Sunteți pe pagina 1din 2

1 2 3

Placarea ferestrei de mansardă


La placarea ferestrei de mansardă trebuie respectate următoarele
principii:
• parapetul (placarea de sub muchia inferioară a ferestrei) este
vertical;
• buiandrugul este orizontal.

4 Motivul este înlesnirea circulaţiei aerului în jurul geamurilor şi prin


aceasta suflarea eventualei umidităţi condensate. Prin aşezarea
corpului de încălzit sub fereastră, stimulăm şi mai mult circulaţia
aerului în jurul geamurilor. Parapetul vertical şi buiandrugul orizontal
favorizează în plus iluminatul optim al interiorului.
Placarea ferestrei de mansardă se execută doar după instalarea
acesteia. Montarea ferestrei în construcţia acoperişului trebuie
efectuată conform instrucţiunilor producătorului ferestrei. De obicei
producătorii de ferestre de mansardă pregătesc canelura în ramă în
vederea îmbinării plăcii din gips-carton cu cadrul ferestrei.
1. 7.
În vederea respectării planeităţii Se introduc profilul UD pe
se aşează profilele de montaj CD profilele de montaj CD
prin fereastră. întrerupte. Decupăm profilul UD
în aşa fel, ca la capătul lui să
2. putem introduce profilul CD
5 Marcarea pentru decuparea auxiliar.
profilelor CD se efectuează în
funcţie de canelura pentru tocul 8.
lateral. Aranjăm profilul auxiliar CD în
aşa fel, ca muchia lui inferioară să
3. fie în acelaşi plan cu profilele CD
Decupăm profilele de montaj CD. care formează buiandrugul. După
aceasta se fixează profilul CD de
4. căprior cu ajutorul pieselor de
În funcţie de poziţia canelurii în ancorare.
buiandrugul ferestrei se
marchează poziţia profilului UD. 9.
Îmbinăm profilele UD şi CD cu
5. ajutorul şuruburilor pentru tablă
Prindem cu şuruburi profilul UD tip 421.
de căprior.

6 6.
Se introduc profilele CD în profile
UD.

7 8 9

50 Capitolul 6 – Mansarde
10 11 12

10.
Umplem cu vată minerală toate spaţiile din jurul întregului contur al
ferestrei.

11.
Pentru îmbinarea barierei de vapori de cadrul ferestrei aplicăm în
canelura ramei banda de etanşare (de ex. Isover VARIO KB).

12. 13
Bariera de vapori trebuie să fie continuă. Asigurăm îmbinarea
segmentelor individuale ale protecţiei din zona ferestrei cu benzile din
sistem, stabilite special pentru aceasta de către producătorul barierelor
de vapori (de ex. cu banda Isover VARIO).

13.
Se introduc în canelura din rama ferestrei placa din gips-carton pentru
tocul lateral. Se aşează placa pe uscat în canelură.

14.
Se fixează placa tocului lateral de profilul UD.

15.
La placarea suprafeţelor înclinate din jurul ferestrei de mansardă este
recomandat să decupăm placa din gips-carton în funcţie de suportul
construcţiei pregătite. Trebuie să fim atenţi la tăierea plăcii deja fixate 14
pentru a evita deteriorarea barierei de vapori. Rosturile plăcilor din
gips-carton trebuie să fie amplasate la minim 150 mm de la colţ.
150 mm
16.
Se fixează plăcile buiandrugului de profilele CD.

17.
La protejarea muchiilor placării din jurul ferestrei folosim profile colţ
ALU. Acestea se fixează pe uscat, cu cleme de oţel şi se chituiesc
ulterior, ori se introduc la chituire în stratul de chit pentru rosturi. Este
recomandată folosirea colţarului ALU.

18.
Finisăm rosturile dintre fereastră şi toc cu chit acrilic.
15

18 17 16

CU RIGIPS REUŞIM ŞI SINGURI 51