Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I – VIII Aria curriculară: Om şi societate

“I.L.Caragiale” – Constanţa Disciplina: Educaţie religioasă


Anul şcolar : 2008 – 2009

Profesor: Ciocan Veronica


PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Clasa a II –a

Unităţi de Obv Săpt Activităţi de învăţare RESURSE Instrumente


învăţare ref. CONŢINUTUL materiale procedurale de evaluare
1.Evaluare iniţială. 1 Reactualizarea orală a unor cunoştinţe din clasa I Manualul Conversaţia catehetică, Chestionarea
Iubirea şi purtarea de Prezentarea manualului Ilustraţii Cântarea orală iniţială
grijã a lui Dumnezeu Povestirea unor întâmplãri ilustrative pentru Pronia lui Dumnezeu asupra
faţã de lume lumii Manualul Povestirea Chestionarea
Memorarea poeziei „Cine florile -nfloreşte?” Ilustratii din naturã Explicatia orală curentă
Conversatia cateheticã
2.Sf. Bisericã şi Sf. Vizită la biserică
Scripturã Exerciţii de identificare şi descriere a încãperilor şi principalelor obiecte Imagini: interior de Descrierea Observarea şi
A.Sfânta Bisericã 2 de cult ale bisericii biserică, obiecte de Modelarea aprecierea
Exerciţii de exprimare orală a trăirilor interioare la intrarea în biserică cult Demonstraţia obiectu verbală a
Enumerare a regulilor de comportament în biserică Macheta – biserică -alã şi figurativã activităţii
B.Sfânta Scripturã 3 Exerciţii de observare şi investigare a Sf. Scripturi Manualul, Biblia Explicaţia elevului
Exerciţii de dialog pe tema cunoaşterii voinţei lui Dumnezeu prin Sf. Texte-suport din Sf. Conversaţia euristică Chestionarea
1.1 Scriptură Scriptură, Manualul Observaţia dirijată orală curentă
Lectură din Sf. Scriptură Ilustraţii:evenimente Lectura biblicã Compoziţie
Noţiuni 3.3 biblice plastică
de 3.Sfintele slujbe - Exerciţii de identificare a slujbelor după momentele săvârşirii lor: din zi,
Catehism 2.1 rugăciuni ale Bisericii din viaţa omului Imagini audio- Descrierea, Explicaţia Participarea la
4 Exemplificarea unor aspecte din slujbele religioase cu ajutorul mijloacelor vizuale de la sfintele Conversaţia euristică sf. slujbe
2.2 audio-vizuale slujbele Demonstraţia audio- Chestionarea
Explicarea regulilor de comportament în timpul slujbelor Manualul vizualã orală curentă
Conversaţie despre efectele şi importanţa rugăciunii comune prin slujbe Planşa Sfintele Cântarea, Exercitiul Verificarea
bisericeşti slujbe activităţii
suplimentare
Exerciţii de descriere şi recunoaştere a momentelor importante ale Sf. Icoana Cinei de
4.Sf. Liturghie - 5 Liturghii cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale Taină Povestirea, Descrierea Participarea la
Hristos în mijlocul Dialog pe tema întâlnirii cu Hristos în timpul Sf. Liturghii Imagini şi cântări de Explicaţia Sf. Liturghie
nostru Enumerarea darurilor ce pot fi aduse la Biserică la Sf. Liturghie la Sf Liturghie Conversatia cateheticã Observarea si
Descrierea comportamentului în bisericã în timpul Sf. Liturghii Prescură, lumânare, Observaţia dirijată aprecierea
Cântarea liturgicã pomelnic Demonstratia audio- verbală
Manualul vizuală Chestionarea
5.Evaluare – noţiuni 6 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri simple pe temele evaluate Fişă de evaluare Munca cu manualul orală curentă

prof. Veronica Ciocan 1


de catehism Exercitii de completare a unor enunţuri lacunare pe temă Jocul didactic Cântarea, Exerciţiul Test de evaluare
2.1
1. Naşterea Sf. Ioan 7 Povestirea evenimentelor biblice audiate, din viaţa Sf. Ioan Botezătorul
2.2 Botezătorul Dialog despre comportamentul persoanelor biblice Zaharia, Elisabeta, Manualul
Ioan Biblia Povestirea Chestionarea
3.1 2. Sf. Ioan Botezătorul Prezentarea rolului Sf. Ioan în pregătirea omenirii pentru venirea Icoana Sf. Ioan Explicaţia oralã curentã
- vestitorul 8 Mântuitorului în lume Botezãtorul Demonstraţia
3.2 Mântuitorului Iisus Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale desprinse din faptele figurativă Observarea
Hristos povestite: rugăciunea stăruitoare, înfrânarea, ascultarea de porunca lui Observaţia dirijată activităţii
3.4. Dumnezeu, smerenia Conversaţia elevului
Noul Imagini de la râul Exerciţiul
Testament 4.1 3.Botezul Domnului 9 Povestirea faptelor petrecute la Botezul Domnului, pe baza icoanei Iordan Munca cu manualul Verificarea
Dialog pe tema importanţei Botezului Domnului – Arãtarea Sfintei Icoana Botezului Cântarea activitãţii
4.3 Treimi, descoperirea dumnezeirii lui Iisus şi luarea păcatelor tuturor Domnului Jocul didactic suplimentare
oamenilor asupra Sa Fotografii de la
Exerciţii de interpretare a dialogului dintre Iisus şi Ioan la Botez Boboteazã
Prezentarea tradiţiei sfinţirii apelor de Bobotează Aghiasmã, Busuioc
Audierea troparului Botezului Domnului

4.Apostolii-prietenii 10 Dialog pe tema relaţiei dintre Iisus Hristos şi prietenii Săi Manualul Povestirea Chestionarea
Mântuitorului Descrierea unei adevărate relaţii de prietenie Fişă de lucru Explicaţia oralã curentã
Exerciţii de dialog pe tema misiunii apostolilor lui Iisus Hristos Planşa “Iisus şi Conversaţia Fişă de
Exerciţii de recunoaştere a Apostolilor în icoane şi imagini biblice prietenii Săi” Observaţia dirijată evaluare
Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvântul „apostol” Icoane ale Sf. Exerciţiul
Apostoli
Povestirea Chestionarea
Slujire şi 5.Sf.Andrei - 11 Observarea icoanei sfintului şi povestirea unor fapte din viaţa lui Manualul Observaţia dirijatã oralã curentã
misiune Apostolul românilor Exerciţii de identificare a calităţilor Sf. Ap Andrei, pornind de la faptele Vieţile Sfinţilor Explicaţia Verificarea
şi minunile lui Icoana Sf Andrei Conversaţia activitãţii
Explicarea modalităţilor de cinstire a Sf. Ap Andrei Imagini – peştera Sf. Demonstraţia prin suplimentare
Exerciţii de formulare a unor învăţături morale folositoare vieţii Andrei imagini Observarea si
personale şi de grup Colind de Sf. Andrei Munca cu manualul aprecierea
Exerciţiul verbalã

Noul 6.Evaluare 12 Exercitii de recunoaştere a personajelor biblice din icoane şi imagini Manualul Exerciţiul Fişă de
Testament biblice Fişe de lucru Jocul didactic evaluare
Exerciţii de construire a unor texte orale scurte, pe baza imaginilor Cântarea

Icoana Naşterii Exerciţiul Chestionarea


7. Naşterea Domnului 13 Exerciţii de povestire a faptelor petrecute la Naşterea Domnului Domnului Jocul didactic oralã curentã
- colinde Prezentarea principalelor tradiţii de Crăciun la români Manualul Cântarea Interpretarea
Exerciţii de memorare şi interpretare expresivă a colindelor Biblia colindelor
Participarea la sărbătoare alături de comunitate Colinde

prof. Veronica Ciocan 2


Steaua

1.Avraam - model de 14 Povestirea unor evenimente biblice audiate anterior din viaţa Patriarhului Manualul
credinţă în Avraam Biblia
Dumnezeu Dialog pe tema comportamentului persoanelor biblice : Avraam, Sara şi (Facere 12-21)
Isaac Icoane
2.Isaac - copil 15 Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale desprinse din faptele Ilustraţii
ascultător povestite: încredere în Dumnezeu, ascultarea de părinţi Fişe de lucru Povestirea Chestionarea
Exerciţii de asociere între Isaac şi Mântuitorul Iisus Hristos Explicaţia orală curentă
1.2 Exerciţii de utilizare a noilor termeni în enunţuri proprii Conversaţia catehetică Verificarea
Problematizarea activităţii
Vechiul 3.1 3.Iosif şi fraţii săi - 16 Povestirea unor evenimente biblice audiate anterior din viaţa lui Iosif Manualul Demonstraţia prin suplimentare
Testament urmările invidiei Exerciţii de identificare a calităţilor lui Iosif Biblia imagini Chestionare
4.3 Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale desprinse din faptele (Facere 37-47) Munca cu manualul orală finală –
povestite: faptele bune şi credinţa că Dumnezeu le răsplăteşte şi întoarce Icoane Intuiţia simbolică Joc didactic:
tot răul spre bine Exerciţiul “Scaunul
Exerciţii de utilizare a noilor termeni în enunţuri proprii Jocul didactic profetului”

4.Evaluare 17 Exprimarea atitudinii faţă de anumite întâmplări, fapte, persoane Ilustraţii fapte bune
Exerciţii de discriminare între fapte bune şi fapte rele şi fapte rele
Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la Fişe de lucru
comportamentul persoanelor biblice studiate

1.Familia creştină - 1 Prezentarea unor reguli de comportament însuşite în familie Manualul


şcoală a iubirii Exerciţii de identificare a modalităţilor prin care părinţii şi copiii îşi Ilustraţii Conversaţia euristică
manifestă iubirea unii faţă de alţii Explicaţia
Observaţia dirijată Chestionarea
2.Iubirea părinţilor 2 Exerciţii de recunoaştere în imagini a situaţiior familiale de împlinire / Studiul de caz orală curentă
faţă de copii neîmplinire a rolului fiecăruia şi urmările acestora Biblia Problematizarea
Noţiuni Dialog despre drepturilor şi îndatoririlor părinţilor faţă de copii Manualul Jocul de rol Verificarea
4.4
de 3.Iubirea copiilor faţă 3 Explicarea poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor şi a datoriilor Ilustraţii Exerciţiul activitãţii
Morală de părinţi copiilor faţă de părinţi Povestiri morale - suplimentare
5.1
Creştină Exercitii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la exemplele suport
studiate Autoevaluarea

4.Consolidarea şi 4 Exerciţii de formulare a mesajului legat de relaţia părinţi-copii transmis Povestiri morale - Demonstraţia
sistematizarea de o povestire morală audiată suport Lucrul în perechi
cunoştinţelor Exercitii de evaluare a comportamentului personajelor prin raportare la Ilustraţii Jocul de rol
5.Evaluare 5 învăţătura morală creştină cunoscută Exerciţiul
Joc de rol pe tema relaţiei părinţi – copii

prof. Veronica Ciocan 3


1. Rugăciunea, 6 Dialog despre semnificaţia şi folosul rugăciunii Carte de rugãciuni Explicaţia
convorbirea omului Exerciţii de clasificare a tipurilor de rugăciune Ilustratii Observaţia dirijată Chestionarea
cu Dumnezeu Indicarea modalităţilor de săvârşire a rugăciunii bine primite de Manualul Conversaţia euristicã orală curentă
Dumnezeu Texte – suport Munca cu manualul
Exemplificarea celor şapte cereri din rugăciunea Tatăl nostru, pe baza Metoda alianţei
ilustraţiilor Exerciţiul
Exersarea rugăciunii în comun şi pentru semenii aflaţi în suferinţă

Chestionarea
2.Postul - mijloc de Dialog despre semnificaţia şi folosul postului Planşă: clasificarea Explicaţia orală curentă
curăţire trupească si 7 Exerciţii de clasificare a felurilor postului după durată şi asprime posturilor Conversţia euristică Fişa de
sufletească Indicarea modalităţilor de săvârşire a postului bine primit de Dumnezeu Iluustraţii ale Munca cu manualul evaluare
Exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi diferitelor alimente Demonstraţia curentă
1.3
Fişă de evaluare figurativă
Exerciţiul
Chestionarea
2.1
orală curentă
3.Milostenia – mijloc Dialog despre semnificaţia şi folosul milosteniei Manualul Povestirea Observarea si
de curăţire trupească Exerciţii de clasificare a faptelor de milostenie, pe baza ilustraţiilor Texte – suport Explicaţia aprecierea
2.2
Noţiuni şi sufletească Indicarea modalităţilor de săvârşire a faptelor de milostenie trupească şi Ilustraţii Observaţia dirijată verbală
de A.Milostenia 8 sufletească bine primite de Dumnezeu Fişe de lucru Conversaţia euristică Verificarea
Liturgică Iniţierea realizării unor fapte de milostenie Jocul de rol activităţii
3.4
B.Fixarea Identificarea faptelor de milostenie în povestirile morale prezentate Lucrul în perechi suplimentare
cunoştinţelor 9 Joc de rol pe baza povestirilor analizate
4.2
4.Evaluare 10 Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare Planşa “Pomul Conversaţia Chestionarea
Exerciţii de reprezentare grafică şi simbolică a unităţii de învăţare vieţii” Exerciţiul orală curentă
5.1
Manualul Jocul didactic “Pomul Observarea si
vieţii” aprecierea
verbală
5.Sfintele Paşti – 11 Povestirea principalelor evenimente legate de Sfintele Paşti, pe baza Icoana şi troparul Povestirea
Hristos a înviat! ilustraţiilor / icoanelor Învierii Observaţia dirijată
Povestirea principalelor tradiţii religioase de Sf. Paşti Ilustraţii – Drumul Explicaţia
Exerciţii de memorare şi interpretare a Troparului Învierii Crucii Exerciţiul
Fişă de lucru Cântarea
Ouă încondeiate

prof. Veronica Ciocan 4


1.Sf.Filofteia -
iubirea de semeni 12 Observarea icoanei sfinţilor Manualul Povestirea Chestionarea
Povestirea unor fapte şi minuni din vieţile sfinţilor Icoanele sfinţilor Observaţia dirijată orală curentă
Exerciţii de identificare a calităţilor sfinţilor, pornind de la faptele şi Ilustraţii ale Explicaţia Verificarea
2.Sf.Parascheva - 13 minunile lor bisericilor ce Conversaţia activitãţii
ocrotitoarea tinerilor 14 Explicarea modalităţilor de cinstire a sfinţilor studiaţi găzduiesc moaştele Demonstraţia prin suplimentare
4.1
Exerciţii de formulare a unor învăţături morale folositoare vieţii sfinţilor studiaţi imagini Observarea si
personale şi de grup Ilstraţii ale vieţilor Munca cu manualul aprecierea
4.3
3.Sf.Calinic de la Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la exemplele sfinţilor Exerciţiul verbală
Slujire
Cernica - omul 15 sfinţilor studiaţi
şi 3.4
rugăciunii şi al
Misiune
faptelor bune Chestionarea
5.1
orală finală
Autoevaluarea
2.1
4.Recapitularea şi Exerciţii de repovestire a biografiei sfinţilor pe baza reordonării Fişe de lucru Studiul de caz
sistematizarea 16 succesive a ilustraţiilor din vieţile lor Ilustraţii Exerciţiul
2.2
cunoştinţelor Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii nou-învăţăţi Icoane Conversaţia
Exerciţii de identificare a virtuţilor sfinţilor pe care ar dori să le Manualul Metoda alianţei
5.Evaluare finală. 17 dobândească

prof. Veronica Ciocan 5