Sunteți pe pagina 1din 2

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Primăria Comunei Cireşu, Brăila


Şcoala Gimnazială Cireşu, Brăila
Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Brăila

Concursul judeţean de matematică “Mihai Musceleanu”


Ediţia a II-a, 20 mai 2017
CLASA A VIII-A, SOLUŢII ŞI BAREME ORIENTATIVE

 
E  x   x 2  x 3  1   2 x  1  2 x  
2
32 .
2
1. Se consideră Arătați că
E  x   0 pentru orice număr real x.
Soluţie.

x 
2
3  1  3x 2  2 x 3  1 ……………………………………………………2p

 2 x  1  4 x 2  4 x  1………………………………………………………….2p
2

E  x   x 2  3x 2  2 x 3  1  4 x 2  4 x  1  2 x 3  4 x  0 ………………….….3p

2. În figura de mai jos este reprezentată o prismă dreaptă ABCA ' B ' C ' , cu baza
triunghi echilateral, AB  8 3 cm și AA '  5 cm. Punctul M este mijlocul laturii
60
AB. Demonstrați că distanța de la punctul C la planul  ABC ' este egală cu cm.
13
Soluţie.
Fie prC ' M C  P . AB   CC ' M   AB  CP …………………………………1p

AB  CP; C ' M  CP  CP   C ' AB   d C , C ' AB    CP …………………2p

CM  CC ' 60
CP   cm……………………………………………….…………4p
C 'M 13
3. Fie cubul ABCDA' B ' C ' D ' , punctele M și Q mijloacele segmentelor CC ' și

 DC  și O centrul bazei A ' B ' C ' D ' . Demonstrați că OQ  BM .

Prof. Ciprian Ștefănescu, Brăila


Soluţie.
Fie P mijlocul segmentului  B ' C '  QCPO paralelogram  OQ PC ………...3p
PCC '  BMC  PCC '  MBC; CPC '  BMC ………………………….2p
Dacă PC  BM  R  m  MRC   1800  m  BMC   m  PCC '  ………1p
 1800  m  BMC   m  MBC   90
0

 PC  BM  OQ  BM ………………………………………………………..1p

 2 
4. Arătaţi că  2 x2  7 x  17  x  1  : 2 1  ( x  2)( x  3), unde x  \ {3;3;7}.
 x  10 x  21 x  7  x  9
Prof. Daniela şi Nicolae Stănică, Brăila
Soluţie.

x2  10x  21   x  3 x  7  ……………………………………………,……..1p


2 x 2  7 x  17  x  1  x 2  5x  14 ………………………………………….2p
 x  3 x  7  x  7  x  3 x  7 
x 2  5x  14  x 2  5x  14   x  2  x  7   x  2 ……………………….2p
 x  3 x  7   x  3 x  7   x  3 x  7  x  3
x  2   x  3 x  3  x  2 x  3 ……………………………………………2p
  
x3 1