Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A

VEHICULELOR

Meniu

Eliberarea unui permis de conducere românesc cu o


nouă valabilitate administrativă

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare,

după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente

a) cererea titularului se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului

pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind șa medicală și dovada

plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie,


din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certi cat de

înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu, în original şi copie;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere - 68 lei, se poate achita


numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat
membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin

completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor


corespunzătoare);

f) documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că

titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din
categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a

condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din


Codul penal, acestea vor prezenta pentru eliberarea unui nou permis de

conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare,

ne ind necesară susținerea vreunui examen.

DRPCIV

Adresă: Șos. Pipera nr. 49, sector 2

Telefon: 021 2324760


Fax: 0212321661

Email: drpciv@mai.gov.ro (mailto:drpciv@mai.gov.ro)

Link: https://www.drpciv.ro (https://www.drpciv.ro)

Copyright 2018 © Ministerul Afacerilor Interne