Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, cel mai bun Amic al meu...

Centrul de Sãnãtate Podis


## 4 j œ œ
& 4 œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ .. œœ œ œ
J
1.Doam - ne, cel mai bun A - mic al meu, Doam - ne, ori - când Te
2.Doam - ne, pen - tru Ti - ne gând cu - rat, Doam - ne Tu eşti a -
3.Doam - ne, Cel ce vii cu - rând pe nor, Doam - ne, sã duci a -
4.Doam - ne, Cel ce pu - ruri mân - tu - ieşti, Doam - ne a - co - lo'n
j
? # # 4 œœ ˙˙ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ .. œ œ œ
4 œ œ œ
J
4
## j j
& œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
J J
chem rãs - punzi me - reu O Doam - ne, Tu mã`n tã -
ce - laşi ne - schim - bat O Doam - ne, Tu ai mu -
ca - sã'al Tãu po - por, O Doam - ne, Îţi vom cân -
slă - vi - le ce - reşti, O Doam - ne, vom prea - mă -
j j
? # # œœ œœ œœ œœ œœ .
.
œ
œ œ œ. œ œ œ
J œ œ. œ œ œ
J
6
##
& œ œœ œœ œ
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww
reşti când pa - su'i greu, Tu eşti veş - nic, veş - nic Dum - ne - zeu!
rit în lo - cul meu, Tu eşti veş - nic, veş - nic Dum - ne - zeu!
ta de dor me - reu, Tu eşti veş - nic, veş - nic Dum - ne - zeu!
ri Nu - me - le Tău, Tu eşti veş - nic, veş - nic Dum - ne - zeu!

? # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww

musicandrey@yahoo.com