Sunteți pe pagina 1din 4

Nume student...............................

Data.............................................
LABORATOR nr.1a
MĂSURĂTORI ANTROPOMETRICE PENTRU MÂNA UMANA