Sunteți pe pagina 1din 23

Grile finante

Capitolul 1
1. Care dintre urmatoare afirmatii referitoare la relatiile financiare sunt
adevarate:
a. presupun un transfer de valoare ce are ca scop satisfacerea unor nevoi
generale ale societatii;(CORECTA)
b. presupun un transfer de valoare cu caracter exclusiv rambursabil;
c. repezinta relatii sociale de natura economica exprimate in forma baneasca
d. exprima o transformare a formelor valorii din forma bani in forma marfa si
invers;
e. presupun un transfer de valoare ce are la baza o contraprestatie
directa,imediata sau individualizata.

2. Perioada liberala s-a caracterizat prin aceea ca:


a. statul nu lasa sa actioneze libera concurenta si mecanismele pietei;
b. interventia statului asupra activitatii economice nu limita libertatea de actiune
a fortelor pietei;(CORECTA)
c. in aceasta perioada,finantele sunt considerate ca un veritabil mijloc de
interventie in economie;
d. statul era considerat un veritabil agent economic;
e. statul trebuia sa stea departe de activitatea economica.(CORECTA)

3. In procesul mobilizarii resurselor la fondurile financiare publice,finantele


imbraca urmatoarele forme concrete:
a. dobanzi aferente creditelor bancare nerambursabile la scadenta;
b. redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri ale
statului;(CORECTA)
c. penalitati pentru nerespectarea obligatiilor contractuale existente intre
persoanele fizice;
d. contributii ale persoanelor fizice la capitalul social al intreprinderii cu capital
de stat si privat;
e. impozite,taxe si contributii pentru asigurarile sociale.(CORECTA)

4. Finantele publice isi indeplinesc misiunea lor sociala prin intermediul


urmatoarelor functii:
a. de mobilizare
b. de administrare
c. de repartitie(CORECTA)
d. de control(CORECTA)
e. de executie
5. In faza distribuirii,fluxurile financiare imbraca urmatoarele forme :
a. amenzi si penalizari;
b. constituirea rezervelor materiale de stat;(CORECTA)
c. contributii de asigurari sociale si asigurari de sanatate;
d. varsaminte din veniturile institutiilor publice;
e. investitii publice.

6. Conditiile care au facut necesara si posibila aparitia finantelor sunt:


a. aparitia si dezvoltarea relatiilor marfa-bani;(CORECTA)
b. aparitia schimbului;
c. aparitia statului;(CORECTA)
d. dezvoltarea relatiilor intern-umane;
e. nici unul din raspunsurile de mai sus.

7. In perioada interventionista:
a. finantele sunt considerate un veritabil mijloc de interventie in economie;
(CORECTA)
b. viata economica era dominata de ideea de superioritate a initiativei private;
c. finantele publice au fost utilizate pentru asigurarea echilibrului economic si
social al tarii ;(CORECTA)
d. predomina ideea neutralitatii finantelor publice;
e. statul avea rolul de a crea cadrul pentru votarea si respectarea legilor.

8. Functia de contro a finantelor publice:


a. are o sfera de manifestare mai restransa decat functia de repartitie;
b. are o sfera mai larga de actiune decat functia de repartitie;(CORECTA)
c. vizeaza doar constituirea si repartizarea fondurilor financiare publice;
d. este indeplinita concomitent cu fuctia de repatitie(CORECTA)
e. consta in existenta a doua faze distincte:mobilizarea resurselor,distribuirea
fondurilor fianciare.

9. Redistribuirea fondurilor financiare se poate realiza pe plan extern prin


urmatoarele modalitati:
a. plata salariilor si a altor drepturi de personal in sectorul public;
b. contractarea de imprumuturi externe;(CORECTA)
c. primirea sau acordarea de ajutoare externe catre stat;(CORECTA)
d.achitarea cotizatiilor datorate organismelor internationale de catre stat;
(CORECTA)
e. subventiile acordate agentilor economici de catre stat.
10. Finantele(relatiile financiare):
a. sunt exprimate in forma baneasca;(CORECTA)
b.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor colective ale societatii;(CORECTA)
c. presupun o transformare a formelor valorii;
d. sunt relatiile sociale de natura economica;(CORECTA)
e.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor individuale.

11. Contributia principala la constituirea fondurilor public o are:


a.produsul intern brut;(CORECTA)
b.avutia nationala;
c.transferurile din strainatate;
d.imprumuturile interne si externe;
e.donatiile si subventiile.

12. Distribuirea fondurilor financiare au ca beneficiar:


a.numai persoanele fizice;
b.numai persoanele juridice;
c.persoanele fizice si persoanele juridice;(CORECTA)
d. statul;
e.niciunul din raspunsurile de mai sus.

13. Dupa modalitatea in care se ralizeaza transferul de valoare,in cadrul


relatiilor financiare se disting:
a.relatii financiare clasice;(CORECTA)
b.relatii sociale;
c.relatii ce apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari;
d.relatii de credit;(CORECTA)
e.relatii publice.

14. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la functia de repartitie


sunt adevarate ?
a.se manifesta in procesul repartitiei produsului intern brut;(CORECTA)
b.vizeaza modul de utilizare a resurselor fiinanciare publice;
c.consta in existenta a trei faze:mobilizare,repartizare si control;
d. are un caracter subiectiv;
e.consta in doua faze distincte :mobilizarea resurselor si repartizarea fondurilor
pe destinatii.(CORECTA)

Capitolul 3
1. Unde si cand a fost intocmit pentru prima data bugetul ca document?
a.in Franta,la inceputul sec XIII;
b.in Franta,la inceputul sec XIX;
c.in Anglia,la inceputul secolului XIII;(CORECTA)
d.in tarile romane,prin Regulamentele Organice;
e.in Germania,la mijlocul secolului XVI.

2. Care din urmatoarele trasaturi sunt specifice bugetului?


a.caracterul de previziune,el prezentandu-se ca un tablou evoluativ si comparativ
al veniturilor si cheltuielilor publice;(CORECTA)
b.caracterul orientativ,el reprezentand o aproximare a veniturilor si cheltuielilor
publice,fara a avea un caracter imperativ;
c.caracterul de autorizare,el fiind actul prin care puterea executiva este
imputernicita de puterea legislativa sa incaseze anumite venituri si sa efectueze
anumite cheltuieli publice ;(CORECTA)
d.caracterul echilibrat,prin buget asigurandu-se intotdeauna acoperirea
cheltuielilor publice din veniturile publice ordinare ;
e.caracterul sintetic,el concentrand toate veniturile si ch natiunii pe o perioada
limitata de timp.

3. Bugetul de stat apare ca un dublu sistem de fluxuri financiare,si anume?


a.fluxuri financiare de repartizare;(CORECTA)
b.fluxuri financiare de echilibrare;(CORECTA)
c.fluxuri financiare de mobilizare;
d.fluxuri financiare de mobilizare;
e.fluxuri financiare de compensare.

4. Care din afirmatiile de mai jos este corecta?


a.Bugetul de stat este un tablou evolutiv si comparativ al tuturor veniturilor si ch
natiunii ;
b.”Bugetul economic” este un inventar al tuturor resurselor natiunii si al
destinatiei lor pe anul expirat,urmat de previziuni pe anul urmator;(CORECTA)
c.Bugetul general al statului cuprinde,pe langa prevederile cifrice aplicabile anului
bugetar respectiv,si dispozitii cu caracter permanent,mai ales cu caracter fiscal
sau avand o incidenta fiscala.
d.”Bugetul economiei nationale”este un document care contine sate cu privire la
evolutia PIB si implicit cu privire la formarea si utilizarea resurselor bugetare;
(CORECTA)
e.”Bugetul economic”capata caracter de lege,iar prevederile sale devin
imperative.

5. Care din urmatoarele ch publice se finanteaza in totalitate din bugetele


centrale?
a.ch pentru invatamant;
b.ch pentru sanatate;
c.serviciul datoriei publice contractate de stat;(CORECTA)
d.ch pentru aparare; (CORECTA)
e.ch privind intretinerea organelor puterii si administratiei de stat.

6. Care din urmatoarele cheltuieli publice se finanteaza,de regula,din


bugetele locale?
a.ch privind intretinerea organelor procuraturii si justitiei;
b.ch privind datoria publica;
c.ch pt sanatate;
d.ch pt aparare;
e.ch pt gospodaria comuna. (CORECTA)

7. Care din urmatoarele bugete bugete repr o componenta a sistemului unitar


de bugete din Romania?
a.bugetele locale; (CORECTA)
b.bugetul asigurarilor sociale de star; (CORECTA)
c.bugetul asigurarilor de bunuri,persoane si raspundere civila;
d.bugetele de venituri si ch ale ag econ cu capital majoritar de stat;
e.bugetele fondurilor prorii ale ag economiei.

8. Care din urmatoarele impozite si taxe alimenteaza bugetul de stat al


Romaniei?
a.impozitul pe cladiri
b.accizele; (CORECTA)
c.impozitul pe spectacole;
d.taxele vamale; (CORECTA)
e.taxe asupra mijloacelor de transport.

9. Care din urmatoarele forme de protectie a cetatenilor reprezinta ch ce


se finanteaza din bugetul asig sociale de stat ?
a.ajutoarele de somaj
b.pensiile I.O.V.R ;
c.pensiile de asig sociale de stat ;(CORECTA)
d.trimiterile la tratamentele de odihna ;(CORECTA)
e.alocatiile de stat pentru copii.

10. Infaptuirea principiului universalitatii bugetului presupune respectarea a


doua reguli complementare,si anume ?
a.regula specializarii bugetare;
11. Care sunt aspectele vizate de principiul anualitatii bugetului?
a.perioada de timp in care se intocmeste si se aproba bugetul;
b.perioada de timp dintre momentul aprobarii bugetului si momentul incheierii
executiei bugetare;
c.perioada de timp pentru care se intosmeste si se aproba bugetul; (CORECTA)
d.perioada in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile inscrise in
autorizatia data Guvernului de catre Parlament; (CORECTA)
e.perioada de timp necesara aprobarii si executiei bugetului.

12. Care sunt argumentele care pledeaza in favoarea elaborarii unor bugete
plurianuale?
a.decalajul existent intre momentul incasarii veniturilor si momentul efectuarii
cheltuielilor bugetare;
b.continuarea serviciilor publice care face ca bugetele succesive sa aiba o
anumita continuitate functionala si chiar structurala;
c.necesitatea sporirii eficientei controlului parlamentar asupra gestiunii
finantelor publice;
d.dificultatile intampinate in previzionarea veniturilor si cheltuielilor bugetare pe
perioade mai mari de timp;
e.ponderea ridicata a cheltuielilor de investitii in totalul cheltuielilor publice cu
caracter economic. (CORECTA)

13. In privinta perioadei de executie a bugetului,care sunt sistemele de


executie de casa a bugetului practicate in lume?
a.sistemul de gestiune; (CORECTA)
b.sistemul de trezorerie;
c.sistemul bancar;
d.sistemul de executie; (CORECTA)
e.sistemul de tezaur.

14. Ce dezavantaje prezinta « sistemul de exercitiu »privind executia de


casa a bugetului ?
a.este mai putin exact ;
b.presupune functionarea temporara a doua bugete ; (CORECTA)
c.presupune organizarea unei retele proprii de casierii si perceptori;
d.determina temporizarea efectelor controlului; (CORECTA)
e.este mai riguros.

15. Care sintre principiile bugetare era considerat de doctrina clasica ca


fiind “cheia de bolta” a finantelor publice?
a.principiul universalitatii bugetului;
b.principiul unitatii bugetare;
c.principiul anualitatii buhetului;
d.principiul echilibrului bugetar; (CORECTA)
e.principiul specializarii bugetare.

16. Metode clasice de dimensionare a indicatorilor bugetari sunt


urmatoarele:
a.metoda evaluarii indirecte;
b.metode automata(sau a penultimei); (CORECTA)
c.metoda evaluarii neforfetare;
d.metoda evaluarii forfetare;
e.metoda evaluarii directe. (CORECTA)

17. Care din urmatorii indicatori se au in vedere la fundamentarea


indicatorilor bugetari prin metoda evaluarii directe?
a.evoluatia ratei rentabilitatii;
b.evolutia ratei natalitatii;
c.deficitul bugetar;
d.evolutia produsului intern brut; (CORECTA)
e.evolutia creditului comercial.

18. Care sunt fazele fundamentale ce se parcurg in cadrul metodei


Rationalizarea Optiunilor Bugetare(R.C.B)?
a.studiul,analiza sistemelor,executia si controlul
b.precizarea obiectivelor,alegerea programelor,executia si controlul;
c.studiul,decizia,executia si controlul(CORECTA)
d.studiul,decizi,executia,reajustarea programelor;
e.recenzarea mijloacelor(resurselor),alegerea programelor,executia,controlul de
gestiune

19. Ce avantaje de necontestat ofera metoda Rationalizarii Optiunilor


Bugetare(RCB)?
a.alocarea resurselor pe obiective;(CORECTA)
b.creeaza iluzia unei politici stiintifice;
c.asumarea responsabilitatii pt atingerea obiectivelor;(CORECTA)
d.conduce la o centralizare a deciziei;
e.pune in discutie repartitia puterii intre sfera politica si cea administrativa.

20. Ce limite prezinta metoda Rationalizarii Optiunilor Bugetare(R.C.B)?


a.alocarea resurselor pe obiective;
b.autonomia ministerelor in gestionarea fondurilor;
c.creeaza iluzia unei politici bugetare stintifiice; (CORECTA)
d.asumarea responsabilitatii pentru atingerea obiectivelor;
e.conduce la o repartitie discutabila a puterii intre sfera politica si cea
administrativa. (CORECTA)

21. Care din urmatoarele organe este nemijlocit insarcinat cu elaborarea


proiectului bugetului de stat?
a.Guvernul(CORECTA)
b.Ministerul Finantelor(CORECTA)
c.Parlamentul
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere

22. Dezbaterea si aprobarea proiectului de buget este competenta:


a.Guvernul
b.Ministerul Finantelor
c.Parlamentul(CORECTA)
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere

23. Ce competenta in materie bugetara au Comisiile permanente de buget si


finante din cele doua camere ale parlamentului?
a.examineaza si aproba proiectul de buget,Raportul Guvernului si proiectul Legii
bugetare;
b.examineaza si avizeaza proiectului de buget,Raportul Guvernului si proiectul
Legii bugetare;
c.dezbat proiectele si propunerile de amendamente si intocmesc un Raport comun
pe care il aproba prin vot; (CORECTA)
d.formuleaza propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea
cu modificari a celor doua proiecte de lege(legea bugetara si bugetul de stat);
e.inainteaza compartimentului tehnic-legislativ al celor doua camere Raportul
comun si propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea cu
modificari a Legii bugetare si a Bugetului de stat.

24. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru executia veniturilor


bugetare?
a.asezarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea;
b.asezarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
(CORECTA)
c.angajarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
d.asezarea,ordonantarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
e.angajarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea.

25. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru executia cheltuielilor


publice?
a.angajarea,lichidarea,asezarea si plata;
b.asezarea,lichidarea,ordonantarea si plata;
c.angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata;(CORECTA)
d.asezarea,angajarea,ordonantarea si plata
e.angajarea,ordonantarea,urmarirea si plata.

26. Care din urmatoarele documente se intocmesc si se inainteaza


Parlamentului spre aprobare,cu privire la incheierea exercitiului bugetar:
a.expunerea de motive;
b.raportul privind mersul executiei bugetare intocmit de guvern;
c.proiectul de lege pt aprobarea bugetului;
d.anexe la proiectul de lege,care prezinta structura veniturilor si a ch bugetare ;
e.contul de incheiere a exercitiului bugetar.(CORECTA)

27. Obiectivele controlului politic exercitat de Parlament in legatura cu


activitatea bugetara sunt:
a.modul de respectare a autorizatiei parlamentar de catre executiv;(CORECTA)
b.stabilitatea raspunderii juridice pentru modul in care se administreaza si
gestioneaza patrimoniul public;
c.verificarea amanuntita a documentelor justificative ce au stat la baza
operatiunilor;
d.gestionarea fondurilor si eficienta utilizarii lor;
e.modul de achitare a obligatiilor fata de buget de catre toti contribuabilii.

28. Care din urmatoarele organe exercita controlul administrativ asupra


executiei bugetului ?
a.curtea de conturi
b.ministerul finantelor publice(CORECTA)
c.trezoreria finantelor publice
d.banca nationala
e.ordonatorii principali de credite

Capitolul 4
1. Cheltuielile publice:
a. reprezinta doar o parte a cheltuielilor bugetare
b. sunt numai acele cheltuieli care se acopera din bugetele locale
c. se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul
institutiilor publice( CORECTA)
d. sunt acoperite exclusiv din bugetul de stat
e. se acopera fie de la buget, fie din fonduri extrabugetare sau de la
bugetele proprii ale institutiilor, pe seama veniturilor obtinute de
acestea(CORECTA)
2. Cheltuielile bugetare:
a. au o sfera mai larga decat cele publice
b. cuprind venituri proprii ale institutiilor publice
c. au aceeasi sfera cu cheltuielile publice
d. au o sfera mai restransa decat cele publice( CORECTA)
e. viseaza bugetul de venituri si cheltuieli al agentilor economici din
sfera privata
3. Operatiunea de consolidare a cheltuielilor publice se refera la:
a.insumarea tuturor cheltuielilor efectuate de administratia centrala si
locala de stat
b. stabilizarea de natura monetara
c. insumarea cheltuielilor efectuate de diferitele categorii de
administratii publice, dar cu eliminarea transferurilor de resurse facute intre
acestea, in vederea evitarii dublei inregistrari( CORECTA)
d.analiza in dinamica a marimii datoriei publice
e.efectuarea de cheltuieli in functie de cuantumul veniturilor bugetare
incasate intr-o anumita perioada determinata de timp,de obicei un an.

4. In ceea ce priveste cheltuielile publice urmatoarele afirmatii sunt


adevarate:
a. anumite cheltuieli reprezinta o avansare de produs intern brut, iar
altele un consum definitiv de produs intern brut( CORECTA)
b.evolutia cheltulelilor publice in marime absoluta nu este influentata de
modificarea puterii de cumparare a monedei nationale
c.conditiile politice,economice si sociale nu au influenta asupra volumului
cheltuielilor publice
d.factorii demografici determina o crestere a volumului cheltuielilor
publice(CORECTA)
e. in ultima perioada cheltuielile publice ale tarilor cu economie de piata
manifesta o tendinta de scadere accelerata, atat ca expresie relativa, cat si in
marime absoluta.

5. Evolutia cheltuielilor publice in marime absoluta( in preturi curente)


este influentata de:
a. marimea P.I.B
b. gradul de fiscalitate
c.presiunea fiscala.
d. modificarea puterii de cumparare a monedei nationale.( CORECTA)
e. marimea resurselor financiare de care dispun agenntii economici

6. Cresterea reala a cheltuielilor publice rezulta din compararea:


a. marimii P.I.B al diferitelor state
b.cheltuielilor statului exprimate in preturi constante( CORECTA)
c. cheltuielilor statului exprimate in preturi curente
d. puterii de cumparare a populatiei in diferite perioade(CORECTA)
e. gradului de ocupare a locurilor de munca la nivel national

7. Evolutia cheltuielilor publice:


a. manifesta,in actuala perioada, o tendinta de crestere accelerata ca
expresie relativa si de scadere moderata in marime absoluta
b. manifesta o tendinta de crestere accelerata atat ca expresie relativa,
cat si in marime absoluta(CORECTA)
c. in marime absoluta(preturi curente) este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
d.in marime absoluta(preturi curente) nu este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
e. inregistreaza o crestere nominala mai scazuta comparativ cu cresterea
reala a acestora

8. Totalitatea factorilor care duc la cresterea cheltuielilor publice pot fi


grupati in urmatoarele categorii:
a.demografici,economici,sociali,urbanizarea,militari,politici si istorici(CORECTA)
b. sociali,militari si istorici
c. psihologici,economici,sociali,militari,politici si istorici
d. urbanizarea,culturali,pshologici,politici si sociali
e. economici si sociali

9. Printre principiile care trebuie respectate in momentul efectuarii


cheltuielilor publice din fondurile financiare ale statului se regasesc:
a.cheltuielile publice se realizeaza in mod automat fara sa existe
necesitatea justificarii sumelor acordate anterior
b. cheltuielile publice se pot realiza din orice buget fara a se tine seama de
subordonarea institutiei publice sau a beneficiarului de alocatie bugetara.
c. sumele alocate pentru efectuarea cheltuielilor publice se caracterizeaza
prin nerambursabilitate(CORECTA)
d. orice cheltuiala publica poate fi realizata numai daca este prevazuta intr-
un act normativ(CORECTA)
e.cheltuielile publice nu se pot efectua in conditiile unui control financiar
riguros.

10. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:


a. presupune gruparea cheltuielilor publice dupa structura administrativa a
statului
b. este utila intrucat alocatiile bugetare se stabilesc pe beneficiari,
permitand identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a beneficiarilor si a
legaturilor lor „pe verticala”
c. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
d. este favorabila realizarii obiectivelor de politica economica si financiara
a statului deoarece permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice
care sunt cele mai recomandabile pt stimularea/descurajarea prin parghii de
natura fiscala si vamala, a cheltuielilor guvernamentale.(CORECTA)
e. pune in evidenta rolul statutului in diferite domenii de activiatate ale
vietii economice si sociale.(CORECTA)

11. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa


clasificatia economica:
a. cheltuielile temporare(CORECTA)
b. cheltuielile materiale
c. cheltuielile de personal
d.cheltuielile de transfer
e. cheltuielile de investitii

12. In functie de criteriul financiar cheltuielile publice se impart in:


a. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale.
b. cheltuieli reale si cheltuieli economice
c.cheltuieli fiscale si cheltuieli nefiscale
d. chetuieli cu titlu definitiv,cheltuieli cu caracter temporar si chetuieli cu
titlu virtual(CORECTA)
e. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de tranfer

13. Utilitatea clasificatiei din punct de vedere administrativ rezida din:


a. permite identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a
beneficiarilor si a legaturilor pe verticala( CORECTA)
b. reflecta cu usurinta identificarea destinatilor cheltuielilor publice
efectuate de institutiile publice
c. permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice care sunt
cele mai recomandabile pt stimularea/descurajarea cheltuielilor
guvernamentale prin parghii de natura fiscala si vamala
d. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
e. evidentiaza momentul si modul in care cheltuielile publice afecteaza
resursele financiare ale statului

14. Dupa criteriul repetabilitatii, cheltuielile publice se impart in:


a. cheltuieli reale si cheltuieli economice
b. cheltuieli cu titlu definitiv, cheltuieli cu caracter termporar si cheltuieli
cu caracter virtual
c. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale( CORECTA)
d. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de transfer
e. chetuieli de personal si cheltuieli materiale

15. Incepand cu anul 1991, in Romania, pentru clasificarea cheltuielilor


publice s-a adoptat metoda:
a. N.A.T.O
b. UNESCO
c. F.M.I
d. O.N.U(CORECTA)
e. B.I.R.D.

Capitolul 5
1. Prin finantarea anumitor actiuni cu caracter social-cultural se urmareste
realizarea unor obiective,ca de exemplu:
a.restrangerea ariei de siguranta a vietii indivizilor prin diminuarea posibilitatilor
de aparare in situatii de somaj,boli,batranete;
b.garantarea unui venit minim pentru toti membrii societatii indiferent de
marimea proprietatii de care dispun acestia; (CORECTA)
c.asigurarea pt toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
minime prin intermediul serviciilor publice generale; (CORECTA)
d.asigurarea accesului la credite bancare in vederea obtinerii unui standard
ridicat de viata;
e.asigurarea pentru toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
maximale prin intermediul serviciilor publice generale;

2. Eficienta actiunilor social-culturale:


a.se exprima prin eficienta sectorului bancar si al asigurarilor;
b.desi nu este o eficienta economica,are o deosebita importanta asupra eficientei
economice;
c.pune in valoare capacitatea de aparare a unei tari;
d.este reflectata de relatia dintre ‘efort’ exprimat prin volumul cheltuielilor
indreptate spre realizarea acestor actiuni si ‘efectul’ acestor cheltuieli
manifestat pe multiple planuri :material,social,uman,cultural;(CORECTA)
e.are in vedere numai capacitatea institutiilor bugetare din domeniul socio-
cultural de a crea profit.

3. Fata de investitiile material,cheltuielile pt invatamant,componenta a


investitilor in resurse umane,prezinta urmatoarele
particularitati(caracteristici):
a.termenul de recuperare este mai lung decat al investitiei materiale;
b.sunt investitii pe termen scurt deoarece efectele apar relativ repede;
c.investitia este supla si flexibila,fiind mai putin specializata in raport cu
investitia materiala,care este destinata unei stricte specializari;(CORECTA)
d.efectele investitiei in invatamant sunt multiple si mai dificil de cuantificat
decat efectele investitiilor materiale; (CORECTA)
e.fata de investitiile materiale,in situatia investitiilor in invatamant intervine
uzura morala.

4. Din punct de vedere al continutului lor economic,cheltuielile pt invatamant


se impart in:
a.ch de capital;(CORECTA)
b.ch directe;
c.ch indirecte;
d.ch curente;(CORECTA)
e.ch de transfer.

5. Conform clasificatiei functionale a cheltuielilor publice,in categoria


cheltuielilor social-culturale nu se includ:
a.invatamantul;
b.sanatate;
c.cercetare stintiifica;(CORECTA)
d.cultura,recreere si religie;
e.asigurari si asistenta sociala.
6. Cheltuielile privind asigurarile sociale de stat vizeaza:
a.acordarea de pensii,indemnizatii si trimiteri la tratament balneoclimateric si
odihna; (CORECTA)
b.acordarea unor ajutoare banesti somerilor sau celor amenintati cu
disponibilizarea;
c.sprijinul pentru incadrarea in munca prin acordarea de facilitati firmelor care
angajeaza someri;
d.organizarea de cursuri de recalificare si reconversie profesionala;
e.organizarea de manifestari cultural-artistice pentru sprijinul pensionarilor.

7. In cadrul formelor indirecte de interventie a statului in economie putem


aminti:
a.subventii;
b.avantaje fiscale; (CORECTA)
c.garantarea de catre stat a imprumuturilor bancare ; (CORECTA)
d.avansurie rambursabile;
e.imprumuturile cu dobanda subventionala.

8. Conform clasificatiei functionale,cheltuielile cu protectia mediului fac


parte din categoria:
a.actiuni economice;
b.combustibil si energie;
c.servicii si dezvoltare;
d.cercetare si dezvoltare in domeniul economic; (CORECTA)
e.actiuni generale,economice,comerciale si de munca.

9. Subventiile se pot clasifica in:


a.subventii de import
b.subventii de functionare/exploatare ; (CORECTA)
c.subventii oentru franarea exportului ;
d.subventii pentru dobanzi ;(CORECTA)
e.subventii indirecte.

10. Ca forma directa de interventie a statului in economie,investitiile :


a.reprezinta ajutoare financiare pe care statul le acorda pentru dezvoltarea
sectorului public sau a altor sectoare,mai ales in ramuri sau zone(regiuni)
defavorizate; (CORECTA)
b.reprezinta transferuri de sume banesti din bugetul statului catre
intreprinderi(sau cetateni),cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie,dar
conditionat si cu o afectatie speciala;
c.se acorda intreprinderilor publice sau private din anumite sectoare de
activitate sau care intampina dificultati financiare temporare,de trezorerie ori
legate de restructurare;
d.reprezinta ajutoare financiare de la buget care se acorda,in anumite
circumstante,pt difuzarea de informatii,a studiilor de marketing,organizarea de
expozitii,targuri,saloane etc de prezentare sau participarii la astfel de
manifestari;
e.constituie o forma de sprijinire a unor actiuni de prospectare si prezentare in
strainatate a unor produse noi.

11. In cadrul cheltuielilor pentru servicii publice generale,sunt incluse:


a.cheltuielile privind penitenciarele,arhivele statului;
b.cheltuielile privind presedintia; (CORECTA)
c.cheltuielile privind autoritatile judecatoresti;(CORECTA)
d.cheltuielile privind politia;
e.cheltuielile privind pompierii,granicerii,jandarmeria.

12. Principala sursa de finantare a cheltuielilor pentru aparare nationala


este:
a.bugetul local al localitatii unde se afla amplasata baza militara;
b.bugetul de stat; (CORECTA)
c.venituri extrabugetare;
d.credite externe;
e.contributii ale populatiei.

Capitolul 6

1. In categoria resurselor financiare publice nu se includ:


a.resursele bugetului dee stat;
b.resursele populatiei; (CORECTA)
c.resursele bugetelor locale ;
d.resursele bugetului trezoreriei statului ;
e.resursele bugetului institutiilor publice.

2. Care sunt resursele financiare publice care detin cea mai mare pondere in
totalul resuurselor ?
a.veniturile nefiscale ;
b.imprumuturile interne ;
c.imprumuturile externe;
d.impozitele; (CORECTA)
e.resursele instit publice. (CORECTA)

3. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea nivelului


resurselor financiare publice?
a.factorii economici;
b.factorii sociali;
c.factorii demografici;
d.factorii monetari;
e.factorii psihologici. (CORECTA)

4. Din punct de vedere al continutului economic,principalele categorii de


resurse sunt:
a.prelevari obligatorii; (CORECTA)
b.resurse de trezorerie; (CORECTA)
c.resurse curente;
d.resurse mobilizate prin intermediul imprumuturilor ; (CORECTA)
e.resurse obtinute pec alea emisiunii monetare. (CORECTA)

5. Resursele de trezorerie sunt constituite din:


a.impozite si taxe de la agentii economici ;
b.impozite si taxe de la populatie;
c.imprumuturi pe termen scurt ; (CORECTA)
d.imprumuturi pe termen lung;
e.imprumuturi pe termen mediu.

6. In categoria resurselor financiare interne nu se includ:


a.imprumuturile de stat externe; (CORECTA)
b.impozite si taxe ;
c.donatii interne ;
d.ajutoare externe; (CORECTA)
e.veniturile de la intreprinderile si proprietatile de stat.

7. In categoria resurselor curente se includ:


a.venituri fiscale; (CORECTA)
b.emisiunea de bani in hartie;
c.venituri nefiscale; (CORECTA)
d.imprumuturi interne;
e.imprumuturi externe.

8. Precizai care sunt veniturile care intra in categoria veniturilor nefiscale?


a.impozitele pe venit;
b.chiriile incasate de institutii publice; (CORECTA)
c.accizele;
d.taxa pe valoarea adaugata;
e.impozitul pe profit.
Capitolul 7

1. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozite sunt


adevarate?
a. au un caracter facultativ pentru toti contribuabilii
b. sunt impuse si incasate prin forta de constrangere a
statului(CORECTA)
c. sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza
pentru satisfacerea nevoilor generale(CORECTA)
d. sunt datorate in cuantum egal de catre toti contribuabilii
e. au un caracter rambursabil
2. Taxa:
a. este o prelevare impusa prin forta de contrangere a statului
b. nu necesita existenta unei contraprestatii directe si imediate din
partea statului
c. reprezinta suma de bani platita de o persoana fizica sau juridica
pentru un serviciu prestat platitorului de catre stat(CORECTA)
d. este o prelevare impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice
realizatoare de venituri
e. are caracter obligatoriu pentru toti salariatii

3. Impozitele indeplinesc un rol care se manifesta pe urmatoarele planuri:


a.financiar
b.social
c. demografic (CORECTA)
d. econimic
e. ecologic (CORECTA)

4. Care dintre urmatorii factori sunt considerati factori externi sistemului


de impunere de care trebuie sa se tina seama in fundamentarea nivelului
fiscalitatii:
a. progresivitatea cotelor de impunere
b. modul de determinare a materiei impozabile
c. nivelul fiscalitatii in alte tari(CORECTA)
d. prioritatile stabile de catre stat in ceea ce priveste detinatia
veniturilor publice(CORECTA)
e. corectiile operate asupra cuantumului impozitului

5. Printre elementele impozitului nu se numara:


a.platitorul(CORECTA)
b. suportatorul
c. asieta
d. obiectul impunerii
e. incasatorul

6. Care dintre urmatoarele elemente sunt caracteristice impozitelor directe:


a.se asaza asupra vanzarii bunurilor si serviciilor
b. vizeaza cheltuirea veniturilor contribuabililor
c. se stabilesc nominal in sarcina anumitor persoane fizice si
juridice(CORECTA)
d. tin cont de veniturile sau averea contribuabililor(CORECTA)
e. nu tin cont de veniturile sau averea contribuabililor

7. Dupa frecventa cu care se incaseaza la bugetul statului, impozitele pot


fi:
a. impozite financiare
b. impozite pe venit
c. impozite pe avere
d. impozite permanente(CORECTA)
e. impozite incidentale(CORECTA)

8. Dupa aria de cuprindere a materiei impozabile, impozitele pot fi:


a. impozite pe cheltuieli
b. impozite u aracter de ordine
c. impozite analitice(CORECTA)
d. impozite personale
e. impozite sintetice(CORECTA)

9. Impozitele reale:
a. sunt formate din impozitele p evenit si impozitele pe avere
b. se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale
(pamantul,cladirile si fabricile etc) (CORECTA)
c. sunt considerate a fi impozite obiective(CORECTA)
d. tin cont de situatia personala a contribuabilului
e. in zilele noastre au disparut in totalitate

10. Egalitatea in fata impozitului presupune:


a.ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate persoanele fizice si
juridice(CORECTA)
b.diferentierea sarrcinii fiscale de la o persoana la alta
c. ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate activitatile economice
(CORECTA)
d. ca impunerea sa se faca in fuctie de situatia personala a subiectului impozabil
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de marimea materiei impozabile

11. Respectarea echitatii fiscale, in practica, presupune indeplinirea


cumulativa a urmatoarelor conditii:
a.impunerea sa fie partiala, sanu cuprinda toate categoriile sociale care
realizeaza venituri dintr.o anumita sursa;
b.stabilirea minimului neimpozabil(CORECTA)
c.egalizarea sarcinii fiscale
d.utilizarea unei singure cote de impunere
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui
contribuabil(CORECTA)

12. Impunerea in cote proportionale:


a.nu tine seama de venitul sau averea contribuabilului
b.este o manifestare directa a principiului egalitatii in fata impozitelor
(CORECTA)
c.presupune aplicarea aceleiasi cote de impozit indiferent de marimea obiectului
impozabil(CORECTA)
d.consta in aceea ca odata cu cresterea venitului are loc si cresterea cotei
impozitului
e. presupune divizarea materiei impozabile in maimulte parti

13. Care dintre cotele de impunere utilizate in prezent raspunde cel mai
bine principiului echitatii fiscale:
a.cotele proportionale
b. cotele progresive simple
c.cotele progresive compuse(CORECTA)
d.cotele regresive
e.cotele fixe

14. Pt ca un impozit sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa


indeplineasca urmatoarele conditii:
a.sa nu fie influentat, intr.un sens sau altul, de mutatile de ordin conjunctural ale
ciclului economic
b.sa aiba un caracter universal(CORECTA)
c.sa nu existe posibilitati,legale sau nelegale,de sustragere de la impunere a unei
parti din materie impozabila(CORECTA)
d.sa poata fi adaptat in permanenta necesitatii de venituri ale statului
e.randamnetul sau nu trebuie sa creasca concomitent cu cresterea volumului
productiei

15. Metodele de evaluare a materiei impozabile se impart in:


a.metoda evaluarii directe si metoda evaluarii forfetare
b.evaluarea pe baza semnelor exterioare si evaluarea forfetara
c.evaluarea pe baza declaratiei unei terte persoane si evaluarea pe baza
declaratiei contribuabilului
d.metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe
probe(CORECTA)
e.metoda evaluarii indirecte si metoda evaluarii bazate pe prezumtie

16. Evaluarea pe baza semnelor exterioare:


a.se realizeaza pe baza declaratiei unei terte persoane
b.este o metoda directa de evaluare a materiei impozabile
c.este specifica impozitelor de tip real(CORECTA)
d. permite stabilirea doar cu aproximatie a valorii obiectului
impozabil(CORECTA)
e.elimina total posibilitatea sustragerii de la impunere a unei parti din materie
impozabila

17. Care din urmatoarele criterii nu contituie criterii de impunere utilizate


in practica fiscala internationala:
a.criteriul originii veniturilor
b. criteriul scutirii progresive(CORECTA)
c. criteriul creditarii obisnuite(CORECTA)
d.crietriul domiciliului
e.criteriul nationalitatii

18. Conform criteriului originii veniturilor,impunerea se efectueaza de catre


autoritatea fiscala:
a.din tara careia ii apartine rezidentul
b.din tara pe al carei teritoriu s.a realizat venituri(CORECTA)
c.din tara de origine a persoanei realizatoare de venituri
d.stabilita prin intelegere cu realizatorul de venituri
e.dintr.o terta tara

19. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere juridica


internationala este adevarata:
a.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari
diferite(CORECTA)
b.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp, de catre aceeasi autoritate fiscala
c.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt perioade de
timp diferite,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari diferite
d.exprima gradul de fiscalitate dintr.o anumita tara
e.este consecinta fenomenului de internationalizare a activitatilor economice

20. Procedeul scutirii totale, ca metoda de evitare a dublei impuneri


internationale consta in faptul ca:
a.din venitul total obtinut(in cele doua state) se deduce impozitul aferent
venitului obtinut in strainatate,dupa care se impoziteaza cu cote progresive
compune(transee)
b.din impozitul total datorat in tara de resedinta se deduce impozitul platit in
strainatate
c.venitul obtinut in strainatate se adauga in venitul obtinut in tara de resedinta
pt a se stabili cota progresiva a impozitului
d.venitul realizat in strainatate de rezidentul unei tari, care a fost impus in acea
tara, se deduce in intregime din venitul total impozabil in tara de
resedinta(CORECTA)
e.se datoreaza impozit numai pt venitul obtinut in tara de resedinta.

21. Din bugetele locale se finanţează următoarele categorii de cheltuieli :


a) cheltuieli pentru asigurarea ordinii publice;
b) cheltuieli pentru acţiuni şi obiective economice de importanţă strategică;
c) cheltuieli pentru apărarea ţării;
d) cheltuieli pentru întreţinerea autorităţilor locale executive; (CORECTA)
e) cheltuieli pentru acţiuni economice de importanţă locală. (CORECTA)

22. În categoria veniturilor proprii ale colectivităţilor se cuprind:


a) taxele vamale;
b) impozitul pe venitul microîntrepinderilor;
c) impozitul pe profit;
d) impozitele locale; (CORECTA)
e) taxa pe valoarea adăugată.

23. Bugetul economiei naţionale:


a) reflectă toate resursele societăţii şi destinaţia lor; (CORECTA)
b) exprimă relaţii economice în formă bănească care iau naştere în procesul
repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor
statului;
c) constituie un instrument cu ajutorul căruia guvernul se informează asupra
situaţiei economico-financiare a ţării;
d) este un act prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile
anuale ale statului;
e) are putere de lege.

24.Din punct de vedere juridic, bugetul de stat:


a. este actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile a se realiza într-o
anumită perioadă de timp;
b. este actul prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale
ale statului; (CORECTA)
c. exprimă relaţii economice în formă bănească care iau naştere în procesul repartiţiei
produsului intern brut;
d. conţine venituri şi cheltuieli care au un caracter obligatoriu; (CORECTA)
e. reflectă toate resursele societăţii şi destinaţia lor.

S-ar putea să vă placă și