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în Botoșani, a profesoarei


Viorica RADIAN, absolventă a Universității din Cernăuți,
profesoară de geografie la Școala Normală de Fete din Craiova şi în
Galaţi, la Liceul „Vasile Alecsandri” (1940-1941) şi la Liceul „Mihail
Kogălniceanu”.

89
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

9 aprilie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în Galaţi, a lectorului universitar doctor Paula
POPA, cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de
Cercetare, Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit
şi Industrializarea Peştelui Galaţi, cadru didactic
al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de lucrări şi
studii în domeniu, membră a Societăţii de Chimie din România.

10 aprilie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Galaţi, a jurnalistei


Alexandra HASAN, redactor la Postul de Radio Iaşi (1967-1985;
1989-1993), unde a realizat emisiuni la secţiile Actualităţi şi Tineret-
copii, redactor la ziarul Flacăra Iaşului (1985-1989), redactor la Postul
de radioteleviziune Europa Nova din Iaşi (1993-2000), colaboratoare
la mai multe publicații periodice, printre care se numără Convorbiri
literare, Cronica, Oglinda literară, 24 de ore.

75 de ani de la nașterea, în anul 1945,


în Sibiu, a profesorului universitar doctor
inginer Ioan I. ȘTEFĂNESCU, absolvent al
Institutului Politehnic din Iași (1968), cadru
didactic al Universităţii din Galaţi, la Facultatea
de Mecanică, Catedra Organe de maşini, cu
o intensă activitate de cercetare în domeniul
tribologiei, membru în Asociaţia Română de Tribologie.

12 aprilie

200 de ani de la nașterea, în anul 1820, în Chios, Grecia, a


negustorului Demetrius S. RODOCANACHI, consulul Greciei la

90
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

Genova, Italia, care a desfăşurat o intensă activitate comercială în


Galaţi, dar s-a afirmat şi ca un mare filantrop, donând sume mari de
bani pentru spitalizarea, tratarea şi ajutorarea bolnavilor de holeră din
1866, membru al Comitetului filantropic pentru îngrijirea bolnavilor
din Galaţi, membru fondator al Lojei Masonice „Discipolii lui
Pitagora” din Galaţi (26 aug. 1865) (d. 6 apr. 1876, Genova, Italia).

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în


com. Ciudanovița, jud. Caraș-Severin, a pictoriței
Olimpia Manuela ȘTEFAN, absolventă a
Universității „George Enescu” din Iași, profesor
de pictură la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
din Galaţi, cu participări la numeroase saloane
de artă (Iași, Bucureşti, Chișinău), expoziții
personale, de grup, locale şi naționale, membru stagiar al Uniunii
Artiștilor Plastici din România, Filiala Galați din 2015.

13 aprilie

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în com. Păuleşti,


Republica Moldova, a profesorului universitar şi istoricului Vladimir
OLARU, profesor la Liceul „C.A. Rosetti” şi Liceul Nr. 3 din Galaţi,
conferenţiar şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Naturale din cadrul
Institutului Pedagogic din Galaţi, membru în consiliul ştiinţific al
Muzeului de Ştiinţe Naturale din Galaţi, preşedinte al Societăţii de
Ştiinţe Naturale, Filiala Galaţi (d. 21 dec. 1984).

65 de ani de la naşterea poetului Ionică RĂILEANU


DELANĂMOLOASA, căpitan comandor în rezervă, vicepreşedinte
al Asociaţiei Române pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii -
Filiala „General av. Aurel Niculescu” Galaţi, membru al Cenaclului
literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci.

91
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

14 aprilie

75 de ani de la moartea, în anul 1945, în Brăila, a preotului


Anghel CONSTANTINESCU, absolvent al Seminarului Teologic
din Galaţi, diacon la Catedrala Episcopală din
Galaţi, revizor ecleziastic al Eparhiei Dunării de
Jos, profesor şi director la Seminarul Teologic
„Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, profesor de
religie în învăţământul gimnazial gălăţean şi
brăilean, autor al mai multor lucrări precum:
„Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos”
(1906), „Situaţia societăţii Eparhia Dunării de
Jos, la împlinirea a cinci ani de la înfiinţarea ei
(1902-1907)”, „Stindardul societăţii clerului român Solidaritatea din
Eparhia Dunării de Jos” (n. 8 nov. 1875, Brăila).

15 aprilie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Tecuci, jud. Galaţi,


a profesorului de fizică Emilian MICU, cadru
didactic la Liceul Industrial de Construcţii de
Maşini „Progresul” din Brăila, preşedinte al
Societăţii de Fizică şi Chimie din România - Filiala
Brăila, membru al Comisiei Naţionale de Fizică a
Ministerului Educaţiei Naţionale, membru fondator
al Asociaţiei Profesorilor de Fizică din Învăţământul
Preuniversitar din România şi al Biroului Societăţii
Române de Fizică, secţia „Fizica şi Învăţământul”.

75 de ani de la moartea, în anul 1945, în


Cehoslovacia, a generalului Victor GEORGESCU,
comandant al Corpului 4 Armată, mort pe
câmpul de luptă, decorat post-mortem cu Ordinul
„Coroana României” (n. 12 aug. 1893, Galaţi).
92
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în Tecuci, jud. Galaţi,


a învăţătorului Constantin M. GHEORGHIU, director al Şcolii
Primare Nr. 1 din Tecuci, întemeietor şi preşedinte al Băncii Populare
„Independenţa” şi al Băncii Federale „Unirea” din Tecuci, director al
revistei tecucene Lămuriri şcolare, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor
din Tecuci (n. 19 apr. 1880, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, a


profesoarei universitare doctor Carmina Liana
MUŞAT, absolventă a Facultăţii de Medicină
din Iaşi, doctor în ştiinţă în domeniul biologiei,
specializarea Fiziologie, medic specialist în medicină
sportivă, cadru didactic al Facultăţii de Medicină a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autoare
a numeroase cărţi şi articole de specialitate, membră a mai multor
asociaţii de profil, distinsă cu Premiul Municipiului Galaţi.

16 aprilie

75 de ani de la moartea, în anul 1945, în Dobra, Cehoslovacia,


a militarului Gheorghe CRĂCIUN, încorporat în vara anului 1944
în compania de pionieri a Regimentului 11 Infanterie, ucis în timpul
unei incursiuni militare, decorat postmortem cu Medalia „Virtutea
militară” clasa a II-a şi „Bărbăţie şi credinţă” clasa a III-a (n. 14 mai
1923, com. Independența, jud. Galați).

17 aprilie

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în Galați, a coregrafului,


balerinului şi poetului Stere POPESCU, care s-a afirmat şi ca arhitect
şi regizor, prim-balerin la Opera Română din Bucureşti, care a
colaborat cu diferite teatre din Bucureşti şi din provincie, a realizat

93
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

pentru Televiziunea Română mai multe filme de


dans, stabilit după 1967 la Londra, unde a predat la
Central School of Art, numele său fiind atribuit, din
2013, uneia dintre sălile de spectacol ale Centrului
Naţional al Dansului din Bucureşti (d. 7 mart. 1968,
Londra). [Oameni... (7)]

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Galați, a doctorului


Valentin ABUREL, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi (1944) şi al Facultății de Medicină din Bucureşti (1950), şef
de secţie la Spitalul Judeţean din Braşov, unde a înfiinţat şi a condus
secţia de chirurgie plastică (1973-1994), membru fondator al Societăţii
Române de Chirurgie Plastică (d. 30 sept. 2005, Săcele, jud. Brașov).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în Galaţi, a ambasadorului


Virgil CONSTANTINESCU, cu o îndelungată carieră în diplomaţie,
consilier la Ambasada României din Brazilia, ambasador al României
în Statele Unite ale Americii şi în China, secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe.

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în


Curtea de Argeș, a conferenţiarei doctor inginer
Luiza FLOREA, cadru didactic la Facultatea
de Știința și Ingineria Alimentelor, Catedra
Acvacultură, Știința Mediului și Cadastru
a Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
membră a mai multor asociații de profil din țară și străinătate.

18 aprilie

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în satul Ciorăști, com.


Priponești, jud. Galaţi, a scriitorului Ilarion BOCA, pseudonimul
lui Ioan P. Bucă, membru al Uniunii Epigramiştilor din România,
94
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

membru fondator al Academiei „Păstorel Teodoreanu” din


Iaşi, membru fondator al Cenaclului „Ştefan Petică” din Tecuci,
colaborator la mai multe reviste literare din țară.

19 aprilie

140 de ani de la naşterea, în anul 1880, în com. Nicoreşti, jud.


Galaţi, a învăţătorului Constantin M. GHEORGHIU, care a pus
bazele primei biblioteci publice din Tecuci, preşedinte al Asociaţiei
Învăţătorilor din Tecuci (d. 15 apr. 1960, Tecuci, jud. Galaţi).

125 de ani de la moartea, în anul 1895, în


Târgovişte, a scriitorului Raicu IONESCU-RION,
critic literar, publicist şi militant socialist, membru
fondator al Societăţii „Orientul”, profesor suplinitor
de limba română, greacă şi latină în Târgovişte (n.
24 aug. 1872, com. Bălăşeşti, jud. Galaţi).

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în


Vaslui, a medicului Florin CRISTEA, care s-a
afirmat şi în domeniul literaturii umoristice, fiind
inclus în peste 20 de de antologii de epigramă,
premiat la numeroase concursuri și festivaluri,
membru al Clubului umoriștilor „Verva” din
Galați și al Uniunii Epigramiștilor din România
(d. 11 mai 1993).

20 aprilie

130 de ani de la nașterea, în anul 1890, în com. Bălăbănești, jud.


Galați, a generalului Ștefan BALABAN, absolvent al Școlii Militare
de Ofițeri de Infanterie și al Școlii Superioare de Război (1925), șef
de stat major al Corpului 6 Teritorial (22 iun. 1941 - 25 febr. 1942),

95
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

comandantul infanteriei Diviziei 1 Fortificații (25 febr. 1942 - 1 mai


1943), comandant al Brigăzii 6 Infanterie (1 mai 1943 - 19 sept. 1944)
și al Diviziei 6 Infanterie (19 sept. - 12 oct. 1944), trecut în rezervă la
7 aug. 1947 (d. 31 mai 1962, Focșani).

90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în


Galați, a profesorului Gheorghe MARINESCU,
doctor în drept, judecător la Tulcea şi Galaţi,
preşedinte al Judecătoriei Municipale Galaţi şi al
Tribunalului Judeţean Galaţi, cadru didactic şi
decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Anghel Rugină” şi al Universităţii „Danubius”
din Galaţi, membru titular al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din
România şi al Asociaţiei Juriştilor din România (d. 2 iun. 2008).

45 de ani de la nașterea, în anul 1975, în com. Pechea, jud.


Galați, a handbalistei Steluța LUCA, una
dintre cele mai importante jucătoare din istoria
handbalului românesc, câștigătoare a numeroase
trofee naționale și internaționale, director la
Centrul Național de Excelență din Râmnicu
Vâlcea și vicepreședinte al Federației Române de
Handbal, Cetăţean de Onoare al Comunei Pechea
din judeţul Galaţi din anul 2012.

22 aprilie

90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în


satul Isacova, raion Orhei, Basarabia, a actriței
Vera VARZOPOV, absolventă a Institutului de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”
din București (1955), membră a primei trupe a
Teatrului de Stat din Galați, cu numeroase roluri în
teatru și film (d. 1984).
96
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

22 aprilie

90 de ani de la nașterea, în anul 1930,


în com. Tulucești, jud. Galaţi, a profesorului
Nedelcu OPREA, bibliotecar şi director al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi
timp de trei decenii şi jumătate, colaborator
la numeroase publicaţii de specialitate din
ţară, autorul monografiei „Biblioteca Publică
«V.A. Urechia» Galaţi” (d. 24 august 2009,
Galaţi).

55 de ani de la moartea, în anul 1965, în București, a


arhitectului Petre ANTONESCU, absolvent al
Şcolii de Arte Frumoase din Paris (1899), profesor
la Şcoala de Arhitectură din Bucureşti, membru în
Comisiunea Monumentelor Istorice, membru al
Academiei Române (1944), cel care a proiectat, în
colaborare cu Ştefan Burcuş, Catedrala Episcopală
şi Palatul Navigaţiei Fluviale din Galaţi (n. 29 iun.
1873, Râmnicu Sărat, jud. Buzău).

23 aprilie

105 ani de la nașterea, în anul 1915, în


București, a medicului Crişan V. MUŞEŢEANU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
autor de proză memorialistică, stabilit în Germania,
unde a activat în cadrul Institutului „Robert Koch”
din Berlin şi a Institutului „Max Planck” pentru
Imunologie din Freiburg, deţinător al titlului de
Profesor Onorific al Universităţii „Dunărea de Jos” şi de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Galaţi (d. 4 dec. 2006, Freiburg, Germania).

97
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

75 de ani de la moartea, în anul 1945, în Melcice, Cehoslovacia,


a căpitanului Gheorghe DECUSEARĂ, participant la războiul
antihitlerist în funcţia de comandant al Bateriei a 9-a, ucis pe câmpul
de luptă, distins cu ordinele: „Steaua României” clasa a V-a, „Coroana
României” clasa a IV-a și „Mihai Viteazul” clasa a III-a cu spade
(acordat post-mortem) (n. 29 oct. 1913, com. Buciumeni, jud. Galați).

20 de ani de la moartea, în anul 2000,


în Galați, a jurnalistului Ioan PALAMIUC,
absolvent al Facultății de Ziaristică, ziarist la
publicațiile locale Șantierul roșu, Viața nouă şi
Viața liberă, autorul lucrării „Nave româneşti pe
meridianele globului” (n. 9 aug. 1928, sat Valea
Rea, com. Văleni, jud. Vaslui).

24 aprilie

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în București, a inginerului


Nicolae ANGELESCU, absolvent al Facultăţii de
Tehnologia Produselor Alimentare, Universitatea
din Galaţi, secţia Piscicultură (1961-1966),
cercetător stagiar la Staţiunea de Cercetări Piscicole
din Tulcea (1966-1970), cercetător ştiinţific la
Institutul de Cercetări şi Proiectări Piscicole (din
1970) şi la Staţiunea de Cercetări pentru Piscicultură
de la Nucet, jud. Dîmboviţa, şef birou Producţie la
Centrala Peştelui Bucureşti.

75 de ani de la naşterea, în anul 1945,


în Brăila, a sculptorului Gheorghe TURCU,
profesor în învăţământul preuniversitar şi la
Şcoala de Arte din Galaţi, participant la expoziţii
de grup din ţară şi străinătate şi la taberele
98
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

naţionale de sculptură, realizator de lucrări de artă monumentală,


stabilit în Germania şi apoi în Australia, membru al Uniunii Artiştilor
Germani, al Asociaţiei Pictorilor şi Sculptorilor Australieni şi al
Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici.

15 ani de la moartea, în anul 2005,


în Afganistan, a militarului Narcis ŞONEI,
decedat în timpul unei misiuni de patrulare
în Afganistan, înaintat post-mortem la gradul
de sublocotenent, distins cu Ordinul „Virtutea
Militară” în grad de Cavaler şi titlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Tecuci (n. 31 ian.
1979, Tecuci, jud. Galaţi).

25 aprilie

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Paris,


a scriitorului şi jurnalistului Camil BACIU (nume
real Camillo Kaufman), absolvent al Liceului
Comunităţii Evreilor din Galaţi (1944) şi al
Institutului Politehnic din Bucureşti (1949), ziarist
la revista Flacăra în anii ᾿50, realizatorul emisiunii
„La Frontiera Posibilului” la Radio Bucureşti (1967-
1969), care a emigrat în Franţa în anul 1969 (n. 21 iun. 1926, Galați).

27 aprilie

85 de ani de la nașterea, în anul 1935,


în Mahmudia, jud. Tulcea, a profesorului și
scriitorului Octavian ENICEICU, absolvent al
Institutul Politehnic Galaţi (1958), cadru didactic în
Galaţi la Grupul Şcolar al Combinatului Siderurgic
(1962-1972), Liceul Industrial Nr. 3 (1977-1980) și
Liceul Industrial Nr. 1 (1980-1991), corespondent
AGERPRES pentru judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea

99
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

(1972-1977), membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi,


colaborator la mai multe publicații gălățene (d. 2003).

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în


București, a profesorului Radu ROTTA, absolvent
al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, care a
activat în Galaţi ca traducător la I.C.M.R.S. (1964-
1967) şi profesor de limbă engleză la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1967-1978), ulterior emigrând în
Germania (d. 14 mai 2018).

28 aprilie

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în


Berlin, Germania, a criticului, istoricului literar
şi prozatorului Ovid S. CROHMĂLNICEANU,
pe numele originar Moise CAHN, doctor în
filologie, profesor universitar la Catedra de istoria
literaturii române a Facultății de Filologie din
cadrul Universităţii din Bucureşti, întemeietor
al Cenaclului literar „Junimea”, membru în Consiliul Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor Literari, unul dintre cei mai cunoscuţi
critici literari români (n. 16 aug. 1921, Galaţi). [Oameni... (3)]

29 aprilie

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în


com. Independența, jud. Galați, a sculptorului
Lucian TUDORACHE, profesor la Liceul de Artă
„Victor Brauner” din Piatra Neamţ, cu expoziţii
personale în Piatra Neamţ, participant la expoziţii
de grup şi colective, având lucrări în colecţii de stat
şi particulare din România, Elveţia, Franţa, Italia,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Neamţ,
distins cu premii la Bienalele „Lascăr Vorel” şi la simpozioane de profil.
100
Aprilie 2020 Calendar cultural gălăţean

50 de ani de la nașterea, în anul 1970, în


com. Liești, jud. Galați, a canoistului Antonel
BORȘAN, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice
de la Atlanta din anul 1996, multiplu medaliat
cu aur și argint la Campionatele Mondiale și
Europene, distins cu titlul de Maestru Emerit al
Sportului.

30 de ani de la nașterea, în anul 1990, în


Galați, a artistei plastice Diana NOUR, absolventă
a Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” (2009) și a
Facultății de Artă şi Design Grafic din cadrul
Universităţii din Coventry (2012), cu expoziţii
personale în Galaţi (2009) şi Belgia (2013) și cu
participări la expoziţii de grup în Coventry şi
Londra.

30 aprilie

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în satul Mișca, com.


Chişlaz, jud. Bihor, a sculptorului Péter BALOGH, autorul Coloanei
monumentale „Progresul”, amplasată în faţa fostului cinematograf
„Ţiglina” din oraşul Galaţi (d. 4 mart. 1994, București).

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în


Aiud, jud. Alba, a lui Gheorghe KOSLINSKI,
comandant al navei „Walter Mărăcineanu”,
comandant al Portului Cernavodă, contraamiral,
amiral, comisar guvernamental la Şantierul
Naval din Galaţi, cel care a supravegheat în
Italia construcţia primului submarin românesc,
„Delfinul” (n. 20 mai 1889, Galaţi).
101
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2020

„Dragostea pentru popor şi pentru ţară


ne-o vom arăta, mai cu seamă, cunoscând şi
iubind trecutul nostru, respectând pe înaintaşi.
Un neam care nu-şi cunoaşte trecutul e un
popor slab; şi cel care şi-l cunoaşte, e vrednic a
sta mai tare împotriva vijeliilor vieţii.”

„Rămân un spirit raţional, cu gust spre


claritate şi ordonarea ideilor. Am rezistenţă
faţă de nebulozitate, obscuritate.”

„Paseri neştiutoare cântă şi sufletul meu,


Doamne, peste ape răsfrânt, te chiamă...
Ceasul sfânt se apropie
Din întuneric am să cresc floare şi turburător cânt,
Rod am să rătăcesc peste ape în umbră şi ᾿n cânt.”

„Scriu cu uneori încrederea, alteori credinţa,


uneori numai speranţa că undeva, cândva, este
cineva care aşteaptă să mă citească.”

102
Mai

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Mai

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
110 ani de la moartea, în anul 1910, a jurnalistului Victor
CONSTANTINESCU, director al ziarelor Reforma şi Antisemitul,
colaborator la publicațiile Gazeta Brăilei, Propaganda (Brăila şi
Bucureşti) și Lumea nouă (n. 1870, Tecuci, jud. Galați).

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în Los


Angeles, S.U.A., a inginerului şi diplomatului Radu
IRIMESCU, comandant al Grupei I de Aviaţie
(1918), director al Uzinelor Reşiţa, director comercial
la Societatea Generală de Gaz şi Electricitate din
Bucureşti, senator, preşedinte al Comitetului
superior al aerului şi marinei, ministru, ambasador
al României în S.U.A., director al Băncii Chrissoveloni, sucursala
New-York, distins cu „Steaua României” în grad de Cavaler, „Coroana
României” în grad de Ofițer cu spade, Ordinul rus „Sf. Ana” cu spade și
fundă şi Ordinul francez „Croix de guerre” (n. 9 dec. 1890, Galaţi).

1 mai

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în Galaţi,


a avocatului Nicolae I. OTTESCU, afirmat în literatură
ca dramaturg, memorialist şi prozator, distins în anul
1940 cu Premiul Societăţii Scriitorilor Români „Al.
Brătescu-Voineşti” (d. 11 febr. 1950, Bucureşti).

135 de ani de la nașterea, în anul 1885, în


com. Măstăcani, jud. Galați, a învățătorului Dimitrie
V. ŢONI, absolvent al Școlii Normale din Galaţi,
învăţător în judeţul Galaţi la Şcoala din Smulţi și la
Școala de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală din
oraşul Galaţi, prefect de Covurlui (1920), deputat
(1922), membru în Consiliul general al Instrucţiunii
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

Publice, membru în Consiliul Permanent al Instrucţiunii Publice


(1933), inspector al învăţământului primar, director al revistei Şcoala
şi viaţa, redactor al publicaţiei Cuvântul învăţătorilor, subsecretar de
stat în Ministerul Educaţiei Naţionale (d. nov. 1955, București).

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în


satul Dunărea, jud. Constanţa, a preotului Emilian
DOICU, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul
Andrei” din Galaţi, hirotonit diacon pe seama
Episcopiei Dunării de Jos, hirotonit preot pe seama
Parohiei Mavromol „Adormirea Maicii Domnului”
din Galaţi.

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în Bolgrad, jud. Ismail,


Basarabia, a profesorului universitar doctor Ion
C. IONIŢĂ, autor de studii şi lucrări în domeniul
termotehnicii şi maşinilor termice, căruia i-a fost
decernată, în anul 2014, Diploma Opera Omnia
pentru întreaga activitate de cercetare științifică
din partea Consiliului Facultății de Mecanică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 30
mart. 2015, Galaţi).

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


Galați, a antrenorului Dumitru VĂDUVOIU,
absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport
din Iași, profesor suplinitor în satul Tămăoani
(com. Frumuşiţa, jud. Galaţi), profesor de
educaţie fizică în Galaţi la Grupul Şcolar Nr.
1, Liceul de Marină şi Liceul „Sfânta Maria”,
antrenor de atletism la Clubul Sportiv „Dunărea” Galaţi (din 1985),
preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism (din 2001), distins cu
Medalia „Meritul Sportiv” clasa I (2004).
106
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

2 mai

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în


com. Tuluceşti, jud. Galaţi, a poetei Steriana I.
BRATU, inginer şi profesor la Liceul „Sfânta
Maria” din Galaţi (d. 8 nov. 2008).

40 de ani de la nașterea, în anul 1980, în


Galaţi, a tenorului Octavian-Andrei DUMITRU,
absolvent al Universității de Arte „George Enescu”
din Iași, solist al Operei Române din Iași (d. 22
febr. 2015, Iași).

3 mai

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în Galați, a sculptorului


Marian SAVA, absolvent al Academiei Regale de Arte Frumoase
din Bruxelles, stabilit în Belgia, cu numeroase expoziţii personale,
cu participări la expoziţii colective şi
simpozioane de sculptură, lucrări ale sale
găsindu-se în patrimoniul Primăriei oraşului
Willlebroek şi al Muzeului Jette (Bruxelles)
din Belgia, precum şi în colecţii private;
distins cu numeroase premii, printre acestea
numărându-se Diploma de Excelenţă la
Bienala de Artă Contemporană din Londra,
este Cavaler al Academiei Internaţionale
„Greci - Marino” din Italia şi membru al Cercului Artistic şi Literar
„Royal Gaulois” din Bruxelles.

107
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

4 mai

130 de ani de la nașterea, în anul 1890, în


com. Gloduri, jud. Bacău, a preotului Constantin
ȚIȚARIU, absolvent al Seminarului Teologic
„Veniamin” din Iași (1912) și al Facultății de Teologie
din București (1916), subdirector, spiritual şi profesor
de liturgică la Seminarul „Sf. Apostol Andrei” din
Galaţi, preot în Galaţi la Catedrala Episcopală (1929-
1940) şi la Biserica „Sf. Împăraţi” din Galaţi (d. 12 nov. 1972, Galaţi).

5 mai

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi, a artistei plastice


Paraschiva (Paşa) SMIRNOV, profesoară de
educaţie plastică în învăţământul gimnazial gălăţean,
cu expoziţii personale în Galaţi, participantă la
expoziţii naţionale şi de grup, ilustratoare de carte,
cu lucrări în colecţii de stat peste hotare, membră a
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi (n. 3 nov.
1946, com. C. A. Rosetti, jud. Tulcea).

7 mai

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Galaţi, a lingvistului


Gheorghe I. TOHĂNEANU, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri“ din Galați și al Facultăţii de
Litere și Filosofie a Universității din București,
doctor în ştiinţe filosofice, profesor la Univeritatea
din Timișoara (1956-1995), „Doctor Honoris
Causa” al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al
Societăţii Române de Lingvistică, autor de cărţi şi
de studii în domeniul lingvisticii (d. 28 aug. 2008,
Timişoara).
108
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

8 mai

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


com. Poiana, jud Galați, a scriitorului și omului
politic Cornel BRAHAȘ, pseudonimul lui
Ionel Viţu, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, autor a nouă volume de poezie, trei
romane-document, o carte de reportaj, două
romane și a unui volum de reportaj-document
(d. 23 nov. 2005, com. Brăhășești, jud. Galați).

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în Târgu Ocna, jud.


Bacău, a studentului Niță BRAȘOV, absolvent
al Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” din
Galaţi (1945), reţinut şi încarcerat la Prefectura
Poliţiei Capitalei, în lotul studenţilor legionari de
la Facultatea de Teologie din București (14 iul.
1948), închis în Penitenciarul Jilava, Penitenciarul
Piteşti, Penitenciarul-spital Văcăreşti și
Penitenciarul Târgu-Ocna, unde s-a stins din viață
(n. 25 mart. 1926, com. Măstăcani, jud. Galați).

10 mai

85 de ani de la nașterea, în anul 1935, în Buhuși, jud. Bacău, a


profesorului universitar doctor inginer Alexandru ADAM, absolvent
al Institutului Politehnic Galaţi, Facultatea de Industrie Alimentară,
secţia Tehnică Piscicolă (1959), care și-a desfășurat activitatea
didactică la Institutul Politehnic din Galaţi, autor a zeci de articole şi
comunicări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate,
iniţiator şi coordonator al Centrului Român de Modelare (d. 6 apr.
2009).

109
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

80 de ani de la nașterea, în anul 1940,


în Galaţi, a profesorului universitar doctor
inginer Dan Sorin VASILESCU, cadru didactic
la Facultatea de Chimie Industrială din cadrul
Universităţii Politehnice din Bucureşti, autor de
lucrări şi studii ştiinţifice în domeniul chimiei
organice, membru fondator al Asociaţiei Române
de Ştiinţa Polimerilor, al Societăţii Inginerilor Chimişti din România
şi al Societăţii de Chimie din România.

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în Bușteni, jud. Prahova,


a profesorului universitar Vasile
ȘIMANSCHI, absolvent al Facultății de
Istorie și Filosofie a Universității „Al.I.
Cuza” din Iași (1968), cadru didactic al
Universității „Dunărea de Jos” din Galați
din anul 1968, autor al unor lucrări și studii
referitoare la istoria economiei românești
(d. 25 mart. 2003).

65 de ani de la nașterea, în anul 1955,


în Galați, a medicului Liliana Lăcrămioara
PAVEL, lector universitar la Facultatea de Drept,
disciplina medicină legală, din cadrul Universităţii
„Danubius” Galaţi, conferențiar doctor la
Facultatea de Farmacie, Universitatea „Dunărea
de Jos” Galaţi (din 2008), membru al Asociaţiei de
Algeziologie din România, membru al Colegiului
Medicilor Galaţi.

110
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

11 mai

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în Galați, a artistului


plastic Pavel BOTEZATU, absolvent al Liceului de Muzică şi Artă
Plastică din Galaţi, caricaturist editorial la
ziarele Acţiunea din Galaţi, Libertatea din
Brăila, Ziua (ediţia de Galaţi), redactor artistic
la editurile „Porto-Franco”, „Academica”,
„Econsulting”, organizator al Salonului
Caricaturii de Presă şi al Salonului de grafică
satirică „Damigenius” din Huşi, participant
la numeroase expoziţii de caricatură din ţară
şi din străinătate, distins cu numeroase premii la expoziții de grafică
satirică, pe plan național și internațional.

12 mai

80 de ani de la nașterea, în anul 1940,


în satul Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi,
a scriitorului Ionel NECULA, fost director
al Casei de Cultură Tecuci şi profesor la
Liceul Agricol din Tecuci, recunoscut pentru
incursiunile filosofice şi documentare în
opera lui Emil Cioran şi pentru lucrările
dedicate istoriei şi culturii tecucene,
colaborator al unor reputate publicaţii literare.

14 mai

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în Galați, a epigramistului


Nicolae PRECUPEȚU, prezent cu proză umoristică în publicațiile
locale și în antologii de epigramă.

111
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

65 de ani de la nașterea, în anul 1955,


în com. Liești, jud. Galați, a preotului Viorel
CHIRCĂ, licențiat în Teologie, preot slujitor în
Parohia Ivești și în Parohia „Sfinții Gheorghe şi
Modest” din Galaţi, din anul 1999.

40 de ani de la nașterea, în anul 1980,


în Galați, a poetei Mirela BURHUC, care
a debutat literar cu volumul „Între cer şi
pământ”, în anul 2010, colaboratoare la mai
multe publicații literare.

15 mai

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în com. Breb, jud.


Maramureş, a profesorului universitar doctor Octavian BOLOGA,
absolvent al Institutului Politehnic din Galaţi,
Facultatea de Mecanică, Secţia Nave și Instalaţii
de Bord (1969), cadru didactic la Catedra
Organe de maşini și Desen a Facultății de
Mecanică din cadrul Universității din Galaţi,
membru în Senatul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, prodecan al Facultăţii de
Mecanică (d. dec. 2017).

18 mai

105 ani de la naşterea, în anul 1915, în satul Criviţeni, jud.


Tecuci (astăzi oraşul Tecuci, jud. Galați), a sculptorului şi scriitorului
Ion VELICU, stabilit în S.U.A., unde a condus un teatru-laborator în
New York în ultimii ani ai vieţii (d. 1965, S.U.A.).

112
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

70 de ani de la moartea, în anul 1950,


în Sighet, jud. Maramureş, a generalului Henri
CIHOSKI, comandant al Regimentului 5 Infanterie
de la Giurgiu, ataşat militar în Serbia, subşef de Stat
Major la Marele Cartier General, general de divizie
(1918), general inspector al armatei, ministru de
război, membru al Societăţii Astronomice din
Paris, recompensat cu numeroase ordine româneşti şi străine (n. 4
aug. 1871, Tecuci, jud. Galaţi).

19 mai

45 de ani de la nașterea, în anul 1975, în Galați, a inginerului


Răzvan ȘOLEA, șef lucrări la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Nave şi
Inginerie Electrică, Departamentul de Automatică
și Inginerie Electrică, membru SRAIT (Romanian
Society of Control Engineering and Technical
Informatics) din anul 2004, membru IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers) din anul
2005, membru RAS (Robotics and Automation
Society) din anul 2010.

40 de ani de la moartea, în anul 1975,


în Bucureşti, a scriitorului şi profesorului Ion
DONGOROZI, afirmat îndeosebi prin proza
scurtă satirică, autor de manuale şcolare, director al
Teatrului Naţional din Craiova, prefect al judeţului
Caraş în timpul guvernului Nicolae Iorga, membru
al Societăţii Scriitorilor Români (n. 4 ian. 1894,
Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (2)]

113
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

20 mai

155 de ani de la moartea, în anul 1865, în Galați, a doamnei


Sultana CUZA, soția lui Ion Cuza, pârcălab al ţinutului Covurlui și mama
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (n. 1785, Constantinopol, Turcia).

125 de ani de la nașterea, în anul 1895, în


satul Cernicari, Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului
universitar Ilie MATEI, doctor în chimie, cadru
didactic la Institutul Politehnic din Iaşi, prodecan
al Facultăţii de Chimie Industrială, director
adjunct al Institutului de Chimie Macromoleculară
al Academiei Române, Filiala Iaşi, membru
corespondent al Academiei Române (d. 31 mart. 1969, Iaşi).

65 de ani de la nașterea, în anul 1955,


în com. Bâra, jud. Neamț, a epigramistului
Vasile BÂRZU, inclus în peste 25 de
antologii de epigramă din România, membru
al Cenaclului Epigramiştilor din Galaţi,
al Clubului Umoriștilor „Verva” Galați, al
Uniunii Epigramiștilor din România (UER),
distins cu premii la concursurile naționale de epigramă din România.

40 de ani de la nașterea, în anul


1980, în Galați, a șahistului Lucian-Cătălin
CÂRMACIU, absolvent al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti și al Şcolii
Naţionale de Antrenori, patronată de Federaţia
Română de Şah, maestru FIDE (2004), maestru
internaţional (2006), legitimat la Şah Club
Galaţi.
114
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

21 mai

105 de ani de la nașterea, în anul 1915, în Galaţi, a profesorului


universitar Mircea PETRESCU-DÂMBOVIŢA, doctor în litere şi
filosofie, arheolog, istoric, iniţiator al prestigioasei
publicaţii de specialitate Arheologia Moldovei, ale
cărui preocupări ştiinţifice şi cercetări pe şantierele
arheologice s-au concretizat în numeroase studii
şi lucrări de specialitate, preşedinte al Societăţii de
Istorie din Iaşi, membru al Academiei de Ştiinţe
Sociale şi Politice, membru al Academiei Române
(d. 13 apr. 2013, Iaşi). [Oameni... (3)]

90 de ani de la naşterea, în com. Dăneşti,


jud. Vaslui, a profesorului universitar Neculai
MAFTEI, doctor în economie, cadru didactic şi
şef al Catedrei de organizare a întreprinderilor
la Institutul Politehnic din Galaţi, care a condus
revista studenţească Orizont politehnic şi Buletinul
Universităţii din Galaţi, autor de lucrări şi studii de
specialitate, multe dintre acestea dedicate şantierelor navale româneşti
(d. iul. 1990, Galaţi).

22 mai

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în Tecuci, jud. Galați,


a jurnalistului Anton BOROȘ, absolvent al Şcolii Tehnice de
Transporturi Feroviare și al Facultății de Ziaristică, redactor la
Informaţia Harghitei (1972-2009).

5 ani de la moartea, în anul 2015, a profesorului universitar


doctor Paraschiv VAGU, cadru didactic al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi (1976-1992), autor a zeci de articole şi studii de
115
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

specialitate publicate în reviste din ţară


şi străinătate, conducător de doctorat,
„visiting professor” la universităţi din
S.U.A., Franţa, distins cu diplome de
excelenţă din partea Academiei de
Studii Economice din Bucureşti (1966),
a Universităţii „Valahia” din Târgovişte
(2000), a Universităţii din Chemnitz
(Germania, 2002), a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România
(2006), Doctor Honoris Causa al Universităţilor „Valahia” din
Târgovişte și „Dunărea de Jos” din Galaţi (n. 7 aug. 1927, Ploiești).
23 mai

120 de ani de la nașterea, în anul 1900, în Fribourg, Elveţia,


a avocatului Aurel IBRĂILEANU, prefect de Galaţi (1936), primar
al oraşului Galaţi în perioada legionară, arestat (14 apr. 1952) şi
condamnat la 4 ani de temniţă grea, care a executat pedeapsa în
închisorile din Jilava, Capul Midia, Poarta Albă, Galaţi, eliberat în anul
1955, arestat din nou (18 dec. 1957) şi condamnat la 8 ani închisoare
corecţională, iar ulterior la 25 de ani de muncă silnică, executaţi în
închisorile Văcăreşti şi Aiud, eliberat la 18 apr. 1964 (d. 1969).

45 de ani de la moartea, în anul 1975,


în Suceava, a arhimandritului Melchisedec
DUMITRIU, absolvent al Seminarului Teologic
„Sf. Andrei” din Galaţi, tuns în monahism la
Mănăstirea Bogdana, jud. Bacău (mai 1906),
hirotonit ieromonah de Episcopul Nifon al
Dunării de Jos, în Biserica Vovidenia din Galaţi
(nov. 1913), ridicat la rangul de arhimandrit de
Patriarhul Damianos al Ierusalimului (1924),
mitrofor (1933), stareţ al Mănăstirii Neamţ (1936-1940), secretar al
mitropolitului Nicodim Munteanu, stareţ al Mănăstirii Neamţ (n. 26
nov. 1888, com. Măstăcani, jud. Galați).

116
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

24 mai

105 ani de la nașterea, în anul 1915, în Kastemuni, Turcia, a


tenorului Garbis ZOBIAN, stabilit cu familia
în Galaţi în anul 1923, considerat a fi un tenor
dramatic unic al secolului XX (asemuit cu
Enrico Caruso), în cinstea căruia a fost instituit
Premiul „Garbis Zobian”, acordat în fiecare an în
cadrul Concursului Naţional de Creaţie, Critică
şi Interpretare Muzicală „Mihail Jora” (d. 21
sept. 2002, New York, S.U.A.).

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în com. Hangu, jud.


Neamț, a profesorului universitar doctor Constantin GHEORGHIEŞ,
profesor la Catedra de Fizică a Facultății de Științe din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, membru al Societății
Franceze de Anticoroziune, CEFRACOR din Franţa, al Societății
Române de Radioprotecţie, al Societății Române de Tribologie şi al
Societății Române de Fizică.

40 de ani de la nașterea, în anul 1980, în


Galați, a inginerului Adrian Viorel COJOCARU,
jucător de fotbal la echipa de juniori a clubului
„Oţelul”, campion naţional la juniori B, arbitru de
fotbal (din 2001), arbitru în meciurile Ligii I (din 2011).

25 mai

155 de ani de la nașterea, în anul 1865, în


Brașov, a farmacistului Friedrich STIEHLER,
magistru în farmacie al Universității din Graz,
proprietar al farmaciei „Coroana de Aur” din Galați,
membru al Societății Farmaciștilor.

117
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


com. Nicolești, jud. Buzău, a conferenţiarului
universitar Ion MIRICĂ, doctor în matematică,
cadru didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, director al Departamentului de Matematică-
Informatică, membru al Senatului Universităţii
„Dunărea de Jos”, membru al Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă, membru și preşedinte al filialei gălăţene
a Societăţii de Ştiinţe Matematice (d. 10 aug. 2012, Galaţi).
26 mai

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în Oradea, a artistei


plastice Iuliana TURCU, absolventă a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
specializarea Sculptură (1970), muzeograf la
Muzeul de Artă Contemporană Românească
din Galaţi (1970-1980), stabilită în Australia
(din 1982), participantă la toate expoziţiile
organizate de Filiala U.A.P. Galaţi, la cele
naţionale de la Bucureşti şi Voroneţiana,
Suceava, la Expoziţiile Republicane din
Bucureşti (1972, 1973, 1975, 1976), membru
al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi (1975).

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în


Galați, a profesorului și scriitorului Gheorghe
BUJOREANU, absolvent al Universității din
Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Litere (iun.
1930), profesor de limba română și franceză la
mai multe licee din Basarabia, profesor în Galaţi la
liceele „Vasile Alecsandri”, „Mihail Kogălniceanu”
şi la Şcoala Normală „Costache Negri”, unde a îndeplinit şi funcţia de
118
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

director, distins în anul 1933 cu titlul „Coroana României” în grad de


Cavaler (n. 14 oct. 1900, com. Țuțcani, jud. Vaslui).

27 mai

120 de ani de la nașterea, în anul 1900,


în Galaţi, a căpitanului comandor Traian
DUMITRIU, absolvent al Şcolii Navale, Şcolii
de Aplicaţie şi al Şcolii de Ingineri de Artilerie
Navală Paris (1928), ofiţer instructor la Şcoala
Copiilor de Marină din cadrul Institutului
Maritim din Constanţa, ofiţer pe canoniera
„Griviţa”, pe monitorul „Brătianu”, pe torpiloarele „Vârtejul” şi „Vijelia”
din cadrul Forţei Navale Maritime, care a ocupat funcţii de conducere
în structurile Ministerului Apărării, trecut în rezervă pe 8 mai 1946.

65 de ani de la nașterea, în anul 1955,


în com. Pisica, jud. Tulcea, a pictorului Sterică
BĂDĂLAN, absolvent al Liceului de Arte din
Galaţi, cu numeroase expoziţii personale în ţară şi
străinătate, ilustrator de carte, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România – Filiala Galați
(1998), ale cărui lucrări se regăsesc în colecţii
particulare din România şi din străinătate, distins cu numeroase
premii, printre care Premiul I la concursul „Peisaje dunărene în creaţia
artiştilor din oraşele riverane” (Tulcea, 2003) şi Premiul de Excelență
al Filialei Galați a U.A.P.R. (2018).

28 mai

150 de ani de la moartea, în anul 1870, în Viena, a medicului


militar Teodor Henric CZIHAK, cu studii medicale la Universitatea
din Viena, doctor în medicină la Viena (27 mai 1845), medic la Spitalul
civil „Sf. Spiridon” din Galaţi (1849-1853), membru al Societăţii
medico-naturaliştilor din Iași (n. 4 oct. 1822, Viena).
119
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


com. Gohor, jud. Galați, a profesorului Vasile
TURCU, absolvent al Liceului Nr. 1 din Tecuci
(1964-1969) şi al Facultăţii de Matematică-
Fizică din Galați, profesor de matematică la
Școala Generală din satul Vasile Roaită, comuna
Umbrărești, profesor şi director al Şcolii Nr. 2 „Sf.
Stelian” din Umbrăreşti-Deal, jud. Galaţi.
29 mai

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în Iași, a profesorului


universitar Ioan ZUGRĂVESCU, director al Secţiei de Biochimie
a Institutului „Victor Babeş” din Bucureşti, şef
de lucrări la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii
din Bucureşti, şef al Catedrei de Chimie organică
la Institutul Politehnic din Galaţi, director
al Institutului de Chimie Macromoleculară
„Petru Poni” din Iaşi, Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Nantes (Franţa), membru
corespondent al Academiei Române (d. 12 dec.
1989, Bucureşti). [Oameni... (7)]

75 de ani de la moartea, în anul 1945,


a medicului Mihai ŞTEFĂNESCU-GALAŢI,
doctor docent în chirurgie genito-urinară, profesor
universitar de anatomie descriptivă, decan al
Institutului de Medicină şi Farmacie, medic primar
la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, membru
al Asociaţiei Franceze de Urologie, colaborator
al revistelor Însemnări ieşene și Viaţa Românească (n. 5 nov. 1874,
Galați).

120
Mai 2020 Calendar cultural gălăţean

30 mai

70 de ani de la nașterea, în anul 1950,


în Dumbrăveni, jud. Sibiu, a conferenţiarului
universitar doctor Victor POPA, şef lucrări
la Facultatea de Mecanică şi Rezistenţa
Materialelor din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, cadru didactic la Catedra de
Mecanică Aplicată, autor de lucrări şi studii de
specialitate, membru al Asociaţiei Române de
Tensiometrie (d. 2 dec. 2013).
31 mai

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în satul Bucea, com.


Ciucea (actual Negreni), jud. Cluj, a profesorului universitar Mircea
ION-ENE, care şi-a desfăşurat mare parte
a activităţii profesionale la Galaţi, unde a
fost profesor-antrenor de judo la Clubul
Sportiv Şcolar Nr. 2 (1980-1997) şi la Clubul
Sportiv (1997-1998), preşedinte al Fundaţiei
„Sakura Judo” (din 1991), şef al Catedrei
Teorie şi sporturi individuale din cadrul
Clubului Sportiv Şcolar (1995-1998), profesor
universitar doctor la Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de teorie şi sporturi individuale.

50 de ani de la nașterea, în anul 1970, în


Galați, a profesoarei de canto Silvia Alice NIŢĂ,
fondatoarea corului de copii „Allegria” (2003),
lector universitar la Catedra de Interpretare
muzicală din cadrul Facultăţii de Arte,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

121
Calendar cultural gălăţean Mai 2020

10 ani de la moartea, în anul 2010, în


București, a criticului de artă Maria Magdalena
CRIȘAN, muzeograf la Galaţi (din 1971), redactor
şi realizator de emisiuni la Televiziunea Română
(din 1990), membră a Uniunii Artiştilor Plastici
din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti
şi a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă,
distinsă cu diploma de Susţinător al Artelor din partea Uniunii Artiştilor
Plastici din România, Premiul „Margareta Sterian“ pentru activitatea
curatorială de la Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia, Premiul pentru
Critică al Uniunii Artiştilor Plastici din România ș.a. (n. 18 febr. 1946,
com. Săliște, jud. Sibiu).

„Experienţa de viaţă îţi furnizează


adevăratul material faptic, fără de care nu
poate exista literatură adevărată.”

„Fără o documentare pe teren şi în


muzee, arhive şi biblioteci nu poate fi vorba,
după părerea mea, de prelegeri universitare
corespunzătoare şi nici de lucrări ştiinţifice
originale.”

122
Iunie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Iunie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
1 iunie

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


com. Cosmeşti, jud. Galaţi, a poetului Nicolae
MIHAI, care a întemeiat şi condus Cenaclul
„Nichita Stănescu” de la Biblioteca „Letea” din
Bacău, bibliotecar şcolar la Liceul de Arte „G.
Apostu” din Bacău, unde a întemeiat şi a condus
Cenaclul artelor, distins cu numeroase premii
literare, colaborator al revistelor literare gălăţene,
membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1998.

35 de ani de la moartea, în anul 1985, în București, a preotului


Alexandru N. CONSTANTINESCU, doctor în teologie, diacon la
Catedrala Episcopală din Galaţi, profesor la Seminarul „Sf. Andrei”
din Galaţi (1922-1926) şi consilier referent cultural la Episcopia
Dunării de Jos din Galaţi (1926), profesor de Apologetică, Sectologie
şi Sociologie la Seminarul „Central” din Bucureşti (1926-1940), un
timp la Seminarul „Nifon” (1929-1940), iconom stavrofor, consilier
la Eforia Bisericii Ortodoxe Române şi preşedinte al Consistoriului
Central Bisericesc (n. 25 sept. 1895, com. Fierbinţii de Jos, jud.
Ialomiţa).

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în București, a


regizorului Stelian PENU, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și
Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București (1954), redactor-
şef la Studioul „Al. Sahia”, regizor a peste 100 de filme documentare,
distins cu premii la festivalurile de gen de la Leipzig (1960), Santiago
de Chile (1960), Torino (1961) (n. 12 aug. 1929, Galați).
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

2 iunie

150 de ani de la nașterea, în anul 1870,


în com. Chilia, districtul Ismail, a magistratului
Corneliu V. BOTEZ, publicist şi poet, preşedinte al
Tribunalului Covurlui, principal
iniţiator al acţiunilor de omagiere
a poetului Mihai Eminescu la
Galaţi în perioada 1909-1914,
culminate cu ridicarea statuii lui
Eminescu în Parcul Central al oraşului, unul dintre
primii eminescologi (d. 16 apr. 1928, Bucureşti).
[Oameni... (3)]

3 iunie

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în


Târgu Bujor, jud. Galaţi, a inginerului Eugen
TIRON, doctor în ştiinţe, director tehnic
al Şantierului Naval Constanţa, profesor la
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, deţinător
a 78 de brevete de inventator şi certificate de
inovator, participant cu inovaţii la Salonul
Internaţional de Invenţii de la Varna, membru al
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

5 iunie

155 de ani de la nașterea, în anul 1865, a avocatului Anton


I. DOICIU, membru al Camerei deputaţilor (1905), care a deţinut
o fabrică de mobilă în Galaţi, proprietar al unei moşii în satul
Frumuşiţa din judeţul Galaţi (d. 4 ian. 1918).

126
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

80 de ani de la moartea, în anul 1940, în


Bucureşti, a ziaristului Constantin GRAUR,
director al ziarelor Adevărul şi Dimineaţa, editor al
ziarelor gălăţene Avântul, Ecoul, Învierea, Tribuna
liberală, colaborator la numeroase publicaţii
periodice gălăţene (n. 15 ian. 1880, Botoşani).

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Bucureşti, a ziaristului


Osias F. FOSIAN, critic muzical şi teatral, redactor la publicaţiile
Rampa, Realitatea Ilustrată şi România liberă şi la Editura de Stat din
Bucureşti, autor al lucrării „87 Artişti bucureşteni din teatru, operă şi
revistă” (n. 8 sept. 1903, Galaţi).

7 iunie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în com. Zorleni, jud.


Vaslui, a poetului şi prozatorului Ion MURGEANU, învăţător în
Vaslui şi Galaţi, redactor la Scânteia Tineretului, România liberă,
Tribuna României şi Curierul Românesc.

8 iunie

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în com. Matca, jud. Galaţi, a


învăţătorului Costache PINTILIE, cadru didactic în Tecucelul Sec, Matca,
Corod, director la şcolile din Tecucelul Sec şi Matca şi autor al monografiei
Şcolii Primare din Corod (d. 7 mart. 1999, com. Matca, jud. Galaţi).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Galaţi, a generalului


Dumitru I. POPESCU, absolvent al Școlii Superioare de Război
(1920), comandant militar al Capitalei (8 sept. 1940 - 26 ian. 1941),
ministru de Interne (27 ian. 1941 - 23 aug. 1944), arestat în perioada
regimului comunist (1946), condamnat la 10 ani de închisoare;

127
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

eliberat de la Aiud, a locuit din anul 1962 la Căminul de bătrâni nr. 1


din Galaţi, unde a decedat (n. 12 iul. 1883, Brăila).
9 iunie

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în com.


Corni, jud. Galaţi, a scriitorului David PORTASE-
PRUT, absolvent al Şcolii Normale „C. Negri”
din Galaţi, învăţător la Dănceşti şi preot în com.
Cărpineni, jud. Lăpuşna, Republica Moldova,
preşedinte al Oficiului muncitoresc de educaţie şi
cultură din Galaţi, membru al Cenaclului literar
din Galaţi, preot la Biserica „Sf. Haralambie” din Galaţi (1946-1958),
la Biserica „Sf. Spiridon” din Galaţi, deţinut politic în lagărul de la
Periprava (d. 21 nov. 1991, Galaţi).

80 de ani de la nașterea, în anul 1940,


în satul Hânțești, com. Buciumeni, jud. Galați,
a medicului stomatolog Costică HERESCU,
șef de lucrări la Facultatea de Stomatologie din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie
din București, medic la Spitalul Clinic
Universitar de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
„Prof. Dr. Dan Theodorescu”, autor și coautor
a mai multor lucrări științifice, membru în asociații de profil.

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în Tecuci, jud. Galaţi,


a doctorului în inginerie Irina BOSTAN-
LUNGU, profesor universitar doctor inginer
la Departamentul de Căi de Comunicaţii şi
Fundaţii, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iași, membru al Societăţii Române de
Geotehnică, al International Society for
Mechanics and Foundation Engineering,
128
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

distinsă cu Premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române pentru


volumul „Fundaţii I – Fizica şi Mecanica Pământurilor”.
10 iunie

55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în Vaslui, a medicului


Costinela GEORGESCU, profesor universitar doctor la Facultatea
de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, director al Spitalului
Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” şi
al Serviciului de Asistenţă Medicală al Municipiului
Galaţi, distinsă în anul 2004 cu Ordinul „Meritul
Sanitar” în grad de Cavaler, preşedinte al Asociaţiei
Medicilor Creştini Ortodocşi, membră a Asociaţiei
Române de Management Sanitar şi Sănătate Publică
şi a Societăţii Române de Igienă şi Sănătate Publică.

5 ani de la moartea, în anul 2015, a


magistratului Ioan APOSTU, judecător şi
preşedinte de secţie la Curtea de Apel Galaţi,
doctor în drept, conferenţiar universitar, formator
al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii
Naţionale de Grefieri (n. 13 iul. 1954, Galați).
11 iunie
145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în Mangalia, jud.
Constanţa, a profesorului de desen Iacob FLOREA, cadru didactic în
Galaţi, la Liceul „Vasile Alecsandri” din 1908, colaborator la publicaţii
culturale, printre care Revista vremii din Galaţi, portretizat de Anton
Holban în volumul „Parada dascălilor” sub pseudonimul „I. C. Frunză”.

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în satul Vizurești, com.


Buciumeni, jud. Galați, a învățătoarei Maria RUGINĂ, învăţătoare
la şcolile din Corod (jud. Tecuci), Ciorteşti (jud. Vaslui), Neguleşti
(jud. Tecuci) (1931-1934), Ţepul de Jos (jud. Tecuci), Tecucelu (com.
129
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

Buciumeni) (1935-1948), învăţătoare şi profesoară în învăţământul


gimnazial din municipiul Tecuci, pensionată în anul 1965 (d. 2 dec. 1996).

20 de ani de la moartea, în anul 2000,


în Galaţi, a inginerului navalist Cristinel RUS,
jurnalist, scriitor, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați (1977), ziarist la Imparțial,
autorul romanului „Îngerul morţii”, publicat în
S.U.A. sub pseudonimul Christian Russell (n. 15
mai 1958, Panciu, jud. Vrancea).

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Galați, a profesorului de


matematică Dumitru ȘTIUBIANU, absolvent al
Facultății de Matematică din cadrul Universității
„Al.I. Cuza” din Iași, director al Liceului „Mihail
Kogălniceanu” din Galaţi (1961-1963), cadru
didactic în Galaţi la Liceul „Vasile Alecsandri”
(1958-1961), Liceul „Alexandru Ioan Cuza” și
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” (n.
2 oct. 1934, sat Durnești, com. Ungureni, jud.
Botoșani).

12 iunie

15 ani de la moartea, în anul 2005,


în Galați, a antrenoarei de atletism Ștefania
CONSTANTIN, distinsă cu titlul de „antrenor
emerit”, printre elevii săi numărându-se Fiţa
Lovin (medaliată olimpică) şi Laurenţia Hurmuz
Goga (sprinteră de talie europeană), conferențiar
universitar la Facultatea de Educație Fizică și Sport
din Galați, distinsă pentru întreaga sa activitate cu
Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a și Premiul Municipiului Galaţi
în 2004 (n. 24 febr. 1937, sat Valea Teilor, jud Tulcea).
130
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

13 iunie

90 de ani de la moartea, în anul 1930,


în Galați, a preotului Gheorghe COSTIN,
care a slujit la Biserica „Vovidenia” din Galaţi,
protopop al Protoieriei Covurlui (30 dec. 1918 -
1 sept. 1921), membru în Consistoriul spiritual,
duhovnic al candidaţilor la preoţie (n. 7 sept.
1862, sat Crăiești, jud. Covurlui).

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în Franța, a profesoarei


Olga DEMETRIU, absolventă a Facultății de Litere din Bucureşti
(1905) și a Şcolii Normale Superioare din Sevres (Franţa), profesoară
de franceză la Liceul de Fete din Galați (din 1910), autoare a rubricii
Buletinele politice din publicația Asociației Feministe din Galați,
Ziarul nostru, în perioada mai 1926 - aprilie 1929 (n. 28 nov. 1881,
Brăila).

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în com. Umbrărești,


jud. Galați, a profesorului Vasile TRIFAN, absolvent al Facultății de
Educație Fizică și Sport din Galați (1974), profesor de sport şi director
la Şcoala „Sfântul Stelian” și la Şcoala Nr. 1 din Umbrărești, director
coordonator al celor 6 școli de pe raza acestei comune.

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în Galaţi, a inginerului Alexandru NĂSTASE,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, licenţiat în Inginerie mecanică
la Universitatea din Galaţi (1975), doctor în
Inginerie mecanică (2006), cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
din anul 1979, titular al cursurilor Mecanica
roboţilor şi Modelări în dinamica maşinilor.
131
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

14 iunie

45 de ani de la nașterea, în anul 1975, în


Galați, a profesorului Dragoș-Ion TEMELIE,
absolvent al Liceului de Artă „Dimitrie
Cuclin” din Galaţi şi al Facultăţii de Muzică,
Universitatea Bucureşti, profesor de muzică în
Galaţi la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
(2006-2009), Colegiul Național „Al.I. Cuza”,
Liceul Teoretic „Emil Racoviță” (2009-2010), în
prezent profesor la Braşov.
15 iunie

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în București, a inginerului


Gheorghe DAMASCHIN, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi și al Academiei de
Mine din Freiberg, Germania, director general al
Minelor (1925), consilier ministerial al Minelor,
Petrolului şi Geologiei, conducător al Asociaţiei
Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră
(AITIM), autor de lucrări de specialitate (n. 1 ian.
1886, Târgu Bujor, jud. Galați).

16 iunie
55 de ani de la nașterea, în anul 1965, în
Galaţi, a medicului primar gastroenterolog Mircea
MANUC, doctor în medicină, conferențiar
universitar la Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, medic
la Clinica de Gastroenterologie a Institutului
Clinic Fundeni din Bucureşti, specialist în
sănătate publică şi management, autor şi coautor
al unor lucrări de specialitate, membru al Societăţii Naţionale de
Gastroenterologie şi al Societăţii Naţionale de Endoscopie Digestivă.
132
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

17 iunie

195 de ani de la nașterea, în anul 1825, în


Iași, a doamnei Elena CUZA, soția domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, care a locuit în Galaţi în
perioada în care Alexandru Ioan Cuza a fost
prezident al judecătorului ţinutului Covurlui (1842-
1845), preşedinte al judecătoriei Covurlui şi pârcălab
al ţinutului Covurlui (d. 2 apr. 1909, Piatra Neamț).

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Galați, a inginerului


Hermina ALBERT, supranumită „Doamna Energeticii Românești”,
absolventă a Școlii Politehnice București (1949),
participantă la elaborarea primului Plan de
Electrificare a României, inițiatoare a realizării
Dispecerului Energetic Național (DEN), numită
primul dispecer șef al DEN (1955), director adjunct
la Ministerul Energiei Electrice, consilier și expert
în organizații de profil, distinsă cu Premiul „Aurel
Vlaicu” al Academiei Române, „Ordinul Muncii”
clasa a III-a, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler,
precum și alte ordine și medalii (d. 17 mart. 2017, București).

95 de ani de la moartea, în anul 1925,


în Bucureşti, a inginerului constructor Anghel
SALIGNY, profesor la Şcoala Naţională de Poduri
şi Şosele din Bucureşti, printre performanţele sale
numărându-se proiectarea şi construcţia podului
peste Dunăre de la Cernavodă şi construirea în
premieră mondială a silozurilor din beton armat
de la Brăila şi Galaţi, membru şi preşedinte al
Academiei Române, membru fondator şi preşedinte al Societăţii
Politehnice din România (n. 2 mai 1854, sat Şerbăneşti, com. Lieşti,
jud. Galaţi). [Oameni... (3)]
133
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

25 de ani de la moartea, în anul 1995,


în Galaţi, a inginerului chimist Eugen Virgiliu
MOŢOC, profesor universitar şi prodecan la
Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor
Alimentare şi Tehnică Piscicolă din Galaţi,
prorector al Institutului Politehnic din Galaţi
(1967-1971), unul dintre cei care au contribuit
la întemeierea învăţământului universitar de industrie alimentară în
România (n. 8 mai 1909, Iaşi). [Oameni... (2)]

21 iunie

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Bucureşti, a doctorului


în ştiinţe matematice şi mecanice Victor VÂLCOVICI, profesor
universitar titular la Universitatea din Iaşi, profesor
şi rector la Şcoala Politehnică din Timişoara,
membru fondator al Societăţii Ştiinţifice din
Timişoara, profesor de mecanică la Universitatea
din Bucureşti, deputat de Covurlui, ministru al
Lucrărilor Publice în Guvernul Iorga, unul dintre
fondatorii Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi al
Institutului de Ştiinţe Matematice, membru titular
al Academiei Române, al Societăţii Ateneului Român şi al Societăţii
„Gazeta Matematică” (n. 11 sept. 1885, Galaţi). [Oameni... (3)]

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în


Galaţi, a profesorului de limbă română Eugen
MUNTEANU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați şi al Facultăţii de Filosofie și
Litere, Universitatea din București, cadru didactic în
Galaţi la Liceul Comercial, Institutul Pedagogic şi la
Liceul „Vasile Alecsandri”, unde a fost şi director în
perioada 1955-1958 (n. 1904, com. Bursucani, jud. Galaţi).

134
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

23 iunie

10 ani de la moartea, în anul 2010, a


contraamiralului de flotilă Traian Neculai
ANDERSON, cel care a participat la luptele
duse de marina militară română, ca marinar pe
distrugătorul „Mărăşeşti”, apoi, după ce a fost
avansat, ca membru al echipajului distrugătorului
„Regina Maria” (1943) şi al ultimului echipaj al
legendarului submarin „Delfinul”, specialist
mecanic în Comandamentul Flotilei de Dunăre, lector şef şi şef de
catedră motoare termice la Şcoala Militară de Maiştri de Marină
(1967-1970). A înfiinţat la Galaţi Unitatea Militară 020 66, al cărei
comandant a fost până în 1980, când a ieşit la pensie şi a fost membru
fondator, secretar şi preşedinte (din 1995) al filialei Galaţi a Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război şi membru fondator al Clubului
Amiralilor (n. 20 ian. 1922, com. Slobozia-Conachi, jud. Galaţi).

24 iunie

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Hastings, Marea


Britanie, a Verei ATKINS, nume real Maria Vera Rosenberg, agent
al organizaţiei „Special Operations Executive”
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
conducătoare a secţiunii franceze a organizaţiei,
distinsă de Guvernul Francez cu Legiunea de
Onoare pentru activitatea de coordonare și
sprijinire a Rezistenței franceze și pentru aportul
adus la eliberarea Franței de sub ocupația germană
(n. 15 iun. 1908, Galați).

25 iunie

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Galaţi, a profesorului
şi epigramistului Gheorghe ENĂCHESCU, profesor de discipline

135
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

socio-umane în învăţământul liceal din Galați,


director al Liceului „Vasile Alecsandri” în
perioada 1961-1962 și al Liceului Economic din
Galați în perioada 1975-1978, colaborator la
reviste de umor, distins cu premii la concursurile
naţionale de umor din ţară, membru fondator al
Clubul Umoriştilor „Verva” şi membru al Uniunii
Epigramiştilor din România.

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Bucureşti, a profesorului


Gheorghe G. URSU, poet şi istoric literar, ultimul
secretar literar al Academiei bârlădene, profesor de
limba română la Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci
şi la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, inspector
şcolar al regiunii Galaţi, inspector general în
Ministerul Învăţământului, profesor şi decan la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Bucureşti (n. 25
ian. 1911, Bârlad, jud. Vaslui). [Oameni... (7)]

26 iunie

180 de ani de la nașterea, în anul 1840, în


Galați, a scriitorului și compozitorului Grigore
VENTURA, profesor la Conservatorul din București,
autor de piese de teatru cu caracter satiric sau
eroic, de compoziții muzicale patriotice, de cronici
dramatice și muzicale (d. 9 iul. 1909, București).

80 de ani de la moartea, în anul 1940, în


București, a magistratului Dimitrie VOLANSCHI,
procuror general la Înalta Curte de Casație,
Prim Președinte al Înaltei Curți de Casație (27
mart. 1931), cea mai înaltă treaptă din justiția
românească (n. 28 iul. 1877, Tecuci, jud. Galaţi).

136
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


Laussane, Elveția, a scriitorului, dramaturgului
și poetului Benjamin DOLINGHER, licențiat
în filosofie, stabilit în Elveția (1969), membru al
Societății Scriitorilor Elvețieni și al L’Association
vaudoise des écrivains (AVE), distins cu premiul
Academiei „Lutèce” din Paris și cu premiul
Academiei Europene de Arte (n. 24 ian. 1929, Galaţi).

27 iunie

105 ani de la nașterea, în anul 1915,


în satul Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a
aviatorului militar Teodor GANEA, aviator în
Flotilele 1 şi 2 Bombardament, în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial, participant la Bătălia
Stalingradului şi eliberarea Transilvaniei, distins
cu mai multe decoraţii, trecut în rezervă cu gradul
de locotenent în anul 1952 (d. 16 nov. 2009,
Tecuci, jud. Galaţi).

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Brăila, a profesorului


de limba română Gheorghe S. ŞTEFĂNESCU,
publicist şi istoric literar, profesor la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați, a cărui intensă activitate de
cercetare s-a transpus în numeroase studii şi lucrări
dedicate istoriei şi culturii Galaţiului, secretar
al Filialei Galaţi a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi
Filologice, secretar al Societăţii Culturale „V.A.
Urechia” (d. 30 nov. 1992, Galaţi). [Oameni... (3)]

137
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

28 iunie

140 de ani de la nașterea, în anul 1880,


în satul Făurei, com. Garoafa, jud. Vrancea, a
magistratului Nicolae M. RADOVICI, judecător
la Tribunalul Neamţ, ulterior Tribunalul Iaşi, prim-
procuror la Tribunalul Covurlui (11 apr. - 21 nov.
1917), secretar general al Ministerului de Justiţie,
preşedinte al Curţii de Apel din Bucureşti.

90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în


Galaţi, a medicului veterinar Paul DUMITRESCU,
scriitor, epigramist şi compozitor, preşedinte al
Clubul Epigramiştilor „Păstorel Teodoreanu” din
Galaţi, laureat al festivalurilor naţionale de satiră
şi epigramă, membru al Uniunii Epigramiştilor
din România şi al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galați
(d. 23 apr. 2014, Galaţi).

29 iunie

130 de ani de la nașterea, în anul 1890,


în Galați, a diplomatului Dimitrie IURAŞCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, cu studii superioare juridice şi politice la
Paris, ataşat al Legaţiei României la Belgrad, Atena,
Petrograd, Turcia, Praga, Berlin, Bruxelles, Sofia,
Roma, Vatican, Berna, ministru plenipotenţiar la
Oslo şi Lisabona (d. 17 nov. 1964, București).

115 ani de la nașterea, în anul 1905, în satul Urleşti, com.


Corni, jud. Galați, a teologului Gheorghe F. BÂRSAN, hirotonit

138
Iunie 2020 Calendar cultural gălăţean

preot (1 ian. 1927) de episcopul Cosma al Dunării de


Jos pe seama Parohiei „Sfinţilor Voievozi” din com.
Bursucani (jud. Covurlui), membru al Căminului
Cultural din Smulţi, colaborator la publicațiile
Gazeta, Doina, Vestitorul Satelor.

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în satul Nărteşti, com.


Gohor, jud. Galaţi, a diplomatului Petru DUMITRIU, absolvent al
Facultăţii de Comerţ, Secţia Relaţii Economice Internaţionale din
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1979), Secretar
la Direcţia O.N.U. şi la alte organizaţii internaţionale din Ministerul
Afacerilor Externe (din 1990), apoi consilier şi reprezentant permanent
adjunct la Misiunea Permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite,
New York şi la alte organizaţii internaţionale cu sediul la Geneva.

40 de ani de la nașterea, în anul 1980, în


Galați, a profesorului Florin Petrișor ANDRONIC,
antrenor al echipei de handbal a Clubului Sportiv
Universitatea Galaţi, director al Școlii Gimnaziale
Nr. 29 din Galați, autor de lucrări de specialitate în
domeniul handbalului.

30 iunie

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în satul


Cândeştii din Deal, com. Boţeşti, jud. Dâmboviţa, a
doctorului în economie Ion SÂRBU, şef al Catedrei de
Ştiinţe Sociale de la Institutul Politehnic şi apoi de la
Universitatea din Galaţi, secretar ştiinţific al Institutului
Politehnic Galaţi, conferenţiar la Catedra de Ştiinţe
Sociale de la Universitatea din Galaţi, preşedinte al
Comitetului de Cultură al regiunii Galaţi şi al Filialei Societăţii pentru
Răspândirea Știinţei şi Culturii din Galaţi (d. 15 oct. 2008, Londra).

139
Calendar cultural gălăţean Iunie 2020

45 de ani de la nașterea, în anul 1975, în Galaţi, a preotului


Gelu ARON, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos,
preot slujitor la Biserica „Sf. Mucenic Dumitru” din Galaţi, consilier
administrativ bisericesc din 2016.

25 de ani de la moartea, în anul 1995, a


balerinului Gheorghe OLINICI, director tehnic
al Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi,
profesor la Liceul de Artă şi la Şcoala Populară de
Artă din Galaţi, care de-a lungul carierei sale s-a
remarcat într-o gamă diversă de spectacole, de
la divertismente coregrafice până la balet clasic (n. 7 aug. 1944, sat
Cordăreni, jud. Botoşani).

„O naţiune e cu atât mai puternică


înlăuntru, ca şi în afară, cu cât posedă legi care
corespund adevăratelor ei tendinţe de dezvoltare
firească şi liberă.”

„Un adevărat secol de oţel va fi secolul


nostru; el a început cu cele mai gigantice construcţii
de fontă, le va sfârşi în oţel. Nu înşirăm vorbe
goale. Cele ce afirmăm sunt convingeri bazate pe
fapte.”

140
Iulie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Iulie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
30 de ani de la moartea, în anul 1990, în Galați, a profesorului
universitar Neculai MAFTEI, doctor în economie, memorialist și
publicist (n. 21 mai 1930, com. Dănești, jud. Vaslui).

1 iulie

30 de ani de la moartea, în anul 1990, a


economistului Victor JINGA, absolvent al Școlii
Comerciale din Galați, doctor în științe economice,
cu studii aprofundate la Veneția, Grenoble, Geneva
și Graz, profesor la Academia Comercială din
Cluj, ministru al Economiei Naționale, cercetător
la Institutul de Cercetări Economice al Academiei
Române, care a obținut Premiul Academiei
Române în anul 1945, pentru activitatea sa în domeniul economiei (n.
17 febr. 1901, com. Săcele, jud. Brașov).

2 iulie

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în Panciu, jud. Vrancea,


a inginerului Dan NICA, fost director al Direcţiei
Judeţene de Telecomunicaţii Galaţi (1991-1996)
şi profesor asociat la catedra Telecomunicaţii şi
Transmisiuni Date a Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, deputat al județului Galați, fost ministru
al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, al
Administraţiei şi Internelor şi al Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, vice-prim-ministru și
ministru de Interne, coautor a trei brevete de invenţii, dintre care unul
a fost medaliat cu argint la Salonul de la Bruxelles.
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

3 iulie

150 de ani de la naşterea, în anul 1870,


în satul Coasta Lupii, com. Nicoreşti, jud. Galaţi,
a avocatului Constantin Z. BUZDUGAN, poet
şi ziarist, fondator al revistelor gălăţene Tribuna
liberală, Votul universal, Dunărea şi Dunărea de
Jos, redactor a numeroase publicaţii periodice,
membru fondator al Universităţii Populare din
Galaţi, traducător de excepţie din limba franceză,
care a realizat o traducere integrală a celebrei lucrări „Divina Comedie”,
nepublicată însă (d. 21 dec. 1930, Galaţi). [Oameni... (3)]

115 ani de la naşterea, în anul 1905, în satul Mândreşti, com.


Valea Mărului, jud. Galaţi, a doctorului în medicină şi chirurgie
Constantin STRAT, profesor universitar la
Institutul de Anatomie şi la Institutul de Medicină
şi Farmacie din Iaşi, decan al Facultăţii de Medicină
Generală, director al Spitalului Clinic Nr. 1 din Iaşi,
promotor al înfiinţării la Iaşi a secţiei şi şcolii de
gastroenterologie, membru al Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă din România şi al Societăţii Internaţionale
de Medicină Internă (d. 29 ian. 1982, Iaşi).

4 iulie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în com. Frumuşiţa, jud.


Galaţi, a profesoarei de chimie Ruxanda ŞERBAN,
cadru didactic la Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri”, director al Liceului Teoretic „Emil
Racoviţă”, inspector general-adjunct, profesor
asociat la Facultatea de Chimie Alimentară, autor
de carte de specialitate, membră a Societăţii
Române de Chimie.
144
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

55 de ani de la moartea, în anul 1965, în


Iaşi, a profesorului Alexandru MYLLER, cadru
didactic la Şcoala Comercială şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, profesor şi rector al
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, unde a pus bazele
învățământului superior de matematică modern
și a înființat vestita bibliotecă de specialitate ce-i
poartă numele, membru de onoare al Academiei
Române (n. 3 dec. 1879, Bucureşti).

5 iulie

100 de ani de la naşterea, în anul 1920, în Galaţi, a scriitoarei și


traducătoarei Iulia SOARE, absolventă a Facultății
de Filologie din București, redactor la Editura
Politică, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă şi
la Editura Meridiane, prozatoare de factură realistă,
bună observatoare a mediilor tradiționale, autoare
de romane clasice și de traduceri și stilizări din
beletristica universală, în special a unor scriitori
francezi (d. 23 iul. 1971, Bucureşti).

60 de ani de la naşterea, în anul 1960,


în Galaţi, a regizorului Attila VIZAUER,
realizator coordonator la Societatea Română de
Radiodifuziune - Canalul Radio România Cultural,
editor şi director interimar Radio România Cultural,
redactor-şef al Redacţiei Teatru-Divertisment
din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune,
profesor asociat la Catedra de Teatrologie a
Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale” Bucureşti, distins cu Premiul pentru Teatru radiofonic la
Gala Premiilor UNITER, în 2015.
145
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

40 de ani de la naşterea, în anul 1980,


în Galaţi, a poetului şi jurnalistului Andrei
GHEORGHE, absolvent al Facultăţii de Drept din
Bucureşti, membru al Cenaclului literar „Elena
Văcărescu” din Târgovişte şi al Societăţii Scriitorilor
Târgovişteni, distins cu numeroase premii naţionale
şi internaţionale la concursurile de creaţie literară
pentru poezie, care a debutat editorial în anul 1998,
cu volumul „Catifea albastră”, Editura Domino, Târgovişte.

7 iulie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în Galaţi, a graficianului


Constantin POHRIB, care a debutat cu o expoziţie de grafică
publicitară în 1968, la Bucureşti, a expus la saloane de desen şi gravură
din Sofia, Stuttgart, Helsinki şi s-a remarcat în grafica de şevalet şi în
ilustraţia de carte.

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, a


conferenţiarului doctor inginer Dinel TĂNASE,
cadru didactic asociat la Facultatea de Metalurgie şi
Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, autor de studii, lucrări ştiinţifice și
brevete de invenție în domeniul deformării plastice a materialelor.

9 iulie

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în


Bacău, a profesoarei Calypso BOTEZ, exponentă
de seamă a mişcării feministe în România, autoare
de lucrări sociale şi literare, directoare a Şcolii
Secundare de Fete din Galaţi (1911-1914), preşedintă
a Crucii Roşii din Galaţi în timpul Primului Război

146
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

Mondial, fondatoare şi preşedintă a Asociaţiei pentru Emanciparea


Civilă şi Politică a Femeilor Române (1917), distinsă cu medalia
„Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, cu Ordinul „Crucea
Regina Maria” şi cu Medalia „Avântul Ţării” (d. 1944?).

55 de ani de la naşterea, în anul 1965,


în Galaţi, a poetului şi prozatorului Iulian
GRIGORIU, doctor în filosofie, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, lector la
Facultatea de Filosofie a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, autor de poeme, eseuri, proză,
cronici, interviuri în diverse reviste culturale,
distins cu premii literare pentru poezie şi proză, membru al Uniunii
Scriitorilor din România.

10 iulie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în com. Smulţi, jud. Galați,


a învăţătorului Vasile TACU, epigramist, absolvent al Școlii Normale
din Bârlad, cu activitate didactică în județul Prahova,
colaborator al unor reputate reviste literare, inclus
în aproape 40 de volume colective de epigramă,
membru al Uniunii Epigramiştilor din România,
al Clubului Epigramiștilor „Ion Ionescu Quintus”
din Ploiești şi al Clubului Epigramiştilor „Cincinat
Pavelescu” din Bucureşti (d. 12 iulie 1993).

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Mangalia, jud. Constanţa, a inginerului Cezar
NICOLAU, doctor în agronomie, şef de sector la
îndiguirea incintei Brăila-Dunăre-Siret din cadrul
Diviziei de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi şi asistent la
Facultatea de Hidroamelioraţii din Galaţi, profesor şi
decan la Catedra de Îmbunătăţiri Funciare din cadrul

147
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

Institutului Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti, director la Centrala


de Îmbunătăţiri Funciare în Ministerul Agriculturii şi la Comitetul de
Stat al Apelor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, autor de studii şi lucrări în domeniu
(d. 11 dec. 1981).

55 de ani de la naşterea, în anul 1965, a


inginerului Salvadore Mugurel BURCIU, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, doctor
în inginerie mecanică, conferenţiar la Facultatea de
Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, autor al unor valoroase lucrări şi studii în
domeniul ingineriei autovehiculelor, membru al Societăţii Inginerilor de
Automobile din România.

40 de ani de la naşterea, în anul 1980,


în Chilia Veche, jud. Tulcea, a economistului
Florian Marcel NUŢĂ, conferențiar universitar
la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Danubius” din Galaţi, doctor în
Științe economice – Contabilitate, membru al
International Association for Accounting Education and Research
(IAAER) și al European Association of Environmental and Resource
Economists, expert pentru Human Resources Strategy for Researchers.

11 iulie

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, a poetei
Vera CRĂCIUN, autoare de literatură pentru
copii, membră a Societăţii Scriitorilor „C. Negri”
din Galați şi a Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala București, colaboratoare la numeroase
publicaţii literare, premiată la mai multe
festivaluri şi concursuri de creaţie literară.
148
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

12 iulie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în com. Drăgana,


jud. Dâmboviţa, a profesorului universitar Ion T. RADU, doctor în
pedagogie, absolvent al Şcolii Normale „Costache Negri” din Galaţi,
cadru didactic la Facultatea de Filosofie şi la Facultatea de Pedagogie-
Psihologie a Universităţii din Bucureşti, autor de studii, articole de
specialitate şi cărţi în domeniul pedagogiei şi al ştiinţei educaţiei.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în Galaţi, a artistei


plastice Cătălina CODREANU, pictoriţă, graficiană, designer,
profesoară de educaţie plastică în învăţământul
gimnazial gălăţean, cu numeroase participări
expoziţionale în ţară şi în străinătate, membră a
Uniunii Artiştilor Plastici din România, lucrările
sale fiind prezente în colecţii particulare de
artă din Anglia, Canada, Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Grecia, India, Israel, Japonia,
România, Statele Unite ale Americii.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi, a profesorului


universitar doctor inginer Nicolae DOBROVICI-BACALBAŞA,
unul dintre fondatorii învăţământului superior
de pescuit şi acvacultură din România, dascăl
pentru aproape 60 de generaţii de absolvenţi ai
şcolii superioare de piscicultură şi acvacultură
din cadrul Universităţii din Galaţi, cu peste
150 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi
străinătate şi 3 tratate de specialitate, declarat
„om de ştiinţă” de către Centrul Biografic din
Cambridge, membru al National Geographic
Society (n. 8 iun. 1916, raion Criuleni, Basarabia).

149
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

13 iulie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Siret,


jud. Botoşani, a profesorului universitar doctor
inginer Vasile JÂŞCANU, cadru didactic și decan
al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
al Facultăţii de Tehnologia Textilelor şi Produselor
Alimentare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu, al Institutului Politehnic „Traian Vuia”
din Timișoara și al Universității „Alma Mater”
din Sibiu, prorector al acesteia din urmă, autor de lucrări şi studii în
domeniu, precum și a două brevete de invenții, membru al Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, al Asociaţiei pentru Ecosanogeneză
din România şi al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (d. 11
iul. 2013, Sibiu).

55 de ani de la naşterea, în anul 1965, a cadrului didactic


Camelia Mirela FRIGIOIU, absolventă a Facultăţii de Matematică
a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, doctor în matematică, lector
universitar la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Departamentul de
Matematică-Informatică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, președinte de secţiuni ale unor importante conferinţe
internaționale de specialitate.

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în Galaţi, a medicului


stomatolog Laura SOLOVIEV HEPP, absolventă a Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, stabilită în Germania, artist plastic, autoare de
versuri şi critic literar, care a debutat la Galaţi, în anul 2000, cu volumul
de poezie „Miezul meu”, lansat apoi la Paris, făcând parte dintre cele
mai bune şase scriitoare franceze pe care Editura Le Brontosaure le-a
nominalizat în 2003.

150
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

14 iulie

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în Tecuci, jud. Tecuci, a


profesorului Ştefan CORODEANU, întemeietor al Şcolii Normale din
Tecuci şi primul director al Liceului „D.A. Sturdza”
din Tecuci, preşedinte al Federaţiei Didactice din
Tecuci, prefect al judeţului Tecuci, locotenent şi
comandant al Companiei Regimentul 4 Vânători în
luptele de la Miercurea Ciuc din timpul Primului
Război Mondial, distins cu Ordinul „Steaua
României” cu spade în grad de Cavaler (n. 8 nov.
1878, sat Tecucel, com. Buciumeni, jud. Tecuci).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în Ploieşti, a poetului şi


publicistului Anton FABIAN, fotograf, grafician, editor şi scenograf,
membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, primul editor
român al textelor lui Ernesto Che Guevara şi
coordonator al seriei Biblioteca ortodoxă apărută
la Editura Eikon din Cluj, care a realizat o serie de
interviuri remarcabile cu numeroase personalităţi
ale culturii şi spiritualităţii româneşti, precum
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Elisabeta Rizea,
Arsenie Papacioc, Marcel Chirnoagă, Gaby
Michailescu şi mulți alţii.

15 iulie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în Galaţi, a inginerului


Aurel ISTRATE, cercetător ştiinţific, expert tehnic, consultant
proiecte, director de programe la Fundaţia pentru Educaţie şi
Dezvoltare Economico-Socială a Institutului Român de Cercetări
Economico-Sociale şi Sondaje (IRECSON), director departament
de cercetare IRECSON, vicepreşedinte al Asociaţiei Consultanţilor
din România pentru Accesarea Fondurilor Europene, membru al
151
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi al Asociaţiei Române


de Transfer Tehnologic şi Inovare, apreciat pentru activitatea deosebită
de cercetare în electronică și tehnică de calcul.

20 de ani de la moartea, în anul 2000,


în Galaţi, a profesorului universitar Gheorghe
MANOLESCU, absolvent al Academiei Naționale
de Educație Fizică, profesor de educație fizică la
Liceul Comercial „Regele Mihai” și la Liceul „Matei
Basarab” din București, secretar general al Federației
Române de Schi, în 1941, participant la cel de-al
Doilea Război Mondial, profesor şi director al Școlii Medii Tehnice de
Cultură Fizică din Galați, profesor la Liceul „Vasile Alecsandri” şi la
Facultatea de Educație Fizică a Universității din Galați, unde a îndeplinit
şi funcţia de decan, antrenor al echipei de volei a Asociaţiei Sportive
„Știința Galați” (n. 9 aug. 1917, com. Izvoarele, jud. Olt).

16 iulie

180 de ani de la naşterea, în anul 1840,


în satul Subcetatea, com. Sântămăria-Orlea,
jud. Hunedoara, a profesorului şi publicistului
Ioan CETĂŢIANU, primul profesor şi director
al Gimnaziului din Galaţi, devenit apoi Liceul
„Vasile Alecsandri”, pe care l-a condus neîntrerupt
timp de 23 de ani, pionier al legislaţiei şcolare
în România, primul preşedinte al Societăţii
Corpului Didactic din judeţul Covurlui, întemeietor al Şcolii
secundare de fete şi al Institutului „C. Negri” din Galaţi, autor de
manuale şcolare, traducător, al cărui bust se găseşte în faţa Colegiului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi (d. 30 nov. 1898, Galaţi). [Oameni... (1)]

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în Basel, Elveția,


a lui Werner Ernst Mircea KÄSER, absolvent al Liceului „Vasile
152
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

Alecsandri” din Galați, care şi-a petrecut copilăria la Galaţi, după anul
1990 contribuind la mai multe campanii de întrajutorare a cetăţenilor
şi oraşului Galaţi (d. 10 apr. 2012, Elveţia).

75 de ani de la naşterea, în anul 1945,


în Galaţi, a scriitorului şi dramaturgului Virgil
TĂNASE, doctor în sociologia și semiologia
artei, regizor la Teatrul de Stat din Reşiţa, stabilit
în Franţa, lector la Editura Flammarion, unde
a fost publicat primul său roman, colaborator
al emisiunilor pentru tineret ale postului de radio „Europa Liberă”,
director al Centrului Cultural Român din Paris (1995-1997), lector
la Institutul Internațional de Imagine și Sunet de la Paris, laureat al
premiului „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române.

17 iulie

115 ani de la nașterea, în anul 1905,


a profesoarei Silvia STĂTESCU, absolventă
a Liceului „Oltea Doamna” din Iaşi (1924) şi
licențiată în filologie clasică a Facultăţii de
Litere din Iaşi (1927), profesor de latină la Liceul
„Mihail Kogălniceanu” din Galaţi (din 1930)
şi la Institutul Societăţii Ortodoxe din Galaţi,
directoare a Institutului Societăţii Ortodoxe din Galaţi.

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Brastavăţu, jud.


Olt, a scriitorului Gheorghe DACHIN, medic
ginecolog la Târgovişte, Câmpina, Galaţi, Târgu
Bujor şi Brăila, doctor în ştiinţe medicale, inspector
la Direcţia Sanitară a judeţului Galaţi, şef de secţie la
Maternitatea din Brăila, autor a numeroase volume
de proză, membru al Societăţii Medicilor Scriitori
şi Publicişti (d. 16 febr. 2015, Brăila).

153
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în Râmnicu Sărat, jud.


Buzău, a profesorului de limba română Adrian SĂNDULACHE,
director al Școlii Gimnaziale din comuna Cerțești, jud. Galați, deputat
de Galați în perioada 9 iun. 1990 - 14 oct. 1992.

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a artistului plastic Cosmin SAULEA,
profesor de educaţie plastică în învăţământul
preuniversitar, participant, cu lucrări de pictură şi
sculptură, la expoziţii colective şi de grup, precum
şi la tabere de creaţie în sculptură, membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Galați și membru al
Grupării artistice „Athanor”.
19 iulie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Târgu Ocna, jud. Bacău,


a profesoarei universitare doctor inginer Gabriela ROTARU, cadru
didactic la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, şef al
Catedrei Bioinginerie în Industria Alimentară, autoare
de cărţi, lucrări ştiinţifice şi îndrumare în domeniul
tehnologiilor alimentare, membră fondatoare a
Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentară,
membră a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România
şi a Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în com. Barcea, jud. Galaţi, a


cadrului didactic universitar Claudia BURUIANĂ, doctor în sociologie,
cercetător ştiinţific la Institutul de Sociologie al Academiei Române,
membră a Asociaţiei Române de Sociologie şi a Centrului de Excelenţă în
Geopolitică şi Antropologie Vizuală a Universităţii din Bucureşti.
154
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Chişinău, Republica


Moldova, a interpretului David GOLDENBERG, care a cântat la Galaţi
în cinematografele „Central” şi „Odeon” şi în restaurantele „Azuga”
şi „Antoniadi”, timpanist în Orchestra Simfonică a Filarmonicii din
Chişinău (n. 2 apr. 1910, Galaţi).

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Constanţa, a poetului,


dramaturgului şi traducătorului Grigore SĂLCEANU, cu studii la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, Liceul „Spiru
Haret” din Tulcea şi la Facultatea de Litere și
Filosofie din București, profesor de limba franceză
la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa,
fondator al revistei Pagini dobrogene şi membru
fondator al revistei Pontice, laureat al Premiului
pentru poezie al Institutului de Literatură, pentru
traduceri din lirica franceză şi al Premiului
de poezie „Adamachi”, decernat de Academia
Română, membru şi preşedinte al Filialei din Dobrogea a Uniunii
Scriitorilor din România (n. 23 apr. 1901, Galaţi). [Oameni... (4)]

20 iulie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865,


în Galaţi, a juristului Alphons DALL’ORSO,
cu studii la Geneva şi Berlin, senator, deputat şi
consilier comunal la Galaţi, preşedinte al Camerei
de Comerţ din Galaţi, consul al Danemarcei la
Galaţi, director al Băncii Marmorosch Blank şi
vicepreşedinte al Comitetului Spitalului „Elisabeta
Doamna” din Galaţi, vicepreşedinte al Societăţii
Culturale „V.A. Urechia” şi membru în numeroase societăţi de
binefacere şi culturale (d. 8 apr. 1931, Galaţi).

155
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

140 de ani de la naşterea, în anul 1880, în Râmnicu-Sărat,


jud. Buzău, a scriitoarei Alexandrina SCURTU, care a contribuit
la dezvoltarea vieţii culturale a oraşului Galaţi prin înfiinţarea unui
salon literar frecventat de mari scriitori români şi care a publicat,
la Galaţi, revista Dunărea, membră a Societăţii Scriitorilor Români
(d. 1949, Galaţi).

21 iulie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în Galaţi, a profesorului de educaţie fizică
Mircea DRAGU, doctor în ştiinţe ale educaţiei,
conferenţiar universitar la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galaţi, secretar ştiinţific şi prodecan
al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, arbitru
de fotbal Divizia B, autor de lucrări în domeniul
nataţiei (d. 11 iun. 2019, Galaţi).

23 iulie

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Galaţi, a doctorului


în istorie Ionel SÎRBU, profesor şi director al Şcolii Normale din
Focşani, consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură Vrancea,
lector universitar la Catedra de Istorie a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
preşedinte al Asociaţiei Pro-Democraţia Vrancea, autor de lucrări în
domeniul istoriei (n. 30 dec. 1961, com. Ciorăşti, jud. Vrancea).

24 iulie

115 ani de la moartea, în anul 1905, în Galaţi, a doctorului


în medicină Aristide SERFIOTI, principalul iniţiator al construirii
Spitalului „Elisabeta Doamna - Caritatea gălăţeană” din Galaţi,
medic primar și epitrop al Spitalului filialei gălăţene a Epitropiei
156
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

Generale „Sf. Spiridon”, decorat cu Legiunea


de Onoare a Guvernului Francez, membru
fondator şi preşedinte al Societăţii Medicale
(prima societate ştiinţifică de profil din Galaţi),
al cărui nume este purtat de Spitalul Militar
de Urgenţă din Galaţi (n. 20 iul. 1828, Hydra,
Grecia). [Oameni... (1)]

25 iulie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi, a artistei plastice


Georgeta ARĂMESCU-ANDERSON, stabilită
în S.U.A. din 1947, apreciată pentru originalitatea
lucrărilor expuse, inspirate din arta populară
românească, ale cărei lucrări se regăsesc în colecţiile
Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi, ca urmare a
donaţiei făcute de pictoriţă, numele acesteia figurând
în importante dicţionare şi lucrări de specialitate (d.
apr. 1994, Miami, Florida, SUA). [Oameni... (3)]

20 ani de la moartea, în anul 2000, în


Budapesta, Ungaria, a inginerului constructor Radu
AGENT, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar
la Institutul de Construcții din București, promotor
şi coordonator al proiectării tip pentru structurile de
hale prefabricate din beton armat, vicepreşedinte al
Societăţii Române pentru Beton (n. 3 febr. 1925, Brăila).

20 ani de la moartea, în anul 2000, în Galaţi,


a profesorului de fizică Cezar FUNDENEANU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
şi al Facultăţii de Matematică-Fizică a Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi, cadru didactic al prestigiosului
colegiu gălăţean timp de aproape patru decenii, care

157
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

a obţinut rezultate remarcabile în activitatea sa profesională (n. 1934,


com. Smulți, jud. Galați).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în București,


a baritonului Florin Dumitru PETRE, unul dintre cei
mai îndrăgiți tineri artiști de pe scena Teatrului Muzical
„Nae Leonard” din Galați și ai Teatrului Național de
Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanța, profesor
de canto al Colegiului Național de Muzică „George
Enescu” din București, doctor în muzică, cu o carieră
artistică şi pedagogică de excepție, cu spectacole şi concerte în Japonia,
Austria, Elveția, Cehia, Italia (n. 23 nov. 1982, Galați).

26 iulie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Vâlcele, jud.


Buzău, a artistului plastic Eugen HOLBAN, pictor, etnograf, publicist,
cu numeroase expoziţii personale şi participări
la saloanele filialei gălăţene a Uniunii Artiştilor
Plastici şi la expoziţii naţionale, cu preocupări în
domeniul etnografiei din Moldova de Jos, coautor
al volumului „Arta populară din judeţul Galaţi”,
muzeograf principal la Muzeul Judeţean de Istorie
din Galaţi, membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România, Filiala Galaţi, distins în decembrie
2016, cu Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate, la prima
ediţie a Galei Premiilor UAP - Filiala Galaţi.
27 iulie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


com. Pechea, jud. Galaţi, a poetului şi traducătorului
Marcel GAFTON, care a debutat cu versuri în anul
1945, în Revista Fundaţiilor Regale, colaborator al
unor importante publicaţii periodice ale vremii:

158
Iulie 2020 Calendar cultural gălăţean

Fapta, Luceafărul, Naţiunea, România literară, traducător din


literaturile franceză şi rusă (d. 21 dec. 1987, Bucureşti).

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în


Brăila, a colonelului de armată Constantin ENE,
doctor în Ştiinţe Militare şi Protecţie Civilă,
director adjunct al Oficiului pentru Refugiaţi şi şef
al Protecţiei Civile din Galaţi, director de Direcţie
şi inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi.

28 iulie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în com. Gohor, jud. Galaţi, a scriitorului Ion
CHIRIC, poet şi publicist, întemeietor al revistei
de cultură şi al Editurii „Porto-Franco”, al cărei
director a fost, membru şi preşedinte al Societăţii
Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, membru
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, autor de
volume de versuri şi proză (d. 8 mai 1999, Galaţi). [Oameni... (7)]

29 iulie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în Bârlad, jud. Vaslui, a


scriitorului, dramaturgului şi publicistului Victor Ion POPA, care şi-a
petrecut copilăria în satul Călmăţui, com. Griviţa,
jud. Galaţi, actor, regizor, scenograf şi artist
plastic, profesor la Catedra de dramă, comedie
şi regie scenică a Conservatorului din Bucureşti,
cu o prodigioasă activitate literară şi artistică,
colaborator la numeroase publicații literare,
secretar al Societăţii Autorilor Dramatici, director
şi regizor al Teatrelor Naţionale din Bucureşti şi

159
Calendar cultural gălăţean Iulie 2020

Cernăuţi, care a întemeiat şi condus primul teatru muncitoresc din


ţară, Teatrul „Muncă şi Voie bună” din Bucureşti, distins cu numeroase
premii literare și artistice, printre care Premiul Academiei Române
pentru piesa „Mușcata din fereastră”(d. 30 mart. 1946, Bucureşti).
[Oameni... (4)]

30 iulie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în


com. Jijila, jud. Tulcea, a scriitorului Constantin
VREMULEŢ, profesor la Şcoala Generală din
comuna Băneasa, bibliotecar la Biblioteca „V.A.
Urechia” din Galaţi, editor şi redactor la ziarul
Viaţa nouă şi la Editura „Porto-Franco” din
Galaţi, membru fondator şi vicepreşedinte al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, membru
al Uniunii Scriitorilor din România.

31 iulie

35 de ani de la naşterea, în anul 1985, în


Galaţi, a eseistului Liviu Iulian COCEI, doctor
în filosofie, care a publicat numeroase studii
de filosofie şi recenzii în reviste ştiinţifice şi în
volumele unor conferinţe internaţionale. precum
şi numeroase eseuri filosofice, mai ales în revista gălăţeană Dominus.

„Istoria de o parte, practica zilnică de


altă parte, ne arată la ce resultate duc pe popoare
isolările, fie ele de orice natură şi făcute cu orice
scop.”

160
August

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

August

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
95 de ani de la moartea, în anul 1925, în
Galaţi, a preotului Ştefan VÂRGOLICI, care a
condus protoieria Covurlui, hirotonit preot pe
seama Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
Târgu Bujor, predicator al Episcopiei Dunării de Jos,
profesor de religie la Şcoala din Costache Negri şi
la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, preşedinte
al Consistoriului eparhial şi al Societăţii Clerului Român „Solidaritatea”
secţia Covurlui, membru în Comitetul de conducere al Spitalului
„Elisabeta Doamna” din Galaţi (n. 12 dec. 1851, com. Vârlezi, jud. Galaţi).

1 august

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în com. Iveşti, jud.


Galaţi, a scriitorului şi ziaristului I. (IONESCU) VALERIAN, profesor
de limba şi literatura română în cadrul Direcţiei
Liceelor Militare din Ministerul Apărării Naţionale,
redactor la Direcţia Presei de Stat, secretar, editor,
redactor şi director la revista Viaţa literară, membru
al Societăţii literare „Academia Bârlădeană”, distins
cu Premiul „Vasile Adamachi” al Academiei Române,
membru şi secretar general al Societăţii Scriitorilor
Români (d. 21 nov. 1980, Bucureşti). [Oameni... (3)]

2 august

160 de ani de la nașterea, în anul 1860, în Galați,


a inginerului Gheorghe FERNIC, director al Școlii de
Arte și Meserii din Galați, senator de Covurlui și Galați,
preşedinte al Camerei de Comerţ din Galați, unul
dintre cei mai mari industriași ai României, fondator
al Uzinelor de construcţii mecanice și turnătorie de fier
și bronz „G. Fernic&Co.”, pe al cărui șantier inginerul
Ion Paulat a construit primul hidroavion cu fuselaj
Calendar cultural gălăţean August 2020

din lume, și proprietar al Șantierului Naval „Fernic & Co.”, care va deveni
ulterior Șantierul Naval Galați (d. 1942, Valea Călugărească).

75 de ani la nașterea, în anul 1945,


în com. Valea Mărului, jud. Galați, a
poetei Speranța MIRON, care a publicat
în reviste şcolare şi este prezentă în mai
multe antologii şi volume colective de
versuri, colaboratoare a numeroase reviste
literare, prefațatoare a mai multor cărți
de poezie, membră fondatoare a Cenaclului „Perpessicius–Crihană”
din comuna Valea Mărului, distinsă cu Diploma de Excelenţă pentru
întreaga activitate literară acordată de Asociaţia Culturală Bogdania
din Focşani, în anul 2012.

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în Iaşi, a lingvistului


August SCRIBAN, cu doctorat la Halle, în
Germania, profesor şi director al Gimnaziului din
Caracal, profesor de latină şi drept în Bucureşti,
profesor de latină la Liceul „C. Negruzzi” din Iaşi,
autor al unui nou sistem ortografic fonetic, care a
publicat lucrările: „Ortografie românească” (1912),
„Gramatică a limbii româneşti” (1925), „Dicţionaru
limbii româneşti” (1939) (n. 12 nov. 1872, Galaţi).

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


com. Lieşti, jud. Galaţi, a doctorului în agronomie
Costică CIONTU, cadru didactic al Universităţii
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
din Bucureşti, prodecan și decan al Facultăţii
de Agricultură din cadrul acestei universități,
membru al Societăţii Române de Cercetări pentru
Fizica Solului şi al Societăţii Europene pentru Conservarea Solului.

164
August 2020 Calendar cultural gălăţean

3 august

120 ani de la naşterea, în anul 1900,


în Tecuci, jud. Galaţi, a generalului-maior
Constantin ZAMFIR, medic la Spitalul Militar
Central din Bucureşti şi unul dintre cercetătorii
care au pus bazele ştiinţifice ale acestei renumite
instituţii medicate, doctor în medicină şi farmacie,
creator al şcolii medico-militare româneşti de
cardiologie, primul medic român care a propus izolarea bolnavilor de
hepatită epidemică (d. 10 nov. 1979, Bucureşti).

70 de ani de la nașterea, în anul 1950, în Galaţi, a dirijorului


Gheorghe STANCIU, absolvent al Liceului de Muzică din Galaţi şi al
Conservatorului din Iaşi, secţia Violoncel şi
secţia Dirijat orchestră şi compoziţie, dirijor
principal la Teatrul Naţional de Operă
şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa
din anul 1975, colaborator permanent al
Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi
şi director al acestuia între anii 1997 şi 1999.

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


Constanța, a profesorului doctor inginer Radu
BEȘCHIA, profesor al Facultății de Construcţii
navale, Facultății de Exploatarea navelor şi
porturilor şi al Facultății de Industrii alimentare
din cadrul Universității din Galați, unde a predat
mai multe discipline inginerești, director adjunct al
Institutului Mecano-Naval din Galaţi, şef de catedră şi primul decan al
Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii din Galaţi, membru al
Asociaţiei „Tribotehnica” din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti,
autor de cărţi şi articole de specialitate (n. 22 iun. 1926, Brăila).

165
Calendar cultural gălăţean August 2020

4 august

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în Baia Mare, a medicului şi scriitorului Mihai
GANEA, medic chirurg la Spitalul Municipal din
Tecuci, fondator şi director general al Fundaţiei
şi Clinicii „Transilvania” din Tecuci, colaborator
al publicaţiilor Ateneu, Gazeta de Est (Vaslui)
şi Revista de chirurgie, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi.
5 august

120 ani de la naşterea, în anul 1900, în Galaţi, a inginerului


inventator George FERNIC, constructor de
avioane şi pilot, stabilit în S.U.A., unde a înfiinţat
o firmă şi a construit avioane după o concepţie
proprie, cu multe elemente originale de construcţie,
susţinând turnee demonstrative de promovare a
modelelor sale şi participând la mitinguri aviatice,
recompensat post-mortem cu brevetul nr. 1 al
Ordinului „Virtutea Aeronautică” (d. 29 aug. 1930,
Chicago, S.U.A.). [Oameni... (3)]

6 august

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în


com. Costache Negri, jud. Galaţi, a epigramistului
Ionel JECU, colaborator al publicaţiilor gălăţene
Viaţa nouă, Incandescenţe şi Pagini dunărene,
membru al Cenaclului „Ciulinii Bărăganului”,
al Cenaclului Umoriştilor Brăileni „Ştefan
Tropcea” şi al Uniunii Epigramiştilor din
România, membru fondator al Cenaclului
Umoriștilor „Verva” din Galați.

166
August 2020 Calendar cultural gălăţean

7 august

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în


Galaţi, a ofiţerului şi epigramistului Alexandru
SĂLCEANU, membru al Cenaclului „Păstorel
Teodoreanu” din Galaţi, colaborator la reviste
de umor din ţară, printre care: Adevărul literar
şi artistic, Analele Dobrogei, Convorbiri literare,
Cuget clar şi Universul literar.
8 august

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în


Tecuci, jud. Galaţi, a tenorului Ionel ARGHIRE,
absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”
din Iași, fost solist al Operei din Iași, în perioada
1994-2000, solist al Teatrului de Operă din
Flensburg, Germania, acolo unde s-a stabilit
începând cu anul 2000.

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în com. Tudor Vladimirescu,


jud. Galaţi, a măicuţei Teodosia (din botez Zorica Laţcu), preparator
la Institutul de Lingvistică din Cluj, care a colaborat la întocmirea
Dicţionarului Limbii Române al Academiei Române coordonat de Sextil
Puşcariu şi la bibliografierea revistei Dacoromania, autoare a unor volume
de poezie și traducător la Editura Institutului Biblic al Patriarhiei Române,
călugărită, în 1948, la Mănăstirea Vladimireşti din judeţul Galaţi, sub
numele de Teodosia (n. 17 mart. 1917, Mezötur, Ungaria).

9 august

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Bucureşti, a


profesorului de limba română Grigore FORŢU, care a activat la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi între anii 1908 şi 1924, unde s-a
numărat printre cei care au sprijinit manifestările dedicate omagierii şi
167
Calendar cultural gălăţean August 2020

ridicării statuii poetului Mihai Eminescu în Parcul Central al oraşului,


vicepreşedinte al Societăţii Culturale „V.A. Urechia” din Galaţi (n. 3
dec. 1878, Bârlad).
10 august

50 de ani de la naşterea, în anul 1970,


în Brăila, a cadrului universitar Ioan Teodor
CICMA, doctor în ştiinţele sportului, fost profesor
şi antrenor de handbal la Liceul cu Program Sportiv
din Brăila, cadru didactic la Catedra de Educaţie
Fizică şi Jocuri Sportive a Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 16 apr. 2017, Brăila).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a conferenţiarului universitar Carmen
Gabriela SÎRBU, doctor în contabilitate, cadru
didactic şi director general administrativ la
Universitatea „Danubius” din Galaţi, membru în
colectivul de redacţie al revistei Euroeconomica,
editată de Universitatea „Danubius” din Galaţi, membru al Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România.

11 august

120 de ani de la nașterea, în anul 1900, în Chișinău, a


profesorului universitar doctor docent Theodor BUȘNIȚĂ, director
al Pescăriilor Statului și al Institutului de Cercetări
Piscicole al României, director general adjunct al
Direcţiei Generale de Industrie a Pescăriilor, membru
corespondent al Academiei Române şi membru al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cel
care a pus bazele învăţământului superior de pescuit
şi piscicultură din România, fiind profesor şi primul
decan al Facultății de Piscicultură din Constanța
168
August 2020 Calendar cultural gălăţean

(1948), profesor la Facultatea de Industrie Alimentară și Tehnică


Piscicolă din Galați, cu o activitate științifică deosebită în domeniul
ihtiologiei, pisciculturii și ihtiopatologiei (d. 22 aug. 1977, Bucureşti).

55 de ani de la naşterea, în anul 1965, în com. Rădeşti, jud. Galaţi,


a artistei plastice Crenguţa Corina MACARIE, absolventă a Facultăţii
de Arte Plastice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu
expoziţii personale şi participări la expoziţii colective
locale şi naţionale, care a realizat în Galaţi lucrări de
sculptură la catapeteasma Bisericii Greceşti, pictură
bizantină la Biserica Fortificată „Precista”, Biserica
„Sf. Mina” şi Biserica „Sf. Gheorghe”, deţinătoare a
Premiului pentru Pictură şi a Diplomei de Excelenţă
pentru promovarea valorilor culturale româneşti la
Festivalul Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa”, în
anul 2013.

35 de ani de la naşterea, în 1985, în


Galaţi, a handbalistei Adina MEIROŞU,
care a debutat la Clubul Sportiv Şcolar din
Galaţi şi a activat în cadrul Clubului Sportiv
Oltchim Râmnicu-Vâlcea, dublă câştigătoare
a Ligii Naţionale de Handbal, câştigătoare a
Cupei României şi a Supercupei României.

15 ani de la moartea, în anul 2005, în


Ploieşti, a medicului chirurg doctor Constantin
POPESCU, primul director al Spitalului Judeţean
Galaţi (1970-1980), spital despre care spunea că
este „cel mai frumos lucru la care a luat parte
în viaţă”, şi director al Direcţiei Sanitare Galaţi,
un adevărat profesionist care a pregătit mulți
specialiști ai sănătății gălățene.
169
Calendar cultural gălăţean August 2020

14 august

145 de ani de la moartea, în anul 1875, la Pașcani, a ziaristului


și scriitorului Ion Veniamin ADRIAN, profesor
de istorie și geografie la Dorohoi, Botoșani și la
Gimnaziul din Galați, implicat în mișcarea unionistă
de la Iași, în numele idealului unității naționale, care a
redactat, la Galați, ziarul unionist Libertatea Dunării
și a publicat în periodice din Moldova versuri și
scrieri satirico-umoristice (n. 1837, com. Mihăileni,
jud. Botoșani).

105 de ani de la naşterea, în anul 1915, în


com. Buciumeni, jud. Galaţi, a preotului Iordache
ZAMFIR, care a slujit în parohia comunei Matca şi
care, după o perioadă de detenţie politică la Galaţi
şi Aiud, a fost preot paroh în comuna Corod din
judeţul Galaţi, la Bisericile „Adormirea Maicii
Domnului” şi Biserica „Sf. Nicolae” (d. 8 iul. 2004,
Focşani).

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în Tecuci, jud. Galaţi,


a artistei plastice Mariana MANEA-CÂMPEANU, lector universitar
doctor al Facultăţii de Arte din cadrul Universității
„Hyperion” din București, care deţine în palmaresul
artistic numeroase expoziţii personale şi participări
la expoziţii şi saloane de artă naţionale, ale cărei
lucrări se găsesc în colecţii de stat şi particulare din
ţară şi de peste hotare, membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România, preşedinte şi membră
fondatoare a Fundaţiei Catharsis Art din Bucureşti.

170
August 2020 Calendar cultural gălăţean

15 ani de la moartea, în anul 2005, în


Bucureşti, a dirijorului Ury SCHMIDT, care
a activat în cadrul Radiodifuziunii Române,
dirijor la Teatrul Muzical „Nae Leonard”
din anul 1955, distins în 1998 cu Premiul de
Excelenţă pentru întreaga activitate, la prima
ediţie a Festivalului „Dunărea albastră” din
Galaţi (n. 21 ian. 1929, Bucureşti).

15 august

155 de ani de la nașterea, în anul 1865,


în com Voiceşti, jud. Vâlcea, a teologului Ilie
DIDICESCU, absolvent al Facultății de Teologie
din București, preot paroh al bisericilor „Sfinții
Apostoli”, „Vovidenia” şi „Naşterea Domnului” din
Galaţi, șef al Cancelariei Episcopiei „Dunării de Jos”,
revizor eclesiastic al Eparhiei „Dunării de Jos” și
protoereu al judeţului Brăila (d. 1932, Brăila).

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Galaţi, a actorului


Dan GANEA, artist păpușar, profesor la Şcoala de Arte din Galaţi,
regizor şi director al Teatrului de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi, numit
astfel la inițiativa sa, în anul 1990: „Gulliver e unul dintre cele mai
populare personaje de poveste... Având un nume de poveste, teatrul e
mai aproape de copii” (d. 19 ian. 1995).

50 de ani de la nașterea, în anul 1970, în


Galați, a profesorului universitar Viorel ROTILĂ,
doctor în filosofie al Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, cadru didactic al Facultății de Istorie, Filosofie
și Teologie din cadrul Universității „Dunărea

171
Calendar cultural gălăţean August 2020

de Jos” din Galați, autor a numeroase articole, studii și comunicări


științifice, coordonator al unor importante proiecte de cercetare în
domeniul sociologiei.

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Iași, a medicului Costel


PLEȘA, doctor în medicină, șef al Clinicii I de chirurgie a Spitalului „Sf.
Spiridon” din Iași și unul dintre cei mai buni chirurgi
ai acestei instituții medicale, specializat în chirurgie
cardiovasculară, care a salvat mii de vieți timp de
peste patru decenii, profesor universitar al Facultății
de Medicină din Iași, membru al Societății fizicienilor
și naturaliștilor din Iași, membru al Societății
Internaționale de Chirurgie Cardiovasculară (n. 21
mai 1932, Târgu Bujor, jud. Galaţi).

18 august

175 de ani de la naşterea, în anul 1845, în com. Prejmer, jud.


Braşov, a profesorului Ion L. MAZĂRE, absolvent al Şcolii Politehnice
din München, primul director al Gimnaziului Real din Tecuci (1878-
1890), unde a predat matematică, director al Şcolii Comerciale
Elementare de băieţi din Galaţi, unde a predat limba germană şi
profesor de germană la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi.

45 de ani de la nașterea, în anul 1945,


în satul Dorobanț, com. Aroneanu, jud. Iași,
a medicului Bogdan Alexandru CIUBARĂ,
specialist în ortopedie-traumatologie la Spitalul
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din
Galați, doctor în științe medicale, care a efectuat o
intervenție chirurgicală de artroscopie a gleznei,
operaţie minim invazivă realizată în premieră la
Galați.

172
August 2020 Calendar cultural gălăţean

19 august

220 de ani de la nașterea, în anul 1800, în Aschaffenburg,


Germania, a medicului și naturalistului colonel de armată Iacob
CZIHAK, medic-şef al Armatei Moldovei între
anii 1832-1852, inspector al serviciilor sanitare
din Moldova, cel care a înfiinţat primele spitale
militare în Moldova, la Galați și la Iași, precum şi
„Cercul ieșean de citire medicală” devenit ulterior
Societatea de Medici și Naturaliști din Iași și care
a editat primul manual de Istorie naturală în
limba română (d. 29 nov. 1888, Aschaffenburg,
Germania).

20 august

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com.


Pechea, jud. Galaţi, a maestrului coregraf Grigore
BĂCANU, culegător de folclor, formator pentru
multe generații de dansatori populari, fondator şi
conducător al ansamblului folcloric Horincea (d.
24 iun. 2018).

75 de ani de la moartea, în anul 1945, în București, a


scriitoarei Alice SOARE, soția avocatului Virgil Z. Soare din Galați,
acolo unde a locuit o perioadă de timp, animând un cenaclu literar și
revista Dunărea, colaborând la mai multe publicații literare gălățene,
autoare a două volume de poezii, pentru care a fost recompensată cu
Premiul Societății Scriitorilor Români, în 1921 și cu Premiul „I. C.
Mihail” al Academiei Române, în 1940 (n. 30 ian. 1891, Botoșani).

173
Calendar cultural gălăţean August 2020

55 de ani de la naşterea, în anul 1965, în


Galaţi, a violonistului Gabriel CROITORU,
solist concertist al Orchestrei şi Corului
Radio România, doctor în muzică, profesor
la Universitatea de Muzică din Bucureşti,
deţinător a numeroase premii şi distincţii
la concursuri interne şi internaţionale, lider
al elitei viorii din România, cu interpretări pe toate marile scene
filarmonice ale lumii, care a primit în folosinţă vioara Stradivarius
(supranumită Elder) a cunoscutului violonist Ion Voicu și vioara
Guarneri (supranumită Catedrala) a lui George Enescu.

21 august

105 ani de la nașterea, în anul 1915, în Tecuci, jud. Galați, a


aviatorului, artistului plastic și poetului Ion CRĂCIUN, pilot în Flotila I
de Aviaţie Iaşi, participant la cel de-al Doilea Război
Mondial, distins cu Ordinul „Virtutea Aeronautică”
clasa „Crucea de Aur” pentru participarea sa la peste
96 de misiuni în luptele din Ardeal, care și-a expus
lucrările de pictură în expoziţii de artă plastică de grup
sau individuale în Buzău, Tecuci, Piteşti, Bucureşti,
Târgovişte și a publicat versuri în numeroase reviste
literare (d. 3 mart. 2001, Târgoviște).

22 august

135 de ani de la nașterea, în anul 1885, în


com. Sudiți, jud. Ialomița, a profesorului Ioan G.
BIBER, absolvent al Liceului „Al. Hașdeu” din
Buzău (1920) și al Facultăţii de Litere şi Filosofie din
Bucureşti (1923), profesor de pedagogie la Şcoala
Normală din Galaţi (1 sept. 1927), care a predat lecții
de filosofie și la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi.
174
August 2020 Calendar cultural gălăţean

23 august

25 de ani de la nașterea, în anul 1995, în


Galați, a sportivei Gabriela TALABĂ, tenismenă
cu importante performanțe internaționale,
câștigătoare a Turneului ITF de la Charleston, în
octombrie 2018, absolventă a Universității Texas
Tech, unde a studiat Management Sportiv şi
Business General.

24 august

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi,


a compozitorului Puiu (Traian) SPIRU, angajat
al Şantierului Naval Galaţi, rapsod care a compus
mai multe piese despre Dobrogea, multe dintre
acestea intrând în folclorul naţional, printre care
cunoscuta melodie „La Chilia-n Port”, Cetăţean
de Onoare al comunei Luncaviţa (n. 1926, com.
Luncaviţa, jud. Tulcea).

25 august

120 ani de la naşterea, în anul 1900, în com. Tomşani, jud.


Vâlcea, a doctorului în medicină Păunel MIHĂESCU, medic primar
şi şef de secţie O.R.L. la Spitalul nr. 1 din Galaţi,
coordonator al asistenţei O.R.L. din jud. Galaţi şi
din întreg sudul Basarabiei, Moldovei şi nordul
Dobrogei, medic primar la serviciul O.R.L. al
Policlinicii C.F.R., director al Spitalului Nr. 1 din
Galaţi, preşedinte al filialei gălăţene a Uniunii
Societăţilor de Ştiinţe Medicale, Secţia O.R.L. (d.
14 nov. 1967, Galaţi).

175
Calendar cultural gălăţean August 2020

26 august

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în com. Umbrăreşti,


jud. Galaţi, a profesorului Ion T. SION, învăţător în comuna natală,
care a predat istoria şi limba română în şcolile din
Umbrăreşti-Deal, Umbrăreşti-Vale şi la Liceul
Agroindustrial din Tecuci, pasionat de istorie şi
neobosit scormonitor al arhivelor şi bibliotecilor din
ţară, autor al monografiei comunei Umbrăreşti din
judeţul Galaţi, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din
Tecuci instituind, în anul 2016, Premiul „Ion T. Sion”
acordat elevilor și studenților care au obținut rezultate
remarcabile la olimpiadele de istorie și cercetătorilor care au elaborat
lucrări legate de istoria Tecuciului (d. 31 apr. 2016, Tecuci, jud. Galaţi).

90 de ani de la nașterea, în anul 1930, în


satul Bozânta Mare, jud. Maramureș, a profesorului
Adrian-Aurel MARIAN, profesor de educație
fizică și sport în Galaţi, la Școala Medie Tehnică
de Educație Fizică (1954-1955), Liceul „Vasile
Alecsandri” (1955-1958; 1995-1996; 1997-1998),
Liceul Nr. 4 (1958-1979), Liceul Nr. 12 (1979-
1990), director adjunct și director al Liceului Nr. 4 din Galați.

85 de ani de la nașterea, în anul 1935, în Tecuci, jud. Galați, a


profesorului universitar Emil GAVRILĂ, doctor în economie, cadru
didactic la Catedra de Științe Sociale a Institutului
Politehnic din Galați, ulterior la Catedra de
Economie Generală a Universității „Dunărea de Jos”
din Galați, decan al Facultății de Științe Economice și
Administrative și prorector al Universității „Dunărea
de Jos” din Galați, în perioada 2001-2004, membru
al Academiei Oamenilor de Știință din România și al
Asociației Generale a Economiștilor din România.
176
August 2020 Calendar cultural gălăţean

27 august

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în


Galaţi, a fotografului şi operatorului cinematografic
Jean MAKSAY, absolvent al cursurilor primare la
Şcoala germană particulară din Galaţi, operator
fotograf clasa I în Primul Război Mondial, care,
împreună cu tatăl său George Maksay, a fost martor
ocular al unor momente importante ale istoriei locale
şi naţionale, decorat cu medalia „Croix du Guerre” (d. 7 dec. 1975, Galaţi).

35 de ani de la moartea, în anul 1985, în Bucureşti, a artistului


plastic Mircea OLARIAN, pictor şi grafician, desenator
la Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, afirmat cu
precădere în perioada interbelică, ale cărui lucrări au
fost prezente în expoziţii personale şi colective, în țară și
în străinătate (Italia, U.R.S.S., Polonia, S.U.A., Filipine,
China, Vietnam, Bulgaria, Germania și Venezuela),
membru al Corpului Artiştilor Plastici (n. 19 sept.
1898, Galaţi). [Oameni... (3)]
Autoportret
Mircea Olarian
28 august

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


com. Oasele, jud. Galaţi, a medicului Cezar DINU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați,
doctor în ştiinţe medicale, profesor la Clinica de
oto-rino-laringologie a Institutului de Medicină
din Iaşi, care a introdus în 1955, în premieră
mondială, chirurgia metastazelor ganglionare,
autor a două brevete de invenţii, preşedinte al
Societăţii Române O.R.L., membru al Societăţii Medicale Balcanice şi
al Societăţii Franceze O.R.L. (d. 1 iul. 2007, Iași).
177
Calendar cultural gălăţean August 2020

29 august

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în


Chicago, S.U.A., în urma unui accident aviatic, a
inginerului George FERNIC, constructor şi pilot
de avioane, pionier al aviaţiei moderne (n. 5 aug.
1900, Galaţi). [Oameni... (3)]

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în Bucureşti, a


prozatorului Theodor CONSTANTIN, care a urmat cursurile
secundare la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila şi la Galaţi (absolvite
în 1931), director în Ministerul Culturii şi al Editurii Ştiinţifice,
redactor-şef la Editura Tineretului, care s-a dedicat cu preponderenţă
literaturii poliţiste şi de aventuri (n. 21 nov. 1910, Brăila).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galați,


a profesorului de fizică Victor NECULA, cadru
didactic al Liceului „Al.I. Cuza” și apoi al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați, timp de aproape patru
decenii, director adjunct al celei din urmă instituții
și inspector școlar de fizică, care și-a dedicat viața
instruirii multor generații de elevi, cu care a obținut
rezultate remarcabile la olimpiadele naționale și internaționale de fizică,
printre primele premii care au construit prestigiul învățământului liceal
gălățean (n. 2 febr. 1938, com. Rădești, jud. Galați).

30 august

150 de ani de la naşterea, în anul 1870, în


Galaţi, a profesorului Ioan A. VELICHI, doctor
în fiziologie, asistent la Institutul de Fiziologie în
perioada studenţiei, profesor de drept şi ştiinţe
naturale la Şcoala Comercială şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, unde a îndeplinit şi funcţia de

178
August 2020 Calendar cultural gălăţean

director în 1927, preşedinte al secţiunii de muzică a Societăţii Sportive


„Dunărea de Jos” din Galaţi.

125 de ani de la naşterea, în anul 1895,


în Galaţi, a actorului şi regizorului Alexandru
CRITICO, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, stabilit din anul 1918 în capitală, unde s-a
remarcat în spectacolele companiilor de teatru ale
vremii, membru societar al teatrelor naţionale din
Craiova şi din Bucureşti, deţinător al titlului de Artist
Emerit (d. 14 dec. 1963, Bucureşti). [Oameni... (7)]

100 de ani de la nașterea, în anul 1920, în


Galați, a chimistei Maria IONESCU-BURDEA,
figură proeminentă a chimiei și a cercetării chimice
românești, doctor în chimie la Universitatea din
București, specialist și director la Uzina de Fibre
sintetice de la Săvinești, director al Direcției
Tehnice din Ministerul Industriei Chimice și, ulterior, director
general al Institutului Central de Chimie, autoare a numeroase lucrări
științifice, posesoare a unor brevete de invenții aplicate cu succes în
industria chimică românească (d. 21 oct. 1997, București).

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în Galaţi, a juristului


şi eseistului Ion MANEA-MANOLIU, doctor în drept, redactor la
cotidianul Scânteia şi la Agerpres, publicist comentator la Redacţia
revistelor pentru străinătate, stabilit în S.U.A. în 1978, colaborator la
postul de radio Europa Liberă, cercetător asociat la Centrul de Studii
Slavice şi Sud-Est Europene de pe lângă Universitatea California
din Berkeley, membru al Academiei Româno-Americane de Arte
și Știință, editor al Buletinului Academiei Româno-Americane de
Ştiinţe şi Arte, unde a promovat contribuțiile românești în politică,
știință și arte și a reprezentat o voce importantă a românilor de
pretutindeni (d. 11 oct. 1995, New York, S.U.A.).
179
Calendar cultural gălăţean August 2020

„Vreau să unific scena cu lumea din sală


și pentru aceasta am nevoie de entuziasm. A fi
artist nu e o meserie, ci o misiune. Artistul nu
trebuie să urmărească decât fericirea celor cari îl
ascultă.”

„Vorbesc cu tine, cititor de peste veacuri,


Ai zăbovit în preajma mea din vălmăşag,
Asculţi cum apa vremii sue pân’ la tine
Şi din lumini şi umbre se proiectează vag
Figura omului care a trăit în mine.”
(Apel postum)

180
Septembrie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Septembrie

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
1 septembrie

105 ani de la naşterea, în anul 1915, în Galaţi, a medicului


ginecolog Ligia BĂDĂRĂU, doctor docent în ştiinţe medicale,
conferenţiar în cadrul Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie din
Iaşi, cu peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară
şi străinătate, care a realizat studii asupra placentei umane, domeniu
de pionierat în România, şi cercetări în domeniul endocrinologiei
obstreticale.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în Galaţi, a profesorului universitar inginer
colonel Dan POSTOLEA, doctor în inginerie
aerospaţială, şef de catedră şi decan al Facultăţii
de Sisteme Integrate de Armament din cadrul
Academiei Tehnice Militare Bucureşti, autor
de articole, comunicări şi lucrări ştiinţifice în
domeniul tehnicii militare, evaluator pentru domeniul Inginerie
de armament, rachete şi muniţii, membru al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România şi membru fondator al Societăţii Române
de Detonică, senator de onoare al Academiei Tehnice Militare,
recompensat cu Emblema de onoare a Armatei Române şi cu Semnul
onorific în serviciul Armatei Române pentru 25 de ani de activitate.

55 de ani de la naşterea, în anul 1965,


în Lupeni, jud. Hunedoara, a preotului Liviu
ROTARU, doctor în teologie, slujitor al Parohiei
Piscu din Galaţi, profesor la Seminarul Teologic
„Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, lector
universitar la secţia Teologie-Litere a Facultăţii de
Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 18 febr. 2001,
Galaţi).
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Galaţi, a profesorului universitar Cristian
Nicolae APETREI, doctor în istorie, cadru
didactic al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale
şi Politice a Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, autor de lucrări, studii şi manuale
universitare de specialitate, deţinător al
Premiului „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române.

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Galați, a actorului şi


regizorului Mihai MIHAIL, absolvent al Institutului de Artă Teatrală
și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, la clasa profesorului
Radu Beligan, șef al promoției care îi includea și pe
Alexandru Arșinel, Cristina Deleanu și Constantin
Diplan, care a interpretat peste două sute de roluri
pe scena teatrului gălăţean, pe care a debutat
în anul 1963, deţinător a numeroase premii de
interpretare de-a lungul carierei sale artistice,
director al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din
Galaţi, Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi,
în amintirea căruia a fost instituit, în cadrul Festivalului Naţional de
Comedie din Galaţi, Premiul Special „Mihai Mihail”, care răsplăteşte
performanţa actoricească (n. 4 dec. 1937, București). [Oameni... (7)]

2 septembrie

75 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în com. Braniştea, jud. Galaţi, a profesorului de
filosofie şi ştiinţe sociale Traian DRĂGĂNESCU,
fost director al Grupului Şcolar Industrial
Metalurgic Galaţi şi inspector şcolar, autor de carte
în domeniul filosofiei şi sociologiei, membru al
Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău,

184
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

care a publicat în numeroase reviste de specialitate şi care s-a remarcat


în mod deosebit prin cercetări asupra operei lui Mircea Eliade.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în Galaţi, a conferenţiarului universitar
Cornelia LUNGU, inginer tehnolog, doctor
în Biotehnologii, cadru didactic la Facultatea
de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de
lucrări şi studii în domeniu, membru al Societăţii
de Chimie din România şi al Societăţii Române de Biochimie şi Biologie
Moleculară, cu studii publicate în reviste de specialitate, colaborator la
numeroase lucrări din domeniul biochimiei produselor alimentare şi al
tehnologiilor alimentare.
3 septembrie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, a profesorului universitar


Gheorghe NEGOESCU, doctor în economie, decan al Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi Administrative din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi (2000), cadru didactic la Universitatea
„Ovidius” din Constanţa, autor de cărţi, cursuri,
articole ştiinţifice de specialitate, membru al Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, al Camerei Auditorilor Financiari din
România, al Uniunii Naţionale a Practicienilor
în Insolvenţă din România, membru acreditat al
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în


Bucureşti, a artistei plastice Florica HOTNOG-
TĂTULESCU, profesoară de desen și muzică în
învăţământul liceal din Bucureşti, care a participat
la numeroase expoziţii municipale şi republicane,
precum şi la taberele de creaţie ale Cenaclului
185
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

„Ion Andreescu”, a organizat numeroase expoziţii personale şi deţine


lucrări în muzeele din ţară şi în colecţii particulare din ţară şi din
străinătate, membră a Cenaclului „Ion Andreescu” de pe lângă Casa
Corpului Didactic din Bucureşti şi a Societăţii Profesorilor de Muzică
şi Desen (n. 8 sept. 1912, Galaţi).

4 septembrie

135 de ani de la nașterea, în anul 1885, în Galați, a profesoarei


Maria LEONIDA, cu studii de științe sociale la Paris, cadru didactic
și directoare a Institutului pentru Ocrotirea tinerelor fete din Galaţi,
organizație neguvernamentală ce acorda asistență tinerelor din
Galaţi și care era o filială a Asociaţiei „Amicii tinerelor fete” din
Bucureşti (d. aug. 1979, București).

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în


Galaţi, a balerinului şi coregrafului Momo Peter
SANNO, absolvent al Academiei de Dans „John
Cranko” din Stuttgart, dansator profesionist, regizor
de mişcare scenică, profesor de dans contemporan,
care a reprezentat România, în anul 2011, la Festivalul
de Teatru de la Avignon din Franţa, cu spectacolul „Exil în pământul uitării”
şi a apărut în spectacole în Germania, Haiti, Brazilia, Jamaica şi S.U.A.

5 septembrie

150 de ani de la nașterea, în anul 1870, în com. Luciu,


jud. Ialomița, a preotului David POPESCU, diacon la Catedrala
Episcopală din Galaţi, profesor de muzică și director al Școlii de
Cântăreți Bisericești „Sfântul Ioan Damaschin” din Galați, preot paroh
al Bisericii „Sf. Vineri” (Biserica „Cuvioasa Parascheva”) din Galaţi
timp de peste 30 de ani, iniţiator şi animator al Ateneului religios
din parohia acestei biserici, în cadrul căruia a organizat cicluri de
conferințe și programe artistice și de catehizare, instituție importantă
în viața culturală a orașului Galați (d. 16 febr. 1944, Galați).
186
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în Galaţi, a economistei Doiniţa ARITON,
profesor universitar doctor la Facultatea de
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, decan al
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Danubius” din Galaţi, care a
publicat importante articole şi lucrări ştiinţifice în domeniul finanţe-
contabilitate, membru şi coordonator local pentru numeroase granturi
naţionale şi internaţionale.

6 septembrie

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în Bucureşti, a


institutoarei Augusta FAUR, absolventă a Şcolii Normale „Elena
Doamna” din Bucureşti, cadru didactic la Şcoala din Măicăneşti, la
Cahul şi la Galaţi, directoare a Şcolii de Fete nr. 1 din Galaţi, soră
de caritate la Spitalul „Central” din Galaţi în timpul Primului Război
Mondial, care a înfiinţat Crucea Roşie a Tinerimii, filiala din Galați, şi
s-a dedicat în totalitate şcolii, bucurându-se de aprecierea întregului
corp didactic gălățean (n. 18 oct. 1888, Medgidia, jud. Constanța).

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com.


Pietrari, jud. Dâmboviţa, a violonistului Eugen
SÂRBU, elev al Liceului de Muzică din Galaţi și a
Juiliard School of Music din New York, absolvită
în 1976 cu Diploma de „Master of Music”, care a
cântat cu mari orchestre ale lumii, solist şi dirijor al
orchestrei de cameră „European Master Orchestra”,
director de onoare al Orchestrei Naţionale Radio
(1997-2003), deţinător a numeroase premii naţionale şi internaţionale,
inclus în volumele „International Who’s Who in Music and Musicians”
şi „The Oxford Dictionary of Music”, considerat astăzi unul dintre cei

187
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

mai mari violonişti ai lumii şi o personalitate muzicală impunătoare


pe scena muzicii clasice.

7 septembrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


satul Hălăuceşti, jud. Iaşi, a teologului catolic
Eugen BLĂJUŢ, discipol al Noviciatului
Franciscan, preot în catedrala romano-catolică
din Oradea, care a slujit în cadrul Diecezei de Iaşi
şi a Arhiepiscopiei de Bucureşti, deţinut politic
în timpul regimului comunist, vicar parohial în
mai multe oraşe din ţară şi la Galaţi, profesor
de limba latină la Seminarul Liceal Franciscan din Roman, retras în
Conventul Franciscan din Galaţi, unde a elaborat, în 1983, lucrarea
„Vieţilor Sfinţilor”, publicată de Editura Arhiepiscopiei Romano-
Catolice de Bucureşti (d. 30 ian. 2018, Galaţi).

8 septembrie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Tecuci, jud. Galaţi,


a profesorului de limba şi literatura română Dionisie DUMA, cadru
didactic în Tecuci, animator al Cenaclului literar
„Calistrat Hogaş” din Tecuci, poet, deţinător
a numeroase premii, laureat al Festivalului
Internaţional de Poezie şi al Revistei Antares
din Galaţi, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, al Societăţii Culturale „Junimea 90”
din Iaşi şi al Societăţii Scriitorilor „Costache
Negri” din Galaţi, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Tecuci, distins cu Premiul de
Excelenţă pentru întreaga activitate literară de către Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România (d. 19 ian. 2018, Tecuci, jud. Galaţi).

188
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

9 septembrie

150 de ani de la naşterea, în anul 1870, în


com. Vădeni, jud. Brăila, a ofițerului de marină,
amiral Constantin NICULESCU-RIZEA,
specialist al Marinei Române, comandantul
militar al judeţului Covurlui în perioada retragerii
masive a populaţiei şi administraţiei în Moldova
în timpul Primului Război Mondial, comandant
al Arsenalului Marinei Fluviale, funcție în care a
coordonat campania de apărare a orașului Galați din ianuarie 1918 și
comandant inspector tehnic și director superior al Marinei Militare
în Ministerul de Război, distins pentru activitatea sa militară cu
Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler, Medalia jubiliară
și „Semnul onorific 25 de ani”, Ordinul „Steaua României” în grad
de Cavaler, Medalia „Avântul Țării”, Ordinul „Coroana României”
în grad de Ofițer, Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor,
Ordinul bulgar „Sf. Alexandru”, Ordinul rus „Sf. Stanislas” clasa a II-a
cu spade, Ordinul „Coroana Italiei” în grad de Comandor.

11 septembrie

135 de ani de la naşterea, în anul


1885, în Galaţi, a profesorului universitar
doctor Victor VÂLCOVICI, cadru didactic
la Universitatea din Iaşi, autor a peste 150 de
lucrări ştiinţifice, creatorul hidrodinamicii şi
aerodinamicii moderne româneşti, membru
al Academiei Române (d. 21 iun. 1970,
Bucureşti). [Oameni... (3)]

35 de ani de la moartea, în anul 1985, în Bucureşti, a scriitorului


Ion FRUNZETTI, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, absolvent şi cadru didactic al Facultăţii de Filologie din
189
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

cadrul Universităţii din Bucureşti, consilier la


Ambasada Culturală din Belgrad, şef al Secţiei
de artă modernă din cadrul Institutului de Istoria
Artei, profesor de Istoria Artei la Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
director al Editurii Meridiane, vicepreşedinte al
Uniunii Artiştilor Plastici, membru al Uniunii
Scriitorilor din România (n. 20 ian. 1918, Bacău).

13 septembrie

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Bucureşti, a prozatorului


Mihai STOIAN, publicist şi traducător, redactor
la reviste pentru copii şi reviste literare, autor de
scrieri pentru copii şi tineret, de cărţi de reportaje
şi cu caracter istoric şi de ficţiune, respectiv lucrări
de interes psihopedagogic, realizator de scenarii
radiofonice sau pentru filme documentare şi
artistice, colaborator al publicaţiilor România literară
şi Tribuna, redactor al revistelor Gazeta literară
şi Luceafărul, deţinător al premiului pentru reportaj şi publicistică al
Uniunii Scriitorilor din România (n. 25 dec. 1927, Galaţi).


5 ani de la moartea, în anul 2015, la București,
a scriitorului Valeriu GORUNESCU, fost redactor
la cotidianul gălăţean Viaţa nouă, conducător al
cenaclurilor „Ştefan Petică” din Galaţi, „Mihai
Eminescu”, „Lucian Blaga” şi „Prietenii lui Panait
Istrati” din Bucureşti, membru al Fondului Literar
al Scriitorilor din România (1955) şi al Uniunii
Scriitorilor din România, care, în cele peste șapte decenii dedicate
scrisului, a publicat peste 40 de volume, mai ales de versuri, activitate care
i-a fost răsplătită cu aproape 30 de premii literare și care a păstrat legătura
cu orașul său de adopție prin generoasa donaţie de cărţi făcută Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia” (n. 12 febr. 1922, Silistra, jud. Durostor).
190
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

14 septembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în satul Ilişeşti, com. Ciprian


Porumbescu, jud. Suceava, a inginerului Ion BUZDUGAN, licenţiat al
Facultăţii de Agronomie din Iaşi, doctor în agronomie, cadru didactic
al Universităţii din Galaţi şi şef al Laboratorului
de Analize ale Solului, arondat judeţelor Galaţi şi
Brăila, cercetător ştiinţific la Staţiunea de Cercetări
Agricole din Suceava şi director al Oficiului pentru
Studii Pedologice şi Agrochimice din Suceava, care
a efectuat importante cercetări de agrochimie, autor
a 12 brevete de invenţii şi a nenumărate publicaţii
în specialitatea pedologiei şi agrochimiei (d. 3 sept.
2013, Suceava).

55 ani de la naşterea, în anul 1965, în Tecuci,


jud. Galaţi, a farmacistei Nela BIBIRE, profesor
universitar doctor la Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, specialist în
farmacognozie, care a publicat numeroase articole
ştiinţifice în reviste de profil şi în volume ale
conferinţelor naţionale, membră a Colegiului Medicilor şi Farmaciştilor
din România, a Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România, a
Societăţii Române de Istorie a Farmaciei şi a Internationale Gesellschaft
für Geschichte der Pharmazie din Germania.

15 septembrie

15 ani de la moartea, în anul 2005, la Spitalul


Elias din București, a stavroforei VERONICA
(din botez Vasilica Gurău), întemeietoare și maică
stareţă a Mănăstirii Vladimireşti din judeţul Galaţi,
personalitate de seamă a monahismului ortodox din
zona Dunării de Jos, care a făcut detenție politică,

191
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

pentru convingerile sale religioase, în închisorile comuniste de la


Jilava și Miercurea Ciuc (n. 26 aug. 1922, com. Tudor Vladimirescu,
jud. Galaţi).

16 septembrie

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în com. Smulți, jud.


Galați, a profesorului de geografie Gheorghe PATRICHE, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați și al Facultății de Biologie-
Geografie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”
din Iaşi, învățător și bibliotecar în comuna natală,
cadru didactic și director al Grupului Școlar de
Transporturi Auto din Galați, cadru didactic asociat
la Catedra de Economie Generală a Facultăţii
de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, unde a contribuit la
formarea multor generații de economiști și profesori
de istorie-geografie de la universitatea gălățeană, membru al Societăţii
de Geografie din România, Filiala Galaţi.

35 de ani de la moartea, în anul 1985,


în Bucureşti, a artistului plastic Aurel VLAD,
pictor, grafician, ilustrator de carte, conferenţiar
şi decan al Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, care a expus la Saloane
Oficiale, la Anualele de Stat şi la expoziţii colective
din ţară, distins, în anul 1943, cu Premiul pentru
Pictură al Municipiului Iaşi (n. 3 dec. 1915, com. Autoportret
Aurel Vlad
Independenţa, jud. Galaţi).

17 septembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în com. Băneasa, jud.


Galaţi, a profesorului universitar Dumitru SÂRBU, cadru didactic la

192
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

Catedra de Educaţie fizică şi sport a Institutului Politehnic din Galaţi,


decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, director al Filialei Galaţi a Academiei
Olimpice Române, membru al Consiliului Ştiinţei şi Sportului din
România, al Colegiului Central al Antrenorilor şi al Comitetului
Federaţiei Române de Handbal.

18 septembrie

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Bucureşti, a artistei


plastice Teodora SPĂTARU-IANCULESCU,
absolventă a Liceului de Muzică şi Arte Plastice
din Galaţi şi a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, expert
restaurator a picturilor exterioare ale Castelului
Peleş din Sinaia, ale Mănăstirilor Hurezi, Neamţ,
a Palatului Mogoşoaia, cu lucrări de restaurare,
sub autorizarea Patriarhiei Române, ale multor
biserici şi mănăstiri din ţara noastră, înscrise în tezaurul de valori
ale patrimoniului naţional, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România, distinsă cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” în cadrul
manifestărilor organizate de Arhiepiscopia Râmnicului la Mănăstirea
Hurezi (n. 2 febr. 1951, Galaţi).

19 septembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în Bucureşti, a doctorului inginer Nicolae
ZEGHERU, absolvent al Facultăţii de Geodezie
din Galaţi, fondator şi director al Institutului
de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi
Organizarea Teritoriului din Bucureşti, preşedinte
de onoare al Societăţii Române de Fotogrammetrie
şi Teledetecţie, membru al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice din Bucureşti.

193
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în Galileşti, jud. Ismail,


a conferenţiarului doctor Maria PETICĂ, licențiată a Institutului
„Maxim Gorki” din București, şef al Catedrei de limbi străine din
cadrul Institutului Pedagogic din Galaţi, cadru didactic la Facultatea
de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autoare de lucrări
şi studii în domeniul limbilor slave.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în


Galaţi, a profesoarei Mariana SEUCAN, absolventă
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați,
Facultatea de Învățământ Pedagogic, specializarea
limbă engleză - limbă rusă (1979), profesoară de
limba engleză în Galaţi la Liceul Industrial nr.
8 (1990-1991), Colegiul Național „Costache Negri” (1991-1993),
Grupul Școlar Industrial Energetic (1993-1995) şi Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” (1995-2014).

20 septembrie

100 de ani de la moartea, în anul 1920, în Iaşi, a profesorului


de muzică Teodor TEODORESCU, compozitor şi dirijor, profesor de
muzică în Galaţi, între anii 1896 şi 1908, la Şcoala Normală „C. Negri”,
Liceul „Mihail Kogălniceanu” şi Liceul „Vasile Alecsandri”, fondator şi
dirijor al Corului Asociaţiei Profesorilor Secundari din Galaţi, dirijor al
Corului Episcopal al Dunării de Jos din Galaţi (n. 21 febr. 1876, Iaşi).

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în Galaţi,


a istoricului publicist Tudose TATU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, tehnician în
domeniul construcţiilor de nave, cercetător al istoriei
oraşului Galaţi, autor al unor importante lucrări
de istoriografie a Dunării precum şi despre viaţa
economică şi culturală a oraşului natal.

194
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


Bacău, a conferenţiarului doctor inginer Krisztina
UZUNEANU, cadru didactic la Catedra de
Termotehnică şi Maşini Termice a Facultăţii de
Mecanică (azi Facultatea de Inginerie) din cadrul
Universitaţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu
amplă activitate didactică în cadrul programului
Erasmus, autor de lucrări şi studii în domeniu,
membru al Societăţii Române a Termotehnicienilor.

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Galați, a jurnalistului


sportiv Corneliu MIHĂILESCU, absolvent al Institutului Pedagogic
din Galați și al Facultății de Educație Fizică
și Sport din cadrul Universității din Galați,
sportiv de performanță și apoi redactor la
secţia Reportaje-Anchete a ziarului Viaţa
nouă, crainic la Radiodifuziunea Română şi
corespondent la Radio România Actualităţi,
cel de la care plecau pe calea undelor mii de
informaţii, relatări, reportaje și transmisii
sportive către ascultători, distins cu Premiul de Excelenţă al Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” pentru susţinerea şi promovarea actului
cultural (n. 9 oct. 1940, com. Panciu, jud. Vrancea).

21 septembrie

145 de ani de la naşterea, în anul 1875,


în Botoşani, a jurnalistului, criticului literar și
scriitorului Henric SANIELEVICI, secretar de
redacţie la Noua revistă română, profesor de
filosofie, limba franceză şi germană la Liceul
„Vasile Alecsandri” şi la Liceul Comercial Israelit
din Galaţi, iniţiator şi director al revistei gălăţene

195
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

Curentul nou, secretar de redacţie la Viaţa românească, colaborator


al ziarelor Cuvântul literar şi Adevărul literar şi artistic, membru al
Societăţii Scriitorilor Români (d. 19 febr. 1951, Bucureşti).

115 ani de la naşterea, în anul 1905, în com.


Matca, jud. Tecuci (azi, în jud. Galaţi) a ieromonahului
Pimen BĂRBIERU, stareţ al Mănăstirii Negru-
Vodă, care, datorită afilierii la gruparea de rezistenţă
anticomunistă condusă de fraţii Arnăuţoiu, a trecut
prin ororile detenţiei politice, în închisorile din
Piteşti, Jilava, Tîrgu Ocna, Baia Sprie şi Aiud, după
eliberarea din anul 1964, retrăgându-se la mănăstirea Cernica (d. 8 nov.
1983, com. Cernica, jud. Ilfov).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în Ploieşti, a actorului


Gheorghe V. GHEORGHE, absolvent al Institutului de Artă Teatrală
și Cinematografică din București, sub îndrumarea
marilor actori Ion Talianu și Grigore Vasiliu Birlic,
care a debutat în anul 1955, la Teatrul din Oradea,
unde a fost cofondatorul secţiei de limba română
a teatrului, stabilit în Galaţi începând cu stagiunea
1961-1962, actor al Teatrului Dramatic „Fani
Tardini” din Galaţi, profesor de actorie şi regie-
teatru la Şcoala de Arte din Galaţi, interpret a peste
300 de roluri în teatru, inclusiv în teatrul liric, regizor artistic, actor în
filme artistice, autor de poezii, Cetăţean de Onoare
al Municipiului Galaţi, distins cu numeroase premii
de interpretare. [Oameni... (3)]

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Brăila,


a artistei plastice Emilia DUMITRESCU, pictoriță
şi graficiană, membră şi secretară a Uniunii Autoportret
Artiştilor Plastici Galaţi-Brăila, cu numeroase Emilia Dumitrescu
196
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

expoziţii personale în Galaţi, Bucureşti, Constanţa, Brăila şi participări


la expoziţiile de grup din ţară şi din străinătate, membră a Uniunii
Artiştilor Plastici din România (n. 31 iul. 1921, Brăila).

22 septembrie

160 de ani de la naşterea, în anul 1860, în com. Pechea,


jud. Galaţi, a profesorului de limba latină şi ziaristului Alexandru
NICOLESCU, cadru didactic în Galaţi la Școala
Comercială și Seminarul Teologic, director al
Liceului „Vasile Alecsandri”, membru al Consiliului
Comunal Galați şi primar al oraşului în anul 1905
şi în perioada 1911-1912, redactor și director al
ziarului Galații, membru fondator şi vicepreşedinte
al Societăţii Corpului Didactic din judeţul Covurlui,
membru fondator al Ateneului din Galaţi (d. 11 nov.
1937, Galaţi).

110 ani de la moartea, în anul 1910, în Iaşi,


a magistratului şi poetului Nicolae VOLENTI,
procuror al Tribunalului Tutova, prim-preşedinte
al Tribunalului din Iaşi, membru al Societăţii
Literare „Junimea” (n. 17 iun. 1857, Galaţi).

23 septembrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în Bereşti, jud. Galaţi,


a actorului Constantin GURIŢĂ, absolvent al Institutului de Teatru
din Bucureşti, care a interpretat numeroase roluri în filme artistice
româneşti, în perioada 1963-1984, alături de mari artiști precum
Marga Barbu și Florin Piersic, printre care binecunoscutele „Masca
de argint”, „Iancu Jianu”, „Haiducii lui Șaptecai”, „Zestrea Domniței
Ralu”, actor la Teatrul Nottara din Bucureşti (d. 2 mart. 2009).

197
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

75 de ani de la naşterea, în anul 1945,


în com. Jorăşti, jud. Galaţi, a scriitorului Ioan
Gh. TOFAN, căpitan fluvial şi pilot pe Dunărea
maritimă, colaborator al revistelor literare
gălăţene, distins, pentru volumul „Piaţa Veche”,
cu Premiul revistei Dunărea de Jos în anul 2013
şi cu Premiul al II-lea la Festivalul Naţional de
Creaţie „Vrancea Literară” în anul 2014.

24 septembrie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885,


în Galaţi, a pictoriţei Margareta Elisabeta
MAICAN, care a urmat, timp de doi ani, cursurile
Academiei Julian din Paris şi a expus la Bucureşti,
la expoziţiile Tinerimii Artistice (d. 25 nov. 1970,
Bucureşti).

55 de ani de la naşterea, în anul 1965,


a profesoarei universitare Anca Gabriela
TURTUREANU, licenţiată în geologie şi în
economia finanţelor, doctor în geografie, cadru
didactic şi secretar ştiinţific la Facultatea de Ştiinţe
Economice din cadrul Universităţii „Danubius”
din Galaţi, autor de lucrări şi studii în domeniul
geografiei şi economiei turismului.

25 septembrie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în com. Fierbinţii de


Jos, jud. Ialomiţa, a preotului Alexandru N. CONSTANTINESCU,
cu studii la Petrograd, Berlin şi Paris, diacon la Catedrala Episcopală
din Galaţi, profesor la Seminarul „Sf. Andrei” din Galaţi şi consilier

198
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

referent cultural la Episcopia Dunării de Jos din Galaţi, care a publicat


numeroase traduceri, conferinţe şi articole în periodice bisericeşti (d.
1 iun. 1985, Bucureşti).

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în com.


Şoldăneşti, jud. Suceava, a profesorului de geografie
şi publicistului Nicolae CONŢ, participant activ
la cele două războaie mondiale, cadru didactic şi
director la Liceul „Vasile Alecsandri” şi la Şcoala
Normală „Costache Negri” din Galaţi, autor de
lucrări în domeniul pedagogiei, cu o intensă activitate culturală, care
a colaborat cu Dimitrie Gusti în cercetările monografice întreprinse
de acesta în judeţele Vrancea şi Suceava (d. 9 sept. 1964, Galaţi).

120 de ani de la naşterea, în anul 1900, în satul Ştirbăţ, com.


Siliştea, jud. Suceava, a arhimandritului Dionisie UDIŞTEANU, elev al
Seminarului Teologic din Galaţi, stareţ al Mănăstirii
Cernica, profesor şi director al Seminarului Mănăstirii
Cernica, profesor al Seminarului „Sf. Apostol Andrei”
din Galaţi şi al Seminarului Central din Bucureşti, stareţ
al Mănăstirii Secu, care a realizat cercetări de istorie
locală, biografii ale unor importanţi mitropoliţi români,
precum şi monografii ale unor aşezăminte bisericeşti din
Moldova (d. 28 dec. 1984, Slatina, jud. Olt).

26 septembrie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în com.


Glodeanu Siliştea, jud. Buzău, a profesoarei Ivanca
BIBER, preşedintă a Asociaţiei Feministe din Galaţi,
conferenţiar la Universitatea Populară din Galaţi, cadru
didactic la Liceul de Fete „Mihail Kogălniceanu” din
Galaţi, care a introdus pentru prima dată în învăţământul
românesc un „Album geografic”.
199
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

45 de ani de la nașterea, în anul 1975,


în Galați, a profesoarei universitare Carmen
ANDREI, doctor în filologie romană, cadru
didactic la Facultatea de Litere a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, conducător de
doctorate în domeniul Filologie-Franceză,
membru în consiliul Şcolii doctorale de Ştiinţe socio-umane a aceleiași
universități, traducător de limbă franceză și membru al Uniunii
Scriitorilor din România, filiala Sud-Est, membru în Societatea Română
de Studii Canadiene, autoare a peste 100 de studii și articole în reviste de
specialitate din țară și străinătate.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Galaţi, a profesorului


universitar Ioan BREZEANU, doctor în filologie, profesor de istorie
la Liceul „Vasile Alecsandri” şi director al Liceului „Al.I. Cuza” din
Galaţi, director ştiinţific al Universităţii Populare din Galaţi, rector al
Institutului Pedagogic din Galaţi, primul prorector al Universităţii din
Galaţi, preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice
din România – Filiala Galaţi, cu activitate
ştiinţifică în domeniul folclorului literar şi a
tradiţiilor populare locale, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi, răsplătit cu înalte distincţii
militare pentru activitatea de pe frontul celui de-
al Doilea Război Mondial (n. 27 febr. 1916, com.
Ludişor, jud. Braşov). [Oameni... (4)]

27 septembrie

120 ani de la naşterea, în anul 1900, în satul


Calfa, com. Topolog, jud. Tulcea, a conferenţiarului
universitar Elena ANGELESCU, doctor în chimie,
cadru didactic la Galaţi, odată cu mutarea Institutului
de Industrie Alimentară de la Bucureşti la Galaţi în

200
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

anul 1955, specialist de marcă în domeniul chimiei și microbiologiei


produselor alimentare (d. 1993, București).

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Târgu Mureş, a medicului Roland COVRIG,
chirurg de elită al Spitalului Judeţean din
Galaţi, care a efectuat intervenţii chirurgicale în
premieră naţională, adevărat mentor pentru o
întreagă pleiadă de medici, cu numeroase lucrări
de specialitate publicate şi apreciate cu premii şi
distincţii, deţinător al titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Galaţi, a cărui bibliotecă medicală a fost donată Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” (d. 25 oct. 2011, Galaţi).

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în Galaţi, a poetului şi


publicistului Ion TRANDAFIR, preşedinte al
cenaclurilor literare „13 iunie 1916” şi „Fluviul”
din Galaţi, inspector principal cu probleme de
documentare şi presă la Sfatul Popular Regional
din Galaţi, autor a numeroase volume de versuri,
membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi
şi a Uniunii Scriitorilor din România (n. 23 dec. 1924,
com. Borduşani, jud. Ialomiţa). [Oameni... (6)]

28 septembrie

115 ani de la naşterea, în anul 1905, în com. Barcea, jud. Galaţi,


a preotului Gheorghe SOARE, absolvent al Seminarului Teologic „Sf.
Andrei” din Galaţi, diacon şi preot la Biserica „Sf. Vineri-Hereasca”
din Bucureşti, inspector bisericesc, consilier la Arhiepiscopia
Bucureştilor, consilier patriarhal la Sectorul Învăţământ şi Relaţii
Externe, apoi la sectorul Bunuri şi Fondul Central Misionar, autor de
studii de drept canonic (d. 6 iun. 1971, Bucureşti).

201
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Galaţi, a inginerului navalist Anton PRAISLER,
director general al şantierelor navale din Turnu
Severin, Brăila şi Mangalia, şef de serviciu în
cadrul Centralei Industriale Navale Galaţi,
vicepreşedinte al Patronatului Naţional Român
între anii 1990 şi 1995, membru și secretar general
al Asociaţiei Armatorilor şi Porturilor Fluviale (d. 21 sept. 2019, Galați).

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în Tecuci, jud. Galaţi, a


medicului Victoriţa ŞTEFĂNESCU, doctor
în Ştiinţe medicale, absolventă a Facultăţii de
Pediatrie din cadrul Universităţii de Medicină
şi Farmacie din Iaşi, medic primar şi director
general al Spitalului de Urgenţă pentru Copii
„Sf. Ioan” din Galaţi, cadru didactic la Facultatea
de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos”, şef de lucrări la Catedra de
radiologie şi imagistică medicală.

29 septembrie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Iaşi, a doctorului


în ştiinţe medicale Radu Nicolai PRIBOI, specialist în psihologie
normală şi patologică-kinetoterapie la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galaţi, medic primar psihiatru la Centrul de Sănătate
Mentală al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi,
membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, al filialei Galaţi
a Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale, al Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă din România şi al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie,
membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România,

202
Septembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

care a publicat numeroase lucrări științifice în domeniile psihiatriei și


psihopatologiei.

30 septembrie

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în


Galaţi, a inginerului Sergiu-Viorel CARAMAN,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi şi al Facultăţii de Automatică şi Ştiinţa
Calculatoarelor din cadrul Politehnicii din
Bucureşti, profesor universitar doctor, şef
al Catedrei de Automatică şi Informatică
Industrială din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din
Galați, coordonator de doctorate în domeniul Ingineria sistemelor şi
al unor granturi naţionale şi internaţionale, expert pentru evaluarea
ştiinţifică şi tehnică a unor proiecte naţionale în domeniul Automaticii,
visiting-professor la Universitatea din Nantes, în Franţa, membru al
Societăţii Române de Biotehnologie, al Societăţii Române de Control
şi Informatică Tehnică şi al Asociaţiei Specialiştilor în Biotehnologii
Aplicate.

15 ani de la moartea, în anul 2005, în Săcele, jud. Braşov, a


doctorului în medicină Valentin ABUREL, chirurg la Clinica de
Chirurgie a Spitalului „Caritas” din Bucureşti, şef de lucrări la Clinica
de Chirurgie Plastică a Institutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti,
şef de secţie la Spitalul Judeţean Braşov, unde a înfiinţat şi condus
secţia de chirurgie plastică, membru fondator al Societăţii Române de
Chirurgie Plastică (n. 17 apr. 1925, Galaţi).

203
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2020

„E o iluzie că poţi rămâne altfel în


memoria oamenilor, sunând a gol pe dinăuntru
şi strălucind ca tinicheaua pe dinafară. Vine o
vreme când poleiala se scorojeşte şi faţa hâdă a
histrionului ţi se dezvăluie.”

„Măsura adevărată a unui actor o dă


scena pe care trebuie să o cari în spate timp de o
oră, un an, o viaţă. O faci ca şi când ar fi vorba
de testamentul tău. Există între mine şi rol un
permanent transfer de energii.”

„Despre mine nu pot să vă spun eu.


Întotdeauna când e vorba despre o apreciere,
eu mă raportez, în general, la ceea ce spun alţii
despre mine. Aceasta este pentru mine oglinda.
Noi toţi suntem oglindă pentru cei care scriu.”

204
Octombrie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Octombrie

omem
orări
2020

0 2 0
2
sări
niver
1 octombrie

140 de ani de la naşterea, în anul 1880,


în Dorohoi, jud. Botoşani, a medicului Dimitrie
MEZINCESCU, doctor în ştiinţe medicale, director
al Laboratorului de Igienă din Galaţi, profesor la
Catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Iaşi,
ulterior din Bucureşti, director al Institutului de
Igienă şi Sănătate Publică din Bucureşti, membru
titular al Academiei de Medicină (d. 1961, Bucureşti).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Tudor


Vladimirescu, jud. Galaţi, a actorului Mitică IANCU, artist care
și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei
profesionale pe scena Teatrului Dramatic din
Galaţi (din 1964), cunoscut pentru numeroasele
roluri în filme artistice şi colaborări la emisiuni
de divertisment ale Televiziunii Române, distins
de-a lungul anilor cu multe premii pentru rolurile
memorabile interpretate (d. 24 febr. 2001, com.
Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în satul


Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a doctorului
în ştiinţe energetice Petre LIFICIU, profesor asociat la
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine la Universitatea
Politehnică Bucureşti, secretar de stat şi ministru în
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, preşedinte
al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei, autor de lucrări în domeniul automatizării
industriale şi al managementului mediului, președinte şi membru fondator
al Forumului Ecologiștilor, decorat cu Ordinul Național „Steaua României”
în rang de Cavaler și cu Ordinul Muncii clasa I.
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

2 octombrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com.


Barcea, jud. Galaţi, a profesorului universitar doctor
inginer Ion BOGDAN, decan al Facultăţii de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi,
coordonator de granturi de cercetare ştiinţifică, autor
de manuale, cărţi, studii ştiinţifice, membru fondator al
Centrului de Cercetare şi Educaţie pentru Sisteme Fuzzy (CERFS).

3 octombrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în satul Vlăngăreşti, com.


Vultureşti, jud. Olt, a profesorului universitar
Gheorghe M. PREDA, doctor în economie, care a
activat în cadrul Institutului Politehnic din Galaţi
şi al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare
din Bucureşti, membru, printre altele, al Society of
Mining, Metallurgy and Exploration, al International
Association for Commodity Science and Technology
(IGWT) şi al New York Academy of Sciences.

4 octombrie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi,


a astronomului Călin POPOVICI, doctor în ştiinţe
matematice, profesor de astronomie geodezică
la Academia Militară Tehnică şi la Institutul de
Construcţii din Bucureşti, profesor titular de
astrofizică teoretică şi fizica soarelui la Facultatea
de Matematică, preşedinte al Comitetului Naţional
Român de Astronomie şi al Comisiei de Cercetări
Spaţiale Române, membru al Uniunii Internaţionale de Astronomie,
al Uniunii Internaţionale de Geodezie şi Geofizică şi al Comitetului
208
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

Internaţional de Cercetări Spaţiale, membru post-mortem al Academiei


Române (d. 16 ian. 1977, Bucureşti). [Oameni... (9)]

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


Galaţi, a profesorului universitar Dan ŞCHIOPU,
doctor în agronomie, cadru didactic la Universitatea
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
Bucureşti, autor a peste 130 de cursuri universitare,
manuale, lucrări practice şi ştiinţifice, membru
fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, membru al Societății Inginerilor Agronomi, al Societății
Naţionale Române de Ştiinţa Solului, al Societății de Istorie şi Retrologie
Agrară şi al Balkan Environmental Association.

5 octombrie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în Focşani, jud.


Vrancea, a magistratului şi profesorului universitar
Ştefan G. LONGINESCU, doctor în drept, avocat
în Baroul Iaşi, magistrat în Galaţi, unde a ocupat
funcţiile de judecător de ocol (1888), supleant de
tribunal (1890), judecător de instrucţie (1892),
profesor de drept roman la Iaşi şi București, care a
publicat lucrări de istoria dreptului roman şi istoria
dreptului românesc, membru corespondent al
Academiei Române (d. 2 aug. 1931, Bucureşti).

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Bucureşti, a


lingvistului Solomon VAIMBERG, slavist recunoscut pe plan
naţional şi internaţional, care a activat în cadrul Centrului de Studii
Ebraice de pe lângă Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti
şi a făcut parte din colegiul redacţional al publicaţiei Romanoslavica
(n. 20 oct. 1930, Galaţi).

209
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

6 octombrie

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în


satul Coasta Lupii, com. Nicoreşti, jud. Galați,
a pictorului Mircea COJOCARU, artist cu mai
multe expoziții personale la Tecuci, Iași, Galați,
București, Bârlad, Douai şi Lille (Franţa), cu
participări la expoziții de grup, cu lucrări în
colecții de stat și particulare din România, Franța,
Suedia, Austria, Anglia, Israel, Canada.

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a voleibalistului Gabriel PRISECARU,
absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, fost antrenor al echipei masculine de
volei C.S.U. Galaţi, cadru didactic al Facultăţii de
Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş.
7 octombrie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în Galaţi,


a avocatului Sergiu DIMITRIU, doctor în drept,
secretar general în Ministerul de Interne, avocat în
Bucureşti, secretar al Ministerului Basarabiei, prefect
al judeţului Ismail, distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Mare Ofiţer, cu Ordinul
„Renaşterea Poloniei” şi Ordinul „Sfântul Alexandru”.

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în com. Solești, jud.


Vaslui, a medicului pediatru Gheorghe G. TÂRNOVEANU, doctor
în științe medicale, care a îndeplinit funcţiile de şef de secţie şi director
în cadrul Spitalului de Copii Galaţi, începând cu anul 1951.
210
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în


Galaţi, a sportivului Viorel TĂNASE, fotbalist care
a debutat la F.C.M. Galați la vârsta de 8 ani, pentru
ca la vârsta de 14 ani să fie legitimat la Oţelul,
activând ulterior la Dinamo Bucureşti, F.C. Argeş
Piteşti şi Maccabi Netanya (Israel); după retragere
a devenit antrenor, activând la echipele gălăţene
Oţelul II, Dunărea, F.C. Metalosport, cât şi la F.C. Farul Constanţa, S.C.
Bacău, C.N.S. Cetate Deva, F.C.S.B., C.S. Viitorul-Pandurii Târgu Jiu.

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


București, a actorului Ciprian FANACA,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, colaborator al grupurilor de umor Divertis,
Distractis și Brigada Mecanică, cunoscut pentru
scheciurile realizate la posturile de televiziune Pro
TV, Antena 1 și TVR (n. 27 sept. 1962, Galați).

8 octombrie

130 de ani de la naşterea, în anul 1890, în


Galaţi, a poetului, prozatorului şi dramaturgului
Alfred MOŞOIU, cu studii primare la Galaţi,
referent literar la Casa Şcoalelor, autor de versuri,
nuvele, piese de teatru, colaborator al revistelor
Sburătorul, Luceafărul, Universul literar, Rampa
(d. 10 sept. 1932, Bucureşti).

9 octombrie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în com. Panciu,


jud. Vrancea, a jurnalistului Corneliu MIHĂILESCU, absolvent al
Institutului Pedagogic din Galaţi, redactor la secţia Reportaje-Anchete
211
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

a ziarului Viaţa nouă din Galaţi, crainic la Radiodifuziunea Română


şi corespondent la Radio România Actualităţi, distins cu Premiul de
Excelenţă al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pentru susţinerea şi
promovarea actului cultural (d. 20 sept. 2005, Galaţi).

5 ani de la moartea, în Galaţi, a profesorului


şi poetului Filuş JULEA, profesor de limba română
şi director la Şcoala Generală din Negrileşti, com.
Munteni, jud. Galaţi, autor a două volume de
versuri, coautor, alături de dr. Costel Daniel Marcu,
al romanului istoric „Marea piramidă a lui Osiris”
(n. 1 mart. 1936, Odaia, Turnu Măgurele, jud.
Teleorman).

10 octombrie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Piatra Neamţ, jud.


Neamț, a pictorului şi sculptorului Jacques HÉROLD
(pseudonim al lui Blumer Hérold), a cărui copilărie,
petrecută la Galaţi, unde tatăl său îşi deschisese
o afacere ca fabricant de bomboane, i-a rămas în
amintire pentru tot restul vieţii; în 1930 a emigrat în
Franţa, la Paris, organizând prima expoziţie personală
în 1947 şi a devenit lider al grupului de pictori
suprarealişti, ampla sa carieră fiind recunoscută la
nivel internaţional (d. 11 ian. 1987, Paris).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935,


în Galaţi, a ziaristului și scriitorului Manole
AUNEANU, publicist cu o bogată activitate
la numeroase publicaţii precum Viața Nouă
din Galați, Scânteia, Informația Bucureștiului
și Magazin din Bucureşti, numit „părinte al
caricaturii româneşti” pentru contribuţia adusă

212
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

în calitate de redactor al revistei de satiră şi umor Urzica, promotor al


artei caricaturii, membru al Uniunii Scriitorilor din România (d. 25
dec. 1993, Bucureşti). [Oameni... (1)]

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Ruseni, jud.


Hotin, Basarabia, a profesorului universitar Valeriu V. JINESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați, doctor inginer în specialitatea utilaj
chimic, cadru didactic al Facultăţii de Inginerie
Mecanică din cadrul Universităţii Politehnice
Bucureşti, căruia i se datorează, printre altele,
crearea Școlii de Echipamente pentru Procese
Industriale și înființarea Școlii de Studii Academice
Postuniversitare de Educație Tehnologică, profesor
invitat la universități din Franța, Suedia şi S.U.A.,
autor de cărţi şi studii ştiinţifice, distins cu numeroase premii și titluri
onorifice, printre care Premiul Academiei Române şi titlul de doctor
honoris causa, membru în comitetele de redacţie ale mai multor
reviste de specialitate din țară și străinătate.

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în Bucureşti, a artistei


plastice Elena HASCHKE-MARINESCU, creatoare a peste 300
de proiecte de imprimeuri pentru ţesături din
bumbac în atelierele de creaţie ale Întreprinderii
Textile „Dacia” din Bucureşti, cu numeroase
expoziţii personale şi participări la expoziţii
internaţionale, remarcată pentru lucrările sale
de artă decorativă monumentală, profesoară la
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, ale cărei
lucrări se află în colecţii de stat şi particulare din
ţară şi străinătate, membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România şi a Asociaţiei European Textile Network (n. 26
oct. 1936, Galaţi). [Oameni... (4)]

213
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

5 ani de la moartea, în anul 2015, a generalului-maior Ilie


GÂȚĂ, doctor în științe militare, încadrat în diferite funcţii de
specialitate pe linie tehnică, şef al Serviciului tehnic R267 Tc Galaţi,
șef de Stat Major al Garnizoanei Galați, șef al Inspectoratului Județean
de Poliţie Galaţi, recompensat cu Emblema de merit „Rezerva
Armatei Române” clasa I (2007), președinte al Filialei Județene Galați
a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
(n. 11 apr. 1949, com. Smulți, jud. Galați).

11 octombrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com. Băneasa, jud.


Galaţi, a profesorului Gheorghe FELEA, doctor
în istorie, cadru didactic în învăţământul liceal
gălăţean, inspector şcolar, consilier superior în
Ministerul Educaţiei, autor şi coautor de lucrări
în domeniul ştiinţelor şi istoriei educaţiei şi
pedagogiei, prezent în paginile diferitelor
publicaţii de specialitate din domeniul
învăţământului, distins pentru activitatea
desfăşurată cu titluri ştiinţifice şi academice,
premii şi diplome.

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în New York,


S.U.A., a juristului şi eseistului Ion MANEA-MANOLIU, publicist
comentator la Redacţia revistelor pentru străinătate, stabilit în S.U.A.
în anul 1978, colaborator la postul de radio Europa Liberă, cercetător
asociat la Centrul de Studii Slavice şi Sud-Est Europene de pe lângă
Universitatea Berkeley din California, editor al Buletinului Academiei
Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte (n. 30 aug. 1925, Galaţi).

214
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

12 octombrie

145 de ani de la naşterea, în anul 1875, în com. Vlădeşti, jud.


Covurlui (actualul jud. Galaţi), a magistratului Eugen M. BONACHI,
judecător şi prim procuror la Tribunalul Covurlui, consilier şi primul
preşedinte al Curţii de Apel Galaţi, delegat supleant din partea
României în Comisia Europeană a Dunării, preşedinte de comisie
interimară (febr. - 27 mart. 1918), preşedinte al Tribunalului Maritim
(d. 10 dec. 1936, Viena, înhumat la Galaţi).

115 ani de la naşterea, în anul 1905, în com. Iveşti, jud.


Galaţi, a medicului psihiatru şi scriitoarei Casandra LUPESCU,
care a activat în cadrul Clinicii „Socola” din Iași,
medic primar la Târnăveni, Lugoj şi Constanţa,
medic psihiatru la Spitalul din Constanţa, invitată
ca unic reprezentant al României la Congresul
Internaţional de Psihiatrie din Honolulu, S.U.A.
(participare anulată din cauza cutremurului din 4
martie 1977), autoare atât de lucrări medicale, cât
și de scrieri literare, manuscrise inedite ale acesteia
aflându-se în colecţiile Casei „Hortensia Papadat-
Bengescu” din Iveşti, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi (d. 13 febr. 1997, Constanţa).

13 octombrie

140 de ani de la nașterea, în anul 1880, în com. Nicorești,


jud. Tecuci, a profesorului Nicolae I. NAZARIE, profesor de ştiinţe
agricole în Botoşani și Buzău, titular al Catedrei de Ştiinţele naturii a
Liceului „Al. Hasdeu” din Buzău, astăzi Colegiul Naţional „Bogdan
Petriceicu Hasdeu”, timp de 30 de ani, şi director al acestuia (1911-
1914, 1918-1919), fiind apreciat pentru contribuţia adusă la ridicarea
prestigiul instituţiei şi al corpului profesoral (d. febr. 1941, Buzău).

215
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

100 de ani de la naşterea, în anul 1920,


în satul Petru Rareş, com. Bila-Schitu, jud.
Giurgiu, a medicului şi epigramistului Petre
CHIVA-COADĂ, doctor în medicină, secretar şi
vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Medicale -
regiunea Galaţi, al Uniunii Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România şi al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” din Galaţi, membru fondator al
Clubului Epigramiştilor „Păstorel Teodoreanu”
din Galaţi, autor a peste 100 de volume de epigrame (d. 29 nov. 2012,
Galaţi).

14 octombrie

120 de ani de la naşterea, în anul 1900, în com. Ţuţcani, jud.


Vaslui, a profesorului de limba şi literatura română
Gheorghe BUJOREANU, scriitor şi publicist,
cadru didactic şi director la Şcoala Normală „C.
Negri”, la Liceul „Vasile Alecsandri” şi la Liceul „M.
Kogălniceanu” din Galaţi, colaborator la numeroase
publicaţii periodice, printre care: Bugeacul, Familia
noastră, Freamătul literar, Licăriri, Luminişuri,
Orizonturi, Ramuri, Răsăritul, Revista Fundaţiilor
Regale (d. 26 mai 1990, Galaţi).

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în


Bucureşti, a magistratului Constantin N. IFRIM,
avocat şi jurnalist, inspector general al căminelor
culturale din Moldova, fondator a peste 300 de cămine
culturale la sate, inspector general al Serviciului Social,
director al corpului de inspectori, primar al oraşului
Iaşi, fondator al „Ateneului Popular Tătăraşi” din Iaşi
(n. 14 sept. 1884, com. Buciumeni, jud. Galaţi).
216
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a poetei Anca GAIU ŞERBAN, membră a
Cenaclului literar „Noduri şi Semne” din Galaţi,
prezentă în antologia „Cuvinte Noi pe Domnească”
şi în alte antologii sau reviste literare, precum
Dunărea de Jos şi Antares.

15 octombrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


Vălenii de Munte, jud. Prahova, a inginerului Lucian
ABUREL, director, pentru o lungă perioadă de timp
(1975-1981, 1984-1994), al Institutului de Cercetare şi
Proiectare pentru Construcţii Navale (ICEPRONAV),
autor (împreună cu ing. Constantin Alexandru)
al volumului „ICEPRONAV Galaţi – 25 de ani de
activitate : 1966 -1991” (d. 30 mart. 2005, Galaţi).

65 de ani de la moartea, în anul 1955, în


Bucureşti, a jurnalistului Romulus SEIŞANU, cu o
bogată activitate în domeniul publicistic, redactor-
şef la ziarul Universul, redactor la ziarele Acţiunea
şi Curentul, autor de manuale şcolare, deputat
de Mehedinţi (1933), membru corespondent al
Institutului de Ştiinţe Morale şi Politice din Bucureşti (n. 17 oct. 1884,
Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (7)]

16 octombrie

130 de ani de la naşterea, în anul 1890, în Galaţi, a profesorului


de matematică Alexandru GEORGIADI(E), cadru didactic şi director
al Liceului „Unirea” din Focşani, unde a înfiinţat Centrul seismologic
şi meteorologic, profesor la Liceul Comercial „N. Bălcescu” din
217
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

Bucureşti, care a avut importante contribuţii la înfiinţarea Muzeului


de Istorie din Focşani (1928) şi la apariţia Anuarului Societăţii Literare
„Gr. Alexandrescu” (1925-1928), numele său fiind inclus în volumul
„Momente şi figuri din Istoria astronomiei româneşti” (d. 10 febr.
1937, Bucureşti).

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în com. Văcăreşti, jud.


Dâmboviţa, a inginerului şi profesorului universitar Ilie DINU, doctor
în inginerie navală şi mecanică, şef Serviciu
fabricaţie la Arsenalul Marinei din Galaţi,
profesor de electrotehnică şi director al Şcolii
de Meserii a Marinei din Galaţi, profesor şi
şeful Catedrei de construcţii navale la Institutul
Politehnic din Galaţi, autor de manuale şi cursuri
de specialitate, membru al Asociaţiei Tehnice şi
Aeronautice din Franţa (d. 1994).

95 de ani de la naşterea, în anul 1925,


în Galaţi, a conferenţiarului universitar inginer
Mihai SGRUMALA, absolvent al Institutului
Mecano-naval din Galaţi, inginer la Şantierul
Naval din Galaţi, apoi cadru didactic al Institutului
Politehnic din Galaţi, unde s-a afirmat prin
activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată, decan
al Facultăţii de Mecanică în perioada 1958-1968 (d. 6 mai 1983).

18 octombrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în Galaţi, a solistului Ioan


POPESCU (LOREDAN), absolvent al Conservatorului de Muzică din
București (1955), figurant la Teatrul Tineretului din Capitală, solist la
Teatru Muzical de Amatori din Brașov, arestat în perioada regimului
comunist, în anul 1959, şi condamnat la 7 ani de închisoare corecţională
pentru uneltire contra orânduirii sociale, refugiat apoi politic la Viena.

218
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

90 de ani de la moartea, în anul 1930, în


Galaţi, a profesorului Ioan MĂGURĂ, cadru
didactic la Şcoala Teologică din Constanţa,
membru în Baroul Avocaţilor din Tulcea şi
Galaţi, deputat al colegiului II de Covurlui,
senator şi deputat de Covurlui, fondator al
ziarului Vremea (n. 1867, com. Câmpina Măgura, jud. Prahova).

65 de ani de la naşterea, în anul 1955,


în Galaţi, a medicului chirurg Paul ICHIM,
doctor în ştiinţe medicale, cu o amplă activitate
profesională în unităţi spitaliceşti gălăţene, cadru
didactic la Facultatea de Medicină şi Farmacie a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, senator
în Parlamentul României, membru al Comisiei
pentru Sănătate Publică, vicepreşedinte al Comisiei pentru Drepturile
Omului, Culte şi Minorităţi, vicepreşedinte al Grupului de prietenie
România–Franţa.
19 octombrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în Galaţi, a epigramistului


Ştefan BĂIATU, apreciat umorist, membru al Clubului Umoriştilor
„Verva” din Galaţi şi al Uniunii Epigramiştilor din România, colaborator
la reviste precum: Epigrama, Haz de necaz, suplimentul Buzunar al
cotidianului Viaţa Liberă, actor amator în trupa Teatrului Muncitoresc
din Galaţi, condusă de actorul şi regizorul Lucian
Temelie.

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în


com. Umbrăreşti, jud. Galați, a artistei Mioara
IFRIM, actriţă de teatru şi film cu o bogată
activitate, coordonatoare a unor ateliere de

219
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

mimă, pantomimă și jocuri interactive pentru copii în cadrul Teatrului


de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti.

20 octombrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în Galaţi, a lingvistului şi


profesorului universitar doctor Solomon VAIMBERG, cadru didactic
la Universitatea din Bucureşti, autor şi coautor a peste 200 de lucrări
de specialitate (cursuri, monografii, manuale, articole), preşedinte al
Asociaţiei Slaviştilor din România (d. 5 oct. 2000, Bucureşti).

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în com. Grindu, jud.


Ialomiţa, a profesorului universitar doctor Cristea L. ARGHIRESCU,
inginer proiectant şi cercetător ştiinţific la Întreprinderea „Progresul”
din Brăila, şef de lucrări la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
cadru didactic la Facultatea de Inginerie Brăila, autor de cărţi şi
articole de specialitate, membru al Fundaţiei Universitare „Dunărea
de Jos” din Galaţi.

65 de ani de la naşterea, în anul 1955, în


Galaţi, a actorului Liviu MANOLACHE, cadru
didactic al Facultății de Arte a Universităţii
„Ovidius” din Constanţa, artist cu o bogată
activitate profesională în Constanța (ca interpret,
regizor, compozitor şi director artistic) la Teatrul
Dramatic „Ovidius” şi la Teatrul de Păpuşi, interpretând numeroase
roluri în teatru şi în film, membru al Uniunii Teatrale din România
(UNITER), președinte al Asociației Culturale „Mamaia Copiilor”,
director general al Festivalului de Creație și Interpretare „Mamaia
Copiilor”.

40 de ani de la moartea, în anul 1980, în Dachau, Germania,


a ziaristului, publicistului şi scriitorului Pamfil ŞEICARU, cu

220
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

studii liceale la Gimnaziul Real de Băieţi din Tecuci,


director al ziarului Curentul din Bucureşti, preşedinte
al Societăţii Ziariştilor Români, recompensat de
generalul Henri Berthelot cu distincţia „Crucea de
Război Franceză” în Primul Război Mondial (n. 18
apr. 1894, com. Beceni, jud. Buzău).

21 octombrie

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în Galaţi, a profesoarei


de limbă latină Ecaterina FAUR, cadru didactic
în Galaţi la Liceul de Fete „Notre Dame de Sion”,
Liceul de Fete „Mihail Kogălniceanu”, Liceul „Vasile
Alecsandri”, Şcoala Elementară de Fete nr. 2 şi
Şcoala Elementară nr. 7 şi în Tecuci la Liceul de
Fete, apreciată cu titlul de profesor emerit (n. 22 oct.
1911, Măicăneşti, jud. Vrancea).

24 octombrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


satul Drincea, com. Punchina, jud. Mehedinţi,
a profesorului Ion DANILESCU, licenţiat
al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Babeş
Bolyai” din Cluj, cadru didactic în Galaţi, la
Liceul „Mihail Kogălniceanu” şi Liceul C.F.R.,
fondator şi director al ziarului Opinii sindicale al
Sindicatului Învăţământului din Galaţi, autor al
volumului „Monografia satului Drincea, judeţul Mehedinţi, 1446-2001”,
colaborator al ziarelor gălăţene Viaţa liberă şi Acţiunea, în perioada
1993 – 1996 fiind deputat de Galați (d. mai 2016).

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în Bucureşti, a actriţei


Olimpia Alexandrina BÂRSAN, cu o impresionantă activitate artistică
221
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

pe scenele Teatrului Naţional din Bucureşti, Trupei Teatrelor Reunite


din Iaşi, Teatrului Naţional din Iaşi şi Teatrului Naţional din Cluj,
înmormântată la Cimitirul „Sf. Vineri” din Bucureşti (n. 1885, Galaţi).

10 ani de la moartea, în anul 2010, a artistei


lirice Florica BUDAC, care a făcut parte din
colectivul Teatrului Muzical din Galaţi, în perioada
1956-1990, şi care, în cele peste patru decenii de
carieră, „a ştiut să imprime un climat de disciplină
specific teatrului, element fără de care nu este posibilă
evoluţia profesională” (n. 18 iun. 1938, Galaţi).

25 octombrie

95 de ani de la nașterea, în anul 1925, în Ismail, Basarabia,


a jurnalistului și scriitorului Ioan CHIRILĂ, comentator sportiv,
stabilit pentru o scurtă perioadă de timp la Galați,
unde a fost jucător junior al echipei de fotbal Dacia
„Vasile Alecsandri” Galaţi din divizia B (1940-
1941), cu o remarcabilă activitate în domeniul
publicistic ca redactor şi şef de secţie la ziarul
Sportul, director general al cotidianului Gazeta
sporturilor şi senior-editor la cotidianul Pro Sport,
membru al Uniunii Scriitorilor din România (d.
21 nov. 1999, București).

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în


satul Aldești, com. Berești-Meria, jud. Galați, a
prozatorului și epigramistului Mihai BATOG-
BUJENIȚĂ, pilot militar pe avioane de vânătoare
supersonice (comandor de aviație), director al revistei
Booklook din Iaşi, redactor coordonator la revista
Cronica din Iaşi, preşedinte al Asociaţiei Literare
„Păstorel” din Iași, membru al Uniunii Epigramiştilor din România şi
222
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

al Uniunii Scriitorilor din România, printre distincţiile care i-au fost


decernate numărându-se Premiul Uniunii Scriitorilor din România -
Filiala Iaşi şi Ordinul „Cavaler al Cetăţii” în grad de Ambasador.

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a lui Adrian ZĂINESCU, redactor şef la
revista Danubius Universitas, redactor al Editurii
„Lumedia”, director al Casei de Cultură „Mihai
Eminescu” din Târgu-Bujor, autor al volumului
de versuri „Te văd doar…”, artist fotograf distins,
la cea de-a X-a ediţie a Premiilor revistei Dunărea
de Jos, cu Premiul „Nicolae Spirescu”, pentru contribuţii la dezvoltarea
şi promovarea artei fotografice.

26 octombrie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în com. Tritiul de Sus


(astăzi Tritenii de Sus), jud. Cluj, a profesorului
Dimitrie DAN, profesor de limbi clasice la şcoli din
Piteşti, Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Tulcea, Buzău, cea
mai mare parte a activităţii didactice desfăşurând-o ca
profesor de limba latină la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (1907-1931; 1935), colaborator la revistele:
Convorbiri literare, Noua revistă română, Orizonturi,
Viaţa românească, (d. 14 febr. 1946, Galaţi).

27 octombrie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895,


în Galaţi, a profesorului de limba română Iosif
GHERINCEA (numele la naştere Iosef Göhringer),
cadru didactic în Galaţi la Liceul „Vasile Alecsandri”,
Gimnaziul „C.A. Rosetti” (director în 1928) şi la
Şcoala Comercială de băieţi „Al.I. Cuza”, profesor şi
inspector general în cadrul Inspectoratului Şcolar al
223
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

Regiunii Galaţi, preşedinte al Ateneului Popular „Şt. O. Iosif ” din Galaţi,


căpitan în rezervă, rănit în luptele de la Mărăşeşti (d. 1954, Galaţi).

95 de ani de la naşterea, în anul 1925,


în Sulina, jud. Tulcea, a scriitorului Romulus
BĂRBULESCU, care şi-a petrecut o parte a
copilăriei la Galaţi, unde a urmat cursurile Liceului
„Vasile Alecsandri”, recunoscut ca „unul dintre
deschizătorii de drumuri în science fiction-ul
românesc modern” (d. 9 febr. 2010, Bucureşti).

10 ani de la moartea, în anul 2010, în


Bucureşti, a magistratului şi poetului George
BALAN, cu o bogată activitate profesională în
Tecuci, Bârlad şi Galaţi, animator şi preşedinte al
Cenaclului „Calistrat Hogaş” din Tecuci, membru
şi preşedinte al Cenaclului literar-artistic al
Asociaţiei Juriştilor din Galaţi (n. 15 febr. 1928,
com. Fântânele, jud. Iaşi).
29 octombrie
140 de ani de la naşterea, în anul 1880, în Piatra Neamţ, jud.
Neamț, a profesorului Aeţiu HOGAŞ, cadru didactic în Bucureşti,
Roman şi Bacău, profesor de limba română la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi şi de limba germană la Şcoala Comercială elementară de
băieţi „Al.I. Cuza” din Galaţi, colaborator al revistelor gălățene Vremea
și Orizonturi (d. 26 oct. 1941, Bucureşti).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Galaţi, a sportivei Viorica SUSANU, canotoare care
a adunat în palmaresul său titlurile de campioană
olimpică, mondială şi europeană la canotaj, cu
patru medalii de aur la Jocurile Olimpice şi cinci
224
Octombrie 2020 Calendar cultural gălăţean

titluri mondiale, instructor sportiv la Clubul Sportiv Dinamo, distinsă


cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, Cetăţean
de Onoare al Municipiului Galaţi.

30 octombrie

75 de ani de la nașterea, în anul 1945, în Galați, a profesorului


Vasile NAZARE, doctor în filosofie, cadru didactic universitar al
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, cu o amplă
activitate de cercetare şi publicistică, autor de studii şi articole
publicate în reviste de specialitate, redactor al revistei Orizonturi
marine, secretar de redacţie al primului ziar privat din Constanţa,
intitulat Reflex, colaborator al publicaţiilor periodice constănţene.

65 de ani de la moartea, în anul 1955, în Iași, a profesorului


universitar Agricola CARDAŞ, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, doctor în ştiinţe agricole, creatorul învăţământului mediu de
zootehnie şi al Centrului universitar de zootehnie
în Moldova, care a întemeiat Şcoala Practică
Agricolă de la Ţigăneşti, autor a numeroase lucrări
în domeniul zootehniei, membru al Academiei
de Ştiinţe a României, membru corespondent al
Academiei de Agricultură din România, distins
pentru activitatea sa cu titlul de Ofițer al Meritului
Agricol (Franța) şi titlul de Mare Ofițer al Coroanei
României (n. 3 oct. 1883, Galați). [Oameni... (1)]

45 de ani de la moartea, în anul 1975,


în Galaţi, a episcopului Chesarie PĂUNESCU,
profesor şi director al Seminarului Mănăstirii
Cernica şi al Seminarului Central din Bucureşti,
episcop al Tomisului şi Dunării de Jos, care a
refăcut Catedrala Episcopală din Galaţi, distrusă de
cutremurul din 1940; înhumat în curtea catedralei,

225
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2020

osemintele i-au fost strămutate, în anul 1994, în interiorul acesteia (n.


17 ian. 1888, sat Amărăştii de Sus, com. Dobroteşti, jud. Dolj).

31 octombrie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Galaţi,


a actriţei şi compozitoarei Thinelle ANYS, care a
obţinut Premiul de frumuseţe la „Balul Presei” din
Galaţi (1926) şi a jucat în producţii cinematografice
româneşti din anii ᾿30 şi în filme germane şi
franceze din anii ᾿30-’40 (d. 1980?, Israel).

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Craiova, jud. Dolj,


a poetului şi publicistului Corneliu ANTONIU, director fondator al
revistei de cultură Antares, al Festivalului Internaţional de Literatură
„Serile de literatură ale revistei Antares”, al
Fundaţiei şi al Editurii Antares, membru al
Uniunii Scriitorilor din România şi preşedinte
al Filialei Sud-Est a acesteia, prezent cu versuri
în paginile a numeroase reviste literare, căruia
i-au fost decernate titlul „Meritul Cultural” în
rang de Cavaler şi distincţia Cetăţean de Onoare
al Municipiului Galaţi, precum şi numeroase
premii literare.

„Fericirile” cu care se laudă oamenii sunt


atât de felurite încât vorbind de calea noastră nu
trebuie să-i dăm un ţel atât de puţin precis, fericirea,
concepută atât de contradictoriu de oameni.

226
Noiembrie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Noiembrie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
65 de ani de la moartea, în anul 1955, în
Bucureşti, a învăţătorului Dimitrie V. ŢONI,
cadru didactic în comuna Smulţi din judeţul
Galaţi şi la Şcoala de Aplicaţie de pe lângă Şcoala
Normală din Galaţi, prefect de Covurlui, deputat,
ministru-subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei,
preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România şi al Asociaţiei Pedagogilor din Basarabia (n. 1 mai 1885,
com. Măstăcani, jud. Galaţi).

1 noiembrie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în Galaţi, a profesorului


şi matematicianului Cezar AVRAMESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați şi al Facultăţii de Matematică-Mecanică
din Iaşi (1960), doctor în ştiinţe, profesor
universitar la Facultatea de Matematică din
Craiova, poet şi publicist apreciat, colaborator
la numeroase publicaţii periodice din ţară şi
străinătate (d. 31 mart. 2007, Craiova).

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în


Galați, a preotului Ştefan IONESCU, slujitor la
Biserica „Sf. Voievozi Mantu”, Biserica „Sf. Ioan
Botezătorul” şi la Biserica „Sf. Gheorghe” din
Galaţi, conducător al Societăţii Clerului Român
„Solidaritatea”, director cancelar al Cancelariei
Episcopale, consilier referent al Episcopiei, autor
al unui „Manual religios şi moral” pentru clasele
primare, care şi-a donat biblioteca personală
Episcopiei „Dunării de Jos” (n. 1851).
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în


Brăila, a artistului Cicerone OGNEF, cunoscut actor,
cântăreţ şi asistent de regie, solist (bariton), timp de
patruzeci de ani, al Teatrului Muzical „Nae Leonard”
din Galaţi, angajat al Ansamblului Armatei din
Bucureşti, care a descoperit şi a îndrumat generaţii
de tineri interpreţi (d. 5 sept. 1999).

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în com. Banca, jud.


Vaslui, a cadrului didactic universitar, publicistului
şi poetului Coriolan PĂUNESCU, doctor inginer
în ştiinţe agricole şi silvice, ziarist la publicații
precum Acţiunea, Realitatea românească, Viaţa
liberă, Viaţa nouă, Vremea nouă, colaborator
la numeroase reviste de cultură din ţară şi din
străinătate, autor de lucrări şi studii ştiinţifice, de
volume de poezie şi proză, membru fondator al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, al Ordinului Cavalerilor
Danubieni, al Editurii Fundaţiei Academice „Danubius” din Galaţi,
membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi al Uniunii
Scriitorilor din România, distins cu nenumărate premii şi distincţii
literare.

3 noiembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


com. Gohor, jud. Galaţi, a poetului şi publicistului
Antohe CHIRVĂSUŢĂ, profesor de limba română
în învăţământul gimnazial din judeţul Galaţi, care
s-a remarcat în domeniul literar-artistic ca autor
de poezii, proză scurtă, ghicitori literare, epigrame,
editor al revistelor Din comună adunate (Laslea,

230
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

jud. Sibiu) şi Onoarea comunei (Gohor, jud. Galaţi), colaborator al


publicaţiilor Dunărea de Jos, Glasul cetăţii Sighişoara, Glasul Tecuciului,
Porto-Franco, Şcoala gălăţeană, Tribuna Sibiului.

4 noiembrie

90 de ani de la naşterea, în anul


1930, în satul Ciureşti, com. Bălăşeşti, jud.
Galaţi, a doctorului inginer în ştiinţe chimice
Georgeta I. POPESCU, cercetător la Centrul
de Cercetări Chimice, Centrul de Chimie
Organică şi Centrul de Chimie Fizică ale
Academiei Române şi la Institutul de Cercetări
Chimice din Bucureşti, director al Centrului
de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane, autor de
lucrări de specialitate şi brevete de invenţie, recompensată cu Premiul
„N. Teclu” al Academiei Române, în 1977 şi decorată pentru merite
deosebite în dezvoltarea cercetării și în progresul științei și tehnologiei,
în anul 2000, cu Ordinul național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în Bucureşti, a arhitectului


dr. Gheorghe Constantin POLIZU, care a deţinut de-a lungul anilor
funcţii importante de conducere, expert internaţional al Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială -
ONUDI (1997), participant la numeroase proiecte
și concursuri de arhitectură, preşedinte al Comisiei
Naţionale de Agremente Tehnice în Construcţii,
membru al Consiliului Tehnic Permanent pentru
Construcţii, membru fondator şi preşedinte de
onoare al Patronatului Societăţilor de Construcţii,
pentru activitatea depusă fiind decorat cu Medalia
„Muncii”, Medalia „Meritul Ştiinţific”, Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer (n. 11 mart. 1934, Galaţi).

231
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

5 noiembrie

175 de ani de la nașterea, în anul 1845, în satul Cărăpceşti,


com. Corod, jud. Galaţi, a avocatului şi omului
politic Constantin A. RESSU, procuror la
Galaţi, avocat al Statului la Huşi, Piteşti şi Galaţi,
întemeietor al ziarului Poşta din Galaţi, deputat
de Covurlui, primar al oraşului Galaţi de patru
ori, printre realizările sale numărându-se pavarea
pieţei „Costache Negri” şi a străzii Domnească,
plantarea renumiţilor tei ai oraşului, amenajarea
Parcului Municipal, extinderea şi înfrumuseţarea
Grădinii Publice, construirea primei clădiri de școală; preşedinte
al Societăţii „Prutul”, membru al Societăţii Ştiinţifice şi Literare
„Ateneul” şi al Societăţii „Junimea Comercială” din Galaţi, a sprijinit
realizarea bustului lui Vasile Alexandrescu Urechia, care se află în
faţa Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi (d. 4 mart.
1896, Galaţi). [Oameni... (4)]

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com. Cuca, jud.


Galaţi, a inginerului navalist Marin AXENTE, inginer şi şef de secţie
la Şantierul Naval Galaţi, primul viceprimar al municipiului Galaţi
după 1989 (d. 19 ian. 2015, Galaţi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Galaţi, a sculptorului Denis BRÂNZEI,
restaurator la Muzeul de Artă din Galaţi,
profesor asociat la Liceul de Arte „Dimitrie
Cuclin” din Galaţi, cu participări la expoziţii
de grup şi tabere de creaţie, premiat, în
anul 2019, la ediţia a III-a a Galei Artelor,
organizată de Filiala Galaţi a Uniunii
Artiştilor Plastici din România.

232
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

6 noiembrie

45 de ani de la moartea, în anul


1975, în Iaşi, a artistului plastic Alexandru
(Leandru) POPOVICI, pictor, grafician,
critic de artă, format la şcoala ieşeană în
perioada interbelică, profesor de desen şi
pictură în Bucureşti, Iaşi şi Galaţi (Liceul
„Vasile Alecsandri”, 1937-1945), membru al
colectivului de redacţie al revistei gălăţene
Orizonturi, colaborator (cu desene, caricaturi şi reproduceri după
lucrările sale) al ziarelor şi revistelor culturale din ţară, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România (n. 26 mart. 1912, Iaşi).

7 noiembrie

30 de ani de la moartea, în anul 1990, în Troyes, Franţa, a


avocatului şi artistului plastic Robert HELMAN,
care a părăsit România la vârsta de 17 ani,
stabilindu-se la Paris, considerat „unul dintre rarii
pictori ai generaţiei sale care au ştiut să-şi păstreze
personalitatea, nelăsându-se marcat de influenţa
marilor săi predecesori”, lucrările sale găsindu-se
în muzee şi colecţii particulare din Europa, S.U.A.,
Canada şi Israel (n. 9 febr. 1910, Galați).

25 de ani de la moartea, în anul 1995, în


Évry, Franţa, a artistului plastic Niculai Florin
GEORGESCU, pictor cu numeroase expoziţii
personale şi participări la expoziţii oficiale şi de
grup, în ţară şi străinătate, stabilit în Franţa la
mijlocul anilor ᾿80, membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România şi al Fundaţiei „Taylor” din

233
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

Paris, distins cu Premiul I pentru pictură al Uniunii Artiştilor Plastici


din România (n. 8 apr. 1946, Galați).

8 noiembrie

145 de ani de la nașterea, în anul 1875, în Brăila, a preotului


Anghel CONSTANTINESCU, cu studii de specialitate la Strasbourg,
director al Seminarului „Sf. Andrei” din Galaţi în perioada 1919-1922,
autor al lucrării „Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos” (d. 14
apr. 1945, Brăila).

130 de ani de la naşterea, în anul 1890, în Iaşi, a profesorului,


poetului şi traducătorului Mihail BANTAŞ, profesor secundar de
limba franceză și filosofie în diferite orașe ale țării (Iași, Galați, Brăila,
Botoșani, Focșani, București), autor de manuale
de limba franceză pentru liceu, colaborator al
Institutului de Lingvistică al Academiei pentru
prima ediție a „Gramaticii limbii române” și pentru
ediția revizuită a „Dicționarului francez-român”,
colaborator, cu versuri, recenzii sau articole la
numeroase reviste culturale din ţară, printre care
Ethos, Gândul nostru, Însemnări literare, Teatrul și
Viața Românească (d. 27 iun. 1959, Bucureşti).

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în com. Meziad, jud.


Bihor, a profesorului universitar Dumitru ARĂDĂU, absolvent al
Institutului Politehnic din Galaţi, doctor inginer
în specialitatea „Termotehnică și Mașini Termice”,
cadru didactic universitar cu o îndelungată
activitate în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, autor şi coautor de lucrări şi studii de
specialitate, membru în Consiliul de conducere
al Societăţii Române a Termotehnicienilor (d. 21
aug. 1997, Galaţi).

234
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

80 de ani de la naşterea, în anul 1940,


în com. Priponeşti, jud. Galaţi, a scriitorului
Vasile GHICA, profesor de limba română,
consilier cultural, inspector şcolar în Tecuci,
metodist la Casa Corpului Didactic din Galaţi
- Filiala Tecuci, distins cu premii literare,
membru în colectivul redacţional al revistei
Porto-Franco, cunoscut ca autor de proză
umoristică şi aforisme, colaborator la publicaţii precum Ateneu, Axis
Libri, Contemporanul, Dunărea de Jos, Flacăra, Porto-Franco, Viaţa
liberă, membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi şi al
Uniunii Scriitorilor din România, membru de onoare al Fundaţiei
pentru Cultură „Naji Naaman” din Liban, cu numeroase premii
pentru activitatea literară.

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în satul Pătuleni, com.


Răteşti, jud. Argeş, a istoricului literar şi traducătorului şi profesorului
Gheorghe I. ŞERBAN, doctor în filologie, profesor la Liceul „N.
Bălcescu” din Brăila, cadru didactic la Catedra de limba latină – greacă
veche a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al cenaclurilor
literare bucureştene „George Bacovia” şi „Nicolae Labiş”, autor de lucrări
în domeniu, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în


com. Folteşti, jud. Galaţi, a epigramistei Constanţa
I. APOSTOL, asistentă medicală la Maternitatea
„Buna Vestire” din Galaţi, membră a Uniunii
Epigramiştilor din România, membră şi secretară
a Clubului scriitorilor umorişti „Verva” din Galaţi,
inclusă în mai multe volume colective de epigramă, deţinătoare a zeci
de premii la concursuri literare, colaboratoare la reviste de literatură
satirică, precum Buzunar, Epigrame, Haz de necaz, Păcală.
235
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

10 ani de la moartea, în anul 2010,


în Brașov, a profesorului universitar Vasile
LICA, doctor în istorie, unul dintre ctitorii
învăţământului istoric superior gălăţean,
fondator şi director al Seminarului de Istorie
Antică şi Epigrafie „Nicolae Gostar” al
Universităţii din Galaţi (biblioteca anexată
seminarului poartă numele de „Biblioteca V.
Lica”), editor-fondator al Analelor Universităţii Galaţi - seria Istorie,
membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi al Societăţii de
Studii Clasice din România, membru extern al Institutului de Istorie
„A.D. Xenopol” din Iaşi, preşedinte de onoare al Centrului Cultural
German, Filiala Galaţi (n. 25 ian. 1953, com. Dogari, jud. Buzău).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galați, a profesorului


și pictorului Aurel MANOLE, doctor în arte vizuale, artist cu
numeroase expoziții personale și participări la expoziții colective și
internaționale, președinte al Uniunii Artiștilor
Plastici - Filiala Galaţi, inventator al pictografiei,
tehnică de pictură brevetată la OSIM, membru
al Asociaţiei de Prietenie a Artiştilor Români
şi Francezi, membru al Asociaţiei Europene de
Science Fiction, distins cu numeroase premii
și distincții, printre care se numără Ordinul
„Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, Marele
Premiu la Arte Vizuale „Eurocon” şi Premiul
pentru artă fantastică „Eurocon” (Vilnius, Lituania, 1996), lucrările
sale aflându-se în colecţii de stat şi particulare din România, Anglia,
Brazilia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Israel, Lituania,
Olanda, Polonia, Spania, S.U.A. (n. 17 apr. 1953, sat Căuiești, com.
Drăgușeni, jud. Galaţi).

236
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

9 noiembrie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Galaţi, a profesoarei


universitare Gabriela OCNEANU, doctor în muzicologie, cu
studii muzicale începute în oraşul natal (cu prof. Spiru Xantopol şi
Sofia Petrescu-Dâmboviţa), cadru didactic la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi, director ştiinţific al
Centrului de Studii Bizantine din Iaşi, redactor-
şef la revista Acta Muscae Byzantinae, autoare
de lucrări în domeniu publicate în reviste de
specialitate, membru în Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor din România - Filiala Iaşi şi
în Comisia de istoria şi teoria artei de pe lângă
Academia Română - Filiala Iaşi.

40 de ani de la nașterea, în anul 1980,


în Galați, a profesoarei Cătălina-Diana POPA,
absolventă a Colegiului Național „Vasile
Alecsandri” din Galați și a Facultății de Litere
a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, doctor în
filologie, profesor de limba și literatura română la
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați,
distinsă cu titlul de „Profesor Merito“ (2016).

10 noiembrie

165 de ani de la naşterea, în anul 1855,


în Galaţi, a profesorului de istorie şi geografie
Gheorghe CODREANU, cadru didactic în
Galaţi la Seminarul Eparhiei Dunării de Jos, la
Externatul Secundar de Fete şi la Liceul „Vasile
Alecsandri”, consilier comunal al municipalității
Galați (1884-1885), membru fondator, în 1891, al
Ateneului din Galaţi, autor al lucrării de referinţă
237
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

„Monografia Fabricelor din Galaţi” (tipărită în anul 1908 la Galaţi),


distins cu titlul de Cavaler al Coroanei României (d. nov. 1914, Galaţi).

11 noiembrie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în Hârlău, jud. Iaşi,


a dramaturgului Mihail DAVIDOGLU, absolvent al Liceului
Comunităţii Israelite din Galaţi, licenţiat al Facultății de Litere şi
Filosofie a Universității din București (1932),
învăţător şi profesor de limbi clasice în Bucureşti,
funcţionar în Ministerul Artelor, membru al
Biroului de conducere al Uniunii Scriitorilor, autor
prolific de piese de teatru, distins cu numeroase
premii şi distincţii precum Premiul Academiei,
Premiul de Stat, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din
Bucureşti (d. 17 aug. 1987, Bucureşti).

12 noiembrie

120 de ani de la naşterea, în anul 1900, în com. Cudalbi, jud.


Galaţi, a medicului Ioan CAPOTĂ, doctor al Facultăţii de Medicină
din Bucureşti cu teza „Tratamentul ulcerului gastric sau duodenal
perforant” în 1926, medic primar chirurg al Spitalului din Tecuci.

5 ani de la moartea, în anul 2015, în


Galați, a istoricului literar Eugenia GAVRILIU,
doctor în filologie, profesor de literatură engleză
în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, președinte al Comitetului de organizare
al Simpozionului Național Studențesc „William
Shakespeare” desfăşurat anual la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1995-2005), autoare
a mai multor lucrări care tratează relaţiile literare şi lingvistice dintre
cultura engleză şi cultura română, cu studii şi articole publicate în reviste
de specialitate (n. 1 ian. 1936, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş).
238
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

13 noiembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


com. Căuşanii-Noi, jud. Tighina, Basarabia, a
eseistei, prozatoarei şi traducătoarei Georgeta
HORODINCĂ, istoric şi critic literar, cu
studii gimnaziale şi liceale în Galaţi, Craiova
şi Iaşi, absolventă a Facultăţii de Filologie a
Universităţii din Iaşi, redactor la România liberă
şi Gazeta literară, redactor-şef al revistei Secolul
20, redactor-şef adjunct al revistei Luceafărul, autoare de proză şi
studii literare, al cărei volum de debut, „Bastarzii”, a obţinut în anul
1979 Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române (d. 1 iul. 2006,
Paris, Franţa).

85 de ani de la moartea, în anul 1935, în


com. Folteşti, jud. Galaţi, a învăţătorului Enache T.
DRUGAN, absolvent al Şcolii Normale din Galați
(1918), învățător în Cudalbi până în anul 1925,
când a fost numit institutor la Şcoala de aplicație
a Şcolii Normale din Galaţi, conducător al Băncii
Populare din comuna Cudalbi, numit, în anul 1934,
revizor şcolar al județului Covurlui (n. 31 iul. 1897, com. Cudalbi, jud.
Galaţi).

14 noiembrie

105 ani de la moartea, în anul 1915, în


Galați, a avocatului Emil VULPE, doctor în ştiinţe
politice şi administrative la Universitatea din
Bruxelles, prefect al judeţului Covurlui, inspector
administrativ, deputat, senator, primar al oraşului
Galaţi în perioada 1905-1907 (n. 8 dec. 1853,
Bârlad, jud. Vaslui).
239
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

100 de ani de la naşterea, în anul 1920,


în com. Buciumeni, jud. Galaţi, a generalului
Neculai I. STAICU-BUCIUMENI, doctor în
ştiinţe politico-economice, ofiţer activ în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, profesor,
scriitor, preocupat de istoria şi de folclorul local,
care a înfiinţat, în casa părintească din comuna
Buciumeni, un muzeu dedicat istoricului aşezării
şi a organizat un colţ memorial dedicat personalităţilor locale (Natalia
Negru, Şt. O. Iosif şi prof. univ. dr. Dimitrie Negru), autor a zeci de volume
de proză, romane, memorii şi istorie locală, membru și preşedinte de
onoare al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galați, distins, în anul 2010,
cu Premiul „Opera Omnia” din partea revistei Porto Franco, Cetăţean de
Onoare al Municipiului Galaţi şi al comunei Iveşti, decorat cu „Steaua
României”, „Coroana României” cu spade şi panglică de virtute militară și
Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler (d. 9 iun. 2016, Galați).

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Galați, a scriitorului


şi publicistului Grigore VASILIU, profesor de limba franceză şi de
limba română în Galaţi, la Liceele „C.A. Rosetti”, „Vasile Alecsandri” şi
„Al.I. Cuza” şi la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic, care
a debutat literar încă de pe băncile liceului, a frecventat în perioada
studenţiei cercul literar „Prietenii istoriei literare” (condus de P. V.
Haneş) şi Cenaclul „Sburătorul” al lui Eugen Lovinescu şi a colaborat
la revistele Preocupări literare și România literară (n. 25 ian. 1918, sat
Ciofeni, com.Telejna, jud. Vaslui).

15 noiembrie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în satul Zorile, com.


Copăcele, jud. Caraş Severin, a profesorului universitar Andrei
BARNA, doctor în ştiinţe pedagogice, cadru didactic universitar la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de lucrări, manuale,

240
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

studii și articole în domeniul pedagogiei, distins cu Ordinul „Meritul


pentru Învăţământ” clasa a II-a.

10 ani de la moartea, în anul 2010, a preotului Aurel


HÂRJOABĂ, hirotonit pe seama Parohiei Ivești din judeţul Galaţi în
anul 1982, care şi-a continuat activitatea pastorală la Parohia Orăşti,
Protopopiatul Olteniţa (din anul 1996) şi a slujit la Parohia „Sfântul
Nicolae Vlădica” din Bucureşti (n. 28 febr. 1956, com. Umbrăreşti,
jud. Galaţi).

16 noiembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


Cilibia, jud. Buzău, a profesorului universitar
inginer Constantin BANU, doctor în industrie
alimentară, cadru didactic care a contribuit,
în cei 50 de ani de carieră profesională şi
ştiinţifică, la perfecţionarea sistemului de
învăţământ superior alimentar şi la organizarea
cercetării ştiinţifice, decan al Facultăţii de
Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1996-1999), membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, membru
al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Asociaţiei
Inginerilor şi Tehnicienilor din România, autor de lucrări în
domeniul industriei alimentare, publicate în ţară şi străinătate (d.
16 iun. 2016, Bucureşti). [Oameni... (7)]

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în com. Stăniţa, jud. Neamţ, a profesorului
de fizică Vasile CIUCHINĂ, fost inspector
şcolar general al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Galaţi, director adjunct și director
al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”

241
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

din Galaţi, autor și coautor de culegeri şi lucrări pentru învăţământul


liceal și de articole în reviste de specialitate.

17 noiembrie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935,


în Odobeşti, jud. Vrancea, a profesorului
universitar inginer Brad SEGAL, doctor în
microbiologie industrială, care a fundamentat
în România domeniul de cercetare ştiinţifică al
„alimentelor de protecţie”, membru în Comitetul
Ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare
din România, al cărui nume este purtat, începând
cu anul 2007, de Colegiul de Industrie Alimentară din Tulcea (d. 29
mart. 1995, Galaţi). [Oameni... (3)]

35 de ani de la moartea, în anul 1985, a preotului Emanoil


HOGAŞ, care a activat la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din
Galaţi (1929-1944) şi la Parohia „Sf. Trei Ierarhi” (1944-1974), deputat
eparhial şi membru al Consistoriului eparhial (1949-1956), căruia i-a
fost decernat Ordinul „Crucea Patriarhală” (1976), profesor suplinitor
la Catedra de ştiinţe religioase a Seminarului Teologic „Sf. Apostol
Andrei” din Galaţi, autor de articole în periodicele gălăţene Căminul
şi Vestitorul (n. 17 oct. 1901, com. Smulţi, jud. Galaţi).

18 noiembrie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în


com. Independenţa, jud. Galaţi, a profesorului,
scriitorului și publicistului Apostol GURĂU,
referent literar la Comitetul de Cultură şi Artă
din Galaţi, unde a editat revista Pagini dunărene,
profesor de limba și literatura română în Galaţi la
Liceul Metalurgic şi Liceul „Elena Doamna”, care

242
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

a debutat literar, în anul 1978, cu volumul de povestiri Începutul verii


astronomice, a cărei prefață a fost semnată de Marin Preda, preşedinte
al Cenaclului Uniunii Scriitorilor – Filiala Galaţi, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi şi al Uniunii Scriitorilor din România,
distins cu numeroase premii literare, colaborator la publicații
literare precum Antares, Ateneu, Axis Libri, Cronica, Dunărea de Jos,
Luceafărul, Oglinda literară, Porto-Franco, Pro Saeculum, România
literară (d. 7 sept. 2019, Galaţi).

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în


Tulcea, a etnografei Steluţa PÂRÂU, doctor în
specialitatea „Estetica Artei Vizuale”, cercetător
cu o bogată experiență profesională acumulată
prin împletirea activității de cercetare etnologică
cu cea de muzeografie, cadru didactic asociat
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
membru în colectivul de redacţie al revistei Steaua Dobrogei din
Tulcea, autor de studii de specialitate publicate în revistele Analele
Dobrogei, Colinda, Colocvii gălăţene, Daima, Datini, Peuce, Revista de
etnografie şi folclor, Steaua Dobrogei.


65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în Berești, jud. Galați,
a publicistului şi poetului Ion POTOLEA, care a lucrat în presa
gălăţeană a anilor ᾿90 la publicaţiile Porto-Franco şi Acţiunea,
membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri”
din Galaţi, printre premiile literare care i-au
fost decernate numărându-se Premiul de
Debut al Editurii „Porto-Franco” şi Premiul III
la Concursul de poezie „Peregrinări” (Dublin,
2013), colaborator la publicaţii literare precum
Convorbiri literare, Flacăra, Literatorul,
Luceafărul, Noduri şi Semne, Porto-Franco,
Tomis, Vatra, Vânt bun etc.

243
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

50 de ani de la moartea, în anul 1970, în Bucureşti, a actriţei


Mya Coca GIURESCU, care a interpretat de roluri pe scenele teatrelor
din Bucureşti şi la Radiodifuziunea Română (n. 13 febr. 1910, Galaţi).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975,


în Galaţi, a sportivei Ana GOGORIŢĂ,
jucătoare şi antrenoare de tenis de masă, care
a activat în cadrul Clubului Sportiv Municipal
„Voinţa”, multiplă campioană naţională şi
internaţională la tenis de masă.

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în Chişinău, Republica


Moldova, a halterofilului Valeriu CALANCEA,
absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
Galaţi, sportiv legitimat la Clubul Sportiv „Dunărea”
din Galaţi şi la Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti,
cu un palmares sportiv bogat (campion european,
dublu campion european), care a primit titlul de Cel
mai bun sportiv al anului 2003, Cetăţean de Onoare
al Municipiului Galaţi, distins cu Ordinul „Meritul
Sportiv” clasa a II-a.

19 noiembrie

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în


Galaţi, a interpretului de muzică uşoară Nicolae
NIŢESCU, cu activitate artistică de-a lungul a peste
şase decenii, pe diverse scene din Bucureşti (Teatrul
„Constantin Tănase”, Teatrul „Ion Vasilescu”,
Ansamblul Artistic „Rapsodia Română”), care a
excelat în interpretarea romanțelor, a muzicii ușoare
românești și internaționale, a operetei, fiindu-i
decernate numeroase premii şi distincții, primul solist român premiat
244
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

la un festival internaţional de muzică uşoară (Polonia, 1963), declarat


Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (d. 18 sept. 2012, Bucureşti).

45 de ani de la naşterea, în anul 1975, în


Vatra Dornei, jud. Suceava, a inginerului Nicuşor
BAROIU, doctor în inginerie mecanică, cadru
didactic universitar al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, autor şi coautor de studii şi
lucrări ştiinţifice, membru fondator şi preşedinte
al Asociaţiei „Geo-Cybernetica și Ingineria
Mediului Sec. XXI” (AGCIM-XXI), membru al Societăţii Române de
Grafică Inginerească (SORGING), al Asociaţiei Generale a Inginerilor
din România - Filiala Galaţi şi al Professional Association in Modern
Manufacturing Technologies (ModTech), distins cu Diploma de
excelenţă „Mircea Traian Manolache” pentru tineri cercetători.

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în Galaţi,


a artistei plastice Adina DRINCEANU, absolventă
a Academiei de Arte Frumoase din Perugia (Italia),
pictor, sculptor, ceramist, curator independent,
implicată în diverse proiecte, expoziţia personală
„Ferestre” beneficiind de sprijinul Consorţiului East
U.E. în realizarea turneului care a avut ca destinaţii
Dubai, Hong Kong, Montreal şi Washington.

20 noiembrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Bădiceni, jud. Soroca, Basarabia, a istoricului
şi profesorului universitar Emilian I. BOLD,
absolvent al Seminarului „Sf. Andrei” din Galaţi,
doctor în ştiinţe istorice, cadru didactic universitar
al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, autor şi
coautor a peste 100 de lucrări de specialitate şi

245
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

ştiinţifice, deţinător al Premiului Academiei Române, Cetăţean de Onoare


al comunei Luncaviţa, jud. Tulcea (d. sept. 2018, Iaşi).

90 de ani de la naşterea, în anul 1930, în satul Oratia, com.


Podgoria, jud. Buzău, a actorului Radu Gheorghe JIPA, care a debutat
pe scena Teatrului Dramatic din Galaţi, în piesa Tragedia optimistă, în
noiembrie 1957, afirmându-se ulterior cu alte zeci
de roluri din dramaturgia naţională şi internaţională
(Oleg Koşevoi în Tînăra gardă, Dumitru Ailincei
în Secunda 58, Serghei în Piaţa ancorelor, Milan
în Marele fluviu îşi adună apele, Claudio în Mult
zgomot pentru nimic, Anchetatorul în Procurorul,
Dorin în Goana după fluturi, Potapov în Acţiunea
Potapov, Cătălin în Viforul, Bozoncea în Groapa,
Dan în O şansă pentru fiecare etc.).

50 de ani de la naşterea, în anul 1970, în


Galaţi, a medicului Adina-Geanina NĂMOIANU,
specialist în radiologie şi imagistică medicală,
cu activitate în Spitalul Municipal „Elisabeta
Doamna” şi în Spitalul Judeţean din Galaţi,
director medical la Hiperdia Galaţi, deţinătoare a
Premiului I la Congresul Naţional de Radiologie-
Imagistică Medicală din Timişoara, membră a
Societăţii Române de Radiologie şi Imagistică Medicală şi a Societăţii
Internaţionale de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie.

21 noiembrie

110 ani de la naşterea, în anul 1910, în


Brăila, a prozatorului Theodor CONSTANTIN,
redactor-şef la Editura Tineretului, care s-a dedicat
cu preponderenţă literaturii poliţiste şi de aventuri
(d. 29 aug. 1975, Bucureşti).

246
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

90 de ani de la naşterea, în anul


1930, în Predeal, jud. Prahova, a inginerului
constructor şi economistului Nicolae BEURAN,
profesor la Institutul Politehnic din Cluj, prim-
vicepreşedinte al Comitetului Executiv al
Consiliului Popular al judeţului Galaţi (26 sept.
1989), prefect al judeţului Galaţi în perioada
1990-1996 (d. 24 aug. 2018, Cluj).

60 de ani de la moartea, în anul 1960, în Bucureşti, a inginerului


constructor doctor Ion ANDRIESCU-CALE, unul dintre profesorii care
au luat parte la definirea şi consolidarea învăţământului superior agronomic
din cadrul Universităţii ieşene, unul dintre „pionierii activităţilor în
domeniul hidroameliorărilor”, care de-a lungul
carierei a condus numeroase lucrări de construcţii,
şef de catedră la Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare
din Galaţi, membru al Societăţii Politehnice din
Bucureşti, al Asociaţiei Generale a Inginerilor din
România şi al Asociaţiei Internaţionale a Congreselor
pentru Energie şi Baraje de la Londra (n. 7 ian. 1887,
Câmpina, jud. Prahova).

40 de ani de la moartea, în anul 1980,


în Bucureşti, a scriitorului şi ziaristului I.
(IONESCU) VALERIAN, redactor şi director la
revista Viaţa literară, autor de volume de poezie,
romane, interviuri, memorialistică, colaborator
la numeroase publicaţii ale vremii, rănit în luptele
de la Mărăşeşti, avansat la gradul de locotenent și
decorat cu Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de Cavaler,
membru al Societăţii Scriitorilor Români (n. 1 aug. 1895, com. Iveşti,
jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

247
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

22 noiembrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în


Brăila, a profesorului universitar doctor inginer
Amedeu ORĂNESCU, cadru didactic şi decan al
Facultăţii de Mecanică a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, cu activitate de cercetare
ştiinţifică de peste 50 de ani, în domeniul teoriei
mecanismelor, autor de lucrări şi studii ştiinţifice în
domeniu publicate în ţară şi străinătate, preşedinte
al Asociaţiei Române pentru Teoria Maşinilor şi a Mecanismelor -
Filiala Galaţi, membru fondator de onoare al Asociaţiei de Robotică
din România, căruia i-a fost decernat Premiul municipiului Galaţi
pentru întreaga activitate didactică şi ştiinţifică (d. sept. 2007).

23 noiembrie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Tecuci, jud. Galaţi,


a artistei plastice Mihaela PROFIRIU MATEESCU-CULLURI, care
s-a remarcat ca pictor iconograf, a realizat picturi
pentru interiorul Bisericii Ortodoxe Române
din Caracas (Venezuela), a participat la peste o
sută de expoziţii în ţară şi în străinătate (Elveţia,
Italia, Grecia, Venezuela, India), lucrările sale
fiind prezente în colecţii din România, Anglia,
Argentina, Australia, Belgia, Canada, Finlanda,
Franţa, Grecia, Italia, Japonia, Moldova, Olanda,
Suedia, S.U.A., Ungaria, Venezuela etc., membru
al Asociației Artiștilor Plastici și al Academiei de Arte Tradiționale,
premiată de Centrul Republican de Cultură şi Artă din Chişinău,
deţinătoare a distincţiei „Crucea Patriarhală pentru Mireni” oferită de
Preafericitul Patriarh Teoctist.

248
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

15 ani de la moartea, în anul 2005, în com. Brăhăşeşti, jud.


Galați, a scriitorului şi omului politic Cornel BRAHAŞ (pseudonimul
lui Ionel VIŢU), autor de volume de poezie şi proză, membru al Uniunii
Scriitorilor din România (n. 8 mai 1950, com. Poiana, jud. Galaţi).

24 noiembrie

125 de ani de la naşterea, în anul 1895, în Galaţi, a medicului


Alexandru DACIAN, doctor al Facultăţii de Medicină din Cluj
(1922), medic al Asigurărilor Sociale Galaţi (d. febr. 1974).

100 de ani de la naşterea, în anul 1920, în


com. Cislău, jud. Buzău, a poetului, prozatorului
şi dramaturgului Nicolae TĂUTU, care a
urmat şcoala primară la Galaţi, Oneşti şi Târgu
Ocna, după război activând în presa militară
(corespondent special la Apărarea patriei,
redactor-şef la Viaţa militară), autor de poezie,
romane, povestiri, nuvele, teatru, scenarii literare, librete de operă şi
operetă, memorialistică, laureat al Premiului de Stat clasa a III-a (d. 13
iun. 1972, Bucureşti).

25 noiembrie

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Galaţi, a doctorului în


medicină Teofil MEHEDINŢI, medic pediatru, şef
de lucrări în cadrul Universităţii din Craiova, unde
a înfiinţat şi coordonat Revista Medicală, profesor
universitar şi şef al departamentului Histologie la
Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii
„Ovidius” din Constanţa, autor de lucrări, studii şi
comunicări în domeniu, conducător al revistei Ars
Medica Tomitana, membru al Uniunii Medicale

249
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

Balcanice, al Societăţii Naţionale de Biologie Celulară şi al Societăţii


Române de Morfologie (d. mart. 2017).

50 de ani de la moartea, în anul 1970,


în Bucureşti, a artistei plastice Maria Elisabeta
MAICAN, care a expus la expoziţiile Tinerimii
Artistice din Bucureşti (n. 24 sept. 1885, Galaţi).

26 noiembrie

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi,


a poetului Gheorghe BURLACU-NICULIŢEL,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
care a activat ca ghid turistic în cadrul Oficiului
Judeţean de Turism Galaţi (1965-1998), Cetăţean
de Onoare al comunei Niculiţel, jud. Tulcea, ale
cărui poezii au o tematică profund religioasă;
a donat Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din
Galaţi o serie de litografii pe papirus, care ilustrează Egiptul antic (n.
16 mart. 1939, com. Niculiţel, jud. Tulcea).

27 noiembrie

135 de ani de la nașterea, în anul 1885, în Huşi, jud. Vaslui,


a medicului Nicolae HORTOLOMEI, medic de circumscripţie în
comuna Oancea, judeţul Galaţi şi la Spitalul Paşcani, profesor de clinică
chirurgicală la Facultatea de Medicină din Iaşi şi
la cea din Bucureşti, redactor al primului tratat
complet de chirurgie în anul 1955, întemeietorul
chirurgiei fiziologice în România, membru al
Academiei de Ştiinţe Medicale din România, al
Academiei de Chirurgie de la Paris şi al Societăţii
Internaţionale de Urologie, membru titular al
Academiei Române (d. 3 ian. 1961, București).

250
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

100 de ani de la naşterea, în anul 1920, în com. Surdila-Greci,


jud. Brăila, a istoricului militar şi generalului de brigadă (r.) Victor
ATANASIU, absolvent al Institutului de Geodezie din Galaţi (1951-
1955), doctor în istorie, cadru didactic în cadrul Academiei Militare
Generale din Bucureşti, autor de lucrări, articole şi studii în domeniul
istoriei şi învăţământului militar din România, membru al Ligii
Culturale „Nicolae Iorga”, distins cu importante ordine şi medalii de
război româneşti şi străine, unul dintre acestea fiind Premiul „Nicolae
Bălcescu” al Academiei Române (d. sept. 2011, Bucureşti).

80 de ani de la moartea, în anul 1940, în


pădurea Snagov, jud. Ilfov, a economistului Virgil
N. MADGEARU, doctor în ştiinţe economice,
deputat, ministru al Industriei și comerțului, al
Finanţelor, al Agriculturii şi Domeniilor în mai
multe guverne, poziții din care a elaborat o serie de
legi importante şi a coordonat viaţa economică şi
financiară a ţării, întemeietor al Asociaţiei pentru Ştiinţă şi Reformă
Socială (transformat ulterior în Institutul Social Român), care a
contribuit la elaborarea şi fundamentarea unor teorii şi doctrine
economice, autor a numeroase lucrări în domeniul economic,
membru post-mortem al Academiei Române (n. 14 dec. 1887, Galaţi).
[Oameni... (9)]

28 noiembrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950,


în Iaşi, a doctorului în medicină Magdalena
MOROŞANU, medic primar al secţiei Diabet
zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” din Galaţi, cadru didactic universitar la
Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul

251
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membră a Societăţii Române


de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, a Federaţiei Române de Diabet,
a Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului şi a Asociaţiei
Române pentru Studiul Durerii.

40 de ani de la naşterea, în anul


1980, în Galaţi, a artistului plastic Mihail-
Ciprian BĂDĂLAN, grafician şi designer,
cu numeroase participări la expoziții de
grup şi tabere de creaţie, afirmat în domeniul
publicităţii ca Art Director în agenţii din
Galaţi şi Bucureşti, contribuind la proiecte
premiate internaţional, împreună cu echipa
de design şi consultanţă de brand din firma Brandient, participând la
expoziţia „Brandient 101 - Identităţi grafice româneşti” şi la editarea
volumului cu acelaşi nume, în care se regăsesc proiecte proprii.

40 de ani de la naşterea, în anul 1980, în


Galaţi, a actorului Adrian NOUR, absolvent
al Facultății de Arte a Universității „Dunărea
de Jos” din Galați, care s-a remarcat prin
spectacolele de muzică, dans şi pantomimă,
membru al companiilor teatrale conduse de
Dan Puric şi Gigi Căciuleanu, colaborator al
Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”, al Teatrului
Metropolis şi al Teatrului de Operetă şi Muzical „Ion Dacian” din
Bucureşti, cunoscut şi din numeroasele apariții TV, înregistrări radio,
filme şi din apariţiile alături de Trio Zamfirescu şi de trupa de jazz
„Cantaloop”.

252
Noiembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

29 noiembrie

80 de ani la naşterea, în anul 1940, în


Hârşova, jud. Constanţa, a inginerului Dumitru
NICOLAE, a cărei activitate profesională este
strâns legată de Combinatul Siderurgic din
Galați, unde a fost inginer, șef secție, director
de uzină, director adjunct și director general,
preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, primar
al municipiului Galaţi (d. 29 mart. 2019, Galați).

30 noiembrie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Galaţi, a pianistului


şi compozitorului Radu LUPU, recunoscut drept unul dintre cei
mai mari pianişti contemporani ai lumii, care a concertat alături de
prestigioase orchestre simfonice şi de mari dirijori
ai lumii, a susţinut turnee regulate în Europa şi
Statele Unite ale Americii, Israel şi China, laureat
al celor mai prestigioase concursuri de pian clasic,
printre care Festivalul Internaţional „George
Enescu” şi Concursul Internaţional de Pian de la
Leeds (Marea Britanie), deţinător a două premii
Grammy la categoria „cea mai bună înregistrare
instrumentală a anului”, distins de regina Marii Britanii cu titlul de
Comandor al Imperiului Britanic pentru „serviciile sale aduse muzicii”.

10 ani de la moartea, în anul 2010, în orașul


Tecuci, jud. Galaţi, a tehnicianului veterinar Octavian
CERCHEZ, epigramist, publicist și redactor al ziarului
tecucean Observator, corespondent oficial al ziarului
Viaţa liberă pentru zona Tecuci, vicepreşedinte al
Asociaţiei „Cultul Eroilor” din Tecuci, pasionat de
istoria aviaţiei şi a României, care a publicat articole în reviste precum
Dunărea de Jos şi Galaţiul eroic (n. 22 aug. 1936, Galaţi).
253
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2020

„Cu fiecare dintre noi nu începe lumea şi


nici nu se sfârşeşte, iar greşelile din tinereţe se
plătesc cu vârf şi îndesat la bătrâneţe sau chiar
mai devreme.”

„Nu-mi plac căile piezişe... mie-mi place


vorba dreaptă şi francă.”

„Am nutrit continuu convingerea


nestrămutată că practica nu poate duce la
rezultate pozitive dacă nu e întemeiată pe o
cercetare metodică a realităţii naţionale, după
cum ştiinţa rămâne sterilă dacă nu confruntă
enunţurile teoretice cu faptele, prin cercetarea
sistematică a realităţii.”

254
Decembrie

2020
2020
niversări

2020 omemo
rări

Decembrie

omem
orări
2020

0
202
săr i
niver
1 decembrie

140 de ani de la nașterea, în anul 1880, în


Târgu Ocna, jud. Bacău, a avocatului Ștefan H.
ȘTEFAN, prefect al judeţului Covurlui (10 ian.
- 8 sept. 1919), primar al orașului Galaţi (1925-
1926), deputat de Covurlui, cu realizări edilitare
deosebite (Baia Comunală, Gimnaziul „C.A.
Rosetti”), avocat şi decan al Baroului Galaţi (d. 28
iun. 1972, București).

2 decembrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în Galaţi, a medicului


Mioara Aurelia MAZILU, cu activitate profesională în Bucureşti, în
cadrul Spitalelor „Carol Davila”, „Cantacuzino” şi „Victor Babeş”, specialist
endocrinolog la Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” din
Bucureşti, membră a Societăţii de Endocrinologie Clinică din România.

3 decembrie

105 ani de la naşterea, în anul 1915,


în com. Independenţa, jud. Galaţi, a artistului
plastic Aurel VLAD, pictor, grafician,
ilustrator de carte, cadru didactic universitar şi
decan al Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, prezent cu lucrări la
Saloanele Oficiale şi la expoziţii colective din
ţară (d. 16 sept. 1985, Bucureşti).
Autoportret
Aurel Vlad
85 de ani de la nașterea, în anul 1935, în Craiova, a inginerului
și epigramistului Dan CĂPRUCIU, care a activat în cadrul Institutului
Judeţean de Proiectări din Galaţi, autor de volume de proză scurtă,
epigrame, schiţe umoristice, membru fondator al Cenaclului Literar
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

de Umor „Verva” din Galaţi, membru al Asociaţiei


Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi şi al
Uniunii Epigramiştilor din România, inclus în
antologii şi volume colective de umor, căruia i-a
fost decernat Premiul de Excelenţă la Festivalul
Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu”,
colaborator la publicaţii de profil precum Urzica,
Pagini dunărene, Perpetuum comic, Epigrama,
Cacialmaua, Haz de Necaz, Râsu’ Plânsu.

85 de ani de la nașterea, în Focșani, jud.


Vrancea, a profesorului universitar doctor inginer
Dumitru RĂILEANU, prodecan şi decan al
Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, prorector al acestei
universităţi, autor de brevete de invenţie în
domeniul sudurii, cu o bogată activitate ştiinţifică
legată de tehnologiile şi echipamentele de sudare navale, autor a
numeroase articole în publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate
(d. 21 febr. 1988, Galaţi). [Oameni... (7)]

4 decembrie

75 de ani de la naşterea, în anul 1945, în Zimnicea, jud.


Teleorman, a actorului Dan Andrei BUBULICI, actor la Teatrul
Dramatic din Galaţi (1976-1984), unde a făcut parte din distribuţia
unor spectacole precum: „Chiriţa în provincie”,
„Sâmbătă la Veritas”, „Domnul Puntila şi sluga sa,
Matty”, „A douăsprezecea noapte” etc., distribuit
în filmele artistice: „Falansterul” (1979), „Reţeaua
S” (1980), „Bietul Ioanide” (1980), „Artista, dolarii
şi ardelenii” (1980), „Ştefan Luchian” (1981),
„Buletin de Bucureşti” (1982), „Să mori rănit din
dragoste de viaţă” (1983), emigrat în S.U.A. în anul
1986 (d. 14 apr. 2012, Fairlawn, Ohio, S.U.A.).

258
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

90 de ani de la naşterea, în anul 1930,


în Ploieşti, a conferenţiarului doctor inginer
Nicolae SÎRBU, care a urmat cursurile
Institutului Mecano-Naval de la Galaţi,
secţia Construcţii navă, inginer proiectant la
Șantierul Naval din Galați (1961-1962), apoi
cadru didactic la Institutul Politehnic din Galați
până în anul 1990, predând cursurile Dinamica
navei, Rezistenţa materialelor, Nave de pescuit şi navigaţie, autor de
lucrări de specialitate care au contribuit la punerea bazelor studiului
experimental al rezistenţei la înaintare a navelor (d. 11 mai 2007).

5 decembrie

175 de ani de la naşterea, în anul 1845, în Adrianopol, Turcia,


a învăţătorului, preotului, tipografului şi gravorului Ghevond
PAPAZIAN, care a slujit la Biserica Armeană din Galaţi şi a editat
cărţi şi periodice în zeţăria proprie (d. 17 ian. 1930, Constanţa).

135 de ani de la nașterea, în anul 1885, în satul Ruget,


com. Vultureni, jud. Tecuci (azi sat Lichitişeni, com. Vultureni,
jud. Bacău), a medicului Savel CÂRLAN, erou al Primului Război
Mondial, medic la Spitalul din Nicoreşti, medic primar al judeţului
Tecuci (1929), profesor de igienă la Liceul „Dimitrie Sturdza” din
Tecuci (1929), cel care, la intrarea României în război, în anul
1941, a organizat şi condus Spitalul de zonă cu sediul la Tecuci,
unul dintre fondatorii Bibliotecii Publice din Tecuci, căruia i-au
fost acordate distincţiile: „Coroana României” în grad de Cavaler,
„Steaua României” în grad de Ofiţer, „Steaua României” în grad de
Cavaler și „Meritul Sanitar” clasa I-a (d. 6 oct. 1967, Târgoviște).

259
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în


Bucureşti, a inginerului Gheorghe NICOLAU,
absolvent al Gimnaziului Real de Băieţi „D.A.
Sturdza” din Tecuci şi al Şcolii Naţionale de Poduri şi
Şosele, profesor universitar al Institutului Politehnic
din Bucureşti (1924-1956), ministru al Asigurărilor
Sociale şi ministru al Lucrărilor publice, membru
titular al Academiei Române, autor de lucrări în domeniul motoarelor
cu ardere internă (n. 19 aug. 1886, com. Pufeşti, jud. Vrancea).

6 decembrie

95 de ani de la naşterea, în anul 1925, în Galaţi, a prozatorului


Constantin GHEORGHIU, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, care s-a remarcat prin stilul propriu, odată cu volumul
apărut în anul 1969, „Pământ şi păienjeni” (d. 10 ian. 1990, Bucureşti).

50 de ani de la nașterea, în anul 1970, în


Galați, a artistului plastic Bogdan MURARIU,
afirmat în domeniul sculpturii, profesor în
învățământul preuniversitar din Galați, participant
la expoziţii naţionale colective şi tabere de creaţie,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
7 decembrie

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în


Galaţi, a fotografului şi operatorului cinematografic
Jean MAKSAY, fotograf de lux al oraşului Galaţi, care
a surprins în imagini relevante aspecte ale vieţii socio-
economice, politice, culturale şi edilitare ale vremii,
medaliat cu bronz la Expoziţia internaţională de la
Paris (1900) şi decorat pentru participarea în campania
militară a României în Bulgaria, din anul 1913 (n. 27 aug. 1895, Galaţi).
260
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

30 de ani de la naşterea, în anul 1990, în


Galaţi, a actorului, regizorului şi scenaristului
Andrei HUŢULEAC, interpret al unor personaje
de teatru şi film, căruia i-a fost decernat, în cadrul
Galei UNITER, premiul pentru cel mai bun
actor în rol principal pentru personajul Wolfgang
Amadeus Mozart din spectacolul „Amadeus”
(2017) şi pentru personajul Randle P. McMurphy din spectacolul
„Zbor deasupra unui cuib de cuci” (2019), regizor și scenarist al unor
scurt metraje premiate în cadrul unor festivaluri de film.

8 decembrie

115 ani de la naşterea, în anul 1905, în com. Fârţăneşti, jud. Galaţi,


a preotului Filip GUGOAŞĂ, absolvent al Seminarului Teologic „Sf.
Apostol Andrei” din Galaţi (în anul 1927), preot la Biserica „Sf. Sofia” din
Galaţi (1941), membru în comitetul de redacţie al revistei Viaţa Adevărată,
colaborator la publicaţii cu profil teologic (d. 2 mai 1984, Galaţi).

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în satul Budeşti,


com. Coteşti, jud Vrancea, a inginerului și profesorului universitar
Gabriela MUNTEANU, doctor în știinţe tehnice, cadru didactic
universitar al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, prodecan al
Facultăţii de Industrii Alimentare, Acvacultură
şi Pescuit, autor şi coautor de lucrări de
specialitate în domeniul ecologiei acvatice și
acvaculturii, membră a Asociaţiei Europene a
Specialiştilor în Patologia Peştilor (EAFP), a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a
Societăţii de Biologie din România şi a Societăţii
de Acvacultură din România (d. 16 sept. 2017).

261
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

9 decembrie

130 de ani de la naşterea, în anul 1890,


în Galaţi, a inginerului şi diplomatului Radu
IRIMESCU, ambasador al României în S.U.A.,
director al Băncii Chrissoveloni, sucursala New-
York, distins cu „Steaua României” în grad de
Cavaler, „Coroana României” în grad de Ofițer
cu spade, Ordinul „Sf. Ana” cu spade și fundă şi
Ordinul „Croix de guerre” (d. mai 1975, Los Angeles, S.U.A.).

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în


București, a actorului și regizorului Adrian LUPU,
director al Teatrului Dramatic din Galaţi din 1990,
„maestru incontestabil al stilului expresionist
în teatru”, sub conducerea căruia s-a reluat
organizarea primului Festival de Comedie din ţară,
FESTINGAL (d. 3 nov. 1999, Galați).
11 decembrie

120 de ani de la moartea, în anul 1900, în Iași, a juristului


şi filantropului Scarlat PASTIA, cu importante
contribuţii în dezvoltarea şi modernizarea oraşului
Iaşi (prefect al judeţului Iaşi şi primar al municipiului
Iaşi), care şi-a donat proprietatea din dealul
Tătăraşilor pentru înfiinţarea primului cimitir
comunal „Eternitatea” (deschis la 1 sept. 1876),
unul dintre ctitorii Bisericii „Sf. Gheorghe” din Iaşi,
autor al primei monografii despre alimentarea cu
apă a oraşului Iaşi (n. 24 sept. 1827, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

100 de ani de la moartea, în anul 1920, în Bucureşti, a


folcloristului, etnologului şi profesorului de limbi clasice George PITIȘ,
262
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

profesor la Galați, unde a cules cântece din satele


din împrejurimi, lucrările sale bazându-se pe
cunoaşterea adâncă şi cercetările personale pe
teren, autor de articole de specialitate în revistele
Convorbiri literare, Gazeta Transilvaniei, Revista
nouă (n. 1 mart. 1858, Braşov).

80 de ani de la naşterea, în anul 1940, în Tg. Bujor, jud. Galaţi, a


poetului Eugen BANŢA, director al Casei de Cultură
din Tg. Bujor, care a colaborat la reviste literare locale şi
naţionale, precum: Cronica, Ateneu, Pagini dunărene,
Incandescenţe, Porto Franco, Contemporanul, Sinteze
literare, distins cu premii literare (Premiul al II-lea la
Festivalul de Poezie „C. Negri”, Premiul I la Festivalul
de Poezie „Grigore Hagiu”).

80 de ani de la nașterea, în anul 1940, în


Focșani, jud. Vrancea, a profesorului universitar
Ioan HUMĂ, doctor în filosofie, cadru didactic
la Catedra de Filosofie a Universităţii Tehnice
„Gh. Asachi” din Iaşi, decan al Facultăţii de Drept
a Universităţii „Danubius” din Galaţi, membru
în Comitetul Director al Filialei Române a Asociaţiei Internaţionale
de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială, autor de cărți şi lucrări
științifice de specialitate, distins cu Premiul „Ion Petrovici” al
Academiei Române în anul 2016.

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în


Sf. Gheorghe, jud. Covasna, a artistei plastice
Cornelia BURLACU-NICOLAESCU, profesor
de grafică la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galați, membră a Uniunii Artiştilor Plastici,
cu numeroase expoziții personale și participări
la expoziţiile colective naţionale și internaţionale
263
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

(Canada, Germania, Ungaria, Austria, S.U.A., Bulgaria, Italia),


distinsă cu premii și distincții precum: Premiul pentru grafică satirică
(Focşani, 1982), Premiul pentru grafică la Bienala Artelor „Cezar
Ivănescu” (Muzeul de Artă Vizuală Galaţi).
13 decembrie

150 de ani de la nașterea, în anul 1870, în Galați, a juristului


Emanoil PANTAZI, preşedinte al Consiliului Juridic din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, unul dintre
fondatorii Ligii pentru Unitatea Culturală a
Tuturor Românilor, deputat (1899-1900), membru
de onoare al Academiei Române, membru al
Consiliului Societăţii Legislative Comparate din
Paris, unul dintre donatorii Academiei Române
(tablouri de N. Grigorescu, Şt. Luchian, N. Tonitza,
I. Andreescu, J. Al. Steriade ş.a. şi gravuri) (d. 19
apr. 1942, București).

5 ani de la moartea, în anul 2015, în Galaţi,


a eseistului, criticului literar şi traducătorului
Viorel ŞTEFĂNESCU, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, distins cu Premiul
de Excelenţă pentru întreaga sa operă de critic,
acordat de Uniunea Scriitorilor din România,
Filiala Sud-Est (n. 8 febr. 1954, Galaţi).

14 decembrie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935, în


Bucureşti, a actriţei Stela POPESCU-TEMELIE,
artistă remarcabilă a Teatrului Dramatic din
Galați (1962-1990), unde a dat viaţă personajelor
din spectacole precum: „Doamna Ministru”,
„Mitică Popescu”, „O noapte furtunoasă”, „Citadela
sfărâmată”, „Emin şi Veronica”, „Un bărbat şi mai
264
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

multe femei”, „Ex”, „Florin şi Florica”, „Avarul”, „Interesul general”,


„Gaiţele”, „O zi de odihnă” etc., după anul 1990 jucând în spectacolele
Teatrului Trianon din Galaţi, autoare a volumului autobiografic
„Frunzele plâng toamna” (2004) (d. 4 mart. 2008, Galaţi).
15 decembrie

110 ani de la nașterea, în anul 1910, în Tecuci, jud. Galați,


a matematicianului și profesorului Eugen RUSU, cadru didactic
în învățământul preuniversitar la mai multe licee (Iași, Tg. Mureș,
București), asistent și conferenţiar universitar la Facultatea de
Matematică şi Fizică din Bucureşti, profesor și șef de catedră la Institutul
Pedagogic din București, redactor-şef al Gazetei matematice, autor a
mai multor lucrări de specialitate precum: „Bazele teoriei matematice”,
„Despre învăţarea matematicii”, „Metodica predării geometriei în
şcoala generală”, „Matematica în liceu. Probleme de metodică”, „De la
Thales la Einstein”, „Vectori” (d. 7 mai 1983, București).

16 decembrie

45 de ani de la moartea, în anul 1975, în București, a medicului


Eugen Bogdan ABUREL, doctor în medicină şi chirurgie, reprezentant
de marcă al medicinei româneşti în domeniul obstetricii, care a
format numeroase generaţii de medici în centrele
universitare din Iaşi şi Bucureşti, având contribuţii
originale în specialitatea obstetricii şi ginecologiei,
membru al mai multor societăți medicale din țară
și din străinătate, printre care Societatea de Medici
şi Naturalişti din Iaşi şi Societatea de Obstetrică
şi Ginecologie din Paris, membru de onoare al
Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din Turcia
și al Societăţii Medicale „Purkinje” din Cehoslovacia, autor a peste
700 de lucrări, manuale şi tratate de specialitate, distins cu Medalia
„Meritul cultural” clasa I şi Ordinul „Les Palmes Academiques” oferit
de Guvernul francez (n. 23 ian. 1899, Galați). [Oameni... (3)]

265
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

17 decembrie

85 de ani de la nașterea, în anul 1935, în


Brăila, a profesorului Alexandru CIOLAN, fost
sportiv de performanță, profesor la Liceul Industrial
de Construcţii Maşini  Nr. 1 (actualul Colegiu
Tehnic „Radu Negru”) și asistent universitar la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați, antrenor
la Clubul Şcolar Sportiv nr. 1 din Galaţi, secţia
handbal (d. 16 mart. 2006, Galaţi).

20 de ani de la moartea, în anul 2000, în satul Dunavăţu de


Jos, com. Murghiol, jud. Tulcea, a scriitorului şi jurnalistului Cristian
Ermei POPESCU-HALMYRIS, absolvent al
Facultății de Litere şi a Şcolii de Ofiţeri Fluviali,
căpitan fluvial, care a lucrat în cadrul Cineclubului
Societății de Navigație, a scris scenarii de film şi a
realizat mai multe pelicule, a înfiinţat ziarul Vânt
bun!, membru al Cenaclului literar „Ștefan Petică”,
colaborator la publicaţiile Acţiunea, Ramuri, Tomis,
Viaţa nouă, distins cu mai multe premii literare (n.
1 iun. 1944, Corabia, jud. Olt).

18 decembrie

85 de ani de la naşterea, în anul 1935,


în com. Chilia Veche, jud. Tulcea, a profesorului
universitar Florin BALAIŞ, cu activitate didactică
în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
(1972-1974), preşedinte al Consiliului Judeţean
de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi (1981-1990),
director al Direcţiei Judeţene pentru Educaţie
Fizică şi Sport (1990-1995), antrenor de volei, al cărui nume este
266
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

purtat de o sală a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi,


distins cu mai multe distincţii şi titluri printre care Ordinul „Meritul
Sportiv” şi titlul de „Antrenor Emerit” (d. 22 ian. 2002).

19 decembrie

135 de ani de la naşterea, în anul 1885, în com. Jorăşti, jud.


Galaţi, a teologului şi scriitorului Ioan Gh. SAVIN, doctor în teologie
şi filosofie, „unul dintre marii savanţi şi trăitori ai Bisericii Ortodoxe
din veacul al XX-lea”, inspector general în
Ministerul Cultelor şi Artelor şi redactor la
publicaţia oficială a acestui minister, Cuvântul,
profesor de Filosofia religiei şi Apologetică la
Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-
1941), secretar de stat în Ministerul Educaţiei
Naţionale (1937), profesor şi decan al Facultăţii
de Teologie din Iaşi (1940-1941), profesor
la Catedra de Apologetică şi Dogmatică a
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, colaborator la publicaţiile:
Biserica Ortodoxă Română, Viitorul, Calendarul, Fântâna Darurilor,
Studii teologice, Mitropolia Olteniei (d. 22 febr. 1973, Bucureşti).
[Oameni... (10)]

20 decembrie

15 ani de la moartea, în anul 2005, a


sportivului Petre DRAGOMIR, fotbalist cu
o impresionantă carieră la diverse echipe din
Giurgiu, Bucureşti, Sibiu, Galaţi (Ştiinţa Galaţi şi
Siderurgistul Galaţi) şi Ploieşti, antrenor la echipe
precum: UZUC Ploieşti, Gloria Buzău, Chimia
Brazi, ICIM Ploieşti, Flacăra Moreni, Industria
Sârmei Câmpia Turzii, CIL Sighetu Marmaţiei,
Steaua Mizil, Carpaţi Nehoiu, observator judeţean şi federal, autor de
romane istorice (n. 21 iun. 1939, Giurgiu).

267
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

15 ani de la moartea, în anul 2005, în


Galaţi, a inginerului Vasile I. STĂNCIULESCU,
absolvent al Facultăţii de Tehnologia Produselor
Alimentare şi Tehnică Piscicolă din Galaţi
(promoţia 1958), cadru didactic universitar al
Institutului Politehnic din Galaţi, autor şi coautor
de lucrări ştiinţifice în domeniul amenajărilor
piscicole, autor al unui excelent manual de topografie (n. 23 iun. 1934,
com. Rahmanu, jud. Tulcea).
21 decembrie

155 de ani de la naşterea, în anul 1865, în Braşov, a


istoricului şi criticului literar Gheorghe BOGDAN-DUICĂ, profesor
suplinitor (din anul 1889) la Braşov, Focşani, Galaţi (la Liceul „Vasile
Alecsandri”), apoi la Gimnaziul „D. Cantemir” şi la
Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti, profesor de
literatură română şi primul decan al Facultăţii de
Litere şi Filosofie din Cluj, colaborator la publicaţii
precum: Tribuna, România jună, Convorbiri
literare, Revista generală a învățământului,
Societatea de mâine, director al Gazetei Bucovinei,
membru corespondent şi membru titular al
Academiei Române (d. 21 sept. 1934, Braşov).

90 de ani de la moartea, în anul 1930,


în Galați, a avocatului, poetului, traducătorului şi
ziaristului Constantin Z. BUZDUGAN, stabilit
în Galaţi în anul 1901, unde a practicat avocatura
şi unde a avut un rol deosebit de important în
viaţa culturală a oraşului, fondator a numeroase
publicaţii periodice gălăţene, unul dintre
entuziaștii iniţiatori ai ridicării statuii poetului Mihai Eminescu la
Galaţi (n. 3 iul. 1870, sat Coasta Lupii, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
268
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

50 de ani de moartea, în anul 1970, în


Berlin, Germania, a actriţei și scriitoarei Anna
Elisabet WEIRAUCH, care a jucat pe scena
Teatrului German de Stat, în spectacole regizate
de Max Reinhardt, după cel de-al Doilea Război
Mondial dedicându-se în întregime scrisului,
autoare de piese de teatru și romane (n. 7 aug.
1887, Galaţi).

23 decembrie

55 de ani de la nașterea, în anul 1965,


în Tecuci, jud. Galaţi, a poetului Dan VÂȚĂ,
absolvent al Colegiului Naţional de Agricultură
şi Economie din Tecuci, redactor la Editura
Porto-Franco și la ziarul Acţiunea din Galaţi,
referent la Casa de Cultură din Tecuci, director al
publicaţiilor tecucene Observator T (1993-2011),
Organul, Observator Pro, Opinia Tecucenilor etc.,
preşedinte al Cenaclului literar „Calistrat Hogaş”
din Tecuci.

24 decembrie

130 de ani de la nașterea, în anul 1890, în Râmnicu Sărat,


jud. Buzău, a magistratului și artistului plastic Petre IORGULESCU-
YOR, care, după o scurtă perioadă de activitate în magistratură la
Galaţi (1915-1917), s-a dedicat artei, devenind o prezență constantă
la Saloanele Oficiale din București, cât și la cele din Paris, activând în
cadrul unor grupări culturale și artistice (Criterion - fiind unul dintre
membrii fondatori; Grupul Nostru), membru societar al Tinerimei
artistice, caracterizat ca un „strălucit peisagist”, în anul 1929 fiindu-i
decernată Medalia de aur în cadrul Expoziţiei Internaţionale de la
Barcelona (d. 29 apr. 1939, Cluj).

269
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

25 decembrie

160 de ani de la nașterea, în anul 1860, în Tecuci, jud. Galați,


a generalului Ion Gh. ISTRATI, profesor la diferite şcoli de ofiţeri,
comandant al marilor unităţi operative în timpul Războiului Balcanic
din 1913, decorat în Primul Război Mondial cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Mare Ofiţer şi cu Legiunea de Onoare a Franţei
(d. 6 dec. 1942, București).

140 de ani de la nașterea, în anul 1880, în Iaşi, a criticului


literar, editorului și traducătorului Constantin
I. BOTEZ, profesor de limba franceză la Tecuci,
Vaslui, Iaşi (unde l-a avut ca elev pe Mihail
Sadoveanu), colaborator al lui Alexandru
Philippide la realizarea „Dicţionarului
Academiei” şi al lui George Călinescu la realizarea
„Istoriei literaturii române de la origini până în
prezent”, îngrijitor al unei ediţii a versurilor lui
Mihai Eminescu, foarte apreciată de criticii şi
istoricii literari importanţi, iniţiator, colaborator şi asociat-proprietar
al revistei Viaţa românească (d. 28 mart. 1936, Iaşi).

65 de ani de la nașterea, în anul 1955, în


com. Nămoloasa, jud. Galaţi, a general-maior (r)
dr. Maricel D. POPA, locţiitor al şefului Direcţiei
financiar-contabile, şef al Direcţiei medicale şi al
Direcţiei audit intern din MApN, colaborator al
ziarului Observatorul militar, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, membru fondator
şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Caritate din
Armata României - „Camarazii” (d. 21 ian. 2016).

270
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

27 decembrie

90 de ani de la nașterea, în anul 1930,


în Focșani, jud. Vrancea, a inginerului geodez
dr. Constantin MUNTEANU, absolvent al
Facultății de Geodezie a Institutului Agronomic
din Galați (1954), care și-a început cariera
didactică ca asistent la Facultatea de Geodezie din
Galați, transferat la Institutul de Construcții din
București, unde a predat disciplinele Cartografie,
Geodezie, Teoria erorilor, Desen cartografic, inginer proiectant la
Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie, vicepreședinte
al Asociației de Cartografie din România.

60 de ani de la naşterea, în anul 1960, în com. Costeşti,


jud. Vaslui, a colonelului (r) Didel BĂDĂRĂU,
absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul
Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti,
şeful Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Galaţi (2003-2011), primul preşedinte
al Consiliului teritorial al Corpului Naţional al
Poliţiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean al
Poliţiei de Frontieră Galaţi, ultimul comandant
cu drepturi depline al unităţii judeţene de Poliţie de Frontieră Galaţi,
membru fondator al Asociaţiei „Galaţi, oraşul meu”, membru fondator
şi preşedinte al Asociaţiei „Frontiera Gălăţeană”.
29 decembrie

70 de ani de la naşterea, în anul 1950, în com. Independenţa,


jud. Galaţi, a ziaristului Ştefan DIMITRIU, cu o bogată activitate
jurnalistică în ziarele locale Viaţa nouă, Viaţa liberă, Ziua de Galaţi,
vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene de Vânătoare şi Pescuit Sportiv
Galaţi.

271
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2020

30 decembrie

70 de ani de la moartea, în anul 1950, în Sighet, jud.


Maramureş, a inginerului, economistului, profesorului universitar și
omului politic Mihail MANOILESCU, director general al Direcţiei
Refacerii Industriale în cadrul Ministerului Industriei
şi Comerţului, ministru subsecretar de stat în
Ministerul de Finanţe, ministru al Lucrărilor Publice,
al Comunicaţiilor, al Industriei şi Comerţului, al
Afacerilor Străine, profesor de economie politică
la Institutul Politehnic din Bucureşti, guvernator al
Băncii Naţionale a României, membru fondator şi
preşedinte al Asociaţiei Generale a Inginerilor din
România, membru fondator al Institutului Internaţional de Ştiinţe
Economice din Paris, preşedinte al Uniunii Camerelor de Comerţ şi
Industrie (n. 9 dec. 1891, Tecuci, jud. Galaţi).

40 de ani de la moartea, în anul 1980,


în Iaşi, a poetei Ana MÂȘLEA, cu studii liceale la
Galaţi şi universitare la Iaşi, redactor al Studioului
de Radio Iaşi, care, după debutul publicistic (1958)
în paginile ziarului gălăţean Viaţa nouă, a publicat
frecvent în reviste literare precum: Convorbiri
literare, Cronica, Ateneu, Orizont, Viaţa studenţească, Luceafărul,
Pagini dunărene ş.a. (n. 3 febr. 1938, com. Suceveni, jud. Galaţi).

31 decembrie

45 de ani de la nașterea, în anul 1975, în Galați, a profesoarei


Daniela Angelica NISTOR, absolventă a Școlii Normale „Costache
Negri” din Galați (1995) și a Facultății de Litere, Istorie și Teologie
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (2001),
învățătoare la Școala Gimnazială nr. 2 „Constantin Gh. Marinescu”

272
Decembrie 2020 Calendar cultural gălăţean

din Galați (1995-2003), profesoară de limba


și literatura română la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Galați (din 2003),
consilier educativ la Inspectoratul Școlar
Județean Galați (din 2016), inspector școlar
de specialitate.

„Ce uşor e să cultivi patriotismul când nu


ţi se cere decât osteneala verbală de a-l proclama.
Dar ce greu şi apăsător începe să fie acest senti-
ment la cel dintâi sacrificiu efectiv...”

„Consider maestru în sensul adevărat al


noţiunii numai pe acela care are mai presus de
toate în existenţa sa un entuziasm dinamizant,
care reuşeşte prin exemplus său, să dăltuiască
în discipoli şi altceva decât «programa analitică
de înalt nivel»: năzuinţe, idealuri, semne de
întrebare, hotărâri de răscruce.”

„Unitatea graiului înseamnă pentru orice


neam, începutul şi temeiul adevăratei culturi, şi
mai ales pentru noi ar însemna unitatea tuturor
românilor.”

273
Bibliografie selectivă
Albumul Galaţilor. Editat de Teodor Iordache. Galaţi: Tipografia „Bucovina”,
1935-1936.
Anuarul Oficial al armatei române. Bucuresci: Tipografia Statului, 1885.
Anuarul oficial al Ministerului Instrucțiunii și Cultelor. București:
Imprimeria Statului, 1883.
Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române. Bucureşti: Ministerul
Apărării Naţionale, 1936.
BAȘTIUREA, EUGEN. Facultatea de Educație fizică și sport : Istorie şi
tradiţie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.
Bibliografia istorică a României. Vol. 1-7. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1970.
BREZEANU, IOAN. Liceul „Alexandru Ioan Cuza”. București: Național,
1998.
BREZEANU, IOAN. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi : 50 de ani de
tradiţie universitară : 1948-1998 . Galaţi: Alma, 1998.
BREZEANU, IOAN. Universitatea din Galați : 1948-1990 : Istorie şi tradiţii
universitare. Galaţi: Porto-Franco, [1992].
BREZEANU, IOAN; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Școala gălățeană :
1765-1948. Galați: Geneze, 1996.
BUCULEI, TOADER. Prezențe brăilene în spiritualitatea românească: Mic
dicţionar enciclopedic. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită. Brăila: Ex Libris, 2004.
CHIRICUŢĂ, GHEORGHE V.; ŞOITU, DUMITRU D.; BOURCEANU,
LAURENŢIU. Monografia Liceului „Vasile Alecsandri” Galaţi : 1867-1967.
Galaţi: Liceul „Vasile Alecsandri” Galaţi, 1967.
CIOROIU, ION. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 150 de ani
de existenţă : (1867-2017). Vol. 1. Profesorii. Galați: Partener, 2017.
COLESNIC, IURIE. Basarabia necunoscută : Personalităţi basarabene. Vol.
1, 3, 6, 10. Chişinău: Museum; Universitas, 1993-2005.
CONSTANTINESCU, ANGHEL. Monografia Sfintei Episcopii a „Dunărei
de Jos” alcătuită la împlinirea a 40 de ani de domnie a M. S. Carol I, regele
României. Bucureşti: Atelierele Socec, 1906.
COSMA, VIOREL. Muzicieni din România : Lexicon bio-bibliografic :
[Compozitori, muzicologi, folclorişti, bizantinologi, critici muzicali, profesori,
editori]. Vol. 1-9. Bucureşti: Editura Muzicală, 1989.
DATCU, IORDAN. Dicţionarul etnologilor români. Vol. 1-3. Bucureşti:
Saeculum I.O., 1998-2001.

275
Calendar cultural gălăţean

Dicţionarul general al literaturii române. Vol. 1-7. [Coordonator general:


Eugen Simion]. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004-2009.
Dicţionarul scriitorilor români. Vol. 1-4. Coordonare şi revizie ştiinţifică:
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu. Bucureşti: Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1995-2002.
Dicţionarul specialiştilor : Un „Who’s who” în ştiinţa şi tehnica
românească. Vol. 1. Ed. 1. Bucureşti: Editura Tehnică, 1996-1997.
Enciclopedia istoriografiei românești. București: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978.
Enciclopedia personalităţilor din România. Fondator şi editor Ralph
Hübner. Ed. a 3-a. Zug: Who is Who, 2008.
HERȘCOVICI, LUCIAN-ZEEV; IONESCU, VIOLETA. O istorie a evreilor
din Galați : File de cronică de la începuturi până la marea emigrare. Vol. 1-2.
Bucureşti: Hasefer, 2018.
ILIE, ZANFIR. Dicţionarul scriitorilor gălățeni. Galaţi: Axis Libri, 2016.
IONESCU, ŞERBAN N. Dicționarul panoramic al personalităților din
România : Sec. XX : 5000 de nume. București: Editura Victor Frunză, 2006.
IONIŢOIU, CICERONE. Victimele terorii comuniste : Arestaţi, torturaţi,
întemniţaţi, ucişi : Dicţionar.Vol. 1-11. [Bucureşti]: Maşina de scris, 2000-2010.
MAFTEI, IONEL. Personalităţi ieşene : Omagiu. Vol. 1-12. Iaşi: Comitetul
de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Iaşi, 1972-1997.
MARCU, GEORGE. Personalități feminine contemporane din România :
Dicționar biografic. București: Meronia, 2013.
Monografia oraşului Tecuci. Galaţi: Editura pentru Literatură şi Artă
„Geneze”, 1999.
NECULA, IONEL. Personalități tecucene în Academia Română. București:
Eikon, 2017.
Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008-2019. Vol. 1-10. Galaţi:
Axis Libri, 2009-2019.
Oameni politici. București: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1993.
OPREA, NEDELCU; PETRULIAS, IOAN; HÂNCU, GHEORGHE.
Cultura, ştiinţa şi arta în judeţul Galaţi : Dicţionar biobibliografic. Galaţi:
[s.n.], 1973.
OPREA, VICTORIA. Monografia Liceului „Mihail Kogălniceanu” Galați :
1878-1988. Galați: 1999.
Opt decenii de școală superioară de știința alimentelor și tehnică piscicolă
în România. Coordonatori: Prof. dr. ing. G.M. Costin, prof. dr. ing. Corneliu
Popa, prof. dr. ing. Petru Alexe Galaţi : Galati University Press, 2008. 251 p.
PANDEA, ANCA. Nemuritorii : Academicieni români 1995 : [Dicţionar].

276
Calendar cultural gălăţean

Ediţia a 2-a. Bucureşti: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1995. 446 p.


PĂCURARIU, MIRCEA; PALADE, MIHAELA-GABRIELA; TUDORIE,
IONUŢ-ALEXANDRU. Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti. Bucureşti:
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2010.
768 p. : facs., fotogr., portr.
PĂLTĂNEA, PAUL. Istoria orașului Galați : De la origini până la 1918. Vol.
1-2. Ed. a 2-a. Galați: Partener, 2008.
PEȘTEAN, VIOREL-IULIAN. Oameni de seamă ai științelor agricole
românești. Vol. 1-3. [Ed. revizuită]. Iași: Panfilius, 2006.
PREDESCU, LUCIAN. Enciclopedia României : Cugetarea : Material
românesc; Oameni şi înfăptuiri. Ed. Anastatică. București: Saeculum I.O. ;
Vestala, 1999.
Protagonişti ai vieţii publice : Decembrie 1989 - decembrie 1994 :
[Dicţionar]. Vol. 1-3. Redactor coordonator: Paraschiv Marcu. Bucureşti:
Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1994-1995.
RÎPEANU, BUJOR T. Cinematografiștii : 2345 cineaști, actori, critici
și istorici de film și alte persoane și personalități care au avut de-a face cu
cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste meleaguri.
București : Meronia, 2013 .
RUGINĂ, ŞTEFAN. Monografia Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”
Tecuci. Ed. a 2-a revizuită, completată şi adăugită. Galaţi: Dicatin, 2009.
RUSU, DORINA N. Membrii Academiei Române : 1866-2016 : Dicționar.
Vol.1-2. București: Editura Academiei Române, 2016.
SANDU, MONICA. Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi : 45 de ani : o
poveste a evenimentelor. Galaţi: [Teatrul Dramatic „Fani Tardini”], 2000.
SASU, AUREL. Dicţionarul biografic al literaturii române : DBLR. Vol. 1-2.
Piteşti: Paralela 45, 2006.
SATCO, EMIL; NICULICĂ, ALIS. Enciclopedia Bucovinei : Personalități,
localități, societăți, presă, instituții. 3 vol. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 2018.
STOICA, CORNELIU. Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni. Ed. a 2-a
revăzută şi întregită. Galaţi: Axis Libri, 2013.
STOICESCU, LIVIU DAN. 65 de ani de Învățământ Superior Naval la
Galați. Galați: Pax Aura Mundi, 2016.
ŞOITU, DUMITRU D.; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Jubileu : 125 de
ani de la înfiinţarea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 1867-1992. Iaşi:
Graphix, 1992.
Teatrul Dramatic Galaţi : 25 de ani de activitate : 1955-1980 : [Omagiu
la aniversarea teatrului]. Redactori: Aurelia Cazacu, Gheorghe Nadoleanu.
Galaţi: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă, 1980.

277