Sunteți pe pagina 1din 4

TEORIE MATEMATICĂ

y=f(x)

max f(x1)

 x 

f(x2) min

 punct de maxim total (absolut) pentru f  x  Df  f  x   f  x1 


 punct de minim total (absolut) pentru f  x  Df  f  x   f  x2 


CUPRINS

CAPITOLUL pag.
Cap. I Algebră - Geometrie – Trigonometrie clasele IX-X
§1.Elemente de logică matematică ........................................................................ 1
1. Raţionamentul logic…………………………………………………………... 1
1.1. Noţiuni introductive……………………………………………………….... 1
1.2. Operator logici ………………………………………………………….….. 1
1.3. Legile calcului propoziţional.......................................................................... 2
1.4. Elemente de calculul predicatelor................................................................... 3
1.5. Demonstraţia matematica.............................................................................. 4
§2. Multimea numerelor reale ................................................................................ 7
2.1. Multimi........................................................................................................... 7
2.2. Formule de calcul.......................................................................................... 8
2.3. Calcule cu fracţii........................................................................................... 9
2.4. Aproximari, trunchieri, rotunjiri................................................................... 11
2.5. Modulul numerelor reale ............................................................................... 12
2.6. Partea întreagă................................................................................................ 12
2.7. Funcţia logaritmică ………………………………………………………… 13
2.8. Operaţii cu numere reale. Radicali............................................................... 13
§3. Progresii aritmetice .......................................................................................... 18
§4. Progresii geometrice.......................................................................................... 20
§ 5.Numere complexe.............................................................................................. 21
§6. Functii; functii numerice.................................................................................. 29
6.1. Functii numerice............................................................................................ 29
6.2. Functia de gradul I ........................................................................................ 33
6.3. Functia de gradul al II-lea…………………………………………………… 34
6.4. Functii elementare ………………………………………………………….. 40
§7. Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor....................................... 43
7.1. Ecuatii si inecuatii cu modul........................................................................... 48
7.2. Tipuri de ecuatii irationale…………………………………..………………. 48
7.3. Ecuaţii exponenţiale......................................................................................... 48
7.4. Ecuaţii logaritmice........................................................................................... 50
§8. Probleme de numărare....................................................................................... 51
8.1.Mulţimi finite ordonate..................................................................................... 53
8.2. Permutări ........................................................................................................ 53
8.3.Aranjamente...................................................................................................... 53
8.4. Combinări, proprietăţi: formula combinărilor complementare...................... 53
8.5. Binomul lui Newton…………………………………..…..…………………… 58
8.6. Elemente de probabilităţi................................................................................... 59
8.7. Elemente de calcul financiar.............................................................................. 59
§9. Operatii cu vectori……………………………………………………………....… 60
9.1. Calcul vectorial in geometria plana..................................................................... 61
9.2. Ecuaţiile dreptei................................................................................................... 63
9.3. Determinanti – aplicații………………………………………………………….. 66
§10. Elemente de geometrie şi trigonometrie............................................................... 70
10.1. Elemente de geometria triunghiului.................................................................... 70
10.2. Elementele cercului. Proprietăţi de bază ..................................................... 71
10.3. Patrulatere .................................................................................................... 73
10.4. Unghiuri raportate la un cerc ……………………………………………… 74
10.5. Poliedre ......................................................................................................... 75
10.6. Corpuri rotunde .............................................................................................
10.7. Teorema celor trei perpendiculare ................................................................ 79
10.8. Elemente de trigonometrie ............................................................................ 84
10.8.1.Cercul trigonometric ................................................................................. 84
10.8.2. Funcţii trigonometrice ............................................................................... 85
10.8.3. Formule trigonometrice............................................................................... 86
10.8.4. Reprezentarea grafica a functiilor trigonometrice ..................................... 88
10.8.4. Ecuatii trigonometrice.............................................................................. 89

Cap. II Conicele ca locuri geometrice remarcabile clasa a XI-a ………….…..……. 99

Cap.III Elemente de algebra superioara clasele XI-XII


§1. Elemente de algebra superioara clasa a XI-a........................................................ 102
1.1.Matrice ................................................................................................................ 102
1.2. Determinanţi ....................................................................................................... 104
1.3. Calculul inversei unei matrici …………………………………………..........… 107
1.4. Rangul unei matrice ………………………………………………….................. 110
1.5. Ecuaţii matriciale............................................................................................ 110
1.6. Sisteme de ecuaţii liniare....................................................................................... 111
§2. Elemente de algebra superioara clasa a XII-a ...................................................... 117
2.1. Legi de compoziţie .............................................................................................. 117
2.2. Monoizi. Grupuri.................................................................................................. 120
2.3. Inele şi corpuri...................................................................................................... 124
2.4. Inel de polinoame cu coeficienţi într-un corp....................................................... 127

Cap. IV Elemente de analiză matematică clasele XI-XII


§1. Analiză matematică clasa a XI-a ............................................................................ 132
Funcţii derivabile........................................................................................................ 132
Limite de funcţii......................................................................................................... 138
Funcţii continue.......................................................................................................... 152
Semnul unei funcţii continue .................................................................................... 155
Proprietăţi ale funcţiilor derivabile............................................................................. 156
Reprezentarea grafică a funcţiilor............................................................................... 169
Teoreme fundamentale ale calculului diferenţial......................................................... 178
Probleme rezolvate...................................................................................................... 189
Demonstrarea unor inegalitati .................................................................................... 191
Şirul lui Rolle ............................................................................................................. 193
Ecuaţii nestandard ..................................................................................................... 194
§2. Analiză matematică clasa a XII-a ............................................................................. 196
Primitive..................................................................................................................... 197
Integrale definite......................................................................................................... 199

Cap. V Şiruri de numere reale – clasa a XI-a ……………………………………………. 204

Bibliografie ................................................................................................................ 234