Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ


SPECIALIZAREA: ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Practică pedagogică
PROIECT DE LECŢIE

Coordonator: Prof. Fulvina Blînda


Prof.LăcrămioaraBoroș
Studentă: Frențescu Cristina-Maria, Anul III, sem. I

IAȘI, 2019
Şcoala: _____________________
Disciplina: Religie
Profesor:Frențescu Cristina-Maria

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă
Subiectul lecţiei: Profetul Miheia
Tipul lecţiei: predare-învățare
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre viața și activitatea profetului Miheia
Competențederivate/Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:

C1-O1 Să cunoască etapele formării poporului ales şi modul cum a intervenit Dumnezeu;
C2-O2 Să cunoască semnificația cuvântului profet.
C3-O3 să creioneze modelul moral al omului contemporan, pornind de la calitățile profetului
Miheia
C4/O4 - să cunoască ce a profețit acesta;
C5/O5 - să conștientizeze continuitatea misiunii profeților din Vechiul Testament cu cea a
apostolilor din Noul Testament
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, expunerea,problematizarea,
dramatizarea, observarea dirijată, lectura biblică, jocul, cântul.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, pe grupe şi activitate
individuală.
3. Mijloace de învăţământ: fișe, fișe-portret, manual
4. Resurse:
4.1.Oficiale: *Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
*Planificarea calendaristică orientativă;
4.2. Bibliografice
4.2.1. https://bibliacatolica.ro/- Cartea profetului Miheia
4.2.2.*Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”,Iaşi,1999.
4.2.3. https://ro.orthodoxwiki.org/Miheia

S-ar putea să vă placă și