Sunteți pe pagina 1din 4

Bibliografie

1. ACTE NORMATIVE

1) LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la transporturi Nr.1194-XIII din


21.05.97 Monitorul Oficial al Republica Moldova nr.67-68 din 16.10.1997
2) LEGE Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

2. MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI

1) Alcaz T.,Russu V., Oprea A. Managementul transporturilor .Complexul de transport.


Partea I Chisinau: Universitatea Tehnica a Moldovei, 2006, p.239
3) Statistical Requirements Compendium 2008, p.150-170
4) Mуниципальная экономика
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5) Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondului Rutier al
Republicii Moldova Chişinău, 2010
Studiu elaborat cu suportul financiar al Fundaţiei Soros - Moldova, în cadrul proiectului
Finanţe Publice Transparente pag. 97
6) Strategia de dezvoltare a transportului terestru în Republica Moldova (2008-2017).
7) Bozu Valentin, Caragia Dumitru şi Gotişan Iurie, „Analiza finală a constrângerilor
pentru creşterea economică”, Chişinău, 2007. ISBN 973-590-792-5.

8) TRANSPORTURI, ACTIVITATEA DE TRANSPORT Metadate Biroul Naţional de


Statistică (BNS).
9) „Bazele statisticii teoretice şi economice” Wanger P., Badea S., Anghelache C. Anul
2008.
10) „Statistică”E. Jaba anul 2002
11) Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2006
12) Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2011
13) Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2013
14) Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2016
15) EDMOND, Malinvaud. Lecon de theorie microeconomique. Paris: Dunod, 1991. 333
pagini. ISBN 2-04-010334-1.

51
16) VIJOLI, Aurel. Raționalizarea întreprinderilor. București: Editura Cartea
Românească, 1972. 113 pagini. ISBN 975-9975-47-3.
17) ШУМПЕТЕР, Й. Теория экономического развития. Москва: Издателъство
Прогресс, 1982. 864 страниц. ISBN 978-5-699-19290-8.
18) CHARPENTIER, Pascal, DEROY, Xavier, MARCINIAK, Rolande. Organizarea și
gestiunea întreprinderii. București: Economică, 2002. 568 pagini. ISBN 973-5906023.
19) SCHUMACHER , E. F. Small is beautiful: economics as if people mattered. Great
Britain: Publisher Blond & Briggs, 1999. 288 pages. ISBN 978-0-06-091630-5.
20) VOICULESCU, D. Comerțul exterior la sfârșitul secolului XX. București: Jurnalul,
2000. 104 pagini. ISBN 973-8499-155.
21) ZAHIU, Letiția, GHEORGHIȚĂ, Mircea, NĂSTASE, Mircea. Economia
întreprinderii. București: Economică, 2002. 286 pagini. ISBN 973-590-792-5.
22) ZORLENȚAN, T., BURDUȘ, E., CĂPRĂRESCU, G. Managementul organizației.
București: Economică, 2000. 736 pagini. ISBN 973-590-070.
23) CORNESCU, V., MIHĂILESCU, I. Managementul organizației. București: ALL
BECK, 2003. 282pagini. ISBN 973-655-365-5.
24) GOROBIEVSCHI, S. Antreprenoriatul aspecte fundamentale manageriale. Chișinău:
TEHNICA-INFO, 2009. 326 pagini. ISBN 978-9975-45-119-2.
25) CIOBANU, Natalia. Dreptul afacerilor. Chișinău: CEP USM, 2013, 386 pagini. ISBN
978-9975-71-486-0.
26) BALAN, Aliona, BARBĂNEAGRĂ, Oxana, BUCOS, Tatiana. Economia unităților
economice, Chișinău: ASEM, 2016. 388 pagini. ISBN 978-9975-75-809-3.
27) STOICA, Marcel, ANDREICA, Marin, CANTĂU, Daciana. Metode și modele de
previziune economică. București: Editura Universitară, 2006. 247 pagini. ISBN 973-
749-045-2.
28) COTELNIC, Ala. Sisteme de planificare în afaceri. Chișinău: ASEM, 2009. 256
pagini. ISBN 978-9975-75-474-3.
29) PÂRȚACHI Ion, ANDREICA Marin, ANDREICA Cristina. Previziunea în afaceri.
Chișinău: București Cibernetica, 2011. 316 pagini. ISBN 978-973-88451-3-8.
30) PÂRȚACHI, Ion, JABA, Elisabeta. Statistica teoretică și economică. Bălți: Presa
universitară bălțeană, 2015. 246 pagini. ISBN 978-9975-50-160-6.
31) DINGA, E. Ciclicitatea economică. București: Editura Academiei Române, 2016. 168
pagini. ISBN 978-973-27-2718-8.

52
3. TEZE, AUTOREFERATE

1) Managementul în activitatea de transport pag. 17

4. RESURSE ELECTRONICE

1)http://www.scritub.com/management/Managementul-n-activitatea-de-2211320624.php
[Disponibil 21.03.2017]
2) http://www.Legea%20cu%20privire%20la%20transporturi.pdf
[Disponibil 25.04.2017]
3) http://repairsdom.ru/transport /
[Disponibil 21.05.2017]
4) https://www.soros.md/files/programs/studiu_fond_rutier.PDF
[Disponibil 31.03.2017]
5) http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Transport.pdf
[Disponibil 11.02.2017]

53
54