Sunteți pe pagina 1din 5

GRILE MINUNATE

1. Printe cauzele de refuz facultativ al executarii mandatului european de arestare nu se afla:


a. situatia cand mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii
unei pedepse cu inchisoarea sau a unei masuri de siguranta privative de
libertate, daca persoana solicitata este cetatean roman sau traieste in
Romania si are o rezidenta continua si legala in Romania pentru o perioada
de cel putin 5 ani si aceasta declara ca este de acord sa execute pedeapsa ori
masura de siguranta in statul membru emitent;

2. Frauda la extradare reprezinta:


a. predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontiera
sau alta masura de acelasi fel care ascunde vointa de a se eluda regulile de
extradare;

3. Potrivit Conventiei europene de extradare, printre infractiunile pentu care se poate acorda
extradare:
a. infractiuni pedepsite cu moartea in statul solicitant;
i. celelalte raspunsuri: infractiuni politice, militare, cele pentru care nu
trebuie sa fie indeplinita conditia dublei incriminari;

4. Cererea de extradare pasiva este judecata in prima insanta:


a. de un complet format dintr-un judecator de la sectia penala a Curtii de Apel
competente;

5. Printe infractiunile pentru care se acorda extradarea:


a. infractiunile pentru care este necesara plangerea prealabila, daca aceasta a
fost formulata si mentinuta;

6. In cursul solutionarii cererii de extradare pasiva de catre instanta romana:


a. reprezentarea statului solicitant se poate face si de catre reprezentanti ai
acestuia, cu aprobarea instantei competente;

7. Comisiile rogatorii internationale, potrivit legii romane, nu se pot referi la:


a. audierea prin teleconferinta a martorilor;

8. Printre infractiunile pentru care se acorda extradarea, conform Conventiei:


a. infractiunile pentru care este necesara plangerea prealabila, potrivit legii
statului solicitant, daca plangerea a fost formulata si mentinuta;

9. Conventia internationala privind valoarea internationala a hotararilor represive nu


prevede printre cauzele de refuz al executarii unei sanctiuni penale:
a. condamnatul are numai cetatenia statului solicitat si acesta doreste sa
execute pedeapsa in statul de condamnare sau intr-un stat tert, parte la
conventie;
10. MAndatul european de arestare se emite in Romania, in faza de UP:
a. de care JDL desemnat de presedintele instantei careia i-ar reveni competenta
sa judece cauza in fond, din oficiu sau la sesizarea procurorulu care
efectueaza ori supravegheaza UP;

11. Conventia europeana privind valoarea internationala a hot represive prevede, in art. 11 ca
statul de condamnare, care a prezentat cererea de executare, nu mai poate pune in
executare sanctiunea ce formeaza obiectul cererii. Cu toate acestea, statul de condamnare
poate sa puna in executare sanctiunea privativa de libertate:
a. daca statul solicitat il informeaza despre refuzul sau de a da curs cererii;

12. Cu privire la obiectul comisiei rogatorii, legea romana nu prevede ca ar fi constituit cu


precadere de:
a. infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertiolor si a persoanelor
urmarite; (aici era poza miscata, dar sigur asta e raspunsul)

13. Dintre formele de asistenta judiciara internationala in materie penala nu face parte:
a. transferul persoanelor condamnate;

14. Mandatul european de arestare se emite in Romania, in faza judecatii:


a. de jucatorul desemnat de presedintele primei instante, din oficiu sau la
sesizarea procurorului sau a organului la care se afla spre executare
mandatul de arestare preventiva sau hotararea prin care s-a luat masura
privativa de libertate;

15. Regula specialitatii in cazul mandatului european de arestare:


a. consimtamantul pentru urmarirea, judecarea, condamnarea sau detinerea
unei persoane de catre autoritatile romane pentru alte fapte comise anterior
predarii acesteia in baza unui mandat euroepan de arestare se prezuma ca a
fost dat de catre acele state membre care au transmis o notificare in acest
sens ...;

16. Nu reprezinta o cauza de refuz obligatoriu al executarii mandatului european de arestare:


a. cand persoana care face obiectul mandatului este supusa unei proceduri
penale in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul;

17. Printre situatiile in care se acorda extradarea, potrivit legii speciale romane, se numara:
a. este respectat pp dublei incriminari si cerinta privind gravitatea pedepsei
aplicate sau aplicabile;
18. Examenul de regularitate internationala in vederea examinarii cererii de extradare este
realizat:
a. Ministerul Justitiei;
b. MJ, prin directia de specialitate (alta varianta de raspuns);

19. In cazul mandatului european de arestare:


a. conditia dublei incrimnari nu se mai aplica daca este vorba despre una dintre
infractiunile pentru care s-a prevazut aceasta exceptie, sanctionate de legea
statului emitent cu o peseapsa sau cu o masura de siguranta privativa de
libertate a carei durata maxima este de 3 ani;

20. In acceptiune contemporana, extradarea este:


a. procedura care are loc intre 2 state suverane, in cadrul careia un stat (stat
solicitat), pe al carui teritoriu se afla o persoana urmarita sau condamnata de
autoritatile judiciare ale altui stat (solicitant) preda acea persoana statului
solicitant, la cererea speciala a acestuia, pentru a fi urmarita si sau judecata
de autoritatile judiciare ale acestuia ori pentu a fi obligata sa execute
pedeapsa la care fusese condamnata de aceste autoritati;

21. Pentru a fi admisa extradare, infractiunile pentru care este ceruta:


a. sa fie sanctionate, potrivit legii partii solicitante si ale partii solicitate, cu o
pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an sau mai severa, iar in
ipoteza in care se solicita extradarea unei persoane condamnate, in vederea
obligatii ei la executare in statul solicitant, se cere ca pedeapsa sa fie de o
durata de cel putin 4 luni;

22. Potrivit art. 21 din Conv europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive,
sub rezerva unor dispozitii contrare, executarea hotararilor pronuntate in lipsa si a
ordonantelor penale este supusa acelorasi reguli ca pentru celelalte hotarari. Se considera
toturi contradictorie, iar nu pronuntata in lipsa:
a. orice hotarare pronuntata in lipsa si orice ordonanta penala, confirmate sau
pronuntate ca urmare a opozitii condamnatului in statul de condamnare;

23. Mandatul european de arestare primit, pentru a putea fi executat de autoritatile romane:
a. trebuie sa fie redactat in limba romana sau intr-una dintre limbile engleza
sau franceza;

24. Potrivit art. 37 al Conventiei europene privind valoarea internationala a hotararilor


represive, executarea unei sanctiuni pronuntate in statul solicitant nu poate avea loc in
statul solicitat decat in temeiul unei hotarari a judecatorului acestui stat sau a unei alte
autoritati desemnate in acelasi scop. Procedand la examinarea cererii de executare,
judecatorul sau autoritatea desemnata se va asigura ca sunt indeplinite anumite conditii
pentru autorizarea executarii, iar printre aceste conditii nu se numara:
a. executarea in statul solicitat a fost ceruta sau incuviintata de persoana
condamnata in mod liber;

25. Nu reprezinta cauza de refuz obligatoriu al executarii mandatului european de arestare:


a. cand persoana care face obiectul este supusa unei proceduri penale in
Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul;

26. Conventia europena privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca, in
cursul executarii, autoritatile competente ale statului solicitat trebuie sa puna capat
executarii de indata ce au cunostinta despre intervenirea unor motive de incetare a
executarii. Printre aceste motive nu se numara:
a. implinirea de catre condamnat a varstei de 65 de ani, daca a executat mai
mult de ½ din durata sanctiunii;

27. Conventia europena privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca,
atunci cand statul solicitant a cerut executarea, statul solicitat poate proceda la arestarea
condamnatului in situatia:
a. legea statului solicitat autorizeaza detentia preventiva pentru acea
infractiune si exista pericolul de fuga sau, in cazul unei condamnari in lipsa,
pericolul de ascundere sau de alterare a probelor;

28. Potrivit art. 33 al Conventiei europena privind valoarea internationala a hotararilor


represive detentia se executa potrivit legii statului solicitat, care determina si conditiile in
care persoana arestata poate fi pusa in libetate. Cu toate acestea, Conv prevede ca detentia
ia sfarsit obligatoriu:
a. cand statul solicitant si-a pronuntat intentia de a cere executarea si statul
solicitat nu a primit in termen de 18 zile, incepand cu data arestarii, cererea
insotita de documentele anexe;

29. Conventia europena asupra transferarii persoanelor condamnate prevede mai multe
conditii pentru transferarea condamnatilor, dar printre ele nu se afla:
a. existenta acordului dintre statul de condamnare, statul de executare si un stat
tert, parte la Conventie, privind transferarea ulterioara a persoanei
condamnte catre statul tert in vederea executarii unei alte pedepse;

30. Conventia europeana de extradare:


a. a fost semnata la Paris, 13 dec 1957 de catre 11 state membre ale CE si a
intrat in vigoare la 18 aprilie 1960
31. Legea 302/2004 prevede in art 176 ca indeplinirea comisiilor rogatorii avand ca obiect
perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri este supusa unei duble conditii, una dintre
ele fiind:
a. fapta care face obiectul procedurii penale desf in statul solicitant ar fi
constituit, in cazul in care ar fi fost savarsita pe teritoriul Rom, o infractiune
si autorul ar fi fost sanctionabil;

32. In cazul transmiterii spontan de informatii:


a. statul roman poate impune anumite conditii privitoare la modul de utilizare
a infromatiilor transmise in cadrul acestei proceduri, iar statul ... este obligat
sa respecte aceste conditii;

33. Echipele comune de ancheta, potrivit L 302/2004:


a. pot fi create de autoritatile competente din cel putin doua state, de comun
acord, cu un obiectiv precis si pentru o durata limitata, care poate fi
prelungita cu acordul tuturor partilor, pentru a efectua anchete penale in
una sau mai multe dintre partile care creeaza echipa;

34. Potrivit L 302/2004, supravegherea transfrontaliera poate avea loc pentru una dintre
faptele:
a. delapidare;

35. Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere privind interceptarea si


inregistrarea conv si a comunicarilor nu se afla:
a. sa indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale si consecintele
exacte ale acestor fapte;

36. In categorii acte de procedura care pot face obiectul comunicarii nu sunt incluse:
a. rapoartele de expertiza;

37. Printre motivele de refuz obligatoriu al recunosterii si executarii unei hj straine nu se afla:
a. executarea in Romania a pedepsei detentiunii pe viata sau a inchisorii ori a
masurii privative de libetate nu este de natura sa faciliteze reintegrarea
sociala a persoanei;

38. Conv europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede, in art. 11,
ca statul de condamnare, care a prezentat cererea de executare, nu mai poate pune in
executare sanctiunea ce formeaza obiectul cererii. Cu toate acestea, statul de condamnare
poate sa puna in executare sanctiunea privativa de libertate:
a. daca statul solicitat il informeaza despre refuzul sau de a da curs cererii;

S-ar putea să vă placă și