Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia nr.

10

Tehnica punctualistă (micropolifonia)

Dintre creatorii marcanţi ai muzicii din cea de-a doua parte a secolului XX mulţi au
considerat ca punct de pornire muzica polifonică, punctualistă a lui Anton Webern. În mod
semnificativ una dintre primele lucrări ale lui Stockhausen poartă chiar titlul de KONTRA-
PUNKTE. Concepţia „notă contra notă” îmbracă o formă extremă: structura lucrării este
determinată de contrastul unităţilor sonore independente.

Ex. 1 Stockhausen : Kontra-Punkte

101
Această tehnică polifonică apare şi în lucrările de pian ale lui Stockhausen: discursul
muzical se formează din seria unor fragmente scurte polifonice.

Ex. 2 Stockhausen : Klavierstücke I – IV

102
Una dintre lucrările de tinereţe ale lui Boulez, ciclul cameral intitulat Le marteau sans
maître este de asemenea caracterizată prin construcţia de mozaic a structurilor contrapunctice
punctualiste până la extremă.

Ex. 3 Boulez : Le marteau sans maître, un fragment

103
În exemplele muzicale anterioare putem de asemenea observa utilizarea vizibilă a
poliritmiei (polimetrie), continuare demnă a experimentelor şi rezultatelor în această direcţie a
deceniilor anterioare. Cele mai spectaculoase experienţe în această direcţie se leagă de numele
lui Ligeti György. A făcut vâlvă mare experienţa lui poliritmică, polimetrică ce-a utilizat 100 de
metronoame. Aproape în fiecare lucrare a lui apar planurile sonore polimetrice, - ritmice
suprapuse polifonic. Cităm un exemplu ilustrativ din lucrarea Cvartetul de coarde nr. 2 –
tabloul vizual al partiturii fiind caracteristic unor asemenea rezolvări.

Ex. 4 Ligeti : Cvartetul de coarde nr. 2, partea a 2-a

104
Cealaltă soluţie polifonică, ce caracterizează muzica lui Ligeti este MICROPOLIFONIA.
În interiorul unei zone sonore ce poate utiliza ca şi cadru orice interval, structura cu multe voci
ia naştere din întrepătrunderea microcelulelor polifonice. Percepem un cluster mobil, însă
analizând partitura înţelegem şi descoperim şi vizual structura contrapunctică.

Ex. 5 Ligeti: Atmosphères

105