Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş


Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

Planificare calendaristică

Clasa a XII-a B Semestrul I


An şcolar 2018-2019
Manual Editura Corint
Curriculum aplicat: TC 4 ore/ săptămână
Prof. Magyarosi Zsuzsánna Anna
Nr.crt Unitatea de învăţămant Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămă Observaţii
specifice na
1 Recapitulare Recapitulare şi evaluare iniţială 4 S1-S2

Perioada interbelică 2.1;2.2;2.3; Poezia în perioada interbelică 2 S2


2 Poezia Prezentare generală ( modernism
poetic, simbolism, expresionism )
Lirismul simbolist

3.1; 3.2; 3.4; Text suport: 3 S3


4.1 ; 4.2 GeorgeBacovia”Plumb”;
”Lacustră” Tematica liricii
bacoviene; Construcţia discursului
liric; Imaginarul poetic simbolist;
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

1.1; 1.2; 1.3; analiza stilistică, trăsăturile 3 S4


1.4 sonetului.

Lectura-înţelegere;
(înţelegereglobală a textului, analiza
unor elemente ce pot conduce la 2 S5
3.1; 3.2; 3.3; înţelegerea textului, anticipări; chei
3.4 de lectură–titlu, incipit, simbol
central)

Lirismul modern. Arta poetică

Text suport: Tudor Arghezi, 1 S5


“Testament”, Psalm ( “Te
2.1; 2.2; 2.3; drămuiesc în zgomot şi-n 3 S6
tăcere”), Tematica operei; tematica
liricii argheziene, construcţia
discursului liric, imaginarul poetic
modern; analiza stilistică, estetica 3 S7
urătului, psalm.
Evaluare curentă

Misterul universal 1 S8
Text suport: Lucian Blaga, “Eu nu
strivesc corola de minuni a 4 S8-S9
2.1; 2.2; 2.3; lumii”; “Daţi-mi un trup voi
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

munţilor”; Tematica operei;


tematica liricii lui Lucian Blaga,
constructia discursului liric.
Imaginarul poetic modern; analiza 1 S9
stilistică; cunoaşterea paradisiacă şi
cunoaşterea luciferică;
3.1; 3.2; 3.3; expresionismul; versul liber.
3.4; 4.1; 4.2 Evaluare curentă

Ermetismul poetic 1 S10


Text suport: Ion Barbu, “Joc
3.1; 3.2; 3.3; secund” 2 S10
3.4 “ Riga Crypto si lapona Enigel”
Tematica operei; tematica liricii lui
Barbu;
3 S11
Structură şi compoziţie; imaginarul
poetic; analiza stilistică, îmbinarea
epicului cu liricul, Luceafărul cu 1 S12
rolurile inversate .
Evaluare curentă 2 S12

Limbă şi comunicare 2 S13


Figuri de stil şi procedee de
1.1; 1.2; 1.3 expresivitate; 1 S13
Etapele redactării unui eseu şcolar 2 S14
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

1 S14
Modernism vs. tradiţionalism
(prezentare sistematică); 2 S15
Recapitulare pt. lucrarea scrisa
3 Curente culturale/literare Lucrare scrisa semestriala
Discutarea lucrarii scrise
1 S15
4 Texte de doctrină literară “Istoria literaturii romăne
3.1; 3.2; 3.3 contemporane” de Eugen
3.4; 4.1; 4.2 Lovinescu; 1 S16

“Sensul tradiţiei” de Nechifor


Crainic.
2 S16
2.1;2.2;2.3 Test de evaluare: perioada
interbelică: Poezia
2 S17
Studiu de caz: Diversitate
tematică, stilistică şi de viziune în
perioada interbelică
Evaluare semestrială 1 S17
Recapitulare. 6 S18

Semestrul al -II-lea
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

Noile norme lingvistice conform


DOOM2

1 Limbă şi comunicare 1.1; 1.2; 1.3 Curente culturale/literare:


orientări avangardiste (prezentare 1 S1
sistematică ): scurt istoric, trăsături
definitorii ale mişcării de
3.1.3.2.3.3.3.4. avangardă;”Manifest” de Saşa 2 S1
Pană.

Tehnici de documentare pentru 1 S2


realizarea investigaţiilor şi a
proiectelor avănd ca obiect studiu
1.1; 1.2; 1.3; de caz sau dezbaterea.

DEZBATEREA: Identitatea 1 S2
culturală în context european;
definirea temei, opinii, noţiune,
sarcini de lucru.
Argumentarea; dezbaterea în 1 S2
spaţiul public şi în spaţiul privat;
regulile unui dialog; ale unei
polemici civilizate; discuţia
conversaţia; dezbaterea; monologul 3 S3
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

informativ şi argumentativ;
prezentarea orală a rezultatatului
unei documentări.

Test de evaluare-Perioada
interbelică;orientări avangardiste.

2.1;2.2;2.3;
Studiu de caz-Literatura aservită 1 S4
ideologiei comuniste

Lirica anilor ‘60 2 S4


Nichita Stănescu “Leoaică
2 PERIOADA tănără,iubirea”
POSTBELICĂ “ În dulcele stil clasic”
Poezia 3.1;3.2;3.3; 3 S5
Denotaţie si conotaţie
Sensul cuvintelor în context 3 S6
3 Limbă şi comunicare
1.1;1.2;1.3; Test de evaluare 2 S7

M.Preda “Moromeţii” 1 S7
4 Proza anilor ’60-80 M.Preda “Cel mai iubit dintre
pământeni”
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

2.1;2.2;2.3; 6 S8-S9
Exprimarea corectă şi nuantată
5 Limbă şi comunicare Norma literară
Discursul politic
1.1;1.2;1.3; Discursul publicistic 1 S10
Discursul specific domeniului de
specializare
Limbaje de specializare 1 S10

Studiu de caz
6 Tipuri de roman în perioada postbelică
1 S10
Mircea Cărtărescu “Levantul”

7 Curenteculturale,literare:postmodernismul Teatrul parabolă “Iona” de Marin 1 S11


Sorescu
8 Dramaturgia 2 S11
Studiu de caz
3.1;3.2;3.3; 3 S12
9 Dinamica unor specii din
1990,jurnalul,memoriile 2.1;2.2;2.3; Recapitulare semestriala 2 S13
Lucrare scrisa semestriala
10 Forme ale istoriei si criticii literare Discutarea lucrarii scrise
Recapitulare 1 S13
Evaluare semestrială
11 Romanul Evaluare finală 1 S14
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Cod SIRUES :606220 RO-547535 – Sângeorgiu de Pădure, Jud.Mureş
Tel : 0265/578306; Fax :0265/578306
e-mail:grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________

2 S14