Sunteți pe pagina 1din 3

ETAPELE FORME DE

CONŢINUTURI PRELUCRAREA DIDACTICĂ ORGANIZARE A EVALUAREA


LECŢIEI
ACTIVITĂŢII
1. Organizarea  Pregătesc materialele necesare
activităţii pentru desfăşurarea activităţii.
o Elevii îşi pregătesc
rechizitele necesare pentru
oră.
2. Captarea Joc didactic – Ce duce  Îi chem pe copii la joacă. Să vedem
atenţiei bărcuţa ce duce bărcuţa cu:
- fructe
- legume
- animale
- cuvinte care conţin grupul de
litere ce, ci ge, gi Conversaţie Frontal
o Elevii trebuie să spună cât
mai multe exemple pentru
nume de fructe, legume,
animale, cuvinte care conţin
grupul de litere ce, ci, ge sau
gi.
3. Anunţarea  Îi anunţ că azi vom exersa, vom
temei recapitula ce am învăţat orele
anterioare despre grupurile de litere
ce, ci, ge şi gi.
o Să fie atenţi şi să dea
dovadă de interes.
4. Dezvoltarea Bileţel cu cuvinte  Desenez pe tablă un tabel cu patru
temei coloane: CE, CI, GE GI.
o Fiecare elev ia un bileţel, pe
care sunt scrise cuvinte care
conţin grupurile de litere
Frontal
menţionate mai sus. Ei Conversaţie
trebuie să traducă corect Individual
cuvântul în limba maghiară,
să desparte în silabe
cuvântul şi apoi să pune pe
tablă, în coloana
corespunzătoare.

Activitate în grupă  Îi dau fiecărui grup 4 puzzle. Ei


trebuie să găsească perechile
(cuvânt – desen) şi să alcătuiească
o propoziţie cu fiecare cuvânt. În
timp ce ei lucrează, corectez
greşelile şi îi ajut, dacă este necesar. Conversaţie
o Elevii formează două grupe Prezentare
şi găsesc perechile potrivite
Frontal
şi apoi împreună alcătuiesc
câte un enunţ.
Ei scriu anunţurile pe tablă
şi copiază în caiet.

5. Încheierea Temă de casă  Le dau ca temă de casă o fişă de


orei lucru cu 2 exerciţii.
Apreciere Îi apreciez pentru că au fost foarte Conversaţie
cuminţi şi au lucrat bine. Frontal
o Elevii notează tema de casă
şi manifestă o atitudine
pozitivă.